Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Za zapečkom, 30. del

102,831 views

Published on

Za zapečkom, 30. del

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Za zapečkom, 30. del

 1. 1. Pogled s Stola (2.236 m) v Karavankah na Julijske Alpe s Triglavom (2.863 m). View from Stol (7.450 feet) in the Karavanke Alps on the Julian Alps with Triglav (9.540 feet).
 2. 2. Podpisi slovenskih olimpijcev in avstrijskega trenerja Henricha Harrerja s priprav leta 1935 na Krvavcu, Kamniške alpe, na razglednici s Staničevo kočo v Julijskih Alpah. Slovenians skiers of the Olympic Team and the trainer Henrich Harrer from Austria at the training on Krvavec, the Kamnik Alps in 1935 with the Staničeva Hut in Julian Alps on the post card.
 3. 3. Dom Ilirija leta v Planici 1934 in zadaj Ponca (2.272 m) nad 90 m skakalnico. Lodge Ilirija in Planica in 1934 and Mount Ponca (7.570 feet) above 90 m (300 feet) ski-jumping hill.
 4. 4. Foto J. Ravnik: Komna (1.520 m) in 2.050 m visoka Podrta Gora (med svetovnima vojnama). Photograph J. Ravnik: Komna (5.060 feet) and 6.830 feet high Mount Podrta Gora (between The Two World Wars).
 5. 5. Tekma Fantovskega odseka blizu Celja tik pred 2. svetovno vojno. Competition of the Fantovski Odsek (a christian association) near Celje just before the 2nd World War.
 6. 6. Podrta Gora (2050 m) s Komne med obema vojnama. Mount Podrta Gora (6.830 feet) between the Two Great World Wars.
 7. 7. Novoletna voščilnica s pogledom na Julijske Alpe (slikano med svetovnima vojnama, ponatis po drugi vojni). New Year congratulation card with view on Julian Alps (between the Two World Wars, reprint after the 2nd World War).
 8. 8. Planiška 120 m letalnica leta 1948. Ski-fliying 120 m hill in Planica in 1948.
 9. 9. Dom Ilirija v Planici (964 m) poleti leta 1948. Lodge Ilirija in Planica (3.210 feet) in summer 1948.
 10. 10. Razglednica Šarplaninskega kupa na Šar Planini nad Tetovim v Makedoniji z imeni zmagovalcev: Petar Ciklo (1947), Tine Mulej (1948), Marjan Fister (1949), Vlado Keber (1950), Tine Mulej (1951), Janko Štefe-Drčk (1952). Kmalu za tem je to postala mednarodna tekma, ki so se je udeležili tudi najboljši avstrijski alpski tekmovalci, med njimi Anderl Molterer.
 11. 11. Postcard of Šar Planina Cup on Šar Mountain above Tetovo in Macedonia (former Yugoslavia) with the names of the winners: Petar Ciklo (1947), Tine Mulej (1948), Marjan Fister (1949), Vlado Keber (1950), Tine Mulej (1951), Janko Štefe-Drčk (1952). The competitons became soon after this time international and the best Austrian alpine competitors took part at, among them Anderl Molterer.
 12. 12. Foto Mojca (Kranjska Gora): Kranjska Gora okoli leta 1950. Photo Mojca (Kranjska Gora): Kranjska Gora about 1950.
 13. 13. Njivice na Krvavcu (okoli 1.800 m) leta 1956, ko še ni bila zgrajena iz doline sedežnica do Tihe doline. Njivice on Krvavec ( about 6.000 feet) in 1956 when the chair from the valley to Tiha Dolina (Quite Valley) was not yet built up.
 14. 14. Pohorska kabinska žičnica pozimi leta 1958. Cable car Pohorje in winter 1958.
 15. 15. Pohorska kabinska žičnica spomladi leta 1958. Cable car Pohorje in spring 1958.
 16. 16. Krožna kabinska žičnica na Krvavcu okoli 1962, ki je nadomestila sedežnico iz leta 1958. Cable car on Krvavec about 1962, which replaced chairlift from 1958.
 17. 17. Ribniška koča na Pohorju (1.530 m) okoli leta 1960. Ribniška Hut on Pohorje (5.100 feet) from about 1960.
 18. 18. Postojanka za turne smučarje je bil Dom na Komni leta 1957 (1.513 m) in zadaj Podrta Gora (2.050 m). Place for the touring skiers was Lodge on Komna (5.040 feet) and Podrta Gora in the back (6.830 feet).
 19. 19. Podpisi slovenskih reprezentantov iz Kitzbűhla in zraven še Tonija Sailerja iz Avstrije in Buda Wernerja iz ZDA (1958). Signatures of Slovenians members of the National Team in Kitzbűhel and besides of Toni Sailer from Austria and Bud Werner from U.S.A. (1958).
 20. 20. Sedežnica na Krvavec leta 1958 (vrh Krvavca 1.700 m). Chairlift on Krvavec in 1958 (top of Krvavec 5.660 feet ).
 21. 21. Komna (1.500 m) in Podrta Gora (2.050 m) iz leta 1960. Komna (5.040 feet) and Podrta Gora (6.830 feet) in 1960.
 22. 22. Stanovi na Pokljuki (1.300 m), prijetna smučarska planota za tek na smučeh (1967). Herdsmen huts on Pokljuka (4.330 feet), a pleasant plateau for ski cross-country (1967).
 23. 23. Španov vrh (bivši Črni vrh) nad Jesenicami okoli 1968. Španov Vrh (former Black Summit) above Jesenice in about 1968.
 24. 24. Šport hotel na Pokljuki leta 1974 (1.230 m). Hotel Sport on Pokljuka in 1974 (4.100 feet).
 25. 25. Razglednica Športne nagradne igre Podarim-Dobim v organizaciji Slovenske smučarske zveze in TV Ljubljana 1987/88. Post card of the sport game for rewards Podarim-Dobim (I Give – I Get) organized by Slovenian Ski Association and Television Ljubljana in 1987/8.
 26. 26. Spodčeva Anica, roj. Jensko, por. Stare, iz vasi Žlan v Bohinju, je leta 1931 skočila 21 m na Hanssenovi 50 m skakalnici. Razglednico je narisal Valentin Hodnik. Spodčeva Anica, born Jensko, married Stare, from village Žlan in Bohinj jumped 21 m (70 feet) on 50 m (167 fet) Hanssen ski jumping hill in Bohinj in 1931. Valentin Hodnik drew this postcard.
 27. 27. Ker v Sloveniji po drugi vojni ni bilo dobiti smučarskih razglednic, je Svetozar Guček- Zare s seboj na smučanje vzel trd papir in akvarelne barvice ali barvne svinčnike ter narisal razglednice in jih poslal prijateljem. Svetozar Guček-Zare brought with on skiing hard paper and colour pencils or acqauarel colours and designed the post cards and sent them to his friends, because there were not to get the post cards with skiing motives after the 2nd World War.
 28. 28. Aleš Guček, 2016 Za zapečkom Orumenele podobe slovenskega smučanja, smučine učiteljev in trenerjev smučanja na vseh smučarskih področjih From Chimney Corner Illustrated History of Slovenian Skiing, Ski Instructors‘ and Trainers‘ Tracks in all Skiing Fields 16. DEL PART 16
 29. 29. Smučanje v umetnosti Skiing in Art
 30. 30. Sigismund (Žiga) Herberstein: Moskva in smučarji, 1549. Sigismund (Žiga) Herberstein: Moscow and skiers, 1549.

×