SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМИ
ВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ:
ПРИРОДНИЙ ГАЗ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
18 червня 2018
Потенціал газового сектору України є досить високим і
розпочата лібералізація ринку матиме в довгостроковій
перспективі позитивний вплив як на суспільство, так і на бізнес
Джерело: PwC “Український ринок газу: Відкриваючи інвестиційний потенціал та можливості”, червень 2018
Резюме щодо сектору природного газу в Україні
1
 Економіка України стабілізувалася після кризи 2014-2015 рр., а поточна траєкторія розвитку дає підґрунтя для зваженого оптимізму щодо майбутнього.
 Проєвропейський уряд, підтриманий міжнародною спільнотою, рухається в напрямку реалізації амбітних реформ, направлених на розвиток економіки та створення
сприятливого бізнес-клімату (+76 пунктів в рейтингу “Doing Business” протягом останніх років).
 Україна проводить активну політику диверсифікації енергопостачання та значно просунулася в реформуванні газової промисловості.
 Лібералізація ринку газу була розпочата з прийняття Закону України “Про ринок природного газу” в 2015 році і вже показала перші результати, проте значна
робота все ще попереду.
Україна має достатньо запасів природного газу (3 місце в Європі), щоб замістити імпорт, а тому націлена на збільшення вітчизняного видобутку з 20 до
28 млрд куб. м до 2020 року. Ця амбітна ціль потребує наявності необхідного набору регуляторних та фіскальних інструментів.
Протягом останніх років Україна повністю переорієнтувала свій імпорт на отримання газу з європейського напрямку; при цьому знизила загальні обсяги
імпорту на 50% у період з 2013 по 2017 рік - з 28 до 14 млрд куб. м. Сегмент імпорту було відкрито для конкуренції (67 імпортерів на кордоні з ЄС у 2017 році), а
провідні європейські компанії вже розпочали свою діяльність в Україні.
Українська ГТС є однією з найпотужніших в світі і використовується як головний транзитний маршрут для російського газу до ЄС. З ризиками, які викликані
будівництвом трубопроводів в обхід України та закінченням терміну дії транзитного контракту з "Газпромом", збереження транзиту газу через територію
України (який зараз забезпечує ~ 3% ВВП України) стало питанням національної безпеки. Україна шукає міжнародного партнера для управління ГТС,
залучення технічного ноу-хау та забезпечення транзитних потоків після 2019 року.
Потужність українських підземних сховищ газу є найбільшою в Європі та дорівнює майже третині потенціалу ЄС-28, проте на сьогоднішній день
використовується не в повній мірі. Враховуючи наявну інфраструктуру, Україна може бути природним кандидатом на створення Східноєвропейського
газового хабу.
Загальна протяжність газорозподільних систем України становить 292 тис. км, вона має приєднання до більш ніж 12 мільйонів кінцевих споживачів. В Україні
існує 44 ліцензованих DSO - більшість з них контролюється приватною бізнес-групою.
Споживання природного газу в Україні суттєво знизилось протягом останнього десятиліття та склало 32 млрд куб. м у 2017 році (лише 65% попиту було покрито
місцевим видобутком). В споживанні газу виділяють два майже однакових за розмірами сегменти – регульований та нерегульований. Постачання газу в
рамках регульованого сегменту відбувається за встановленими цінами згідно із положенням про спеціальні обов'язки (Нафтогаз зобов'язаний закуповувати
природний газ в УГВ і ЧНГ для подальшої реалізації постачальниками домогосподарствам, релігійним організаціям та ТКЕ). Ціноутворення у нерегульованому
сегменті визначається ринком.
 Ринок газу в Україні знаходиться в стадії трансформації, що створює можливості для нових учасників ринку. В довгостроковій перспективі Україна є привабливою
для інвесторів, однак, для досягнення успіху необхідна зважена стратегія виходу на ринок.
Україна все ще являється одним з ключових гравців на
Європейському ринку природного газу…
Про сектор природного газу в Україні коротко
~8%
Місткість українських підземних газосховищ
є найбільшою в Європі (дорівнює майже
третині загальної місткості газосховищ ЄС-28)
Україна займає третє місце в Європі за
доведеними видобувними запасам природного
газу (~16% від усіх європейських запасів)
Україна займає 4 місце за обсягами
видобування природного газу в Європі (~ 8% від
загальноєвропейського видобутку)
Українська ГТС – найпотужніший транзитний
маршрут для експорту російського разу в Європу
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017, Нафтогаз
2
14 місце за обсягами імпорту в Європі
7 місце за обсягами використання природного
газу в Європі
.. із значним потенціалом запасів природного газу для
подальшого розвитку
Джерело: Геоінформ
1) Останні наявні дані
Запаси природного газу в Україні
(станом на 1 січня 2017 р.1)
3
906
млрд куб. м
Запаси
природного
газу в Україні
Розподіл запасів природнього газу по областях України
Захід (116 родовиц,
111 млрд куб. м)
(Волинсько-Подільська,
Передкарпатська,
Карпатська та Закарпатська
нафтогазоносні області)
Частка у загальних
запасах, %
X%
Житомирская обл.
(7)
Івано-Франківська
область Інші
області
Дніпропетровська
область
Сумська
область
Полтавська
область
Крим
Луганська
область
Шельф
Чорного моря
4%
4%
35%
4%
Львівська
область
9%
3%
37%
1%
1%
2%
Харківська
область
Південь (42 родовища, 68 млрд куб. м)
(Переддобрудзька, Причорноморсько-Кримська, Азовсько-
Березанська, Індоло-Кубанська, та Чорноморська
перспективна нафтогазоносні області)
Схід (244
родовища,
727 млрд куб. м)
(Дніпровсько-
Донецька
нафтогазоносна
область)
Проте, в порівнянні з іншими європейськими країнами,
запаси природного газу в Україні використовуються не в
повній мірі
Запаси природного газу та обсяги видобутку в Європі
(млрд куб. м, початок 2017 р.1)
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017
1) Останні наявні дані
2) За виключенням спаленого або рециркульованого газу, включаючи газ для зрідження / скраплення.
Країна Запаси газу Річний видобуток2 Коефіціент
вилучення газу
Норвегія 7%
Нідерланди 6%
Україна 3%
Великобританія 20%
Румунія 8%
Польща 4%
Німеччина 19%
Італія 15%35
35
91
110
207
591
697
1 763
5
7
4
9
41
18
40
117
Дані базуються на
дослідженні BP Statistical
Review of World Energy
2017 і використані для
цілей бенчмаркінгу.
Вони відрізнятися від
даних ДНВП «Геоінформ
України»
4
Державна компанія Укргазвидобування (УГВ) являється
найбільшим виробником природного газу в Україні
Видобуток природного газу в Україні за компаніями
Джерело: Нафтогаз, Асоціація газовидобувних компаній України
5
15.3
4.1
0.01
1.1
Укргазвидобування
Приватні виробники
Чорноморнафтогаз
Укрнафта
20.5
млрд
куб. м
Загальний видобуток
природного газу у 2017 р.
(млрд куб. м)
Приватні видобувні компанії та їхня частка в
приватному видобутку природного газу у 2017 р.
(%)
Ініші
14%
UNBBurisma Geo-
Alliance
DTEK
18%
Total
private
production
ПГНКSmart-
Energy
40%
4%
9%
4%
КУБ-
газ
5%
6%
4.1 млрд
куб. м
100%
Незважаючи на те, що обсяги споживання природного
газу падають з року в рік, Україна все ще змушена
здійснювати його імпорт для покриття своїх потреб
21.1 21.3 20.5 20.6 20.5 21.4 20.5 19.9 20.2 20.5
36.6
44.8
32.9 28.0
19.5
16.4
11.1
14.1
27.0
52.6
33.2
42.6
50.4
54.8
59.357.6
66.3
2016
-52%
33.8
2014 201720132012
31.9
2015201120092008
51.9
2010
ВидобутокСпоживання Імпорт
Видобуток, імпорт та споживання природного газу в Україні
(млрд куб. м / рік, 2008-2017)
Джерело: Нафтогаз, Асоціація газовидобувних компаній України
