SlideShare a Scribd company logo
Citrix XenDesktop na platformie Nutanix
18 września 2015
Marcin Kaczmarek
IT Engineer
„Nutanix to rozwiązanie klastrowe w postaci appliance’ów 2U
umożliwiające zbudowanie w pełni funkcjonalnej platformy
wirtualizacyjnej. Pozwala wyeliminować konieczność zastosowania
drogich rozwiązań macierzowych w architekturze SAN lub NAS, przy
znakomitej w swojej klasie wydajności, skalowalności i jednocześnie
niższych kosztach, dostosowanych do wymagań klienta. Modułowa
budowa pozwala na rozbudowę od małych rozwiązań aż do dużych
klastrów wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa i jego potrzeb.”
Czym jest Nutanix?
9/23/2015©itelligence
2
http://www.s4e.pl/oferta/dostawcy/nutanix/
Zastosowanie
9/23/2015©itelligence
3
Desktop
Virtualization
Server
Virtualization
Big Data Disaster
Recovery
Enterprise
Branch Office
Budowa appliance
9/23/2015©itelligence
4
9/23/2015©itelligence
5
 1000 – Podstawowe
 3000 – Najbardziej optymalne
 6000 – Dedykowane do najbardziej wymagających aplikacji
 7000 – Stacje graficzne
 8000 – Analogicznie jak seria 6000 plus duży storage
 9000 – Seria all flash
Nutanix modele
9/23/2015©itelligence
6
NX-1000
9/23/2015©itelligence
7
NX-3000
9/23/2015©itelligence
8
NX-6000
9/23/2015©itelligence
9
NX-7000, NX-9000
9/23/2015©itelligence
10
NX-8000
9/23/2015©itelligence
11
Nutanix – Wirtualna platforma sprzętowa
9/23/2015©itelligence
12
Nutanix – NDFS, CVM
9/23/2015©itelligence
13
 Cassandra - Distributed
metadata store
 Zookeeper - Cluster
configuration manager
 Stargate - Data I/O manager
 Curator - Map reduce cluster
management and cleanup
 Prism - UI and API
Nutanix – NDFS, CVM
9/23/2015©itelligence
14
Cassandra przechowuje i zarządza wszystkimi metadanymi klastra, jest
to mocno zmodyfikowana Apache Cassandra. Usługa jest uruchamiana
na każdym węźle klastra. Cassandra jest dostępna za pośrednictwem
interfejsu o nazwie Medusa.
Cassandra - Distributed metadata store
9/23/2015©itelligence
15
Zeus przechowuje całą konfigurację klastra włączając hosts, IP-ki itp..
Jest oparty na projekcie Apache Zookeeper. Usługa jest uruchamiana na
trzech węzłach klastra z czego jeden jest wybrany jako lider. Lider
odbiera wszystkie żądania i przekazuje je do peerów. Jeśli lider nie
reaguje, automatycznie jest wybierany nowy. Zookeeper jest dostępny
za pośrednictwem interfejsu o nazwie Zeus.
Zookeeper - Cluster configuration manager
9/23/2015©itelligence
16
Stargate jest odpowiedzialny za data managemant i operacje I/O, jest to
główny interfejs do hypervisora / klienta (za pośrednictwem NFS, iSCSI
lub SMB). Usługa jest uruchamiania na każdym węźle w klastrze.
Stargate - Data I/O manager
9/23/2015©itelligence
17
Curator - Map reduce cluster management and cleanup
Curator jest odpowiedzialny za zarządzanie i dystrybuowanie zadań
całego klastra, w tym disk balancing, proactive scrubbing itp..Kurator
jest uruchamiany na każdym węźle i jest kontrolowany przez Curator
Mastera który odpowiada za planowanie zadań i ich delegację.
Prism - UI and API
Prism jest konsolą do zarządzania, konfiguracji i monitorowania
platformy Nutanix. Działa na każdym nodzie w klastrze.
Genesis jest procesem, który jest uruchamiany na każdym węźle i jest
odpowiedzialny za wszelkie interakcje (start,stop, itp.), jak i za wstępną
konfigurację. Jest procesem który działa niezależnie od klastra, jedynym
wymogiem do poprawnego działania jest uruchomiony Zookeeper.
Genesis - Cluster component & service manager
9/23/2015©itelligence
18
Chronos - Job and task scheduler
Chronos jest odpowiedzialny za wykonywanie i panowanie zadań
Curatora. Chronos działa na każdym węźle i jest kontrolowany przez
Chronos Mastera który działa na tym samy nodzie co Curator Master.
Cerebro - Replication/DR manager
Cerebro jest odpowiedzialny za replikację i DR. Obejmuje to replikacje
do zdalnych lokalizacji, przełączania i migrację w trybie awaryjnym.
Cerebro działa na każdym nodzie, wszystkie węzły uczestniczą w
replikacji do zdalnej lokalizacji.
IO path and NDFS – Pojedyńczy node
9/23/2015©itelligence
19
Nutanix
cVM
Hypervisor
HDDSATA SSD
Guest VM
Guest VM
Guest VM
Guest VM
SATA SSD HDDHDDHDD
NFS datastore
 Distributed Metadata
 Brak wąskich gardeł
IO path and NDFS – Wiele node’ów
9/23/2015©itelligence
20
Nutanix
cVM
HD
D
SATA
SSD
Guest
VM Guest
VM Guest
VM Guest
VM
SATA
SSD
HD
D
HD
D
HD
D
NFS
datastore
Nutanix
cVM
HD
D
SATA
SSD
Guest
VM Guest
VM Guest
VM Guest
VM
SATA
SSD
HD
D
HD
D
HD
D
NFS
datastore
Nutanix
cVM
HD
D
SATA
SSD
Guest
VM Guest
VM Guest
VM Guest
VM
SATA
SSD
HD
D
HD
D
HD
D
NFS
datastoreNutanix Distributed File System
 Dane zapisywane lokalnie
 Replikacja pomiędzy nodami dla zapewnienia
wysokiej dostępności
 Replikacja rozłożona pomiędzy cały klaster dla
zapewnienia wysokiej wydajności
IO path and NDFS – Write I/O
9/23/2015©itelligence
21
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
A B CA B C
 Lokalny odczyt danych
IO path and NDFS – Read I/O
9/23/2015©itelligence
22
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
A B C A C BA B C
 Lokalny odczyt danych
 Zdalny odczyt danych w przypadku braku danych lokalnie
IO path and NDFS – Read I/O
9/23/2015©itelligence
23
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
A C A C BA C BB
 Dostęp do metadanych z każdego miejsca w obrębie klastra
VM Awareness (VMware vMotion, DRS)
9/23/2015©itelligence
24
Node
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
A B C A C BAB CB
 Dostęp do metadanych z każdego miejsca w obrębie klastra
 Kopia metadanych w celu zapewnienia odporności na uszkodzenia
