Varför ska offentlig sektor vara öppen

487 views

Published on

Min presentation från torsdagens seminarium om gallring av webbsidor på Offentliga rummet 2012. Min del av seminariet handlade om varför offentlig sektor ska vara öppen.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Varför ska offentlig sektor vara öppen

  1. 1. www.pwc.se/eforvaltningVarför ska offentligsektor vara öppen?
  2. 2. Varför har vi offentlighetsprincipen?”Wi eftersinnat then stora båtnad Allmänheten af enrättskaffens Skrifwe- och Tryckfrihet tilflyter, i thet enobehindrad inbördes uplysning uti hwarjehanda nyttigaämnen, icke allenast länder til Wettenskapers och godaslögders upodling och utspridande, utan ock gifwer enhwar af Wåre trogne undersåtare ömnigare tilfälle, at thessbättre känna och wärdera et wisligen inrättadt Regerings-sätt; Äfwen som ock thenna frihet bör anses för ett af thebästa hielpemedel til Sedernas förbättring och Laglyd-nadens befrämjande, tå missbruk och olagligheter genomtrycket blifwa för Allmänhetens ögon ådagalagde.”(Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 2. Decembr. 1766.)Varför ska offentlig sektor vara öppen? 31 maj 2012PwC 2
  3. 3. Varför har vi offentlighetsprincipen?”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidigupplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att tagadel av allmänna handlingar.”(Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §)Varför ska offentlig sektor vara öppen? 31 maj 2012PwC 3
  4. 4. Ny teknik skapar möjligheter för större öppenhetoch ökad delaktighet”Ett centralt område i deklarationen är att öppna upp denoffentliga förvaltningen så att offentlig information ochtjänster kan återanvändas av olika aktörer, förbättrainsynen i ärendeprocesser, samt att hitta nya och effektivasätt att involvera medborgare och företag ipolicyprocesser... Genom de nya sociala och interaktivamedier som vuxit fram de senaste åren skapas nyaförutsättningar för förvaltningens kontakter medmedborgare och företag.”(Prop. 2009/10:175 sid. 68)Varför ska offentlig sektor vara öppen? 31 maj 2012PwC 4
  5. 5. Större öppenhet och ökad tillgänglighet stärkerenskildas utvecklingsförmåga”Dessutom bör e-förvaltning stärka öppenheten ochmedborgares, företags och organisationers utvecklings-förmåga i syfte att skapa största möjliga samlad nytta isamhället. En viktig utgångspunkt är att IT och e-tjänsterska användas för att förbättra tillgängligheten tillförvaltningen för medborgare och företag, oberoende avt.ex. bostadsort, verksamhetsort, ålder eller funktions-nedsättning.”(Prop. 2009/10:175 sid. 68-69)Varför ska offentlig sektor vara öppen? 31 maj 2012PwC 5
  6. 6. Elektroniskt utlämnande har många fördelar”Regleringen i 2 kap. 13 § TF innebär dock inte någotförbud mot att också i andra fall lämna ut handlingarelektroniskt. Regeringen har dessutom i olika sammanhangframhållit att det ofta är både effektivt och ändamålsenligtatt information lämnas ut i elektronisk form… I dettasammanhang bör också uppmärksammas att en myndighetenligt 6 kap. 6 § OSL på begäran ska ge en enskild tillfälleatt själv använda tekniska hjälpmedel för automatiseradbehandling som myndigheten förfogar över.”(Prop. 2009/10:175 sid. 159)Varför ska offentlig sektor vara öppen? 31 maj 2012PwC 6
  7. 7. Förstör inte sammanhangen”Det är bedrövligt att de tidigare länkarna nu inte fungerar.Jag måste nu programmera om flera delar av minalösningar som hämtade data från riksdagens webbplats.Än värre är att många av de nya länkarna inte är särskiltväldesignade.Länkar är det som gör att webben blir en webb. Riksdagenär fundamentet för mycket sammhällsinformation. Det vorejättebra om den behandlades med den långsiktighet ochrespekt den förtjänar.”(http://utveckling.riksdagen.se/2012/svar-pa-synpunkter-om-gamla-lankar-som-inte-fungerar/#comment-940)Varför ska offentlig sektor vara öppen? 31 maj 2012PwC 7
  8. 8. Jag samtalar gärna vidare... Magnus Kolsjö Manager magnus.kolsjo@se.pwc.com 010-212 49 49© 2012 All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC."PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firmsof the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide anyservices to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professionaljudgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exerciseof another member firms professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.

×