SlideShare a Scribd company logo
Barcelona Activa
Emprenedoria
Serveis d’acompanyament
per a la creació d’empreses
PROGRAMA DE FORMACIÓ I ACTIVITATS
2018 juliol agost setembre
Descobreix les activitats
de Barcelona Activa que
incorporen els valors
de l'#ESS, identificades
amb aquest segell
Barcelona Activa
amb l’Economia Social
i Solidària
Impulsem l’Economia Social i Solidària
promovent la innovació socioeconòmica perquè:
· fomentem la gestió democràtica i participativa
· ens comprometem amb la comunitat
i la sostenibilitat
· adoptem la perspectiva de gènere
· posem a les persones al centre
@AltresEconomies
1. MAPA PER EMPRENDRE Pàg. 4
2. SERVEIS 6
Assessorament a la persona emprenedora 6
Servei de constitució d’empreses 7
Recursos online 8
3. PROGRAMES D’EMPRENEDORIA 10
Programes d’Emprenedoria per sectors 10
Programes d’Emprenedoria per col·lectius 11
4. ESCOLA DE DONES 12
5. ACTIVITATS PER EMPRENDRE 16
La idea de negoci 16
Gestió de l’empresa 20
El pla d’empresa 22
Màrqueting 23
Formes jurídiques i tràmits 25
Fiscalitat 27
El perfil de la persona emprenedora 28
Local i ubicació 30
Finançament 31
Emprenedoria social i col·lectiva 32
6.XARXA D’INCUBADORES BARCELONA ACTIVA 34
7. ITINERARIS PER EMPRENDRE A BARCELONA ACTIVA 36
8. CALENDARI D’ACTIVITATS 39
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa,
ha acompanyat més de 15.000 projectes en els darrers anys,
dels quals més de la meitat s’han constituït en empresa.
Des del servei d’emprenedoria et facilitarem assessorament,
activitats formatives, suport a l’accés a finançament i altres recursos
perquè puguis crear una nova empresa de qualitat i sostenible.
A més, en els nostres entorns d’incubació podràs consolidar-la i
desenvolupar-la compartint el teu dia a dia amb altres start-ups.
Vols que t’acompanyem
en la posada en marxa de
la teva empresa?
Vols constituir
l’empresa amb nosaltres?
T’ajudem a definir el model de negoci i,
mitjançant el pla d’empresa, analitzarem
la viabilitat econòmica i financera, el pla
de màrqueting i les operacions.Tot això
et permetrà anticipar-te i evitar possibles
problemes, i detectar els punts forts i
dèbils.
Activitat recomanada:
Valida el teu model de negoci (pàg. 19)
Una vegada muntada l’empresa, tant
si busques un local a Barcelona com
si vols compartir l’aventura d’engegar
un nou projecte empresarial amb més
de 200 empreses innovadores de nova
creació, et podem facilitar espais
a les nostres incubadores Glòries i
Almogàvers, i a l’espai de coworking.
Servei recomanat:
Xarxa d’incubadores (pàg. 34)
Tens un model de negoci?
La teva empresa
Vols instal·lar-te
a Barcelona?
Avalua totes les opcions possibles per identificar la
que més et convé. Coneix les formes jurídiques i tots
els tràmits necessaris per constituir l’empresa i iniciar
l’activitat.
Activitat recomanada:
Vols muntar una cooperativa? (pàg. 26)
Mapa per
emprendre
Inscriu-te a una
sessió informativa
Les sessions informatives són la porta
d’entrada a Barcelona Activa.
En només dues hores et presentarem els
programes, les activitats i els serveis que
Barcelona Activa t’ofereix per passar de
la idea de negoci a la creació de la teva
empresa.
Les sessions informatives es realitzen
diàriament, de dilluns a divendres, i en
diferents horaris de matí i tarda.
4
què tens al cap: una idea,
un somni o un possible negoci?
T’ajudem a avaluar i concretar la idea de negoci per
convertir-la en un projecte empresarial, i a fer-la creativa
i innovadora, per augmentar-ne les possibilitats d’èxit.
Activitat recomanada:
Tallers d’ideació per emprendre (pàg. 19)
Parles l’idioma del mercat?
Cal que coneguis la clientela i el mercat en el qual penses
desenvolupar l’activitat empresarial i t’hi entenguis:estudis
de mercat,estratègies de màrqueting,eines i canals de
comunicació i venda,etc.
Activitat recomanada:
Estudi de mercat (pàg. 23)
necessites finançament?
Tens les
competències
que calen per
emprendre?
Coneixes les teves
obligacions fiscals?
DE LA IDEA AL
MODEL DE NEGOCI
DEL MODEL DE NEGOCI
AL PLA D’EMPRESA
DEL PLA D’EMPRESA
A L’EXECUCIÓ
DE L’EXECUCIÓ A...
Les persones són més
importants per a l’èxit d’un
projecte que el mateix projecte.
Cal que avaluïs les teves
habilitats i competències per
desenvolupar les que et calgui.
Activitat recomanada:
Errors més habituals d’una
persona emprenedora
(pàg. 29)
L’IRPF, l’Impost de Societats, l’IvA,
etc. Coneix tots els impostos i les
taxes que afecten la teva activitat
en el moment inicial.
Activitat recomanada:
Fiscalitat per a noves empreses 2:
l’IVA (pàg. 27)
LES FASES
PER EMPRENDRE
Si estàs buscant finançament per al teu projecte
empresarial, necessites conèixer els recursos
existents i les opcions que s’ajusten millor al teu
cas, així com els factors que faran atractiu el teu
projecte als i a les possibles inversors/es.
Activitat recomanada:
El crowdfunding com a eina de màrqueting
i finançament (pàg. 31)
Vols que t’ajudem a gestionar
i planificar el teu negoci?
La forma com neixi la teva empresa pot ser determinant
per al seu futur.Coneix els aspectes vitals del funcionament d’una
empresa que poden comportar avantatges competitius en el mer-
cat actual.Protecció de la innovació,sistemes de gestió,fórmules
de contractació,etc.
Activitat recomanada:
Gestió de costos 1:com gestionar les compres
eficaçment (pàg. 20)
I quan la teva empresa ja està
en funcionament, Barcelona Activa
segueix oferint-te els seus serveis
a l’Oficina d’Atenció a les Empreses
5
Hem reforçat l’atenció per
a projectes i organitzacions
d’Economia Social i Solidària.
Us oferim assessorament
especialitzat i individualitzat per
tirar endavant les vostres idees!
Aquest servei t’ofereix suport i assessorament en la posada
en marxa del projecte. Mitjançant reunions individuals i
col·lectives, el nostre equip tècnic analitzarà els projectes,
detectarà necessitats i mancances, et respondrà les con-
sultes i et facilitarà recursos i continguts perquè puguis de-
finir el teu model de negoci i desenvolupis el pla d’empresa.
També pots rebre suport en la recerca de finançament per
a la posada en marxa del projecte. Oferim informació de les
diferents vies de finançament que existeixen en funció del
projecte i l’estat de maduració, i també et podem derivar a
les diferents entitats amb les quals col·laborem.
Per tal d’accedir a aquest servei,cal assistir a la sessió infor-
mativa “Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil” i demanar
cita prèvia des del web barcelona.cat/emprenedoria.
Horari
De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. Divendres, de 9 a 14 h.
ASSESSORA-
MEnT A lA
PERSOnA
EMPREnEDORA
l’any 2017
ja hem ajudat
a trobar més
de 2 milions
d’euros per
a projectes
d’emprenedoria
Serveis
Més informació:
innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat
barcelonactiva.cat/ess
Demana
cita aquí:
6
Aquest servei facilita la posada en marxa
d’un negoci. A través del Punt d’Assesso-
rament a Persones Emprenedores (PAE),
podem tramitar telemàticament la creació
de societats mercantils (SL, SLNE,...) en
un període mitjà de 4-5 dies i les altes
d’empresaris i empresàries individuals de
manera immediata.
Per accedir al servei, cal que hagis assistit
a la càpsula formativa “Com tramitar
telemàticament amb Barcelona Activa”,
de dues hores de durada, on s’explica tot
el procés de tramitació telemàtica, així
com els aspectes clau a l’hora de posar en
marxa l’empresa.
Servei de
constitució
d’empreses
A través del punt
PAE s’han fet més
de 2.500 constitucions
telemàtiques des
del 2008
Després de crear 6 empreses,
he descobert que la creació
online de societats és una
realitat que funciona!
Otto Wüst
Serial Entrepreneur, Adsmurai
COM TRAMITAR
TELEMÀTICAMENT
AMB BARCELONA
ACTIVA
SOCIETATS
Dimecres 05/09
Dijous 20/09
Dimecres 26/09
12.00 - 14.00
12.00 - 14.00
12.00 - 14.00
AUTÒNOMS/ES
Dimarts 04/09
Dijous 13/09
Dijous 27/09
12.00 - 14.00
12.00 - 14.00
12.00 - 14.00
LLOC: Oficina d’Atenció a
les Empreses (OAE)
7
* Per accedir a les aplicacions“Pla d’empresa online”
i“Les Claus per Emprendre”,cal assistir prèviament a
la sessió informativa.
TEST IDEA
L’eina interactiva per reflexionar
sobre la teva idea de negoci i
avaluar-la.
Entra i descobreix-lo:
testidea.barcelonactiva.cat
lES ClAuS PER
EMPREnDRE*
L’aplicació que t’ajudarà a
treballar i incorporar un conjunt
d’actituds, habilitats i destreses
que contribueixen a l’èxit de
qualsevol projecte empresarial:
les competències emprene-
dores.
uBICA’T
L’Ubica’t és el primer servei de
georeferenciació amb bases
de dades d’interès per a les
persones emprenedores de la
ciutat de Barcelona.
Un sistema telemàtic que et
permetrà analitzar el mercat,
l’activitat econòmica i la
demografia.
Entra i descobreix-lo:
bcn.cat/ubicat
BCn staRtup map
Barcelona Startup Map és
una plataforma per identificar
i geolocalitzar l’ecosistema em-
prenedor de la ciutat: start-ups
(empreses amb alt potencial
de creixement i menys de cinc
anys d’activitat), persones inver-
sores, acceleradores/incuba-
dores, infraestructures i talent,
proporcionat per universitats,
centres de recerca i escoles de
negoci. Volem posar en valor
tots els actius de la ciutat, fer
créixer aquest ecosistema i
fomentar les sinergies entre
ells i amb tots aquells que s’hi
vulguin afegir.
Entra i descobreix-lo:
bcn.cat/bcnstartupmap
PlA D’EMPRESA Online*
El programa que et guiarà en l’elaboració i redacció del teu projecte empresarial.
Ara amb més funcionalitats, més senzill d’utilitzar per reflectir les teves dades
financeres amb més precisió i perquè siguin més entenedores per a tu i per a
les persones a qui li presentes.
Entra i descobreix-lo: pol.barcelonactiva.cat
Col·labora
Col·labora
Al web barcelona.cat/emprenedoria hi trobaràs tota
la informació sobre els serveis,els programes i les
activitats,els recursos,així com les diferents incubadores
i espais de coworking que ofereix Barcelona Activa.
A més,Barcelona Activa posa a disposició de les
persones emprenedores diferents aplicacions d’utilitat
durant el procés de creació de la teva empresa,entre
les quals destaquen:
RECuRSOS
Online
Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
8
IT ACADEMY
barcelonactiva.cat/itacademy
#ITacademy
APUNTA-T’HI
NO DEIXIS PASSAR MÉS TEMPS
I TROBA FEINA AL
SECTOR TIC
PROGRAMA D’ALTA ESPECIALITZACIÓ
Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
Cofinançat per:
TACData Analyst
Front End Developer
Back End Developer
Android Developer
...
Col·labora
Programes
d’emprenedoria
Els programes d’emprenedoria són accions
d’acompanyament a la creació d’empreses
adreçades a determinats col·lectius d’empre-
nedors i emprenedores o en sectors d’activitat
específics.
PROGRAMES
d’Emprenedo-
ria PER
SECTORS
Sóc emprenedora i actualment estic acabant el
pla d’empresa del meu projecte.Vull donar les
gràcies de forma expressa a diverses persones de
Barcelona Activa que em van atendre i ajudar a
rebre informació de llicències i dades que m’han
estat molt útils. No només van resultar grans
professionals i van resoldre els dubtes consultats,
sinó que també van ser molt amables i ràpids en la
seva forma de treballar. Estic molt agraïda pel tracte
rebut i l’eficàcia laboral.
Carmen Ródenas
La
comunificadora
Programa per a projectes
d’economia col·laborativa del
procomú, en el què s’ofereix un
itinerari que inclou forma-
ció, assessorament expert,
tutories i espais participats i
de col·laboració entre projectes
per abordar les següents
temàtiques: models de negoci
en obert, eines col·laboratives
lliures i distribuïdes, models
de governança, estratègies per
construir equips, polítiques
per compartir coneixement,
i comunitats i estratègies de
comunicació.
Tercera edició: finals de setembre
EMPRENEDORIA
SOCIAL
Vols crear una empresa que
tingui una incidència social
més enllà dels beneficis per
a les persones propietàries?
Informa’t d’aquest programa
específic per a emprenedors i
emprenedores socials.
Activitats que incorporen la perspectiva
i els valors de l’Economia Social i Solidària
Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
10
Cleantech camp
Programa per a la creació i
consolidació d’empreses de
base tecnològica en l’àmbit de
les energies netes (cleantech).
Soci: Kic InnoEnergy
cleantechcamp.com
CREAMEDIA
Programa d’acompanyament
a la creació i el desenvolupa-
ment d’empreses del sector
de les indústries creatives a
Barcelona.
FUTURISME
Si vols crear un projecte inno-
vador i amb visió de futur, que
doni respostes a les noves ne-
cessitats del sector turístic de
la nostra ciutat i de la província
de Barcelona, aquest és el teu
programa.
Socis: Gremi d’Hotels
de Barcelona, Diputació de
Barcelona i Deloitte.
barcelonactiva.cat/futurisme
Programa de
Preincubació
Vols impulsar i fer créixer de ma-
nera sostenible el teu projecte?
A Barcelona Activa t’acompanya-
rem en el procés de definició i
posada en marxa del projecte, i
podràs gaudir amb altres equips
emprenedors d’un espai de
treball col·laboratiu al llarg dels 6
mesos de durada del projecte.
Programa de
Preacceleració
És un programa d’acompanya-
ment a projectes emprenedors
en fases inicials amb un alt
impacte tecnològic. Si tens un
projecte que vols fer créixer en
el marc de les IOT, AI, robòtica,
Big Data,... aquest és el teu pro-
grama. A més, tindreu un espai
de treball al llarg de la durada
del programa.
PROGRAMA
E-COMMERCE
Si vols crear una botiga de
comerç online, aquest programa
t’ajudarà a definir i avaluar
la viabilitat del teu negoci, a
elaborar el pla d’empresa i a
conèixer quines són les platafor-
mes tecnològiques més adients
per al teu projecte, a través de
formació i tutories individuals.
PROGRAMES
d’Emprenedo-
ria PER
col·lectius
IDEES MADURES
Si tens més de 45 anys,
esperit emprenedor i una idea
de negoci, t’ajudem a conver-
tir-la en empresa. Amb aquest
programa t’oferim recursos per
elaborar el teu pla d’empresa,
tutories individualitzades i ajut
en la cerca de finançament.
SESSIÓ INFORMATIVA:
20 de setembre de 16 a 18 h
IDEES AMB FUTUR
Si tens 30 anys o menys, espe-
rit emprenedor i ganes de crear
el teu propi negoci, porta’ns la
teva idea i t’ajudarem a avalu-
ar-ne la viabilitat.
Programa NOVA
Innofood
És un programa de suport a la
creació d’empreses innovadores
que busquen aconseguir uns
hàbits d’alimentació saludables
i ser respectuoses amb el medi
ambient.
Soci: MercaBarna
mercabarna.es/serveis/innofood
FET A MÀ
Si ets artesà o artesana, tens
esperit emprenedor i ganes de
crear el teu propi negoci, aquest
programa t’ajudarà a avaluar la
viabilitat del teu projecte.
11
Jornada anual de
l’Escola de Dones:
“Pintant el nostre
futur”
Posar en valor el talent femení
en l’àmbit de l’emprenedoria i
l’empresa. Volem celebrar amb
totes les participants de l’Es-
cola, així com dels diferentes
programes a mida, aquesta
Jornada en la que compartirem
espais de debat i creativitat, i
teixirem xarxes entre totes.
DATA: 20 de juliol
HORARI: d’11.00 a 14.30 h
L’Escola de Dones Professionals,Directives i Emprenedores
compleix 30 anys i es renova i amplia per donar cabuda a les
necessitats de les dones en diferents situacions professionals.
Per això,a més d’acompanyar dones emprenedores amb
assessorament,formació empresarial i xarxes de contactes,
l’escola incorpora també programes per a dones professionals i
directives amb l’objectiu de fer realitat la igualtat laboral entre
homes i dones.
Tot per garantir la viabilitat i la innovació de projectes
empresarials i afavorir la presència i visibilitat de la dona en el
món empresarial de la ciutat.Les emprenedores i professionals
poden assistir a qualsevol dels cursos proposats a continuació,
segons els seus interessos i necessitats.
Escola de Dones
Professionals,
Directives i Emprenedores
12
INICIA
Aquest curs té com a objectiu
proporcionar a dones empre-
nedores els coneixements em-
presarials necessaris per poder
muntar una petita empresa.
Cada alumna disposarà també
de 4 hores de tutoria individual
per tal d’elaborar el seu propi
pla d’empresa.
SESSIÓ INFORMATIVA INICIA IX:
13 de setembre de 12 a 14 h
Competències em-
prenedores i pers-
pectiva de gènere
La càpsula té per objectiu iden-
tificar i recuperar algunes com-
petències que es desenvolupen
en l’àmbit privat (reproductiu),
sovint invisibilitzades, però
que són claus per emprendre i
mantenir el negoci amb èxit.
DATeS: 2 i 30 de juliol
HORARI: Consultar al web
Governança
democràtica i
gènere
Relexionar sobre la democràcia
interna de les organitzacions,
les estructures organitzatives,
la importància de la perspectiva
de gènere, i la participació d’ho-
mes i de dones en els espais de
presa de decisió.
DATA: 18 de juliol
HORARI: Consultar al web
Intercooperació
i mercat social
Persones emprenedores o
professionals, interessades en
conèixer la realitat del mercat
social i el seu potencial per pro-
moure la igualtat de gènere. La
càpsula s’emmarca dins d’un
cicle de formacions dedicades
a la perspectiva de gènere i
la igualtat d’oportunitats en
l’àmbit del mercat laboral i
l’emprenedoria.
DATA: 26 de juliol
HORARI: Consultar al web
Lideratge
transformador
Persones emprenedores o
professionals, interessades
en desenvolupar les seves
habilitats de gestió d’equips,
des de l’òptica d’un nou model
de lideratge. Els objectius de
la sessió seran: I) Conèixer un
nou model de lideratge; II) Que
la persona participant millori el
seu autoconeixement; III) Que la
persona participant defineixi un
full de ruta.
DATeS: 10 i 19 de juliol
HORARI: Consultar al web
Construïm 
en femení altres
economies
Ets dona, tens un projecte
amb impacte social o ambiental
i vols impulsar-lo?
Aquest nou programa promou
l’emprenedoria cooperativa,
social i solidària impulsada
per dones.
Propera edició: desembre
Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
Càpsules
de gènere
Networking:
Homes per a la
igualtat
Debatre els models de cor-
responsabilitat, conèixer els
beneficis d’impulsar la igualtat
de gènere en les organitza-
cions, fomentar el debat i el
networking entre les persones
participants.
DATA: 4 de juliol
HORARI: de 16.00 a 19.00 h
13
VEnDRE A TRAVéS
DE maRketplaCes:
ESTy, EBAy, AMAzOn,...
En aquest seminari aprendràs a
usar aquestes plataformes per
comercialitzar de forma òptima
els teus productes en aquestes
plataformes multiproducte.
DATES: del 3 i 5 de juliol
HORARI: de 10.00 a 14.00 h
DESEnVO-
luPAMEnT
D’HABIlITATS
DIRECTIVES I
EMPREnEDORES
KIT BÀSIC
DE nEGOCIACIÓ
Aquest kit està dissenyat per aju-
dar-te a desenvolupar habilitats
per afrontar negociacions i que
ho puguis fer de forma segura,
posant direcció i sentit per acon-
seguir els teus propis objectius.
DATES: del 23 al 26 de juliol
HORARI: de 16.00 a 20.00 h
ESTRATèGIA DE
FACEBOOK En ClAu
EMPRESARIAl
Aprendre a gestionar una de
les xarxes amb més usuaris/
àries actius/ves al nostre país.
Aprofundir en la construcció
d’una estratègia planificada
i monitorada per a aquesta
xarxa i conèixer les eines per
definir indicadors i analitzar la
presència i la influència de la
nostra marca.
SEMInARIS
D’ESTRATèGIA
DIGITAl
ESTRATèGIES
DE COMunICACIÓ
En FEMEní
Aconseguir que les participants
prenguin consciència i aprofun-
deixin en el seu estil de comu-
nicació oral i escrit i el de les
seves persones interlocutores
(clientela, proveïdors/ores, col-
laboradors/ores, etc.) i dotar-les
d’eines per establir converses
que les duguin a relacionar-se
amb èxit i assolir els seus objec-
tius com a emprenedores.
xARxES SOCIAlS
AuDIOVISuAlS
Aprendre els aspectes clau de
la comunicació audiovisual en
les xarxes socials que s’especi-
alitzen en la difusió d’imatges
per promocionar i consolidar
marques.
DATES: 16 i 18 de juliol
HORARI: de 10.00 a 14.00 h
Lydia Comas
Tinc com a projecte crear la botiga online de la
meva marca de moda i he començat a assistir
als cursos que ofereix Barcelona Activa,perquè
sóc conscient que necessito acompanyament i
formació.Estic rebent uns coneixements sense
els quals m’hauria resultat impossible tenir la
confiança per dur endavant el meu projecte.
Considero molt valuós el que aprenc dels i les
professionals que imparteixen les càpsules.
Activitats que incorporen la perspectiva
i els valors de l’Economia Social i Solidària14
Busques feina o vols
conèixer els teus drets
laborals?
Vols emprendre?
Necessites suport per al teu
comerç, empresa o entitat?
C/ Vilalba dels Arcs, 39-41
De dilluns a divendres de 8:30 h a 15 h
93 485 32 07 - 93 291 78 42
noubarrisactiva@barcelonactiva.cat
FabraiPuig
Plaça Major
de Nou Barris
Oficina d’Atenció
Ciutadana Llucmajor
Par Tecnològic
Barcelona Activa
Passeig d’Urrútia
PasseigdeVerdum
C/ Marie Curie
Nou Barris
Activa
Passeigde
VINE A
NOU BARRIS
ACTIVA
Pla de Desenvolupament
Econòmic de Nou Barris
PROPERA
OBERTURA
IN
LA IDEA
DE NEGOCI
IN1
Reflexions
per abans,
durant i després
d’emprendre
Reflexionem sobre sis grans idees
que poden ajudar a tot
projecte emprenedor en la seva
fase inicial. Durant la sessió
respondrem plegats a preguntes
com: som realment emprenedors/
ores? Estem enfocats a la clien-
tela? Invertim o gastem? Tenim
un bon equip? Tenim un pla B?
Podrem pagar les factures?
Biable Technology, S.L.
Dilluns 02/07
Dimecres 26/09
9.30 - 13.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN2
Aplica la creativi-
tat a la teva idea
de negoci
Ets al moment clau del teu
negoci. Aprèn a trencar barreres
i hàbits que t’impedeixen accedir
a noves i millors idees.
Buenaidea creatividad 
innovacion SL
Divendres 06/07	
Dimarts 25/09
9.30 - 11.30
15.30 - 17.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
Activitats per
emprendre
Barcelona Activa proposa una oferta
variada de programes i continguts per a
la creació d’empreses, combinant l’atenció
personalitzada amb el foment de la teva
autonomia.
LA IDEA DE NEGOCI	 Pàg. 16
GESTIÓ DE L’EMPRESA	 20
EL PLA D’EMPRESA 	 22
MÀRQUETING 	 23
FORMES JURÍDIQUES I TRÀMITS	 25
FISCALITAT 	 27
el perfil de la persona emprenedora 	 28
LOCAL I UBICACIÓ     	 30
FINANÇAMENT 	 31
Emprenedoria social i col·lectiva 	32
Jordi Bonet Fajardo
Després de més de 35 anys d’experiència laboral,
vaig creure que havia arribat el moment de donar un
tomb a la meva vida i emprendre.Sent conscient de les
meves mancances com a empresari,vaig decidir invertir
un temps a formar-me per saber què és i què suposa
crear i dirigir un negoci.Aprofitant els recursos que ofereix
Barcelona Activa,vaig cursar activitats per decidir-me per
la forma jurídica,saber què és el màrqueting amb totes les
seves variants i per què és necessari un pla financer
a l’hora de tirar endavant un projecte empresarial.
16
Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
IN3
Claus estratègi-
ques per interna-
cionalitzar una
petita empresa
Necessites nous mercats per
créixer? El teu projecte de negoci
serà global? En aquesta sessió
t’oferim les eines per dissenyar
la teva estratègia d’internacio-
nalització.
Jordi Mundet
Dijous 12/07	
Dijous 06/09
9.00 - 13.00
9.30 - 13.30
LLOC: Oficina d’Atenció a
les Empreses (OAE)
IN4
L’acord de com-
pravenda interna-
cional 1: tràmits
necessaris per
exportarproductes
Ja tens clar que el teu projecte
o negoci és internacional? Si el
teu repte és el mercat global, en
aquesta sessió t’expliquem els
tràmits necessaris per exportar
productes al món.
Núria Tobella
Dimecres 04/07	
Dimarts 04/09
15.30 - 19.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN5
L’acord de
compravenda
internacional 2:
càlcul del preu
i confecció de la
factura. L’IVA en
les operacions
internacionals
Aquesta activitat se centra a
conèixer les eines necessàries per
poder fer ofertes internacionals i
les corresponents facturacions.
Núria Tobella
Dimecres 11/07	
Dijous 06/09
15.30 - 19.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN6
Design Thinking.
Desenvolupament
de productes,
serveis i models de
negoci disruptius
Aprèn a innovar amb èxit gràci-
es al Design Thinking, la disci-
plina que empra la sensibilitat i
els mètodes dels dissenyadors i
les dissenyadores per convertir
les propostes en oportunitats
reals de mercat.
Xavier Olivares Veciana
Dimarts 24/07	
Dimarts 18/09
Dimarts 25/09
9.30 - 13.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN7
és la franquícia
una bona opció
per al meu nou
negoci?
La franquícia és una de les
maneres per posar en marxa
un negoci. En aquest seminari
expliquem en què consisteix la
franquícia, què et pot aportar,
què pots aconseguir i quins
compromisos hauràs de
prendre.
Franchise Development
Services España
Dimecres 19/09 9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN8
Factors clau
per crear una
plataforma
col·laborativa
En aquest taller fem un recorre-
gut per les quatre fases bàsiques
de generació d’una plataforma
col·laborativa (idea, plataforma,
confiança i comunitat) i analit-
zem quins són els elements clau
de cada fase.
Ouishare
Dimarts 17/07	
Dijous 20/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
17
Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
IN9
Models de negoci
de l’economia
col·laborativa
En aquest taller explorem els
casos d’èxit de plataformes col·
laboratives i analitzem els seus
models de negoci i quins són els
elements clau que han fet que
siguin acceptades per milions
d’usuaris/àries arreu del món.
Ouishare
Dilluns 09/07	
Divendres 21/09
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN11
Saps quin és el teu
impacte social?
MESURAR l’impacte
social com a eina
imprescindible en
un projecte res-
ponsable
T’introduïm en el mesurament
i avaluació de l’impacte social
del teu projecte de negoci, tot
ajudant-te a definir els impactes
socials que el teu projecte està
generant o generarà en el futur.
Conèixer-los et permetrà disse-
nyar accions que en potenciïn
els positius i en minimitzin els
negatius.
Stone Soup Consulting
Dimecres 04/07	
Dimecres 12/09
9.30 - 14.00
9.30 - 14.00
LLOC: Convent de Sant Agustí
IN13
Visual thinking.
Vendre idees mit-
jançant imatges
i gràfics
En un món saturat d’informa-
ció, cada cop es fa més difícil
llançar missatges al mercat que
captin l’atenció dels nostres
interlocutors i interlocutores.
En aquest sentit, la informació