High availability
9/23/2015©itelligence
25
Guest VM
Node
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Guest VM
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
Node
Nutanix cVM
Hypervisor
Storage
A B C A C BBBA C
A C
 Automatyczny rozkład danych
Features
9/23/2015©itelligence
26
 Podążanie danych za VM
Features
9/23/2015©itelligence
27
 Tiering
Features
9/23/2015©itelligence
28
 Shadow cloning
Features
9/23/2015©itelligence
29
 Dataprotection
Features
9/23/2015©itelligence
30
 Deduplikacja
Features
9/23/2015©itelligence
31
 Deduplikacja
 Replikacja i Metro Availability
Features
9/23/2015©itelligence
32
Customer
Network
Demo konsoli
9/23/2015©itelligence
33
1. Wsparcie i certyfikacja platformy dla najpopularniejszych rozwiązań
(Citrix XenDesktop/XenApp, Vmware Horizon View, Microsoft VDI)
2. Szczegółowe scenariusze sizowania i implementacji
3. Wspracie dla różnych hypervisor’ów (Vmware Esxi, Hyper-V, KVM)
4. Szybkie wdrożenie platformy
5. Eliminacja ryzyka nie szacowania rozmiaru środowiska
6. Liniowa skalowalność całej platformy w zależności od potrzeb
7. Jedna konsola do zarządzania platformą sprzętową
8. Integracja z rozwiązaniami VDI (Vmware VCAI, Microsoft ODX, plugin
dla XenDesktop)
9. Funkjonalność shadow cloning dla linked clone
Dlaczego Nutanix pod VDI
9/23/2015©itelligence
34
Skalowalność
9/23/2015©itelligence
35
1. Partnerstwo Citrix <->Nutanix (Program VDI Assurance)
2. Gotowe scenariusz sizingu i implemantacji
3. Możliwość uruchomienia rozwiązań Citrix na Hyper-V/Vmware/Acropolis
4. Natywny plugin do XenDesktop
5. Scenariusze DR dla rozwiązań Citrix (DR do drugiego DC lub chmury)
6. Rozumienie przez platformę Nutanix Citrixa
Dlaczego Nutanix pod Citrix
9/23/2015©itelligence
36
Case study
9/23/2015©itelligence
37
Sprzęt dostarczony na testy
9/23/2015©itelligence
38
 Na platformie zainstalowano
Vmware wraz z środowiskiem
XenDesktop 7.6 (około 15
serwerów)
 Utworzono około 60 VDI dla
użytkowników testowych (Każdy
z uczestników testów otrzymał
dwa VDI jeden Static, drugi
Static with vDisk)
 Utworzono 300 VDI do testów
wydajności platformy (3DMark i
Login VSI)
 3 maszyny z Iometerem
 Wirtualny Firewall
 Wirtualny Loadbalancer
9/23/2015©itelligence
39
Środowisko testowe
 Kompresja środowiska
 Wydajność
 Losowy Zapis
 Losowy odczyt
Storage
9/23/2015©itelligence
40
Login VSI
9/23/2015©itelligence
41
 Wykorzystano Machine Creation Services
 Test wykonano dla 300 deskopów poolowych( Windows 7 1vCPU & 1
GB RAM, 30 GB OS Disk, Microsoft Office 2010, Adobe Acrobat
Reader 9, Internet Explorer)
 VSImax = 979ms VSIindex = 1169ms
Login VSI
9/23/2015©itelligence
42
 Średnia utylizacja CPU w clustrze na poziomie ~49% maksymalna
utylizacja 96,95%
 Średmia utylizacja RAM w clustrze Vmware na poziomie ~50%
maksymalna utylizacja 70,74%
VMware Metrics
9/23/2015©itelligence
43
Datastore Metrics
9/23/2015©itelligence
44
 Posiada funkcje zwykłego storage (kompresja, deduplikacja, tiering,
szyfrowanie LUN, snapshot macierzowy, shadow clonning)
 Wsparcie SRM
 Możliwość wystawienia storage poza platformę do zewnętrznych
serwerów
 Dobra skalowalność (zaczynasz od 3 nodów i dokładasz pojedyncze
nody, brak ograniczeń na ilość nodów)
 Możliwość dobrania hardware pod swoje potrzeby (można mieszać
różne nody)
 Wsparcie różnych hyperwizorów (Vmware, Hyper-V, KVM)
 Dedykowane scenariusze pod wdrożenia Citrix XenDesktop, Microsoft
VDI i Vmware Horizon
 Plugin do Citrix XenDesktop
Tania platforma pod VDI
9/23/2015©itelligence
45
Simplivity vs EMC VSPEX vs Nutanix
9/23/2015©itelligence
46
Features Simplivity EMC VSPEX ( EVO:RAIL) Nutanix
Rozmiar chassis 2U 2U 2U
Ilość Node w chassis 1 4 1,2,4 - W zależności od typu
Minimalna ilość Node 1 4 3
Skalowalność
8 OmniCubes w Data Center lub 32 w
Federacji
Skalowanie przez dołożenie kolejnych 4 node
(Całej skrzynki) można skalować tylko do 16
node (4 Skrzynek)
Skalowanie per pojedyńczy node / Można mieszać
nody różnych mocy / Brak ograniczeń w skalowaniu
Obsługiwane hypervizory Vmware, KVM Vmware Vmware Hyper-v KVM
Wystawianie Storage NFS VSAN NFS, SMB3, iSCSI
Tiering Brak Brak 3 Stopniowy pomiędzy RAMEM dyskami SSD i SATA
Szyfrowanie Brak Brak TAK
Kompresja Tak Brak TAK
Deduplikacja Tak Brak TAK
Schadow Cloning Brak Brak TAK
Snapshots
Snapshot macierzowy, Snapshot z
vCenter Tylko z vCenter Snapshot macierzowy, Snapshot z vCenter
Plugin do Citrix
XenDesktop Brak Brak TAK
Pojemność Storage 4
node 18 TB 7,35TB (800GB SSD Cache, 6,55 TB SATA) 8,15 TB (800GB SSD, 7350 TB SATA)
Moc Pojedyńczego Node
2xIntel E5-2630v3 (16 Core) / 768 GB
/ 4x400GB, 20x1TB
2xIntel E5-2620v2 (6 Core) / 192 GB / 1x400GB
4x1,2TB
2xIntel E5-2630v3 (16 Core) / 256 GB / 2x480GB,
4x1TB
Rozwiazanie do Backup w
cenie Tak VDPA (Licencja do 8 TB Deduplikatów) Snapshot na poziomie macierzy
Replikacja Tak
Tylko za pomoca EMC Receverpoint lub vsphere
replikation Replikacja do ośrodka zapasowe / Metro Cluster
Wsparcie SRM Brak Brak Tak
Replikacja do chmury Tylko Amazon Tylko za pomoca EMC Cloudarray Tylko Amazon
9/23/2015©itelligence
47
Wycenione rozwiązanie :
 Można na nim
uruchomić około 80-
120 VM
 Każda maszyna ma
2vcpu, 4GB RAM i 60
GB
9/23/2015©itelligence
48
 http://stevenpoitras.com/the-nutanix-bible/
 http://designbrewz.com
 https://portal.nutanix.com/#/page/docs
 http://next.nutanix.com/
 http://myvirtualcloud.net/?page_id=5770
 https://www.youtube.com/channel/UCJupSMWQRKQTvkb2CfkW0Eg
Przydatne linki
9/23/2015©itelligence
49
We make the most of SAP
®
solutions!
9/23/2015©itelligence
Dziękuję za uwagę
Contact itelligence:
Marcin.Kaczmarek@itelligence.pl

