Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio portesobertes13 14

181 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio portesobertes13 14

 1. 1. Plaça Universitat, s/n Fax: 973 53 17 15 25200 Cervera e-mail: iesantonitorroja@xtec.cat Telèfon: 973 53 14 50 http://antonitorroja.cat
 2. 2. OFERTA EDUCATIVA ESO 1r-2n-3r ESO COMÚ 4rt ESO: MODALITATS Humanístic-Social Cicles Científic-Tecnològic BATXILLERAT Científic-Tecnològic Social Humanístic
 3. 3. OBJECTIUS DEL NOSTRE PLA D'AUTONOMIA 1. Millorar els resultats educatius. 2. Millorar la cohesió social de tots els membres de la Comunitat Educativa. 3. Mantenir i potenciar l'excel.lència del batxillerat i continuïtat de l'escolarització.
 4. 4. COM HO FEM?
 5. 5. OBJECTIU-1 1. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Agrupaments flexibles, TIS, A.I, Aula oberta, Aula primer cicle (PIM) 2. BIBLIOTECA PUNT.EDU: PLA DE LECTURA 3. EDUCAT 2.0. ÚS DE LES TIC EN L'APRENENTATGE 4. ORIENTACIÓ I ATENCIÓ PERSONALITZADA. SEGUIMENT. 5. PLA DE MILLORA DE LES LLENGÜES ESTRANGERES – PILE – AUXILIAR DE CONVERSA – OFERTA LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS I ALEMANY – SORTIDES INTERNACIONALS : BERLIN, PARIS, INTERCANVIS...
 6. 6. OBJECTIU-2 1.PLA DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR 2.CONSELL DE DELEGATS 3.ACTIVITATS I SORTIDES COMPLEMENTÀRIES EN CADA MATÈRIA 4.PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D'APRENENTATGE I SERVEI: 1. PROJECTE WATER WACHERS (3r ESO) 2. ACTIVA'T A CASA (4t ESO) 3. JOVES SOLIDARIS (3r ESO) 5.CELEBRACIONS FINAL ETAPA I DIADES SENYALADES 6.RELACIONS AMB EMPRESES LOCALS I ADMINISTRACIONS (Treballs recerca, xerrades, estada a l'empresa,..) 7.CENTRE DE REFERENCIA MUSICAL 8.REVISTA: BLOG, FACEBOOK, EDICIÓ PAPER 9.PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 10.IMPLICACIÓ DE L'AMPA EN LA MARXA DEL CENTRE
 7. 7. OBJECTIU-3 1.PLA D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PER A L'ALUMNAT DE L'ESO I BATX 2.TREBALLS DE RECERCA ENCARATS A L'APROFUNDIMENT I L'AMPLIACIÓ DE CONEIXEMENTS 3.TREBALLAR PER ACONSEGUIR UN BON RESULTAT A LES PAU 4.XERRADES I CONFERÈNCIES PER COMPLEMENTAR LA FORMACIÓ DE L'ALUMNAT
 8. 8. ALTRES PROJECTES ESCOLES VERDES: PROJECTE ÓLIBA ● PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERGENERACIONAL ● PROGRAMA SALUT ESCOLA ● EFEC: Educacio financera a les escoles ● ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: ESTUDI ASSISTIT, TEATRE, PEE ●
 9. 9. ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA A 1r, 2n i 3r D'ESO. 1. Grup adaptat per alumnes amb més dificultats d’aprenentatge en les matèries instrumentals, llengua anglesa, socials i visuals. 2. Matèries optatives de reforç (comprensió lectora) i d’ampliació (francès i alemany). 3. Atencions individualitzades en determinats casos . 4. Tècnic d'inserció social 5. Auxiliar de conversa (anglès, francès i alemany) 6. Potenciació de l’acció tutorial. 7. ÚS de les TIC a l’aula. ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA 4t DE L’ESO. 1. Grup flexible en les matèries instrumentals i llengua anglesa 2. Itineraris diferenciats a 4t ESO
 10. 10. La web de l’INS Antoni Torroja http://iesantonitorroja.cat
 11. 11. PREINSCRIPCIÓ De l'11 al 21 de març de 2014 MATRÍCULA: Del 10 al 13 de juny de 2014

×