SlideShare a Scribd company logo
‫دیدگاه‬ ‫تغییر‬‫های‬‫شرکت‬
‫انحص‬‫ــ‬‫اری‬‫نس‬‫به‬ ‫ـــبت‬
‫افزار‬‫نرم‬‫آزاد‬
‫است‬ ‫سرطان‬ ‫مانند‬ ‫لینوکس‬!
"‫استیو‬‫بالمر‬"
#‫بزرگان‬‫سخن‬
‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫رابطه‬ ‫آغاز‬ ‫سر‬
‫الینسنس‬‫مایکروسافت‬
‫فعالیت‬‫ها‬‫شرکت‬‫در‬‫هاب‬‫گیت‬
‫نخستین‬‫ارتب‬‫ــ‬‫اط‬‫مایکروساف‬‫ت‬
‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Azure
Microsoft Azure + Linux
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آزاد‬ ‫عرضه‬VSCode
‫و‬.net core‫آزاد‬ ‫کامال‬!
‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫نسخه‬ ‫ویندوز‬
‫میشه‬ ‫آزاد‬ ‫احتماال‬!
‫و‬ ‫آزاد‬‫باز‬‫متن‬‫شدن‬
‫آزاد‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬‫فیسبوک‬
HHVMH i p H o p
Virtual Machine
‫برنامه‬ ‫زبان‬‫نویسی‬‫باز‬‫متن‬‫آزاد‬ ‫و‬Apple Swift
‫دیدگاه‬ ‫تغییر‬‫های‬‫شرکت‬
‫انحص‬‫ــ‬‫اری‬‫نس‬‫به‬ ‫ـــبت‬
‫افزار‬‫نرم‬‫آزاد‬

More Related Content

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران

Jekyll
JekyllJekyll
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
StarCalendar
StarCalendarStarCalendar
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آنحرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعهخلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیابرنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراهآزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیاسیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراولمعرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wiresharkچگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wiresharkچگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفتهکار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
متاپست (MetaPost)
متاپست (MetaPost)متاپست (MetaPost)
آموزش کار با GIT
آموزش کار با GITآموزش کار با GIT
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکهیادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinuxکارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
 
Embedded linux from scratch
Embedded linux from scratchEmbedded linux from scratch

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران (20)

Jekyll
JekyllJekyll
Jekyll
 
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟
 
StarCalendar
StarCalendarStarCalendar
StarCalendar
 
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آنحرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
 
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعهخلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
 
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیابرنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا
 
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟
 
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
با سوزان آشنا شوید! (معرفی نرم افزار بلندر)
 
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراهآزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
 
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیاسیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
سیاست‌های کمتر شناخته‌شده ویکی‌پدیا
 
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
معرفی بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش (به جز ویکی‌پدیا)
 
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراولمعرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
معرفی و ساخت یک فریم‌ورک شخصی به کمک لاراول
 
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wiresharkچگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
 
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wiresharkچگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark
 
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفتهکار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
کار با اوپن‌استریت‌مپ (OSM) از مبتدی تا پیشرفته
 
متاپست (MetaPost)
متاپست (MetaPost)متاپست (MetaPost)
متاپست (MetaPost)
 
آموزش کار با GIT
آموزش کار با GITآموزش کار با GIT
آموزش کار با GIT
 
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکهیادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
یادگیری هک کلاه سفید و تست نفوذ به شبکه
 
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinuxکارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
کارگاه امنیت با عنوان Stop Disabling SElinux
 
Embedded linux from scratch
Embedded linux from scratchEmbedded linux from scratch
Embedded linux from scratch
 

چرایی تغییر دیدگاه شرکت های انحصاری نسبت به نرم افزار آزاد