SlideShare a Scribd company logo
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI
1. Tên dự án dạy học:
TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN NGỮ VĂN, SINH HỌC, GDCD,
TIN HỌC, HÓA HỌC,TOÁN HỌC, ÂM NHẠC VÀO HOẠT ĐỘNG
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP SÁNG THỨ 2 VỚI CHỦ ĐỀ VỀ
SỰ Ô NHIỄM CỦA TÚI NI LÔNG VỚI MÔI TRƯỜNG
2. Mục tiêu dạy học:
- Môi trường là không gian sinh sống của con người và các loài sinh vật.
Nhưng cùng với sự phát triển nhanh về dân số, về khoa học kỹ thuật. Con người đã
tác động tới chính môi trường sống của mình làm cho nó suy thoái và ô nhiễm. Để
góp phần vào hoạt động bảo vệ môi trường mà cả thế giới đang quan tâm. Nhóm
giáo viên chúng tôi đã đem lại sự hiểu biết và đề ra biện pháp giúp các em học sinh
toàn trường sau khi được tham gia buổi chào cờ sáng thứ 2 này sẽ hiểu biết thêm
về tác hại của túi ni lông và có ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường sống cũng
như được tìm hiểu thêm về Ngày trái đất và Giờ trái đất đã và đang được thế giới
quan tâm.
- Nhờ đó nâng cao hơn nữa ý thức gìn giữ môi trường sống của chúng ta như
gìn giữ lá phổi của chính các em. Để các em hiểu rằng thế giới này đã và đang bị
tàn phá như thế nào trước sự thiếu ý thức của con người chúng ta qua đó các em sẽ
hiểu và vận dụng kiến thức của các môn học trong trường phổ thông để giải quyết
tốt vấn đề ô nhiễm môi trường ở trong nhà trường và là những tuyên truyền viên
gìn giữ môi trường ở địa phương. Cụ thể là:
* Về kiến thức:
+ Qua bài học tiết 39 ngữ văn lớp 8 bài: "Thông tin của ngày trái đất năm
2000" các em thấy được ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường. Từ đó có
những suy nghĩ và hành đông tích cực về vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt.
+ Thông qua buổi học NGLL này các em sẽ:
- Tính được số liệu bao bì ni lông thải ra hằng ngày vào môi trường (Kiến
thức Toán 6: Bàì 15 chương III: Tìm một số biết giá trị phân số).
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 1
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
- Thấy được tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông khi lẫn vào đất, vứt
xuống cống rãnh thoát nước ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh
vật. Bởi đặc tính không phân hủy của Platic (Kiến thức Sinh học 6: Bài 11. Sự hút
nước và muối khoáng của rễ; Bài 31: Thực hành Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt
động sống của cá. Bài 34 Hóa học 9 Đặc tính của pô li me. Môn Sinh học 9 Bài
53: Tác động của con người đối với môi trường Phần III của bài ).
- Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và trách nhiệm của việc bảo vệ môi
trường. (Kiến thức trong . Môn Sinh hoc 9: Bài 54+55 Ô nhiễm môi trường. Môn
Giáo dục công dân 7: Bài 17 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Môn
Nếp sống thanh lịch văn minh lơp 8 bài 5: Ứng xử với môi trường).
- Học sinh mở rộng kiến thức về môi trường đang bị ô nhiễm ngoài bao bì ni
lông còn ô nhiễm bởi các khí thải, tiếng ồn, nguồn nước, không khí... (Kiến thức
trong Vật Lý 7: Bài 15 Chống ô nhiễm tiếng ồn. Môn Sinh học 8 Bài 22: Vệ sinh
hô hấp .Môn Sinh học 9 Bài Ô nhiễm môi trường .
- Các biện pháp hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông( Kiến thức môn Sinh
hoc 8 Bài 22 Vệ sinh hô hấp. Môn Sinh học 9 Bài: Tác động của con người đối với
môi trường Phần III của bài ).
- Các em tìm và hát hoặc sáng tác những bài hát về bảo vệ môi trường (Kiến
thức Âm nhạc 8 Bài 7 Ngôi nhà chung của chúng ta).
- Các em sẽ phân biệt được Ngày trái đất và Giờ trái đất (Qua các tư liệu thu
thập được trên mạng - môn Tin học)
* Về kỹ năng:
- Kỹ năng thu thập thông tin SGK, tìm hiểu trên mạng Internet, qua báo đài
truyền hình và trong thực tế cuộc sống.
- Kỹ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Kỹ năng lắng nghe và hoạt động tập thể.
- Rèn kỹ năng khai thác tranh, khai thác thông tin.
- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề về môi
trường. Đặc biệt là rác thải bao bì ni lông.
- Kỹ năng liên kết các kiến thức giữa các phân môn.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 2
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
- Giúp các em rèn tốt khả năng tư duy, thảo luận nhóm, thu thập thông tin,
phân tích kênh hình, làm bài tập thực hành, liên hệ thực tế
* Về thái độ:
* Qua buổi học:
- Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường.
- Giúp học sinh thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
- Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học.
- Yêu thích môn học Hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng như các môn khoa
học khác như: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Toán học, Hóa học, Vật lý, Sinh học,
Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin Học,...
3. Đối tượng dạy học của dự án:
* Đối tượng dạy học của dự án là học sinh
- Số lượng học sinh: 306 em
- Số lớp thực hiện: 8 lớp
- Khối lớp: 6,7,8,9
* Dự án mà nhóm chúng tôi thực hiện là một chương trình hoạt động ngoài
giờ lên lớp vào sáng thứ 2 đầu tháng 10 nhằm tuyên truyền cho học sinh hiểu về tác
hại của túi ni lông đối với môi trường và tuyên truyền cho học sinh phân biệt được
thế nào là Giờ Trái Đất và thế nào là Ngày Trái Đất cùng một số hoạt động diễn ra
xung quanh hai sự kiện này.
4. Ý nghĩa của dự án:
Qua thực tế dạy học nhiều năm chúng tôi thấy rằng việc kết hợp kiến thức
giữa các môn học “tích hợp” vào để giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn
học là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó không chỉ đòi hỏi người giáo viên giảng
dạy bộ môn không chỉ nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức bộ môn mình giảng dạy mà
còn cần phải không ngừng trau rồi kiến thức của những môn học khác để giúp các
em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn học một cách nhanh
nhất, hiệu quả nhất
- Đồng thời nhóm chúng tôi thấy rằng “tích hợp” là một khái niệm được sử
dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong giáo dục tích hợp kiến thức các môn học
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 3
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
vào để giải quyết các vấn đề trong một môn học sẽ giúp học sinh hiểu rộng hơn,
sâu hơn về vấn đề trong môn học đó
- Tích hợp trong giảng dạy sẽ giúp học sinh phát huy sự suy nghĩ, tư duy, sự
