SlideShare a Scribd company logo
Реформа
пожежного нагляду
Ми ліквідуємо пожежну інспекцію в тому вигляді,
в якому вона існує зараз, і пропонуємо сучасний
ринковий підхід
Проблематика
В Україні щорічно виникає більше 70 000 пожеж…
що призводить до понад 2 000 смертей.
За 2015 рiк Україна отримала значні збитки від пожеж
прямі збитки: непрямі збитки:
Необережне поводження з вогнем
1,46млрд.
гривень
4,2млрд.
гривень
71%
13%
16%
ІншеПорушення правіл пожежної безпеки
під час експлуатації електроустановок
Причини
Низьке фінансування пожежної інспекції
готовність до корупції
Надмірна кількість об’єктів для перевірки
халатність виконання
Велика кількість об’єктів з високим ступенем
ризику невиправданий адміністративний
тиск на підприємців
Низькі штрафи несерйозне ставлення під-
приємця до виконання норм пожежної безпеки
Спрямованість діяльності пожежної інспекції
на покарання порушників, а не на усунення
порушень або їх попередження
Безвідповідальність керівників суб'єктів
господарювання та необізнаність населення,
хибне почуття безпеки і номінальний підхід
до проведення пожежної інспекції призводить
до катастрофічних показників в Україні.
Звичайне посилення пожежних перевірок
дасть лише негативний результат.
1
2
3
4
5
Об’єктивний підхід до класифікації ступенів
ризику об’єктів
Суб’єкти малого та середнього ступенів
ризику отримають альтернативу плановим пе-
ревіркам - добровільне страхування
Обов’язкові перевірки залишаються лише
для суб’єктів високого ступеня ризику та дер-
жавних установ
Рішення
Процедура страхування робить українське
середовище більш прозорим, інформація
з пожежної безпеки стає доступною і зрозумілою
Процедура страхування зрозуміла інвесторам
і робить український бізнес більш конкурентним
Новий підхід
Страховий договір цивільно-правової відпові-
дальності, передбачає обов’язкову відповід-
ність нормам пожежної безпеки (незалежна
оцінка/чек-ліст) стане альтернативою плановим
перевіркам
Планові перевірки об’єкту переносяться на
термін дії страхового договору
Страхові компанії та суб'єкти господарювання
можуть залучати до пожежного аудиту (оцінки)
сертифікованих незалежних аудиторів - на
ринку з’являться робочі місця та конкуренція*
Підвищення адміністративної відповідальності
керівників підприємств - індивідуальна відпові-
дальність посилює сприйняття загрози та змен-
шує недбальство серед населення
Розробка сучасних ефективних та зрозумілих
інструментів, які дозволяють кожному громадя-
нинові самостійно провести попередню оцінку
свого об’єкту
Об'єкти малого ступеня ризику отримують ско-
рочені процедури страхування та проведення
аудиту (оцінки) 
*За попередніми оцінками обсяг ринку пожежного аудиту
складає близько 3 млрд. гривень на рік
Новий формат
профілактичної
роботи
Впровадження ризик-орієнтованого підходу -
європейські стандарти оцінювання й аналізу
ризиків пожежної та техногенної безпеки
Імплементація директиви ЄС СЕВЕЗО ІІІ - змен-
шення кількості об’єктів підвищеної небезпеки
до фактично важливих. Наглядові органи спря-
мовують ресурси на обґрунтовано важливі
об’єкти
Відкритість і прозорість дій інспекторів. Рейтин-
гування інспекторів та використання інспекто-
рів як консультантів з протипожежної безпеки
Профілактика та спонукання до виконання
норм пожежної безпеки та відповідальність
за їх порушення
Розробка сучасної відкритої бази даних підпри-
ємств, в якій відображається їх ступень ризику
та статуc перевірки
Залучення до розробки концепції реформування
представників страхових компаній, бізнесу та
міжнародних партнерів - підготовка сучасної
та ефективної моделі взаємодії.
Залучення офісу ефективної регуляції (BRDO)
до розробки ефективного сучасного підходу,
який дозволить мінімізувати тиск на бізнес з боку
Державного нагляду.
Довіра бізнесу
до державних
органів
Наші цінності:
Відкритість
Готовність до реальних змін
Чесність та порядність
Передовий світовий досвід
З думкою про підприємців
та інвесторів
Сьогодні Завтра
Очікувані
результати
Обов’язкова перевірка всіх суб’єктів господа-
рювання. Суб’єкти господарювання з се-
реднім та незначним ступенем ризику не
мають іншого вибору як проходити планові
заходи державного нагляду (контролю)
Матеріально-технічна база пожежно-ряту-
вальної служби застаріла та недофінансована
коштами Державного бюджету
Діючі стандарти оцінки й аналізу ризиків по-
жежної та техногенної безпеки суб‘єктів го-
сподарювання є радянськими та не убезпечу-
ють суб’єкти перевірок від реальних ризиків
Низькі штрафи та халатність виконання норм
пожежної безпеки
Спрямованність інспекції на покарання за по-
рушення норм пожежної безпеки
Річна сума збитків від пожеж близько 5 млрд
грн
Корупція та здирництво лякають інвесторів
Недовіра до Пожежної інспекції
Проведення планових перевірок лише суб’єк-
тів господарювання з високим ступенем
ризику та державних установ. Реальна аль-
тернатива плановим заходам державного наг-
ляду (контролю) для суб’єктів господарюван-
ня з середнім та незначним ступенем ризику -
добровільне страхування
Виділення страховими компаніями певного
відсотка коштів на розвиток матеріально-тех-
нічної бази пожежно-рятувальної служби
Ризик-орієнтований підхід управління техно-
генною та пожежною безпекою; європейські
стандарти щодо оцінювання й аналізу ризиків
пожежної та техногенної безпеки суб‘єктів го-
сподарювання
Суттєве посилення адміністративної відпові-
дальності за порушення вимог пожежної без-
пеки
Спонукання підприємців до реального вико-
нання норм пожежної безпеки
Щорічна економія близько 2 млрд грн від по-
передження пожеж

