SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
1
ЗАЩО И КАК
Наръчник за организатори
на събития
СЪБИТИЯ
#БЕЗОТПАДЪЦИ
2
Ще намериш полезна информация като:
 
• Идеи как да намалиш отпадъците, които
генерират събитията
 
• Насоки за подготовка на доброволците
 
• Насоки за разделно събиране на отпадъците
 
• Често задавани въпроси към доброволците
 
• Насоки за комуникация
 
• Насоки за използване на графична идентичност
на _Място България
 
• Примерна карта на контейнери за разделно
събиране на опаковки
Масовите събития като фестивали, концерти,
спектакли са едни от най-приятните
моменти в живота на всеки град. Но освен
положителните емоции, те носят със себе си и
много отпадъци. Проектът на BG Бъди активен -
Партньорство за красива и чиста България, част
от дългосрочната програма _Място България
подкрепя големи събития в цялата страна
с идеята да помислим за отпечатъка, който
оставяме след себе си докато се забавляваме
и как можем да го избегнем. Нашата цел е да
наложим култура на организиране на събития
с ПО-МАЛКО отпадъци, като ангажираме
организаторите и посетителите да събират
разделно своите отпадъци и да ги върнат за
рециклиране.
Тук ще намериш отговори на
въпросите:
 
• Какво е събитие с по-малко отпадъци?
 
• Как ще ти помогнем да планираш и
организираш събитие с по-малко отпадъци?
 
• Как да комуникираш събитие с по-малко
отпадъци?
Щом четеш това, вероятно имаш желание
да се присъединиш към семейството на
Събития #БезОтпадъци
3
КАКВО Е СЪБИТИЕ
#БЕЗОТПАДЪЦИ И КАК ЩЕ ТИ
ПОМОГНЕМ?
Нашата цел е да намалим и да оползотворим
отпадъците от събития. Говорим за чисто
събитие, когато:
 
• Ограничим употребата на прибори и съдове за
еднократна употреба или ги заменим изцяло с
устойчиви алтернативи;
 
• Създадена е отлична организация на място,
така че хората да искат и да могат лесно да
изхвърлят разделно отпадъците;
 
• Намаляваме драстично отпадъците,
които ще отидат в общото сметище, а
събраните разделно отпадъци се извозват
до специализирано депо за рециклиране и
оползотворяване;
ПОВЯРВАЙ, НЕ Е ТРУДНО!
Виж как се случва всичко на следващите
страници
НИЕ ОТ BG БЪДИ АКТИВЕН
ЩЕ:
 
• Ще консултираме твоя екип как да намали
отпадъците и как да организира разделно
събиране на място
 
• В зависимост от формата и целите на
събитието, можем да осигурим малка
финансова подкрепа за дейности, свързани с
намаляване на отпадъците преди и по време
на събитието или да осигурим контейнери
за разделно събиране и контакт с компания за
оползотворяване на отпадъците
 
• Ще дадем насоки за комуникация и визуализация
 
• Ще помогнем за обучението на доброволците
 
• Ще предоставим промоционални материали –
флагове, тениски (за доброволци) и стикери
 
• А ти ще можеш да обмениш опит с други
организатори на събития, които са се
присъединили към нас
Ще се радваме заедно да развиваме плана за
събитието така, че да утвърдим културата на
събитията с по-малко отпадъци!
4
КАК ДА НАПРАВИШ СЪБИТИЕ С
ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ?
Има три ключови фази, за които трябва да
помислиш преди събитието
 
• Планирай ресурсите, заедно с партньорите
си – колко контейнера за разделно събиране
и колко общи ще трябват, какви чували
и ръкавици ще трябват, колко ще са
доброволците и т.н.
 
• Начертай маршрута на отпадъците и
разположението на контейнерите, така
че да е удобно за хората. Сложи контейнери
до места за хранене, за срещи и приказки, за
пушене и т.н.
 
• Подготви доброволците как да съдействат
на място и как да информират хората
за разделното събиране (виж насоки за
доброволците в приложенията)
ПРЕДИ СЪБИТИЕТО
 
• Реши генерално как да намалиш отпадъците
от събитието (виж идеи в приложенията)
 
• Изчисли какви и колко отпадъци ще има,
потърси информация от партньори и
подизпълнители:
 
» Колко хора ще дойдат?
 
» Колко хранителни отпадъци ще има?
 
» Колко хартиени и картонени?
 
» Колко пластмасови?
 
» Колко стъклени?
 
» Колко кена?
 
• Ще има ли съдове за многократна употреба –
бутилки и чаши за връщане?
 
