Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect inspector resurse umane irina popa

22,227 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Proiect inspector resurse umane irina popa

 1. 1. PROIECTINSPECTOR RESURSE UMANEPopa Irina1
 2. 2. TEMA DE PROIECT IRUUn salariat este incadrat cu contract individual de munca pe perioadadeterminata, pe un post vacant de referent resurse umane in cadrul uneisocietati comerciale .Dupa sase luni de zile de la incadrare, are loc omodificare a clauzei din CIM si va fi incadrat pe perioada nedeterminata, peacelasi post si in aceeasi functie.Dupa trei luni de zile de la incadrarea pe perioada nedeterminata, areloc o noua modificare a clauzelo CIM-ului,in sensul modificarii functieiocupate de salariat, aceea de inspector de resurse umane, ca urmare aabsolvirii facultatii si implicit ,cu acesta ocazie are loc si o crestere asalariului.In urma evaluarii performantelor individuale ale salariatului, dupa altetrei luni de zile,acestuia i se va acorda o marire de salariu de 100 lei. Dupaalte sase luni de la acest moment, savarseste o abatere disciplinara siangajatorul hotaraste sa-i aplice o sanctiune disciplinara prin diminuareasalariului de baza cu 10% pe o perioada de trei luni de zile. Dupa un an de zile de la acest eveniment, salariatul isi inainteazademisia.Cerinte :Intocmiti si redactati documentele necesare cu privire la parcursulprofesional al salariatului pe perioada de la angajarea lui in societatearespectiva si pana la incetarea CIM prin demisie.
 3. 3. Stabiliti obiectivele profesionale si indicatorii de performanta ce trebuierealizati si in baza carora se va face evaluarea performantelor profesionaleale salariatului.
 4. 4. CUPRINS1. Referat privind organizarea concursului pentru ocuparea postului2. Anunt pentru organizarea concursului3. Referat pentru constituirea Comisiei de examinare.4. Proces-verbal incheiat in urma examinarii.5. Instiintarea candidatului care a fost declarat admis.6. Decizia de angajare.7. Cererea de angajare.8. Curriculum vitae9. Certificat de nastere10. Carte de identitate11. Cazier judiciar12. Diploma de bacalaureat13. Certificat de absolvire curs de inspector resurse umane -TOTAL SCHOOL14. Regulamentul Intern15. Minuta de informare prealabila la angajare16. Contractul individual de munca17. Rezultate examen medical18. Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea inmunca19. Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta20. Comunicare catre compartimentul salarizare21. Fisa de expunere la riscuri profesionale22. Declaratie personala pentru determinarea impozitului anual23. Fisa postului referent resurse umane24. Inregistrare salariat in programul Revisal25. Depunerea inregistrarii unui nou salariat in programul Revisal lainspectorat26. Referat de definitivare pe post27. Decizie de definitivare pe post28. Act aditional la CIM – schimbare perioada nedeterminata29. Minuta de informare prealabila – modificare CIM - perioadanedeterminata3
 5. 5. 30. Inregistrare modificare CIM in Revisal31. Depunerea programului Revisal cu modificarea intervenita lainspectorat32. Diploma de licenta33. Referat privind schimbarea functiei si a salariului34. Decizie cu schimbarea functiei si a salariului35. Act aditional cu schimbarea functiei si a salariului36. Minuta de informare prealabila cu modificarile intervenite in CIM37. Inregistrare in Revisal - schimbarea functiei38. Depunerea programului Revisal cu modificarea intervenita lainspectorat39. Referat privind propunerea de majorare salariala40. Decizia de majorare salariala41. Act aditional la CIM – majorare salariala42. Minuta de informare prealabila – majorare salariala43. Fisa postului – Inspector de resurse umane44. Raport de evaluare a performantelor profesionale45. Referat privind abaterea disciplinara46. Referat privind constituiurea Comisiei de disciplina47. Convocare salariat in vederea cercetarii disciplinare48. Raport Comisie de disciplina49. Decizie de sanctionare50. Demisie51. Decizia de incetare CIM52. Inregistrare Revisal - data de incetare a CIM53. Depunere / inregistrare Revisal la inspectorat54. Nota de lichidare4
 6. 6. SC ABASSTANZA SRLCUI: RO …………..Nr.Reg.Comertului: J …/……….Tel/Fax: ………………………..Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, BucurestiNr.11/10.01.2011Aprobat,Director GeneralREFERATPrivind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant deReferent Resurse Umane in cadrul SC Abasstanza SRLIn conformitate cu prevederile Art.30 din Codul Muncii, privindscoaterea la concurs a posturilor vacante, si necesarul de personal dincadrul Departamentului Resurse Umane , propun scoaterea la concurs apostului de Referent Resurse Umane.Postul ramanand vacant in urma deciziei de suspendare aContractului Individual de Munca a titularului, in conformitate cu prevederileart.49 din legea 53/2003.Termenul limita de depunere a CV-urilor este de 14.01.2011, urmandca in data de 17.01.2011 sa aiba loc desfasurarea concursului de ocuparea postului .Anuntul de angajare si toate conditiile de angajare vor fi publicate,ulterior, pe site-ul official al societatii si pe site-urile de specialitate.Sef Departament Resurse Umane,Semnatura …………………………5
 7. 7. SC ABASSTANZA SRLCUI: RO …………..Nr.Reg.Comertului: J …/……….Tel/Fax: ………………………..Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, BucurestiAprobat,Director GeneralREFERATPrivind organizarea concursului pentru ocupareapostului de Referent Resurse UmaneSC Abasstanza SRL cu sediul in str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti,scoate la concurs in data de 17.01.2011 orele 10.00 urmatorul post peperioada determinata: Referent Resurse Umane din cadrulDepartamentului Resurse Umane.Candidatii vor trimite CV-urile pana , cel tarziu, in data de 14.01.2011pe site-ul official, la nr. de fax:……………. sau la sediul societatii.Conditiile de inscriere la concurs:- Minim studii medii;- Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;- Experienta in domeniu constituie un avantaj;- Cunoasterea sistemului Microsoft Office;- Cunoasterea legislatiei muncii.Responsabilitatile postului:- Intocmirea formelor de angajare;- Intocmirea actelor aditionale, deciziilor de incetare a CIM etc.- Completarea si transmiterea REVISAL-ului in termenele legale.Se considera admisi doar candidatii care indeplinesc toate conditiile demai sus mentionate.Sef Departament Resurse UmaneSemnatura …………….. ………..6
 8. 8. SC Abasstanza SRL CUI: RO………….. Nr.Reg.Comertului: J…/………. Tel/Fax:………………………..Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, BucurestiNr.65/13.01.2011Aprobat,Director GeneralREFERATPrivind constituirea comisiei de examinareAvand in vedere referatul nr.11/10.01.2011, privind necesarul depersonal din cadrul Departamentului Resurse Umane si implicit anuntul descoatere a postului vacant de Referent Resurse Umane,in vedereasustinerii concursului din data de 17.01.2011 propun constituirea uneiComisii de Examinare, alcatuita din:- Presedintele Comisie de Examinare …………………………..- Sef Departament Resurse Umane ……………………… - Membru- Inspector Resurse Umane …………………………………- MembruConcursul se va desfasura in data de 17.01.2011 orele 10.00 la sediulsocietatii din str.Bucuresti, nr.11, Sector 2, BucurestiSef Departament Resurse UmaneSemnatura ………………………….7
 9. 9. SC Abasstanza SRLCUI: RO …………..Nr.Reg.Comertului: J …/……….Tel/Fax: ………………………..Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, BucurestiNr.70/19.01.2011Aprobat,Director GeneralPROCES VERBALIncheiat astazi 19.01.2011 in urma examinariiIn cadrul SC Abasstanza SRL cu sediul in str.Fecioarei, nr.11, Sector 2Bucuresti, s-a desfasurat concursul in vederea ocuparii postului vacant deReferent Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane.Criteriilede eligibilitate pentru selectia dosarelor candidatilor prezentila concurs au fost cele mentionate in anuntul pentru organizareaconcursului , astfel s-au prezentat un numar de 6 candidati , toti indeplinindcriteriile cerute.Probele de concurs au fost urmatoarele:- Interviu- Proba scrisa- Proba orala – Codul Muncii (Legea 53/2003)Astfel , in urma rezultatelor obtinute, Dna.Popa Irina a fostdeclarata admisa pe postul de Referent Resurse Umane.Comisia de Examinare:………………………………………Sef Departament Resurse Umane …………………………- MembruInspector Resurse Umane …………………………………..- Membru8
 10. 10. SC Abasstanza SRLCUI: RO …………..Nr.Reg.Comertului: J …/……….Tel/Fax: ………………………..Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, BucurestiCatre Dna. Popa IrinaNr.80/20.01.2011INSTIINTAREPrin prezenta , va informam ca, in urma concursului sustinut desocietatea noastra in data de 17.01.2011 , pentru ocuparea postului deReferent Resurse Umane , intrucat indepliniti toate criteriile cerute de post,ati fost declarata admisa.In consecinta, va asteptam in data de 21.01.2011 la sediul nostru dinstr.Fecioarei,nr.11, sector 2, Bucuresti, pentru incheierea ContractuluiIndividual de Munca.In vederea intocmirii actelor necesare, va rugam sa va prezentati cuun dosar care sa contina:- Carte de identitate;- Certificat de nastere;- Certificat de casatorie (daca este cazul);- Certificatul de nastere al copiilor – in intretinere – (daca este cazul);- Cazier judiciar;- Certificat medical;- Copie dupa ultimul act de studii;- Adeverinta de vechime;Sef Departament Resurse UmaneSemnatura ……………………….. Stampila9
 11. 11. SC Abasstanza SRLCUI: RO …………..Nr.Reg.Comertului: J …/……….Tel/Fax: ………………………..Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, BucurestiAprobat,Director GeneralDECIZIA DE ANGAJARENr.40/20.01.2011Avand in vedere prevederile Legii 53/2003 din Codul Munciirepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare si:- cerere si implicit decizia de suspendare (nr.45/01.07.2012) a ContractuluiIndividual de Munca al titularului de post Referent Resurse Umane;- rezultatul concursului din data de 17.01.2011, pentru ocuparea postului;- procesul verbal nr.70/19.01.2011;- instiintarea nr.80/20.01.2011.SC Abasstanza SRL reprezentata prin Dl……………. in calitate deDirector GeneralDECIDEArt. 1. Incepand cu data de 24.01.2011, Dna. Popa Irina se angajeaza infunctia de Referent Resurse Umane cu Contract Individual de Munca peperioada determinate de 6 luni.Art.2. Departamentul Resurse Umane si Contabilitate vor duce laindeplinirea tuturor prevederilor legale de punere in functie a Dnei PopaIrina.Art.3. Prezenta decizie se va comunica Dnei Popa Irina in termen de 5 zilecalendaristice de la emitere.Reprezentant legal,Director GeneralSemnatura10
 12. 12. CERERE DE ANGAJARESubsemnata Popa Irina cu domiciliul in Bucuresti , str…………nr……………… sector ……… posesoare a cartii de identitate seria……nr………………eliberata de ……….. la data de ……………… .Va rog prin prezenta sa-mi aprobati angajarea in cadrul Societatiidvs. pe postul de Referent Resurse Umane, mentionez ca am ovechime de 2 ani in domeniul Resurselor Umane, conform CV-uluiatasat.Declar pe propria raspundere ca, momentan, nu am un locpermanent de munca si nu beneficiez de ajutor de somaj.Ma angajez sa respect regulamentul intern, fisa postului si toateprevederile contractuale.Data …………………….Semnatura ………………11
 13. 13. Curriculum VitaeInformatii personaleNume/Prenume: Popa IrinaData nasteiirii : 29.12.1987…….Stare civila: necasatoritaAdresa: Str…romniceanu……nr44…….sector…5.BucurestiTelefon: ………0762681424………………………..Email: ………………………………………….Nationalitate: RomanaLocul de munca vizat/ Un post inDomeniul occupational: Departamentul Resurse UmaneExperienta profesionala: SC S800 Customer Service Provider SRLFunctia sau postul ocupat: Referent Resurse UmanePrincipalele activitatisi responsabilitati: Conforme cu fisa postuluiTipul activitatii sauSectorul de activitate: Servicii de call-center externalizateEducatie si formare: 2002 –2006 Liceul Scoala Centrala ,BucurestiAptitudini si competenteprofesionale: punctualitate,rezistenta la stress si laprogram prelungit, seriozitate,confidentialitate, excelente aptitudini decomunicare si organizareLimba Materna: RomanaLimba(i) straina (e): EnglezaAutoevaluare Scris-avansat; citit-avansat; vorbit-avansat12
