SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
არგონავტები 
პედაგოგი 
მარინე ტარყაშვილი
ბრინჯაოს ხანა 
 საქართველოს ტერიტორიაზე 
ძვ. წ. IV ათასწლეულიდან 
სპილენძ-ბრინჯაოს 
მეტალურგიის განვითარებამ 
საზოგადოების სოციალურ- 
ეკონომიკური აღმავლობა 
გამოიწვია. გაჩნდა სახვნელი 
იარაღი, მსხვილფეხა საქონელი 
გამწევ ძალად გამოიყენეს, 
განვითარდა სამთამადნო- 
მეტალურგიული წარმოება, 
რამაც გაზარდა მამაკაცის 
როლი მეურნეობრივ 
საქმიანობაში და მატრიარქატი 
პატრიარქატით შეცვალა.
კოლხური ცივილიზაცია 
გვიანბრინჯაოს - 
ადრერკინის ხანაში 
დასავლეთ საქართველოში 
ვითარდება კოლხური 
ცივილიზაცია. 
კოლხეთი მოიცავდა შავი 
ზღვის სამხრეთ- 
აღმოსავლეთ ნაპირსა და 
მიმდებარე ტერიტორიას 
ძვ. წ. II ათასწლეულის 
მეორე ნახევარში ხდება 
ქართველური ტომების – 
სვანების, ქართებისა და 
მეგრელ-ჭანების 
კონსოლიდაცია, ერთიანი 
კულტურის მქონე მძლავრი 
კოლხეთის სამეფოს 
ფარგლებში.
ძველი კოლხეთი 
 კოლხეთი ის ძველი ქვეყანაა, 
რომლის დიდება და 
ბრწყინვალება თვალნათლივ 
აისახა თქმულებაში 
არგონავტების შესახებ. 
 მითის ძველბერძნული და 
რომაული წყაროების 
მრავალფეროვან ვარიანტებში 
მეტად საინტერესო მასალაა 
მოყვანილი კოლხეთში 
ქართველურ ტომთა 
გაერთიანებაზე, მათი 
გავრცელების გეოგრაფიაზე, 
მეურნეობაზე, წეს-ჩვეულებებზე 
და კულტურაზე.
ვინ იყვნენ არგონავტები 
 არგონავტები — ბერძნულ 
მითოლოგიაში გმირთა 
ჯგუფი (50 ბერძენი გმირი 
), რომელთაც ტროას 
ომამდე იაზონთან ერთად 
კოლხეთში იმოგზაურეს 
ოქროს საწმისის 
მოსაპოვებლად. მათი 
სახელი მოდის მათივე 
გემის, არგო , 
სახელწოდებიდან, 
რომელიც თავის მხრივ 
მისი ამშენებელი არგოსის 
სახელს ატარებდა.
ოქროს საწმისი 
თესალიის (იოლკოსის) 
მეფემ პელიამ თავის 
ძმისწულს იასონს 
სამემკვიდრეო ტახტის 
მისაღებად აია- 
კოლხეთს გამგზავრება 
და ოქროს საწმისის 
ჩამოტანა დააკისრა , 
რომელიც ქვეყნის 
ძლიერებისა და 
სიმდიდრის წყაროდ 
იყო მიჩნეული.
აიეტი 
 ძველი ბერძნული 
მითის მიხედვით, 
კოლხეთში მეფობდა 
მზის ღმერთის 
ჰელიოსის შვილი 
აიეტი, რომელთანაც 
ინახებოდა ოქროს 
საწმისი , ვერძის 
ოქროს ბეწვიანი 
ტყავი.
სტრაბონი 
 ძველი ბერძენი 
გეოგრაფი სტრაბონი 
(ძვ.წ. I-ლი და ჩვ. წ. I- 
ლი სს-ის მიჯნა) 
წერდა: "არგონავტების 
მოგზაურობის 
ნამდვილი მიზეზი 
გახლდათ კოლხეთის 
სიმდიდრე ოქროთი , 
ვერცხლითა და 
რკინით ".
არგონავტების ლაშქრობის მარშრუტი
ფათერაკებით აღსავსე 
ხანგრძლივი 
მოგზაურობის შემდეგ 
ფასისის (მდინარე 
რიონი) შესართავს 
მიაღწიეს. არგონავტები 
მდინარეს აჰყვნენ და 
აიეტის ციხე-სიმაგრეს, 
კუტაიას (ქუთაისს) 
მიადგნენ . მეფე აიეტს 
ეახლნენ და თხოვეს, 
დაეთმო მათთვის 
ოქროს საწმისი. 
იასონი
აიეტის სასახლე 
 კოლხთა მეფის აიეტის სატახტო 
ქალაქი აპოლონიოს 
როდოსელის (ძვ . წ . III ს .) 
მიხედვით : 
 “როცა არგონავტები ქალაქში 
შევიდნენ,ისინი გააოცა მეფის 
სასახლის ბრწყინვალებამ: 
გალავანმა, ფართო ჭიშკრებმა, 
სპილენძის ქონგურებით 
დამშვენებულმა ქვის მაღალმა 
სვეტებმა. ეზოში გაშლილი 
ვაზების ქვეშ ოთხი 
დაუშრეტელი შადრევანი 
ჩქეფდა. ერთი რძისა იყო, მეორე - 