• Намери партньори за сметоизвозване и
оползотворяване на отпадъците и уточни
детайлите с тях – обем очаквани отпадъци,
маршрут и час за извозване
5
ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО
 
• Сложи на видими места карти и информация за
разделното събиране
 
• Осигури хора, които да се грижат
контейнерите да не се препълват
 
• Планирай поне два анонса по време на
събитието, че отпадъците се събират
разделно
 
• След края на събитието се погрижи всичко да
бъде извозено по подходящия начин и се увери,
че оставяте мястото чисто
ОЦЕНКА
 
• Обсъди с екипа какво мина добре и какво не чак
толкова, кои дейности по организацията на
отпадъците ви отнеха много усилия
 
• Запиши си препоръките за следващи събития
 
• Сподели опита си с нас и с други! Изпрати
ни снимки от събитието и сподели с нас
резултатите - колко кг разделно събрани
отпадъци си предал
6
КАК ДА КОМУНИКИРАШ СЪБИТИЕ
С ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ?
Дори и да направиш отлична организация
на място, ако хората, участниците и
подизпълнителите не са предварително
подготвени и не знаят къде и как да изхвърлят,
усилията ти ще отидат на вятъра. Важно
е при всеки удобен повод да информираш, че
чистотата е важен елемент от твоето
събитие.
Ето какво може да направиш:
 
• Анонсирай разделното събиране още с
първото обявяване на събитието. Дай
време на хората да свикнат с идеята и да се
подготвят за това.
 
• Популяризирай присъединяването на
събитието към Чистите събития на BG Бъди
активен
 
• Бъди активен по темата в социалните
медии – освен постове за участници и
програма на събитието, напомняй каква ще е
организацията по отношение на чистотата.
 
• Включи информация за разделното събиране
в съобщенията за медиите и настоявай
това да бъде анонсирано, заедно със самото
събитие. Важно е да популяризираме
културата на чистите събития!
 
• Сподели снимки и анонси в социалните мрежи с
#БезОтпадъци. При нужда от помощ, потърси
BG Бъди активен, които ще ти помогнат с
изготвяне на цялата комуникация и ще те
улеснят.
 
• Запознай доброволците с отговорностите им
и с принципите на разделното събиране.
 
• Подготви списък с Често задавани въпроси за
доброволците (виж в приложения), за да могат
да комуникират адекватно с посетителите.
 
• Подготови информационни материали,
които да мотивират посетителите и да им
помогнат ЛЕСНО да изхвърлят разделно – виж
пример за карта на контейнерите
 
• Подготви основни изказвания за водещите
и изпълнителите, за да анонсират от
сцената колко е важно боклукът да отива на
правилното място.
 
• Виж още насоки за комуникация в
приложенията
 
• Виж насоки за използване на графична
идентичност на _Място България
7
ПРИЛОЖЕНИЯ
1/	 Практични идеи как да ограничим отпадъците
2/	 Насоки за доброволците
3/	 Насоки за разделно събиране на отпадъците
4/	 Често задавани въпроси към доброволците
5/	 Насоки за комуникация
6/	 Бранд гайд
7/	 Карта
8
ПРАКТИЧНИ ИДЕИ КАК ДА ОГРАНИЧИМ
ОТПАДЪЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НАМАЛИ ИЛИ ЗАБРАНИ УПОТРЕБАТА
НА СЪДОВЕ И ОПАКОВКИ ЗА
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
Употребата на пластмасови чашки, чинии,
бутилки и прибори за еднократна употреба
е най-големият бич за чистотата на едно
събитие. Какво да направим:
 
• Покани хората да носят съдове за храна и
напитки за многократна употреба (канчета,
бутилки за многократна употреба и др.)
 
• Осигури под наем съдове за многократна
употреба на място срещу малък депозит (от
пластмаса, метал или стъкло)
 
• Произведи чаши или бутилки, брандирани с
твоето събитие, които да се продават като
сувенири
 
• Настоявай търговците да използват прибори
от дърво и съдове от рециклируема хартия,
вместо от пластмаса
 
• Осигури питейна вода от чешми или система
за филтриране на питейна вода, която се
налива в съдове за многократна употреба
КОМПОСТ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ
ОСТАТЪЦИ
Какво да правим с хранителните отпадъци?
 
• Ако имаш желание, може да намериш партньор
за компостиране на остатъците от храна.
Осигури специални контейнери САМО за храна,
като посетителите и търговците трябва
да изхвърлят остатъците само там
ВСЕКИ ДА СЪБИРА ФАСОВЕТЕ СИ
Какво се случва с цигарените угарки?
 
• Осигури напомняне към хората да изхвърлят
фасовете в общите контейнери и да не ги
оставят на земята
 
• Може да произведеш индивидуални пепелници –
като сувенири за събитието
 
• Осигури почистване на терена след края
на събитието. А защо не въвлечеш в него и
участниците?
9
Споделяме информация, с която подготвяме
доброволците за събитията
РОЛИ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ:
1.	 Комуникация и популяризиране на
разделното събиране и отговорното
отношение към околната и към градската
среда:
 
• Споделят снимки, видеа от събитието, като
използват #БезОтпадъци
 
• Грижат се за информационните материали и
ги раздават на хората
 
• Разговарят учтиво и реагират правилно в
ситуация на неправилно изхвърлен боклук –
позитивно отношение и без назидателен тон
2.	 Подпомагане на процеса на разделно
събиране по време на събитието:
 
• Помагат на участниците да изхвърлят
отпадъците разделно – правилата за разделно
събиране са посочени по-долу
 
• Доброволците отговарят за смяната на
чувалите, когато те се напълнят, като
пълният чувал се завързва и надписва (ако не
се ползват цветни чували). Приготвя се за
извозване след събитието.
 
