SlideShare a Scribd company logo
Проекты с использованием ИКТ Проектное обучение Переход от обучения «учитель сказал» к обучению «ученик сделал» Sirje Kereme Гимназия Курессааре
Ocтров науки Kuressaare, Saaremaa Научные дороги Cтрана науки ESTONIA
Проектное или проблемное обучение? ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Этапы создания нового учебного проекта : Осознание проблемы Связывание проблемы с интересами учащихся Связывание учебных предметов с темой/проблемой/проектом Создание возможности для учащихся планировать свою деятельность, решать проблему и через деятельность получать опыт Поддержка и направление совместной работы Планирование презентации результатов проекта
Интернет-проекты Интернет-проекты Международные комплексные проекты клаcc ные проекты Совместные межшкольные проекты Международные проекты                            
Проекты в клаccе Проект “лес “
5. Kлассы
 
клаcc ные проекты (5. клаcc ) что  можно делать c мусора?  http://lemill.net/content/mida-huvitavat-saab-teha-prugist/view проблемы  в  нашем городе!  http://lemill.net/content/kuressaare-minu-kodulinna-roomud-ja-mured-projekttoo-5-klass/view
клаcc ные проекты (10. клаcc http://www.oesel.ee/~reino/cod/ О проекте  В течение последних двух лет отмечается интенсивное обсуждение в Швеции по поводу рыбы и риск исчезновения в населения трески в Балтийском море.
 
Uurida on huvitav!
 
Международные проекты Rahvusvahelisest projekt Scarabeo- http://www.oesel.ee/~reino/scarab/esileht.htm ,  mis oli suunatud just loovale mõtlemisele ning milles õpilased pidid arutlema jäätmeprobleemide ning nende kasutamise üle.
 
Projekti “Vesi” raames kasutatakse suhtlemisel Belgia, Rootsi ja Hispaania õpilastega videokonverentse Skype’i ja Messenger’i vahendusel, koostatakse õpifilme: http://www.oesel.ee/maidu/ideals/gastronom.wmv ; http://www.oesel.ee/maidu/ideals/KG.wmv .
Õppeained Vanus Eesmärgid Tarkvara Kirjeldus Loodusõpetus, keskkonnaõpetus, arvutiõpetus, ühiskonnaõpetus, inglise keel II kooliaste 10- 13 aastased T utvustada erinevaid Eestis kasvavaid puid ning põlis puid Kuressaare linnas. Osa v õ tta interaktiivsest õ ppest projektis ENO .  O sale mine ü lemaailmses puudeistutamises 21. septembril. 2004. a. U urida erinevaid puu  liike, mida õ pilased istutasid sellel p ä eval ü le maailma.  Antud projekt on suunatud keskkonda ja loodusvaradesse s ää stlikumalt suhtuma. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, http:// eno . joensuu . fi /  http:// eno . joensuu . fi /trees2004/ treedatabase . htm  ja erinevad veebilehed Projekti kestuseks on kolm päeva. Projekti käigus tehakse individuaalset, paaris ja ka rühmatööd, kuulatakse ettekannet. Projekti kokkuvõte kajastatakse klassi stendil, ENO koduleheküljel ning uurimistöös. Dokumendid Autor Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium, Eesti Oled uus? Klõpsa siia
Töö planeerimine ja administreerimine Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, need aitavad sul mõista näidisõpiprojekti konteksti: Taust ja planeerimine : ülevaade õpiprojekti taustast ja eesmärkidest, sealhulgas võtted, kuidas projekti planeeriti ja juhiti. Pildid klassist :  klassis tehtud pildid või joonised annavad parema ettekujutuse sellest, kuidas projekt ellu viidi. Tegevuse analüüs : õppimisprotsess (projekti teostamine) arvuti kaasabil; lingid kasutamiseks. Ainetevaheline integratsioon : p rojekti “Puud meie ümber” seotus teiste õppeainetega     Dokumendid
Töö näidised , õpetaja ja õpilase  tagasiside Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, et näha töö näidiseid ja õpetajate ning õpilaste tagasisidet: Õpilase töö näidised : õpilaste töö näidised, mis valmisid õpiprojektis osalemise käigus. Õpetajapoolne hindamine/tagasiside : osalenud õpetajate mõtted ja kommentaarid  ning soovitused tulevasteks projektideks . Õpilaste arvamused : kommentaarid selle kohta, kuidas õpilased tajusid projekti kaudu õppimist . Dokumendid
Õpetaja abivahendid Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, kus on näha õpetaja abivahendid, mida on kasutatud selle õpiprojekti läbiviimisel:  Dokumendid
Europe @t School: http://www.eu-dialogue-award.de Команды трех школ составляют совместный сайт Предполагается сбор аналогичных данных в ходе групповой работы Возможность совместных исследований 2004/05: Гражданин меняющейся Европы  Проектный метод Международные проекты
2004/2005: Европейский путеводитель демократии В результате совместной работы ученики трех разных европейских стран составляли путеводитель в европейскую демократию Лучшие работы 2005: Footsteps to Citizenship: http://www.europe.alternatywa.info/  Democracy All Over Europe: http://www.euroteamproject.go.ro  Democracy and Us- the Values: http:// www . demporotu .ima. pl / E@S: Internet Award Scheme Международные проекты
2002/2003: Planet Europe:An ordinary day of European teenager: 2001/02: Meetingpoint History: Railways- http:// www . oesel .ee/ meetingpoint / 2000/01: Techno-Europe : http:// www . oesel .ee/ technoeurope 1999: Human Rights and Me http:// www . oesel .ee/ civics / school / E@S: Примеры Международные проекты
Kevadpäev Euroopas 2007 www .springday2007. net
Erinevaid õppemeetodeid ja vahendeid oleme kasutanud ka teiste õpiprojektide juures: Tursk –hävimisohus liik Läänemeres ( http://www.oesel.ee/~reino/cod/ ) kasutati nii arhiivimaterjale kui ka videointervjuusid.
ENO! Osalemine ülemaailmsetes aktsioonides- puude istutamine http://eno.joensuu.fi/treedatabase.htm
 