ღვინისა, მესამე - სურნელოვანი 
ზეთისა, ხოლო მეოთხე - წყლისა.
მიწათმოქმედება და მეტალურგია 
 ლეგენდის თანახმად, 
აიეტს , ცეცხლისა და 
მჭედლობის ღმერთმა 
გამოუჭედა 
სპილენძისფეხებიანი 
ცეცხლის მფრქვეველი 
ხარები.მანვე გაუკეთა 
მაგარი ფოლადის 
გუთანი.
მიწათმოქმედება და მეტალურგია 
 ბერძნებმა ამ თქმულებაში ასახეს 
კოლხეთის მაღალი მეტალურგიული 
(ფოლადის სახნისიანი გუთანი , 
საბრძოლო იარაღი ) და 
სამიწათმოქმედო კულტურა 
(მემინდვრეობა , მევენახეობა , 
მეცხოველეობა ), ქვეყნის 
პოლიტიკური სიძლიერე და სხვა. 
 აღსანიშნავია, რომ ძველი 
წელთაღრიცხვის II ათასწლეულის 
ბოლოდან საქართველოში უკვე 
იცნობდნენ რკინას , რომლის 
დანერგვასა და ათვისებაში, შავი 
ზღვის სამხრეთ მთიანეთში 
მცხოვრებ ხალიბებს , გარკვეული 
დამსახურება მიუძღვით.
დავალება 
 კოლხეთის მეფემ იაზონს აღუთქვა, 
რომ მისცემდა ოქროს საწმისს, თუ ის 
შეძლებდა მისი 
სპილენძისჩლიქებიანი , 
ცეცხლისმფრქვეველი ხარების 
უღელში შებმას, შემდეგ 
ფოლადისსახნისიანი გუთნით 
მინდორს მოხნავდა და ხნულში 
ურჩხულის კბილებს დათესავდა. 
ბოლოს, ამ კბილებიდან 
აღმოცენებულ სპილენძისჯავშნიან 
მეომრებს დახოცავდა. ყოველივე ამას 
თვითონ აიეტი ადვილად აკეთებდა. 
 ამ მოთხოვნების შესრულებაში 
იაზონს დაეხმარა აიეტის გრძნეული 
ასული, უმშვენიერესი მედეა , 
რომელსაც ჭაბუკი შეხედვისთანავე 
თავდავიწყებით შეუყვარდა.
მედეა 
 ბერძნებმა მედეას 
დახმარებით, რომელმაც 
ოქროს საწმისის მცველი 
გველეშაპი თავისი 
გრძნეულებით დააძინა, 
მოიპარეს საგანძური და 
ძვირფასი ნადავლით 
სამშობლოში 
დაბრუნდნენ. მათ თან 
წაიყვანეს მედეაც , 
რომელსაც სამშობლოში 
აღარ დაედგომებოდა.
მედეა და მედიცინა 
 ანტიკური საზოგადოება და 
ბევრი თანამედროვე მეცნიერი 
მედეას სახელს უკავშირებს 
მედიცინის თანამედროვე სახით 
განვითარებას. თვით ტერმინი 
მედიცინაც მისი სახელიდან 
მომდინარეობს. ლეგენდებისა და 
ისტორიული წყაროების 
თანახმად, მედეას მკურნალობის 
საოცარი ნიჭი და ცოდნა ჰქონდა, 
მას ბევრი უკურნებელი სენის 
წამლობა შეეძლო. რამდენიმე 
ლეგენდის მიხედვით, ის 
ახალგარდაცვლილსაც კი 
აცოცხლებდა, მოხუცებს კი 
სიჭაბუკეს უბრუნებდა.
მედეას ტრაგედია 
მითის ერთ-ერთი ვერსიით 
შეყვარებულებმა 
საბერძნეთში ჩააღწიეს, 
მაგრამ მალე იასონმა 
უღალატა მედეას და ცოლად 
კორინთოს მეფის ასულის 
მოყვანა დააპირა. მედეამ 
შური იძია იასონზე და მისი 
საცოლე სიკვდილს შეჰყარა. 
ამით განრისხებულმა 
კორინთელებმა მედეას 
შვილები დაუხოცეს, რის 
შემდეგაც, მითის მიხედვით, 
გაუბედურებული ქალი 
კოლხეთში დაბრუნდა.
XX საუკუნის არგონავტები 
 1984 წელს ინგლისელი 
მეცნიერის ტიმ სევერინის 
ექსპედიციამ, ანუ “ახალმა 
არგონავტებმა”, გაიარა ის 
გზა, რაც სამი ათასი წლის 
წინათ ლეგენდარულმა 
იასონმა თავისი “არგოთი”. 
ჩავიდა. 
 ტიმ სევერინის მგზავრობამ 
დაამტკიცა არქაული 
ზღვაოსნური საშუალებების 
გამოყენებით არგონავტების 
თქმულებაში აღწერილი 
მოგზაურობის 
შესაძლებლობა.
XXI საუკუნის არგონავტები 
 25 წლის შემდეგ, 
იგივე მარშრუტი 
გაიმეორეს ბერძენმა 
მეზღვაურებმა, 
კაპიტან აპოსტოლო 
კურტისის 
ხელმძღვანელობით.