 14. 14. Certificat de NastereSeria …..Nr………..Date privind copilul: CNP:……………………….Numele de familie: POPAPrenumele: IRINASexul : FemininLocul Nasterii: BucurestiDate privind parintii:Tatal: Nume PrenumeMama: Nume PrenumeAct de nastere nr……… din (ziua/luna/an)Inregistrat la : (localitatea)Eliberat de ……. Data …………Semnatura13
 15. 15. CARTE DE IDENTITATESERIA……..NR……….CNP:……………………..Nume: PopaPrenume: IrinaPrenume parinti:Locul nasterii:Domiciliul:Emisa de:……………………..Valabilitate…………………….14
 16. 16. ROMANIAMINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELORDirectia Generala de Politie Seria……./Nr…………Cazier JudiciarOperator de date nr…………………CERTIFICAT DE CAZIERNR……….din…………..Nume: PopaPrenume: IrinaCNP:…………………………………..Tata: ……………………………………Mama: …………………………………Loc nastere ………………………………Ultimul domiciliu: ……………………………………………......Solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar.S-a eliberat prezentul pentru a-I servi la : ANGAJARESeful Cazierului Judiciar15
 17. 17. ROMANIAMINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUISeria………nr………………..DIPLOMA DEBACALAUREATDna.Popa Irina, CNP…………………………… absolventa a LiceuluiScoala Centrala, Bucuresti, cod SIRUES ……………….. localitatea………………judetul………………………..filiera……………profilul…………………specializarea …………………………. in anul ……………….Diploma de BacalaureatIn urma rezultatelor obtinute la examenul din sesiunea……………………….. organizat la ……………….. din localitatea…………….. judetul …………….PRESEDINTELE COMISIEI,L.S.SECRETAR,Nr……….Data eliberarii anul……..luna……..ziua……..Semnatura titularROMANIA16
 18. 18. MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI MINISTERUL EDUCATIEISI EGALITATII DE SANSE CERCETARII SI TINERETULUISeria………nr………………..CERTIFICAT DE ABSOLVIREDl./Dna Popa Irina, CNP …………………. nascut(a) in anul ……….. ziua……………. Cu nota/calificativul ……….. cursul de …………….Director General Director de programL.S.Nr………. data eliberarii…….anul………luna…….ziua………….SC Abasstanza SRL17
 19. 19. CUI: RO …………..Nr.Reg.Comertului: J …/……….Tel/Fax: ………………………..Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, BucurestiAprobat,Director GeneralMINUTA DE INFORMAREIncheiata astazi, 21.01.2011, in conformitate cu Art.17 din Codul Muncii, invederea angajarii numitei Popa Irina.a. Identitatea partilor: angajator SC Abasstanza SRL si viitor salariatPopa Irina;b. Locul de munca: Departamentul Resurse Umane in cadrul Societatii;c. Sediul angajatorului: str.Fecioarei, nr.11, sector 2, Bucuresti;d. Atributiile postului: in conformitate cu fisa postului atasata laContractul Individual de Munca;e. Riscurile specifice postului: conforme normelor de Protectie siSanatate a Muncii;f. Data la care contractual urmeaza sa-si produca efectele:24.01.2011;g. Contract de munca pe perioada determinate de 6 luni;h. Durata concediului de odihna este de 21 zile lucratoare;i. Conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractual sidurata acestuia 15 zile calendaristice;j. Salariul de baza lunar este 2000 lei;k. Durata normal a muncii 8 ore/zi, 40 ore/saptamana;l. Identificarea Contractului Colectiv de Munca ce reglementeazaconditiile de munca ale salariatului: Contractului de Colectiv deMunca aplicabil in unitate;m. Durata perioadei de proba 30 zile calendaristice.Am luat la cunostinta18
 20. 20. Angajator Nume PrenumeSC Abasstanza SRL Popa IrinaCNP: ………………Reprezentat prin: SemnaturaDirector GeneralCONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂÎncheiat şi înregistrat sub nr. 05 / 24.01.2011 în Registrul General deEvidenţă a SalariaţilorA.Părţile contractuluiAngajator – persoana juridică SC Abasstanza SRL, cu sediul in Mun.BUCURESTI, str.Fecioarei, numarul 11, sector 2, inregistrata laRegistrul Comertului sub nr. J..../......../............., C.I.F.........................,reprezentată legal prin .........................., în calitate de…………………………………(denumit in continuare “Angajatorul”)SiSalariata – doamna Popa Irina domiciliata in Bucuresti, strada........................., numarul ................, . apartament ...... sector ..........,posesoare a CI seria ......... numarul ............... eliberata de ..............., ladata de ................, CNP ........................................(denumit in continuare “Salariatul”)au hotarat incheierea acestui contract individual de munca (denumit incontinuare „Contractul”) in urmatoarele conditii:19
 21. 21. B. Obiectul contractului: CF. FISA DE POSTObiectul prezentului Contract il constituie stabilirea conditiilor in caresalariatul se obliga sa isi desfasoare activitatea in favoarea Angajatorului,in conformitate cu postul sau descris in Sectiunea E din Contractul deMunca, in schimbul platii drepturilor salariale specificate in continuare.C. Durata contractului. Perioada de probaa) nedeterminată, salariata ………………………. urmand sainceapa activitatea de la data de .............................b) perioada de probă de la data de ***c) deter mi nată de 6 luni, pe perioada cuprinsă întredata de 24.01.2011 şi data de 24.07.2011 pe perioadasuspendarii contractului individual de munca al titularului de post.D. Locul de muncă1.Activitatea se desfăşoară la sediul angajatorului2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfăşura activitateaastfel: …………………………………………………E. Felul munciiFuncţia / meseria REFERENT RESURSE UMANE COD COR333304, denumire conforma cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania.F. Atribuţiile postuluiAtributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractulindividual de munca*)G. Condiţiile de muncă1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legiinr.31/19912. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebitespecial de munca , potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public depensii si alte drepturi de asigurari sociale , cu modificarile si completarileulterioare.20
 22. 22. H. Durata muncii1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40ore/s ăptămână.a) Repart iz area programului de luc ru s e f ac e după c umurmeaz ă:8(ore zi)b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentuluiintern/contractului colectiv de muncă aplicabil2. O fractiune de norma de ............. ore/zi (cel putin 2 ore/zi),........ ore/saptamanaa) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:..................b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentuluiintern/contractului colectiv de muncă aplicabilc) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de fortamajora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unoraccidente sau inlaturarii consecintelor acestora.I. Concediul1.Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, inraport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma)2.De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .............J. Salarizare1. Salariul de baza brut lunar va fi de 2847 RON.2. Alte elementea) Sporuri NUb) Indemnizatii NUc) Alte adaosuri NU3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucrusau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale secompensează cu ore libere platite sau se plătesc cu un spor la salariu,conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii.4. Data la care se plăteşte salariul este ultima zi lucratoare a fiecareiluni.21
 23. 23. K. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă:a) echipament de protecţie CF. LG. 194 – 23.06.2005 pentrumodificarea si completarea privind protectia muncii nr.90/1996, publicat inM.O. partea I nr.592/08.07.2005b) echipament de lucru daca este cazulc) antidoturi daca este cazuld) alimentaţie de protecţie daca este cazule) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncăL. Alte clauze:a) perioada de proba este de 30 de zile calendaristiceb) perioada de preaviz în cazul concedierii este de …………zilelucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii sau ContractuluiColectiv de Muncă;c) perioada de preaviz, în cazul demisiei salariatului este de 20 zilecalendaristice conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau ContractuluiColectiv de Muncă;d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitateaîn străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din legea nr. 53/2003– Codul Muncii vor fi comunicate in timp util salariatului.e) Alte clauzeM. Drepturi si obligatii generale ale partilor(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal in general sambata siduminica;c) dreptul la concediu de odihna anual;d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;e) dreptul la securitate si sanatate in munca;f) dreptul la formarea profesionala, in conditiile politicii angajatoruluicu privire la intruire;22
 24. 24. (2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indepliniatributiile aferente postului sau, ce ii revin conform fisei postului;b) obligatia de a respecta disciplina muncii si regulile stabilite deangajator sau de Regulamentul de Ordine Interioara;d) obligatia de fidelitate fata de Angajator in executarea atributiilor deserviciu.e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii incadrul unitatii angajatorului;f) obligatia de a respecta secretul de serviciu/ regulile privindconfidentialitatea si clauza de neconcurenta in masura in care aceasta esteaplicabila ;(3) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru Salariat, sub rezervalegalitatii lor;b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire de catre salariat asarcinilor de serviciu;c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunilecorespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil siregulamentului intern;(4) Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contracteleindividuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute invedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare demuncac) sa informeze Salariatul asupra conditiilor de munca si asupraelementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care sa ateste calitatea desalariat a solicitantului;f) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale23
 25. 25. Salariatului .N. Dispoziţii finalePrevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cudispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii si ale contractului colectiv demunca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului deangajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ............../ ...................... laInspectoratul Teritorial de Munca a judetului/municipiului .................../ MinisterulMuncii si Solidaritatii Sociale, Municipiului Bucuresti/Ministerul Muncii siSolidaritatii Sociale.Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractuluiindividual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conformdispozitiilor legale in vigoare.Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, unulpentru Angajat unul pentru Angajator.O ConflicteConflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea,suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncăsunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şiteritorial, potrivit legii.ANGAJATOR SALARIAT,SC Abasstanza SRL...............................................................REPREZENTANT LEGAL24
 26. 26. Pe data de ...........................prezentul contract încetează în temeiul art............... din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, în urma îndepliniriiprocedurii legale.25