• Всички органични отпадъци се изхвърлят в
контейнера за общ боклук
 
• Доброволците са запознати с правилата за
разделносъбиране на отпадъци и идеята на
Чисти събития, за да могат да информират
участници/посетители и да отговарят на
въпроси.
3.	 Код за поведение на доброволците:
Да изпълняват отговорностите и да дават
добър пример, като:
 
• Се информират за разделното събиране и
изхвърлят разделно
 
• Бъдат винаги на време на събитията
 
• Въздържат се от пушене, пиене и нецензурен
език по време на събитията
 
• Бъдат внимателни в отношенията си с
гостите/участниците/посетителите
 
• Бъдат готови да оказват помощ и подкрепа
на всеки
НАСОКИ ЗА ДОБРОВОЛЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
10
 
• Всички опаковки трябва
да са празни, когато
се изхвърлят
 
• Не се изхвърлят за
рециклиране мокри
и мазни хартиени
опаковки – те отиват в
общия контейнер
В сините контейнери:
Хартиени и картонени
отпадъци
В жълтите контейнери:
Пластмасови и метални
отпадъци
В зелените контейнери:
Стъклени отпадъци –
буркани и бутилки
 
• Салфетки и кърпички не се
рециклират – изхвърлят се
в общия контейнер, дори и
да са чисти
 
• Пластмасовите бутилки,
чаши и кутии и кеновете
трябва да са празни и
смачкани, за да има повече
място в контейнерите
НАСОКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 
• Стъклените бутилки трябва
да са празни
 
• Всички други боклуци се
изхвърлят в общия контейнер
11
Къде да изхвърля този отпадък (чаша, бутилка,
кърпичка и т.н.)?
Разделяме боклука на 3 вида в три различни
цветни контейнера:
 
• жълт за пластмасите и металите (найлонови
торбички, чашки, бутилки и чисти опаковки
от пластмаса и метал),
 
• син за хартията, картона и тетрапака
(опаковки от сокове),
 
• зелен за стъклото.
Останалите отпадъци, които не стават за
рециклиране, особено опаковките, замърсени с
хранителни продукти отиват в общия боклук.
Салфетките, дори и чисти, не се рециклират и
отиват в общия контейнер.
Къде да изхвърля съдържанието на чашата/
бутилката/чинийката, за да мога да го изхвърля
разделно?
Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки,
изпразнете съдържанието им и ги смачкайте с
цел намаляване на обема. Ако в чинията ви има
останала храна – изсипете я в общия боклук.
Ако в бутилката/чашата има останала течност
изсипете я в намиращите се в близост до вас
мивка, шахта или градинка (в зависимост от
съдържанието на течността).
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ – ЗА ДОБРОВОЛЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
12
НАСОКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ #БЕЗОТПАДЪЦИ
И ОТБЕЛЕЖЕТЕ СТРАНИЦАТА НА
@МЯСТО БЪЛГАРИЯ И @BG БЪДИ АКТИВЕН!
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да включите информация
във вашето съобщение до медиите, като
с гордост споделите, че сте част от
национална мрежа събития #БезОтпадъци на
BG Бъди Активен и проект Партньорство
за красива и чиста България и дългосрочната
програма _МЯСТО България
ИДЕИ ЗА ПОСТОВЕ В СОЦИАЛНИТЕ
МРЕЖИ
 
• „По време на събитието ще събираме
разделно отпадъците. Пластмасовите
чаши и кенчетата оставяйте в жълтите
контейнери, сухи хартиени опаковки – в
зелените, а стъклени бутилки – в сините.
Изхвърляйте фасовете си в пепелниците и
в общите контейнери. Не ги оставяйте на
земята.“
 
• Снимки на доброволците, които ще
съдействат за разделното събиране
 
• Снимки на изпълнители, които изхвърлят
разделно
 
• Обръщение за чистота и разделно събиране
от някой от участниците – преди и по време
на събитието
 
• Снимки на контейнерите и напомняне кое
къде се изхвърля
 
• Благодарности след събитието за
отговорното отношение към чистотата
13
БРАНД ГАЙД
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Тук ще намерите полезни материали, с които да
брандирате своето събитие
www.dropbox.com/sh/w8v0uqi56wdw9zn/AAAf0bWoPQzCFHAercIi61Qea?dl=0
P
A
P
E
R
C
A
R
D
B
O
A
R
D
Х
А
Р
Т
И
Я
К
А
Р
Т
О
Н
PLASTIC
CANS
ПЛАСТМАСА
МЕТАЛ
GLASS
СТЪКЛО
14
КОНТЕЙНЕРИ ЗА
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ
ХРАНА И НАПИТКИ
ТОАЛЕТНИ
СЦЕНА
ВХОД
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
КАРТА
15
НАКРАТКО:
СЪБИТИЕ С ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ
Извозване на отпадъците
Да оценим
ефекта
Намери
партньори
Планирай как да
намалиш отпадъците
Планирай какви отпадъци
очакваш и как ще ги събереш
Предварителна
комуникация
Обучение на
доброволците
Комуникация с
посетителите
Въвлечи в темата
изпълнителите
Грижи се контейнерите
да не се препълват
Преди
събитието
След
събитието
По време на
събитието
16
Румяна Киризиева
0893 320 114
rumi@bgbeactive.org
Намери ни във Facebook: Място България и BG Бъди активен
СВЪРЖИ СЕ С НАС
Ако имаш каквито и да е въпроси или нужда от помощ
свързана с логистика, комуникация, идеи и брандиране,
не се колебай да ни потърсиш!