За останні 10 років річне споживання газу в
країні зменшилося на 52%, проте
українського видобутку все ще недостатньо
для покриття власних потреб
6
Уряд України прагне заохотити видобуток природного газу з
метою забезпечення енергетичної незалежності держави
17 15 14 13
11
4 6 9
2
4
11
2
5
2020П
28
2019П
25
2017П
19
23
0
1
2016П 2018П
20
14 13 12 11 10
6 84
317
1
18
2
2018П 2019П 2020П
20
21
15
0
2017П2016П
0
15
3 3 2
2 3 4
1
2 2
22
2
2019П2017П 2018П
5
6
7
0 1
2016П
4
1
2020П
7
Загальний видобуток1
Концепція розвитку газовидобувної галузі України до 2020 р.
План нарощування видобутку природного газу
згідно з Концепцією 2020
(млрд куб. м / рік)
При-
ватні
вироб
ники
УГВ
1) Без урахування прогнозних обсягів видобутку ПАТ “Укрнафта” орієнтовно 1,4 млрд куб. м у 2016 р. (згідно з Концепцією 2020)
Джерело: Концепція розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року
7
Базовий видобутокІснуючі родовищаНові родовища
Суми можуть не сходитися у зв'язку із заокругленням
Концепція розвитку газовидобувної галузі України до
2020 р. передбачає ряд заходів, направлених на розвиток
видобування природного газу в Україні
Положення Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 р.
8
Умови росту Статус
Джерело: Концепція розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року
Ключові ініціативи
Існуючі
родовища
Нові
родовища
Ціль:
28 млрд
куб. м
у 2020 р.
Продовження ліцензій для добросовісних власників
Вирішення питань спільної діяльності
Нові ліцензії, видані місцевими органами влади
Покращення процедури обміну геоінформацією
Дерегуляція земельних питань
Податкова політика на заохочувальній основі
Нові правила розробки нафтогазових родовищ
Новий кодекс «Про надра»
Скасування вимоги щодо переоцінки резервів
кожні 5 років
Міжнародні стандарти класифікації та категоризації
запасів та ресурсів
Наявність та доступність супутніх послуг
В зоні
ризику
- В процесі- Виконано
Частково /
довгострокове
завдання
• Оптимізація та
інтенсифікація експлуатації
свердловин:
• Буріння нових свердловин
на існуючих площах
залягання
• Буріння пошукових /
розвідувальних
свердловин,
експлуатаційне буріння
• Геологорозвідувальні
роботи та сейсморозвідка
- Капітальний ремонт
свердловин
- Гідравлічний розрив пласта
- Модернізація та будівництво
компресорних станцій
Україна вже показала хороший прогрес в реформуванні
сектору видобування природного газу, проте подальші
важливі кроки повинні бути здійснені (1/3)
Сфера Проблемні питання Зроблено Необхідно зробити
Дозвільна
система
• Чинна дозвільна система
газовидобувної галузі була
занадто приписною та
зарегульованою
• Обов'язковий збір 44 дозволів у 16
органах
• Введення вуглеводневого
родовища у розробку займало
понад 3 роки
• Затверджено закон з питань
дерегуляції газодобувної
промисловості
• Зміни передбачають скорочення часу
одержання дозвільних документів
• Скасовано 14 дозволів та 6
процедур, що проводились різними
установами, процес прискорився на
> 18 місяців
• Розробка та впровадження
підходу «єдиного вікна» до
вирішення питань, пов'язаних з
діяльністю з видобутку
Фіскальний
режим
• Система оподаткування
вуглеводнів була складною,
дестимулюючою та
неефективною
• Це створювало несприятливий
інвестиційний клімат в галузі
• Існував брак інтересу місцевих
громад у конструктивній
співпраці з галуззю
• Введено нові податкові ставки - 12%
і 6% в залежності від глибини нової
свердловини
• Проведено децентралізацію ренти –
5% відрахувань спрямовується на
розвиток місцевих громад
• Введено привабливу ренту для угод
про розподіл продукції - 2% та 1,25%
за нафту і газ відповідно
• Спрощення системи
нарахувань, яка складається з
різних ставок ренти, що
розраховуються в залежності
від основних видів вуглеводнів,
глибини, складності видобутку
та типу співпраці
Земельні
питання
• Неможливість облаштовувати і
використовувати свердловину
після розвідувальних робіт до
отримання правовстановлюючого
документа на земельну ділянку
• Необхідність зміни цільового
призначення земельної ділянки
• Безперервне використання
земельної ділянки на період переходу
від розвідки до експлуатації на основі
договору (до отримання право-
встановлюючих документів на землю)
• Впроваджено механізм сервітуту, що
дозволить використовувати ділянки
без зміни їх цільового призначення
• Подальше внесення змін до
підзаконних актів
3 !
Перші результати реформи та наступні кроки
Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України, Національна інвестиційна рада України, аналіз команди
9
Україна вже показала хороший прогрес в реформуванні
сектору видобування природного газу, проте подальші
важливі кроки повинні бути здійснені (2/3)
Сфера Проблемні питання Зроблено Необхідно зробити
Доступ до
надр
• Аукціони проводилися на
нерегулярній основі
• Пропоновані ділянки були
невеликими за розміром і
нецікавими для інвестора
• Практика отримання ліцензій без
аукціонів (поза аукціоном було
видано близько 90% усіх ділянок)
• Аукціони на отримання ліцензій не
проводилися з початку 2017 року
• Розроблено проект змін для
забезпечення рівноправного доступу
до надр та скасування практики видачі
ліцензій без проведення аукціону
• Затвердження розроблених
проектів змін
• Вирішення інших проблемних
питань, пов'язаних із
аукціонними процедурами
• Ліквідація подвійних стандартів
– виключення можливості
отримання ліцензій на
безконкурентній основі
• Скасування необхідності
попереднього схвалення
різними органами
Доступність
геологічної
інформації
• Брак вільного доступу до масивів
геологічної інформації
• Надрокористувачі у великій мірі мірі
позбавлені можливості самостійно
оцінювати вакантні ділянки на основі
прозорої інформації та номінувати їх
на аукціоні
• Розроблено проект нового порядку
розпорядження геологічною
інформацією
• Затвердити розроблений проект
змін щодо лібералізації обігу
геоінформаційних даних
• Відкрити доступ до
електронних баз даних
потенційних ділянок та
інформацію про місця
залягання, які знаходяться на
стадії розробки (обмежене
розкриття інформації)
Перші результати реформи та наступні кроки
10
Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України, Національна інвестиційна рада України, аналіз команди
3 !
Україна вже показала хороший прогрес в реформуванні
сектору видобування природного газу, проте подальші
важливі кроки повинні бути здійснені (3/3)
Сфера Проблемні питання Зроблено Необхідно зробити
Обов'язкова
оцінка
запасів
• Вимога повторної державної
експертизи та оцінки запасів
родовищ корисних копалин кожні 5
років
• Вимагала значних витрат часу та
коштів
• Скасовано вимогу повторної державної
експертизи та оцінки запасів родовищ
корисних копалин
Оцінка
впливу на
довкілля
(ОВД)
• Закон щодо проведення оцінки
впливу на довкілля (ОВД) вступив
в силу, проте підзаконні акти, які
мали б роз'яснити механізм
здійснення ОВД, не були належним
чином розроблені
• Компанії не можуть розпочати
буріння нових свердловин та
продовжити дію спеціальних
дозволів, оскільки у них немає ОВД
• Довгий термін проходження ОВД –
мінімум 5 місяців
• Фіналізувати механізм
проходження ОВД,
забезпечивши його прозорість та
зрозумілість
• Розробити та прийняти
необхідні підзаконні акти
• Вдосконалити законодавство
та скоротити термін
проходження ОВД
Перші результати реформи та наступні кроки
11
Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України, Національна інвестиційна рада України, аналіз команди
3 !
Дякуємо!

