SlideShare a Scribd company logo
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛      Sieci Bayesa  Postscriptum
      Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe
           Reprezentacja wiedzy

                Aleksander Pohl
             http://apohllo.pl/dydaktyka/ai

            Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci
             z         ˛        s


                   31 marca 2009Aleksander Pohl                              WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Reguły z wiarygodno´ cia
             s˛


   Sieci Bayesa


   Postscriptum
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Reguły z wiarygodno´ cia
             s˛


   Sieci Bayesa


   Postscriptum
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie        Reguły z wiarygodno´ cia
                        s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Systemy regułowe
        Mechanizm rozumowania (inferencji)
     ◮

        Baza faktów
     ◮

        Baza reguł
     ◮
Aleksander Pohl                              WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie         Reguły z wiarygodno´ cia
                         s˛     Sieci Bayesa  Postscriptum
Alternatywne modele logiczne


        Logiki wielowarto´ ciowe
                s
     ◮
            dyskretne
         ◮

            ciagłe
             ˛
         ◮

        Logiki niemonotoniczne – nowe fakty maja wpływ na
                            ˛
     ◮
          s´
        warto´ c logiczna wcze´ niejszych faktów
                ˛  s
            ptaki lataja˛
         ◮

            pingwin jest ptakiem, ale nie lata
         ◮
Aleksander Pohl                                 WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie        Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa      Postscriptum
Logiki Modalne
        3p ⇔ ¬2¬p
     ◮

        „it is possible that Jones was murdered if and only if it is
     ◮
        not necessary that Jones was not murdered”
Aleksander Pohl                                  WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Reguły ze stopniem wiarygodno´ ci
               s             s´
        Wiarygodno´ c – współczynnik z przedziału [0,1]
     ◮

        0 – zdarzenie niemo˙ liwe
                 z
     ◮

        1 – zdarzenie pewne
     ◮

        Wady: „płytkie” opisywanie stanu wiedzy
     ◮
Aleksander Pohl                             WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Reprezentacje proceduralne        Wprowadzenie klasycznych procedur do modelu AI
     ◮

        Procedury stosowane wybiórczo (tylko do osiagniecia
                              ˛˛
     ◮
        okre´ lonego celu)
          s
        Odniesienie do konkretnych struktur
     ◮

               s´
        Wada: konieczno´ c sformułowania „a priori” rozwiazania
                                 ˛
     ◮
Aleksander Pohl                              WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa     Postscriptum
Reprezentacje przez sieci semantyczne


             ´
        Wynik badan nad pamiecia i sieciami skojarzeniowymi
                  ˛˛
     ◮

        Graf skierowany – wezły stanowia pojecia, łuki – relacje
                 ˛      ˛  ˛
     ◮
        semantyczne (is_a, have_a)
        Zastosowania: mechanizmy rozumienia jezyka
                          ˛
     ◮
        naturalnego, taksonomie itp.
        Wady: rozumowanie wzdłu˙ relacji znacznie ograniczone
                     z
     ◮
        do dziedziczenia własno´ ci – model obiektowy stanowi
                   s
        udoskonalenie
Aleksander Pohl                                WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Sie´ semantyczna
  c


        bird(a_kind_of, animal).
     ◮

        bird(moving_method, fly).
     ◮

        bird(active_at, daylight).
     ◮

        albatross(a_kind_of, bird).
     ◮

        albatross(colour, black_and_white).
     ◮

        albatross(size, 115).
     ◮
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie        Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛     Sieci Bayesa  Postscriptum
Ramki i scenariusze

   Reprezentacje przez struktury
        frames (Minsky 1974 – rozpoznawanie obrazu)
     ◮

        składaja sie z pól („slots”) i procedur
            ˛˛
     ◮

        podstawa budowy jezyków obiektowych
                ˛
     ◮

   Reprezentacje przez scenariusze
        scripts (R. Schank 1977 – jezyk naturalny)
                     ˛
     ◮

             ´
        ciag zdarzen charakterystycznych, dynamiczny opis
         ˛
     ◮
        przedmiotu
Aleksander Pohl                               WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Ramki – przykład        isa(bird, animal).
     ◮

        moving_method(bird,fly).
     ◮

        moving_method(kiwi,walk).
     ◮

        moving_method(X,Method):-
     ◮
        isa(X,Super), moving_method(Super,Method).
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie         Reguły z wiarygodno´ cia
                        s˛   Sieci Bayesa    Postscriptum
Reprezentacja obiektowa