visual es presenta com una
forma més fàcil i, sobretot, més
ràpida per transmetre conceptes
complexos. En aquesta càpsula
entendrem la potència del Visual
thinking i coneixerem recursos per
comunicar-nos visualment.
Mariona López
Dijous 26/07	
Dimecres 19/09
15.00 - 17.00
16.00 - 18.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN10
PAUTES PER COMEN-
ÇAR EN EL MÓN DE
L’E-COMMERCE
En aquestes sessions obtindràs
una visió global de què significa
el comerç electrònic. T’oferirem
eines per començar a perfilar
el teu projecte i t’animarem
a entrar en l’e-commerce
com a alternativa i com a nova
via de negoci.
Lluís Serra i Reyes
Seminari 1:
23 i 24 de juliol de 9.30 a 13.30
Seminari 2:
17 i 18 de setembre de 15.30
a 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN12
Prototipa
el teu projecte
emprenedor
La millor manera de saber si
una idea serà ben rebuda pel
mercat és realitzar un prototip
i que sigui la clientela qui doni
la seva aprovació. Prototipar el
nostre projecte ens estalviarà
temps i diners perquè tindrem
una resposta immediata de la
seva viabilitat, i sabrem què hem
de modificar o millorar perquè
sigui acceptat.
Pep Martinex
Dimecres 11/07	
Dimecres 19/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN14
Com reemprendre
una empresa
En aquesta sessió, la persona
emprenedora que vulgui adquirir
una empresa en funcionament
amb l’assessorament de Barcelo-
na Activa coneixerà les variables
que ha de tenir presents a
l’hora de valorar aquesta forma
d’emprendre.
Equip tècnic Barcelona Activa
Dijous 19/07	
Dimecres 19/09
12.00 - 14.00
9.30 - 11.30
LLOC: Oficina d’Atenció a
les Empreses (OAE)
18
IN19
Tallers d’Ideació
per emprendre
Vols emprendre i no tens una
idea de negoci? En aquest
taller, basat en la metodologia
del Design Thinking, t’ajudarem
a trobar idees de negoci amb
potencial i coneixeràs persones
amb les teves mateixes inqui-
etuds.
DATES: Consultar al web
DURADA: 20 hores
PLACES: 26 persones
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN20
Tallers
d’Avaluació de la
idea empresarial
Aquest curs té com a objectiu
analitzar la viabilitat d’una
idea de negoci. Per aconseguir
l’objectiu d’aquesta formació és
necessari i obligatori assistir a
totes les sessions.
DATES: Consultar al web
DURADA: 16 hores
PLACES: 22 persones
LLOC: Convent de Sant Agustí
IN15
Valida la teva idea
de negoci i inicia
la teva empresa
amb èxit
Tens un idea de negoci, però no
tens clar si funcionarà? Dubtes
si agradarà al mercat o donarà
prou diners? Sospites que els
teus productes i serveis no són
gaire innovadors? Encara no
has trobat allò que et diferencia
de la teva competència? Troba
les respostes en només una
setmana! Descobreix què vol la
teva clientela i munta un negoci
on sí surten els números.
Buenaidea creatividad 
innovacion sl
Seminari 1:
5, 9 i 12 de juliol de 9.30 a
12.30
Seminari 2:
13, 20 i 27 de setembre de
15.30 a 18.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN16
Les primeres
etapes per
eMprendre
Tens una idea i no saps com dur-la
a terme? T’has adonat que vols
o que has d’emprendre i no tens
encara la idea inicial, o no saps
per on començar? En aquest taller
t’ajudem a donar les primeres pas-
ses per definir bé el teu projecte.
Ricard Planas
Dimarts 10/07
Dijous 26/07	
Dijous 13/09
Dijous 20/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN18
Lean per a tothom
En aquest taller simplifiquem les
idees bàsiques de la sofisticada
metodologia Lean Startup per-
què qualsevol persona en pugui
aprofitar els avantatges.
Pandorahub
Dimarts 24/07	
Dimecres 26/09
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
IN17
10 preguntes a
fer-se abans de
desenvolupar una
app
Si vols desenvolupar una
aplicació, amb aquesta sessió
comprovaràs si et cal i t’estalvia-
ràs moltes hores en la creació de
la teva app.
Vanessa Estorach
Dimecres 18/07 9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
19
G3
Gestió de costos 2:
com gestionar les
teves despeses
La intenció d’aquesta càpsula
és ajudar-te a identificar
quines despeses cal assumir
internament i quines és millor
externalitzar, i com fer eficient
la teva gestió per ajudar-te a
obtenir millors resultats.
García Basco
Dijous 12/07	
Divendres 28/09
12.00 - 14.00
12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G4
Gestió de costos 3:
com gestionar el
teu actiu circulant
Coneix els principals conceptes
de la gestió del circulant i
identifica els indicadors que
et permetran fixar objectius i
fer una correcta gestió del teu
estoc i de la teva tresoreria.
García Basco
Dijous 12/07	
Divendres 28/09
15.30 - 17.30
15.30 - 17.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G6
Com gestionar les
comandes: mèto-
des i processos
Una vegada hem fet la primera
venda, el nou repte és comen-
çar a produir a major escala,
entregar adequadament el
producte i aconseguir la repeti-
ció i la fidelització. En aquesta
càpsula es donaran a conèixer
eines i mètodes que ajudaran a
la persona emprenedora a ges-
tionar i coordinar la producció
física, digital, o de serveis.
Ricard Planas
Dimecres 04/07	
Dijous 13/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G5
Factors clau de la
logística per a un
e-commerce
Si estàs pensant en un negoci
de venda per Internet, en
aquesta multisessió parlarem
d’un dels factors estratègics
que cal atendre amb molta
cura: la logística. Coneixerem
el funcionament de tots els
tipus de logística aplicada a l’e-
commerce, visualitzarem casos
reals de funcionament i resol-
drem dubtes sobre l’aplicació
de les dues realitats obligades
a entendre’s: la Logística i
Internet.
Lluis Serra Training Group, SL
Dilluns 23/07
Dimarts 24/07	
Dilluns 17/09
Dimarts 18/09
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G1
10 FORMES
D’AUGMENTAR
EL BENEFICI
De la mà dels experts i les ex-
pertes de SECOT, coneix les deu
formes clàssiques d’incrementar
beneficis.
Secot.cat
Divendres 14/09 12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G2
Gestió de costos 1:
com gestionar les
compreseficaçment
Sé com funcionen/negocien les
empreses que em proveeixen?
Segueixo un procés de compres
eficient? Puc transformar les
meves compres en estratègiques
i millorar resultats? Totes aques-
tes preguntes tindran resposta
en aquesta càpsula!
García Basco
Dijous 12/07	
Divendres 28/09
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G
GESTIÓ DE
L’EMPRESA
20
G7
Com començar el
teu projecte digi-
tal amb els mínims
recursos i temps
Vols iniciar el teu projecte digi-
tal? Ja has pensat què vols fer
però se’t fa difícil posar-ho en
marxa? Amb aquest seminari
determina i practica els primers
passos per començar a fer rea-
litat el teu projecte digital amb
els mínims recursos i temps.
Sparkbit Partners
Dijous 13/09 9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G8 NOVA
Prepara el pla
de negoci per
posar-lo en marxa
Sessió de treball orientada a
ajudar a les persones emprene-
dores que tenen una idea de ne-
goci, estan pensant posar-la en
marxa i volen concretar el nucli
del negoci sobre el qual cons-
truir l’èxit. També seria d’interès
per a start-ups que ja estan en
marxa i necessiten reforçar-se
per acabar de traccionar.
Sparkbit Partners
Dijous 06/09 9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G9
Claus per traccio-
nar i fer crèixer la
teva start up
Per assolir l’èxit és important el
model de negoci, l’equip i tam-
bé el camí que s’escull per tal
d’arribar-hi. L’elecció d’un camí
o un altre marca clarament amb
les possibilitats d’èxit. Amb
aquest seminari determina quin
és el millor camí, què és clau
i cal fer en cadascuna de les
diferents passes per tal de dur
el teu negoci a l’èxit.
Sparkbit Partners
Dijous 20/09 9.30 - 12.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G10 NOVA
Avalua el pla
de negoci per
posar-lo en marxa
En aquest taller teòric-pràctic
veurem com podem aplicar la
creativitat a l’hora d’avaluar
la situació actual del negoci o
projecte i prendre decisions en
funció dels resultats. S’utilit-
zarà la plataforma informàtica
Knime.
Enrique Rodriguez
Dimarts 10/07	
Dijous 27/09
9.30 - 13.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
G11
Com mesurar
l’èxit del teu
projecte digital:
les mètriques
Vols saber quines són les
mètriques clau que has de tenir
en compte per tal que la teva
start-up traccioni? En aquest
seminari tractarem les diferents
mètriques clau segons el model
de negoci i l’etapa en que està
l’start-up. Deconstruirem les
mètriques per arribar a la font i,
així, poder identificar activadors
de tracció i els indicadors d’èxit
de la teva start-up.
Sparkbit Partners
Dijous 27/09 9.30 - 12.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
21
PE
EL PLA
D’EMPRESA
PE1
COM FER EL
PLA FINANCER
NOU FORMAT
La persona emprenedora conei-
xerà els diferents instruments
necessaris per realitzar un pla
econòmic-financer: el pla d’in-
versions i finançament inicial, el
compte de resultats provisional
i el pla de tresoreria, el punt
d’equilibri i algunes ràtios.
Equip tècnic Barcelona Activa
Dimecres 04/07
Dijous 12/07
Dimarts 17/07
Dijous 26/07
Dimarts 31/07
Dimecres 08/08
Dilluns 13/8
Dimecres 22/8	
Dijous 06/09
Dijous 13/09
Dimarts 18/09
Dijous 27/09
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
PE2
Lean Business
Plan. Com cons-
truir un Pla de
Negoci basat en
indicadors clau
Vols construir un pla de negoci
simple que expliqui quins són
els teus processos principals a
través d’indicadors clau i que
et permeti trobar finançament?
Calcularem, entre d’altres, dos
indicadors clau: el cost d’ad-
quisició de client/a (CAC) i el
marge aportat per cadascun/a
(LTV) per demostrar l’escalabili-
tat del teu negoci.
Branded Ideas
Dilluns 16/07	
Dimarts 04/09
Dilluns 17/09
16.30 - 20.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
PE3
Planifica el teu
projecte!
A l’hora de plantejar-se la
planificació del projecte, cal
prendre moltes decisions que
esdevindran clau en l’inici de
l’activitat. Per aquest motiu, us
recomanem que participeu amb
nosaltres en aquest taller en-
focat a treballar, amb el nostre
pla d’empresa, com posar els
fonaments més sòlids al vostre
projecte.
Equip tècnic Barcelona Activa
Dimecres 04/07
Dilluns 16/07	
Dijous 20/09
Dimecres 26/09
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
22
M
MÀRQUETING
M1
COM ES VEN
En aquesta sessió la persona
emprenedora coneixerà les no-
cions bàsiques que cal tenir en
compte per vendre i aprofundirà
en l’aprenentatge del procés de
venda d’un producte o servei.
Montse Ramos
Dilluns 02/07
Dijous 12/07
Dijous 26/07	
Dijous 13/09
Divendres 28/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M2
Com posar
preu als teus
productes: el
valor afegit i com
posicionar-nos
La fixació del preu dels nostres
productes és un element clau
en l’estratègia de la nostra
empresa. En funció de l’objectiu
que vulguem aconseguir i de
les variables del nostre mercat,
haurem de fixar un preu o un
altre. Aquest taller t’ajudarà a
minimitzar els errors d’una mala
decisió en la fixació de preus.
Activa Ramos Olivares
Dimarts 17/07	
Dimarts 25/09
15.30 - 19.30	
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M4
Màrqueting
per a empreses
que comencen
En aquesta sessió, coneixeràs
les variables més importants a
tenir en compte per desenvolu-
par l’apartat de màrqueting del
teu pla d’empresa.
Activa Ramos Olivares
Divendres 06/07
Dijous 19/07
Dimecres 25/07	
Dimarts 04/09
Dimecres 19/09
Dimecres 26/09
9.30 - 13.30
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30	
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M5
Saps com i
per què fer un
estudi de mercat?
En aquesta sessió, aprendràs a
analitzar el mercat per tal d’ex-
treure conclusions objectives de
com es troba el sector d’activitat
en que vols operar.
Activa Ramos Olivares
Dimarts 10/07
Dilluns 16/07
Dimecres 25/07	
Divendres 21/09
Dijous 27/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M3
Màrqueting per
a empreses de
serveis
Coneix quines són les particulari-
tats de les empreses de serveis:
la relació amb la clientela, la
fixació del preu, l’estratègia co-
mercial; de la venda de serveis a
la venda de solucions.
Activa Ramos Olivares
Dimecres 18/07
Divendres 27/07	
Dimarts 25/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M6
COM FER CLIENTela
A TRAVÉS DEL
NETWORKING PRE-
SENCIAL I VIRTUAL
El món està canviant i la nostra
manera de relacionar-nos,
comunicar-nos i fer negocis
també. Més del 80% dels pro-
jectes, col·laboracions, acords i
propostes es mouen i cobreixen
per la xarxa de contactes. Per
això, cal tenir i treballar estratè-
gicament aquesta xarxa de con-
tactes professional i/o personal
amb totes les eines i activitats
disponibles per facilitar la tasca
empresarial.
Montse Ramos
Dilluns 09/07	
Divendres 14/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Convent de Sant Agustí
23
M10
Màrqueting
online: definició
d’una estratègia
transversal i
guanyadora
Eines, metodologies i estratègies
per definir el què, el com i el
per què d’un canal virtual ple
d’oportunitats, però també de
dilemes.
Activa Ramos Olivares
Divendres 13/07
Dijous 19/07	
Dimecres 26/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M11
Eines gratuïtes
per fer
benchmarking
Coneix en profunditat el mercat
en el qual et mous utilitzant unes
quantes eines en línia que et
permetran analitzar tant competi-
dors i competidores com clientela
i actuar en conseqüència.
Enrique Rodriguez
Dimarts 03/07	
Dijous 20/09
9.30 - 12.30
16.00 - 19.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M12
Storytelling
per a persones
emprenedores
Descobreix les eines i tècniques
d’storytelling per elaborar una
estratègia de comunicació que
destaqui el teu producte o servei.
A través de diferents models
de relats, transformaràs a la
persona usuària en la veritable
protagonista de la teva empre-
nedoria. Una estratègia efectiva
per construir el relat de la teva
empresa en l’entorn digital, pre-
sentacions i esdeveniments.
Goodmoment
Dilluns 16/07	
Dilluns 17/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M9
Sales Hacking:
Venda per a
entorns d’alta
incertesa i pocs
recursos
comercials
En aquesta activitat aprendràs
una forma de fer, una manera
de pensar i un conjunt d’eines
i tècniques que et poden ajudar
a millorar les tasques comer-
cials per fer-les més efectives.
Álex González
Dilluns 09/07	
Dimecres 19/09
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M7
CONCERTA VISITES
COMERCIALS AMB
ÈXIT I SEDUEIX A
L’ENTREVISTA DE
VENDES
En aquesta activitat veurem
maneres de saltar-se els filtres
i concertar la visita comercial.
Donarem les directrius per
convèncer a la nostra persona
interlocutora que necessita els
nostres productes o serveis, una
vegada ens hagi rebut.
Montse Ramos
Divendres 13/07
Dimecres 26/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Convent de Sant Agustí
M8
Màrqueting en
xarxes socials
per a persones
emprenedores
Ja estàs a punt per promoci-
onar-te a través de les xarxes
socials? Saps quina és la
que millor s’adequa a les
necessitats del teu negoci?
En aquesta activitat, t’ajudem
a pensar la teva presència en
aquestes eines de comunicació
tan potents.
Alberto García
Dimecres 11/07	
Dimecres 12/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
24
M13
Tècniques de
Growth-Hacking
Si vols fer créixer el teu negoci
de manera exponencial, hauràs
d’aplicar les noves tècniques
d’adquisició de clientela més
innovadores i estalviant costos.
Aquestes són les tècniques que
fan servir les empreses amb
creixement més ràpid.
Diego Torres
Dimarts 10/07	
Dimecres 12/09
15.30 - 18.30
9.30 - 12.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M15
Com fer la teva
previsió de vendes
Càpsula molt dinàmica que facilita
una pràctica visió global de com
fer previsions de vendes. Enfocada
a negocis offline i online. Facilita
eines d’aplicació immediata.
JFK inteligencia competitiva
Divendres 13/07	
Divendres 07/09
12.00 - 14.00	
12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
M14
Organitzem la
comunicació per
emprendre
Es planteja una formació dirigida
a persones emprenedores per
conèixer els aspectes clau i els
elements bàsics en la planificació
de la comunicació del negoci.
Elena Rovira
Dijous 05/07
Dijous 27/09
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FJ
FORMES
JURÍDIQUES
I TRÀMITS
FJ1
Contracte labo-
ral o mercantil?
Aprèn els conceptes generals de
la legislació laboral i les implica-
cions per a la teva empresa. En
finalitzar l’activitat, coneixeràs
la diferència entre què és una
relació mercantil i una de laboral,
quins aspectes has de vigilar en
aquestes relacions, quines obli-
gacions bàsiques assumiràs en
realitzar una contractació (laboral
o mercantil), quins contractes
de treball són els més habituals,
quina paperassa s’hauria de fer i,
finalment, quins costos tindràs.
Cristina Martinez Ribas
Dimarts 17/07 9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FJ2
Contractes a tenir
en compte a l’ho-
ra de muntar una
empresa
Quins són els principals con-
tractes que hauràs de gestionar
per iniciar el teu negoci? En
aquesta activitat en fem un
repàs i te n’expliquem les princi-
pals característiques.
Sandra Liñeira
Dimecres 18/07	
Dijous 06/09
12.30 - 14.30
12.30 - 14.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FJ3
Formes jurídiques
i tràmits 1: Autò-
noms/es i socie-
tats civils
En aquesta activitat coneixeràs
les característiques de les
formes jurídiques d’Autònom/a
i Societat Civil: què són, quins
avantatges i inconvenients
tenen, així com quins tràmits
s’haurien de fer si volem
constituir-ne una, quins costos
tenen, a quin lloc es presenta
la paperassa de constitució i
quant es triga a fer-ho.
CTAC
Dijous 05/07
Dijous 12/07
Divendres 20/07	
Dilluns 03/09
Dimecres 12/09
Dimarts 25/09
12.00 - 14.00
18.00 - 20.00
9.30 - 11.30
15.30 - 17.30
15.30 - 17.30
16.00 - 18.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FJ4
Formes jurídiques
i tràmits 2: socie-
tats de capital
(SL i SA)
En aquesta sessió la persona
emprenedora coneixerà les
característiques de les formes
jurídiques de les societats
mercantils més “clàssiques”,
els tràmits necessaris per
constituir-les, així com els seus
avantatges i inconvenients.
Suriñá
Dilluns 23/07	
Dimarts 18/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
25
Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
FJ7
VOLS MUNTAR UNA
COOPERATIVA?
T’expliquem tot allò que has de
saber per tal de poder constituir
i gestionar una cooperativa, la
forma jurídica que es mostra més
resistent enfront de les turbulèn-
cies del mercat actual.
Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya
Divendres 27/07	
Divendres 28/09
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FJ8
Quines asseguran-
ces cal conèixer
per crear un nou
negoci?
En aquesta sessió, coneixeràs
quines assegurances són
legalment necessàries, quines
obligatòries, i quines aconsella-
bles per iniciar un negoci.
Arç
Divendres 27/07	
Dimarts 25/09
12.00 - 14.00
9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FJ9
Propietat
industrial, pa-
tents i dissenys.
Conceptes i
característiques
Coneix la propietat industrial i
aprèn a protegir les teves patents
i els teus dissenys de forma que
generin benefici per al teu negoci.
Nina Costas Guerra
Dimecres 19/09 12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FJ5
Com evitar el
futur conflicte
entre persones
sòcies
En aquesta sessió, coneixeràs
la figura del Pacte entre Socis/
Sòcies i els avantatges de sig-
nar-lo entre els i les membres de
qualsevol empresa o organització
empresarial, incloses les impli-
cacions de tenir socis i sòcies i
l’entrada d’inversors/ores.
Sandra Liñeira
Dimecres 18/07	
Dijous 06/09
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FJ6
Propietat intel·
lectual i marques:
com registrar la
TEVA marca?
Coneix la propietat intel·lectual i
aprèn a registrar i gestionar les
teves marques de forma que
generin benefici per al teu negoci.
Nina Costas Guerra
Divendres 20/07	
Divendres 14/09
12.00 - 14.00
9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
26
F
FISCALITAT
F1
El règim de per-
sones autònomes
versus el règim
general
L’enquadrament al règim de la
Seguretat Social depèn de força
factors. Coneix els dos règims
més importants i aprofundeix en
l’Estatut del Treballador Autònom.
CTAC
Divendres 06/07
Divendres 20/07	
Dilluns 03/09
Dimecres 12/09
12.00 - 14.00
12.00 - 14.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
F2
Fiscalitat per a
noves empreses 1:
L’IRPF
Coneix de manera pràctica i di-
dàctica quin sistema de liquidació
d’IRPF aplicaràs a la teva futura
empresa (mòduls o estimació di-
recta) i quines obligacions fiscals
bàsiques hauràs de complir.
CTAC
Dimarts 03/07
Dimecres 11/07
Divendres 20/07	
Dimecres 05/09
Divendres 14/09
Dilluns 17/09
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
F3
FISCALITAT PER A
NOVES EMPRESES 2:
L’IVA
Coneixeràs la gestió de l’IVA i
els seus diferents règims: règim
general, règim simplificat i el
recàrrec d’equivalència, inclo-
ent-hi una menció especial a
l’IVA de caixa, a través de casos
pràctics.
Suriñá
Dimarts 03/07
Dilluns 17/09
12.00 - 14.00
9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
F4
FISCALITAT PER A
NOVES EMPRESES 3:
L’IMPOST DE
SOCIETATS
En aquesta sessió, la persona
emprenedora coneixerà el
funcionament de l’impost que
afecta els beneficis de les
societats mercantils: l’Impost
de Societats.
Suriñá
Dimecres 11/07	
Divendres 14/09
12.00 - 14.00
12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
27
E
el perfil de
la persona
emprenedora
E1
APRÈN A PLANIFICAR,
les claus de l’èxit
Tot esforç adreçat a una bona
planificació personal i professio-
nal sempre resultarà rendible.
Parteix amb avantatge obtenint
models per engegar el teu
negoci, avaluar viabilitats i pla-
nificar les decisions d’impulsió i
comunicació.
Xavier Fumanal i Cuadrat JFK
Intel·ligència Competitiva
Dimarts 03/07
Divendres 13/07	
Divendres 07/09
Divendres 21/09
18.00 - 20.00
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
E2
Claus per a
una comunicació
eficaç: eines i
estratègies
L’objectiu d’aquesta càpsula és
identificar els nostres patrons
de comunicació, els que fan
servir els i les altres, i adaptar
la nostra manera de comunicar
a la de l’altra persona, que són
els pilars fonamentals per fer-
nos entendre de manera eficaç.
FocusInside
Dilluns 02/07	
Dilluns 17/09
15.30 - 19.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
E3
Com podem
negociar millor
Càpsula 100% pràctica de dues
hores, on es desenvoluparà
una negociació real, i obtindrem
reflexions, conclusions i consells
resumits que ens permetin portar
a terme negociacions més efecti-
ves des d’aquest moment.
Xavier Fumanal i Cuadrat JFK
Intel·ligència Competitiva
Dimarts 03/07	
Divendres 21/09
15.30 - 17.30
9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
28
E5
ERRORS MÉS
HABITUALS
D’UNA PERSONA
EMPRENEDORA
De la mà de persones expertes
de SECOT, coneix els errors tí-
pics que cometen les persones
emprenedores en el moment
inicial.
Secot.cat
Dilluns 09/07	
Divendres 14/09
12.00 - 14.00
9.30 - 11.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
E6
ELEVATOR PITCH 2:
anem amunt, oi?
Després d’adquirir les bases
per fer que el discurs ens vagi a
favor, ara toca gaudir assegurant
i personalitzant el nostre elevator
pitch. Tindrem temps per incidir i
aprofundir en aspectes verbals i
no verbals, posar-los en pràctica
i obtenir feedback amb l’objectiu
de perfilar el discurs.
Enric Hernàndez
Dimarts 03/07	
Dijous 27/09
9.30 - 13.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
E9
COMERCAT
Si estàs buscant idees per
ajudar-les o estàs buscant el
coneixement necessari per tirar
endavant el teu projecte, vine al
Comercat de Barcelona Activa.
Hi trobaràs el que necessites
(sempre que no sigui la lluna).
Omenom SL i Equip tècnic de
Barcelona Activa
DATES: Consultar al web
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
E8
ENTRENA’T
PER EMPRENDRE
Si vols posar en marxa un
negoci, però no saps per on
començar, o bé si ets una
persona emprenedora, no deixis
de participar en aquest taller
pràctic, que t’obrirà els ulls per
emprendre.
DURADA: 32 hores
PLACES: 20 persones
DATES: Consultar al web
LLOC: Incubadora Almogàvers
E4
ELEVATOR PITCH 1:
Eleva les probabi-
litats d’èxit
del teu projecte
(i les teves)
El discurs de l’ascensor,
dins i fora de l’ascensor:
un discurs essencial. Apren-
drem a fer-lo servir perquè
ens vagi a favor, no en contra.
Prendrem consciència dels
elements que entren en joc
per millorar la nostra presència
escènica. El practicarem i
en detectarem i enfortirem
febleses.
Enric Hernàndez
Dilluns 02/07	
Dimarts 25/09
9.30 - 13.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
29
L
LOCAL
I UBICACIÓ
L1
Claus d’èxit
per trobar
el local ideal
Coneix els elements clau
per triar la millor ubicació per
a la teva empresa.
Camara Bonastre
DDimecres 11/07	
Dimarts 18/09
9.30 - 12.30
10.30 - 13.30
LLOC: Convent de Sant Agustí
L2
INICI D’ACTIVITAT:
ENTORN LEGAL,
LLICÈNCIES
AMBIENTALS, ETC.
Coneix els tràmits necessaris per
posar en marxa la teva empresa.
Barcelona Activa
Dimecres 11/07	
Dilluns 03/09
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
LLOC: Oficina d’Atenció a
les Empreses (OAE)
L3
Descobreix
com incrementar
les vendes al
teu comerç
Són majoria els comerços i co-
merciants/antes que tenen una
activitat passiva i receptiva en
el seu comerç, fruit de diferents
factors com la crisi, la competèn-
cia i un llarg etcètera. En definiti-
va, han entrat en una dinàmica
de què la clientela compri, més
que ells o elles venguin. L’activi-
tat treballa mecanismes de fàcil
implementació que us permetin
incrementar el trànsit dins dels
vostres establiments.
Ramón Esteban
Dimecres 12/09 9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
30
FI
FINANÇAMENT
FI1
Interpreta els
papers de la
gestoria d’una
vegada! balanç
i compte de
resultats
Alguna vegada t’has dit... No
entenc els números que em dóna
el/la gestor/a; les finances són
avorrides; el llenguatge és molt
complex; vaig a classes i després
