SlideShare a Scribd company logo
Rights in Copyleft
Rights in CopyLeft
Rights in CopyLeft
Rights in CopyLeft
Rights in CopyLeft
Rights in CopyLeft

More Related Content

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران

حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آنحرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعهخلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیابرنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراهآزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیاسیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراولمعرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wiresharkچگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wiresharkچگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفتهکار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
متاپست (MetaPost)
متاپست (MetaPost)متاپست (MetaPost)
آموزش کار با GIT
آموزش کار با GITآموزش کار با GIT
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکهیادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinuxکارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
چیزهایی در مورد ویکی‌پدیا که نمی‌دانستید
چیزهایی در مورد ویکی‌پدیا که نمی‌دانستیدچیزهایی در مورد ویکی‌پدیا که نمی‌دانستید
چیزهایی در مورد ویکی‌پدیا که نمی‌دانستید
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
ارائهٔ DLP
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
متن‌بازسازی کلان‌داده
متن‌بازسازی کلان‌دادهمتن‌بازسازی کلان‌داده
متن‌بازسازی کلان‌داده
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
گذری بر آزادی
گذری بر آزادیگذری بر آزادی

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران (20)

حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آنحرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
 
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعهخلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
 
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیابرنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
 
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
 
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
 
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراهآزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
 
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیاسیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
 
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
 
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراولمعرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
 
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wiresharkچگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
 
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wiresharkچگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
 
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفتهکار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
 
متاپست (MetaPost)
متاپست (MetaPost)متاپست (MetaPost)
متاپست (MetaPost)
 
آموزش کار با GIT
آموزش کار با GITآموزش کار با GIT
آموزش کار با GIT
 
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکهیادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
 
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinuxکارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
 
چیزهایی در مورد ویکی‌پدیا که نمی‌دانستید
چیزهایی در مورد ویکی‌پدیا که نمی‌دانستیدچیزهایی در مورد ویکی‌پدیا که نمی‌دانستید
چیزهایی در مورد ویکی‌پدیا که نمی‌دانستید
 
ارائهٔ DLP
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
ارائهٔ DLP
 
متن‌بازسازی کلان‌داده
متن‌بازسازی کلان‌دادهمتن‌بازسازی کلان‌داده
متن‌بازسازی کلان‌داده
 
گذری بر آزادی
گذری بر آزادیگذری بر آزادی
گذری بر آزادی
 

Recently uploaded

一比一原版(glasgow毕业证书)格拉斯哥大学毕业证如何办理
一比一原版(glasgow毕业证书)格拉斯哥大学毕业证如何办理一比一原版(glasgow毕业证书)格拉斯哥大学毕业证如何办理
一比一原版(glasgow毕业证书)格拉斯哥大学毕业证如何办理
ooqzo
 
一比一原版新加坡南洋理工大学毕业证(本硕)ntu学位证书如何办理
一比一原版新加坡南洋理工大学毕业证(本硕)ntu学位证书如何办理一比一原版新加坡南洋理工大学毕业证(本硕)ntu学位证书如何办理
一比一原版新加坡南洋理工大学毕业证(本硕)ntu学位证书如何办理
hedonxu
 
一比一原版朴次茅斯大学毕业证(uop毕业证)如何办理
一比一原版朴次茅斯大学毕业证(uop毕业证)如何办理一比一原版朴次茅斯大学毕业证(uop毕业证)如何办理
一比一原版朴次茅斯大学毕业证(uop毕业证)如何办理
onduyv
 
Integrating Advocacy and Legal Tactics to Tackle Online Consumer Complaints
Integrating Advocacy and Legal Tactics to Tackle Online Consumer ComplaintsIntegrating Advocacy and Legal Tactics to Tackle Online Consumer Complaints
Integrating Advocacy and Legal Tactics to Tackle Online Consumer Complaints
seoglobal20
 
PPT-Money Laundering - lecture 5.pptx ll
PPT-Money Laundering - lecture 5.pptx llPPT-Money Laundering - lecture 5.pptx ll
PPT-Money Laundering - lecture 5.pptx ll
MohammadZubair874462
 
V.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdf
V.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdfV.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdf
V.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdf
bhavenpr
 
一比一原版伯恩茅斯大学毕业证(bu毕业证)如何办理
一比一原版伯恩茅斯大学毕业证(bu毕业证)如何办理一比一原版伯恩茅斯大学毕业证(bu毕业证)如何办理
一比一原版伯恩茅斯大学毕业证(bu毕业证)如何办理
ymefneb
 
