Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Za zapečkom, 17. del

9,099 views

Published on

Za zapečkom, 17. del

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Za zapečkom, 17. del

 1. 1. Letalnica v Oberstdorfu (Nemčija) je bila zgrajena leta 1950 po načrtih arhitekta Heinija Klopferja. Ker je bil skakalec, jo je tudi sam prvi preskusil. Ski-flying hill in Oberstdorf (Germany) was built according the design of the German architect, Heini Klopfer. He tested it first because he was a ski-jumper too.
 2. 2. Heini Klopfer (na sliki v svetli vetrovki) je po uspešnih poletih v Oberstdorfu leta 1950 točil penino. Oberstdorf je tudi prevzel vodilno vlogo pred Planico po dolžini poletov na svetu. Heini Klopfer (in bright wind-stop) poured champagne into glasses after the very successful ski-flying contest in Oberstdorf in 1950. Oberstdorf took over place from Planica as the longest ski-flying in the world.
 3. 3. Avstrijci so leta 1950 zgradili v Mitterndorfu letalnico, ki je bolj znana pod imenom Kulm. Zaradi občasnega močnega vetra so z velikimi ponjavami zaščitili smučarje v zraku na vrhnjem delu doskočišča. The Austrians built a ski-flying hill in Mitterndorf in 1950 better known as Kulm. It was windy on the upper part of the landing space so they protected the skiers in the air with big sheets on both sides of the ski-flying hill.
 4. 4. Norvežani so leta 1966 končno še doma spoznali polete na smučeh z gradnjo velikanke v Vikersundu. The Norwegians at last recognized the ski-flying and built the big ski-flying hill at Vikersund in 1966.
 5. 5. Američani so imeli skoke že pred prvo vojno in občudovali Norvežane ter svoje skakalce med obema vojnama. Prvo letalnico so gradili v Ironwoodu od 1968 do 1970. Americans were jumping on skis many years before the 1st World War and admired the Norwegians ski jumpers between the two World Wars. The first ski-flying hill was built in the U.S.A. in Ironwood from 1968 to 1970.
 6. 6. Čehi so zgradili letalnico v Harrachovu leta 1980, ki pa ni bila tako varna zaradi strmega zaleta in visokih poletov nad hrbtiščem in doskočiščem. The Czechs constructed their ski-flying hill at Harrachov in 1980 which was not so safe. It had a very steep in-run which made the jumper fly high before landing.
 7. 7. Štirje najbolj znani skakalci na skakalnicah Kulm-Oberstdorf-Planica (KOP): Finec Tauno Luiro (Oberstdorf 1951, 139 m), vzhodni Nemec Helmut Recknagel (Planica 1960, 127 m, slika iz Oberstdorfa 1961), Slovenec Jože Šlibar (Oberstdorf 1961, 141 m, slika iz Planice 1961), Čeh Jiři Raška (Planica 1969, 164 m). Four well-known ski jumpers at Kulm-Oberstdorf-Planica (KOP) ski-flying hills; Finn Tauno Luiro (Oberstdorf 1951, 139 m = 463 feet), Helmut Recknagel from German Democratic Republic (Planica 1960, 127 m = 423 feet here seen in Oberstdorf in 1961), Slovenian Jože Šlibar (Oberstdorf 1961, 141 m = 533 feet, here in Planica 1961) and Jiŕi Raška (Planica 1969, 164 m = 547 feet).
 8. 8. Inž. Stanko Bloudek preverja stanje snega na 120 m letalnici v Planici po 2. svetovni vojni. Stanko Bloudek was testing snow on the 120 m (400 feet) ski-flying hill in Planica after the 2nd World War.
 9. 9. Inž. Stanko Bloudek je povzel utrditev premehkega snega po prvem projektantu velike skakalnice v Planici Ivanu Rožmanu iz leta 1934: v ročne škropilnice je natočil mešanico salmijaka, soli in vode. Stanko Bloudek took over the Ivan Rožman's idea in Planica in 1934 and hardened the soft snow with a mixture of salammoniac, salt and water and spread it on the ski-jumping hill with a watering-pot.
 10. 10. Inž. Stanko Bloudek je leta 1948 sam popravil poškodovani del letalnice v Planici. Stanko Bloudek repaired a dameged part of the ski-flying hill in Planica in 1948.
 11. 11. Smučarji, ki so pripravili letalnico v Planici leta 1960. Skiers who prepared the ski-flying hill in Planica in 1960.
 12. 12. Stalno so bili v Planici (z leve): inž. Stanko Bloudek, Ante Gnidovec- Boter, inž. Stane Pelan in Vile Bernik. They were always in Planica (from left): Stanko Bloudek, Ante Gnidovec- Boter, Stane Pelan and Vile Bernik.
