SlideShare a Scribd company logo
ВИВЧЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ МЕДІА В
УКРАЇНІ 2016
НАЦІОНАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ
Аудиторія: широка громадськість
СЕРПЕНЬ 2016
Дане дослідження стало можливим завдяки підтримці
Американського народу, що була надана через проект USAID «У-
Медіа», який реалізовується міжнародною організацією Internews
Network. Зміст матеріалів є виключною відповідальністю
компанії InMind і не обов'язково відображає точку зору USAID,
уряду США та Internews Network.
ЗМІСТ
Цілі і задачі дослідження 3
Дизайн дослідження 4
Ключові результати 5
Медіа-грамотність 31
Соціально-демографічний профіль
Довіра до засобів масової інформації 25
Медіа-споживання 8
39
• Визначити ставлення широкої громадськості до ЗМІ
• Оцінити рівень задоволеності регіональними, загальнонаціональними та російськими медіа всіх типів
• Оцінити вподобання споживачів по відношенню до різних типів ЗМІ
• Оцінити рівень споживання різних типів ЗМІ
• Оцінити рівень довіри до різних типів ЗМІ
• Оцінити рівень медіа-грамотності населення
ЦІЛІ І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ
3
4
ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ
Метод
F2F опитування
Цільова аудиторія
Чоловіки/Жінки 18-65
Дати проведення польових робіт
Хвиля 2015: травень – червень
Хвиля 2016: травень – червень
Розмір вибірки
Репрезентативна частина ~ 1640 інтерв'ю/хвиля
Загальна вибірка - 4048 інтерв'ю/хвиля, з яких
по 300 інтерв'ю 12 областях: Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська
Географія
Україна, міста 50 тис.+
Виключені Крим та зона АТО
Очевидно, що тенденція зростання онлайн-джерел
залишиться, оскільки чим молодшою є аудиторія, тим
вищою є їх популярність (у віці до 35 років доля інтернет
ЗМІ перевищує 80%).
Отримуючи новини із «глобальної мережі» споживачі
найчастіше віддають перевагу соціальним мережам та
агрегаторам новин (ukr.net), а не конкретному інтернет-
виданню. Говорячи про соцмережі, за рік значно зросла
аудиторія Facebook.
ДОВІРА ДО ЗМІ
Позитивним для інтернет ЗМІ є той факт, що із зростанням
їх аудиторії не втрачається довіра. Навпаки, за рік довіра
до інтернет ЗМІ зросла, як до регіональних, так і
загальнонаціональних.
Найвищий рівень довіри все ще залишається в
телебачення.
В цілому, населення декларує довіру виключно до
українських джерел. Довіра до російських інтернет-
ресурсів знаходиться на досить низькому рівні і в
основному формується населенням сходу та півдня
України.
ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
Ріст числа користувачів інтернету супроводжується
змінами в структурі медіа-споживання населення:
традиційні ЗМІ (телебачення, радіо, друковані) поступово
втрачають свою аудиторію, поступаючись місцем
новинним сайтам та соціальним мережам.
Незважаючи на динамічний розвиток онлайн-медіа
телебачення все ж залишається джерелом №1 для
отримання новин. Лідерські позиції ТБ утримує за рахунок
дорослої аудиторії (35+). В рейтингу каналів три верхні
позиції по медіа-споживанню займають 1+1, Інтер та СТБ.
Отримання новин із радіо та друкованих джерел стає все
менш розповсюдженим. Перспективи для преси скоріше
негативні: чим молодшою є аудиторія, тим менш
затребуваним є дане джерело інформації.
Ключові результати (1)
85%
64%
35% 31%
82%
67%
28% 23%
ТБ Інтернет
(сайти, соцмережі)
Радіо Друковані
2015
2016
Якими засобами масової інформації ви
користувалися протягом останніх 30
днів для отримання новин?
12%
23%
19%
1%
21%
27%
16%
4%
2015
2016
Якою соцмережею ви переважно
користуєтесь для отримання новин?
2015 2016
Довіра до загальнонаціональних ЗМІ
ТБ 61% 58%
Інтернет 47% 52%
Друковані 34% 31%
Радіо 39% 36%
Довіра до регіональних ЗМІ
ТБ 51% 52%
Інтернет 40% 45%
Друковані 36% 33%
Радіо 35% 32%
Довіра до російських ЗМІ
ТБ 4% 3%
Інтернет 8% 7%
Друковані 3% 2%
Радіо 3% 2%
Наскільки Ви довіряєте новинам?
(показана часта тих, хто довіряє повністю або скоріше довіряє)
5
АУДИТОРІЯ ІНТЕРНЕТ ЗМІ
Загальнонаціональні Інтернет ЗМІ: Найнижчим
споживання національних інтернет-ресурсів
залишається в Донецькій області – 72%.
Регіональні Інтернет ЗМІ: Найбільш популярні вони
в Донецькій області (76%), Миколаївській (76%),
Одеській (58%). Найнижчим споживання залишається
в Полтавській (8%).
Російські Інтернет ЗМІ: Найбільше зниження
аудиторії в Дніпропетровській, Херсонській та
Київській областях. На даний час, більше всього
споживачів російських інтернет-джерел – на сході та
півдні (~20%).
АУДИТОРІЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ
Загальнонаціональні Друковані ЗМІ: За рік
середній рівень споживання загальнонаціональних
видань знизився.
Регіональні Друковані ЗМІ: Серед споживачів
друкованих ЗМІ більшість населення віддають
перевагу регіональним виданням і ця тенденція
посилюється.
Російські Друковані ЗМІ: мало розповсюджена.
АУДИТОРІЯ РАДІО
Основний тип радіо – національні станції. Регіональні
радіостанції найбільш розповсюджені у Львівській
(71%) та Одеській (49%) областях. Російські станції є
незначними.
По всіх типах медіа, крім друкованих, респонденти
віддають перевагу загальнонаціональним ЗМІ замість
регіональних. Російські ЗМІ практично не
використовуються населенням, за рік аудиторія ще
більше скоротилася.
АУДИТОРІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Загальнонаціональне ТБ: У всіх областях більше
95% споживачів ТБ дивляться загальнонаціональні
канали.
Регіональне ТБ: Найвища частка споживання в
Дніпропетровській (70%), Львівській (66%), Одеській
(63%) областях; найнижча – в Полтавській (15%) та
Луганській (30%).
Російське ТБ: Найбільше зниження споживання в
Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
На даний момент, високим споживання російського ТБ
залишається в східному регіоні країни.
2015 2016
Використання ТБ
Загальнонаціональні 99% 99%
Регіональні 43% 44%
Російські 12% 7%
Новини яких телеканалів ви дивились протягом
останніх 30 днів? (серед споживачів ТБ)
2015 2016
Використання інтернет
Загальнонаціональні 93% 91%
Регіональні 28% 31%
Російські 25% 14%
Які новинні сайти ви відвідували за останні 30 днів?
(серед споживачів інтернет ЗМІ)
2015 2016
Використання Друкованих ЗМІ
Загальнонаціональні 61% 55%
Регіональні 63% 70%
Російські 7% 3%
Які саме друковані джерела чи читали протягом
останніх 30 днів? (серед споживачів друкованих ЗМІ)
2015 2016
Використання Радіо
Загальнонаціональні 87% 90%
Регіональні 27% 28%
Російські 11% 4%
На яких радіостанціях ви слухали новини протягом
останніх 30 днів? (серед споживачів радіо)
6
Ключові результати (2)
За рік збільшилась частка тих, хто знає про існування
замовних матеріалів.
При цьому серед поінформованих знизилась частка
тих, хто може відрізнити замовні повідомлення (з 57%
до 47%); зниження відбувається в Київській,
Дніпропетровській та Донецькій областях.
Менше половини населення вважає проблему джинси
актуальною, за рік проблема не актуалізувалася в
свідомості аудиторії. Більшість допускає існування
замовних матеріалів.
ТБ стабільно сприймається як основне джерело
замовних матеріалів. Серед тих, хто декларує вміння
відрізняти джинсу, найчастіше з нею стикаються на
російських телеканалах.
Важливість знання власників медіа за рік не
змінилась (38%), але разом з тим зросла частка тих,
хто стверджує, що знає власників національних та
регіональних ЗМІ. Зростання спостерігається
практично у всіх областях.
За рік зросла частка тих, хто зустрічав
публікації/сюжети про декларації чиновників з 27% до
34%. Частіше стали згадувати регіональне ТБ та
інтернет ЗМІ, як джерело таких новин, особливо в
Київській, Полтавській та Одеській областях.
МЕДІА-ГРАМОТНІСТЬ
Основні вимоги до новин залишаються тими ж, що і в
попередній рік, ключові – чесність та достовірність.
Більшість респондентів декларують, що можуть тим
чи іншим чином визначити інформацію, яка
заслуговує на довіру. Як і раніше, достовірність
пов’язується із надійністю джерела новин або із
враженням збалансованості точок зору в матеріалі. За
рік збільшилась доля тих, хто довіряє улюбленим ЗМІ
(з 24% до 28%), до яких звик/звикла. Зростання
відбувається в Сумській, Миколаївській,
Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та
Луганській областях.
46%
43%
20%
22%
10%
12%
8%
8%
8%
10%
6%
6%
2015
2016
Чесність/Достовірність
Об'єктивність
Вчасність
Повнота
Точність
Відділення фактів та коментарів
Яким вимогам мають відповідати
новини в цілому?
(найбільш важливі)
Чи відомо вам, що іноді в ЗМІ з’являються оплачені/замовні
матеріали, прихована реклама під виглядом звичайних
матеріалів?
49% 55%
Так, знаю
2015
2016
9%
11%
55%
56%
33%
29%
3%
3%
2015
2016
Важко сказати
Не актуальна
Актуальна - але я не знаю, як їй протистояти
Актуальна - активно борюся
Наскільки актуальною для вас є проблема
оплачених/замовних матеріалів в ЗМІ?
20%
45%
35%
50%
Знаю власників
регіональних медіа
Знаю власників
національних ЗМІ
2015
2016
Чи знаєте ви, хто є власником ЗМІ?
7
Ключові результати (3)
МЕДІА-СПОЖИВАННЯ
8
9
85%
47% 51%
35% 31%
82%
55% 52%
28%
23%
Дивилися ТБ Заходили на новинні
сайти
Соціальні мережі Слухали радіо Читали друковані ЗМІ
Медіа-активність протягом місяця
2015-2016
Новинні інтернет сайти залишаються найбільш динамічно зростаючими ЗМІ – їх аудиторія протягом року зросла на 8%. Джерелом отримання
новин є не лише спеціалізовані інтернет сайти, а й соціальні мережі. За рік частка населення, яка використовує інтернет для отримання новин
зросла з с 64% до 67%. Популярність інтернет ЗМІ тим вища, чим молодшою є аудиторія. ТБ поступово втрачає свою аудиторію, але все ж
залишається найбільш масовим джерелом інформації (в основному завдяки старшій аудиторії. Отримання новин і радіо та друкованих джерел
стає все менш розповсюдженим.
Питання: Скажіть, будь ласка, які засоби масової інформації Ви використовували
протягом останніх 30 днів для отримання новин?
База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
Медіа-активність
Лише 1% населення декларує,
що не використовує медіа для
отримання новин.
21%
18%
65%
69%
12%
12%
2016
2015
Не використовували медіа
Використовували 1 тип медіа
Використовували декілька
Використовували всі типи
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
ТБ Інтернет сайти Радіо Друковані
Регіональні
Загальнонаціональні
Російські
Типи медіа: Регіональні VS Загальнонаціональні VS Російські
По всіх типах медіа, крім друкованої преси, респонденти віддають перевагу загальнонаціональним ЗМІ замість регіональних.
Серед аудиторії друкованих ЗМІ зростає частка споживання в Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Херсонській областях.
Питання: Прогляньте картку та скажіть, новини яких телеканалів ви дивились протягом
останніх 30 днів? (ДЛЯ ІНТЕРНЕТ, РАДІО та ДРУКОВНИХ – АНАЛОГІЧНЕ ПИТАННЯ) 10
43%
99%
12%
44%
99%
7%
28%
93%
25%
31%
91%
14%
27%
87%
11%
29%
90%
4%
63%
61%
7%
72%
55%
3%
Споживання за
типами
База: Споживачі даного ЗМІ
2015, N=1404 (85% всієї ЦА) 2015, N=777 (47% всієї ЦА) 2015, N=579 (35% всієї ЦА) 2015, N=513 (31% всієї ЦА)
2016, N=1350 (82% всієї ЦА) 2016, N=895 (55% всієї ЦА) 2016, N=465 (28% всієї ЦА) 2016, N=371 (23% всієї ЦА)
Новини яких ЗМІ ви дивились протягом останніх 30 днів? 2015-2016
2016
2015
2016
2015
2016
2015
11
51%
40%
35% 36%
61%
47%
39%
34%
52%
45%
32% 33%
58%
52%
36%
31%
ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ
Щотижневе споживання ЗМІ для отримання новин
2015-2016
Питання: Скажіть, як часто ви використовуєте кожний із цих засобів масової інформації для отримання
новин? (Частка тих, хто використовує хоча б раз на тиждень)
База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
Російські ЗМІ практично не використовуються населенням, за рік аудиторія додатково скоротилася, найбільше зниження споживання – в
Сумскій, Дніпропетровскій и Херсонскій областях.
Найбільш популярними російські ЗМІ залишаються в Харківській, Запорізькій та Луганській областях (див. наступний слайд)
Щотижневе споживання різних ЗМІ
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Київ
Львів
Вінниця
Одеса
Миколаїв
Суми
Полтава Харків