More Related Content

What's hot

[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
Jaroslaw Sobel
 
Citrix NetScaler Gateway i Azure MFA
Citrix NetScaler Gateway i Azure MFACitrix NetScaler Gateway i Azure MFA
Citrix NetScaler Gateway i Azure MFA
Pawel Serwan
 
Citrix AppDisks
Citrix AppDisksCitrix AppDisks
Citrix AppDisks
Jaroslaw Sobel
 
PLNOG 9: Gaweł Mikołajczyk - Bezpieczne Data Center i Bezpieczna Chmura
PLNOG 9: Gaweł Mikołajczyk - Bezpieczne Data Center i Bezpieczna Chmura PLNOG 9: Gaweł Mikołajczyk - Bezpieczne Data Center i Bezpieczna Chmura
PLNOG 9: Gaweł Mikołajczyk - Bezpieczne Data Center i Bezpieczna Chmura
PROIDEA
 
Wprowadzenie do Cloud OS
Wprowadzenie do Cloud OSWprowadzenie do Cloud OS
Wprowadzenie do Cloud OSLukasz Kaluzny
 
Wdrozenie Chmury W Oparciu O VMware vCloud Suite W Polsce Nie Jest Trudne
Wdrozenie Chmury W Oparciu O VMware vCloud Suite W Polsce Nie Jest TrudneWdrozenie Chmury W Oparciu O VMware vCloud Suite W Polsce Nie Jest Trudne
Wdrozenie Chmury W Oparciu O VMware vCloud Suite W Polsce Nie Jest Trudne
flexray
 
infraxstructure: Jarosław Zieliński i Sławomir Stanek "Wojna o Wirtualizację...
infraxstructure: Jarosław Zieliński i Sławomir Stanek "Wojna o Wirtualizację...infraxstructure: Jarosław Zieliński i Sławomir Stanek "Wojna o Wirtualizację...
infraxstructure: Jarosław Zieliński i Sławomir Stanek "Wojna o Wirtualizację...
PROIDEA
 
PLNOG 17 - Dominik Bocheński, Łukasz Walicki - Zapomnij o VPS - nadeszła era ...
PLNOG 17 - Dominik Bocheński, Łukasz Walicki - Zapomnij o VPS - nadeszła era ...PLNOG 17 - Dominik Bocheński, Łukasz Walicki - Zapomnij o VPS - nadeszła era ...
PLNOG 17 - Dominik Bocheński, Łukasz Walicki - Zapomnij o VPS - nadeszła era ...
PROIDEA
 
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
PROIDEA
 
PLNOG 7: Michał Jura - Linux Contextualization
PLNOG 7: Michał Jura - Linux ContextualizationPLNOG 7: Michał Jura - Linux Contextualization
PLNOG 7: Michał Jura - Linux Contextualization
PROIDEA
 
PLNOG19 - Emil Gągała - Przewodnik nowoczesnego sieciowca po pasjonującym, No...
PLNOG19 - Emil Gągała - Przewodnik nowoczesnego sieciowca po pasjonującym, No...PLNOG19 - Emil Gągała - Przewodnik nowoczesnego sieciowca po pasjonującym, No...
PLNOG19 - Emil Gągała - Przewodnik nowoczesnego sieciowca po pasjonującym, No...
PROIDEA
 
[CareerCon] Wirtualizacja (PL)
[CareerCon] Wirtualizacja (PL)[CareerCon] Wirtualizacja (PL)
[CareerCon] Wirtualizacja (PL)
Jaroslaw Sobel
 
PLNOg16: SDN dla entuzjastów i sceptyków. Co zaskoczyło mnie w rozwiązaniu wi...
PLNOg16: SDN dla entuzjastów i sceptyków. Co zaskoczyło mnie w rozwiązaniu wi...PLNOg16: SDN dla entuzjastów i sceptyków. Co zaskoczyło mnie w rozwiązaniu wi...
PLNOg16: SDN dla entuzjastów i sceptyków. Co zaskoczyło mnie w rozwiązaniu wi...
PROIDEA
 
Technologie Firmy Novell A Web 2.0 - Piotr Szewczuk
Technologie Firmy Novell A Web 2.0 - Piotr SzewczukTechnologie Firmy Novell A Web 2.0 - Piotr Szewczuk
Technologie Firmy Novell A Web 2.0 - Piotr Szewczukaulapolska
 
Hpecs
HpecsHpecs
It od kuchni_część_i
It od kuchni_część_iIt od kuchni_część_i
It od kuchni_część_i
hpepolska
 
HPE StoreVirtual 3200
HPE StoreVirtual 3200HPE StoreVirtual 3200
HPE StoreVirtual 3200
hpepolska
 
[CareerCon] as-a-Service czy Software Defined (PL)
[CareerCon] as-a-Service czy Software Defined (PL)[CareerCon] as-a-Service czy Software Defined (PL)
[CareerCon] as-a-Service czy Software Defined (PL)
Jaroslaw Sobel
 
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
PROIDEA
 
infraxstructure: Paweł Serwan i Jarosław Sobel "Wirtualizacja aplikacji czy ...
infraxstructure: Paweł Serwan i Jarosław Sobel "Wirtualizacja aplikacji czy ...infraxstructure: Paweł Serwan i Jarosław Sobel "Wirtualizacja aplikacji czy ...
infraxstructure: Paweł Serwan i Jarosław Sobel "Wirtualizacja aplikacji czy ...
PROIDEA
 

What's hot (20)

[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
 
Citrix NetScaler Gateway i Azure MFA
Citrix NetScaler Gateway i Azure MFACitrix NetScaler Gateway i Azure MFA
Citrix NetScaler Gateway i Azure MFA
 
Citrix AppDisks
Citrix AppDisksCitrix AppDisks
Citrix AppDisks
 
PLNOG 9: Gaweł Mikołajczyk - Bezpieczne Data Center i Bezpieczna Chmura
PLNOG 9: Gaweł Mikołajczyk - Bezpieczne Data Center i Bezpieczna Chmura PLNOG 9: Gaweł Mikołajczyk - Bezpieczne Data Center i Bezpieczna Chmura
PLNOG 9: Gaweł Mikołajczyk - Bezpieczne Data Center i Bezpieczna Chmura
 
Wprowadzenie do Cloud OS
Wprowadzenie do Cloud OSWprowadzenie do Cloud OS
Wprowadzenie do Cloud OS
 
Wdrozenie Chmury W Oparciu O VMware vCloud Suite W Polsce Nie Jest Trudne
Wdrozenie Chmury W Oparciu O VMware vCloud Suite W Polsce Nie Jest TrudneWdrozenie Chmury W Oparciu O VMware vCloud Suite W Polsce Nie Jest Trudne
Wdrozenie Chmury W Oparciu O VMware vCloud Suite W Polsce Nie Jest Trudne
 
infraxstructure: Jarosław Zieliński i Sławomir Stanek "Wojna o Wirtualizację...
infraxstructure: Jarosław Zieliński i Sławomir Stanek "Wojna o Wirtualizację...infraxstructure: Jarosław Zieliński i Sławomir Stanek "Wojna o Wirtualizację...
infraxstructure: Jarosław Zieliński i Sławomir Stanek "Wojna o Wirtualizację...
 
PLNOG 17 - Dominik Bocheński, Łukasz Walicki - Zapomnij o VPS - nadeszła era ...
PLNOG 17 - Dominik Bocheński, Łukasz Walicki - Zapomnij o VPS - nadeszła era ...PLNOG 17 - Dominik Bocheński, Łukasz Walicki - Zapomnij o VPS - nadeszła era ...
PLNOG 17 - Dominik Bocheński, Łukasz Walicki - Zapomnij o VPS - nadeszła era ...
 
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
 
PLNOG 7: Michał Jura - Linux Contextualization
PLNOG 7: Michał Jura - Linux ContextualizationPLNOG 7: Michał Jura - Linux Contextualization
PLNOG 7: Michał Jura - Linux Contextualization
 
PLNOG19 - Emil Gągała - Przewodnik nowoczesnego sieciowca po pasjonującym, No...
PLNOG19 - Emil Gągała - Przewodnik nowoczesnego sieciowca po pasjonującym, No...PLNOG19 - Emil Gągała - Przewodnik nowoczesnego sieciowca po pasjonującym, No...
PLNOG19 - Emil Gągała - Przewodnik nowoczesnego sieciowca po pasjonującym, No...
 
