SlideShare a Scribd company logo
1
‫הש‬‫הנעלמה‬ ‫כונה‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫ומלון‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'
‫גילר‬ ‫שמואל‬1
‫מבוא‬
‫בשנת‬1887‫שכונת‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫החלה‬'‫צדק‬ ‫נווה‬,'‫ובשנת‬1890‫את‬ ‫ברנט‬ ‫זרח‬ ‫הקים‬
‫בשכונת‬ ‫הראשונים‬ ‫הבתים‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'.‫ידוע‬ ‫הללו‬ ‫השכונות‬ ‫של‬ ‫סיפורן‬,‫הפכו‬ ‫והן‬
‫לאת‬‫וסיור‬ ‫שימור‬ ‫רי‬.‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫הפאר‬ ‫ומלון‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫בספרות‬ ‫מוזכרים‬
‫ההיסטורית‬,‫מיקומם‬ ‫אך‬‫המדויק‬‫ידוע‬ ‫היה‬ ‫לא‬.‫נקברו‬ ‫הם‬‫מנש‬ ‫רובע‬ ‫הריסות‬ ‫עם‬‫ייה‬
‫יפו‬ ‫של‬,‫צ‬ ‫פארק‬ ‫תחת‬'‫קלור‬ ‫רלס‬,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫ימה‬ ‫חוף‬ ‫על‬.‫היה‬ ‫המשוער‬ ‫מיקומם‬
‫הערבית‬ ‫לשכונה‬ ‫מצפון‬.2
‫איתור‬‫המדוי‬ ‫מיקומם‬‫הש‬ ‫של‬ ‫ק‬‫והמלון‬ ‫כונה‬,‫הוביל‬
‫סיפור‬ ‫לחשיפת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫ו‬‫שכונת‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫היפואית‬.‫ששכן‬ ‫שוקק‬ ‫יהודי‬ ‫רובע‬
‫מנשייה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫בליבה‬‫הערבית‬.‫השכונה‬ ‫של‬ ‫הים‬ ‫חוף‬‫והנופש‬ ‫הבילוי‬ ‫מקום‬ ‫היה‬
‫יהודי‬ ‫של‬‫יפו‬–‫הפלאג‬'‫ההתיישבות‬ ‫ראשית‬ ‫של‬ ‫ה‬.
‫ראשית‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'
‫בשנת‬1896‫ל‬ ‫חברה‬ ‫ביפו‬ ‫נוסדה‬‫בשם‬ ‫בתים‬ ‫בניין‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'.‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוקמה‬ ‫היא‬
‫איש‬ ‫שלושים‬,‫אגודת‬ ‫חברי‬'‫מש‬ ‫בני‬‫ה‬,'‫העתיקה‬ ‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫בתים‬ ‫להקים‬ ‫שביקשו‬.
‫דנין‬ ‫יחזקאל‬ ‫נמנו‬ ‫חבריה‬ ‫עם‬-‫סוכובולסקי‬,‫גור‬ ‫יהודה‬-‫גרזובסקי‬,‫משה‬ ‫יוסף‬ ‫חכם‬,
‫חיים‬ ‫ודוד‬ ‫קורקידי‬ ‫ניסים‬ ‫חכם‬.‫לאגודת‬ ‫בבקשה‬ ‫פנו‬ ‫הם‬'‫משה‬ ‫מזכרת‬'‫ב‬‫לונדון‬,‫כ‬‫די‬
‫שכונה‬ ‫להקים‬ ‫להם‬ ‫שתסייע‬,‫בידי‬ ‫שהוקמה‬ ‫זו‬ ‫דוגמת‬‫בירושלים‬ ‫האגודה‬.3
‫נאמר‬ ‫החברה‬ ‫בתקנון‬,‫מטרתה‬ ‫כי‬"‫מחבריה‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫לאפשר‬,‫יהודי‬ ‫לשאר‬ ‫וגם‬
‫יפו‬,‫במ‬ ‫בית‬ ‫לבנות‬‫נפש‬ ‫לכל‬ ‫שווה‬ ‫חיר‬."‫שטח‬ ‫חפשו‬ ‫הם‬‫ידיים‬ ‫רחב‬,‫מחוץ‬‫ליפו‬,‫בו‬
‫להקים‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬30‫משוכללים‬ ‫בתים‬,‫ציבור‬ ‫ומבני‬,‫שיס‬‫השכונה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫פקו‬.
"‫מומחה‬ ‫אדריכל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תעשה‬ ‫הבניין‬ ‫תכנית‬,‫בהשקפה‬ ‫לבנייתם‬ ‫לבו‬ ‫ישים‬ ‫אשר‬
‫הטעם‬ ‫ויופי‬ ‫הבריאות‬ ‫וצורך‬ ‫השימוש‬ ‫לתועלת‬."‫היו‬ ‫מהחברים‬ ‫ומחצית‬ ‫מאחר‬
1
‫גב‬ ‫של‬ ‫האדיבה‬ ‫בעזרתם‬'‫אלכסנד‬ ‫אור‬ ‫ואדריכל‬ ‫וידריך‬ ‫שולה‬‫רוביץ‬
2
‫רם‬ ‫חנה‬' ,‫ביפו‬ ‫היהודי‬ ‫הישוב‬,'‫עמ‬'131
3
‫שם‬.
2
‫ספרדים‬,‫אשכנזים‬ ‫ומחציתם‬,‫לשניים‬ ‫תחולק‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬,‫יהיו‬ ‫והבאר‬ ‫המקווה‬ ‫אך‬
‫משותפים‬.
‫לאגודת‬ ‫החברים‬ ‫פניית‬'‫משה‬ ‫מזכרת‬'‫בשלילה‬ ‫נענתה‬,‫והם‬‫התאגדו‬‫כחברת‬
‫מניות‬‫ורכשו‬‫האוסטרי‬ ‫הקונסול‬ ‫מסגן‬ ‫קרקע‬ ‫חלקת‬,‫פסקאל‬,‫סמוך‬‫ל‬‫של‬ ‫ביתו‬‫ר‬'
‫שמרלינג‬ ‫שמואל‬ ‫חיים‬,‫מאז‬ ‫שם‬ ‫שעמד‬1888.4
‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫הקטנה‬,‫על‬ ‫שנבנתה‬
‫הים‬ ‫חוף‬,‫נקראה‬‫היהודים‬ ‫בפי‬'‫שמרלינג‬ ‫בתי‬',‫אותה‬ ‫כינו‬ ‫הערבים‬ ‫ואילו‬'‫בתי‬
‫פסק‬‫אל‬'.‫בשנת‬1904‫מלון‬ ‫את‬ ‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬ ‫היזם‬ ‫בה‬ ‫הקים‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫המפואר‬
‫הארץ‬ ‫במלונות‬.
‫בשנת‬1898‫היו‬‫ליפו‬ ‫מחוץ‬ ‫יהודים‬ ‫פרוורי‬ ‫שלושה‬.‫מתוארים‬ ‫הם‬ ‫כך‬‫ב‬‫עיתון‬
'‫הצפירה‬,'‫לגולה‬ ‫שנשלח‬ ‫במכתב‬:5
"‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫בבני‬ ‫מיושב‬ ‫היותר‬ ‫הפרוור‬'‫שלום‬ ‫נווה‬',‫לו‬ ‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬
'‫מאנשייא‬'‫לאמור‬:‫הגן‬.‫הזה‬ ‫השם‬ ‫על‬ ‫אני‬ ‫ותמה‬,‫עצים‬ ‫ולא‬ ‫גן‬ ‫לא‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫אחרי‬,
‫מזה‬ ‫משטר‬ ‫שום‬ ‫בלי‬ ‫הבנויים‬ ‫המחמדים‬ ‫פליטי‬ ‫של‬ ‫בתיהם‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫אבל‬,‫ובתי‬
‫מזה‬ ‫יחד‬ ‫הצפופים‬ ‫היהודים‬.‫נהור‬ ‫סגי‬ ‫בלשון‬ ‫כן‬ ‫נקרא‬ ‫ואולי‬.‫לב‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הפרוור‬
‫פה‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫הישוב‬.‫תורה‬ ‫התלמוד‬ ‫בו‬' ,‫תורה‬ ‫שערי‬,'‫הרב‬ ‫יגור‬ ‫בו‬,‫הדיינים‬,
‫כל‬ ‫יתר‬ ‫וכל‬‫הקודש‬ ‫י‬.‫גם‬ ‫בו‬'‫המקווה‬'‫הוא‬ ‫יחיד‬ ‫קניין‬ ‫עתה‬ ‫לעת‬ ‫אשר‬.
‫הוא‬ ‫השני‬ ‫הפרוור‬'‫צדק‬ ‫נווה‬,'‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬‫לו‬'‫יהוד‬ ‫איל‬ ‫קומפאנייאת‬,'
‫לאמור‬:‫היהודית‬ ‫החברה‬.‫היה‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫ישראל‬ ‫מבני‬ ‫אגודה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבנו‬ ‫בתיו‬ ‫כי‬
‫בשנה‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫מנתו‬ ‫לכיס‬ ‫מטיל‬,‫לפי‬ ‫בתים‬ ‫בשנה‬ ‫שנה‬ ‫בנו‬ ‫הללו‬ ‫ומהכספים‬
‫הכספים‬ ‫מתכונת‬,‫כולם‬ ‫לחברים‬ ‫בתים‬ ‫נבנו‬ ‫כי‬ ‫עד‬,‫שבנו‬ ‫בתים‬ ‫הרבה‬ ‫נוספו‬ ‫ועליהם‬
‫יחידים‬.‫הלז‬ ‫הפרוור‬ ‫ויהי‬,‫ההר‬ ‫בראש‬ ‫העומד‬,‫ופרוור‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫לרגליו‬ ‫ירבץ‬,‫עיר‬
‫עכו‬ ‫יד‬ ‫ואין‬ ‫יהודים‬ ‫שכולה‬"‫באמצע‬ ‫ם‬.
‫לכתחילה‬ ‫נקרא‬ ‫השלישי‬ ‫והפרוור‬'‫נ‬ ‫יפה‬‫וף‬,'‫זה‬ ‫שמו‬ ‫עליו‬ ‫נושא‬ ‫אינו‬ ‫אך‬,‫לו‬ ‫וקראו‬
‫היהודים‬'‫שמרלינג‬ ‫בתי‬,'‫ש‬ ‫מייסדו‬ ‫שם‬ ‫על‬‫כן‬ ‫נקרא‬.‫לו‬ ‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬'‫בתי‬
‫פסקאל‬'‫פה‬ ‫האוסטרי‬ ‫הקונסול‬ ‫שם‬ ‫על‬,‫בראשונה‬ ‫שם‬ ‫בנה‬ ‫שהוא‬‫בתיו‬,‫באו‬ ‫ומידו‬
‫ל‬‫הנזכר‬ ‫היהודי‬ ‫קונה‬,‫שנים‬ ‫כעשר‬ ‫זה‬.‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ‫בנוי‬ ‫הלז‬ ‫הפרוור‬,‫הומה‬ ‫ובקיץ‬
‫מ‬ ‫הוא‬‫בים‬ ‫לרחוץ‬ ‫הנה‬ ‫שבאו‬ ‫הללו‬ ‫אדם‬ ‫בני‬,‫עפ‬ ‫שם‬ ‫הם‬ ‫ומתאכסנים‬"‫רוב‬ ‫י‬."
4
'‫הצפירה‬,'3.3.1898‫נבנה‬ ‫שמרלינג‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫מספר‬ ‫הכותב‬10‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנים‬.
5
‫שם‬.
3
‫ארב‬‫יפו‬ ‫יהודי‬ ‫את‬ ‫שימשו‬ ‫רחצה‬ ‫חופי‬ ‫עה‬‫והשכונות‬–'‫הצבא‬ ‫תחנות‬ ‫חוף‬',‫סמוך‬
‫העיר‬ ‫לחומת‬,'‫ציון‬ ‫שער‬ ‫חוף‬',‫לו‬ ‫צפונית‬' ,‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫חוף‬',‫ו‬'‫נוף‬ ‫יפה‬ ‫חוף‬'" .‫העיר‬ ‫בני‬
‫בעיר‬ ‫דירתם‬ ‫שקבעו‬ ‫והאורחים‬,‫בשני‬ ‫שביתתם‬ ‫קונים‬‫הראשונים‬ ‫המקומות‬,‫ובני‬
‫להם‬ ‫הקרובים‬ ‫האחרונים‬ ‫המקומות‬ ‫שני‬ ‫להם‬ ‫יבחרו‬ ‫ואורחים‬ ‫הפרוורים‬."6
‫בערבי‬
‫הים‬ ‫חוף‬ ‫את‬ ‫פוקדים‬ ‫רבים‬ ‫מטיילים‬ ‫היו‬ ‫וחגים‬ ‫שבתות‬‫בחזית‬‫מלון‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'
‫הסמוך‬ ‫הקפה‬ ‫בית‬ ‫ואת‬.‫היהודים‬ ‫בנות‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫באים‬ ‫היו‬ ‫ערבים‬ ‫צעירים‬
"‫הפרנג‬'‫ים‬"‫הפנים‬ ‫חשופות‬.‫לעי‬‫אליהן‬ ‫נטפלים‬ ‫היו‬ ‫תים‬,‫מסתיים‬ ‫היה‬ ‫והאירוע‬
‫בתגרה‬.7
'‫צדק‬ ‫נווה‬'‫ומת‬ ‫מאורגן‬ ‫באופן‬ ‫נבנתה‬‫בידי‬ ‫וכנן‬‫הישן‬ ‫הישוב‬ ‫בני‬,‫ברוח‬ ‫והתאפיינה‬
‫שהובילה‬ ‫מודרנית‬‫ל‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫הקמת‬.'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫הצפופה‬,‫הוקמה‬‫הישוב‬ ‫בני‬ ‫בידי‬
‫הישן‬,‫וחסידים‬ ‫ליטאים‬,‫כנסת‬ ‫ובתי‬,‫מדרש‬ ‫בתי‬‫ו‬'‫שטיבלך‬'‫מפוז‬ ‫היו‬‫בה‬ ‫רים‬.‫היא‬
‫הייתה‬"‫הירושלמית‬ ‫שערים‬ ‫מאה‬ ‫כעין‬,‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫דחוק‬ ‫מושב‬,‫לכלוך‬,‫וזוהמה‬
‫גדולה‬ ‫טהרה‬ ‫הדורשת‬."8
‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬',‫ש‬‫הייתה‬‫הים‬ ‫על‬ ‫בנויה‬,‫מרווחת‬ ‫הייתה‬
‫יותר‬,‫גדולות‬ ‫בתים‬ ‫חצרות‬ ‫עם‬.‫לים‬ ‫השכונות‬ ‫חזית‬ ‫את‬ ‫היוותה‬ ‫היא‬,‫ו‬‫חרדי‬ ‫גם‬
‫ירושלים‬‫מגיעים‬ ‫היו‬‫לרחוץ‬ ‫כדי‬ ‫אליה‬.‫ר‬ ‫של‬ ‫במלונו‬ ‫מתאכסנים‬ ‫היו‬ ‫הם‬'‫יעקב‬
‫מולכוב‬,‫ובמלונות‬'‫שולמית‬'‫ו‬'‫מרגליות‬,'‫בסמטה‬ ‫ממוקמים‬ ‫שהיו‬‫לחוף‬ ‫סמוכה‬.
‫הקיץ‬ ‫בתקופת‬ ‫חדרים‬ ‫הושכרו‬ ‫רבים‬ ‫בבתים‬.‫בשכונה‬ ‫הוקמו‬ ‫רפואה‬ ‫וחמי‬ ‫מרחצאות‬,
‫ובשנת‬1925‫ד‬ ‫פתחו‬"‫וקזרנובסקי‬ ‫רבינוביץ‬ ‫ר‬,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫הקזינו‬ ‫בעלי‬,‫סנטוריום‬
‫ומרחצאות‬‫ע‬‫מדיציניות‬ ‫אמבטיות‬ ‫ם‬‫חשמליות‬,‫חולים‬ ‫בית‬ ‫בבנין‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫שנסגר‬.9
‫מ‬‫שנת‬1928‫על‬ ‫המרחצאות‬ ‫נוהלו‬‫הקהילה‬ ‫ועד‬ ‫ידי‬,‫בהם‬ ‫והיו‬"‫חמות‬ ‫ים‬ ‫אמבטיות‬,
‫חמ‬ ‫מעיין‬ ‫מי‬‫ים‬,‫ו‬ ‫גפרית‬ ‫אמבטיות‬ ‫סידור‬‫מסג‬'‫ים‬,‫וניקיון‬ ‫מעולה‬ ‫השגחה‬ ‫תחת‬
‫מוחלט‬.‫על‬‫המרחצאות‬ ‫ידי‬‫מסודר‬ ‫ומזנון‬ ‫יפה‬ ‫גן‬."10
‫לימים‬‫נ‬‫המוסד‬ ‫קרא‬'‫מרחצאות‬
‫דרום‬,'‫והוא‬‫מרחצאות‬ ‫עם‬ ‫התקשר‬‫העיר‬‫בצ‬ ‫פיסטיאן‬ ‫באד‬'‫כסלובקיה‬,‫לחסוך‬ ‫והציע‬
‫לחו‬ ‫הנסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫את‬"‫ל‬,‫ביפו‬ ‫ולמצוא‬‫מחלות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫ריפוי‬.11
‫רחוב‬
‫של‬ ‫השוק‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'(‫רח‬'‫קו‬‫י‬‫היום‬ ‫פמן‬),‫הדרומי‬ ‫שקצהו‬‫בוסטרוס‬ ‫רחוב‬ ‫בפינת‬
(‫רח‬'‫רזיאל‬),‫צידה‬ ‫בין‬ ‫חצץ‬‫המזרח‬‫של‬ ‫י‬'‫שלום‬ ‫נווה‬,'‫יהודים‬ ‫שתושביו‬,‫לצד‬‫המערבי‬
‫המעורב‬.‫הצפוני‬ ‫בחלקו‬‫החנויות‬ ‫רוב‬ ‫היו‬ ‫הרחוב‬ ‫של‬‫בבעלות‬‫יהודים‬,‫והשו‬‫ק‬
6
'‫חבצלת‬,'12.6.1896
7
‫קטינקא‬ ‫ברוך‬' ,‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מאז‬,'‫עמ‬'103.
8
'‫הצבי‬,'15.1.1913
9
'‫דבר‬,'12.11.1925
10
'‫היום‬ ‫דואר‬,'28.6.1928
11
'‫היום‬ ‫דואר‬,'27.7.1933
4
‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬,‫שהיה‬‫אמזלג‬ ‫בתי‬ ‫למתחם‬ ‫סמוך‬,‫ביתו‬ ‫את‬ ‫שלוש‬ ‫אהרון‬ ‫בנה‬ ‫בו‬
‫הראשון‬.12
‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫מלון‬ ‫שדרומו‬ ‫בתחום‬ ‫הייתה‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫בצפון‬‫בית‬
‫חולים‬'‫ציון‬ ‫שער‬,'‫בק‬ ‫חסן‬ ‫רחוב‬ ‫וממזרח‬.
‫לאחר‬‫על‬ ‫ההכרזה‬‫ת‬‫עצמאית‬ ‫עירונית‬ ‫כמועצה‬ ‫אביב‬ ‫ל‬,13
‫לבין‬ ‫בינה‬ ‫הגבול‬ ‫וקביעת‬
‫יפו‬,‫חלקה‬ ‫נותר‬‫של‬ ‫המערבי‬'‫נווה‬‫שלום‬'‫הערבי‬ ‫בתחום‬.‫בליבו‬ ‫שכן‬ ‫הוא‬‫של‬‫רובע‬
‫מנשייה‬,‫אותו‬ ‫וחצה‬‫לשניים‬,‫ברחוב‬ ‫הגבול‬ ‫נקבע‬ ‫ולכן‬‫שוק‬‫שלום‬ ‫נווה‬,‫לא‬ ‫כדי‬
‫ל‬‫הרובע‬ ‫רצף‬ ‫את‬ ‫קטוע‬‫הערבי‬.‫בשנת‬ ‫שנערך‬ ‫התושבים‬ ‫מפקד‬1928,‫את‬ ‫מחלק‬
‫לשניים‬ ‫הרובע‬,‫ל‬'‫אביב‬ ‫תל‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬,'‫ו‬'‫יפו‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬'.
‫ומלון‬ ‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬ ‫היזם‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'
‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫בה‬ ‫שנבנה‬ ‫הפאר‬ ‫מלון‬ ‫בזכות‬ ‫נודעה‬.‫בשנת‬1904‫היזם‬ ‫הקים‬‫שלמה‬
‫מלון‬ ‫את‬ ‫פיינגולד‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬',‫חוף‬ ‫על‬‫הים‬.‫להשכרה‬ ‫בתים‬ ‫בנה‬ ‫למלון‬ ‫בצמוד‬,
‫בשם‬ ‫שנודעו‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'.‫והבת‬ ‫המלון‬‫בארץ‬ ‫המפוארים‬ ‫היו‬ ‫ים‬,‫בהם‬ ‫והוכנסו‬
‫התקופה‬ ‫חידושי‬ ‫מיטב‬.‫במלון‬ ‫היו‬‫מפואר‬ ‫טרקלין‬,‫ביליארד‬ ‫למשחקי‬ ‫אולם‬,‫בית‬
‫הידרותראפית‬ ‫לרפואה‬ ‫מרחץ‬,‫חמ‬ ‫מים‬ ‫מרחצאות‬‫ים‬,‫תורכי‬ ‫מרחץ‬,‫רוסי‬ ‫מרחץ‬,
‫מרחץ‬‫ב‬‫שמים‬,‫וחמים‬ ‫קרים‬ ‫ודושים‬.‫במהלך‬ ‫ערב‬ ‫כל‬‫הקיץ‬,‫קונצרטים‬ ‫נערכים‬ ‫היו‬
‫הים‬ ‫אל‬ ‫הפונה‬ ‫הגדול‬ ‫היציע‬ ‫על‬.‫הייתה‬ ‫המלון‬ ‫לצד‬‫רחצה‬ ‫תחנת‬,‫קפה‬ ‫בית‬ ‫עם‬,‫ו‬‫עם‬
"‫הישנה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫ציורי‬ ‫מראה‬ ‫נחמד‬ ‫חוף‬."14
‫כיז‬ ‫בארץ‬ ‫הישוב‬ ‫על‬ ‫חותמו‬ ‫את‬ ‫הטביע‬ ‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬‫מפעלים‬ ‫שהקים‬ ‫ם‬,‫רכש‬
‫רבים‬ ‫נכסים‬,‫הק‬‫ומסחר‬ ‫מגורים‬ ‫מבני‬ ‫ים‬,‫ו‬‫ומו‬ ‫כעיתונאי‬ ‫גם‬ ‫פעל‬"‫ל‬.‫אישה‬ ‫נשא‬ ‫הוא‬
‫נ‬‫וצ‬‫רייה‬,‫כי‬ ‫שהאמינה‬ ‫לכת‬ ‫מקורב‬ ‫והיה‬‫השבטים‬ ‫עשרת‬ ‫צאצאי‬ ‫הם‬ ‫הבריטים‬
(British Israelites),‫כמומר‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫נחשד‬ ‫ולכן‬.15
‫לרבנות‬ ‫שהוסמך‬ ‫רוסיה‬ ‫יליד‬,
‫נסע‬‫לאנגליה‬‫הכת‬ ‫של‬ ‫הדפוס‬ ‫בבית‬ ‫ועבד‬.‫אליזב‬ ‫את‬ ‫לאישה‬ ‫נשא‬ ‫הוא‬‫קולוויל‬ ‫ט‬,
‫נוצרייה‬ ‫יתומה‬,‫ששימשה‬‫פלמר‬ ‫אליס‬ ‫העשירה‬ ‫לגבירה‬ ‫לוויה‬ ‫בת‬.‫נקשרה‬ ‫פלמר‬
‫לפיינגולד‬,‫ורכושה‬ ‫נכסיה‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫והפקידה‬.‫בשנת‬1895‫לירושלים‬ ‫השלושה‬ ‫הגיעו‬,
12
‫אמזלג‬ ‫חיים‬,‫הבריטי‬ ‫הקונסול‬ ‫סגן‬.‫ל‬ ‫שלוש‬ ‫אהרון‬ ‫כשעבר‬ ‫המגרש‬ ‫את‬ ‫רכש‬'‫צדק‬ ‫נווה‬'.
