SlideShare a Scribd company logo
BÀSIQUES-TIC
        Joan Carles Segura Ramos
BÀSIQUES-TIC
BÀSIQUES-TIC
FASES D´ELABORACIO DELS PROJECTES


     Eines necessàries per portar  Pela cable, tornavís d´estrella i pla, navalla, tester,
     a terme el treball:       tenaces i unes tenaces de tall.


     Com platejarem un nou      El primer que faig es entendre el funcionament de de
     esquema:            la maniobra, circuit o potència.
     On anar a l´hora de dupte en  Probar-ho dues vegades per comprovar que hi ha
     algun contacte de l´esquema:  algun contacte mal connectat després vaig al llibre
                     d´esquemes i si no trobo respostes, vaig al professor
                     de pràctiques.
     Com he dissenyat els meus    Tots els esquemes estan passats a Power Point i
     esquemes i els de pràctiques.  treballats a les classes d´informàtica i bàsiques
                     BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
BÀSIQUES-TIC
        Joan Carles Segura Ramos
Joan Carles Segura Ramos

           ESQUEMA ELÉCTRIC:
           INVERSOR DE GIR (MANIOBRA)

                  95
                  RT
                  96
          ATURADA            L1
MARXA 1                             MARXA 2
   53                              53
    R1                         R2
   54                              54
        A1                 A1

   R1        L2          L3         R2
        A2                 A2
        61                     61
     R2                   R1
        62       BÀSIQUES-TIC         62
INVERSOR DE GIR
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
INVERSOR DE GIR
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
R
   S
   T
   N


                       ESQUEMA ELECTRIC:
                       INVERSOR DE GIRO ( POTENCIA)
                       C.M
     1  3  5                       1  3  5

                   C.D.                  C.I.
     2  4  6                     2  4  6
              11

                   RT
                12
                           CIRCUITO DE POTENCIA
       M
                       BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
INVERSOR DE GIR
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
ESQUEMA ELÉCTRIC:
                        INVERSOR DE GIR (MANIOBRA)                                      2    2
                                 1             1
                                                  REAC-
                                                 TANCIA
                                      3    3
            CONMUTADOR
                              KA2    6
                     KA1     6
                                    4
                                         PORTALAMPARAS
                            4
                        61        61      TUB FLOURESCENT
                     KM2        KM1
                        62        62
       1            1        A1         A1

      KA1           KA1     KM1        KM2
       3            3       BÀSIQUES-TIC
                            A2         A2      CEBADOR
Joan Carles Segura Ramos
ESTRELLA TRIANGLE
AMB TEMPORITZADOR
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
FASE
         220 V
                 ESQUEMA ELÉCTRIC:
    NEUTRO          INVERSOR DE GIR AMB CONMUTADOR
                 I TEMPORITZADOR (MANIOBRA)


                            KA2
                                          CONMUTADOR
                                       2         2
                                   1                 1
                                                        REAC-
                                                       TANCIA
                                       3         3
             CONMUTADOR
                                KA2    6
                       KA1     6
                                     4
                                              PORTALAMPARAS
     KA1                       4
                          61        61         TUB FLOURESCENT
                       KM2        KM1
                          62        62
       1             1        A1         A1

      KA1             KA2     KM1        KM2
       3             3       BÀSIQUES-TIC
                             A2         A2          CEBADOR
Joan Carles Segura Ramos
INVERSOR DE GIR AMB CONMUTADOR
 Y TEMPORITZADOR
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
ESQUEMA ELÉCTRIC:
                     LAMPADES EN CASCADA
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
ESQUEMA ELÉCTRIC:         RELE 1
F  PRINCIPIS DE MANIOBRES   A1       A2       N
                    RELE 2
                A1       A2
                    RELE 3
                A1       A2

       R3

            BÀSIQUES-TIC
    53  54                   Joan Carles Segura Ramos
INTALACIÓ DE LA CASA
                 BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Joan Carles Segura Ramos
           CIRCUIT ELÉCTRIC D’UNA CASA - 220 V


T    LCO1         Menjador

                   LCR1            LH3


   Cuina
                               Habitació 3

                   Passadís
             LP1                  LP2


     Lavabo                       Habitació 2

                                         1      2

     LL1          LH1
                                 LH2
                     Habitació 1


  Interuptor   Pulsador                   ICP nº1 llum
                  Lapara
                   BÀSIQUES-TIC                  220V
  Conmutador  T Timbre            Florescent   ICP nº2 endolls    N  F
INTALACIÓ DE LA CASA
                 BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
INTALACIÓ DE LA CASA
                 BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
INTALACIÓ DE LA CASA
                 BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
NEUTRE
             220V    ESQUEMA ELÉCTRIC:
             FASE
             ICP
                  MANIOBRA D’UN MOTOR TRIFASIC EN ESTRELLA
                  TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR
Rele tèrmic
 parada
                                               Reactancia
                                                 Portalàmpades

                                     14   24
 marxa                              K1     K1
                                              tub fluorescent
                                     13
                                        23
                       13             14
          15
                  K2               K3
        k4               14             13        Sabedor
          16  18       21  K3
       21             22                                  H2
       K2
       22
                T2            T1                 H1
                     K2              K1      T
                                           K4
        K3
                          BÀSIQUES-TIC
                                       Joan Carles Segura Ramos
ESTRELLA TRIANGLE
   AMB TEMPORITZADOR
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
R
  S
  T
  N

           C.M      INVERSOR DE GIR ( POTÉNCIA)
                  EN ESTRELLA TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR


 R1
TERMICO  1  3  5   1  3  5              1  3  5
                          R2             R3
     2  4  6   2  4  6            2  4  6
                       CIRCUIT DE POTÉNCIA
              M
                  BÀSIQUES-TIC
                              Joan Carles Segura Ramos
ESTRELLA TRIANGLE
   AMB TEMPORITZADOR
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Circuit de l’estel de Nadal
         I I I I
I  Intermitent
  Linea 1
  Linea 2
  Linea 3         ICP
         BÀSIQUES-TIC
  Linea 4       220 V  Joan Carles Segura Ramos
ESTRELLA DE NADAL   BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
ESTRELLA         BÀSIQUES-TIC
                     DE NADAL
Joan Carles Segura Ramos
ESTRELLA DE NADAL    BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
ESTRELLA DE NADAL    BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
RELES EN CASCADA

           M1
                                   R1
                                A1        A2

PARO
           R1
                          R
                                  FLUORECENT
      53       54
                                    C
                M2
                                   R2
                                A1        A2
      R1
    83    84       R2