More Related Content

Similar to Събития БезОтпадъци - наръчник за организатори

Наръчник за събития с по-малко отпадъци
Наръчник за събития с по-малко отпадъциНаръчник за събития с по-малко отпадъци
Наръчник за събития с по-малко отпадъциBG Be Active Association
 
АЗ,ТИ, ПЛОВДИВ! Чиста Европейска столица на културата
АЗ,ТИ, ПЛОВДИВ! Чиста Европейска столица на културатаАЗ,ТИ, ПЛОВДИВ! Чиста Европейска столица на културата
АЗ,ТИ, ПЛОВДИВ! Чиста Европейска столица на културатаBG Be Active Association
 
MOVE Week_Event guide bg
MOVE Week_Event guide bgMOVE Week_Event guide bg
MOVE Week_Event guide bgb_mileva
 
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитие
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитиеMove week 2018 -наръчник за организиране на събитие
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитиеBG Be Active Association
 
Ден без асансьори 2018 - toolkit
Ден без асансьори 2018 - toolkitДен без асансьори 2018 - toolkit
Ден без асансьори 2018 - toolkitBG Be Active Association
 
Donors Circle - in Bulgarian
Donors Circle - in BulgarianDonors Circle - in Bulgarian
Donors Circle - in BulgarianValery Pandzharov
 
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::BG Be Active Association
 
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволциСъбитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволциBG Be Active Association
 
Наръчник за доброволци при събитие с по-малко отпадъци
Наръчник за доброволци при събитие с по-малко отпадъциНаръчник за доброволци при събитие с по-малко отпадъци
Наръчник за доброволци при събитие с по-малко отпадъциBG Be Active Association
 
рециклиране на бутилки
рециклиране на бутилкирециклиране на бутилки
рециклиране на бутилкиGoUp Recycle
 
Рециклиране на бутилки Prezentation
Рециклиране на бутилки PrezentationРециклиране на бутилки Prezentation
Рециклиране на бутилки PrezentationYoanna Yordanova
 
Local agenda 21 бг
Local agenda 21 бгLocal agenda 21 бг
Local agenda 21 бгkyuchukova
 
Фотопротокол Регионална среща Русе
Фотопротокол Регионална среща РусеФотопротокол Регионална среща Русе
Фотопротокол Регионална среща РусеGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Презентация на Ренета Венева, Национален алианс за работа с доброволци
Презентация на Ренета Венева, Национален алианс за работа с доброволциПрезентация на Ренета Венева, Национален алианс за работа с доброволци
Презентация на Ренета Венева, Национален алианс за работа с доброволциBulgarian Donor's Forum
 

Similar to Събития БезОтпадъци - наръчник за организатори (20)

Наръчник за събития с по-малко отпадъци
Наръчник за събития с по-малко отпадъциНаръчник за събития с по-малко отпадъци
Наръчник за събития с по-малко отпадъци
 
АЗ,ТИ, ПЛОВДИВ! Чиста Европейска столица на културата
АЗ,ТИ, ПЛОВДИВ! Чиста Европейска столица на културатаАЗ,ТИ, ПЛОВДИВ! Чиста Европейска столица на културата
АЗ,ТИ, ПЛОВДИВ! Чиста Европейска столица на културата
 
MOVE Week_Event guide bg
MOVE Week_Event guide bgMOVE Week_Event guide bg
MOVE Week_Event guide bg
 
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитие
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитиеMove week 2018 -наръчник за организиране на събитие
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитие
 
Ден без асансьори 2018 - toolkit
Ден без асансьори 2018 - toolkitДен без асансьори 2018 - toolkit
Ден без асансьори 2018 - toolkit
 
Donors Circle - in Bulgarian
Donors Circle - in BulgarianDonors Circle - in Bulgarian
Donors Circle - in Bulgarian
 
Парти наръчник / Party Kit
Парти наръчник / Party KitПарти наръчник / Party Kit
Парти наръчник / Party Kit
 
Парти наръчник
Парти наръчникПарти наръчник
Парти наръчник
 
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
 
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволциСъбитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
 
Наръчник за доброволци при събитие с по-малко отпадъци
Наръчник за доброволци при събитие с по-малко отпадъциНаръчник за доброволци при събитие с по-малко отпадъци
Наръчник за доброволци при събитие с по-малко отпадъци
 
рециклиране на бутилки
рециклиране на бутилкирециклиране на бутилки
рециклиране на бутилки
 
MOVE Week Event Guide_bg
MOVE Week Event Guide_bgMOVE Week Event Guide_bg
MOVE Week Event Guide_bg
 
Рециклиране на бутилки Prezentation
Рециклиране на бутилки PrezentationРециклиране на бутилки Prezentation
Рециклиране на бутилки Prezentation
 