13
11‫אפריל‬1921
14
'‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לוח‬'1907.
15
‫לנג‬ ‫ויוסף‬ ‫אליאב‬ ‫מרדכי‬ ‫מאמר‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫פיינגולד‬ ‫תאור‬' ,‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬:‫לעמו‬ ‫נאמן‬ ‫יהודי‬ ‫או‬ ‫מומר‬'.
5
‫ו‬‫פלמר‬ ‫של‬ ‫בכספה‬ ‫רבים‬ ‫נכסים‬ ‫לרכוש‬ ‫החל‬ ‫הוא‬.‫הביאה‬ ‫המופלג‬ ‫עושרו‬ ‫על‬ ‫השמועה‬
‫תרומות‬ ‫מקבצי‬ ‫לפתחו‬,‫נ‬ ‫ושמועות‬‫פוצו‬‫המיסיונריות‬ ‫כוונותיו‬ ‫על‬.
‫השני‬ ‫במחצית‬‫י‬‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫ה‬,‫מבנה‬ ‫פיינגולד‬ ‫הקים‬‫מפואר‬‫קומות‬ ‫שלוש‬ ‫בן‬,
‫הרוסים‬ ‫מגרש‬ ‫מול‬‫בירושלים‬.‫כ‬ ‫לימים‬ ‫שנודע‬ ‫הבניין‬'‫פיינגולד‬ ‫בית‬,'‫עסקים‬ ‫אכלס‬
‫ומשרדים‬,‫הדפוס‬ ‫בית‬ ‫ואת‬'‫המצפה‬'‫שהקים‬.‫העיר‬ ‫של‬ ‫העסקים‬ ‫כמרכז‬ ‫שימש‬ ‫הוא‬
‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬,‫ובו‬‫בארץ‬ ‫הראשון‬ ‫הראינוע‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫פיינגולד‬ ‫פתח‬.‫לתקופה‬
‫אב‬ ‫בן‬ ‫לאיתמר‬ ‫חבר‬ ‫הוא‬ ‫קצרה‬"‫עיתון‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫בהוצאה‬ ‫י‬'‫הצבי‬,'‫הסתיים‬ ‫הקשר‬ ‫אך‬
‫במריבה‬,‫עיתונו‬ ‫את‬ ‫לאור‬ ‫הוציא‬ ‫ופיינגולד‬'‫האמת‬'.‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫הגה‬ ‫הפורה‬ ‫מוחו‬
‫המלח‬ ‫לים‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫בין‬ ‫תעלה‬ ‫לחפירת‬,‫ול‬‫ה‬‫תקנת‬‫חשמל‬ ‫מערכת‬‫בירושלים‬.
‫בשנת‬1904‫ביפו‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫פיינגולד‬ ‫רכש‬,‫מל‬ ‫את‬ ‫הקים‬ ‫עליה‬‫ונו‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'
‫ו‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'.‫את‬‫בידי‬ ‫הפקיד‬ ‫המקום‬ ‫ניהול‬‫אייזיק‬ ‫אחיו‬,‫להרחיב‬ ‫המשיך‬ ‫והוא‬
‫עסקיו‬ ‫את‬.‫הראשונה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫לאחר‬,‫מגרש‬ ‫רכש‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫רבים‬ ‫ים‬.‫בפינת‬
‫הרח‬‫בנה‬ ‫בנימין‬ ‫ונחלת‬ ‫לילינבלום‬ ‫ובות‬‫ביתו‬ ‫את‬‫המפואר‬,‫כארמון‬ ‫שתוכנן‬‫צריחים‬
‫לוי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫האדריכל‬ ‫בידי‬.‫מגדל‬ ‫עם‬ ‫המפואר‬ ‫הדואר‬ ‫בית‬ ‫הוקם‬ ‫הסמוך‬ ‫במגרש‬
‫השעון‬.‫בעסקי‬ ‫הרבה‬ ‫פעילותו‬‫נדל‬"‫ן‬,‫ותעוזה‬ ‫מעוף‬ ‫בעל‬ ‫כיזם‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫האדירה‬.
‫בשנת‬1925‫הגדול‬ ‫והתרבותי‬ ‫המסחרי‬ ‫המרכז‬ ‫את‬ ‫בעפולה‬ ‫הקים‬,‫במרכזה‬ ‫העומד‬
‫היום‬ ‫עד‬.‫הוא‬‫בנה‬‫בטברי‬‫מלון‬ ‫את‬ ‫ה‬'‫אלישבע‬,'‫שנפטרה‬ ‫אשתו‬ ‫שם‬ ‫על‬,‫שיהיה‬ ‫כדי‬
‫המ‬‫המזרח‬ ‫במלונות‬ ‫פואר‬.‫בו‬ ‫היו‬100‫חדרים‬,‫מפואר‬ ‫נשפים‬ ‫אולם‬,‫קולנוע‬ ‫ואולם‬
‫קטיפה‬ ‫תאי‬ ‫עם‬ ‫ותיאטרון‬‫אדומה‬.‫והאביזרים‬ ‫החומרים‬ ‫מיטב‬ ‫הושקעו‬ ‫במלון‬,
‫ו‬‫פיינגולד‬‫העיר‬ ‫לגביר‬ ‫היה‬,‫ו‬‫ב‬ ‫שוטט‬‫ב‬ ‫ה‬‫סוסים‬ ‫לארבעה‬ ‫רתומה‬ ‫כרכרה‬.‫בחנוכת‬
‫ה‬‫השתתפו‬ ‫מלון‬‫הארץ‬ ‫מכובדי‬ ‫וכל‬ ‫העליון‬ ‫הנציב‬,‫נחג‬ ‫והיא‬‫הדר‬ ‫ברוב‬ ‫גה‬.‫פזרנותו‬
‫להחזירן‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫שלא‬ ‫הלוואות‬ ‫וגיוס‬,‫הביאו‬‫הכלכלית‬ ‫לנפילתו‬.‫בשנת‬1931
‫פיינגולד‬ ‫הוכרזו‬‫והגב‬'‫רגל‬ ‫כפושטי‬ ‫פלמר‬,‫פומבית‬ ‫למכירה‬ ‫הוצא‬ ‫ורכושם‬.16
‫הוא‬
‫בשנת‬ ‫נפטר‬1935‫בטבריה‬ ‫ונקבר‬.‫השנייה‬ ‫אשתו‬,‫יהו‬‫דית‬,‫הת‬‫מדוכן‬ ‫בדוחק‬ ‫פרנסה‬
‫משקאות‬ ‫למכירת‬‫בעלה‬ ‫שבנה‬ ‫המפואר‬ ‫בבניין‬.
16
'‫היום‬ ‫דואר‬,'1.2.1931
6
‫מלון‬ ‫של‬ ‫גלגוליו‬
‫מלון‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫הארץ‬ ‫במלונות‬ ‫המפואר‬,‫בידי‬ ‫נוהל‬‫משפחת‬‫שנת‬ ‫עד‬ ‫פיינגולד‬
1908.‫ב‬‫פברואר‬1908‫אמדורסקי‬ ‫לירחמיאל‬ ‫המלון‬ ‫הוחכר‬,‫מלון‬ ‫בעל‬'‫צנטרל‬'
‫בירושלים‬.17
‫ניהל‬ ‫הוא‬‫המלון‬ ‫את‬‫שה‬‫יה‬"‫יחידית‬ ‫רחיצה‬ ‫תחנת‬‫ישראל‬ ‫בארץ‬,‫עומד‬
‫גדול‬ ‫גן‬ ‫בתוך‬ ‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬,‫הים‬ ‫לרוח‬ ‫מצעים‬ ‫ולו‬.‫של‬ ‫האינטליגנציה‬ ‫אוסף‬ ‫מקום‬
‫והמושבות‬ ‫העיר‬."18
‫אמדורסקי‬‫המלון‬ ‫בחדרי‬ ‫התפאר‬,"‫ש‬‫ברית‬ ‫בני‬ ‫ושרים‬ ‫רוזנים‬,
‫ברית‬ ‫בני‬ ‫ושאינם‬,‫התעודה‬ ‫בספרי‬ ‫תהילתם‬ ‫ומביעים‬ ‫בהם‬ ‫מתאכסנים‬."19
‫במרס‬
1909‫אלפי‬ ‫גדשו‬‫המלו‬ ‫חצר‬ ‫את‬ ‫יהודים‬‫ן‬,‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫לחיים‬ ‫פנים‬ ‫בקבלת‬‫שהגיע‬
‫לארץ‬ ‫לראשונה‬.20
‫הקים‬ ‫אמדורסקי‬‫ביפו‬ ‫הראשון‬ ‫הראינוע‬ ‫אולם‬ ‫את‬ ‫במלון‬,‫בו‬
‫קונצרטים‬ ‫גם‬ ‫התקיימו‬.‫בשנת‬1912‫ל‬ ‫המלון‬ ‫הוחכר‬‫ליפשיץ‬ ‫משפחת‬,‫אותו‬ ‫שניהלה‬
‫הראשונה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫פרוץ‬ ‫עד‬.21
‫המלון‬ ‫הופקע‬ ‫המלחמה‬ ‫במהלך‬‫ב‬‫ה‬ ‫ידי‬‫תורכים‬,‫מעצר‬ ‫כמקום‬ ‫ושימש‬‫נתינות‬ ‫בעלי‬
‫זרה‬,‫מהארץ‬ ‫גירושם‬ ‫לפני‬.‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫עם‬,‫אלכסנד‬ ‫לאדריכל‬ ‫המלון‬ ‫הושכר‬‫לוי‬ ‫ר‬,
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ארמונות‬ ‫בונה‬.‫לוי‬‫הבניה‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫במקום‬ ‫הקים‬'‫קדם‬,'‫ובנתה‬ ‫שתכננה‬
‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫פאר‬ ‫בתי‬ ‫מאות‬.22
‫הידועות‬ ‫יצירותיו‬ ‫בין‬' ,‫הפגודה‬ ‫בית‬,'‫הצריחים‬ ‫ארמון‬
‫ש‬‫פיינגולד‬ ‫ל‬,‫הדואר‬ ‫ובית‬.‫תרפ‬ ‫במאורעות‬"‫א‬,1‫במאי‬1921,‫כמקום‬ ‫המלון‬ ‫שימש‬
‫ליהודי‬ ‫מחסה‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫מבתיהם‬ ‫שנמלטו‬,‫פעילו‬ ‫ומרכז‬‫ההגנה‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫תה‬
'‫קדם‬'.‫מכאן‬‫ותגמול‬ ‫הגנה‬ ‫לפעולות‬ ‫יצאו‬ ‫הם‬.‫המאורעות‬ ‫לאחר‬,‫עזב‬‫אדריכל‬‫את‬ ‫לוי‬
‫המקום‬,‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫משרדו‬ ‫את‬ ‫והעביר‬.‫לוי‬,‫שהשאיר‬‫מבנים‬ ‫בעשרות‬ ‫חותמו‬ ‫את‬
‫בעיר‬,‫בשנת‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫עזב‬1924‫לברלין‬ ‫וחזר‬.‫באושוויץ‬ ‫נספה‬ ‫הוא‬.‫יהודים‬‫שנמלטו‬
‫מ‬‫יפו‬‫המאורעות‬ ‫לאחר‬,‫ב‬ ‫משכן‬ ‫מצאו‬'‫פיי‬ ‫בתי‬‫נגולד‬'‫והמלון‬.‫חולקו‬ ‫הם‬‫לחדרים‬
‫התגוררו‬ ‫בהם‬‫כ‬-150‫דיירים‬.23
‫השנים‬ ‫עם‬‫והדרדר‬ ‫הלך‬ ‫והבתים‬ ‫המלון‬ ‫מצב‬.‫במאמר‬
‫התמוטט‬ ‫לאחר‬ ‫שפורסם‬‫בסערה‬ ‫המערבי‬ ‫אגפו‬ ‫ות‬,‫בחורף‬1935,‫כי‬ ‫סופר‬‫בו‬ ‫התגוררו‬
17
'‫חבצלת‬,'3.2.1908.‫אמדורסקי‬ ‫לרשות‬ ‫המלון‬ ‫העברת‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ‫הזמנה‬.
18
'‫חבצלת‬,'1909.
19
'‫הצבי‬,'5.5.1909
20
'‫הצבי‬,'1.4.1909
21
'‫דבר‬,'1.1.1952
22
‫מריל‬ ‫מאיר‬ ‫עדנה‬' ,‫לוי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫של‬ ‫דמותו‬,'‫קתדרה‬71.
23
'‫היום‬ ‫דואר‬,'‫כ‬"‫תרפ‬ ‫אדר‬ ‫ג‬"‫ב‬.‫ל‬ ‫ליבוביץ‬ ‫חיים‬ ‫למנהל‬ ‫ברכה‬ ‫הודעת‬‫בנו‬ ‫הולדת‬ ‫רגל‬.
7
"‫האנושי‬ ‫המין‬ ‫חלאת‬...‫המאוכזבים‬,‫אליהם‬ ‫שעה‬ ‫לא‬ ‫שאיש‬...‫ומוכי‬ ‫האומללים‬
‫הגורל‬."24
‫בשנת‬1931‫רגל‬ ‫פיינגולד‬ ‫פשט‬,‫ו‬ ‫והמלון‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'‫פומבית‬ ‫למכירה‬ ‫הוצאו‬.
‫בספטמבר‬1933,‫רכש‬‫ו‬‫יעקב‬ ‫בן‬ ‫רבי‬ ‫הירושלמי‬ ‫הצורף‬ ‫הנכס‬ ‫את‬‫קאשי‬‫ואחיו‬ ‫ו‬.‫ראובן‬
‫את‬ ‫שיפץ‬'‫ב‬‫פיינגולד‬ ‫תי‬'‫המשפחות‬ ‫למגורי‬,‫חדרים‬ ‫והשכיר‬.‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫פעל‬ ‫המלון‬,25
‫אך‬‫בחורף‬1935‫המרפסות‬ ‫אגף‬ ‫התמוטט‬‫המערבי‬‫בסערה‬,‫ו‬‫במאורעות‬1936‫הועלה‬
‫באש‬ ‫המקום‬,‫המלון‬ ‫וגג‬‫נשרף‬.26
‫פיינגולד‬ ‫בבתי‬ ‫להתגורר‬ ‫חזרו‬ ‫משפחתו‬ ‫ובני‬ ‫קאשי‬,
‫את‬ ‫השכיר‬ ‫והוא‬11‫החנוי‬‫ות‬,‫ו‬-29‫בהם‬ ‫שהיום‬ ‫החדרים‬.27
‫הושכר‬ ‫הקולנוע‬ ‫אולם‬
‫יציקה‬ ‫לבית‬,‫בהריסותיו‬ ‫נשאר‬ ‫השרוף‬ ‫המלון‬ ‫ואילו‬.
‫האצ‬ ‫לוחמי‬ ‫בידי‬ ‫יפו‬ ‫כיבוש‬ ‫במהלך‬"‫ל‬,‫במלון‬ ‫שהסתיים‬ ‫בנתיב‬ ‫דרכם‬ ‫את‬ ‫פרצו‬ ‫הם‬
'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫המערבית‬ ‫עמדתם‬.‫ערום‬ ‫המלון‬ ‫נותר‬ ‫המלחמה‬ ‫לאחר‬‫גג‬,‫שכונת‬ ‫בלב‬
‫ההרוסה‬ ‫מנשייה‬.‫השרידים‬‫ניצבו‬‫שנת‬ ‫עד‬1959,‫לחלוטין‬ ‫נהרס‬ ‫האזור‬ ‫כאשר‬.‫מלון‬
‫ההריסות‬ ‫תחת‬ ‫נקבר‬ ‫הפאר‬‫צ‬ ‫לפארק‬ ‫כמצע‬ ‫ששמשו‬'‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קלור‬ ‫רלס‬.28
‫חולים‬ ‫בית‬'‫ציון‬ ‫שער‬,'‫שמרלינג‬ ‫חצר‬,‫והקונסול‬‫האוסטרי‬‫פסקאל‬
‫ביפו‬ ‫הראשון‬ ‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬' ,‫ציון‬ ‫שער‬,'‫בשנת‬ ‫נוסד‬1890‫ב‬‫ידי‬'‫יפו‬ ‫העיר‬ ‫ועד‬,'
‫ו‬'‫אגוד‬‫ציון‬ ‫שער‬ ‫ברית‬ ‫בני‬ ‫ת‬,'‫בסיוע‬'‫ציון‬ ‫למען‬ ‫החברה‬'‫בגרמניה‬,‫ד‬ ‫והרבנים‬"‫ר‬
‫וד‬ ‫הורוויץ‬"‫מאלפנד‬ ‫ר‬.29
‫של‬ ‫בתרומה‬ ‫סייעו‬ ‫הם‬1500‫חוף‬ ‫על‬ ‫מבנה‬ ‫לשכירת‬ ‫פרנקים‬
‫הים‬,‫מנשייה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫בדרומה‬.30
‫הכיל‬ ‫הקומות‬ ‫שתי‬ ‫בן‬ ‫הבניין‬16‫חדרים‬,‫מטבח‬
‫ומחסן‬.‫רוקח‬ ‫שמעון‬ ‫עמדו‬ ‫המוסד‬ ‫בראש‬,‫ו‬‫יחיאל‬‫פינס‬ ‫מיכל‬,‫הד‬ ‫שימש‬ ‫וכרופא‬"‫ר‬
‫שטיין‬ ‫מנחם‬.31
‫החולים‬ ‫בית‬,‫ש‬‫הוקם‬‫בתי‬ ‫לעזרת‬ ‫מלפנות‬ ‫יפו‬ ‫מיהודי‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬
‫החולים‬‫המיסיון‬ ‫של‬,‫לאחזקתו‬ ‫שוטפות‬ ‫לתרומות‬ ‫נזקק‬.‫שנתיים‬ ‫לאחר‬,‫כשעמד‬
‫סגירה‬ ‫סכנת‬ ‫לפני‬,‫לתרומות‬ ‫נרגשת‬ ‫בקריאה‬ ‫העיר‬ ‫ועד‬ ‫פנה‬,‫קבוע‬ ‫מס‬ ‫להטיל‬ ‫וביקש‬
‫האתרוגים‬ ‫יצוא‬ ‫על‬.‫ה‬‫לקריאה‬ ‫שנענה‬ ‫היחיד‬ ‫היה‬ ‫מוטרו‬ ‫סוחר‬.‫בעיתון‬'‫חבצלת‬'
24
'‫היום‬ ‫דואר‬,'22.3.1935
25
'‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬,'6.2.1959
26
‫קאשי‬ ‫משה‬,‫יוסף‬ ‫של‬ ‫בנו‬,‫זיכרונותיו‬ ‫את‬ ‫וסיפר‬ ‫במקום‬ ‫התגורר‬.
27
‫עפ‬"‫קאשי‬ ‫משה‬ ‫בנו‬ ‫באדיבות‬ ‫שנמסרה‬ ‫המשכירים‬ ‫רשימת‬ ‫י‬.
28
'‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬,'6.2.1959
29
'‫חבצלת‬,'16.9.1892,‫רוקח‬ ‫ויצחק‬'‫מספרים‬ ‫ותיקים‬,'‫עמ‬'64.
30
‫והיה‬ ‫זוהה‬ ‫הוא‬‫במקום‬‫בו‬‫נמצא‬‫היום‬‫מסעדת‬ ‫של‬ ‫החנייה‬ ‫מגרש‬'‫בחצר‬ ‫פיני‬'.‫השישים‬ ‫שנות‬ ‫עד‬ ‫עמד‬ ‫הבניין‬.
31
'‫המליץ‬,'15.10.1893.
8
‫נכתב‬" :‫היום‬ ‫עד‬ ‫פעלנו‬ ‫מה‬ ‫הרואות‬ ‫עינכם‬ ‫הנה‬,‫הסבל‬ ‫כוח‬ ‫כשל‬ ‫אך‬,‫תחישו‬ ‫לא‬ ‫ואם‬
‫לעזרתנו‬,‫משאנו‬ ‫תחת‬ ‫וכרענו‬."32
‫בשנת‬1898,‫בעיר‬ ‫שפרצה‬ ‫מגפה‬ ‫בעקבות‬,‫בי‬ ‫היה‬‫את‬ ‫מלהכיל‬ ‫צר‬ ‫הישן‬ ‫החולים‬ ‫ת‬
‫הח‬‫ולים‬‫הרבים‬.‫בקש‬ ‫וחבריו‬ ‫רוקח‬ ‫שמעון‬‫ו‬‫למוסד‬ ‫מרווח‬ ‫מקום‬ ‫למצוא‬.‫רוקח‬‫שם‬
‫האוסטרי‬ ‫הקונסול‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫על‬ ‫עינו‬ ‫את‬,‫פסקאל‬ ‫יעקוב‬,‫כמתורגמן‬ ‫שימש‬ ‫בו‬.‫הבית‬
‫אליו‬ ‫הצמוד‬ ‫והגן‬,‫שכונת‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בגבולה‬ ‫היו‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫החדשה‬.
‫הגופ‬‫פא‬‫סק‬‫אל‬,‫מירושלים‬ ‫ארמני‬,‫בעיר‬ ‫האוסטרי‬ ‫הדואר‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫הקימה‬ ‫שמשפחתו‬,
‫ל‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫שינה‬‫יעק‬‫פאסקל‬ ‫וב‬,‫לקונסול‬ ‫שמונה‬ ‫לאחר‬‫ה‬‫אוסטרי‬-‫הו‬‫נג‬‫רי‬‫בירושלים‬.33
‫ו‬ ‫אהרון‬ ‫של‬ ‫שותפו‬ ‫היה‬ ‫פסקאל‬‫א‬‫שהקים‬ ‫בבנק‬ ‫לרו‬,‫לשכונת‬ ‫מצפון‬ ‫שטח‬ ‫רכש‬ ‫והוא‬
‫מנשייה‬,‫בית‬ ‫הקים‬ ‫עליו‬‫וגן‬.‫כשטייל‬‫ו‬ ‫רוקח‬ ‫ו‬‫פינס‬‫חברו‬‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬,‫סמוך‬
‫הקונסול‬ ‫לאחוזת‬,‫רוקח‬ ‫הכריז‬‫ל‬ ‫המתאים‬ ‫הוא‬ ‫הבית‬ ‫כי‬‫החולים‬ ‫בית‬.34
‫בסמוך‬‫כבר‬
‫עמד‬‫ר‬ ‫של‬ ‫ביתו‬'‫שמרלינג‬ ‫שמואל‬ ‫חיים‬,‫ש‬ ‫יפו‬ ‫מיהודי‬ ‫הראשון‬‫מחוץ‬ ‫בית‬ ‫הקים‬
‫העיר‬ ‫לחומות‬.
‫של‬ ‫החנוכה‬ ‫חג‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫ביום‬‫שנת‬1898,‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫נערכה‬'‫ציון‬ ‫שער‬'
‫הישן‬‫חגיג‬‫הצבת‬ ‫לרגל‬ ‫ה‬‫הירש‬ ‫קלרה‬ ‫הברונית‬ ‫של‬ ‫לכבודה‬ ‫זהב‬ ‫אותיות‬ ‫לוח‬,‫שתרמה‬
4500‫החולים‬ ‫לבית‬ ‫פרנקים‬.‫בנדיקט‬ ‫האדון‬,‫חברת‬ ‫שליח‬'‫חברים‬ ‫ישראל‬ ‫כל‬,'‫שעמד‬
‫בארץ‬ ‫שליחותו‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬,‫הבטיח‬‫ש‬‫קבוע‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לרכישתו‬ ‫גם‬ ‫תסייע‬ ‫הברונית‬
‫חדש‬‫החולים‬ ‫לבית‬.35
‫הק‬ ‫בית‬ ‫לרכישת‬ ‫ההזדמנות‬‫נקרתה‬ ‫ונסול‬‫בתו‬ ‫מות‬ ‫לאחר‬.36
‫רו‬‫להתגורר‬ ‫ירצה‬ ‫לא‬ ‫האבל‬ ‫שפסקאל‬ ‫הבין‬ ‫קח‬‫במקום‬,‫הבית‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫לו‬ ‫והציע‬.
‫ועד‬‫יפו‬ ‫העיר‬‫עזרה‬ ‫בבקשת‬ ‫הירש‬ ‫קלרה‬ ‫לברונית‬ ‫פנה‬,‫נענתה‬ ‫והיא‬.‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬
'‫ישראל‬ ‫מקווה‬,'‫נייגו‬ ‫יוסף‬,‫חברת‬ ‫איש‬'‫חברים‬ ‫ישראל‬ ‫כל‬,'‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫סייע‬.‫מחיר‬
‫ה‬‫בן‬ ‫בית‬25‫החדרים‬,‫ששטחה‬ ‫והנחלה‬22,000‫אמה‬(13‫דונם‬),‫נקבע‬‫על‬75,000
‫פרנקים‬.‫הסכ‬ ‫במחצית‬ ‫לשאת‬ ‫הסכימה‬ ‫הברונית‬‫ום‬.‫מ‬‫פרסמו‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫נהלי‬
‫בעיתון‬'‫המליץ‬'‫עזרה‬ ‫בקשת‬‫מ‬‫ואירופה‬ ‫אמריקה‬ ‫יהודי‬" :‫היקרים‬ ‫אחינו‬,‫נא‬ ‫שימו‬
‫הקודש‬ ‫ארץ‬ ‫ישוב‬ ‫בשם‬ ‫הבאה‬ ‫לבקשתנו‬ ‫לבבכם‬,‫ישראל‬ ‫מבני‬ ‫נפשות‬ ‫אלפי‬ ‫בשם‬,
‫והרחמים‬ ‫החסד‬ ‫בשם‬,‫מלפניכם‬ ‫ריקם‬ ‫נא‬ ‫נשוב‬ ‫ואל‬.‫לעזרתנו‬ ‫וחושו‬ ‫נא‬ ‫התעוררו‬,
32
'‫חבצלת‬,'16.9.1892.374‫נפטרו‬ ‫ומהם‬ ‫אושפזו‬ ‫חולים‬18.2550‫עזרה‬ ‫בבקשת‬ ‫פנו‬.
33
‫על‬‫ב‬ ‫המינוי‬'‫חבצלת‬,'16.6.1881.‫ה‬‫ו‬‫אירופאי‬ ‫צליל‬ ‫בעל‬ ‫שם‬ ‫רצה‬ ‫א‬.
34
‫אלפסי‬ ‫יצחק‬' ,‫ציון‬ ‫שער‬,'‫עמ‬'56.
35
'‫חבצלת‬,'7.1.1898
36
‫המגפה‬ ‫ובעקבות‬ ‫יתכן‬.
9
‫נטל‬ ‫תחת‬ ‫לכרוע‬ ‫לנו‬ ‫תתנו‬ ‫ואל‬‫סבלנו‬."37
‫במהרה‬ ‫נענתה‬ ‫העזרה‬ ‫קריאת‬.‫באפריל‬
1899‫הבית‬ ‫רכישת‬ ‫הסתיימה‬,‫הישן‬ ‫החולים‬ ‫מבית‬ ‫אליו‬ ‫הועבר‬ ‫הציוד‬ ‫וכל‬.38
‫החולים‬ ‫בית‬ ‫נטישת‬ ‫לאחר‬‫הישן‬‫מלון‬ ‫כבית‬ ‫הבניין‬ ‫שימש‬.‫רוקח‬ ‫יצחק‬,‫של‬ ‫בנו‬
‫המייסד‬,‫הישן‬ ‫הבניין‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫בזיכרונותיו‬ ‫כתב‬,‫המשיך‬ ‫זה‬ ‫אולם‬
‫ע‬ ‫לעמוד‬‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫עוד‬ ‫תילו‬ ‫ל‬,‫פארק‬ ‫של‬ ‫הקמתו‬ ‫עד‬‫צ‬'‫רלס‬‫קלור‬.39
‫החולים‬ ‫בית‬
‫בשנת‬ ‫יפו‬ ‫יהודי‬ ‫של‬ ‫גירושם‬ ‫עד‬ ‫פעל‬ ‫החדש‬1917.‫לפרקים‬ ‫נסגר‬ ‫הוא‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬,
‫או‬ ‫סכסוכים‬ ‫עקב‬‫כספי‬ ‫מחסור‬,‫לפעול‬ ‫המשיך‬ ‫אך‬.‫בשנת‬1918,‫הכיבוש‬ ‫לאחר‬
‫הבריטי‬,‫מחדש‬ ‫נפתח‬ ‫הוא‬‫בעזרת‬'‫הציונית‬ ‫המדיצינית‬ ‫הקבוצה‬‫האמריקאית‬'‫ופעל‬
‫שנת‬ ‫עד‬1920.40
‫החולים‬ ‫בית‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫סגירת‬ ‫לאחר‬ ‫שימש‬‫ו‬ ‫כסנטוריום‬ ‫ו‬'‫דרום‬ ‫מרחצאות‬'.‫הוא‬
‫השחרור‬ ‫מלחמת‬ ‫במהלך‬ ‫נהרס‬,‫נודע‬ ‫לא‬ ‫המדויק‬ ‫ומיקומו‬.‫ההשערה‬‫המקובלת‬
‫כ‬ ‫הבריטית‬ ‫במפה‬ ‫המצוין‬ ‫במקום‬ ‫עמד‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הייתה‬'‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬'.‫במהלך‬
‫זו‬ ‫עבודה‬,‫מיקומ‬ ‫נחשפו‬‫ה‬ ‫ם‬‫ו‬ ‫פסקאל‬ ‫אחוזת‬ ‫של‬ ‫מדויק‬'‫ציון‬ ‫שער‬'.‫החולים‬ ‫בית‬
‫היהודי‬‫הבריטית‬ ‫במפה‬‫הת‬‫חולים‬ ‫כבית‬ ‫גלה‬'‫הדסה‬'‫ביפו‬,‫שקיו‬‫נשכח‬ ‫מו‬.‫סיפור‬ ‫על‬
'‫יפו‬ ‫הדסה‬'‫בהמשך‬ ‫ייכתב‬.‫החולים‬ ‫בית‬ ‫פרשת‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫תחת‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫עברה‬ ‫לא‬
‫צ‬ ‫פארק‬ ‫של‬ ‫והשבילים‬ ‫המדשאות‬'‫קלור‬ ‫רלס‬‫אביב‬ ‫בתל‬.‫להעסיק‬ ‫המשיכה‬ ‫היא‬
‫בסוגיה‬ ‫במשפט‬ ‫בתי‬ ‫את‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫שכונ‬‫ת‬‫ה‬'‫הקדש‬‫יוסף‬ ‫לזכר‬ ‫ציון‬ ‫שער‬
‫נייגו‬'.
‫הקדש‬‫יוסף‬‫נייגו‬
‫נייגו‬ ‫עזרא‬ ‫בן‬ ‫יוסף‬,‫כי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלח‬"‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הירש‬ ‫המנהל‬ ‫של‬ ‫כעוזרו‬ ‫לשמש‬ ‫ח‬
'‫ישראל‬ ‫מקווה‬'.‫במונפלייה‬ ‫כאגרונום‬ ‫לימודיו‬ ‫את‬ ‫סיים‬ ‫הוא‬,‫את‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫וקידם‬
‫ותעש‬ ‫הגפנים‬ ‫גידול‬‫היין‬ ‫יית‬.‫הירש‬ ‫של‬ ‫עזיבתו‬ ‫לאחר‬,‫בשנת‬1891,‫ל‬ ‫התמנה‬‫מנהל‬
‫הספר‬ ‫בית‬‫ושרת‬‫שנה‬ ‫עשרה‬ ‫חמש‬ ‫בתפקיד‬.‫הוא‬‫פיתח‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫את‬,‫ו‬‫קשרי‬ ‫קיים‬
‫ורעייתו‬ ‫הירש‬ ‫הברון‬ ‫עם‬ ‫ידידות‬,‫החקלאי‬ ‫המוסד‬ ‫לקידום‬ ‫בתרומות‬ ‫לו‬ ‫שסייעו‬.41
37
'‫המליץ‬,'3.2.1899
38
'‫הצפירה‬,'26.4.1899
39
‫עפ‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫במהלך‬ ‫זוהה‬ ‫המבנה‬"‫הישן‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫חותמת‬ ‫י‬.
40
‫פרופ‬ ‫במאמר‬ ‫הרפואית‬ ‫הפעילות‬ ‫ראשית‬ ‫על‬'‫שוורץ‬ ‫שפרה‬'‫כלכ‬‫לה‬,‫פנים‬ ‫ומדיניות‬ ‫חברה‬.‫א‬ ‫באנשי‬ ‫יטפל‬ ‫מי‬"‫י‬'
41
'‫הצבי‬,'29.5.1896
11
‫סייע‬ ‫נייגו‬‫האוסטרי‬ ‫הקונסול‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫ברכישת‬,‫ו‬‫ב‬‫הבר‬ ‫של‬ ‫תרומתה‬ ‫גיוס‬‫ונית‬.
‫הרכישה‬ ‫הסכם‬ ‫לאחר‬,‫ש‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫הנהלת‬ ‫ביקשה‬‫העדה‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫יירשם‬ ‫הנכס‬
‫ביפו‬.‫ש‬ ‫דרש‬ ‫נייגו‬‫שמו‬ ‫על‬ ‫כהקדש‬ ‫יירשמו‬ ‫והמגרש‬ ‫הבית‬,‫למטרת‬ ‫עולם‬ ‫עד‬ ‫וישמשו‬
‫ריפוי‬ ‫בית‬.‫כי‬ ‫קבע‬ ‫הוא‬‫לחכם‬ ‫ההקדש‬ ‫על‬ ‫והשליטה‬ ‫הפיקוח‬ ‫יעברו‬ ‫מותו‬ ‫לאחר‬
‫ירושלי‬ ‫של‬ ‫באשי‬‫ם‬-‫ר‬'‫אלישר‬ ‫שאול‬,‫לר‬'‫סלאנט‬ ‫שמואל‬-‫ראש‬‫האשכנזים‬ ‫עדת‬,
‫צרפת‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫לרב‬-‫כהן‬ ‫צדוק‬,‫ולמנהל‬'‫ישראל‬ ‫מקווה‬'‫אחריו‬ ‫שיבוא‬.‫לאחר‬
‫מותם‬,‫מקומם‬ ‫לממלאי‬ ‫התפקיד‬ ‫יעבור‬.‫ההקדש‬ ‫מטרת‬‫הייתה‬"‫מרפא‬ ‫מגורי‬ ‫לשמש‬
‫יהודים‬ ‫עניים‬ ‫לחולים‬,‫ואשכנזים‬ ‫ספרדים‬,‫חוליים‬ ‫בעת‬."‫הד‬ ‫בבית‬ ‫נרשם‬ ‫ההקדש‬‫ין‬
‫ביפו‬ ‫השרעי‬.
‫ה‬ ‫שלטון‬ ‫בתקופת‬‫בנייה‬ ‫למטרות‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫להפקיע‬ ‫יפו‬ ‫עיריית‬ ‫בקשה‬ ‫מנדט‬
‫ציבורית‬,‫לכ‬ ‫התנגדה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫אך‬‫ך‬,‫בהקדש‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬.‫מכן‬ ‫לאחר‬
‫הוא‬‫נשכח‬‫הופ‬ ‫והקרקע‬‫ק‬‫עה‬‫בשנת‬1961‫ע‬‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫ל‬.‫הוקמו‬‫עליה‬'‫בית‬
‫התעשיינים‬'‫מלון‬ ‫ובתי‬.‫בשנת‬1995‫הטמון‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫ארבוס‬ ‫יצחק‬ ‫גילה‬
‫בתחום‬‫ההקדשות‬,‫את‬ ‫לונץ‬ ‫של‬ ‫השנה‬ ‫בלוח‬ ‫ואיתר‬'‫נייגו‬ ‫הקדש‬'.‫עורך‬ ‫עם‬ ‫פנה‬ ‫הוא‬
‫בירושלים‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫דין‬‫ההקדש‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫להכריז‬ ‫בדרישה‬‫מכוח‬
‫הנאמנויות‬ ‫חוק‬,‫כנאמנים‬ ‫ולמנותם‬.‫בקשתם‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬,‫על‬ ‫והכריז‬
‫של‬ ‫קיומו‬'‫נ‬ ‫יוסף‬ ‫לזכר‬ ‫הסרטן‬ ‫במחלת‬ ‫למלחמה‬ ‫ציון‬ ‫שערי‬ ‫הקדש‬‫ייגו‬'.42
‫בשנת‬2003‫ה‬ ‫פנתה‬'‫אגו‬‫בסרטן‬ ‫למלחמה‬ ‫דה‬',‫שכר‬ ‫להסדר‬ ‫ארבוס‬ ‫הגיע‬ ‫איתה‬
‫הגון‬ ‫טרחה‬,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬,‫לבטל‬ ‫בתביעה‬‫הקרקע‬ ‫הפקעת‬ ‫את‬
‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫שנעשתה‬,‫ההקדש‬ ‫לתנאי‬ ‫בניגוד‬,‫פיצויים‬ ‫ובדרישת‬.‫העתק‬ ‫סכומי‬
‫זו‬ ‫בפרשה‬ ‫הטמונים‬,‫גורמים‬ ‫הביאו‬‫ה‬ ‫לעובי‬ ‫להיכנס‬ ‫שונים‬‫קורה‬,‫לבתי‬ ‫פנו‬ ‫והם‬
‫המשפט‬.‫הגיעה‬ ‫המחלוקת‬‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לפתחו‬‫בחודש‬ ‫בעניין‬ ‫שפסק‬
‫נובמבר‬2010.43
‫הוא‬‫קודמות‬ ‫פסיקות‬ ‫ביטל‬,‫כנאמנים‬ ‫ישמשו‬ ‫גופים‬ ‫ארבעה‬ ‫כי‬ ‫וקבע‬
–‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עירית‬,‫ה‬'‫בסרטן‬ ‫למלחמה‬ ‫אגודה‬',‫החקלאי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬'‫ישראל‬ ‫מקווה‬,'
‫החולים‬ ‫בית‬ ‫ומנהל‬'‫הדסה‬'‫בירוש‬‫לים‬.‫גובה‬ ‫על‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫מתנהל‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬
‫שישולמו‬ ‫הפיצויים‬.
42
‫ה‬"‫פ‬481/99,‫ה‬"‫פ‬363/04
43
'TheMarker,'30.9.2011' ,‫הארץ‬,'27.9.2011' ,‫כלכליסט‬,'27.9.2011
11
‫חולים‬ ‫בית‬'‫הדסה‬'‫ביפו‬
‫ההיסטוריה‬‫הכתובה‬‫של‬'‫הדסה‬,'‫ו‬'‫האמריקאית‬ ‫הציונית‬ ‫הרפואית‬ ‫היחידה‬'‫שקדמה‬
‫לה‬(Azmu),‫מארה‬ ‫ואחיות‬ ‫רופאים‬ ‫משלחת‬ ‫של‬ ‫בואה‬ ‫את‬ ‫מתארת‬"‫ב‬,‫באוגוסט‬1918,
‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬‫הראשונה‬.‫המשלחת‬‫ברחבי‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬ ‫בהקמת‬ ‫החלה‬
‫הארץ‬,‫וחדשה‬‫זמנית‬‫החולים‬ ‫בית‬ ‫פעילות‬ ‫את‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫המלחמה‬ ‫במהלך‬ ‫שנסגר‬.
‫ב‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫נפתח‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬'‫בית‬‫דיסקין‬'‫גרוזנברג‬ ‫שברחוב‬,‫מאורעות‬ ‫ובעקבות‬
‫מאי‬1921,‫נוסף‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫נפתח‬‫ב‬'‫ספקטור‬ ‫מלון‬'‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫שברחוב‬.44
‫יפו‬ ‫של‬ ‫הבריטית‬ ‫במפה‬‫משנת‬1918,‫מצוין‬'‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬'.‫שנים‬ ‫במשך‬
‫חולים‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המשוער‬ ‫מקומו‬ ‫זיהוי‬ ‫זה‬ ‫ציון‬ ‫היווה‬'‫ציון‬ ‫שער‬'.‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫במהלך‬
‫זוהה‬‫של‬ ‫המדויק‬ ‫מיקומו‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫החדש‬.‫הי‬ ‫הוא‬‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בגבולה‬ ‫ממוקם‬ ‫ה‬
'‫נוף‬ ‫יפה‬',‫ואילו‬'‫בי‬‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫ת‬'‫בדרומה‬ ‫היה‬,‫סמוך‬‫למתחם‬'‫בתי‬‫פיינגולד‬'.
‫התגלית‬‫לחקר‬ ‫הובילה‬‫מוסדות‬'‫הדסה‬'‫ויפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬,‫תום‬ ‫עם‬‫העולם‬ ‫מלחמת‬,
‫ו‬‫שהתבררה‬ ‫המסקנה‬‫היא‬,‫חו‬ ‫בית‬ ‫הוא‬ ‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫כי‬‫לים‬'‫הדסה‬'‫ביפו‬,‫עליו‬
‫נכתב‬‫התקופה‬ ‫בעיתונות‬.‫הוא‬‫החל‬‫לפעול‬‫בשנת‬1918,‫עם‬10‫מיטות‬,‫ובשנת‬1921
‫בו‬ ‫היו‬75‫מיטות‬.‫ביולי‬1920‫נפתח‬‫ה‬‫לידה‬ ‫מחלקת‬ ‫בו‬.45
‫ד‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ר‬‫מקס‬ ‫יצחק‬
‫רובינוב‬,‫מנהל‬'‫הדסה‬'‫בארץ‬,‫ביפו‬ ‫החולים‬ ‫בית‬,‫ש‬‫שכור‬ ‫בבית‬ ‫מוקם‬,‫את‬ ‫החל‬
‫חרום‬ ‫חולים‬ ‫כבית‬ ‫פעולתו‬,‫מחלקות‬ ‫מספר‬ ‫בו‬ ‫נפתחו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫אולם‬,‫קבלו‬ ‫בהן‬
‫יום‬ ‫מידי‬ ‫החולים‬ ‫את‬ ‫רופאים‬ ‫ארבעה‬.‫רבינוב‬ ‫לדברי‬,‫המאורגן‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫חולים‬ ‫בית‬
‫באר‬ ‫ביותר‬‫ובאזור‬ ‫ץ‬.46
‫תרפ‬ ‫מאורעות‬ ‫בעקבות‬"‫א‬,‫החו‬ ‫של‬ ‫והקושי‬‫לבית‬ ‫להגיע‬ ‫לים‬
‫הערבי‬ ‫האזור‬ ‫בלב‬ ‫החולים‬,‫העברתו‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬‫מ‬‫המקום‬.47
‫ד‬"‫שטיין‬ ‫אמיל‬ ‫ר‬,‫מנהל‬
'‫הדסה‬'‫אביב‬ ‫בתל‬,‫בשכונת‬ ‫חילופי‬ ‫מקום‬ ‫לחפש‬ ‫החל‬'‫צדק‬ ‫נווה‬'.‫ב‬'‫הריפוי‬ ‫בית‬'
‫שנפתח‬‫ב‬'‫צדק‬ ‫נווה‬'‫מחלקות‬ ‫ארבע‬ ‫פעלו‬.‫בראשו‬ ‫עיניים‬ ‫מחלקת‬‫ד‬ ‫ת‬"‫רוביצ‬ ‫ר‬'‫וק‬,
‫ד‬ ‫בראשות‬ ‫כירורגית‬ ‫מחלקה‬"‫בלבן‬ ‫ר‬,‫ד‬ ‫בראשות‬ ‫ילדים‬ ‫מחלקת‬"‫שוורץ‬ ‫ר‬,‫ומחלקה‬
‫פ‬‫נ‬‫ד‬ ‫בהנהלת‬ ‫ימית‬"‫אביגדור‬ ‫ר‬.48
‫בית‬‫חולים‬'‫הדסה‬'‫ב‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫לפ‬ ‫המשיך‬‫עול‬,
‫הנראה‬ ‫ככל‬,‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬1922,‫ב‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫פיתוחו‬ ‫עם‬'‫ספקטור‬ ‫מלון‬'.
44
‫שוורץ‬ ‫שפרה‬' ,‫כלכלה‬,‫פנים‬ ‫ומדיניות‬ ‫חברה‬,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫באנשי‬ ‫יטפל‬ ‫מי‬'.
45
‫מתוך‬'‫הדסה‬ ‫ידיעות‬'‫רנ‬"‫ט‬' ,‫דואר‬‫היום‬,'26.9.1922
46
‫דו‬"‫ד‬ ‫של‬ ‫ח‬"‫בשנים‬ ‫האמריקאית‬ ‫הציונית‬ ‫הרפואית‬ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫רבינוב‬ ‫ר‬1919-1920.
47
'‫היום‬ ‫דואר‬,'26.5.1921
48
'‫היום‬ ‫דואר‬,'26.5.1921,30.12.1921
12
‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'
1.‫ויסטה‬ ‫בלה‬2.‫פיינגולד‬ ‫בתי‬3.‫יפו‬ ‫הדסה‬4.‫נוף‬ ‫יפה‬5.‫ציון‬ ‫שער‬6.‫שמרלינג‬ ‫חצר‬7.‫בק‬ ‫חסן‬
8.‫שולמית‬ ‫מלון‬9.‫ביידס‬ ‫בית‬10.‫אמזלג‬ ‫בתי‬11.‫שלום‬ ‫נווה‬12.‫התימנים‬ ‫כרם‬
'‫צי‬ ‫שער‬‫ון‬'‫החדש‬
13
'‫ציון‬ ‫שער‬''‫שמרלינג‬ ‫חצר‬'
‫שוק‬ ‫רחוב‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'(‫מצפון‬ ‫מצולם‬)
14
‫מלון‬ ‫גלוית‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'49
'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'‫ו‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'‫השלושים‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬
49
‫המערבי‬ ‫המרפסות‬ ‫אגף‬ ‫הוספת‬ ‫לפני‬
15
‫הבניה‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬'‫קדם‬'‫מלון‬ ‫בחצר‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'
‫לוי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫האדריכל‬‫שולחנו‬ ‫ליד‬‫במשרדו‬‫במלון‬
16
‫הבניה‬ ‫חברת‬ ‫שלט‬'‫קדם‬'‫המערבית‬ ‫החזית‬ ‫על‬
‫מלון‬ ‫הריסות‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'1949.‫הקולנוע‬ ‫אולם‬ ‫מימין‬
17
‫שרידי‬ ‫על‬ ‫קאשי‬ ‫ראובן‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'‫הסופית‬ ‫הריסתם‬ ‫לפני‬
‫בית‬‫חולים‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫הישן‬‫מנשייה‬ ‫בדרום‬
18
‫של‬ ‫ההשכרה‬ ‫רשימת‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'50
50
‫קאשי‬ ‫ממשה‬ ‫התקבל‬,‫ראובן‬ ‫של‬ ‫בנו‬.
19
‫ל‬ ‫התיווך‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬ ‫על‬ ‫אישור‬'‫פי‬ ‫בתי‬‫י‬‫נגולד‬'
21
‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫צ‬ ‫לפארק‬ ‫מתחת‬'‫קלור‬ ‫רלס‬
21
‫בחזית‬ ‫החוף‬ ‫על‬ ‫מטיילים‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'
‫ב‬ ‫המעבדה‬'‫יפו‬ ‫הדסה‬'
22
23
‫לוי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫האדריכל‬ ‫בידי‬ ‫שתוכנן‬ ‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬ ‫בית‬
24