sáng tạo trong học tập và ứng dụng vào thực tiễn
Cụ thể: Đối với dự án này khi thực hiện sẽ giúp các em học sinh nắm được,
hiểu rõ được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và từ đó tự mình tìm ra được
những biện pháp khắc phục những nguyên nhân đó. Đồng thời hiểu-biết thêm
thông tin về việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới như thế
nào thông qua Ngày trái đất và Giờ trái đất.
Giúp các em tự tìm hiểu được tính hình ô nhiễm môi trường ở địa phương. Từ
các kiến thức đã học của các môn học như: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Toán
học, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Âm nhạc, Tin Học,...các em có thể phân tích được
nguyên nhân gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm môi trường ở địa phương. Từ đó tự
mình có thể đề ra các biện pháp khắc phục, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường
ở địa phương
* Trong thực tế chúng tôi thấy khi bài soạn về Hoạt động ngoài giờ lên lớp có
kết hợp với kiến thức của các môn học khác sẽ giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn, hiểu
rõ hơn, sâu hơn những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Từ đó bài dạy sẽ trở nên linh
hoạt, sinh động hơn. Học sinh có hứng thú với bài học, được tìm tòi, khám phá
nhiều kiến thức và được suy nghĩ sáng tạo nhiều hơn. Từ đó vận dụng kiến thức
vào thực tế tốt hơn
5. Thiết bị dạy học, tài liệu:
* Thầy: Giáo án powerpoint, máy chiếu Project, màn hình lớn.
* Trò: Tập trung nghe giảng.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Giới thiệu vào bài
Bảo vệ môi trường quanh ta, rộng lớn hơn là bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung
của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng nề. Nhiệm vụ của chúng ta phải làm gì. Hôm
nay cô hướng dẫn các em tìm hiểu thêm các thông tin về việc gây ô nhiễm từ bao
bì túi bi lông đồng thời giúp các em hiểu thêm về Giờ trái đất và Ngày trái đất đã
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 4
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
và đang được cả thế giới tổ chức những hoạt động để kêu gọi mọi người phải có ý
thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học
sinh
Hoạt động 2: Tìm hiểu chung
Giáo viên thuyết trình, nêu câu hỏi và trình chiếu những
hình ảnh ô nhiễm của túi ni lông.
Vì ni lông là một rác thải sinh hoạt gắn với đời sống, mọi
người cần có những hiểu biết tối thiểu về nó và cùng tham
gia xử lí nó. Vì vậy đây là vấn đề gần gũi, thiết thực, có ý
nghĩa to lớn đối với mỗi người
? Từ đó cho thấy thế giới đang quan tâm đến vấn đề gì?
Ở Việt Nam bao bì ni lông sử dụng với số lượng lớn. Mỗi
ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông. Chỉ được thu gom
một phần. Còn phần lớn bao bì ni lông bị vứt bừa bãi khắp
nơi công cộng, ao hồ sông ngòi.
Học sinh trật tự quan
sát, nghe giảng, trả lời
câu hỏi
Thế giới rất quan
tâm đến vấn đề bảo vệ
môi trường.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 5
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
.
? Bằng kiến thức trong sách giáo khoa và kiến thức thực tế,
quan sát các hình ảnh trên màn hình nêu tác hại của việc sử
dụng bao bì ni lông.
Bởi đặc tính không phân hủy của Plastic khi lẫn vào đất,
làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị
nó bao quanh, cản trở sự phát triển của có dẫn đến các
hiện tượng sói mòn.
? Ngoài hiện tượng sói mòn đất, sử dụng bao bì ni lông còn
có tác hại gì nữa.
- Khi vứt xuống cỗng rãnh làm tắc các đường dẫn nước
thải.
- Tăng sự ngập lụt của các đô thị về mùa mưa.
- Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh, làm cho muỗi phát
sinh, lây truyền dịch bệnh.
? Bao bì ni lông khi trôi ra biển còn có tác hại như thế nào?
Bao bì ni lông khi trôi ra biển làm chết các sinh vật khi
chúng nuốt phải.
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 6
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
* Giáo viên đưa ra một số ví dụ cụ thể ở một số nước trên
thế giới: (Theo tài liệu của Sở Khoa học - Công nghệ Hà
Nội)
- Mỗi năm có hơn 400.000 tấn Pôliêtilen được chôn lấp ở
miền Bắc nước Mĩ.
- Ở Mê-hi-cô người ta đã xác nhận một trong những
nguyên nhân làm cho cá ở các hồ nước chết nhiều là do
rác thải ni lông và nhựa ném xuống hồ quá nhiều.
- Ở vườn thú quốc gia Cô-bê ở Ấn Độ có 90 con hươu đã
chết do ăn phải những hộp nhựa đựng thức ăn của khác
tham quan vứt bừa bãi.
- Hằng năm, trên thế giới có khoảng 100.000 chim, thú
biển chết do nuốt phải túi ni lông
? Em hãy cho biết ở địa phương em bao bì ni lông khi
không sử dụng nữa họ có vứt bừa bãi ở sông, ao, hồ không.
? Các em quan sát bức tranh câu chuyện của một gia đình.
Em có nhận xét gì về việc sử dụng bao bì ni lông qua
những hình ảnh này.
? Khi các bao bì ni lông thải bỏ, bị đốt nó gây ra tác hại gì.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 7
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
CÂU CHUYCÂU CHUYỆỆNN ởở MMỘỘT GIA ĐÌNHT GIA ĐÌNH
BUỔI SÁNG BUBUỔỔI TRƯAI TRƯA
BUBUỔỔI CHII CHIỀỀUU BUBUỔỔI TI TỐỐII
Khi các chất thải ni lông bị đốt các khí thải ra đặc biệt là
chất đi- ô- xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn
ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng
miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị
tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh.
? Em hãy liên hệ thực tế việc sử dụng bao bì ni lông của
bản thân và của gia đình em.
Để tính số liệu bao bì ni lông thải ra hằng ngày:
Một hộ gia đình chỉ sử dụng một bao bì ni lông trong một
ngày thì cả nước có tới 25 triệu bao bì ni lông vứt ra môi
trường mỗi ngày và trên 9 tỉ bao bì ni lông mỗi năm.
* Giáo viên giảng:
- Ngày 23 Tết hàng năm (cúng tết ông Công ông Táo) rất
nhiều người thả cá chép và vứt cả túi ni lông xuống sông,
hồ. Như vậy không những không đưa được Táo quân lên
trời mà cá còn bị chết do nuốt phải bao bì ni lông. Đặc biệt
là các hộ gia đình đi bón phân cho lúa, tay xách túi phân
đạm bón xong vứt ngay trên bờ các ruộng lúa hoặc xuống
- Học sinh trả lời.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 8
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
rửa chân tay tiện thể vứt luôn xuống sông.
? Khi sử dụng túi ni lông thì các em thường chọn những
loại túi có màu sắc như thế nào.
? Bao bì ni lông màu rất đẹp nhưng khi đựng thực phẩm có
tác hại như thế nào.
Túi nilon dùng để đựng đồ ăn.... nhất là đồ ăn nóng sẽ dễ