        Reprezentacje przez obiekty
     ◮
            dziedziczenie wła´ ciwo´ ci
                    s   s
         ◮

            komunikacja przy pomocy przekazywania komunikatów
         ◮

        Zalety:
     ◮
            strukturalizacja opisu
         ◮

            wyczerpujacy zestaw atrybutów
                  ˛
         ◮

            powiazanie aspektu deklaratywnego z proceduralnym
               ˛
         ◮

            hierarchizacja opisu
         ◮
Aleksander Pohl                                 WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Dziedziczenie w Prologu        fact(Fact) :- Fact, !.
     ◮

        fact(Fact) :-
     ◮
        Fact=..[ Rel, Arg1, Arg2],
        isa(Arg1,SuperArg),
        SuperFact=..[Rel, SuperArg, Arg2],
        fact(SuperFact).
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Reguły z wiarygodno´ cia
             s˛


   Sieci Bayesa


   Postscriptum
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                      s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Reguły


        Teza → c (wiarygodno´ c)
                  s´
     ◮

        if Teza then Wniosek → c
     ◮

        c(P1 and P2) = min(c(P1),c(P2))
     ◮

        c(P1 or P2) = max(c(P1),c(P2))
     ◮

        If P1 then P2 → c
     ◮
        c(P2)=c(P1)*c
Aleksander Pohl                             WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Implementacja (1)

        op(800, fx, if).
     ◮

        op(700, xfx, then).
     ◮

        op(300, xfy, or).
     ◮

        op(200, xfy, and).
     ◮        certainty( P, Cert) :- given( P, Cert).
     ◮

        certainty(Cond1 and Cond2, Cert) :-
     ◮
        certainty( Cond1, Cert1),
        certainty( Cond2, Cert2),
        min( Cert1, Cert2, Cert).


Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Implementacja (2)


        certainty( Cond1 or Cond2, Cert) :-
     ◮
        certainty( Cond1, Cert1),
        certainty( Cond2, Cert2),
        max( Cert1, Cert2, Cert).
        certainty( P, Cert) :-
     ◮
        if Cond then P : C1,
        certainty( Cond, C2),
        Cert is C1 * C2.
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Przykład (1)

        if kitchen_dry and hall_wet
     ◮
        then leak_in_bathroom : 1.
        if hall_wet and bathroom_dry
     ◮
        then problem_in_kitchen : 0.9.
        if window_closed or no_rain
     ◮
        then no_water_from_outside :       1.
        if problem_in_kitchen and
     ◮
        no_water_from_outside
        then leak_in_kitchen : 1.Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Przykład (2)


        given(window_closed, 0).
     ◮

        given(hall_wet, 1).
     ◮

        given(bathroom_dry, 1).
     ◮

        given(no_rain, 0.8).
     ◮

        given(kitchen_dry, 0).
     ◮        ?- certainty(leak_in_kitchen, C).
     ◮

        C=0.8
     ◮
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Wady


        c(a)=0.5, c(b)=0 ale c(a or b)= 0.5
     ◮

                          ´
        Nie uwzglednia niezale˙ no´ ci zdarzen.
            ˛      zs
     ◮

        Ludzcy eksperci nie my´ la w kategoriach
                   s˛
     ◮
               ´
        prawdopodobienstw matematycznych.
                     ´
        Szacowanie prawdopodobienstwa wymaga wiedzy a priori,
     ◮
        bad´ uproszczenia modelu.
         ˛z
Aleksander Pohl                             WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Reguły z wiarygodno´ cia
             s˛


   Sieci Bayesa


   Postscriptum
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie         Reguły z wiarygodno´ cia
                        s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Sieci Bayesa (belief networks, Bayesian networks)


          ´
        Stan swiata okre´ lony jest za pomoca wektora zmiennych,
                s          ˛
     ◮
        np.
            pada deszcz – prawda
         ◮