no em serveix de res. Però... has
provat d’aprendre-les de manera
diferent? I si ho fessis jugant? Una
classe amb el mètode Finanpolis®
no et deixarà indiferent. Et diver-
tiràs i aprendràs les finances que
sempre se t’havien resistit.
Finanpolis
Dilluns 02/07	
Dimecres 05/09
15.30 - 19.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FI2
El crowdfunding
com a eina de
màrqueting i
finançament
T’introduïm en les fórmules i
mètodes de finançament alter-
natiu de noves empreses.
Valentí Acconcia
Dimarts 03/07	
Dimarts 18/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FI3
No calen
tants diners
per emprendre:
aprèn a maximitzar
l’eficiència de la
teva empresa
En aquesta sessió pràctica et
facilitem les eines per a un
creixement sostenible i indepen-
dent a través del mètode del
bootstrapping.
Pol Hortal
Divendres 06/07	
Divendres 07/09
9.30 - 13.30
9.30 - 13.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FI4
Noves maneres
de finançar
projectes empre-
nedors socials,
ambientals
i culturals
T’introduïm a les finances
ètiques, orientant-te sobre com
participar-hi i utilitzar-les per al
teu negoci.
LabCoop
Divendres 20/07	
Divendres 14/09
9.30 - 11.30
12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FI5
Com trobar
finançament per
emprendre
L’objectiu del seminari és donar
a conèixer les diferents fonts de
finançament que té una persona
emprenedora per iniciar el seu
projecte.
Equip tècnic Barcelona Activa
Dijous 19/07	
Divendres 28/09
9.30 - 11.30
12.00 - 14.00
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
31
Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
FI6
És el teu negoci
invertible?
Quins requisits ha de complir la
meva empresa per ser invertible?
Si estàs en recerca de finança-
ment o de persones amb qui
associar-te i vols saber valorar
el teu negoci, comerç o start-up,
t’explicarem com fer-ho de forma
fàcil i senzilla.
Accelgrow
Dimarts 10/07 9.30 - 12.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
FI7
Com funciona
la comptabilitat:
fes assentaments
bàsics
Les persones autònomes estan
centrades en la seva activitat i
sovint s’obliden de la importància
de controlar els seus ingressos i
despeses, així com portar un bon
control dels seus rebuts. Els impos-
tos i la gestió de la comptabilitat es
deleguen a una gestoria fiscal pro-
fessional. Però és responsabilitat
nostra donar-li totes les factures.
És per això que aprendre nocions
de comptabilitat ens fa prendre
consciència de la importància de
conèixer com funcionen les nostres
finances.
Finanpolis
Dimarts 17/07	
Dimecres 12/09
9.30 - 13.30
15.30 - 19.30
LLOC: Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
ES1
Les persones,
al centre!
Recursos Humans
i gestió d’equips
La majoria dels projectes
socioempresarials fracassen
per conflictes o dificultats en les
relacions d’equip o entre les per-
sones sòcies. Aquest taller vol
treballar la dimensió personal i
relacional en el funcionament i la
posada en marxa dels projectes
socioempresarials i com atendre
les relacions i els conflictes,
tot facilitant espais de cura. Es
donaran eines per revisar els rols
i les funcions de les persones
que formen part dels projectes
i organitzacions, el poder i el
lideratge democràtic i l’abordatge
dels conflictes.
DATES: segona meitat
de setembre
Més informació a:
barcelonactiva.cat/ess
ES2
Juguem per
entendre què és
l’economia col·
laborativa i per
entendre els seus
reptes i riscos!
Què és l’economia col·laborativa?
Quins projectes i organitzaci-
ons diferents trobem agrupats
dins d’aquest moviment? Hi ha
iniciatives més enllà de les grans
empreses que fomentin impactes
ambients, socials i territorials
positius? Vine a debatre sobre
aquestes qüestions i a conèixer
projectes innovadors i capda-
vanters de l’àmbit de l’economia
procomú!
DATES: juliol
Més informació a:
barcelonactiva.cat/ess
ES3
Claus i estratègies
per emprendre en
l’ESS
Ets dona i tens un projecte i
t’agradaria veure si es podria
vincular a l’Economia Social i
Solidària? A través d’aquesta
activitat t’explicarem les eines,
recursos i valors que aporten els
projectes amb aquesta mirada, i
coneixeràs experiències inspira-
dores i sostenibles.
DATES: 17 i 18 de setembre
de 10 a 14 h.
LLOC: Convent de Sant Agustí
Més informació a:
barcelonactiva.cat/ess
ES
Emprenedoria
social i
col·lectiva
32
L’ESPAI DE LA GENT QUE COMENÇA
veniu a conèixer el
nou espai d’oportunitats al
Poblenou cada cap de setmana.
Serveix d’aparador per a projectes
i iniciatives emprenedores.
Més informació a
lapionera.barcelona
La Comunitat d’Incubació neix per acompanyar
a aquelles iniciatives socioeconòmiques que
busquen iniciar o desenvolupar els seus projectes
innovadors acompanyades d’altres amb qui
intercanviar recursos, serveis i coneixements;
participar plegades d’activitats formatives i
d’intercanvi;i compartir espai i infraestructures.
Tot plegat, amb una clara aposta per l’Economia
Social i Solidària i la innovació socioeconòmica,
i els valors i les pràctiques que les integren.
Més informació a
barcelonactiva.cat/comunitatincubacio
Ubicada al nou centre
municipal de referència en
innovació socioeconòmica
de Barcelona Activa a
partir de la tardor de 2018
Xarxa d’incubadores
Barcelona Activa
La Xarxa d’Incubadores de Barcelona Activa
es composa d’equipaments innovadors amb
les infraestructures i els serveis més avançats
per donar suport als projectes empresarials
en els seus processos de creació i creixement.
Tres incubadores de la xarxa són al 22@,
el districte de la innovació de Barcelona.
Un espai estratègic per a la dinamització
empresarial on hi conviuen diversos agents
de l’ecosistema emprenedor i innovador de la
ciutat:grans empreses,universitats,centres
de recerca i start-ups.
Selecció de les empreses
Es prioritzen les que:
•	 Aporten valor a la ciutat (generació de
llocs de treball, impacte social i/o medi-
ambiental, etc).
•	 Integren un model ètic de gestió (contrac-
tació de persones amb dificultats especi-
als, consideracions sobre conciliació de la
vida professional i personal, etc).
•	 Estan liderades per dones.
Requeriments d’entrada
•	 Estar promogudes en més del 50% del
capital social per persones físiques que hi
treballin.
•	 Presentar un resum executiu per valorar
la viabilitat i el grau de compliment dels
criteris específics de cada incubadora.
•	 Tenir el domicili fiscal a Barcelona.
Els serveis
Serveis logístics i administratius
Les incubadores disposen de mòduls de tre-
ball diàfans a un preu públic que es fixa en
funció de la superfície ocupada. Les empre-
ses incubades poden créixer i decréixer en
espai durant el període d’incubació, segons
les seves necessitats.
Serveis compartits
Espais de
reunió
Sales per a
esdeveniments
Sala de video-
conferència
Zones de
descans i
networking
Menjadors
office
Serveis de
missatgeria,
reprografia,etc
A més, un servei permanent de
seguretat permet accedir a les
instal·lacions les 24 hores del dia,
els 365 dies de l’any.
Accés a un catàleg de serveis
i programes exclusius
•	 Assessorament empresarial
•	 Sessions de diagnosi
•	 Programes de suport al creixement
•	 Mentoring
•	 Tallers formatius
•	 Activitats de networking
34
Incubadora ESA BIC
Barcelona
Forma part de la xarxa
d’incubadores de l’Agència
Europea de l’Espai (ESA) i té
com a objectiu posar a l’abast
de la ciutadania i empreses
productes i serveis basats en
tecnologies o coneixement
espacial aplicats a altres
sectors. S’hi poden instal·lar
projectes de màxim cinc anys
de vida que compleixin els
requisits del programa.
-----------------------------------------------------------------------
Parc UPC - Edifici RDIT,
Parc Mediterrani de la Tecnologia
Esteve Terradas, 1
08860 Castelldefels (Barcelona)
+34 934 019 700
incubadoraesabic@barcelonactiva.cat
PARC TECNOLÒGIC
Ubicat al districte de Nou
Barris i adreçat a empreses
tecnològiques i industrials,
el seu objectiu és contribuir
al desenvolupament de la
indústria avançada mitjançant
el Centre d’Empreses
Tecnològiques i el Centre de
Promoció Industrial, el primer
espai municipal per al suport
al prototipatge a Barcelona.
-----------------------------------------------------------------------
Marie Curie, 8-14. 08042 Barcelona
+34 932 917 777
barcelonactiva.cat/parc
parc.tecnologic@barcelonactiva.cat
ESPAI COWORKING
Almogàvers
Espai a la Incubadora
Almogàvers destinat al
coworking i adreçat al
col·lectiu de professionals
autònoms i a les microempreses
que no tinguin més d’un any
d’activitat i que desitgin
disposar d’un espai de treball
compartit per facilitar la
relació amb altres empreses i
equips de professionals.
-----------------------------------------------------------------------
Incubadora Almogàvers
Almogàvers, 165. 08018 Barcelona
+34 934 019 855
incubadoraalmogavers@barcelonactiva.cat
Incubadora
Almogàvers
Incubadora que, per millorar
l’ecosistema emprenedor de la
ciutat, coopera amb entitats
col·laboradores que impulsen
empreses d’impacte social i
institucions que donen suport
a l’emprenedoria.
-----------------------------------------------------------------------
Almogàvers, 165. 08018 Barcelona
+34 934 019 855
incubadoraalmogavers@barcelonactiva.cat
Incubadora Glòries
Incubadora ubicada al complex
principal de Barcelona Activa
per donar suport a empreses
altament innovadores
de creació recent (un any
d’activitat com a màxim).
Aquestes hi poden romandre
un màxim de tres anys.
-----------------------------------------------------------------------
Llacuna, 162-164. 08018 Barcelona
+34 934 019 700
incubadoraglories@barcelonactiva.cat
INCUBADORA MEDIATIC
Adreçada a empreses intensives
en desenvolupament que
no superin els dos anys de
vida i tinguin un alt impacte
tecnològic, especialment
aquelles que desenvolupin
tecnologies en el camp de
la Intel·ligència Artificial,
Internet of Things, tecnologies
espacials, BigData i robòtica.
-----------------------------------------------------------------------
Roc Boronat, 117, 2a planta
(Edifici MediaTIC) 08018 Barcelona
+34 933 209 565
incubadoramediatic@barcelonactiva.cat
35
Itineraris per emprendre
a Barcelona Activa
Barcelona Activa posa
a la teva disposició
els següents itineraris
formatius, que et
serviran com a primera
guia per ajudar-te a
plantejar la posada en
marxa del teu projecte.
PROGRAMES D’EMPRENEDORIA
COMPLEMENTARIS
PROGRAMES I SERVEIS DE
BARCELONA ACTIVA COMPLEMENTARIS
ALS ITINERARIS
COnCEPTES ESSEn-
CIAlS PER EnDEGAR
El TEu PROjECTE
Si no tens cap idea de negoci:
In19
TALLERS D’IDEACIÓ
PER EMPRENDRE
Si ja tens l’idea:
In16
PRIMERES PASSES
PER EMPRENDRE
In15
VALIDA LA TEVA IDEA DE
NEGOCI I INICIA LA TEVA
EMPRESA AMB ÈXIT
M5
COM FER UN ESTUDI
DE MERCAT
M4
MÀRQUETING PER A EM-
PRESES QUE COMENCEN
PE3
PLANIFICA ELTEU PROJECTE
PE1
COMFERELPLAFINANCER
I a més a més:
EMPRENEDORIA EN VIU
VOlS POSAR En
MARxA un COMERç
A BARCElOnA?
1 2
l1
CLAUS PER TROBAR EL
LOCAL IDEAL
G2
COM GESTIONAR LES
COMPRES EFICAÇMENT
l3
COM INCREMENTAR LES
VENDESEN UN COMERÇ
FI5
COM TROBAR FINANÇA-
MENT
l2
INICID’ACTIVITAT:ENTORN
LEGAL,LLICÈNCIES,...
36
COM OFERIR ElS
TEuS SERVEIS COM
A PROFESSIOnAl
llIBERAl
InSPIRA’T
I EMPRèn
EMPREnDRE
DIGITAlMEnT
3 4 5
M3
MÀRQUETING DE SER-
VEIS
M6
COM FER CLIENTELA A
TRAVÉSDELNETWORKING
PRESENCIAL I VIRTUAL
M15
COM FER LA TEVA
PREVISIÓ DE VENDES
M7
COM CONCERTAR
VISITES COMERCIALS
F2
FISCALITAT 1: IRPF
I a més a més:
EL DILLUNS DEL
TREBALL AUTÒNOM
In6
DESIGN THINKING
In12
COM PROTOTIPAR EL
MEU PROJECTE?
In9
MODELS DE NEGOCI DE
L’ECONOMIA COL·LABO-
RATIVA
In13
VISUAL THINKING
FI2
EL CROWDFUNDING COM
A EINA DE MÀRQUETING I
FINANÇAMENT
PE2
LEAN BUSINESS PLAN
G5
FACTORSCLAUSDELOGÍS-
TICA ALVENDRE ONLINE
G9
CLAUS PER A TRAC-
CIONAR UN PROJECTE
DIGITAL 1
G11
COM MEDIR ELFUNCIONA-
MENT DELTEU PROJECTE
DIGITAL:LESMÈTRIQUES
M13
TÈCNIQUES DE
GROWTH HACKING
M9
SALES HACKING
I a més a més:
PROGRAMA
SECTOR E-COMMERCE
barcelonactiva.cat/
ecommerce
ACTIVITATS DEL
CIBERNÀRIUM
barcelona.cat/cibernarium
Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
37
WElCOME SESSIOnS
July 13, from 9 to 12
September 3, from 9 to 12
September 27, from 9 to 12
lEGAl STRuCTuRES
AnD TAx SySTEMS
FOR “AuTÓnOMOS/AS”
AnD COMPAnIES
July 4, from 9.30 to 12.30
September 28, from 15.30 to 18.30
yOuR BuSInESS FInAnCIAl
AnD FunDInG SOuRCES
July 9, from 9.30 to 12.30
September 26, from 9.30 to 12.30
Do you want to
start up or make
your business grow
in Barcelona?
Barcelona Activa provides you with
personalized itineraries that will
guide you to successfully develop
your business activity in Barcelona,
a path that will allow you to follow,
step by step, the different stages
in the entrepreneurial process of
starting up a company in Barcelona.
Sign up for a welcome session in
English and you’ll have access to
the entrepreneurial training offer at
your disposal.
In
EnGlISH
DILLUNS 2
9.30 - 13.30
Reflexions per abans, durant i
després d’emprendre in1
Com es ven M1
Elevator pitch 1: Eleva les
probabilitats d’èxit del teu
projecte (i les teves) E4
15.30 - 19.30
Claus per a una comunicació
eficaç 1 (estratègies) E2
Interpreta els papers del gestor
d’una vegada! Balanç i compte
de resultats FI1
DIMARTS 3
9.30 - 11.30
Fiscalitat per a noves empreses
1: l’irpf F2
9.30 - 12.30
Eines gratuïtes per fer
benchmarking M11
9.30 - 13.30
Elevator pitch 2: anem amunt,
oi? E6
El Crowdfunding com a eina de
màrqueting i finançament FI2
12.00 - 14.00
Fiscalitat per a noves empreses
2: l’iva F3
15.30 - 17.30
Com podem negociar millor E3
18.00 - 20.00
Aprèn a planificar, les claus de
l’èxit E1
DIMECRES 4
9.30 - 12.30
Com fer el pla financer PE1
Planifica el teu projecte PE3
9.30 - 13.30
Com gestionar les comandes:
mètodes i processos G6
9.30 - 14.00
Saps quin és el teu impacte
social? La medició de
l’impacte social com a eina
imprescindible en un projecte
responsable in11
15.30 - 19.30
L’acord de compravenda
internacional 1: tràmits
necessaris per exportar
productes IN4
DIJOUS 5
9.30 - 11.30
Organitzem la comunicació per
emprendre m14
9.30 - 12.30
Valida la teva idea de negoci
i inicia la teva empresa amb
èxit in15
12.00 - 14.00
Formes jurídiques i tràmits
1: autònoms/es i societats
civils FJ3
DIVENDRES 6
9.30 - 11.30
Aplica la creativitat a la teva
idea de negoci in2
9.30 - 13.30
Màrqueting per a empreses
que comencen m4
No calen tants diners per
emprendre: aprèn a maximitzar
l’eficiència de la teva empresa
FI3
12.00 - 14.00
El règim de persones
autònomes versus el règim
general F1
DILLUNS 9
9.30 - 12.30
Models de negoci de
l’economia col·laborativa in9
Com fer clients a través del
networking presencial i virtual
m6
9.30 - 13.30
Com fer clients a través del
networking presencial i virtual
m6
12.00 - 14.00
Errors més habituals d’una
persona emprenedora E5
15.30 - 19.30
Sales hacking: venda per a
entorns d’alta incertesa i pocs
recursos comercials M9
DIMARTS 10
9.30 - 12.30
És el teu negoci invertible? FI6
9.30 - 13.30
Les primeres etapes per
emprendre in16
Saps com i per què fer un
estudi de mercat? M5
Avalua el pla de negoci per
posar-lo en marxa G10 	
15.30 - 18.30
Tècniques de Growth-Hacking
M13
DIMECRES 11
9.30 - 11.30
Inici d’activitat: entorn legal,
llicències ambientals, etc. L2
Fiscalitat per a noves empreses
1: l’irpf F2
9.30 - 12.30
Claus d’èxit per trobar el local
ideal L1
9.30 - 13.30
Prototipa el teu projecte
emprenedor in12
Màrqueting en xarxes socials
per a emprenedors m8
12.00 - 14.00
Fiscalitat per a noves empreses
3: l’Impost de Societats F4
15.30 - 19.30
L’acord de compravenda
internacional 2: càlcul del
preu i confecció de la factura.
L’IVA en les operacions
internacionals IN5
DIJOUS 12
9.00 - 13.00
Claus estratègiques per
internacionalitzar una petita
empresa in3
9.30 - 11.30
Gestió de costos 1: com
gestionar les compres
eficaçment G2
9.30 - 12.30
Com fer el pla financer PE1
9.30 - 13.30
Com es ven M1
12.00 - 14.00
Gestió de costos 2: com
gestionar les teves despeses
G3
15.30 - 17.30
Gestió de costos 3: com
gestionar el teu actiu circulant:
tresoreria i estoc G4
18.00 - 20.00
Formes jurídiques i tràmits
1: autònoms/es i societats
civils FJ3
DIVENDRES 13
9.30 - 11.30
Aprèn a planificar, les claus de
l’èxit E1
9.30 - 13.30
Concerta visites comercials
amb èxit i sedueix a
l’entrevista de vendes m7
Màrqueting en línia: definició
d’una estratègia transversal i
guanyadora M10 	
12.00 - 14.00
Com fer la teva previsió de
vendes m15
DILLUNS 16
9.30 - 12.30
Planifica el teu projecte PE3
9.30 - 13.30
Saps com i per què fer un
estudi de mercat? M5
Storytelling per a persones
emprenedores M12
16.30 - 20.30
Lean business plan. Com
construir un pla de negoci
basat en indicadors clau PE2
7
JULIOL
39
DIMARTS 17
9.30 - 12.30
Com fer el pla financer PE1
9.30 - 13.30
Com funciona la comptabilitat:
fes assentaments bàsics FI7
Factors clau per crear una
plataforma col·laborativa in8
Contracte laboral o mercantil?
FJ1
15.30 - 19.30
Com posar preu als teus
productes: el valor afegit i com
posicionar-nos m2
DIMECRES 18
9.00 - 12.00
Com evitar el futur conflicte
entre persones sòcies FJ5
9.30 - 13.30
10 preguntes a fer-se abans de
desenvolupar una app in17
Màrqueting per a empreses de
serveis m3
12.30 - 14.30
Contractes a tenir en compte a
l’hora de muntar una empresa
FJ2
DIJOUS 19
9.30 - 11.30
Com trobar finançament per
emprendre FI5
9.30 - 13.30
Màrqueting en línia: definició
d’una estratègia transversal i
guanyadora M10
12.00 - 14.00
Com reemprendre una empresa
in14
15.30 - 19.30
Màrqueting per a empreses
que comencen m4
DIVENDRES 20
9.30 - 11.30
Fiscalitat per a noves empreses
1: l’irpf F2
Noves maneres de finançar
projectes emprenedors socials,
ambientals i culturals FI4
Formes jurídiques i tràmits
1: autònoms/es i societats
civils FJ3
12.00 - 14.00
El règim de persones
autònomes versus el règim
general F1
Propietat intel·lectual i
marques: com registrar la teva
marca? FJ6
DILLUNS 23
9.30 - 13.30
Pautes per començar en el
món de l’e-commerce in10
Formes jurídiques i tràmits 2:
societats de capital (SL i SA)
FJ4
15.00 - 19.00
Factors clau de la logística per
a un e-commerce G5
DIMARTS 24
9.30 - 13.30
Design thinking.
Desenvolupament de
productes, serveis i models de
negoci disruptius in6
16.00 - 20.00
Lean per a tothom in18
DIMECRES 25
9.30 - 13.30
Saps com i per què fer un
estudi de mercat? M5
15.30 - 19.30
Màrqueting per a empreses
que comencen m4
DIJOUS 26
9.30 - 12.30
Com fer el pla financer PE1
9.30 - 13.30
Les primeres etapes per
emprendre in16
Com es ven M1
15.00 - 17.00
Visual thinking vendre idees
mitjançant imatges i gràfics in13
DIVENDRES 27
9.30 - 11.30
Vols muntar una cooperativa?
FJ7
9.30 - 13.30
Màrqueting per a empreses de
serveis m3
12.00 - 14.00
Quines assegurances cal conèixer
per crear un nou negoci? FJ8
9
SETEMBRE
DILLUNS 3
9.30 - 11.30
Inici d’activitat: entorn legal,
llicències ambientals, etc. L2
15.30 - 17.30
Formes jurídiques i tràmits
1: autònoms/es i societats
civils FJ3
18.00 - 20.00
El règim de persones autònomes
versus el règim general F1
DIMARTS 4
9.30 - 13.30
L’acord de compravenda
internacional 1: tràmits
necessaris per exportar
productes IN4
Màrqueting per a empreses
que comencen m4
15.30 - 19.30
Lean business plan. Com
construir un pla de negoci
basat en indicadors clau PE2
DIMECRES 5
9.30 - 11.30
Fiscalitat per a noves empreses
1: l’irpf F2
9.30 - 13.30
Interpreta els papers del gestor
d’una vegada! Balanç i compte
de resultats FI1
40
DIJOUS 6
9.00 - 12.00
Com evitar el futur conflicte
entre persones sòcies FJ5
9.30 - 12.30
Com fer el pla financer PE1
9.30 - 13.30
Prepara el pla de negoci per
posar-lo en marxa G8
Claus estratègiques per
internacionalitzar una petita
empresa in3
L’acord de compravenda
internacional 2: càlcul del
preu i confecció de la factura.
L’IVA en les operacions
internacionals IN5
12.30 - 14.30
Contractes a tenir en compte a
l’hora de muntar una empresa
FJ2
DIVENDRES 7
9.30 - 11.30
Aprèn a planificar, les claus de
l’èxit E1
9.30 - 13.30
No calen tants diners per
emprendre: aprèn a maximitzar
l’eficiència de la teva empresa
FI3
12.00 - 14.00
Com fer la teva previsió de
vendes m15
DIMECRES 12
9.30 - 12.30
Tècniques de Growth-Hacking
M13
9.30 - 13.30
Màrqueting en xarxes socials
per a emprenedors m8
Descobreix com incrementar
les vendes al teu comerç L3
9.30 - 14.00
Saps quin és el teu impacte
social? La medició de
l’impacte social com a eina
imprescindible en un projecte
responsable in11
15.30 - 17.30
Formes jurídiques i tràmits
1: autònoms/es i societats
civils FJ3
15.30 - 19.30
Com funciona la comptabilitat:
fes assentaments bàsics FI7
18.00 - 20.00
El règim de persones
autònomes versus el règim
general F1
DIJOUS 13
9.30 - 13.30
Com es ven M1
Com fer el pla financer PE1
Com gestionar les comandes:
mètodes i processos G6
Com començar el teu projecte
digital amb els mínims
recursos i temps G7
15.30 - 18.30
Valida la teva idea de negoci
i inicia la teva empresa amb
èxit in15
15.30 - 19.30
Les primeres etapes per
emprendre in16
DIVENDRES 14
9.30 - 11.30
Errors més habituals d’una
persona emprenedora E5
Fiscalitat per a noves empreses
1: l’irpf F2
Propietat intel·lectual i
marques: com registrar la teva
marca? FJ6
12.00 - 14.00
10 Formes d’augmentar el
benefici G1
Fiscalitat per a noves empreses
3: l’Impost de Societats F4
Noves maneres de finançar
projectes emprenedors socials,
ambientals i culturals FI4
DILLUNS 17
9.30 - 11.30
Fiscalitat per a noves empreses
2: l’iva F3
9.30 - 13.30
Storytelling per a persones
emprenedores M12
Factors clau de la logística per
a un e-commerce G5
12.00 - 14.00
Fiscalitat per a noves empreses
1: l’irpf F2
15.30 - 19.30
Pautes per començar en el
món de l’e-commerce in10
Lean business plan. Com
construir un pla de negoci
basat en indicadors clau PE2
Claus per a una comunicació
eficaç 1 (estratègies) E2
DIMARTS 18
9.30 - 12.30
Com fer el pla financer PE1
9.30 - 13.30
El Crowdfunding com a eina de
màrqueting i finançament FI2
10.30 - 13.30
Claus d’èxit per trobar el local
ideal L1
Formes jurídiques i tràmits 2:
societats de capital (SL i SA)
FJ4
15.30 - 19.30
Design thinking.
Desenvolupament de
productes, serveis i models de
negoci disruptius in6
DIMECRES 19
9.30 - 11.30
És la franquícia una bona opció
per al meu nou negoci? In7
Com reemprendre una empresa
in14
9.30 - 13.30
Prototipa el teu projecte
emprenedor in12
Màrqueting per a empreses
que comencen m4
12.00 - 14.00
Propietat industrial, patents
i dissenys. Conceptes i
característiques FJ9
15.30 - 19.30
Sales hacking: venda per a
entorns d’alta incertesa i pocs
recursos comercials M9
16.00 - 18.00
Visual thinking vendre idees
mitjançant imatges i gràfics
in13
DIJOUS 20
9.30 - 12.30
Planifica el teu projecte PE3
Claus per traccionar i fer
crèixer la teva start-up G9
9.30 - 13.30
Factors clau per crear una
plataforma col·laborativa in8
15.30 - 19.30
Les primeres etapes per
emprendre in16
16.00 - 19.00
Eines gratuïtes per fer
benchmarking M11
DIVENDRES 21
9.30 - 11.30
Com podem negociar millor E3
9.30 - 12.30
Models de negoci de
l’economia col·laborativa in9
9.30 - 13.30
Saps com i per què fer un
estudi de mercat? M5
12.00 - 14.00
Aprèn a planificar, les claus de
l’èxit E1
DIMARTS 25
9.30 - 11.30
Quines assegurances cal
conèixer per crear un nou
negoci? FJ8
9.30 - 13.30
Com posar preu als teus
productes: el valor afegit i com
posicionar-nos m2
Màrqueting per a empreses de
serveis m3
15.30 - 17.30
Aplica la creativitat a la teva
idea de negoci in2
41
15.30 - 19.30
Design thinking.
Desenvolupament de
productes, serveis i models de
negoci disruptius in6
Elevator pitch 1: Eleva les
probabilitats d’èxit del teu
projecte (i les teves) E4
16.00 - 18.00
Formes jurídiques i tràmits
1: autònoms/es i societats
civils FJ3
DIMECRES 26
9.30 - 12.30
Planifica el teu projecte PE3
9.30 - 13.30
Màrqueting per a empreses
que comencen m4
Concerta visites comercials
amb èxit i sedueix a l’entrevista
de vendes m7
Màrqueting en línia: definició
d’una estratègia transversal i
guanyadora M10
15.30 - 19.30
Reflexions per abans, durant i
després d’emprendre in1
16.00 - 20.00
Lean per a tothom in18
DIJOUS 27
9.30 - 11.30
Organitzem la comunicació per
emprendre m14
9.30 - 12.30
Com fer el pla financer PE1
Com mesurar l’èxit del teu
projecte digital: les mètriques
G11
9.30 - 13.30
Saps com i per què fer un
estudi de mercat? M5
15.30 - 19.30
Avalua el pla de negoci per
posar-lo en marxa G10
Elevator pitch 2: anem amunt,
oi? E6
DIVENDRES 28
9.30 - 11.30
Gestió de costos 1: com
gestionar les compres
eficaçment G2
Vols muntar una cooperativa?
FJ7
9.30 - 13.30
Com es ven M1
12.00 - 14.00
Gestió de costos 2: com
gestionar les teves despeses
G3
Com trobar finançament per
emprendre FI5
15.30 - 17.30
Gestió de costos 3: com
gestionar el teu actiu circulant:
tresoreria i estoc G4
NOTA: Imprescindible
presentar l’original del DNI,
NIE o passaport per poder
assistir als seminaris.
Més informació:
www.barcelona.cat/
emprenedoria
42
Emprenedoria 2018 3 t cat
Barcelona Activa
Emprenedoria
Consulta al web
els altres equipaments
de Barcelona Activa
Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries
Incubadora Glòries
Llacuna, 162 - 164
08018 Barcelona
+34 901 551 155
Horari
Dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15
a 18 h. Divendres de 9 a 14 h
Accés
Metro: L1 Glòries i Clot, L2 Clot
Bus: 7, 92, 192, H12, H14
Rodalies: R1 i R2 Clot
Tramvia:T4 Ca l’Aranyó,
T5-T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133
133
390
142
211
42
132
Convent de Sant Agustí
Pl. Pons i Clerch, 2
08003 Barcelona
+34 932 684 393
Horari
Dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15
a 18 h. Divendres de 9 a 14 h
Accés
Metro:L1 Arc de Triomf, L4 Jaume I
Rodalies: R2 Estació de França
R1 R3 R4 i R7 Arc de Triomf
Bus: 39, 45, 51, 120, B20, B25, H14,
V15, V17
Tramvia:T4 Wellington
Bicing: 390
Incubadora Almogàvers
Almogàvers, 165
08018 Barcelona
+34 934 019 855
Horari
De dilluns a divendres, de 9 a 19 h
Accés
Metro: L1 Glòries i Marina,
L4 Llacuna
Bus: 6, 92, 136, 192, B20, B25, H14
Tramvia:T4 Ca l’Aranyó,
T4-T5 Auditori-Teatre Nacional
Bicing: 211 i 142
barcelonactiva.cat/emprenedoria
barcelonactiva
barcelonactiva
company/barcelona-activa