[CareerCon] Wirtualizacja (PL)
[CareerCon] Wirtualizacja (PL)[CareerCon] Wirtualizacja (PL)
[CareerCon] Wirtualizacja (PL)
 
PLNOg16: SDN dla entuzjastów i sceptyków. Co zaskoczyło mnie w rozwiązaniu wi...
PLNOg16: SDN dla entuzjastów i sceptyków. Co zaskoczyło mnie w rozwiązaniu wi...PLNOg16: SDN dla entuzjastów i sceptyków. Co zaskoczyło mnie w rozwiązaniu wi...
PLNOg16: SDN dla entuzjastów i sceptyków. Co zaskoczyło mnie w rozwiązaniu wi...
 
Technologie Firmy Novell A Web 2.0 - Piotr Szewczuk
Technologie Firmy Novell A Web 2.0 - Piotr SzewczukTechnologie Firmy Novell A Web 2.0 - Piotr Szewczuk
Technologie Firmy Novell A Web 2.0 - Piotr Szewczuk
 
Hpecs
HpecsHpecs
Hpecs
 
It od kuchni_część_i
It od kuchni_część_iIt od kuchni_część_i
It od kuchni_część_i
 
HPE StoreVirtual 3200
HPE StoreVirtual 3200HPE StoreVirtual 3200
HPE StoreVirtual 3200
 
[CareerCon] as-a-Service czy Software Defined (PL)
[CareerCon] as-a-Service czy Software Defined (PL)[CareerCon] as-a-Service czy Software Defined (PL)
[CareerCon] as-a-Service czy Software Defined (PL)
 
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
PLNOG 8: Tomaz Kozar - UCaaS jako usługa z chmury
 
infraxstructure: Paweł Serwan i Jarosław Sobel "Wirtualizacja aplikacji czy ...
infraxstructure: Paweł Serwan i Jarosław Sobel "Wirtualizacja aplikacji czy ...infraxstructure: Paweł Serwan i Jarosław Sobel "Wirtualizacja aplikacji czy ...
infraxstructure: Paweł Serwan i Jarosław Sobel "Wirtualizacja aplikacji czy ...
 

Viewers also liked

W jak sposób architektura hipekonwergentna cisco simplivity usprawni działani...
W jak sposób architektura hipekonwergentna cisco simplivity usprawni działani...W jak sposób architektura hipekonwergentna cisco simplivity usprawni działani...
W jak sposób architektura hipekonwergentna cisco simplivity usprawni działani...
Pawel Serwan
 
AppEnsure - Enhance TRUE End User Experience
AppEnsure - Enhance TRUE End User ExperienceAppEnsure - Enhance TRUE End User Experience
AppEnsure - Enhance TRUE End User Experience
Pawel Serwan
 
Citrix Portfolio Updates
Citrix Portfolio UpdatesCitrix Portfolio Updates
Citrix Portfolio Updates
Pawel Serwan
 
VDILIKEAPRO WIN 10 - Login VSI
VDILIKEAPRO WIN 10 - Login VSIVDILIKEAPRO WIN 10 - Login VSI
VDILIKEAPRO WIN 10 - Login VSI
Pawel Serwan
 
Nowosci w portfolio Citrix
Nowosci w portfolio CitrixNowosci w portfolio Citrix
Nowosci w portfolio Citrix
Pawel Serwan
 
Citrix AppDisks
Citrix AppDisksCitrix AppDisks
Citrix AppDisks
Pawel Serwan
 
Citrix XenApp - dlaczego warto wirtualizować aplikacje?
Citrix XenApp - dlaczego warto wirtualizować aplikacje?Citrix XenApp - dlaczego warto wirtualizować aplikacje?
Citrix XenApp - dlaczego warto wirtualizować aplikacje?Peter Ocasek
 
Trendy na rynku rozwiązań mobilnych
Trendy na rynku rozwiązań mobilnychTrendy na rynku rozwiązań mobilnych
Trendy na rynku rozwiązań mobilnych
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
 

Viewers also liked (9)

W jak sposób architektura hipekonwergentna cisco simplivity usprawni działani...
W jak sposób architektura hipekonwergentna cisco simplivity usprawni działani...W jak sposób architektura hipekonwergentna cisco simplivity usprawni działani...
W jak sposób architektura hipekonwergentna cisco simplivity usprawni działani...
 
AppEnsure - Enhance TRUE End User Experience
AppEnsure - Enhance TRUE End User ExperienceAppEnsure - Enhance TRUE End User Experience
AppEnsure - Enhance TRUE End User Experience
 
Citrix Portfolio Updates
Citrix Portfolio UpdatesCitrix Portfolio Updates
Citrix Portfolio Updates
 
VDILIKEAPRO WIN 10 - Login VSI
VDILIKEAPRO WIN 10 - Login VSIVDILIKEAPRO WIN 10 - Login VSI
VDILIKEAPRO WIN 10 - Login VSI
 
Nowosci w portfolio Citrix
Nowosci w portfolio CitrixNowosci w portfolio Citrix
Nowosci w portfolio Citrix
 
Citrix AppDisks
Citrix AppDisksCitrix AppDisks
Citrix AppDisks
 
Citrix XenApp - dlaczego warto wirtualizować aplikacje?
Citrix XenApp - dlaczego warto wirtualizować aplikacje?Citrix XenApp - dlaczego warto wirtualizować aplikacje?
Citrix XenApp - dlaczego warto wirtualizować aplikacje?
 
Sii prezentacja PL
Sii prezentacja PLSii prezentacja PL
Sii prezentacja PL
 
Trendy na rynku rozwiązań mobilnych
Trendy na rynku rozwiązań mobilnychTrendy na rynku rozwiązań mobilnych
Trendy na rynku rozwiązań mobilnych
 

Similar to Xen desktop na platformie nutanix

Infrastruktura Hiperkonwergentna na przykładzie platformy Nutanix - Marcin Ka...
Infrastruktura Hiperkonwergentna na przykładzie platformy Nutanix - Marcin Ka...Infrastruktura Hiperkonwergentna na przykładzie platformy Nutanix - Marcin Ka...
Infrastruktura Hiperkonwergentna na przykładzie platformy Nutanix - Marcin Ka...
jzielinski_pl
 
PLNOG19 - Krzysztof Banel - Nowe modele bezpieczeństwa w sieciach SDN
PLNOG19 - Krzysztof Banel - Nowe modele bezpieczeństwa w sieciach SDNPLNOG19 - Krzysztof Banel - Nowe modele bezpieczeństwa w sieciach SDN
PLNOG19 - Krzysztof Banel - Nowe modele bezpieczeństwa w sieciach SDN
PROIDEA
 
PLNOG 22 - Maciej Cichy, Konrad Tutak - W jaki sposób operatorzy zapewniają n...
PLNOG 22 - Maciej Cichy, Konrad Tutak - W jaki sposób operatorzy zapewniają n...PLNOG 22 - Maciej Cichy, Konrad Tutak - W jaki sposób operatorzy zapewniają n...
PLNOG 22 - Maciej Cichy, Konrad Tutak - W jaki sposób operatorzy zapewniają n...
PROIDEA
 
PLNOG22: Konrad Tutak & Maciej Cichy - W jaki sposób operatorzy zapewniają ni...
PLNOG22: Konrad Tutak & Maciej Cichy - W jaki sposób operatorzy zapewniają ni...PLNOG22: Konrad Tutak & Maciej Cichy - W jaki sposób operatorzy zapewniają ni...
PLNOG22: Konrad Tutak & Maciej Cichy - W jaki sposób operatorzy zapewniają ni...
PROIDEA
 
infraxstructure: Piotr Jabłoński "SDN w praktyce. Znacząca poprawa bezpieczeń...
infraxstructure: Piotr Jabłoński "SDN w praktyce. Znacząca poprawa bezpieczeń...infraxstructure: Piotr Jabłoński "SDN w praktyce. Znacząca poprawa bezpieczeń...
infraxstructure: Piotr Jabłoński "SDN w praktyce. Znacząca poprawa bezpieczeń...
PROIDEA
 
