SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Altın - Gümüș - Platin - Paladyum
Güvenli Saklama - Ticaret
SHANDA
PRECIOUS
METALS
Prestijli markası SHANDA PRECIOUS METALS altında, Shanda Consult fiziki altın, gümüș,
platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerle ilgili
saklama ve ticaret hizmetini sunar.
Müșteri kitlemiz, yatırım fonları, portfolyo ve varlık yöneticileri, sigorta șirketleri, bankalar
ve șirketler gibi özel șahıs ve kurumsal yatırımcılardan olușur.
Banka veya finans șirketi olmayan bağımsız bir aile șirketi olarak kıymetli madenler saklama
ve ticaret hizmetlerimiz, finans piyasalarinin mevzuatına tabi olmayıp CRS (Common
Reporting Standard) ve Ülkelerarası Otomatik Bilgilendirme Mekanizması ile finans
kurumları için geçerli olan kurallar kapsamında değildir.
Kıymetli madenler saklama ve ticaret hizmetlerimizi Lihtenștayn’deki merkez depolama
tesislerinde verirken Londra, Frankfurt, Zürih, Dubai, Singapur, Hong Kong ve Panama’da da
güvenli saklama hizmetimiz mevcuttur.
Saklanmamızda olan müșteri varlıkları tam kapsamlı olarak müșteri adına sigortalanmaktadır.
(Bunun tersine bankalar, genellikle sadece kendi sigorta kapsamı dahilinde güvenlik sunar.)
Tesislerimizde saklanmakta olan kıymetli madenler müșterilerimizin talebi üzerine istendiği
zaman teslim edilir. Uluslararası güvenli nakliyat konusunda memnuniyetle yardımcı oluruz.
Birkaç kıymetli maden paradan (en küçük müșterimiz) 12 tona kadar (en büyük müșterimiz)
– hiç bir müșteri bizim için fazla küçük veya büyük değildir.
Müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama, ayrı ve mühürlenmiș kutularda (yukarıda),
müstakil özel kasa dairelerinde (așağıda, 31,1 kg standart gümüș külçelerle),
kiralık müstakil büyük (sağda) ya da küçük kasalarda (sonraki sayfada) mümkündür.
Azami güvenlik sağlayan saklama tesisleri
Müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmetlerimizden yararlanmanız için,
genel kasa dairelerimiz, kiralik özel kasa dairelerimiz veya kiralık müstakil büyük ya da
küçük kasalarımızdan seçebilirsiniz.
Saklama tesislerimiz, varolan en yüksek güvenlik derecelerinden,
10uncu güvenlik sınıfına sahiptir.
Kasa dairelerimize girmek için “altı-göz ilkesi” uygulanmaktadır.
İsviçre uzmanlarından tasarlanıp gerçekleștirilen son teknoloji güvenlik sistemi, binanın her
köșesinde en yüksek seviyede güvenlik sağlamaktadır.
Müșteri namına kayıtlı kasa daireleri ve müstakil kasalar sadece müșteriyle birlikte, onun
özel parolasıyla açlabilir.
Müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmetlerimiz
Bankalar genellikle müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmetini sunmaz, özellikle
büyük miktarlar söz konusuysa. Halbuki biz, müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama
hizmeti sunarız ki, müșterilerimiz kıymetli madenlerinin gereçk yasal sahipleri olur.
Müșteri namına kayıtlı olmayan saklamayla, müșteri, kıymetli madenlerinin yasal sahibi
olmayıp sadece bankanın sahip olduğu belirli kıymetli madenlerin belirli miktarında hak
sahibi olup spesifik külçe veya madeni paraların yasal sahibi değildir.
Böyle durumlarda, müșterinin kıymetli madenleri gerçekte bankanın kendi varlıklarında ve
kendi bilançosunda kalmaktadır.