              53    54         LR1

                        M3           R3

                                A1        A2
      R2
                        R3
    83    84
                      BÀSIQUES-TIC
                             LR2
                                  Joan Carles Segura Ramos
                     53    54
BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
SEGONA
   MARXA
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
TERCERA MARXA
               BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
ICP    INSTALACION ELECTRICA
      220 V   EN LA CARPA DEL IES MARINA                          1                          2                          3              BÀSIQUES-TIC      4
Joan Carles Segura Ramos
CARPA DE
   L’IES MARINA
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
CARPA
  DE
 L’ IES MARINA
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
220V   ESQUEMA ELÉCTRIC:
         Comandament de conctactors que realitzen el programa que s'assenyala en la dreta. Aquest esquema té la
ICP       particularitat que la conexió entre contactors no aquesta “enclavada”, és a dir, que perquè connecti el
         contactorsegüent, no és necessari que abans aquest desconnectat el contactor anterior.
         Esquema en el qual els temporitzadors van         KM 1
         entrant en servei al mateix temps que els
   PARO    contactores estan aoarellats en paral·lel         KM 2
         En aquest esquema, els temporitzadors entren
                                      KM 3
         tots a l'iniciar-se la maniobra, en paral·lel, però
         estan reglats de manera que pugui complir-se
         el cicle programat.
                                      KM 4

   KA 4            KA 1       KM 2         KA 2    KM 3        KA 3      KM 4   KM 2

   KM 3
                 KM 3                 KM 4
    KM 4

          KM 1
       MARXA
    L1            L2                   L3              L4

     KM 1
     KM1     KA1      KM 2
                   KM2          KA2       KM 3     KA3      KM4
                                                     KM 4         KA4
                              BÀSIQUES-TIC
                                              Joan Carles Segura Ramos
Primera marxa:

Rele 1 amb el temporitzador
Activant el fluorescent
               BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Segona marxa:

  Rele 2 amb el temporitzador 2
  activant la primera llum i apagant el fluorescent
               BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Tercera marxa:

  Rele 3 amb el temporitzador 3
  Activant la segona llum i apagant la primera
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Cuarta marxa:

  Rele 4 amb el temporitzador 4
  Apagant la segona i activant la tercera llum (finalitza maniobra)
               BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
220V                          Joan Carles Segura Ramos
                       ESQUEMA ELÉCTRIC:
ICP
        AMB TELERUPTOR, RELLOTGE D´ESCALA Y TEMPORIGADOR

 N   F     TELERUPTOR
         A1          A2
                       L1       PULSADOS

                                       L2

                       TELERUPTOR
                       3     4          L3
            PULSADOS


                                       L4
              FLOURACENT                       CEBADO


        REACT-
        ANCIA

     6    4                        2   1
       TEMPOR-                       RELLOTGE
       IZADOR                        D´ESCALA
     1    3 2                       L   N
                       BÀSIQUES-TIC
BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
ESQUEMA ELÉCTRIC:
                BÀSIQUES-TIC
      AMB TELERUPTOR, RELLOTGE D´ESCALA Y TEMPORIGADOR
Joan Carles Segura Ramos
ESQUEMA ELÉCTRIC:
      AMB TELERUPTOR, RELLOTGE D´ESCALA Y TEMPORIGADOR
                BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Interruptor (doble) en la entrada del
              comedor para encender y apagar la    Enchufes
              luz de la mesita            Cajas de empalmes


      2m        1m

              Puertas
                           4m               1
    Lavabo 1

           2       3     Habitación 1

        3m                          Interruptor

                                          (A)


  5m

                          Comedor
                                        F   N
                     7m
                                   Línea
   Puerta
          1 (A)           BÀSIQUES-TIC      general
Joan Carles Segura Ramos
                                    220 V
INSTALACIÓ
 INTERIOR
          ICP        INSTALACIÓ ELÉCTRICA
                  EN EL PASSADIS DE L´AULA DE
  Interruptor  220 V      PRÁCTICAS ELECTROTÉCNIQUES
                     DE L’IES MARINA


             L1   L2    L3    L4  L5  L6  L7
                CANALETES
                   BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
PASSADIS DE L´AULA DE
    PRÁCTICAS
  ELECTROTÉCNIQUES
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
PASSADIS DE L´AULA DE
    PRÁCTICAS
  ELECTROTÉCNIQUES
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
INSTALACIÓ ELÉCTRICA
  EN EL PASSADIS DE
 L´AULA DE PRÁCTICAS
  ELECTROTÉCNIQUES
   DE L’IES MARINA
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
BÀSIQUES-TIC
        Joan Carles Segura Ramos
Joan Carles Segura Ramos
       Muntatge a la paret dels dos circuits:
Circuit 1 estrella triangle. Circuit 2 Reles amb temporizados amb motor


                  Circuit 1
                         L1  L2   L3   L4

                    Caixa 2

   Cuadre de                 flourecent
            Pulsados
   ICP Reles
  i temporizados         Circuit 2 mes circuit de potencia del motor
           Par i Marxa
                                     Motor
                                     Circuit 2


                     Caixa 1

                         L1   L2   L3   L4
                BÀSIQUES-TIC
NEUTRE
            220V    ESQUEMA ELÉCTRIC (1):
             FASE
            ICP
                  MANIOBRA D’UN MOTOR TRIFASIC EN ESTRELLA
                  TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR
Rele tèrmic
 parada
                                               Reactancia
                                                 Portalàmpades

                                    14   24
 marxa                              K1     K1
                                              tub fluorescent
                                    13
                                        23
                       13             14
          15
                  K2               K3
       k4               14             13        Sabedor
          16  18       21  K3                               L4
      21             22
      K2
      22
               L3            L2                 L1
                     K2              K1      T
                                          K4
        K3
                          BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
220V   ESQUEMA ELÉCTRIC ( 2 amb motor ):
         Comandament de conctactors que realitzen el programa que s'assenyala en la dreta. Aquest esquema té la
ICP        particularitat que la conexió entre contactors no aquesta “enclavada”, és a dir, que perquè connecti el
         contactorsegüent, no és necessari que abans aquest desconnectat el contactor anterior.
         Esquema en el qual els temporitzadors van         KM 1
         entrant en servei al mateix temps que els
   PARO    contactores estan aoarellats en paral·lel         KM 2
         En aquest esquema, els temporitzadors entren
                                       KM 3
         tots a l'iniciar-se la maniobra, en paral·lel, però
         estan reglats de manera que pugui complir-se
         el cicle programat.
                                       KM 4

   KA 4             KA 1       KM 2         KA 2    KM 3        KA 3      KM 4   KM 2

   KM 3
                  KM 3                 KM 4
    KM 4

          KM 1
       MARXA
    L1            L2                   L3              L4

     KM 1
     KM1      KA1      KM 2
                   KM2          KA2       KM 3     KA3      KM4
                                                     KM 4         KA4
                              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
R
   S
   T
   N


                     ESQUEMA ELECTRIC:
                     INVERSOR DE GIRO ( POTENCIA)
                      C.M
     1  3  5                      1  3  5


