Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ГРАМ
АТИЧКИ
КАТЕГО
РИИ
КАЈ ИМ
ЕНКИТЕ
?ШТО Е МОРФОЛОГИЈА
?КОЛКУ ЗБОРОВНИ ГРУПИ ИМАМЕ
КОИ ЗБОРОВНИ ГРУПИ СПАЃААТ ВО
?МЕНЛИВИТЕ ЗБОРОВИ
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
Дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
Дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
Дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
Таа, тој, секој, овие, мене ме
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
Дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
Таа, тој, секој, овие, мене ме ...
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
Дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
Таа, тој, секој, овие, мене ме ...
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
Дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
Таа, тој, секој, овие, мене ме ...
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
Дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
Таа, тој, секој, овие, мене ме ...
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
Дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
Таа, тој, секој, овие, мене ме ...
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
таа, тој, секој, овие, мене ме ...
НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ
?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ
дете, куќа, Сара, Велес,
Мариово
ИМЕНКИ
таа, тој, секој, овие, мене ме ...
КОИ ЗБОРОВНИ ГРУПИ СПАЃААТ ВО
?НЕМЕНЛИВИТЕ ЗБОРОВИ
?КАКВИ ЗБОРОВИ СЕ ИМЕНКИТЕ
КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ:
дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша
КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ:
дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша
радост, тага, среќа, гордост, љ...
КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ:
дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша
радост, тага, среќа, гордост, љ...
КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ:
дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша
радост, тага, среќа, гордост, љ...
КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ:
дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша
радост, тага, среќа, гордост, љ...
КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ:
дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша
радост, тага, среќа, гордост, љ...
ЗОШТО СИТЕ ВИЕ СТЕ ДЕЛ ОД ЕДЕН
?КЛАС
КОИ ЗАЕДНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ГИ
?ПОСЕДУВАТЕ
ЗаедничкитеЗаедничките
особини наособини на
зборовите сезборовите се
викаатвикаат
граматичкиграматички
категориикатегории..
ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ
?ЗБОРОВИ
МАЈКАМАЈКА
ЖЕНАЖЕНА
ДЕВОЈКАДЕВОЈКА
ПТИЦАПТИЦА
ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ
?ЗБОРОВИ
МАЖМАЖ
КАМИОНКАМИОН
ТАТКОТАТКО
ДЕДОДЕДО
ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ
?ЗБОРОВИ
МЕЧЕМЕЧЕ
ДЕТЕДЕТЕ
ДРВОДРВО
СЕЛОСЕЛО
ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ
?ЗБОРОВИ
КЛУПИКЛУПИ
СТОЛЧИЊАСТОЛЧИЊА
ЦВЕЌИЊАЦВЕЌИЊА
УЧЕНИЦИУЧЕНИЦИ
ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ
?ЗБОРОВИ
КЛУПАКЛУПА
СТОЛЧЕСТОЛЧЕ
ДЕТЕДЕТЕ
УЧЕНИКУЧЕНИК
ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ
?ЗБОРОВИ
ТОПКАВАТОПКАВА
ТОПКАНАТОПКАНА
ТОПКАТАТОПКАТА
ТОПКИТЕТОПКИТЕ
ТОПКИВЕТОПКИВЕ
ТОП...
ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ ГРАМАТИЧКИИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ ГРАМАТИЧКИ
КАТЕГОРИИ:КАТЕГОРИИ:
1. РОД
ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ КАТЕГОРИИ:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ КАТЕГОРИИ:
1. РОД
2. БРОЈ
ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ КАТЕГОРИИ:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ КАТЕГОРИИ:
1. РОД
2. БРОЈ
3. ОПРЕДЕЛЕНОСТ
КАМИОН ТАА
КЛУПА ТОА
ДРВО ТОЈ
ПРОНАЈДИ ГИ ГРЕШКИТЕ
ТОЈ КАМИОН
ТАА КЛУПА
ТОА ДРВО
ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:
ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:
1. МАШКИ
ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:
1.МАШКИ
2.ЖЕНСКИ
ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:
1.МАШКИ
2.ЖЕНСКИ
3.СРЕДЕН
РОДОТ НЕ ТРЕБА ДА ГОРОДОТ НЕ ТРЕБА ДА ГО
ИЗЕДНАЧУВАМЕ СОИЗЕДНАЧУВАМЕ СО
ПОЛОТПОЛОТ
ИМАМЕ МАШКИ И ЖЕНСКИИМАМЕ МАШКИ И ЖЕНСКИ
ПОЛПОЛ
МАШКИ ЖЕНСКИ И СРЕДЕНМАШКИ ЖЕНСКИ И СРЕДЕН
РОДРОД
Родот на овие две именки е СРЕДЕНРодот на овие две именки е СРЕДЕН
А полот е различенА полот е различен
машки пол
женски
п...