Bizimle saklanılan altın, gümüș, platin veya paladyum, kasa dairelerimizdeki diğer
müșterilerimize ait olan kıymetli madenlerden özel kutularda içerisinde tamamen ayrı olarak
muhafaza edilmekte ve külçelerle saklama kutularının mühür seri numaraları müșteri adına
tanzim edilen stok raporlarında belirtilir.
Müșterilerimizin kıymetli madenleri bizim veya bașkasının varlıklar dahilinde
bulunmamaktadır; yasal sahipleri tamamen müșterilerimizdir.
Bunun avantajları ortadadır:
Müșterilerimizin varlıkları üçüncü șahısların alacak talepleri veya
kendi iflasımız riskine maruz kalmaz.
Müșteri adına sigorta
Tarafımızdan saklanılan bütün kıymetli madenler müșteri adına müstakil olarak muhafaza
edildiği gibi, müșterilerimizin kıymetli madenleri yine müșterilerimiz adına tam kapsamlı
olarak (güveni kötüye kullanma riski dahil) sigortalanmaktadır. Sigorta sertifikasi
müșterilerimiz adına tanzim edilir.
Fiktif antrepo
Altın, Avrupa Birliği ve birçok bașka ülkede KDV’den muaftır. Fakat beyaz kıymetli maden-
lerin ticari ișlemleri KDV’ye tabidir.
Müșterilerimiz, kıymetli madenler veya elmas ya da güzel sanatlar eserleri gibi bașka değerli
varlıklarının depolanması için fiktif antrepo (gümrüksüz muhafaza) hizmetimizden faydalan-
abilir. Kiralık kasalar da fiktif antrepo olarak deklare edilebilir.
Kurum içi kıymetli madenler ticareti
Farklı ağirlıklarda külçe veya madeni paralar olarak kıymetli madenlerin satıșını ve geri
alımını, nakliyeye ihtiyaç olmadan ve rekabetli fiyatlara, Lihtenștayn’de kendi bünyemizde
gerekleștirmekteyiz.
Bütün stoklarımız LBMA standardı ya da daha yüksek standarttadır.
Müșterilerimiz, bizden aldıkları kıymetli madenleri bașka bir lokasyonda saklamak iserse
dünya çapında teslimat hizmetlerimizden faydalanabilir.
Külçe olarak altın, gümüș, platin ve paladyum, madeni para olaraksa altın ve gümüș satıș ve
geri alım hizmetini sunmaktayız. Satıș ve geri alımlarımızda Avro (EUR), Isviçre Frangı (CHF),
Amerikan Doları (USD) ve özel mutabakata tabi olarak bașka para birimlerini kabul etmek-
teyiz. Ayrıca, vadeli ișlemler ve risk azaltma (hedging) hizmetlerimiz mevcut olup ișbirliğı
yaptığımız bankalardan altın ve gümüș teminatlı kredi konusunda yardımcı olabiliriz.
Altın spot değer değișimi Gümüș spot değer değișimi
USD EUR USD EUR
2003 19,7% 0,5% 23,9% 4,1%
2004 5,3% -2,7% 14,9% 6,1%
2005 20,0% 36,8% 33,4% 52,1%
2006 23,0% 10,6% 46,6% 31,7%
2007 30,9% 18,4% 14,6% 3,6%
2008 5,6% 10,5% -23,0% -19,5%
2009 23,4% 20,7% 47,6% 44,3%
2010 29,5% 38,8% 83,0% 96,2%
2011 10,1% 14,2% -10,2% -6,9%
2012 7,0% 4,9% 8,3% 6,2%
2013 -28,3% -31,2% -35,9% -38,5%
2014 -1,5% 12,1% -19,6% -8,5%
2015 -10,4% -0,3% -11,5% -1,5%
2016 9,1% 12,4% 17,3% 20,9%
2017 13,6% -1,0% 7,1% -6,7%
2018 2,0% -0,2% -4,0% -6,0%
Yıllık ortalama: 9,9% 9,0% 12,0% 11,1%
Kaynak: goldprice.org and silverprice.org, 08 April 2018
Altın ve gümüș – uzun vadede güvenli bir yatırım
Gümüș piyasaları, altın piyasasından daha volatilken (oynakken), uzun vadede her ikisi de
güvenli yatırım araçlarıdır. Birçok varlıklı kiși ve aileler fiziki altın ve gümüșe yatırım yapar ve
bu varlıklarını nsilden nesile devreder.
