SlideShare a Scribd company logo
Wprowadzenie   Neuron   Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
      Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe
            Sieci neuronowe.

                  Aleksander Pohl
              http://apohllo.pl/dydaktyka/ai

              Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci
               z         ˛        s


                   9 czerwca 2009Aleksander Pohl                                      WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Plan prezentacji

   Wprowadzenie

   Neuron

   Sieci neuronowe

   Sieci liniowe

   Sieci nieliniowe

   PostscriptumAleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Plan prezentacji

   Wprowadzenie

   Neuron

   Sieci neuronowe

   Sieci liniowe

   Sieci nieliniowe

   PostscriptumAleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Historia (1)     ◮  Ramon y Cajal (1906) opis struktury sieci nerwowej
     ◮  Hodgin i Huxley (1963) model propagacji sygnału w
        aksonie
     ◮  Eccles (1963) Model synapsy
     ◮  Hubel i Wiesel (1981) Model kory wzrokowej
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Historia (2)


   Perceptron (1957) Frank Rosenblatt, Charles Wightmann
     ◮  Układ elektromechaniczny
     ◮  Rozpoznawanie znaków alfanumerycznych
     ◮  103 przełaczen na sekunde
             ˛ ´     ˛
     ◮  Wra˙ liwy na dane wej´ ciowe
         z         s
     ◮  Odporny na uszkodzenia
     ◮           ˛ ´
        8 komórek 512 połaczen
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Historia (3)


   Madaline (1960) Bernard Widrow (Standford)
     ◮  Układ elektrochemiczny
     ◮  Komercyjne zastosowania: analiza sygnałów (radary,
        modemy itp.)
     ◮  104 przełaczen na sekunde
             ˛ ´     ˛
     ◮  „Adaptive Linear Element”
     ◮           ˛ ´
        8 komórek 128 połaczen
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Historia (4)


     ◮  Lata 70-te zahamowanie rozwoju
         ◮  Wady i ograniczenia sieci liniowych 1-warstwowych -
           Minsky i Papert
     ◮  John Hopfield (1982) AT&T
     ◮  1984 – Optical resonator
         ◮  6.4 ∗ 104 elementow
         ◮  1.6 ∗ 107 połaczen
                  ˛  ´
         ◮  1.6 ∗ 105 przełaczen na sekunde
                   ˛  ´     ˛
Aleksander Pohl                                      WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Plan prezentacji

   Wprowadzenie

   Neuron

   Sieci neuronowe

   Sieci liniowe

   Sieci nieliniowe

   PostscriptumAleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Neuron w przyrodzi
Aleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Synapsa w przyrodzie
Aleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sztuczny neuron
Aleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Topologia sztucznej sieci neuronowej
Aleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Plan prezentacji

   Wprowadzenie

   Neuron

   Sieci neuronowe

   Sieci liniowe

   Sieci nieliniowe

   PostscriptumAleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sie´ neuronowa
  c


     ◮  Paradygmat obliczeniowy oparty na masowo równołegłej
        architekturze mózgów zwierz˛
                     ecych.
     ◮  Sztuczna sie´ neuronowa ma posta´ wieloprocesorowego
               c          c
        systemu zło˙ onego z wielu niewielkich elementów
              z
                          ˛ ˛   ˛  ˛ ´
        obliczeniowych (tzw. Neuronów), z gesta siecia połaczen
        (tzw. Dendrytów), prostych komunikatów i adaptacyjnej
        interakcji miedzy elementami
              ˛
     ◮               ˛  ´
        Topologia i parametry połaczen stanowia program
                            ˛
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Porównanie paradygmatów

     ◮  Algorytmy „klasyczne”
         ◮  Szybkie obliczenia sekwencyjne
         ◮  Dostarczaja dokładnych wyników
                 ˛
         ◮  Rozwiazanie problemu znajdowane przez programiste
              ˛                     ˛
     ◮  Sieci Neuronowe
         ◮  Masowo równoległe
         ◮  Odporne na szumy
         ◮  Adaptacyjne zachowanie
         ◮      s´
           Odporno´ c na błedy
                   ˛
         ◮  Rozwiazanie problemu znajdowane przez uczenie sieci
              ˛
Aleksander Pohl                                      WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Dziedziny zastosowania


     ◮  Diagnostyka układów
     ◮  Badania psychiatryczne
     ◮  Prognozy: giełdowe, gospodarcze, sprzeda˙ y
                            z
     ◮  Analiza spektralna
     ◮  Sterowanie procesów przemysłowych
     ◮             ´
        Selekcja doboru celów sledztwa
     ◮  Rozpoznawanie wzorców (70%)
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron   Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Zastosowania


