SlideShare a Scribd company logo
České centrum
paletové & přepravní
bezpečnosti !
THE NEW SERVICE FOR YOU !
TESTOVACÍ CENTRUM EKOBAL
PRO ZÁTĚŽ PALETOVÉ JEDNOTKY & TRANSPORTNÍ BEZPEČNOST
Objektivní testování ?!
S ohledem na stále zpřísňující se legislativu v oblasti
bezpečnosti přepravy paletových jednotek a tlak ze strany B2B
partnerů na snižování nákladů na balení, vedlo spolu se
zužitkováním cca 20-til letých odborných znalostí a zkušeností k
sdružení a vývoji zařízení a metod
pro objektivní testování
stability palet a přepravní bezpečnosti.
Legislativa
Mezi běžné provozní
podmínky nepatří
pouze jízda konstantní
rychlostí po
rychlostních
komunikacích …………,
ale i prudká brždění a
rozjíždění, různé stavy
povrchu vozovky
Dle tohoto EU pokynu je zboží
balené stretch popř. shrink fólií
považováno za stabilní, pokud
vydrží náklon 26° bez jakékoliv
významné defor-mace.
Investujete do
bezpečnosti
Optimalizujte spotřebu
materiálu
Analyzujte dopady
Bezpečnost _ zaměřte na dokonalé
zabezpečení nákladu. Porovnávací
metodou bok po boku s vámi se vytváří
bezpečnostní zátěžový koncept, který
bude korespondovat jak s Vašimi
možnostmi, tak i platnými předpisy.
Optimalizace _ krokem vpřed. Vedle
základního cíle zajištění nákladu je
optimalizace balení. Výsledkem je pak
soulad mezi bezpečností, náklady a
udržitelností.
Analýza - bezpečnosti a optimalizace
umožňuje zajistit dostatečnou pevnost
paletové jednotky. Podrobná analýza
Vás však upozorní na všechny slabé a
silné stránky v oblasti balení a předá
podněty k případným zlepšením.
Stabilitu zboží
ovlivňuje
 pevnost primárního obalu produktu ( PET
láhev, kartón, sud, kbelík…..)
 skladba zboží na paletě (vazba balíků,
mezery, lícuje půdorys zboží s půdorysem
palety ...)
 kvalita obalu skupiny (kartón, skupinová
balení ve smrštitelné fólii…)
Materiály pro fixování zboží na
paletě:
• Stretch fólie
• Shrink fólie (tepelně
smrštitelná)
• Stretch hood
• Páskování (PP, PET,PES)
Stabilitu zboží
ovlivňuje
 kvalita proložek, jejich přítomnost,
četnost či úplná absence
 typ a síla fólie použité na obal palety
 způsob aplikace finálního obalu palety a
nastavení balícího programu na ovin
palety
Materiály pro fixování zboží na
paletě:
• Stretch fólie
• Shrink fólie (tepelně
smrštitelná)
• Stretch hood
• Páskování (PP, PET,PES)
3 x „P“ PFT & PTT & PDT
PalForceTest
Analýza fixačních sil paletových
jednotek
PalTransportTest
Transportní test paletových
jednotek s videozáznamem
PalDynTest
Test dynamické stability paletových
jednotek
PalForceTest
Test fixačních sil paletových jednotek
 Profesionální přenosná měřící souprava s
objektivním záznamem o retenční síle
 Reálně testuje kvalitu obalu a jeho tenze až ve
třech výškách
 Pomáhá dosáhnout optimálního poměru
spotřeba / kvalita
 Rychle vyhodnotí kvalitu stability obalu
 Zavádí ověřitelné standardy
PalForceTest
Test fixačních sil paletových jednotek
 Tenzometrická deska může být libovolně
opatřena hrotem pro ověření síly protržení
(proražení) fólie známého z technických listů
jako Dart Drop (metoda ASTM 1709)
Výsledkem testu „PFT“ je objektivní a
ověřitelný výstup
Díky tomuto testu se může kvalita obalu stát firemním
standardem a základem pro vznik pevné procedury
vnitropodnikové kontroly
 lze porovnávat kvalitu nabízených fólií
 kontrolovat změny obalového materiálu při optimalizaci
balícího programu
 kontrolovat stanovenou pevnost obalu
 měřit závislosti napětí fólie na teplotě okolí i její odolnost
proti protržení při balení
PalTransportTest
Transportní test pal. jednotek s videozáznamem
 Vysoce profesionální přenosná měřící souprava
tvořena párem technicky vybavených kamer
 Záznam transportu s měřením dynamických
parametrů
 Rychlost, polohu GPS a zrychlení, tzn. Přetížení ve
všech směrech
 Systém je tvořen párem testovacích kamer,
umístěných pod úhlem 90° k paletové jednotce
 Velikostí a upevněním jsou přizpůsobeny k
uchycení do nákladních vozidel
 Zpracování a vyhodnocení videa včetně
závěrečného vyhodnocení rizik
PalTransportTest
Transportní test pal. jednotek s videozáznamem
PalTransportTest
Transportní test
pal. jednotek s
videozáznamem
Výsledkem testu „PTT“ je objektivní a
ověřitelný výstup
Jedná se o záznam reálné přepravy za ztížených podmínek.