Geçmișteki fiyatlar gelecekte tekrarlanmayabilir.
Lütfen, güvendiğiniz kaynaklara dayanarak kendi fikrinizi olușturunuz.
NEDEN BIZIMLE?
Yüksek emniyetli, 10uncu güvenlik sınıfında saklama tesisleri, Avrupanın kalbinde
Satıș ve geri satınalma kendi bünyemizde
Ticari ișlemler ve saklama hizmetlerimizde çok uygun fiyatlar
Dahili fiktif antrepo
AB dıșı fakat AEA dahilinde
Dünya çapında teslim
Banka sistemi dıșında saklama hizmeti
Müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmeti
Bireysel muhafaza imkanı
Detaylı stok raporları, külçe ve mühür numaralarıyla
Üçüncü șahıs alacak riski yok – iflas riski yok
Müșteri adına sigorta
Ful sigorta kapsamı, güveni kötüye kullanma riski dahil
Londra, Frankfurt, Zürih, Dubai, Singapur, Hong Kong veya Panama’da alternatif saklama imkanı
Varlıklarınıza 24/7 ulașım imkanı (depoya giriș imkanı)
% 100 gizlilik ilkesi
SHANDA
PRECIOUS
METALS
Daha fazla bilgi için ya da toplantı ayarlamak için lütfen temasa geçiniz:
Mr Stefan Nolte (stefan.nolte@shandaconsult.com, +357 222 72 301), or
Mrs Bettina Borongics (bettina.borongics@shandaconsult.com, +357 222 72 303)
Shanda Consult Ltd
73, Makarios Avenue, Floor 5
1070 Nicosia - Republic of Cyprus
https://preciousmetals.shandaconsult.com

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Shanda Precious Metal Brochure - Turkish

 • 1. Altın - Gümüș - Platin - Paladyum Güvenli Saklama - Ticaret SHANDA PRECIOUS METALS
 • 2.
 • 3. Prestijli markası SHANDA PRECIOUS METALS altında, Shanda Consult fiziki altın, gümüș, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerle ilgili saklama ve ticaret hizmetini sunar. Müșteri kitlemiz, yatırım fonları, portfolyo ve varlık yöneticileri, sigorta șirketleri, bankalar ve șirketler gibi özel șahıs ve kurumsal yatırımcılardan olușur. Banka veya finans șirketi olmayan bağımsız bir aile șirketi olarak kıymetli madenler saklama ve ticaret hizmetlerimiz, finans piyasalarinin mevzuatına tabi olmayıp CRS (Common Reporting Standard) ve Ülkelerarası Otomatik Bilgilendirme Mekanizması ile finans kurumları için geçerli olan kurallar kapsamında değildir. Kıymetli madenler saklama ve ticaret hizmetlerimizi Lihtenștayn’deki merkez depolama tesislerinde verirken Londra, Frankfurt, Zürih, Dubai, Singapur, Hong Kong ve Panama’da da güvenli saklama hizmetimiz mevcuttur. Saklanmamızda olan müșteri varlıkları tam kapsamlı olarak müșteri adına sigortalanmaktadır. (Bunun tersine bankalar, genellikle sadece kendi sigorta kapsamı dahilinde güvenlik sunar.) Tesislerimizde saklanmakta olan kıymetli madenler müșterilerimizin talebi üzerine istendiği zaman teslim edilir. Uluslararası güvenli nakliyat konusunda memnuniyetle yardımcı oluruz. Birkaç kıymetli maden paradan (en küçük müșterimiz) 12 tona kadar (en büyük müșterimiz) – hiç bir müșteri bizim için fazla küçük veya büyük değildir.