Дніпро
Херсон
Запоріжжя
Донецьк
Луганськ
Щотижневе використання ЗМІ для отримання
новин
Щотижневе використання українських ЗМІ
12
Національний показник
- 2015
- 2016
- 2015
- 2016
Загальнонаціональне ТБ
Загальнонаціональні
інтернет ЗМІ
82
60
85
71
77
55
78
59
80
51
75
57
76
24
84
45
71
58
79
53
79
40
64
31
78
41
73
45
71
52
71
33
82
38
80
50
74
51
70
52
79
46
86
51
94
38
87
59
74
47
79
49
83
44
80
52
ТБ Інтернет ЗМІ
13
Київ
Львів
Вінниця
Одеса
Миколаїв
Суми
Полтава Харків
Дніпро
Херсон
Запоріжжя
Донецьк
Луганськ
Щотижневе використання ЗМІ для отримання
новин
Національний показник
- 2015
- 2016
Російське ТБ Російські інтернет ЗМІ
- 2015
- 2016
10 12
5
10
ТБ Інтернет ЗМІ
5 62 6
6 87 6
4
14
3 8
24
14
6 11
7
15
5
14
11 1011
20
9
19
9
22
13
2
15 19
11
18
7 12
4 6
0 2
7 910 5
12 14
2 4
29
14
4 5
Щотижневе використання російських ЗМІ
Задоволеність подачею новин на телеканалах
Частка тих, хто повністю чи
скоріше погоджується, що…
Регіональні Національні Російські
Передачі виходять із
зручною для мене
періодичністю
2015
2016
Інформація надається
оперативно
2015
2016
Надається важлива для
мене інформація
2015
2016
Надається повна,
розгорнута інформація
2015
2016
Дають об’єктивну та
достовірну інформацію
2015
2016
14Питання: Оцініть, будь ласка, наскільки ви погоджуєтесь із
наступними твердженнями про новини …?
Рівень задоволеності подачею новин на телеканалах
Російське телебачення не лише втрачає свою аудиторію, також втрачаючи довіру серед тих, хто продовжує його дивитись. Лише чверть аудиторії вважає, що представлена інформація
на російському ТБ – об’єктивна та достовірна.
Аудиторія українського телебачення в цілому такими аспектами, як оперативність та періодичність виходу передач, слабким місцем залишається зміст новин. Лише трохи більше
половини аудиторії вважає, що національні/регіональні канали надають повну, об’єктивну та достовірну інформацію (за рік не спостерігалося позитивної динаміки). Більш того, щодо
регіонального ТБ за рік знизилася частка тих, хто вважає надану інформацію важливою. Зниження відбувається в основному на сході України.
71%
65%
68%
54%
53%
73%
68%
62%
57%
57%
76%
70%
67%
53%
49%
77%
72%
64%
54%
52%
48%
40%
43%
35%
38%
49%
48%
47%
28%
26%
База: Споживачі даного типу ЗМІ
2015, N=607 (37% всієї ЦА) 2015, N=1393 (85% всієї ЦА) 2015, N=162 (10% всієї ЦА)
2016, N=605 (37% всієї ЦА) 2016, N=1333 (81% всієї ЦА) 2016, N=92 (6% всієї ЦА)
Київ
Львів
Вінниця
Одеса
Миколаїв
Суми
Полтава Харків
Дніпро
Херсон
Запоріжжя
Донецьк
Луганськ
100
15
Рівень медіа-задоволеності національним ТБ
“Дають об’єктивну та достовірну інформацію”
- 2016
- Частка користувачів даного ЗМІ в регіоні
- Рівень медиа-задоволенності серед користувачів даного ЗМІ за
параметром «Дане ЗМІ надає об’єктивну та достовірну інформацію»
62
0
100 53 54
100
47 47
100
98
100
9999
39
57
99
98
Національний показник
49 52
Рівень медіа-задоволеності ТБ. Національне ТБ
Дають об’єктивну та достовірну інформацію
100
98
96
97
100
99
96
56
98
98
- 2015
34
23 36
48
100
100
43 46
98
54
42
54
31
97
100
38
47
30
57
96
100
64 69
100
23
35
99
16
Рівень медіа-задоволеності російським ТБ
“Дають об’єктивну та достовірну інформацію”
50
0
5
9
3
11
4
1
5
11
11
20
12
Національний показник
7
Рівень медіа-задоволеності ТБ. Російське ТБ
Дають об’єктивну та достовірну інформацію
11
7
- 2015 - 2016
3
6
39
20
5
0
14
10
34
52
11
7
28
7
9
0
9
30
51
10
10 15
15
45
31
29
62
20
14
27 28
14
34
8
21
29
70
12
38
26
- Частка користувачів даного ЗМІ в регіоні
- Рівень медиа-задоволенності серед користувачів даного ЗМІ за
параметром «Дане ЗМІ надає об’єктивну та достовірну інформацію»
Рівень задоволеності поданням новин в інтернет ЗМІ
Інформація із українських інтернет ЗМІ сприймається як більш повна/об’єктивна порівняно із українським ТБ.
Стосовно оцінки достовірності, російські інтернет ЗМІ знаходяться на одному рівні із російським ТБ – не викликають довіри.
Слід відмітити, що за рік знизилася частка аудиторії національних інтернет ЗМІ, яка вважає, що надана інформація є важливою, найбільше зниження відмічається в
Київській, Полтавській та Миколаївській областях.
Рівень задоволеності поданням новин в інтернет ЗМІ
Частка тих, хто повністю чи
скоріше погоджується, що…
Регіональні Національні Російські
Зручно користуватись
2015
2016
Легко знайти потрібну
мені інформацію
2015
2016
Інформація надається
оперативно
2015
2016
Надається важлива для
мене інформація
2015
2016
Надається повна,
розгорнута інформація
2015
2016
Дають об’єктивну та
достовірну інформацію
2015
2016
17
87%
81%
78%
74%
63%
63%
81%
80%
73%
70%
60%
65%
88%
82%
80%
76%
68%
65%
86%
81%
82%
71%
70%
65%
65%
59%
55%
48%
37%
31%
74%
63%
61%
41%
32%
22%
База: Споживачі даного типу ЗМІ
2015, N=218 (13% всієї ЦА) 2015, N=722 (44% всієї ЦА) 2015, N=197 (12% всієї ЦА)
2016, N=278 (17% всієї ЦА) 2016, N=812 (50% всієї ЦА) 2016, N=122 (7% всієї ЦА)
Питання: Оцініть, будь ласка, наскільки ви погоджуєтесь із
наступними твердженнями про новини …?
92
18
Рівень медіа-задоволеності інтернет ЗМІ. Національні інтернет ЗМІ
Дають об’єктивну та достовірну інформацію
Рівень медіа-задоволеності національними інтернет ЗМІ
“Дають об’єктивну та достовірну інформацію”
Національний показник
91
78
72
94
9884
77
98
9097
89
95
89
75 72
- 2015 - 2016
93
91
62 60
99
68 64
88
60
72
86
75 68
95
35 33
84
49
59
91
78 86
85
63 66
93
53
71
70
43
55
98
72
55
99
66 68
93
65 65
- Частка користувачів даного ЗМІ в регіоні
- Рівень медиа-задоволенності серед користувачів даного ЗМІ за
параметром «Дане ЗМІ надає об’єктивну та достовірну інформацію»
19
Рівень медіа-задоволеності російськими інтернет ЗМІ
“Дають об’єктивну та достовірну інформацію”
Національний показник
46
29
4
2
29
10
12
13
24
29
4
24
17
11
14
6
- 2015 - 2016
34
8
0
9
13
11
62
10
23 17
30
16 13
17
28 24
23
27
58
23
16 21
49
44
30
7
16
65
37
35
25
30
43
26
6
0
52
25
31
22
- Частка користувачів даного ЗМІ в регіоні
- Рівень медиа-задоволенності серед користувачів даного ЗМІ за
параметром «Дане ЗМІ надає об’єктивну та достовірну інформацію»
Рівень медіа-задоволеності інтернет ЗМІ. Російські інтернет ЗМІ
Дають об’єктивну та достовірну інформацію
63%
56%
35%
31%
18%
14%
13%
12%
6%
6%
5%
3%
3%
1+1
Интер
СТБ
ICTV
Украина ТРК
112.Україна
5-й канал
Новый
2+2
24 Канал
НТН
Перший Національний
ТЕТ
Рейтинг загальнонаціональних ЗМІ
ТБ
Назвіть до трьох загальнонаціональних телеканалів, новини яких Ви дивитесь найчастіше?
62%
47%
38%
28%
22%
18%
15%
8%
6%
4%
4%
4%
3%
1+1
Интер
СТБ
ICTV
Украина ТРК
Новый
112.Україна
5-й канал
НТН
24 Канал
Перший Національний
2+2
ТЕТ
20База: 2015 - N=1393
2016 - N=1333, Споживачі загальнонац. ТБ
2015 - N=722
2016 - N=812, Споживачі загальнонац. інтернет ЗМІ
ІНТЕРНЕТ
Назвіть до трьох загальнонаціональних сайтів, які Ви відвідуєте найчастіше?
34%
19%
6%
9%
7%
6%
4%
6%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
Ukr.net
Яндекс
Mail.ru
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
1+1 (1plus1.ua)
UNIAN (unian.net)
Korrespondent.net
Українська правда
Факти (fakty.ua)
Новости.ua (novosti.ua)
Ліга.Нет
Обозреватель (obozrevatel.com)
События (sobytiya.ua)
Новости Украины (mediaua.com.ua)
Сегодня (Segodnya.net)
Левый берег - lb.ua
Подробности (podrobnosti.ua)
Вести (vesti-ukr.com)
Громадське.ТБ (онлайн)
Комментарии (comments.ua)
День (day.kiev.ua)
Ракурс (racurs.ua)
Хвиля
2015 2016 2015 2016
28%
16%
5%
4%
4%
1%
0,3%
10%
9%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
Ukr.net
Яндекс
Mail.ru
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Korrespondent.net
1+1 (1plus1.ua)
UNIAN (unian.net)
Українська правда
Новости Украины (mediaua.com.ua)
Факти (fakty.ua)
Ліга.Нет
Вести (vesti-ukr.com)
Обозреватель (obozrevatel.com)
События (sobytiya.ua)
Громадське.ТБ (онлайн)
Новости.ua (novosti.ua)
Сегодня (Segodnya.net)
Подробности (podrobnosti.ua)
Эспрессо.ТВ (онлайн)
Bigmir.net
Газета.УА (gazeta.ua)
Комментарии (comments.ua)
Meta
АГРЕГАТОРИ
СОЦМЕРЕЖІ
Рейтинг загальнонаціональних ЗМІ
ДРУКОВАНІ
Назвіть до трьох загальнонаціональних видань, які ви читаєте найчастіше?
РАДІО
Назвіть до трьох загальнонаціональних радіостанцій, які Ви слухаєте новини найчастіше?
22%
21%
14%
14%
13%
8%
7%
4%
3%
3%
Сегодня
Аргументы и факты (Украина)
Експрес
Факты и комментарии
Вести
Комсомольская правда (Украина)
Бульвар
Дзеркало тижня
День
Вечірній Київ
21
21%
18%
16%
15%
13%
12%
10%
10%
9%
8%
8%
6%
5%
5%
3%
2%
Хит ФМ
Шансон
Наше радио
Люкс ФМ
Авторадио Украина
Мелодия
Ретро ФМ
Русское радио Україна
Ера ФМ
1-й канал НРУ (УР-1, НТРКУ-1)
Пятница
Кис ФМ
Европа ПЛАС
Радіо Рокс
Промінь
Просто радио
База: 2015 - N=315
2016 - N=203, Споживачі нац. друк.видань
2015 - N=506
2016 - N=418, Споживачі нац. радіо
2015 2016 2015 2016
36%
29%
20%
14%
9%
7%
6%
6%
4%
3%
Вести
Сегодня
Аргументы и факты (Украина)
Факты и комментарии
Бульвар
Експрес
Комсомольская правда (Украина)
Урядовий кур'єр
Дзеркало тижня
День
21%
19%
17%
15%
12%
12%
11%
10%
10%
10%
9%
7%
5%
4%
4%
3%
Хит ФМ
Наше радио
Шансон
Люкс ФМ
Авторадио Украина
Мелодия
Русское радио Україна
Кис ФМ
Ера ФМ
Ретро ФМ
1-й канал НРУ (УР-1, НТРКУ-1)
Европа ПЛАС
Промінь
Радіо Рокс
24 Радіо
Пятница
Рейтинг російських ЗМІ
ТБ
Назвіть до трьох російських телеканалів, новини яких Ви дивитесь найчастіше?
ІНТЕРНЕТ
Назвіть до трьох російських новинних сайтів, які Ви відвідуєте найчастіше?
27%
26%
24%
22%
19%
11%
9%
9%
8%
6%
3%
3%
Россия 24
Россия 1
НТВ (НТВ-Мир)
Первый канал
РТР-Планета
Дождь
5 канал (Петербург)
СТС
РЕН ТВ
Lifenews
EuroNews
Кубань 24 (Росія)
22
17%
14%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
Lenta.ru
Vesti.ru
Lifenews.ru
Grani.ru
Newsru.com
Kommersant.ru
Vedomosti.ru
Business-gazeta.ru
M24.ru
Echo.msk.ru
Forbes.ru
База: 2015 - N=162
2016 - N=92, Потребители рос.ТВ
2015 - N=197
2016 - N=122, Потребители рос. Интернет
2015 2016 2015 2016
27%
27%
25%
16%
13%
13%
13%
9%
7%
7%
6%
5%
Россия 24
НТВ (НТВ-Мир)
РТР-Планета
РЕН ТВ
Россия 1
Дождь
Первый канал
СТС
5 канал (Петербург)
EuroNews
Первый канал. Всемирная сеть
Lifenews
10%
9%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
Lifenews.ru
Vesti.ru
Lenta.ru
M24.ru
Gazeta.ru
Forbes.ru
Echo.msk.ru
Kommersant.ru
Grani.ru
Newsru.com
Vedomosti.ru
23
48%
57%
15%
14%
4%
2%
4%
3%
29%
24%
2015
2016
Частота користування інтернет
Щодня
2-4 рази на тиждень
Раз на тиждень
Рідше, ніж раз на тиждень
Взагалі не користуюсь
Користування Інтернет
48%
47%
39%
41%
35%
30%
14%
18%
16%
16%
14%
6%
7%
53%
51%
48%
46%
40%
34%
21%
20%
18%
18%
18%
7%
6%
Шукаю необхідну інформацію
Відвідую/спілкуюсь в соцмережах
Перевіряю електронну пошту
Читаю/дивлюсь новини
Використовую служби миттєвих повідомлень
Дивлюсь/завантажую відео
Виконую онлайн-платежі
Роблю покупки через інтернент
Дивлюсь інтернет-телебачення
Слухаю/завантажую аудіо файли
Граю в онлайн-ігри
Створюю і розміщую власний контент
Слухаю радіо 2015 2016
Цілі користування
Питання:1. Як часто Ви взагалі користуєтесь інтернетом?
2. Для чого Ви використовуєте інтернет регулярно?
База: Національний показник N~1640/хвиля
Частка користувачів інтернет за рік зросла до 76%, практично всі вони – активні користувачі (хоча б раз на тиждень). В основному інтернет використовують для пошуку
інформації, спілкування, отримання новин. Слід відмітити тенденцію зростання частки тих, хто виконує онлайн-платежі.
76%
71%
Користування соціальними мережами
Найбільш популярними соціальними мережами залишаються російські ВКонтакте та Одноклассники. Однак, за рік значно збільшилась аудиторія соціальної мережі
Facebook та Twitter. На даний момент, аудиторія Facebook практично така ж як і в Одноклассники.
Більше того, у віці до 25 років, значно більше тих, хто користується Facebook замість Одноклассники.
Частка тих, хто отримує новини із соціальних мереж зросла за рік. Тенденція є характерною для всіх мереж, окрім Одноклассники.
Питання: 1. Якими соцмережами Ви користуєтесь принаймні раз на місяць?
2. Яку соцмережу Ви використовуєте для отримання новин?
24
27%
45%
42%
7%
36%
49%
40%
12%
Facebook ВКонтакте Одноклассники Twitter
Користування соціальними мережами