phôi nhiễm các chất độc hại như chì, cadimi...Làm ô nhiễm
thực phẩm, gây ảnh hưởng đến não dẫn đến ung thư phổi.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 9
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
? Sử dụng bao bì ni lông còn ảnh hưởng như thế nào đến
cảnh quan môi trường qua những hình ảnh trên.
* Giáo viên giảng:
- Ô nhiễm môi trường một phần là rác thải. Đặc biệt là rác
thải vô cơ. Bao bì ni lông thường được đổ chung với rác
thải hữu cơ như cuống rau, động vật chết. Nó làm cho chất
hữu cơ khó phân hủy.
? Việc xử lí vấn đề bao bì ni lông hiện nay vẫn đang là một
vấn đề phức tạp và chưa triệt để. So sánh toàn diện thì dùng
ni lông lợi ít, hại nhiều. Vậy trong khi chưa loại bỏ được
hoàn toàn bao bì ni lông chỉ có thể đề ra những biện pháp
hạn chế việc dùng loại bao bì này.
- Chôn, lấp đốt, tái chế  hình thức xử lí tiêu cực.
- Giặt để dùng lại, chỉ dùng khi thật cần thiết.
- Dùng lá, giấy, lạt buộc, cây rơm nếp, làn xách tay thay ni
lông.
- Tuyên truyền mọi người cùng thực hiện.
- Hạn chế tiến tới không dùng bao bì ni lông.
Sử dụng:
- Túi giấy
- Túi vải sử dụng nhiều lần
- Học sinh trả lời.
- Học sinh thảo luận
trả lời.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 10
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
- Túi dệt từ sợi ni lông sử dụng nhiều lần
- Túi ni lông tự huỷ, phân hủy sinh học
Đây là các hình thức xử lí mang tính tích cực có thái độ
thân thiện với môi trường
- Hiện nay ở VN chúng ta đã và sẽ có sự thay thế ni lông
bằng các túi tự tiêu (chất liệu) hạn chế lượng rác thải do
túi ni lông gây ra.
? Ví dụ thực tế nhà mình thì sạch sẽ nhưng ngoài đường
làng, ngoài phố thì bẩn và đặc biệt khi nhìn thấy bạn vứt
rác, túi ni lông bừa bãi không đúng nơi quy định thì em làm
như thế nào.
* Giáo viên giảng:
- Kêu gọi mọi người hãy tham gia bằng hành động cụ thể:
Phong trào xanh – sạch – đẹp để cùng nhau xây dựng nông
thôn mới. Vậy các em chính là tuyên truyền viên tích cực
ngay trong gia đình. Trước tiên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ,
để rác đúng nơi quy định. Và cùng với bố, mẹ, anh chị
đoàn viên tham gia dọn đường làng ngõ xóm trong những
dịp lễ hội…
- Phê phán những hành động xấu làm ảnh hưởng đến môi
trường.
? Các em đã từng được nghe đến Ngày trái đất và Giờ trái
đất qua báo đài, truyền hình thì ai có thể cho cô giáo biết
mục đích của Ngày trái đất là gì và Giờ trái đất là gì? Và
Việt Nam tham gia lần đầi tiên vào năm nào?
Ngày Trái Đất (Earth Day - ED) là ngày vận động toàn
dân nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 11
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
của môi trường tự nhiên toàn cầu. Được đề xuất lần đầu ở
Hoa Kỳ năm 1970. Ngày Trái Đất (Earth Day) là ngày vận
động toàn dân nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo
vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu. Năm 2009, tại
phiên họp thứ 63, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã chính
thức công nhận ngày 22 tháng 4 là Ngày Trái đất (hay còn
gọi là Ngày Quốc tế Mẹ Trái đất)
Và năm 2000 Việt Nam lần đầu tiên tham gia Ngày trái
đất với nội dung "Một ngày không dùng túi ni lông".
Biểu tượng của Ngày trái đất năm 2014
Giờ Trái Đất (Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng
năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife
Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn
điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh
hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ
địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng
năm (năm 2009 là 28 tháng 3). Bắt đầu từ
năm 2007 ở Sydney, số người tham gia chỉ có 2 triệu
người. Nhờ các phương tiện truyền thông, số người
năm 2008 là 50 triệu và năm 2009 là hơn 1 tỷ người. Năm
2011 là ngày 26 tháng 3 năm 2011 và năm 2012 là 31
tháng 3 năm 2012.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 12
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
Việt Nam tham gia giờ trái đất lần đầu tiên vào năm 2009.
Biểu tượng của Giờ trái đất
? Sau khi học xong văn bản này, em rút ra được bài học gì
cho bản thân mình trong việc sử dụng bao bì ni lông.
? Sau khi thấy được những tác hại của việc sử dụng bừa bãi
bao bì ni lông, em thấy mình có trách nhiệm gì với môi
trường lớp học và nơi em ở.
? Môi trường chúng ta đang bị ô nhiễm một phần bởi bao bì
ni lông. Ngoài ra còn bị ô nhiễm bởi những nguyên nhân
nào khác nữa.
Các khí thải của ô tô, xe máy và các nhà máy, khí thải sinh
hoạt, khói thuốc lá...thải ra cacbonoxit, lưu huỳnh oxit,
nitơ oxit, các chất độc hại như: nicotin, nitroramin...
Tại Việt Nam, bất chấp hiểu rõ sự nguy hiểm của túi
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 13
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
nilon, mỗi ngày người Việt ta vẫn thải ra ngoài 2.500 tấn
rác nhựa (chủ yếu là túi nilon).
Hôm nay cô cùng các em đã tham gia vào một buổi hoạt
động ngoại khóa về Sự ô nhiễm của túi ly lông đối với môi
trường và sức khỏe của chúng ta và hiểu thêm về ý nghĩa
của Ngày trái đất và Giờ trái đất, qua buổi học này cô mong
rằng các em sẽ có ý thức cao hơn nữa trong việc bảo vệ môi
trường sống của chúng ta.
Trước khi kết thúc buổi học cô cùng các em cùng hát bài
hát "Ngôi nhà chung của chúng ta" nhạc và lời Huỳnh
Phước Liên.
Trên đây là dự án thử nghiệm của nhóm giáo viên chúng tôi mong được sự
ủng hộ đóng góp của các quý thầy, cô để chúng tôi hoàn thiện hơn dự án này.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đông Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2014
Nhóm giáo viên:
Đỗ Thị Thanh Huyền – GV Tin kiêm nhiệm Tổng phụ trách Đội
Nguyễn Thị Nhung – GV Hóa, Sinh
PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 14
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Phòng giáo dục và Đào tạo Đông Sơn
Trường THCS Đông Ninh
Địa chỉ : Thôn 4, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 0378 782913
Email: thcsdongninh.ds@thanhhoa.edu.vn
Họ và tên nhóm giáo viên:
Đỗ Thị Thanh Huyền Điện thoại: 0988832788
Giảng dạy môn: Tin học, Kiêm nhiệm Tổng phụ trách Đội
Email: huyendo1980@gmail.com
Nguyễn Thị Nhung Điện thoại: 01629654825
Giảng dạy môn: Hóa, Sinh
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 15
TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ
M«n H§NGLL
Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 16