     ◮  Predykcja
     ◮  Klasyfikacja
     ◮  Kojarzenie danych
     ◮  Analiza danych
     ◮  Filtracja sygnałów
     ◮  Optymalizacja
Aleksander Pohl                                     WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron   Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Realizacje (1)


     ◮  Software
     ◮  Sieci analogowe
         ◮  Ładunki na kondensatorach
         ◮  109 – 1011 p/s
     ◮  Układy optoelektroniczne
         ◮  Liniowe przekształcenia przez układy modyfikowalnej
           transparencji
         ◮  Nieliniowe przekształcenia poprzez ukł. Elektroniczny
         ◮  1014 – 1015 p/s
Aleksander Pohl                                      WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron    Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Realizacje (2)

     ◮  Układy cyfrowe typowe
         ◮  Układy dedykowane
         ◮  Procesory DSP
         ◮  Karty rozszerzen´
         ◮  106 – 107 p/s, 256k neuronow
     ◮  Specjalizowane układy scalone
         ◮  9 ∗ 107 p/s
     ◮  Mózg
         ◮  1010 komórek, 1015 połaczen, 1018 op/s
                       ˛ ´
Aleksander Pohl                                        WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Plan prezentacji

   Wprowadzenie

   Neuron

   Sieci neuronowe

   Sieci liniowe

   Sieci nieliniowe

   PostscriptumAleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Liniowe sieci neuronowe
     ◮  y=   wi xi
     ◮  y znormalizowane do 0 albo do 1
Aleksander Pohl                                     WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron     Sieci neuronowe    Sieci liniowe    Sieci nieliniowe  Postscriptum
Uczenie (1)

     ◮  Z nauczycielem
         ◮  Reguła delta (reguła najmniejszych kwadratów):
           ∆Wi = η ∗ (D − Y )Xi
     ◮  Bez nauczyciela (hebbian learning)
            (m)(j+1)      (m)(j)    (j) (j)
         ◮  wi    = wi  + ηxi ym
         ◮  „clustering”
         ◮   z                s´
           Ró˙ nicowe – bierzemy przyrosty wej´ c
         ◮  Instar (Grossberg) – dla ustalonego m:
                (m)(j+1)    (m)(j)     (j)    (m)(j)
            ◮  wi   = wi   + η (j) (xi − wi )
            ◮  Waga dostatecznie mała, rosnaca 0 → 1 – v ∗ j
                             ˛
         ◮  Outstar (cała warstwa)Aleksander Pohl                                             WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron   Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Uczenie (2)


     ◮  Competitive learning
         ◮  Sie´ Kohonena
             c
            ◮  Instar z normalizowanym X, m – maksymalne wyj´ cie
                                     s
            ◮  Uczymy tylko jeden
         ◮  Sie´ Kohonena – z uwzglednieniem sasiedztwa
             c          ˛      ˛
            ◮  Uczymy dany neuron – i jego sasiadów
                             ˛
            ◮  dwuwymiarowe sasiedztwo – rozpoznaje obiekty 2D
                      ˛
Aleksander Pohl                                       WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sie´ z jednym neuronem
  c
              Rysunek: HiperpłaszczyznaAleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sie´ z dwoma neuronami
  c
              Rysunek: Obszar wypukły
Aleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sie´ z wieloma neuronami
  c
                 Rysunek: „Dziura”Aleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Plan prezentacji

   Wprowadzenie

   Neuron

   Sieci neuronowe

   Sieci liniowe

   Sieci nieliniowe

   PostscriptumAleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Nieliniowe sieci neuronowe
     ◮  „Bias”
        y = wi xi + w0
     ◮  funkcja pobudzenia – sigmoidalna
           1
        y = 1+e−px
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie      Neuron    Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Nieliniowe sieci neuronowe


     ◮  Uczenie pojedynczej warstwy
     ◮  Algorytm delta – metoda najmniejszych kwadratów
     ◮  Sieci wielowarstwowe
     ◮  algorytm „back-propagation”
         (j)       (m)(j) (j)
     ◮  ym = φ(      wi   yi )
     ◮  sygnał wyj´ cia m-tego neuronu w kroku j
             s
Aleksander Pohl                                         WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie      Neuron      Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Nieliniowe sieci neuronowe