More Related Content

Similar to Реформа пожежного нагляду

Рада бізнес-омбудсмена - Звіт за 4-й квартал 2018 року
Рада бізнес-омбудсмена - Звіт за 4-й квартал 2018 рокуРада бізнес-омбудсмена - Звіт за 4-й квартал 2018 року
Рада бізнес-омбудсмена - Звіт за 4-й квартал 2018 року
Iaroslav GREGIRCHAK
 
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту сп...
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту сп...Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту сп...
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту сп...
UAReforms
 
Dixi 6229 brochure(ukr)_str
Dixi 6229 brochure(ukr)_strDixi 6229 brochure(ukr)_str
Dixi 6229 brochure(ukr)_str
Денис Киркач
 
Економічний аналіз у антимонопольних справах
Економічний аналізу антимонопольних справахЕкономічний аналізу антимонопольних справах
Економічний аналіз у антимонопольних справах
Vadim Novikov
 
проект змін до закону V2
проект змін до закону V2проект змін до закону V2
проект змін до закону V2
Public Administration Reform in Ukraine
 
State Regulatory Service of Ukraine-Ks.Liapina 22 01-15 presentation- 9bece79a25
State Regulatory Service of Ukraine-Ks.Liapina 22 01-15 presentation- 9bece79a25State Regulatory Service of Ukraine-Ks.Liapina 22 01-15 presentation- 9bece79a25
State Regulatory Service of Ukraine-Ks.Liapina 22 01-15 presentation- 9bece79a25
Rostyslav LUKACH
 
Першочергові кроки на шляху дерегуляції господарської діяльності
Першочергові кроки на шляху дерегуляції господарської діяльностіПершочергові кроки на шляху дерегуляції господарської діяльності
Першочергові кроки на шляху дерегуляції господарської діяльності
Ivan Dudnik
 

Similar to Реформа пожежного нагляду (7)

Рада бізнес-омбудсмена - Звіт за 4-й квартал 2018 року
Рада бізнес-омбудсмена - Звіт за 4-й квартал 2018 рокуРада бізнес-омбудсмена - Звіт за 4-й квартал 2018 року
Рада бізнес-омбудсмена - Звіт за 4-й квартал 2018 року
 
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту сп...
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту сп...Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту сп...
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту сп...
 