     2  4  6                    2  4  6
              C.D. KM1                    C.I. KM3

              11

                   RT
                12
                          CIRCUITO DE POTENCIA
       M
                     BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Muntatge a la paret
                       dels dos circuits
Circuit 1 estrella triangle
   Circuit 2 Reles amb
temporizados amb motor
               BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Muntatge a la paret dels dos circuits
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Muntatge a la paret dels dos circuits
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Muntatge a la paret dels dos circuits
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
N F 220V              ESQUEMA ELECTRICO:
                     MANIOBRA DE LA GRUA

    Subida       Bajada       Atrás    Adelante     Dcha.      Izq.            Elevación              Puente             Carro
           61         61      61        61      61        61
        R2         R1     R4        R3     R6        R5
           62         62      62        62      62        62

           A1         A1      A1        A1      A1        A1
         R1         R2      R3         R4    R5         R6
           A2      A2         A2     A2        A2     A2
              Paro              Paro             Paro
                        BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
380 V

R S T N           ESQUEMA ELECTRICO DE LA
                POTENCIA DE LA GRUA
 R1         R2     R3      R4     R5     R6         Elevación        Puente         Carro
     M              M       M    M
                   BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
ESQUEMA ELECTRICO DE LA GRUA
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
BÀSIQUES-TIC
Instalación eléctrica para
                            Cuadro eléctrico general de la torre
 el aula de informática (A22)
                                            Línea general
                                            de la torre
                                   LGT   380 V

           L(A22) 380  V
                     Línea para la aula
                                   L(A22)
                     de informática A22  380 V
     220V
         L1  L2  L3
    T             T     T         T           T

     ICP            ICP    Enchufe      Salida         Cuadro
     15A        Trifásico           T  telefónica        eléctrico
                      Canaleta
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Aula A22
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Aula A22
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
BÀSIQUES-TIC
BÀSIQUES-TIC
BÀSIQUES-TIC
        Joan Carles Segura Ramos
SALA ÁGORA
                  PARET
                  (M)13 m
  PARET                     PARET
  (G)15 m                    (G)15 m
              PORTA
                  PARET
                  BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos      (N) 13 m
2                               3
                                    PARET
                                    (N)13 m
              Quadre eléctric Àgora


   2                 LG1    1   2  3    220V             3


       PARET       380 V                            PARET
       (G)15 m
                    SORTIDA LINEAS
                                    ICP Nº1 ENDOLLS   (G)15 m
                     Nº 1   Nº 2    LG2    ICP Nº2 ESTRACTOR
   2                                                3
                                    380 V

                  ESQUEMA ELÉCTRIC
   2
                   SALA ÁGORA                           3
                        PARET
                        (M)13 m
              1       1  BÀSIQUES-TIC
                                  1           1
Joan Carles Segura Ramos
MATERIAL NACESSÁRI PER FER EL PROJECTE:
              UNITATS        MATERIAL
               9   Pantalla 2x65w
               25   Flourescent de 58w
              57 mts  Tub rigid gris 20"
              200 mts  Cable 1,5mm gris
              200 mts  Cable 1,5mm marron
              200 mts  Cable 1,5mm blau
              200 mts  Cable 1,5mm negre
              200 mts  Cable 1,5mm terra
               3   Caixes d'empalmes de 153x110
               1   Caixa de ICP
               100   Grapes de 20"
               100   Tacs de 6"
               100   Tornilleria curts de 25mm
                     BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
PRESSUPOST DEL MATERIAL NECESSARI PER PORTAR A TERME EL TREBALL:
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Joan Carles Segura Ramos
              BÀSIQUES-TIC  SALA ÁGORA
Joan Carles Segura Ramos
              BÀSIQUES-TIC  SALA ÁGORA
SALA ÁGORA
              BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
SALA ÁGORA
               BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
BÀSIQUES-TIC
        Joan Carles Segura Ramos
ELECTRICITAT:

  En la Física, l'electricitat és un fenomen conservatiu d'origen electromagnètic, que es
  manifesta per una energia i és degut a les diferents càrregues elèctriques de la matèria. La
  paraula també serveix per designar la branca de la física que estudia els fenòmens elèctric i
  les seves aplicacions. L'electricitat està estretament relacionada amb el magnetisme i per això
  s'inclou dintre del camp de l'electromagnetisme, que estudia conjuntament els fenòmens
  elèctrics i magnètics.No va ser fins el segle XIX que es van començar a comprendre les
  propietats de l'electricitat, de manera important gràcies a Nikola Tesla. El seus treballs van
  permetre l'adveniment de la segona revolució industrial, avui dia l'energia elèctrica és
  omnipresent a la vida quotidiana dels països desenvolupats: a partir de diferents fonts
  d'energia (hidràulica, tèrmica, nuclear l'electricitat produïda s'utilitza a les llars i a la indústria.
            El llamp és un fenomen natural productor d'electricitat
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                       1 - 13
GENERADOR ELÈCTRIC
 Un generador elèctric és un mecanisme capaç de transformar en electricitat un altre tipus d'energia, que pot se
 química, mecanica o lluminosa.Un generador elèctric és tot aquell dispositiu capaç de mantenir una diferència de
 potencial elèctric entre dos dels seus punts, anomenats pols o borns. Els generadors elèctrics són màquines
 destinades a transformar l'energia mecànica en elèctrica. Aquesta transformació s'aconsegueix per l'acció d'un
 camp magnètic sobre els conductors elèctrics disposats sobre una armadura (denominada també estator). S
 mecànicament es produeix un moviment relatiu entre els conductors i el camp, es genere una força
 electromotora. Hi ha tres tipus de generadors:

 •Les piles i baterias són exemples de primer tipus,
 ja que converteixen en electricitat l'energia de certes
 reaccions quimiques.

 •Els aerogeneradors i les cetrals hidroeléctricas,
 inclouen alternadors que transformen l'energia
 mecànica en energia elèctrica. Es basen en el fenomen
 de la inducció electromagnètica.

 •Les plaques fotovoltaiques generen electricitat a
 partir de la llum.

