Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qgj 3033 forum 2

1,150 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Qgj 3033 forum 2

  1. 1. QGJ 3033 forum 2 Bahaskan isu dan cabaran pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia dan bagaimana ianya dapat di terapkan di sekolah? Matlamat sukan sepanjang hayat ( sukan massa) untuk mengekalkan kecergasan, mengelakkan risiko penyakit sedentari dan medium mengisi masa lapang. Pada pendapat saya, aktiviti sukan sepanjang hayat sukar diuruskan di sekolah, kerana masyarakat sekarang terlalu mengutamakan pencapaian akademik murid jika berbanding dengan atitutnya. Murid yang mempunyai pencapaian yang cemerlang akan digelarkan sebagai pelajar yang bermutu dan tidak mengira sama ada mereka bersopan atau tidak. Di samping itu, pelajar masa kini tidak mempunyai masa rehat yang cukup, ibu bapa selalunya menghantar pelajar menerusi tuition telah menyebabkan pelajar kekurangan masa dan malas untuk mengikuti aktiviti sukan sepanjang hayat. Oleh itu, saya berpendapat bahawa sekolah boleh menyediakan satu masa khas untuk sukan sepanjang hayat ini, seperti yang dilangsungkan di sekolah menengah. Sekolah menengah menggunakan masa ko-kurikulum untuk menjalankan aktiviti kelab sukan. Kelab seperti catur, badminton, ping pong, berenang dan sebagainya. Ini adalah satu cara yang baik bagi meneruskan aktiviti sukan sepanjang hayat ini. Saya bersependapat dengan pandangan cikgu bahawa kekurangan guru-guru yang bertauliah dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan untuk mengajar mengikut Kurikulum yang disediakan adalah salah satu isu sukan sepanjang hayat. Pada pendapat saya, Kementerian Pelajaran Malaysia patut mengadakan kursus khas bagi pelaksanaan sukan sepanjang hayat. Cara ini boleh membantu guru untuk mengurus aktiviti sukan sepanjang hayat ini dan menyedarkan masyarakat terhadap
  2. 2. faedah-faedah sukan kepada pembangunan kesihatan, sosial, psikologi, pendidikan dan kebudayaan. Murid sekarang

×