?ШТО ГЛЕДАШ НА СЛИКИТЕ
КАКО ЌЕ ГО ИСКАЖЕМЕ СЛЕДНИОВ
?ПОИМ КОГА НЕГО ГО ИМА ПОВЕЌЕПАТИ
:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ДВА БРОЈА
:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ДВА БРОЈА
1. ЕДНИНА
:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ДВА БРОЈА
1. ЕДНИНА
2. МНОЖИНА
КАТЕГОРИЈА ОПРЕДЕЛЕНОСТКАТЕГОРИЈА ОПРЕДЕЛЕНОСТ
КАДЕ ЌЕ БИДЕ ЛОКАЦИЈАТА НА ТОПКАТА
АКО РЕЧАМ ТОПКАТА?
ВО
НЕПОСРЕДНА
БЛИЗИНА
КАДЕ ЌЕ БИДЕ ЛОКАЦИЈАТА НА ТОПКАТА
АКО РЕЧАМ ТОПКАВА?
ВО БЛИЗИНА НАВО БЛИЗИНА НА
ТОЈ ШТОТОЈ ШТО
ЗБОРУВАЗБОРУВА
КАДЕ ЌЕ БИДЕ ЛОКАЦИЈАТА НА
ТОПКАТА АКО РЕЧАМ
ТОПКАНА?
ПРЕДМЕТОТ Е НАПРЕДМЕТОТ Е НА
ОДДАЛЕЧЕНОСТОДДАЛЕЧЕНОСТ
ОД ТОЈ ШТООД ТОЈ ШТО
ЗБОРУВАЗБОРУВА
,АКО ИМАМЕ МНОГУ ТОПКИ НО НИЕ
,САКАМЕ ЕДНА КАКО ЌЕ КАЖЕМЕ ДА НИ
?ЈА ДАДАТ ТАА
,ШТО СМЕ НАПРАВИЛЕ СО ТАА ТОПКА
КАКО ЗНАЕ ПРОДАВАЧОТ ДА НИ ЈА ДАДЕ
?ТОКМУ ТАА
НИЕ СМЕ ЈА ИЗДЕЛИЛЕИЗДЕЛИЛЕ
ТОПКАТА ОД
ОСТАНАТИТЕ ТОПКИ И
СМЕ ЈА ЛОЦИРАЛЕ
ОТПРИЛИКА НАШАТА
ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НЕА
Со категоријатаСо категоријата
определеностопределеност се искажувасе искажува
изделување наизделување на
определени лица,...
ДОМАШНА РАБОТАДОМАШНА РАБОТА
апиши краток текст во кој ќе употребиш најмалку пет имен
НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ
:ИМЕНКИ
Категории кај именките
Категории кај именките
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Категории кај именките

3,331 views

Published on

Презентација за полесно совладување на грамтичките категории.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Категории кај именките

 1. 1. ГРАМ АТИЧКИ КАТЕГО РИИ КАЈ ИМ ЕНКИТЕ
 2. 2. ?ШТО Е МОРФОЛОГИЈА
 3. 3. ?КОЛКУ ЗБОРОВНИ ГРУПИ ИМАМЕ
 4. 4. КОИ ЗБОРОВНИ ГРУПИ СПАЃААТ ВО ?МЕНЛИВИТЕ ЗБОРОВИ
 5. 5. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ Дете, куќа, Сара, Велес, Мариово
 6. 6. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ Дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ
 7. 7. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ Дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ Таа, тој, секој, овие, мене ме
 8. 8. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ Дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ Таа, тој, секој, овие, мене ме ЗАМЕНКИ
 9. 9. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ Дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ Таа, тој, секој, овие, мене ме ЗАМЕНКИ Убав, шарено, дрвен, светли
 10. 10. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ Дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ Таа, тој, секој, овие, мене ме ЗАМЕНКИ Убав, шарено, дрвен, светли ПРИДАВКИ
 11. 11. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ Дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ Таа, тој, секој, овие, мене ме ЗАМЕНКИ Убав, шарено, дрвен, светли ПРИДАВКИ Трча, пееше, одам, ќе славам
 12. 12. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ Дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ Таа, тој, секој, овие, мене ме ЗАМЕНКИ Убав, шарено, дрвен, светли ПРИДАВКИ Трча, пееше, одам, ќе славам ГЛАГОЛИ