Els generadors es classifiquen en dos tipus fonamentals:
   •Primaris: Els generadors primaris són aquells que
   converteixen en energia elèctrica l'energia d´una altra
   naturalesa o tipus que reben o de què disposen
   inicialment. Secundaris: Alliberen una part de l'energia elèctrica que han rebut prèviament. S'agruparan
   els dispositius concrets conforme al procés físic que els serveix de fonament.
                         BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                          2 - 13
CENTRAL NUCLEAR
 Un reactor nuclear és un aparell on una reacció de fissió nuclear o fusió nuclear
 en cadena és iniciada, controlada, i sostinguda de forma controlada.
 Si bé el terme "reactor nuclear" pot fer referència a un reacto de fusió , aquest mot
 normalment s'usa per designar un aparell de fissió nuclear.
 El primer reactor nuclear va ser dissenyat i posat en marxa pel premi Nobel de
 Física Enrico Fermi sota les grades del camp de rugbi de la Universitat de
 Chicago el 2 de desembre de 1942
 Ciència bàsica:
 Per produir energia per un generador elèctric, una planta d'energia nuclear utilitza la fissió
 nuclear. En aquest procés, el nucli d'un element molt energètic com l'urani absorbeix un neutro
 lliure lent, es torna inestable, i llavors es romp en dos àtoms més petits.
 El procés de fissió de l'àtom d'urani produeix dos àtoms més petits, d'un a tres neutrons lliures
 ràpids, i una quantitat d'energia.
 La fissió de l'urani produeix més neutrons dels que necessita. Per tant la reacció por ser
 sostinguda per ella mateixa. Una radioactivitat realçada, controlada, causada per una reacció en
 cadena.
 Els neutrons ràpids alliberats han de ser moderats abans que puguen ser absorbits per el pròxim
 àtom energètic. Aquest procés de desacceleració es produeix per la col·lisió de neutrons amb
 àtoms de substàncies anomenades moderadors. Com a moderadors es fanservir substàncies
 amb àtoms lleugers, ja que l'efecte moderador és més eficient com més semblants siguin les
 masses dels neutrons i dels àtoms del moderador. Així, entre els moderadors més emprats hi ha l'aigua i el grafit (carboni
 cristal·lí), que també té l'avantatge del seu punt de fusió molt elevat.
 En la majoria de les plantes nuclears del món, l'energia calorífica generada per la fissió de l'urani es recull per aigua purificada i
 es duta a fora del nucli del reactor com en una màquina de vapor en els reactors de aigua bullent, o com aigua sobreescalfada
 en els reactor d'aigua a pressió.
 En un reactor nuclear és un produeix energia a partir de la fissió d'urani compost pels isòtops 235U, i 238U. Quan un neutró arriba
 al nucli del 235U, aquest nucli es torna inestable, fissiona (seguint el camí marcat en la seva cadena de desintegració), i allibera
 dos, o tres neutrons. Aquests neutrons acaben induint la fissió d'un nou nucli de 235U, o també poden convertir un nucli de 238U,
 en 239Pu (un isòtop del plutoni). Aquestes reaccions també donen un sobrant de neutrons que poden ser utilitzats per crear
                               BÀSIQUES-TIC
 altres isòtops radioactius.
Joan Carles Segura Ramos
                                                                 3 - 13
CENTRAL HIDROELÈCTRICA
Una central hidroelèctrica és aquella que genera
electricitat gràcies a l'aprofitament de l'energia potencial
de l'aigua emmagatzemada en una presa situada a un
nivell més alt que la central.
L'aigua és conduïda mitjançant una canonada de
descàrrega des de l'embassament a la sala de
màquines de la central, on gràcies a una o vàries
turbines hidràuliques es produeix la generació d'energia
en alternadors.
Les dues característiques principals d'una central
hidroeléctrica, des del punt de vista de la seva
capacitat de generació d'electricitat són;
La potència; que és funció del desnivell existent entre el nivell mig de l'embassament i el nivell
mig aigües baix de la usina, i del cabal màxim turbinable, a més de les característiques de la
turbina i del generador.
L'energia garantida, en un lapse de temps determinat, generalment un any, que és funció del
volum útil de l'embassament, i de la potència instal·lada.
La potència d'una central pot variar des d'uns pocs a uns milers de megawatts (MW). Fins a 30
MW es consideren minicentrals.
La Central hidroeléctrica major del món, fins a la data (2005), Itaipú, té una potència instal·lada
de 14.000 MW, sumant les 20 turbines.    BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                     4 - 13
CIRCUIT ELÉCTRIC Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de
 conductors i components elèctrics o electrònics recorregut
 per un corrent elèctric.

 El que coneixem com corrent elèctric no és una altra cosa que la circulació de càrregues o electrons a través d'u
 circuit elèctric tancat, que es mouen sempre del pol negatiu al pol
 positiu de la font de subministrament de força electromotora.Potser haguem sentit que el
 sentit convencional de circulació del corrent elèctric per un circuit és a la inversa, és a dir,
 del pol positiu al negatiu de la font de FEM. Aquest plantejament té el seu origen en raons històriques i no a
 qüestions de la física, dut a terme en l'època de formulació de la teoria
 que explicava la fluidesa del corrent elèctric pels metalls, ja que els físics desconeixien l'existència dels electrons
 o càrregues negatives.

 Al descobrir-se els electrons com part integrant dels àtoms i principal component de les
 càrregues elèctriques, es va descobrir també que les càrregues elèctriques que proporciona
 una font de FEM (Força Electromotora), es mouen del signe negatiu (-) cap al positiu (+),
 d'acord amb la llei física de la qual "càrregues diferents s'atreuen i càrregues iguals es
 rebutgen". A causa d'aquell desconeixement, la comunitat científica va acordar que, convencionalment, el corren
 elèctric es movia del pol positiu al negatiu, de la mateixa
 forma que haguessin pogut acordar el contrari, com realment ocorre. No obstant això,
 a la pràctica, aquest "error històric" no influeix per a res en el que a l'estudi del corrent
 elèctric es refereix.(FEM).
                           BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                            5 - 13
CONDUCCIÓ ELÈCTRICA


 La conducció elèctrica és el moviment de partícules carregades
 elèctricament a través d'un medi (conductor elèctric). El moviment
 pot formar un corrent elèctric com a resposta a un camp elèctric.
 El mecanisme que hi ha darrera d'aquest moviment depen del
 material.

 En els metalls i les resistències la llei d'Ohm descriu bé la seva conducció elèctrica, aquesta llei
 estableix que el corrent és proporcional al camp elèctric aplicat. La facilitat amb la que la densitat
 de corrent (corrent per unitat d'àrea) j apareix a un material s'expressa com la conductivitat
 elèctrica σ,
 que es defineix com:

    j=σE

 on j és el la densitat del corrent elèctric i E la força del camp elèctric. La inversa de la conductivitat
 elèctrica és la resistivitat elèctrica ρ:

    j=E/ρ
                       BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                      6 - 13
POTÉNCIA ELÉCTRICA
   Al circular el corrent, els electrons que la componen col·lisionen amb els atoms del
   conductor i cedeixen energia, que apareix en la forma de calor.
   La quantitat d'energia despresa en un circuit s'amida en julis.

   La potència consumida s'amida en watts; 1 watt equival a 1 juliol per segon.

