SlideShare a Scribd company logo
Rast Studimi:
Pegasus Insurance Consulting inc.
Permbajtja

Veshtrim rreth cmimeve


 Veshtrim rreth polices se sigurimit qe
 aktualisht klientit I mungon

      Veshtrim rreth polices aktuale te sigurimit
      te klientit

        Analize e detajuar e polices se sigurimit
        te Klientit
SIGURIMI I PERGJEGJESISE TREGTARE

[Emri i Klientit] ,Institucion arsimor

Nga:Jay Radov
Pegasus Insurance Consulting, Inc
Maj 2011

Komente, rekomandime dhe pyetje në lidhje me
[Klientin] per Programin e Sigurimeve Tregtare
Veshtrimi reth cmimit
• Nje menyre e klientit per te kursyer para ne
 programin e tij te sigurimit tregtar eshte
 Procesi I tenderimit konkurues.

• Nqs klienti ka raporte te mira humbje per 5
 vitet e fundit para rinovimit te kontrates te
 sigurimit shpresohet per 20%-25% reduktim
 ne cmim.
Procesi I tenderimit konkurrues
• 1-Klienti duhet te kryej kete proces
 konkurrues tenderimi cdo 3 vjet.Perndryshe
 nqs klienti ka kryer nje proces konkurrues te
 tenderimit me shpesh se cdo 3 vjet,nuk do te
 jete ne gjendje per tu siguruar.
• 2-Kienti nuk duhet te shkoje permes Procesit
 te tenderimit konkurrues vetem per te
 mbajtur agjentin e tij aktual.(Broker).
• 3-Ky proces tenderimi mund te kryhet ne keto
 kompani sigurimi:Philadelphia,Chubb etj.
SEKSIONI II.
Veshtrim rreth polices se sigurimit qe klientit aktualisht I mungon 

Ka 2 lloje police sigurimi tregtare që [Klienti]  aktualisht nuk I ka,  por qe  duhet 
patjetër të blejë.


 Sigurimi I pergjegjesise kibernetike 
•  Ky sigurim është vetëm per 10 vjet.
•  Ka te beje me sferen e nje lendimi personal etj duke mashtruar permes formave
  te ndryshme elektronike (si publicitet etj) nga te tjere persona. Sigurimi i prones kibernetike
•  mbulon dëme specifike në sistemin kompjuterik qe vijne si pasoje e qasjeve të
  paautorizuara ne sistem.
Polica e sigurimit per pergjegjesine kibernetike ofron
        zakonisht keto mbulime:
 Mbulim per sistemet kompjuterike(networks)
 Ne rast se demtohen te dhënat dhe/ose sistemet kompjuterike nga:
 (a) transmetimi i një virusi kompjuterik ose
 (b) shkatërrimi i te dhënave elektronike;

 Mbulim per demtimin e prones kibernetike
• Ky mbulim kushton $250.000

 Mbulimi për shkelje të privatesise.
 Ku thuhet se informacioni konfidencial ka qenë shkelur apo vjedhur.

 Ekziston një lloj mbulimi- lidhur me përmbajtjen e webfaqeve
 reklamuese për të tjerët të një institucioni - por [Klienti] nuk ka nevojë
 për këtë mbulim të veçantë.
Seksioni III
 Veshtrim rreth polices aktuale te sigurimit te klientit 
SIGURIMI I PERGJEGJESISE TREGTARE

 Eshtë vërejtur se [Klienti] nuk kanë asnjë sigurim përgjegjësie për lendime
 trupore per studentët e institucionit arsimor etj neper udhëtime studimore te
 sponsorizuara jashtë vendit .

 Nëse institucioni arsimor perkates I Klientit nuk sponsorizon udhëtime
 studimore për studentët e saj jashtë vendit, atëherë sigurimi nuk është i
 nevojshëm.N.q.s institucioni ka sponsor per keto udhetime ,atëherë eshte I
 nevojshem ky sigurim.