More Related Content

What's hot

Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa
 
Activitats BIZ Barcelona 2013
Activitats BIZ Barcelona 2013Activitats BIZ Barcelona 2013
Activitats BIZ Barcelona 2013
Ajuntament de Barcelona
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa
 
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019
Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa
 
Activitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3TActivitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3T
Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa
 
Programa activitat #bcnemprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Programa activitat #bcnemprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15Programa activitat #bcnemprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Programa activitat #bcnemprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Amaia Augé i Altuna
 
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
estherg96
 
Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020
Barcelona Activa
 
Guia Emprenedoria comercial
Guia Emprenedoria comercialGuia Emprenedoria comercial
Guia Emprenedoria comercial
Diputació de Barcelona
 
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa
 
01.13.12 pla empresa el pla d'empresa
01.13.12 pla empresa el pla d'empresa01.13.12 pla empresa el pla d'empresa
01.13.12 pla empresa el pla d'empresa
IMET Club Emprendre
 
OAE: Serveis i Programes per al Comerç 2018
OAE: Serveis i Programes per al Comerç 2018OAE: Serveis i Programes per al Comerç 2018
OAE: Serveis i Programes per al Comerç 2018
Barcelona Activa
 
Barcelona, una bona inversió
Barcelona, una bona inversióBarcelona, una bona inversió
Barcelona, una bona inversió
Barcelona Business
 
10 Passes per constituir la teva empresa
10 Passes per constituir la teva empresa10 Passes per constituir la teva empresa
10 Passes per constituir la teva empresa
etp
 
El Pla d’Empresa
El Pla d’EmpresaEl Pla d’Empresa
El Pla d’Empresa
Jordi Garcia
 
Emprenedoria activitats classe
Emprenedoria activitats classeEmprenedoria activitats classe
Emprenedoria activitats classe
Rosa Domingo
 

What's hot (19)

Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 1r Trimestre 2019
 
Activitats BIZ Barcelona 2013
Activitats BIZ Barcelona 2013Activitats BIZ Barcelona 2013
Activitats BIZ Barcelona 2013
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 4t Trimestre 2018
 
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019
Barcelona Treball - Programació d'activitats 4t trimestre 2019
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
 
Activitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3TActivitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3T
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
 
Programa activitat #bcnemprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Programa activitat #bcnemprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15Programa activitat #bcnemprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Programa activitat #bcnemprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
 
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
 
Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020
 
Guia Emprenedoria comercial
Guia Emprenedoria comercialGuia Emprenedoria comercial
Guia Emprenedoria comercial
 
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
 
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
 
01.13.12 pla empresa el pla d'empresa
01.13.12 pla empresa el pla d'empresa01.13.12 pla empresa el pla d'empresa
01.13.12 pla empresa el pla d'empresa
 
OAE: Serveis i Programes per al Comerç 2018
OAE: Serveis i Programes per al Comerç 2018OAE: Serveis i Programes per al Comerç 2018
OAE: Serveis i Programes per al Comerç 2018
 
Barcelona, una bona inversió
Barcelona, una bona inversióBarcelona, una bona inversió
Barcelona, una bona inversió
 
10 Passes per constituir la teva empresa
10 Passes per constituir la teva empresa10 Passes per constituir la teva empresa
10 Passes per constituir la teva empresa
 
El Pla d’Empresa
El Pla d’EmpresaEl Pla d’Empresa
El Pla d’Empresa
 
Emprenedoria activitats classe
Emprenedoria activitats classeEmprenedoria activitats classe
Emprenedoria activitats classe
 

Similar to Emprenedoria 2018 3 t cat

Guia complerta cedent
Guia complerta cedentGuia complerta cedent
Guia complerta cedent
Reempresa
 
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa
 
OAE: La clau per impulsar la teva empresa
OAE: La clau per impulsar la teva empresaOAE: La clau per impulsar la teva empresa
OAE: La clau per impulsar la teva empresa
Barcelona Activa
 
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones AutònomesOAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
Barcelona Activa
 
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Aurora Morales
 
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Aurora Morales
 
Bcnact pspcp acte-presentació_24102011_v2
Bcnact pspcp acte-presentació_24102011_v2Bcnact pspcp acte-presentació_24102011_v2
Bcnact pspcp acte-presentació_24102011_v2
Aurora Morales
 
Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Ori...
Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Ori...Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Ori...
Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Ori...
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Vine a Nou Barris Activa
Vine a Nou Barris ActivaVine a Nou Barris Activa
Vine a Nou Barris Activa
Barcelona Activa
 
Sumar i guanyar - Innovant als Polígons de Mataró
Sumar i guanyar - Innovant als Polígons de MataróSumar i guanyar - Innovant als Polígons de Mataró
Sumar i guanyar - Innovant als Polígons de Mataró
INVEST IN MATARO .
 