Ka 5. klassi õpiprojektist “Prügi” käigus valmisid nii näitus kui ka film: http://www.oesel.ee/maidu/prugiprojekt.wmv .
Projektid õpetajatele http://www.koolielu.ee/pages.php/03010304?txtid=2092  Tiigrihüppe Tunnikavade konkurss- Tunnikavad ja interaktiivsed töölehed on koostatud loodusõpetuse kehtiva aineprogrammi (loodusõpetuse ainekava 4.-6.kl.) alusel täienduseks õpikule “Loodusõpetus VI klass”
Microsofti koostööprogrammi „Partnerid õppimises” metoodiliste õppematerjalide konkurs „Virtuaalne õppetund”(koostasin õppematerjal, kus on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õpetamist- ja õppimisprotsessi edukalt rakendatud ) X koht Puud meie ümber: http://www.microsoft.com/eesti/press/2005/0429.mspx ; http://panther.tiigrihype.ee/vo/kereme.ppt ja “Prügi meie ümber”: http://www.koolielu.ee/pages.php/03260401?txtid=6317  . http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/folder.2007-01-09.3232734611/konkursitoeoed/sirje-kereme/

More Related Content

Similar to Projektid

Projekt Tehnoloogia õpilase kaaslasena
Projekt Tehnoloogia õpilase kaaslasenaProjekt Tehnoloogia õpilase kaaslasena
Projekt Tehnoloogia õpilase kaaslasena
Kairi Ainjärv
 
Projektõpe Eestis
Projektõpe EestisProjektõpe Eestis
Projektõpe Eestis
aluojalaine
 
Projektõppe metoodika
Projektõppe metoodikaProjektõppe metoodika
Projektõppe metoodika
aluojalaine
 
Projektõpe eTwinning suvekoolis
Projektõpe eTwinning suvekoolisProjektõpe eTwinning suvekoolis
Projektõpe eTwinning suvekoolis
aluojalaine
 
IKT tulevikukooli projekti eesmärgid ja tulemused
IKT tulevikukooli projekti eesmärgid ja tulemusedIKT tulevikukooli projekti eesmärgid ja tulemused
IKT tulevikukooli projekti eesmärgid ja tulemused
Hans Põldoja
 
Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid
Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendidProjektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid
Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid
aluojalaine
 
E twinning õppeprotsessi_1
E twinning õppeprotsessi_1E twinning õppeprotsessi_1
E twinning õppeprotsessi_1
Varje Tipp
 