More Related Content

What's hot

Тези для виступів депутатів від Кабміну
Тези для виступів депутатів від КабмінуТези для виступів депутатів від Кабміну
Тези для виступів депутатів від КабмінуDmytroBobritsky1
 
Приклад тез для виступів депутатів Слуги народу на телеефірах у жовтні
Приклад тез для виступів депутатів Слуги народу на телеефірах у жовтніПриклад тез для виступів депутатів Слуги народу на телеефірах у жовтні
Приклад тез для виступів депутатів Слуги народу на телеефірах у жовтніDmytroBobritsky1
 
Зростання видобутку в умовах штучного ліцензомору
Зростання видобутку в умовах штучного ліцензоморуЗростання видобутку в умовах штучного ліцензомору
Зростання видобутку в умовах штучного ліцензоморуenergydialog
 
Бюджетна децентралізація об'єднаних територіальних громад
Бюджетна децентралізація об'єднаних територіальних громадБюджетна децентралізація об'єднаних територіальних громад
Бюджетна децентралізація об'єднаних територіальних громадGennadiy Zubko
 
Весняна школа Енергоатома-2019 — Ядерна енергетика як низьковуглецева техноло...
Весняна школа Енергоатома-2019 — Ядерна енергетика як низьковуглецева техноло...Весняна школа Енергоатома-2019 — Ядерна енергетика як низьковуглецева техноло...
Весняна школа Енергоатома-2019 — Ядерна енергетика як низьковуглецева техноло...НАЕК «Енергоатом»
 
Міжнародні кліматичні переговори та роль України у них
Міжнародні кліматичні переговори та роль України у нихМіжнародні кліматичні переговори та роль України у них
Міжнародні кліматичні переговори та роль України у нихAndriy Martynyuk
 
Погляд громадськості на ратифікацію Дохійських поправок та місце України в по...
Погляд громадськості на ратифікацію Дохійських поправок та місце України в по...Погляд громадськості на ратифікацію Дохійських поправок та місце України в по...
Погляд громадськості на ратифікацію Дохійських поправок та місце України в по...Andriy Martynyuk
 