2015-2016
12%
23%
19%
1%
21%
27%
16%
4%
Facebook ВКонтакте Одноклассники Twitter
Отримання новин в соціальних
мережах
2015-2016
База: Національний показник N~1640/хвиля
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
ДОВІРА ДО ЗМІ
25
26
51%
40%
35%
36%
61%
47%
39%
34%
4%
8%
3% 3%
52%
45%
32% 33%
58%
52%
36%
31%
3%
7%
2% 2%
ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ
Довіра до засобів масової інформації, 2015-2016
Питання: Наскільки Ви довіряєте новинам у…? База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
Довіра до засобів масової інформації
Регіональні Національні Російські
Респонденти декларують довіру виключно до українських джерел. За рік значно зросла довіра до українських інтернет
ресурсів (як регіональних, так і національних), особливо в Сумській, Харківській та Луганській областях.
Зворотна тенденція характерна для Полтавської області, де за рік значно знизилась довіра до національних та регіональних
ЗМІ.
2015 20162015 20162015 20162015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
27
Рівень довіри ЗМІ
- 2015
- 2016
Загальний показник
(із врахуванням ваги кожної області)
60
5057 56
51
40
52 45
Регіональне ТБ Регіональні інтернет ЗМІ
- 2015
- 2016
37
3033
26
60
5057 56
51
3945
55
26
41
29
45
48
41
13 12
ТБ Інтернет ЗМІ
42
28
54
47
79
59
73
56
24 25
53
41
14 916
25
31 2927
17
49
37
31 26
41
28
41 36
Рівень довіри новинам регіональних ЗМІ
Розріз по областях
28
Рівень довіри ЗМІ
Загальний показник
(із врахуванням ваги кожної області)
68 6561 60
61
47
58 52- 2015
- 2016
Загальнонаціональне ТБ
Загальнонаціональні
інтернет ЗМІ
- 2015
- 2016
ТБ Інтернет ЗМІ
54
42
57
43
70
5460 63
54
4642 39
39 4245 44
58
4442 46
38 36
56
43
58
31
61
54
55
42
24 26
81
62
77
68
36
28
40
16
36
28
40
16
27 2634 37
Рівень довіри новинам загальнонаціональних ЗМІ
Розріз по областях
29
Рівень довіри ЗМІ
Загальний показник
(із врахуванням ваги кожної області)
- 2015
- 2016
Російське ТБ Російські інтернет ЗМІ
- 2015
- 2016
4
8
3
7
ТБ Інтернет ЗМІ
2 20 0
3 21 3
1 41 4
8 87 7
2 6
0 1 2
13
7 8
9
18
3
13
10
0
13 11
9 11
6 7
5 96 7
6
12
2
8
3 43 5
6
14
5 9
Рівень довіри новинам російських ЗМІ
Розріз по областях
30
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
48%
41% 38%
30%
55%
42%
34% 31%
2% 6%
1% 1%
13% 12% 10%
3%
24% 26%
7% 7%
0% 1% 1% 0%
ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ
Регіональні Національні Російські
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Довіра до ЗМІ значно знизилась в Полтавській області за 2016 рік. І хоча причини цього до кінця не визначені, однак значна
частина опитаних звертає більше уваги на те, чи представлені різні точки зору при висвітленні подій, а також чи
використовуються надійні джерела. Знання власника медіа стало більш важливим в 2016, ніж в 2015 (більш деталізовано на
слайді 37).
Довіра до ЗМІ
Основні вимоги до новин За якими ознаками Ви вирішуєте, чи можна довіряти
інформації в ЗМІ?
53%
65%
12%
5%
8%
5%
10%
7%
7%
6%
10%
12%
2015
2016
Чесність/достовірність
Об'єктивність
Своечасність
Повнота
Точність
Відділення фактів від коментарів
24%
17%
2%
36%
34%
6%
Звертаю увагу на те, чи представлені
різні точки зору
2015
2016
Звертаю увагу на джерело новин
2015
2016
Звертаю увагу на власника медіа
2015
2016
База: Полтава, N~300/хвиляПитання: Наскільки Ви довіряєте новинам у…?
МЕДІА-ГРАМОТНІСТЬ
31
Основні вимоги до новин
46%
43%
20%
22%
10%
12%
8%
8%
8%
10%
6%
6%
2015
2016
Чесність/достовірність
Об'єктивність
Своечасність
Повнота
Точність
Відділення фактів від коментарів
Вимоги до новин
Основні вимоги до новин залишаються незмінними порівняно із 2015 – це чесність та достовірність
32
Питання: Яким вимогам повинні відповідати новини в цілому?
Ранжування відповідно до місця. Показані найбільш важливі
2015 - 2016
База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
33
Ознаки достовірної інформації
Більшість респондентів декларують що можуть в той чи інший спосіб визначити інформацію, що заслуговує на довіру. Як і раніше, достовірність
пов’язується із надійністю джерела новин або із враженням щодо збалансованості точок зору в матеріалі. За рік збільшилася частка тих, хто
довіряє улюбленим ЗМІ, до яких звикли. Зростання відбулося в Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та
Луганській областях. Разом з тим, практично у всіх областях України, окрім Сумської та Вінницької знизилась частка тих, хто інтуїтивно
визначає достовірність представленої в ЗМІ інформації.
Питання: За якими ознаками Ви вирішуєте, чи можна довіряти
новині/інформації в ЗМІ?
28%
24%
13%
24%
29%
12%
6%
28%
25%
11%
28%
19%
11%
6%
База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
За якими ознаками визначаєте, чи можна довіряти інформації в ЗМІ?
2015-2016
Звертаю увагу на те, чи представлені різні точки зору
2015
2016
Звертаю увагу на джерело/походження новин
2015
2016
Звертаю увагу на те, кому належить канал/ газета / радіо
2015
2016
Довіряю улюбленим ЗМІ, тим які знаю і до яких звик/звикла
2015
2016
Не маю визначених ознак, інтуїтивно
2015
2016
Не знаю як відрізнити інформацію, якій можна довіряти
2015
2016
Важко сказати
2015
2016
14%
10%
38%
35%
49%
55%
2015
2016
Важко сказати Не обізнані Обізнані
43%
53%
57%
47%
2015
2016
Не вміють Вміють
34
Питання: 1. Чи відомо Вам, що в ЗМІ іноді з’являються оплачені/замовні матеріали, прихована реклама під виглядом звичайних матеріалів?
2. На Вашу думку, чи вмієте ви відрізнити такі матеріали від звичайних?
Замовні матеріали
Обізнаність, вміння відрізнити
Обізнаність щодо замовних матеріалів
Вміння відрізнити(самооцінка)
За рік збільшилася частка тих, хто обізнаний про існування замовних матеріалів.
При цьому, серед обізнаних знизилась часка тих, хто вміє відрізняти замовні матеріали.
База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
Обізнані, N~850/хвиля
9%
11%
55%
56%
33%
29%
3%
3%
2015
2016
Важко сказати
Не є актуальною
Актуальна: дратує, але не знаю як боротися
Актуальна: дратує, активно борюсь з нею
35
Питання: Наскільки актуальною для вас є проблема оплачених/замовних матеріалів в ЗМІ
Замовні матеріали
Актуальність проблеми
Актуальність проблеми замовних матеріалів
2015-2016
Менше половини населення вважає проблему джинси актуальною, за рік проблема не актуалізувалась в свідомості аудиторії. Більшість людей
допускає наявність замовних матеріалів.
База: Обізнані про замовні матеріали, N~850/хвиля
Оцінка частоти замовних матеріалів, 2015-2016
36
Питання:Як часто Ви стикаєтесь з замовними/оплаченими матеріалами у …?
Оцінки по шкалі від 1 (ніколи) до 7 (дуже часто)
Замовні матеріали
Оцінка частоти розміщення
Телебачення стабільно сприймається як основне джерело замовних матеріалів. Серед тих, хто декларує вміння відрізняти джинсу, частіше всього стикаються з нею на
російських телеканалах, замовні матеріали на яких, за словами респондентів, стали зустрічатися частіше за останній рік. Також відмічається тенденція щодо зростання
частки замовних матеріалів на регіональному ТБ.
27%
19%
40%
39%
44%
45%
53%
55%
5%
6%
6%
6%
7%
5%
8%
7%
5%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
12%
11%
8%
11%
10%
7%
9%
5%
18%
21%
16%
20%
12%
15%
13%
13%
17%
17%
14%
9%
10%
13%
7%
10%
9%
10%
5%
5%
5%
6%
4%
4%
7%
9%
5%
5%
6%
5%
2%
3%
Важко сказати Ніколи не стикався 2 3 4 5 6 Дуже часто стикаюсь
База: Ті, що вміють відрізняти замовні матеріали
N~450/хвилю
Регіональні Національні Російські
15%
20%
10%
11%
12%
11%
7%
7%
top2box
13%
10%
28%
29%
46%
48%
48%
52%
2%
2%
5%
5%
6%
4%
9%
7%
6%
5%
8%
7%
5%
3%
4%
3%
15%
13%
11%
11%
9%
6%
8%
7%
26%
24%
20%
18%
12%
12%
14%
12%
18%
25%
14%
17%
12%
15%
11%
11%
12%
11%
8%
7%
5%
6%
3%
5%
8%
9%
6%
6%
7%
4%
3%
3%
20%
20%
14%
13%
11%
11%
6%
8%
51%
54%
53%
56%
61%
70%
63%
71%
6%
5%
6%
5%
7%
5%
7%
5%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
9%
4%
10%
7%
6%
5%
10%
5%
7%
5%
8%
6%
3%
5%
4%
4%
8%
10%
6%
7%
5%
4%
3%
4%
14%
18%
13%
14%
12%
9%
8%
8%
22%
29%
19%
21%
17%
12%
11%
12%
ТБ
Інтернет ЗМІ
Друковані ЗМІ
Радіо
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Важливість обізнаності щодо того, хто є власником ЗМІ
6%
3%
48%
48%
45%
50%
2015
2016
Важко сказати Не знаю Знаю
8%
4%
71%
62%
20%
35%
2015
2016
Важко сказати Не знаю Знаю
37
Питання: Наскільки важливо для Вас знати, хто є власником ЗМІ?
Чи знаєте Ви, хто є власником регіональних ЗМІ, які ви регулярно читаєте/дивитесь/слухаєте?
Ставлення до власників ЗМІ
Знання власників регіональних ЗМІ Знання власників загальнонаціональних
каналів ТБ
Важливість обізнаності щодо власників ЗМІ за рік не змінилась, разом із тим зросла частка тих, хто стверджує, що знає власників регіональних
та загальнонаціональних ЗМІ.
База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
7%
6%
28%
27%
26%
29%
28%
27%
11%
11%
2015
2016
Важко сказати Не важливо Скоріше не важливо Скоріше важливо Дуже важливо
39%
38%
top2box
45%
39%
55%
61%
2015
2016
Не обізнані Обізнані
38
Питання: 1.Чи знаєте Ви, що Україна до 2016 року повністю переходить на цифрове ефірне телебачення Т2?
2.Чи плануєте Ви підключитися до цифрового телебачення Т2 на протязі року?
Поширення цифрового телебачення Т2
Обізнаність щодо цифрового телебачення Т2
9%
9%
29%
25%
3%
1%
17%
25%
15%
18%
12%
6%
4%
2%
11%
13%
2015
2016
Важко сказати/Не знаю, що таке цифрове теелчабення Т2
Можливо підключу, можливо ні
Не маю можливості підключитися до такого формату
Точно не підключусь
Скоріше не підключусь
Скоріше підключусь
Точно підключусь
Вже дивлюсь Т2
Підключення до цифрового телебачення Т2
Обізнаність щодо переходу на цифрове телебачення Т2 за рік дещо зросла. В намірах щодо підключення динаміка є
негативною. Кабельне телебачення залишається найбільш масовим. Використання звичайного ефірного знижується;
цифрове ефірне Т2 дещо збільшується. Значне зростання користування Т2 спостерігається в Сумській та Дніпропетровській
областях.
Які типи ТБ-сигналу використовуєте на
даний момент
55%
20%
13%
11%
6%
0,2%
1%
3%
56%
14%
13%
13%
7%
0,6%
1%
4%
Кабельний (сигнал подається через кабель)
Звичайний ефірний (аналогова антена)
Супутниковий (супутникова антена/тарілка)
Цифровий ефірний Т2 (антена з цифровим
приймачем/декодером Т2)
Через Інтернет з комп'ютера/онлайн ТБ
IPTV (Ай Пі ТіВі) з приставкою
Важко сказати
Не користуюся
2015 2016
База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ
ПРОФІЛЬ
39
Стать
47% 53%
Чоловіки Жінки
Вік
42% 40% 19%
18-35 36-55 56-65
Соціально-демографічний профіль
Тип населенного пункту
16% 33% 39% 12%
Київ 500 000+ 100 000 - 499 999 50 000 - 99 999
Рівень доходів
8% 33% 52% 4%
Низький Нижче середнього Середній
Середній+ Високий Важко сказати/Відмова
База: 2016 - N=1638
Області
База: 2016 - N=1638
18%
13%
9%
7%
6%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
Київська
Дніпропетровська
Харківська
Одеська
Донецька
Запорізька
Львівська
Житомирська
Миколаївська
Полтавська
Сумська
Черкаська
Луганська
Вінницька
Волинська
Івано-Франківська
Кіровоградська
Херсонська
Хмельницька
Чернігівська
Закарпатська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька
Соціально-демографічний профіль
Сімейний стан
67% 8% 19% 5%
1%
Одружений/Заміжня/Спільне проживання Розлучений/Розлучена
Не одружений/Не заміжня Вдівець/Вдова
Відмова
Діти
54% 26% 24%
Немає дітей молодше 18 Діти віком 0-6 Діти віком 7-18
Розмір домогосподарства
9% 26% 38% 19% 6%2%
1 2 3 4 5 6 7
Освіта
Робота
1%
1%
13%
9%
33%
6%
36%
Неповна середня (менше 10 класів)
Спеціальна після неповної середньої
Повне середня, загальна (10-11 класів)
Специальна після повної середньої
Середня спеціальна (технікум т.п.)
Неповна вища (3 курси і більше)
Повна вища
20%
21%
16%
5%
3%
1%
13%
8%
6%
6%
Працівник, сільськогосподарський робітник
Спеціаліст (заняття, що потребує вищої освіти)
Службовець (заняття, що не потрубує вищої освіти)
Зайнятий індивідуальною трудовою діяльністю
Підприємець, власна справа, фермен
Військовий, правоохоронець
Пенсіонер (за віком або інвалідністю)
Веду домашнє господарство
Шукаю роботу (безробітний)
Навчаюсь (студент, учень)
База: 2016 - N=1638
Соціально-демографічний профіль