Aktiivne turvaline koolipaev_projektist150910
Aktiivne turvaline koolipaev_projektist150910Aktiivne turvaline koolipaev_projektist150910
Aktiivne turvaline koolipaev_projektist150910
Sirje Aher
 
Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele
Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus HuvijuhtideleProjektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele
Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele
kaksiktiina
 
Minu Etwinningu Projektid
Minu Etwinningu ProjektidMinu Etwinningu Projektid
Minu Etwinningu Projektid
Aimi Jõesalu
 
Birgy Lorenz - Lisamaterjal ja lingid huvilisele
Birgy Lorenz - Lisamaterjal ja lingid huviliseleBirgy Lorenz - Lisamaterjal ja lingid huvilisele
Birgy Lorenz - Lisamaterjal ja lingid huvilisele
REC Estonia
 
Eesti Loomastik
Eesti LoomastikEesti Loomastik
Eesti Loomastik
kajapark
 
Digipöörde töötuba HTG õpetajatele
Digipöörde töötuba HTG õpetajateleDigipöörde töötuba HTG õpetajatele
Digipöörde töötuba HTG õpetajatele
Mart Laanpere
 
Innovaatilised õpistsenaariumid
Innovaatilised õpistsenaariumidInnovaatilised õpistsenaariumid
Innovaatilised õpistsenaariumid
Martin Sillaots
 
Idee
IdeeIdee
Geschichte2010
Geschichte2010Geschichte2010
Geschichte2010
Krista Savitsch
 
Geschichte2010
Geschichte2010Geschichte2010
Geschichte2010
Lea Netz
 
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
daniellabo
 
E twinning algkoolitus
E twinning algkoolitusE twinning algkoolitus
E twinning algkoolitus
Helle .
 

Similar to Projektid (20)

Projekt Tehnoloogia õpilase kaaslasena
Projekt Tehnoloogia õpilase kaaslasenaProjekt Tehnoloogia õpilase kaaslasena
Projekt Tehnoloogia õpilase kaaslasena
 
Projektõpe Eestis
Projektõpe EestisProjektõpe Eestis
Projektõpe Eestis
 
Projektõppe metoodika
Projektõppe metoodikaProjektõppe metoodika
Projektõppe metoodika
 
Projektõpe eTwinning suvekoolis
Projektõpe eTwinning suvekoolisProjektõpe eTwinning suvekoolis
Projektõpe eTwinning suvekoolis
 
IKT tulevikukooli projekti eesmärgid ja tulemused
IKT tulevikukooli projekti eesmärgid ja tulemusedIKT tulevikukooli projekti eesmärgid ja tulemused
IKT tulevikukooli projekti eesmärgid ja tulemused
 
Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid
Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendidProjektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid
Projektõppe olemus, läbiviimise etapid, veebivahendid
 
E raamatu projekt
E raamatu projektE raamatu projekt
E raamatu projekt
 
E twinning õppeprotsessi_1
E twinning õppeprotsessi_1E twinning õppeprotsessi_1
E twinning õppeprotsessi_1
 
Aktiivne turvaline koolipaev_projektist150910
Aktiivne turvaline koolipaev_projektist150910Aktiivne turvaline koolipaev_projektist150910
Aktiivne turvaline koolipaev_projektist150910
 
Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele
Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus HuvijuhtideleProjektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele
Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele
 
Minu Etwinningu Projektid
Minu Etwinningu ProjektidMinu Etwinningu Projektid
Minu Etwinningu Projektid
 
Birgy Lorenz - Lisamaterjal ja lingid huvilisele
Birgy Lorenz - Lisamaterjal ja lingid huviliseleBirgy Lorenz - Lisamaterjal ja lingid huvilisele
Birgy Lorenz - Lisamaterjal ja lingid huvilisele
 
Eesti Loomastik
Eesti LoomastikEesti Loomastik
Eesti Loomastik
 
Digipöörde töötuba HTG õpetajatele
Digipöörde töötuba HTG õpetajateleDigipöörde töötuba HTG õpetajatele
Digipöörde töötuba HTG õpetajatele
 
Innovaatilised õpistsenaariumid
Innovaatilised õpistsenaariumidInnovaatilised õpistsenaariumid
Innovaatilised õpistsenaariumid
 