Local agenda 21 бг
Local agenda 21 бгLocal agenda 21 бг
Local agenda 21 бг
 
Фотопротокол Регионална среща Русе
Фотопротокол Регионална среща РусеФотопротокол Регионална среща Русе
Фотопротокол Регионална среща Русе
 
Модерната глоб@лна библиотека
Модерната глоб@лна библиотекаМодерната глоб@лна библиотека
Модерната глоб@лна библиотека
 
ЕГ "Пловдив" - резюме
ЕГ "Пловдив" - резюмеЕГ "Пловдив" - резюме
ЕГ "Пловдив" - резюме
 
Презентация на Ренета Венева, Национален алианс за работа с доброволци
Презентация на Ренета Венева, Национален алианс за работа с доброволциПрезентация на Ренета Венева, Национален алианс за работа с доброволци
Презентация на Ренета Венева, Национален алианс за работа с доброволци
 
Hope
HopeHope
Hope
 

More from BG Be Active Association

Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центровеПроучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центровеBG Be Active Association
 
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците BG Be Active Association
 
Ръководство за намаляване и управление на отпадъците
Ръководство за намаляване и управление на отпадъцитеРъководство за намаляване и управление на отпадъците
Ръководство за намаляване и управление на отпадъцитеBG Be Active Association
 
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децатаНаръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децатаBG Be Active Association
 
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъциЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъциBG Be Active Association
 
Изложба Място България #Без отпадъци
Изложба Място България #Без отпадъци Изложба Място България #Без отпадъци
Изложба Място България #Без отпадъци BG Be Active Association
 
Европейски Фитнес Бадж - Наръчник
Европейски Фитнес Бадж - НаръчникЕвропейски Фитнес Бадж - Наръчник
Европейски Фитнес Бадж - НаръчникBG Be Active Association
 
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
_МЯСТО Тракия - Placemaking в ПловдивBG Be Active Association
 
_Място - Placemaking наръчник
_Място - Placemaking наръчник_Място - Placemaking наръчник
_Място - Placemaking наръчникBG Be Active Association
 
Кампания "Спасители на плажа" Морски клуб « Приятели на морето » Варна
Кампания "Спасители на плажа" Морски клуб « Приятели на морето » ВарнаКампания "Спасители на плажа" Морски клуб « Приятели на морето » Варна
Кампания "Спасители на плажа" Морски клуб « Приятели на морето » ВарнаBG Be Active Association
 
Разделното събиране на употребявани дрехи. Работещ бизнес в полза на обществото
Разделното събиране на употребявани дрехи. Работещ бизнес в полза на обществотоРазделното събиране на употребявани дрехи. Работещ бизнес в полза на обществото
Разделното събиране на употребявани дрехи. Работещ бизнес в полза на обществотоBG Be Active Association
 
Изграждане заедно град на децата
Изграждане заедно град на децатаИзграждане заедно град на децата
Изграждане заедно град на децатаBG Be Active Association
 
НАРЪЧНИК за ПАРК(инг) ДЕН
НАРЪЧНИК за ПАРК(инг) ДЕННАРЪЧНИК за ПАРК(инг) ДЕН
НАРЪЧНИК за ПАРК(инг) ДЕНBG Be Active Association
 
Impact volunteering във вашия град
Impact volunteering във вашия градImpact volunteering във вашия град
Impact volunteering във вашия градBG Be Active Association
 
Бъдещето за нашите места
Бъдещето за нашите местаБъдещето за нашите места
Бъдещето за нашите местаBG Be Active Association
 

More from BG Be Active Association (16)

Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центровеПроучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
 
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
 
Ръководство за намаляване и управление на отпадъците
Ръководство за намаляване и управление на отпадъцитеРъководство за намаляване и управление на отпадъците
Ръководство за намаляване и управление на отпадъците
 
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децатаНаръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
 
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъциЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
 
Изложба Място България #Без отпадъци
Изложба Място България #Без отпадъци Изложба Място България #Без отпадъци
Изложба Място България #Без отпадъци
 
Европейски Фитнес Бадж - Наръчник
Европейски Фитнес Бадж - НаръчникЕвропейски Фитнес Бадж - Наръчник
Европейски Фитнес Бадж - Наръчник
 
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
 
_Място - Placemaking наръчник
_Място - Placemaking наръчник_Място - Placemaking наръчник
_Място - Placemaking наръчник
 
Кампания "Спасители на плажа" Морски клуб « Приятели на морето » Варна
Кампания "Спасители на плажа" Морски клуб « Приятели на морето » ВарнаКампания "Спасители на плажа" Морски клуб « Приятели на морето » Варна
Кампания "Спасители на плажа" Морски клуб « Приятели на морето » Варна
 
Разделното събиране на употребявани дрехи. Работещ бизнес в полза на обществото
Разделното събиране на употребявани дрехи. Работещ бизнес в полза на обществотоРазделното събиране на употребявани дрехи. Работещ бизнес в полза на обществото
Разделното събиране на употребявани дрехи. Работещ бизнес в полза на обществото
 
Изграждане заедно град на децата
Изграждане заедно град на децатаИзграждане заедно град на децата
Изграждане заедно град на децата
 
