Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mostra Robótica Bcn Nord

Mostra Robótica Bcn Nord

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mostra Robótica Bcn Nord

  1. 1. Curs 2019 ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS BADALONA 4
  2. 2. 22 Maig 2019
  3. 3. Abans de visitar la mostra l’organització va preparar un recull dels projectes de les escoles que es va projectar a l’auditori de de l’escola universitària.
  4. 4. Durant la visita a la mostra es van poder veure els clàssics seguidors de línies ...
  5. 5. ... també projectes relacionats amb l’urbanisme, l’esport, o les ciències,...
  6. 6. ... i també la domòtica, entre moltes altres idees.
  7. 7. Els nostres alumnes van muntar un estand on mostraven el projecte Emergència a la ciutat fet a 3r d’ESO. Durant la visita a la mostra els alumnes de 1r d’ESO van fer una gimcana fotogràfica del projectes.

×