SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
สวัสดีครับ...เรื่องที่ผมจะเขียนต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งทีมองไม่เห็นจะ
่
เน้นหลักๆคือเรื่องราวของสวรรค์(heaven)และนรก(hell...ผมมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า
คำาว่านรกในภาษาอังกฤษสามารถเรียกอีกแบบนึงว่า the core)...
ผมขอเริ่มด้วยแนวคิดก่อน...(เป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวและเป็นไปในลักษณะของจิตนการ
ส่วนบุคคล)...ผมคิดว่ามีจริงแต่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบภาพผ่านตาที่เราเคยเจอมาในหนังสือ
หรือแผ่นภาพต่างๆ...สำาหรับผมแล้วผมคิดเล่นๆว่าสวรรค์คืออวกาศ...(มีลักษณะบรรยากาศ
ที่มนุษย์ไม่่สามารถหายใจได้และไร้แรงดึงดูดรวมถึงมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู๋ได้ )และ
่
นรกคือเดอะคอร์(เดอะคอร์มีลักษณะพื้นที่เป็นทรงกลมและมีลาวารวมถึงไฟที่ร้อนที่สุดใน
โลกไหลวนเวียนอยู่ดานใน)...
้

**ข้อความต่อไปนีผมขอเน้นให้อ่านเอาเพลินน่ะคับ...
้
มาเริ่มที่สวรรค์คืออวกาศกันก่อน...คุณลองนึกภาพจิตวิณญาณของตัวคุณเองกำาลังลอย
ออกจากร่างโดยที่คุณยังหายใจอยู่...คุณว่าจิตวิณญาณคุณหายใจได้มั๊ย...แน่นอนสำาหรับ
ผมแล้วจิตวิณญาณไม่สามารถหายใจแต่มีชีวิตอยู่ได้...สำาหรับผมคิดว่าการเป็นคนดีจิตวิณ
ญาณก็ดีตามไปด้วย...จิตวิณญาณที่ดีสามารถอยู่ได้ทุกที่ไม่เว้นแต่ในอวกาศ...ผมกำาลังจะ
บอกว่าจิตวิณญาณที่ดีนั่นแหละสามารถอยูในอวกาศซึงคือสวรรค์ในความคิดส่วนตัวของ
่
่
ผม...คุณตามผมทันน่ะ...ผมยังมีความเชื่อต่อว่าจิตวิณญาณที่ดีจะสามารถเคลื่อนไหวได้ใน
อวกาศได้ตามปกติ...(คือสามารถเดินและเคลื่อนไหวอยู่บนอวกาศได้ในลักษณะที่เหมือน
โลกมนุษย์)...และสามารถเนรมิตสิ่งที่ดได้ในอวกาศ(ในที่นี้สวรรค์คืออวกาศ)
ี
คุณลองนึกภาพจิตวิณญาณหลายๆจิตวิณญาณอยู่ในอวกาศและเนรมิตสิ่งที่ดีร่วมกันเพื่อ
อาศัยอยู๋รวมกัน...สำาหรับผมคิดว่านั่นแหละคือสวรรค์คืออวกาศและรอให้จิตวิณญาณที่ดีไป
เนรมิตสิ่งใดก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดและใช้จิตวิณญาณร่วมกัน
ี
มาต่อกันที่นรกคับ...ผมขอเรียกว่าเดอะคอร์...เนื่องจากผมไม่อยากพิมพ์คำานี้บ่อย...อย่าง
ที่่่ผมให้ความหมายคำาว่าเดอะคอร์ไว้ขางต้น...คุณต้องเข้าใจหรือเคยผ่านความคิดมาบ้าง
้
ว่ายิงลึกลงไปใต้ดินหรือใต้นำ้าจะยิ่งร้อน...(ตามความเชื่อของผม...ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่าง
่
นั้น)...ผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้...จิตวิณญาณไม่สามารถอยู่ในเดอะคอร์ได้เพราะมันเป็น
ไฟที่ร้อนท ่ี่่สดในโลกซึ่งมันสามารถเผาไหม้ได้ทุกสิ่่่งบนโลกใบนี้รวมถึงสิ่งทีมองไม่
ุ
่
เห็น...เอ๊ะ!!เผาไหม้สิ่่่งที่มองไม่เห็น..คุณคิดว่าไง...ผมไม่มั่นใจ...แต่ที่รู้ๆสิ่งทีมองไม่ที่
่
เราเรียกว่าจิตวิณญาณนั้นจะทรมานมาก...
ผมอยากบอกว่าสิ่งทีผมพิมพ์ในโพสต์นี้เป็นเพียงความคิดส่วนบุคคลของผม ...พวกคุณอ่าน
่
แล้วอาจมีความคิดตรงหรือแตกต่างจากผมก็ได้...ความคิดคนเราห้ามกันไม่ได้ครับ
ตามความเชื่อของศาสนาต่างๆหรือนิกายต่าง...เราต่างก็จินตการสวรรค์และนรกแตกต่าง
กันออกไป...ตามความเชื่อของแต่ละศาสนา...แต่ว่ามันมีหลักความคิดอยู่หนึ่งอย่างที่มัน
เหมือนกันก็คือศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี...แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันก็มีกิเลส
ตัณหา...และมีมีสงที่สามารถดึงตัวเราออกจากกิเลสตัณหา...อยู่ทตัวเราว่าจะพัฒนาแนวคิด
ิ่
ี่
จากศาสนาที่เรายึดเหนี่ยวเอาไว้ให้พาตัวเราเองไปในทางที่ดีได้แค่ไหน ...มันจะเพอร์เฟ
คมากถ้าเราสามารถทำาให้ตัวเราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาด้วยศาสนาที่เรายึดเหนี่ยว...จะ
หลุดพ้นจากกิเลสได้มั๊ย...
อยู่ทตัวเรา.................................................... มันจริงที่สุด
ี่