 • 4. Müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama, ayrı ve mühürlenmiș kutularda (yukarıda), müstakil özel kasa dairelerinde (așağıda, 31,1 kg standart gümüș külçelerle), kiralık müstakil büyük (sağda) ya da küçük kasalarda (sonraki sayfada) mümkündür.
 • 5. Azami güvenlik sağlayan saklama tesisleri Müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmetlerimizden yararlanmanız için, genel kasa dairelerimiz, kiralik özel kasa dairelerimiz veya kiralık müstakil büyük ya da küçük kasalarımızdan seçebilirsiniz. Saklama tesislerimiz, varolan en yüksek güvenlik derecelerinden, 10uncu güvenlik sınıfına sahiptir. Kasa dairelerimize girmek için “altı-göz ilkesi” uygulanmaktadır. İsviçre uzmanlarından tasarlanıp gerçekleștirilen son teknoloji güvenlik sistemi, binanın her köșesinde en yüksek seviyede güvenlik sağlamaktadır. Müșteri namına kayıtlı kasa daireleri ve müstakil kasalar sadece müșteriyle birlikte, onun özel parolasıyla açlabilir.
 • 6.
 • 7. Müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmetlerimiz Bankalar genellikle müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmetini sunmaz, özellikle büyük miktarlar söz konusuysa. Halbuki biz, müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmeti sunarız ki, müșterilerimiz kıymetli madenlerinin gereçk yasal sahipleri olur. Müșteri namına kayıtlı olmayan saklamayla, müșteri, kıymetli madenlerinin yasal sahibi olmayıp sadece bankanın sahip olduğu belirli kıymetli madenlerin belirli miktarında hak sahibi olup spesifik külçe veya madeni paraların yasal sahibi değildir. Böyle durumlarda, müșterinin kıymetli madenleri gerçekte bankanın kendi varlıklarında ve kendi bilançosunda kalmaktadır. Bizimle saklanılan altın, gümüș, platin veya paladyum, kasa dairelerimizdeki diğer müșterilerimize ait olan kıymetli madenlerden özel kutularda içerisinde tamamen ayrı olarak muhafaza edilmekte ve külçelerle saklama kutularının mühür seri numaraları müșteri adına tanzim edilen stok raporlarında belirtilir. Müșterilerimizin kıymetli madenleri bizim veya bașkasının varlıklar dahilinde bulunmamaktadır; yasal sahipleri tamamen müșterilerimizdir. Bunun avantajları ortadadır: Müșterilerimizin varlıkları üçüncü șahısların alacak talepleri veya kendi iflasımız riskine maruz kalmaz.
 • 8. Müșteri adına sigorta Tarafımızdan saklanılan bütün kıymetli madenler müșteri adına müstakil olarak muhafaza edildiği gibi, müșterilerimizin kıymetli madenleri yine müșterilerimiz adına tam kapsamlı olarak (güveni kötüye kullanma riski dahil) sigortalanmaktadır. Sigorta sertifikasi müșterilerimiz adına tanzim edilir. Fiktif antrepo Altın, Avrupa Birliği ve birçok bașka ülkede KDV’den muaftır. Fakat beyaz kıymetli maden- lerin ticari ișlemleri KDV’ye tabidir. Müșterilerimiz, kıymetli madenler veya elmas ya da güzel sanatlar eserleri gibi bașka değerli varlıklarının depolanması için fiktif antrepo (gümrüksüz muhafaza) hizmetimizden faydalan- abilir. Kiralık kasalar da fiktif antrepo olarak deklare edilebilir.
