SlideShare a Scribd company logo
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2023 ROK
19 MARCA 2024
GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A.
2
REKORDOWY ROK W GRUPIE DOM DEVELOPMENT
3 906
SPRZEDANYCH LOKALI
NA RYNKU DETALICZNYM
+26% r/r
460 mln zł
ZYSKU NETTO ZA 2023 ROK
+12% r/r
389 mln zł
GOTÓWKI(2) NA 31.12.2023
przy braku aktywnych kredytów
NPS(1)
71 pkt.
WSKAŹNIK SATYSFAKCJI KLIENTA
na bardzo wysokim poziomie
424 mln zł
WYPŁACONEJ DYWIDENDY
I ZALICZKI NA DYWIDENDĘ
(1) NPS (Net Promoter Score) to wskaźnik wyliczany na podstawie badań satysfakcji klientów, o wartości od -100 do 100 punktów; dane dotyczące polskich deweloperów
mieszkaniowych nie są dostępne; średnia wartość dla deweloperów z Wielkiej Brytanii wynosi 42 punkty (Krajowe badanie satysfakcji klientów nowych domów, marzec 2023);
(2) Uwzględnia środki pieniężne na otwartych rachunkach powierniczych (103 mln zł).
3 831
LOKALI PRZEKAZANYCH
NABYWCOM
+5% r/r
3
PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2023 ROK
PRZYCHODY
2023 2022 Zmiana
2 550 mln zł 2 419 mln zł +131 mln zł
+5%
32% MARŻY BRUTTO
2022: 31%
33% ROE
2022: 33%
ZYSK NETTO
2023 2022 Zmiana
460 mln zł 410 mln zł +50 mln zł
+12%
18% MARŻY NETTO
2022: 17%
GEARING DŁUG NETTO
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023
9% (0.3)% 131 mln zł
4
SYTUACJA RYNKOWA W 2023 ROKU
• Mocne ożywienie popytu na mieszkania – wzrost sprzedaży na siedmiu największych rynkach
mieszkaniowych w Polsce o 45% r/r, z rosnącym udziałem zakupów finansowanych kredytem, do czego
przyczyniły się:
• złagodzenie przez KNF buforu bezpieczeństwa przy obliczaniu zdolności kredytowej – w efekcie
zdolność ta wzrosła nawet o 25%
• zapowiedź i wprowadzenie programu „Bezpieczny Kredyt 2%”
• pierwsze obniżki stóp procentowych, po cyklu podwyżek w latach 2021-2022
• Dynamiczny wzrost wartości udzielonych kredytów hipotecznych – o 40,5% r/r (wg BIK)
• Niska podaż nowych mieszkań w aglomeracjach – spadek oferty na wybranych rynkach do poziomu
odpowiadającego zaledwie połowie rocznego wolumenu sprzedaży
• Wzrost cen mieszkań – dla czterech największych rynków mieszkaniowych w Polsce średnio o 13% r/r
(wg danych NBP), będący wynikiem dynamicznego wzrostu popytu w połączeniu z ograniczoną podażą
• Stabilne koszty budowy – brak presji kosztowej na marże
5
3,661 3,756
4,066
3,093
3,906
397
2019 2020 2021 2022 2023
*
SPRZEDAŻ ROCZNA
Liczba lokali
WZROST WOLUMENU SPRZEDAŻY O 26%
Sprzedaż netto lokali
na rynku detalicznym
2023 2022
Zmiana
r/r
Warszawa 1 690 1 738 (3)%
Trójmiasto 1 111 793 40%
Wrocław 647 354 83%
Kraków 458 208 120%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
3 906 3 093 26%
* W 2022 roku Grupa zakontraktowała budowę 397 lokali w Warszawie na rzecz inwestora instytucjonalnego z segmentu PRS (Private Rented Sector )
6
1,941
2,131
2,575
2,057
2,746
2019 2020 2021 2022 2023
SPRZEDAŻ ROCZNA
Wartość sprzedaży
netto (mln PLN)*
2023 2022
Zmiana
r/r
Warszawa 1 347 1 257 7%
Trójmiasto 708 513 38%
Wrocław 390 178 119%
Kraków 301 109 176%
Grupa Kapitałowa Dom
Development
2 746 2 057 33%
mln zł
*Z wyłączeniem transakcji w segmencie PRS
WZROST WARTOŚCI SPRZEDANYCH LOKALI O 33%, DO REKORDOWEGO POZIOMU 2,75 MLD ZŁ
7
Średnia wartość
transakcji (tys. PLN)
2023 2022
Zmiana
r/r
Warszawa 844 721 17%
Trójmiasto 669 640 5%
Wrocław 644 530 22%
Kraków 702 562 25%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
744 671 11%
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W 2023 ROKU
82% SPRZEDANYCH LOKALI O WARTOŚCI PONAD 500 TYS. ZŁ
Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.
18%
20%
19%
13%
8%
21%
do 500 tys. zł
500-600 tys. zł
600-700 tys. zł
700-800 tys. zł
800-900 tys. zł
ponad 900 tys. zł
Segmentacja wartości sprzedaży
mieszkań Grupy Kapitałowej Dom
Development w 2023 roku
8
OFERTA
2,255
2,482 2,480
2,082
2,404
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Liczba lokali w ofercie
DYNAMICZNY ROZWÓJ W LOKALIZACJI WROCŁAWSKIEJ W WYNIKU SZYBKIEGO URUCHAMIANIA
NOWYCH PROJEKTÓW
Oferta w podziale
na rynki
31.12.
2023
31.12.
2022
Zmiana
r/r
Warszawa 795 794 0%
Trójmiasto 598 586 2%
Wrocław 773 383 102%
Kraków 238 319 (25)%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
2 404 2 082 15%
9
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W 2023 ROKU
WARSZAWA
100 lokali
na styku trzech dzielnic –
Bielany, Żoliborz i Bemowo
126 lokali + 60 lokali (2 fazy)
4 minuty do stacji metra
Dworzec Wileński
405 lokali
bliskość al. Jerozolimskich, 3 min
do trasy S8 i Południowej
Obwodnicy
89 lokali
planowana stacja drugiej linii
metra w samym centrum
inwestycji
157 lokali
przy al. Polski Walczącej
319 lokali
600 m od Stacji PKP Al.
Jerozolimskie w dzielnicy Włochy
182 lokali
900 m od ronda Starzyńskiego w
sąsiedztwie Wisły
71 lokali
zlokalizowanych w zielonym
sercu Mokotowa
122 lokale
Sprawny dojazd do centrum i poza
miasto
108 lokali
w centrum zielonej dzielnicy
Wawer
272 lokale
w dzielnicy Prądnik
151 lokali
5 minut od Rynku Głównego
KRAKÓW
10
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W 2023 ROKU
221 lokali w Gdańsku
w dzielnicy Piecki-Migowo, potocznie
zwanej Moreną; minuta do przystanku
tramwajowego
114 lokali w Gdańsku
w młodej dzielnicy Gdańska - Ujeścisko
132 mieszkania w Pogórzu
w nadmorskiej okolicy na terenie Pogórza k.
Gdyni; 10 min do plaży
TRÓJMIASTO
64 lokale w Rumi
w Rumi na skraju Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego
51 lokali w Pogórzu
w nadmorskiej okolicy na terenie Pogórza k.
Gdyni; 10 min do plaży
124 lokale w Rumi
osiedle dla młodych, poszukujących
pierwszego mieszkania
189 mieszkań w Gdańsku
w dzielnicy Piecki-Migowo, potocznie
zwanej Moreną; minuta do przystanku
tramwajowego
11
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W 2023 ROKU
WROCŁAW
397 lokale
10 minut
od Rynku Głównego
115 lokali
w kameralnej części
Krzyków – Jagodno
159 lokali
doskonała komunikacja z centrum
i bliskość natury
202 lokale
lokalizacja na Psim Polu dobrze
skomunikowanym z centrum miasta
173 lokale
zlokalizowana w jednej z najbardziej
zielonych części Wrocławia Maślicach