   La potència "P" consumida per un circuit determinat pot calcular-se a partir de l'expressió


   On:

   V: diferéncia de potencial o voltatge aplicat a la resisténcia, Volts
   I: corrent que atravesa la resisténcia, Ampers
   R: resisténcia, Ohmis
   P: poténcia eléctrica, Wats
   Per quantificar el calor generat per una resisténcia eléctrica al ser
   atravesada per una corrent eléctrica, s’utilitza el sigüent factor de conversió:
   1 Watt = 0,2389 caloríes / segon                       BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                    7 - 13
ALTERNADOR
 L'alternador és una màquina destinada a transformar l'energia mecànica en energia elèctrica, generant,
 mitjançant fenomens d'inducció electromagnètica, un corrent altern.
 Els alternadors es basen en la segona llei de l'electromagnetisme, també coneguda com la Llei de Faraday.
 Aquest llei diu que un conductor elèctric sotmès a un camp magnètic variable crea una tensió induïda, la
 polaritat de la qual depen del sentit del camp i el valor del flux que el travessa.
 Funcionament de l'alternador:
 Tal i com s'ha explicat abans, l'alternador funciona segons la segona llei de l'electromagnetisme. Així, doncs, la
 variació del sentit i de la intensitat del camp magnètic induiran a les bobines una diferència de potencial que
 canvia de valor i de polaritat seguint el ritme del camp.
 El flux magnètic (Φ) que passa a través de cada espira a les bobines que constitueixen l'induït tenen per valor
 el producte de la intensitat del camp magnètic (B), per la superfície de l'espira (s) i el cosinus de l'angle format
 en el pla que conté aquest i la direcció del camp magnètic (cos φ), raó per la qual el flux serà variable:


 Cada cop que es produeix un variació del flux magnètic, també es produeix una variació en les espires d'una
 força electromotriu (f.e.m) (E) induïda, el valor de la qual és igual a la velocitat de variació del flux segons: El signe negatiu davant d'E ve donat segons la Llei de Lenz, que diu que el corrent induït s'oposa a la
 variació de flux que genera (raó per la qual també es parla de força contraelectromotriu enlloc de f.e.m.).
 Si la força electromotriu induïda en una espira és igual a E, la força electromotriu total (Et) és igual a :


 Essent n el nombre d'espires que constitueixen l'induït.
 La freqüència del corrent altern que apareix entre els borns A-B s'obté multiplicant el nombre de voltes per
 segon de l'inductor pel nombre de parells de pols de l'induït.
                         BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                            8 - 13
MOTOR ELÉCTRIC
 Un motor elèctric és un aparell al que se li aplica energia elèctrica per
 obtenir-ne de mecànica. Fou inventat per Thomas Davenport el 1834.
 N'hi ha de diversos tipus:

 Motors de corrent continu:
 Dinamo reversible a motor, pot ser: Serie, Paral·lel (shunt) o Mixt (compound),
 i és un rotor bobinat amb col·lector.

 Motor universal de C.C. (electrodomèstic de dos fils), es un rotor bobinat amb
 col·lector.

 Motors de corrent altern:
 Monofàsics:
 D'espira en curtcircuit, rotor gàbia d'esquirol (poca potencia usats en petits
 ventiladors, tocadiscs...).

 De fase partida, rotor gàbia d'esquirol amb bobinat auxiliar que pot variar en tres:
 Amb condensador.

 Amb interruptor centrifug.

 Amb condensador i interruptor centrifug.
 Trifàsics:
 Normalment amb rotor gàbia d'esquirol.
 Excepció del motor trifàsic amb rotor bobinat amb anells.
 Motor universal de C.A. (electrodomèstic de dos fils), es un rotor bobinat amb col·lector.
                        BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                   9 - 13
LLEI D`OHM
La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és
Directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus
extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit.
En termes matemàtics la llei s'expressa per mitjà de l'equació: on V és la caiguda de voltatge o diferència de potencial i I és el corrent. L'equació dóna com a
 resultat la constant de proporcionalitat R, que és la resistència elèctrica del circuit.


 Per a components com les resistències la llei es compleix per un gran interval de valors de
 corrent i voltatge, però en depassar certs límits es perd la proporcionalitat directa per efecte de
 la temperatura dissipada pel circuit per efecte Joule
 Al Sistema Internacional d'Unitats la unitat utilitzada pel corrent és l'ampere (simbolitzat com A),
 per la diferència de potencial és el volt (simbolitzat com V) i per a la resistència s'utilitza l'ohm
 (simbolitzat Ω).
 Aquesta llei va rebre el seu nom en homenatge al seu descobridor, el físic alemany Georg
 Ohm, que el 1827 va publicar en un tractat les seves experiències i mesures resultants d'aplicar
 diferents voltatges i corrents a circuits simples amb diferents longituds de cable. L'equació que
 va presentar per explicar els seus resultats experimentals era més complexa que la que es
 presenta més amunt, que no va existir fins que el 1864 es va definir una unitat per a la
                        BÀSIQUES-TIC
 resistència elèctrica.
Joan Carles Segura Ramos                                    10 - 13
TEOREMA DE THÉVENIN

  El teorema de Thévenin per a circuits elèctrics enuncia que qualsevol
     combinació de fonts de voltatge i resistències amb dos terminals
     és elèctricament equivalent a una única font de voltatge V i una
     única resistència R. Per a sistemes de corrent alterna amb una
     única freqüència el teorema també pot aplicar-se a impedàncies
     en general, no sols a resistències.
     El teorema fou descobert primer pel científic alemany Hermann
     von Helmholtz en 1853, però fou després redescobert en 1883
     per l'enginyer francès de telègrafs Léon Charles Thévenin (1857-
     1926).

  Per a calcular el circuit equivalent:
     1.  Elimineu la càrrega del circuit.
     2.  Calculeu el voltatge V en la eixida de les fonts d'alimentació original.
     3.  Ara canvieu les fonts de voltatge amb curtcircuits i les fonts de corrent amb circuits oberts.
     4.  Canvieu la càrrega del circuit amb un òhmmetre imaginari i mesureu la resistència total, R,
        mirant enrere cap al circuit, sense fonts d'alimentació.
     5.  El circuit equivalent és la font de voltatge amb un voltatge V en sèrie amb una resistència R en
        sèrie amb la càrrega.
     El voltatge equivalent de Thévenin es el voltatge en els terminals d'eixida del circuit original. Quan es
     calcula el voltatge equivalent de Thévenin, sol ser útil el principi del division de voltatge, dient que un
     terminal serà Vout i l'altre estarà connectat a massa.
                          BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                            11 - 13
TEOREMA DE KENNLLY

 El teorema de Kennelly (o transformació estrella-triangle, de
 Vegades escrit Y-∆), anomenat així en homenatge a Arthur
 Edwin Kennelly, permet simplificar un circuit elèctric ja estiga en
 forma d'estrella o de triangle.

 (No confondre la transformació estrella-triangle amb un
 transformador estrella-triangle que és un dispositiu que transfoma
 corrent trifàsic sense neutre en corrent trifàsic amb neutre.
 Normalment s'utilitzen tres transformadors independents per a
 tal efecte).