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010
Autoocupació
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Barcelona Activa amb l’ESS
 
OAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials
OAE: Serveis i Programes per a Empreses i IndustrialsOAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials
OAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials
Barcelona Activa
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaServeis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Barcelona Activa
 
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaSessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 
Cornellà - Guia Reemprenedor
Cornellà - Guia ReemprenedorCornellà - Guia Reemprenedor
Cornellà - Guia Reemprenedor
Reempresa
 
Sabadell - Guia Reemprenedor
Sabadell - Guia Reemprenedor Sabadell - Guia Reemprenedor
Sabadell - Guia Reemprenedor
Reempresa
 
Avantatges d’emprende en un Viver d’Empreses
Avantatges d’emprende en un Viver d’EmpresesAvantatges d’emprende en un Viver d’Empreses
Avantatges d’emprende en un Viver d’Empreses
Quim Gudayol
 
Presentació Lleida Business Angels (Short)
Presentació Lleida Business Angels (Short)Presentació Lleida Business Angels (Short)
Presentació Lleida Business Angels (Short)
Lleida Business Angels
 
Inicia Creacio Empreses Cataleg de Serveis
Inicia Creacio Empreses Cataleg de ServeisInicia Creacio Empreses Cataleg de Serveis
Inicia Creacio Empreses Cataleg de Serveis
Departament de Treball - Generalitat de Catalunya
 

Similar to Emprenedoria 2018 3 t cat (20)

Guia complerta cedent
Guia complerta cedentGuia complerta cedent
Guia complerta cedent
 
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
 
OAE: La clau per impulsar la teva empresa
OAE: La clau per impulsar la teva empresaOAE: La clau per impulsar la teva empresa
OAE: La clau per impulsar la teva empresa
 
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones AutònomesOAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
 
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
 
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
 
Bcnact pspcp acte-presentació_24102011_v2
Bcnact pspcp acte-presentació_24102011_v2Bcnact pspcp acte-presentació_24102011_v2
Bcnact pspcp acte-presentació_24102011_v2
 
Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Ori...
Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Ori...Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Ori...
Presentació Ets Digital 2019: la comunitat digital de Granollers i Vallès Ori...
 
Vine a Nou Barris Activa
Vine a Nou Barris ActivaVine a Nou Barris Activa
Vine a Nou Barris Activa
 
Sumar i guanyar - Innovant als Polígons de Mataró
Sumar i guanyar - Innovant als Polígons de MataróSumar i guanyar - Innovant als Polígons de Mataró
Sumar i guanyar - Innovant als Polígons de Mataró
 
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010
Catàleg de serveis per a la creació d'empreses - 2010
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
 
OAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials
OAE: Serveis i Programes per a Empreses i IndustrialsOAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials
OAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaServeis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
 
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaSessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 
Cornellà - Guia Reemprenedor
Cornellà - Guia ReemprenedorCornellà - Guia Reemprenedor
Cornellà - Guia Reemprenedor
 
Sabadell - Guia Reemprenedor
Sabadell - Guia Reemprenedor Sabadell - Guia Reemprenedor
Sabadell - Guia Reemprenedor
 
Avantatges d’emprende en un Viver d’Empreses
Avantatges d’emprende en un Viver d’EmpresesAvantatges d’emprende en un Viver d’Empreses
Avantatges d’emprende en un Viver d’Empreses
 
Presentació Lleida Business Angels (Short)
Presentació Lleida Business Angels (Short)Presentació Lleida Business Angels (Short)
Presentació Lleida Business Angels (Short)
 
Inicia Creacio Empreses Cataleg de Serveis
Inicia Creacio Empreses Cataleg de ServeisInicia Creacio Empreses Cataleg de Serveis
Inicia Creacio Empreses Cataleg de Serveis
 

More from Amaia Augé i Altuna

Diptic csc intersindical_barcelona_activa
Diptic csc intersindical_barcelona_activaDiptic csc intersindical_barcelona_activa
Diptic csc intersindical_barcelona_activa
Amaia Augé i Altuna
 
iCSC.barcelonactiva
iCSC.barcelonactivaiCSC.barcelonactiva
iCSC.barcelonactiva
Amaia Augé i Altuna
 
Nota prensa barcelona startup week
Nota prensa barcelona startup weekNota prensa barcelona startup week
Nota prensa barcelona startup week
Amaia Augé i Altuna
 
Programa de actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Programa de actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015Programa de actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Programa de actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Amaia Augé i Altuna
 
Parrilla actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Parrilla actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015Parrilla actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Parrilla actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Amaia Augé i Altuna
 
Parrilla activitat #BCNEmprenedoria - 2on Trimestre 2015
Parrilla activitat #BCNEmprenedoria - 2on Trimestre 2015Parrilla activitat #BCNEmprenedoria - 2on Trimestre 2015
Parrilla activitat #BCNEmprenedoria - 2on Trimestre 2015
Amaia Augé i Altuna
 
Parrilla actividad #bcn emprenedoria @barcelonactiva #inviernoemprendedor'15
Parrilla actividad #bcn emprenedoria @barcelonactiva #inviernoemprendedor'15Parrilla actividad #bcn emprenedoria @barcelonactiva #inviernoemprendedor'15
Parrilla actividad #bcn emprenedoria @barcelonactiva #inviernoemprendedor'15
Amaia Augé i Altuna
 
Graella activitat #bcn emprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Graella activitat #bcn emprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15Graella activitat #bcn emprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Graella activitat #bcn emprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Amaia Augé i Altuna
 

More from Amaia Augé i Altuna (8)

Diptic csc intersindical_barcelona_activa
Diptic csc intersindical_barcelona_activaDiptic csc intersindical_barcelona_activa
Diptic csc intersindical_barcelona_activa
 
iCSC.barcelonactiva
iCSC.barcelonactivaiCSC.barcelonactiva
iCSC.barcelonactiva
 
Nota prensa barcelona startup week
Nota prensa barcelona startup weekNota prensa barcelona startup week
Nota prensa barcelona startup week
 
Programa de actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Programa de actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015Programa de actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Programa de actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
 
Parrilla actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Parrilla actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015Parrilla actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
Parrilla actividad #BCNEmprenedoria - 2º Trimestre 2015
 
Parrilla activitat #BCNEmprenedoria - 2on Trimestre 2015
Parrilla activitat #BCNEmprenedoria - 2on Trimestre 2015Parrilla activitat #BCNEmprenedoria - 2on Trimestre 2015
Parrilla activitat #BCNEmprenedoria - 2on Trimestre 2015
 
Parrilla actividad #bcn emprenedoria @barcelonactiva #inviernoemprendedor'15
Parrilla actividad #bcn emprenedoria @barcelonactiva #inviernoemprendedor'15Parrilla actividad #bcn emprenedoria @barcelonactiva #inviernoemprendedor'15
Parrilla actividad #bcn emprenedoria @barcelonactiva #inviernoemprendedor'15
 
Graella activitat #bcn emprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Graella activitat #bcn emprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15Graella activitat #bcn emprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
Graella activitat #bcn emprenedoria @barcelonactiva #hivernemprenedor'15
 