More Related Content

What's hot

პრეზენტაცია (2)
პრეზენტაცია (2)პრეზენტაცია (2)
პრეზენტაცია (2)
ekanadiradze84
 
პრეზენტაცია (1)
პრეზენტაცია (1)პრეზენტაცია (1)
პრეზენტაცია (1)
ekanadiradze84
 
ისტორიის პარალელები ქართულთან
ისტორიის პარალელები ქართულთანისტორიის პარალელები ქართულთან
ისტორიის პარალელები ქართულთან
nino abuladze
 
აფხაზეთი
აფხაზეთიაფხაზეთი
აფხაზეთი
nino abuladze
 
ცხოველთა შეფერილობა.
ცხოველთა შეფერილობა.ცხოველთა შეფერილობა.
ცხოველთა შეფერილობა.
makaafriamashvili
 
ოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომაოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომა
Natia Gvilia
 
ეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავებიეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავები
Irina Zaqareishvili
 

What's hot (20)

პრეზენტაცია (2)
პრეზენტაცია (2)პრეზენტაცია (2)
პრეზენტაცია (2)
 
N 2 აბრეშუმის გზა
N 2 აბრეშუმის გზაN 2 აბრეშუმის გზა
N 2 აბრეშუმის გზა
 
გვახსოვდეს აფხაზეთი
გვახსოვდეს აფხაზეთიგვახსოვდეს აფხაზეთი
გვახსოვდეს აფხაზეთი
 
პრეზენტაცია (1)
პრეზენტაცია (1)პრეზენტაცია (1)
პრეზენტაცია (1)
 
ისტორიის პარალელები ქართულთან
ისტორიის პარალელები ქართულთანისტორიის პარალელები ქართულთან
ისტორიის პარალელები ქართულთან
 
ბესიკის შემოქმედება
ბესიკის შემოქმედება  ბესიკის შემოქმედება
ბესიკის შემოქმედება
 
ჰორიზონტი და მისი მხარეეები
ჰორიზონტი და მისი მხარეეებიჰორიზონტი და მისი მხარეეები
ჰორიზონტი და მისი მხარეეები
 