一比一原版(uwgb毕业证书)美国威斯康星大学绿湾分校毕业证如何办理
一比一原版(uwgb毕业证书)美国威斯康星大学绿湾分校毕业证如何办理一比一原版(uwgb毕业证书)美国威斯康星大学绿湾分校毕业证如何办理
一比一原版(uwgb毕业证书)美国威斯康星大学绿湾分校毕业证如何办理
pdeehy
 
Corporate Governance : Scope and Legal Framework
Corporate Governance : Scope and Legal FrameworkCorporate Governance : Scope and Legal Framework
Corporate Governance : Scope and Legal Framework
devaki57
 
It's the Law: Recent Court and Administrative Decisions of Interest
It's the Law: Recent Court and Administrative Decisions of InterestIt's the Law: Recent Court and Administrative Decisions of Interest
It's the Law: Recent Court and Administrative Decisions of Interest
Parsons Behle & Latimer
 
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at SeaSan Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea
Justin Ordoyo
 
原版定做(sheffield学位证书)英国谢菲尔德大学毕业证文凭证书原版一模一样
原版定做(sheffield学位证书)英国谢菲尔德大学毕业证文凭证书原版一模一样原版定做(sheffield学位证书)英国谢菲尔德大学毕业证文凭证书原版一模一样
原版定做(sheffield学位证书)英国谢菲尔德大学毕业证文凭证书原版一模一样
abondo3
 
The Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdf
The Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdfThe Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdf
The Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdf
veteranlegal
 
suture removal ppt.pptx medical surgical
suture removal ppt.pptx medical surgicalsuture removal ppt.pptx medical surgical
suture removal ppt.pptx medical surgical
AlanSudhan
 
THE CONCEPT OF RIGHT TO DEFAULT BAIL.pptx
THE CONCEPT OF RIGHT TO DEFAULT BAIL.pptxTHE CONCEPT OF RIGHT TO DEFAULT BAIL.pptx
THE CONCEPT OF RIGHT TO DEFAULT BAIL.pptx
Namrata Chakraborty
 
快速办理(SCU毕业证书)澳洲南十字星大学毕业证文凭证书一模一样
快速办理(SCU毕业证书)澳洲南十字星大学毕业证文凭证书一模一样快速办理(SCU毕业证书)澳洲南十字星大学毕业证文凭证书一模一样
快速办理(SCU毕业证书)澳洲南十字星大学毕业证文凭证书一模一样
15e6o6u
 
From Promise to Practice. Implementing AI in Legal Environments
From Promise to Practice. Implementing AI in Legal EnvironmentsFrom Promise to Practice. Implementing AI in Legal Environments
From Promise to Practice. Implementing AI in Legal Environments
ssusera97a2f
 
Pedal to the Court Understanding Your Rights after a Cycling Collision.pdf
Pedal to the Court Understanding Your Rights after a Cycling Collision.pdfPedal to the Court Understanding Your Rights after a Cycling Collision.pdf
Pedal to the Court Understanding Your Rights after a Cycling Collision.pdf
SunsetWestLegalGroup
 
一比一原版英国伦敦大学亚非学院毕业证(soas毕业证书)如何办理
一比一原版英国伦敦大学亚非学院毕业证(soas毕业证书)如何办理一比一原版英国伦敦大学亚非学院毕业证(soas毕业证书)如何办理
一比一原版英国伦敦大学亚非学院毕业证(soas毕业证书)如何办理
duxss
 
Business Laws Sunita saha
Business Laws Sunita sahaBusiness Laws Sunita saha
Business Laws Sunita saha
sunitasaha5
 

Recently uploaded (20)

一比一原版(glasgow毕业证书)格拉斯哥大学毕业证如何办理
一比一原版(glasgow毕业证书)格拉斯哥大学毕业证如何办理一比一原版(glasgow毕业证书)格拉斯哥大学毕业证如何办理
一比一原版(glasgow毕业证书)格拉斯哥大学毕业证如何办理
 
一比一原版新加坡南洋理工大学毕业证(本硕)ntu学位证书如何办理
一比一原版新加坡南洋理工大学毕业证(本硕)ntu学位证书如何办理一比一原版新加坡南洋理工大学毕业证(本硕)ntu学位证书如何办理
一比一原版新加坡南洋理工大学毕业证(本硕)ntu学位证书如何办理
 