More Related Content

What's hot

Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда
Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропагандаДжерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда
Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда
Mariana Zakusylo
 
Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації п...
Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації п...Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації п...
Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації п...
Mariana Zakusylo
 
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за II квартал (за квіте...
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за II квартал (за квіте...Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за II квартал (за квіте...
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за II квартал (за квіте...
Комітет з питань інтернет-реклами ІнАУ
 
Ui factum group_iii_quarter_2019_ua
Ui factum group_iii_quarter_2019_uaUi factum group_iii_quarter_2019_ua
Ui factum group_iii_quarter_2019_ua
Marketing Media Review
 
Полтава vs Кременчуг в Яндексе
Полтава vs Кременчуг в ЯндексеПолтава vs Кременчуг в Яндексе
Полтава vs Кременчуг в Яндексе
Olexiy Ladyka
 
Медіавподобання та політичні погляди у Донецькій області
Медіавподобання та політичні погляди у Донецькій областіМедіавподобання та політичні погляди у Донецькій області
Медіавподобання та політичні погляди у Донецькій області
DonbassFullAccess
 
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропагандиМедіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
ODMob
 
Isobar Ukraine Digital Overview October 2019
Isobar Ukraine Digital Overview October 2019 Isobar Ukraine Digital Overview October 2019
Isobar Ukraine Digital Overview October 2019
Isobar Ukraine
 
Пошук в інтернеті — що та як шукають українські користувачі
Пошук в інтернеті — що та як шукають українські користувачіПошук в інтернеті — що та як шукають українські користувачі
Пошук в інтернеті — що та як шукають українські користувачі
tsnua
 
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропагандиМедіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
ODMob
 
Sotsseti 1 01 2020_ua
Sotsseti 1 01 2020_uaSotsseti 1 01 2020_ua
Sotsseti 1 01 2020_ua
RB_Group
 
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за січень-березень 2021...
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за січень-березень 2021...Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за січень-березень 2021...
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за січень-березень 2021...
Комітет з питань інтернет-реклами ІнАУ
 
Медіа вподобання та політичні погляди населення неокупованої частини Луганськ...
Медіа вподобання та політичні погляди населення неокупованої частини Луганськ...Медіа вподобання та політичні погляди населення неокупованої частини Луганськ...
Медіа вподобання та політичні погляди населення неокупованої частини Луганськ...
DonbassFullAccess
 
Моніторинг сприйняття реформ у суспільстві. Підсумки першого року моніторингу
Моніторинг сприйняття реформ у суспільстві. Підсумки першого року моніторингуМоніторинг сприйняття реформ у суспільстві. Підсумки першого року моніторингу
Моніторинг сприйняття реформ у суспільстві. Підсумки першого року моніторингу
Kantar Ukraine
 
Інфодемія в українському телеграмі: хто, як та навіщо? Дослідження «Детектора...
Інфодемія в українському телеграмі: хто, як та навіщо? Дослідження «Детектора...Інфодемія в українському телеграмі: хто, як та навіщо? Дослідження «Детектора...
Інфодемія в українському телеграмі: хто, як та навіщо? Дослідження «Детектора...
ssuser86094a
 
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Mariana Zakusylo
 
Особливості медіаспоживання та сприйняття соціальних процесів населенням Доне...
Особливості медіаспоживання та сприйняття соціальних процесів населенням Доне...Особливості медіаспоживання та сприйняття соціальних процесів населенням Доне...
Особливості медіаспоживання та сприйняття соціальних процесів населенням Доне...
Mariana Zakusylo
 
Майбутнє українських медіа
Майбутнє українських медіаМайбутнє українських медіа
Майбутнє українських медіа
UIFuture
 
Результати дослідження телевізійного медіапростору м. Запоріжжя. Частина 2. А...
Результати дослідження телевізійного медіапростору м. Запоріжжя. Частина 2. А...Результати дослідження телевізійного медіапростору м. Запоріжжя. Частина 2. А...
Результати дослідження телевізійного медіапростору м. Запоріжжя. Частина 2. А...
Центр незалежних соціологічних досліджень
 
МЕДІАСИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
МЕДІАСИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІМЕДІАСИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
МЕДІАСИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
Donetsk Institute of Information
 

What's hot (20)

Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда
Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропагандаДжерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда
Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда
 
Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації п...
Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації п...Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації п...
Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації п...
 
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за II квартал (за квіте...
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за II квартал (за квіте...Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за II квартал (за квіте...
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за II квартал (за квіте...
 
Ui factum group_iii_quarter_2019_ua
Ui factum group_iii_quarter_2019_uaUi factum group_iii_quarter_2019_ua
Ui factum group_iii_quarter_2019_ua
 
Полтава vs Кременчуг в Яндексе
Полтава vs Кременчуг в ЯндексеПолтава vs Кременчуг в Яндексе
Полтава vs Кременчуг в Яндексе
 
Медіавподобання та політичні погляди у Донецькій області
Медіавподобання та політичні погляди у Донецькій областіМедіавподобання та політичні погляди у Донецькій області
Медіавподобання та політичні погляди у Донецькій області
 
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропагандиМедіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
 
Isobar Ukraine Digital Overview October 2019
Isobar Ukraine Digital Overview October 2019 Isobar Ukraine Digital Overview October 2019
Isobar Ukraine Digital Overview October 2019
 
Пошук в інтернеті — що та як шукають українські користувачі
Пошук в інтернеті — що та як шукають українські користувачіПошук в інтернеті — що та як шукають українські користувачі
Пошук в інтернеті — що та як шукають українські користувачі
 
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропагандиМедіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди
 
Sotsseti 1 01 2020_ua
Sotsseti 1 01 2020_uaSotsseti 1 01 2020_ua
Sotsseti 1 01 2020_ua
 
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за січень-березень 2021...
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за січень-березень 2021...Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за січень-березень 2021...
Результати рейтингу онлайн-медіа спільно з Similarweb за січень-березень 2021...
 
Медіа вподобання та політичні погляди населення неокупованої частини Луганськ...
Медіа вподобання та політичні погляди населення неокупованої частини Луганськ...Медіа вподобання та політичні погляди населення неокупованої частини Луганськ...
Медіа вподобання та політичні погляди населення неокупованої частини Луганськ...
 
Моніторинг сприйняття реформ у суспільстві. Підсумки першого року моніторингу
Моніторинг сприйняття реформ у суспільстві. Підсумки першого року моніторингуМоніторинг сприйняття реформ у суспільстві. Підсумки першого року моніторингу
Моніторинг сприйняття реформ у суспільстві. Підсумки першого року моніторингу
 
Інфодемія в українському телеграмі: хто, як та навіщо? Дослідження «Детектора...
Інфодемія в українському телеграмі: хто, як та навіщо? Дослідження «Детектора...Інфодемія в українському телеграмі: хто, як та навіщо? Дослідження «Детектора...
Інфодемія в українському телеграмі: хто, як та навіщо? Дослідження «Детектора...
 
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
 
Особливості медіаспоживання та сприйняття соціальних процесів населенням Доне...
Особливості медіаспоживання та сприйняття соціальних процесів населенням Доне...Особливості медіаспоживання та сприйняття соціальних процесів населенням Доне...
Особливості медіаспоживання та сприйняття соціальних процесів населенням Доне...
 
Майбутнє українських медіа
Майбутнє українських медіаМайбутнє українських медіа
Майбутнє українських медіа
 
Результати дослідження телевізійного медіапростору м. Запоріжжя. Частина 2. А...
Результати дослідження телевізійного медіапростору м. Запоріжжя. Частина 2. А...Результати дослідження телевізійного медіапростору м. Запоріжжя. Частина 2. А...
Результати дослідження телевізійного медіапростору м. Запоріжжя. Частина 2. А...
 
МЕДІАСИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
МЕДІАСИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІМЕДІАСИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
МЕДІАСИТУАЦІЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
 

Similar to USAID U-Media annual media consumption survey (UKR)

UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_20-22_SHORT.pptx
UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_20-22_SHORT.pptxUA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_20-22_SHORT.pptx
UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_20-22_SHORT.pptx
ssuser54595a
 
новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
presscvua
 
Новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
Новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)Новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
Новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
presscvua
 
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЛАНДШАФТ - 2012
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЛАНДШАФТ - 2012УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЛАНДШАФТ - 2012
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
DonbassFullAccess
 
Вплив засобів масової інформації на людей
Вплив засобів масової інформації на людейВплив засобів масової інформації на людей
Вплив засобів масової інформації на людей
Марина Римаренко
 
Дослідження стану застосування новітніх технологій українськими медіа станом ...
Дослідження стану застосування новітніх технологій українськими медіа станом ...Дослідження стану застосування новітніх технологій українськими медіа станом ...
Дослідження стану застосування новітніх технологій українськими медіа станом ...Internews Ukraine
 
Нові медіа - нові потреби аудиторії
Нові медіа - нові потреби аудиторіїНові медіа - нові потреби аудиторії
Нові медіа - нові потреби аудиторії
Oleg Khomenok
 
Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнськог...
Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнськог...Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнськог...
Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнськог...
DonbassFullAccess
 
О Погорєлов "Ефективні комунікації під час громадського моніторингу публічних...
О Погорєлов "Ефективні комунікації під час громадського моніторингу публічних...О Погорєлов "Ефективні комунікації під час громадського моніторингу публічних...
О Погорєлов "Ефективні комунікації під час громадського моніторингу публічних...Olena Ursu
 
Спеціальний звіт «Оцінка потреб ЗМІ Донецької та Луганської областей (підконт...
Спеціальний звіт «Оцінка потреб ЗМІ Донецької та Луганської областей (підконт...Спеціальний звіт «Оцінка потреб ЗМІ Донецької та Луганської областей (підконт...
Спеціальний звіт «Оцінка потреб ЗМІ Донецької та Луганської областей (підконт...
DonbassFullAccess
 
Висвітлення конфлікту на Сході в українських медіа
Висвітлення конфлікту на Сході в українських медіаВисвітлення конфлікту на Сході в українських медіа
Висвітлення конфлікту на Сході в українських медіа
DonbassFullAccess
 
Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні
Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в УкраїніДовіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні
Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні
Mariana Zakusylo
 
UA: БАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ
UA: БАЧЕННЯ МОВЛЕННЯUA: БАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ
UA: БАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ
Roman Vybranovsky
 
Стандарт рівності
Стандарт рівностіСтандарт рівності
Стандарт рівності
Serhiy Shturkhetskyy
 
Долаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих тем
Долаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих темДолаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих тем
Долаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих тем
DonbassFullAccess
 
Релігійні вподобання населення України
Релігійні вподобання населення УкраїниРелігійні вподобання населення України
Релігійні вподобання населення України
Ratinggroup
 
Звіт ДП «Мультимедійна платформа Іномовлення України». За січень-березень 202...
Звіт ДП «Мультимедійна платформа Іномовлення України». За січень-березень 202...Звіт ДП «Мультимедійна платформа Іномовлення України». За січень-березень 202...
Звіт ДП «Мультимедійна платформа Іномовлення України». За січень-березень 202...
UATV/DOM
 
Українське суспльство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників
Українське суспльство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників Українське суспльство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників
Українське суспльство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників
mResearcher
 

Similar to USAID U-Media annual media consumption survey (UKR) (20)

UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_20-22_SHORT.pptx
UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_20-22_SHORT.pptxUA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_20-22_SHORT.pptx
UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_20-22_SHORT.pptx
 
новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
 
Новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
Новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)Новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
Новітні дослідження українського медійного середовища (#Chernivtsi region)
 
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЛАНДШАФТ - 2012
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЛАНДШАФТ - 2012УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЛАНДШАФТ - 2012
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЛАНДШАФТ - 2012
 
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями ...
 