ანტიკური-კრეტა - მიკენის კულტურა
ანტიკური-კრეტა - მიკენის კულტურაანტიკური-კრეტა - მიკენის კულტურა
ანტიკური-კრეტა - მიკენის კულტურა
 
აფხაზეთი
აფხაზეთიაფხაზეთი
აფხაზეთი
 
სიმრავლე
სიმრავლესიმრავლე
სიმრავლე
 
ცხოველთა შეფერილობა.
ცხოველთა შეფერილობა.ცხოველთა შეფერილობა.
ცხოველთა შეფერილობა.
 
ოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომაოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომა
 
XI კლასის ისტორიის ტესტები
XI კლასის ისტორიის ტესტებიXI კლასის ისტორიის ტესტები
XI კლასის ისტორიის ტესტები
 
გრიგოლ ხანძთელის ნაკვალევზე
გრიგოლ ხანძთელის ნაკვალევზეგრიგოლ ხანძთელის ნაკვალევზე
გრიგოლ ხანძთელის ნაკვალევზე
 
შუმერები
შუმერებიშუმერები
შუმერები
 
გიორგი ლეონიძის „მარიტა“
გიორგი ლეონიძის „მარიტა“ გიორგი ლეონიძის „მარიტა“
გიორგი ლეონიძის „მარიტა“
 
"კაი ყმა" განხილვა
"კაი ყმა" განხილვა"კაი ყმა" განხილვა
"კაი ყმა" განხილვა
 
ბაბილონის სამეფო
ბაბილონის სამეფობაბილონის სამეფო
ბაბილონის სამეფო
 
მე-5 კლასი
მე-5 კლასიმე-5 კლასი
მე-5 კლასი
 
ეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავებიეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავები
 

Viewers also liked (6)

Argonavtebi
ArgonavtebiArgonavtebi
Argonavtebi
 
ოქროს საწმისი
ოქროს საწმისიოქროს საწმისი
ოქროს საწმისი
 
ოქროს საწმისი
ოქროს საწმისიოქროს საწმისი
ოქროს საწმისი
 
Gakve Tilis Gegma
Gakve Tilis GegmaGakve Tilis Gegma
Gakve Tilis Gegma
 
oqros sawmisi
oqros sawmisioqros sawmisi
oqros sawmisi
 
შანხაი
შანხაიშანხაი
შანხაი
 

Similar to მოგზაურობა ოქროს საწმისის ქვეყანაში

ათონის ივერთა მონასტერი
ათონის ივერთა მონასტერიათონის ივერთა მონასტერი
ათონის ივერთა მონასტერი
Tamuna Bostoganashvili
 
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანშიოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
laidvalishvili
 
XVIII-XIX-საუკუნის-ევროპული-ეთნოლოგია-სამეგრელოს-შესახებ (1).pptx
XVIII-XIX-საუკუნის-ევროპული-ეთნოლოგია-სამეგრელოს-შესახებ (1).pptxXVIII-XIX-საუკუნის-ევროპული-ეთნოლოგია-სამეგრელოს-შესახებ (1).pptx
XVIII-XIX-საუკუნის-ევროპული-ეთნოლოგია-სამეგრელოს-შესახებ (1).pptx
LukaKitia
 
გიორგი V ბრწყინვალე
გიორგი V ბრწყინვალეგიორგი V ბრწყინვალე
გიორგი V ბრწყინვალე
mariamgognadze
 
ვახტანგ I გორგასალი
ვახტანგ I გორგასალივახტანგ I გორგასალი
ვახტანგ I გორგასალი
etodevrisashvili
 
”ლეკვი ლომისა სწორია”...
”ლეკვი ლომისა სწორია”...”ლეკვი ლომისა სწორია”...
”ლეკვი ლომისა სწორია”...
nino abuladze
 
მეტალურგია საქართველოში
მეტალურგია საქართველოშიმეტალურგია საქართველოში
მეტალურგია საქართველოში
Marika Pitiurishvili
 

Similar to მოგზაურობა ოქროს საწმისის ქვეყანაში (20)