88 lokali
inwestycja premium w otoczeniu
bulwarów, Parku na Niskich Łąkach
i Lasu Rakowieckiego
152 lokale
we Wrocławiu przy Starym Mieście
12
INWESTYCJE W REALIZACJI
4,718
5,298
5,930 5,779
6,705
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Liczba lokali w budowie
WZROST LICZBY LOKALI W BUDOWIE PRZY JEDNOCZESNYM UTRZYMYWANIU SATYSFAKCJONUJĄCYCH
MARŻ
Lokale w budowie
31.12.
2023
31.12.
2022
Zmiana
r/r
Warszawa* 2 857 3 053 (6)%
Trójmiasto 1 823 1 795 2%
Wrocław 1 404 597 135%
Kraków 621 334 86%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
6 705 5 779 16%
* Z uwzględnieniem transakcji w segmencie PRS
13
7,876
6,691
9,946
13,048 13,641
6,339 7,975
7,039
4,077
6,129
14,215 14,666
16,985 17,125
19,770
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Grunty kupione Grunty kontrolowane
Bank ziemi
Grunty
kupione
Grunty
kontrolo-
wane
Razem Zmiana r/r
Warszawa 7 031 3 941 10 972 16%
Trójmiasto 4 122 406 4 528 (9)%
Wrocław 1 189 1 041 2 230 35%
Kraków 1 299 741 2 040 93%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
13 641 6 129 19 770 15%
BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE
REKORDOWA WIELKOŚĆ BANKU ZIEMI – PRAWIE 20 TYSIĘCY LOKALI DO WYBUDOWANIA
Liczba lokali możliwych do wybudowania
14
3,482
3,006
3,332
3,666
3,831
62 63
70 70 71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2019 2020 2021 2022 2023
NPS
PRZEKAZANIA
REKORDOWA LICZBA PRZEKAZANYCH LOKALI PRZY WYSOKIM WSKAŹNIKU NPS* NA POZIOMIE 71 PKT
Liczba lokali
Przekazania lokali 2023 2022
Zmiana
r/r
Warszawa 1 928 1 921 0%
Trójmiasto 1 045 1 078 (3)%
Wrocław 618 390 58%
Kraków 240 277 (13)%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
3 831 3 666 5%
*NPS (Net Promoter Score) to wskaźnik wyliczany na podstawie badań satysfakcji klientów, o wartości od -100 do 100 punktów; dane dotyczące polskich deweloperów mieszkaniowych
nie są dostępne; średnia wartość dla deweloperów z Wielkiej Brytanii wyniosła 42 punkty (Krajowe badanie satysfakcji klientów nowych domów, marzec 2023).
15
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
KOLEJNY REKORDOWY ROK GRUPY DOM DEVELOPMENT
*IAS 15 (przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych rozpoznawane w momencie przekazania);
dane w mln zł
Rachunek zysków i strat 2023 2022 Zmiana
Przychody ze sprzedaży, w tym: 2 550,3 2 419,3 +5%
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych* 2 429,5 2 133,9 +14%
Przekazane lokale (szt.) 3 831 3 666 +5%
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na lokal (tys. zł) 634,2 582,1 +9%
Zysk brutto ze sprzedaży 815,1 755,8 +8%
Marża brutto 32,0% 31,2% +0,7 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT) 558,2 502,0 +11%
Marża EBIT 21,9% 20,7% +1,2 p.p.
Zysk brutto 573,3 512,6 +12%
Marża zysku brutto 22,5% 21,2% +1,3 p.p.
Zysk netto 460,3 410,3 +12%
Marża zysku netto 18,0% 17,0% +1,1 p.p.
Zysk na akcję (zł) 17,94 16,07 +12%
16
KLUCZOWE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
30.1%
31.9%
32.9%
31.2% 32.0%
15.4%
16.7% 17.1% 17.0%
18.0%
2019 2020 2021 2022 2023
Marża zysku netto
UTRZYMUJEMY SATYSFAKCJONUJĄCE MARŻE
Marża brutto ze sprzedaży
17
24.5%
27.9% 28.1%
32.8% 32.6%
14.3%
-23.0%
-20.2%
-0.3%
9.0%
2019 2020 2021 2022 2023
ROE
zysk netto za dany rok
/ kapitały własne na początku okresu
Gearing
zadłużenie odsetkowe netto*
/ kapitały własne na koniec okresu
ZWROT Z KAPITAŁU (ROE) I DŹWIGNIA FINANSOWA (GEARING)
ŁĄCZYMY WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO Z NISKIM ZADŁUŻENIEM
*suma kredytów i obligacji pomniejszona o gotówkę
(w tym środki na rachunkach powierniczych)
18
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH
PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE)
mln zł
Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość
31.12.2022 4 555 lokale 2 978 mln zł
31.12.2023 4 627 lokali* w tym: 3 283 mln zł
• 597 lokale gotowe;
• 4 030 lokale w budowie,
z czego 2 399 kończy się w 2024
WYSOKI POTENCJAŁ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA W NADCHODZĄCYCH KWARTAŁACH
* z wyłączeniem transakcji PRS
19
BILANS
SILNY BILANS PRZEWAGĄ KONKURENCYJNĄ GRUPY
mln zł A.
TRWAŁE
INNE
ZAPASY
GOTÓWK
A
KAPITAŁY
WŁASNE
KAPITAŁY
WŁASNE
ZOBOW.
DŁUGOTERM.
OBLIGACJ
E
INNE
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
ZOB. Z
TYT.
DOSTAW
I INNE
OBLIGACJE
LEASING
PRZYCHODY
PRZYSZŁYCH
OKRESÓW
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
4,600
AKTYWA PASYWA PASYWA
mln zł
AKTYWA 31.12.2023 31.12.2022 Zmiana
Aktywa obrotowe, w tym: 4 407 3 937 +12%
Gotówka 389 374 +4%
w tym na rachunkach powierniczych 103 70 +47%
Zapasy, w tym: 3 837 3 443 +11%
grunty i projekty w budowie 3 511 3 055 +15%
gotowe lokale, miejsca postojowe i komórki 205 287 (29)%
Aktywa trwałe 157 175 (11)%
AKTYWA RAZEM 4 563 4 112 +11%
PASYWA 31.12.2023 31.12.2022 Zmiana
Kapitały własne 1 450 1 413 +3%
Zobowiązania razem 3 114 2 699 +15%
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 690 440 +57%
w tym zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 470 260 +81%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 424 2 258 +7%
przychody przyszłych okresów 1 734 1 551 +12%
zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 50 109 (54)%
PASYWA RAZEM 4 563 4 112 +11%
20
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU
WYSOKI POZIOM DOSTĘPNEGO FINANSOWANIA I ROZŁOŻONE W CZASIE TERMINY WYKUPU OBLIGACJI
POZWALAJĄ NAM ZARZĄDZAĆ KRÓTKOTERMINOWĄ PŁYNNOŚCIĄ ORAZ ELASTYCZNIE REAGOWAĆ NA
POJAWIAJĄCE SIĘ OKAZJE
389 mln zł
GOTÓWKI*
560 mln zł
NIEWYKORZYSTANYCH
LINII KREDYTOWYCH
50
100 110
0
260
2024 2025 2026 2027 2028
Obligacje Kredyty
mln zł
stan na 31.12.2023
*w tym 103 mln zł na otwartych rachunkach powierniczych
21
CASH FLOW
SILNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
mln zł
Rachunek przepływów pieniężnych 31.12.2023 31.12.2022
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 573,3 512,6
Zmiany stanu zapasów (371,7) (191,9)
Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów 85,6 (56,2)
Zmiany innych elementów 'operacyjnych' 139,0 57,7
Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej 425,3 322,2
Odsetki zapłacone i otrzymane (10,5) (8,9)
Zapłacony podatek dochodowy (147,1) (109,7)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 267,7 203,6
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15,7) (215,8)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (270,0) (290,6)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17,9) (302,8)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 304,2 607,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 286,3 304,2
22
PODSUMOWANIE: ROK 2023 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT
• Bardzo dobre wyniki sprzedażowe (3 906 sprzedanych lokali netto, wzrost o 26% r/r) – umocnienie
pozycji lidera na rynku mieszkaniowym w Polsce
• Dynamiczny rozwój działalności w Krakowie i Wrocławiu
• Wzrost udziału zakupów mieszkań finansowanych kredytem do 41%, utrzymująca się przewaga transakcji
gotówkowych (59% sprzedaży w 2023 roku)
• Terminowe przekazanie nabywcom rekordowej liczby 3 831 lokali, przy bardzo wysokim wskaźniku
satysfakcji klientów (NPS na poziomie 71 pkt)
• Osiągnięcie 32% marży brutto i wypracowanie 460 mln zł zysku netto – nowy rekord
• Silny bilans: 389 mln zł gotówki przy niskim zadłużeniu
• 6 705 lokali w budowie; 2 194 lokale w ofercie sprzedaży na koniec 2023 roku
• Rekordowa wielkość banku ziemi – prawie 20 tysięcy lokali do wybudowania
• Wypłata rekordowej dywidendy za 2022 rok w wysokości 283 mln zł (11 zł na akcję) i pierwsza w historii
wypłata zaliczkowej dywidendy za 2023 rok w wysokości 141 mln zł (5,50 zł na akcję)
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI
24
POTENCJAŁ NOWYCH PRZEKAZAŃ W 2024 ROKU
PROJEKT LOKALIZACJA
LICZBA
LOKALI
START
PRZEKAZAŃ
PROJEKT LOKALIZACJA
LICZBA
LOKALI
START
PRZEKAZAŃ
I kw.
Apartamenty Solipska ph 2 Warszawa 91 sty.24
IV kw.
Osiedle Komedy ph 5 Wrocław 115 paź.24
Przystanek Międzylesie ph 1 Warszawa 110 sty.24 Beauforta etap 2 ph 2 Gdańsk 87 paź.24
Doki etap 1 ph 3 Gdańsk 311 sty.24 Perspektywa etap 1 ph 7 Gdańsk 204 paź.24
Nowodworska Wrocław 36 lut.24 Braniborska 80 ph 1 Wrocław 187 lis.24
Metro Zachód 4 ph 3 Warszawa 71 mar.24 Apartamenty Nad Rzeką Wrocław 152 lis.24
II kw.
Apartamenty Koło Parków (Ciołka) Warszawa 133 kwi.24 Osiedle Urbino 2 ph 1 Warszawa 139 lis.24
Osiedle Jagiellońska 55 ph 2 Warszawa 137 lis.24
Metro Zachód 4 ph 5 Warszawa 44 kwi.24
Konstelacja etap 1 ph 2 Gdańsk 31 maj.24 Osiedle Jagiellońska 55 ph 3 Warszawa 45 lis.24
Osiedle Przy Alejach ph 1 Warszawa 122 lis.24
Metro Zachód 4 ph 4 Warszawa 85 maj.24
Apartamenty Białej Koniczyny ph 1 Warszawa 129 maj.24 Osiedle Przystanek Międzylesie ph 2 Warszawa 108 lis.24
Osiedle Przy Malborskiej ph 1 Kraków 90 maj.24 Osiedle Wilno VII ph 1 Warszawa 60 lis.24
Osiedle Jagiellońska 55 ph 1 Warszawa 134 cze.24 Osiedle Wilno VII ph 2 Warszawa 126 lis.24
Apartamenty Białej Koniczyny ph 2 Warszawa 71 lis.24
III
kw.
Górka Narodowa 3 ph 2 Kraków 108 lip.24 Górka Narodowa 3 ph 3 Kraków 147 lis.24
Metro Zachód 4 ph 6 Warszawa 125 lip.24 29. Aleja ph 1 Kraków 151 lis.24
Osiedle Urbino 1 ph 2 Warszawa 180 wrz.24 Dynamika etap 1 ph 3 Gdańsk 114 lis.24
Osiedle Zielna etap 3 ph 2 Wrocław 72 wrz.24 Konstelacja etap 1 ph 3 Gdańsk 51 lis.24
Widoki etap 1 ph 1 Gdańsk 92 wrz.24 Osiedle Harmonia Wrocław 173 gru.24
Apartamenty Literacka ph 1 Warszawa 100 gru.24
Metro Zachód 11 ph 3 Warszawa 89 gru.24
Osiedle Zielna etap 3 ph 1 Wrocław 123 gru.24
Osiedle Zielna etap 3 ph 3 Wrocław 7 gru.24
Osiedle Przy Błoniach etap 3 ph 1 Gdańsk 124 gru.24
25
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W BUDOWIE
1
3
14
16
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA
LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2023
5
4
11
13
12
8 10
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 METRO ZACHÓD 811 1 794
2 APARTAMENTY LITERACKA 100 443
3 APARTAMENTY KOŁO PARKÓW (CIOŁKA) 133 ---
4 HARMONIA MOKOTÓW 157 313
5 URBINO 319 765
6 OSIEDLE PRZY ALEJACH 122 274
7 BIELANY --- 494
8 OSIEDLE PRZY FORCIE --- 124
9 OSIEDLE PRZY RYŻOWEJ 405 ---
10 BEETHOVENA --- 570
11 APARTAMENTY BIAŁEJ KONICZYNY (PORY) 200 ---
12
OSIEDLE MOKOTÓW SPORTOWY
(ANTONIEWSKA)
--- 1 338
13 PALLADIUM (AKACJE) --- 522
14 OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 316 --
15 WILNO 186 394
16 PRZYSTANEK MIĘDZYLESIE 108 ---
RAZEM WARSZAWA 2 857 7 031
2
15
9
6 5
7
26
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W BUDOWIE
1 2
3
4
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO
LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2023
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 PERSPEKTYWA 306 ---
2 DOKI 498 489
3 DOLNE MIASTO --- 999
4 SYNTEZA 222 306
5 LEMA 189 ---
6 GDAŃSK WARSZAWSKA --- 350
7 WZGÓRZE HOPLITY (GDAŃSK KARTUSKA) --- 110
8 DYNAMIKA 114 ---
9 OSIEDLE BEAUFORTA 2 132 113
10 KONSTELACJA 82 490
11 GÓRA MARKOWCA --- 178
12 LOCUS 2 --- 150
13 OSIEDLE PRZY BŁONIACH 3 124 421
14 WIDOKI 156 60
15 LEŚNA GÓRA --- 90
16 GDAŃSK UCZNIOWSKA* --- 366
RAZEM TRÓJMIASTO 1 823 4 122
12
8
9
8
6 7
11
10
13
15
5
14
16
* Grunty zakupione w IV kwartale 2023
27
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW
LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2023
2
3
4
6
6
6
7
6
2
5
2
8
10
1
9
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 HUBSKA * --- 286
2 BRANIBORSKA 80 397 ---
3 OSIEDLE KOMEDY 115 ---
4 ZIELNA 202 88
5 APARTAMENTY NAD RZEKĄ 152 ---
6 OSOBOWICKA 114 82 ---
7 NOWODWORSKA 43 36 ---
8 MIĘDZYLESKA 159 248
9 OSIEDLE HARMONIA (STODOLNA) 173 ---
10 WOŁOWSKA --- 390
11 APARTAMENTY NAD OŁAWKĄ / KRAKOWSKA 88 177
RAZEM WROCŁAW 1 404 1 189
11
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W BUDOWIE
* Grunty zakupione w IV kwartale 2023 roku
28
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W BUDOWIE
1
3
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKÓW
LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2023
1
2
2
2
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 GÓRKA NARODOWA 380 329
2 29 ALEJA 151 306
3 MALBORSKA 90 71
4 PARK MATECZNEGO --- 593
RAZEM KRAKÓW 621 1 299
4