Díky absenci opory v ostatních paletách se veškeré chyby projeví mnohem
výrazněji.
Díky měřenému zrychlení a přetížení, je možné vyhodnotit vliv těchto veličin na
stabilitu palet.
Přes všechna laboratorní měření je právě ověření v reálném provozu skutečně
finální test pevnosti palet s různými způsoby zabalení.
PalDynTest
Test dynamické stability paletové jednotky
Zařízení je určeno pro dynamické měření kvality obalu na paletové
jednotce
 Zařízení umožňuje 2 typy zkoušek:
• statický / náklonový test = 26°
• dynamický test – nárazy
PalDynTest
Test dynamické stability paletové jednotky
PalDynTest
Test dynamické stability paletové jednotky
Ukázka:
 Dynamického testu
 Statického testu
Výsledkem testu „PDT“ je objektivní a
ověřitelný výstup
-50
0
50
100
150
200
250
1 1 1 1 1 1 1 1 1.51.51.51.51.51.51.51.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2.52.52.52.52.52.52.52.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3.53.53.53.53.53.53.53.5
Ráj.modrá š, proložka Duropack Ráj.jemne syc. Š. 5ti vrstv.prol. Raj.jemne syc. Š. 3 vrstvá kvalit.prol. Raj.modrá standard.výroba š.
Náraz 2
Náraz 3
Náraz 4 Náraz 5
Velikostvýchylky
Náraz 1
Úhel
Výsledkem testu „PDT“ je objektivní a
ověřitelný výstup
Objektivní posouzení stability palet za použití:
 Různých nastavení balicí technologie
 Různých typů fólie resp. pásek
 Různé skladby palety
 Různých primárních obalů (kartóny, skupinová fólie apod.)
 Různých druhů proložek
 Atd.
Umíme víc než balit !
. EKOBAL, spol. s r.o.
Vídeňská 172, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy
Tel: 234 144 111
Mail: mail@ekobal.cz
www.ekobal.cz

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Transportní bezpečnost

 • 1. České centrum paletové & přepravní bezpečnosti ! THE NEW SERVICE FOR YOU ! TESTOVACÍ CENTRUM EKOBAL PRO ZÁTĚŽ PALETOVÉ JEDNOTKY & TRANSPORTNÍ BEZPEČNOST
 • 2. Objektivní testování ?! S ohledem na stále zpřísňující se legislativu v oblasti bezpečnosti přepravy paletových jednotek a tlak ze strany B2B partnerů na snižování nákladů na balení, vedlo spolu se zužitkováním cca 20-til letých odborných znalostí a zkušeností k sdružení a vývoji zařízení a metod pro objektivní testování stability palet a přepravní bezpečnosti.
 • 3. Legislativa Mezi běžné provozní podmínky nepatří pouze jízda konstantní rychlostí po rychlostních komunikacích …………, ale i prudká brždění a rozjíždění, různé stavy povrchu vozovky Dle tohoto EU pokynu je zboží balené stretch popř. shrink fólií považováno za stabilní, pokud vydrží náklon 26° bez jakékoliv významné defor-mace.
 • 4. Investujete do bezpečnosti Optimalizujte spotřebu materiálu Analyzujte dopady Bezpečnost _ zaměřte na dokonalé zabezpečení nákladu. Porovnávací metodou bok po boku s vámi se vytváří bezpečnostní zátěžový koncept, který bude korespondovat jak s Vašimi možnostmi, tak i platnými předpisy. Optimalizace _ krokem vpřed. Vedle základního cíle zajištění nákladu je optimalizace balení. Výsledkem je pak soulad mezi bezpečností, náklady a udržitelností. Analýza - bezpečnosti a optimalizace umožňuje zajistit dostatečnou pevnost paletové jednotky. Podrobná analýza Vás však upozorní na všechny slabé a silné stránky v oblasti balení a předá podněty k případným zlepšením.