Emprenedoria 2018 3 t cat

 • 1. Barcelona Activa Emprenedoria Serveis d’acompanyament per a la creació d’empreses PROGRAMA DE FORMACIÓ I ACTIVITATS 2018 juliol agost setembre
 • 2. Descobreix les activitats de Barcelona Activa que incorporen els valors de l'#ESS, identificades amb aquest segell Barcelona Activa amb l’Economia Social i Solidària Impulsem l’Economia Social i Solidària promovent la innovació socioeconòmica perquè: · fomentem la gestió democràtica i participativa · ens comprometem amb la comunitat i la sostenibilitat · adoptem la perspectiva de gènere · posem a les persones al centre @AltresEconomies
 • 3. 1. MAPA PER EMPRENDRE Pàg. 4 2. SERVEIS 6 Assessorament a la persona emprenedora 6 Servei de constitució d’empreses 7 Recursos online 8 3. PROGRAMES D’EMPRENEDORIA 10 Programes d’Emprenedoria per sectors 10 Programes d’Emprenedoria per col·lectius 11 4. ESCOLA DE DONES 12 5. ACTIVITATS PER EMPRENDRE 16 La idea de negoci 16 Gestió de l’empresa 20 El pla d’empresa 22 Màrqueting 23 Formes jurídiques i tràmits 25 Fiscalitat 27 El perfil de la persona emprenedora 28 Local i ubicació 30 Finançament 31 Emprenedoria social i col·lectiva 32 6.XARXA D’INCUBADORES BARCELONA ACTIVA 34 7. ITINERARIS PER EMPRENDRE A BARCELONA ACTIVA 36 8. CALENDARI D’ACTIVITATS 39 L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha acompanyat més de 15.000 projectes en els darrers anys, dels quals més de la meitat s’han constituït en empresa. Des del servei d’emprenedoria et facilitarem assessorament, activitats formatives, suport a l’accés a finançament i altres recursos perquè puguis crear una nova empresa de qualitat i sostenible. A més, en els nostres entorns d’incubació podràs consolidar-la i desenvolupar-la compartint el teu dia a dia amb altres start-ups. Vols que t’acompanyem en la posada en marxa de la teva empresa?
 • 4. Vols constituir l’empresa amb nosaltres? T’ajudem a definir el model de negoci i, mitjançant el pla d’empresa, analitzarem la viabilitat econòmica i financera, el pla de màrqueting i les operacions.Tot això et permetrà anticipar-te i evitar possibles problemes, i detectar els punts forts i dèbils. Activitat recomanada: Valida el teu model de negoci (pàg. 19) Una vegada muntada l’empresa, tant si busques un local a Barcelona com si vols compartir l’aventura d’engegar un nou projecte empresarial amb més de 200 empreses innovadores de nova creació, et podem facilitar espais a les nostres incubadores Glòries i Almogàvers, i a l’espai de coworking. Servei recomanat: Xarxa d’incubadores (pàg. 34) Tens un model de negoci? La teva empresa Vols instal·lar-te a Barcelona? Avalua totes les opcions possibles per identificar la que més et convé. Coneix les formes jurídiques i tots els tràmits necessaris per constituir l’empresa i iniciar l’activitat. Activitat recomanada: Vols muntar una cooperativa? (pàg. 26) Mapa per emprendre Inscriu-te a una sessió informativa Les sessions informatives són la porta d’entrada a Barcelona Activa. En només dues hores et presentarem els programes, les activitats i els serveis que Barcelona Activa t’ofereix per passar de la idea de negoci a la creació de la teva empresa. Les sessions informatives es realitzen diàriament, de dilluns a divendres, i en diferents horaris de matí i tarda. 4
 • 5. què tens al cap: una idea, un somni o un possible negoci? T’ajudem a avaluar i concretar la idea de negoci per convertir-la en un projecte empresarial, i a fer-la creativa i innovadora, per augmentar-ne les possibilitats d’èxit. Activitat recomanada: Tallers d’ideació per emprendre (pàg. 19) Parles l’idioma del mercat? Cal que coneguis la clientela i el mercat en el qual penses desenvolupar l’activitat empresarial i t’hi entenguis:estudis de mercat,estratègies de màrqueting,eines i canals de comunicació i venda,etc. Activitat recomanada: Estudi de mercat (pàg. 23) necessites finançament? Tens les competències que calen per emprendre? Coneixes les teves obligacions fiscals? DE LA IDEA AL MODEL DE NEGOCI DEL MODEL DE NEGOCI AL PLA D’EMPRESA DEL PLA D’EMPRESA A L’EXECUCIÓ DE L’EXECUCIÓ A... Les persones són més importants per a l’èxit d’un projecte que el mateix projecte. Cal que avaluïs les teves habilitats i competències per desenvolupar les que et calgui. Activitat recomanada: Errors més habituals d’una persona emprenedora (pàg. 29) L’IRPF, l’Impost de Societats, l’IvA, etc. Coneix tots els impostos i les taxes que afecten la teva activitat en el moment inicial. Activitat recomanada: Fiscalitat per a noves empreses 2: l’IVA (pàg. 27) LES FASES PER EMPRENDRE Si estàs buscant finançament per al teu projecte empresarial, necessites conèixer els recursos existents i les opcions que s’ajusten millor al teu cas, així com els factors que faran atractiu el teu projecte als i a les possibles inversors/es. Activitat recomanada: El crowdfunding com a eina de màrqueting i finançament (pàg. 31) Vols que t’ajudem a gestionar i planificar el teu negoci? La forma com neixi la teva empresa pot ser determinant per al seu futur.Coneix els aspectes vitals del funcionament d’una empresa que poden comportar avantatges competitius en el mer- cat actual.Protecció de la innovació,sistemes de gestió,fórmules de contractació,etc. Activitat recomanada: Gestió de costos 1:com gestionar les compres eficaçment (pàg. 20) I quan la teva empresa ja està en funcionament, Barcelona Activa segueix oferint-te els seus serveis a l’Oficina d’Atenció a les Empreses 5
 • 6. Hem reforçat l’atenció per a projectes i organitzacions d’Economia Social i Solidària. Us oferim assessorament especialitzat i individualitzat per tirar endavant les vostres idees! Aquest servei t’ofereix suport i assessorament en la posada en marxa del projecte. Mitjançant reunions individuals i col·lectives, el nostre equip tècnic analitzarà els projectes, detectarà necessitats i mancances, et respondrà les con- sultes i et facilitarà recursos i continguts perquè puguis de- finir el teu model de negoci i desenvolupis el pla d’empresa. També pots rebre suport en la recerca de finançament per a la posada en marxa del projecte. Oferim informació de les diferents vies de finançament que existeixen en funció del projecte i l’estat de maduració, i també et podem derivar a les diferents entitats amb les quals col·laborem. Per tal d’accedir a aquest servei,cal assistir a la sessió infor- mativa “Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil” i demanar cita prèvia des del web barcelona.cat/emprenedoria. Horari De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. Divendres, de 9 a 14 h. ASSESSORA- MEnT A lA PERSOnA EMPREnEDORA l’any 2017 ja hem ajudat a trobar més de 2 milions d’euros per a projectes d’emprenedoria Serveis Més informació: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat barcelonactiva.cat/ess Demana cita aquí: 6
 • 7. Aquest servei facilita la posada en marxa d’un negoci. A través del Punt d’Assesso- rament a Persones Emprenedores (PAE), podem tramitar telemàticament la creació de societats mercantils (SL, SLNE,...) en un període mitjà de 4-5 dies i les altes d’empresaris i empresàries individuals de manera immediata. Per accedir al servei, cal que hagis assistit a la càpsula formativa “Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa”, de dues hores de durada, on s’explica tot el procés de tramitació telemàtica, així com els aspectes clau a l’hora de posar en marxa l’empresa. Servei de constitució d’empreses A través del punt PAE s’han fet més de 2.500 constitucions telemàtiques des del 2008 Després de crear 6 empreses, he descobert que la creació online de societats és una realitat que funciona! Otto Wüst Serial Entrepreneur, Adsmurai COM TRAMITAR TELEMÀTICAMENT AMB BARCELONA ACTIVA SOCIETATS Dimecres 05/09 Dijous 20/09 Dimecres 26/09 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 AUTÒNOMS/ES Dimarts 04/09 Dijous 13/09 Dijous 27/09 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 LLOC: Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) 7
 • 8. * Per accedir a les aplicacions“Pla d’empresa online” i“Les Claus per Emprendre”,cal assistir prèviament a la sessió informativa. TEST IDEA L’eina interactiva per reflexionar sobre la teva idea de negoci i avaluar-la. Entra i descobreix-lo: testidea.barcelonactiva.cat lES ClAuS PER EMPREnDRE* L’aplicació que t’ajudarà a treballar i incorporar un conjunt d’actituds, habilitats i destreses que contribueixen a l’èxit de qualsevol projecte empresarial: les competències emprene- dores. uBICA’T L’Ubica’t és el primer servei de georeferenciació amb bases de dades d’interès per a les persones emprenedores de la ciutat de Barcelona. Un sistema telemàtic que et permetrà analitzar el mercat, l’activitat econòmica i la demografia. Entra i descobreix-lo: bcn.cat/ubicat BCn staRtup map Barcelona Startup Map és una plataforma per identificar i geolocalitzar l’ecosistema em- prenedor de la ciutat: start-ups (empreses amb alt potencial de creixement i menys de cinc anys d’activitat), persones inver- sores, acceleradores/incuba- dores, infraestructures i talent, proporcionat per universitats, centres de recerca i escoles de negoci. Volem posar en valor tots els actius de la ciutat, fer créixer aquest ecosistema i fomentar les sinergies entre ells i amb tots aquells que s’hi vulguin afegir. Entra i descobreix-lo: bcn.cat/bcnstartupmap PlA D’EMPRESA Online* El programa que et guiarà en l’elaboració i redacció del teu projecte empresarial. Ara amb més funcionalitats, més senzill d’utilitzar per reflectir les teves dades financeres amb més precisió i perquè siguin més entenedores per a tu i per a les persones a qui li presentes. Entra i descobreix-lo: pol.barcelonactiva.cat Col·labora Col·labora Al web barcelona.cat/emprenedoria hi trobaràs tota la informació sobre els serveis,els programes i les activitats,els recursos,així com les diferents incubadores i espais de coworking que ofereix Barcelona Activa. A més,Barcelona Activa posa a disposició de les persones emprenedores diferents aplicacions d’utilitat durant el procés de creació de la teva empresa,entre les quals destaquen: RECuRSOS Online Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional 8
 • 9. IT ACADEMY barcelonactiva.cat/itacademy #ITacademy APUNTA-T’HI NO DEIXIS PASSAR MÉS TEMPS I TROBA FEINA AL SECTOR TIC PROGRAMA D’ALTA ESPECIALITZACIÓ Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional Cofinançat per: TACData Analyst Front End Developer Back End Developer Android Developer ...
 • 10. Col·labora Programes d’emprenedoria Els programes d’emprenedoria són accions d’acompanyament a la creació d’empreses adreçades a determinats col·lectius d’empre- nedors i emprenedores o en sectors d’activitat específics. PROGRAMES d’Emprenedo- ria PER SECTORS Sóc emprenedora i actualment estic acabant el pla d’empresa del meu projecte.Vull donar les gràcies de forma expressa a diverses persones de Barcelona Activa que em van atendre i ajudar a rebre informació de llicències i dades que m’han estat molt útils. No només van resultar grans professionals i van resoldre els dubtes consultats, sinó que també van ser molt amables i ràpids en la seva forma de treballar. Estic molt agraïda pel tracte rebut i l’eficàcia laboral. Carmen Ródenas La comunificadora Programa per a projectes d’economia col·laborativa del procomú, en el què s’ofereix un itinerari que inclou forma- ció, assessorament expert, tutories i espais participats i de col·laboració entre projectes per abordar les següents temàtiques: models de negoci en obert, eines col·laboratives lliures i distribuïdes, models de governança, estratègies per construir equips, polítiques per compartir coneixement, i comunitats i estratègies de comunicació. Tercera edició: finals de setembre EMPRENEDORIA SOCIAL Vols crear una empresa que tingui una incidència social més enllà dels beneficis per a les persones propietàries? Informa’t d’aquest programa específic per a emprenedors i emprenedores socials. Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional 10
 • 11. Cleantech camp Programa per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica en l’àmbit de les energies netes (cleantech). Soci: Kic InnoEnergy cleantechcamp.com CREAMEDIA Programa d’acompanyament a la creació i el desenvolupa- ment d’empreses del sector de les indústries creatives a Barcelona. FUTURISME Si vols crear un projecte inno- vador i amb visió de futur, que doni respostes a les noves ne- cessitats del sector turístic de la nostra ciutat i de la província de Barcelona, aquest és el teu programa. Socis: Gremi d’Hotels de Barcelona, Diputació de Barcelona i Deloitte. barcelonactiva.cat/futurisme Programa de Preincubació Vols impulsar i fer créixer de ma- nera sostenible el teu projecte? A Barcelona Activa t’acompanya- rem en el procés de definició i posada en marxa del projecte, i podràs gaudir amb altres equips emprenedors d’un espai de treball col·laboratiu al llarg dels 6 mesos de durada del projecte. Programa de Preacceleració És un programa d’acompanya- ment a projectes emprenedors en fases inicials amb un alt impacte tecnològic. Si tens un projecte que vols fer créixer en el marc de les IOT, AI, robòtica, Big Data,... aquest és el teu pro- grama. A més, tindreu un espai de treball al llarg de la durada del programa. PROGRAMA E-COMMERCE Si vols crear una botiga de comerç online, aquest programa t’ajudarà a definir i avaluar la viabilitat del teu negoci, a elaborar el pla d’empresa i a conèixer quines són les platafor- mes tecnològiques més adients per al teu projecte, a través de formació i tutories individuals. PROGRAMES d’Emprenedo- ria PER col·lectius IDEES MADURES Si tens més de 45 anys, esperit emprenedor i una idea de negoci, t’ajudem a conver- tir-la en empresa. Amb aquest programa t’oferim recursos per elaborar el teu pla d’empresa, tutories individualitzades i ajut en la cerca de finançament. SESSIÓ INFORMATIVA: 20 de setembre de 16 a 18 h IDEES AMB FUTUR Si tens 30 anys o menys, espe- rit emprenedor i ganes de crear el teu propi negoci, porta’ns la teva idea i t’ajudarem a avalu- ar-ne la viabilitat. Programa NOVA Innofood És un programa de suport a la creació d’empreses innovadores que busquen aconseguir uns hàbits d’alimentació saludables i ser respectuoses amb el medi ambient. Soci: MercaBarna mercabarna.es/serveis/innofood FET A MÀ Si ets artesà o artesana, tens esperit emprenedor i ganes de crear el teu propi negoci, aquest programa t’ajudarà a avaluar la viabilitat del teu projecte. 11
 • 12. Jornada anual de l’Escola de Dones: “Pintant el nostre futur” Posar en valor el talent femení en l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa. Volem celebrar amb totes les participants de l’Es- cola, així com dels diferentes programes a mida, aquesta Jornada en la que compartirem espais de debat i creativitat, i teixirem xarxes entre totes. DATA: 20 de juliol HORARI: d’11.00 a 14.30 h L’Escola de Dones Professionals,Directives i Emprenedores compleix 30 anys i es renova i amplia per donar cabuda a les necessitats de les dones en diferents situacions professionals. Per això,a més d’acompanyar dones emprenedores amb assessorament,formació empresarial i xarxes de contactes, l’escola incorpora també programes per a dones professionals i directives amb l’objectiu de fer realitat la igualtat laboral entre homes i dones. Tot per garantir la viabilitat i la innovació de projectes empresarials i afavorir la presència i visibilitat de la dona en el món empresarial de la ciutat.Les emprenedores i professionals poden assistir a qualsevol dels cursos proposats a continuació, segons els seus interessos i necessitats. Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores 12
 • 13. INICIA Aquest curs té com a objectiu proporcionar a dones empre- nedores els coneixements em- presarials necessaris per poder muntar una petita empresa. Cada alumna disposarà també de 4 hores de tutoria individual per tal d’elaborar el seu propi pla d’empresa. SESSIÓ INFORMATIVA INICIA IX: 13 de setembre de 12 a 14 h Competències em- prenedores i pers- pectiva de gènere La càpsula té per objectiu iden- tificar i recuperar algunes com- petències que es desenvolupen en l’àmbit privat (reproductiu), sovint invisibilitzades, però que són claus per emprendre i mantenir el negoci amb èxit. DATeS: 2 i 30 de juliol HORARI: Consultar al web Governança democràtica i gènere Relexionar sobre la democràcia interna de les organitzacions, les estructures organitzatives, la importància de la perspectiva de gènere, i la participació d’ho- mes i de dones en els espais de presa de decisió. DATA: 18 de juliol HORARI: Consultar al web Intercooperació i mercat social Persones emprenedores o professionals, interessades en conèixer la realitat del mercat social i el seu potencial per pro- moure la igualtat de gènere. La càpsula s’emmarca dins d’un cicle de formacions dedicades a la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats en l’àmbit del mercat laboral i l’emprenedoria. DATA: 26 de juliol HORARI: Consultar al web Lideratge transformador Persones emprenedores o professionals, interessades en desenvolupar les seves habilitats de gestió d’equips, des de l’òptica d’un nou model de lideratge. Els objectius de la sessió seran: I) Conèixer un nou model de lideratge; II) Que la persona participant millori el seu autoconeixement; III) Que la persona participant defineixi un full de ruta. DATeS: 10 i 19 de juliol HORARI: Consultar al web Construïm en femení altres economies Ets dona, tens un projecte amb impacte social o ambiental i vols impulsar-lo? Aquest nou programa promou l’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada per dones. Propera edició: desembre Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària Càpsules de gènere Networking: Homes per a la igualtat Debatre els models de cor- responsabilitat, conèixer els beneficis d’impulsar la igualtat de gènere en les organitza- cions, fomentar el debat i el networking entre les persones participants. DATA: 4 de juliol HORARI: de 16.00 a 19.00 h 13
 • 14. VEnDRE A TRAVéS DE maRketplaCes: ESTy, EBAy, AMAzOn,... En aquest seminari aprendràs a usar aquestes plataformes per comercialitzar de forma òptima els teus productes en aquestes plataformes multiproducte. DATES: del 3 i 5 de juliol HORARI: de 10.00 a 14.00 h DESEnVO- luPAMEnT D’HABIlITATS DIRECTIVES I EMPREnEDORES KIT BÀSIC DE nEGOCIACIÓ Aquest kit està dissenyat per aju- dar-te a desenvolupar habilitats per afrontar negociacions i que ho puguis fer de forma segura, posant direcció i sentit per acon- seguir els teus propis objectius. DATES: del 23 al 26 de juliol HORARI: de 16.00 a 20.00 h ESTRATèGIA DE FACEBOOK En ClAu EMPRESARIAl Aprendre a gestionar una de les xarxes amb més usuaris/ àries actius/ves al nostre país. Aprofundir en la construcció d’una estratègia planificada i monitorada per a aquesta xarxa i conèixer les eines per definir indicadors i analitzar la presència i la influència de la nostra marca. SEMInARIS D’ESTRATèGIA DIGITAl ESTRATèGIES DE COMunICACIÓ En FEMEní Aconseguir que les participants prenguin consciència i aprofun- deixin en el seu estil de comu- nicació oral i escrit i el de les seves persones interlocutores (clientela, proveïdors/ores, col- laboradors/ores, etc.) i dotar-les d’eines per establir converses que les duguin a relacionar-se amb èxit i assolir els seus objec- tius com a emprenedores. xARxES SOCIAlS AuDIOVISuAlS Aprendre els aspectes clau de la comunicació audiovisual en les xarxes socials que s’especi- alitzen en la difusió d’imatges per promocionar i consolidar marques. DATES: 16 i 18 de juliol HORARI: de 10.00 a 14.00 h Lydia Comas Tinc com a projecte crear la botiga online de la meva marca de moda i he començat a assistir als cursos que ofereix Barcelona Activa,perquè sóc conscient que necessito acompanyament i formació.Estic rebent uns coneixements sense els quals m’hauria resultat impossible tenir la confiança per dur endavant el meu projecte. Considero molt valuós el que aprenc dels i les professionals que imparteixen les càpsules. Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària14
 • 15. Busques feina o vols conèixer els teus drets laborals? Vols emprendre? Necessites suport per al teu comerç, empresa o entitat? C/ Vilalba dels Arcs, 39-41 De dilluns a divendres de 8:30 h a 15 h 93 485 32 07 - 93 291 78 42 noubarrisactiva@barcelonactiva.cat FabraiPuig Plaça Major de Nou Barris Oficina d’Atenció Ciutadana Llucmajor Par Tecnològic Barcelona Activa Passeig d’Urrútia PasseigdeVerdum C/ Marie Curie Nou Barris Activa Passeigde VINE A NOU BARRIS ACTIVA Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris PROPERA OBERTURA
 • 16. IN LA IDEA DE NEGOCI IN1 Reflexions per abans, durant i després d’emprendre Reflexionem sobre sis grans idees que poden ajudar a tot projecte emprenedor en la seva fase inicial. Durant la sessió respondrem plegats a preguntes com: som realment emprenedors/ ores? Estem enfocats a la clien- tela? Invertim o gastem? Tenim un bon equip? Tenim un pla B? Podrem pagar les factures? Biable Technology, S.L. Dilluns 02/07 Dimecres 26/09 9.30 - 13.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN2 Aplica la creativi- tat a la teva idea de negoci Ets al moment clau del teu negoci. Aprèn a trencar barreres i hàbits que t’impedeixen accedir a noves i millors idees. Buenaidea creatividad innovacion SL Divendres 06/07 Dimarts 25/09 9.30 - 11.30 15.30 - 17.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Activitats per emprendre Barcelona Activa proposa una oferta variada de programes i continguts per a la creació d’empreses, combinant l’atenció personalitzada amb el foment de la teva autonomia. LA IDEA DE NEGOCI Pàg. 16 GESTIÓ DE L’EMPRESA 20 EL PLA D’EMPRESA 22 MÀRQUETING 23 FORMES JURÍDIQUES I TRÀMITS 25 FISCALITAT 27 el perfil de la persona emprenedora 28 LOCAL I UBICACIÓ     30 FINANÇAMENT 31 Emprenedoria social i col·lectiva 32 Jordi Bonet Fajardo Després de més de 35 anys d’experiència laboral, vaig creure que havia arribat el moment de donar un tomb a la meva vida i emprendre.Sent conscient de les meves mancances com a empresari,vaig decidir invertir un temps a formar-me per saber què és i què suposa crear i dirigir un negoci.Aprofitant els recursos que ofereix Barcelona Activa,vaig cursar activitats per decidir-me per la forma jurídica,saber què és el màrqueting amb totes les seves variants i per què és necessari un pla financer a l’hora de tirar endavant un projecte empresarial. 16
 • 17. Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària IN3 Claus estratègi- ques per interna- cionalitzar una petita empresa Necessites nous mercats per créixer? El teu projecte de negoci serà global? En aquesta sessió t’oferim les eines per dissenyar la teva estratègia d’internacio- nalització. Jordi Mundet Dijous 12/07 Dijous 06/09 9.00 - 13.00 9.30 - 13.30 LLOC: Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) IN4 L’acord de com- pravenda interna- cional 1: tràmits necessaris per exportarproductes Ja tens clar que el teu projecte o negoci és internacional? Si el teu repte és el mercat global, en aquesta sessió t’expliquem els tràmits necessaris per exportar productes al món. Núria Tobella Dimecres 04/07 Dimarts 04/09 15.30 - 19.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN5 L’acord de compravenda internacional 2: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals Aquesta activitat se centra a conèixer les eines necessàries per poder fer ofertes internacionals i les corresponents facturacions. Núria Tobella Dimecres 11/07 Dijous 06/09 15.30 - 19.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN6 Design Thinking. Desenvolupament de productes, serveis i models de negoci disruptius Aprèn a innovar amb èxit gràci- es al Design Thinking, la disci- plina que empra la sensibilitat i els mètodes dels dissenyadors i les dissenyadores per convertir les propostes en oportunitats reals de mercat. Xavier Olivares Veciana Dimarts 24/07 Dimarts 18/09 Dimarts 25/09 9.30 - 13.30 15.30 - 19.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN7 és la franquícia una bona opció per al meu nou negoci? La franquícia és una de les maneres per posar en marxa un negoci. En aquest seminari expliquem en què consisteix la franquícia, què et pot aportar, què pots aconseguir i quins compromisos hauràs de prendre. Franchise Development Services España Dimecres 19/09 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN8 Factors clau per crear una plataforma col·laborativa En aquest taller fem un recorre- gut per les quatre fases bàsiques de generació d’una plataforma col·laborativa (idea, plataforma, confiança i comunitat) i analit- zem quins són els elements clau de cada fase. Ouishare Dimarts 17/07 Dijous 20/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 17
