Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case Innholdsstrategi intranett - Norges forskningsråd

2,299 views

Published on

Presentasjon fra Yggdrasil 2015 om innholdsstrategi og hvordan vi jobbet med Forskningsrådets nye intranett på SharePoint 2013.

Published in: Internet
 • Professional bull rider Travis Rowe is convinced that the "Demolisher" Betting System is so good, it will eventually force the sportsbook to shut down his wagers to a minimum! ★★★ http://t.cn/A6zP24pL
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Case Innholdsstrategi intranett - Norges forskningsråd

 1. 1. Innholdsstrategi i praksis Case: Norges forskningsråds nye intranett Tormod Guldvog Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 2. 2. Nye Ekko o Kort om innholdsstrategi o Analysearbeidet o Brukerorientering av IA o Enterprise Wiki o Eksempler o Erfaringer Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 3. 3. Tormod Guldvog o Business Analyst (funksjonell løsningsarkitekt), Puzzlepart AS o 20 års erfaring fra arbeid med digital kommunikasjon og samhandling o Twitter: @tormodg o E-post: tormod.guldvog@puzzlepart.com Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 4. 4. Om Forskningsrådet Noregs forskingsråd skal tilføre forskingssystemet meirverdi gjennom å realisere forsking som aktørane i forskingssystemet kvar for seg ikkje kan få fram. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg o Ca 400 ansatte o Hovedkontor på Lysaker o Budsjett 2015: 8 mrd NOK - Forskningsrådets samfunnsoppdrag
 5. 5. Nytt intranett for Norges forskningsråd Hovedmål (fra kundens anbudsforespørsel) • Det nye intranettet skal være navet i organisasjonen, en samlende arena som skal bygge og styrke vår felles identitet, gi et levende inntrykk av hva som skjer i organisasjonen og styrke samhandling og kunnskapsdeling. Intranettet skal gå fra å være en ren informasjonskanal til å bli en møteplass der de ansatte kan bidra aktivt til fellesskapet. Delmål: • Bygge og styrke Forskningsrådets felles identitet • Styrke samhandling og kunnskapsdeling • Skape en møteplass der ansatte kan bidra aktivt til fellesskapet Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Identitet Samhandling Fellesskap
 6. 6. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg HVA ER INNHOLDSSTRATEGI?
 7. 7. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 8. 8. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Oppskrift på katastrofe Produsere Publisere
 9. 9. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 10. 10. Produsere Publisere Måle/scoreForbedre Plan Mål Slette Gevinst Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 11. 11. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Innholdsstrategi er planlegging, produksjon og forvaltning av innhold som skaper målbare, relevante verdier for virksomheten. Hva er innholdsstrategi?
 12. 12. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg STRATEGI OG ANALYSE
 13. 13. KISS-modellen o John Gall, in Systemantics: How Systems Work and Especially How They Fail (1977) ”A complex system that works is invariably found to have evolved from a simple system that worked.” o Begynn med noe enkelt som fungerer o Bruk de enkleste verktøyene o Snakk i enkelt språk o Anta at det finnes en enkel løsning på vanskelige oppgaver Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 14. 14. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Etterlengtet løsning Ekko lansert Rapport 1 Rapport 2 Rapport 3 Nye Ekko (Innhold) Mai 20141999 2005 2011 2013 Nye Ekko (Samhandling) Mai 2015?
 15. 15. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 16. 16. Krav Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Utledet fra: - rapporter - workshops - intervjuer og samtaler
 17. 17. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Kriterier for evaluering av innhold
 18. 18. Planlegging av innholdsforvaltning o Scorecard for evaluering av innholdskvalitet o Egenvurdering med veiledning o Identifisere forbedringsområder Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 19. 19. Innholdsanalyse – ”Gamle” Ekko Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Mye innhold fantes flere steder i ulike versjoner
 20. 20. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 21. 21. Alt var sortert etter organisasjonsstruktur Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 22. 22. Varierte og komplekse formater Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 23. 23. Kompliserte menystrukturer Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 24. 24. Vanskelig å lenke til undersider Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 25. 25. Varierende innholdskvalitet Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 26. 26. Ofte byråkratisk og indirekte språk Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 27. 27. Endel støy publisert som nyheter Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 28. 28. Utdatert innhold Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 29. 29. Konklusjoner fra innholdsanalysen o Innholdet må brukerorienteres o IA må bygges helt om o Noen må eie ”helheten” o Trenger kvalitetsmål for innholdet o Søket må fungere Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 30. 30. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg BRUKERORIENTERT INFORMASJONSARKITEKTUR