More Related Content

Similar to Prezentacja wyników za rok 2023 Dom Development.pptx

Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022
Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022
Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022
Dom Development S.A. Investor Relations
 
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.201915.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
LokumDeweloper
 
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja roczna 2020 inwestorzy
Prezentacja roczna 2020 inwestorzy Prezentacja roczna 2020 inwestorzy
Prezentacja roczna 2020 inwestorzy
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022
Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022
Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.
Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.
Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za III kwartał 2021
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za III kwartał 2021 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za III kwartał 2021
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za III kwartał 2021
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja Q3 2020 inwestorzy
Prezentacja Q3 2020 inwestorzyPrezentacja Q3 2020 inwestorzy
Prezentacja Q3 2020 inwestorzy
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I kw. 2019
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I kw. 2019Prezentacja wyników Dom Development S.A za I kw. 2019
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I kw. 2019
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rok
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rokPrezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rok
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rok
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja Q1 2020 inwestorzy
Prezentacja Q1 2020 inwestorzyPrezentacja Q1 2020 inwestorzy
Prezentacja Q1 2020 inwestorzy
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r. Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
LokumDeweloper
 
Prezentacja Q1 2022 inwestorzy WWW.pdf
Prezentacja Q1 2022 inwestorzy WWW.pdfPrezentacja Q1 2022 inwestorzy WWW.pdf
Prezentacja Q1 2022 inwestorzy WWW.pdf
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2021 rok
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2021 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2021 rok
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2021 rok
Dom Development S.A. Investor Relations
 
Prezentacja wyników Q1 2024 strona www relacje
Prezentacja wyników Q1 2024 strona www relacjePrezentacja wyników Q1 2024 strona www relacje
Prezentacja wyników Q1 2024 strona www relacje
klaudiafilka
 
08 11 2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.
08 11 2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.08 11 2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.
08 11 2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.
LokumDeweloper
 
28 03 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
28 03 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2017 - 31.12.201728 03 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
28 03 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
LokumDeweloper
 
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q2022
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q2022Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q2022
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q2022
LUG S.A.
 