Opimakh 13102016
Opimakh 13102016Opimakh 13102016
Opimakh 13102016EIRCenter
 
Презентация Ромна Опимаха о газодобыче
Презентация Ромна Опимаха о газодобычеПрезентация Ромна Опимаха о газодобыче
Презентация Ромна Опимаха о газодобычеindrih
 
Проблеми експлуатації, перспективного розвитку та інвестування в газорозподіл...
Проблеми експлуатації, перспективного розвитку та інвестування в газорозподіл...Проблеми експлуатації, перспективного розвитку та інвестування в газорозподіл...
Проблеми експлуатації, перспективного розвитку та інвестування в газорозподіл...Association Of Energy Engineers of Ukraine
 
Прозора енергетика: реалізовані проекти та майбутні плани. (Максим Білявський...
Прозора енергетика: реалізовані проекти та майбутні плани. (Максим Білявський...Прозора енергетика: реалізовані проекти та майбутні плани. (Максим Білявський...
Прозора енергетика: реалізовані проекти та майбутні плани. (Максим Білявський...EITI Ukraine/ ІПВГ в Україні
 

What's hot (13)

Тези для виступів депутатів від Кабміну
Тези для виступів депутатів від КабмінуТези для виступів депутатів від Кабміну
Тези для виступів депутатів від Кабміну
 
Приклад тез для виступів депутатів Слуги народу на телеефірах у жовтні
Приклад тез для виступів депутатів Слуги народу на телеефірах у жовтніПриклад тез для виступів депутатів Слуги народу на телеефірах у жовтні
Приклад тез для виступів депутатів Слуги народу на телеефірах у жовтні
 
Зростання видобутку в умовах штучного ліцензомору
Зростання видобутку в умовах штучного ліцензоморуЗростання видобутку в умовах штучного ліцензомору
Зростання видобутку в умовах штучного ліцензомору
 
Naftogaz annual-report-2015
Naftogaz annual-report-2015Naftogaz annual-report-2015
Naftogaz annual-report-2015
 
Бюджетна децентралізація об'єднаних територіальних громад
Бюджетна децентралізація об'єднаних територіальних громадБюджетна децентралізація об'єднаних територіальних громад
Бюджетна децентралізація об'єднаних територіальних громад
 
Весняна школа Енергоатома-2019 — Ядерна енергетика як низьковуглецева техноло...
Весняна школа Енергоатома-2019 — Ядерна енергетика як низьковуглецева техноло...Весняна школа Енергоатома-2019 — Ядерна енергетика як низьковуглецева техноло...
Весняна школа Енергоатома-2019 — Ядерна енергетика як низьковуглецева техноло...
 
Міжнародні кліматичні переговори та роль України у них
Міжнародні кліматичні переговори та роль України у нихМіжнародні кліматичні переговори та роль України у них
Міжнародні кліматичні переговори та роль України у них
 
Погляд громадськості на ратифікацію Дохійських поправок та місце України в по...
Погляд громадськості на ратифікацію Дохійських поправок та місце України в по...Погляд громадськості на ратифікацію Дохійських поправок та місце України в по...
Погляд громадськості на ратифікацію Дохійських поправок та місце України в по...
 
Opimakh 13102016
Opimakh 13102016Opimakh 13102016
Opimakh 13102016
 
Презентация Ромна Опимаха о газодобыче
Презентация Ромна Опимаха о газодобычеПрезентация Ромна Опимаха о газодобыче
Презентация Ромна Опимаха о газодобыче
 
climate policy
climate policyclimate policy
climate policy
 
Проблеми експлуатації, перспективного розвитку та інвестування в газорозподіл...
Проблеми експлуатації, перспективного розвитку та інвестування в газорозподіл...Проблеми експлуатації, перспективного розвитку та інвестування в газорозподіл...
Проблеми експлуатації, перспективного розвитку та інвестування в газорозподіл...
 
Прозора енергетика: реалізовані проекти та майбутні плани. (Максим Білявський...
Прозора енергетика: реалізовані проекти та майбутні плани. (Максим Білявський...Прозора енергетика: реалізовані проекти та майбутні плани. (Максим Білявський...
Прозора енергетика: реалізовані проекти та майбутні плани. (Максим Білявський...
 

Similar to Ключові пріоритети реформи видобувного сектору: природний газ

Розвиток газового сектору як фундаменту енергетичної незалежності України
Розвиток газового сектору як фундаменту енергетичної незалежності УкраїниРозвиток газового сектору як фундаменту енергетичної незалежності України
Розвиток газового сектору як фундаменту енергетичної незалежності УкраїниUkrainian Government
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...DonbassFullAccess
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...DonbassFullAccess
 
Позиція НАК "Нафтогаз України" щодо страхового запасу природного газу
Позиція НАК "Нафтогаз України" щодо страхового запасу природного газуПозиція НАК "Нафтогаз України" щодо страхового запасу природного газу
Позиція НАК "Нафтогаз України" щодо страхового запасу природного газуOleksandr Vovk
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...DonbassFullAccess
 
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики УкраїниПерший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики УкраїниUAEnergyMinistry
 
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики УкраїниПерший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики УкраїниOleg Tymchenko
 
Ukrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктура
Ukrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктураUkrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктура
Ukrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктураRegional Gas Company
 
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...Media-Center
 
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...НАЕК «Енергоатом»
 
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...Ukrainian Nuclear Society
 
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Better Regulation Delivery Office
 
Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та місце ядерної ен...
Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та місце ядерної ен...Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та місце ядерної ен...
Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та місце ядерної ен...Ukrainian Nuclear Society
 
Півроку діяльності міністерства: підсумок та плани
Півроку діяльності міністерства: підсумок та планиПівроку діяльності міністерства: підсумок та плани
Півроку діяльності міністерства: підсумок та планиRoman Vybranovsky
 
презентація роботи за рік
презентація роботи за рікпрезентація роботи за рік
презентація роботи за рікMykhailo Bno-Airiian
 