Dixi 6229 brochure(ukr)_str
Dixi 6229 brochure(ukr)_strDixi 6229 brochure(ukr)_str
Dixi 6229 brochure(ukr)_str
 
Економічний аналіз у антимонопольних справах
Економічний аналізу антимонопольних справахЕкономічний аналізу антимонопольних справах
Економічний аналіз у антимонопольних справах
 
проект змін до закону V2
проект змін до закону V2проект змін до закону V2
проект змін до закону V2
 
State Regulatory Service of Ukraine-Ks.Liapina 22 01-15 presentation- 9bece79a25
State Regulatory Service of Ukraine-Ks.Liapina 22 01-15 presentation- 9bece79a25State Regulatory Service of Ukraine-Ks.Liapina 22 01-15 presentation- 9bece79a25
State Regulatory Service of Ukraine-Ks.Liapina 22 01-15 presentation- 9bece79a25
 
Першочергові кроки на шляху дерегуляції господарської діяльності
Першочергові кроки на шляху дерегуляції господарської діяльностіПершочергові кроки на шляху дерегуляції господарської діяльності
Першочергові кроки на шляху дерегуляції господарської діяльності
 

More from MIA_Ukraine

Ukraine law project presentation
Ukraine law project presentationUkraine law project presentation
Ukraine law project presentation
MIA_Ukraine
 
DMSU
DMSUDMSU
Autorec penalty
Autorec penaltyAutorec penalty
Autorec penalty
MIA_Ukraine
 
Golova presentation mpk
Golova presentation mpkGolova presentation mpk
Golova presentation mpk
MIA_Ukraine
 
Golova npu presentation
Golova npu presentationGolova npu presentation
Golova npu presentation
MIA_Ukraine
 
Presentation pavlichenko
Presentation pavlichenkoPresentation pavlichenko
Presentation pavlichenko
MIA_Ukraine
 
Presentation of MIA
Presentation of MIAPresentation of MIA
Presentation of MIA
MIA_Ukraine
 
Ukraine france projects
Ukraine france projectsUkraine france projects
Ukraine france projects
MIA_Ukraine
 
Un women 2021
Un women 2021Un women 2021
Un women 2021
MIA_Ukraine
 
Partnership between the ministry of internal affairs and uber for road safety
Partnership between the ministry of internal affairs and uber for road safetyPartnership between the ministry of internal affairs and uber for road safety
Partnership between the ministry of internal affairs and uber for road safety
MIA_Ukraine
 
Law on strengthening the penalty for violating traffic rules
Law on strengthening the penalty for violating traffic rulesLaw on strengthening the penalty for violating traffic rules
Law on strengthening the penalty for violating traffic rules
MIA_Ukraine
 
State border guard service of ukraine
State border guard service of ukraineState border guard service of ukraine
State border guard service of ukraine
MIA_Ukraine
 
National guard
National guardNational guard
National guard
MIA_Ukraine
 
European and euroatlantic integration
European and euroatlantic integrationEuropean and euroatlantic integration
European and euroatlantic integration
MIA_Ukraine
 
Ocea
OceaOcea
vitik danih z reestriv
vitik danih z reestrivvitik danih z reestriv
vitik danih z reestriv
MIA_Ukraine
 
Dovidka
DovidkaDovidka
Dovidka
MIA_Ukraine
 
Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачерговому засіданні Верх...
Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачерговому засіданні Верх...Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачерговому засіданні Верх...
Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачерговому засіданні Верх...
MIA_Ukraine
 
Виступ Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на позачерговому засі...
Виступ Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на позачерговому засі...Виступ Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на позачерговому засі...
Виступ Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на позачерговому засі...
MIA_Ukraine
 
МВС - ключовий орган нацбезпеки
МВС - ключовий орган нацбезпекиМВС - ключовий орган нацбезпеки
МВС - ключовий орган нацбезпеки
MIA_Ukraine
 