28.08.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.06.2019
28.08.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.06.201928.08.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.06.2019
28.08.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.06.2019
LokumDeweloper
 

Similar to Prezentacja wyników za rok 2023 Dom Development.pptx (20)

Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022
Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022
Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022
 
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.201915.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
 
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019
 
Prezentacja roczna 2020 inwestorzy
Prezentacja roczna 2020 inwestorzy Prezentacja roczna 2020 inwestorzy
Prezentacja roczna 2020 inwestorzy
 
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.
 
Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022
Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022
Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022
 
Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.
Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.
Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.
 
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za III kwartał 2021
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za III kwartał 2021 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za III kwartał 2021
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za III kwartał 2021
 
Prezentacja Q3 2020 inwestorzy
Prezentacja Q3 2020 inwestorzyPrezentacja Q3 2020 inwestorzy
Prezentacja Q3 2020 inwestorzy
 
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I kw. 2019
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I kw. 2019Prezentacja wyników Dom Development S.A za I kw. 2019
Prezentacja wyników Dom Development S.A za I kw. 2019
 
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rok
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rokPrezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rok
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rok
 
Prezentacja Q1 2020 inwestorzy
Prezentacja Q1 2020 inwestorzyPrezentacja Q1 2020 inwestorzy
Prezentacja Q1 2020 inwestorzy
 
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r. Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
 
Prezentacja Q1 2022 inwestorzy WWW.pdf
Prezentacja Q1 2022 inwestorzy WWW.pdfPrezentacja Q1 2022 inwestorzy WWW.pdf
Prezentacja Q1 2022 inwestorzy WWW.pdf
 
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2021 rok
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2021 rok Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2021 rok
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2021 rok
 
Prezentacja wyników Q1 2024 strona www relacje
Prezentacja wyników Q1 2024 strona www relacjePrezentacja wyników Q1 2024 strona www relacje
Prezentacja wyników Q1 2024 strona www relacje
 
08 11 2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.
08 11 2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.08 11 2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.
08 11 2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.
 
28 03 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
28 03 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2017 - 31.12.201728 03 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
28 03 2018 r wyniki lokum deweloper za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
 
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q2022
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q2022Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q2022
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q2022
 
28.08.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.06.2019
28.08.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.06.201928.08.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.06.2019
28.08.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.06.2019
 

