SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Sociala medier
i framtidens förvaltning
  Magnus Kolsjö/ Finansdepartementet
Varför ska myndigheter
finnas i sociala medier?
              Foto: FlickrJunkie http://www.flickr.com/photos/rabih/
Bloggar
     http://smulltrie.blogg.se/2010/august/2323.html
Facebook
      http://www.facebook.com
Twitter
     http://twitter.com/Notenor/statuses/21930417982
Forum
    http://www.familjeliv.se/Forum-5-69/m54118529.html#54136665
Omnämnanden i sociala medier
    Arbetsförmedlingen  Försäkringskassan     Skatteverket
    CSN          Migrationsverket      Försvarsmakten
                                     150                                     113                                     75                                     38                                     0
17/8   18/8    19/8    20/8      21/8       22/8

                                     http://www.lissly.com
Omnämnanden i sociala medier
     Forum       Bloggar  Microbloggar
     Sociala nätverk  Bilder  Video
                              600                              450                              300                              150                              0
17/8  18/8    19/8   20/8   21/8      22/8
                              http://www.lissly.com
Varje myndighet skall lämna upplysningar,
vägledning, råd och annan sådan hjälp till
enskilda i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas
i den utsträckning som är lämplig med
hänsyn till frågans art, den enskildes
behov av hjälp och myndighetens
verksamhet.
Ur Förvaltningslagen (1986:223) § 4
                   Foto: stevec77 http://www.flickr.com/photos/stevec77
En innovativ och samverkande
statsförvaltning som är rättssäker och
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service
och tillgänglighet och som därigenom
bidrar till Sveriges utveckling och ett
effektivt EU-arbete.
Målet för statsförvaltningen (prop 2009/10:175)
                         Foto: stevec77 http://www.flickr.com/photos/stevec77
Hur kan myndigheter
delta i sociala medier?
             Foto: FlickrJunkie http://www.flickr.com/photos/rabih/
Lyssna
     Foto: Melvin Gaal (Mindsharing.eu) http://www.flickr.com/photos/94379417@N00/
Lära
    Foto: LexnGer http://www.flickr.com/photos/lexnger
Samtala
     Foto: egevad http://www.flickr.com/photos/egevad
Dela
    Foto: adwriter http://www.flickr.com/photos/adwriter
Konkreta exempel
          Foto: Thomas Hawk http://www.flickr.com/photos/thomashawk
Socialstyrelsens utvecklingsblogg
                http://socialwebb.blogspot.com
Uppsala kommun på Twitter
              http://twitter.com/uppsalakommun
Krisinformation på Twitter
               http://twitter.com/krisinformation
               http://twitter.com/red_krisinformation
Arbetsmiljöverket på Facebook
             http://www.facebook.com/arbetsmiljoverket
Riksantikvarieämbetet på Flickr
             http://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/
Magnus Kolsjö
http://kontakta.magnuskolsjo.se

More Related Content

More from Magnus Kolsjö

Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data
Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna dataSkapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data
Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna dataMagnus Kolsjö
 
Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.
Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.
Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.Magnus Kolsjö
 
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna dataStöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna dataMagnus Kolsjö
 
Varför ska offentlig sektor vara öppen
Varför ska offentlig sektor vara öppenVarför ska offentlig sektor vara öppen
Varför ska offentlig sektor vara öppenMagnus Kolsjö
 
Vilka data efterfrågar utvecklarna?
Vilka data efterfrågar utvecklarna?Vilka data efterfrågar utvecklarna?
Vilka data efterfrågar utvecklarna?Magnus Kolsjö
 
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamheten
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamhetenÖppna data - nytta och utmaningar för verksamheten
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamhetenMagnus Kolsjö
 
Sociala medier i statsförvaltningen
Sociala medier i statsförvaltningenSociala medier i statsförvaltningen
Sociala medier i statsförvaltningenMagnus Kolsjö
 
Offentliga data som plattform för utveckling av nya tjänster
Offentliga data som plattform för utveckling av nya tjänsterOffentliga data som plattform för utveckling av nya tjänster
Offentliga data som plattform för utveckling av nya tjänsterMagnus Kolsjö
 
E-tjänster I Framtiden
E-tjänster I FramtidenE-tjänster I Framtiden
E-tjänster I FramtidenMagnus Kolsjö
 
Offentlig förvaltning 2.0
Offentlig förvaltning 2.0Offentlig förvaltning 2.0
Offentlig förvaltning 2.0Magnus Kolsjö
 
0900513 Nya Förutsättningar För Samordning och Standarder
0900513 Nya Förutsättningar För Samordning och Standarder0900513 Nya Förutsättningar För Samordning och Standarder
0900513 Nya Förutsättningar För Samordning och StandarderMagnus Kolsjö
 
090422 Så ska regeringen satsa hårdare på e-tjänster
090422 Så ska regeringen satsa hårdare på e-tjänster090422 Så ska regeringen satsa hårdare på e-tjänster
090422 Så ska regeringen satsa hårdare på e-tjänsterMagnus Kolsjö
 

More from Magnus Kolsjö (12)

Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data
Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna dataSkapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data
Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data
 
Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.
Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.
Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.
 
