Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creació empresa cooperativa

360 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creació empresa cooperativa

 1. 1. Mòdul d’inserció laboral Casa d’oficis “Dinamitzadors socioculturals” 2011 28 de novembre de 2011
 2. 2. La creació d’empresa cooperativa
 3. 3. Les idees empresarials
 4. 4. Les idees es transformen en negocis
 5. 5. A PARTIR DE  L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals MITJANÇANT  Còpia / importació  Ideant un sistema  Aplicació d’habilitats PER  Fer les coses millor que els altres  Satisfer una necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer   
 6. 6. A PARTIR DE L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals 
 7. 7. MITJANÇANT La còpia / importació  Idear un sistema  Aprofitar habilitats pròpies 
 8. 8. PER Satisfer una necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer  Fer les coses millor que els altres 
 9. 9. Casos èxit: Joves emprenedors <ul><li>Emprendedores cooperativa de trabajo asociado en Valencia </li></ul><ul><li>Cooperativa “FIL A L'AGULLA ” </li></ul><ul><li>QUIRÀLIA educació , cultura i lleure (SCP) </li></ul>
 10. 10. Què és una empresa cooperativa? CLICA AQUÍ
 11. 11. Característiques bàsiques <ul><li>Forma jurídica per a projectes col·lectius </li></ul><ul><li>Importància del treball sobre el capital </li></ul><ul><li>Model d’empresa innovadora basada en les persones </li></ul><ul><li>Empresa democràtica </li></ul><ul><li>ELS SOCIS PARTICIPEN DE: </li></ul><ul><li>La propietat de l’empresa </li></ul><ul><li>La gestió (estratègica / operativa) </li></ul><ul><li>Els resultats (positius / negatius) </li></ul><ul><li>CONFLUÈNCIA DE ROLS: </li></ul><ul><li>Dualitat del soci/a: treballador/a i empresari/ària </li></ul><ul><li>Doble eficàcia professional i societària </li></ul><ul><li>Requisits de constitució: </li></ul><ul><ul><li>3 socis </li></ul></ul><ul><ul><li>3.000€ (capital mínim) </li></ul></ul>
 12. 12. ( Formes jurídiques )
 13. 13. Empreses i propostes amb joves <ul><li>Rodamons Teatre Coop.V </li></ul><ul><li>Cooperativa d'iniciativa social DRECERA </li></ul><ul><li>Alumnes de la ESO creen cooperatives </li></ul>
 14. 14. PLA D’EMPRESA <ul><li>És un document escrit en el qual s’explica i es detalla el projecte d’una nova empresa, tenint en compte tots els elements rellevants, recursos necessaris i accions que cal dur a terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial. </li></ul><ul><li>CAL TENIR EN COMPTE: </li></ul><ul><li>Escrit de forma neta i clara: el pla d’empresa és com la tarjeta de visita de la/es persona/es emprenedora/es. </li></ul><ul><li>Ben estructurat, clar i directe. </li></ul><ul><li>De forma breu, amb paràgrafs curts i fàcils de llegir. </li></ul><ul><li>Amb informació de qualitat: dades actuals, reals i contrastades. </li></ul><ul><li>Acompanyat de color, fotografies i gràfics (però sense excedir-se </li></ul>
 15. 15. ESTRUCTURA <ul><li>Resum (síntesi del projecte) </li></ul><ul><li>Persona emprenedora o equip fundador </li></ul><ul><li>Pla de màrqueting </li></ul><ul><li>Pla de producció o d’operacions </li></ul><ul><li>Pla d’organització </li></ul><ul><li>Pla juridicofiscal </li></ul><ul><li>Pla econòmic i financer </li></ul><ul><li>Annexos </li></ul><ul><li>Consultar “Guia Pla d’empresa INICIA” (Generalitat de Catalunya) http://inicia.gencat.cat/inicia/images/es/Guia%20Pla%20empresa%202010%20final_tcm141-66913.pdf </li></ul>
 16. 16. Activitat de la sessió: Simulem crear una coop <ul><li>Distribuició dels participants en 2 grups de 4 persones, amb l’objectiu de crear dos empreses cooperatives. </li></ul><ul><li>Definir quina activitat desenvoluparà la vostra empresa i les motivacions principals que han donat origen al projecte empresarial. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>2) Descripció de la missió </li></ul><ul><ul><li>Quines necessitats voleu cobrir? </li></ul></ul><ul><ul><li>A qui van adreçades? </li></ul></ul><ul><ul><li>On? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com? </li></ul></ul>Qui som i d’on venim ? A què ens dediquem ? En què ens diferenciem ? Perquè fem el que fem? Per a qui ho fem? Com ho fem?
 18. 18. <ul><li>3) Descripció dels valors que voleu que regeixin a la vostra empresa </li></ul>En què creiem i valorem (principis, regles de conducta que seguirem) ?
 19. 19. <ul><li>4) Definició de la visió, allò en que us agradaria que es convertís l’empresa en el futur. </li></ul>Què volem ser en x anys? Per a qui treballarem En què ens diferenciarem ?
 20. 20. <ul><li>5) Descripció del mercat: </li></ul><ul><li>Entorn (amenaces i oportunitats) </li></ul><ul><li>Clients potencials </li></ul><ul><li>Competència </li></ul><ul><li>6) Descripció de productes i/o serveis que oferiu i quins són els trets diferencials </li></ul><ul><li>7) Descripció de com us donareu a conèixer i a captar clients i com comercialitzareu </li></ul>
 21. 21. <ul><li>8) Descripció de com us organitzareu </li></ul><ul><li>- Funcions, càrrecs,… </li></ul><ul><li>9) Descripció dels recursos i capacitats que necessiteu </li></ul>
 22. 22. <ul><li>10) Ha arribat el moment de VENDRE el vostre projecte… </li></ul><ul><li>El sabreu defensar? </li></ul><ul><li>Us el voldran comprar? </li></ul>

×