Вплив засобів масової інформації на людей
Вплив засобів масової інформації на людейВплив засобів масової інформації на людей
Вплив засобів масової інформації на людей
 
Дослідження стану застосування новітніх технологій українськими медіа станом ...
Дослідження стану застосування новітніх технологій українськими медіа станом ...Дослідження стану застосування новітніх технологій українськими медіа станом ...
Дослідження стану застосування новітніх технологій українськими медіа станом ...
 
Нові медіа - нові потреби аудиторії
Нові медіа - нові потреби аудиторіїНові медіа - нові потреби аудиторії
Нові медіа - нові потреби аудиторії
 
Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнськог...
Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнськог...Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнськог...
Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнськог...
 
О Погорєлов "Ефективні комунікації під час громадського моніторингу публічних...
О Погорєлов "Ефективні комунікації під час громадського моніторингу публічних...О Погорєлов "Ефективні комунікації під час громадського моніторингу публічних...
О Погорєлов "Ефективні комунікації під час громадського моніторингу публічних...
 
Спеціальний звіт «Оцінка потреб ЗМІ Донецької та Луганської областей (підконт...
Спеціальний звіт «Оцінка потреб ЗМІ Донецької та Луганської областей (підконт...Спеціальний звіт «Оцінка потреб ЗМІ Донецької та Луганської областей (підконт...
Спеціальний звіт «Оцінка потреб ЗМІ Донецької та Луганської областей (підконт...
 
Висвітлення конфлікту на Сході в українських медіа
Висвітлення конфлікту на Сході в українських медіаВисвітлення конфлікту на Сході в українських медіа
Висвітлення конфлікту на Сході в українських медіа
 
Нові медіа - нові потреби аудиторії
Нові медіа - нові потреби аудиторіїНові медіа - нові потреби аудиторії
Нові медіа - нові потреби аудиторії
 
Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні
Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в УкраїніДовіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні
Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні
 
UA: БАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ
UA: БАЧЕННЯ МОВЛЕННЯUA: БАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ
UA: БАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ
 
Стандарт рівності
Стандарт рівностіСтандарт рівності
Стандарт рівності
 
Долаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих тем
Долаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих темДолаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих тем
Долаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих тем
 
Релігійні вподобання населення України
Релігійні вподобання населення УкраїниРелігійні вподобання населення України
Релігійні вподобання населення України
 
Звіт ДП «Мультимедійна платформа Іномовлення України». За січень-березень 202...
Звіт ДП «Мультимедійна платформа Іномовлення України». За січень-березень 202...Звіт ДП «Мультимедійна платформа Іномовлення України». За січень-березень 202...
Звіт ДП «Мультимедійна платформа Іномовлення України». За січень-березень 202...
 
Українське суспльство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників
Українське суспльство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників Українське суспльство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників
Українське суспльство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників
 

More from Irina Negreyeva

Dialog_for_Reforms_Research_Worldbank-2003
Dialog_for_Reforms_Research_Worldbank-2003Dialog_for_Reforms_Research_Worldbank-2003
Dialog_for_Reforms_Research_Worldbank-2003Irina Negreyeva
 
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Irina Negreyeva
 
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Irina Negreyeva
 
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Irina Negreyeva
 
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Irina Negreyeva
 
Media Education in Ukrainian Schools. Analitycal report. English translation....
Media Education in Ukrainian Schools. Analitycal report. English translation....Media Education in Ukrainian Schools. Analitycal report. English translation....
Media Education in Ukrainian Schools. Analitycal report. English translation....
Irina Negreyeva
 
Впровадження медіаосвіти в Україні. Аналітичний звіт. У-Медіа. 2016
Впровадження медіаосвіти в Україні. Аналітичний звіт. У-Медіа. 2016 Впровадження медіаосвіти в Україні. Аналітичний звіт. У-Медіа. 2016
Впровадження медіаосвіти в Україні. Аналітичний звіт. У-Медіа. 2016
Irina Negreyeva
 
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (RUS)
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (RUS)USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (RUS)
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (RUS)
Irina Negreyeva
 
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (ENG)
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (ENG)USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (ENG)
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (ENG)
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Днепропетровская область
Опрос медиа потребителей: Днепропетровская областьОпрос медиа потребителей: Днепропетровская область
Опрос медиа потребителей: Днепропетровская область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Запорожская область
Опрос медиа потребителей: Запорожская областьОпрос медиа потребителей: Запорожская область
Опрос медиа потребителей: Запорожская область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Харьковская область
Опрос медиа потребителей: Харьковская областьОпрос медиа потребителей: Харьковская область
Опрос медиа потребителей: Харьковская область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Донецкая область
Опрос медиа потребителей: Донецкая областьОпрос медиа потребителей: Донецкая область
Опрос медиа потребителей: Донецкая область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Херсонская область
Опрос медиа потребителей: Херсонская областьОпрос медиа потребителей: Херсонская область
Опрос медиа потребителей: Херсонская область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Николаевская область
Опрос медиа потребителей: Николаевская областьОпрос медиа потребителей: Николаевская область
Опрос медиа потребителей: Николаевская область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Одесская область
Опрос медиа потребителей: Одесская областьОпрос медиа потребителей: Одесская область
Опрос медиа потребителей: Одесская область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Сумская область
Опрос медиа потребителей: Сумская областьОпрос медиа потребителей: Сумская область
Опрос медиа потребителей: Сумская область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Полтавская область
Опрос медиа потребителей: Полтавская областьОпрос медиа потребителей: Полтавская область
Опрос медиа потребителей: Полтавская область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Винницкая область
Опрос медиа потребителей: Винницкая областьОпрос медиа потребителей: Винницкая область
Опрос медиа потребителей: Винницкая область
Irina Negreyeva
 
Опрос медиа потребителей: Львовская область
Опрос медиа потребителей: Львовская областьОпрос медиа потребителей: Львовская область
Опрос медиа потребителей: Львовская область
Irina Negreyeva
 

More from Irina Negreyeva (20)

Dialog_for_Reforms_Research_Worldbank-2003
Dialog_for_Reforms_Research_Worldbank-2003Dialog_for_Reforms_Research_Worldbank-2003
Dialog_for_Reforms_Research_Worldbank-2003
 
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.
 
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
Аналітичний звіт щодо впровадження медіаосвіти в Україні. 2015 рік. Частина 2.
 
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
 
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
Evaluation Report on media literacy course introduction to Ukrainian secondar...
 
Media Education in Ukrainian Schools. Analitycal report. English translation....
Media Education in Ukrainian Schools. Analitycal report. English translation....Media Education in Ukrainian Schools. Analitycal report. English translation....
Media Education in Ukrainian Schools. Analitycal report. English translation....
 
Впровадження медіаосвіти в Україні. Аналітичний звіт. У-Медіа. 2016
Впровадження медіаосвіти в Україні. Аналітичний звіт. У-Медіа. 2016 Впровадження медіаосвіти в Україні. Аналітичний звіт. У-Медіа. 2016
Впровадження медіаосвіти в Україні. Аналітичний звіт. У-Медіа. 2016
 
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (RUS)
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (RUS)USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (RUS)
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (RUS)
 
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (ENG)
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (ENG)USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (ENG)
USAID U-Media annual media consumption survey 2016 (ENG)
 
Опрос медиа потребителей: Днепропетровская область
Опрос медиа потребителей: Днепропетровская областьОпрос медиа потребителей: Днепропетровская область
Опрос медиа потребителей: Днепропетровская область
 
Опрос медиа потребителей: Запорожская область
Опрос медиа потребителей: Запорожская областьОпрос медиа потребителей: Запорожская область
Опрос медиа потребителей: Запорожская область
 
Опрос медиа потребителей: Харьковская область
Опрос медиа потребителей: Харьковская областьОпрос медиа потребителей: Харьковская область
Опрос медиа потребителей: Харьковская область
 
Опрос медиа потребителей: Донецкая область
Опрос медиа потребителей: Донецкая областьОпрос медиа потребителей: Донецкая область
Опрос медиа потребителей: Донецкая область
 
Опрос медиа потребителей: Херсонская область
Опрос медиа потребителей: Херсонская областьОпрос медиа потребителей: Херсонская область
Опрос медиа потребителей: Херсонская область
 
Опрос медиа потребителей: Николаевская область
Опрос медиа потребителей: Николаевская областьОпрос медиа потребителей: Николаевская область
Опрос медиа потребителей: Николаевская область
 
Опрос медиа потребителей: Одесская область
Опрос медиа потребителей: Одесская областьОпрос медиа потребителей: Одесская область
Опрос медиа потребителей: Одесская область
 
Опрос медиа потребителей: Сумская область
Опрос медиа потребителей: Сумская областьОпрос медиа потребителей: Сумская область
Опрос медиа потребителей: Сумская область
 
Опрос медиа потребителей: Полтавская область
Опрос медиа потребителей: Полтавская областьОпрос медиа потребителей: Полтавская область
Опрос медиа потребителей: Полтавская область
 
Опрос медиа потребителей: Винницкая область
Опрос медиа потребителей: Винницкая областьОпрос медиа потребителей: Винницкая область
Опрос медиа потребителей: Винницкая область
 
Опрос медиа потребителей: Львовская область
Опрос медиа потребителей: Львовская областьОпрос медиа потребителей: Львовская область
Опрос медиа потребителей: Львовская область
 

USAID U-Media annual media consumption survey (UKR)