НАРЪЧНИК за ПАРК(инг) ДЕН
НАРЪЧНИК за ПАРК(инг) ДЕННАРЪЧНИК за ПАРК(инг) ДЕН
НАРЪЧНИК за ПАРК(инг) ДЕН
 
Impact volunteering във вашия град
Impact volunteering във вашия градImpact volunteering във вашия град
Impact volunteering във вашия град
 
Бъдещето за нашите места
Бъдещето за нашите местаБъдещето за нашите места
Бъдещето за нашите места
 
Списание Градове
Списание ГрадовеСписание Градове
Списание Градове
 

Събития БезОтпадъци - наръчник за организатори

 • 1. 1 ЗАЩО И КАК Наръчник за организатори на събития СЪБИТИЯ #БЕЗОТПАДЪЦИ
 • 2. 2 Ще намериш полезна информация като:   • Идеи как да намалиш отпадъците, които генерират събитията   • Насоки за подготовка на доброволците   • Насоки за разделно събиране на отпадъците   • Често задавани въпроси към доброволците   • Насоки за комуникация   • Насоки за използване на графична идентичност на _Място България   • Примерна карта на контейнери за разделно събиране на опаковки Масовите събития като фестивали, концерти, спектакли са едни от най-приятните моменти в живота на всеки град. Но освен положителните емоции, те носят със себе си и много отпадъци. Проектът на BG Бъди активен - Партньорство за красива и чиста България, част от дългосрочната програма _Място България подкрепя големи събития в цялата страна с идеята да помислим за отпечатъка, който оставяме след себе си докато се забавляваме и как можем да го избегнем. Нашата цел е да наложим култура на организиране на събития с ПО-МАЛКО отпадъци, като ангажираме организаторите и посетителите да събират разделно своите отпадъци и да ги върнат за рециклиране. Тук ще намериш отговори на въпросите:   • Какво е събитие с по-малко отпадъци?   • Как ще ти помогнем да планираш и организираш събитие с по-малко отпадъци?   • Как да комуникираш събитие с по-малко отпадъци? Щом четеш това, вероятно имаш желание да се присъединиш към семейството на Събития #БезОтпадъци
 • 3. 3 КАКВО Е СЪБИТИЕ #БЕЗОТПАДЪЦИ И КАК ЩЕ ТИ ПОМОГНЕМ? Нашата цел е да намалим и да оползотворим отпадъците от събития. Говорим за чисто събитие, когато:   • Ограничим употребата на прибори и съдове за еднократна употреба или ги заменим изцяло с устойчиви алтернативи;   • Създадена е отлична организация на място, така че хората да искат и да могат лесно да изхвърлят разделно отпадъците;   • Намаляваме драстично отпадъците, които ще отидат в общото сметище, а събраните разделно отпадъци се извозват до специализирано депо за рециклиране и оползотворяване; ПОВЯРВАЙ, НЕ Е ТРУДНО! Виж как се случва всичко на следващите страници НИЕ ОТ BG БЪДИ АКТИВЕН ЩЕ:   • Ще консултираме твоя екип как да намали отпадъците и как да организира разделно събиране на място   • В зависимост от формата и целите на събитието, можем да осигурим малка финансова подкрепа за дейности, свързани с намаляване на отпадъците преди и по време на събитието или да осигурим контейнери за разделно събиране и контакт с компания за оползотворяване на отпадъците   • Ще дадем насоки за комуникация и визуализация   • Ще помогнем за обучението на доброволците   • Ще предоставим промоционални материали – флагове, тениски (за доброволци) и стикери   • А ти ще можеш да обмениш опит с други организатори на събития, които са се присъединили към нас Ще се радваме заедно да развиваме плана за събитието така, че да утвърдим културата на събитията с по-малко отпадъци!
 • 4. 4 КАК ДА НАПРАВИШ СЪБИТИЕ С ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ? Има три ключови фази, за които трябва да помислиш преди събитието   • Планирай ресурсите, заедно с партньорите си – колко контейнера за разделно събиране и колко общи ще трябват, какви чували и ръкавици ще трябват, колко ще са доброволците и т.н.   • Начертай маршрута на отпадъците и разположението на контейнерите, така че да е удобно за хората. Сложи контейнери до места за хранене, за срещи и приказки, за пушене и т.н.   • Подготви доброволците как да съдействат на място и как да информират хората за разделното събиране (виж насоки за доброволците в приложенията) ПРЕДИ СЪБИТИЕТО   • Реши генерално как да намалиш отпадъците от събитието (виж идеи в приложенията)   • Изчисли какви и колко отпадъци ще има, потърси информация от партньори и подизпълнители:   » Колко хора ще дойдат?   » Колко хранителни отпадъци ще има?   » Колко хартиени и картонени?   » Колко пластмасови?   » Колко стъклени?   » Колко кена?   • Ще има ли съдове за многократна употреба – бутилки и чаши за връщане?   • Намери партньори за сметоизвозване и оползотворяване на отпадъците и уточни детайлите с тях – обем очаквани отпадъци, маршрут и час за извозване
