SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Los

- vegvisar til offentlege tenester
- av Svein Ølnes, Vestlandsforsking
Utfordringar
 Generelt
   Fragmentering
   Avsendarorientering
   Generell begrepsforvirring
   Ukjende brukarbehov Spesielt om semantiske utfordringar
   offentlege portalar har langt igjen!
   korleis innføra betre semantiske strukturar?


 Korleis kan Los hjelpa?
   berande ide
   utforming
   krav til dei som vil bruka Los
   planar framover
Generelle utfordringar
 Fragmentering
   litt her og litt der
   liten eller ingen samanheng mellom relaterte tema

 Namneforvirring
   treng vi 431 måtar å setja opp ein oversikt over stort sett dei
   same tenestene?
   ulike namn på noko som er likt

 Avsendarorientert
   det er 15 år sidan det heitte ’Biltilsyn’ og ’Bilsakkyndig’, likevel
   brukar over 60 % av brukarane begrepa
   det nyttar lite å slå dei i hovudet med ’trafikkstasjon’!

 Veit vi kva brukarane våre vil ha?
Fragmentering

 Utfordring for utdanningssektoren:
  ca 70 portalar som alle omhandla utdanning/skule, men som ikkje hadde
  nokon fellesnemnar
  Løysing: Vi lagar ein ny portal over desse 70!
   • ettertanke: Då oppnår vi jo berre å få 71 portalar utan samanheng!


  Etter meir grundig gjennomtenking:
   • må få til eit minimum av samanheng mellom portalane
   • ein semantisk fellesnemnar
   • enkel, standardisert teknologi (rss)
   • alle portalane importerer nokre felles begrep og lenker i form av enkle
     rss-straumar
Semantisk ryddejobb
 Begrepsharmonisering
   lik betydning av like ord (kva betyr ’lønn’?)

 Vi må likevel ikkje gå for langt: Det ligg ein stor fare i å bli for
 ambisiøs også!
   ”Small pieces loosely joined” (David Weinberger): Vi må ikkje gløyma kva
   veven eigentleg handlar om
   det er gjort mange forsøk på å laga ontologiar for heile universet; det går
   som regel veldig dårleg

 Som i eksempelet for utdanningssektoren må vi standardisera
 ”nok”, men ikkje meir
   den store utfordringa blir å definera kva som er ”nok”
Brukarbehov
 Vi må bli betre kjende med brukarane

 Skal vi oppnå reell brukarorientering og – tilpassing, må vi få brukarane
 i tale

 Spørjeundersøkingar, brukarundersøkingar

 Logganalysar, søkelogg

 Brukartestar
Los
 Vegvisar til offentlege tenester

 Informasjonsstandard for offentlege tenester

 Klar til å takast i bruk

 www.norge.no/los

 http://livsit.no/los/eksport-filer/los-alt.xml
   ...los-dekningsomrade.xml
   ...los-nettressurs.xml
   ...los-struktur.xml
Kva er ei teneste?
 ”Målet er å få fleire tenester på nett”, ”Digitalisering av
 tenester”
   Kan barnehagen bli elektronisk?
   Kan heimehjelpa bli elektronisk?
   Er eit søknadsskjema det same som ei teneste?

 Semantisk vev krev presisjon
   Vi menneske forstår meininga trass i litt uklare begrep
   Maskinene tek alt bokstaveleg og må ha det inn med teskei!
   Semantisk vev = maskinforståeleg vev
Offentlege tenester

             Omhandlar                        Nettressursar
    Offentlege tenester
Ei offentleg teneste er noko som   Ein nettressurs er ein elektronisk
krev samhandling mellom       ressurs vi kan lenke direkte til
brukar/innbyggjar og den       med ei nettadresse (URI).
offentlege verksemda som tilbyr
tenesta. Det er knytt plikter og
rettar til ei teneste.
Ontologi på overordna nivå
    Merk: Vi skil mellom tenester og nettressursar som omtalar
    tenester
           Ontologien til LosOffentlege tenester     Nettressurs       Emneord
                           Tema
Los emneord og struktur