More from MIA_Ukraine (20)

Ukraine law project presentation
Ukraine law project presentationUkraine law project presentation
Ukraine law project presentation
 
DMSU
DMSUDMSU
DMSU
 
Autorec penalty
Autorec penaltyAutorec penalty
Autorec penalty
 
Golova presentation mpk
Golova presentation mpkGolova presentation mpk
Golova presentation mpk
 
Golova npu presentation
Golova npu presentationGolova npu presentation
Golova npu presentation
 
Presentation pavlichenko
Presentation pavlichenkoPresentation pavlichenko
Presentation pavlichenko
 
Presentation of MIA
Presentation of MIAPresentation of MIA
Presentation of MIA
 
Ukraine france projects
Ukraine france projectsUkraine france projects
Ukraine france projects
 
Un women 2021
Un women 2021Un women 2021
Un women 2021
 
Partnership between the ministry of internal affairs and uber for road safety
Partnership between the ministry of internal affairs and uber for road safetyPartnership between the ministry of internal affairs and uber for road safety
Partnership between the ministry of internal affairs and uber for road safety
 
Law on strengthening the penalty for violating traffic rules
Law on strengthening the penalty for violating traffic rulesLaw on strengthening the penalty for violating traffic rules
Law on strengthening the penalty for violating traffic rules
 
State border guard service of ukraine
State border guard service of ukraineState border guard service of ukraine
State border guard service of ukraine
 
National guard
National guardNational guard
National guard
 
European and euroatlantic integration
European and euroatlantic integrationEuropean and euroatlantic integration
European and euroatlantic integration
 
Ocea
OceaOcea
Ocea
 
vitik danih z reestriv
vitik danih z reestrivvitik danih z reestriv
vitik danih z reestriv
 
Dovidka
DovidkaDovidka
Dovidka
 
Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачерговому засіданні Верх...
Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачерговому засіданні Верх...Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачерговому засіданні Верх...
Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачерговому засіданні Верх...
 
Виступ Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на позачерговому засі...
Виступ Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на позачерговому засі...Виступ Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на позачерговому засі...
Виступ Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на позачерговому засі...
 
МВС - ключовий орган нацбезпеки
МВС - ключовий орган нацбезпекиМВС - ключовий орган нацбезпеки
МВС - ключовий орган нацбезпеки
 