[JuraSIC! Meetup] Krzysztof Sikora- Jak Service Fabric rozwiąże twoje problem...
[JuraSIC! Meetup] Krzysztof Sikora- Jak Service Fabric rozwiąże twoje problem...[JuraSIC! Meetup] Krzysztof Sikora- Jak Service Fabric rozwiąże twoje problem...
[JuraSIC! Meetup] Krzysztof Sikora- Jak Service Fabric rozwiąże twoje problem...
Future Processing
 
Patronage 2016 Windows 10 Warsztaty
Patronage 2016 Windows 10 WarsztatyPatronage 2016 Windows 10 Warsztaty
Patronage 2016 Windows 10 Warsztaty
intive
 
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
Michal Furmankiewicz
 
Backup Exec Podręcznik Użytkownika
Backup Exec Podręcznik UżytkownikaBackup Exec Podręcznik Użytkownika
Backup Exec Podręcznik Użytkownika
Marcin Orocz
 
Cometari Dedicated Solutions Oferta ogólna
Cometari Dedicated Solutions Oferta ogólnaCometari Dedicated Solutions Oferta ogólna
Cometari Dedicated Solutions Oferta ogólna
Jakub Hajek
 
MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty
MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalistyMySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty
MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty
Wydawnictwo Helion
 
PREZENTACJA - Funkcje Ekran System
PREZENTACJA - Funkcje Ekran SystemPREZENTACJA - Funkcje Ekran System
PREZENTACJA - Funkcje Ekran System
Ekran System Polska
 
linxdatacenter - Comtegra
linxdatacenter - Comtegralinxdatacenter - Comtegra
linxdatacenter - ComtegraArno Coster CM
 
Jak zbudować aplikacje z wykorzystaniem funkcjonalności windows server 2016...
Jak zbudować aplikacje z wykorzystaniem funkcjonalności windows server 2016...Jak zbudować aplikacje z wykorzystaniem funkcjonalności windows server 2016...
Jak zbudować aplikacje z wykorzystaniem funkcjonalności windows server 2016...
Lukasz Kaluzny
 
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster RecoveryBezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery
Beyond.pl
 
Advanced automation and provisioning in Red Hat Satellite 6 - Red Hat Archite...
Advanced automation and provisioning in Red Hat Satellite 6 - Red Hat Archite...Advanced automation and provisioning in Red Hat Satellite 6 - Red Hat Archite...
Advanced automation and provisioning in Red Hat Satellite 6 - Red Hat Archite...
asquelt
 
[PLCUG] Power shell (PL)
[PLCUG] Power shell (PL)[PLCUG] Power shell (PL)
[PLCUG] Power shell (PL)
Jaroslaw Sobel
 
PLNOG 13: Robert Ślaski: NFV, Virtualise networks or die – the voice of the r...
PLNOG 13: Robert Ślaski: NFV, Virtualise networks or die – the voice of the r...PLNOG 13: Robert Ślaski: NFV, Virtualise networks or die – the voice of the r...
PLNOG 13: Robert Ślaski: NFV, Virtualise networks or die – the voice of the r...
PROIDEA
 
ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015
ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015
ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015
Michał Dudak
 

Similar to Xen desktop na platformie nutanix (20)

Infrastruktura Hiperkonwergentna na przykładzie platformy Nutanix - Marcin Ka...
Infrastruktura Hiperkonwergentna na przykładzie platformy Nutanix - Marcin Ka...Infrastruktura Hiperkonwergentna na przykładzie platformy Nutanix - Marcin Ka...
Infrastruktura Hiperkonwergentna na przykładzie platformy Nutanix - Marcin Ka...
 
Wirtualizacja
WirtualizacjaWirtualizacja
Wirtualizacja
 
PLNOG19 - Krzysztof Banel - Nowe modele bezpieczeństwa w sieciach SDN
PLNOG19 - Krzysztof Banel - Nowe modele bezpieczeństwa w sieciach SDNPLNOG19 - Krzysztof Banel - Nowe modele bezpieczeństwa w sieciach SDN
PLNOG19 - Krzysztof Banel - Nowe modele bezpieczeństwa w sieciach SDN
 
PLNOG 22 - Maciej Cichy, Konrad Tutak - W jaki sposób operatorzy zapewniają n...
PLNOG 22 - Maciej Cichy, Konrad Tutak - W jaki sposób operatorzy zapewniają n...PLNOG 22 - Maciej Cichy, Konrad Tutak - W jaki sposób operatorzy zapewniają n...
PLNOG 22 - Maciej Cichy, Konrad Tutak - W jaki sposób operatorzy zapewniają n...
 
PLNOG22: Konrad Tutak & Maciej Cichy - W jaki sposób operatorzy zapewniają ni...
PLNOG22: Konrad Tutak & Maciej Cichy - W jaki sposób operatorzy zapewniają ni...PLNOG22: Konrad Tutak & Maciej Cichy - W jaki sposób operatorzy zapewniają ni...
PLNOG22: Konrad Tutak & Maciej Cichy - W jaki sposób operatorzy zapewniają ni...
 
infraxstructure: Piotr Jabłoński "SDN w praktyce. Znacząca poprawa bezpieczeń...
infraxstructure: Piotr Jabłoński "SDN w praktyce. Znacząca poprawa bezpieczeń...infraxstructure: Piotr Jabłoński "SDN w praktyce. Znacząca poprawa bezpieczeń...
infraxstructure: Piotr Jabłoński "SDN w praktyce. Znacząca poprawa bezpieczeń...
 
[JuraSIC! Meetup] Krzysztof Sikora- Jak Service Fabric rozwiąże twoje problem...
[JuraSIC! Meetup] Krzysztof Sikora- Jak Service Fabric rozwiąże twoje problem...[JuraSIC! Meetup] Krzysztof Sikora- Jak Service Fabric rozwiąże twoje problem...
[JuraSIC! Meetup] Krzysztof Sikora- Jak Service Fabric rozwiąże twoje problem...
 
Patronage 2016 Windows 10 Warsztaty
Patronage 2016 Windows 10 WarsztatyPatronage 2016 Windows 10 Warsztaty
Patronage 2016 Windows 10 Warsztaty
 
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
 
Backup Exec Podręcznik Użytkownika
Backup Exec Podręcznik UżytkownikaBackup Exec Podręcznik Użytkownika
Backup Exec Podręcznik Użytkownika
 
Cometari Dedicated Solutions Oferta ogólna
Cometari Dedicated Solutions Oferta ogólnaCometari Dedicated Solutions Oferta ogólna
Cometari Dedicated Solutions Oferta ogólna
 
MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty
MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalistyMySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty
MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty
 
PREZENTACJA - Funkcje Ekran System
PREZENTACJA - Funkcje Ekran SystemPREZENTACJA - Funkcje Ekran System
PREZENTACJA - Funkcje Ekran System
 
linxdatacenter - Comtegra
linxdatacenter - Comtegralinxdatacenter - Comtegra
linxdatacenter - Comtegra
 
Jak zbudować aplikacje z wykorzystaniem funkcjonalności windows server 2016...
Jak zbudować aplikacje z wykorzystaniem funkcjonalności windows server 2016...Jak zbudować aplikacje z wykorzystaniem funkcjonalności windows server 2016...
Jak zbudować aplikacje z wykorzystaniem funkcjonalności windows server 2016...
 