 Zevendesimi I polices se vjeter te sigurimit ‘’Pergjegjesia Profesionale e
 Mesuesve’’ nga kompania Chubb ,me polices ‘’Pergjegjesia e drejtoreve dhe
 zyrtareve ‘’ qe perfshin edhe policen e pare te sigurimit.
Seksioni IV
 Analizë të detajuar e polices se sigurimit te klientit
Përgjegjësia e përgjithshme tregtare ("CGL")
 Përjashton mbulimin për punonjësit e një firme të cilët janë paditur për
 lëndime trupore apo personale, dëmtim të pronës.etj,nga një punonjës.

 Nuk ofron mbulim për punonjësit dhe personat qe pesojne qellimisht
 lëndim trupor per te siguruar shërbime profesionale mjekësore.

 Nëpërmjet CGL(ofruar per shkollat),[Klienti] ka mbulim për shërbime
 mjekësore per trajnerët atletike duke vepruar brenda fushës së detyrave
 te tyre.

 CGL I ofron Klientit,mbulim shumë të kufizuar të ndotjes se mjedisit(CGL
 24 15 10 01).Ky mbulim kufizon përjashtimin per lëndim trupor dhe per
 pronën (dëmet e shkaktuara nga shpërndarja e "ndotësve" nga çdo
 subjekt i cili është (ose ishte)në pronësi ose me qira nga [Klienti].
…
 SIGURIMI i PERGJEGJESISE NDAJ NDOTJES.

Përjashtimi I ndotjes do të zbatohet për shpërndarjen e "ndotësve“:
(a) pjesërisht nënsipërfaqe ose
(b) te cilet u groposen nën sipërfaqe dhe pastaj u ekspozuan nga erozioni,gërmimi
  ,etj.Nëpërmjet Përgjegjësise se Përgjithshme(ofruar per Shkollat ) nga Filadelfia:
• [Klienti] ka mbulim për plagosje ose dëmtim fizik të pronës nga një zjarr ose
  aksident në ndonjë laborator të shkencës, ndërsa mësimi është duke u zhvilluar në
  këtë laborator.
• Ky mbulim, megjithatë, është i kufizuar në 50.000 $. CGL e Klientit ka një miratim te titulluar 'Kolegje apo shkolla (Forma Limituar)' i cili
 nuk lejon mbulim për lëndim trupor të ndonjë personi, ndërsa praktikon ose mer
 pjesë në ndonjë sport ose garë atletike,etj.
Pergjegjesia e Drejtuesve dhe Zyrtareve(1) dhe
     Pergjegjesia ndaj rreziqeve ne praktikat e
            punesimit(2)
 Kompanitë e sigurimit mund të vendosin polica sigurimi per pergjegjesite e
 mesiperme, vetem me pelqimin e zoteruesit te polices ,Klientit. Për shkak se kompanitë e sigurimeve duhet të marrin pëlqimin e Klientit,secili
 prej këtyre llojeve të policave siguruese përmban një të ashtuquajtur'
 klauzolë çekiç '. Çfarë është një klauzolë ‘’çekiç’’?
Një dispozitë që thotë se:nëse polica mban pëlqimin per një zgjidhje që është:(i)
  propozuar nga siguruesi saj dhe(Ii) e pranueshme për paditësit,atëherë
  kompania e sigurimeve për të tilla kerkesa si detyrim max do të ketë shumen
  e zgjidhjes së propozuar, plus shpenzimet e mbrojtjes se siguruesit pas dates
  se polices .
Sigurimi I Përgjegjësive Shtese Tregtare(Polica Shtese)

Teknikisht, kjo police sigurimi nuk është një police ombrellë(cader), dhe kështu nuk
  do
të përdoret termi "ombrellë" për të përshkruar dallimin në mes të një police tregtare
ombrellë dhe një police shtese.
Sigurimi i pergjgjesise tregtare
Pyetje?