 • 1. ВИВЧЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ МЕДІА В УКРАЇНІ 2016 НАЦІОНАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ Аудиторія: широка громадськість СЕРПЕНЬ 2016 Дане дослідження стало можливим завдяки підтримці Американського народу, що була надана через проект USAID «У- Медіа», який реалізовується міжнародною організацією Internews Network. Зміст матеріалів є виключною відповідальністю компанії InMind і не обов'язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews Network.
 • 2. ЗМІСТ Цілі і задачі дослідження 3 Дизайн дослідження 4 Ключові результати 5 Медіа-грамотність 31 Соціально-демографічний профіль Довіра до засобів масової інформації 25 Медіа-споживання 8 39
 • 3. • Визначити ставлення широкої громадськості до ЗМІ • Оцінити рівень задоволеності регіональними, загальнонаціональними та російськими медіа всіх типів • Оцінити вподобання споживачів по відношенню до різних типів ЗМІ • Оцінити рівень споживання різних типів ЗМІ • Оцінити рівень довіри до різних типів ЗМІ • Оцінити рівень медіа-грамотності населення ЦІЛІ І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 3
 • 4. 4 ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ Метод F2F опитування Цільова аудиторія Чоловіки/Жінки 18-65 Дати проведення польових робіт Хвиля 2015: травень – червень Хвиля 2016: травень – червень Розмір вибірки Репрезентативна частина ~ 1640 інтерв'ю/хвиля Загальна вибірка - 4048 інтерв'ю/хвиля, з яких по 300 інтерв'ю 12 областях: Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська Географія Україна, міста 50 тис.+ Виключені Крим та зона АТО
 • 5. Очевидно, що тенденція зростання онлайн-джерел залишиться, оскільки чим молодшою є аудиторія, тим вищою є їх популярність (у віці до 35 років доля інтернет ЗМІ перевищує 80%). Отримуючи новини із «глобальної мережі» споживачі найчастіше віддають перевагу соціальним мережам та агрегаторам новин (ukr.net), а не конкретному інтернет- виданню. Говорячи про соцмережі, за рік значно зросла аудиторія Facebook. ДОВІРА ДО ЗМІ Позитивним для інтернет ЗМІ є той факт, що із зростанням їх аудиторії не втрачається довіра. Навпаки, за рік довіра до інтернет ЗМІ зросла, як до регіональних, так і загальнонаціональних. Найвищий рівень довіри все ще залишається в телебачення. В цілому, населення декларує довіру виключно до українських джерел. Довіра до російських інтернет- ресурсів знаходиться на досить низькому рівні і в основному формується населенням сходу та півдня України. ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ Ріст числа користувачів інтернету супроводжується змінами в структурі медіа-споживання населення: традиційні ЗМІ (телебачення, радіо, друковані) поступово втрачають свою аудиторію, поступаючись місцем новинним сайтам та соціальним мережам. Незважаючи на динамічний розвиток онлайн-медіа телебачення все ж залишається джерелом №1 для отримання новин. Лідерські позиції ТБ утримує за рахунок дорослої аудиторії (35+). В рейтингу каналів три верхні позиції по медіа-споживанню займають 1+1, Інтер та СТБ. Отримання новин із радіо та друкованих джерел стає все менш розповсюдженим. Перспективи для преси скоріше негативні: чим молодшою є аудиторія, тим менш затребуваним є дане джерело інформації. Ключові результати (1) 85% 64% 35% 31% 82% 67% 28% 23% ТБ Інтернет (сайти, соцмережі) Радіо Друковані 2015 2016 Якими засобами масової інформації ви користувалися протягом останніх 30 днів для отримання новин? 12% 23% 19% 1% 21% 27% 16% 4% 2015 2016 Якою соцмережею ви переважно користуєтесь для отримання новин? 2015 2016 Довіра до загальнонаціональних ЗМІ ТБ 61% 58% Інтернет 47% 52% Друковані 34% 31% Радіо 39% 36% Довіра до регіональних ЗМІ ТБ 51% 52% Інтернет 40% 45% Друковані 36% 33% Радіо 35% 32% Довіра до російських ЗМІ ТБ 4% 3% Інтернет 8% 7% Друковані 3% 2% Радіо 3% 2% Наскільки Ви довіряєте новинам? (показана часта тих, хто довіряє повністю або скоріше довіряє) 5
 • 6. АУДИТОРІЯ ІНТЕРНЕТ ЗМІ Загальнонаціональні Інтернет ЗМІ: Найнижчим споживання національних інтернет-ресурсів залишається в Донецькій області – 72%. Регіональні Інтернет ЗМІ: Найбільш популярні вони в Донецькій області (76%), Миколаївській (76%), Одеській (58%). Найнижчим споживання залишається в Полтавській (8%). Російські Інтернет ЗМІ: Найбільше зниження аудиторії в Дніпропетровській, Херсонській та Київській областях. На даний час, більше всього споживачів російських інтернет-джерел – на сході та півдні (~20%). АУДИТОРІЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ Загальнонаціональні Друковані ЗМІ: За рік середній рівень споживання загальнонаціональних видань знизився. Регіональні Друковані ЗМІ: Серед споживачів друкованих ЗМІ більшість населення віддають перевагу регіональним виданням і ця тенденція посилюється. Російські Друковані ЗМІ: мало розповсюджена. АУДИТОРІЯ РАДІО Основний тип радіо – національні станції. Регіональні радіостанції найбільш розповсюджені у Львівській (71%) та Одеській (49%) областях. Російські станції є незначними. По всіх типах медіа, крім друкованих, респонденти віддають перевагу загальнонаціональним ЗМІ замість регіональних. Російські ЗМІ практично не використовуються населенням, за рік аудиторія ще більше скоротилася. АУДИТОРІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ Загальнонаціональне ТБ: У всіх областях більше 95% споживачів ТБ дивляться загальнонаціональні канали. Регіональне ТБ: Найвища частка споживання в Дніпропетровській (70%), Львівській (66%), Одеській (63%) областях; найнижча – в Полтавській (15%) та Луганській (30%). Російське ТБ: Найбільше зниження споживання в Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях. На даний момент, високим споживання російського ТБ залишається в східному регіоні країни. 2015 2016 Використання ТБ Загальнонаціональні 99% 99% Регіональні 43% 44% Російські 12% 7% Новини яких телеканалів ви дивились протягом останніх 30 днів? (серед споживачів ТБ) 2015 2016 Використання інтернет Загальнонаціональні 93% 91% Регіональні 28% 31% Російські 25% 14% Які новинні сайти ви відвідували за останні 30 днів? (серед споживачів інтернет ЗМІ) 2015 2016 Використання Друкованих ЗМІ Загальнонаціональні 61% 55% Регіональні 63% 70% Російські 7% 3% Які саме друковані джерела чи читали протягом останніх 30 днів? (серед споживачів друкованих ЗМІ) 2015 2016 Використання Радіо Загальнонаціональні 87% 90% Регіональні 27% 28% Російські 11% 4% На яких радіостанціях ви слухали новини протягом останніх 30 днів? (серед споживачів радіо) 6 Ключові результати (2)
 • 7. За рік збільшилась частка тих, хто знає про існування замовних матеріалів. При цьому серед поінформованих знизилась частка тих, хто може відрізнити замовні повідомлення (з 57% до 47%); зниження відбувається в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Менше половини населення вважає проблему джинси актуальною, за рік проблема не актуалізувалася в свідомості аудиторії. Більшість допускає існування замовних матеріалів. ТБ стабільно сприймається як основне джерело замовних матеріалів. Серед тих, хто декларує вміння відрізняти джинсу, найчастіше з нею стикаються на російських телеканалах. Важливість знання власників медіа за рік не змінилась (38%), але разом з тим зросла частка тих, хто стверджує, що знає власників національних та регіональних ЗМІ. Зростання спостерігається практично у всіх областях. За рік зросла частка тих, хто зустрічав публікації/сюжети про декларації чиновників з 27% до 34%. Частіше стали згадувати регіональне ТБ та інтернет ЗМІ, як джерело таких новин, особливо в Київській, Полтавській та Одеській областях. МЕДІА-ГРАМОТНІСТЬ Основні вимоги до новин залишаються тими ж, що і в попередній рік, ключові – чесність та достовірність. Більшість респондентів декларують, що можуть тим чи іншим чином визначити інформацію, яка заслуговує на довіру. Як і раніше, достовірність пов’язується із надійністю джерела новин або із враженням збалансованості точок зору в матеріалі. За рік збільшилась доля тих, хто довіряє улюбленим ЗМІ (з 24% до 28%), до яких звик/звикла. Зростання відбувається в Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. 46% 43% 20% 22% 10% 12% 8% 8% 8% 10% 6% 6% 2015 2016 Чесність/Достовірність Об'єктивність Вчасність Повнота Точність Відділення фактів та коментарів Яким вимогам мають відповідати новини в цілому? (найбільш важливі) Чи відомо вам, що іноді в ЗМІ з’являються оплачені/замовні матеріали, прихована реклама під виглядом звичайних матеріалів? 49% 55% Так, знаю 2015 2016 9% 11% 55% 56% 33% 29% 3% 3% 2015 2016 Важко сказати Не актуальна Актуальна - але я не знаю, як їй протистояти Актуальна - активно борюся Наскільки актуальною для вас є проблема оплачених/замовних матеріалів в ЗМІ? 20% 45% 35% 50% Знаю власників регіональних медіа Знаю власників національних ЗМІ 2015 2016 Чи знаєте ви, хто є власником ЗМІ? 7 Ключові результати (3)
 • 9. 9 85% 47% 51% 35% 31% 82% 55% 52% 28% 23% Дивилися ТБ Заходили на новинні сайти Соціальні мережі Слухали радіо Читали друковані ЗМІ Медіа-активність протягом місяця 2015-2016 Новинні інтернет сайти залишаються найбільш динамічно зростаючими ЗМІ – їх аудиторія протягом року зросла на 8%. Джерелом отримання новин є не лише спеціалізовані інтернет сайти, а й соціальні мережі. За рік частка населення, яка використовує інтернет для отримання новин зросла з с 64% до 67%. Популярність інтернет ЗМІ тим вища, чим молодшою є аудиторія. ТБ поступово втрачає свою аудиторію, але все ж залишається найбільш масовим джерелом інформації (в основному завдяки старшій аудиторії. Отримання новин і радіо та друкованих джерел стає все менш розповсюдженим. Питання: Скажіть, будь ласка, які засоби масової інформації Ви використовували протягом останніх 30 днів для отримання новин? База: Вся вибірка, N~1640/хвиля Медіа-активність Лише 1% населення декларує, що не використовує медіа для отримання новин. 21% 18% 65% 69% 12% 12% 2016 2015 Не використовували медіа Використовували 1 тип медіа Використовували декілька Використовували всі типи 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
 • 10. ТБ Інтернет сайти Радіо Друковані Регіональні Загальнонаціональні Російські Типи медіа: Регіональні VS Загальнонаціональні VS Російські По всіх типах медіа, крім друкованої преси, респонденти віддають перевагу загальнонаціональним ЗМІ замість регіональних. Серед аудиторії друкованих ЗМІ зростає частка споживання в Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Херсонській областях. Питання: Прогляньте картку та скажіть, новини яких телеканалів ви дивились протягом останніх 30 днів? (ДЛЯ ІНТЕРНЕТ, РАДІО та ДРУКОВНИХ – АНАЛОГІЧНЕ ПИТАННЯ) 10 43% 99% 12% 44% 99% 7% 28% 93% 25% 31% 91% 14% 27% 87% 11% 29% 90% 4% 63% 61% 7% 72% 55% 3% Споживання за типами База: Споживачі даного ЗМІ 2015, N=1404 (85% всієї ЦА) 2015, N=777 (47% всієї ЦА) 2015, N=579 (35% всієї ЦА) 2015, N=513 (31% всієї ЦА) 2016, N=1350 (82% всієї ЦА) 2016, N=895 (55% всієї ЦА) 2016, N=465 (28% всієї ЦА) 2016, N=371 (23% всієї ЦА) Новини яких ЗМІ ви дивились протягом останніх 30 днів? 2015-2016 2016 2015 2016 2015 2016 2015
 • 11. 11 51% 40% 35% 36% 61% 47% 39% 34% 52% 45% 32% 33% 58% 52% 36% 31% ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ Щотижневе споживання ЗМІ для отримання новин 2015-2016 Питання: Скажіть, як часто ви використовуєте кожний із цих засобів масової інформації для отримання новин? (Частка тих, хто використовує хоча б раз на тиждень) База: Вся вибірка, N~1640/хвиля Російські ЗМІ практично не використовуються населенням, за рік аудиторія додатково скоротилася, найбільше зниження споживання – в Сумскій, Дніпропетровскій и Херсонскій областях. Найбільш популярними російські ЗМІ залишаються в Харківській, Запорізькій та Луганській областях (див. наступний слайд) Щотижневе споживання різних ЗМІ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