 13. 13. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ таа, тој, секој, овие, мене ме ЗАМЕНКИ убав, шарено, дрвен, светли ПРИДАВКИ трча, пееше, одам, ќе славам ГЛАГОЛИ пет, дваесет и четири, осми
 14. 14. НА КОЈА ЗБОРОВНА ГРУПА ПРИПАЃААТ ?ДАДЕНИТЕ ЗБОРОВИ дете, куќа, Сара, Велес, Мариово ИМЕНКИ таа, тој, секој, овие, мене ме ЗАМЕНКИ убав, шарено, дрвен, светли ПРИДАВКИ трча, пееше, одам, ќе славам ГЛАГОЛИ пет, дваесет и четири, осми БРОЕВИ
 15. 15. КОИ ЗБОРОВНИ ГРУПИ СПАЃААТ ВО ?НЕМЕНЛИВИТЕ ЗБОРОВИ
 16. 16. ?КАКВИ ЗБОРОВИ СЕ ИМЕНКИТЕ
 17. 17. КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ: дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша
 18. 18. КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ: дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша радост, тага, среќа, гордост, љубов, љубомора, чувство
 19. 19. КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ: дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша радост, тага, среќа, гордост, љубов, љубомора, чувство Јана, Веселин, Адмет, Шабан, Шар Планина, Фаик, Прилеп, Македонија
 20. 20. КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ: дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша радост, тага, среќа, гордост, љубов, љубомора, чувство Јана, Веселин, Адмет, Шабан, Шар Планина, Фаик, Прилеп, Македонија сребро, злато, песок, челик, вода
 21. 21. КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ: дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша радост, тага, среќа, гордост, љубов, љубомора, чувство Јана, Веселин, Адмет, Шабан, Шар Планина, Фаик, Прилеп, Македонија сребро, злато, песок, челик, вода население, мебел, членство, рој, јато
 22. 22. КАКВИ СЕ СЛЕДНИВЕ ИМЕНКИ: дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша радост, тага, среќа, гордост, љубов, љубомора, чувство Јана, Веселин, Адмет, Шабан, Шар Планина, Фаик, Прилеп, Македонија сребро, злато, песок, челик, вода население, мебел, членство, рој, јато Одење, другарување, играње, соопштение, уверение, списание
 23. 23. ЗОШТО СИТЕ ВИЕ СТЕ ДЕЛ ОД ЕДЕН ?КЛАС
 24. 24. КОИ ЗАЕДНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ГИ ?ПОСЕДУВАТЕ
 25. 25. ЗаедничкитеЗаедничките особини наособини на зборовите сезборовите се викаатвикаат граматичкиграматички категориикатегории..
 26. 26. ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ ?ЗБОРОВИ МАЈКАМАЈКА ЖЕНАЖЕНА ДЕВОЈКАДЕВОЈКА ПТИЦАПТИЦА
 27. 27. ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ ?ЗБОРОВИ МАЖМАЖ КАМИОНКАМИОН ТАТКОТАТКО ДЕДОДЕДО
 28. 28. ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ ?ЗБОРОВИ МЕЧЕМЕЧЕ ДЕТЕДЕТЕ ДРВОДРВО СЕЛОСЕЛО
 29. 29. ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ ?ЗБОРОВИ КЛУПИКЛУПИ СТОЛЧИЊАСТОЛЧИЊА ЦВЕЌИЊАЦВЕЌИЊА УЧЕНИЦИУЧЕНИЦИ
 30. 30. ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ ?ЗБОРОВИ КЛУПАКЛУПА СТОЛЧЕСТОЛЧЕ ДЕТЕДЕТЕ УЧЕНИКУЧЕНИК
 31. 31. ШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКО СЛЕДНИВЕ ?ЗБОРОВИ ТОПКАВАТОПКАВА ТОПКАНАТОПКАНА ТОПКАТАТОПКАТА ТОПКИТЕТОПКИТЕ ТОПКИВЕТОПКИВЕ ТОПКИНЕТОПКИНЕ
 32. 32. ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ ГРАМАТИЧКИИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ:КАТЕГОРИИ: 1. РОД