Idee
IdeeIdee
Idee
 
Geschichte2010
Geschichte2010Geschichte2010
Geschichte2010
 
Geschichte2010
Geschichte2010Geschichte2010
Geschichte2010
 
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
Haridustehnoloogi infopäev 18.09.2009
 
E twinning algkoolitus
E twinning algkoolitusE twinning algkoolitus
E twinning algkoolitus
 

More from Kuressaare Gümnaasium

Groupworks
GroupworksGroupworks
Assignments
AssignmentsAssignments
Veebivend
VeebivendVeebivend

More from Kuressaare Gümnaasium (7)

Kg digi tutvustus
Kg digi tutvustusKg digi tutvustus
Kg digi tutvustus
 
Groupworks
GroupworksGroupworks
Groupworks
 
Abielust
AbielustAbielust
Abielust
 
Moldova2008
Moldova2008Moldova2008
Moldova2008
 
Assignments
AssignmentsAssignments
Assignments
 
Veebivend
VeebivendVeebivend
Veebivend
 
Demokraatia
DemokraatiaDemokraatia
Demokraatia
 

Projektid

 • 1. Проекты с использованием ИКТ Проектное обучение Переход от обучения «учитель сказал» к обучению «ученик сделал» Sirje Kereme Гимназия Курессааре
 • 2. Ocтров науки Kuressaare, Saaremaa Научные дороги Cтрана науки ESTONIA
 • 3. Проектное или проблемное обучение? ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 • 4. Этапы создания нового учебного проекта : Осознание проблемы Связывание проблемы с интересами учащихся Связывание учебных предметов с темой/проблемой/проектом Создание возможности для учащихся планировать свою деятельность, решать проблему и через деятельность получать опыт Поддержка и направление совместной работы Планирование презентации результатов проекта
 • 5. Интернет-проекты Интернет-проекты Международные комплексные проекты клаcc ные проекты Совместные межшкольные проекты Международные проекты                           
 • 6. Проекты в клаccе Проект “лес “
 • 8.  
 • 9. клаcc ные проекты (5. клаcc ) что можно делать c мусора? http://lemill.net/content/mida-huvitavat-saab-teha-prugist/view проблемы в нашем городе! http://lemill.net/content/kuressaare-minu-kodulinna-roomud-ja-mured-projekttoo-5-klass/view
 • 10. клаcc ные проекты (10. клаcc http://www.oesel.ee/~reino/cod/ О проекте В течение последних двух лет отмечается интенсивное обсуждение в Швеции по поводу рыбы и риск исчезновения в населения трески в Балтийском море.
 • 11.  
 • 13.  
 • 14. Международные проекты Rahvusvahelisest projekt Scarabeo- http://www.oesel.ee/~reino/scarab/esileht.htm , mis oli suunatud just loovale mõtlemisele ning milles õpilased pidid arutlema jäätmeprobleemide ning nende kasutamise üle.
 • 15.  
 • 16. Projekti “Vesi” raames kasutatakse suhtlemisel Belgia, Rootsi ja Hispaania õpilastega videokonverentse Skype’i ja Messenger’i vahendusel, koostatakse õpifilme: http://www.oesel.ee/maidu/ideals/gastronom.wmv ; http://www.oesel.ee/maidu/ideals/KG.wmv .
 • 17. Õppeained Vanus Eesmärgid Tarkvara Kirjeldus Loodusõpetus, keskkonnaõpetus, arvutiõpetus, ühiskonnaõpetus, inglise keel II kooliaste 10- 13 aastased T utvustada erinevaid Eestis kasvavaid puid ning põlis puid Kuressaare linnas. Osa v õ tta interaktiivsest õ ppest projektis ENO . O sale mine ü lemaailmses puudeistutamises 21. septembril. 2004. a. U urida erinevaid puu liike, mida õ pilased istutasid sellel p ä eval ü le maailma. Antud projekt on suunatud keskkonda ja loodusvaradesse s ää stlikumalt suhtuma. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, http:// eno . joensuu . fi / http:// eno . joensuu . fi /trees2004/ treedatabase . htm ja erinevad veebilehed Projekti kestuseks on kolm päeva. Projekti käigus tehakse individuaalset, paaris ja ka rühmatööd, kuulatakse ettekannet. Projekti kokkuvõte kajastatakse klassi stendil, ENO koduleheküljel ning uurimistöös. Dokumendid Autor Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium, Eesti Oled uus? Klõpsa siia