 • 12. Київ Львів Вінниця Одеса Миколаїв Суми Полтава Харків Дніпро Херсон Запоріжжя Донецьк Луганськ Щотижневе використання ЗМІ для отримання новин Щотижневе використання українських ЗМІ 12 Національний показник - 2015 - 2016 - 2015 - 2016 Загальнонаціональне ТБ Загальнонаціональні інтернет ЗМІ 82 60 85 71 77 55 78 59 80 51 75 57 76 24 84 45 71 58 79 53 79 40 64 31 78 41 73 45 71 52 71 33 82 38 80 50 74 51 70 52 79 46 86 51 94 38 87 59 74 47 79 49 83 44 80 52 ТБ Інтернет ЗМІ
 • 13. 13 Київ Львів Вінниця Одеса Миколаїв Суми Полтава Харків Дніпро Херсон Запоріжжя Донецьк Луганськ Щотижневе використання ЗМІ для отримання новин Національний показник - 2015 - 2016 Російське ТБ Російські інтернет ЗМІ - 2015 - 2016 10 12 5 10 ТБ Інтернет ЗМІ 5 62 6 6 87 6 4 14 3 8 24 14 6 11 7 15 5 14 11 1011 20 9 19 9 22 13 2 15 19 11 18 7 12 4 6 0 2 7 910 5 12 14 2 4 29 14 4 5 Щотижневе використання російських ЗМІ
 • 14. Задоволеність подачею новин на телеканалах Частка тих, хто повністю чи скоріше погоджується, що… Регіональні Національні Російські Передачі виходять із зручною для мене періодичністю 2015 2016 Інформація надається оперативно 2015 2016 Надається важлива для мене інформація 2015 2016 Надається повна, розгорнута інформація 2015 2016 Дають об’єктивну та достовірну інформацію 2015 2016 14Питання: Оцініть, будь ласка, наскільки ви погоджуєтесь із наступними твердженнями про новини …? Рівень задоволеності подачею новин на телеканалах Російське телебачення не лише втрачає свою аудиторію, також втрачаючи довіру серед тих, хто продовжує його дивитись. Лише чверть аудиторії вважає, що представлена інформація на російському ТБ – об’єктивна та достовірна. Аудиторія українського телебачення в цілому такими аспектами, як оперативність та періодичність виходу передач, слабким місцем залишається зміст новин. Лише трохи більше половини аудиторії вважає, що національні/регіональні канали надають повну, об’єктивну та достовірну інформацію (за рік не спостерігалося позитивної динаміки). Більш того, щодо регіонального ТБ за рік знизилася частка тих, хто вважає надану інформацію важливою. Зниження відбувається в основному на сході України. 71% 65% 68% 54% 53% 73% 68% 62% 57% 57% 76% 70% 67% 53% 49% 77% 72% 64% 54% 52% 48% 40% 43% 35% 38% 49% 48% 47% 28% 26% База: Споживачі даного типу ЗМІ 2015, N=607 (37% всієї ЦА) 2015, N=1393 (85% всієї ЦА) 2015, N=162 (10% всієї ЦА) 2016, N=605 (37% всієї ЦА) 2016, N=1333 (81% всієї ЦА) 2016, N=92 (6% всієї ЦА)
 • 15. Київ Львів Вінниця Одеса Миколаїв Суми Полтава Харків Дніпро Херсон Запоріжжя Донецьк Луганськ 100 15 Рівень медіа-задоволеності національним ТБ “Дають об’єктивну та достовірну інформацію” - 2016 - Частка користувачів даного ЗМІ в регіоні - Рівень медиа-задоволенності серед користувачів даного ЗМІ за параметром «Дане ЗМІ надає об’єктивну та достовірну інформацію» 62 0 100 53 54 100 47 47 100 98 100 9999 39 57 99 98 Національний показник 49 52 Рівень медіа-задоволеності ТБ. Національне ТБ Дають об’єктивну та достовірну інформацію 100 98 96 97 100 99 96 56 98 98 - 2015 34 23 36 48 100 100 43 46 98 54 42 54 31 97 100 38 47 30 57 96 100 64 69 100 23 35 99
 • 16. 16 Рівень медіа-задоволеності російським ТБ “Дають об’єктивну та достовірну інформацію” 50 0 5 9 3 11 4 1 5 11 11 20 12 Національний показник 7 Рівень медіа-задоволеності ТБ. Російське ТБ Дають об’єктивну та достовірну інформацію 11 7 - 2015 - 2016 3 6 39 20 5 0 14 10 34 52 11 7 28 7 9 0 9 30 51 10 10 15 15 45 31 29 62 20 14 27 28 14 34 8 21 29 70 12 38 26 - Частка користувачів даного ЗМІ в регіоні - Рівень медиа-задоволенності серед користувачів даного ЗМІ за параметром «Дане ЗМІ надає об’єктивну та достовірну інформацію»
 • 17. Рівень задоволеності поданням новин в інтернет ЗМІ Інформація із українських інтернет ЗМІ сприймається як більш повна/об’єктивна порівняно із українським ТБ. Стосовно оцінки достовірності, російські інтернет ЗМІ знаходяться на одному рівні із російським ТБ – не викликають довіри. Слід відмітити, що за рік знизилася частка аудиторії національних інтернет ЗМІ, яка вважає, що надана інформація є важливою, найбільше зниження відмічається в Київській, Полтавській та Миколаївській областях. Рівень задоволеності поданням новин в інтернет ЗМІ Частка тих, хто повністю чи скоріше погоджується, що… Регіональні Національні Російські Зручно користуватись 2015 2016 Легко знайти потрібну мені інформацію 2015 2016 Інформація надається оперативно 2015 2016 Надається важлива для мене інформація 2015 2016 Надається повна, розгорнута інформація 2015 2016 Дають об’єктивну та достовірну інформацію 2015 2016 17 87% 81% 78% 74% 63% 63% 81% 80% 73% 70% 60% 65% 88% 82% 80% 76% 68% 65% 86% 81% 82% 71% 70% 65% 65% 59% 55% 48% 37% 31% 74% 63% 61% 41% 32% 22% База: Споживачі даного типу ЗМІ 2015, N=218 (13% всієї ЦА) 2015, N=722 (44% всієї ЦА) 2015, N=197 (12% всієї ЦА) 2016, N=278 (17% всієї ЦА) 2016, N=812 (50% всієї ЦА) 2016, N=122 (7% всієї ЦА) Питання: Оцініть, будь ласка, наскільки ви погоджуєтесь із наступними твердженнями про новини …?
 • 18. 92 18 Рівень медіа-задоволеності інтернет ЗМІ. Національні інтернет ЗМІ Дають об’єктивну та достовірну інформацію Рівень медіа-задоволеності національними інтернет ЗМІ “Дають об’єктивну та достовірну інформацію” Національний показник 91 78 72 94 9884 77 98 9097 89 95 89 75 72 - 2015 - 2016 93 91 62 60 99 68 64 88 60 72 86 75 68 95 35 33 84 49 59 91 78 86 85 63 66 93 53 71 70 43 55 98 72 55 99 66 68 93 65 65 - Частка користувачів даного ЗМІ в регіоні - Рівень медиа-задоволенності серед користувачів даного ЗМІ за параметром «Дане ЗМІ надає об’єктивну та достовірну інформацію»
 • 19. 19 Рівень медіа-задоволеності російськими інтернет ЗМІ “Дають об’єктивну та достовірну інформацію” Національний показник 46 29 4 2 29 10 12 13 24 29 4 24 17 11 14 6 - 2015 - 2016 34 8 0 9 13 11 62 10 23 17 30 16 13 17 28 24 23 27 58 23 16 21 49 44 30 7 16 65 37 35 25 30 43 26 6 0 52 25 31 22 - Частка користувачів даного ЗМІ в регіоні - Рівень медиа-задоволенності серед користувачів даного ЗМІ за параметром «Дане ЗМІ надає об’єктивну та достовірну інформацію» Рівень медіа-задоволеності інтернет ЗМІ. Російські інтернет ЗМІ Дають об’єктивну та достовірну інформацію
 • 20. 63% 56% 35% 31% 18% 14% 13% 12% 6% 6% 5% 3% 3% 1+1 Интер СТБ ICTV Украина ТРК 112.Україна 5-й канал Новый 2+2 24 Канал НТН Перший Національний ТЕТ Рейтинг загальнонаціональних ЗМІ ТБ Назвіть до трьох загальнонаціональних телеканалів, новини яких Ви дивитесь найчастіше? 62% 47% 38% 28% 22% 18% 15% 8% 6% 4% 4% 4% 3% 1+1 Интер СТБ ICTV Украина ТРК Новый 112.Україна 5-й канал НТН 24 Канал Перший Національний 2+2 ТЕТ 20База: 2015 - N=1393 2016 - N=1333, Споживачі загальнонац. ТБ 2015 - N=722 2016 - N=812, Споживачі загальнонац. інтернет ЗМІ ІНТЕРНЕТ Назвіть до трьох загальнонаціональних сайтів, які Ви відвідуєте найчастіше? 34% 19% 6% 9% 7% 6% 4% 6% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% Ukr.net Яндекс Mail.ru Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter 1+1 (1plus1.ua) UNIAN (unian.net) Korrespondent.net Українська правда Факти (fakty.ua) Новости.ua (novosti.ua) Ліга.Нет Обозреватель (obozrevatel.com) События (sobytiya.ua) Новости Украины (mediaua.com.ua) Сегодня (Segodnya.net) Левый берег - lb.ua Подробности (podrobnosti.ua) Вести (vesti-ukr.com) Громадське.ТБ (онлайн) Комментарии (comments.ua) День (day.kiev.ua) Ракурс (racurs.ua) Хвиля 2015 2016 2015 2016 28% 16% 5% 4% 4% 1% 0,3% 10% 9% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% Ukr.net Яндекс Mail.ru Вконтакте Одноклассники Facebook Twitter Korrespondent.net 1+1 (1plus1.ua) UNIAN (unian.net) Українська правда Новости Украины (mediaua.com.ua) Факти (fakty.ua) Ліга.Нет Вести (vesti-ukr.com) Обозреватель (obozrevatel.com) События (sobytiya.ua) Громадське.ТБ (онлайн) Новости.ua (novosti.ua) Сегодня (Segodnya.net) Подробности (podrobnosti.ua) Эспрессо.ТВ (онлайн) Bigmir.net Газета.УА (gazeta.ua) Комментарии (comments.ua) Meta АГРЕГАТОРИ СОЦМЕРЕЖІ
 • 21. Рейтинг загальнонаціональних ЗМІ ДРУКОВАНІ Назвіть до трьох загальнонаціональних видань, які ви читаєте найчастіше? РАДІО Назвіть до трьох загальнонаціональних радіостанцій, які Ви слухаєте новини найчастіше? 22% 21% 14% 14% 13% 8% 7% 4% 3% 3% Сегодня Аргументы и факты (Украина) Експрес Факты и комментарии Вести Комсомольская правда (Украина) Бульвар Дзеркало тижня День Вечірній Київ 21 21% 18% 16% 15% 13% 12% 10% 10% 9% 8% 8% 6% 5% 5% 3% 2% Хит ФМ Шансон Наше радио Люкс ФМ Авторадио Украина Мелодия Ретро ФМ Русское радио Україна Ера ФМ 1-й канал НРУ (УР-1, НТРКУ-1) Пятница Кис ФМ Европа ПЛАС Радіо Рокс Промінь Просто радио База: 2015 - N=315 2016 - N=203, Споживачі нац. друк.видань 2015 - N=506 2016 - N=418, Споживачі нац. радіо 2015 2016 2015 2016 36% 29% 20% 14% 9% 7% 6% 6% 4% 3% Вести Сегодня Аргументы и факты (Украина) Факты и комментарии Бульвар Експрес Комсомольская правда (Украина) Урядовий кур'єр Дзеркало тижня День 21% 19% 17% 15% 12% 12% 11% 10% 10% 10% 9% 7% 5% 4% 4% 3% Хит ФМ Наше радио Шансон Люкс ФМ Авторадио Украина Мелодия Русское радио Україна Кис ФМ Ера ФМ Ретро ФМ 1-й канал НРУ (УР-1, НТРКУ-1) Европа ПЛАС Промінь Радіо Рокс 24 Радіо Пятница
 • 22. Рейтинг російських ЗМІ ТБ Назвіть до трьох російських телеканалів, новини яких Ви дивитесь найчастіше? ІНТЕРНЕТ Назвіть до трьох російських новинних сайтів, які Ви відвідуєте найчастіше? 27% 26% 24% 22% 19% 11% 9% 9% 8% 6% 3% 3% Россия 24 Россия 1 НТВ (НТВ-Мир) Первый канал РТР-Планета Дождь 5 канал (Петербург) СТС РЕН ТВ Lifenews EuroNews Кубань 24 (Росія) 22 17% 14% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% Lenta.ru Vesti.ru Lifenews.ru Grani.ru Newsru.com Kommersant.ru Vedomosti.ru Business-gazeta.ru M24.ru Echo.msk.ru Forbes.ru База: 2015 - N=162 2016 - N=92, Потребители рос.ТВ 2015 - N=197 2016 - N=122, Потребители рос. Интернет 2015 2016 2015 2016 27% 27% 25% 16% 13% 13% 13% 9% 7% 7% 6% 5% Россия 24 НТВ (НТВ-Мир) РТР-Планета РЕН ТВ Россия 1 Дождь Первый канал СТС 5 канал (Петербург) EuroNews Первый канал. Всемирная сеть Lifenews 10% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% Lifenews.ru Vesti.ru Lenta.ru M24.ru Gazeta.ru Forbes.ru Echo.msk.ru Kommersant.ru Grani.ru Newsru.com Vedomosti.ru
 • 23. 23 48% 57% 15% 14% 4% 2% 4% 3% 29% 24% 2015 2016 Частота користування інтернет Щодня 2-4 рази на тиждень Раз на тиждень Рідше, ніж раз на тиждень Взагалі не користуюсь Користування Інтернет 48% 47% 39% 41% 35% 30% 14% 18% 16% 16% 14% 6% 7% 53% 51% 48% 46% 40% 34% 21% 20% 18% 18% 18% 7% 6% Шукаю необхідну інформацію Відвідую/спілкуюсь в соцмережах Перевіряю електронну пошту Читаю/дивлюсь новини Використовую служби миттєвих повідомлень Дивлюсь/завантажую відео Виконую онлайн-платежі Роблю покупки через інтернент Дивлюсь інтернет-телебачення Слухаю/завантажую аудіо файли Граю в онлайн-ігри Створюю і розміщую власний контент Слухаю радіо 2015 2016 Цілі користування Питання:1. Як часто Ви взагалі користуєтесь інтернетом? 2. Для чого Ви використовуєте інтернет регулярно? База: Національний показник N~1640/хвиля Частка користувачів інтернет за рік зросла до 76%, практично всі вони – активні користувачі (хоча б раз на тиждень). В основному інтернет використовують для пошуку інформації, спілкування, отримання новин. Слід відмітити тенденцію зростання частки тих, хто виконує онлайн-платежі. 76% 71%
 • 24. Користування соціальними мережами Найбільш популярними соціальними мережами залишаються російські ВКонтакте та Одноклассники. Однак, за рік значно збільшилась аудиторія соціальної мережі Facebook та Twitter. На даний момент, аудиторія Facebook практично така ж як і в Одноклассники. Більше того, у віці до 25 років, значно більше тих, хто користується Facebook замість Одноклассники. Частка тих, хто отримує новини із соціальних мереж зросла за рік. Тенденція є характерною для всіх мереж, окрім Одноклассники. Питання: 1. Якими соцмережами Ви користуєтесь принаймні раз на місяць? 2. Яку соцмережу Ви використовуєте для отримання новин? 24 27% 45% 42% 7% 36% 49% 40% 12% Facebook ВКонтакте Одноклассники Twitter Користування соціальними мережами 2015-2016 12% 23% 19% 1% 21% 27% 16% 4% Facebook ВКонтакте Одноклассники Twitter Отримання новин в соціальних мережах 2015-2016 База: Національний показник N~1640/хвиля 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