 27. 27. SPITALUL ........................... Nr. Fisa/carnet sanatate............................................ ..........................................ADEVERINTA MEDICALASe adevereste ca ,Popa Irina, in varsta de 21 de ani, cu domiciliulin Bucuresti, str Romniceanu nr 44avand ocupatiade Referent Resurse Umane la SC.Abasstanza Srl.,este apta din punct devedere clinic pentru angajare.Se elibereaza pentru a-i servila...............ANGAJARE..................................................Data eliberarii………………………………Semnatura si parafa doctorului26
 28. 28. SC Abasstanza SRLCUI: RO …………..Nr.Reg.Comertului: J …/……….Tel/Fax: ………………………..Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2,BucurestiAPROBAT,Director GeneralREGULAMENT DE ORDINE INTERIOARACUPRINS PAGINAI. DISPOZIŢII GENERALEII. RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI ALÎNLĂTURĂRIIORICĂREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATIIIII. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE S.C. COMPAT S.R.L SI ALESALARIAŢILORIV. DISCIPLINA MUNCIIV. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCAVI. PROTECTIA MATERNITATIIVII PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAURECLAMAŢII LOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILORVIII. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCŢIUNILE APLICABILEIX. PROCEDURA DISCIPLINARAX. MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALESAU CONTRACTUALE SPECIFICEXI FOLOSIREA OBIECTELOR DE INVENTAR SI A FLOTEI DEMAŞINI A S.C.COMPAT S.R.LXII. MUTAREA ANGAJAŢILOR S.C. COMPAT S.R.L IN INTERIORULIMOBILULUIXIII. CRITERIILE SI PROCEDURA DE EVALUARE PROFESIONALA ASALARIAŢILORXIV. DISPOZIŢII FINALE27
 29. 29. I. DISPOZIŢII GENERALEArt. 1.(1) Normele privind organizarea si disciplina muncii in cadrulS.C.ABASSTANZA S.R.L (denumita in continuare "SC ABASSTANZASRL”) sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, întocmit in bazaprevederilor Legii nr.53/2003 - Codul Muncii. ActuluiConstitutiv, precum si a altor reglementari legaleaplicabile raporturilor de munca.(2) Prezentul Regulament cuprinde reguli cu privire la respectareaprincipiului nediscriminarii si al înlăturării oricăror forme de incalcare ademnitatii, drepturile si obligaţiile S.C.Abasstanza S.R.L si alesalariaţilor, disciplina muncii, protectia, igiena si securitatea in munca,protectia maternitatii, procedura de soluţionarea cererilorsaureclamatiilor individuale ale salariaţilor, abaterile disciplinare sisancţiunile aplicabile, procedura disciplinara si alte modalitati deaplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale.(3) Prevederile prezentului Regulament Intern se completeaza cuprevederile Codului Muncii, ale Contractelor Colective de Muncaaplicabile si ale altor documente normative interne ale S.C. AbasstanzaS.R.L si legislaţiei in vigoare, care conţin prevederi cu incidenţa asupraraporturilor de munca încheiate intre S.C Abasstanza S.R.L si salariaţi.Art.2.Scopul prezentului Regulament este de a stabili:- drepturile si obligaţiile S.C.Abasstanza S.R.L in calitate de angajatorpe de o parte, si ale salariaţilor pe de alta parte, in scopul asigurarii unuiclimat de munca pozitiv, bazat pe principiul egalitalii de tratament silipsa oricarui fel de discriminari in interiorul organizatiei:- toate procedurile de Resurse Umane intr-o secventa logica, incepandcu necesitatile de recrutare, continuand cu procesele de angajare,incheiere a Contractului Individual de Munca, urmarirea si suportulangajatului pe parcursul perioadei de proba, stabilirea procedurii sicriteriilor de evaluare, a programelor anuale de training si a modului lorde desfasurare;- procedura interna de salarizare si modul de acordare a concediilorlegale de odihna, precum si a altor tipuri de concedii si zile libere(sarbatori legale etc):- procedura interna de evaluare a performantelor angajatiilor.Descrierea procesului de cresteri salariale si propunerile de promovarea salariatilor, in functie de nivelul performantelor profesionale;- regulile interne de conduita care trebuie respectate de catre personalulsocietatii precum si procedura disciplinara care trebuie urmata in cazulabaterilor salariatilor;- procedura interna de solutionare a cererilor sau plangerilor salariatilorS.C.Abasstanza S.R.L- Alt.3.(1) Prevederile prezentului regulament intern se aplica intreguluipersonal al S.C.Abasstanza S.R.L., indiferent daca relatiile lor demunca sunt stabilite prin Contracte Individuale de Munca pe duratanedeterminata, Contracte Individuale de Munca pe durata determinata,cu program de lucru cu norma întreaga sau cu timp partial, Contractede Munca temporara, Contracte de Munca la domiciliu, contracte deucenicie.28
 30. 30. (2) Obligativitatea respectarii prevederilor regulamentului, si in special alprevederilor privind disciplina muncii, revine si salariatilor detasati de laalti angajatori pentru a presta munca in cadrul S.C. Abasstanza S.R.Lpe perioada detasarii, salariatilor temporari pusi la dispoziţia S.C.Abasstanza S.R.L de agentii de munca temporara in baza unuicontract de punere la dispozitie, prestatorii lor de servicii preliminareaflati in relatii contractuale cu S.C. Abasstanza S.R.L, precum sipersonalului care efectueaza practica sau alte forme de stagiiprofesionale in sediile S.C. Abasstanza S.R.L, fara a ne limita ladoctoranzi, elevi sau studenti.Art.4.Salariaţii S.C. Abasstanza S.R.L, in raport cu atributiile ce le revin, potrivitContractelor Colective de Munca aplicabile si Contractului Individual deMunca, au obligatia de a respecta cu strictete regulile de disciplina stabilitede S.C. Abasstanza S.R.LArt.5.Nerespectarea normelor si a regulilor stabilite prin prezentul regulamentintern atrage raspunderea salariatului si reprezinta temei pentru aplicareaunei masuri disciplinare.Art.6.In situatia in care prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil sau/silegislatia muncii aplicabila, vor interveni elemente noi, in modcorespunzator se vor modifica/completa si cele ale prezentuluiregulament. Aplicarea noilor prevederi se va face direct, prin efectul legii,de la data la care actele normative care, aduc modificari legislatiei, intrain vigoare. Interpretarea clauzelor prezentului regulament Intern se faceprin consens, iar in cazul in care acesta nu se poate realiza, interpretarease face in favoarea salariatilor.III. RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI ALINLATURARII ORICĂREI FORME DE INCALCARE ADEMNITATIIArt. 7.(1) Relatiile dintre S.C. Abasstanza S.R.L si salariatii sai, asa cum suntreglementate in prezentul regulament, sunt guvernate de principiulnediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii,principiu garantat prin Constitutie si care guverneaza drepturilecetatenilor romani.(2) In cadrul relatiilor de munca, dintre S.C. Abasstanza S.R.L si angajati,functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariaţii.Art. 8.(1) In S.C. Abasstanza S.R.L este interzisa orice discriminare directa sauindirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala,caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie,limba, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sauresponsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala sau oricealt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarearecunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, adrepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilorrecunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sauin orice alte domenii ale vietii publice.(2) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere,deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe29
 31. 31. dintre criteriile prevăzute la alin.(l), care au ca scop sau ca efectneacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sauexercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.(3) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in modaparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin.(I), dar care producefectele unei discriminari directe.Art.9.(1) Orice salariat al S.C. Abasstanza S.R.L beneficiaza de condiţii demunca adecvate activitatii desfasurate. de proiecţie sociala, de securitatesi sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiinteisale, fara nicio discriminare.(2) Tuturor salariaţilor S.C.Abasstanza S.R.L le sunt recunoscute dreptulla negocieri colecîive.dreptul la protectia datelor cu caracter personal,precum si dreptul Ia protectie împotriva concedierilor nelegale.(3) Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa oricediscriminare bazala pe criteriile prevăzute la art.8 alin (1) cu privire latoate elementele si condiţiile de remunerare.Art. 10.(I) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care legenereaza. favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unuitratament injust sau degradant un salariat fata de alte persoane, grupuride persoane sau comunitari. atrage raspunderea potrivit dispoziţiilorlegale, daca nu intra sub incidenţa legii penale.(2) Sunt considerate discriminatorii prevederile, criteriile sau practicilecare dezavantajeaza anumiţi salariaţi,, fata de alti salariaţi, in afaracazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificateobiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop suntadecvate si necesare.(3) In cazul in care se considera discriminaţi, angajaţii pot sa formulezereclamaţii, sesizări sau plângeri către angajator sau impotriva lui.(4) In cazul in care reclamatia nu a fost rezolvata prin buna intclegereintre parti. persoana angajata are dreptul sa introducă plângere cătreinstanta judecătoreasca competenta.A r t . ll .Nu poate fi interpretat in sensul restrângerii unor drepturi, dreptul S.C.Abasstanza S.R.L de a refuza angajarea unei persoane care nucorespunde cerinţelor ocupationale determinate de necesitateaasigurarii performantei in domeniul respectiv, atat timp cat refuzul nuconstituie un act de discriminare in sensul celor mentionate la art.8.IV. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE S.C. Abasstanza S.R.L SI ALESALARIAŢILORArt. 12.(1) Drepturile si obligaţiile privind relaţiile de munca dintre S.C.AbasstanzaS.R.L si salariaţi sunt stabilite, potrivit dispoziţiilorlegale, prin negociere, in cadrul Contractului Colectiv de Muncaaplicabil si a Contractelor Individuale de Munca.(2) Salariaţii S.C. Abasstanza S.R.L nu pot renunţa si nu pot fiobligati/determinati sa renunţe la drepturile ce le sunt recunoscute prinlege. Orice tranzactie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturilerecunoscute de lege salariaţilor S.C. Abasstanza S.R.L sau limitareaacestor drepturi este lovita de nulitate.30
 32. 32. (3) Art. 13.(1) S.C. Abasstanza S.R.L, in calitate de angajator are, in principal,urmatoarele drepturi:a) sa stabileasca organizarea si funcţionarea unitatii:b) sa stabileasca atributiile corespunzătoare fiecărui salariat, in condiţiilelegii;c) sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezervalegalitatii lor si conform competentelor postului pe care-l ocupa;d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor deserviciu;e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare, reieşite dinnerespectarea prevederilor regulamentului intern, a regulamentului deorganizare si funcţionare, a Contractului Colectiv dc Munca aplicabilsau a oricăror norme/proceduri interne, si sa aplice sancţiunilecorespunzătoare, potrivit prezentului regulament si a Codului Muncii;f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum sicriteriile de evaluare a realizarii acestora.(2) Obligaţiile care ii revin, in principal, S.C. Abasstanza S.R.L sunt:a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din ContracteleIndividuale de Munca, din Contractul Colectiv de Munca aplicabil si dinlege;b) sa asigure permanent condiţiile tehnice si organizatorice avute invedere la elaborarea normelor de munca si condiţiile corespunzătoarede munca;c) sa informeze salariatul asupra condiţiilor de munca si asupraelementelor care privesc desfasurarea relaţiilor de munca;d) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariaţilor si sa operezeinregistrarile prevăzute de lege;e) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea desalariat a solicitantului;f) sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;g) sa plateasca toate contribuţiile si impozitele aflate in sarcina sa,precum si sa retina si sa vireze contribuţiile si impozitele datorate desalariaţi in condiţiile legii;Art. 14.(1) Salariaţii au, in principal, urmatoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal:c) dreptul la concediu de odihna anual:d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;e) dreptul la demnitate in munca;f) dreptul la securitate si sanatate in munca;g) dreptul la acces la formare profesionala.Astfel, angajaţii au urmatoarele drepturi:1. Sa participe la orice acţiune de pregătire sau dezvoltare profesionala,respectiv cursuri, seminarii, orice fel de stagii practice, schimb deexperienţa, documentare, prevăzute in planul anual de formareprofesionala al companiei, sau stabilite prin programe de formareprofesionala individualizate, pentru adaptarea salariaţilor la cerinţeleposturilor, actualizarea cunoştinţelor si perfecţionarea pregătiriiprofesionale sau dezvoltarea carierei si promovarea in munca;31