Звіт перевірки робочої групи щодо коректності розрахунків ціни на природний г...
Звіт перевірки робочої групи щодо коректності розрахунків ціни на природний г...Звіт перевірки робочої групи щодо коректності розрахунків ціни на природний г...
Звіт перевірки робочої групи щодо коректності розрахунків ціни на природний г...tsnua
 
Резюме проекту "Стратегії енергетичної дипломатії"
Резюме проекту "Стратегії енергетичної дипломатії" Резюме проекту "Стратегії енергетичної дипломатії"
Резюме проекту "Стратегії енергетичної дипломатії" Mykhailo Bno-Airiian
 

Similar to Ключові пріоритети реформи видобувного сектору: природний газ (20)

Розвиток газового сектору як фундаменту енергетичної незалежності України
Розвиток газового сектору як фундаменту енергетичної незалежності УкраїниРозвиток газового сектору як фундаменту енергетичної незалежності України
Розвиток газового сектору як фундаменту енергетичної незалежності України
 
LNG
LNGLNG
LNG
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
 
Позиція НАК "Нафтогаз України" щодо страхового запасу природного газу
Позиція НАК "Нафтогаз України" щодо страхового запасу природного газуПозиція НАК "Нафтогаз України" щодо страхового запасу природного газу
Позиція НАК "Нафтогаз України" щодо страхового запасу природного газу
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
 
Naftogaz annual-report-2015
Naftogaz annual-report-2015Naftogaz annual-report-2015
Naftogaz annual-report-2015
 
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики УкраїниПерший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
 
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики УкраїниПерший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
Перший рік створення ринкових відносин в секторі енергетики України
 
Ukrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктура
Ukrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктураUkrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктура
Ukrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктура
 
УАВЕ тижневий огляд ринків електроенергії в Європі та Україні від 19 жовтня 2...
УАВЕ тижневий огляд ринків електроенергії в Європі та Україні від 19 жовтня 2...УАВЕ тижневий огляд ринків електроенергії в Європі та Україні від 19 жовтня 2...
УАВЕ тижневий огляд ринків електроенергії в Європі та Україні від 19 жовтня 2...
 
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...
 
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
 
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
Державна політика низьковуглецевого розвитку електроенергетики України: Безба...
 
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
 
Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та місце ядерної ен...
Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та місце ядерної ен...Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та місце ядерної ен...
Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та місце ядерної ен...
 
Півроку діяльності міністерства: підсумок та плани
Півроку діяльності міністерства: підсумок та планиПівроку діяльності міністерства: підсумок та плани
Півроку діяльності міністерства: підсумок та плани
 
презентація роботи за рік
презентація роботи за рікпрезентація роботи за рік
презентація роботи за рік
 
Звіт перевірки робочої групи щодо коректності розрахунків ціни на природний г...
Звіт перевірки робочої групи щодо коректності розрахунків ціни на природний г...Звіт перевірки робочої групи щодо коректності розрахунків ціни на природний г...
Звіт перевірки робочої групи щодо коректності розрахунків ціни на природний г...
 
Резюме проекту "Стратегії енергетичної дипломатії"
Резюме проекту "Стратегії енергетичної дипломатії" Резюме проекту "Стратегії енергетичної дипломатії"
Резюме проекту "Стратегії енергетичної дипломатії"
 

More from dixigroup

Changes to the Gas Directive
Changes to the Gas DirectiveChanges to the Gas Directive
Changes to the Gas Directivedixigroup
 
Презентація НКРЕКП про НАЕК Енергоатом
Презентація НКРЕКП про НАЕК ЕнергоатомПрезентація НКРЕКП про НАЕК Енергоатом
Презентація НКРЕКП про НАЕК Енергоатомdixigroup
 
Ядерна енергетика України – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ядерна енергетика України – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИЯдерна енергетика України – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ядерна енергетика України – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИdixigroup
 
Key Priorities of Extraction Industry Reforms: Focus on Natural Gas
Key Priorities of Extraction Industry Reforms: Focus on Natural GasKey Priorities of Extraction Industry Reforms: Focus on Natural Gas
Key Priorities of Extraction Industry Reforms: Focus on Natural Gasdixigroup
 
ПАТ «УкрГазВидобування» Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р.
ПАТ «УкрГазВидобування» Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р. ПАТ «УкрГазВидобування» Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р.
ПАТ «УкрГазВидобування» Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р. dixigroup
 
Останній бар'єр на шляху розвитку газовидобувної галузі України
Останній бар'єр на шляху розвитку газовидобувної галузі УкраїниОстанній бар'єр на шляху розвитку газовидобувної галузі України
Останній бар'єр на шляху розвитку газовидобувної галузі Україниdixigroup
 
Government – Supervisory Board – Naftogaz: cooperating effectively for a comm...
Government – Supervisory Board – Naftogaz: cooperating effectively for a comm...Government – Supervisory Board – Naftogaz: cooperating effectively for a comm...
Government – Supervisory Board – Naftogaz: cooperating effectively for a comm...dixigroup
 
Уряд – Наглядова рада – Нафтогаз: ефективна співпраця для досягнення спільної...
Уряд – Наглядова рада – Нафтогаз: ефективна співпраця для досягнення спільної...Уряд – Наглядова рада – Нафтогаз: ефективна співпраця для досягнення спільної...
Уряд – Наглядова рада – Нафтогаз: ефективна співпраця для досягнення спільної...dixigroup
 
Ukraine in the Energy Community: Independent assessment
Ukraine in the Energy Community: Independent assessmentUkraine in the Energy Community: Independent assessment
Ukraine in the Energy Community: Independent assessmentdixigroup
 
Recent legislation of Ukraine in RE and EE (accepted from July 2014 till now)
Recent legislation of Ukraine in RE and EE (accepted from July 2014 till now)Recent legislation of Ukraine in RE and EE (accepted from July 2014 till now)
Recent legislation of Ukraine in RE and EE (accepted from July 2014 till now)dixigroup
 
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms RoadmapEU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmapdixigroup
 
New policy priorities in the field of environment
New policy priorities in the field of environmentNew policy priorities in the field of environment
New policy priorities in the field of environmentdixigroup
 