            ´      ´
            swieci słonce – fałsz
         ◮

            wieje wiatr – prawda
         ◮

            [T , F , T ]
         ◮


        Bez straty ogólno´ ci dalej bedziemy rozwa˙ a´ zmienne
                s      ˛      zc
     ◮
        boolowskie
        Zmienne boolowskie – „zdarzenia”
     ◮
Aleksander Pohl                               WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                      s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
       ´
Prawdopodobienstwo


        Obserwator nie musi zna´ stanu faktycznego (zdarzenie
                    c
     ◮
                              s´
        zaszło, bad´ nie) – wystarczy jedynie znajomo´ c
             ˛z
                ´
        prawdopodobienstwa jego wystapienia
                        ˛
        p(X ) – prawdopodobienstwo, ze zaszło X
                  ´   ˙
     ◮

        p(X |Y ) – prawdopodobienstwo, ze zaszło X pod
                    ´   ˙
     ◮
              ˙
        warunkiem ze zaszło Y
        p(A|B) = p(A ∩ B)/p(B)
     ◮
Aleksander Pohl                             WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa   Postscriptum
Redukcja przestrzeni stanów        problem: 2n − 1 liczba prawdopodobienstw do okre´ lenia
                          ´      s
     ◮

                                 ´
        wniosek: musimy korzysta´ z niezale˙ no´ ci zdarzen
                     c     zs
     ◮

                          ´
        reprezentacja w postaci sieci zdarzen – połaczenia
                              ˛
     ◮
        odpowiadaja zwiazkom przyczynowo-skutkowym
             ˛   ˛
Aleksander Pohl                              WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Przykład (1)
        włamanie oraz błyskawica moga wzbudzi´ czujk˛
                      ˛    c   e
     ◮

        czujka mo˙ e wzbudzi´ alarm oraz telefon
            z     c
     ◮
Aleksander Pohl                             WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie         Reguły z wiarygodno´ cia
                         s˛    Sieci Bayesa     Postscriptum
Przykład (2)

        Wniosek: Błyskawica, Włamanie sa niezale˙ ne.
                         ˛    z
     ◮

             ˛˙
        Ale wiedzac ze alarm sie właczył – przestaja by´
                   ˛  ˛        ˛c
     ◮
        niezale˙ ne.
           z
                   ˙                ´
            je˙ eli wiemy, ze jest burza, to prawdopodobienstwo zaj´ cia
             z                          s
         ◮

            włamania pod warunkiem właczenia sie alarmu jest
                            ˛     ˛
                          ˙    ´
            mniejsze, ni˙ je´ li wiemy, ze dzien jest słoneczny
                  zs
                      ´   z´ z
        Okre´ lamy prawdopodobienstwa wzdłu˙ scie˙ ek, do
          s
     ◮
        których nale˙ a fakty zale˙ ne
              z˛      z
                         ´z
        Y jest potomkiem X je´ li istnieje scie˙ ka z X do Y
                  s
     ◮

                      ´
        Do obliczania prawdopodobienstwa wystarczy
     ◮
        rozpatrywanie potomków i przodków


Aleksander Pohl                                    WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                      s˛   Sieci Bayesa   Postscriptum
       ´
Prawdopodobienstwa a priori i warunkowe        Dla wezłów bez przyczyny („root causes”) podane sa
          ˛                      ˛
     ◮
               ´
        prawdopodobienstwa a priori
        Dla wezłów pozostałych podajemy je w postaci
           ˛
     ◮
        p(X |rodziceX ) – prawdopodobienstwo warunkowe
                       ´
              ´
        Prawdopodobienstwa warunkowe dla wezła potomnego
                         ˛
     ◮
        musz˛ obejmowa´ wszelkie kombinacje stanów rodziców
          e     c
Aleksander Pohl                              WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Przykład (3)
        p(włamanie) = 0.001
     ◮

        p(błyskawica) = 0.02
     ◮

        p(czujka| włamanie i błyskawica) = 0.9
     ◮

        p(czujka| włamanie i not(błyskawica)) = 0.9
     ◮

        p(czujka| not(włamanie) i błyskawica) = 0.1
     ◮

        p(czujka| not(włamanie) i not(błyskawica)) = 0.001
     ◮

        p(alarm|czujka) = 0.95
     ◮

        p(alarm|not(czujka)) = 0.001
     ◮

        p(telefon|czujka) = 0.9
     ◮

        p(telefon|not(czujka)) = 0.0
     ◮Aleksander Pohl                             WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie         Reguły z wiarygodno´ cia
                        s˛     Sieci Bayesa  Postscriptum
Zale˙ no´ ci (1)
  zs
              ´
        Prawdopodobienstwo koniunkcji
     ◮