More Related Content

Similar to đã Sửa tich hop kien thuc lien mon cua huyen 2014

tailieuxanh_bai_tieu_luan_moi_truong_646.pptx
tailieuxanh_bai_tieu_luan_moi_truong_646.pptxtailieuxanh_bai_tieu_luan_moi_truong_646.pptx
tailieuxanh_bai_tieu_luan_moi_truong_646.pptx
LngHng44
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiToan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiHoa Phượng
 
Noidungminhhoa giáo an dạy học theo chủ đề tích hợp
Noidungminhhoa giáo an dạy học theo chủ đề tích hợpNoidungminhhoa giáo an dạy học theo chủ đề tích hợp
Noidungminhhoa giáo an dạy học theo chủ đề tích hợp
binhlk
 
Giáo dục môi trường
Giáo dục môi trườngGiáo dục môi trường
Giáo dục môi trường
Hương Vũ
 
Bài: Cơ thể chúng ta
Bài: Cơ thể chúng taBài: Cơ thể chúng ta
Bài: Cơ thể chúng ta
manggiaoduc
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Truong-hoc-trong-rung-Noi-tri-thuc-gap-go-voi-thien-nhien.pptx
Truong-hoc-trong-rung-Noi-tri-thuc-gap-go-voi-thien-nhien.pptxTruong-hoc-trong-rung-Noi-tri-thuc-gap-go-voi-thien-nhien.pptx
Truong-hoc-trong-rung-Noi-tri-thuc-gap-go-voi-thien-nhien.pptx
VnLavi1
 
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Môi Trường Và Con Người.doc
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Môi Trường Và Con Người.docLuận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Môi Trường Và Con Người.doc
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Môi Trường Và Con Người.doc
sividocz
 
Khoa Học Môi Trường (word)
Khoa Học Môi Trường (word)Khoa Học Môi Trường (word)
Khoa Học Môi Trường (word)
Pham Vui
 
7 chu de tap huan singapore
7 chu de tap huan singapore7 chu de tap huan singapore
7 chu de tap huan singapore
Võ Tâm Long
 
thong-tin-ve-ngay-trat-dat-nam-2000-61958e1c9a64clsf01.pptx
thong-tin-ve-ngay-trat-dat-nam-2000-61958e1c9a64clsf01.pptxthong-tin-ve-ngay-trat-dat-nam-2000-61958e1c9a64clsf01.pptx
thong-tin-ve-ngay-trat-dat-nam-2000-61958e1c9a64clsf01.pptx
hungnguyen256349
 
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảoNhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Phạm Phương
 
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảoNhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Phạm Phương
 
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảoNhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Phạm Phương
 
5._CT_Tu_nhien_va_Xa_hoi.pdf
5._CT_Tu_nhien_va_Xa_hoi.pdf5._CT_Tu_nhien_va_Xa_hoi.pdf
5._CT_Tu_nhien_va_Xa_hoi.pdf
VyNguyn580616
 
MD XAY DUNG TRUONG MN LAY TRE LAM TRUNG TAM.pdf
MD XAY DUNG TRUONG MN LAY TRE LAM TRUNG TAM.pdfMD XAY DUNG TRUONG MN LAY TRE LAM TRUNG TAM.pdf
MD XAY DUNG TRUONG MN LAY TRE LAM TRUNG TAM.pdf
HThyHng3
 
Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và các hoạt động giáo dục t...
Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và các hoạt động giáo dục t...Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và các hoạt động giáo dục t...
Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và các hoạt động giáo dục t...
jackjohn45
 
Đề tài: Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3, HAY, 9đ
Đề tài: Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3, HAY, 9đĐề tài: Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3, HAY, 9đ
Đề tài: Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3, HAY, 9đ
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Nhóm 3 - Kỷ nguyên hợp tác
Nhóm 3 - Kỷ nguyên hợp tácNhóm 3 - Kỷ nguyên hợp tác
Nhóm 3 - Kỷ nguyên hợp tác
MrNguyenTienPhong
 

Similar to đã Sửa tich hop kien thuc lien mon cua huyen 2014 (20)

tailieuxanh_bai_tieu_luan_moi_truong_646.pptx
tailieuxanh_bai_tieu_luan_moi_truong_646.pptxtailieuxanh_bai_tieu_luan_moi_truong_646.pptx
tailieuxanh_bai_tieu_luan_moi_truong_646.pptx
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
 
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiToan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
 
Noidungminhhoa giáo an dạy học theo chủ đề tích hợp
Noidungminhhoa giáo an dạy học theo chủ đề tích hợpNoidungminhhoa giáo an dạy học theo chủ đề tích hợp
Noidungminhhoa giáo an dạy học theo chủ đề tích hợp
 
Giáo dục môi trường
Giáo dục môi trườngGiáo dục môi trường
Giáo dục môi trường
 
Bài: Cơ thể chúng ta
Bài: Cơ thể chúng taBài: Cơ thể chúng ta
Bài: Cơ thể chúng ta
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂ...
 
Truong-hoc-trong-rung-Noi-tri-thuc-gap-go-voi-thien-nhien.pptx
Truong-hoc-trong-rung-Noi-tri-thuc-gap-go-voi-thien-nhien.pptxTruong-hoc-trong-rung-Noi-tri-thuc-gap-go-voi-thien-nhien.pptx
Truong-hoc-trong-rung-Noi-tri-thuc-gap-go-voi-thien-nhien.pptx
 
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Môi Trường Và Con Người.doc
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Môi Trường Và Con Người.docLuận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Môi Trường Và Con Người.doc
Luận Văn Đề Cương Văn Hoá Du Lịch Môi Trường Và Con Người.doc
 
Khoa Học Môi Trường (word)
Khoa Học Môi Trường (word)Khoa Học Môi Trường (word)
Khoa Học Môi Trường (word)
 
7 chu de tap huan singapore
7 chu de tap huan singapore7 chu de tap huan singapore
7 chu de tap huan singapore
 
thong-tin-ve-ngay-trat-dat-nam-2000-61958e1c9a64clsf01.pptx
thong-tin-ve-ngay-trat-dat-nam-2000-61958e1c9a64clsf01.pptxthong-tin-ve-ngay-trat-dat-nam-2000-61958e1c9a64clsf01.pptx
thong-tin-ve-ngay-trat-dat-nam-2000-61958e1c9a64clsf01.pptx
 
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảoNhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
 
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảoNhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
 
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảoNhóm in 4 u tài liệu tham khảo
Nhóm in 4 u tài liệu tham khảo
 
5._CT_Tu_nhien_va_Xa_hoi.pdf
5._CT_Tu_nhien_va_Xa_hoi.pdf5._CT_Tu_nhien_va_Xa_hoi.pdf
5._CT_Tu_nhien_va_Xa_hoi.pdf
 
MD XAY DUNG TRUONG MN LAY TRE LAM TRUNG TAM.pdf
MD XAY DUNG TRUONG MN LAY TRE LAM TRUNG TAM.pdfMD XAY DUNG TRUONG MN LAY TRE LAM TRUNG TAM.pdf
MD XAY DUNG TRUONG MN LAY TRE LAM TRUNG TAM.pdf
 
Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và các hoạt động giáo dục t...
Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và các hoạt động giáo dục t...Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và các hoạt động giáo dục t...
Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và các hoạt động giáo dục t...
 
Đề tài: Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3, HAY, 9đ
Đề tài: Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3, HAY, 9đĐề tài: Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3, HAY, 9đ
Đề tài: Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y1-xCaxFeO3, HAY, 9đ
 
Nhóm 3 - Kỷ nguyên hợp tác
Nhóm 3 - Kỷ nguyên hợp tácNhóm 3 - Kỷ nguyên hợp tác
Nhóm 3 - Kỷ nguyên hợp tác
 