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms RoadmapEU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmapdixigroup
 

More from dixigroup (13)

Changes to the Gas Directive
Changes to the Gas DirectiveChanges to the Gas Directive
Changes to the Gas Directive
 
Презентація НКРЕКП про НАЕК Енергоатом
Презентація НКРЕКП про НАЕК ЕнергоатомПрезентація НКРЕКП про НАЕК Енергоатом
Презентація НКРЕКП про НАЕК Енергоатом
 
Ядерна енергетика України – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ядерна енергетика України – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИЯдерна енергетика України – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ядерна енергетика України – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 
Key Priorities of Extraction Industry Reforms: Focus on Natural Gas
Key Priorities of Extraction Industry Reforms: Focus on Natural GasKey Priorities of Extraction Industry Reforms: Focus on Natural Gas
Key Priorities of Extraction Industry Reforms: Focus on Natural Gas
 
ПАТ «УкрГазВидобування» Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р.
ПАТ «УкрГазВидобування» Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р. ПАТ «УкрГазВидобування» Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р.
ПАТ «УкрГазВидобування» Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р.
 
Останній бар'єр на шляху розвитку газовидобувної галузі України
Останній бар'єр на шляху розвитку газовидобувної галузі УкраїниОстанній бар'єр на шляху розвитку газовидобувної галузі України
Останній бар'єр на шляху розвитку газовидобувної галузі України
 
Government – Supervisory Board – Naftogaz: cooperating effectively for a comm...
Government – Supervisory Board – Naftogaz: cooperating effectively for a comm...Government – Supervisory Board – Naftogaz: cooperating effectively for a comm...
Government – Supervisory Board – Naftogaz: cooperating effectively for a comm...
 
Уряд – Наглядова рада – Нафтогаз: ефективна співпраця для досягнення спільної...
Уряд – Наглядова рада – Нафтогаз: ефективна співпраця для досягнення спільної...Уряд – Наглядова рада – Нафтогаз: ефективна співпраця для досягнення спільної...
Уряд – Наглядова рада – Нафтогаз: ефективна співпраця для досягнення спільної...
 
Ukraine in the Energy Community: Independent assessment
Ukraine in the Energy Community: Independent assessmentUkraine in the Energy Community: Independent assessment
Ukraine in the Energy Community: Independent assessment
 
Recent legislation of Ukraine in RE and EE (accepted from July 2014 till now)
Recent legislation of Ukraine in RE and EE (accepted from July 2014 till now)Recent legislation of Ukraine in RE and EE (accepted from July 2014 till now)
Recent legislation of Ukraine in RE and EE (accepted from July 2014 till now)
 
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms RoadmapEU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
 
New policy priorities in the field of environment
New policy priorities in the field of environmentNew policy priorities in the field of environment
New policy priorities in the field of environment
 
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms RoadmapEU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
EU-Ukraine co-operation priorities for 2015 towards an Energy Reforms Roadmap
 