            p(X ∧ Y |Cond ) = p(X |Cond ) ∗ p(Y |X ∧ Cond )

            prob([], _, 1) :- !.
         ◮

            prob([X | Xs], Cond, P) :- !,
         ◮

            prob(X, Cond, Px), prob(Xs, [X | Cond],
            PRest),
            P is Px * PRest.
              ´
        Prawdopodobienstwo zdarzenia pewnego
     ◮


                  p(X |Y ∧ . . . ∧ X ∧ . . .) = 1

            prob(X, Cond, 1) :-
         ◮

            member(X, Cond), !.
Aleksander Pohl                                WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie        Reguły z wiarygodno´ cia
                        s˛    Sieci Bayesa  Postscriptum
Zale˙ no´ ci (2)
  zs
              ´
        Prawdopodobienstwo zdarzenia niemo˙ liwego
                         z
     ◮


                 p(X |Y ∧ . . . ∧ ¬X ∧ . . .) = 0

            prob(X, Cond, 0) :-
         ◮

            member(not X, Cond), !.
              ´
        Prawdopodobienstwo negacji
     ◮


                p(¬X |Cond ) = 1 − p(X |Cond )

            prob(not X, Cond, P) :- !,
         ◮

            prob(X, Cond, P0), P is 1 - P0.

Aleksander Pohl                               WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie        Reguły z wiarygodno´ cia
                        s˛      Sieci Bayesa   Postscriptum
Zale˙ no´ ci (3)
  zs
        Warunek z potomkiem
     ◮
        Cond0 = Y ∧ Cond gdzie Y jest potomkiem X

                       p(X |Cond ) ∗ p(Y |X ∧ Cond )
            p(X |Cond0) =
                           p(Y |Cond )

            prob(X, Cond0, P) :-
         ◮

            delete(Y, Cond0, Cond),
            predecessor(X, Y), !,
            prob(X, Cond, Px),
            prob(Y, [X | Cond], PyGivenX),
            prob(Y, Cond, Py),
            P is Px * PyGivenX / Py.


Aleksander Pohl                                  WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie        Reguły z wiarygodno´ cia
                        s˛        Sieci Bayesa  Postscriptum
Zale˙ no´ ci (4)
  zs
   Je´ li Cond nie zawiera potomków X
    s
    ◮ X nie ma rodziców:

                     p(X |Cond ) = p(X )


            prob(X, Cond, P) :-
         ◮

            p(X, P), !.
        X ma rodziców S:
     ◮

             p(X |Cond ) =           p(X |S)p(S |Cond )
                        rodzice:S

            prob(X, Cond, P) :- !,
         ◮

            findall((CONDi,Pi), p(X,CONDi,Pi), CPlist),
            sum_probs(CPlist, Cond, P).
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Implementacja (1)

        sum_probs([], _, 0).
     ◮

        sum_probs([ (COND1,P1) | CondsProbs], COND,
     ◮
        P) :-
        prob(COND1, COND, PC1),
        sum_probs(CondsProbs, COND, PRest),
        P is P1 * PC1 + PRest.
        predecessor(X, not Y) :- !,
     ◮
        predecessor(X, Y).
        predecessor(X, Y) :- parent(X, Y).
     ◮

        predecessor(X, Z) :- parent(X, Y),
     ◮
        predecessor(Y, Z).


Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Implementacja (2)        member(X, [X | _]).
     ◮

        member(X, [_ | L]) :- member(X, L).
     ◮        delete(X, [X | L], L).
     ◮

        delete(X, [Y | L], [Y | L2]) :-
     ◮
        delete(X, L, L2).
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Przykład (1)        parent(burglary, sensor).
     ◮

        parent(lightning, sensor).
     ◮

        parent(sensor, alarm).
     ◮

        parent(sensor, call).
     ◮
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Przykład (2)

        p(sensor, [not burglary, not lightning],
     ◮
        0.001).
        p(alarm, [sensor], 0.95).
     ◮

        p(alarm, [not sensor], 0.001).
     ◮

        p(call, [sensor], 0.9).
     ◮

        p(call, [not sensor], 0.0).
     ◮        ?- p(burglary, [alarm], X).
     ◮
        X = 0.182741Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                      s˛          Sieci Bayesa  Postscriptum
Naiwny klasyfikator bayesowski (1)


               ´   ˙
        Prawdopodobienstwo ze i-te słowo wystepuje
                          ˛
     ◮
        w dokumencie typu C:

                          p(wi |C)

              ´
        Prawdopodobienstwo wystapienia dokumentu D
                    ˛
     ◮
        w klasie C:
                            n
                   p(D|C) =        p(wi |C)
                            i=1
Aleksander Pohl                                   WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                      s˛           Sieci Bayesa  Postscriptum
Naiwny klasyfikator bayesowski (2)
            ˙
        Załó˙ my ze mamy dwie klasy spam (S) i nie-spam:
          z
     ◮
                            n
                   p(D|S) =        p(wi |S)
                           i=1
                            n
                  p(D|¬S) =        p(wi |¬S)
                           i=1
        Z twierdzenia Bayesa:
     ◮
                               n
                          p(S)
                 p(S|D) =             p(wi |S)
                          p(D)
                              i=1
                               n
                          p(¬S)
               p(¬S|D) =              p(wi |¬S)
                           p(D)
                              i=1

Aleksander Pohl                                    WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Naiwny klasyfikator bayesowski (3)        Dzielac jedno przez drugie:
           ˛
     ◮

                           n
                           i=1 p(wi |S)
                 p(S|D)  p(S)
            k=       =      n
                p(¬S|D)  p(¬S)   i=1 p(wi |¬S)

        dla k > 1 – spam
     ◮
Aleksander Pohl                              WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Plan prezentacji


   Wprowadzenie


   Reguły z wiarygodno´ cia
             s˛


   Sieci Bayesa


   Postscriptum
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie       Reguły z wiarygodno´ cia
                       s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
Materiały zródłowe
     ´        L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog”
     ◮

        Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial
     ◮
        Intelligence”
        Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛
     ◮
        dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu.
Aleksander Pohl                             WSZiB
Reprezentacja wiedzy
Wprowadzenie      Reguły z wiarygodno´ cia
                     s˛   Sieci Bayesa  Postscriptum
                   Dziekuje!
                    ˛  ˛
Aleksander Pohl                            WSZiB
Reprezentacja wiedzy