ათონის ივერთა მონასტერი
ათონის ივერთა მონასტერიათონის ივერთა მონასტერი
ათონის ივერთა მონასტერი
 
მემლექეთი
მემლექეთიმემლექეთი
მემლექეთი
 
kvis xana aysel (1).pptx
kvis xana aysel (1).pptxkvis xana aysel (1).pptx
kvis xana aysel (1).pptx
 
ქვის, ბრინჯაოს და რკინის ხანა
ქვის, ბრინჯაოს და რკინის ხანაქვის, ბრინჯაოს და რკინის ხანა
ქვის, ბრინჯაოს და რკინის ხანა
 
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაშიIX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში
 
ისტორიის პერიოდიზაციის სათავეებთან
ისტორიის პერიოდიზაციის სათავეებთან ისტორიის პერიოდიზაციის სათავეებთან
ისტორიის პერიოდიზაციის სათავეებთან
 
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანშიოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
 
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილიდავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი
 
ვარძია
ვარძიავარძია
ვარძია
 
XVIII-XIX-საუკუნის-ევროპული-ეთნოლოგია-სამეგრელოს-შესახებ (1).pptx
XVIII-XIX-საუკუნის-ევროპული-ეთნოლოგია-სამეგრელოს-შესახებ (1).pptxXVIII-XIX-საუკუნის-ევროპული-ეთნოლოგია-სამეგრელოს-შესახებ (1).pptx
XVIII-XIX-საუკუნის-ევროპული-ეთნოლოგია-სამეგრელოს-შესახებ (1).pptx
 
გიორგი V ბრწყინვალე
გიორგი V ბრწყინვალეგიორგი V ბრწყინვალე
გიორგი V ბრწყინვალე
 
ვიკინგები
ვიკინგებივიკინგები
ვიკინგები
 
სასწავლო შემოქმედებითი ვიზიტი მარტვილში (1)
სასწავლო შემოქმედებითი    ვიზიტი მარტვილში (1)სასწავლო შემოქმედებითი    ვიზიტი მარტვილში (1)
სასწავლო შემოქმედებითი ვიზიტი მარტვილში (1)
 
Eka10
Eka10Eka10
Eka10
 
Eka10
Eka10Eka10
Eka10
 
რ.ფუთურიძე.pptx
რ.ფუთურიძე.pptxრ.ფუთურიძე.pptx
რ.ფუთურიძე.pptx
 
თურქ-სელჩუკები და საქართველო
თურქ-სელჩუკები და საქართველოთურქ-სელჩუკები და საქართველო
თურქ-სელჩუკები და საქართველო
 
ვახტანგ I გორგასალი
ვახტანგ I გორგასალივახტანგ I გორგასალი
ვახტანგ I გორგასალი
 
”ლეკვი ლომისა სწორია”...
”ლეკვი ლომისა სწორია”...”ლეკვი ლომისა სწორია”...
”ლეკვი ლომისა სწორია”...
 
მეტალურგია საქართველოში
მეტალურგია საქართველოშიმეტალურგია საქართველოში
მეტალურგია საქართველოში
 

