Successfully reported this slideshow.

Spotřeba potravin (2013)

429 views

Published on

Prezentace z tiskové konference (5. prosince 2013) ke spotřebě potravin v roce 2012. Na tiskové konferenci byly představeny aktuální údaje o spotřebě potravin a nápojů v časové řadě od roku 1993 do roku 2012. U prezentových druhů byla uvedena i potravinová soběstačnost České republiky.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spotřeba potravin (2013)

 1. 1. DOMÁCN NOSTI A INTERNE ET Romana Ma alečková Tisková konference, 28.11.2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | N padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Na
 2. 2. Domácnosti a informační t technologie g (% domácností) počítač y y vysokorychlostní internet internet 65% 59% 54% 67% 65% 68% 67% 62% 56% 49% 48% 42% 40% 32% 59% 44% 63% 64% 51% 33% 26% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2
 3. 3. Domácnosti a počítač p Domácnosti s počítačem Domácnosti s počítačem dle příjmu (% domácností) ( (% domácností) ) bez dětí 74% 81% s dětmi 85% 63% 31% 39% 50% 45% 87% 2009 91% 2013 92% 91% 88% 96% 77% 56% 58% 59% 45% 52% 30% 16% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 první (nejnižší) p kvartil druhý kvartil třetí kvartil čtvrtý (nejvyšší) kvartil Domácnosti s počítačem dle typu a počtu počítačů (% domácností) 200 09 2013 54% celkem 46% 46% stolní počítač 20 0% přenosný počítač dva d a více počítačů í čít čů 68% 14% 43% 27% 3
 4. 4. Domácnosti a internet Typ použitého připojení Dom mácnosti s internetem (krajské srovnání, 2012*) (% domácností s připojením k internetu) (% do omácností) 2007 dial-up, ISDN bezdrátové (Wi-Fi) 2013 29% 4% 22% 50% 26% ADSL 22% 23% TV kabel 21% * tříletý klouzavý průměr (vypočten z hodnot za roky 2011–2013) 4
 5. 5. Mezinárodní srovnání (20 ) ( 012) Domácnosti* s počítačem Domácnosti* s vysokorychlostním internetem (% domácností) ( ) (% domácností) ( ) Nizozemsko Švédsko Lucembursko Dánsko Finsko Fi k Spojené království Německo Irsko Rakousko Francie F i Belgie Slovensko Malta EU27 průměr Slovinsko Sl i k Estonsko Španělsko Polsko Česká republika Maďarsko Kypr Lotyšsko Itálie Portugalsko Litva Řecko Rumunsko Bulharsko 77,9% 72,5% Švédsko Finsko Dánsko Nizozemsko Německo Ně k Spojené království Rakousko Malta Francie Belgie B l i Estonsko Slovinsko Slovensko EU27 průměr Česká Č ká republika blik Maďarsko Lucembursko Polsko Lotyšsko Š ěl k Španělsko Irsko Kypr Litva Portugalsko Itálie Itáli Bulharsko Rumunsko Řecko 71,9% 68,1% 68 1% * pouze domácnosti, v kterých žije alespoň jedna osoba ve věku 16–74 let ve 5
 6. 6. Jednotlivci a informační te echnologie g (% jednotlivců ve věku 16 let a více) osobní poč čítač 64% 59% 59% 54% 51% internet 67% 65% 69% 69% 70% 70% 2012 2013 62% 56% 45% % 2007 2008 2009 20 010 2011 6
 7. 7. vys sokoškolsk ké střední s maturito í ou střední bez maturit ty základn ní 75 5+ 5% 1% 6% 7% 22% 2 21% 27% 25% 6 60% 5 59% 5 58% 5 58% 47% % 79% 90% % 80% 81% 91% 92 2% 82% 9 96% 68% 73% 70% 56% 41% % 49% 45% 2007 65–74 le et 55–64 le et 45–54 let 45 54 let 35–44 le et 25–34 le et 16–24 le et žen ny muži Celkem 16 6+ Jednotlivci a internet (% jednotlivců v dané socio–demografic skupině) cké 2013 7
 8. 8. Jednotlivci* používající inte p j ernet v zemích EU27 (2012) ( ) Švédsko Nizozemsko Dánsko Lucembursko Finsko Spojené království Německo Francie Belgie Rakousko Estonsko Irsko Slovensko EU27 průměr Česká republika Lotyšsko Maďarsko M ď k Španělsko Slovinsko Malta Litva Polsko Kypr Portugalsko Itálie Řecko Ř k Bulharsko Rumunsko 73,6% 73,4% * pouze jednotlivci ve věku 16 74 let 16–74 8