 • 5. 5 ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО   • Сложи на видими места карти и информация за разделното събиране   • Осигури хора, които да се грижат контейнерите да не се препълват   • Планирай поне два анонса по време на събитието, че отпадъците се събират разделно   • След края на събитието се погрижи всичко да бъде извозено по подходящия начин и се увери, че оставяте мястото чисто ОЦЕНКА   • Обсъди с екипа какво мина добре и какво не чак толкова, кои дейности по организацията на отпадъците ви отнеха много усилия   • Запиши си препоръките за следващи събития   • Сподели опита си с нас и с други! Изпрати ни снимки от събитието и сподели с нас резултатите - колко кг разделно събрани отпадъци си предал
 • 6. 6 КАК ДА КОМУНИКИРАШ СЪБИТИЕ С ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ? Дори и да направиш отлична организация на място, ако хората, участниците и подизпълнителите не са предварително подготвени и не знаят къде и как да изхвърлят, усилията ти ще отидат на вятъра. Важно е при всеки удобен повод да информираш, че чистотата е важен елемент от твоето събитие. Ето какво може да направиш:   • Анонсирай разделното събиране още с първото обявяване на събитието. Дай време на хората да свикнат с идеята и да се подготвят за това.   • Популяризирай присъединяването на събитието към Чистите събития на BG Бъди активен   • Бъди активен по темата в социалните медии – освен постове за участници и програма на събитието, напомняй каква ще е организацията по отношение на чистотата.   • Включи информация за разделното събиране в съобщенията за медиите и настоявай това да бъде анонсирано, заедно със самото събитие. Важно е да популяризираме културата на чистите събития!   • Сподели снимки и анонси в социалните мрежи с #БезОтпадъци. При нужда от помощ, потърси BG Бъди активен, които ще ти помогнат с изготвяне на цялата комуникация и ще те улеснят.   • Запознай доброволците с отговорностите им и с принципите на разделното събиране.   • Подготви списък с Често задавани въпроси за доброволците (виж в приложения), за да могат да комуникират адекватно с посетителите.   • Подготови информационни материали, които да мотивират посетителите и да им помогнат ЛЕСНО да изхвърлят разделно – виж пример за карта на контейнерите   • Подготви основни изказвания за водещите и изпълнителите, за да анонсират от сцената колко е важно боклукът да отива на правилното място.   • Виж още насоки за комуникация в приложенията   • Виж насоки за използване на графична идентичност на _Място България
 • 7. 7 ПРИЛОЖЕНИЯ 1/ Практични идеи как да ограничим отпадъците 2/ Насоки за доброволците 3/ Насоки за разделно събиране на отпадъците 4/ Често задавани въпроси към доброволците 5/ Насоки за комуникация 6/ Бранд гайд 7/ Карта
 • 8. 8 ПРАКТИЧНИ ИДЕИ КАК ДА ОГРАНИЧИМ ОТПАДЪЦИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НАМАЛИ ИЛИ ЗАБРАНИ УПОТРЕБАТА НА СЪДОВЕ И ОПАКОВКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА Употребата на пластмасови чашки, чинии, бутилки и прибори за еднократна употреба е най-големият бич за чистотата на едно събитие. Какво да направим:   • Покани хората да носят съдове за храна и напитки за многократна употреба (канчета, бутилки за многократна употреба и др.)   • Осигури под наем съдове за многократна употреба на място срещу малък депозит (от пластмаса, метал или стъкло)   • Произведи чаши или бутилки, брандирани с твоето събитие, които да се продават като сувенири   • Настоявай търговците да използват прибори от дърво и съдове от рециклируема хартия, вместо от пластмаса   • Осигури питейна вода от чешми или система за филтриране на питейна вода, която се налива в съдове за многократна употреба КОМПОСТ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ Какво да правим с хранителните отпадъци?   • Ако имаш желание, може да намериш партньор за компостиране на остатъците от храна. Осигури специални контейнери САМО за храна, като посетителите и търговците трябва да изхвърлят остатъците само там ВСЕКИ ДА СЪБИРА ФАСОВЕТЕ СИ Какво се случва с цигарените угарки?   • Осигури напомняне към хората да изхвърлят фасовете в общите контейнери и да не ги оставят на земята   • Може да произведеш индивидуални пепелници – като сувенири за събитието   • Осигури почистване на терена след края на събитието. А защо не въвлечеш в него и участниците?
 • 9. 9 Споделяме информация, с която подготвяме доброволците за събитията РОЛИ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ: 1. Комуникация и популяризиране на разделното събиране и отговорното отношение към околната и към градската среда:   • Споделят снимки, видеа от събитието, като използват #БезОтпадъци   • Грижат се за информационните материали и ги раздават на хората   • Разговарят учтиво и реагират правилно в ситуация на неправилно изхвърлен боклук – позитивно отношение и без назидателен тон 2. Подпомагане на процеса на разделно събиране по време на събитието:   • Помагат на участниците да изхвърлят отпадъците разделно – правилата за разделно събиране са посочени по-долу   • Доброволците отговарят за смяната на чувалите, когато те се напълнят, като пълният чувал се завързва и надписва (ако не се ползват цветни чували). Приготвя се за извозване след събитието.   • Всички органични отпадъци се изхвърлят в контейнера за общ боклук   • Доброволците са запознати с правилата за разделносъбиране на отпадъци и идеята на Чисти събития, за да могат да информират участници/посетители и да отговарят на въпроси. 3. Код за поведение на доброволците: Да изпълняват отговорностите и да дават добър пример, като:   • Се информират за разделното събиране и изхвърлят разделно   • Бъдат винаги на време на събитията   • Въздържат се от пушене, пиене и нецензурен език по време на събитията   • Бъдат внимателни в отношенията си с гостите/участниците/посетителите   • Бъдат готови да оказват помощ и подкрепа на всеки НАСОКИ ЗА ДОБРОВОЛЦИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 • 10. 10   • Всички опаковки трябва да са празни, когато се изхвърлят   • Не се изхвърлят за рециклиране мокри и мазни хартиени опаковки – те отиват в общия контейнер В сините контейнери: Хартиени и картонени отпадъци В жълтите контейнери: Пластмасови и метални отпадъци В зелените контейнери: Стъклени отпадъци – буркани и бутилки   • Салфетки и кърпички не се рециклират – изхвърлят се в общия контейнер, дори и да са чисти   • Пластмасовите бутилки, чаши и кутии и кеновете трябва да са празни и смачкани, за да има повече място в контейнерите НАСОКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ПРИЛОЖЕНИЕ 3   • Стъклените бутилки трябва да са празни   • Всички други боклуци се изхвърлят в общия контейнер
 • 11. 11 Къде да изхвърля този отпадък (чаша, бутилка, кърпичка и т.н.)? Разделяме боклука на 3 вида в три различни цветни контейнера:   • жълт за пластмасите и металите (найлонови торбички, чашки, бутилки и чисти опаковки от пластмаса и метал),   • син за хартията, картона и тетрапака (опаковки от сокове),   • зелен за стъклото. Останалите отпадъци, които не стават за рециклиране, особено опаковките, замърсени с хранителни продукти отиват в общия боклук. Салфетките, дори и чисти, не се рециклират и отиват в общия контейнер. Къде да изхвърля съдържанието на чашата/ бутилката/чинийката, за да мога да го изхвърля разделно? Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки, изпразнете съдържанието им и ги смачкайте с цел намаляване на обема. Ако в чинията ви има останала храна – изсипете я в общия боклук. Ако в бутилката/чашата има останала течност изсипете я в намиращите се в близост до вас мивка, шахта или градинка (в зависимост от съдържанието на течността). ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ – ЗА ДОБРОВОЛЦИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 • 12. 12 НАСОКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ #БЕЗОТПАДЪЦИ И ОТБЕЛЕЖЕТЕ СТРАНИЦАТА НА @МЯСТО БЪЛГАРИЯ И @BG БЪДИ АКТИВЕН! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да включите информация във вашето съобщение до медиите, като с гордост споделите, че сте част от национална мрежа събития #БезОтпадъци на BG Бъди Активен и проект Партньорство за красива и чиста България и дългосрочната програма _МЯСТО България ИДЕИ ЗА ПОСТОВЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ   • „По време на събитието ще събираме разделно отпадъците. Пластмасовите чаши и кенчетата оставяйте в жълтите контейнери, сухи хартиени опаковки – в зелените, а стъклени бутилки – в сините. Изхвърляйте фасовете си в пепелниците и в общите контейнери. Не ги оставяйте на земята.“   • Снимки на доброволците, които ще съдействат за разделното събиране   • Снимки на изпълнители, които изхвърлят разделно   • Обръщение за чистота и разделно събиране от някой от участниците – преди и по време на събитието   • Снимки на контейнерите и напомняне кое къде се изхвърля   • Благодарности след събитието за отговорното отношение към чистотата
 • 13. 13 БРАНД ГАЙД ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Тук ще намерите полезни материали, с които да брандирате своето събитие www.dropbox.com/sh/w8v0uqi56wdw9zn/AAAf0bWoPQzCFHAercIi61Qea?dl=0 P A P E R C A R D B O A R D Х А Р Т И Я К А Р Т О Н PLASTIC CANS ПЛАСТМАСА МЕТАЛ GLASS СТЪКЛО
 • 14. 14 КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ ХРАНА И НАПИТКИ ТОАЛЕТНИ СЦЕНА ВХОД ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КАРТА
 • 15. 15 НАКРАТКО: СЪБИТИЕ С ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ Извозване на отпадъците Да оценим ефекта Намери партньори Планирай как да намалиш отпадъците Планирай какви отпадъци очакваш и как ще ги събереш Предварителна комуникация Обучение на доброволците Комуникация с посетителите Въвлечи в темата изпълнителите Грижи се контейнерите да не се препълват Преди събитието След събитието По време на събитието
 • 16. 16 Румяна Киризиева 0893 320 114 rumi@bgbeactive.org Намери ни във Facebook: Място България и BG Бъди активен СВЪРЖИ СЕ С НАС Ако имаш каквито и да е въпроси или нужда от помощ свързана с логистика, комуникация, идеи и брандиране, не се колебай да ни потърсиш!