 33. 33. ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ КАТЕГОРИИ:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ КАТЕГОРИИ: 1. РОД 2. БРОЈ
 34. 34. ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ КАТЕГОРИИ:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ КАТЕГОРИИ: 1. РОД 2. БРОЈ 3. ОПРЕДЕЛЕНОСТ
 35. 35. КАМИОН ТАА КЛУПА ТОА ДРВО ТОЈ ПРОНАЈДИ ГИ ГРЕШКИТЕ
 36. 36. ТОЈ КАМИОН
 37. 37. ТАА КЛУПА
 38. 38. ТОА ДРВО
 39. 39. ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:
 40. 40. ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА: 1. МАШКИ
 41. 41. ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА: 1.МАШКИ 2.ЖЕНСКИ
 42. 42. ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА:ИМЕНКИТЕ ИМААТ ТРИ РОДА: 1.МАШКИ 2.ЖЕНСКИ 3.СРЕДЕН
 43. 43. РОДОТ НЕ ТРЕБА ДА ГОРОДОТ НЕ ТРЕБА ДА ГО ИЗЕДНАЧУВАМЕ СОИЗЕДНАЧУВАМЕ СО ПОЛОТПОЛОТ
 44. 44. ИМАМЕ МАШКИ И ЖЕНСКИИМАМЕ МАШКИ И ЖЕНСКИ ПОЛПОЛ МАШКИ ЖЕНСКИ И СРЕДЕНМАШКИ ЖЕНСКИ И СРЕДЕН РОДРОД
 45. 45. Родот на овие две именки е СРЕДЕНРодот на овие две именки е СРЕДЕН А полот е различенА полот е различен машки пол женски пол
 46. 46. ?ШТО ГЛЕДАШ НА СЛИКИТЕ
 47. 47. КАКО ЌЕ ГО ИСКАЖЕМЕ СЛЕДНИОВ ?ПОИМ КОГА НЕГО ГО ИМА ПОВЕЌЕПАТИ
 48. 48. :ИМЕНКИТЕ ИМААТ ДВА БРОЈА
 49. 49. :ИМЕНКИТЕ ИМААТ ДВА БРОЈА 1. ЕДНИНА
 50. 50. :ИМЕНКИТЕ ИМААТ ДВА БРОЈА 1. ЕДНИНА 2. МНОЖИНА
 51. 51. КАТЕГОРИЈА ОПРЕДЕЛЕНОСТКАТЕГОРИЈА ОПРЕДЕЛЕНОСТ
 52. 52. КАДЕ ЌЕ БИДЕ ЛОКАЦИЈАТА НА ТОПКАТА АКО РЕЧАМ ТОПКАТА?
 53. 53. ВО НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА
 54. 54. КАДЕ ЌЕ БИДЕ ЛОКАЦИЈАТА НА ТОПКАТА АКО РЕЧАМ ТОПКАВА?
 55. 55. ВО БЛИЗИНА НАВО БЛИЗИНА НА ТОЈ ШТОТОЈ ШТО ЗБОРУВАЗБОРУВА
 56. 56. КАДЕ ЌЕ БИДЕ ЛОКАЦИЈАТА НА ТОПКАТА АКО РЕЧАМ ТОПКАНА?
 57. 57. ПРЕДМЕТОТ Е НАПРЕДМЕТОТ Е НА ОДДАЛЕЧЕНОСТОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД ТОЈ ШТООД ТОЈ ШТО ЗБОРУВАЗБОРУВА
 58. 58. ,АКО ИМАМЕ МНОГУ ТОПКИ НО НИЕ ,САКАМЕ ЕДНА КАКО ЌЕ КАЖЕМЕ ДА НИ ?ЈА ДАДАТ ТАА
 59. 59. ,ШТО СМЕ НАПРАВИЛЕ СО ТАА ТОПКА КАКО ЗНАЕ ПРОДАВАЧОТ ДА НИ ЈА ДАДЕ ?ТОКМУ ТАА
 60. 60. НИЕ СМЕ ЈА ИЗДЕЛИЛЕИЗДЕЛИЛЕ ТОПКАТА ОД ОСТАНАТИТЕ ТОПКИ И СМЕ ЈА ЛОЦИРАЛЕ ОТПРИЛИКА НАШАТА ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НЕА
 61. 61. Со категоријатаСо категоријата определеностопределеност се искажувасе искажува изделување наизделување на определени лица,определени лица, суштества, географскисуштества, географски поими, предмети, појави.поими, предмети, појави.
 62. 62. ДОМАШНА РАБОТАДОМАШНА РАБОТА апиши краток текст во кој ќе употребиш најмалку пет имен
 63. 63. НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 64. 64. НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 65. 65. НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 66. 66. НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 67. 67. НАПРАВИ МНОЖИНА ОД СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 68. 68. ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 69. 69. ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 70. 70. ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 71. 71. ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ
 72. 72. ОПРЕДЕЛИ ГО РОДОТ НА СЛЕДНИВЕ :ИМЕНКИ

×