 13. 13. Bogo Šramel-Fric leta 1934 med skokom na državnem prvenstvu v Planici. Po drugi svetovni vojni je bil vrsto let tehnični vodja tekmovanja v Planici in pomagal pri organizaciji tekem do visoke starosti. Bodo Šramel-Fric ski-jumping in Planica in 1934 at the National Championships. He was the technical manager of the competition in Planica after the 2nd World War and remained in the organization until a great age.
 14. 14. Avstrijec Sepp Bradl-Buwi je pred vojno večkrat skakal v Planici. Ko je leta 1938 doskočil skoraj v dnu skakalnice, je mami sporočil: «Skočil sem 107 m in, pomisli, ostal živ!«. The Austrian Sepp Bradl-Buwi was jumping in Planica several times before the 2nd World War. After his jump where he landed almost at the bottom, he let his mother know: «I jumped 107 m (357 feet) and can you imagine, I am still alive!«.
 15. 15. Helmut Recknagel je skrbno namazal smuči, da je zmagal v Planici leta 1960, leta, ko je bil tudi olimpijski prvak v Squaw Valleyu (ZDA). Helmut Recknagel (German Democratic Republic) waxed skis carefully to win the competition in Planica in 1960, the year he was Olympic Champion in Squaw Valley (U.S.A.) too.
 16. 16. Švicar Walter Steiner je leta 1974 skočil v dno letalnice v Planici in grdo padel. Žirija je sklenila, da je treba mostiček skrajšati za 75 cm, kar je vodja tekmovanja inž. Janezom Goriškom izvedel s sodelavci le s 25 cm. Na vsak način je želel nov rekord. Švicarski trener je takoj podal pritožbo na FIS, o čemer so razpravljali leta 1977 na kongresu FIS v Argentini v San Carlosu de Bariloche kot primer neumestnega tekmovanja med konstrukterji letalnic in jih ne skrbi varnost tekmovalcev.
 17. 17. The Swiss Walter Steiner flew too far and landed near the bottom of ski-flying hill in Planica in 1974. He fell dangerously. The jury decided to shorten the take-off 75 cm (30 inches) but the chief technical manager of the competition Janez Gorišek, shorted it only 25 cm (10 inches). He wanted a new record. The Swiss coach immediately handed in an official complaint. The FIS Congress in San Carlos de Bariloche (Argentina) in 1977 used this as an example of the competition between the designers of the ski-flying hill who did not care about the safety of the competitors.
 18. 18. Janez Kerštajn-Šumar je skrbel za vzdrževanje objektov Planici. Obešanje zastav je bila tudi ena od njegovih nalog. Janez Kerštajn-Šumar carried about the maintenance of the buildings in Planica. Hanging of the flags was one his duties too.
 19. 19. Voje Šerbec-Daba je bil »maskota« Organizacijskega komiteja Planica v 50-ih do 70-ih let zadolžen za propagando. Njegove anekdote s prireditev smučarskih poletov v Planici so še danes žive. Voje Šerbec-Daba was »mascot« of the Organizing Committee Planica in 1950s to 1970s and charge for propaganda. His anecdotes during the competitons in ski-flying in Planica are still remembered.
 20. 20. Brata inž. Lado in inž. Janez Gorišek sta prevzela za inž. Stanetom Pelanom, ta pa prej od inž. Staneta Bloudka načrtovanje rekonstrukcij in novih skakalnic v Planici. Leta 1968 sta dokončala načrte 160 m letalnice, na kateri so bile prve tekme od 21. do 23. marca 1969 nepozabni dnevi poletov. Norvežan Bjørn Wirkola je najprej poletel 156 m. Na isti tekmi so še petkrat popravili »svetovni rekord«, nazadnje v nedeljo vzhodni Nemec Manfred Wolf s 165 m. Brothers Lado and Janez Gorišek took over the design of the reconstruction and new ski-flying hill in Planica from Stane Pelan and Stane Bloudek. The brothers finished the design of the 160 m (533 feet) ski-flying hill in 1968 on which unforgetable days of ski-flying were seen in Planica from March 21 to March 23, 1969. First the Norwegian Bjørn Wirkola flew 156 m (520 feet). The competitors improved the »world record« five times. Then Manfred Wolf from German Democratic Republic broke again with 165 m (550 feet) the last day on Sunday.