 • 18. Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària IN9 Models de negoci de l’economia col·laborativa En aquest taller explorem els casos d’èxit de plataformes col· laboratives i analitzem els seus models de negoci i quins són els elements clau que han fet que siguin acceptades per milions d’usuaris/àries arreu del món. Ouishare Dilluns 09/07 Divendres 21/09 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN11 Saps quin és el teu impacte social? MESURAR l’impacte social com a eina imprescindible en un projecte res- ponsable T’introduïm en el mesurament i avaluació de l’impacte social del teu projecte de negoci, tot ajudant-te a definir els impactes socials que el teu projecte està generant o generarà en el futur. Conèixer-los et permetrà disse- nyar accions que en potenciïn els positius i en minimitzin els negatius. Stone Soup Consulting Dimecres 04/07 Dimecres 12/09 9.30 - 14.00 9.30 - 14.00 LLOC: Convent de Sant Agustí IN13 Visual thinking. Vendre idees mit- jançant imatges i gràfics En un món saturat d’informa- ció, cada cop es fa més difícil llançar missatges al mercat que captin l’atenció dels nostres interlocutors i interlocutores. En aquest sentit, la informació visual es presenta com una forma més fàcil i, sobretot, més ràpida per transmetre conceptes complexos. En aquesta càpsula entendrem la potència del Visual thinking i coneixerem recursos per comunicar-nos visualment. Mariona López Dijous 26/07 Dimecres 19/09 15.00 - 17.00 16.00 - 18.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN10 PAUTES PER COMEN- ÇAR EN EL MÓN DE L’E-COMMERCE En aquestes sessions obtindràs una visió global de què significa el comerç electrònic. T’oferirem eines per començar a perfilar el teu projecte i t’animarem a entrar en l’e-commerce com a alternativa i com a nova via de negoci. Lluís Serra i Reyes Seminari 1: 23 i 24 de juliol de 9.30 a 13.30 Seminari 2: 17 i 18 de setembre de 15.30 a 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN12 Prototipa el teu projecte emprenedor La millor manera de saber si una idea serà ben rebuda pel mercat és realitzar un prototip i que sigui la clientela qui doni la seva aprovació. Prototipar el nostre projecte ens estalviarà temps i diners perquè tindrem una resposta immediata de la seva viabilitat, i sabrem què hem de modificar o millorar perquè sigui acceptat. Pep Martinex Dimecres 11/07 Dimecres 19/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN14 Com reemprendre una empresa En aquesta sessió, la persona emprenedora que vulgui adquirir una empresa en funcionament amb l’assessorament de Barcelo- na Activa coneixerà les variables que ha de tenir presents a l’hora de valorar aquesta forma d’emprendre. Equip tècnic Barcelona Activa Dijous 19/07 Dimecres 19/09 12.00 - 14.00 9.30 - 11.30 LLOC: Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) 18
 • 19. IN19 Tallers d’Ideació per emprendre Vols emprendre i no tens una idea de negoci? En aquest taller, basat en la metodologia del Design Thinking, t’ajudarem a trobar idees de negoci amb potencial i coneixeràs persones amb les teves mateixes inqui- etuds. DATES: Consultar al web DURADA: 20 hores PLACES: 26 persones LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN20 Tallers d’Avaluació de la idea empresarial Aquest curs té com a objectiu analitzar la viabilitat d’una idea de negoci. Per aconseguir l’objectiu d’aquesta formació és necessari i obligatori assistir a totes les sessions. DATES: Consultar al web DURADA: 16 hores PLACES: 22 persones LLOC: Convent de Sant Agustí IN15 Valida la teva idea de negoci i inicia la teva empresa amb èxit Tens un idea de negoci, però no tens clar si funcionarà? Dubtes si agradarà al mercat o donarà prou diners? Sospites que els teus productes i serveis no són gaire innovadors? Encara no has trobat allò que et diferencia de la teva competència? Troba les respostes en només una setmana! Descobreix què vol la teva clientela i munta un negoci on sí surten els números. Buenaidea creatividad innovacion sl Seminari 1: 5, 9 i 12 de juliol de 9.30 a 12.30 Seminari 2: 13, 20 i 27 de setembre de 15.30 a 18.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN16 Les primeres etapes per eMprendre Tens una idea i no saps com dur-la a terme? T’has adonat que vols o que has d’emprendre i no tens encara la idea inicial, o no saps per on començar? En aquest taller t’ajudem a donar les primeres pas- ses per definir bé el teu projecte. Ricard Planas Dimarts 10/07 Dijous 26/07 Dijous 13/09 Dijous 20/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 15.30 - 19.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN18 Lean per a tothom En aquest taller simplifiquem les idees bàsiques de la sofisticada metodologia Lean Startup per- què qualsevol persona en pugui aprofitar els avantatges. Pandorahub Dimarts 24/07 Dimecres 26/09 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries IN17 10 preguntes a fer-se abans de desenvolupar una app Si vols desenvolupar una aplicació, amb aquesta sessió comprovaràs si et cal i t’estalvia- ràs moltes hores en la creació de la teva app. Vanessa Estorach Dimecres 18/07 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 19
 • 20. G3 Gestió de costos 2: com gestionar les teves despeses La intenció d’aquesta càpsula és ajudar-te a identificar quines despeses cal assumir internament i quines és millor externalitzar, i com fer eficient la teva gestió per ajudar-te a obtenir millors resultats. García Basco Dijous 12/07 Divendres 28/09 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G4 Gestió de costos 3: com gestionar el teu actiu circulant Coneix els principals conceptes de la gestió del circulant i identifica els indicadors que et permetran fixar objectius i fer una correcta gestió del teu estoc i de la teva tresoreria. García Basco Dijous 12/07 Divendres 28/09 15.30 - 17.30 15.30 - 17.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G6 Com gestionar les comandes: mèto- des i processos Una vegada hem fet la primera venda, el nou repte és comen- çar a produir a major escala, entregar adequadament el producte i aconseguir la repeti- ció i la fidelització. En aquesta càpsula es donaran a conèixer eines i mètodes que ajudaran a la persona emprenedora a ges- tionar i coordinar la producció física, digital, o de serveis. Ricard Planas Dimecres 04/07 Dijous 13/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G5 Factors clau de la logística per a un e-commerce Si estàs pensant en un negoci de venda per Internet, en aquesta multisessió parlarem d’un dels factors estratègics que cal atendre amb molta cura: la logística. Coneixerem el funcionament de tots els tipus de logística aplicada a l’e- commerce, visualitzarem casos reals de funcionament i resol- drem dubtes sobre l’aplicació de les dues realitats obligades a entendre’s: la Logística i Internet. Lluis Serra Training Group, SL Dilluns 23/07 Dimarts 24/07 Dilluns 17/09 Dimarts 18/09 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G1 10 FORMES D’AUGMENTAR EL BENEFICI De la mà dels experts i les ex- pertes de SECOT, coneix les deu formes clàssiques d’incrementar beneficis. Secot.cat Divendres 14/09 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G2 Gestió de costos 1: com gestionar les compreseficaçment Sé com funcionen/negocien les empreses que em proveeixen? Segueixo un procés de compres eficient? Puc transformar les meves compres en estratègiques i millorar resultats? Totes aques- tes preguntes tindran resposta en aquesta càpsula! García Basco Dijous 12/07 Divendres 28/09 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G GESTIÓ DE L’EMPRESA 20
 • 21. G7 Com començar el teu projecte digi- tal amb els mínims recursos i temps Vols iniciar el teu projecte digi- tal? Ja has pensat què vols fer però se’t fa difícil posar-ho en marxa? Amb aquest seminari determina i practica els primers passos per començar a fer rea- litat el teu projecte digital amb els mínims recursos i temps. Sparkbit Partners Dijous 13/09 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G8 NOVA Prepara el pla de negoci per posar-lo en marxa Sessió de treball orientada a ajudar a les persones emprene- dores que tenen una idea de ne- goci, estan pensant posar-la en marxa i volen concretar el nucli del negoci sobre el qual cons- truir l’èxit. També seria d’interès per a start-ups que ja estan en marxa i necessiten reforçar-se per acabar de traccionar. Sparkbit Partners Dijous 06/09 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G9 Claus per traccio- nar i fer crèixer la teva start up Per assolir l’èxit és important el model de negoci, l’equip i tam- bé el camí que s’escull per tal d’arribar-hi. L’elecció d’un camí o un altre marca clarament amb les possibilitats d’èxit. Amb aquest seminari determina quin és el millor camí, què és clau i cal fer en cadascuna de les diferents passes per tal de dur el teu negoci a l’èxit. Sparkbit Partners Dijous 20/09 9.30 - 12.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G10 NOVA Avalua el pla de negoci per posar-lo en marxa En aquest taller teòric-pràctic veurem com podem aplicar la creativitat a l’hora d’avaluar la situació actual del negoci o projecte i prendre decisions en funció dels resultats. S’utilit- zarà la plataforma informàtica Knime. Enrique Rodriguez Dimarts 10/07 Dijous 27/09 9.30 - 13.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries G11 Com mesurar l’èxit del teu projecte digital: les mètriques Vols saber quines són les mètriques clau que has de tenir en compte per tal que la teva start-up traccioni? En aquest seminari tractarem les diferents mètriques clau segons el model de negoci i l’etapa en que està l’start-up. Deconstruirem les mètriques per arribar a la font i, així, poder identificar activadors de tracció i els indicadors d’èxit de la teva start-up. Sparkbit Partners Dijous 27/09 9.30 - 12.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 21
 • 22. PE EL PLA D’EMPRESA PE1 COM FER EL PLA FINANCER NOU FORMAT La persona emprenedora conei- xerà els diferents instruments necessaris per realitzar un pla econòmic-financer: el pla d’in- versions i finançament inicial, el compte de resultats provisional i el pla de tresoreria, el punt d’equilibri i algunes ràtios. Equip tècnic Barcelona Activa Dimecres 04/07 Dijous 12/07 Dimarts 17/07 Dijous 26/07 Dimarts 31/07 Dimecres 08/08 Dilluns 13/8 Dimecres 22/8 Dijous 06/09 Dijous 13/09 Dimarts 18/09 Dijous 27/09 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries PE2 Lean Business Plan. Com cons- truir un Pla de Negoci basat en indicadors clau Vols construir un pla de negoci simple que expliqui quins són els teus processos principals a través d’indicadors clau i que et permeti trobar finançament? Calcularem, entre d’altres, dos indicadors clau: el cost d’ad- quisició de client/a (CAC) i el marge aportat per cadascun/a (LTV) per demostrar l’escalabili- tat del teu negoci. Branded Ideas Dilluns 16/07 Dimarts 04/09 Dilluns 17/09 16.30 - 20.30 15.30 - 19.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries PE3 Planifica el teu projecte! A l’hora de plantejar-se la planificació del projecte, cal prendre moltes decisions que esdevindran clau en l’inici de l’activitat. Per aquest motiu, us recomanem que participeu amb nosaltres en aquest taller en- focat a treballar, amb el nostre pla d’empresa, com posar els fonaments més sòlids al vostre projecte. Equip tècnic Barcelona Activa Dimecres 04/07 Dilluns 16/07 Dijous 20/09 Dimecres 26/09 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària 22
 • 23. M MÀRQUETING M1 COM ES VEN En aquesta sessió la persona emprenedora coneixerà les no- cions bàsiques que cal tenir en compte per vendre i aprofundirà en l’aprenentatge del procés de venda d’un producte o servei. Montse Ramos Dilluns 02/07 Dijous 12/07 Dijous 26/07 Dijous 13/09 Divendres 28/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M2 Com posar preu als teus productes: el valor afegit i com posicionar-nos La fixació del preu dels nostres productes és un element clau en l’estratègia de la nostra empresa. En funció de l’objectiu que vulguem aconseguir i de les variables del nostre mercat, haurem de fixar un preu o un altre. Aquest taller t’ajudarà a minimitzar els errors d’una mala decisió en la fixació de preus. Activa Ramos Olivares Dimarts 17/07 Dimarts 25/09 15.30 - 19.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M4 Màrqueting per a empreses que comencen En aquesta sessió, coneixeràs les variables més importants a tenir en compte per desenvolu- par l’apartat de màrqueting del teu pla d’empresa. Activa Ramos Olivares Divendres 06/07 Dijous 19/07 Dimecres 25/07 Dimarts 04/09 Dimecres 19/09 Dimecres 26/09 9.30 - 13.30 15.30 - 19.30 15.30 - 19.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M5 Saps com i per què fer un estudi de mercat? En aquesta sessió, aprendràs a analitzar el mercat per tal d’ex- treure conclusions objectives de com es troba el sector d’activitat en que vols operar. Activa Ramos Olivares Dimarts 10/07 Dilluns 16/07 Dimecres 25/07 Divendres 21/09 Dijous 27/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M3 Màrqueting per a empreses de serveis Coneix quines són les particulari- tats de les empreses de serveis: la relació amb la clientela, la fixació del preu, l’estratègia co- mercial; de la venda de serveis a la venda de solucions. Activa Ramos Olivares Dimecres 18/07 Divendres 27/07 Dimarts 25/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M6 COM FER CLIENTela A TRAVÉS DEL NETWORKING PRE- SENCIAL I VIRTUAL El món està canviant i la nostra manera de relacionar-nos, comunicar-nos i fer negocis també. Més del 80% dels pro- jectes, col·laboracions, acords i propostes es mouen i cobreixen per la xarxa de contactes. Per això, cal tenir i treballar estratè- gicament aquesta xarxa de con- tactes professional i/o personal amb totes les eines i activitats disponibles per facilitar la tasca empresarial. Montse Ramos Dilluns 09/07 Divendres 14/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Convent de Sant Agustí 23
 • 24. M10 Màrqueting online: definició d’una estratègia transversal i guanyadora Eines, metodologies i estratègies per definir el què, el com i el per què d’un canal virtual ple d’oportunitats, però també de dilemes. Activa Ramos Olivares Divendres 13/07 Dijous 19/07 Dimecres 26/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M11 Eines gratuïtes per fer benchmarking Coneix en profunditat el mercat en el qual et mous utilitzant unes quantes eines en línia que et permetran analitzar tant competi- dors i competidores com clientela i actuar en conseqüència. Enrique Rodriguez Dimarts 03/07 Dijous 20/09 9.30 - 12.30 16.00 - 19.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M12 Storytelling per a persones emprenedores Descobreix les eines i tècniques d’storytelling per elaborar una estratègia de comunicació que destaqui el teu producte o servei. A través de diferents models de relats, transformaràs a la persona usuària en la veritable protagonista de la teva empre- nedoria. Una estratègia efectiva per construir el relat de la teva empresa en l’entorn digital, pre- sentacions i esdeveniments. Goodmoment Dilluns 16/07 Dilluns 17/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M9 Sales Hacking: Venda per a entorns d’alta incertesa i pocs recursos comercials En aquesta activitat aprendràs una forma de fer, una manera de pensar i un conjunt d’eines i tècniques que et poden ajudar a millorar les tasques comer- cials per fer-les més efectives. Álex González Dilluns 09/07 Dimecres 19/09 15.30 - 19.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M7 CONCERTA VISITES COMERCIALS AMB ÈXIT I SEDUEIX A L’ENTREVISTA DE VENDES En aquesta activitat veurem maneres de saltar-se els filtres i concertar la visita comercial. Donarem les directrius per convèncer a la nostra persona interlocutora que necessita els nostres productes o serveis, una vegada ens hagi rebut. Montse Ramos Divendres 13/07 Dimecres 26/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Convent de Sant Agustí M8 Màrqueting en xarxes socials per a persones emprenedores Ja estàs a punt per promoci- onar-te a través de les xarxes socials? Saps quina és la que millor s’adequa a les necessitats del teu negoci? En aquesta activitat, t’ajudem a pensar la teva presència en aquestes eines de comunicació tan potents. Alberto García Dimecres 11/07 Dimecres 12/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 24
 • 25. M13 Tècniques de Growth-Hacking Si vols fer créixer el teu negoci de manera exponencial, hauràs d’aplicar les noves tècniques d’adquisició de clientela més innovadores i estalviant costos. Aquestes són les tècniques que fan servir les empreses amb creixement més ràpid. Diego Torres Dimarts 10/07 Dimecres 12/09 15.30 - 18.30 9.30 - 12.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M15 Com fer la teva previsió de vendes Càpsula molt dinàmica que facilita una pràctica visió global de com fer previsions de vendes. Enfocada a negocis offline i online. Facilita eines d’aplicació immediata. JFK inteligencia competitiva Divendres 13/07 Divendres 07/09 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries M14 Organitzem la comunicació per emprendre Es planteja una formació dirigida a persones emprenedores per conèixer els aspectes clau i els elements bàsics en la planificació de la comunicació del negoci. Elena Rovira Dijous 05/07 Dijous 27/09 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FJ FORMES JURÍDIQUES I TRÀMITS FJ1 Contracte labo- ral o mercantil? Aprèn els conceptes generals de la legislació laboral i les implica- cions per a la teva empresa. En finalitzar l’activitat, coneixeràs la diferència entre què és una relació mercantil i una de laboral, quins aspectes has de vigilar en aquestes relacions, quines obli- gacions bàsiques assumiràs en realitzar una contractació (laboral o mercantil), quins contractes de treball són els més habituals, quina paperassa s’hauria de fer i, finalment, quins costos tindràs. Cristina Martinez Ribas Dimarts 17/07 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FJ2 Contractes a tenir en compte a l’ho- ra de muntar una empresa Quins són els principals con- tractes que hauràs de gestionar per iniciar el teu negoci? En aquesta activitat en fem un repàs i te n’expliquem les princi- pals característiques. Sandra Liñeira Dimecres 18/07 Dijous 06/09 12.30 - 14.30 12.30 - 14.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FJ3 Formes jurídiques i tràmits 1: Autò- noms/es i socie- tats civils En aquesta activitat coneixeràs les característiques de les formes jurídiques d’Autònom/a i Societat Civil: què són, quins avantatges i inconvenients tenen, així com quins tràmits s’haurien de fer si volem constituir-ne una, quins costos tenen, a quin lloc es presenta la paperassa de constitució i quant es triga a fer-ho. CTAC Dijous 05/07 Dijous 12/07 Divendres 20/07 Dilluns 03/09 Dimecres 12/09 Dimarts 25/09 12.00 - 14.00 18.00 - 20.00 9.30 - 11.30 15.30 - 17.30 15.30 - 17.30 16.00 - 18.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FJ4 Formes jurídiques i tràmits 2: socie- tats de capital (SL i SA) En aquesta sessió la persona emprenedora coneixerà les característiques de les formes jurídiques de les societats mercantils més “clàssiques”, els tràmits necessaris per constituir-les, així com els seus avantatges i inconvenients. Suriñá Dilluns 23/07 Dimarts 18/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 25
 • 26. Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària FJ7 VOLS MUNTAR UNA COOPERATIVA? T’expliquem tot allò que has de saber per tal de poder constituir i gestionar una cooperativa, la forma jurídica que es mostra més resistent enfront de les turbulèn- cies del mercat actual. Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya Divendres 27/07 Divendres 28/09 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FJ8 Quines asseguran- ces cal conèixer per crear un nou negoci? En aquesta sessió, coneixeràs quines assegurances són legalment necessàries, quines obligatòries, i quines aconsella- bles per iniciar un negoci. Arç Divendres 27/07 Dimarts 25/09 12.00 - 14.00 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FJ9 Propietat industrial, pa- tents i dissenys. Conceptes i característiques Coneix la propietat industrial i aprèn a protegir les teves patents i els teus dissenys de forma que generin benefici per al teu negoci. Nina Costas Guerra Dimecres 19/09 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FJ5 Com evitar el futur conflicte entre persones sòcies En aquesta sessió, coneixeràs la figura del Pacte entre Socis/ Sòcies i els avantatges de sig- nar-lo entre els i les membres de qualsevol empresa o organització empresarial, incloses les impli- cacions de tenir socis i sòcies i l’entrada d’inversors/ores. Sandra Liñeira Dimecres 18/07 Dijous 06/09 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FJ6 Propietat intel· lectual i marques: com registrar la TEVA marca? Coneix la propietat intel·lectual i aprèn a registrar i gestionar les teves marques de forma que generin benefici per al teu negoci. Nina Costas Guerra Divendres 20/07 Divendres 14/09 12.00 - 14.00 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 26
 • 27. F FISCALITAT F1 El règim de per- sones autònomes versus el règim general L’enquadrament al règim de la Seguretat Social depèn de força factors. Coneix els dos règims més importants i aprofundeix en l’Estatut del Treballador Autònom. CTAC Divendres 06/07 Divendres 20/07 Dilluns 03/09 Dimecres 12/09 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries F2 Fiscalitat per a noves empreses 1: L’IRPF Coneix de manera pràctica i di- dàctica quin sistema de liquidació d’IRPF aplicaràs a la teva futura empresa (mòduls o estimació di- recta) i quines obligacions fiscals bàsiques hauràs de complir. CTAC Dimarts 03/07 Dimecres 11/07 Divendres 20/07 Dimecres 05/09 Divendres 14/09 Dilluns 17/09 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries F3 FISCALITAT PER A NOVES EMPRESES 2: L’IVA Coneixeràs la gestió de l’IVA i els seus diferents règims: règim general, règim simplificat i el recàrrec d’equivalència, inclo- ent-hi una menció especial a l’IVA de caixa, a través de casos pràctics. Suriñá Dimarts 03/07 Dilluns 17/09 12.00 - 14.00 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries F4 FISCALITAT PER A NOVES EMPRESES 3: L’IMPOST DE SOCIETATS En aquesta sessió, la persona emprenedora coneixerà el funcionament de l’impost que afecta els beneficis de les societats mercantils: l’Impost de Societats. Suriñá Dimecres 11/07 Divendres 14/09 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 27
 • 28. E el perfil de la persona emprenedora E1 APRÈN A PLANIFICAR, les claus de l’èxit Tot esforç adreçat a una bona planificació personal i professio- nal sempre resultarà rendible. Parteix amb avantatge obtenint models per engegar el teu negoci, avaluar viabilitats i pla- nificar les decisions d’impulsió i comunicació. Xavier Fumanal i Cuadrat JFK Intel·ligència Competitiva Dimarts 03/07 Divendres 13/07 Divendres 07/09 Divendres 21/09 18.00 - 20.00 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries E2 Claus per a una comunicació eficaç: eines i estratègies L’objectiu d’aquesta càpsula és identificar els nostres patrons de comunicació, els que fan servir els i les altres, i adaptar la nostra manera de comunicar a la de l’altra persona, que són els pilars fonamentals per fer- nos entendre de manera eficaç. FocusInside Dilluns 02/07 Dilluns 17/09 15.30 - 19.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries E3 Com podem negociar millor Càpsula 100% pràctica de dues hores, on es desenvoluparà una negociació real, i obtindrem reflexions, conclusions i consells resumits que ens permetin portar a terme negociacions més efecti- ves des d’aquest moment. Xavier Fumanal i Cuadrat JFK Intel·ligència Competitiva Dimarts 03/07 Divendres 21/09 15.30 - 17.30 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 28
 • 29. E5 ERRORS MÉS HABITUALS D’UNA PERSONA EMPRENEDORA De la mà de persones expertes de SECOT, coneix els errors tí- pics que cometen les persones emprenedores en el moment inicial. Secot.cat Dilluns 09/07 Divendres 14/09 12.00 - 14.00 9.30 - 11.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries E6 ELEVATOR PITCH 2: anem amunt, oi? Després d’adquirir les bases per fer que el discurs ens vagi a favor, ara toca gaudir assegurant i personalitzant el nostre elevator pitch. Tindrem temps per incidir i aprofundir en aspectes verbals i no verbals, posar-los en pràctica i obtenir feedback amb l’objectiu de perfilar el discurs. Enric Hernàndez Dimarts 03/07 Dijous 27/09 9.30 - 13.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries E9 COMERCAT Si estàs buscant idees per ajudar-les o estàs buscant el coneixement necessari per tirar endavant el teu projecte, vine al Comercat de Barcelona Activa. Hi trobaràs el que necessites (sempre que no sigui la lluna). Omenom SL i Equip tècnic de Barcelona Activa DATES: Consultar al web LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries E8 ENTRENA’T PER EMPRENDRE Si vols posar en marxa un negoci, però no saps per on començar, o bé si ets una persona emprenedora, no deixis de participar en aquest taller pràctic, que t’obrirà els ulls per emprendre. DURADA: 32 hores PLACES: 20 persones DATES: Consultar al web LLOC: Incubadora Almogàvers E4 ELEVATOR PITCH 1: Eleva les probabi- litats d’èxit del teu projecte (i les teves) El discurs de l’ascensor, dins i fora de l’ascensor: un discurs essencial. Apren- drem a fer-lo servir perquè ens vagi a favor, no en contra. Prendrem consciència dels elements que entren en joc per millorar la nostra presència escènica. El practicarem i en detectarem i enfortirem febleses. Enric Hernàndez Dilluns 02/07 Dimarts 25/09 9.30 - 13.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 29
 • 30. L LOCAL I UBICACIÓ L1 Claus d’èxit per trobar el local ideal Coneix els elements clau per triar la millor ubicació per a la teva empresa. Camara Bonastre DDimecres 11/07 Dimarts 18/09 9.30 - 12.30 10.30 - 13.30 LLOC: Convent de Sant Agustí L2 INICI D’ACTIVITAT: ENTORN LEGAL, LLICÈNCIES AMBIENTALS, ETC. Coneix els tràmits necessaris per posar en marxa la teva empresa. Barcelona Activa Dimecres 11/07 Dilluns 03/09 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 LLOC: Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) L3 Descobreix com incrementar les vendes al teu comerç Són majoria els comerços i co- merciants/antes que tenen una activitat passiva i receptiva en el seu comerç, fruit de diferents factors com la crisi, la competèn- cia i un llarg etcètera. En definiti- va, han entrat en una dinàmica de què la clientela compri, més que ells o elles venguin. L’activi- tat treballa mecanismes de fàcil implementació que us permetin incrementar el trànsit dins dels vostres establiments. Ramón Esteban Dimecres 12/09 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 30
