Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICT v podnicích (2014)

379 views

Published on

Prezentace z tiskové konference ČSÚ (28. 1. 2014) o využívání informační technologií v podnicích.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ICT v podnicích (2014)

 1. 1. JAK JSOU VYUŽÍVÁNY U INFORMAČ Í TECHNOLOGIE AČNÍ V PODNIC CÍCH? Eva Skarlan ndtová Tisková konference, 2 ledna 2014, ČSÚ Praha 28. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | N padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Na
 2. 2. Zdroj dat j Výběrové šetření o využívání IC v podnicích CT ■ Pravidelné roční šetření od roku 2003 ■ Od roku 2006 koordinováno Euro ostatem ■ Referenční období: leden 2013; e elektronické obchodování a využívání y ICT ve vztahu k veřejné správě: r 2012 rok ■ Základní soubor: podniky s 10 a více zaměstnanci 2
 3. 3. Podniky s p p j y připojením k in nternetu % celkového počtu podniků Vysokorychlostního připojení (2013) méně než 2 Mb/s více než 2 Mb/s 95% Vysokorychlostní celkem 13% 17% technologie připojení: 66% ADSL 68% 81% 87% 80% 87% 90% 78% 51% % bezdrátové (Wi-Fi) ( ) pronajatý digitální okruh 13% optický kabel 12% jiné pevné 10% mobilní 29% 28% 13% 2002 2004 2006 2008 10% 6% 2010 2012 2013 3
 4. 4. Internetové činnosti podn p niků (2013) ( ) % celkového počtu podniků bankovní a finanční služby 92% telefono ování školení a vzdělávání zaměstnanců 96% 91% 95% 50% 48% 44% 32% 30% % 29% 2 19% Podniky celkem (10+) 15% 10–49 zamě ěstnanců 50–249 zaměstnanců 250 a více zaměstnanců 4
 5. 5. Podniky s webovými strá y ý ánkami % celkového počtu podniků 67% 70% 74% 74% Mezinárodní srovnání (2013) 80% 80% 56% 40% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 Finsko Dánsko Švédsko Rakousko Německo Nizozemsko Spojené království Česká republika Slovinsko Slovensko Lucembursko Belgie Malta Estonsko Litva Irsko EU28 Chorvatsko Španělsko Itálie Kypr Polsko Francie Maďarsko Řecko Portugalsko Lotyšsko Bulharsko Rumunsko 80% 73% 5
 6. 6. Funkcionality webových stránek podniků (2013) y ý p ( ) % celkového počtu podniků On-line služby na webu Jazyková verze webu katalogy, ceníky 47% objednávka, objednávka rezervace 36% prohlížení nabídky pracovních míst konfigurace produktu/služby Cizojazyčné celkem 23% 16% německé 11% 6% 8% francouzské platba 31% anglické ruské sledování stavu zakázky 34% 3% 6% 6
 7. 7. Podniky využívající intern ve vztahu k veřejné y y j net j správě % celkového počtu podniků Celkem získávání informací stahování formulářů odeslání vyplněných formulářů úplné elek ktronické podání 95% 92% 90% 81% 75% 73% 68% 70% 63% 59% 55% 35% 24% 20% 7% 2003 2007 2012 7
 8. 8. Podniky využívající intern k úplnému y y j net p elektronickému podání podle typu služby (2012) % celkového počtu podniků přiznání k dani z přidané hodnoty služby České správy sociálního zabezpečení s služby zdravotních pojišťoven přiznání k dani z příjmu právnických osob p celní řízení 80% 66% 57% 59% 45% 44% 42% 32% 56% 43% 44% 32% 29% 24% 24% 21% 13% Podniky celkem (10+) 27% 18% 9% 10–49 10 49 zaměstnanců 50–249 50 249 zaměstnanců 250 a více zaměstnanců 8
 9. 9. 96% % 95% % 95% % 95% % 95% % 94% % 93% % 93% % 93% % 92% % 92% % 92% % 91% 90% 90% 90% 89% 88% 88% 85% 85% 84% 84% 83% 83% 82% Francie e Estonsko o Dánsko o Irsko o Švédsko o Česk republika ká a Slovinsko o C Chorvatsko o Lotyšsko o Slovensko o Rakousko o P Portugalsko g o Spojené království é í Polsko o Lucembursko o N Nizozemsko o Belgie e EU28 8 Malta a Itálie e Kypr r Řecko o Maďarsko o Bulharsko o Německo o Španělsko o Rumunsko o 97 7% Finsko o 65 5% 99 9% Litva a Podniky využívající intern ve vztahu k veřejné y y j net j správě – mezinárodní sro ovnání (2012) % celkového počtu podniků Data za mezinárodní srovnání neobsahují data za komunikaci s veřejnou správou prostřednictvím e-mailu a 9