 9. 9. vysoko oškolské střední s maturitou m s střední bez maturity základní 75+ 65-74 55–64 let 5 45 54 let 4 45–54 35–44 let 3 25–34 let 2 16–24 let 1 ženy muži Celkem 2% 2% 9% 5% 25% 20 0% 14% % 15% % 26% 2 21% 37% 39% % 51% Přístup k internetu z mobil , 2013 p lu, (% jednotlivců v dané socio–demografic skupině) cké 9
 10. 10. Aktivity vykonávané j y y jedno otlivci na internetu (% z celkového počtu uživatelů internet tu) 20 013 2009 posílání e-mailů 94% účast v sociálních sítí účast v profesních sítích 49% 10% vyhledávání informací o: zboží a službách 85% cestování 59% zdraví 55% internetové bankovnictví prodej zboží/služeb 56% 23% čtení on-line zpráv 85% přehrávání/stahování filmů nebo videí 52% l h ádi poslech rádia 31% sledování TV hraní počítačových her 30% 24% 10
 11. 11. Vybrané aktivity vykonáva na internetu (2013) y y y ané ( ) Čtení online zpráv, novin a časopisů % všech jednotlivců š ů 81% 83% Internetové bankovnictví % uživatelů internetu ž ů 87% % všech jednotlivců š ů % uživatelů internetu ž ů 83% 77% 65% 58% 44% 30% 32% 33% 16% 16-24 let 25-54 let 55 a více let 16-24 let 25-54 let 55 a více let 11
 12. 12. Vybrané aktivity vykonáva na internetu (2013) y y y ané ( ) Účast v sociálních sítích % všech jednotlivců Vyhledávání informací o zdraví % uživatelů internetu % všech jednotlivců % uživatelů internetu 85% 88% 60% 57% 43% % 50% 49% 38% 39% 22% 15% 5% 16 24 16-24 let 25 54 25-54 let 55 a více let 16 24 16-24 let 25 54 25-54 let 55 a více let 12
 13. 13. Jednotlivci nakupující přes internet p j p s % všech jednotlivců % uživatelů internetu 49% 41% 39% 39% 44% 43% 34% 34% 31% 28% 25% 21% 22% 15% 2007 2008 2009 201 10 2011 2012 2013 13
 14. 14. vyso okoškolské é střední s maturitou u střední bez maturity b y základní 75+ + 6% 1% 5% 1,2% 2% 7% 7% 23% 21% 20% 3 36% 34 4% 33% % 32% % 54% 5 58% 54% % 47% 41% 33 3% 25% 23% 22% 1 14% 12 2% 18% 15% 2007 65–74 let t 55–64 let t 45–54 let t 35–44 let t 25–34 let t 16–24 let t ženy y muži C Celkem 16+ + Jednotlivci nakupující přes internet p j p s (% jednotlivců v dané socio–demografic skupině) cké 2013 14
 15. 15. Nakupování přes internet ( p p (2013) ) Jednotlivci, Jednotlivci kteří za objednané zboží či služby Nákup na slevových portálech zaplatili přes internet* % všech jednotlivců % nakupujících přes internet % všech jednotlivců % nakupujících přes internet 69% 62% 56% 55% 40% 30% 29% 22% 37% 26% 8% 16-24 25-54 55+ 4% 16-24 25-54 55+ * zahrnuje platbu přes internet platební kartou, převodem přes internetové bankovnictví či prostřednictvím m „elektronických peněženek PayPal PaySec apod elektronických peněženek“ PayPal, PaySec, apod. 15
 16. 16. Zboží a služby zakoupené p y p přes internet (2013) ( ) (% jednotlivců, kteří v posledních 12 měs sících nakoupili přes internet) bl č í b oblečení, obuv 47% kosmetika, zdrav. prostředky 25% elektronika (vč.mobilních telefonů) 23% sportovní potřeby 22% knihy/časopisy 17% bílá technika 11% vstupenky 36% jízdenky/letenky 16% ubytování 15% jiné služby v oblasti cestování 13% fitness/wellness 10% fotoslužby telekomunikační služby 9% 6% % 16
 17. 17. Nakupující* přes internet v zemích EU27 (2012) p j p ( ) Švédsko Spojené království Nizozemsko Lucembursko Finsko Německo Francie Rakousko R k k Irsko EU27 průměr Slovensko Malta Slovinsko Bulharsko Česká republika Španělsko Polsko P l k Lotyšsko Maďarsko Dánsko Portugalsko Kypr Estonsko Řecko Litva Itálie Belgie Rumunsko 45,1% 32,5% 3 * pouze jednotlivci ve věku 16–74 let 17
 18. 18. Děkuji za pozornost a Mgr. Romana Ma alečková Tel.: Tel : 274 054 243 E-mail: romana.maleck kova@czso.cz Oddělení statistiky vý ýzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | N padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Na

×