đã Sửa tich hop kien thuc lien mon cua huyen 2014

 • 1. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI 1. Tên dự án dạy học: TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN NGỮ VĂN, SINH HỌC, GDCD, TIN HỌC, HÓA HỌC,TOÁN HỌC, ÂM NHẠC VÀO HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP SÁNG THỨ 2 VỚI CHỦ ĐỀ VỀ SỰ Ô NHIỄM CỦA TÚI NI LÔNG VỚI MÔI TRƯỜNG 2. Mục tiêu dạy học: - Môi trường là không gian sinh sống của con người và các loài sinh vật. Nhưng cùng với sự phát triển nhanh về dân số, về khoa học kỹ thuật. Con người đã tác động tới chính môi trường sống của mình làm cho nó suy thoái và ô nhiễm. Để góp phần vào hoạt động bảo vệ môi trường mà cả thế giới đang quan tâm. Nhóm giáo viên chúng tôi đã đem lại sự hiểu biết và đề ra biện pháp giúp các em học sinh toàn trường sau khi được tham gia buổi chào cờ sáng thứ 2 này sẽ hiểu biết thêm về tác hại của túi ni lông và có ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường sống cũng như được tìm hiểu thêm về Ngày trái đất và Giờ trái đất đã và đang được thế giới quan tâm. - Nhờ đó nâng cao hơn nữa ý thức gìn giữ môi trường sống của chúng ta như gìn giữ lá phổi của chính các em. Để các em hiểu rằng thế giới này đã và đang bị tàn phá như thế nào trước sự thiếu ý thức của con người chúng ta qua đó các em sẽ hiểu và vận dụng kiến thức của các môn học trong trường phổ thông để giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường ở trong nhà trường và là những tuyên truyền viên gìn giữ môi trường ở địa phương. Cụ thể là: * Về kiến thức: + Qua bài học tiết 39 ngữ văn lớp 8 bài: "Thông tin của ngày trái đất năm 2000" các em thấy được ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường. Từ đó có những suy nghĩ và hành đông tích cực về vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt. + Thông qua buổi học NGLL này các em sẽ: - Tính được số liệu bao bì ni lông thải ra hằng ngày vào môi trường (Kiến thức Toán 6: Bàì 15 chương III: Tìm một số biết giá trị phân số). Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 1
 • 2. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL - Thấy được tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông khi lẫn vào đất, vứt xuống cống rãnh thoát nước ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Bởi đặc tính không phân hủy của Platic (Kiến thức Sinh học 6: Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ; Bài 31: Thực hành Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của cá. Bài 34 Hóa học 9 Đặc tính của pô li me. Môn Sinh học 9 Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường Phần III của bài ). - Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và trách nhiệm của việc bảo vệ môi trường. (Kiến thức trong . Môn Sinh hoc 9: Bài 54+55 Ô nhiễm môi trường. Môn Giáo dục công dân 7: Bài 17 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Môn Nếp sống thanh lịch văn minh lơp 8 bài 5: Ứng xử với môi trường). - Học sinh mở rộng kiến thức về môi trường đang bị ô nhiễm ngoài bao bì ni lông còn ô nhiễm bởi các khí thải, tiếng ồn, nguồn nước, không khí... (Kiến thức trong Vật Lý 7: Bài 15 Chống ô nhiễm tiếng ồn. Môn Sinh học 8 Bài 22: Vệ sinh hô hấp .Môn Sinh học 9 Bài Ô nhiễm môi trường . - Các biện pháp hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông( Kiến thức môn Sinh hoc 8 Bài 22 Vệ sinh hô hấp. Môn Sinh học 9 Bài: Tác động của con người đối với môi trường Phần III của bài ). - Các em tìm và hát hoặc sáng tác những bài hát về bảo vệ môi trường (Kiến thức Âm nhạc 8 Bài 7 Ngôi nhà chung của chúng ta). - Các em sẽ phân biệt được Ngày trái đất và Giờ trái đất (Qua các tư liệu thu thập được trên mạng - môn Tin học) * Về kỹ năng: - Kỹ năng thu thập thông tin SGK, tìm hiểu trên mạng Internet, qua báo đài truyền hình và trong thực tế cuộc sống. - Kỹ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế. - Kỹ năng lắng nghe và hoạt động tập thể. - Rèn kỹ năng khai thác tranh, khai thác thông tin. - Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề về môi trường. Đặc biệt là rác thải bao bì ni lông. - Kỹ năng liên kết các kiến thức giữa các phân môn. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 2
 • 3. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL - Giúp các em rèn tốt khả năng tư duy, thảo luận nhóm, thu thập thông tin, phân tích kênh hình, làm bài tập thực hành, liên hệ thực tế * Về thái độ: * Qua buổi học: - Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường. - Giúp học sinh thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên. - Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học. - Yêu thích môn học Hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng như các môn khoa học khác như: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Toán học, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin Học,... 3. Đối tượng dạy học của dự án: * Đối tượng dạy học của dự án là học sinh - Số lượng học sinh: 306 em - Số lớp thực hiện: 8 lớp - Khối lớp: 6,7,8,9 * Dự án mà nhóm chúng tôi thực hiện là một chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp vào sáng thứ 2 đầu tháng 10 nhằm tuyên truyền cho học sinh hiểu về tác hại của túi ni lông đối với môi trường và tuyên truyền cho học sinh phân biệt được thế nào là Giờ Trái Đất và thế nào là Ngày Trái Đất cùng một số hoạt động diễn ra xung quanh hai sự kiện này. 4. Ý nghĩa của dự án: Qua thực tế dạy học nhiều năm chúng tôi thấy rằng việc kết hợp kiến thức giữa các môn học “tích hợp” vào để giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn học là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó không chỉ đòi hỏi người giáo viên giảng dạy bộ môn không chỉ nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức bộ môn mình giảng dạy mà còn cần phải không ngừng trau rồi kiến thức của những môn học khác để giúp các em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn học một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất - Đồng thời nhóm chúng tôi thấy rằng “tích hợp” là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong giáo dục tích hợp kiến thức các môn học Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 3