     ◮  „Back-propagation” algorithm
     ◮  Dla ustalonego m, suma po wszystkich i neuronów
                    z     c   ˛  ˙
        dostarczajacych dane. Mo˙ na dobra´ porzadek zeby „y”
             ˛
        były niezale˙ ne
              z
         (j)         (m)(j) (j)
     ◮  ym = φ(      i  wi   yi )
     ◮  Bład sieci wnioskujemy z błedów warstwy ni˙ ej. Suma po
         ˛            ˛       z
        wszystkich neuronach dla których m wysyła swój sygnał
         (j)           (m)(j) (j)
     ◮  δm = φ(      k  wk     δk )
Aleksander Pohl                                           WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sieci CP

     ◮  „Counter Propagation” (Hecht-Nielsena)
         ◮  1-sza warstwa – normalizowana sie´ Kohonena. 1 wyj´ cie
                            c        s
           niezerowe „counter”
         ◮  2-ga warstwa „Instar” Grossberga
     ◮  Uczone niezale˙ nie
               z
     ◮  1-sza mała waga poczatkowa, ro´ nie
                  ˛    s
     ◮  2-ga mała waga poczatkowa, maleje
                  ˛
     ◮  Uogólnia i kojarzy – mo˙ na odwróci´ sie´
                   z      c  c
     ◮  Doskonale klasyfikuje – redukcja informacjiAleksander Pohl                                      WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sieci rezonansowe
   Sieci ART – patent Univ. of Boston
     ◮  ART1 – obrazy binarne
     ◮  ART2 – obrazy analogowe
      ◮

     ◮    s´           z s´
        Ilo´ c neuronów wieksza ni˙ ilo´ c klas
                 ˛
     ◮  Sprz˛ zone wyj´ cie z wej´ ciem
          e˙    s     s
     ◮  Stan wyj´ ciowy 1 tylko na jednym, pozostałe 0 – brak
            s
        odporno´ ci na szumy
            s

Aleksander Pohl                                     WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sieci rezonansowe


   Sieci ART
     ◮  Sprz˛ zenie wyj´ cia z wej´ ciem
          e˙     s     s
     ◮  Układ kontrolny – eliminuje puste dane wej´ ciowe.
                             s
                s´
        Wzmacnia czuło´ c elementów drugiej warstwy
     ◮  System Orientujacy (novelity detector)
                ˛
     ◮  Typowe wady sieci bez nauczyciela – nie wykrywa
        niewielkich znaczacych zmian
                 ˛
Aleksander Pohl                                     WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie      Neuron     Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sieci Hopfielda (1)


     ◮  Pierwsza z odwróconym kierunkiem przepływu (1982)
     ◮  Zatarcie granicy pomiedzy wej´ ciem a wyj´ ciem
                  ˛    s      s
     ◮  Brak wyra´ nych warstw
            z
         (j)      (j)
     ◮  ym = φ(em )
         (j)       (m) (j)    (j)
     ◮  em =     i  wi  yi   + xm
         (m)
     ◮  wi – współczynnik wyj´ cia i-tego neuronu z wej´ ciem
                  s             s
        m-tego neuronu
Aleksander Pohl                                         WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron     Sieci neuronowe     Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sieci Hopfielda (2)         (j+1)          (j)     (m)
     ◮  ym     = −1 gdy em < w0
         (j+1)    (j)      (j)    (m)
     ◮  ym     = ym gdy em = w0
         (j+1)        (j)     (m)
     ◮  ym     = 1 gdy em > w0
Aleksander Pohl                                           WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie     Neuron   Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sieci Hopfielda (3)


     ◮  Brak wydzielonych warstw
     ◮  Wprowadzamy dana X, i iterujemy do osiagniecia stanu
                ˛           ˛ ˛
        stabilnego
     ◮  Content Addressable Memory (CAM)
     ◮      s´
        Pojemno´ c: 0.15 N.
     ◮  Maszyny Bolzmanna
         ◮  Wyj´ cie jest zmieniane losowo w zal. Od wej´ cia →
             s                    s
           wy˙ arzanie
            z
Aleksander Pohl                                      WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sieci Hintona


     ◮   ´
        Slad pamieciowy – engram nie posiada poło˙ enia
             ˛               z
        (charakter holologiczy)
     ◮  2 warstwy – 1-sza neurony o 1 wej´ ciu, wyj´ cie do
                         s    s
        ka˙ dego neuronu z 2-giej warstwy
         z
     ◮  Uczymy metoda Hebba. Ciag wej´ ciowy (X1,Y1), (X2,Y2)
               ˛     ˛  s
        (skojarzenia)
     ◮  Odpowiada na X skojarzeniem Y
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Sieci BAM