 • 31. FI FINANÇAMENT FI1 Interpreta els papers de la gestoria d’una vegada! balanç i compte de resultats Alguna vegada t’has dit... No entenc els números que em dóna el/la gestor/a; les finances són avorrides; el llenguatge és molt complex; vaig a classes i després no em serveix de res. Però... has provat d’aprendre-les de manera diferent? I si ho fessis jugant? Una classe amb el mètode Finanpolis® no et deixarà indiferent. Et diver- tiràs i aprendràs les finances que sempre se t’havien resistit. Finanpolis Dilluns 02/07 Dimecres 05/09 15.30 - 19.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FI2 El crowdfunding com a eina de màrqueting i finançament T’introduïm en les fórmules i mètodes de finançament alter- natiu de noves empreses. Valentí Acconcia Dimarts 03/07 Dimarts 18/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FI3 No calen tants diners per emprendre: aprèn a maximitzar l’eficiència de la teva empresa En aquesta sessió pràctica et facilitem les eines per a un creixement sostenible i indepen- dent a través del mètode del bootstrapping. Pol Hortal Divendres 06/07 Divendres 07/09 9.30 - 13.30 9.30 - 13.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FI4 Noves maneres de finançar projectes empre- nedors socials, ambientals i culturals T’introduïm a les finances ètiques, orientant-te sobre com participar-hi i utilitzar-les per al teu negoci. LabCoop Divendres 20/07 Divendres 14/09 9.30 - 11.30 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FI5 Com trobar finançament per emprendre L’objectiu del seminari és donar a conèixer les diferents fonts de finançament que té una persona emprenedora per iniciar el seu projecte. Equip tècnic Barcelona Activa Dijous 19/07 Divendres 28/09 9.30 - 11.30 12.00 - 14.00 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 31
 • 32. Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària FI6 És el teu negoci invertible? Quins requisits ha de complir la meva empresa per ser invertible? Si estàs en recerca de finança- ment o de persones amb qui associar-te i vols saber valorar el teu negoci, comerç o start-up, t’explicarem com fer-ho de forma fàcil i senzilla. Accelgrow Dimarts 10/07 9.30 - 12.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries FI7 Com funciona la comptabilitat: fes assentaments bàsics Les persones autònomes estan centrades en la seva activitat i sovint s’obliden de la importància de controlar els seus ingressos i despeses, així com portar un bon control dels seus rebuts. Els impos- tos i la gestió de la comptabilitat es deleguen a una gestoria fiscal pro- fessional. Però és responsabilitat nostra donar-li totes les factures. És per això que aprendre nocions de comptabilitat ens fa prendre consciència de la importància de conèixer com funcionen les nostres finances. Finanpolis Dimarts 17/07 Dimecres 12/09 9.30 - 13.30 15.30 - 19.30 LLOC: Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries ES1 Les persones, al centre! Recursos Humans i gestió d’equips La majoria dels projectes socioempresarials fracassen per conflictes o dificultats en les relacions d’equip o entre les per- sones sòcies. Aquest taller vol treballar la dimensió personal i relacional en el funcionament i la posada en marxa dels projectes socioempresarials i com atendre les relacions i els conflictes, tot facilitant espais de cura. Es donaran eines per revisar els rols i les funcions de les persones que formen part dels projectes i organitzacions, el poder i el lideratge democràtic i l’abordatge dels conflictes. DATES: segona meitat de setembre Més informació a: barcelonactiva.cat/ess ES2 Juguem per entendre què és l’economia col· laborativa i per entendre els seus reptes i riscos! Què és l’economia col·laborativa? Quins projectes i organitzaci- ons diferents trobem agrupats dins d’aquest moviment? Hi ha iniciatives més enllà de les grans empreses que fomentin impactes ambients, socials i territorials positius? Vine a debatre sobre aquestes qüestions i a conèixer projectes innovadors i capda- vanters de l’àmbit de l’economia procomú! DATES: juliol Més informació a: barcelonactiva.cat/ess ES3 Claus i estratègies per emprendre en l’ESS Ets dona i tens un projecte i t’agradaria veure si es podria vincular a l’Economia Social i Solidària? A través d’aquesta activitat t’explicarem les eines, recursos i valors que aporten els projectes amb aquesta mirada, i coneixeràs experiències inspira- dores i sostenibles. DATES: 17 i 18 de setembre de 10 a 14 h. LLOC: Convent de Sant Agustí Més informació a: barcelonactiva.cat/ess ES Emprenedoria social i col·lectiva 32
 • 33. L’ESPAI DE LA GENT QUE COMENÇA veniu a conèixer el nou espai d’oportunitats al Poblenou cada cap de setmana. Serveix d’aparador per a projectes i iniciatives emprenedores. Més informació a lapionera.barcelona La Comunitat d’Incubació neix per acompanyar a aquelles iniciatives socioeconòmiques que busquen iniciar o desenvolupar els seus projectes innovadors acompanyades d’altres amb qui intercanviar recursos, serveis i coneixements; participar plegades d’activitats formatives i d’intercanvi;i compartir espai i infraestructures. Tot plegat, amb una clara aposta per l’Economia Social i Solidària i la innovació socioeconòmica, i els valors i les pràctiques que les integren. Més informació a barcelonactiva.cat/comunitatincubacio Ubicada al nou centre municipal de referència en innovació socioeconòmica de Barcelona Activa a partir de la tardor de 2018
 • 34. Xarxa d’incubadores Barcelona Activa La Xarxa d’Incubadores de Barcelona Activa es composa d’equipaments innovadors amb les infraestructures i els serveis més avançats per donar suport als projectes empresarials en els seus processos de creació i creixement. Tres incubadores de la xarxa són al 22@, el districte de la innovació de Barcelona. Un espai estratègic per a la dinamització empresarial on hi conviuen diversos agents de l’ecosistema emprenedor i innovador de la ciutat:grans empreses,universitats,centres de recerca i start-ups. Selecció de les empreses Es prioritzen les que: • Aporten valor a la ciutat (generació de llocs de treball, impacte social i/o medi- ambiental, etc). • Integren un model ètic de gestió (contrac- tació de persones amb dificultats especi- als, consideracions sobre conciliació de la vida professional i personal, etc). • Estan liderades per dones. Requeriments d’entrada • Estar promogudes en més del 50% del capital social per persones físiques que hi treballin. • Presentar un resum executiu per valorar la viabilitat i el grau de compliment dels criteris específics de cada incubadora. • Tenir el domicili fiscal a Barcelona. Els serveis Serveis logístics i administratius Les incubadores disposen de mòduls de tre- ball diàfans a un preu públic que es fixa en funció de la superfície ocupada. Les empre- ses incubades poden créixer i decréixer en espai durant el període d’incubació, segons les seves necessitats. Serveis compartits Espais de reunió Sales per a esdeveniments Sala de video- conferència Zones de descans i networking Menjadors office Serveis de missatgeria, reprografia,etc A més, un servei permanent de seguretat permet accedir a les instal·lacions les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Accés a un catàleg de serveis i programes exclusius • Assessorament empresarial • Sessions de diagnosi • Programes de suport al creixement • Mentoring • Tallers formatius • Activitats de networking 34
 • 35. Incubadora ESA BIC Barcelona Forma part de la xarxa d’incubadores de l’Agència Europea de l’Espai (ESA) i té com a objectiu posar a l’abast de la ciutadania i empreses productes i serveis basats en tecnologies o coneixement espacial aplicats a altres sectors. S’hi poden instal·lar projectes de màxim cinc anys de vida que compleixin els requisits del programa. ----------------------------------------------------------------------- Parc UPC - Edifici RDIT, Parc Mediterrani de la Tecnologia Esteve Terradas, 1 08860 Castelldefels (Barcelona) +34 934 019 700 incubadoraesabic@barcelonactiva.cat PARC TECNOLÒGIC Ubicat al districte de Nou Barris i adreçat a empreses tecnològiques i industrials, el seu objectiu és contribuir al desenvolupament de la indústria avançada mitjançant el Centre d’Empreses Tecnològiques i el Centre de Promoció Industrial, el primer espai municipal per al suport al prototipatge a Barcelona. ----------------------------------------------------------------------- Marie Curie, 8-14. 08042 Barcelona +34 932 917 777 barcelonactiva.cat/parc parc.tecnologic@barcelonactiva.cat ESPAI COWORKING Almogàvers Espai a la Incubadora Almogàvers destinat al coworking i adreçat al col·lectiu de professionals autònoms i a les microempreses que no tinguin més d’un any d’activitat i que desitgin disposar d’un espai de treball compartit per facilitar la relació amb altres empreses i equips de professionals. ----------------------------------------------------------------------- Incubadora Almogàvers Almogàvers, 165. 08018 Barcelona +34 934 019 855 incubadoraalmogavers@barcelonactiva.cat Incubadora Almogàvers Incubadora que, per millorar l’ecosistema emprenedor de la ciutat, coopera amb entitats col·laboradores que impulsen empreses d’impacte social i institucions que donen suport a l’emprenedoria. ----------------------------------------------------------------------- Almogàvers, 165. 08018 Barcelona +34 934 019 855 incubadoraalmogavers@barcelonactiva.cat Incubadora Glòries Incubadora ubicada al complex principal de Barcelona Activa per donar suport a empreses altament innovadores de creació recent (un any d’activitat com a màxim). Aquestes hi poden romandre un màxim de tres anys. ----------------------------------------------------------------------- Llacuna, 162-164. 08018 Barcelona +34 934 019 700 incubadoraglories@barcelonactiva.cat INCUBADORA MEDIATIC Adreçada a empreses intensives en desenvolupament que no superin els dos anys de vida i tinguin un alt impacte tecnològic, especialment aquelles que desenvolupin tecnologies en el camp de la Intel·ligència Artificial, Internet of Things, tecnologies espacials, BigData i robòtica. ----------------------------------------------------------------------- Roc Boronat, 117, 2a planta (Edifici MediaTIC) 08018 Barcelona +34 933 209 565 incubadoramediatic@barcelonactiva.cat 35
 • 36. Itineraris per emprendre a Barcelona Activa Barcelona Activa posa a la teva disposició els següents itineraris formatius, que et serviran com a primera guia per ajudar-te a plantejar la posada en marxa del teu projecte. PROGRAMES D’EMPRENEDORIA COMPLEMENTARIS PROGRAMES I SERVEIS DE BARCELONA ACTIVA COMPLEMENTARIS ALS ITINERARIS COnCEPTES ESSEn- CIAlS PER EnDEGAR El TEu PROjECTE Si no tens cap idea de negoci: In19 TALLERS D’IDEACIÓ PER EMPRENDRE Si ja tens l’idea: In16 PRIMERES PASSES PER EMPRENDRE In15 VALIDA LA TEVA IDEA DE NEGOCI I INICIA LA TEVA EMPRESA AMB ÈXIT M5 COM FER UN ESTUDI DE MERCAT M4 MÀRQUETING PER A EM- PRESES QUE COMENCEN PE3 PLANIFICA ELTEU PROJECTE PE1 COMFERELPLAFINANCER I a més a més: EMPRENEDORIA EN VIU VOlS POSAR En MARxA un COMERç A BARCElOnA? 1 2 l1 CLAUS PER TROBAR EL LOCAL IDEAL G2 COM GESTIONAR LES COMPRES EFICAÇMENT l3 COM INCREMENTAR LES VENDESEN UN COMERÇ FI5 COM TROBAR FINANÇA- MENT l2 INICID’ACTIVITAT:ENTORN LEGAL,LLICÈNCIES,... 36
 • 37. COM OFERIR ElS TEuS SERVEIS COM A PROFESSIOnAl llIBERAl InSPIRA’T I EMPRèn EMPREnDRE DIGITAlMEnT 3 4 5 M3 MÀRQUETING DE SER- VEIS M6 COM FER CLIENTELA A TRAVÉSDELNETWORKING PRESENCIAL I VIRTUAL M15 COM FER LA TEVA PREVISIÓ DE VENDES M7 COM CONCERTAR VISITES COMERCIALS F2 FISCALITAT 1: IRPF I a més a més: EL DILLUNS DEL TREBALL AUTÒNOM In6 DESIGN THINKING In12 COM PROTOTIPAR EL MEU PROJECTE? In9 MODELS DE NEGOCI DE L’ECONOMIA COL·LABO- RATIVA In13 VISUAL THINKING FI2 EL CROWDFUNDING COM A EINA DE MÀRQUETING I FINANÇAMENT PE2 LEAN BUSINESS PLAN G5 FACTORSCLAUSDELOGÍS- TICA ALVENDRE ONLINE G9 CLAUS PER A TRAC- CIONAR UN PROJECTE DIGITAL 1 G11 COM MEDIR ELFUNCIONA- MENT DELTEU PROJECTE DIGITAL:LESMÈTRIQUES M13 TÈCNIQUES DE GROWTH HACKING M9 SALES HACKING I a més a més: PROGRAMA SECTOR E-COMMERCE barcelonactiva.cat/ ecommerce ACTIVITATS DEL CIBERNÀRIUM barcelona.cat/cibernarium Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària 37
 • 38. WElCOME SESSIOnS July 13, from 9 to 12 September 3, from 9 to 12 September 27, from 9 to 12 lEGAl STRuCTuRES AnD TAx SySTEMS FOR “AuTÓnOMOS/AS” AnD COMPAnIES July 4, from 9.30 to 12.30 September 28, from 15.30 to 18.30 yOuR BuSInESS FInAnCIAl AnD FunDInG SOuRCES July 9, from 9.30 to 12.30 September 26, from 9.30 to 12.30 Do you want to start up or make your business grow in Barcelona? Barcelona Activa provides you with personalized itineraries that will guide you to successfully develop your business activity in Barcelona, a path that will allow you to follow, step by step, the different stages in the entrepreneurial process of starting up a company in Barcelona. Sign up for a welcome session in English and you’ll have access to the entrepreneurial training offer at your disposal. In EnGlISH
 • 39. DILLUNS 2 9.30 - 13.30 Reflexions per abans, durant i després d’emprendre in1 Com es ven M1 Elevator pitch 1: Eleva les probabilitats d’èxit del teu projecte (i les teves) E4 15.30 - 19.30 Claus per a una comunicació eficaç 1 (estratègies) E2 Interpreta els papers del gestor d’una vegada! Balanç i compte de resultats FI1 DIMARTS 3 9.30 - 11.30 Fiscalitat per a noves empreses 1: l’irpf F2 9.30 - 12.30 Eines gratuïtes per fer benchmarking M11 9.30 - 13.30 Elevator pitch 2: anem amunt, oi? E6 El Crowdfunding com a eina de màrqueting i finançament FI2 12.00 - 14.00 Fiscalitat per a noves empreses 2: l’iva F3 15.30 - 17.30 Com podem negociar millor E3 18.00 - 20.00 Aprèn a planificar, les claus de l’èxit E1 DIMECRES 4 9.30 - 12.30 Com fer el pla financer PE1 Planifica el teu projecte PE3 9.30 - 13.30 Com gestionar les comandes: mètodes i processos G6 9.30 - 14.00 Saps quin és el teu impacte social? La medició de l’impacte social com a eina imprescindible en un projecte responsable in11 15.30 - 19.30 L’acord de compravenda internacional 1: tràmits necessaris per exportar productes IN4 DIJOUS 5 9.30 - 11.30 Organitzem la comunicació per emprendre m14 9.30 - 12.30 Valida la teva idea de negoci i inicia la teva empresa amb èxit in15 12.00 - 14.00 Formes jurídiques i tràmits 1: autònoms/es i societats civils FJ3 DIVENDRES 6 9.30 - 11.30 Aplica la creativitat a la teva idea de negoci in2 9.30 - 13.30 Màrqueting per a empreses que comencen m4 No calen tants diners per emprendre: aprèn a maximitzar l’eficiència de la teva empresa FI3 12.00 - 14.00 El règim de persones autònomes versus el règim general F1 DILLUNS 9 9.30 - 12.30 Models de negoci de l’economia col·laborativa in9 Com fer clients a través del networking presencial i virtual m6 9.30 - 13.30 Com fer clients a través del networking presencial i virtual m6 12.00 - 14.00 Errors més habituals d’una persona emprenedora E5 15.30 - 19.30 Sales hacking: venda per a entorns d’alta incertesa i pocs recursos comercials M9 DIMARTS 10 9.30 - 12.30 És el teu negoci invertible? FI6 9.30 - 13.30 Les primeres etapes per emprendre in16 Saps com i per què fer un estudi de mercat? M5 Avalua el pla de negoci per posar-lo en marxa G10 15.30 - 18.30 Tècniques de Growth-Hacking M13 DIMECRES 11 9.30 - 11.30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. L2 Fiscalitat per a noves empreses 1: l’irpf F2 9.30 - 12.30 Claus d’èxit per trobar el local ideal L1 9.30 - 13.30 Prototipa el teu projecte emprenedor in12 Màrqueting en xarxes socials per a emprenedors m8 12.00 - 14.00 Fiscalitat per a noves empreses 3: l’Impost de Societats F4 15.30 - 19.30 L’acord de compravenda internacional 2: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals IN5 DIJOUS 12 9.00 - 13.00 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa in3 9.30 - 11.30 Gestió de costos 1: com gestionar les compres eficaçment G2 9.30 - 12.30 Com fer el pla financer PE1 9.30 - 13.30 Com es ven M1 12.00 - 14.00 Gestió de costos 2: com gestionar les teves despeses G3 15.30 - 17.30 Gestió de costos 3: com gestionar el teu actiu circulant: tresoreria i estoc G4 18.00 - 20.00 Formes jurídiques i tràmits 1: autònoms/es i societats civils FJ3 DIVENDRES 13 9.30 - 11.30 Aprèn a planificar, les claus de l’èxit E1 9.30 - 13.30 Concerta visites comercials amb èxit i sedueix a l’entrevista de vendes m7 Màrqueting en línia: definició d’una estratègia transversal i guanyadora M10 12.00 - 14.00 Com fer la teva previsió de vendes m15 DILLUNS 16 9.30 - 12.30 Planifica el teu projecte PE3 9.30 - 13.30 Saps com i per què fer un estudi de mercat? M5 Storytelling per a persones emprenedores M12 16.30 - 20.30 Lean business plan. Com construir un pla de negoci basat en indicadors clau PE2 7 JULIOL 39
 • 40. DIMARTS 17 9.30 - 12.30 Com fer el pla financer PE1 9.30 - 13.30 Com funciona la comptabilitat: fes assentaments bàsics FI7 Factors clau per crear una plataforma col·laborativa in8 Contracte laboral o mercantil? FJ1 15.30 - 19.30 Com posar preu als teus productes: el valor afegit i com posicionar-nos m2 DIMECRES 18 9.00 - 12.00 Com evitar el futur conflicte entre persones sòcies FJ5 9.30 - 13.30 10 preguntes a fer-se abans de desenvolupar una app in17 Màrqueting per a empreses de serveis m3 12.30 - 14.30 Contractes a tenir en compte a l’hora de muntar una empresa FJ2 DIJOUS 19 9.30 - 11.30 Com trobar finançament per emprendre FI5 9.30 - 13.30 Màrqueting en línia: definició d’una estratègia transversal i guanyadora M10 12.00 - 14.00 Com reemprendre una empresa in14 15.30 - 19.30 Màrqueting per a empreses que comencen m4 DIVENDRES 20 9.30 - 11.30 Fiscalitat per a noves empreses 1: l’irpf F2 Noves maneres de finançar projectes emprenedors socials, ambientals i culturals FI4 Formes jurídiques i tràmits 1: autònoms/es i societats civils FJ3 12.00 - 14.00 El règim de persones autònomes versus el règim general F1 Propietat intel·lectual i marques: com registrar la teva marca? FJ6 DILLUNS 23 9.30 - 13.30 Pautes per començar en el món de l’e-commerce in10 Formes jurídiques i tràmits 2: societats de capital (SL i SA) FJ4 15.00 - 19.00 Factors clau de la logística per a un e-commerce G5 DIMARTS 24 9.30 - 13.30 Design thinking. Desenvolupament de productes, serveis i models de negoci disruptius in6 16.00 - 20.00 Lean per a tothom in18 DIMECRES 25 9.30 - 13.30 Saps com i per què fer un estudi de mercat? M5 15.30 - 19.30 Màrqueting per a empreses que comencen m4 DIJOUS 26 9.30 - 12.30 Com fer el pla financer PE1 9.30 - 13.30 Les primeres etapes per emprendre in16 Com es ven M1 15.00 - 17.00 Visual thinking vendre idees mitjançant imatges i gràfics in13 DIVENDRES 27 9.30 - 11.30 Vols muntar una cooperativa? FJ7 9.30 - 13.30 Màrqueting per a empreses de serveis m3 12.00 - 14.00 Quines assegurances cal conèixer per crear un nou negoci? FJ8 9 SETEMBRE DILLUNS 3 9.30 - 11.30 Inici d’activitat: entorn legal, llicències ambientals, etc. L2 15.30 - 17.30 Formes jurídiques i tràmits 1: autònoms/es i societats civils FJ3 18.00 - 20.00 El règim de persones autònomes versus el règim general F1 DIMARTS 4 9.30 - 13.30 L’acord de compravenda internacional 1: tràmits necessaris per exportar productes IN4 Màrqueting per a empreses que comencen m4 15.30 - 19.30 Lean business plan. Com construir un pla de negoci basat en indicadors clau PE2 DIMECRES 5 9.30 - 11.30 Fiscalitat per a noves empreses 1: l’irpf F2 9.30 - 13.30 Interpreta els papers del gestor d’una vegada! Balanç i compte de resultats FI1 40
 • 41. DIJOUS 6 9.00 - 12.00 Com evitar el futur conflicte entre persones sòcies FJ5 9.30 - 12.30 Com fer el pla financer PE1 9.30 - 13.30 Prepara el pla de negoci per posar-lo en marxa G8 Claus estratègiques per internacionalitzar una petita empresa in3 L’acord de compravenda internacional 2: càlcul del preu i confecció de la factura. L’IVA en les operacions internacionals IN5 12.30 - 14.30 Contractes a tenir en compte a l’hora de muntar una empresa FJ2 DIVENDRES 7 9.30 - 11.30 Aprèn a planificar, les claus de l’èxit E1 9.30 - 13.30 No calen tants diners per emprendre: aprèn a maximitzar l’eficiència de la teva empresa FI3 12.00 - 14.00 Com fer la teva previsió de vendes m15 DIMECRES 12 9.30 - 12.30 Tècniques de Growth-Hacking M13 9.30 - 13.30 Màrqueting en xarxes socials per a emprenedors m8 Descobreix com incrementar les vendes al teu comerç L3 9.30 - 14.00 Saps quin és el teu impacte social? La medició de l’impacte social com a eina imprescindible en un projecte responsable in11 15.30 - 17.30 Formes jurídiques i tràmits 1: autònoms/es i societats civils FJ3 15.30 - 19.30 Com funciona la comptabilitat: fes assentaments bàsics FI7 18.00 - 20.00 El règim de persones autònomes versus el règim general F1 DIJOUS 13 9.30 - 13.30 Com es ven M1 Com fer el pla financer PE1 Com gestionar les comandes: mètodes i processos G6 Com començar el teu projecte digital amb els mínims recursos i temps G7 15.30 - 18.30 Valida la teva idea de negoci i inicia la teva empresa amb èxit in15 15.30 - 19.30 Les primeres etapes per emprendre in16 DIVENDRES 14 9.30 - 11.30 Errors més habituals d’una persona emprenedora E5 Fiscalitat per a noves empreses 1: l’irpf F2 Propietat intel·lectual i marques: com registrar la teva marca? FJ6 12.00 - 14.00 10 Formes d’augmentar el benefici G1 Fiscalitat per a noves empreses 3: l’Impost de Societats F4 Noves maneres de finançar projectes emprenedors socials, ambientals i culturals FI4 DILLUNS 17 9.30 - 11.30 Fiscalitat per a noves empreses 2: l’iva F3 9.30 - 13.30 Storytelling per a persones emprenedores M12 Factors clau de la logística per a un e-commerce G5 12.00 - 14.00 Fiscalitat per a noves empreses 1: l’irpf F2 15.30 - 19.30 Pautes per començar en el món de l’e-commerce in10 Lean business plan. Com construir un pla de negoci basat en indicadors clau PE2 Claus per a una comunicació eficaç 1 (estratègies) E2 DIMARTS 18 9.30 - 12.30 Com fer el pla financer PE1 9.30 - 13.30 El Crowdfunding com a eina de màrqueting i finançament FI2 10.30 - 13.30 Claus d’èxit per trobar el local ideal L1 Formes jurídiques i tràmits 2: societats de capital (SL i SA) FJ4 15.30 - 19.30 Design thinking. Desenvolupament de productes, serveis i models de negoci disruptius in6 DIMECRES 19 9.30 - 11.30 És la franquícia una bona opció per al meu nou negoci? In7 Com reemprendre una empresa in14 9.30 - 13.30 Prototipa el teu projecte emprenedor in12 Màrqueting per a empreses que comencen m4 12.00 - 14.00 Propietat industrial, patents i dissenys. Conceptes i característiques FJ9 15.30 - 19.30 Sales hacking: venda per a entorns d’alta incertesa i pocs recursos comercials M9 16.00 - 18.00 Visual thinking vendre idees mitjançant imatges i gràfics in13 DIJOUS 20 9.30 - 12.30 Planifica el teu projecte PE3 Claus per traccionar i fer crèixer la teva start-up G9 9.30 - 13.30 Factors clau per crear una plataforma col·laborativa in8 15.30 - 19.30 Les primeres etapes per emprendre in16 16.00 - 19.00 Eines gratuïtes per fer benchmarking M11 DIVENDRES 21 9.30 - 11.30 Com podem negociar millor E3 9.30 - 12.30 Models de negoci de l’economia col·laborativa in9 9.30 - 13.30 Saps com i per què fer un estudi de mercat? M5 12.00 - 14.00 Aprèn a planificar, les claus de l’èxit E1 DIMARTS 25 9.30 - 11.30 Quines assegurances cal conèixer per crear un nou negoci? FJ8 9.30 - 13.30 Com posar preu als teus productes: el valor afegit i com posicionar-nos m2 Màrqueting per a empreses de serveis m3 15.30 - 17.30 Aplica la creativitat a la teva idea de negoci in2 41
 • 42. 15.30 - 19.30 Design thinking. Desenvolupament de productes, serveis i models de negoci disruptius in6 Elevator pitch 1: Eleva les probabilitats d’èxit del teu projecte (i les teves) E4 16.00 - 18.00 Formes jurídiques i tràmits 1: autònoms/es i societats civils FJ3 DIMECRES 26 9.30 - 12.30 Planifica el teu projecte PE3 9.30 - 13.30 Màrqueting per a empreses que comencen m4 Concerta visites comercials amb èxit i sedueix a l’entrevista de vendes m7 Màrqueting en línia: definició d’una estratègia transversal i guanyadora M10 15.30 - 19.30 Reflexions per abans, durant i després d’emprendre in1 16.00 - 20.00 Lean per a tothom in18 DIJOUS 27 9.30 - 11.30 Organitzem la comunicació per emprendre m14 9.30 - 12.30 Com fer el pla financer PE1 Com mesurar l’èxit del teu projecte digital: les mètriques G11 9.30 - 13.30 Saps com i per què fer un estudi de mercat? M5 15.30 - 19.30 Avalua el pla de negoci per posar-lo en marxa G10 Elevator pitch 2: anem amunt, oi? E6 DIVENDRES 28 9.30 - 11.30 Gestió de costos 1: com gestionar les compres eficaçment G2 Vols muntar una cooperativa? FJ7 9.30 - 13.30 Com es ven M1 12.00 - 14.00 Gestió de costos 2: com gestionar les teves despeses G3 Com trobar finançament per emprendre FI5 15.30 - 17.30 Gestió de costos 3: com gestionar el teu actiu circulant: tresoreria i estoc G4 NOTA: Imprescindible presentar l’original del DNI, NIE o passaport per poder assistir als seminaris. Més informació: www.barcelona.cat/ emprenedoria 42
 • 44. Barcelona Activa Emprenedoria Consulta al web els altres equipaments de Barcelona Activa Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries Incubadora Glòries Llacuna, 162 - 164 08018 Barcelona +34 901 551 155 Horari Dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 18 h. Divendres de 9 a 14 h Accés Metro: L1 Glòries i Clot, L2 Clot Bus: 7, 92, 192, H12, H14 Rodalies: R1 i R2 Clot Tramvia:T4 Ca l’Aranyó, T5-T6 Can Jaumandreu Bicing: 42, 132 i 133 133 390 142 211 42 132 Convent de Sant Agustí Pl. Pons i Clerch, 2 08003 Barcelona +34 932 684 393 Horari Dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 18 h. Divendres de 9 a 14 h Accés Metro:L1 Arc de Triomf, L4 Jaume I Rodalies: R2 Estació de França R1 R3 R4 i R7 Arc de Triomf Bus: 39, 45, 51, 120, B20, B25, H14, V15, V17 Tramvia:T4 Wellington Bicing: 390 Incubadora Almogàvers Almogàvers, 165 08018 Barcelona +34 934 019 855 Horari De dilluns a divendres, de 9 a 19 h Accés Metro: L1 Glòries i Marina, L4 Llacuna Bus: 6, 92, 136, 192, B20, B25, H14 Tramvia:T4 Ca l’Aranyó, T4-T5 Auditori-Teatre Nacional Bicing: 211 i 142 barcelonactiva.cat/emprenedoria barcelonactiva barcelonactiva company/barcelona-activa