More Related Content

What's hot

1. Introduction of surveying.pdf
1. Introduction of surveying.pdf1. Introduction of surveying.pdf
1. Introduction of surveying.pdf
ArkitectVolgs
 
2.horizontal curves
2.horizontal curves2.horizontal curves
2.horizontal curves
fenta dejene
 
Ground Water Quality Monitoring Using Remote Sensing And GIS
Ground Water Quality Monitoring Using Remote Sensing And GIS Ground Water Quality Monitoring Using Remote Sensing And GIS
Ground Water Quality Monitoring Using Remote Sensing And GIS
Nzar Braim
 
Introduction of surveying in Civil Engineering.
Introduction of surveying in Civil Engineering.Introduction of surveying in Civil Engineering.
Introduction of surveying in Civil Engineering.
MD Sakib Hasan
 
Hydrographic Survey
Hydrographic SurveyHydrographic Survey
Hydrographic Survey
Shubham Bathwal
 
Thakkhola –mustang garben sediments
Thakkhola –mustang garben sedimentsThakkhola –mustang garben sediments
Thakkhola –mustang garben sediments
Jyoti Khatiwada
 
Theory of Errors
Theory of ErrorsTheory of Errors
Satellite Geodesy Lecture Notes MSU 2015.pptx
Satellite Geodesy Lecture Notes MSU 2015.pptxSatellite Geodesy Lecture Notes MSU 2015.pptx
Satellite Geodesy Lecture Notes MSU 2015.pptx
TNNNelson
 
Seismic refraction method lecture 21
Seismic refraction method lecture 21Seismic refraction method lecture 21
Seismic refraction method lecture 21
Amin khalil
 

What's hot (9)

1. Introduction of surveying.pdf
1. Introduction of surveying.pdf1. Introduction of surveying.pdf
1. Introduction of surveying.pdf
 
2.horizontal curves
2.horizontal curves2.horizontal curves
2.horizontal curves
 
Ground Water Quality Monitoring Using Remote Sensing And GIS
Ground Water Quality Monitoring Using Remote Sensing And GIS Ground Water Quality Monitoring Using Remote Sensing And GIS
Ground Water Quality Monitoring Using Remote Sensing And GIS
 
Introduction of surveying in Civil Engineering.
Introduction of surveying in Civil Engineering.Introduction of surveying in Civil Engineering.
Introduction of surveying in Civil Engineering.
 
Hydrographic Survey
Hydrographic SurveyHydrographic Survey
Hydrographic Survey
 
Thakkhola –mustang garben sediments
Thakkhola –mustang garben sedimentsThakkhola –mustang garben sediments
Thakkhola –mustang garben sediments
 
Theory of Errors
Theory of ErrorsTheory of Errors
Theory of Errors
 
Satellite Geodesy Lecture Notes MSU 2015.pptx
Satellite Geodesy Lecture Notes MSU 2015.pptxSatellite Geodesy Lecture Notes MSU 2015.pptx
Satellite Geodesy Lecture Notes MSU 2015.pptx
 
Seismic refraction method lecture 21
Seismic refraction method lecture 21Seismic refraction method lecture 21
Seismic refraction method lecture 21
 

Viewers also liked

Eoin p5 f diary 2
Eoin p5 f diary 2Eoin p5 f diary 2
Eoin p5 f diary 2
TLeeTSIS
 
выставка15:2
выставка15:2выставка15:2
выставка15:2
Irina Lavrinova
 
простейшие
простейшиепростейшие
простейшие
Irina Lavrinova
 
Cong diary (1)
Cong diary (1)Cong diary (1)
Cong diary (1)
TLeeTSIS
 
Cong diary
Cong diaryCong diary
Cong diary
TLeeTSIS
 
Hot usb cigarette lighters catalog -ruian bysun
Hot usb cigarette lighters catalog -ruian bysunHot usb cigarette lighters catalog -ruian bysun
Hot usb cigarette lighters catalog -ruian bysun
力 黎
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
Sifuentes04
 
17 5890-she-chap 2-sect 4-personal safety
17 5890-she-chap 2-sect 4-personal safety17 5890-she-chap 2-sect 4-personal safety
17 5890-she-chap 2-sect 4-personal safetyharish chandra CHOPRA
 
The day i became a boy eoin
The day i became a boy  eoinThe day i became a boy  eoin
The day i became a boy eoin
TLeeTSIS
 
Hard to Heart Research Presentation
Hard to Heart Research Presentation Hard to Heart Research Presentation
Hard to Heart Research Presentation
Evelyn Leo
 
Presentation best-practices (1)
Presentation best-practices (1)Presentation best-practices (1)
Presentation best-practices (1)
soniachaidez
 

Viewers also liked (13)

Eoin p5 f diary 2
Eoin p5 f diary 2Eoin p5 f diary 2
Eoin p5 f diary 2
 
выставка15:2
выставка15:2выставка15:2
выставка15:2
 
простейшие
простейшиепростейшие
простейшие
 
Cong diary (1)
Cong diary (1)Cong diary (1)
Cong diary (1)
 
Cong diary
Cong diaryCong diary
Cong diary
 
Story of red_palace
Story of red_palaceStory of red_palace
Story of red_palace
 
Hot usb cigarette lighters catalog -ruian bysun
Hot usb cigarette lighters catalog -ruian bysunHot usb cigarette lighters catalog -ruian bysun
Hot usb cigarette lighters catalog -ruian bysun
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
гиа 2014new
гиа 2014newгиа 2014new
гиа 2014new
 
17 5890-she-chap 2-sect 4-personal safety
17 5890-she-chap 2-sect 4-personal safety17 5890-she-chap 2-sect 4-personal safety
17 5890-she-chap 2-sect 4-personal safety
 
The day i became a boy eoin
The day i became a boy  eoinThe day i became a boy  eoin
The day i became a boy eoin
 
Hard to Heart Research Presentation
Hard to Heart Research Presentation Hard to Heart Research Presentation
Hard to Heart Research Presentation
 
Presentation best-practices (1)
Presentation best-practices (1)Presentation best-practices (1)
Presentation best-practices (1)
 

Similar to שכונת יפה נוף

מושבות עלומות 25.5.2012
מושבות עלומות 25.5.2012מושבות עלומות 25.5.2012
מושבות עלומות 25.5.2012
ארכיון כפר חסידים
 
לילך מטיילת
לילך מטיילתלילך מטיילת
לילך מטיילתTaninirf
 
ידושלים ביום שישי
ידושלים ביום שישיידושלים ביום שישי
ידושלים ביום שישיgntn
 
מגיליון 129
מגיליון 129מגיליון 129
מגיליון 129
shiri sabag
 
מגיליון 129
מגיליון 129מגיליון 129
מגיליון 129
shiri sabag
 
Dad``im
Dad``imDad``im
Dad``imshvax
 
Fw סיפור מדהים איטליה
Fw סיפור מדהים איטליה Fw סיפור מדהים איטליה
Fw סיפור מדהים איטליה
Beit Theresienstadt - בית טרזין
 
Jerusalem On Friday
Jerusalem On FridayJerusalem On Friday
Jerusalem On Friday
Amir Taller
 
Haber fish memorial room
Haber fish memorial roomHaber fish memorial room
Haber fish memorial room
Michal Milgalter
 
גנדי אורן קאשי
גנדי אורן קאשיגנדי אורן קאשי
גנדי אורן קאשיshani liebman
 
האיסיים -מיתוס או מציאות
האיסיים -מיתוס או מציאותהאיסיים -מיתוס או מציאות
האיסיים -מיתוס או מציאותpabloberman
 
בית וחומה על ההר
בית וחומה על ההרבית וחומה על ההר
בית וחומה על ההרmanaraarc
 
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)Noemi Catz
 
חלק 109 אלבום מתנה לאנה ספאפורד
חלק 109  אלבום מתנה לאנה ספאפורדחלק 109  אלבום מתנה לאנה ספאפורד
חלק 109 אלבום מתנה לאנה ספאפורדYossi Fatael
 
חדשות ההנהגה הצעירה 2 אדר תשעג
חדשות ההנהגה הצעירה 2 אדר תשעגחדשות ההנהגה הצעירה 2 אדר תשעג
חדשות ההנהגה הצעירה 2 אדר תשעג
נתנאל אריאל
 