 • 18. Töö planeerimine ja administreerimine Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, need aitavad sul mõista näidisõpiprojekti konteksti: Taust ja planeerimine : ülevaade õpiprojekti taustast ja eesmärkidest, sealhulgas võtted, kuidas projekti planeeriti ja juhiti. Pildid klassist : klassis tehtud pildid või joonised annavad parema ettekujutuse sellest, kuidas projekt ellu viidi. Tegevuse analüüs : õppimisprotsess (projekti teostamine) arvuti kaasabil; lingid kasutamiseks. Ainetevaheline integratsioon : p rojekti “Puud meie ümber” seotus teiste õppeainetega     Dokumendid
 • 19. Töö näidised , õpetaja ja õpilase tagasiside Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, et näha töö näidiseid ja õpetajate ning õpilaste tagasisidet: Õpilase töö näidised : õpilaste töö näidised, mis valmisid õpiprojektis osalemise käigus. Õpetajapoolne hindamine/tagasiside : osalenud õpetajate mõtted ja kommentaarid ning soovitused tulevasteks projektideks . Õpilaste arvamused : kommentaarid selle kohta, kuidas õpilased tajusid projekti kaudu õppimist . Dokumendid
 • 20. Õpetaja abivahendid Klõpsa allpool olevatel dokumentidel, kus on näha õpetaja abivahendid, mida on kasutatud selle õpiprojekti läbiviimisel: Dokumendid
 • 21. Europe @t School: http://www.eu-dialogue-award.de Команды трех школ составляют совместный сайт Предполагается сбор аналогичных данных в ходе групповой работы Возможность совместных исследований 2004/05: Гражданин меняющейся Европы Проектный метод Международные проекты
 • 22. 2004/2005: Европейский путеводитель демократии В результате совместной работы ученики трех разных европейских стран составляли путеводитель в европейскую демократию Лучшие работы 2005: Footsteps to Citizenship: http://www.europe.alternatywa.info/ Democracy All Over Europe: http://www.euroteamproject.go.ro Democracy and Us- the Values: http:// www . demporotu .ima. pl / E@S: Internet Award Scheme Международные проекты
 • 23. 2002/2003: Planet Europe:An ordinary day of European teenager: 2001/02: Meetingpoint History: Railways- http:// www . oesel .ee/ meetingpoint / 2000/01: Techno-Europe : http:// www . oesel .ee/ technoeurope 1999: Human Rights and Me http:// www . oesel .ee/ civics / school / E@S: Примеры Международные проекты
 • 24. Kevadpäev Euroopas 2007 www .springday2007. net
 • 25. Erinevaid õppemeetodeid ja vahendeid oleme kasutanud ka teiste õpiprojektide juures: Tursk –hävimisohus liik Läänemeres ( http://www.oesel.ee/~reino/cod/ ) kasutati nii arhiivimaterjale kui ka videointervjuusid.
 • 26. ENO! Osalemine ülemaailmsetes aktsioonides- puude istutamine http://eno.joensuu.fi/treedatabase.htm
 • 27.  
 • 28. Ka 5. klassi õpiprojektist “Prügi” käigus valmisid nii näitus kui ka film: http://www.oesel.ee/maidu/prugiprojekt.wmv .
 • 29. Projektid õpetajatele http://www.koolielu.ee/pages.php/03010304?txtid=2092 Tiigrihüppe Tunnikavade konkurss- Tunnikavad ja interaktiivsed töölehed on koostatud loodusõpetuse kehtiva aineprogrammi (loodusõpetuse ainekava 4.-6.kl.) alusel täienduseks õpikule “Loodusõpetus VI klass”
 • 30. Microsofti koostööprogrammi „Partnerid õppimises” metoodiliste õppematerjalide konkurs „Virtuaalne õppetund”(koostasin õppematerjal, kus on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õpetamist- ja õppimisprotsessi edukalt rakendatud ) X koht Puud meie ümber: http://www.microsoft.com/eesti/press/2005/0429.mspx ; http://panther.tiigrihype.ee/vo/kereme.ppt ja “Prügi meie ümber”: http://www.koolielu.ee/pages.php/03260401?txtid=6317 . http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/folder.2007-01-09.3232734611/konkursitoeoed/sirje-kereme/