 • 4. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL vào để giải quyết các vấn đề trong một môn học sẽ giúp học sinh hiểu rộng hơn, sâu hơn về vấn đề trong môn học đó - Tích hợp trong giảng dạy sẽ giúp học sinh phát huy sự suy nghĩ, tư duy, sự sáng tạo trong học tập và ứng dụng vào thực tiễn Cụ thể: Đối với dự án này khi thực hiện sẽ giúp các em học sinh nắm được, hiểu rõ được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và từ đó tự mình tìm ra được những biện pháp khắc phục những nguyên nhân đó. Đồng thời hiểu-biết thêm thông tin về việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới như thế nào thông qua Ngày trái đất và Giờ trái đất. Giúp các em tự tìm hiểu được tính hình ô nhiễm môi trường ở địa phương. Từ các kiến thức đã học của các môn học như: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Toán học, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Âm nhạc, Tin Học,...các em có thể phân tích được nguyên nhân gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm môi trường ở địa phương. Từ đó tự mình có thể đề ra các biện pháp khắc phục, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương * Trong thực tế chúng tôi thấy khi bài soạn về Hoạt động ngoài giờ lên lớp có kết hợp với kiến thức của các môn học khác sẽ giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn, hiểu rõ hơn, sâu hơn những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Từ đó bài dạy sẽ trở nên linh hoạt, sinh động hơn. Học sinh có hứng thú với bài học, được tìm tòi, khám phá nhiều kiến thức và được suy nghĩ sáng tạo nhiều hơn. Từ đó vận dụng kiến thức vào thực tế tốt hơn 5. Thiết bị dạy học, tài liệu: * Thầy: Giáo án powerpoint, máy chiếu Project, màn hình lớn. * Trò: Tập trung nghe giảng. 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học: 1. Hoạt động 1: Giới thiệu vào bài Bảo vệ môi trường quanh ta, rộng lớn hơn là bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng nề. Nhiệm vụ của chúng ta phải làm gì. Hôm nay cô hướng dẫn các em tìm hiểu thêm các thông tin về việc gây ô nhiễm từ bao bì túi bi lông đồng thời giúp các em hiểu thêm về Giờ trái đất và Ngày trái đất đã Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 4
 • 5. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL và đang được cả thế giới tổ chức những hoạt động để kêu gọi mọi người phải có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 2: Tìm hiểu chung Giáo viên thuyết trình, nêu câu hỏi và trình chiếu những hình ảnh ô nhiễm của túi ni lông. Vì ni lông là một rác thải sinh hoạt gắn với đời sống, mọi người cần có những hiểu biết tối thiểu về nó và cùng tham gia xử lí nó. Vì vậy đây là vấn đề gần gũi, thiết thực, có ý nghĩa to lớn đối với mỗi người ? Từ đó cho thấy thế giới đang quan tâm đến vấn đề gì? Ở Việt Nam bao bì ni lông sử dụng với số lượng lớn. Mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông. Chỉ được thu gom một phần. Còn phần lớn bao bì ni lông bị vứt bừa bãi khắp nơi công cộng, ao hồ sông ngòi. Học sinh trật tự quan sát, nghe giảng, trả lời câu hỏi Thế giới rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 5
 • 6. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL . ? Bằng kiến thức trong sách giáo khoa và kiến thức thực tế, quan sát các hình ảnh trên màn hình nêu tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông. Bởi đặc tính không phân hủy của Plastic khi lẫn vào đất, làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của có dẫn đến các hiện tượng sói mòn. ? Ngoài hiện tượng sói mòn đất, sử dụng bao bì ni lông còn có tác hại gì nữa. - Khi vứt xuống cỗng rãnh làm tắc các đường dẫn nước thải. - Tăng sự ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. - Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh, làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. ? Bao bì ni lông khi trôi ra biển còn có tác hại như thế nào? Bao bì ni lông khi trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Học sinh trả lời Học sinh trả lời Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 6
 • 7. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL * Giáo viên đưa ra một số ví dụ cụ thể ở một số nước trên thế giới: (Theo tài liệu của Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội) - Mỗi năm có hơn 400.000 tấn Pôliêtilen được chôn lấp ở miền Bắc nước Mĩ. - Ở Mê-hi-cô người ta đã xác nhận một trong những nguyên nhân làm cho cá ở các hồ nước chết nhiều là do rác thải ni lông và nhựa ném xuống hồ quá nhiều. - Ở vườn thú quốc gia Cô-bê ở Ấn Độ có 90 con hươu đã chết do ăn phải những hộp nhựa đựng thức ăn của khác tham quan vứt bừa bãi. - Hằng năm, trên thế giới có khoảng 100.000 chim, thú biển chết do nuốt phải túi ni lông ? Em hãy cho biết ở địa phương em bao bì ni lông khi không sử dụng nữa họ có vứt bừa bãi ở sông, ao, hồ không. ? Các em quan sát bức tranh câu chuyện của một gia đình. Em có nhận xét gì về việc sử dụng bao bì ni lông qua những hình ảnh này. ? Khi các bao bì ni lông thải bỏ, bị đốt nó gây ra tác hại gì. - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 7
 • 8. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL CÂU CHUYCÂU CHUYỆỆNN ởở MMỘỘT GIA ĐÌNHT GIA ĐÌNH BUỔI SÁNG BUBUỔỔI TRƯAI TRƯA BUBUỔỔI CHII CHIỀỀUU BUBUỔỔI TI TỐỐII Khi các chất thải ni lông bị đốt các khí thải ra đặc biệt là chất đi- ô- xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. ? Em hãy liên hệ thực tế việc sử dụng bao bì ni lông của bản thân và của gia đình em. Để tính số liệu bao bì ni lông thải ra hằng ngày: Một hộ gia đình chỉ sử dụng một bao bì ni lông trong một ngày thì cả nước có tới 25 triệu bao bì ni lông vứt ra môi trường mỗi ngày và trên 9 tỉ bao bì ni lông mỗi năm. * Giáo viên giảng: - Ngày 23 Tết hàng năm (cúng tết ông Công ông Táo) rất nhiều người thả cá chép và vứt cả túi ni lông xuống sông, hồ. Như vậy không những không đưa được Táo quân lên trời mà cá còn bị chết do nuốt phải bao bì ni lông. Đặc biệt là các hộ gia đình đi bón phân cho lúa, tay xách túi phân đạm bón xong vứt ngay trên bờ các ruộng lúa hoặc xuống - Học sinh trả lời. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 8
