SlideShare a Scribd company logo
Vairocana Buddha.docx
Vairocana Buddha, Akanistha world

More Related Content

More from HuongMinhNguyen

Vairocana buddha.docx
Vairocana buddha.docxVairocana buddha.docx
Vairocana buddha.docx
HuongMinhNguyen
 
I vow to rebirth in Sukhavati.docx
I  vow to rebirth in Sukhavati.docxI  vow to rebirth in Sukhavati.docx
I vow to rebirth in Sukhavati.docx
HuongMinhNguyen
 
All peace and joy in the world.docx
All peace and joy in the world.docxAll peace and joy in the world.docx
All peace and joy in the world.docx
HuongMinhNguyen
 
I vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docxI vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docx
HuongMinhNguyen
 
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
HuongMinhNguyen
 
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
HuongMinhNguyen
 
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
HuongMinhNguyen
 
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docxBODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
HuongMinhNguyen
 
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
HuongMinhNguyen
 
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
HuongMinhNguyen
 
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docxbồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
HuongMinhNguyen
 
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI  NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docxCHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI  NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
HuongMinhNguyen
 
The Five Dhyani Buddhas.docx
The Five Dhyani Buddhas.docxThe Five Dhyani Buddhas.docx
The Five Dhyani Buddhas.docx
HuongMinhNguyen
 
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
HuongMinhNguyen
 
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docxTemple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
HuongMinhNguyen
 
Số tử vi không có dây tơ hồng, không kết hôn nhưng trì Kinh Hoa Nghiêm đã tha...
Số tử vi không có dây tơ hồng, không kết hôn nhưng trì Kinh Hoa Nghiêm đã tha...Số tử vi không có dây tơ hồng, không kết hôn nhưng trì Kinh Hoa Nghiêm đã tha...
Số tử vi không có dây tơ hồng, không kết hôn nhưng trì Kinh Hoa Nghiêm đã tha...
HuongMinhNguyen
 
Vairocana shines wherever mildly.docx
Vairocana shines wherever mildly.docxVairocana shines wherever mildly.docx
Vairocana shines wherever mildly.docx
HuongMinhNguyen
 
Vairocana Buddha’s light.docx
Vairocana Buddha’s light.docxVairocana Buddha’s light.docx
Vairocana Buddha’s light.docx
HuongMinhNguyen
 

More from HuongMinhNguyen (18)

Vairocana buddha.docx
Vairocana buddha.docxVairocana buddha.docx
Vairocana buddha.docx
 
I vow to rebirth in Sukhavati.docx
I  vow to rebirth in Sukhavati.docxI  vow to rebirth in Sukhavati.docx
I vow to rebirth in Sukhavati.docx
 
All peace and joy in the world.docx
All peace and joy in the world.docxAll peace and joy in the world.docx
All peace and joy in the world.docx
 
I vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docxI vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docx
 
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
 
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
 
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
 
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docxBODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
 
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
 
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
 
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docxbồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
 
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI  NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docxCHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI  NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
 
The Five Dhyani Buddhas.docx
The Five Dhyani Buddhas.docxThe Five Dhyani Buddhas.docx
The Five Dhyani Buddhas.docx
 
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
 
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docxTemple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
 
Số tử vi không có dây tơ hồng, không kết hôn nhưng trì Kinh Hoa Nghiêm đã tha...
Số tử vi không có dây tơ hồng, không kết hôn nhưng trì Kinh Hoa Nghiêm đã tha...Số tử vi không có dây tơ hồng, không kết hôn nhưng trì Kinh Hoa Nghiêm đã tha...
Số tử vi không có dây tơ hồng, không kết hôn nhưng trì Kinh Hoa Nghiêm đã tha...
 
Vairocana shines wherever mildly.docx
Vairocana shines wherever mildly.docxVairocana shines wherever mildly.docx
Vairocana shines wherever mildly.docx
 
Vairocana Buddha’s light.docx
Vairocana Buddha’s light.docxVairocana Buddha’s light.docx
Vairocana Buddha’s light.docx
 

Vairocana Buddha.docx