More Related Content

Viewers also liked

La vida como_debe_ser
La vida como_debe_serLa vida como_debe_ser
La vida como_debe_ser
PauloCesarChR
 
Pl346 2011 transcriçãodavotaçãoem22nov2011
Pl346 2011 transcriçãodavotaçãoem22nov2011Pl346 2011 transcriçãodavotaçãoem22nov2011
Pl346 2011 transcriçãodavotaçãoem22nov2011
Bombeiros 22 de Novembro
 
Bibliotecologia en colombia
Bibliotecologia en colombiaBibliotecologia en colombia
Bibliotecologia en colombia
pandreaf
 
Powerpoint summer holidays
Powerpoint summer holidaysPowerpoint summer holidays
Powerpoint summer holidays
gemmaquintana
 

Viewers also liked (16)

La vida como_debe_ser
La vida como_debe_serLa vida como_debe_ser
La vida como_debe_ser
 
Jst part1
Jst part1Jst part1
Jst part1
 
Pl346 2011 transcriçãodavotaçãoem22nov2011
Pl346 2011 transcriçãodavotaçãoem22nov2011Pl346 2011 transcriçãodavotaçãoem22nov2011
Pl346 2011 transcriçãodavotaçãoem22nov2011
 
Word1
Word1Word1
Word1
 
Paula
PaulaPaula
Paula
 
Bibliotecologia en colombia
Bibliotecologia en colombiaBibliotecologia en colombia
Bibliotecologia en colombia
 
Trabajo de riesgos final
Trabajo de riesgos finalTrabajo de riesgos final
Trabajo de riesgos final
 
Powerpoint summer holidays
Powerpoint summer holidaysPowerpoint summer holidays
Powerpoint summer holidays
 
050
050050
050
 
Computing Marginal in CCMRFs - NIPS 2010
Computing Marginal in CCMRFs - NIPS 2010Computing Marginal in CCMRFs - NIPS 2010
Computing Marginal in CCMRFs - NIPS 2010
 
2. ReglamentacióN
2. ReglamentacióN2. ReglamentacióN
2. ReglamentacióN
 
Xmas quiz
Xmas quizXmas quiz
Xmas quiz
 
Ballons - Baloes
Ballons - BaloesBallons - Baloes
Ballons - Baloes
 
PanMediaNEWS_2009_36_TV_0908.pdf
PanMediaNEWS_2009_36_TV_0908.pdfPanMediaNEWS_2009_36_TV_0908.pdf
PanMediaNEWS_2009_36_TV_0908.pdf
 
Guia pw
Guia pwGuia pw
Guia pw
 
13 de Setembro - Dia do Agrônomo
13 de Setembro - Dia do Agrônomo13 de Setembro - Dia do Agrônomo
13 de Setembro - Dia do Agrônomo
 

More from สุรพงศ์ นุสดิน

More from สุรพงศ์ นุสดิน (11)

โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
 

สวรรค์และนรก