 • 9. Kurum içi kıymetli madenler ticareti Farklı ağirlıklarda külçe veya madeni paralar olarak kıymetli madenlerin satıșını ve geri alımını, nakliyeye ihtiyaç olmadan ve rekabetli fiyatlara, Lihtenștayn’de kendi bünyemizde gerekleștirmekteyiz. Bütün stoklarımız LBMA standardı ya da daha yüksek standarttadır. Müșterilerimiz, bizden aldıkları kıymetli madenleri bașka bir lokasyonda saklamak iserse dünya çapında teslimat hizmetlerimizden faydalanabilir. Külçe olarak altın, gümüș, platin ve paladyum, madeni para olaraksa altın ve gümüș satıș ve geri alım hizmetini sunmaktayız. Satıș ve geri alımlarımızda Avro (EUR), Isviçre Frangı (CHF), Amerikan Doları (USD) ve özel mutabakata tabi olarak bașka para birimlerini kabul etmek- teyiz. Ayrıca, vadeli ișlemler ve risk azaltma (hedging) hizmetlerimiz mevcut olup ișbirliğı yaptığımız bankalardan altın ve gümüș teminatlı kredi konusunda yardımcı olabiliriz.
 • 10. Altın spot değer değișimi Gümüș spot değer değișimi USD EUR USD EUR 2003 19,7% 0,5% 23,9% 4,1% 2004 5,3% -2,7% 14,9% 6,1% 2005 20,0% 36,8% 33,4% 52,1% 2006 23,0% 10,6% 46,6% 31,7% 2007 30,9% 18,4% 14,6% 3,6% 2008 5,6% 10,5% -23,0% -19,5% 2009 23,4% 20,7% 47,6% 44,3% 2010 29,5% 38,8% 83,0% 96,2% 2011 10,1% 14,2% -10,2% -6,9% 2012 7,0% 4,9% 8,3% 6,2% 2013 -28,3% -31,2% -35,9% -38,5% 2014 -1,5% 12,1% -19,6% -8,5% 2015 -10,4% -0,3% -11,5% -1,5% 2016 9,1% 12,4% 17,3% 20,9% 2017 13,6% -1,0% 7,1% -6,7% 2018 2,0% -0,2% -4,0% -6,0% Yıllık ortalama: 9,9% 9,0% 12,0% 11,1% Kaynak: goldprice.org and silverprice.org, 08 April 2018 Altın ve gümüș – uzun vadede güvenli bir yatırım Gümüș piyasaları, altın piyasasından daha volatilken (oynakken), uzun vadede her ikisi de güvenli yatırım araçlarıdır. Birçok varlıklı kiși ve aileler fiziki altın ve gümüșe yatırım yapar ve bu varlıklarını nsilden nesile devreder. Geçmișteki fiyatlar gelecekte tekrarlanmayabilir. Lütfen, güvendiğiniz kaynaklara dayanarak kendi fikrinizi olușturunuz.
 • 11. NEDEN BIZIMLE? Yüksek emniyetli, 10uncu güvenlik sınıfında saklama tesisleri, Avrupanın kalbinde Satıș ve geri satınalma kendi bünyemizde Ticari ișlemler ve saklama hizmetlerimizde çok uygun fiyatlar Dahili fiktif antrepo AB dıșı fakat AEA dahilinde Dünya çapında teslim Banka sistemi dıșında saklama hizmeti Müstakil ve müșteri namına kayıtlı saklama hizmeti Bireysel muhafaza imkanı Detaylı stok raporları, külçe ve mühür numaralarıyla Üçüncü șahıs alacak riski yok – iflas riski yok Müșteri adına sigorta Ful sigorta kapsamı, güveni kötüye kullanma riski dahil Londra, Frankfurt, Zürih, Dubai, Singapur, Hong Kong veya Panama’da alternatif saklama imkanı Varlıklarınıza 24/7 ulașım imkanı (depoya giriș imkanı) % 100 gizlilik ilkesi
 • 12. SHANDA PRECIOUS METALS Daha fazla bilgi için ya da toplantı ayarlamak için lütfen temasa geçiniz: Mr Stefan Nolte (stefan.nolte@shandaconsult.com, +357 222 72 301), or Mrs Bettina Borongics (bettina.borongics@shandaconsult.com, +357 222 72 303) Shanda Consult Ltd 73, Makarios Avenue, Floor 5 1070 Nicosia - Republic of Cyprus https://preciousmetals.shandaconsult.com