More Related Content

More from Vilma Hoxha

Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Vilma Hoxha
 
Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)
Vilma Hoxha
 
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Vilma Hoxha
 
Sistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamikSistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamik
Vilma Hoxha
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
Vilma Hoxha
 
Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''
Vilma Hoxha
 
Farley & suthers company
Farley & suthers companyFarley & suthers company
Farley & suthers company
Vilma Hoxha
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARA
Vilma Hoxha
 
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punesMaredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Vilma Hoxha
 
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Vilma Hoxha
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
Vilma Hoxha
 
Pronesia intelektuale
Pronesia intelektualePronesia intelektuale
Pronesia intelektuale
Vilma Hoxha
 
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Vilma Hoxha
 
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europianeMbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Vilma Hoxha
 
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Vilma Hoxha
 

More from Vilma Hoxha (15)

Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
 
Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)
 
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
 
Sistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamikSistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamik
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
 
Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''
 
Farley & suthers company
Farley & suthers companyFarley & suthers company
Farley & suthers company
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARA
 
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punesMaredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
 
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Pronesia intelektuale
Pronesia intelektualePronesia intelektuale
Pronesia intelektuale
 
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
 
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europianeMbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
 
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
 

Sigurimi i pergjgjesise tregtare

 • 2. Permbajtja Veshtrim rreth cmimeve Veshtrim rreth polices se sigurimit qe aktualisht klientit I mungon Veshtrim rreth polices aktuale te sigurimit te klientit Analize e detajuar e polices se sigurimit te Klientit
 • 3. SIGURIMI I PERGJEGJESISE TREGTARE [Emri i Klientit] ,Institucion arsimor Nga:Jay Radov Pegasus Insurance Consulting, Inc Maj 2011 Komente, rekomandime dhe pyetje në lidhje me [Klientin] per Programin e Sigurimeve Tregtare
 • 4. Veshtrimi reth cmimit • Nje menyre e klientit per te kursyer para ne programin e tij te sigurimit tregtar eshte Procesi I tenderimit konkurues. • Nqs klienti ka raporte te mira humbje per 5 vitet e fundit para rinovimit te kontrates te sigurimit shpresohet per 20%-25% reduktim ne cmim.
 • 5. Procesi I tenderimit konkurrues • 1-Klienti duhet te kryej kete proces konkurrues tenderimi cdo 3 vjet.Perndryshe nqs klienti ka kryer nje proces konkurrues te tenderimit me shpesh se cdo 3 vjet,nuk do te jete ne gjendje per tu siguruar. • 2-Kienti nuk duhet te shkoje permes Procesit te tenderimit konkurrues vetem per te mbajtur agjentin e tij aktual.(Broker). • 3-Ky proces tenderimi mund te kryhet ne keto kompani sigurimi:Philadelphia,Chubb etj.
 • 6. SEKSIONI II. Veshtrim rreth polices se sigurimit qe klientit aktualisht I mungon  Ka 2 lloje police sigurimi tregtare që [Klienti]  aktualisht nuk I ka,  por qe  duhet  patjetër të blejë.  Sigurimi I pergjegjesise kibernetike  • Ky sigurim është vetëm per 10 vjet. • Ka te beje me sferen e nje lendimi personal etj duke mashtruar permes formave te ndryshme elektronike (si publicitet etj) nga te tjere persona.  Sigurimi i prones kibernetike • mbulon dëme specifike në sistemin kompjuterik qe vijne si pasoje e qasjeve të paautorizuara ne sistem.