              Transformació d'estrella a triangle:
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                        12 - 13
LLEI DE LES MALLESAquesta llei també s'anomena llei del voltatge de
Kirchhoff o segona llei de Kirchhoff.

El principi de conservació de l'energia implica que:

La suma algebraica (amb signe) de totes les diferències de potencials al voltant d'un circuit ha de
ser zero.

(D'altra forma, seria possible construir una màquina de moviment perpetu on passés un corrent en
cercle al voltant del circuit.)

Aquesta llei té una subtilesa en la seua interpretació, donat que en presència d'un camp magnètic
canviant el corrent elèctric no és conservatiu i per tant no pot definir un potencial escalar pur, la
integral de línia del camp elèctric al voltant del circuit no és zero. De forma equivalent, la energia és
transferida del camp magnètic al corrent (o a l' l'inrevés). Per a "arreglar" la llei de les malles en
aquest cas, s'associa una caiguda
de potencial efectiva o força electromotriu (fem) a la inductància del circuit, exactament igual a la
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                    13 - 13
BÀSIQUES-TIC
        Joan Carles Segura Ramos
Quadre de distribució
 A les instal·lacions elèctriques, s'estableix un quadre de distribució d'on parteixen els circuits
 elèctrics interiors. Aquest quadre està format per un conjunt d'aparells, la finalitat dels quals és
 la protecció de persones i receptors de la instal·lació. Aquests dispositius són:

    •Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA).
    •Interruptor de control de potència (ICP).
    •Interruptor diferencial (ID).
    •Petits interruptors automàtics (PIA).
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA)  Aquest interruptor pot accionar-se manualment i està dotat de dispositius de protecció
  contra sobrecàrregues i curtcircuits.
                     BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Interruptor de control de potència (ICP)

  L'empresa subministradora d'electricitat controla la potència que consumeix l'abonat
  mitjançant un interruptor de control de potència (ICP). Quan el consum de l'abonat és superior
  a la potència contractada, s'interromp el subministrament elèctric.

  A més, l'ICP també assegura la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits,
  tot i que cada element d'una instal·lació es protegeix també de manera independent
  mitjançant els PIA.

  Popularment se'l coneix amb el nom de limitador de potència o magnetotèrmic.
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Interruptor diferencial (ID)


 Els diferencials són interruptors que tenen la missió de detectar els corrents de defecte
 produïts a la instal·lació.

 El seu objectiu principal és el de protegir les persones que poden estar en contacte amb la
 instal·lació quan hi ha una fuita de corrent.
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Petits interruptors automàtics (PIA)


 Els PIA tenen la missió de protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits cadascun dels circuits
 interiors que conformen una instal·lació, de manera independent.
 Cal col·locar tants PIA com circuits elèctrics independents tingui la instal·lació.
 La funció del PIA és la mateixa que la d'un fusible, però no es fon, ja que quan s'obre només
 cal accionar de nou el mecanisme manual que incorpora.

                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Risc de contacte elèctric


 El risc de contacte amb el corrent elèctric és la possibilitat de circulació d'un
 corrent elèctric al través del cos humà. Perque hi hagi aquesta possibilitat, cal
 que el cos humà formi part del circuit, fent de conductor i que entre els punts
 d'entrada i sortida del corrent elèctric en el cos humà hi hagi una diferència de
 potencial. Quan passa això, podem afirmar que l'accident s'ha produït i les
 seves conseqüències són més o menys greus depenent d'una sèrie de factors
 addicionals.
 La funció dels elements de protecció d'una instal·lació és minimitzar els efectes
 del corrent elèctric sobre el cos humà una vegada s'ha produït el contacte
 elèctric. Així, per exemple, quan es produeix una fuita de corrent, l'ID d'una
 instal·lació s'obre.
 Heu de tenir clar que altres elements de protecció, coma ara els PIA o els ICP, no
 protegeixen contra contactes elèctrics, ja que la seva missió és protegir la
 instal·lació elèctrica de sobrecàrregues (massa elements connectats a la xarxa
 elèctrica).                   BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Presa de corrent

 Encara que la presa de corrent no és un element de comandament,
 permet la connexió d'una càrrega a un circuit elèctric.


 Hi ha preses de corrent que tenen presa de terra, que és el punt de connexió de la instal·lació elèctrica interior i els
 elements de protecció amb la presa de terra de l'edifici.
 Símbol normalitzat:
    Sense presa de terra     Amb presa de terra
 Circuits d'aplicació
 El circuit de la figura permet controlar la càrrega connectada a la presa de corrent. A la presa s'hi pot connectar
 qualsevol amb endoll, com ara una rentadora, un calefactor, etc.
 Gairebé sempre el circuit d'aplicació no inclou l'interruptor, ja que l'incorpora el dispositiu que es connecta a la presa de
 corrent, com ara una làmpada de taula.


                            BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
Les instal·lacions elèctriques d'un habitatge segueixen el mateix esquema que el d'un circuit
elèctric convencional:
•Aparells de comandament, com ara interruptors o commutadors, que permeten el govern de
la instal·lació.
•Aparells de connexió, com ara bases d'endoll o portalàmpades, que faciliten la connexió dels
receptors de la instal·lació.
•Els cables conductors, que permeten la connexió de tots els elements formant un circuit
tancat.
Tots els circuits estudiats al mòdul anterior són d'aplicació a les instal·lacions elèctriques d'un
habitatge, però sovint els esquemes i els símbols utilitzats són diferents.
Objectius
•Utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes de la tecnologia elèctrica per a la representació
d'esquemes elèctrics.
•Interpretar el principi de funcionament, la simbologia normalitzada i les característiques dels principals
circuits elèctrics.
•Identificar i analitzar la funció i el comportament de les instal·lacions elèctriques, a partir dels esquemes
elèctrics.
Continguts
•Esquema unifilar
•Esquemes multifilars
•Esquema funcional
•Esquema unifilar                BÀSIQUES-TIC
•Exemples                                          Joan Carles Segura Ramos
S'anomenen instal·lació elèctrica d'interior els circuits elèctrics que formen la instal·lació
  elèctrica d'un habitatge. A més dels elements utilitzats fins ara, a les instal·lacions s'utilitzen
  altres elements que faciliten la manipulació i manteniment de la instal·lació.
  Objectius


  •Identificar i analitzar la funció i el comportament de les instal·lacions elèctriques a partir dels
  esquemes elèctrics.
  •Projectar i construir petites instal·lacions elèctriques, tot cercant, seleccionant i interpretant la
  informació tècnica adient.
  •Manipular amb destresa i precisió els instruments i eines que s'utilitzen en les instal·lacions
  elèctriques, tot aplicant les normes de seguretat adients.
  Continguts