     ◮  Dwie warstwy, jak w ART, ale podobna do Hopfielda
     ◮  Wektor Y ostatniej warstwy skierowany na wej´ cie, brak
                              s
        odpowiednika w przyrodzie
     ◮  „histereza” wag – adaptuje sie
                      ˛
     ◮  Dobrze reaguje na dane odległe od nauczonych, szuka ich
        iteracyjnie
     ◮      s´
        Pojemno´ c: w zale˙ no´ ci od typu danych (nawet wieksza
                 z s               ˛
        ni˙ n)
         z
Aleksander Pohl                                    WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie   Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Plan prezentacji

   Wprowadzenie

   Neuron

   Sieci neuronowe

   Sieci liniowe

   Sieci nieliniowe

   PostscriptumAleksander Pohl                                   WSZiB
Sieci neuronowe
Wprowadzenie    Neuron  Sieci neuronowe  Sieci liniowe  Sieci nieliniowe  Postscriptum
Materiały zródłowe
     ´     ◮  L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog”
     ◮  Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial
        Intelligence”
     ◮  Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛
        dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu.
Aleksander Pohl                                     WSZiB
Sieci neuronowe

More Related Content

More from Aleksander Pohl

Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Aleksander Pohl
 
Rachunek predykatów pierwszego rzędu
Rachunek predykatów pierwszego rzęduRachunek predykatów pierwszego rzędu
Rachunek predykatów pierwszego rzędu
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenieSztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Aleksander Pohl
 
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for JavaJena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Aleksander Pohl
 

More from Aleksander Pohl (8)

Systemy ekspertowe 1
Systemy ekspertowe 1Systemy ekspertowe 1
Systemy ekspertowe 1
 
Reprezentacja wiedzy
Reprezentacja wiedzyReprezentacja wiedzy
Reprezentacja wiedzy
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
 
Rachunek predykatów pierwszego rzędu
Rachunek predykatów pierwszego rzęduRachunek predykatów pierwszego rzędu
Rachunek predykatów pierwszego rzędu
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
 
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
 
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenieSztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
 
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for JavaJena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for Java
 