მოგზაურობა ოქროს საწმისის ქვეყანაში

 • 2. ბრინჯაოს ხანა  საქართველოს ტერიტორიაზე ძვ. წ. IV ათასწლეულიდან სპილენძ-ბრინჯაოს მეტალურგიის განვითარებამ საზოგადოების სოციალურ- ეკონომიკური აღმავლობა გამოიწვია. გაჩნდა სახვნელი იარაღი, მსხვილფეხა საქონელი გამწევ ძალად გამოიყენეს, განვითარდა სამთამადნო- მეტალურგიული წარმოება, რამაც გაზარდა მამაკაცის როლი მეურნეობრივ საქმიანობაში და მატრიარქატი პატრიარქატით შეცვალა.
 • 3. კოლხური ცივილიზაცია გვიანბრინჯაოს - ადრერკინის ხანაში დასავლეთ საქართველოში ვითარდება კოლხური ცივილიზაცია. კოლხეთი მოიცავდა შავი ზღვის სამხრეთ- აღმოსავლეთ ნაპირსა და მიმდებარე ტერიტორიას ძვ. წ. II ათასწლეულის მეორე ნახევარში ხდება ქართველური ტომების – სვანების, ქართებისა და მეგრელ-ჭანების კონსოლიდაცია, ერთიანი კულტურის მქონე მძლავრი კოლხეთის სამეფოს ფარგლებში.
 • 4. ძველი კოლხეთი  კოლხეთი ის ძველი ქვეყანაა, რომლის დიდება და ბრწყინვალება თვალნათლივ აისახა თქმულებაში არგონავტების შესახებ.  მითის ძველბერძნული და რომაული წყაროების მრავალფეროვან ვარიანტებში მეტად საინტერესო მასალაა მოყვანილი კოლხეთში ქართველურ ტომთა გაერთიანებაზე, მათი გავრცელების გეოგრაფიაზე, მეურნეობაზე, წეს-ჩვეულებებზე და კულტურაზე.
 • 5. ვინ იყვნენ არგონავტები  არგონავტები — ბერძნულ მითოლოგიაში გმირთა ჯგუფი (50 ბერძენი გმირი ), რომელთაც ტროას ომამდე იაზონთან ერთად კოლხეთში იმოგზაურეს ოქროს საწმისის მოსაპოვებლად. მათი სახელი მოდის მათივე გემის, არგო , სახელწოდებიდან, რომელიც თავის მხრივ მისი ამშენებელი არგოსის სახელს ატარებდა.
 • 6. ოქროს საწმისი თესალიის (იოლკოსის) მეფემ პელიამ თავის ძმისწულს იასონს სამემკვიდრეო ტახტის მისაღებად აია- კოლხეთს გამგზავრება და ოქროს საწმისის ჩამოტანა დააკისრა , რომელიც ქვეყნის ძლიერებისა და სიმდიდრის წყაროდ იყო მიჩნეული.
 • 7. აიეტი  ძველი ბერძნული მითის მიხედვით, კოლხეთში მეფობდა მზის ღმერთის ჰელიოსის შვილი აიეტი, რომელთანაც ინახებოდა ოქროს საწმისი , ვერძის ოქროს ბეწვიანი ტყავი.
 • 8. სტრაბონი  ძველი ბერძენი გეოგრაფი სტრაბონი (ძვ.წ. I-ლი და ჩვ. წ. I- ლი სს-ის მიჯნა) წერდა: "არგონავტების მოგზაურობის ნამდვილი მიზეზი გახლდათ კოლხეთის სიმდიდრე ოქროთი , ვერცხლითა და რკინით ".
 • 10. ფათერაკებით აღსავსე ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ ფასისის (მდინარე რიონი) შესართავს მიაღწიეს. არგონავტები მდინარეს აჰყვნენ და აიეტის ციხე-სიმაგრეს, კუტაიას (ქუთაისს) მიადგნენ . მეფე აიეტს ეახლნენ და თხოვეს, დაეთმო მათთვის ოქროს საწმისი. იასონი
 • 11. აიეტის სასახლე  კოლხთა მეფის აიეტის სატახტო ქალაქი აპოლონიოს როდოსელის (ძვ . წ . III ს .) მიხედვით :  “როცა არგონავტები ქალაქში შევიდნენ,ისინი გააოცა მეფის სასახლის ბრწყინვალებამ: გალავანმა, ფართო ჭიშკრებმა, სპილენძის ქონგურებით დამშვენებულმა ქვის მაღალმა სვეტებმა. ეზოში გაშლილი ვაზების ქვეშ ოთხი დაუშრეტელი შადრევანი ჩქეფდა. ერთი რძისა იყო, მეორე - ღვინისა, მესამე - სურნელოვანი ზეთისა, ხოლო მეოთხე - წყლისა.