חדשות ההנהגה הצעירה של הבית היהודי גליון מס' 1
חדשות ההנהגה הצעירה של הבית היהודי גליון מס' 1חדשות ההנהגה הצעירה של הבית היהודי גליון מס' 1
חדשות ההנהגה הצעירה של הבית היהודי גליון מס' 1yuvalmorg
 
קהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקיקהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקי
Yad Vashem
 
תולדות ראשון-לציון
תולדות ראשון-לציוןתולדות ראשון-לציון
תולדות ראשון-לציון
rishonlezionmuseum2
 

Similar to שכונת יפה נוף (20)

מושבות עלומות 25.5.2012
מושבות עלומות 25.5.2012מושבות עלומות 25.5.2012
מושבות עלומות 25.5.2012
 
לילך מטיילת
לילך מטיילתלילך מטיילת
לילך מטיילת
 
ידושלים ביום שישי
ידושלים ביום שישיידושלים ביום שישי
ידושלים ביום שישי
 
מגיליון 129
מגיליון 129מגיליון 129
מגיליון 129
 
מגיליון 129
מגיליון 129מגיליון 129
מגיליון 129
 
Dad``im
Dad``imDad``im
Dad``im
 
Kav mosav18.9
Kav mosav18.9Kav mosav18.9
Kav mosav18.9
 
Fw סיפור מדהים איטליה
Fw סיפור מדהים איטליה Fw סיפור מדהים איטליה
Fw סיפור מדהים איטליה
 
Jerusalem On Friday
Jerusalem On FridayJerusalem On Friday
Jerusalem On Friday
 
Haber fish memorial room
Haber fish memorial roomHaber fish memorial room
Haber fish memorial room
 
גנדי אורן קאשי
גנדי אורן קאשיגנדי אורן קאשי
גנדי אורן קאשי
 
האיסיים -מיתוס או מציאות
האיסיים -מיתוס או מציאותהאיסיים -מיתוס או מציאות
האיסיים -מיתוס או מציאות
 
בית וחומה על ההר
בית וחומה על ההרבית וחומה על ההר
בית וחומה על ההר
 
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
 
חלק 109 אלבום מתנה לאנה ספאפורד
חלק 109  אלבום מתנה לאנה ספאפורדחלק 109  אלבום מתנה לאנה ספאפורד
חלק 109 אלבום מתנה לאנה ספאפורד
 
חדשות ההנהגה הצעירה 2 אדר תשעג
חדשות ההנהגה הצעירה 2 אדר תשעגחדשות ההנהגה הצעירה 2 אדר תשעג
חדשות ההנהגה הצעירה 2 אדר תשעג
 
חדשות ההנהגה הצעירה של הבית היהודי גליון מס' 1
חדשות ההנהגה הצעירה של הבית היהודי גליון מס' 1חדשות ההנהגה הצעירה של הבית היהודי גליון מס' 1
חדשות ההנהגה הצעירה של הבית היהודי גליון מס' 1
 
קהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקיקהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקי
 
תולדות ראשון לציון דחוס
תולדות ראשון לציון דחוסתולדות ראשון לציון דחוס
תולדות ראשון לציון דחוס
 
תולדות ראשון-לציון
תולדות ראשון-לציוןתולדות ראשון-לציון
תולדות ראשון-לציון
 

More from Yakir Ben-Maor

7 2014-10
7 2014-107 2014-10
7 2014-10
Yakir Ben-Maor
 
3000512
30005123000512
דולפינריום מצגת חדשה
דולפינריום מצגת חדשהדולפינריום מצגת חדשה
דולפינריום מצגת חדשה
Yakir Ben-Maor
 
דולפינריום מצגת חדשה
דולפינריום מצגת חדשהדולפינריום מצגת חדשה
דולפינריום מצגת חדשה
Yakir Ben-Maor
 
סיכום שנה- עוצרים את עסקת הדולפינריום
סיכום שנה- עוצרים את עסקת הדולפינריוםסיכום שנה- עוצרים את עסקת הדולפינריום
סיכום שנה- עוצרים את עסקת הדולפינריום
Yakir Ben-Maor
 
Or alexsandrowicz
Or alexsandrowiczOr alexsandrowicz
Or alexsandrowicz
Yakir Ben-Maor
 
Or alexsandrowicz
Or alexsandrowiczOr alexsandrowicz
Or alexsandrowicz
Yakir Ben-Maor
 
-Teoria 41 or
 -Teoria 41 or -Teoria 41 or
-Teoria 41 or
Yakir Ben-Maor
 
פרוייקט גמר של סטודנטים מהטכניון- מנשייה
פרוייקט גמר של סטודנטים מהטכניון- מנשייהפרוייקט גמר של סטודנטים מהטכניון- מנשייה
פרוייקט גמר של סטודנטים מהטכניון- מנשייה
Yakir Ben-Maor
 
פיזור אוכלוסין- פרופסור ארנון סופר
פיזור אוכלוסין- פרופסור ארנון סופרפיזור אוכלוסין- פרופסור ארנון סופר
פיזור אוכלוסין- פרופסור ארנון סופר
Yakir Ben-Maor
 
מבקר המדינה
מבקר המדינהמבקר המדינה
מבקר המדינה
Yakir Ben-Maor
 
Story of red_palace
Story of red_palaceStory of red_palace
Story of red_palace
Yakir Ben-Maor
 

More from Yakir Ben-Maor (14)

7 2014-10
7 2014-107 2014-10
7 2014-10
 
3000512
30005123000512
3000512
 
דולפינריום מצגת חדשה
דולפינריום מצגת חדשהדולפינריום מצגת חדשה
דולפינריום מצגת חדשה
 
דולפינריום מצגת חדשה
דולפינריום מצגת חדשהדולפינריום מצגת חדשה
דולפינריום מצגת חדשה
 
סיכום שנה- עוצרים את עסקת הדולפינריום
סיכום שנה- עוצרים את עסקת הדולפינריוםסיכום שנה- עוצרים את עסקת הדולפינריום
סיכום שנה- עוצרים את עסקת הדולפינריום
 
Or alexsandrowicz
Or alexsandrowiczOr alexsandrowicz
Or alexsandrowicz
 
Or alexsandrowicz
Or alexsandrowiczOr alexsandrowicz
Or alexsandrowicz
 
-Teoria 41 or
 -Teoria 41 or -Teoria 41 or
-Teoria 41 or
 
פרוייקט גמר של סטודנטים מהטכניון- מנשייה
פרוייקט גמר של סטודנטים מהטכניון- מנשייהפרוייקט גמר של סטודנטים מהטכניון- מנשייה
פרוייקט גמר של סטודנטים מהטכניון- מנשייה
 
פיזור אוכלוסין- פרופסור ארנון סופר
פיזור אוכלוסין- פרופסור ארנון סופרפיזור אוכלוסין- פרופסור ארנון סופר
פיזור אוכלוסין- פרופסור ארנון סופר
 