Tema
Emneord


Nettressurs
Los emneord
 Utdrag frå emneordlista:

              …            …
 Abort
              Kultur- og musikkskole  Ventelønn
 Adopsjon
              Kulturaktiviteter    Ventestønad
 Aksellastrestriksjoner
              Kulturbygg        Verge
 Aksjer og verdipapirer
              Kulturmidler       Verneplikt
 Alders- og sykehjem
              Kulturvern        Videregående skole
 Alderspensjon
              Kunstutstilling     Vikarstilling
 Alkoholsalg
              Kystforvaltning     Viltforvaltning
 Allemannsrett
              Lag og foreninger    Visum
 Allergi
              Landbruk         Voksenopplæring
 Alternativ behandling
              Landbrukseiendom     Voldsoffererstatning
 Ambulerende vaktmester
              Ledsager         Vrakpant
 Angrerett
              Legemiddel        Værvarsel
 Anmeldelse
              Legetjeneste       Yrkesautorisasjon
 Arbeidsavtale
              Legitimasjon       Yrkesrettet attføring
 Arbeidsgiver
              …            Yrkesskade
 …
Los hjelpeord
 Ikkje føretrekte termar:
   utgåtte termar
   fagtermar
   Synonym

 Støtte for søkefunksjon
               Aa-melding
               Arbeidsgiveransvar
   Arbeidsgivar
               Hjelpeord
               Aa-registreret
   Emneord
Ulike ambisjonsnivå
 Fleire bruksmåtar:
   Temastruktur brukt som menystruktur for tenester
   Statlege nettressursar kopla opp i portalen v.hj.av rss/web service
   Statlege nettressursar importert til lokal Los-kopi og integrert i den
   kommunale portalen
   Eiga kategorisering av informasjon med Los-emneord
Bergen kommune: Temastruktur
Bergen kommune: Emneord
Bergen kommune: Kjerneside/emneord barnehage
Bergen kommune: Søk
Slutt på presentasjonen Kontaktinformasjon:

       Svein Ølnes, sol@vestforsk.no

More Related Content

More from Vestforsk.no

Presentasjon fremtidens penger hvl 04.11.2019 civita
Presentasjon fremtidens penger  hvl 04.11.2019 civitaPresentasjon fremtidens penger  hvl 04.11.2019 civita
Presentasjon fremtidens penger hvl 04.11.2019 civitaVestforsk.no
 
Hvem skal lave fremtidens penge
Hvem skal lave fremtidens pengeHvem skal lave fremtidens penge
Hvem skal lave fremtidens pengeVestforsk.no
 
Seminar hvl04119 nb
Seminar hvl04119 nbSeminar hvl04119 nb
Seminar hvl04119 nbVestforsk.no
 
Seminar hvl 04112019 sogn sparebank
Seminar hvl 04112019 sogn sparebankSeminar hvl 04112019 sogn sparebank
Seminar hvl 04112019 sogn sparebankVestforsk.no
 
Money on the blockchain
Money on the blockchainMoney on the blockchain
Money on the blockchainVestforsk.no
 
Vassdragsvernraadet
VassdragsvernraadetVassdragsvernraadet
VassdragsvernraadetVestforsk.no
 
Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018
Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018
Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018Vestforsk.no
 
TeknaStudentBergen
TeknaStudentBergenTeknaStudentBergen
TeknaStudentBergenVestforsk.no
 
Partnerforum-22.01.2018
Partnerforum-22.01.2018Partnerforum-22.01.2018
Partnerforum-22.01.2018Vestforsk.no
 
Naeringsutvikling2017
Naeringsutvikling2017Naeringsutvikling2017
Naeringsutvikling2017Vestforsk.no
 
Internettforum2017
Internettforum2017Internettforum2017
Internettforum2017Vestforsk.no
 
Likviditetsforum2017
Likviditetsforum2017Likviditetsforum2017
Likviditetsforum2017Vestforsk.no
 
Likviditetsforum2017
Likviditetsforum2017Likviditetsforum2017
Likviditetsforum2017Vestforsk.no
 

More from Vestforsk.no (20)

Presentasjon fremtidens penger hvl 04.11.2019 civita
Presentasjon fremtidens penger  hvl 04.11.2019 civitaPresentasjon fremtidens penger  hvl 04.11.2019 civita
Presentasjon fremtidens penger hvl 04.11.2019 civita
 
Hvem skal lave fremtidens penge
Hvem skal lave fremtidens pengeHvem skal lave fremtidens penge
Hvem skal lave fremtidens penge
 
Seminar hvl04119 nb
Seminar hvl04119 nbSeminar hvl04119 nb
Seminar hvl04119 nb
 
Seminar hvl 04112019 sogn sparebank
Seminar hvl 04112019 sogn sparebankSeminar hvl 04112019 sogn sparebank
Seminar hvl 04112019 sogn sparebank
 
Money on the blockchain
Money on the blockchainMoney on the blockchain
Money on the blockchain
 
Vassdragsvernraadet
VassdragsvernraadetVassdragsvernraadet
Vassdragsvernraadet
 
Nhh18022019
Nhh18022019Nhh18022019
Nhh18022019
 
Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018
Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018
Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018
 
Stortinget2018
Stortinget2018Stortinget2018
Stortinget2018
 
TeknaStudentBergen
TeknaStudentBergenTeknaStudentBergen
TeknaStudentBergen
 
ITS2018
ITS2018ITS2018
ITS2018
 
Partnerforum-22.01.2018
Partnerforum-22.01.2018Partnerforum-22.01.2018
Partnerforum-22.01.2018
 
Naeringsutvikling2017
Naeringsutvikling2017Naeringsutvikling2017
Naeringsutvikling2017
 
ITforum2017
ITforum2017ITforum2017
ITforum2017
 
Internettforum2017
Internettforum2017Internettforum2017
Internettforum2017
 
Likviditetsforum2017
Likviditetsforum2017Likviditetsforum2017
Likviditetsforum2017
 
Likviditetsforum2017
Likviditetsforum2017Likviditetsforum2017
Likviditetsforum2017
 
TeknaBergen
TeknaBergenTeknaBergen
TeknaBergen
 
oks-hvl
oks-hvloks-hvl
oks-hvl
 
NOKIOS2017
NOKIOS2017NOKIOS2017
NOKIOS2017
 

Presentasjon av Los

 • 1. Los - vegvisar til offentlege tenester - av Svein Ølnes, Vestlandsforsking
 • 2. Utfordringar Generelt Fragmentering Avsendarorientering Generell begrepsforvirring Ukjende brukarbehov Spesielt om semantiske utfordringar offentlege portalar har langt igjen! korleis innføra betre semantiske strukturar? Korleis kan Los hjelpa? berande ide utforming krav til dei som vil bruka Los planar framover
 • 3. Generelle utfordringar Fragmentering litt her og litt der liten eller ingen samanheng mellom relaterte tema Namneforvirring treng vi 431 måtar å setja opp ein oversikt over stort sett dei same tenestene? ulike namn på noko som er likt Avsendarorientert det er 15 år sidan det heitte ’Biltilsyn’ og ’Bilsakkyndig’, likevel brukar over 60 % av brukarane begrepa det nyttar lite å slå dei i hovudet med ’trafikkstasjon’! Veit vi kva brukarane våre vil ha?
 • 4. Fragmentering Utfordring for utdanningssektoren: ca 70 portalar som alle omhandla utdanning/skule, men som ikkje hadde nokon fellesnemnar Løysing: Vi lagar ein ny portal over desse 70! • ettertanke: Då oppnår vi jo berre å få 71 portalar utan samanheng! Etter meir grundig gjennomtenking: • må få til eit minimum av samanheng mellom portalane • ein semantisk fellesnemnar • enkel, standardisert teknologi (rss) • alle portalane importerer nokre felles begrep og lenker i form av enkle rss-straumar
 • 5. Semantisk ryddejobb Begrepsharmonisering lik betydning av like ord (kva betyr ’lønn’?) Vi må likevel ikkje gå for langt: Det ligg ein stor fare i å bli for ambisiøs også! ”Small pieces loosely joined” (David Weinberger): Vi må ikkje gløyma kva veven eigentleg handlar om det er gjort mange forsøk på å laga ontologiar for heile universet; det går som regel veldig dårleg Som i eksempelet for utdanningssektoren må vi standardisera ”nok”, men ikkje meir den store utfordringa blir å definera kva som er ”nok”
 • 6. Brukarbehov Vi må bli betre kjende med brukarane Skal vi oppnå reell brukarorientering og – tilpassing, må vi få brukarane i tale Spørjeundersøkingar, brukarundersøkingar Logganalysar, søkelogg Brukartestar
 • 7. Los Vegvisar til offentlege tenester Informasjonsstandard for offentlege tenester Klar til å takast i bruk www.norge.no/los http://livsit.no/los/eksport-filer/los-alt.xml ...los-dekningsomrade.xml ...los-nettressurs.xml ...los-struktur.xml
 • 8. Kva er ei teneste? ”Målet er å få fleire tenester på nett”, ”Digitalisering av tenester” Kan barnehagen bli elektronisk? Kan heimehjelpa bli elektronisk? Er eit søknadsskjema det same som ei teneste? Semantisk vev krev presisjon Vi menneske forstår meininga trass i litt uklare begrep Maskinene tek alt bokstaveleg og må ha det inn med teskei! Semantisk vev = maskinforståeleg vev
 • 9. Offentlege tenester Omhandlar Nettressursar Offentlege tenester Ei offentleg teneste er noko som Ein nettressurs er ein elektronisk krev samhandling mellom ressurs vi kan lenke direkte til brukar/innbyggjar og den med ei nettadresse (URI). offentlege verksemda som tilbyr tenesta. Det er knytt plikter og rettar til ei teneste.
 • 10. Ontologi på overordna nivå Merk: Vi skil mellom tenester og nettressursar som omtalar tenester Ontologien til Los Offentlege tenester Nettressurs Emneord Tema
 • 11. Los emneord og struktur Tema Emneord Nettressurs
 • 12. Los emneord Utdrag frå emneordlista: … … Abort Kultur- og musikkskole Ventelønn Adopsjon Kulturaktiviteter Ventestønad Aksellastrestriksjoner Kulturbygg Verge Aksjer og verdipapirer Kulturmidler Verneplikt Alders- og sykehjem Kulturvern Videregående skole Alderspensjon Kunstutstilling Vikarstilling Alkoholsalg Kystforvaltning Viltforvaltning Allemannsrett Lag og foreninger Visum Allergi Landbruk Voksenopplæring Alternativ behandling Landbrukseiendom Voldsoffererstatning Ambulerende vaktmester Ledsager Vrakpant Angrerett Legemiddel Værvarsel Anmeldelse Legetjeneste Yrkesautorisasjon Arbeidsavtale Legitimasjon Yrkesrettet attføring Arbeidsgiver … Yrkesskade …
 • 13. Los hjelpeord Ikkje føretrekte termar: utgåtte termar fagtermar Synonym Støtte for søkefunksjon Aa-melding Arbeidsgiveransvar Arbeidsgivar Hjelpeord Aa-registreret Emneord
 • 14. Ulike ambisjonsnivå Fleire bruksmåtar: Temastruktur brukt som menystruktur for tenester Statlege nettressursar kopla opp i portalen v.hj.av rss/web service Statlege nettressursar importert til lokal Los-kopi og integrert i den kommunale portalen Eiga kategorisering av informasjon med Los-emneord
 • 19. Slutt på presentasjonen Kontaktinformasjon: Svein Ølnes, sol@vestforsk.no