 33. 33. 2. Costurile participării la aceste programe initiate de companie suntintegral suportate de către angajator, fiecare din stagiile depregătire mentionate anterior fiind trecute in fisa individuala depregătire profesionala a salariatului;3. Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formareprofesionala prevăzute la pct.2, salariatul va beneficia, pe toata durataformarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute, precum side vechime la locul de munca;4. Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formareprofesionala, in condiţiile prevăzute la pct.1 si pct.2, nu pot avea initiativaincetarii Contractului Individual de Munca o perioada de cel puţin 3 ani dela data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala ;5. Durata obligaţiei salariatului de a presta munca in favoareaangajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formareaprofesionala, precum si orice alte aspecte in legătură cu obligaţiilesalariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin actadiţional la Contractul Individual de Munca :6. Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la punctul 4,determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionatede pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata dinperioada stabilita conform actului adiţional la contractul individual demunca.7. Obligaţia prevăzuta la punctul 6 revine si salariaţilor care au fostconcediaţi in perioada stabilita prin actul adiţional, pentru motivedisciplinare, sau al căror Contract Individual de Munca a incetat, caurmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 30 de zile, acondamnarii printr-o hotarare judecătoreasca definitiva pentru oinfracţiune in legătură cu munca lor, precum si in cazul in care instantapenala a pronuntat interdict decizia de exercitare a profesiei, temporarsau definitiv. In cazul in care salariatul participa la un curs/stagiu deformare profesionale ale cărui costuri totale sunt mai mici sau egale cu1000 EUR, durata obligaţiei salariatului de a nu iniţia încetarea activitatiipoate sa fie mai mica de 3 ani si se va stabili prin act adiţional inainte departiciparea la formare. In masura in care părţile decid acest lucru, Iaînceputul fiecărui program de instruire care se incadreaza in condiţiilementionate mai sus, angajatul va semna un act adiţional care devineparte integranta a Contractului Individual de Munca.h) dreptul la informare si consultare;i) dreptul de a lua parte Ia determinarea si ameliorarea condiţiilor demunca si a mediului de munca;j) dreptul la protectie in caz de concediere;k) dreptul la negociere colectiva si individuala;l) dreptul de a participa la acţiuni colective: m) dreptul de a constitui saude a adera la un sindicat:m) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncaaplicabile. (2) Salariaţilor le revin, in principal, urmatoarele obligaţii:a) obligaţia de a realiza norma de munca, de a îndeplini atributiile descrisein fisa postului:b) obligaţia de a respecta disciplina muncii:c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse in prezentul regulamentulintern, in regulamentul de organizare si funcţionare, in Contractul32
 34. 34. Colectiv de Munca aplicabil, precum si in Contractul Individual deMunca;d) obligaţia de fidelitate fata de companie in executarea atribuţiilor deserviciu;e) obligaţia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii inunitate:f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu si caracterul confidential alinformaţiilor dobândite in timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, de a nutransmite nici un fel de date sau informaţii considerate confidenţiale niciunei persoane sau firme si sa nu foloseasca informaţia confidenţialapentru propriul avantaj, atat in cursul desfasurarii activitatii in cadrulsocietatii, cat si dupa încetarea contractului de munca.g) Alte obligaţii prevăzute de lege sau de Contractele Colective de Muncaaplicabile.Art. 15.Drepturile si obligaţiile S.C. Abasstanza S.R.L si ale salariaţilor,prevăzute de prezentuI regulament. se completeaza cu cele prevăzutede Codul Muncii, Contractele Colective de Munca aplicabile. ContractulIndividual de Munca, documentele normative interne ale S.C.Abasstanza S.R.L precum si cu cele prevăzute de legislaţia romana.V. DISCIPLINA MUNCIIArt. 16.(1) Salariaţii au obligaţia de a respecta disciplina muncii S.C. AbasstanzaS.R.L de a îndeplini toate sarcinile ce le revin potrivit legii, ContractelorColective de Munca aplicabile, Contractului Individual de Munca, fiseipostului, regulamentului intern, reglementarilor interne cuprinse indocumentele normative interne, precum si dispoziţiilor conduceriicompaniei privind desfasurarea activitatii in unitate.(2) Obligaţiile generale ale salariaţilor, cu privire la disciplina muncii, sunt:1. respectarea programului de lucru si a regulilor de acces in unitate:2. Folosirea integrala a timpului de munca numai pentruindeplinireasarcinilor de serviciu si a atribuţiilor prevăzute in fisa postului:3. Exercitarea atribuţiilor de serviciu, in limita autoritari lor /competentelorîncredinţate, cu respectarea reglementarilor interne si a legalitatii;4. Respectarea principiilor si regulilor de conduita/deontologie in relaţiilecu clienţii S.C. Abasstanza S.R.L, dar si fata de colegi, superiori ierarhiciprecum si fata de conducerea companiei;5. Respectarea reglementarilor privind pastrarea confidentialitatiiinformaţiilor si documentelor, precum si a celor privind arhivareaacestora: in timpul desfasurarii activitatii, angajaţii pot avea acces Iainformaţii confidenţiale despre companie, clienţii ei, furnizori sau altiangajaţi. Toate persoanele care deţin astfel de informaţii trebuie sainteleaga ca acestea le-au fost încredinţate pentru un scop de afaceribine stabilit, si pot fi transmise numai in interiorul companiei,persoanelor care au nevoie de aceste informaţii. Cand sunt transmiseinformaţii confidenţiale, angajaţii trebuie sa fie discreţi si niciodata nu vorfi transmise in afara companiei astfelde informaţii fara acceptulDirectorului General. Orice divulgare de date/informatii considerateconfidenţiale oricărei persoane sau companii, ori folosirea acestorinformaţii de către angajat in avantajul sau personal, va fi considerata33
 35. 35. incalcare disciplinara si va fi sanctionata in conformitate cu proceduradisciplinara a companiei. In cazul in care, din neglijenta sau intentionat,angajatul dezvăluie informaţii confidenţiale unei persoane sau companii,acest lucru conducând la pierderea de bani sau sancţiuni aplicatecompaniei, aceasta este indreptatita sa recupereze de la angajatcontravaloarea daunelor si a intereselor companiei, pe baza normelorsau principiilor răspunderii civile contractuale.6. De a oferi informaţii legate de clienţi doar autorizat. Transmitereaînregistrărilor sau informaţiilor despre un client unei terte parti se poateface numai la solicitare scrisa in conformitate cu legile in vigoare.Directorul General va fi informat despre orice cerere a unei terte partiprivind clienţii companiei;7. Protejarea si buna gestionare a bunurilor proprietate S.C. AbasstanzaS.R.L;8. Predarea bunurilor sau documentelor apartinand S.C. AbasstanzaS.R.L, si pe care le-au primit in vederea exercitării atribuţiilor de serviciu,către şeful ierarhic/inlocuitorul acestuia, in cazul modificării funcţiei si/saulocului muncii sau a incetarii Contractului Individual de Munca, cu celpuţin 1 zi lucratoare înainte de data la care intervinemodificarea/incetarea:9. Anunţarea şefului direct sau a Serviciului Resurse Umane, personalsau prin intermediul unei alte persoane - coleg, membru al familiei - intermen de 24 ore, asupra imposibilităţii prezentării la serviciu. In cazul incare salariatul nu anunţa in aceeaşi zi superiorul ierarhic, acesta va ficonsiderat absent nemotivat. Se considera întârziere nejustificata si sepoate sancţiona conform legii, intarzierea cu mai mult de 20 de minute,fara a anunţa şeful direct. In condiţiile in care un angajat intarzie mai multde 3 ori intr-o luna, depăşind 20 de minute la fiecare întârziere, şefulierarhic poate solicita sancţionarea cu avertisment scris si poate cereangajatului sa compenseze perioada intarziata cu munca peste program.Dovada justificativa a absentei se prezintă superiorului ierarhic, de cătresalariat, in ziua reluării activitatii, sau in funcţie de situatie si posibilităţi, inperioada de absentare, prin intermediul unui coleg sau membru defamilie. In caz de absenta datorata incapacitatii temporare de munca,salariatul este obligat sa prezinte certificatul de acordare a concediuluimedical pana, cel mai târziu, in data de 05 a lunii urmatoare celei pentrucare i-a fost acordat, conform legii. Aceeaşi regula se aplica si in cazul incare concediul medical acordat initial va fi prelungit. Se recomandasalariaţilor sa depună certificatele medicale primite, pana la data de 20 alunii calendaristice pentru care s-a acordat concediul medical. In situatiain care salariatul este in imposibilitate de a respecta recomandareaanterioara, acesta are obligaţia de a respecta termenul legal dedepunere, precizat mai sus;10. Absentarea nemotivata pentru o perioada de 3 zile consecutive poateconduce la desfacerea Contractului Individual de Munca ca si sancţiunedisciplinara;11. Informarea imediata a şefului direct cu privire la necesitatea părăsiriilocului de munca in situatia apariţiei unui caz de forţa majora sau a uneiprobleme personale urgente:12. Respectarea prevederilor documentelor normative interne cuprivire la paza, siguranţa incendiilor, prevenirea oricărei situatii carear putea pune in primejdie viata,integritatea corporala,sanatatea sa, a34