 • 7. Polica e sigurimit per pergjegjesine kibernetike ofron zakonisht keto mbulime:  Mbulim per sistemet kompjuterike(networks) Ne rast se demtohen te dhënat dhe/ose sistemet kompjuterike nga: (a) transmetimi i një virusi kompjuterik ose (b) shkatërrimi i te dhënave elektronike;  Mbulim per demtimin e prones kibernetike • Ky mbulim kushton $250.000  Mbulimi për shkelje të privatesise. Ku thuhet se informacioni konfidencial ka qenë shkelur apo vjedhur.  Ekziston një lloj mbulimi- lidhur me përmbajtjen e webfaqeve reklamuese për të tjerët të një institucioni - por [Klienti] nuk ka nevojë për këtë mbulim të veçantë.
 • 8. Seksioni III Veshtrim rreth polices aktuale te sigurimit te klientit  SIGURIMI I PERGJEGJESISE TREGTARE  Eshtë vërejtur se [Klienti] nuk kanë asnjë sigurim përgjegjësie për lendime trupore per studentët e institucionit arsimor etj neper udhëtime studimore te sponsorizuara jashtë vendit .  Nëse institucioni arsimor perkates I Klientit nuk sponsorizon udhëtime studimore për studentët e saj jashtë vendit, atëherë sigurimi nuk është i nevojshëm.N.q.s institucioni ka sponsor per keto udhetime ,atëherë eshte I nevojshem ky sigurim.  Zevendesimi I polices se vjeter te sigurimit ‘’Pergjegjesia Profesionale e Mesuesve’’ nga kompania Chubb ,me polices ‘’Pergjegjesia e drejtoreve dhe zyrtareve ‘’ qe perfshin edhe policen e pare te sigurimit.
 • 9. Seksioni IV Analizë të detajuar e polices se sigurimit te klientit Përgjegjësia e përgjithshme tregtare ("CGL")  Përjashton mbulimin për punonjësit e një firme të cilët janë paditur për lëndime trupore apo personale, dëmtim të pronës.etj,nga një punonjës.  Nuk ofron mbulim për punonjësit dhe personat qe pesojne qellimisht lëndim trupor per te siguruar shërbime profesionale mjekësore.  Nëpërmjet CGL(ofruar per shkollat),[Klienti] ka mbulim për shërbime mjekësore per trajnerët atletike duke vepruar brenda fushës së detyrave te tyre.  CGL I ofron Klientit,mbulim shumë të kufizuar të ndotjes se mjedisit(CGL 24 15 10 01).Ky mbulim kufizon përjashtimin per lëndim trupor dhe per pronën (dëmet e shkaktuara nga shpërndarja e "ndotësve" nga çdo subjekt i cili është (ose ishte)në pronësi ose me qira nga [Klienti].
 • 10. … SIGURIMI i PERGJEGJESISE NDAJ NDOTJES. Përjashtimi I ndotjes do të zbatohet për shpërndarjen e "ndotësve“: (a) pjesërisht nënsipërfaqe ose (b) te cilet u groposen nën sipërfaqe dhe pastaj u ekspozuan nga erozioni,gërmimi ,etj. Nëpërmjet Përgjegjësise se Përgjithshme(ofruar per Shkollat ) nga Filadelfia: • [Klienti] ka mbulim për plagosje ose dëmtim fizik të pronës nga një zjarr ose aksident në ndonjë laborator të shkencës, ndërsa mësimi është duke u zhvilluar në këtë laborator. • Ky mbulim, megjithatë, është i kufizuar në 50.000 $.  CGL e Klientit ka një miratim te titulluar 'Kolegje apo shkolla (Forma Limituar)' i cili nuk lejon mbulim për lëndim trupor të ndonjë personi, ndërsa praktikon ose mer pjesë në ndonjë sport ose garë atletike,etj.
 • 11. Pergjegjesia e Drejtuesve dhe Zyrtareve(1) dhe Pergjegjesia ndaj rreziqeve ne praktikat e punesimit(2)  Kompanitë e sigurimit mund të vendosin polica sigurimi per pergjegjesite e mesiperme, vetem me pelqimin e zoteruesit te polices ,Klientit.  Për shkak se kompanitë e sigurimeve duhet të marrin pëlqimin e Klientit,secili prej këtyre llojeve të policave siguruese përmban një të ashtuquajtur' klauzolë çekiç '.  Çfarë është një klauzolë ‘’çekiç’’? Një dispozitë që thotë se:nëse polica mban pëlqimin per një zgjidhje që është:(i) propozuar nga siguruesi saj dhe(Ii) e pranueshme për paditësit,atëherë kompania e sigurimeve për të tilla kerkesa si detyrim max do të ketë shumen e zgjidhjes së propozuar, plus shpenzimet e mbrojtjes se siguruesit pas dates se polices .
 • 12. Sigurimi I Përgjegjësive Shtese Tregtare(Polica Shtese) Teknikisht, kjo police sigurimi nuk është një police ombrellë(cader), dhe kështu nuk do të përdoret termi "ombrellë" për të përshkruar dallimin në mes të një police tregtare ombrellë dhe një police shtese.