 • 12. მიწათმოქმედება და მეტალურგია  ლეგენდის თანახმად, აიეტს , ცეცხლისა და მჭედლობის ღმერთმა გამოუჭედა სპილენძისფეხებიანი ცეცხლის მფრქვეველი ხარები.მანვე გაუკეთა მაგარი ფოლადის გუთანი.
 • 13. მიწათმოქმედება და მეტალურგია  ბერძნებმა ამ თქმულებაში ასახეს კოლხეთის მაღალი მეტალურგიული (ფოლადის სახნისიანი გუთანი , საბრძოლო იარაღი ) და სამიწათმოქმედო კულტურა (მემინდვრეობა , მევენახეობა , მეცხოველეობა ), ქვეყნის პოლიტიკური სიძლიერე და სხვა.  აღსანიშნავია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის II ათასწლეულის ბოლოდან საქართველოში უკვე იცნობდნენ რკინას , რომლის დანერგვასა და ათვისებაში, შავი ზღვის სამხრეთ მთიანეთში მცხოვრებ ხალიბებს , გარკვეული დამსახურება მიუძღვით.
 • 14. დავალება  კოლხეთის მეფემ იაზონს აღუთქვა, რომ მისცემდა ოქროს საწმისს, თუ ის შეძლებდა მისი სპილენძისჩლიქებიანი , ცეცხლისმფრქვეველი ხარების უღელში შებმას, შემდეგ ფოლადისსახნისიანი გუთნით მინდორს მოხნავდა და ხნულში ურჩხულის კბილებს დათესავდა. ბოლოს, ამ კბილებიდან აღმოცენებულ სპილენძისჯავშნიან მეომრებს დახოცავდა. ყოველივე ამას თვითონ აიეტი ადვილად აკეთებდა.  ამ მოთხოვნების შესრულებაში იაზონს დაეხმარა აიეტის გრძნეული ასული, უმშვენიერესი მედეა , რომელსაც ჭაბუკი შეხედვისთანავე თავდავიწყებით შეუყვარდა.
 • 15. მედეა  ბერძნებმა მედეას დახმარებით, რომელმაც ოქროს საწმისის მცველი გველეშაპი თავისი გრძნეულებით დააძინა, მოიპარეს საგანძური და ძვირფასი ნადავლით სამშობლოში დაბრუნდნენ. მათ თან წაიყვანეს მედეაც , რომელსაც სამშობლოში აღარ დაედგომებოდა.
 • 16. მედეა და მედიცინა  ანტიკური საზოგადოება და ბევრი თანამედროვე მეცნიერი მედეას სახელს უკავშირებს მედიცინის თანამედროვე სახით განვითარებას. თვით ტერმინი მედიცინაც მისი სახელიდან მომდინარეობს. ლეგენდებისა და ისტორიული წყაროების თანახმად, მედეას მკურნალობის საოცარი ნიჭი და ცოდნა ჰქონდა, მას ბევრი უკურნებელი სენის წამლობა შეეძლო. რამდენიმე ლეგენდის მიხედვით, ის ახალგარდაცვლილსაც კი აცოცხლებდა, მოხუცებს კი სიჭაბუკეს უბრუნებდა.
 • 17. მედეას ტრაგედია მითის ერთ-ერთი ვერსიით შეყვარებულებმა საბერძნეთში ჩააღწიეს, მაგრამ მალე იასონმა უღალატა მედეას და ცოლად კორინთოს მეფის ასულის მოყვანა დააპირა. მედეამ შური იძია იასონზე და მისი საცოლე სიკვდილს შეჰყარა. ამით განრისხებულმა კორინთელებმა მედეას შვილები დაუხოცეს, რის შემდეგაც, მითის მიხედვით, გაუბედურებული ქალი კოლხეთში დაბრუნდა.
 • 18. XX საუკუნის არგონავტები  1984 წელს ინგლისელი მეცნიერის ტიმ სევერინის ექსპედიციამ, ანუ “ახალმა არგონავტებმა”, გაიარა ის გზა, რაც სამი ათასი წლის წინათ ლეგენდარულმა იასონმა თავისი “არგოთი”. ჩავიდა.  ტიმ სევერინის მგზავრობამ დაამტკიცა არქაული ზღვაოსნური საშუალებების გამოყენებით არგონავტების თქმულებაში აღწერილი მოგზაურობის შესაძლებლობა.
 • 19. XXI საუკუნის არგონავტები  25 წლის შემდეგ, იგივე მარშრუტი გაიმეორეს ბერძენმა მეზღვაურებმა, კაპიტან აპოსტოლო კურტისის ხელმძღვანელობით.