 36. 36. colegilor sau a altor persoane, precum si a patrimoniului S.C.AbasstanzaS.R.L , pastrarea ordinii si curăţeniei la locul de munca;13. Instiintarea Serviciului Resurse Umane cu privire la modificareainformaţii lor/datelor personale, fata de cele prezentate la data angajarii,inclusiv a celor cuprinse indeclaratiile/angajamentele completate si semnate cu acea ocazie, intermen 5 zile lucratoare de la apariţia modificării intervenite. Documentulcare atesta modificarea va fi adus, in original si copie, in acelaşi termen,pentru certificarea conformităţii copiei cu originalul si, dupa caz, clasareacopiei certificate a documentului in dosarul personal al salariatului.Originalul documentului se inapoiaza salariatului titular,ulterior certificăriicopiei acestuia, de către personalul abilitat in acest scop;14. Prezentarea la serviciu intr-o tinuta decenta siîngrijită;15. De a nu folosi, direct sau indirect, poziţia in companie, in scopuripersonale:16. De a fuma doar in locurile special amenajate. Este interzis fumatul inbirouri;17. De a nu folosi, vinde sau poseda droguri in cadrulcompaniei;18. De a nu introduce, poseda sau folosi in companie arme, cutite si alteobiecte fatale sau materiale primejdioase, cu excepţia cazului in carepostul respectiv justifica deţinerea unor astfel de obiecte. In acestecazuri, Directorul General trebuie informat despre deţinerea acestorobiecte;19. Convorbirile telefonice trebuie purtate intr-o maniera de afaceri, deeficienta si curtoazie. In cazul unui telefon din exterior răspunsul trebuiesa inceapa cu „Numele, S.C.Abasstanza S.R.L, Buna Ziua". Pentruapelurile interioare angajaţii trebuie sa-si spună prenumele si numele,daca este cazul. Ca regula generala, telefonul nu trebuie sa sune maimult de trei ori pana cand apelul este preluat. Este important ca salariatulcare răspunde la telefon sa afle cat mai multe detalii pentru a fi inmasura sa transmit ulterior un mesaj cat mai clar, astfel evitandu-seinterpretările greşite, confuzia sau întârzierile. Având in vedere ca inspaţiul de lucru mai mulţi angajaţi impart acelaşi birou, toii angajaţiitrebuie sa evite zgomotul astfel incat tot personalul sa se poataconcentra asupra activitatii si sa-si poala îndeplini sarcinile cu un minimde disconfort. Orice atitudine nepoliticoasa la telefon va fi sanctionataconform prezentului document.20. Corespondenta trebuie realizata prompt, iar tonul scrisorilor trebuiesa reflecte profilul companiei si un înalt standard profesional. In scriereacorespondentei este obligatorie respectarea standardelor S.C.Abasstanza S.R.L. Corespondenta va fi primita la seviciul administrativde unde va fi distribuita la departamente sau va fî prezentataDirectorului General,in cazul in care pe plic este mentionata in modclar confidenţialitatea, plicul este inmanat direct persoanei careia Ise adreseaza;21. De a nu incalca integritatea financiara sau regulile cu privire la muncadepusa:22. De a nu minţi, a înşela, a ascunde date, precum si de a nu informaincomplet managementul cu privire la aspecte legate de activitatilezilnice. Acestea vor fi considerate încălcări disciplinare si vor atragepedepse aspre din partea companiei.35
 37. 37. 23. De a aduce la cunostinta Directorului General toate cererile presei,indiferent de subiectul lor si de a-I anunţa despre cererile exprimate deorice reprezentant mass-media;24. De a folosi maşinile de serviciu doar in interes profesional. Ladeplasarea in interes de serviciu se va completa obligatoriu foaia deparcurs. Autoturismele de serviciu nu se folosesc in timpul liber de cătresalariaţi. Autoturismele se vor parca in incinta parcului de maşini acompaniei. Orice transfer al autoturismului se face doar cu acceptulServiciului Administrativ si cu informarea Serviciului Resurse Umane.25. De a nu primi cadouri cu o valoare mat mare de 30 EUR. AngajaţiiS.C. Abasstanza S.R.L pot primi cadouri de la clienţi doar mici obiectepromotionale sau flori in ocazii speciale. Orice alt cadou trebuie declaratşefului direct, chiar daca are valoare mica.Art. 17.(1) Se interzice salariaţilor prezentarea la serviciu in stare de ebrietate,consumul de băuturi alcoolice intimpul programului de lucru,comportarea necuviincioasa fata de colegi, adresarea de insulte, injurii,etc. către colegii de serviciu, superiorii ierarhici, clienţii S.C. AbasstanzaS.R.L sau către personalul care isi desfasoara activitatea in S.C.Abasstanza S.R.L in baza contractelor încheiate cu prestatorii externi,savarsirea de abateri de la regulile deontologice, etica morala, conduitacivica si profesionala.(2) Se interzice salariaţilor prezentarea la serviciu intr-o tinuta inadecvatamediului, climatului sau eventualelor întâlniri cu clienţii S.C. AbasstanzaS.R.L. Imbracamintea extravaganta, şocanta si provocatoare nu esteacceptata in mediul de afaceri. Ţinuta trebuie sa fie decenta. Companiaisi poate rezerva dreptul sa trimită acasa angajaţii imbracati inadecvatpentru a-si schimba tinuta, asigurand discreţia necesara unei astfel desituatii. Tinuta in cursul saptamanii va fi „smart casual" pentru angajaţiicare nu relationeaza direct cu clienţii. Smart casual va avea elementedistinctive de casual însemnând ca barbatii pot veni fara cravata sau inblugi cu camasa, dar nu in tinuta casual. De asemenea, pentru doamnesi domnişoare se va aborda o tinuta lejera, dar cu elemente elegante sinu casual. Daca sunt programate întâlniri cu clienţii S.C. AbasstanzaS.R.L, tinuta va fi business. Vinerea, compania a agreat tinuta “casual",aceasta nu se aplica salariaţilor care au programate întâlniri de afaceriin acea zi.(3) Se interzice savarsirea de către salariat, de acte ce ar putea pune inprimejdie siguranţa si integritatea personala a celorlalte persoane cepresteaza activitate în cadrul S.C. Abasstanza S.R.L sau cea a proprieipersoane.(4) Se interzice salariatului sa faca propaganda politica in sediul S.C.Abasstanza S.R.L(5) Se interzice desfasurarea oricărei acţiuni generatoare de conflicte deinterese ori care poate expune S.C. Abasstanza S.R.L la riscuri legale side imagine.(6) Se interzice desfasurarea oricăror activitati care sa conducă laconcurenta neloiala, care se evidentiaza, in principal, prin:- prestarea in interesul propriu sau al unui tert, a unei activitati care seafla in concurenta cu cea prestata la angajator sau36
 38. 38. - prestarea unei activitati in afara sau in timpul programului de serviciu,in favoarea unui tert care se afla in relaţii de concurenta cu angajatorul.(7) Se interzice salariaţilor care urmeaza a inceta raporturile de muncacu S.C. Abasstanza S.R.L sa păstreze bunurile sau documenteleapartinand S.C. Abasstanza S.R.L, si pe care le-au primit in vedereaexercitării atribuţiilor de serviciu. Cu cel puţin o zi inainte de dataîncetării raporturilor de munca cu S.C. Abasstanza S.R.L, salariatul esteobligat sa predea toate bunurile sau documentele apartinand S.C.Abasstanza S.R.L. Incalcarea acestei obligaţii constituie abuz deîncredere si se sanctioneaza in conformitate cu legislaţia in vigoare ladata savarsirii faptei.(8) Regulile de folosire a mijloacelor de comunicare aflate in proprietateaS.C. Abasstanza S.R.L (telefon, fax, email, acces la Internet, Intranetetc) se stabilesc prin documente normative interne aprobate deconducerea comaniei. Se interzice salariaţilor folosirea mijloacelor decomunicare (telefon, fax, email, Internet, Intranet etc.) proprietatea S.C.Abasstanza S.R.L in interes personal peste limitele admise dedocumentele normative ale S.C. Abasstanza S.R.L.Folosireatelefoanelor fixe si mobile de serviciu se va face conform politicii S.C.Abasstanza S.R.L, iar folosirea telefoanelor mobile proprietatepersonala se va face astfel incat sa nu fie afectata activitatea curenta.Durata convorbirilor telefonice va fi limitata in toate situatiile, la strictulnecesar. In anumite siiuatii, pentru buna desfasurare a activitatii. S.C.Abasstanza S.R.L poate restrânge sau anula posibilitatea decomunicare prin mijloacele de comunicare proprietatea S.C.Abasstanza S.R.L, si respectiv de a restrânge posibilitateacomunicării prin mijloacele proprietate personala ale salariaţilor S.C.Abasstanza S.R.L. Limitarea trebuie sa fie proporţionala cu scopulurmărit si sa nu afecteze in totalitate dreptul salariaţilor de acomunica atat intre ei cat si in exterior.(9) Interdicţiile de la alin.(I)-(8) se completeaza cu cele stipulate indocumentele normative interne ale companiei.Art. 18.(1) Ieşirea salariatului din incinta companiei, in timpul programului demunca, pentru scopuri strict profesionale, este permisa doar lasolicitarea superiorului sau cu anunţarea si aprobarea prin orice mijloc aacestuia.(2) Ieşirea salariatului din incinta companiei in timpul programului demunca, pentru alte scopuri decât cele strict profesionale, este permisanumai cu anunţarea si aprobarea superiorului, cu minim 2 ore inainte deora la care salariatul intentioneaza sa paraseasca sediul.(3) Situatia prevăzută la alin.(2) se considera a fi învoire pentru nevoipersonale, iar perioada absentata se recupereaza prin compensarea cuorele suplimentare prestate anterior sau prin prestarea muncii pesteorele de program, in interval de maxim 30 de zile calendaristice.(4) In cazul apariţiei unor urgente, in plan profesional sau personal, sicare impun parasirea iminenta de către salariat a incintei companiei,obligaţia salariatului de a-si informa superiorul se considera îndeplinitasi daca este informat înlocuitorul superiorului in cazul absentei acestuia.Art. 19.(1) Accesul salariaţilor in companie se face pe baza cartelei de acces,salariaţii avand obligaţia de a avea asupra lor si de a folosi cardul de37
 39. 39. acces ori de cate ori au nevoie de acces in sediul companiei. Deasemenea salariaţii au obligaţia prezentării cartelei de acces ori de cateori li se solicita prezentarea acesteia. In cazul suspendării sau încetăriiraporturilor de munca cu compania, salariatul va preda cardul de acces.(2) Accesul salariaţilor in sediul companiei, in afara orelor de program, inzilele de sambata sau duminica, in zilele de sărbători legale sireligioase, respectiv in zilele lucratoare in afara programului normal delucru, se face doar cu acordul conducerii companiei si pentru motiveobiective si cu instiintarea personalului care presteaza serviciul depaza.(3) Accesul persoanelor străine, a vizitatorilor in sediul companiei seface doar insotit de un salariat al companiei pe durata vizitei, cuprezentarea documentelor de identitate si pe baza unui ecusonspecial, dupa caz.V. SECURITATEA SI SANATATEAINMUNCAArt.20.(1) S.C. Abasstanza S.R.L se obliga sa asigure securitatea si sanatateaangajaţilor sai in toate aspectele legate de munca, prin:a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii salariaţilor;b) prevenirea riscurilor profesionale;c) informarea si instruirea salariaţilor;d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelornecesare securitatii si sanatatii in munca.(2) S.C. Abasstanza S.R.L se obliga sa implementeze masurile prevăzutela alin.( 1) tinand seama de urmatoarele principii de prevenire:a) evitarea riscurilor;b) evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate;c) combaterea riscului la sursa;d) adaptarea muncii la om, prin proiectarea posturilor de munca, alegereaechipamentelor de munca, a metodelor de munca si de producţie inscopul reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si adiminuării efectelor acestora asupra sanatatii;e) adaptarea la progresul tehnic;f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cuceea ce este mai puţin periculos:g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerenta care sa cuprindătehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de munca, relaţiile sociale siinfluenta factorilor din mediul de munca;h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectivafata de masurile de protectie individuala;i) furnizarea de instrucţiuni proprii corespunzătoare angajaţilor.(3) S.C. Abasstanza S.R.L. se obliga ca, in conformitate cu prevederilelegislaţiei in vigoare, sa intreprinda urmatoarele:a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea salariaţilor;b) sa stabileasca masuri de prevenire precum si metode de lucru care saasigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii38