Ключові пріоритети реформи видобувного сектору: природний газ

 • 1. КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМИ ВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ: ПРИРОДНИЙ ГАЗ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 18 червня 2018
 • 2. Потенціал газового сектору України є досить високим і розпочата лібералізація ринку матиме в довгостроковій перспективі позитивний вплив як на суспільство, так і на бізнес Джерело: PwC “Український ринок газу: Відкриваючи інвестиційний потенціал та можливості”, червень 2018 Резюме щодо сектору природного газу в Україні 1  Економіка України стабілізувалася після кризи 2014-2015 рр., а поточна траєкторія розвитку дає підґрунтя для зваженого оптимізму щодо майбутнього.  Проєвропейський уряд, підтриманий міжнародною спільнотою, рухається в напрямку реалізації амбітних реформ, направлених на розвиток економіки та створення сприятливого бізнес-клімату (+76 пунктів в рейтингу “Doing Business” протягом останніх років).  Україна проводить активну політику диверсифікації енергопостачання та значно просунулася в реформуванні газової промисловості.  Лібералізація ринку газу була розпочата з прийняття Закону України “Про ринок природного газу” в 2015 році і вже показала перші результати, проте значна робота все ще попереду. Україна має достатньо запасів природного газу (3 місце в Європі), щоб замістити імпорт, а тому націлена на збільшення вітчизняного видобутку з 20 до 28 млрд куб. м до 2020 року. Ця амбітна ціль потребує наявності необхідного набору регуляторних та фіскальних інструментів. Протягом останніх років Україна повністю переорієнтувала свій імпорт на отримання газу з європейського напрямку; при цьому знизила загальні обсяги імпорту на 50% у період з 2013 по 2017 рік - з 28 до 14 млрд куб. м. Сегмент імпорту було відкрито для конкуренції (67 імпортерів на кордоні з ЄС у 2017 році), а провідні європейські компанії вже розпочали свою діяльність в Україні. Українська ГТС є однією з найпотужніших в світі і використовується як головний транзитний маршрут для російського газу до ЄС. З ризиками, які викликані будівництвом трубопроводів в обхід України та закінченням терміну дії транзитного контракту з "Газпромом", збереження транзиту газу через територію України (який зараз забезпечує ~ 3% ВВП України) стало питанням національної безпеки. Україна шукає міжнародного партнера для управління ГТС, залучення технічного ноу-хау та забезпечення транзитних потоків після 2019 року. Потужність українських підземних сховищ газу є найбільшою в Європі та дорівнює майже третині потенціалу ЄС-28, проте на сьогоднішній день використовується не в повній мірі. Враховуючи наявну інфраструктуру, Україна може бути природним кандидатом на створення Східноєвропейського газового хабу. Загальна протяжність газорозподільних систем України становить 292 тис. км, вона має приєднання до більш ніж 12 мільйонів кінцевих споживачів. В Україні існує 44 ліцензованих DSO - більшість з них контролюється приватною бізнес-групою. Споживання природного газу в Україні суттєво знизилось протягом останнього десятиліття та склало 32 млрд куб. м у 2017 році (лише 65% попиту було покрито місцевим видобутком). В споживанні газу виділяють два майже однакових за розмірами сегменти – регульований та нерегульований. Постачання газу в рамках регульованого сегменту відбувається за встановленими цінами згідно із положенням про спеціальні обов'язки (Нафтогаз зобов'язаний закуповувати природний газ в УГВ і ЧНГ для подальшої реалізації постачальниками домогосподарствам, релігійним організаціям та ТКЕ). Ціноутворення у нерегульованому сегменті визначається ринком.  Ринок газу в Україні знаходиться в стадії трансформації, що створює можливості для нових учасників ринку. В довгостроковій перспективі Україна є привабливою для інвесторів, однак, для досягнення успіху необхідна зважена стратегія виходу на ринок.
 • 3. Україна все ще являється одним з ключових гравців на Європейському ринку природного газу… Про сектор природного газу в Україні коротко ~8% Місткість українських підземних газосховищ є найбільшою в Європі (дорівнює майже третині загальної місткості газосховищ ЄС-28) Україна займає третє місце в Європі за доведеними видобувними запасам природного газу (~16% від усіх європейських запасів) Україна займає 4 місце за обсягами видобування природного газу в Європі (~ 8% від загальноєвропейського видобутку) Українська ГТС – найпотужніший транзитний маршрут для експорту російського разу в Європу Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017, Нафтогаз 2 14 місце за обсягами імпорту в Європі 7 місце за обсягами використання природного газу в Європі
 • 4. .. із значним потенціалом запасів природного газу для подальшого розвитку Джерело: Геоінформ 1) Останні наявні дані Запаси природного газу в Україні (станом на 1 січня 2017 р.1) 3 906 млрд куб. м Запаси природного газу в Україні Розподіл запасів природнього газу по областях України Захід (116 родовиц, 111 млрд куб. м) (Волинсько-Подільська, Передкарпатська, Карпатська та Закарпатська нафтогазоносні області) Частка у загальних запасах, % X% Житомирская обл. (7) Івано-Франківська область Інші області Дніпропетровська область Сумська область Полтавська область Крим Луганська область Шельф Чорного моря 4% 4% 35% 4% Львівська область 9% 3% 37% 1% 1% 2% Харківська область Південь (42 родовища, 68 млрд куб. м) (Переддобрудзька, Причорноморсько-Кримська, Азовсько- Березанська, Індоло-Кубанська, та Чорноморська перспективна нафтогазоносні області) Схід (244 родовища, 727 млрд куб. м) (Дніпровсько- Донецька нафтогазоносна область)
 • 5. Проте, в порівнянні з іншими європейськими країнами, запаси природного газу в Україні використовуються не в повній мірі Запаси природного газу та обсяги видобутку в Європі (млрд куб. м, початок 2017 р.1) Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017 1) Останні наявні дані 2) За виключенням спаленого або рециркульованого газу, включаючи газ для зрідження / скраплення. Країна Запаси газу Річний видобуток2 Коефіціент вилучення газу Норвегія 7% Нідерланди 6% Україна 3% Великобританія 20% Румунія 8% Польща 4% Німеччина 19% Італія 15%35 35 91 110 207 591 697 1 763 5 7 4 9 41 18 40 117 Дані базуються на дослідженні BP Statistical Review of World Energy 2017 і використані для цілей бенчмаркінгу. Вони відрізнятися від даних ДНВП «Геоінформ України» 4
 • 6. Державна компанія Укргазвидобування (УГВ) являється найбільшим виробником природного газу в Україні Видобуток природного газу в Україні за компаніями Джерело: Нафтогаз, Асоціація газовидобувних компаній України 5 15.3 4.1 0.01 1.1 Укргазвидобування Приватні виробники Чорноморнафтогаз Укрнафта 20.5 млрд куб. м Загальний видобуток природного газу у 2017 р. (млрд куб. м) Приватні видобувні компанії та їхня частка в приватному видобутку природного газу у 2017 р. (%) Ініші 14% UNBBurisma Geo- Alliance DTEK 18% Total private production ПГНКSmart- Energy 40% 4% 9% 4% КУБ- газ 5% 6% 4.1 млрд куб. м 100%
 • 7. Незважаючи на те, що обсяги споживання природного газу падають з року в рік, Україна все ще змушена здійснювати його імпорт для покриття своїх потреб 21.1 21.3 20.5 20.6 20.5 21.4 20.5 19.9 20.2 20.5 36.6 44.8 32.9 28.0 19.5 16.4 11.1 14.1 27.0 52.6 33.2 42.6 50.4 54.8 59.357.6 66.3 2016 -52% 33.8 2014 201720132012 31.9 2015201120092008 51.9 2010 ВидобутокСпоживання Імпорт Видобуток, імпорт та споживання природного газу в Україні (млрд куб. м / рік, 2008-2017) Джерело: Нафтогаз, Асоціація газовидобувних компаній України За останні 10 років річне споживання газу в країні зменшилося на 52%, проте українського видобутку все ще недостатньо для покриття власних потреб 6