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster RecoveryBezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery
 
Advanced automation and provisioning in Red Hat Satellite 6 - Red Hat Archite...
Advanced automation and provisioning in Red Hat Satellite 6 - Red Hat Archite...Advanced automation and provisioning in Red Hat Satellite 6 - Red Hat Archite...
Advanced automation and provisioning in Red Hat Satellite 6 - Red Hat Archite...
 
[PLCUG] Power shell (PL)
[PLCUG] Power shell (PL)[PLCUG] Power shell (PL)
[PLCUG] Power shell (PL)
 
PLNOG 13: Robert Ślaski: NFV, Virtualise networks or die – the voice of the r...
PLNOG 13: Robert Ślaski: NFV, Virtualise networks or die – the voice of the r...PLNOG 13: Robert Ślaski: NFV, Virtualise networks or die – the voice of the r...
PLNOG 13: Robert Ślaski: NFV, Virtualise networks or die – the voice of the r...
 
ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015
ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015
ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015
 

Xen desktop na platformie nutanix

 • 1. Citrix XenDesktop na platformie Nutanix 18 września 2015 Marcin Kaczmarek IT Engineer
 • 2. „Nutanix to rozwiązanie klastrowe w postaci appliance’ów 2U umożliwiające zbudowanie w pełni funkcjonalnej platformy wirtualizacyjnej. Pozwala wyeliminować konieczność zastosowania drogich rozwiązań macierzowych w architekturze SAN lub NAS, przy znakomitej w swojej klasie wydajności, skalowalności i jednocześnie niższych kosztach, dostosowanych do wymagań klienta. Modułowa budowa pozwala na rozbudowę od małych rozwiązań aż do dużych klastrów wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa i jego potrzeb.” Czym jest Nutanix? 9/23/2015©itelligence 2 http://www.s4e.pl/oferta/dostawcy/nutanix/
 • 6.  1000 – Podstawowe  3000 – Najbardziej optymalne  6000 – Dedykowane do najbardziej wymagających aplikacji  7000 – Stacje graficzne  8000 – Analogicznie jak seria 6000 plus duży storage  9000 – Seria all flash Nutanix modele 9/23/2015©itelligence 6
 • 12. Nutanix – Wirtualna platforma sprzętowa 9/23/2015©itelligence 12
 • 13. Nutanix – NDFS, CVM 9/23/2015©itelligence 13
 • 14.  Cassandra - Distributed metadata store  Zookeeper - Cluster configuration manager  Stargate - Data I/O manager  Curator - Map reduce cluster management and cleanup  Prism - UI and API Nutanix – NDFS, CVM 9/23/2015©itelligence 14
 • 15. Cassandra przechowuje i zarządza wszystkimi metadanymi klastra, jest to mocno zmodyfikowana Apache Cassandra. Usługa jest uruchamiana na każdym węźle klastra. Cassandra jest dostępna za pośrednictwem interfejsu o nazwie Medusa. Cassandra - Distributed metadata store 9/23/2015©itelligence 15
 • 16. Zeus przechowuje całą konfigurację klastra włączając hosts, IP-ki itp.. Jest oparty na projekcie Apache Zookeeper. Usługa jest uruchamiana na trzech węzłach klastra z czego jeden jest wybrany jako lider. Lider odbiera wszystkie żądania i przekazuje je do peerów. Jeśli lider nie reaguje, automatycznie jest wybierany nowy. Zookeeper jest dostępny za pośrednictwem interfejsu o nazwie Zeus. Zookeeper - Cluster configuration manager 9/23/2015©itelligence 16
 • 17. Stargate jest odpowiedzialny za data managemant i operacje I/O, jest to główny interfejs do hypervisora / klienta (za pośrednictwem NFS, iSCSI lub SMB). Usługa jest uruchamiania na każdym węźle w klastrze. Stargate - Data I/O manager 9/23/2015©itelligence 17 Curator - Map reduce cluster management and cleanup Curator jest odpowiedzialny za zarządzanie i dystrybuowanie zadań całego klastra, w tym disk balancing, proactive scrubbing itp..Kurator jest uruchamiany na każdym węźle i jest kontrolowany przez Curator Mastera który odpowiada za planowanie zadań i ich delegację. Prism - UI and API Prism jest konsolą do zarządzania, konfiguracji i monitorowania platformy Nutanix. Działa na każdym nodzie w klastrze.
 • 18. Genesis jest procesem, który jest uruchamiany na każdym węźle i jest odpowiedzialny za wszelkie interakcje (start,stop, itp.), jak i za wstępną konfigurację. Jest procesem który działa niezależnie od klastra, jedynym wymogiem do poprawnego działania jest uruchomiony Zookeeper. Genesis - Cluster component & service manager 9/23/2015©itelligence 18 Chronos - Job and task scheduler Chronos jest odpowiedzialny za wykonywanie i panowanie zadań Curatora. Chronos działa na każdym węźle i jest kontrolowany przez Chronos Mastera który działa na tym samy nodzie co Curator Master. Cerebro - Replication/DR manager Cerebro jest odpowiedzialny za replikację i DR. Obejmuje to replikacje do zdalnych lokalizacji, przełączania i migrację w trybie awaryjnym. Cerebro działa na każdym nodzie, wszystkie węzły uczestniczą w replikacji do zdalnej lokalizacji.
 • 19. IO path and NDFS – Pojedyńczy node 9/23/2015©itelligence 19 Nutanix cVM Hypervisor HDDSATA SSD Guest VM Guest VM Guest VM Guest VM SATA SSD HDDHDDHDD NFS datastore
 • 20.  Distributed Metadata  Brak wąskich gardeł IO path and NDFS – Wiele node’ów 9/23/2015©itelligence 20 Nutanix cVM HD D SATA SSD Guest VM Guest VM Guest VM Guest VM SATA SSD HD D HD D HD D NFS datastore Nutanix cVM HD D SATA SSD Guest VM Guest VM Guest VM Guest VM SATA SSD HD D HD D HD D NFS datastore Nutanix cVM HD D SATA SSD Guest VM Guest VM Guest VM Guest VM SATA SSD HD D HD D HD D NFS datastoreNutanix Distributed File System
 • 21.  Dane zapisywane lokalnie  Replikacja pomiędzy nodami dla zapewnienia wysokiej dostępności  Replikacja rozłożona pomiędzy cały klaster dla zapewnienia wysokiej wydajności IO path and NDFS – Write I/O 9/23/2015©itelligence 21 Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage A B CA B C
 • 22.  Lokalny odczyt danych IO path and NDFS – Read I/O 9/23/2015©itelligence 22 Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage A B C A C BA B C