 40. 40. salariaţilor, masuri care sa fie integrate in ansamblul activitatilor S.C.Abasstanza S.R.L si la toate nivelurile ierarhice;c) sa coopereze cu alti angajatori si sa asigure informarea reciprocaprivind riscurile profesionale, in vederea implementării prevederilorprivind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luând in considerarenatura activitatilor;d) sa asigure organizarea activitatilor de protectie si prevenire ariscurilor profesionale prin desemnarea si formarea profesionalaspecifica a salariaţilor cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii inmunca;e) sa stabileasca masurile necesare pentru acordarea primului ajutor,stingerea incendiilor si evacuarea salariaţilor in cazul apariţiei unorsituatii de urgenta, masuri adaptate naturii activitatilor si mărimiiorganizaţiei, tinand seama si de prezenta persoanelor străine (clienţi,prestatori, vizitatori, stagiari, studenti practicanti, etc.);f) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, in ceeace priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare sipompieri;g) sa desemneze salariaţii care aplica masurile de prim ajutor, destingere a incendiilor si de evacuare a personalului in cazul apariţieiunor situatii de urgenta;h) sa furnizeze instrucţiuni precise tuturor salariaţilor, pentru ca aceştia saaiba posibilitatea întreruperii lucrului si/sau părăsirii locului de munca,indreptari spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent:j) sa se asigure ca in cazul unui pericol grav si iminent, cand şefulierarhic al unor salariaţi nu poate fi contactat, toti salariaţii sunt apti saaplice masurile corespunzătoare pentru a evita consecinţele unui astfelde pericol;k) sa stabileasca prin fisa postului atributii si răspunderi ce le revinangajaţilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzătoarefuncţiilor pe care sunt încadraţi;I) sa elaboreze instructiuni/documente normative proprii (reguli interne) desecuritate si sanatate in munca, tinand cont de particularitatile activitatilorsi locurilor de munca din cadrul S.C. Abasstanza S.R.L.m) sa asigure pe cheltuiala sa condiţiile pentru ca fiecare salariat sabeneficieze de o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii sisanatatii in munca, in special sub forma de informaţii si instrucţiuni delucru specifice locului de munca si postului ocupat de acesta, înainte dedata angajarii, ulterior angajatii cu o anumita periodicitate, precum si incaz de modificare a condiţiilor de munca, felului muncii sau locului demunca;n) sa aiba in vedere capacitatea angajaţilor, in ceea ce priveştesecuritatea si sanatatea in munca, atunci cand li se incredinteaza sarcini;o) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical demedicina muncii si, dupa caz, a testării psihologice a aptitudinilor,corespund atribuţiilor si responsabilităţilor specifice locului de munca, sipe care urmeaza sa le execute, sa asigure controlul medical periodic si,dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;p) sa asigure echipamente de munca sigure pentru securitatea sisanatatea angajaţilor;q) sa acorde gratuit echipament de protectie, materiale igienico-sanitaresi alimentatie de protectie dupa caz, pentru salariaţii care desfasoara39
 41. 41. activitati identificate prin "Fisa de expunere la riscuri profesionale" cafiind generatoare de riscuri profesionale;r) sa asigure consultarea si participarea salariaţilor si/sau reprezentanţiloracestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea sisanatatea in munca prin înfiinţarea, organizarea si funcţionareaComitetului de securitate si sanatate in munca la nivelul S.C. AbasstanzaS.R.L;s) sa asigurepe cheltuiala sa instruirea corespunzătoare areprezentanţilor salariaţilor in in cadrul Comitetului de securitate sisanatate in munca, in timpul programului de lucru;t) sa asigure pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi:femei gravide, lăuze sau care alapteaza, tineri, precum si persoane cudizabilitati, amenajarea locurilor de munca si protectie împotrivapericolelor care le afecteaza in mod special;u) sa adopte masurile pentru adaptarea programului de lucru in funcţie decondiţiile climaterice de la locul de munca, in cazul temperaturilorextreme;v) sa asigure comunicarea, cercetarea, înregistrarea si raportareaevenimentelor susceptibile a constitui accidente de munca:w) sa asigure toti salariaţii pentru risc de accident de munca si boliprofesionale, in condiţiile legii.Art.21.(1) Obligaţiile salariaţilor S.C. Abasstanza S.R.L privind securitatea sisanatatea in munca sunt:a) sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu expună la pericole deaccidente sau îmbolnăvire profesionala, persoana proprie sau altiangajaţi, in conformitate cu pregatirea profesionala si instruirea indomeniul securitatii si sanatatii in munca;b) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instrucţiunile de securitate sisanatate in munca si masurile de aplicare a acestora;c) sa se supună controalelor medicale periodice, sa respecterecomandările medicului de medicina a muncii si sa accepte schimbarealocului de munca daca starea de sanatate nu le mai permite exercitareaatribuţiilor la nivelul cerinţelor postului;d) sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase,mijloacele de transport si toate celelalte mijloace folosite indesfasurarea muncii:e) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare,corespunzător scopului pentru care a fost acordat;f) sa nu procedeze Ia scoaterea din funcţiune, la modificarea,schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate, inspecial ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice siclădirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;g) sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic - conducător al locului demunca - orice defecţiune tehnica sau alta situatie care constituie unpericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala;h) sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic - conducător al locului demunca - in cel mai scurt limp posibil accidentele de munca suferite depersoana proprie sau alti angajaţi;i) sa opreasca lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unuiaccident si sa informeze de indata superiorul ierarhic - conducător allocului de munca.40
 42. 42. (2) Drepturile salariaţilor S.C. Abasstanza S.R.L privind securitatea sisanatatea in munca sunt:a) salariaţii nu pot fi implicaţi in nicio situatie in costurile financiare alemasurilor de prevenire referitoare la sanatate si securitate in munca siale supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale(medicina muncii);b) salariaţii si reprezentanţii lor in domeniu au dreptul sa ceara S.C.Abasstanza S.R.L sa ia masurile cele mai potrivite si au dreptul saprezinte acesteia propunerile lor de masuri pentru eliminarea saureducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala:c) salariatul care, in caz de pericol iminent, paraseste locul de munca,nu trebuie sa fie supus niciunui prejudiciu din partea S.C. AbasstanzaS.R.L, si trebuie sa fie protejat impotriva oricaror consecinţedefavorabile injuste, excepţie facand cazurile unor acţiuni nejustificatesau ale unor neglijente grave ale salariatului;d) salariaţii care au suferit un accident de munca sau o imbolnavireprofesionala au dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporarade munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecereatemporara in alt loc de munca pana la recuperarea capacitatii demunca, in condiţiile legii;e) salariaţii au dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii,pentru orice simptome pe care le atribuie condiţiilor de munca siactivitatii desfasurate;f) salariaţii pot contesta rezultatul dat de medicul specialist de medicinamuncii privind aptitudinea in munca, in conformitate cu prevederilelegale in vigoare;g) reprezentanţii salariaţilor cu atributii privind securitatea si sanatatea inmunca au dreptul la o instruire corespunzătoare; instruirea siperfecţionarea lor se realizeaza in timpul programului de lucru si pecheltuiala S.C. Abasstanza S.R.L;Prevederile prezentului capitol se completeaza cu cele ale instrucţiunilorsi procedurilor S.C. Abasstanza S.R.L privind sanatatea si securitatea inmunca., anexat prezentului regulament.VII. PROTECTIA MATERNITATIIArt.22.(1) Salariatele gravide, care au născut recent si salariatele carealapteaza beneficiaza de urmatoarele drepturi, in condiţiile legii:a) de a nu fi constrânse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii saustării lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz;b) adaptarea condiţiilor sau orarului de munca, precum si modificarealocului de munca, in funcţie de starea lor de sanatate, pe bazarecomandării medicului de medicina muncii sau a medicului defamilie, cu menţinerea veniturilor salariale;c) concediu de risc maternal si indemnizaţia de risc maternal, in cazul incare firma, din motive obiective, nu isi poate indeplini obligaţiaprevăzută la alineatul precedent;d) modificări ale locului de munca, astfel incal sa li se asigure, laintervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in poziţie41
 43. 43. sezand sau, respectiv, pentru mişcare, la recomandarea medicului demedicina muncii, dupa caz, daca isi desfasoara activitatea in poziţieortostatica sau in poziţia aşezat:e) salariatele gravide beneficiaza de dispensa pentru consultaţiileprenatale, constând intr-un număr de ore libere plătite, in limita a 16ore/luna, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuareaconsultaţiilor si examenelor prenatale, pe baza recomandării mediculuide familie sau a medicului specialist, in cazul in care aceste investigaţiise pot efectua numai in timpul programului normal de lucru, faradiminuarea drepturilor salariale.(3) Salariatele gravide care nu pot indeplini durata normala de munca,din motive proprii de sanatate sau a fătului, beneficiaza de reducerea cuo pătrime a duratei normale de munca, cu menţinerea veniturilorsalariale.Art.23.(I) S.C. Abasstanza S.R.L ii revin urmatoarele obligaţii:a. sa prevină expunerea salariatelor gravide/care au născutrecent/care alapteaza, la riscuri ce le pot afecta sanatatea sisecuritatea, in situatia in care rezultatele evaluarii evidentiaza astfel deriscuri;b. sa nu constranga salariatele sa efectueze o munca daunatoaresanatatii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz;c. sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate asalariatei, cand starea de graviditate nu este vizibila, si sa nu anunţe altiangajaţi in legătură cu aceasta situatie, decât cu acordul scris alacesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca.d. sa modifice locul de munca al salariatelor gravide/care au născutrecent/care alapteaza, care isi desfasoara activitatea numai in poziţiaortostatica sau in poziţia aşezat, astfel incat sa li se asigure, la intervaleregulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in poziţie sezandasau, respectiv, pentru mişcare, la recomandarea medicului de medicinamuncii;e. sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale,constând in ore libere plătite salariatei, in cazul in care investigaţiilemedicale se pot efectua numai in timpul programului de lucru;f. sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru,doua pauze de alaptare de cate o ora fiecare, inclusiv timpul necesardeplasarii dus-intors de la locul de munca la locul in care se gasestecopilul, sau, dupa caz, sa reducă durata timpului de munca cu 2 orezilnic, fara diminuarea drepturilor salariale;g. sa transfere la un alt Ioc de munca, cu menţinerea salariului debaza brut lunar, salariatele gravide/lauze/care alapteaza si caredesfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu desuportat.Art.24.Dupa naştere, pentru protectia lor si a copilului lor, salariatele auobligaţia de a efectua minim 42 de zile de concediu de lăuzie(postnatal), in cadrul concediului de maternitate cu durata totala de 126de zile, stabilit potrivit reglementarilor legale privind concediile siindemnizaţiile de asigurari sociale de sanatate. S.C. Abasstanza S.R.Lva refuza primirea la locul de munca, in vederea reluării activitatii, a42