 • 8. Уряд України прагне заохотити видобуток природного газу з метою забезпечення енергетичної незалежності держави 17 15 14 13 11 4 6 9 2 4 11 2 5 2020П 28 2019П 25 2017П 19 23 0 1 2016П 2018П 20 14 13 12 11 10 6 84 317 1 18 2 2018П 2019П 2020П 20 21 15 0 2017П2016П 0 15 3 3 2 2 3 4 1 2 2 22 2 2019П2017П 2018П 5 6 7 0 1 2016П 4 1 2020П 7 Загальний видобуток1 Концепція розвитку газовидобувної галузі України до 2020 р. План нарощування видобутку природного газу згідно з Концепцією 2020 (млрд куб. м / рік) При- ватні вироб ники УГВ 1) Без урахування прогнозних обсягів видобутку ПАТ “Укрнафта” орієнтовно 1,4 млрд куб. м у 2016 р. (згідно з Концепцією 2020) Джерело: Концепція розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року 7 Базовий видобутокІснуючі родовищаНові родовища Суми можуть не сходитися у зв'язку із заокругленням
 • 9. Концепція розвитку газовидобувної галузі України до 2020 р. передбачає ряд заходів, направлених на розвиток видобування природного газу в Україні Положення Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 р. 8 Умови росту Статус Джерело: Концепція розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року Ключові ініціативи Існуючі родовища Нові родовища Ціль: 28 млрд куб. м у 2020 р. Продовження ліцензій для добросовісних власників Вирішення питань спільної діяльності Нові ліцензії, видані місцевими органами влади Покращення процедури обміну геоінформацією Дерегуляція земельних питань Податкова політика на заохочувальній основі Нові правила розробки нафтогазових родовищ Новий кодекс «Про надра» Скасування вимоги щодо переоцінки резервів кожні 5 років Міжнародні стандарти класифікації та категоризації запасів та ресурсів Наявність та доступність супутніх послуг В зоні ризику - В процесі- Виконано Частково / довгострокове завдання • Оптимізація та інтенсифікація експлуатації свердловин: • Буріння нових свердловин на існуючих площах залягання • Буріння пошукових / розвідувальних свердловин, експлуатаційне буріння • Геологорозвідувальні роботи та сейсморозвідка - Капітальний ремонт свердловин - Гідравлічний розрив пласта - Модернізація та будівництво компресорних станцій
 • 10. Україна вже показала хороший прогрес в реформуванні сектору видобування природного газу, проте подальші важливі кроки повинні бути здійснені (1/3) Сфера Проблемні питання Зроблено Необхідно зробити Дозвільна система • Чинна дозвільна система газовидобувної галузі була занадто приписною та зарегульованою • Обов'язковий збір 44 дозволів у 16 органах • Введення вуглеводневого родовища у розробку займало понад 3 роки • Затверджено закон з питань дерегуляції газодобувної промисловості • Зміни передбачають скорочення часу одержання дозвільних документів • Скасовано 14 дозволів та 6 процедур, що проводились різними установами, процес прискорився на > 18 місяців • Розробка та впровадження підходу «єдиного вікна» до вирішення питань, пов'язаних з діяльністю з видобутку Фіскальний режим • Система оподаткування вуглеводнів була складною, дестимулюючою та неефективною • Це створювало несприятливий інвестиційний клімат в галузі • Існував брак інтересу місцевих громад у конструктивній співпраці з галуззю • Введено нові податкові ставки - 12% і 6% в залежності від глибини нової свердловини • Проведено децентралізацію ренти – 5% відрахувань спрямовується на розвиток місцевих громад • Введено привабливу ренту для угод про розподіл продукції - 2% та 1,25% за нафту і газ відповідно • Спрощення системи нарахувань, яка складається з різних ставок ренти, що розраховуються в залежності від основних видів вуглеводнів, глибини, складності видобутку та типу співпраці Земельні питання • Неможливість облаштовувати і використовувати свердловину після розвідувальних робіт до отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку • Необхідність зміни цільового призначення земельної ділянки • Безперервне використання земельної ділянки на період переходу від розвідки до експлуатації на основі договору (до отримання право- встановлюючих документів на землю) • Впроваджено механізм сервітуту, що дозволить використовувати ділянки без зміни їх цільового призначення • Подальше внесення змін до підзаконних актів 3 ! Перші результати реформи та наступні кроки Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України, Національна інвестиційна рада України, аналіз команди 9
 • 11. Україна вже показала хороший прогрес в реформуванні сектору видобування природного газу, проте подальші важливі кроки повинні бути здійснені (2/3) Сфера Проблемні питання Зроблено Необхідно зробити Доступ до надр • Аукціони проводилися на нерегулярній основі • Пропоновані ділянки були невеликими за розміром і нецікавими для інвестора • Практика отримання ліцензій без аукціонів (поза аукціоном було видано близько 90% усіх ділянок) • Аукціони на отримання ліцензій не проводилися з початку 2017 року • Розроблено проект змін для забезпечення рівноправного доступу до надр та скасування практики видачі ліцензій без проведення аукціону • Затвердження розроблених проектів змін • Вирішення інших проблемних питань, пов'язаних із аукціонними процедурами • Ліквідація подвійних стандартів – виключення можливості отримання ліцензій на безконкурентній основі • Скасування необхідності попереднього схвалення різними органами Доступність геологічної інформації • Брак вільного доступу до масивів геологічної інформації • Надрокористувачі у великій мірі мірі позбавлені можливості самостійно оцінювати вакантні ділянки на основі прозорої інформації та номінувати їх на аукціоні • Розроблено проект нового порядку розпорядження геологічною інформацією • Затвердити розроблений проект змін щодо лібералізації обігу геоінформаційних даних • Відкрити доступ до електронних баз даних потенційних ділянок та інформацію про місця залягання, які знаходяться на стадії розробки (обмежене розкриття інформації) Перші результати реформи та наступні кроки 10 Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України, Національна інвестиційна рада України, аналіз команди 3 !
 • 12. Україна вже показала хороший прогрес в реформуванні сектору видобування природного газу, проте подальші важливі кроки повинні бути здійснені (3/3) Сфера Проблемні питання Зроблено Необхідно зробити Обов'язкова оцінка запасів • Вимога повторної державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин кожні 5 років • Вимагала значних витрат часу та коштів • Скасовано вимогу повторної державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин Оцінка впливу на довкілля (ОВД) • Закон щодо проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) вступив в силу, проте підзаконні акти, які мали б роз'яснити механізм здійснення ОВД, не були належним чином розроблені • Компанії не можуть розпочати буріння нових свердловин та продовжити дію спеціальних дозволів, оскільки у них немає ОВД • Довгий термін проходження ОВД – мінімум 5 місяців • Фіналізувати механізм проходження ОВД, забезпечивши його прозорість та зрозумілість • Розробити та прийняти необхідні підзаконні акти • Вдосконалити законодавство та скоротити термін проходження ОВД Перші результати реформи та наступні кроки 11 Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України, Національна інвестиційна рада України, аналіз команди 3 !