 21. 21. Miro Oman, član državne reprezentance v skokih, je bil prvi, ki je skočil leta 1969 na novi 165 m letalnici v Planici (136 m). Miro Oman, ski jumper of the National Ski Jumping Team, was the first who jumped at the new 550 foot ski-flying hill in Planica in 1969 (453 feet).
 22. 22. Božo Jemc z Bleda je bil član olimpijske reprezentance leta 1964 v Innsbrucku in trikrat državni prvak. Božo Jemc from Bled was member of the Oliympic Team in Innsbruck 1964 and three times National Champion.
 23. 23. Inž. Peter Eržen iz Ljubljane je bil dvakrat član olimpijskega moštva leta 1964 v Innsbrucku (Avstrija) in leta 1968 v Grenoblu (Francija). Peter Eržen from Ljubljana was twice member of the Olympic Team in 1964 (Innsbruck, Austria) and in 1968 (Grenoble, France).
 24. 24. Marjan Pečar je skakal z najlepšim slogom, saj je prejel leta 1960 v Planici celo ocene 20 točk. Fotografija Dušana Škerlepa s Pečarjem med skokom in oblikovanje Uroša Vagaje sta dobila leta 1963 prvo nagrado za plakat »Planice«. Marjan Pečar's style was the best; and he get the highest score of 20 points in Planica in 1960. Marjan Pečar's photograph of the ski-jump made by Dušan Škerlep and Uroš Vagaja's design got the first prize for the »Planica Poster«.
 25. 25. Ludvik Zajc je bil na Zimskih olimpijskih igrah 1968 v Grenoblu odličen 9. na 90 m skakalnici in 14. na 70 m. Kasneje se je izselil na Norveško in bil od leta 1980 do 1994 trener reprezentance skakalcev in kombinatorcev v domovini skokov – na Norveškem! Ludvik Zajc won an excellent 9th place on 90 m (300 feet) ski-jumping hill and 14th place on 70 m (233 feet) ski-jumping hill at the Winter Olympic Games in Grenoble in 1968. He settled later in Norway and was from 1980 to 1994 coach of the Norwegian Ski Jumping Team and Norwegian Nordic Combination Team: a Slovenian in the home country of ski-jumping – in Norway!
 26. 26. Vzhodni Nemec Manfred Wolf je leta 1969 skočil na povečani letalnici v Planici 165 m, kar je bilo najdalj do tedaj na svetu. The East German Manfred Wolf's world record of 165 m (550 feet) on the enlarged ski-flying hill in Planica in 1969.
 27. 27. Bogdan Norčič iz Kranja je bil 11 krat državni prvak na 70 m in 90 m skakalnici v letih 1973 do 1982. Norčič je poletel 181 m daleč v Planici leta 1977 in podrsal z roko med doskokom, da ni bil priznan svetovni rekord. Bogdan Norčič from Kranj was 11 times National Champion on 70 m (233 foot) and 90 m (300 foot) ski-jumping hills from 1973 to 1982. Norčič jumped 603 feet in Planica in 1977 but he touched the snow with his hands on landing, so world record was not reached.
 28. 28. Zadnji vlak je z gledalci v Planici leta 1965. Tudi do 50.000 gledalcev prišlo s posebnimi vlaki na tekme za konec tedna. The last train with spectators to come to Planica in 1965. Over 50.000 spectators were brought by special trains to the competitions by the train during the weekend.
 29. 29. Prvi zastavonoše iz leta 1949 v Planici, ko so se po ideji Janka Derniča z zastavami držav udeleženk smučali izpod mosta skakalnice v iztek (z leve): Ludvik Dornig, Janko Dernič, Janko Krmelj in Tine Mulej. First »flag bearers« in Planica in 1947 following Janko Dernič's idea. They skied from the take-off to out-run of the ski-flying hill with flags of the states which participated at the ski-flying competition (from left): Ludvik Dornig, Janko Dernič, Janko Krmelj and Tine Mulej.
 30. 30. Zastavonoše v Planici leta 1960 so bili učitelj smučanja, najboljši slovenski alpski tekmovalci in reprezentanti (z leve): X, Marjan Lavtižar, Vinko Švab, Janez Perko, Milan Bernik, Jože Nograšek, Ludvik Dornig, Jože Ilija, X, Franc Cvenkelj, Matevž Lukanc in Jule Juvančič. »Flag bearers« in Planica in 1960 were a ski teacher, the best Slovenian alpine competitors and members of the National Team (from left): X, Marjan Lavtižar, Vinko Švab, Janez Perko, Milan Bernik, Jože Nograšek, Ludvik Dornig, Jože Ilija, X, Franc Cvenkelj, Matevž Lukanc and Jule Juvančič.

×