 44. 44. salariatelor care au născut cu mai puţin de 42 de zile inainte de data lacare acestea solicita reluarea activitatii.Art.25.(1) Salariatele gravide, care au născut recent si salariatele carealapteaza, a căror sanatate este afectata de munca de noapte sau caredesfasoara munca cu caracter insalubru sau penibil, beneficiaza, inbaza solicitării scrise, de trecerea la un loc de munca de zi, respectiv deschimbarea felului muncii, cu menţinerea salariului de baza brut lunar,sau, dupa caz, de concediu si indemnizaţie de risc maternal, in cazul incare din motive justificate, trecerea sau schimbarea felului muncii, dupacaz, nu este posibila.(2) Salariatele gravide, cele care au născut recent si salariatele carealapteaza nu pot fi obligate sa desfasoare munca cu caracter insalubrusau penibil.Art.26.Salariaţii care renunţa la concediul legal pentru creşterea copilului panala împlinirea de către acesta a vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani incazul copilului cu handicap, beneficiaza de reducerea duratei normale atimpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza sivechimea in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cualte ore de începere a programului de lucru, daca activitatea entitatii incare isi desfasoara activitatea, permite.Art.27.(1) Salariatele gravide, care au născut recent si salariatele carealapteaza, pentru a beneficia de masurile privind protectia maternitatii,prevăzute de lege, vor informa in scris S.C. Abasstanza S.R.L asuprastării lor fiziologice astfel:a) salariata gravida va anunţa in scris S.C. Abasstanza S.R.L asuprastării sale fiziologice de graviditate printr-o notificare/cerere care conţineinformaţii referitoare la starea sa de maternitate si va solicita aplicareamasurilor de protectie prevăzute de lege: notificarea/cererea va fi insotitade documentul medical, completat fie de medicul de familie, fie demedicul specialist, care conţine constatarea stării fiziologice de sanatate,data prezumtiva a naşterii, recomandari privind capacitatea de munca aacesteia pe timp de zi/noapte, precum si in condiţii de munca insalubresau greu de suportat;b) salariata lauza, care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediuluide lăuzie (concediul postnatal) obligatoriu de 42 de zile, sau, dupa caz,la expirarea celei de-a 126 zile a concediului de maternitate, poatesolicita S.C. Abasstanza S.R.L in scris masurile de protectie prevăzutede lege, anexand un document medical eliberat de medicul defamilie/medicul specialist, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care anăscut;c) salariata care alapteaza, la reluarea activitatii dupa efectuareaconcediului de lăuzie, va anunţa S.C. Abasstanza S.R.L, in scris, cuprivire la începutul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexanddocumente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialist inacest sens care va cuprinde si recomandari cu privire la capacitatea demunca a acesteia.(2) Pentru a beneficia de masurile prevăzute la alin.(l), salariatele trebuiesa prezinte S.C. Abasstanza S.R.L, documentele medicale eliberate de43
 45. 45. medicul de familie/medicul specialist, in termen de maxim 5 zilelucratoare de la data eliberării lor.Art.28.In termen de 10 zile lucratoare de la data la care S.C. Abasstanza S.R.La fost anuntata, in scris, de către o salariata ca se afla in una dintresituatiile prevăzute la art.27 din prezentul regulament, aceasta areobligaţia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum siInspectoratul Teritorial de Munca pe a cărui raza isi desfasoaraactivitatea.Art.29.S.C. Abasstanza S.R.L va informa in scris salariatele asupra rezultatelorevaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca,precum si asupra drepturilor care decurg din legislaţia aplicabila, intermen de cel mult 15 zile lucratoare de la data întocmirii raportului deevaluare.Art.30.Pentru salariatele prevăzute la art.27 din prezentul regulament, caredesfasoara activitate ce prezintă riscuri pentru sanatate sau securitate oricu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, S.C. Abasstanza S.R.L trebuiesa modifice in mod corespunzător condiţiile si/sau orarul de munca ori,daca este posibil sa le repartizeze la alt loc de munca, conformrecomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie,cu menţinerea veniturilor salariale.Art.31.(1) In cazul in care S.C. Abasstanza S.R.L, din motive justificate in modobiectiv, nu poate sa indeplineasca obligaţia prevăzută la art.30,salariatele gravide, care au născut recent si salariatele care alapteaza,au dreptul la concediu de risc maternal, numai daca solicitarea esteinsotita de documentul medical, astfel:a) integral sau fractionat, pana in a 63-a zi anterioara datei estimate anaşterii copilului, respectiv datei intrării in concediul de maternitate;b) integral sau fractionat dupa expirarea concediului de lăuzie(postnatal) obligatoriu, respectiv a celor 42 de zile calendaristice, sidaca este cazul, pana la data intrării in concediu pentru creştereacopilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap,pana la 3 ani;c) integral sau fractionat, inainte sau dupa naşterea copilului, pentrusalariata care nu indeplineste condiţiile pentru a beneficia de concediulde maternitate.(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, in întregime saufractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile calendaristice,de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera uncertificat medical in acest sens. Concediul de risc maternal nu poate fiacordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privindconcediile si indemnizaţiile de asigurari sociale de sanatate.(3) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul laindemnizaţie de risc maternal, care se suporta din Fondul National Unicde Asigurari Sociale de Sanatate, in condiţiile legislaţiei in vigoare.44
 46. 46. VII. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAURECLAMATIILORINDIVIDUALE ALE SALARIAŢILORArt.32(1) Compania incurajeaza comunicarea deschisa intre nivelurileierarhice din structura sa. Mai mult, angajaţii trebuie sa se simtăliberi sa discute cu superiorii for despre orice problema care ar puteainterveni si afecta capacitatea de lucru.(2) Examinarea prompta si corecta, cat si rezolvarea rapida aproblemelor sunt de o importanta deosebita pentru modul in carepersonalul isi desfasoara activitatea. Exista o problema in momentul incare un salariat simte ca exista un obstacol in rezolvarea sarcinilor deserviciu. In aceste cazuri, salariaţii trebuie sa fie incurajati sa recurgă laprocedura de soluţionare a problemelor si este responsabilitatea Şefuluide Departament sa verifice daca problema a fost rezolvata in cel maicorect mod posibil.Art.33Etapele procedurii de soluţionare a cererilor sau a reclamatiilor individualeale salariaţilor sunt:1. Angajaţii trebuie sa discute problema cu Şeful de Departament.Daca nu se gaseste nici o soluţie satisfacatoare sau este clar ca nueste de competenta Şefului de Departament, atunci acesta trebuiesa discute cu superiorii sai in timp de 7 zile. Şeful Departamentuluide Resurse Umane trebuie sa fie informat despre existenta oricăreiprobleme ridicate de angajaţi.2. Problema existenta trebuie discutata de angajat si superiorul sauimediat. In urmatoarele 7 zile Şeful de Departament va anunţa angajatulin legătură cu decizia luata pe baza unei analize amanuntite. Dacaangajatul nu este multumit de decizia luata, are dreptul sa se adresezeServiciului de Resurse Umane.3. Şeful Serviciului de Resurse Umane discuta cu angajatul si superiorulacestuia. Daca in urma acestor discuţii, angajatul considera ca nu estemultumit cu rezoluţia primita, acesta se poate adresa DirectoruluiGeneral.Art.34.In vederea soluţionării si a altor aspecte care nu constituie reclamaţii,se vor respecta urmatoarele reguli: Alte modalitati de soluţionare:a) Sprijinul oferit angajaţilor in cazul unor probleme personaleŞefii de Departament trebuie sa încurajeze angajaţii sa apeleze la ei oride cate ori au probleme financiare, juridice sau de sanatate. Deasemenea, pot cere sprijinul Serviciului de Resurse Umane pentrurezolvarea problemelor lor. Angajaţii au dreptul de a se adresa directDepartamentului de Resurse Umane, daca au rezerve in a se adresadirect Şefului de Departament. In aceste cazuri, Departamentul deResurse Umane trebuie sa gaseasca un mod delicat de a anunţa Şeful deDepartament despre situatia speciala aparuta si incearca sa gaseasca osoluţie in funcţie de circumstanţe. Orice subiect discutat intre angajaţi siServiciul de Resurse Umane este strict confidential.b) ComunicareS.C. Abasstanza S.R.L recunoaşte ca este foarte importantacomunicarea continua intre angajaţi si Şeful de Departament pentru45
 47. 47. menţinerea unor relaţii morale si armonioase la locul de munca. Dinacest motiv, compania va continua sa ia masuri pentru a asiguraeficacitatea comunicării. Totuşi, nici o procedura formala nu poateinlocui comunicarea deschisa zilnica intre angajaţi si şefii ierarhici.Directorii de Departament au obligaţia de a asigura comunicareacontinua in ambele sensuri intre management si personal. Acest lucrupoate fi făcut prin cercetări, întâlniri, anunţuri, întâlniri sociale. Depindede Şeful de Departament sa gaseasca cele mai bune mijloace si sa lefoloseasca in asa fel incat întregul personal sa fie familiar cu procedurileS.C. Abasstanza S.R.L. Comunicarea este modul in care companiapoate sa prevada problemele personalului. Şeful de Departamenttrebuie sa iniţieze discuţii libere cu angajaţii la anumite perioade detimp.c) ŞedinţeŞeful de Departament trebuie sa intruneasca şedinţe la intervaleregulate de timp pentru schimbul de informaţii privind toate problemelede interes general. Periodicitatea va fi stabilita Ia nivelul fiecăruidepartament in funcţie de necesitati. Pentru eficienta, aceste întâlniritrebuie tinute regulat si trebuie sa fie scurte, bine planificate si saconstituie o sursa utila de informaţii. Un proces verbal al şedinţei trebuiepastrat la dosar pentru referinţe viitoare. Daca sunt vizate aspecte ce tinde cadrul relaţiilor de munca, o copie a acestuia trebuie trimisa laServiciul Resurse Umane, care va pastra un dosar cu soluţionareaproblemelor de personal. Toate departamentele vor fi informate desprediscuţiile purtate si se va asigura ca problemele ridicate au primit unrăspuns satisfacator in timp util.d) Monitorizarea Politicii de PersonalServiciul Resurse Umane va face sondaje frecvente asupracorectitudinii cu care sunt tratati angajaţii companiei. In funcţie derezultatele analizei, Serviciului Resurse Umane poate propune anulareaprocedurii in cazul in care ea nu este considerata satisfacatoare siiniţierea unei noi proceduri sau revizuirea procedurii existente, dacaaceasta nu este eficienta. Rezultatele sondajelor vor fi discutate cu Şefiide Departament si se va stabili un plan de acţiune. Raportul sondajuluiva fi transmis Directorului General.VIII. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCŢIUNILE APLICABILEArt.35.(1) S.C. Abasstanza S.R.L, in calitate de angajator,dispune deprerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii,sancţiuni disciplinare salariaţilor sai ori de cate ori constata ca aceştiaau savarsit o abatere disciplinara.(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legătură cu munca si care constaintr-o acţiune sau inacţiune savarsita cu vinovăţie de către salariat, princare acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern. ContractulIndividual de Munca sau Contractele Colective de Munca aplicabile sicelelalte documente normative interne referitoare la deontologie,reglementările interne ale S.C. Abasstanza S.R.L, obligaţiile asumate46