 • 9. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL rửa chân tay tiện thể vứt luôn xuống sông. ? Khi sử dụng túi ni lông thì các em thường chọn những loại túi có màu sắc như thế nào. ? Bao bì ni lông màu rất đẹp nhưng khi đựng thực phẩm có tác hại như thế nào. Túi nilon dùng để đựng đồ ăn.... nhất là đồ ăn nóng sẽ dễ phôi nhiễm các chất độc hại như chì, cadimi...Làm ô nhiễm thực phẩm, gây ảnh hưởng đến não dẫn đến ung thư phổi. - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 9
 • 10. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL ? Sử dụng bao bì ni lông còn ảnh hưởng như thế nào đến cảnh quan môi trường qua những hình ảnh trên. * Giáo viên giảng: - Ô nhiễm môi trường một phần là rác thải. Đặc biệt là rác thải vô cơ. Bao bì ni lông thường được đổ chung với rác thải hữu cơ như cuống rau, động vật chết. Nó làm cho chất hữu cơ khó phân hủy. ? Việc xử lí vấn đề bao bì ni lông hiện nay vẫn đang là một vấn đề phức tạp và chưa triệt để. So sánh toàn diện thì dùng ni lông lợi ít, hại nhiều. Vậy trong khi chưa loại bỏ được hoàn toàn bao bì ni lông chỉ có thể đề ra những biện pháp hạn chế việc dùng loại bao bì này. - Chôn, lấp đốt, tái chế  hình thức xử lí tiêu cực. - Giặt để dùng lại, chỉ dùng khi thật cần thiết. - Dùng lá, giấy, lạt buộc, cây rơm nếp, làn xách tay thay ni lông. - Tuyên truyền mọi người cùng thực hiện. - Hạn chế tiến tới không dùng bao bì ni lông. Sử dụng: - Túi giấy - Túi vải sử dụng nhiều lần - Học sinh trả lời. - Học sinh thảo luận trả lời. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 10
 • 11. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL - Túi dệt từ sợi ni lông sử dụng nhiều lần - Túi ni lông tự huỷ, phân hủy sinh học Đây là các hình thức xử lí mang tính tích cực có thái độ thân thiện với môi trường - Hiện nay ở VN chúng ta đã và sẽ có sự thay thế ni lông bằng các túi tự tiêu (chất liệu) hạn chế lượng rác thải do túi ni lông gây ra. ? Ví dụ thực tế nhà mình thì sạch sẽ nhưng ngoài đường làng, ngoài phố thì bẩn và đặc biệt khi nhìn thấy bạn vứt rác, túi ni lông bừa bãi không đúng nơi quy định thì em làm như thế nào. * Giáo viên giảng: - Kêu gọi mọi người hãy tham gia bằng hành động cụ thể: Phong trào xanh – sạch – đẹp để cùng nhau xây dựng nông thôn mới. Vậy các em chính là tuyên truyền viên tích cực ngay trong gia đình. Trước tiên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, để rác đúng nơi quy định. Và cùng với bố, mẹ, anh chị đoàn viên tham gia dọn đường làng ngõ xóm trong những dịp lễ hội… - Phê phán những hành động xấu làm ảnh hưởng đến môi trường. ? Các em đã từng được nghe đến Ngày trái đất và Giờ trái đất qua báo đài, truyền hình thì ai có thể cho cô giáo biết mục đích của Ngày trái đất là gì và Giờ trái đất là gì? Và Việt Nam tham gia lần đầi tiên vào năm nào? Ngày Trái Đất (Earth Day - ED) là ngày vận động toàn dân nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 11
 • 12. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL của môi trường tự nhiên toàn cầu. Được đề xuất lần đầu ở Hoa Kỳ năm 1970. Ngày Trái Đất (Earth Day) là ngày vận động toàn dân nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu. Năm 2009, tại phiên họp thứ 63, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận ngày 22 tháng 4 là Ngày Trái đất (hay còn gọi là Ngày Quốc tế Mẹ Trái đất) Và năm 2000 Việt Nam lần đầu tiên tham gia Ngày trái đất với nội dung "Một ngày không dùng túi ni lông". Biểu tượng của Ngày trái đất năm 2014 Giờ Trái Đất (Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm (năm 2009 là 28 tháng 3). Bắt đầu từ năm 2007 ở Sydney, số người tham gia chỉ có 2 triệu người. Nhờ các phương tiện truyền thông, số người năm 2008 là 50 triệu và năm 2009 là hơn 1 tỷ người. Năm 2011 là ngày 26 tháng 3 năm 2011 và năm 2012 là 31 tháng 3 năm 2012. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 12
 • 13. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL Việt Nam tham gia giờ trái đất lần đầu tiên vào năm 2009. Biểu tượng của Giờ trái đất ? Sau khi học xong văn bản này, em rút ra được bài học gì cho bản thân mình trong việc sử dụng bao bì ni lông. ? Sau khi thấy được những tác hại của việc sử dụng bừa bãi bao bì ni lông, em thấy mình có trách nhiệm gì với môi trường lớp học và nơi em ở. ? Môi trường chúng ta đang bị ô nhiễm một phần bởi bao bì ni lông. Ngoài ra còn bị ô nhiễm bởi những nguyên nhân nào khác nữa. Các khí thải của ô tô, xe máy và các nhà máy, khí thải sinh hoạt, khói thuốc lá...thải ra cacbonoxit, lưu huỳnh oxit, nitơ oxit, các chất độc hại như: nicotin, nitroramin... Tại Việt Nam, bất chấp hiểu rõ sự nguy hiểm của túi - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời. Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 13
 • 14. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL nilon, mỗi ngày người Việt ta vẫn thải ra ngoài 2.500 tấn rác nhựa (chủ yếu là túi nilon). Hôm nay cô cùng các em đã tham gia vào một buổi hoạt động ngoại khóa về Sự ô nhiễm của túi ly lông đối với môi trường và sức khỏe của chúng ta và hiểu thêm về ý nghĩa của Ngày trái đất và Giờ trái đất, qua buổi học này cô mong rằng các em sẽ có ý thức cao hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Trước khi kết thúc buổi học cô cùng các em cùng hát bài hát "Ngôi nhà chung của chúng ta" nhạc và lời Huỳnh Phước Liên. Trên đây là dự án thử nghiệm của nhóm giáo viên chúng tôi mong được sự ủng hộ đóng góp của các quý thầy, cô để chúng tôi hoàn thiện hơn dự án này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Đông Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2014 Nhóm giáo viên: Đỗ Thị Thanh Huyền – GV Tin kiêm nhiệm Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Nhung – GV Hóa, Sinh PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 14
 • 15. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Phòng giáo dục và Đào tạo Đông Sơn Trường THCS Đông Ninh Địa chỉ : Thôn 4, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá Điện thoại: 0378 782913 Email: thcsdongninh.ds@thanhhoa.edu.vn Họ và tên nhóm giáo viên: Đỗ Thị Thanh Huyền Điện thoại: 0988832788 Giảng dạy môn: Tin học, Kiêm nhiệm Tổng phụ trách Đội Email: huyendo1980@gmail.com Nguyễn Thị Nhung Điện thoại: 01629654825 Giảng dạy môn: Hóa, Sinh Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 15
 • 16. TÝch hîp kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ M«n H§NGLL Trêng THCS §«ng Ninh, §«ng S¬n, Thanh Hãa 16