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna dataStöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data
 
Varför ska offentlig sektor vara öppen
Varför ska offentlig sektor vara öppenVarför ska offentlig sektor vara öppen
Varför ska offentlig sektor vara öppen
 
Vilka data efterfrågar utvecklarna?
Vilka data efterfrågar utvecklarna?Vilka data efterfrågar utvecklarna?
Vilka data efterfrågar utvecklarna?
 
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamheten
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamhetenÖppna data - nytta och utmaningar för verksamheten
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamheten
 
Sociala medier i statsförvaltningen
Sociala medier i statsförvaltningenSociala medier i statsförvaltningen
Sociala medier i statsförvaltningen
 
Offentliga data som plattform för utveckling av nya tjänster
Offentliga data som plattform för utveckling av nya tjänsterOffentliga data som plattform för utveckling av nya tjänster
Offentliga data som plattform för utveckling av nya tjänster
 
E-tjänster I Framtiden
E-tjänster I FramtidenE-tjänster I Framtiden
E-tjänster I Framtiden
 
Offentlig förvaltning 2.0
Offentlig förvaltning 2.0Offentlig förvaltning 2.0
Offentlig förvaltning 2.0
 
0900513 Nya Förutsättningar För Samordning och Standarder
0900513 Nya Förutsättningar För Samordning och Standarder0900513 Nya Förutsättningar För Samordning och Standarder
0900513 Nya Förutsättningar För Samordning och Standarder
 
090422 Så ska regeringen satsa hårdare på e-tjänster
090422 Så ska regeringen satsa hårdare på e-tjänster090422 Så ska regeringen satsa hårdare på e-tjänster
090422 Så ska regeringen satsa hårdare på e-tjänster
 

Sociala medier i framtidens förvaltning

 • 1. Sociala medier i framtidens förvaltning Magnus Kolsjö/ Finansdepartementet
 • 2. Varför ska myndigheter finnas i sociala medier? Foto: FlickrJunkie http://www.flickr.com/photos/rabih/
 • 3. Bloggar http://smulltrie.blogg.se/2010/august/2323.html
 • 4. Facebook http://www.facebook.com
 • 5. Twitter http://twitter.com/Notenor/statuses/21930417982
 • 6. Forum http://www.familjeliv.se/Forum-5-69/m54118529.html#54136665
 • 7. Omnämnanden i sociala medier Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Skatteverket CSN Migrationsverket Försvarsmakten 150 113 75 38 0 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 http://www.lissly.com
 • 8. Omnämnanden i sociala medier Forum Bloggar Microbloggar Sociala nätverk Bilder Video 600 450 300 150 0 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 http://www.lissly.com
 • 9. Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Ur Förvaltningslagen (1986:223) § 4 Foto: stevec77 http://www.flickr.com/photos/stevec77
 • 10. En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Målet för statsförvaltningen (prop 2009/10:175) Foto: stevec77 http://www.flickr.com/photos/stevec77
 • 11. Hur kan myndigheter delta i sociala medier? Foto: FlickrJunkie http://www.flickr.com/photos/rabih/
 • 12. Lyssna Foto: Melvin Gaal (Mindsharing.eu) http://www.flickr.com/photos/94379417@N00/
 • 13. Lära Foto: LexnGer http://www.flickr.com/photos/lexnger
 • 14. Samtala Foto: egevad http://www.flickr.com/photos/egevad
 • 15. Dela Foto: adwriter http://www.flickr.com/photos/adwriter
 • 16. Konkreta exempel Foto: Thomas Hawk http://www.flickr.com/photos/thomashawk
 • 17. Socialstyrelsens utvecklingsblogg http://socialwebb.blogspot.com
 • 18. Uppsala kommun på Twitter http://twitter.com/uppsalakommun
 • 19. Krisinformation på Twitter http://twitter.com/krisinformation http://twitter.com/red_krisinformation
 • 20. Arbetsmiljöverket på Facebook http://www.facebook.com/arbetsmiljoverket
 • 21. Riksantikvarieämbetet på Flickr http://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/