 • 26. 26 51% 40% 35% 36% 61% 47% 39% 34% 4% 8% 3% 3% 52% 45% 32% 33% 58% 52% 36% 31% 3% 7% 2% 2% ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ Довіра до засобів масової інформації, 2015-2016 Питання: Наскільки Ви довіряєте новинам у…? База: Вся вибірка, N~1640/хвиля Довіра до засобів масової інформації Регіональні Національні Російські Респонденти декларують довіру виключно до українських джерел. За рік значно зросла довіра до українських інтернет ресурсів (як регіональних, так і національних), особливо в Сумській, Харківській та Луганській областях. Зворотна тенденція характерна для Полтавської області, де за рік значно знизилась довіра до національних та регіональних ЗМІ. 2015 20162015 20162015 20162015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
 • 27. 27 Рівень довіри ЗМІ - 2015 - 2016 Загальний показник (із врахуванням ваги кожної області) 60 5057 56 51 40 52 45 Регіональне ТБ Регіональні інтернет ЗМІ - 2015 - 2016 37 3033 26 60 5057 56 51 3945 55 26 41 29 45 48 41 13 12 ТБ Інтернет ЗМІ 42 28 54 47 79 59 73 56 24 25 53 41 14 916 25 31 2927 17 49 37 31 26 41 28 41 36 Рівень довіри новинам регіональних ЗМІ Розріз по областях
 • 28. 28 Рівень довіри ЗМІ Загальний показник (із врахуванням ваги кожної області) 68 6561 60 61 47 58 52- 2015 - 2016 Загальнонаціональне ТБ Загальнонаціональні інтернет ЗМІ - 2015 - 2016 ТБ Інтернет ЗМІ 54 42 57 43 70 5460 63 54 4642 39 39 4245 44 58 4442 46 38 36 56 43 58 31 61 54 55 42 24 26 81 62 77 68 36 28 40 16 36 28 40 16 27 2634 37 Рівень довіри новинам загальнонаціональних ЗМІ Розріз по областях
 • 29. 29 Рівень довіри ЗМІ Загальний показник (із врахуванням ваги кожної області) - 2015 - 2016 Російське ТБ Російські інтернет ЗМІ - 2015 - 2016 4 8 3 7 ТБ Інтернет ЗМІ 2 20 0 3 21 3 1 41 4 8 87 7 2 6 0 1 2 13 7 8 9 18 3 13 10 0 13 11 9 11 6 7 5 96 7 6 12 2 8 3 43 5 6 14 5 9 Рівень довіри новинам російських ЗМІ Розріз по областях
 • 30. 30 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 48% 41% 38% 30% 55% 42% 34% 31% 2% 6% 1% 1% 13% 12% 10% 3% 24% 26% 7% 7% 0% 1% 1% 0% ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ ТБ Інтернет ЗМІ Радіо Друковані ЗМІ Регіональні Національні Російські 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Довіра до ЗМІ значно знизилась в Полтавській області за 2016 рік. І хоча причини цього до кінця не визначені, однак значна частина опитаних звертає більше уваги на те, чи представлені різні точки зору при висвітленні подій, а також чи використовуються надійні джерела. Знання власника медіа стало більш важливим в 2016, ніж в 2015 (більш деталізовано на слайді 37). Довіра до ЗМІ Основні вимоги до новин За якими ознаками Ви вирішуєте, чи можна довіряти інформації в ЗМІ? 53% 65% 12% 5% 8% 5% 10% 7% 7% 6% 10% 12% 2015 2016 Чесність/достовірність Об'єктивність Своечасність Повнота Точність Відділення фактів від коментарів 24% 17% 2% 36% 34% 6% Звертаю увагу на те, чи представлені різні точки зору 2015 2016 Звертаю увагу на джерело новин 2015 2016 Звертаю увагу на власника медіа 2015 2016 База: Полтава, N~300/хвиляПитання: Наскільки Ви довіряєте новинам у…?
 • 32. Основні вимоги до новин 46% 43% 20% 22% 10% 12% 8% 8% 8% 10% 6% 6% 2015 2016 Чесність/достовірність Об'єктивність Своечасність Повнота Точність Відділення фактів від коментарів Вимоги до новин Основні вимоги до новин залишаються незмінними порівняно із 2015 – це чесність та достовірність 32 Питання: Яким вимогам повинні відповідати новини в цілому? Ранжування відповідно до місця. Показані найбільш важливі 2015 - 2016 База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
 • 33. 33 Ознаки достовірної інформації Більшість респондентів декларують що можуть в той чи інший спосіб визначити інформацію, що заслуговує на довіру. Як і раніше, достовірність пов’язується із надійністю джерела новин або із враженням щодо збалансованості точок зору в матеріалі. За рік збільшилася частка тих, хто довіряє улюбленим ЗМІ, до яких звикли. Зростання відбулося в Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Разом з тим, практично у всіх областях України, окрім Сумської та Вінницької знизилась частка тих, хто інтуїтивно визначає достовірність представленої в ЗМІ інформації. Питання: За якими ознаками Ви вирішуєте, чи можна довіряти новині/інформації в ЗМІ? 28% 24% 13% 24% 29% 12% 6% 28% 25% 11% 28% 19% 11% 6% База: Вся вибірка, N~1640/хвиля За якими ознаками визначаєте, чи можна довіряти інформації в ЗМІ? 2015-2016 Звертаю увагу на те, чи представлені різні точки зору 2015 2016 Звертаю увагу на джерело/походження новин 2015 2016 Звертаю увагу на те, кому належить канал/ газета / радіо 2015 2016 Довіряю улюбленим ЗМІ, тим які знаю і до яких звик/звикла 2015 2016 Не маю визначених ознак, інтуїтивно 2015 2016 Не знаю як відрізнити інформацію, якій можна довіряти 2015 2016 Важко сказати 2015 2016
 • 34. 14% 10% 38% 35% 49% 55% 2015 2016 Важко сказати Не обізнані Обізнані 43% 53% 57% 47% 2015 2016 Не вміють Вміють 34 Питання: 1. Чи відомо Вам, що в ЗМІ іноді з’являються оплачені/замовні матеріали, прихована реклама під виглядом звичайних матеріалів? 2. На Вашу думку, чи вмієте ви відрізнити такі матеріали від звичайних? Замовні матеріали Обізнаність, вміння відрізнити Обізнаність щодо замовних матеріалів Вміння відрізнити(самооцінка) За рік збільшилася частка тих, хто обізнаний про існування замовних матеріалів. При цьому, серед обізнаних знизилась часка тих, хто вміє відрізняти замовні матеріали. База: Вся вибірка, N~1640/хвиля Обізнані, N~850/хвиля
 • 35. 9% 11% 55% 56% 33% 29% 3% 3% 2015 2016 Важко сказати Не є актуальною Актуальна: дратує, але не знаю як боротися Актуальна: дратує, активно борюсь з нею 35 Питання: Наскільки актуальною для вас є проблема оплачених/замовних матеріалів в ЗМІ Замовні матеріали Актуальність проблеми Актуальність проблеми замовних матеріалів 2015-2016 Менше половини населення вважає проблему джинси актуальною, за рік проблема не актуалізувалась в свідомості аудиторії. Більшість людей допускає наявність замовних матеріалів. База: Обізнані про замовні матеріали, N~850/хвиля
 • 36. Оцінка частоти замовних матеріалів, 2015-2016 36 Питання:Як часто Ви стикаєтесь з замовними/оплаченими матеріалами у …? Оцінки по шкалі від 1 (ніколи) до 7 (дуже часто) Замовні матеріали Оцінка частоти розміщення Телебачення стабільно сприймається як основне джерело замовних матеріалів. Серед тих, хто декларує вміння відрізняти джинсу, частіше всього стикаються з нею на російських телеканалах, замовні матеріали на яких, за словами респондентів, стали зустрічатися частіше за останній рік. Також відмічається тенденція щодо зростання частки замовних матеріалів на регіональному ТБ. 27% 19% 40% 39% 44% 45% 53% 55% 5% 6% 6% 6% 7% 5% 8% 7% 5% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 12% 11% 8% 11% 10% 7% 9% 5% 18% 21% 16% 20% 12% 15% 13% 13% 17% 17% 14% 9% 10% 13% 7% 10% 9% 10% 5% 5% 5% 6% 4% 4% 7% 9% 5% 5% 6% 5% 2% 3% Важко сказати Ніколи не стикався 2 3 4 5 6 Дуже часто стикаюсь База: Ті, що вміють відрізняти замовні матеріали N~450/хвилю Регіональні Національні Російські 15% 20% 10% 11% 12% 11% 7% 7% top2box 13% 10% 28% 29% 46% 48% 48% 52% 2% 2% 5% 5% 6% 4% 9% 7% 6% 5% 8% 7% 5% 3% 4% 3% 15% 13% 11% 11% 9% 6% 8% 7% 26% 24% 20% 18% 12% 12% 14% 12% 18% 25% 14% 17% 12% 15% 11% 11% 12% 11% 8% 7% 5% 6% 3% 5% 8% 9% 6% 6% 7% 4% 3% 3% 20% 20% 14% 13% 11% 11% 6% 8% 51% 54% 53% 56% 61% 70% 63% 71% 6% 5% 6% 5% 7% 5% 7% 5% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 9% 4% 10% 7% 6% 5% 10% 5% 7% 5% 8% 6% 3% 5% 4% 4% 8% 10% 6% 7% 5% 4% 3% 4% 14% 18% 13% 14% 12% 9% 8% 8% 22% 29% 19% 21% 17% 12% 11% 12% ТБ Інтернет ЗМІ Друковані ЗМІ Радіо 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
 • 37. Важливість обізнаності щодо того, хто є власником ЗМІ 6% 3% 48% 48% 45% 50% 2015 2016 Важко сказати Не знаю Знаю 8% 4% 71% 62% 20% 35% 2015 2016 Важко сказати Не знаю Знаю 37 Питання: Наскільки важливо для Вас знати, хто є власником ЗМІ? Чи знаєте Ви, хто є власником регіональних ЗМІ, які ви регулярно читаєте/дивитесь/слухаєте? Ставлення до власників ЗМІ Знання власників регіональних ЗМІ Знання власників загальнонаціональних каналів ТБ Важливість обізнаності щодо власників ЗМІ за рік не змінилась, разом із тим зросла частка тих, хто стверджує, що знає власників регіональних та загальнонаціональних ЗМІ. База: Вся вибірка, N~1640/хвиля 7% 6% 28% 27% 26% 29% 28% 27% 11% 11% 2015 2016 Важко сказати Не важливо Скоріше не важливо Скоріше важливо Дуже важливо 39% 38% top2box
 • 38. 45% 39% 55% 61% 2015 2016 Не обізнані Обізнані 38 Питання: 1.Чи знаєте Ви, що Україна до 2016 року повністю переходить на цифрове ефірне телебачення Т2? 2.Чи плануєте Ви підключитися до цифрового телебачення Т2 на протязі року? Поширення цифрового телебачення Т2 Обізнаність щодо цифрового телебачення Т2 9% 9% 29% 25% 3% 1% 17% 25% 15% 18% 12% 6% 4% 2% 11% 13% 2015 2016 Важко сказати/Не знаю, що таке цифрове теелчабення Т2 Можливо підключу, можливо ні Не маю можливості підключитися до такого формату Точно не підключусь Скоріше не підключусь Скоріше підключусь Точно підключусь Вже дивлюсь Т2 Підключення до цифрового телебачення Т2 Обізнаність щодо переходу на цифрове телебачення Т2 за рік дещо зросла. В намірах щодо підключення динаміка є негативною. Кабельне телебачення залишається найбільш масовим. Використання звичайного ефірного знижується; цифрове ефірне Т2 дещо збільшується. Значне зростання користування Т2 спостерігається в Сумській та Дніпропетровській областях. Які типи ТБ-сигналу використовуєте на даний момент 55% 20% 13% 11% 6% 0,2% 1% 3% 56% 14% 13% 13% 7% 0,6% 1% 4% Кабельний (сигнал подається через кабель) Звичайний ефірний (аналогова антена) Супутниковий (супутникова антена/тарілка) Цифровий ефірний Т2 (антена з цифровим приймачем/декодером Т2) Через Інтернет з комп'ютера/онлайн ТБ IPTV (Ай Пі ТіВі) з приставкою Важко сказати Не користуюся 2015 2016 База: Вся вибірка, N~1640/хвиля
 • 40. Стать 47% 53% Чоловіки Жінки Вік 42% 40% 19% 18-35 36-55 56-65 Соціально-демографічний профіль Тип населенного пункту 16% 33% 39% 12% Київ 500 000+ 100 000 - 499 999 50 000 - 99 999 Рівень доходів 8% 33% 52% 4% Низький Нижче середнього Середній Середній+ Високий Важко сказати/Відмова База: 2016 - N=1638
 • 41. Області База: 2016 - N=1638 18% 13% 9% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% Київська Дніпропетровська Харківська Одеська Донецька Запорізька Львівська Житомирська Миколаївська Полтавська Сумська Черкаська Луганська Вінницька Волинська Івано-Франківська Кіровоградська Херсонська Хмельницька Чернігівська Закарпатська Рівненська Тернопільська Чернівецька Соціально-демографічний профіль
 • 42. Сімейний стан 67% 8% 19% 5% 1% Одружений/Заміжня/Спільне проживання Розлучений/Розлучена Не одружений/Не заміжня Вдівець/Вдова Відмова Діти 54% 26% 24% Немає дітей молодше 18 Діти віком 0-6 Діти віком 7-18 Розмір домогосподарства 9% 26% 38% 19% 6%2% 1 2 3 4 5 6 7 Освіта Робота 1% 1% 13% 9% 33% 6% 36% Неповна середня (менше 10 класів) Спеціальна після неповної середньої Повне середня, загальна (10-11 класів) Специальна після повної середньої Середня спеціальна (технікум т.п.) Неповна вища (3 курси і більше) Повна вища 20% 21% 16% 5% 3% 1% 13% 8% 6% 6% Працівник, сільськогосподарський робітник Спеціаліст (заняття, що потребує вищої освіти) Службовець (заняття, що не потрубує вищої освіти) Зайнятий індивідуальною трудовою діяльністю Підприємець, власна справа, фермен Військовий, правоохоронець Пенсіонер (за віком або інвалідністю) Веду домашнє господарство Шукаю роботу (безробітний) Навчаюсь (студент, учень) База: 2016 - N=1638 Соціально-демографічний профіль