 • 23.  Lokalny odczyt danych  Zdalny odczyt danych w przypadku braku danych lokalnie IO path and NDFS – Read I/O 9/23/2015©itelligence 23 Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage A C A C BA C BB
 • 24.  Dostęp do metadanych z każdego miejsca w obrębie klastra VM Awareness (VMware vMotion, DRS) 9/23/2015©itelligence 24 Node Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Nutanix cVM Hypervisor Storage A B C A C BAB CB
 • 25.  Dostęp do metadanych z każdego miejsca w obrębie klastra  Kopia metadanych w celu zapewnienia odporności na uszkodzenia High availability 9/23/2015©itelligence 25 Guest VM Node Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Guest VM Nutanix cVM Hypervisor Storage Node Nutanix cVM Hypervisor Storage A B C A C BBBA C A C
 • 26.  Automatyczny rozkład danych Features 9/23/2015©itelligence 26
 • 27.  Podążanie danych za VM Features 9/23/2015©itelligence 27
 • 32.  Replikacja i Metro Availability Features 9/23/2015©itelligence 32 Customer Network
 • 34. 1. Wsparcie i certyfikacja platformy dla najpopularniejszych rozwiązań (Citrix XenDesktop/XenApp, Vmware Horizon View, Microsoft VDI) 2. Szczegółowe scenariusze sizowania i implementacji 3. Wspracie dla różnych hypervisor’ów (Vmware Esxi, Hyper-V, KVM) 4. Szybkie wdrożenie platformy 5. Eliminacja ryzyka nie szacowania rozmiaru środowiska 6. Liniowa skalowalność całej platformy w zależności od potrzeb 7. Jedna konsola do zarządzania platformą sprzętową 8. Integracja z rozwiązaniami VDI (Vmware VCAI, Microsoft ODX, plugin dla XenDesktop) 9. Funkjonalność shadow cloning dla linked clone Dlaczego Nutanix pod VDI 9/23/2015©itelligence 34
 • 36. 1. Partnerstwo Citrix <->Nutanix (Program VDI Assurance) 2. Gotowe scenariusz sizingu i implemantacji 3. Możliwość uruchomienia rozwiązań Citrix na Hyper-V/Vmware/Acropolis 4. Natywny plugin do XenDesktop 5. Scenariusze DR dla rozwiązań Citrix (DR do drugiego DC lub chmury) 6. Rozumienie przez platformę Nutanix Citrixa Dlaczego Nutanix pod Citrix 9/23/2015©itelligence 36
 • 38. Sprzęt dostarczony na testy 9/23/2015©itelligence 38
 • 39.  Na platformie zainstalowano Vmware wraz z środowiskiem XenDesktop 7.6 (około 15 serwerów)  Utworzono około 60 VDI dla użytkowników testowych (Każdy z uczestników testów otrzymał dwa VDI jeden Static, drugi Static with vDisk)  Utworzono 300 VDI do testów wydajności platformy (3DMark i Login VSI)  3 maszyny z Iometerem  Wirtualny Firewall  Wirtualny Loadbalancer 9/23/2015©itelligence 39 Środowisko testowe
 • 40.  Kompresja środowiska  Wydajność  Losowy Zapis  Losowy odczyt Storage 9/23/2015©itelligence 40
 • 42.  Wykorzystano Machine Creation Services  Test wykonano dla 300 deskopów poolowych( Windows 7 1vCPU & 1 GB RAM, 30 GB OS Disk, Microsoft Office 2010, Adobe Acrobat Reader 9, Internet Explorer)  VSImax = 979ms VSIindex = 1169ms Login VSI 9/23/2015©itelligence 42
 • 43.  Średnia utylizacja CPU w clustrze na poziomie ~49% maksymalna utylizacja 96,95%  Średmia utylizacja RAM w clustrze Vmware na poziomie ~50% maksymalna utylizacja 70,74% VMware Metrics 9/23/2015©itelligence 43
 • 45.  Posiada funkcje zwykłego storage (kompresja, deduplikacja, tiering, szyfrowanie LUN, snapshot macierzowy, shadow clonning)  Wsparcie SRM  Możliwość wystawienia storage poza platformę do zewnętrznych serwerów  Dobra skalowalność (zaczynasz od 3 nodów i dokładasz pojedyncze nody, brak ograniczeń na ilość nodów)  Możliwość dobrania hardware pod swoje potrzeby (można mieszać różne nody)  Wsparcie różnych hyperwizorów (Vmware, Hyper-V, KVM)  Dedykowane scenariusze pod wdrożenia Citrix XenDesktop, Microsoft VDI i Vmware Horizon  Plugin do Citrix XenDesktop Tania platforma pod VDI 9/23/2015©itelligence 45
 • 46. Simplivity vs EMC VSPEX vs Nutanix 9/23/2015©itelligence 46 Features Simplivity EMC VSPEX ( EVO:RAIL) Nutanix Rozmiar chassis 2U 2U 2U Ilość Node w chassis 1 4 1,2,4 - W zależności od typu Minimalna ilość Node 1 4 3 Skalowalność 8 OmniCubes w Data Center lub 32 w Federacji Skalowanie przez dołożenie kolejnych 4 node (Całej skrzynki) można skalować tylko do 16 node (4 Skrzynek) Skalowanie per pojedyńczy node / Można mieszać nody różnych mocy / Brak ograniczeń w skalowaniu Obsługiwane hypervizory Vmware, KVM Vmware Vmware Hyper-v KVM Wystawianie Storage NFS VSAN NFS, SMB3, iSCSI Tiering Brak Brak 3 Stopniowy pomiędzy RAMEM dyskami SSD i SATA Szyfrowanie Brak Brak TAK Kompresja Tak Brak TAK Deduplikacja Tak Brak TAK Schadow Cloning Brak Brak TAK Snapshots Snapshot macierzowy, Snapshot z vCenter Tylko z vCenter Snapshot macierzowy, Snapshot z vCenter Plugin do Citrix XenDesktop Brak Brak TAK Pojemność Storage 4 node 18 TB 7,35TB (800GB SSD Cache, 6,55 TB SATA) 8,15 TB (800GB SSD, 7350 TB SATA) Moc Pojedyńczego Node 2xIntel E5-2630v3 (16 Core) / 768 GB / 4x400GB, 20x1TB 2xIntel E5-2620v2 (6 Core) / 192 GB / 1x400GB 4x1,2TB 2xIntel E5-2630v3 (16 Core) / 256 GB / 2x480GB, 4x1TB Rozwiazanie do Backup w cenie Tak VDPA (Licencja do 8 TB Deduplikatów) Snapshot na poziomie macierzy Replikacja Tak Tylko za pomoca EMC Receverpoint lub vsphere replikation Replikacja do ośrodka zapasowe / Metro Cluster Wsparcie SRM Brak Brak Tak Replikacja do chmury Tylko Amazon Tylko za pomoca EMC Cloudarray Tylko Amazon
 • 48. Wycenione rozwiązanie :  Można na nim uruchomić około 80- 120 VM  Każda maszyna ma 2vcpu, 4GB RAM i 60 GB 9/23/2015©itelligence 48
 • 49.  http://stevenpoitras.com/the-nutanix-bible/  http://designbrewz.com  https://portal.nutanix.com/#/page/docs  http://next.nutanix.com/  http://myvirtualcloud.net/?page_id=5770  https://www.youtube.com/channel/UCJupSMWQRKQTvkb2CfkW0Eg Przydatne linki 9/23/2015©itelligence 49
 • 50. We make the most of SAP ® solutions! 9/23/2015©itelligence Dziękuję za uwagę Contact itelligence: Marcin.Kaczmarek@itelligence.pl