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Reprezentacja wiedzy

 • 1. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe Reprezentacja wiedzy Aleksander Pohl http://apohllo.pl/dydaktyka/ai Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 31 marca 2009 Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 2. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 3. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 4. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Systemy regułowe Mechanizm rozumowania (inferencji) ◮ Baza faktów ◮ Baza reguł ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 5. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Alternatywne modele logiczne Logiki wielowarto´ ciowe s ◮ dyskretne ◮ ciagłe ˛ ◮ Logiki niemonotoniczne – nowe fakty maja wpływ na ˛ ◮ s´ warto´ c logiczna wcze´ niejszych faktów ˛ s ptaki lataja˛ ◮ pingwin jest ptakiem, ale nie lata ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 6. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Logiki Modalne 3p ⇔ ¬2¬p ◮ „it is possible that Jones was murdered if and only if it is ◮ not necessary that Jones was not murdered” Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 7. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reguły ze stopniem wiarygodno´ ci s s´ Wiarygodno´ c – współczynnik z przedziału [0,1] ◮ 0 – zdarzenie niemo˙ liwe z ◮ 1 – zdarzenie pewne ◮ Wady: „płytkie” opisywanie stanu wiedzy ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 8. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reprezentacje proceduralne Wprowadzenie klasycznych procedur do modelu AI ◮ Procedury stosowane wybiórczo (tylko do osiagniecia ˛˛ ◮ okre´ lonego celu) s Odniesienie do konkretnych struktur ◮ s´ Wada: konieczno´ c sformułowania „a priori” rozwiazania ˛ ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 9. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reprezentacje przez sieci semantyczne ´ Wynik badan nad pamiecia i sieciami skojarzeniowymi ˛˛ ◮ Graf skierowany – wezły stanowia pojecia, łuki – relacje ˛ ˛ ˛ ◮ semantyczne (is_a, have_a) Zastosowania: mechanizmy rozumienia jezyka ˛ ◮ naturalnego, taksonomie itp. Wady: rozumowanie wzdłu˙ relacji znacznie ograniczone z ◮ do dziedziczenia własno´ ci – model obiektowy stanowi s udoskonalenie Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 10. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Sie´ semantyczna c bird(a_kind_of, animal). ◮ bird(moving_method, fly). ◮ bird(active_at, daylight). ◮ albatross(a_kind_of, bird). ◮ albatross(colour, black_and_white). ◮ albatross(size, 115). ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 11. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Ramki i scenariusze Reprezentacje przez struktury frames (Minsky 1974 – rozpoznawanie obrazu) ◮ składaja sie z pól („slots”) i procedur ˛˛ ◮ podstawa budowy jezyków obiektowych ˛ ◮ Reprezentacje przez scenariusze scripts (R. Schank 1977 – jezyk naturalny) ˛ ◮ ´ ciag zdarzen charakterystycznych, dynamiczny opis ˛ ◮ przedmiotu Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 12. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Ramki – przykład isa(bird, animal). ◮ moving_method(bird,fly). ◮ moving_method(kiwi,walk). ◮ moving_method(X,Method):- ◮ isa(X,Super), moving_method(Super,Method). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 13. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reprezentacja obiektowa Reprezentacje przez obiekty ◮ dziedziczenie wła´ ciwo´ ci s s ◮ komunikacja przy pomocy przekazywania komunikatów ◮ Zalety: ◮ strukturalizacja opisu ◮ wyczerpujacy zestaw atrybutów ˛ ◮ powiazanie aspektu deklaratywnego z proceduralnym ˛ ◮ hierarchizacja opisu ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 14. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Dziedziczenie w Prologu fact(Fact) :- Fact, !. ◮ fact(Fact) :- ◮ Fact=..[ Rel, Arg1, Arg2], isa(Arg1,SuperArg), SuperFact=..[Rel, SuperArg, Arg2], fact(SuperFact). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 15. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 16. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reguły Teza → c (wiarygodno´ c) s´ ◮ if Teza then Wniosek → c ◮ c(P1 and P2) = min(c(P1),c(P2)) ◮ c(P1 or P2) = max(c(P1),c(P2)) ◮ If P1 then P2 → c ◮ c(P2)=c(P1)*c Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 17. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Implementacja (1) op(800, fx, if). ◮ op(700, xfx, then). ◮ op(300, xfy, or). ◮ op(200, xfy, and). ◮ certainty( P, Cert) :- given( P, Cert). ◮ certainty(Cond1 and Cond2, Cert) :- ◮ certainty( Cond1, Cert1), certainty( Cond2, Cert2), min( Cert1, Cert2, Cert). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 18. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Implementacja (2) certainty( Cond1 or Cond2, Cert) :- ◮ certainty( Cond1, Cert1), certainty( Cond2, Cert2), max( Cert1, Cert2, Cert). certainty( P, Cert) :- ◮ if Cond then P : C1, certainty( Cond, C2), Cert is C1 * C2. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 19. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (1) if kitchen_dry and hall_wet ◮ then leak_in_bathroom : 1. if hall_wet and bathroom_dry ◮ then problem_in_kitchen : 0.9. if window_closed or no_rain ◮ then no_water_from_outside : 1. if problem_in_kitchen and ◮ no_water_from_outside then leak_in_kitchen : 1. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 20. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (2) given(window_closed, 0). ◮ given(hall_wet, 1). ◮ given(bathroom_dry, 1). ◮ given(no_rain, 0.8). ◮ given(kitchen_dry, 0). ◮ ?- certainty(leak_in_kitchen, C). ◮ C=0.8 ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 21. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Wady c(a)=0.5, c(b)=0 ale c(a or b)= 0.5 ◮ ´ Nie uwzglednia niezale˙ no´ ci zdarzen. ˛ zs ◮ Ludzcy eksperci nie my´ la w kategoriach s˛ ◮ ´ prawdopodobienstw matematycznych. ´ Szacowanie prawdopodobienstwa wymaga wiedzy a priori, ◮ bad´ uproszczenia modelu. ˛z Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 22. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 23. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Sieci Bayesa (belief networks, Bayesian networks) ´ Stan swiata okre´ lony jest za pomoca wektora zmiennych, s ˛ ◮ np. pada deszcz – prawda ◮ ´ ´ swieci słonce – fałsz ◮ wieje wiatr – prawda ◮ [T , F , T ] ◮ Bez straty ogólno´ ci dalej bedziemy rozwa˙ a´ zmienne s ˛ zc ◮ boolowskie Zmienne boolowskie – „zdarzenia” ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 24. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum ´ Prawdopodobienstwo Obserwator nie musi zna´ stanu faktycznego (zdarzenie c ◮ s´ zaszło, bad´ nie) – wystarczy jedynie znajomo´ c ˛z ´ prawdopodobienstwa jego wystapienia ˛ p(X ) – prawdopodobienstwo, ze zaszło X ´ ˙ ◮ p(X |Y ) – prawdopodobienstwo, ze zaszło X pod ´ ˙ ◮ ˙ warunkiem ze zaszło Y p(A|B) = p(A ∩ B)/p(B) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 25. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Redukcja przestrzeni stanów problem: 2n − 1 liczba prawdopodobienstw do okre´ lenia ´ s ◮ ´ wniosek: musimy korzysta´ z niezale˙ no´ ci zdarzen c zs ◮ ´ reprezentacja w postaci sieci zdarzen – połaczenia ˛ ◮ odpowiadaja zwiazkom przyczynowo-skutkowym ˛ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 26. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (1) włamanie oraz błyskawica moga wzbudzi´ czujk˛ ˛ c e ◮ czujka mo˙ e wzbudzi´ alarm oraz telefon z c ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 27. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (2) Wniosek: Błyskawica, Włamanie sa niezale˙ ne. ˛ z ◮ ˛˙ Ale wiedzac ze alarm sie właczył – przestaja by´ ˛ ˛ ˛c ◮ niezale˙ ne. z ˙ ´ je˙ eli wiemy, ze jest burza, to prawdopodobienstwo zaj´ cia z s ◮ włamania pod warunkiem właczenia sie alarmu jest ˛ ˛ ˙ ´ mniejsze, ni˙ je´ li wiemy, ze dzien jest słoneczny zs ´ z´ z Okre´ lamy prawdopodobienstwa wzdłu˙ scie˙ ek, do s ◮ których nale˙ a fakty zale˙ ne z˛ z ´z Y jest potomkiem X je´ li istnieje scie˙ ka z X do Y s ◮ ´ Do obliczania prawdopodobienstwa wystarczy ◮ rozpatrywanie potomków i przodków Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 28. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum ´ Prawdopodobienstwa a priori i warunkowe Dla wezłów bez przyczyny („root causes”) podane sa ˛ ˛ ◮ ´ prawdopodobienstwa a priori Dla wezłów pozostałych podajemy je w postaci ˛ ◮ p(X |rodziceX ) – prawdopodobienstwo warunkowe ´ ´ Prawdopodobienstwa warunkowe dla wezła potomnego ˛ ◮ musz˛ obejmowa´ wszelkie kombinacje stanów rodziców e c Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 29. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (3) p(włamanie) = 0.001 ◮ p(błyskawica) = 0.02 ◮ p(czujka| włamanie i błyskawica) = 0.9 ◮ p(czujka| włamanie i not(błyskawica)) = 0.9 ◮ p(czujka| not(włamanie) i błyskawica) = 0.1 ◮ p(czujka| not(włamanie) i not(błyskawica)) = 0.001 ◮ p(alarm|czujka) = 0.95 ◮ p(alarm|not(czujka)) = 0.001 ◮ p(telefon|czujka) = 0.9 ◮ p(telefon|not(czujka)) = 0.0 ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 30. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Zale˙ no´ ci (1) zs ´ Prawdopodobienstwo koniunkcji ◮ p(X ∧ Y |Cond ) = p(X |Cond ) ∗ p(Y |X ∧ Cond ) prob([], _, 1) :- !. ◮ prob([X | Xs], Cond, P) :- !, ◮ prob(X, Cond, Px), prob(Xs, [X | Cond], PRest), P is Px * PRest. ´ Prawdopodobienstwo zdarzenia pewnego ◮ p(X |Y ∧ . . . ∧ X ∧ . . .) = 1 prob(X, Cond, 1) :- ◮ member(X, Cond), !. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 31. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Zale˙ no´ ci (2) zs ´ Prawdopodobienstwo zdarzenia niemo˙ liwego z ◮ p(X |Y ∧ . . . ∧ ¬X ∧ . . .) = 0 prob(X, Cond, 0) :- ◮ member(not X, Cond), !. ´ Prawdopodobienstwo negacji ◮ p(¬X |Cond ) = 1 − p(X |Cond ) prob(not X, Cond, P) :- !, ◮ prob(X, Cond, P0), P is 1 - P0. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 32. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Zale˙ no´ ci (3) zs Warunek z potomkiem ◮ Cond0 = Y ∧ Cond gdzie Y jest potomkiem X p(X |Cond ) ∗ p(Y |X ∧ Cond ) p(X |Cond0) = p(Y |Cond ) prob(X, Cond0, P) :- ◮ delete(Y, Cond0, Cond), predecessor(X, Y), !, prob(X, Cond, Px), prob(Y, [X | Cond], PyGivenX), prob(Y, Cond, Py), P is Px * PyGivenX / Py. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 33. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Zale˙ no´ ci (4) zs Je´ li Cond nie zawiera potomków X s ◮ X nie ma rodziców: p(X |Cond ) = p(X ) prob(X, Cond, P) :- ◮ p(X, P), !. X ma rodziców S: ◮ p(X |Cond ) = p(X |S)p(S |Cond ) rodzice:S prob(X, Cond, P) :- !, ◮ findall((CONDi,Pi), p(X,CONDi,Pi), CPlist), sum_probs(CPlist, Cond, P). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 34. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Implementacja (1) sum_probs([], _, 0). ◮ sum_probs([ (COND1,P1) | CondsProbs], COND, ◮ P) :- prob(COND1, COND, PC1), sum_probs(CondsProbs, COND, PRest), P is P1 * PC1 + PRest. predecessor(X, not Y) :- !, ◮ predecessor(X, Y). predecessor(X, Y) :- parent(X, Y). ◮ predecessor(X, Z) :- parent(X, Y), ◮ predecessor(Y, Z). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 35. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Implementacja (2) member(X, [X | _]). ◮ member(X, [_ | L]) :- member(X, L). ◮ delete(X, [X | L], L). ◮ delete(X, [Y | L], [Y | L2]) :- ◮ delete(X, L, L2). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 36. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (1) parent(burglary, sensor). ◮ parent(lightning, sensor). ◮ parent(sensor, alarm). ◮ parent(sensor, call). ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 37. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (2) p(sensor, [not burglary, not lightning], ◮ 0.001). p(alarm, [sensor], 0.95). ◮ p(alarm, [not sensor], 0.001). ◮ p(call, [sensor], 0.9). ◮ p(call, [not sensor], 0.0). ◮ ?- p(burglary, [alarm], X). ◮ X = 0.182741 Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 38. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Naiwny klasyfikator bayesowski (1) ´ ˙ Prawdopodobienstwo ze i-te słowo wystepuje ˛ ◮ w dokumencie typu C: p(wi |C) ´ Prawdopodobienstwo wystapienia dokumentu D ˛ ◮ w klasie C: n p(D|C) = p(wi |C) i=1 Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 39. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Naiwny klasyfikator bayesowski (2) ˙ Załó˙ my ze mamy dwie klasy spam (S) i nie-spam: z ◮ n p(D|S) = p(wi |S) i=1 n p(D|¬S) = p(wi |¬S) i=1 Z twierdzenia Bayesa: ◮ n p(S) p(S|D) = p(wi |S) p(D) i=1 n p(¬S) p(¬S|D) = p(wi |¬S) p(D) i=1 Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 40. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Naiwny klasyfikator bayesowski (3) Dzielac jedno przez drugie: ˛ ◮ n i=1 p(wi |S) p(S|D) p(S) k= = n p(¬S|D) p(¬S) i=1 p(wi |¬S) dla k > 1 – spam ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 41. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 42. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Materiały zródłowe ´ L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog” ◮ Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial ◮ Intelligence” Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ ◮ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 • 43. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Dziekuje! ˛ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy