SlideShare a Scribd company logo

If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docx

Nếu chư Phật, bồ tát Chẳng xuất hiện thế gian, Thời không một chúng sanh Có thể được an lạc. --- Như Lai Đẳng chánh giác Và các chúng Thánh hiền Xuất hiện ở thế gian Cho chúng sanh được vui. == Phẩm 14:” Tu Di đảnh kệ tán”, Kinh Hoa Nghiêm === If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas Did not appear within the world, Not a single sentient being Would gain happiness and peace. -- The Thus Come Ones of Proper, Equal Enlightenment And the multitudes of worthy Sages Show themselves within the world, Giving happiness to sentient beings. == *Chapter 14:“Praises at the Summit of Mount Sumeru” ~The Avatamsaka sutra.

1 of 2
Download to read offline
Nếu chư Phật, bồ tát
Chẳng xuất hiện thế gian,
Thời không một chúng sanh
Có thể được an lạc.
---
Như Lai Đẳng chánh giác
Và các chúng Thánh hiền
Xuất hiện ở thế gian
Cho chúng sanh được vui.
==
Phẩm 14:” Tu Di đảnh kệ tán”,
Kinh Hoa Nghiêm
===
If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas
Did not appear within the world,
Not a single sentient being
Would gain happiness and peace.
--
The Thus Come Ones of Proper, Equal Enlightenment
And the multitudes of worthy Sages
Show themselves within the world,
Giving happiness to sentient beings.
==
*Chapter 14:“Praises at the Summit of Mount Sumeru”
~The Avatamsaka sutra.

Recommended

KÍNH DÂNG PHẬT A DI ĐÀ.docx
KÍNH DÂNG PHẬT A DI ĐÀ.docxKÍNH DÂNG PHẬT A DI ĐÀ.docx
KÍNH DÂNG PHẬT A DI ĐÀ.docxHuongMinhNguyen
 
I vow to be reborn in Sukhavati.docx
I vow to be reborn in Sukhavati.docxI vow to be reborn in Sukhavati.docx
I vow to be reborn in Sukhavati.docxHuongMinhNguyen
 
Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docx
Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docxReciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docx
Reciting 100 pages of the Avatamsaka sutra.docxHuongMinhNguyen
 
Little Monk by Miss La Sen house.docx
Little Monk by Miss La Sen house.docxLittle Monk by Miss La Sen house.docx
Little Monk by Miss La Sen house.docxHuongMinhNguyen
 
Little Monk, Avatamsaka sutra.docx
Little Monk, Avatamsaka sutra.docxLittle Monk, Avatamsaka sutra.docx
Little Monk, Avatamsaka sutra.docxHuongMinhNguyen
 
The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docx
The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docxThe Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docx
The Buddha’s awesome spiritual power pervades the ten directions..docxHuongMinhNguyen
 
I vow to rebirth in Sukhavati.docx
I  vow to rebirth in Sukhavati.docxI  vow to rebirth in Sukhavati.docx
I vow to rebirth in Sukhavati.docxHuongMinhNguyen
 

More Related Content

More from HuongMinhNguyen

All peace and joy in the world.docx
All peace and joy in the world.docxAll peace and joy in the world.docx
All peace and joy in the world.docxHuongMinhNguyen
 
I vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docxI vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docxHuongMinhNguyen
 
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....HuongMinhNguyen
 
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docxHuongMinhNguyen
 
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docxHuongMinhNguyen
 
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docxBODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docxHuongMinhNguyen
 
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docxHuongMinhNguyen
 
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docxHuongMinhNguyen
 
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docxbồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docxHuongMinhNguyen
 
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI  NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docxCHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI  NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docxHuongMinhNguyen
 
The Five Dhyani Buddhas.docx
The Five Dhyani Buddhas.docxThe Five Dhyani Buddhas.docx
The Five Dhyani Buddhas.docxHuongMinhNguyen
 
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...HuongMinhNguyen
 
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docxTemple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docxHuongMinhNguyen
 