 10. 10. Elektronická fakturace (2013) ( ) % celkového počtu podniků 56% Podniky zasílající elektronické faktury celkem ve standardizovaném formátu (e-faktury) 11% 53% v jiném formátu 79% Podniky přijímající elektronické faktury celkem ve standardizovaném formátu (e-faktury) v jiném formátu 24% 76% 10
 11. 11. 11 Kypr S Slovinsko Ru umunsko Švédsko Spojené království k Nizo ozemsko Řecko Malta Ch horvatsko Francie N Německo M Maďarsko Itálie EU28 E Estonsko Česká republika r Polsko Dánsko Španělsko Luce embursko R Rakousko Belgie Por rtugalsko Irsko Lotyšsko Slovensko B Bulharsko Litva Finsko Elektronická fakturace – mezinárodní srovnání (2013) ( ) % celkového počtu podniků Podniky zasílající faktury ve s standardizovaném formátu (e-faktury) Podniky přijímající faktury ve standardizovaném formátu (e-faktury) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 12. 12. Elektronické nakupování p Mezinárodní srovnání (2012) % podniků podniky nakupující elektronicky - % podniků celkem elektronické nákupy - % celkových nákupů podniků 49% 44% 36% 29% 27% 24% 27% 30 0% 17% 10% 2005 2007 2009 2011 2012 2 Dánsko Rakousko Spojené království Nizozemsko Česká republika Německo Finsko Irsko Lucembursko Itálie I áli Švédsko EU28 Slovinsko Maďarsko Slovensko Španělsko Litva Lotyšsko Malta M lt Polsko Belgie Řecko Francie Rumunsko Portugalsko Estonsko Kypr Bulharsko B lh k 49% 37% 12
 13. 13. Elektronický p ý prodej j Mezinárodní srovnání (2012) % podniků podniky prodávající elektronicky - % podniků celkem m elektronické prodeje - % celkových tržeb podniků 26% 21% 15% 14% 9% 24% 27% 25% 2 19% 7% 2005 2007 2009 2011 2012 Dánsko Česká republika Německo Švédsko Irsko s o Litva Nizozemsko Spojené království Chorvatsko Belgie Slovensko Finsko Malta Lucembursko EU28 Rakousko Slovinsko Portugalsko Španělsko Francie F i Maďarsko Estonsko Polsko Řecko Rumunsko Lotyšsko Kypr Itálie Bulharsko 27% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 13
 14. 14. Technologie použité při e g p p elektronickém obchodování (2012) Elektronické nakupování Elektronický prodej podniky nakupující elektronicky - % podniků celkem ů podniky prodávající elektronicky - % podniků celkem elektronické nákupy - % celkových nákupů podniků elektronické prodeje - % celkových tržeb podniků 46% 22% 22% 20% 5% 9% webové stránky 20% elektronická výměna dat webové stránky 12% elektronická výměna dat 14
 15. 15. Elektronické obchodován podle země původu ní p p obchodního partnera (2012) % celkového počtu podniků Podniky k P d ik nakupující elektronicky jí í l kt i k Podniky P d ik prodávající elektronicky dá jí í l kt i k 49% Česká republika Č 26% 18% ostatní země EU 13% 7% země mimo EU 3% 15
 16. 16. Překážky limitující/znemo y j ožňující firmě přijímat j p j objednávky přes webové stránky (2013) % celkového počtu podniků 64% zboží/služby nejsou vhodné pro prodej přes web 28% náklady spojené se zavedením webového p y p j prodeje j 25% problémy související s logistikou 18% problémy související s platbou problémy související s bezpečností IS či ochranou dat problémy související s legislativou 14% 12% 16
 17. 17. Podniky využívající sociá média (2013) y y j ální ( ) % celkového počtu podniků podle typu 17% Celkem 15% sociální sítě 6% web sdílející multimediální obsah firemní blogy fi í bl 4% důvody využívání sociálních médií po odniky 14% zlepšování obrazu firmy/uvádění produktů na trh 12% získávání názorů/otázek od zákazníků 6% zapojování zákazníků do inovování zboží/služeb spolupráce s obchodními partnery získávání nových zaměstnanců výměna názorů uvnitř firmy 5% 5% 4% 17
 18. 18. Děkuji za pozornost a Mgr. Eva Skarlan ndtová Tel.: Tel : 274 052 674 E-mail: Eva.Skarlandto ova@czso.cz Oddělení statistiky vý ýzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | N padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Na

×