Prezentacja wyników za rok 2023 Dom Development.pptx

 • 1. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2023 ROK 19 MARCA 2024 GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A.
 • 2. 2 REKORDOWY ROK W GRUPIE DOM DEVELOPMENT 3 906 SPRZEDANYCH LOKALI NA RYNKU DETALICZNYM +26% r/r 460 mln zł ZYSKU NETTO ZA 2023 ROK +12% r/r 389 mln zł GOTÓWKI(2) NA 31.12.2023 przy braku aktywnych kredytów NPS(1) 71 pkt. WSKAŹNIK SATYSFAKCJI KLIENTA na bardzo wysokim poziomie 424 mln zł WYPŁACONEJ DYWIDENDY I ZALICZKI NA DYWIDENDĘ (1) NPS (Net Promoter Score) to wskaźnik wyliczany na podstawie badań satysfakcji klientów, o wartości od -100 do 100 punktów; dane dotyczące polskich deweloperów mieszkaniowych nie są dostępne; średnia wartość dla deweloperów z Wielkiej Brytanii wynosi 42 punkty (Krajowe badanie satysfakcji klientów nowych domów, marzec 2023); (2) Uwzględnia środki pieniężne na otwartych rachunkach powierniczych (103 mln zł). 3 831 LOKALI PRZEKAZANYCH NABYWCOM +5% r/r
 • 3. 3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2023 ROK PRZYCHODY 2023 2022 Zmiana 2 550 mln zł 2 419 mln zł +131 mln zł +5% 32% MARŻY BRUTTO 2022: 31% 33% ROE 2022: 33% ZYSK NETTO 2023 2022 Zmiana 460 mln zł 410 mln zł +50 mln zł +12% 18% MARŻY NETTO 2022: 17% GEARING DŁUG NETTO 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 9% (0.3)% 131 mln zł
 • 4. 4 SYTUACJA RYNKOWA W 2023 ROKU • Mocne ożywienie popytu na mieszkania – wzrost sprzedaży na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce o 45% r/r, z rosnącym udziałem zakupów finansowanych kredytem, do czego przyczyniły się: • złagodzenie przez KNF buforu bezpieczeństwa przy obliczaniu zdolności kredytowej – w efekcie zdolność ta wzrosła nawet o 25% • zapowiedź i wprowadzenie programu „Bezpieczny Kredyt 2%” • pierwsze obniżki stóp procentowych, po cyklu podwyżek w latach 2021-2022 • Dynamiczny wzrost wartości udzielonych kredytów hipotecznych – o 40,5% r/r (wg BIK) • Niska podaż nowych mieszkań w aglomeracjach – spadek oferty na wybranych rynkach do poziomu odpowiadającego zaledwie połowie rocznego wolumenu sprzedaży • Wzrost cen mieszkań – dla czterech największych rynków mieszkaniowych w Polsce średnio o 13% r/r (wg danych NBP), będący wynikiem dynamicznego wzrostu popytu w połączeniu z ograniczoną podażą • Stabilne koszty budowy – brak presji kosztowej na marże
 • 5. 5 3,661 3,756 4,066 3,093 3,906 397 2019 2020 2021 2022 2023 * SPRZEDAŻ ROCZNA Liczba lokali WZROST WOLUMENU SPRZEDAŻY O 26% Sprzedaż netto lokali na rynku detalicznym 2023 2022 Zmiana r/r Warszawa 1 690 1 738 (3)% Trójmiasto 1 111 793 40% Wrocław 647 354 83% Kraków 458 208 120% Grupa Kapitałowa Dom Development 3 906 3 093 26% * W 2022 roku Grupa zakontraktowała budowę 397 lokali w Warszawie na rzecz inwestora instytucjonalnego z segmentu PRS (Private Rented Sector )
 • 6. 6 1,941 2,131 2,575 2,057 2,746 2019 2020 2021 2022 2023 SPRZEDAŻ ROCZNA Wartość sprzedaży netto (mln PLN)* 2023 2022 Zmiana r/r Warszawa 1 347 1 257 7% Trójmiasto 708 513 38% Wrocław 390 178 119% Kraków 301 109 176% Grupa Kapitałowa Dom Development 2 746 2 057 33% mln zł *Z wyłączeniem transakcji w segmencie PRS WZROST WARTOŚCI SPRZEDANYCH LOKALI O 33%, DO REKORDOWEGO POZIOMU 2,75 MLD ZŁ
 • 7. 7 Średnia wartość transakcji (tys. PLN) 2023 2022 Zmiana r/r Warszawa 844 721 17% Trójmiasto 669 640 5% Wrocław 644 530 22% Kraków 702 562 25% Grupa Kapitałowa Dom Development 744 671 11% SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W 2023 ROKU 82% SPRZEDANYCH LOKALI O WARTOŚCI PONAD 500 TYS. ZŁ Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym. 18% 20% 19% 13% 8% 21% do 500 tys. zł 500-600 tys. zł 600-700 tys. zł 700-800 tys. zł 800-900 tys. zł ponad 900 tys. zł Segmentacja wartości sprzedaży mieszkań Grupy Kapitałowej Dom Development w 2023 roku
 • 8. 8 OFERTA 2,255 2,482 2,480 2,082 2,404 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 Liczba lokali w ofercie DYNAMICZNY ROZWÓJ W LOKALIZACJI WROCŁAWSKIEJ W WYNIKU SZYBKIEGO URUCHAMIANIA NOWYCH PROJEKTÓW Oferta w podziale na rynki 31.12. 2023 31.12. 2022 Zmiana r/r Warszawa 795 794 0% Trójmiasto 598 586 2% Wrocław 773 383 102% Kraków 238 319 (25)% Grupa Kapitałowa Dom Development 2 404 2 082 15%
 • 9. 9 PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W 2023 ROKU WARSZAWA 100 lokali na styku trzech dzielnic – Bielany, Żoliborz i Bemowo 126 lokali + 60 lokali (2 fazy) 4 minuty do stacji metra Dworzec Wileński 405 lokali bliskość al. Jerozolimskich, 3 min do trasy S8 i Południowej Obwodnicy 89 lokali planowana stacja drugiej linii metra w samym centrum inwestycji 157 lokali przy al. Polski Walczącej 319 lokali 600 m od Stacji PKP Al. Jerozolimskie w dzielnicy Włochy 182 lokali 900 m od ronda Starzyńskiego w sąsiedztwie Wisły 71 lokali zlokalizowanych w zielonym sercu Mokotowa 122 lokale Sprawny dojazd do centrum i poza miasto 108 lokali w centrum zielonej dzielnicy Wawer 272 lokale w dzielnicy Prądnik 151 lokali 5 minut od Rynku Głównego KRAKÓW
 • 10. 10 PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W 2023 ROKU 221 lokali w Gdańsku w dzielnicy Piecki-Migowo, potocznie zwanej Moreną; minuta do przystanku tramwajowego 114 lokali w Gdańsku w młodej dzielnicy Gdańska - Ujeścisko 132 mieszkania w Pogórzu w nadmorskiej okolicy na terenie Pogórza k. Gdyni; 10 min do plaży TRÓJMIASTO 64 lokale w Rumi w Rumi na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 51 lokali w Pogórzu w nadmorskiej okolicy na terenie Pogórza k. Gdyni; 10 min do plaży 124 lokale w Rumi osiedle dla młodych, poszukujących pierwszego mieszkania 189 mieszkań w Gdańsku w dzielnicy Piecki-Migowo, potocznie zwanej Moreną; minuta do przystanku tramwajowego
 • 11. 11 PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W 2023 ROKU WROCŁAW 397 lokale 10 minut od Rynku Głównego 115 lokali w kameralnej części Krzyków – Jagodno 159 lokali doskonała komunikacja z centrum i bliskość natury 202 lokale lokalizacja na Psim Polu dobrze skomunikowanym z centrum miasta 173 lokale zlokalizowana w jednej z najbardziej zielonych części Wrocławia Maślicach 88 lokali inwestycja premium w otoczeniu bulwarów, Parku na Niskich Łąkach i Lasu Rakowieckiego 152 lokale we Wrocławiu przy Starym Mieście