 48. 48. prin fisa postului, instrucţiunile, ordinele si dispoziţiile legale aleconducătorilor ierarhici.Art.36.Sunt considerate abateri disciplinare, fara a fi limitative, urmatoarele:1. nerespectarea clauzelor Contractului Individual de Munca,Contractelor Colective de Munca aplicabile, actelor adiţionale laContractul Individual de Munca si/sau la Contractul Colectiv de Munca,a prevederilor regulamentului intern si ale prevederilor documentelornormative interne;2. nerespectarea secretului profesional, a confidentialitatii drepturilorsalariale, regimului documentelor si informaţiilor clasificate, si a oricărordate si/sau informaţii legate de propria activitate sau S.C. AbasstanzaS.R.L, si in special a acelora care prin divulgare pot aduce prejudiciiS.C Abasstanza S.R.L, si/sau clienţilor sai;3. folosirea datelor si informaţiilor de care salariatul a luat cunostinta, intimpul si in legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu sau prin naturapostului, in modalitati care ar putea aduce atingere imaginii sauintereselor S.C. Abasstanza S.R.L, sau care ar putea prejudiciaimaginea colegilor de serviciu, subordonaţilor, superiorilor, conduceriiS.C. Abasstanza S.R.L, sau a clienţilor;4. neindeplinirea sarcinilor de serviciu si a responsabilităţilor specificate infisa postului;5. refuzul nejustificat de a executa sarcinile de serviciu prevăzute pentrupostul in care sunt angajaţi, precum si a altor dispoziţii ale conduceriiS.C. Abasstanza S.R.L, si a şefilor ierarhici, sub rezerva legalitatii lor sia competentei salariatului; îndeplinirea de către salariat a unor sarcini,responsabilitate dispoziţii primite, si care contravin legii, nu il absolva pesalariat de raspunderea care ii revine;6. intarzierea sistematica in efectuarea lucrărilor sau neglijenta repetata inrezolvarea acestora;7. nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la activitatea S.C.Abasstanza S.R.L si securitatea S.C. Abasstanza S.R.L8. refuzul nejustificat de a presta munca suplimentara solicitata de S.C.Abasstanza S.R.L pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unorcalamitati naturale ori ale altor cazuri de forţa majora;9. efectuarea de operaţiuni si/sau supervizarea acestora, cunerespectarea prevederilor documentelor normative aleS.C.Abasstanza S.R.L10. nerespectarea regulilor privind accesul in S.C. Abasstanza S.R.L11. nerespectarea programului de munca, concretizata prin întârzierirepetate sau parasirea locului de munca in interes personal, faraaprobarea superiorului ierarhic, înainte de terminarea programuluinormal de lucru;12. absenta nemotivata de la program. Absentarea nemotivata pentru operioada de 3 zile consecutive este considerata abatere foarte grava,iar sancţiunea aplicabila este desfacerea disciplinara a contractuluiindividual de munca;13. inserarea sau publicarea in reviste, broşuri, ziare, televiziune sauorice alte medii de informare a unor comunicări in legătură cu activitateaS.C. Abasstanza S.R.L, fara acordul conducerii S.C. Abasstanza S.R.L14. nerespectarea regulilor de participare la cursurile de formareprofesionala;47
 49. 49. 15. falsificarea, provocarea sau înlesnirea falsificării dedocumente/documentatie legate de activitatea de serviciu ;16. scoaterea de bunuri sau documente proprietate a S.C. AbasstanzaS.R.L, pe orice fel de suport, in afara acesteia, in alte scopuri decât celeprofesionale;17. practicarea de jocuri de noroc sau activitati de comerţ in incinta S.C.Abasstanza S.R.L18. organizarea unor întruniri in incinta S.C. Abasstanza S.R.L, in afaracelor cuprinse in aria de activitate, in timpul sau in afara orelor deprogram fara aprobarea prealabila a conducerii S.C. Abasstanza S.R.L;accesul in S.C. Abasstanza S.R.L in stare de ebrietate, introducereasau consumarea in S.C. Abasstanza S.R.L de băuturi alcoolice, intimpul sau dupa terminarea programului de serviciu; comportareanecuviincioasa, violenta verbala si/sau fizica si/sau scrisa, vatamareacorporala a colegilor indiferent de nivelul ierarhic pe care se aflaaceştia; faptele de acest gen sunt sancţionabile, indiferent de forma subcare se manifesta (fie ca se materializeaza sub forma unor insulte,injurii, calomnii, etc, fie prin amenintari scrise sau verbale, fie pringesturi necuviincioase care ar putea sugera obscenitati sau o atitudineimorala), atitudini si manifestari care aduc atingere si afecteazaimaginea si prestigiul S.C. Abasstanza S.R.L;19. nerespcctarea obligaţiei de a declara si obţine avizul S.C.Abasstanza S.R.L in cazul in care desfasoara activitate si la altiangajatori sau deţine calitatea de administrator/asociat/actionar al uneisocietati;20. nerespectarea obligaţiei de a face cunoscute posibilele conflicte deinterese, relaţiile speciale cu alti salariaţi din unitate, situatiile deincompatibilitate intre salariaţii S.C. Abasstanza S.R.L sau cu salariaţiidin alte companii aparute pe parcursul executării contractului individualde munca;21. nerespectarea obligaţiei de a face cunoscut conducerii entitatii dacasunt implicaţi in cercetări penale sau in litigii care ar putea prejudiciaimaginea S.C. Abasstanza S.R.L;22. neexercitarea dreptului la alerta pentru a instiintasuperiorul/conducerea S.C. Abasstanza S.R.L despre situaţiile deincalcare a prevederilor documentelor normative interne si/sau alegislaţiei in vigoare, de către alti salariaţi, indiferent de funcţia pe carerespectivii salariaţi o deţin in S.C. Abasstanza S.R.L;23. interceptarea comunicărilor adresate unei alte persoane si care sunttransmise prin telefon, fax sau prin orice alt mijloc de comunicaţie;24. sustragerea, deschiderea, distrugerea sau reţinerea uneicorespondente adresate, cu titlu personal sau confidential, alteipersoane, si divulgarea conţinutului;25. nerespectarea normelor de sanatate si securitate in munca, defolosire a echipamentului de protectie si de lucru, a celor de prevenire aincendiilor;26. folosirea echipamentului de lucru si/sau de protectie împotrivaincendiului in alte scopuri decât cele carora le este destinat;27. insusirea, sustragerea, distrugerea, degradarea, înstrăinarea sauaducerea in stare de neintrebuintare a bunurilor apartinand S.C.Abasstanza S.R.L sau a celor apartinand altor salariaţi si/sau tertilor, intimpul sau in legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu;48
 50. 50. 28. pricinuirea de pagube S.C. Abasstanza S.R.L, cu ocaziaadministrării sau conservării bunurilor acesteia, de către salariatul careare ori trebuie sa aiba grija administraţii sau conservării acelor bunuri.Sancţionarea salariaţilor care au pricinuit pagube S.C. AbasstanzaS.R.L;29. nu inlatura raspunderea materiala a acestora, in condiţiile legii;30. înlesnirea, instigarea sau complicitatea, cu buna stiinta, la savarsireade către alt salariat a unei abateri disciplinare;31. nerespectarea prevederilor documentelor normative internereferitoare la folosirea mijloacelor de comunicare proprietatea S.C.Abasstanza S.R.L în interese personale si a internetului prin accesareade site-uri care nu au legătură cu activitatea curenta;32. lecturarea in timpul programului de lucru a unorpublicatii/reviste/brosuri sau hârti de divertisment/beletristica,etc. si care nu au legătură cu atributiile de serviciu sau cuformarea profesionala a salariaţilor.Art.37.Avertismentul scris va fi formalizat printr-o decizie scrisarecomandand angajatului sa acţioneze in conformitate cu fisa postuluistabilita, reglementările interne/externe si principiile companiei generalacceptate.Avertismentul scris se aplica in situatia in care angajatul:a) nu respecta sau nu este politicos cu clienţii, subordonaţii, colegii sausuperiorii sai;b) nu este atent cu clienţii sau ii face sa aştepte fara un motiv intemeiat;c) nu îndeplineşte solicitările clientului care sunt in concordanta cu legislaţiainterna/externa in vigoare;d) cauzeaza interzieri/erori in fluxul activitatii fara un motiv intemeiat:e) nu isi îndeplineşte sarcinile de serviciu sau continua sa nu isiindeplineasca sarcinile de serviciu in ciuda avertismentelor verbale;f) omite informarea superiorului direct si nu respecta nivelele ierarhice, faravreun motiv intemeiat;g) întârzie la serviciu sau paraseste locul de munca fara permisiuneasuperiorilor;h) nu îndeplineşte cerinţele companiei prevăzute in Codul de Conduita,inclusiv in ceea ce priveşte tinuta si comportamentul in timpulprogramului.Art.38.(1) Retrogradarea, prin acordarea salariului corespunzător poziţiei lacare s-a făcut retrogradarea, pentru o perioada care nu poate depasi60 de zile se formalizeaza printr-o decizie scrisa care stipuleaza faptulca, luând in considerare incalcarea comisa in legătură cu fisa postuluiangajatului, reglementările interne/externe sau comportamentulneadecvat fata de superiorisau subordonaţi, angajatul a fostretrogradat cu una sau mai multe trepte de încadrare.(2) Retrogradarea este asociata, de asemenea, cu o diminuare asalariului in conformitate cu nivelul corespunzător poziţiei pentrucare retrogradarea a fost facuta.(3) Retrogradarea se aplica in urmatoarele situatii:1. repetarea acţiunilor care sunt penalizate cu avertisment scris;49
 51. 51. 2. in situatia nerespectarii sau neexecutarii ordinelor superiorilorcare sunt in concordanta cu reglementările interne/externe invigoare;3. evaluarea greşit intentionata a performantelor subordonaţilor in cazulconducătorilor;4. neinformarea superiorilor in legătură cu încercările colegilor de aacţiona astfel incat s-ar putea cauza efecte negative asupra companiei;5. pierderea de documente care aparţin companiei sau clienţilor;6. nereturnarea la timp a avansului cash luat in scopul îndeplinirii activitatii;7. in situatia in care angajatul face declaraţii referitoare la companie, faraobţinerea permisiunii managementului;8. cauzarea de pierderi pentru companie din neglijenta9. in situatia in care angajatul face in mod intentionat declaraţii false intimpul cercetat ii lor;10. neinformarea conducerii cu privire Ia un caz de frauda cunoscut de cătreangajat.11. Alte situatii de gravitate comparabila.Art.39.(1) Reducerea salariului de baza pentu o perioada intre 1-3 luni cu 5-10%se formalizeaza printr-o decizie scrisa care stipuleaza faptul ca, luând inconsiderare incalcarea comisa in legătură cu fisa postului angajatului,reglementările interne/externe sau comportamentul neadecvat fata desuperiori sau subordonaţi, salariul de baza al angajatului va fi diminuatcu 5-10% timp de una pana la trei luni.(2) Reducerea salariului de baza se aplica in urmatoarele situatii:1. repetarea acţiunilor sanctionate cu avertisment scris, retrogradare saususpendare;2. in situatia in care angajatul face declaraţii referitoare la companie, faraobţinerea permisiunii conducerii;3. cauzarea de pierderi pentru companie din neglijenta;4. neinformarea conducerii cu privire la un caz de frauda cunoscut de cătreangajat;5. Alte situatii de gravitate comparabila.Art.40(1) Desfacerea disciplinara a Contractului Individual de Munca se faceprintr-o decizie scrisa care informeaza faptul ca, luând in considerareincalcarea comisa, angajatul a fost concediat.(2) Concedierea din motive disciplinare se aplica in urmatoarele situatii:1. repetarea acţiunilor sanctionate cu retrogradarea;2. acţiunile si condiţiile stipulate de Codul Muncii;3. obţinerea unui interes personal substantial de pe urma oricărui client,furnizor sau competitor al companiei;4. in situatia in care angajatul are o relaţie de afaceri cu un client, furnizorsau competitor al companiei fara permisiunea managementului;5. obţinerea de avantaje personale dintr-o oportunitate intainita in cursuldesfasurarii activitatii in cadrul companiei, in cazul in care aceaoportunitate ar putea fi de folos companiei;6. cauzarea de pierderi companiei in mod intentionat;7. falsificarea sau distrugerea registrelor contabile si a documentelor S.C.Abasstanza S.R.L8. folosirea autoritatii in scopuri sau câştiguri personale;50

×