PATTERN OF THE COPYING AVATAMSAKA SUTRA.docx
PATTERN OF THE COPYING AVATAMSAKA SUTRA.docxPATTERN OF THE COPYING AVATAMSAKA SUTRA.docx
PATTERN OF THE COPYING AVATAMSAKA SUTRA.docxHuongMinhNguyen
 
I thank Vairocana’s miracles
I thank Vairocana’s miraclesI thank Vairocana’s miracles
I thank Vairocana’s miraclesHuongMinhNguyen
 
Vairocana shines wherever mildly.docx
Vairocana shines wherever mildly.docxVairocana shines wherever mildly.docx
Vairocana shines wherever mildly.docxHuongMinhNguyen
 
Vairocana Buddha’s light.docx
Vairocana Buddha’s light.docxVairocana Buddha’s light.docx
Vairocana Buddha’s light.docxHuongMinhNguyen
 

More from HuongMinhNguyen (18)

Vairocana Buddha.docx
Vairocana Buddha.docxVairocana Buddha.docx
Vairocana Buddha.docx
 
All peace and joy in the world.docx
All peace and joy in the world.docxAll peace and joy in the world.docx
All peace and joy in the world.docx
 
I vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docxI vow to rebirth in Sukhavati..docx
I vow to rebirth in Sukhavati..docx
 
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
Bodhi mind, bodhicitta, bodhisattva precepts, anuttara-samyak-sambodhi mind.....
 
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
 
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
5 repent, praise buddha,bodhi mind- avatamsaka sutra.docx
 
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docxBODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
BODHICITTA or BODHI MIND, chapter 39, Avatamsaka sutra.docx
 
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi-1.docx
 
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docxBodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
Bodhi mind, bodhicitta, Bodhisattva Precepts, Anuttara-samyak-sambodhi.docx
 
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docxbồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
bồ đề tâm- phẩm 39-KINH HOA NGHIÊM.docx
 
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI  NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docxCHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI  NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
CHỮA LÀNH UNG THƯ PHỔI NHỜ PHÁT “BỒ ĐỀ TÂM”, THỌ “BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA”..docx
 
The Five Dhyani Buddhas.docx
The Five Dhyani Buddhas.docxThe Five Dhyani Buddhas.docx
The Five Dhyani Buddhas.docx
 
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
temple wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka sutra, Hsuan Hua Master...
 
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docxTemple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
Temple Wedding ceremony, Vairocana Buddha, Avatamsaka, Hsuan Hua master.docx
 
PATTERN OF THE COPYING AVATAMSAKA SUTRA.docx
PATTERN OF THE COPYING AVATAMSAKA SUTRA.docxPATTERN OF THE COPYING AVATAMSAKA SUTRA.docx
PATTERN OF THE COPYING AVATAMSAKA SUTRA.docx
 
I thank Vairocana’s miracles
I thank Vairocana’s miraclesI thank Vairocana’s miracles
I thank Vairocana’s miracles
 
Vairocana shines wherever mildly.docx
Vairocana shines wherever mildly.docxVairocana shines wherever mildly.docx
Vairocana shines wherever mildly.docx
 
Vairocana Buddha’s light.docx
Vairocana Buddha’s light.docxVairocana Buddha’s light.docx
Vairocana Buddha’s light.docx
 

If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas.docx

  • 1. Nếu chư Phật, bồ tát Chẳng xuất hiện thế gian, Thời không một chúng sanh Có thể được an lạc. --- Như Lai Đẳng chánh giác Và các chúng Thánh hiền Xuất hiện ở thế gian Cho chúng sanh được vui. == Phẩm 14:” Tu Di đảnh kệ tán”, Kinh Hoa Nghiêm === If Sages like the Buddhas and the Bodhisattvas Did not appear within the world, Not a single sentient being Would gain happiness and peace. -- The Thus Come Ones of Proper, Equal Enlightenment And the multitudes of worthy Sages Show themselves within the world, Giving happiness to sentient beings. ==
  • 2. *Chapter 14:“Praises at the Summit of Mount Sumeru” ~The Avatamsaka sutra.