 • 5. Stabilitu zboží ovlivňuje  pevnost primárního obalu produktu ( PET láhev, kartón, sud, kbelík…..)  skladba zboží na paletě (vazba balíků, mezery, lícuje půdorys zboží s půdorysem palety ...)  kvalita obalu skupiny (kartón, skupinová balení ve smrštitelné fólii…) Materiály pro fixování zboží na paletě: • Stretch fólie • Shrink fólie (tepelně smrštitelná) • Stretch hood • Páskování (PP, PET,PES)
 • 6. Stabilitu zboží ovlivňuje  kvalita proložek, jejich přítomnost, četnost či úplná absence  typ a síla fólie použité na obal palety  způsob aplikace finálního obalu palety a nastavení balícího programu na ovin palety Materiály pro fixování zboží na paletě: • Stretch fólie • Shrink fólie (tepelně smrštitelná) • Stretch hood • Páskování (PP, PET,PES)
 • 7. 3 x „P“ PFT & PTT & PDT PalForceTest Analýza fixačních sil paletových jednotek PalTransportTest Transportní test paletových jednotek s videozáznamem PalDynTest Test dynamické stability paletových jednotek
 • 8. PalForceTest Test fixačních sil paletových jednotek  Profesionální přenosná měřící souprava s objektivním záznamem o retenční síle  Reálně testuje kvalitu obalu a jeho tenze až ve třech výškách  Pomáhá dosáhnout optimálního poměru spotřeba / kvalita  Rychle vyhodnotí kvalitu stability obalu  Zavádí ověřitelné standardy
 • 9. PalForceTest Test fixačních sil paletových jednotek  Tenzometrická deska může být libovolně opatřena hrotem pro ověření síly protržení (proražení) fólie známého z technických listů jako Dart Drop (metoda ASTM 1709)
 • 10. Výsledkem testu „PFT“ je objektivní a ověřitelný výstup Díky tomuto testu se může kvalita obalu stát firemním standardem a základem pro vznik pevné procedury vnitropodnikové kontroly  lze porovnávat kvalitu nabízených fólií  kontrolovat změny obalového materiálu při optimalizaci balícího programu  kontrolovat stanovenou pevnost obalu  měřit závislosti napětí fólie na teplotě okolí i její odolnost proti protržení při balení
 • 11. PalTransportTest Transportní test pal. jednotek s videozáznamem  Vysoce profesionální přenosná měřící souprava tvořena párem technicky vybavených kamer  Záznam transportu s měřením dynamických parametrů  Rychlost, polohu GPS a zrychlení, tzn. Přetížení ve všech směrech
 • 12.  Systém je tvořen párem testovacích kamer, umístěných pod úhlem 90° k paletové jednotce  Velikostí a upevněním jsou přizpůsobeny k uchycení do nákladních vozidel  Zpracování a vyhodnocení videa včetně závěrečného vyhodnocení rizik PalTransportTest Transportní test pal. jednotek s videozáznamem
 • 14. Výsledkem testu „PTT“ je objektivní a ověřitelný výstup Jedná se o záznam reálné přepravy za ztížených podmínek. Díky absenci opory v ostatních paletách se veškeré chyby projeví mnohem výrazněji. Díky měřenému zrychlení a přetížení, je možné vyhodnotit vliv těchto veličin na stabilitu palet. Přes všechna laboratorní měření je právě ověření v reálném provozu skutečně finální test pevnosti palet s různými způsoby zabalení.
 • 15. PalDynTest Test dynamické stability paletové jednotky Zařízení je určeno pro dynamické měření kvality obalu na paletové jednotce  Zařízení umožňuje 2 typy zkoušek: • statický / náklonový test = 26° • dynamický test – nárazy
 • 17. PalDynTest Test dynamické stability paletové jednotky Ukázka:  Dynamického testu  Statického testu
 • 18. Výsledkem testu „PDT“ je objektivní a ověřitelný výstup -50 0 50 100 150 200 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1.51.51.51.51.51.51.51.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2.52.52.52.52.52.52.52.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3.53.53.53.53.53.53.53.5 Ráj.modrá š, proložka Duropack Ráj.jemne syc. Š. 5ti vrstv.prol. Raj.jemne syc. Š. 3 vrstvá kvalit.prol. Raj.modrá standard.výroba š. Náraz 2 Náraz 3 Náraz 4 Náraz 5 Velikostvýchylky Náraz 1 Úhel
 • 19. Výsledkem testu „PDT“ je objektivní a ověřitelný výstup Objektivní posouzení stability palet za použití:  Různých nastavení balicí technologie  Různých typů fólie resp. pásek  Různé skladby palety  Různých primárních obalů (kartóny, skupinová fólie apod.)  Různých druhů proložek  Atd.
 • 20. Umíme víc než balit ! . EKOBAL, spol. s r.o. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Tel: 234 144 111 Mail: mail@ekobal.cz www.ekobal.cz