 31. 31. Brukeroppgaver o Fra organisatorisk eierskap til fokus på brukeroppgaver Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 32. 32. Brukertyper vi identifiserte Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 33. 33. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Fra krav til brukeroppgaver
 34. 34. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Konkretisering av brukerhistorier
 35. 35. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Gammelt innhold i ny IA
 36. 36. Fra hierarki til ”flat modell” i Enterprise wiki Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Wikiside Wikiside Wikiside Wikiside Wikiside Wikiside Wikiside Wikiside Wikiside
 37. 37. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Hovedområder i Ekko Nyheter • Det som er aktuelt i Forskningsrådet • Nyhetsartikler • Oppslagstavle • Driftsmeldinger Ansatt • Det som omhandler mitt arbeidsforhold • Personalhåndbok • Organisasjonsinfo • Sosialt, foreninger • Kurs Verktøy • Det jeg trenger for å få gjort jobben • Bestille reiser • Booke møterom • Bytte passord Samhandling • Hvor jeg utfører jobben • Enhetsrom • Dokumentarkiv • Prosjekter/Møter Enterprise Wiki
 38. 38. Hvilke oppgaver skal siden løse? ”Handle” •Bruke informasjonen off- line •Bestille noe (feks møterom) ”Kontakte” •Kontakte kollega via chat/telefon/epost •Finne lokalt kontor/enhet ”Lære mer” •Se video •Laste ned dokumentasjon •Lese veiledning ”Fortsette” •Hjelpe brukeren videre til neste steg •Vise brukeren relevante veier ut av denne sammenhengen Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Veierinn Kjerneside: Ansatt Formål Hjelpe ansatte med å finne svar på spørsmål om ansattforhold Oppgaver: Levere egenmelding Finne mal for personalsamtale Hva slags lederopplæring kan jeg følge? ...
 39. 39. Modellering av kjernesider Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 40. 40. Arbeid med metadata Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 41. 41. Metadata som del av kvalitetsarbeidet Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Hver side skal ha et klart formål Siden skal ha tydelige eiere
 42. 42. Hvorfor Enterprise Wiki? + PLUSS + Kollaborativ produksjon og redigering + Utmerket for å få innhold ut av dokumenter + Riktekst redigering, bilder, tabeller + Søkbarhet, metadata + Støtte for arbeidsflyt + Egnet til svært store informasjonsmengder + Konfigurerbart med maler og webparts Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg - MINUS - Krever planlegging og vedlikehold - Ingen innebygd informasjonsarkitektur - Ingen automatisk ”venstremeny” - Krever aktiv lenking mellom sider
 43. 43. Wiki støtter rik tekst og tilpasset CSS Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 44. 44. Ulike maler for ulike formål Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Formell wiki (”Rådviseren”, rollestyrt redigering)Generell wiki (alle kan redigere)
 45. 45. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 46. 46. Enhetsrom i Enterprise Wiki Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 47. 47. Optimalisering for søk o Mange brukeroppgaver løses via søk o I prinsippet kan folk søke i klarspråk • Best bet • Personalsøk • Kompetansesøk Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 48. 48. Ansattprofil Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 49. 49. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg NOEN EKSEMPLER
 50. 50. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Brukeroppgave: få nytt passord
 51. 51. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Brukeroppgave: levere reiseregning
 52. 52. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Brukeroppgave: Finne reglementet for arbeidstid
 53. 53. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Brukeroppgave: Finne noen i HR
 54. 54. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg Brukeroppgave: Finne ansatt med erfaring fra et spesifikt program
 55. 55. Ja til godt innhold Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg
 56. 56. Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg HVA SIER BRUKERNE? KOMMER (resultater ikke klare)
 57. 57. Bruk av Ekko o Ansatte som bruker Ekko hver dag o Ansatte som bruker Ekko flere ganger i uka Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg 66% 60% 31% 34% Nå Før
 58. 58. Hva slags innhold? o Leser faglige nyheter o Leser sosiale nyheter Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg 79% 67% 77% 62% Nå Før
 59. 59. Søk o Bruker søk for å finne informasjon o Finner alltid det de leter etter på Ekko o Finner ofte det de leter etter på Ekko Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg 91% 91% 80% 55% 13% Nå Før N/A
 60. 60. Tilfredshet o Er tilfreds med Ekko som kanal for internkommunikasjon o Synes Ekko fungerer godt eller svært godt som kanal for kommunikasjon fra egen enhet • ikke medberegnet innholdsprodusentene Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg 79% 35% 74% Nå Før N/A
 61. 61. Spørsmål? Yggdrasil 2015 #ygg15 @tormodg

×