מבקר המדינה
מבקר המדינהמבקר המדינה
מבקר המדינה
 
מבקר המדינה
מבקר המדינהמבקר המדינה
מבקר המדינה
 
Story of red_palace
Story of red_palaceStory of red_palace
Story of red_palace
 
Story of red_palace
Story of red_palaceStory of red_palace
Story of red_palace
 

שכונת יפה נוף

 • 1. 1 ‫הש‬‫הנעלמה‬ ‫כונה‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫ומלון‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬' ‫גילר‬ ‫שמואל‬1 ‫מבוא‬ ‫בשנת‬1887‫שכונת‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫החלה‬'‫צדק‬ ‫נווה‬,'‫ובשנת‬1890‫את‬ ‫ברנט‬ ‫זרח‬ ‫הקים‬ ‫בשכונת‬ ‫הראשונים‬ ‫הבתים‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'.‫ידוע‬ ‫הללו‬ ‫השכונות‬ ‫של‬ ‫סיפורן‬,‫הפכו‬ ‫והן‬ ‫לאת‬‫וסיור‬ ‫שימור‬ ‫רי‬.‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫הפאר‬ ‫ומלון‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫בספרות‬ ‫מוזכרים‬ ‫ההיסטורית‬,‫מיקומם‬ ‫אך‬‫המדויק‬‫ידוע‬ ‫היה‬ ‫לא‬.‫נקברו‬ ‫הם‬‫מנש‬ ‫רובע‬ ‫הריסות‬ ‫עם‬‫ייה‬ ‫יפו‬ ‫של‬,‫צ‬ ‫פארק‬ ‫תחת‬'‫קלור‬ ‫רלס‬,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫ימה‬ ‫חוף‬ ‫על‬.‫היה‬ ‫המשוער‬ ‫מיקומם‬ ‫הערבית‬ ‫לשכונה‬ ‫מצפון‬.2 ‫איתור‬‫המדוי‬ ‫מיקומם‬‫הש‬ ‫של‬ ‫ק‬‫והמלון‬ ‫כונה‬,‫הוביל‬ ‫סיפור‬ ‫לחשיפת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫ו‬‫שכונת‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫היפואית‬.‫ששכן‬ ‫שוקק‬ ‫יהודי‬ ‫רובע‬ ‫מנשייה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫בליבה‬‫הערבית‬.‫השכונה‬ ‫של‬ ‫הים‬ ‫חוף‬‫והנופש‬ ‫הבילוי‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫יהודי‬ ‫של‬‫יפו‬–‫הפלאג‬'‫ההתיישבות‬ ‫ראשית‬ ‫של‬ ‫ה‬. ‫ראשית‬'‫נוף‬ ‫יפה‬' ‫בשנת‬1896‫ל‬ ‫חברה‬ ‫ביפו‬ ‫נוסדה‬‫בשם‬ ‫בתים‬ ‫בניין‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'.‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוקמה‬ ‫היא‬ ‫איש‬ ‫שלושים‬,‫אגודת‬ ‫חברי‬'‫מש‬ ‫בני‬‫ה‬,'‫העתיקה‬ ‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫בתים‬ ‫להקים‬ ‫שביקשו‬. ‫דנין‬ ‫יחזקאל‬ ‫נמנו‬ ‫חבריה‬ ‫עם‬-‫סוכובולסקי‬,‫גור‬ ‫יהודה‬-‫גרזובסקי‬,‫משה‬ ‫יוסף‬ ‫חכם‬, ‫חיים‬ ‫ודוד‬ ‫קורקידי‬ ‫ניסים‬ ‫חכם‬.‫לאגודת‬ ‫בבקשה‬ ‫פנו‬ ‫הם‬'‫משה‬ ‫מזכרת‬'‫ב‬‫לונדון‬,‫כ‬‫די‬ ‫שכונה‬ ‫להקים‬ ‫להם‬ ‫שתסייע‬,‫בידי‬ ‫שהוקמה‬ ‫זו‬ ‫דוגמת‬‫בירושלים‬ ‫האגודה‬.3 ‫נאמר‬ ‫החברה‬ ‫בתקנון‬,‫מטרתה‬ ‫כי‬"‫מחבריה‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫לאפשר‬,‫יהודי‬ ‫לשאר‬ ‫וגם‬ ‫יפו‬,‫במ‬ ‫בית‬ ‫לבנות‬‫נפש‬ ‫לכל‬ ‫שווה‬ ‫חיר‬."‫שטח‬ ‫חפשו‬ ‫הם‬‫ידיים‬ ‫רחב‬,‫מחוץ‬‫ליפו‬,‫בו‬ ‫להקים‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬30‫משוכללים‬ ‫בתים‬,‫ציבור‬ ‫ומבני‬,‫שיס‬‫השכונה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫פקו‬. "‫מומחה‬ ‫אדריכל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תעשה‬ ‫הבניין‬ ‫תכנית‬,‫בהשקפה‬ ‫לבנייתם‬ ‫לבו‬ ‫ישים‬ ‫אשר‬ ‫הטעם‬ ‫ויופי‬ ‫הבריאות‬ ‫וצורך‬ ‫השימוש‬ ‫לתועלת‬."‫היו‬ ‫מהחברים‬ ‫ומחצית‬ ‫מאחר‬ 1 ‫גב‬ ‫של‬ ‫האדיבה‬ ‫בעזרתם‬'‫אלכסנד‬ ‫אור‬ ‫ואדריכל‬ ‫וידריך‬ ‫שולה‬‫רוביץ‬ 2 ‫רם‬ ‫חנה‬' ,‫ביפו‬ ‫היהודי‬ ‫הישוב‬,'‫עמ‬'131 3 ‫שם‬.
 • 2. 2 ‫ספרדים‬,‫אשכנזים‬ ‫ומחציתם‬,‫לשניים‬ ‫תחולק‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬,‫יהיו‬ ‫והבאר‬ ‫המקווה‬ ‫אך‬ ‫משותפים‬. ‫לאגודת‬ ‫החברים‬ ‫פניית‬'‫משה‬ ‫מזכרת‬'‫בשלילה‬ ‫נענתה‬,‫והם‬‫התאגדו‬‫כחברת‬ ‫מניות‬‫ורכשו‬‫האוסטרי‬ ‫הקונסול‬ ‫מסגן‬ ‫קרקע‬ ‫חלקת‬,‫פסקאל‬,‫סמוך‬‫ל‬‫של‬ ‫ביתו‬‫ר‬' ‫שמרלינג‬ ‫שמואל‬ ‫חיים‬,‫מאז‬ ‫שם‬ ‫שעמד‬1888.4 ‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫הקטנה‬,‫על‬ ‫שנבנתה‬ ‫הים‬ ‫חוף‬,‫נקראה‬‫היהודים‬ ‫בפי‬'‫שמרלינג‬ ‫בתי‬',‫אותה‬ ‫כינו‬ ‫הערבים‬ ‫ואילו‬'‫בתי‬ ‫פסק‬‫אל‬'.‫בשנת‬1904‫מלון‬ ‫את‬ ‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬ ‫היזם‬ ‫בה‬ ‫הקים‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫המפואר‬ ‫הארץ‬ ‫במלונות‬. ‫בשנת‬1898‫היו‬‫ליפו‬ ‫מחוץ‬ ‫יהודים‬ ‫פרוורי‬ ‫שלושה‬.‫מתוארים‬ ‫הם‬ ‫כך‬‫ב‬‫עיתון‬ '‫הצפירה‬,'‫לגולה‬ ‫שנשלח‬ ‫במכתב‬:5 "‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫בבני‬ ‫מיושב‬ ‫היותר‬ ‫הפרוור‬'‫שלום‬ ‫נווה‬',‫לו‬ ‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬ '‫מאנשייא‬'‫לאמור‬:‫הגן‬.‫הזה‬ ‫השם‬ ‫על‬ ‫אני‬ ‫ותמה‬,‫עצים‬ ‫ולא‬ ‫גן‬ ‫לא‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫אחרי‬, ‫מזה‬ ‫משטר‬ ‫שום‬ ‫בלי‬ ‫הבנויים‬ ‫המחמדים‬ ‫פליטי‬ ‫של‬ ‫בתיהם‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫אבל‬,‫ובתי‬ ‫מזה‬ ‫יחד‬ ‫הצפופים‬ ‫היהודים‬.‫נהור‬ ‫סגי‬ ‫בלשון‬ ‫כן‬ ‫נקרא‬ ‫ואולי‬.‫לב‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הפרוור‬ ‫פה‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫הישוב‬.‫תורה‬ ‫התלמוד‬ ‫בו‬' ,‫תורה‬ ‫שערי‬,'‫הרב‬ ‫יגור‬ ‫בו‬,‫הדיינים‬, ‫כל‬ ‫יתר‬ ‫וכל‬‫הקודש‬ ‫י‬.‫גם‬ ‫בו‬'‫המקווה‬'‫הוא‬ ‫יחיד‬ ‫קניין‬ ‫עתה‬ ‫לעת‬ ‫אשר‬. ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫הפרוור‬'‫צדק‬ ‫נווה‬,'‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬‫לו‬'‫יהוד‬ ‫איל‬ ‫קומפאנייאת‬,' ‫לאמור‬:‫היהודית‬ ‫החברה‬.‫היה‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫ישראל‬ ‫מבני‬ ‫אגודה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבנו‬ ‫בתיו‬ ‫כי‬ ‫בשנה‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫מנתו‬ ‫לכיס‬ ‫מטיל‬,‫לפי‬ ‫בתים‬ ‫בשנה‬ ‫שנה‬ ‫בנו‬ ‫הללו‬ ‫ומהכספים‬ ‫הכספים‬ ‫מתכונת‬,‫כולם‬ ‫לחברים‬ ‫בתים‬ ‫נבנו‬ ‫כי‬ ‫עד‬,‫שבנו‬ ‫בתים‬ ‫הרבה‬ ‫נוספו‬ ‫ועליהם‬ ‫יחידים‬.‫הלז‬ ‫הפרוור‬ ‫ויהי‬,‫ההר‬ ‫בראש‬ ‫העומד‬,‫ופרוור‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫לרגליו‬ ‫ירבץ‬,‫עיר‬ ‫עכו‬ ‫יד‬ ‫ואין‬ ‫יהודים‬ ‫שכולה‬"‫באמצע‬ ‫ם‬. ‫לכתחילה‬ ‫נקרא‬ ‫השלישי‬ ‫והפרוור‬'‫נ‬ ‫יפה‬‫וף‬,'‫זה‬ ‫שמו‬ ‫עליו‬ ‫נושא‬ ‫אינו‬ ‫אך‬,‫לו‬ ‫וקראו‬ ‫היהודים‬'‫שמרלינג‬ ‫בתי‬,'‫ש‬ ‫מייסדו‬ ‫שם‬ ‫על‬‫כן‬ ‫נקרא‬.‫לו‬ ‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬'‫בתי‬ ‫פסקאל‬'‫פה‬ ‫האוסטרי‬ ‫הקונסול‬ ‫שם‬ ‫על‬,‫בראשונה‬ ‫שם‬ ‫בנה‬ ‫שהוא‬‫בתיו‬,‫באו‬ ‫ומידו‬ ‫ל‬‫הנזכר‬ ‫היהודי‬ ‫קונה‬,‫שנים‬ ‫כעשר‬ ‫זה‬.‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ‫בנוי‬ ‫הלז‬ ‫הפרוור‬,‫הומה‬ ‫ובקיץ‬ ‫מ‬ ‫הוא‬‫בים‬ ‫לרחוץ‬ ‫הנה‬ ‫שבאו‬ ‫הללו‬ ‫אדם‬ ‫בני‬,‫עפ‬ ‫שם‬ ‫הם‬ ‫ומתאכסנים‬"‫רוב‬ ‫י‬." 4 '‫הצפירה‬,'3.3.1898‫נבנה‬ ‫שמרלינג‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫מספר‬ ‫הכותב‬10‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנים‬. 5 ‫שם‬.
 • 3. 3 ‫ארב‬‫יפו‬ ‫יהודי‬ ‫את‬ ‫שימשו‬ ‫רחצה‬ ‫חופי‬ ‫עה‬‫והשכונות‬–'‫הצבא‬ ‫תחנות‬ ‫חוף‬',‫סמוך‬ ‫העיר‬ ‫לחומת‬,'‫ציון‬ ‫שער‬ ‫חוף‬',‫לו‬ ‫צפונית‬' ,‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫חוף‬',‫ו‬'‫נוף‬ ‫יפה‬ ‫חוף‬'" .‫העיר‬ ‫בני‬ ‫בעיר‬ ‫דירתם‬ ‫שקבעו‬ ‫והאורחים‬,‫בשני‬ ‫שביתתם‬ ‫קונים‬‫הראשונים‬ ‫המקומות‬,‫ובני‬ ‫להם‬ ‫הקרובים‬ ‫האחרונים‬ ‫המקומות‬ ‫שני‬ ‫להם‬ ‫יבחרו‬ ‫ואורחים‬ ‫הפרוורים‬."6 ‫בערבי‬ ‫הים‬ ‫חוף‬ ‫את‬ ‫פוקדים‬ ‫רבים‬ ‫מטיילים‬ ‫היו‬ ‫וחגים‬ ‫שבתות‬‫בחזית‬‫מלון‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,' ‫הסמוך‬ ‫הקפה‬ ‫בית‬ ‫ואת‬.‫היהודים‬ ‫בנות‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫באים‬ ‫היו‬ ‫ערבים‬ ‫צעירים‬ "‫הפרנג‬'‫ים‬"‫הפנים‬ ‫חשופות‬.‫לעי‬‫אליהן‬ ‫נטפלים‬ ‫היו‬ ‫תים‬,‫מסתיים‬ ‫היה‬ ‫והאירוע‬ ‫בתגרה‬.7 '‫צדק‬ ‫נווה‬'‫ומת‬ ‫מאורגן‬ ‫באופן‬ ‫נבנתה‬‫בידי‬ ‫וכנן‬‫הישן‬ ‫הישוב‬ ‫בני‬,‫ברוח‬ ‫והתאפיינה‬ ‫שהובילה‬ ‫מודרנית‬‫ל‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫הקמת‬.'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫הצפופה‬,‫הוקמה‬‫הישוב‬ ‫בני‬ ‫בידי‬ ‫הישן‬,‫וחסידים‬ ‫ליטאים‬,‫כנסת‬ ‫ובתי‬,‫מדרש‬ ‫בתי‬‫ו‬'‫שטיבלך‬'‫מפוז‬ ‫היו‬‫בה‬ ‫רים‬.‫היא‬ ‫הייתה‬"‫הירושלמית‬ ‫שערים‬ ‫מאה‬ ‫כעין‬,‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫דחוק‬ ‫מושב‬,‫לכלוך‬,‫וזוהמה‬ ‫גדולה‬ ‫טהרה‬ ‫הדורשת‬."8 ‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬',‫ש‬‫הייתה‬‫הים‬ ‫על‬ ‫בנויה‬,‫מרווחת‬ ‫הייתה‬ ‫יותר‬,‫גדולות‬ ‫בתים‬ ‫חצרות‬ ‫עם‬.‫לים‬ ‫השכונות‬ ‫חזית‬ ‫את‬ ‫היוותה‬ ‫היא‬,‫ו‬‫חרדי‬ ‫גם‬ ‫ירושלים‬‫מגיעים‬ ‫היו‬‫לרחוץ‬ ‫כדי‬ ‫אליה‬.‫ר‬ ‫של‬ ‫במלונו‬ ‫מתאכסנים‬ ‫היו‬ ‫הם‬'‫יעקב‬ ‫מולכוב‬,‫ובמלונות‬'‫שולמית‬'‫ו‬'‫מרגליות‬,'‫בסמטה‬ ‫ממוקמים‬ ‫שהיו‬‫לחוף‬ ‫סמוכה‬. ‫הקיץ‬ ‫בתקופת‬ ‫חדרים‬ ‫הושכרו‬ ‫רבים‬ ‫בבתים‬.‫בשכונה‬ ‫הוקמו‬ ‫רפואה‬ ‫וחמי‬ ‫מרחצאות‬, ‫ובשנת‬1925‫ד‬ ‫פתחו‬"‫וקזרנובסקי‬ ‫רבינוביץ‬ ‫ר‬,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫הקזינו‬ ‫בעלי‬,‫סנטוריום‬ ‫ומרחצאות‬‫ע‬‫מדיציניות‬ ‫אמבטיות‬ ‫ם‬‫חשמליות‬,‫חולים‬ ‫בית‬ ‫בבנין‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫שנסגר‬.9 ‫מ‬‫שנת‬1928‫על‬ ‫המרחצאות‬ ‫נוהלו‬‫הקהילה‬ ‫ועד‬ ‫ידי‬,‫בהם‬ ‫והיו‬"‫חמות‬ ‫ים‬ ‫אמבטיות‬, ‫חמ‬ ‫מעיין‬ ‫מי‬‫ים‬,‫ו‬ ‫גפרית‬ ‫אמבטיות‬ ‫סידור‬‫מסג‬'‫ים‬,‫וניקיון‬ ‫מעולה‬ ‫השגחה‬ ‫תחת‬ ‫מוחלט‬.‫על‬‫המרחצאות‬ ‫ידי‬‫מסודר‬ ‫ומזנון‬ ‫יפה‬ ‫גן‬."10 ‫לימים‬‫נ‬‫המוסד‬ ‫קרא‬'‫מרחצאות‬ ‫דרום‬,'‫והוא‬‫מרחצאות‬ ‫עם‬ ‫התקשר‬‫העיר‬‫בצ‬ ‫פיסטיאן‬ ‫באד‬'‫כסלובקיה‬,‫לחסוך‬ ‫והציע‬ ‫לחו‬ ‫הנסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫את‬"‫ל‬,‫ביפו‬ ‫ולמצוא‬‫מחלות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫ריפוי‬.11 ‫רחוב‬ ‫של‬ ‫השוק‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'(‫רח‬'‫קו‬‫י‬‫היום‬ ‫פמן‬),‫הדרומי‬ ‫שקצהו‬‫בוסטרוס‬ ‫רחוב‬ ‫בפינת‬ (‫רח‬'‫רזיאל‬),‫צידה‬ ‫בין‬ ‫חצץ‬‫המזרח‬‫של‬ ‫י‬'‫שלום‬ ‫נווה‬,'‫יהודים‬ ‫שתושביו‬,‫לצד‬‫המערבי‬ ‫המעורב‬.‫הצפוני‬ ‫בחלקו‬‫החנויות‬ ‫רוב‬ ‫היו‬ ‫הרחוב‬ ‫של‬‫בבעלות‬‫יהודים‬,‫והשו‬‫ק‬ 6 '‫חבצלת‬,'12.6.1896 7 ‫קטינקא‬ ‫ברוך‬' ,‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מאז‬,'‫עמ‬'103. 8 '‫הצבי‬,'15.1.1913 9 '‫דבר‬,'12.11.1925 10 '‫היום‬ ‫דואר‬,'28.6.1928 11 '‫היום‬ ‫דואר‬,'27.7.1933
 • 4. 4 ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬,‫שהיה‬‫אמזלג‬ ‫בתי‬ ‫למתחם‬ ‫סמוך‬,‫ביתו‬ ‫את‬ ‫שלוש‬ ‫אהרון‬ ‫בנה‬ ‫בו‬ ‫הראשון‬.12 ‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫מלון‬ ‫שדרומו‬ ‫בתחום‬ ‫הייתה‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫בצפון‬‫בית‬ ‫חולים‬'‫ציון‬ ‫שער‬,'‫בק‬ ‫חסן‬ ‫רחוב‬ ‫וממזרח‬. ‫לאחר‬‫על‬ ‫ההכרזה‬‫ת‬‫עצמאית‬ ‫עירונית‬ ‫כמועצה‬ ‫אביב‬ ‫ל‬,13 ‫לבין‬ ‫בינה‬ ‫הגבול‬ ‫וקביעת‬ ‫יפו‬,‫חלקה‬ ‫נותר‬‫של‬ ‫המערבי‬'‫נווה‬‫שלום‬'‫הערבי‬ ‫בתחום‬.‫בליבו‬ ‫שכן‬ ‫הוא‬‫של‬‫רובע‬ ‫מנשייה‬,‫אותו‬ ‫וחצה‬‫לשניים‬,‫ברחוב‬ ‫הגבול‬ ‫נקבע‬ ‫ולכן‬‫שוק‬‫שלום‬ ‫נווה‬,‫לא‬ ‫כדי‬ ‫ל‬‫הרובע‬ ‫רצף‬ ‫את‬ ‫קטוע‬‫הערבי‬.‫בשנת‬ ‫שנערך‬ ‫התושבים‬ ‫מפקד‬1928,‫את‬ ‫מחלק‬ ‫לשניים‬ ‫הרובע‬,‫ל‬'‫אביב‬ ‫תל‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬,'‫ו‬'‫יפו‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬'. ‫ומלון‬ ‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬ ‫היזם‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬' ‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫בה‬ ‫שנבנה‬ ‫הפאר‬ ‫מלון‬ ‫בזכות‬ ‫נודעה‬.‫בשנת‬1904‫היזם‬ ‫הקים‬‫שלמה‬ ‫מלון‬ ‫את‬ ‫פיינגולד‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬',‫חוף‬ ‫על‬‫הים‬.‫להשכרה‬ ‫בתים‬ ‫בנה‬ ‫למלון‬ ‫בצמוד‬, ‫בשם‬ ‫שנודעו‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'.‫והבת‬ ‫המלון‬‫בארץ‬ ‫המפוארים‬ ‫היו‬ ‫ים‬,‫בהם‬ ‫והוכנסו‬ ‫התקופה‬ ‫חידושי‬ ‫מיטב‬.‫במלון‬ ‫היו‬‫מפואר‬ ‫טרקלין‬,‫ביליארד‬ ‫למשחקי‬ ‫אולם‬,‫בית‬ ‫הידרותראפית‬ ‫לרפואה‬ ‫מרחץ‬,‫חמ‬ ‫מים‬ ‫מרחצאות‬‫ים‬,‫תורכי‬ ‫מרחץ‬,‫רוסי‬ ‫מרחץ‬, ‫מרחץ‬‫ב‬‫שמים‬,‫וחמים‬ ‫קרים‬ ‫ודושים‬.‫במהלך‬ ‫ערב‬ ‫כל‬‫הקיץ‬,‫קונצרטים‬ ‫נערכים‬ ‫היו‬ ‫הים‬ ‫אל‬ ‫הפונה‬ ‫הגדול‬ ‫היציע‬ ‫על‬.‫הייתה‬ ‫המלון‬ ‫לצד‬‫רחצה‬ ‫תחנת‬,‫קפה‬ ‫בית‬ ‫עם‬,‫ו‬‫עם‬ "‫הישנה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫ציורי‬ ‫מראה‬ ‫נחמד‬ ‫חוף‬."14 ‫כיז‬ ‫בארץ‬ ‫הישוב‬ ‫על‬ ‫חותמו‬ ‫את‬ ‫הטביע‬ ‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬‫מפעלים‬ ‫שהקים‬ ‫ם‬,‫רכש‬ ‫רבים‬ ‫נכסים‬,‫הק‬‫ומסחר‬ ‫מגורים‬ ‫מבני‬ ‫ים‬,‫ו‬‫ומו‬ ‫כעיתונאי‬ ‫גם‬ ‫פעל‬"‫ל‬.‫אישה‬ ‫נשא‬ ‫הוא‬ ‫נ‬‫וצ‬‫רייה‬,‫כי‬ ‫שהאמינה‬ ‫לכת‬ ‫מקורב‬ ‫והיה‬‫השבטים‬ ‫עשרת‬ ‫צאצאי‬ ‫הם‬ ‫הבריטים‬ (British Israelites),‫כמומר‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫נחשד‬ ‫ולכן‬.15 ‫לרבנות‬ ‫שהוסמך‬ ‫רוסיה‬ ‫יליד‬, ‫נסע‬‫לאנגליה‬‫הכת‬ ‫של‬ ‫הדפוס‬ ‫בבית‬ ‫ועבד‬.‫אליזב‬ ‫את‬ ‫לאישה‬ ‫נשא‬ ‫הוא‬‫קולוויל‬ ‫ט‬, ‫נוצרייה‬ ‫יתומה‬,‫ששימשה‬‫פלמר‬ ‫אליס‬ ‫העשירה‬ ‫לגבירה‬ ‫לוויה‬ ‫בת‬.‫נקשרה‬ ‫פלמר‬ ‫לפיינגולד‬,‫ורכושה‬ ‫נכסיה‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫והפקידה‬.‫בשנת‬1895‫לירושלים‬ ‫השלושה‬ ‫הגיעו‬, 12 ‫אמזלג‬ ‫חיים‬,‫הבריטי‬ ‫הקונסול‬ ‫סגן‬.‫ל‬ ‫שלוש‬ ‫אהרון‬ ‫כשעבר‬ ‫המגרש‬ ‫את‬ ‫רכש‬'‫צדק‬ ‫נווה‬'. 13 11‫אפריל‬1921 14 '‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לוח‬'1907. 15 ‫לנג‬ ‫ויוסף‬ ‫אליאב‬ ‫מרדכי‬ ‫מאמר‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫פיינגולד‬ ‫תאור‬' ,‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬:‫לעמו‬ ‫נאמן‬ ‫יהודי‬ ‫או‬ ‫מומר‬'.