Sieci neuronowe

 • 1. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe Sieci neuronowe. Aleksander Pohl http://apohllo.pl/dydaktyka/ai Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 9 czerwca 2009 Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 2. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 3. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 4. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Historia (1) ◮ Ramon y Cajal (1906) opis struktury sieci nerwowej ◮ Hodgin i Huxley (1963) model propagacji sygnału w aksonie ◮ Eccles (1963) Model synapsy ◮ Hubel i Wiesel (1981) Model kory wzrokowej Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 5. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Historia (2) Perceptron (1957) Frank Rosenblatt, Charles Wightmann ◮ Układ elektromechaniczny ◮ Rozpoznawanie znaków alfanumerycznych ◮ 103 przełaczen na sekunde ˛ ´ ˛ ◮ Wra˙ liwy na dane wej´ ciowe z s ◮ Odporny na uszkodzenia ◮ ˛ ´ 8 komórek 512 połaczen Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 6. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Historia (3) Madaline (1960) Bernard Widrow (Standford) ◮ Układ elektrochemiczny ◮ Komercyjne zastosowania: analiza sygnałów (radary, modemy itp.) ◮ 104 przełaczen na sekunde ˛ ´ ˛ ◮ „Adaptive Linear Element” ◮ ˛ ´ 8 komórek 128 połaczen Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 7. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Historia (4) ◮ Lata 70-te zahamowanie rozwoju ◮ Wady i ograniczenia sieci liniowych 1-warstwowych - Minsky i Papert ◮ John Hopfield (1982) AT&T ◮ 1984 – Optical resonator ◮ 6.4 ∗ 104 elementow ◮ 1.6 ∗ 107 połaczen ˛ ´ ◮ 1.6 ∗ 105 przełaczen na sekunde ˛ ´ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 8. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 9. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Neuron w przyrodzi Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 10. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Synapsa w przyrodzie Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 11. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sztuczny neuron Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 12. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Topologia sztucznej sieci neuronowej Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 13. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 14. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sie´ neuronowa c ◮ Paradygmat obliczeniowy oparty na masowo równołegłej architekturze mózgów zwierz˛ ecych. ◮ Sztuczna sie´ neuronowa ma posta´ wieloprocesorowego c c systemu zło˙ onego z wielu niewielkich elementów z ˛ ˛ ˛ ˛ ´ obliczeniowych (tzw. Neuronów), z gesta siecia połaczen (tzw. Dendrytów), prostych komunikatów i adaptacyjnej interakcji miedzy elementami ˛ ◮ ˛ ´ Topologia i parametry połaczen stanowia program ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 15. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Porównanie paradygmatów ◮ Algorytmy „klasyczne” ◮ Szybkie obliczenia sekwencyjne ◮ Dostarczaja dokładnych wyników ˛ ◮ Rozwiazanie problemu znajdowane przez programiste ˛ ˛ ◮ Sieci Neuronowe ◮ Masowo równoległe ◮ Odporne na szumy ◮ Adaptacyjne zachowanie ◮ s´ Odporno´ c na błedy ˛ ◮ Rozwiazanie problemu znajdowane przez uczenie sieci ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 16. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Dziedziny zastosowania ◮ Diagnostyka układów ◮ Badania psychiatryczne ◮ Prognozy: giełdowe, gospodarcze, sprzeda˙ y z ◮ Analiza spektralna ◮ Sterowanie procesów przemysłowych ◮ ´ Selekcja doboru celów sledztwa ◮ Rozpoznawanie wzorców (70%) Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 17. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Zastosowania ◮ Predykcja ◮ Klasyfikacja ◮ Kojarzenie danych ◮ Analiza danych ◮ Filtracja sygnałów ◮ Optymalizacja Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 18. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Realizacje (1) ◮ Software ◮ Sieci analogowe ◮ Ładunki na kondensatorach ◮ 109 – 1011 p/s ◮ Układy optoelektroniczne ◮ Liniowe przekształcenia przez układy modyfikowalnej transparencji ◮ Nieliniowe przekształcenia poprzez ukł. Elektroniczny ◮ 1014 – 1015 p/s Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 19. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Realizacje (2) ◮ Układy cyfrowe typowe ◮ Układy dedykowane ◮ Procesory DSP ◮ Karty rozszerzen´ ◮ 106 – 107 p/s, 256k neuronow ◮ Specjalizowane układy scalone ◮ 9 ∗ 107 p/s ◮ Mózg ◮ 1010 komórek, 1015 połaczen, 1018 op/s ˛ ´ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 20. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 21. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Liniowe sieci neuronowe ◮ y= wi xi ◮ y znormalizowane do 0 albo do 1 Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 22. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Uczenie (1) ◮ Z nauczycielem ◮ Reguła delta (reguła najmniejszych kwadratów): ∆Wi = η ∗ (D − Y )Xi ◮ Bez nauczyciela (hebbian learning) (m)(j+1) (m)(j) (j) (j) ◮ wi = wi + ηxi ym ◮ „clustering” ◮ z s´ Ró˙ nicowe – bierzemy przyrosty wej´ c ◮ Instar (Grossberg) – dla ustalonego m: (m)(j+1) (m)(j) (j) (m)(j) ◮ wi = wi + η (j) (xi − wi ) ◮ Waga dostatecznie mała, rosnaca 0 → 1 – v ∗ j ˛ ◮ Outstar (cała warstwa) Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 23. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Uczenie (2) ◮ Competitive learning ◮ Sie´ Kohonena c ◮ Instar z normalizowanym X, m – maksymalne wyj´ cie s ◮ Uczymy tylko jeden ◮ Sie´ Kohonena – z uwzglednieniem sasiedztwa c ˛ ˛ ◮ Uczymy dany neuron – i jego sasiadów ˛ ◮ dwuwymiarowe sasiedztwo – rozpoznaje obiekty 2D ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 24. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sie´ z jednym neuronem c Rysunek: Hiperpłaszczyzna Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 25. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sie´ z dwoma neuronami c Rysunek: Obszar wypukły Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 26. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sie´ z wieloma neuronami c Rysunek: „Dziura” Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 27. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 28. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Nieliniowe sieci neuronowe ◮ „Bias” y = wi xi + w0 ◮ funkcja pobudzenia – sigmoidalna 1 y = 1+e−px Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 29. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Nieliniowe sieci neuronowe ◮ Uczenie pojedynczej warstwy ◮ Algorytm delta – metoda najmniejszych kwadratów ◮ Sieci wielowarstwowe ◮ algorytm „back-propagation” (j) (m)(j) (j) ◮ ym = φ( wi yi ) ◮ sygnał wyj´ cia m-tego neuronu w kroku j s Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 30. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Nieliniowe sieci neuronowe ◮ „Back-propagation” algorithm ◮ Dla ustalonego m, suma po wszystkich i neuronów z c ˛ ˙ dostarczajacych dane. Mo˙ na dobra´ porzadek zeby „y” ˛ były niezale˙ ne z (j) (m)(j) (j) ◮ ym = φ( i wi yi ) ◮ Bład sieci wnioskujemy z błedów warstwy ni˙ ej. Suma po ˛ ˛ z wszystkich neuronach dla których m wysyła swój sygnał (j) (m)(j) (j) ◮ δm = φ( k wk δk ) Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 31. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci CP ◮ „Counter Propagation” (Hecht-Nielsena) ◮ 1-sza warstwa – normalizowana sie´ Kohonena. 1 wyj´ cie c s niezerowe „counter” ◮ 2-ga warstwa „Instar” Grossberga ◮ Uczone niezale˙ nie z ◮ 1-sza mała waga poczatkowa, ro´ nie ˛ s ◮ 2-ga mała waga poczatkowa, maleje ˛ ◮ Uogólnia i kojarzy – mo˙ na odwróci´ sie´ z c c ◮ Doskonale klasyfikuje – redukcja informacji Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 32. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci rezonansowe Sieci ART – patent Univ. of Boston ◮ ART1 – obrazy binarne ◮ ART2 – obrazy analogowe ◮ ◮ s´ z s´ Ilo´ c neuronów wieksza ni˙ ilo´ c klas ˛ ◮ Sprz˛ zone wyj´ cie z wej´ ciem e˙ s s ◮ Stan wyj´ ciowy 1 tylko na jednym, pozostałe 0 – brak s odporno´ ci na szumy s Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 33. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci rezonansowe Sieci ART ◮ Sprz˛ zenie wyj´ cia z wej´ ciem e˙ s s ◮ Układ kontrolny – eliminuje puste dane wej´ ciowe. s s´ Wzmacnia czuło´ c elementów drugiej warstwy ◮ System Orientujacy (novelity detector) ˛ ◮ Typowe wady sieci bez nauczyciela – nie wykrywa niewielkich znaczacych zmian ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 34. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci Hopfielda (1) ◮ Pierwsza z odwróconym kierunkiem przepływu (1982) ◮ Zatarcie granicy pomiedzy wej´ ciem a wyj´ ciem ˛ s s ◮ Brak wyra´ nych warstw z (j) (j) ◮ ym = φ(em ) (j) (m) (j) (j) ◮ em = i wi yi + xm (m) ◮ wi – współczynnik wyj´ cia i-tego neuronu z wej´ ciem s s m-tego neuronu Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 35. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci Hopfielda (2) (j+1) (j) (m) ◮ ym = −1 gdy em < w0 (j+1) (j) (j) (m) ◮ ym = ym gdy em = w0 (j+1) (j) (m) ◮ ym = 1 gdy em > w0 Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 36. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci Hopfielda (3) ◮ Brak wydzielonych warstw ◮ Wprowadzamy dana X, i iterujemy do osiagniecia stanu ˛ ˛ ˛ stabilnego ◮ Content Addressable Memory (CAM) ◮ s´ Pojemno´ c: 0.15 N. ◮ Maszyny Bolzmanna ◮ Wyj´ cie jest zmieniane losowo w zal. Od wej´ cia → s s wy˙ arzanie z Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 37. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci Hintona ◮ ´ Slad pamieciowy – engram nie posiada poło˙ enia ˛ z (charakter holologiczy) ◮ 2 warstwy – 1-sza neurony o 1 wej´ ciu, wyj´ cie do s s ka˙ dego neuronu z 2-giej warstwy z ◮ Uczymy metoda Hebba. Ciag wej´ ciowy (X1,Y1), (X2,Y2) ˛ ˛ s (skojarzenia) ◮ Odpowiada na X skojarzeniem Y Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 38. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci BAM ◮ Dwie warstwy, jak w ART, ale podobna do Hopfielda ◮ Wektor Y ostatniej warstwy skierowany na wej´ cie, brak s odpowiednika w przyrodzie ◮ „histereza” wag – adaptuje sie ˛ ◮ Dobrze reaguje na dane odległe od nauczonych, szuka ich iteracyjnie ◮ s´ Pojemno´ c: w zale˙ no´ ci od typu danych (nawet wieksza z s ˛ ni˙ n) z Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 39. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 • 40. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Materiały zródłowe ´ ◮ L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog” ◮ Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial Intelligence” ◮ Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe