Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BÀI TẬP NHÓM :CÂU 1: Hãy thống kê số liệu GDP (cả danh nghĩa và thực tế), tỷ lệ thất nghiệp vàlạm phát của Việt Nam trong ...
 Năm 2008-2009: tốc độ tăng trưởng nền kinh tế tiếp tục giảm :        0.99%( từ 6.31% lên 5.32%)2.Chỉ số điều chỉ...
-  Để tăng trưởng 1% (hoặc giảm tăng trưởng đi 1%) hằng năm thì tỷ lệ lạm phát và thất    nghiệp phải thay đổi qua các...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài tập nhóm

511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bài tập nhóm

 1. 1. BÀI TẬP NHÓM :CÂU 1: Hãy thống kê số liệu GDP (cả danh nghĩa và thực tế), tỷ lệ thất nghiệp vàlạm phát của Việt Nam trong khoảng thời gian là 5 năm: 2005 2006 2007 2008 2009GDPn (tỉ đồng) 839211 974266 1143715 1485038 1658389GDPr (tỉ đồng) 393031 425373 461344 490458 516566Tỷ lệ thất nghiệp 5,31% 4,8% 4,5% 5.0% 4,8%Lạm phát 8,43% 8,17% 8,5 22.97% 6,9%Nguồn : Tổng cục thống kê1.Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam qua các năm : GDPt − GDPt −1Công thức: G= X 100 GDPt −1Ví dụ : • Tốc độ tăng tưởng kinh tế của Việt Nam năm 2004( làm gốc) • Thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2005 là: GDPt − GDPt −1 425373 − 393031 G= X 100 = X 100 ≈ 8.23% GDPt −1 393031 Tương tự cho các năm khác ,ta có bảng sau: 2006 2007 2008 2009Tốc độ tăng trưởng 8.23% 8.46% 6.31% 5.32%kinh tế (G) Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trung bình cả thời kỳ: G = t GDPt −1 X 100% =  4 516566 −1 X 100% ≈ 7.1%  GDPo   393031  Nhận xét: Qua bảng ta thấy được tốc độ tăng trưởng kinh tế của việt nam có sự biến đổi qua các năm.Cụ thể :  Năm 2006 -2007 : tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 0.23%( từ 8.23% lên 8.46%)  Năm 2007-2008: tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh : 2.15%( từ 8.46% xuống 6.31%) 1
 2. 2.  Năm 2008-2009: tốc độ tăng trưởng nền kinh tế tiếp tục giảm : 0.99%( từ 6.31% lên 5.32%)2.Chỉ số điều chỉnh GDP qua các năm : GDPnCông thức : DGDP = GD PrChỉ số điều chỉnh GDP năm 2004: GDPn 839211 DGDP = GD Pr = 393031 ≈ 2.14 2005 2006 2007 2008 2009Chỉ số điều chỉnh 2.14 2.29 2.48 3.03 3.21GDP(DGDP)So sánh chỉ số điều chỉnh GDP qua các năm (2005-2009) • Năm 2005-2009 chỉ số điều chỉnh GDP tăng qua từng năm. Cụ thể:  Năm 2005-2006 : DGDP 2006 > DGDP 2005 là 0.15  Năm 2006-2007 : DGDP 2007 > DGDP 2006 là 0.19  Năm 2007-2008 : DGDP 2008 > DGDP 2009 là 0.55  Năm 2008-2009 : DGDP 2009 > DGDP 2008 là 0.18Nhận định : chỉ số điều chỉnh GDP của việt nam trong nhưng năm sau sẽ tiếptục tăng nhưng chênh lệch qua từng năm sẽ giảm xuống. 2
 3. 3. - Để tăng trưởng 1% (hoặc giảm tăng trưởng đi 1%) hằng năm thì tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp phải thay đổi qua các năm như thế nào? Bạn rút ra được điều gì?Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế :Theo lý thuyết của Keynes, trong ngắn hạn, sẽ có sự đánh đổi giữa lạm phát vàtăng trưởng. Nghĩa là, muốn cho tăng trưởng đạt tốc độ cao thì phải chấp nhận mộttỷ lệ lạm phát nhất định. Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng và lạm phát dichuyển cùng chiều. Sau giai đoạn này, nếu tiếp tục chấp nhận tăng lạm phát đểthúc đẩy tăng trưởng thì GDP cũng không tăng thêm mà có xu hướng giảm đi. 3

×