 • 5. 5 ‫ו‬‫פלמר‬ ‫של‬ ‫בכספה‬ ‫רבים‬ ‫נכסים‬ ‫לרכוש‬ ‫החל‬ ‫הוא‬.‫הביאה‬ ‫המופלג‬ ‫עושרו‬ ‫על‬ ‫השמועה‬ ‫תרומות‬ ‫מקבצי‬ ‫לפתחו‬,‫נ‬ ‫ושמועות‬‫פוצו‬‫המיסיונריות‬ ‫כוונותיו‬ ‫על‬. ‫השני‬ ‫במחצית‬‫י‬‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫ה‬,‫מבנה‬ ‫פיינגולד‬ ‫הקים‬‫מפואר‬‫קומות‬ ‫שלוש‬ ‫בן‬, ‫הרוסים‬ ‫מגרש‬ ‫מול‬‫בירושלים‬.‫כ‬ ‫לימים‬ ‫שנודע‬ ‫הבניין‬'‫פיינגולד‬ ‫בית‬,'‫עסקים‬ ‫אכלס‬ ‫ומשרדים‬,‫הדפוס‬ ‫בית‬ ‫ואת‬'‫המצפה‬'‫שהקים‬.‫העיר‬ ‫של‬ ‫העסקים‬ ‫כמרכז‬ ‫שימש‬ ‫הוא‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬,‫ובו‬‫בארץ‬ ‫הראשון‬ ‫הראינוע‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫פיינגולד‬ ‫פתח‬.‫לתקופה‬ ‫אב‬ ‫בן‬ ‫לאיתמר‬ ‫חבר‬ ‫הוא‬ ‫קצרה‬"‫עיתון‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫בהוצאה‬ ‫י‬'‫הצבי‬,'‫הסתיים‬ ‫הקשר‬ ‫אך‬ ‫במריבה‬,‫עיתונו‬ ‫את‬ ‫לאור‬ ‫הוציא‬ ‫ופיינגולד‬'‫האמת‬'.‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫הגה‬ ‫הפורה‬ ‫מוחו‬ ‫המלח‬ ‫לים‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫בין‬ ‫תעלה‬ ‫לחפירת‬,‫ול‬‫ה‬‫תקנת‬‫חשמל‬ ‫מערכת‬‫בירושלים‬. ‫בשנת‬1904‫ביפו‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫פיינגולד‬ ‫רכש‬,‫מל‬ ‫את‬ ‫הקים‬ ‫עליה‬‫ונו‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬' ‫ו‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'.‫את‬‫בידי‬ ‫הפקיד‬ ‫המקום‬ ‫ניהול‬‫אייזיק‬ ‫אחיו‬,‫להרחיב‬ ‫המשיך‬ ‫והוא‬ ‫עסקיו‬ ‫את‬.‫הראשונה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫לאחר‬,‫מגרש‬ ‫רכש‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫רבים‬ ‫ים‬.‫בפינת‬ ‫הרח‬‫בנה‬ ‫בנימין‬ ‫ונחלת‬ ‫לילינבלום‬ ‫ובות‬‫ביתו‬ ‫את‬‫המפואר‬,‫כארמון‬ ‫שתוכנן‬‫צריחים‬ ‫לוי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫האדריכל‬ ‫בידי‬.‫מגדל‬ ‫עם‬ ‫המפואר‬ ‫הדואר‬ ‫בית‬ ‫הוקם‬ ‫הסמוך‬ ‫במגרש‬ ‫השעון‬.‫בעסקי‬ ‫הרבה‬ ‫פעילותו‬‫נדל‬"‫ן‬,‫ותעוזה‬ ‫מעוף‬ ‫בעל‬ ‫כיזם‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫האדירה‬. ‫בשנת‬1925‫הגדול‬ ‫והתרבותי‬ ‫המסחרי‬ ‫המרכז‬ ‫את‬ ‫בעפולה‬ ‫הקים‬,‫במרכזה‬ ‫העומד‬ ‫היום‬ ‫עד‬.‫הוא‬‫בנה‬‫בטברי‬‫מלון‬ ‫את‬ ‫ה‬'‫אלישבע‬,'‫שנפטרה‬ ‫אשתו‬ ‫שם‬ ‫על‬,‫שיהיה‬ ‫כדי‬ ‫המ‬‫המזרח‬ ‫במלונות‬ ‫פואר‬.‫בו‬ ‫היו‬100‫חדרים‬,‫מפואר‬ ‫נשפים‬ ‫אולם‬,‫קולנוע‬ ‫ואולם‬ ‫קטיפה‬ ‫תאי‬ ‫עם‬ ‫ותיאטרון‬‫אדומה‬.‫והאביזרים‬ ‫החומרים‬ ‫מיטב‬ ‫הושקעו‬ ‫במלון‬, ‫ו‬‫פיינגולד‬‫העיר‬ ‫לגביר‬ ‫היה‬,‫ו‬‫ב‬ ‫שוטט‬‫ב‬ ‫ה‬‫סוסים‬ ‫לארבעה‬ ‫רתומה‬ ‫כרכרה‬.‫בחנוכת‬ ‫ה‬‫השתתפו‬ ‫מלון‬‫הארץ‬ ‫מכובדי‬ ‫וכל‬ ‫העליון‬ ‫הנציב‬,‫נחג‬ ‫והיא‬‫הדר‬ ‫ברוב‬ ‫גה‬.‫פזרנותו‬ ‫להחזירן‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫שלא‬ ‫הלוואות‬ ‫וגיוס‬,‫הביאו‬‫הכלכלית‬ ‫לנפילתו‬.‫בשנת‬1931 ‫פיינגולד‬ ‫הוכרזו‬‫והגב‬'‫רגל‬ ‫כפושטי‬ ‫פלמר‬,‫פומבית‬ ‫למכירה‬ ‫הוצא‬ ‫ורכושם‬.16 ‫הוא‬ ‫בשנת‬ ‫נפטר‬1935‫בטבריה‬ ‫ונקבר‬.‫השנייה‬ ‫אשתו‬,‫יהו‬‫דית‬,‫הת‬‫מדוכן‬ ‫בדוחק‬ ‫פרנסה‬ ‫משקאות‬ ‫למכירת‬‫בעלה‬ ‫שבנה‬ ‫המפואר‬ ‫בבניין‬. 16 '‫היום‬ ‫דואר‬,'1.2.1931
 • 6. 6 ‫מלון‬ ‫של‬ ‫גלגוליו‬ ‫מלון‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫הארץ‬ ‫במלונות‬ ‫המפואר‬,‫בידי‬ ‫נוהל‬‫משפחת‬‫שנת‬ ‫עד‬ ‫פיינגולד‬ 1908.‫ב‬‫פברואר‬1908‫אמדורסקי‬ ‫לירחמיאל‬ ‫המלון‬ ‫הוחכר‬,‫מלון‬ ‫בעל‬'‫צנטרל‬' ‫בירושלים‬.17 ‫ניהל‬ ‫הוא‬‫המלון‬ ‫את‬‫שה‬‫יה‬"‫יחידית‬ ‫רחיצה‬ ‫תחנת‬‫ישראל‬ ‫בארץ‬,‫עומד‬ ‫גדול‬ ‫גן‬ ‫בתוך‬ ‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬,‫הים‬ ‫לרוח‬ ‫מצעים‬ ‫ולו‬.‫של‬ ‫האינטליגנציה‬ ‫אוסף‬ ‫מקום‬ ‫והמושבות‬ ‫העיר‬."18 ‫אמדורסקי‬‫המלון‬ ‫בחדרי‬ ‫התפאר‬,"‫ש‬‫ברית‬ ‫בני‬ ‫ושרים‬ ‫רוזנים‬, ‫ברית‬ ‫בני‬ ‫ושאינם‬,‫התעודה‬ ‫בספרי‬ ‫תהילתם‬ ‫ומביעים‬ ‫בהם‬ ‫מתאכסנים‬."19 ‫במרס‬ 1909‫אלפי‬ ‫גדשו‬‫המלו‬ ‫חצר‬ ‫את‬ ‫יהודים‬‫ן‬,‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫לחיים‬ ‫פנים‬ ‫בקבלת‬‫שהגיע‬ ‫לארץ‬ ‫לראשונה‬.20 ‫הקים‬ ‫אמדורסקי‬‫ביפו‬ ‫הראשון‬ ‫הראינוע‬ ‫אולם‬ ‫את‬ ‫במלון‬,‫בו‬ ‫קונצרטים‬ ‫גם‬ ‫התקיימו‬.‫בשנת‬1912‫ל‬ ‫המלון‬ ‫הוחכר‬‫ליפשיץ‬ ‫משפחת‬,‫אותו‬ ‫שניהלה‬ ‫הראשונה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫פרוץ‬ ‫עד‬.21 ‫המלון‬ ‫הופקע‬ ‫המלחמה‬ ‫במהלך‬‫ב‬‫ה‬ ‫ידי‬‫תורכים‬,‫מעצר‬ ‫כמקום‬ ‫ושימש‬‫נתינות‬ ‫בעלי‬ ‫זרה‬,‫מהארץ‬ ‫גירושם‬ ‫לפני‬.‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫עם‬,‫אלכסנד‬ ‫לאדריכל‬ ‫המלון‬ ‫הושכר‬‫לוי‬ ‫ר‬, ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ארמונות‬ ‫בונה‬.‫לוי‬‫הבניה‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫במקום‬ ‫הקים‬'‫קדם‬,'‫ובנתה‬ ‫שתכננה‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫פאר‬ ‫בתי‬ ‫מאות‬.22 ‫הידועות‬ ‫יצירותיו‬ ‫בין‬' ,‫הפגודה‬ ‫בית‬,'‫הצריחים‬ ‫ארמון‬ ‫ש‬‫פיינגולד‬ ‫ל‬,‫הדואר‬ ‫ובית‬.‫תרפ‬ ‫במאורעות‬"‫א‬,1‫במאי‬1921,‫כמקום‬ ‫המלון‬ ‫שימש‬ ‫ליהודי‬ ‫מחסה‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫מבתיהם‬ ‫שנמלטו‬,‫פעילו‬ ‫ומרכז‬‫ההגנה‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫תה‬ '‫קדם‬'.‫מכאן‬‫ותגמול‬ ‫הגנה‬ ‫לפעולות‬ ‫יצאו‬ ‫הם‬.‫המאורעות‬ ‫לאחר‬,‫עזב‬‫אדריכל‬‫את‬ ‫לוי‬ ‫המקום‬,‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫משרדו‬ ‫את‬ ‫והעביר‬.‫לוי‬,‫שהשאיר‬‫מבנים‬ ‫בעשרות‬ ‫חותמו‬ ‫את‬ ‫בעיר‬,‫בשנת‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫עזב‬1924‫לברלין‬ ‫וחזר‬.‫באושוויץ‬ ‫נספה‬ ‫הוא‬.‫יהודים‬‫שנמלטו‬ ‫מ‬‫יפו‬‫המאורעות‬ ‫לאחר‬,‫ב‬ ‫משכן‬ ‫מצאו‬'‫פיי‬ ‫בתי‬‫נגולד‬'‫והמלון‬.‫חולקו‬ ‫הם‬‫לחדרים‬ ‫התגוררו‬ ‫בהם‬‫כ‬-150‫דיירים‬.23 ‫השנים‬ ‫עם‬‫והדרדר‬ ‫הלך‬ ‫והבתים‬ ‫המלון‬ ‫מצב‬.‫במאמר‬ ‫התמוטט‬ ‫לאחר‬ ‫שפורסם‬‫בסערה‬ ‫המערבי‬ ‫אגפו‬ ‫ות‬,‫בחורף‬1935,‫כי‬ ‫סופר‬‫בו‬ ‫התגוררו‬ 17 '‫חבצלת‬,'3.2.1908.‫אמדורסקי‬ ‫לרשות‬ ‫המלון‬ ‫העברת‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ‫הזמנה‬. 18 '‫חבצלת‬,'1909. 19 '‫הצבי‬,'5.5.1909 20 '‫הצבי‬,'1.4.1909 21 '‫דבר‬,'1.1.1952 22 ‫מריל‬ ‫מאיר‬ ‫עדנה‬' ,‫לוי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫של‬ ‫דמותו‬,'‫קתדרה‬71. 23 '‫היום‬ ‫דואר‬,'‫כ‬"‫תרפ‬ ‫אדר‬ ‫ג‬"‫ב‬.‫ל‬ ‫ליבוביץ‬ ‫חיים‬ ‫למנהל‬ ‫ברכה‬ ‫הודעת‬‫בנו‬ ‫הולדת‬ ‫רגל‬.
 • 7. 7 "‫האנושי‬ ‫המין‬ ‫חלאת‬...‫המאוכזבים‬,‫אליהם‬ ‫שעה‬ ‫לא‬ ‫שאיש‬...‫ומוכי‬ ‫האומללים‬ ‫הגורל‬."24 ‫בשנת‬1931‫רגל‬ ‫פיינגולד‬ ‫פשט‬,‫ו‬ ‫והמלון‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'‫פומבית‬ ‫למכירה‬ ‫הוצאו‬. ‫בספטמבר‬1933,‫רכש‬‫ו‬‫יעקב‬ ‫בן‬ ‫רבי‬ ‫הירושלמי‬ ‫הצורף‬ ‫הנכס‬ ‫את‬‫קאשי‬‫ואחיו‬ ‫ו‬.‫ראובן‬ ‫את‬ ‫שיפץ‬'‫ב‬‫פיינגולד‬ ‫תי‬'‫המשפחות‬ ‫למגורי‬,‫חדרים‬ ‫והשכיר‬.‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫פעל‬ ‫המלון‬,25 ‫אך‬‫בחורף‬1935‫המרפסות‬ ‫אגף‬ ‫התמוטט‬‫המערבי‬‫בסערה‬,‫ו‬‫במאורעות‬1936‫הועלה‬ ‫באש‬ ‫המקום‬,‫המלון‬ ‫וגג‬‫נשרף‬.26 ‫פיינגולד‬ ‫בבתי‬ ‫להתגורר‬ ‫חזרו‬ ‫משפחתו‬ ‫ובני‬ ‫קאשי‬, ‫את‬ ‫השכיר‬ ‫והוא‬11‫החנוי‬‫ות‬,‫ו‬-29‫בהם‬ ‫שהיום‬ ‫החדרים‬.27 ‫הושכר‬ ‫הקולנוע‬ ‫אולם‬ ‫יציקה‬ ‫לבית‬,‫בהריסותיו‬ ‫נשאר‬ ‫השרוף‬ ‫המלון‬ ‫ואילו‬. ‫האצ‬ ‫לוחמי‬ ‫בידי‬ ‫יפו‬ ‫כיבוש‬ ‫במהלך‬"‫ל‬,‫במלון‬ ‫שהסתיים‬ ‫בנתיב‬ ‫דרכם‬ ‫את‬ ‫פרצו‬ ‫הם‬ '‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'‫המערבית‬ ‫עמדתם‬.‫ערום‬ ‫המלון‬ ‫נותר‬ ‫המלחמה‬ ‫לאחר‬‫גג‬,‫שכונת‬ ‫בלב‬ ‫ההרוסה‬ ‫מנשייה‬.‫השרידים‬‫ניצבו‬‫שנת‬ ‫עד‬1959,‫לחלוטין‬ ‫נהרס‬ ‫האזור‬ ‫כאשר‬.‫מלון‬ ‫ההריסות‬ ‫תחת‬ ‫נקבר‬ ‫הפאר‬‫צ‬ ‫לפארק‬ ‫כמצע‬ ‫ששמשו‬'‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קלור‬ ‫רלס‬.28 ‫חולים‬ ‫בית‬'‫ציון‬ ‫שער‬,'‫שמרלינג‬ ‫חצר‬,‫והקונסול‬‫האוסטרי‬‫פסקאל‬ ‫ביפו‬ ‫הראשון‬ ‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬' ,‫ציון‬ ‫שער‬,'‫בשנת‬ ‫נוסד‬1890‫ב‬‫ידי‬'‫יפו‬ ‫העיר‬ ‫ועד‬,' ‫ו‬'‫אגוד‬‫ציון‬ ‫שער‬ ‫ברית‬ ‫בני‬ ‫ת‬,'‫בסיוע‬'‫ציון‬ ‫למען‬ ‫החברה‬'‫בגרמניה‬,‫ד‬ ‫והרבנים‬"‫ר‬ ‫וד‬ ‫הורוויץ‬"‫מאלפנד‬ ‫ר‬.29 ‫של‬ ‫בתרומה‬ ‫סייעו‬ ‫הם‬1500‫חוף‬ ‫על‬ ‫מבנה‬ ‫לשכירת‬ ‫פרנקים‬ ‫הים‬,‫מנשייה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫בדרומה‬.30 ‫הכיל‬ ‫הקומות‬ ‫שתי‬ ‫בן‬ ‫הבניין‬16‫חדרים‬,‫מטבח‬ ‫ומחסן‬.‫רוקח‬ ‫שמעון‬ ‫עמדו‬ ‫המוסד‬ ‫בראש‬,‫ו‬‫יחיאל‬‫פינס‬ ‫מיכל‬,‫הד‬ ‫שימש‬ ‫וכרופא‬"‫ר‬ ‫שטיין‬ ‫מנחם‬.31 ‫החולים‬ ‫בית‬,‫ש‬‫הוקם‬‫בתי‬ ‫לעזרת‬ ‫מלפנות‬ ‫יפו‬ ‫מיהודי‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫החולים‬‫המיסיון‬ ‫של‬,‫לאחזקתו‬ ‫שוטפות‬ ‫לתרומות‬ ‫נזקק‬.‫שנתיים‬ ‫לאחר‬,‫כשעמד‬ ‫סגירה‬ ‫סכנת‬ ‫לפני‬,‫לתרומות‬ ‫נרגשת‬ ‫בקריאה‬ ‫העיר‬ ‫ועד‬ ‫פנה‬,‫קבוע‬ ‫מס‬ ‫להטיל‬ ‫וביקש‬ ‫האתרוגים‬ ‫יצוא‬ ‫על‬.‫ה‬‫לקריאה‬ ‫שנענה‬ ‫היחיד‬ ‫היה‬ ‫מוטרו‬ ‫סוחר‬.‫בעיתון‬'‫חבצלת‬' 24 '‫היום‬ ‫דואר‬,'22.3.1935 25 '‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬,'6.2.1959 26 ‫קאשי‬ ‫משה‬,‫יוסף‬ ‫של‬ ‫בנו‬,‫זיכרונותיו‬ ‫את‬ ‫וסיפר‬ ‫במקום‬ ‫התגורר‬. 27 ‫עפ‬"‫קאשי‬ ‫משה‬ ‫בנו‬ ‫באדיבות‬ ‫שנמסרה‬ ‫המשכירים‬ ‫רשימת‬ ‫י‬. 28 '‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬,'6.2.1959 29 '‫חבצלת‬,'16.9.1892,‫רוקח‬ ‫ויצחק‬'‫מספרים‬ ‫ותיקים‬,'‫עמ‬'64. 30 ‫והיה‬ ‫זוהה‬ ‫הוא‬‫במקום‬‫בו‬‫נמצא‬‫היום‬‫מסעדת‬ ‫של‬ ‫החנייה‬ ‫מגרש‬'‫בחצר‬ ‫פיני‬'.‫השישים‬ ‫שנות‬ ‫עד‬ ‫עמד‬ ‫הבניין‬. 31 '‫המליץ‬,'15.10.1893.
 • 8. 8 ‫נכתב‬" :‫היום‬ ‫עד‬ ‫פעלנו‬ ‫מה‬ ‫הרואות‬ ‫עינכם‬ ‫הנה‬,‫הסבל‬ ‫כוח‬ ‫כשל‬ ‫אך‬,‫תחישו‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫לעזרתנו‬,‫משאנו‬ ‫תחת‬ ‫וכרענו‬."32 ‫בשנת‬1898,‫בעיר‬ ‫שפרצה‬ ‫מגפה‬ ‫בעקבות‬,‫בי‬ ‫היה‬‫את‬ ‫מלהכיל‬ ‫צר‬ ‫הישן‬ ‫החולים‬ ‫ת‬ ‫הח‬‫ולים‬‫הרבים‬.‫בקש‬ ‫וחבריו‬ ‫רוקח‬ ‫שמעון‬‫ו‬‫למוסד‬ ‫מרווח‬ ‫מקום‬ ‫למצוא‬.‫רוקח‬‫שם‬ ‫האוסטרי‬ ‫הקונסול‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫על‬ ‫עינו‬ ‫את‬,‫פסקאל‬ ‫יעקוב‬,‫כמתורגמן‬ ‫שימש‬ ‫בו‬.‫הבית‬ ‫אליו‬ ‫הצמוד‬ ‫והגן‬,‫שכונת‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בגבולה‬ ‫היו‬'‫נוף‬ ‫יפה‬'‫החדשה‬. ‫הגופ‬‫פא‬‫סק‬‫אל‬,‫מירושלים‬ ‫ארמני‬,‫בעיר‬ ‫האוסטרי‬ ‫הדואר‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫הקימה‬ ‫שמשפחתו‬, ‫ל‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫שינה‬‫יעק‬‫פאסקל‬ ‫וב‬,‫לקונסול‬ ‫שמונה‬ ‫לאחר‬‫ה‬‫אוסטרי‬-‫הו‬‫נג‬‫רי‬‫בירושלים‬.33 ‫ו‬ ‫אהרון‬ ‫של‬ ‫שותפו‬ ‫היה‬ ‫פסקאל‬‫א‬‫שהקים‬ ‫בבנק‬ ‫לרו‬,‫לשכונת‬ ‫מצפון‬ ‫שטח‬ ‫רכש‬ ‫והוא‬ ‫מנשייה‬,‫בית‬ ‫הקים‬ ‫עליו‬‫וגן‬.‫כשטייל‬‫ו‬ ‫רוקח‬ ‫ו‬‫פינס‬‫חברו‬‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬,‫סמוך‬ ‫הקונסול‬ ‫לאחוזת‬,‫רוקח‬ ‫הכריז‬‫ל‬ ‫המתאים‬ ‫הוא‬ ‫הבית‬ ‫כי‬‫החולים‬ ‫בית‬.34 ‫בסמוך‬‫כבר‬ ‫עמד‬‫ר‬ ‫של‬ ‫ביתו‬'‫שמרלינג‬ ‫שמואל‬ ‫חיים‬,‫ש‬ ‫יפו‬ ‫מיהודי‬ ‫הראשון‬‫מחוץ‬ ‫בית‬ ‫הקים‬ ‫העיר‬ ‫לחומות‬. ‫של‬ ‫החנוכה‬ ‫חג‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫ביום‬‫שנת‬1898,‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫נערכה‬'‫ציון‬ ‫שער‬' ‫הישן‬‫חגיג‬‫הצבת‬ ‫לרגל‬ ‫ה‬‫הירש‬ ‫קלרה‬ ‫הברונית‬ ‫של‬ ‫לכבודה‬ ‫זהב‬ ‫אותיות‬ ‫לוח‬,‫שתרמה‬ 4500‫החולים‬ ‫לבית‬ ‫פרנקים‬.‫בנדיקט‬ ‫האדון‬,‫חברת‬ ‫שליח‬'‫חברים‬ ‫ישראל‬ ‫כל‬,'‫שעמד‬ ‫בארץ‬ ‫שליחותו‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬,‫הבטיח‬‫ש‬‫קבוע‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לרכישתו‬ ‫גם‬ ‫תסייע‬ ‫הברונית‬ ‫חדש‬‫החולים‬ ‫לבית‬.35 ‫הק‬ ‫בית‬ ‫לרכישת‬ ‫ההזדמנות‬‫נקרתה‬ ‫ונסול‬‫בתו‬ ‫מות‬ ‫לאחר‬.36 ‫רו‬‫להתגורר‬ ‫ירצה‬ ‫לא‬ ‫האבל‬ ‫שפסקאל‬ ‫הבין‬ ‫קח‬‫במקום‬,‫הבית‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫לו‬ ‫והציע‬. ‫ועד‬‫יפו‬ ‫העיר‬‫עזרה‬ ‫בבקשת‬ ‫הירש‬ ‫קלרה‬ ‫לברונית‬ ‫פנה‬,‫נענתה‬ ‫והיא‬.‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬ '‫ישראל‬ ‫מקווה‬,'‫נייגו‬ ‫יוסף‬,‫חברת‬ ‫איש‬'‫חברים‬ ‫ישראל‬ ‫כל‬,'‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫סייע‬.‫מחיר‬ ‫ה‬‫בן‬ ‫בית‬25‫החדרים‬,‫ששטחה‬ ‫והנחלה‬22,000‫אמה‬(13‫דונם‬),‫נקבע‬‫על‬75,000 ‫פרנקים‬.‫הסכ‬ ‫במחצית‬ ‫לשאת‬ ‫הסכימה‬ ‫הברונית‬‫ום‬.‫מ‬‫פרסמו‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫נהלי‬ ‫בעיתון‬'‫המליץ‬'‫עזרה‬ ‫בקשת‬‫מ‬‫ואירופה‬ ‫אמריקה‬ ‫יהודי‬" :‫היקרים‬ ‫אחינו‬,‫נא‬ ‫שימו‬ ‫הקודש‬ ‫ארץ‬ ‫ישוב‬ ‫בשם‬ ‫הבאה‬ ‫לבקשתנו‬ ‫לבבכם‬,‫ישראל‬ ‫מבני‬ ‫נפשות‬ ‫אלפי‬ ‫בשם‬, ‫והרחמים‬ ‫החסד‬ ‫בשם‬,‫מלפניכם‬ ‫ריקם‬ ‫נא‬ ‫נשוב‬ ‫ואל‬.‫לעזרתנו‬ ‫וחושו‬ ‫נא‬ ‫התעוררו‬, 32 '‫חבצלת‬,'16.9.1892.374‫נפטרו‬ ‫ומהם‬ ‫אושפזו‬ ‫חולים‬18.2550‫עזרה‬ ‫בבקשת‬ ‫פנו‬. 33 ‫על‬‫ב‬ ‫המינוי‬'‫חבצלת‬,'16.6.1881.‫ה‬‫ו‬‫אירופאי‬ ‫צליל‬ ‫בעל‬ ‫שם‬ ‫רצה‬ ‫א‬. 34 ‫אלפסי‬ ‫יצחק‬' ,‫ציון‬ ‫שער‬,'‫עמ‬'56. 35 '‫חבצלת‬,'7.1.1898 36 ‫המגפה‬ ‫ובעקבות‬ ‫יתכן‬.