Editor's Notes

 1. Wirtualizacja Serwerów: Prywatna chmura obliczeniowa jest rozwiązaniem w pełni wydajnym, skalowalnym, spełniającym wymagania wszystkich klientów i aplikacji. Dzięki skalowalnej architekturze prywatna chmura może rozrastać się wraz z potrzebami środowiska. Dedykowana platforma do uruchamiania popularnych aplikacji takich jak, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange and SharePoint Rozproszona architektura zapewniająca wysoką wydajność dla różnych typów środowisk Zapewnia liniową skalowalność, wysoką wydajność i dostępność Niezależność od platformy wirtualizacyjnej Wirtualizacja Desktopów: Platforma Nutanix dostarcza w ramach pojedynczej obudowy kompleksowe rozwiązania VDI klasy enterprise Rozwiązanie typu Plug-and-play gotowe dla środowiska VMware Horizon Suite., Citrix XenDesktop i Citrix i Citrix XenApp Pamięć cache oparta na wydajnych dyskach flash wspomaga rozwiązania VDI Architektura typu Scale-Out pozwalające na rozbudowę małego środowiska VDI do systemu enterprise Wsparcie dla wszystkich typów systemów VDI. Zaczynając od podstawowych funkcji po zaawansowane środowiska graficzne. Big Data: Zaawansowana technologia tieringu danych, wraz z warstwą szybkiej pamięci typu flash, umożliwia zwirtualizowanym aplikacjom do obsługi dużych zbiorów danych działać szybciej, niż w przypadku tradycyjnej architektury. Skalowalna infrastruktura dedykowana pod rozwiązania takie, jak Splunk Enterprise, może być wdrożona i uruchomiona w mniej niż 1 dzień Działające aplikacje równolegle z innymi usługami bez degradacji wydajności Znaczna redukcja zajmowanej przestrzeni serwerowni i kosztów zarządzania Skalowalność do każdego rozwiązania Zdalne oddziały: Przystępna cena, małe rozmiary urządzeń są idealnym rozwiązaniem dla zdanych oddziałów dzięki możliwości uruchomienia prawie każdej usługi, w tym lokalnych aplikacji, VDI, serwera plików, usługi wydruku, usług DHCP i DNS, optymalizacji sieci WAN. Szybkie wdrożenie w ramach zdalnego oddziału dzięki ustandaryzowanej architekturze Pełna wirtualizacja zdalnych oddziałów w oparciu o pojedynczy appliance o rozmiarze 2U Dedykowane platformy do wirtualizacji małych zdalnych oddziałów Disaster Recovery: Zapewniając natywną replikacje pojedynczych maszyn wirtualnych możemy stworzyć wysoko wydajne środowisko kopii zapasowych. Elastyczna architektura n-way wspiera rozwiązania typu site-to-site oraz hub-and-spoke. Efektywne zarządzanie maszynami wirtualnymi i replikacją danych Replikacja jedynie unikalnych bloków danych dla zapewniania maksymalnej wydajności Storage Replication Adapter (SRA) wspiera VMware Site Reovery Manager Wsparcie dla produktów do automatyzacji procesów innych producentów (Veeam)
 2. Seamless HA Transparently route traffic to remote controller VM Pick and choose VMs that get HA Hypervisor continues to communicate with same datastore address Reroute to local controller VM once available SDN auto-pathing No support from HW required Smart agent monitors controller VM Routing rules modified in vSwitch Compare against legacy dual-controller appliances Active-active controllers Hypervisor is aware of multiple datastore addresses Not possible with NFS
 3. Akropol rozproszonych infra ma funkcję o nazwie "Cień klonów", który pozwala na rozproszonychbuforowanie określonego vDisks lub VM danych, który jest w scenariuszu "wielo--czytnik".Doskonałym przykładem tego jest że podczas wdrażania VDI wielu "związane z klonów" będziebyć przekazywanie żądań odczytu do centralnego master lub "Podstawy VM". W przypadkuVMware View to się nazywa repliki dysku i jest czytany przez wszystkich połączonych klonów, i wXenDesktop, to się nazywa VM MCS Master. To będzie również działać w każdym scenariuszu,które mogą być pewien wielo--czytnik scenariusz (np. wdrażania serwerów, magazyny, itp.).Danych lub miejscowości I/O jest krytyczne dla najwyższą możliwą wydajność VM i kluczowestruct DSF. Z klonów cienia DSF będzie monitorować vDisk dostęp tendencje podobne do czego dla danychmiejscowości. Jednak w przypadku istnieją żądania od ponad dwóch CVMs zdalnego (jak równieżlokalnych CVM) i wszystkie żądania są odczytywane I/O, dysk vDisk zostanie oznaczony jakoniezmienne. Gdy dysk został oznaczony jako niezmienne, dysk vDisk może następnie byćbuforowane lokalnie przez każdego CVM Dokonywanie przeczytać żądania do niego (aka cieńklonów podstawowego vDisk). To pozwoli VMs na każdy węzeł, aby przeczytać VM podstawyvDisk lokalnie. W przypadku VDI oznacza to replika dysku mogą być buforowane przez każdywęzeł i wszystkie żądań odczytu do bazy będą podawane lokalnie. Uwaga: Dane migracji możnatylko na czytać, nie powodzi sieci i pozwala na wykorzystanie wydajne pamięci podręcznej. Wprzypadku gdy Base VM jest modyfikowany klonów cienia zostaną usunięte i proces będziezacząć od nowa. Klonów cienia są włączone domyślnie (jak 4.0.2) i może być włączona/wyłączonaza pomocą następującego polecenia NCLI: ncli klastra edycja params Włącz cień klonów = <true/false>.
 4. Network <=5ms RTT < 400 KMs between two sites Bandwidth depends on ‘data change rate’ Recommended: redundant physical networks b/w sites Infrastructure 2 Nutanix clusters, one on each site Mixing hardware models allowed Hypervisor ESXi in NOS 4.1 Hyper-V/KVM Requirement is enough bandwidth to handle the data change rate, and a round trip time of <=5ms. A redundant network link is obviously highly recommended. Keep in mind that the cluster used to replicate data does not have to have the exact same hardware.
 5. 4 Server AD – 2 vCPU, 4 GB RAM 50 GB OS Disk (Dwie domeny jedna Managementowa, druga dla userów VDI) 1 vCenter Server – 2 vCPU 8 GB RAM 100 GB OS + APP 1 SQL Server – 4 vCPU 16 GB RAM 150 GB OS + APP 2 XenDesktop Controler – 4 vCPU 8 GB RAM 50 GB 1 Director – 2 vCPU 4 GB RAM 50 OS 1 Studio - 2 vCPU 4 GB RAM 50 OS 2 StoreFront - 2 vCPU 4 GB RAM 50 OS 1 Microsoft Multiple Activation Key Server – 1 vCPU 4 GB RAM 50 OS 2 FS - 2 vCPU 4 GB RAM 50 OS + 200 GB Data
 6. Testy kompresji zostały wykonane ostatniego dnia testów sprawdzono ile udało się skompresować ( Powstał jeden DataStore na którym były VDI, Infrastruktura pod nie itp.) Testy wydajności storage wykonano IOMeterem zainstalowany na Windows 2012 (2vCPU, 4GB RAM), io size 8k, rozmiar testowego pliku 2 TB. Dobra wydajność przy operacjach odczytu Zapis na dyskach : nasycenie występuje przy około 1000 IOPS odpowiada fizycznym możliwością zamontowanych dysków (12 dysków x 80 IOPS = 960 IOPS) Mała latencja około 1,5-2 ms Słabe (poniżej oczekiwań) wyniki dla mieszanych operacji (50:50) oczytu/zapisu
 7. Zainstalowano 12 Laucher machine
 8. Zainstalowano Ocena jest podawana przy użyciu następujących wskaźników: o Minimum Response: czas reakcji aplikacji minimalne o Average Response: czas reakcji aplikacji średnia o Maximum Response czas reakcji maksymalny aplikacji O VSI Baseline: średni czas reakcji aplikacji po raz pierwszy 15 sesji o VSIIndex:  jest średnia reakcja czas spada z maksymalnej utylizacji do niższej o 2 % o VSImax: w przypadku osiągnięcia maksymalnej wartości sesjami rozpoczętej przed VSIIndex Dostaje średnią powyżej linii podstawowej VSI x 125% + 3000ms
 9. Podczas startu maszyn wystąpił skok IOPSów do 4093 Średni poziom IOPS to 1758 Latencja na odczycie utrzymywała się na poziomie średnio 1,45ms Latencja na zapisie utrzymywała się na poziomie średnio 7,49ms