Реформа пожежного нагляду

  • 1. Реформа пожежного нагляду Ми ліквідуємо пожежну інспекцію в тому вигляді, в якому вона існує зараз, і пропонуємо сучасний ринковий підхід
  • 2. Проблематика В Україні щорічно виникає більше 70 000 пожеж… що призводить до понад 2 000 смертей.
  • 3. За 2015 рiк Україна отримала значні збитки від пожеж прямі збитки: непрямі збитки: Необережне поводження з вогнем 1,46млрд. гривень 4,2млрд. гривень 71% 13% 16% ІншеПорушення правіл пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок
  • 4. Причини Низьке фінансування пожежної інспекції готовність до корупції Надмірна кількість об’єктів для перевірки халатність виконання Велика кількість об’єктів з високим ступенем ризику невиправданий адміністративний тиск на підприємців Низькі штрафи несерйозне ставлення під- приємця до виконання норм пожежної безпеки Спрямованість діяльності пожежної інспекції на покарання порушників, а не на усунення порушень або їх попередження Безвідповідальність керівників суб'єктів господарювання та необізнаність населення, хибне почуття безпеки і номінальний підхід до проведення пожежної інспекції призводить до катастрофічних показників в Україні. Звичайне посилення пожежних перевірок дасть лише негативний результат. 1 2 3 4 5
  • 5. Об’єктивний підхід до класифікації ступенів ризику об’єктів Суб’єкти малого та середнього ступенів ризику отримають альтернативу плановим пе- ревіркам - добровільне страхування Обов’язкові перевірки залишаються лише для суб’єктів високого ступеня ризику та дер- жавних установ Рішення
  • 6. Процедура страхування робить українське середовище більш прозорим, інформація з пожежної безпеки стає доступною і зрозумілою Процедура страхування зрозуміла інвесторам і робить український бізнес більш конкурентним
  • 7. Новий підхід Страховий договір цивільно-правової відпові- дальності, передбачає обов’язкову відповід- ність нормам пожежної безпеки (незалежна оцінка/чек-ліст) стане альтернативою плановим перевіркам Планові перевірки об’єкту переносяться на термін дії страхового договору Страхові компанії та суб'єкти господарювання можуть залучати до пожежного аудиту (оцінки) сертифікованих незалежних аудиторів - на ринку з’являться робочі місця та конкуренція* Підвищення адміністративної відповідальності керівників підприємств - індивідуальна відпові- дальність посилює сприйняття загрози та змен- шує недбальство серед населення Розробка сучасних ефективних та зрозумілих інструментів, які дозволяють кожному громадя- нинові самостійно провести попередню оцінку свого об’єкту Об'єкти малого ступеня ризику отримують ско- рочені процедури страхування та проведення аудиту (оцінки)  *За попередніми оцінками обсяг ринку пожежного аудиту складає близько 3 млрд. гривень на рік
  • 8. Новий формат профілактичної роботи Впровадження ризик-орієнтованого підходу - європейські стандарти оцінювання й аналізу ризиків пожежної та техногенної безпеки Імплементація директиви ЄС СЕВЕЗО ІІІ - змен- шення кількості об’єктів підвищеної небезпеки до фактично важливих. Наглядові органи спря- мовують ресурси на обґрунтовано важливі об’єкти Відкритість і прозорість дій інспекторів. Рейтин- гування інспекторів та використання інспекто- рів як консультантів з протипожежної безпеки Профілактика та спонукання до виконання норм пожежної безпеки та відповідальність за їх порушення Розробка сучасної відкритої бази даних підпри- ємств, в якій відображається їх ступень ризику та статуc перевірки Залучення до розробки концепції реформування представників страхових компаній, бізнесу та міжнародних партнерів - підготовка сучасної та ефективної моделі взаємодії. Залучення офісу ефективної регуляції (BRDO) до розробки ефективного сучасного підходу, який дозволить мінімізувати тиск на бізнес з боку Державного нагляду.
  • 9. Довіра бізнесу до державних органів Наші цінності: Відкритість Готовність до реальних змін Чесність та порядність Передовий світовий досвід З думкою про підприємців та інвесторів
  • 10. Сьогодні Завтра Очікувані результати Обов’язкова перевірка всіх суб’єктів господа- рювання. Суб’єкти господарювання з се- реднім та незначним ступенем ризику не мають іншого вибору як проходити планові заходи державного нагляду (контролю) Матеріально-технічна база пожежно-ряту- вальної служби застаріла та недофінансована коштами Державного бюджету Діючі стандарти оцінки й аналізу ризиків по- жежної та техногенної безпеки суб‘єктів го- сподарювання є радянськими та не убезпечу- ють суб’єкти перевірок від реальних ризиків Низькі штрафи та халатність виконання норм пожежної безпеки Спрямованність інспекції на покарання за по- рушення норм пожежної безпеки Річна сума збитків від пожеж близько 5 млрд грн Корупція та здирництво лякають інвесторів Недовіра до Пожежної інспекції Проведення планових перевірок лише суб’єк- тів господарювання з високим ступенем ризику та державних установ. Реальна аль- тернатива плановим заходам державного наг- ляду (контролю) для суб’єктів господарюван- ня з середнім та незначним ступенем ризику - добровільне страхування Виділення страховими компаніями певного відсотка коштів на розвиток матеріально-тех- нічної бази пожежно-рятувальної служби Ризик-орієнтований підхід управління техно- генною та пожежною безпекою; європейські стандарти щодо оцінювання й аналізу ризиків пожежної та техногенної безпеки суб‘єктів го- сподарювання Суттєве посилення адміністративної відпові- дальності за порушення вимог пожежної без- пеки Спонукання підприємців до реального вико- нання норм пожежної безпеки Щорічна економія близько 2 млрд грн від по- передження пожеж