 • 9. 9 ‫נטל‬ ‫תחת‬ ‫לכרוע‬ ‫לנו‬ ‫תתנו‬ ‫ואל‬‫סבלנו‬."37 ‫במהרה‬ ‫נענתה‬ ‫העזרה‬ ‫קריאת‬.‫באפריל‬ 1899‫הבית‬ ‫רכישת‬ ‫הסתיימה‬,‫הישן‬ ‫החולים‬ ‫מבית‬ ‫אליו‬ ‫הועבר‬ ‫הציוד‬ ‫וכל‬.38 ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫נטישת‬ ‫לאחר‬‫הישן‬‫מלון‬ ‫כבית‬ ‫הבניין‬ ‫שימש‬.‫רוקח‬ ‫יצחק‬,‫של‬ ‫בנו‬ ‫המייסד‬,‫הישן‬ ‫הבניין‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫בזיכרונותיו‬ ‫כתב‬,‫המשיך‬ ‫זה‬ ‫אולם‬ ‫ע‬ ‫לעמוד‬‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫עוד‬ ‫תילו‬ ‫ל‬,‫פארק‬ ‫של‬ ‫הקמתו‬ ‫עד‬‫צ‬'‫רלס‬‫קלור‬.39 ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫בשנת‬ ‫יפו‬ ‫יהודי‬ ‫של‬ ‫גירושם‬ ‫עד‬ ‫פעל‬ ‫החדש‬1917.‫לפרקים‬ ‫נסגר‬ ‫הוא‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬, ‫או‬ ‫סכסוכים‬ ‫עקב‬‫כספי‬ ‫מחסור‬,‫לפעול‬ ‫המשיך‬ ‫אך‬.‫בשנת‬1918,‫הכיבוש‬ ‫לאחר‬ ‫הבריטי‬,‫מחדש‬ ‫נפתח‬ ‫הוא‬‫בעזרת‬'‫הציונית‬ ‫המדיצינית‬ ‫הקבוצה‬‫האמריקאית‬'‫ופעל‬ ‫שנת‬ ‫עד‬1920.40 ‫החולים‬ ‫בית‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫סגירת‬ ‫לאחר‬ ‫שימש‬‫ו‬ ‫כסנטוריום‬ ‫ו‬'‫דרום‬ ‫מרחצאות‬'.‫הוא‬ ‫השחרור‬ ‫מלחמת‬ ‫במהלך‬ ‫נהרס‬,‫נודע‬ ‫לא‬ ‫המדויק‬ ‫ומיקומו‬.‫ההשערה‬‫המקובלת‬ ‫כ‬ ‫הבריטית‬ ‫במפה‬ ‫המצוין‬ ‫במקום‬ ‫עמד‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הייתה‬'‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬'.‫במהלך‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬,‫מיקומ‬ ‫נחשפו‬‫ה‬ ‫ם‬‫ו‬ ‫פסקאל‬ ‫אחוזת‬ ‫של‬ ‫מדויק‬'‫ציון‬ ‫שער‬'.‫החולים‬ ‫בית‬ ‫היהודי‬‫הבריטית‬ ‫במפה‬‫הת‬‫חולים‬ ‫כבית‬ ‫גלה‬'‫הדסה‬'‫ביפו‬,‫שקיו‬‫נשכח‬ ‫מו‬.‫סיפור‬ ‫על‬ '‫יפו‬ ‫הדסה‬'‫בהמשך‬ ‫ייכתב‬.‫החולים‬ ‫בית‬ ‫פרשת‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫תחת‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫עברה‬ ‫לא‬ ‫צ‬ ‫פארק‬ ‫של‬ ‫והשבילים‬ ‫המדשאות‬'‫קלור‬ ‫רלס‬‫אביב‬ ‫בתל‬.‫להעסיק‬ ‫המשיכה‬ ‫היא‬ ‫בסוגיה‬ ‫במשפט‬ ‫בתי‬ ‫את‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫שכונ‬‫ת‬‫ה‬'‫הקדש‬‫יוסף‬ ‫לזכר‬ ‫ציון‬ ‫שער‬ ‫נייגו‬'. ‫הקדש‬‫יוסף‬‫נייגו‬ ‫נייגו‬ ‫עזרא‬ ‫בן‬ ‫יוסף‬,‫כי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלח‬"‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הירש‬ ‫המנהל‬ ‫של‬ ‫כעוזרו‬ ‫לשמש‬ ‫ח‬ '‫ישראל‬ ‫מקווה‬'.‫במונפלייה‬ ‫כאגרונום‬ ‫לימודיו‬ ‫את‬ ‫סיים‬ ‫הוא‬,‫את‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫וקידם‬ ‫ותעש‬ ‫הגפנים‬ ‫גידול‬‫היין‬ ‫יית‬.‫הירש‬ ‫של‬ ‫עזיבתו‬ ‫לאחר‬,‫בשנת‬1891,‫ל‬ ‫התמנה‬‫מנהל‬ ‫הספר‬ ‫בית‬‫ושרת‬‫שנה‬ ‫עשרה‬ ‫חמש‬ ‫בתפקיד‬.‫הוא‬‫פיתח‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫את‬,‫ו‬‫קשרי‬ ‫קיים‬ ‫ורעייתו‬ ‫הירש‬ ‫הברון‬ ‫עם‬ ‫ידידות‬,‫החקלאי‬ ‫המוסד‬ ‫לקידום‬ ‫בתרומות‬ ‫לו‬ ‫שסייעו‬.41 37 '‫המליץ‬,'3.2.1899 38 '‫הצפירה‬,'26.4.1899 39 ‫עפ‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫במהלך‬ ‫זוהה‬ ‫המבנה‬"‫הישן‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫חותמת‬ ‫י‬. 40 ‫פרופ‬ ‫במאמר‬ ‫הרפואית‬ ‫הפעילות‬ ‫ראשית‬ ‫על‬'‫שוורץ‬ ‫שפרה‬'‫כלכ‬‫לה‬,‫פנים‬ ‫ומדיניות‬ ‫חברה‬.‫א‬ ‫באנשי‬ ‫יטפל‬ ‫מי‬"‫י‬' 41 '‫הצבי‬,'29.5.1896
 • 10. 11 ‫סייע‬ ‫נייגו‬‫האוסטרי‬ ‫הקונסול‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫ברכישת‬,‫ו‬‫ב‬‫הבר‬ ‫של‬ ‫תרומתה‬ ‫גיוס‬‫ונית‬. ‫הרכישה‬ ‫הסכם‬ ‫לאחר‬,‫ש‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫הנהלת‬ ‫ביקשה‬‫העדה‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫יירשם‬ ‫הנכס‬ ‫ביפו‬.‫ש‬ ‫דרש‬ ‫נייגו‬‫שמו‬ ‫על‬ ‫כהקדש‬ ‫יירשמו‬ ‫והמגרש‬ ‫הבית‬,‫למטרת‬ ‫עולם‬ ‫עד‬ ‫וישמשו‬ ‫ריפוי‬ ‫בית‬.‫כי‬ ‫קבע‬ ‫הוא‬‫לחכם‬ ‫ההקדש‬ ‫על‬ ‫והשליטה‬ ‫הפיקוח‬ ‫יעברו‬ ‫מותו‬ ‫לאחר‬ ‫ירושלי‬ ‫של‬ ‫באשי‬‫ם‬-‫ר‬'‫אלישר‬ ‫שאול‬,‫לר‬'‫סלאנט‬ ‫שמואל‬-‫ראש‬‫האשכנזים‬ ‫עדת‬, ‫צרפת‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫לרב‬-‫כהן‬ ‫צדוק‬,‫ולמנהל‬'‫ישראל‬ ‫מקווה‬'‫אחריו‬ ‫שיבוא‬.‫לאחר‬ ‫מותם‬,‫מקומם‬ ‫לממלאי‬ ‫התפקיד‬ ‫יעבור‬.‫ההקדש‬ ‫מטרת‬‫הייתה‬"‫מרפא‬ ‫מגורי‬ ‫לשמש‬ ‫יהודים‬ ‫עניים‬ ‫לחולים‬,‫ואשכנזים‬ ‫ספרדים‬,‫חוליים‬ ‫בעת‬."‫הד‬ ‫בבית‬ ‫נרשם‬ ‫ההקדש‬‫ין‬ ‫ביפו‬ ‫השרעי‬. ‫ה‬ ‫שלטון‬ ‫בתקופת‬‫בנייה‬ ‫למטרות‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫להפקיע‬ ‫יפו‬ ‫עיריית‬ ‫בקשה‬ ‫מנדט‬ ‫ציבורית‬,‫לכ‬ ‫התנגדה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫אך‬‫ך‬,‫בהקדש‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬.‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫הוא‬‫נשכח‬‫הופ‬ ‫והקרקע‬‫ק‬‫עה‬‫בשנת‬1961‫ע‬‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫ל‬.‫הוקמו‬‫עליה‬'‫בית‬ ‫התעשיינים‬'‫מלון‬ ‫ובתי‬.‫בשנת‬1995‫הטמון‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫ארבוס‬ ‫יצחק‬ ‫גילה‬ ‫בתחום‬‫ההקדשות‬,‫את‬ ‫לונץ‬ ‫של‬ ‫השנה‬ ‫בלוח‬ ‫ואיתר‬'‫נייגו‬ ‫הקדש‬'.‫עורך‬ ‫עם‬ ‫פנה‬ ‫הוא‬ ‫בירושלים‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫דין‬‫ההקדש‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫להכריז‬ ‫בדרישה‬‫מכוח‬ ‫הנאמנויות‬ ‫חוק‬,‫כנאמנים‬ ‫ולמנותם‬.‫בקשתם‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬,‫על‬ ‫והכריז‬ ‫של‬ ‫קיומו‬'‫נ‬ ‫יוסף‬ ‫לזכר‬ ‫הסרטן‬ ‫במחלת‬ ‫למלחמה‬ ‫ציון‬ ‫שערי‬ ‫הקדש‬‫ייגו‬'.42 ‫בשנת‬2003‫ה‬ ‫פנתה‬'‫אגו‬‫בסרטן‬ ‫למלחמה‬ ‫דה‬',‫שכר‬ ‫להסדר‬ ‫ארבוס‬ ‫הגיע‬ ‫איתה‬ ‫הגון‬ ‫טרחה‬,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬,‫לבטל‬ ‫בתביעה‬‫הקרקע‬ ‫הפקעת‬ ‫את‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫שנעשתה‬,‫ההקדש‬ ‫לתנאי‬ ‫בניגוד‬,‫פיצויים‬ ‫ובדרישת‬.‫העתק‬ ‫סכומי‬ ‫זו‬ ‫בפרשה‬ ‫הטמונים‬,‫גורמים‬ ‫הביאו‬‫ה‬ ‫לעובי‬ ‫להיכנס‬ ‫שונים‬‫קורה‬,‫לבתי‬ ‫פנו‬ ‫והם‬ ‫המשפט‬.‫הגיעה‬ ‫המחלוקת‬‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לפתחו‬‫בחודש‬ ‫בעניין‬ ‫שפסק‬ ‫נובמבר‬2010.43 ‫הוא‬‫קודמות‬ ‫פסיקות‬ ‫ביטל‬,‫כנאמנים‬ ‫ישמשו‬ ‫גופים‬ ‫ארבעה‬ ‫כי‬ ‫וקבע‬ –‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עירית‬,‫ה‬'‫בסרטן‬ ‫למלחמה‬ ‫אגודה‬',‫החקלאי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬'‫ישראל‬ ‫מקווה‬,' ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫ומנהל‬'‫הדסה‬'‫בירוש‬‫לים‬.‫גובה‬ ‫על‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫מתנהל‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫שישולמו‬ ‫הפיצויים‬. 42 ‫ה‬"‫פ‬481/99,‫ה‬"‫פ‬363/04 43 'TheMarker,'30.9.2011' ,‫הארץ‬,'27.9.2011' ,‫כלכליסט‬,'27.9.2011
 • 11. 11 ‫חולים‬ ‫בית‬'‫הדסה‬'‫ביפו‬ ‫ההיסטוריה‬‫הכתובה‬‫של‬'‫הדסה‬,'‫ו‬'‫האמריקאית‬ ‫הציונית‬ ‫הרפואית‬ ‫היחידה‬'‫שקדמה‬ ‫לה‬(Azmu),‫מארה‬ ‫ואחיות‬ ‫רופאים‬ ‫משלחת‬ ‫של‬ ‫בואה‬ ‫את‬ ‫מתארת‬"‫ב‬,‫באוגוסט‬1918, ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬‫הראשונה‬.‫המשלחת‬‫ברחבי‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬ ‫בהקמת‬ ‫החלה‬ ‫הארץ‬,‫וחדשה‬‫זמנית‬‫החולים‬ ‫בית‬ ‫פעילות‬ ‫את‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫המלחמה‬ ‫במהלך‬ ‫שנסגר‬. ‫ב‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫נפתח‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬'‫בית‬‫דיסקין‬'‫גרוזנברג‬ ‫שברחוב‬,‫מאורעות‬ ‫ובעקבות‬ ‫מאי‬1921,‫נוסף‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫נפתח‬‫ב‬'‫ספקטור‬ ‫מלון‬'‫בנימין‬ ‫נחלת‬ ‫שברחוב‬.44 ‫יפו‬ ‫של‬ ‫הבריטית‬ ‫במפה‬‫משנת‬1918,‫מצוין‬'‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬'.‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המשוער‬ ‫מקומו‬ ‫זיהוי‬ ‫זה‬ ‫ציון‬ ‫היווה‬'‫ציון‬ ‫שער‬'.‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫במהלך‬ ‫זוהה‬‫של‬ ‫המדויק‬ ‫מיקומו‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫החדש‬.‫הי‬ ‫הוא‬‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בגבולה‬ ‫ממוקם‬ ‫ה‬ '‫נוף‬ ‫יפה‬',‫ואילו‬'‫בי‬‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫ת‬'‫בדרומה‬ ‫היה‬,‫סמוך‬‫למתחם‬'‫בתי‬‫פיינגולד‬'. ‫התגלית‬‫לחקר‬ ‫הובילה‬‫מוסדות‬'‫הדסה‬'‫ויפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬,‫תום‬ ‫עם‬‫העולם‬ ‫מלחמת‬, ‫ו‬‫שהתבררה‬ ‫המסקנה‬‫היא‬,‫חו‬ ‫בית‬ ‫הוא‬ ‫היהודי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫כי‬‫לים‬'‫הדסה‬'‫ביפו‬,‫עליו‬ ‫נכתב‬‫התקופה‬ ‫בעיתונות‬.‫הוא‬‫החל‬‫לפעול‬‫בשנת‬1918,‫עם‬10‫מיטות‬,‫ובשנת‬1921 ‫בו‬ ‫היו‬75‫מיטות‬.‫ביולי‬1920‫נפתח‬‫ה‬‫לידה‬ ‫מחלקת‬ ‫בו‬.45 ‫ד‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ר‬‫מקס‬ ‫יצחק‬ ‫רובינוב‬,‫מנהל‬'‫הדסה‬'‫בארץ‬,‫ביפו‬ ‫החולים‬ ‫בית‬,‫ש‬‫שכור‬ ‫בבית‬ ‫מוקם‬,‫את‬ ‫החל‬ ‫חרום‬ ‫חולים‬ ‫כבית‬ ‫פעולתו‬,‫מחלקות‬ ‫מספר‬ ‫בו‬ ‫נפתחו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫אולם‬,‫קבלו‬ ‫בהן‬ ‫יום‬ ‫מידי‬ ‫החולים‬ ‫את‬ ‫רופאים‬ ‫ארבעה‬.‫רבינוב‬ ‫לדברי‬,‫המאורגן‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫באר‬ ‫ביותר‬‫ובאזור‬ ‫ץ‬.46 ‫תרפ‬ ‫מאורעות‬ ‫בעקבות‬"‫א‬,‫החו‬ ‫של‬ ‫והקושי‬‫לבית‬ ‫להגיע‬ ‫לים‬ ‫הערבי‬ ‫האזור‬ ‫בלב‬ ‫החולים‬,‫העברתו‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬‫מ‬‫המקום‬.47 ‫ד‬"‫שטיין‬ ‫אמיל‬ ‫ר‬,‫מנהל‬ '‫הדסה‬'‫אביב‬ ‫בתל‬,‫בשכונת‬ ‫חילופי‬ ‫מקום‬ ‫לחפש‬ ‫החל‬'‫צדק‬ ‫נווה‬'.‫ב‬'‫הריפוי‬ ‫בית‬' ‫שנפתח‬‫ב‬'‫צדק‬ ‫נווה‬'‫מחלקות‬ ‫ארבע‬ ‫פעלו‬.‫בראשו‬ ‫עיניים‬ ‫מחלקת‬‫ד‬ ‫ת‬"‫רוביצ‬ ‫ר‬'‫וק‬, ‫ד‬ ‫בראשות‬ ‫כירורגית‬ ‫מחלקה‬"‫בלבן‬ ‫ר‬,‫ד‬ ‫בראשות‬ ‫ילדים‬ ‫מחלקת‬"‫שוורץ‬ ‫ר‬,‫ומחלקה‬ ‫פ‬‫נ‬‫ד‬ ‫בהנהלת‬ ‫ימית‬"‫אביגדור‬ ‫ר‬.48 ‫בית‬‫חולים‬'‫הדסה‬'‫ב‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'‫לפ‬ ‫המשיך‬‫עול‬, ‫הנראה‬ ‫ככל‬,‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬1922,‫ב‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫פיתוחו‬ ‫עם‬'‫ספקטור‬ ‫מלון‬'. 44 ‫שוורץ‬ ‫שפרה‬' ,‫כלכלה‬,‫פנים‬ ‫ומדיניות‬ ‫חברה‬,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫באנשי‬ ‫יטפל‬ ‫מי‬'. 45 ‫מתוך‬'‫הדסה‬ ‫ידיעות‬'‫רנ‬"‫ט‬' ,‫דואר‬‫היום‬,'26.9.1922 46 ‫דו‬"‫ד‬ ‫של‬ ‫ח‬"‫בשנים‬ ‫האמריקאית‬ ‫הציונית‬ ‫הרפואית‬ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫רבינוב‬ ‫ר‬1919-1920. 47 '‫היום‬ ‫דואר‬,'26.5.1921 48 '‫היום‬ ‫דואר‬,'26.5.1921,30.12.1921
 • 12. 12 ‫שכונת‬'‫נוף‬ ‫יפה‬' 1.‫ויסטה‬ ‫בלה‬2.‫פיינגולד‬ ‫בתי‬3.‫יפו‬ ‫הדסה‬4.‫נוף‬ ‫יפה‬5.‫ציון‬ ‫שער‬6.‫שמרלינג‬ ‫חצר‬7.‫בק‬ ‫חסן‬ 8.‫שולמית‬ ‫מלון‬9.‫ביידס‬ ‫בית‬10.‫אמזלג‬ ‫בתי‬11.‫שלום‬ ‫נווה‬12.‫התימנים‬ ‫כרם‬ '‫צי‬ ‫שער‬‫ון‬'‫החדש‬
 • 13. 13 '‫ציון‬ ‫שער‬''‫שמרלינג‬ ‫חצר‬' ‫שוק‬ ‫רחוב‬'‫שלום‬ ‫נווה‬'(‫מצפון‬ ‫מצולם‬)
 • 14. 14 ‫מלון‬ ‫גלוית‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'49 '‫ויסטה‬ ‫בלה‬'‫ו‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'‫השלושים‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ 49 ‫המערבי‬ ‫המרפסות‬ ‫אגף‬ ‫הוספת‬ ‫לפני‬
 • 15. 15 ‫הבניה‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬'‫קדם‬'‫מלון‬ ‫בחצר‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬' ‫לוי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫האדריכל‬‫שולחנו‬ ‫ליד‬‫במשרדו‬‫במלון‬
 • 16. 16 ‫הבניה‬ ‫חברת‬ ‫שלט‬'‫קדם‬'‫המערבית‬ ‫החזית‬ ‫על‬ ‫מלון‬ ‫הריסות‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬,'1949.‫הקולנוע‬ ‫אולם‬ ‫מימין‬
 • 17. 17 ‫שרידי‬ ‫על‬ ‫קאשי‬ ‫ראובן‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬'‫הסופית‬ ‫הריסתם‬ ‫לפני‬ ‫בית‬‫חולים‬'‫ציון‬ ‫שער‬'‫הישן‬‫מנשייה‬ ‫בדרום‬
 • 18. 18 ‫של‬ ‫ההשכרה‬ ‫רשימת‬'‫פיינגולד‬ ‫בתי‬'50 50 ‫קאשי‬ ‫ממשה‬ ‫התקבל‬,‫ראובן‬ ‫של‬ ‫בנו‬.
 • 19. 19 ‫ל‬ ‫התיווך‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬ ‫על‬ ‫אישור‬'‫פי‬ ‫בתי‬‫י‬‫נגולד‬'
 • 21. 21 ‫בחזית‬ ‫החוף‬ ‫על‬ ‫מטיילים‬'‫ויסטה‬ ‫בלה‬' ‫ב‬ ‫המעבדה‬'‫יפו‬ ‫הדסה‬'
 • 22. 22
 • 23. 23 ‫לוי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫האדריכל‬ ‫בידי‬ ‫שתוכנן‬ ‫פיינגולד‬ ‫שלמה‬ ‫בית‬
 • 24. 24