一比一原版朴次茅斯大学毕业证(uop毕业证)如何办理
一比一原版朴次茅斯大学毕业证(uop毕业证)如何办理一比一原版朴次茅斯大学毕业证(uop毕业证)如何办理
一比一原版朴次茅斯大学毕业证(uop毕业证)如何办理
 
Integrating Advocacy and Legal Tactics to Tackle Online Consumer Complaints
Integrating Advocacy and Legal Tactics to Tackle Online Consumer ComplaintsIntegrating Advocacy and Legal Tactics to Tackle Online Consumer Complaints
Integrating Advocacy and Legal Tactics to Tackle Online Consumer Complaints
 
PPT-Money Laundering - lecture 5.pptx ll
PPT-Money Laundering - lecture 5.pptx llPPT-Money Laundering - lecture 5.pptx ll
PPT-Money Laundering - lecture 5.pptx ll
 
V.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdf
V.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdfV.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdf
V.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdf
 
一比一原版伯恩茅斯大学毕业证(bu毕业证)如何办理
一比一原版伯恩茅斯大学毕业证(bu毕业证)如何办理一比一原版伯恩茅斯大学毕业证(bu毕业证)如何办理
一比一原版伯恩茅斯大学毕业证(bu毕业证)如何办理
 
一比一原版(uwgb毕业证书)美国威斯康星大学绿湾分校毕业证如何办理
一比一原版(uwgb毕业证书)美国威斯康星大学绿湾分校毕业证如何办理一比一原版(uwgb毕业证书)美国威斯康星大学绿湾分校毕业证如何办理
一比一原版(uwgb毕业证书)美国威斯康星大学绿湾分校毕业证如何办理
 
Corporate Governance : Scope and Legal Framework
Corporate Governance : Scope and Legal FrameworkCorporate Governance : Scope and Legal Framework
Corporate Governance : Scope and Legal Framework
 
It's the Law: Recent Court and Administrative Decisions of Interest
It's the Law: Recent Court and Administrative Decisions of InterestIt's the Law: Recent Court and Administrative Decisions of Interest
It's the Law: Recent Court and Administrative Decisions of Interest
 
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at SeaSan Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea
 
原版定做(sheffield学位证书)英国谢菲尔德大学毕业证文凭证书原版一模一样
原版定做(sheffield学位证书)英国谢菲尔德大学毕业证文凭证书原版一模一样原版定做(sheffield学位证书)英国谢菲尔德大学毕业证文凭证书原版一模一样
原版定做(sheffield学位证书)英国谢菲尔德大学毕业证文凭证书原版一模一样
 
The Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdf
The Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdfThe Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdf
The Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdf
 
suture removal ppt.pptx medical surgical
suture removal ppt.pptx medical surgicalsuture removal ppt.pptx medical surgical
suture removal ppt.pptx medical surgical
 
THE CONCEPT OF RIGHT TO DEFAULT BAIL.pptx
THE CONCEPT OF RIGHT TO DEFAULT BAIL.pptxTHE CONCEPT OF RIGHT TO DEFAULT BAIL.pptx
THE CONCEPT OF RIGHT TO DEFAULT BAIL.pptx
 
快速办理(SCU毕业证书)澳洲南十字星大学毕业证文凭证书一模一样
快速办理(SCU毕业证书)澳洲南十字星大学毕业证文凭证书一模一样快速办理(SCU毕业证书)澳洲南十字星大学毕业证文凭证书一模一样
快速办理(SCU毕业证书)澳洲南十字星大学毕业证文凭证书一模一样
 
From Promise to Practice. Implementing AI in Legal Environments
From Promise to Practice. Implementing AI in Legal EnvironmentsFrom Promise to Practice. Implementing AI in Legal Environments
From Promise to Practice. Implementing AI in Legal Environments
 
Pedal to the Court Understanding Your Rights after a Cycling Collision.pdf
Pedal to the Court Understanding Your Rights after a Cycling Collision.pdfPedal to the Court Understanding Your Rights after a Cycling Collision.pdf
Pedal to the Court Understanding Your Rights after a Cycling Collision.pdf
 
一比一原版英国伦敦大学亚非学院毕业证(soas毕业证书)如何办理
一比一原版英国伦敦大学亚非学院毕业证(soas毕业证书)如何办理一比一原版英国伦敦大学亚非学院毕业证(soas毕业证书)如何办理
一比一原版英国伦敦大学亚非学院毕业证(soas毕业证书)如何办理
 
Business Laws Sunita saha
Business Laws Sunita sahaBusiness Laws Sunita saha
Business Laws Sunita saha
 

Rights in CopyLeft