 • 12. 12 INWESTYCJE W REALIZACJI 4,718 5,298 5,930 5,779 6,705 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 Liczba lokali w budowie WZROST LICZBY LOKALI W BUDOWIE PRZY JEDNOCZESNYM UTRZYMYWANIU SATYSFAKCJONUJĄCYCH MARŻ Lokale w budowie 31.12. 2023 31.12. 2022 Zmiana r/r Warszawa* 2 857 3 053 (6)% Trójmiasto 1 823 1 795 2% Wrocław 1 404 597 135% Kraków 621 334 86% Grupa Kapitałowa Dom Development 6 705 5 779 16% * Z uwzględnieniem transakcji w segmencie PRS
 • 13. 13 7,876 6,691 9,946 13,048 13,641 6,339 7,975 7,039 4,077 6,129 14,215 14,666 16,985 17,125 19,770 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 Grunty kupione Grunty kontrolowane Bank ziemi Grunty kupione Grunty kontrolo- wane Razem Zmiana r/r Warszawa 7 031 3 941 10 972 16% Trójmiasto 4 122 406 4 528 (9)% Wrocław 1 189 1 041 2 230 35% Kraków 1 299 741 2 040 93% Grupa Kapitałowa Dom Development 13 641 6 129 19 770 15% BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE REKORDOWA WIELKOŚĆ BANKU ZIEMI – PRAWIE 20 TYSIĘCY LOKALI DO WYBUDOWANIA Liczba lokali możliwych do wybudowania
 • 14. 14 3,482 3,006 3,332 3,666 3,831 62 63 70 70 71 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2019 2020 2021 2022 2023 NPS PRZEKAZANIA REKORDOWA LICZBA PRZEKAZANYCH LOKALI PRZY WYSOKIM WSKAŹNIKU NPS* NA POZIOMIE 71 PKT Liczba lokali Przekazania lokali 2023 2022 Zmiana r/r Warszawa 1 928 1 921 0% Trójmiasto 1 045 1 078 (3)% Wrocław 618 390 58% Kraków 240 277 (13)% Grupa Kapitałowa Dom Development 3 831 3 666 5% *NPS (Net Promoter Score) to wskaźnik wyliczany na podstawie badań satysfakcji klientów, o wartości od -100 do 100 punktów; dane dotyczące polskich deweloperów mieszkaniowych nie są dostępne; średnia wartość dla deweloperów z Wielkiej Brytanii wyniosła 42 punkty (Krajowe badanie satysfakcji klientów nowych domów, marzec 2023).
 • 15. 15 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KOLEJNY REKORDOWY ROK GRUPY DOM DEVELOPMENT *IAS 15 (przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych rozpoznawane w momencie przekazania); dane w mln zł Rachunek zysków i strat 2023 2022 Zmiana Przychody ze sprzedaży, w tym: 2 550,3 2 419,3 +5% Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych* 2 429,5 2 133,9 +14% Przekazane lokale (szt.) 3 831 3 666 +5% Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na lokal (tys. zł) 634,2 582,1 +9% Zysk brutto ze sprzedaży 815,1 755,8 +8% Marża brutto 32,0% 31,2% +0,7 p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 558,2 502,0 +11% Marża EBIT 21,9% 20,7% +1,2 p.p. Zysk brutto 573,3 512,6 +12% Marża zysku brutto 22,5% 21,2% +1,3 p.p. Zysk netto 460,3 410,3 +12% Marża zysku netto 18,0% 17,0% +1,1 p.p. Zysk na akcję (zł) 17,94 16,07 +12%
 • 16. 16 KLUCZOWE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 30.1% 31.9% 32.9% 31.2% 32.0% 15.4% 16.7% 17.1% 17.0% 18.0% 2019 2020 2021 2022 2023 Marża zysku netto UTRZYMUJEMY SATYSFAKCJONUJĄCE MARŻE Marża brutto ze sprzedaży
 • 17. 17 24.5% 27.9% 28.1% 32.8% 32.6% 14.3% -23.0% -20.2% -0.3% 9.0% 2019 2020 2021 2022 2023 ROE zysk netto za dany rok / kapitały własne na początku okresu Gearing zadłużenie odsetkowe netto* / kapitały własne na koniec okresu ZWROT Z KAPITAŁU (ROE) I DŹWIGNIA FINANSOWA (GEARING) ŁĄCZYMY WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO Z NISKIM ZADŁUŻENIEM *suma kredytów i obligacji pomniejszona o gotówkę (w tym środki na rachunkach powierniczych)
 • 18. 18 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) mln zł Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość 31.12.2022 4 555 lokale 2 978 mln zł 31.12.2023 4 627 lokali* w tym: 3 283 mln zł • 597 lokale gotowe; • 4 030 lokale w budowie, z czego 2 399 kończy się w 2024 WYSOKI POTENCJAŁ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA W NADCHODZĄCYCH KWARTAŁACH * z wyłączeniem transakcji PRS
 • 19. 19 BILANS SILNY BILANS PRZEWAGĄ KONKURENCYJNĄ GRUPY mln zł A. TRWAŁE INNE ZAPASY GOTÓWK A KAPITAŁY WŁASNE KAPITAŁY WŁASNE ZOBOW. DŁUGOTERM. OBLIGACJ E INNE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ZOB. Z TYT. DOSTAW I INNE OBLIGACJE LEASING PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 AKTYWA PASYWA PASYWA mln zł AKTYWA 31.12.2023 31.12.2022 Zmiana Aktywa obrotowe, w tym: 4 407 3 937 +12% Gotówka 389 374 +4% w tym na rachunkach powierniczych 103 70 +47% Zapasy, w tym: 3 837 3 443 +11% grunty i projekty w budowie 3 511 3 055 +15% gotowe lokale, miejsca postojowe i komórki 205 287 (29)% Aktywa trwałe 157 175 (11)% AKTYWA RAZEM 4 563 4 112 +11% PASYWA 31.12.2023 31.12.2022 Zmiana Kapitały własne 1 450 1 413 +3% Zobowiązania razem 3 114 2 699 +15% Zobowiązania długoterminowe, w tym: 690 440 +57% w tym zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 470 260 +81% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 424 2 258 +7% przychody przyszłych okresów 1 734 1 551 +12% zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 50 109 (54)% PASYWA RAZEM 4 563 4 112 +11%
 • 20. 20 STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU WYSOKI POZIOM DOSTĘPNEGO FINANSOWANIA I ROZŁOŻONE W CZASIE TERMINY WYKUPU OBLIGACJI POZWALAJĄ NAM ZARZĄDZAĆ KRÓTKOTERMINOWĄ PŁYNNOŚCIĄ ORAZ ELASTYCZNIE REAGOWAĆ NA POJAWIAJĄCE SIĘ OKAZJE 389 mln zł GOTÓWKI* 560 mln zł NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 50 100 110 0 260 2024 2025 2026 2027 2028 Obligacje Kredyty mln zł stan na 31.12.2023 *w tym 103 mln zł na otwartych rachunkach powierniczych
 • 21. 21 CASH FLOW SILNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ mln zł Rachunek przepływów pieniężnych 31.12.2023 31.12.2022 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 573,3 512,6 Zmiany stanu zapasów (371,7) (191,9) Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów 85,6 (56,2) Zmiany innych elementów 'operacyjnych' 139,0 57,7 Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej 425,3 322,2 Odsetki zapłacone i otrzymane (10,5) (8,9) Zapłacony podatek dochodowy (147,1) (109,7) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 267,7 203,6 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15,7) (215,8) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (270,0) (290,6) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17,9) (302,8) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 304,2 607,0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 286,3 304,2
 • 22. 22 PODSUMOWANIE: ROK 2023 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT • Bardzo dobre wyniki sprzedażowe (3 906 sprzedanych lokali netto, wzrost o 26% r/r) – umocnienie pozycji lidera na rynku mieszkaniowym w Polsce • Dynamiczny rozwój działalności w Krakowie i Wrocławiu • Wzrost udziału zakupów mieszkań finansowanych kredytem do 41%, utrzymująca się przewaga transakcji gotówkowych (59% sprzedaży w 2023 roku) • Terminowe przekazanie nabywcom rekordowej liczby 3 831 lokali, przy bardzo wysokim wskaźniku satysfakcji klientów (NPS na poziomie 71 pkt) • Osiągnięcie 32% marży brutto i wypracowanie 460 mln zł zysku netto – nowy rekord • Silny bilans: 389 mln zł gotówki przy niskim zadłużeniu • 6 705 lokali w budowie; 2 194 lokale w ofercie sprzedaży na koniec 2023 roku • Rekordowa wielkość banku ziemi – prawie 20 tysięcy lokali do wybudowania • Wypłata rekordowej dywidendy za 2022 rok w wysokości 283 mln zł (11 zł na akcję) i pierwsza w historii wypłata zaliczkowej dywidendy za 2023 rok w wysokości 141 mln zł (5,50 zł na akcję)
 • 24. 24 POTENCJAŁ NOWYCH PRZEKAZAŃ W 2024 ROKU PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZAŃ PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZAŃ I kw. Apartamenty Solipska ph 2 Warszawa 91 sty.24 IV kw. Osiedle Komedy ph 5 Wrocław 115 paź.24 Przystanek Międzylesie ph 1 Warszawa 110 sty.24 Beauforta etap 2 ph 2 Gdańsk 87 paź.24 Doki etap 1 ph 3 Gdańsk 311 sty.24 Perspektywa etap 1 ph 7 Gdańsk 204 paź.24 Nowodworska Wrocław 36 lut.24 Braniborska 80 ph 1 Wrocław 187 lis.24 Metro Zachód 4 ph 3 Warszawa 71 mar.24 Apartamenty Nad Rzeką Wrocław 152 lis.24 II kw. Apartamenty Koło Parków (Ciołka) Warszawa 133 kwi.24 Osiedle Urbino 2 ph 1 Warszawa 139 lis.24 Osiedle Jagiellońska 55 ph 2 Warszawa 137 lis.24 Metro Zachód 4 ph 5 Warszawa 44 kwi.24 Konstelacja etap 1 ph 2 Gdańsk 31 maj.24 Osiedle Jagiellońska 55 ph 3 Warszawa 45 lis.24 Osiedle Przy Alejach ph 1 Warszawa 122 lis.24 Metro Zachód 4 ph 4 Warszawa 85 maj.24 Apartamenty Białej Koniczyny ph 1 Warszawa 129 maj.24 Osiedle Przystanek Międzylesie ph 2 Warszawa 108 lis.24 Osiedle Przy Malborskiej ph 1 Kraków 90 maj.24 Osiedle Wilno VII ph 1 Warszawa 60 lis.24 Osiedle Jagiellońska 55 ph 1 Warszawa 134 cze.24 Osiedle Wilno VII ph 2 Warszawa 126 lis.24 Apartamenty Białej Koniczyny ph 2 Warszawa 71 lis.24 III kw. Górka Narodowa 3 ph 2 Kraków 108 lip.24 Górka Narodowa 3 ph 3 Kraków 147 lis.24 Metro Zachód 4 ph 6 Warszawa 125 lip.24 29. Aleja ph 1 Kraków 151 lis.24 Osiedle Urbino 1 ph 2 Warszawa 180 wrz.24 Dynamika etap 1 ph 3 Gdańsk 114 lis.24 Osiedle Zielna etap 3 ph 2 Wrocław 72 wrz.24 Konstelacja etap 1 ph 3 Gdańsk 51 lis.24 Widoki etap 1 ph 1 Gdańsk 92 wrz.24 Osiedle Harmonia Wrocław 173 gru.24 Apartamenty Literacka ph 1 Warszawa 100 gru.24 Metro Zachód 11 ph 3 Warszawa 89 gru.24 Osiedle Zielna etap 3 ph 1 Wrocław 123 gru.24 Osiedle Zielna etap 3 ph 3 Wrocław 7 gru.24 Osiedle Przy Błoniach etap 3 ph 1 Gdańsk 124 gru.24
 • 25. 25 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 3 14 16 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2023 5 4 11 13 12 8 10 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHÓD 811 1 794 2 APARTAMENTY LITERACKA 100 443 3 APARTAMENTY KOŁO PARKÓW (CIOŁKA) 133 --- 4 HARMONIA MOKOTÓW 157 313 5 URBINO 319 765 6 OSIEDLE PRZY ALEJACH 122 274 7 BIELANY --- 494 8 OSIEDLE PRZY FORCIE --- 124 9 OSIEDLE PRZY RYŻOWEJ 405 --- 10 BEETHOVENA --- 570 11 APARTAMENTY BIAŁEJ KONICZYNY (PORY) 200 --- 12 OSIEDLE MOKOTÓW SPORTOWY (ANTONIEWSKA) --- 1 338 13 PALLADIUM (AKACJE) --- 522 14 OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 316 -- 15 WILNO 186 394 16 PRZYSTANEK MIĘDZYLESIE 108 --- RAZEM WARSZAWA 2 857 7 031 2 15 9 6 5 7
 • 26. 26 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 2 3 4 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2023 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 306 --- 2 DOKI 498 489 3 DOLNE MIASTO --- 999 4 SYNTEZA 222 306 5 LEMA 189 --- 6 GDAŃSK WARSZAWSKA --- 350 7 WZGÓRZE HOPLITY (GDAŃSK KARTUSKA) --- 110 8 DYNAMIKA 114 --- 9 OSIEDLE BEAUFORTA 2 132 113 10 KONSTELACJA 82 490 11 GÓRA MARKOWCA --- 178 12 LOCUS 2 --- 150 13 OSIEDLE PRZY BŁONIACH 3 124 421 14 WIDOKI 156 60 15 LEŚNA GÓRA --- 90 16 GDAŃSK UCZNIOWSKA* --- 366 RAZEM TRÓJMIASTO 1 823 4 122 12 8 9 8 6 7 11 10 13 15 5 14 16 * Grunty zakupione w IV kwartale 2023
 • 27. 27 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2023 2 3 4 6 6 6 7 6 2 5 2 8 10 1 9 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 HUBSKA * --- 286 2 BRANIBORSKA 80 397 --- 3 OSIEDLE KOMEDY 115 --- 4 ZIELNA 202 88 5 APARTAMENTY NAD RZEKĄ 152 --- 6 OSOBOWICKA 114 82 --- 7 NOWODWORSKA 43 36 --- 8 MIĘDZYLESKA 159 248 9 OSIEDLE HARMONIA (STODOLNA) 173 --- 10 WOŁOWSKA --- 390 11 APARTAMENTY NAD OŁAWKĄ / KRAKOWSKA 88 177 RAZEM WROCŁAW 1 404 1 189 11 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE * Grunty zakupione w IV kwartale 2023 roku
 • 28. 28 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 3 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKÓW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2023 1 2 2 2 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 GÓRKA NARODOWA 380 329 2 29 ALEJA 151 306 3 MALBORSKA 90 71 4 PARK MATECZNEGO --- 593 RAZEM KRAKÓW 621 1 299 4