  •Fil conductor
  •Presa de terra
  •Altres elements d'una instal·lació
  •Tubs protectors
  •Connexió d'elements
  •Exemples                 BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
A més dels elements de comandament estudiats, una instal·lació elèctrica incorpora altres
 elements que garanteixen la seguretat a la instal·lació. La funció d'aquest elements de
 protecció és, per una banda, protegir les persones de possibles contactes elèctrics i, per l'altra,
 protegir la instal·lació elèctrica de sobrecàrregues (massa elements connectats a la xarxa
 elèctrica).
 Objectius


 •Interpretar el principi de funcionament i les característiques dels principals elements de
 protecció d'una instal·lació elèctrica.
 •Identificar i analitzar la funció i el comportament dels principals elements de protecció d'una
 instal·lació elèctrica.
 Continguts
 •Quadre de distribució
 •Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA)
 •Interruptor de control de potència (ICP)
 •Interruptor diferencial (ID)
 •Petits interruptors automàtics (PIA)
 •Exemple d'instal·lació elèctrica típica d'un habitatge
 •Risc de contacte elèctric
                       BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos
BÀSIQUES-TIC
        Joan Carles Segura Ramos
BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos         1-5
BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos         2-5
BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos         3-5
BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos         4-5
BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos         5-5
BÀSIQUES-TIC
        Joan Carles Segura Ramos
SOLDADURA
   Què és Soldadura?
   La Soldadura és un metall fos que uneix dues peces de
   metall, de la mateixa manera que realitza l'operació de
   fondre un aliatge per a unir dos metalls, però diferent de
   quan se solden dues peces de metall perquè s'uneixin
   entre si formant una unió soldada. En la indústria de
   l'electrònica, l'aliatge d'estany i plom és la més utilitzada,
   encara que existeixen altres aliatges, aquesta combinació
   dóna els millors resultats. La barreja d'aquests dos
   elements crea un succés poc comun. Cada element té un
   punt elevat de fosa, però al barrejar-se produïxen un
   aliatge amb un punt menor de fosa que qualsevol dels
   elements per a això haurem de conèixer les bases per a soldar. Sense aquest coneixement és difícil
   visualitzar quees el que te lloc al fer una unió de soldadura i els efectes de les diferents parts del
   procés. L'estany té un punt de fosa de 450º F; el plom es fon als 620º F. Si mirem la grafica, en aquest
   diagrama de proporció d'Estany/Plom observem dos parametres, un d'ells és la temperatura en l'eix
   vertical i l'altra és la concentració en l'eix horitzontal. La concentració d'estany és la concentració del
   plom menys 100. En el costat esquerre del diagrama pot veure 100% d'estany, en el costat dret del
   diagrama pot veure 100% de plom. Les corbes divideixen la fase líquida de la fase pastosa. La fase
   pastosa de l'esquerra de la linea divideix l'estat líquid de l'estat sòlid. Vostè pot veure que aquestes
   lineas s'uneixen en un punt corresponent a una temperatura de 183º C o 361º F, a aquest punt se li
   crida punt eutectico. L'aliatge 63% estany i 37% plom tenen la mateixa temperatura sòlida i líquida.
   Pastoso o en pasta significa que existeixen ambdós estats, sòlid i líquid. Entre mes alt sigui el
   contingut de plom, major sera el camp pastoso. Entre mes alt sigui l'estany menor sera el camp
   pastoso. La soldadura preferida en l'electrònica és l'aliatge eutectica a causa de el seu immediata
   solidificación.
                           BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                            1-6
Tin-Lead Phase Diagram
               Percentage of Tin
          Plastic
                      Liquid                  Solid      Eutectic Solder
                           Teoria de Soldadura

  Abans de fer una unió, és necessari que la soldadura ”mulli” els metalls bàsics o
  metalls base que formen la unió. Aquest és el factor mes important al soldar. AL soldar
  es forma una unió intermolecular entre la soldadura i el metall. Les molèculas de
  soldadura penetren l'estructura del metall base per a formar una extructura sòlida,
  totalmemt metàl·lica.
                                 BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                   2-6
SOLDADURES:

  Aliatge Estándard: 63% d'Estany i 37% de Plom L'aliatge eutectica 63% de Sn i 37% de
  Pb és un aliatge especial on la fusion ocorre a una sola temperatura que és de 183º C (361º
  F).

  Impureses Metàl·liques:

  Poden: · Causar defectes severs de curts (particularmebte quan el ferro excedeix 0.005% i
  el Zinc excedeix 0.003%).

  Afeblir la resistència de la union de la soldadura. · Incrementar la raó de formació d'escòria.

  Causar unions opaques o granulosas. · Reduir la capacitat de mullat (particularment el
  sofre).

  Impureses No Metàl·liques: (Oxidos Inclosos).

  Les impureses no metàl·liques o òxids inluidos es mullen molt bién en la soldadura fosa i no
  se separen de la soldadura de l'escòria.

  Els òxids inclosos incrementen la viscositat de la soldadura fosa, causant curts i becs
  (icicles).

  Els óxicos inclosos poden ser amidats mitjançant la Prova d'Inclusió d'Escòria
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                     3-6
Contaminació i Controls

 La puresa de la soldadura té una gran efecte en la part acabada i el numero de rebutjos. Per
 tant entendre els efectes de la contaminació de la soldadura òbviament ens pot dur a millorar la
 qualitat de les parts produïdes a un cost reduït. Es recomana no ignorar els efectes perjudicials
 de les impureses de la soldadura en la qualitat i el indice de producció de l'equip de soldadura
 per immersió o d'ona. Alguns dels problemes que prevalen a causa de soldadura contaminada
 són unions opaques o asperas, ponts i no poder-se “mullar”. Canviar la soldadura no és
 necessàriament la solució. Les soldadures es poden dividir en tres grups bàsics:

 1).- Soldadura Reciclada
 2).- Verge
 3).- Alt Grau de Puresa.

 Soldadura reciclada és desaprofitament d'Estany i Plom que es pot comprar i refinar per mitjà
 de procediments metalurgicos regulars. Els alts nivells d'impuresa poden provocar problemes
 en les lineas de producció en massa. Soldadura Verge aquest acabo es refereix a la soldadura
 que estan compostes d'Estany i Plom estraidos del mineral. El nivell de puresa de l'Estany i
 Plom d'aquesta matèries primeres és alt i excedeix, en molts aspectes de la magnitud i les
 normes (ASTM & QQS-571). Soldadura d'alt grau de puresa se selecciona Estany i Plom amb
 baix nivell d'impureses i es produïx soldadura amb baix nivell d'impureses.

 Abans de discutir problemes i solucions consideri la font de la contaminació metàl·lica en un
 gresol o ona durant la manufactura. Òbviament en una part de l'equip bé fabricada, les parets
 del recipient per al metall fos, igual que la bomba i totes les altres superfícies que arriben a
 estar en contacte amb la soldadura estanBÀSIQUES-TIC metall com l'acer inoxidable.
                        fetes amb un
 segueix en pag 5.
Joan Carles Segura Ramos                                    4-6
text coresponent a la continuacio de la pag 4. La contaminació del bany, per tant, pot resultar unicamente pel contacte amb el treball mateix.
 Això significa que un numero limitat d'elements s'adquireixen, depenent de la linea de
 producció.
  Un bany de soldadura tant sols es pot contaminar amb aquells metalls amb els quals aquesta
 en contacte i els quals són solubles en la soldadura.
 A mesura que puja el nivell de contaminació, la qualitat de la soldadura es deteriora. No obstant
 això, no existeix una regal clara quant al nivell de contaminació metàl·lica on la soldadura ja no
 es pot emprar.
 No podem prevenir que els materials dels PCB toquin el bany i inevitablement contaminessin la
 soldadura fins a cert grau. No existeixen valors absoluts per a totes les condicions. Els limits
 depenen dels requisits d'especificació, disseny del PCB, solderabilidad, espaiat dels circuits,
 grandària dels connectors i altres parametres.
                         BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                     5-6
Materials       Els Efectes de Contaminants

              Coure   Unions amb aparenca sorrenca, la capacitat de
                   mullar-se es veu reduïda.

              Alumini  Les unions sorrenques, augmentan l'escòria en el
                   gresol.

              Cadmi   Reduïx la capacitat de mullat de la soldadura, causa
                   que la unió es vegi molt opaca.

              Zinc   Provoca que el indice d'escòria augmenti, les unions
                   es veuen gebrades.
                   En quantitats per damunt del 0.5% pot reduir la
                   capacitat de mullar-se la soldadura. En petites
           Antimonio
                   quantitats millora la capacitat de baixa temperatura
                   de la unió de la soldadura.
              Ferro  Produeïx nivells excessius d'escòria.


                   Pot provocar unions opaques. Concentracions molt
                   altes feran que la soldadura sigui menys mòvil. No és
              Plata
                   un contaminant dolent. S'afegix a alguns aliatges en
                   forma organitzada.
              Nickel  En petites concentracions, provoca petites bombolles
                   o butllofes en la superfície de la unió

    Nota: La unio de la soldadura té aparença opaca. El antimoni elimina aquest efecte.
                      BÀSIQUES-TIC
Joan Carles Segura Ramos                                   6-6
Treball: INSTAL·LACIÓ LLUMINARIES ÀGORA

Alumne: JOAN CARLES SEGURA

Assignatures: BÀSIQUES-INFORMÀTICA
            -1-
1. EINA O PEÇA A CONSTRUÏR
3. EL CROQUIS I PLÀNOLS DE LA MILLOR SOLUCIÓ.
        -2-
FIAP IES MARINA
  El meu treball
FIAP IES MARINA
  El meu treball
FIAP IES MARINA
  El meu treball
Joan Carles Segura Ramos
                                              SALA ÁGORA

Joan Carles Segura Ramos
                       SALA ÁGORA
            SALA ÁGORA
         Joan Carles Segura Ramos
                           FIAP IES MARINA
                             El meu treball
FIAP IES MARINA
  El meu treball
4. LA MEMÒRIA.
La memòria té per objecte que descriguis tot el que et farà falta per solucionar el pro-
blema proposat. Cal que no oblidis res. Solament que falti un cargol o peça, el muntat-
ge no serà possible, perquè caldrà esperar a que el professor el vagi a comprar amb
vosaltres.
4.1. ELS MATERIALS. Indica tots els materials i peces amb les seves dimensions i
  Nom de la peça      MESURES          MATERIAL      Quantitat
4.2. LES EINES. Indica les eines necessàries. Martell, tornavís pla variés mides,
tornavís estrella variés mides, guia, guinyola, serra per plàstic, pela calbes, te-
naces, martell, broques per paret i ferro variés mides de cada un, fresadora, ti-
sores de electricista i tester.
4.3. LES MÀQUINES. Taladro i secador industrial.

                5. EL PROCÉS DE TREBALL.
Indica totes les operacions amb materials, eines i temps (per operació) ne-
cessàries per solucionar el problema.
 No. ordre           descripció de cada operació            temps real
   1..   Prendre mides de la sala Àgora                    10 min

   2.    Fer esquema elèctric                         40 min

   5.3   Ensenyar el esquema elèctric al client i fer algun canvi si el    10 a 20
       no esta conforme amb el projecte                   min
   5,4   Fer pressupost dels material i mà d’obra i si el client està     -----------
       d’acord començarem el muntatge
   5,5   Passar la guinyola amb les mides corresponents            45 min

   5,6   Instal·lar les pantalles i les caixes

   5,7   Posar el tub de pvc

   5,8

   5,9

   5,1

  5,11

  5,12
                    FIAP IES MARINA
                      El meu treball
Treball: INSTAL·LACIÓ PER A 24 ORDINADORS AULES A-22 I F31

Alumne: JOAN CARLES SEGURA RAMOS
             -1-
1. EINA O PEÇA A CONSTRUÏR
3. EL CROQUIS I PLÀNOLS DE LA MILLOR SOLUCIÓ.
        -2-
FIAP IES MARINA
 BÀSIQUES- TIC
  El meu treball
FIAP IES MARINA
 BÀSIQUES- TIC
  El meu treball
FIAP IES MARINA
 BÀSIQUES- TIC
  El meu treball
4. LA MEMÒRIA.
La memòria té per objecte que descriguis tot el que et farà falta per solucionar el pro-
blema proposat. Cal que no oblidis res. Solament que falti un cargol o peça, el muntat-
ge no serà possible, perquè caldrà esperar a que el professor el vagi a comprar amb
vosaltres.
4.1. ELS MATERIALS. Indica tots els materials i peces amb les seves dimensions i
  Nom de la peça      MESURES          MATERIAL      Quantitat
4.2. LES EINES. Indica les eines necessàries.
_______________________________________________________________
_________________________                 .
4.3. LES MÀQUINES.                      .

                5. EL PROCÉS DE TREBALL.
Indica totes les operacions amb materials, eines i temps (per operació) ne-
cessàries per solucionar el problema.
 No. ordre          descripció de cada operació             temps real
   1..

   2.

   5.3

   5,4

   5,5

   5,6

   5,7

   5,8

   5,9

   5,1

  5,11

  5,12
                    FIAP IES MARINA
                     BÀSIQUES- TIC
                      El meu treball
6. ELS COSTOS.
  Recull totes les factures o tiquets que t'han donat al comprar els materials i fes un càlcul re-
  al dels costos per solucionar amb la millor idea el problema de la vostra PEÇA. Pots trobar-les a
  :


  MATERIAL descripció        QUANTITAT        PREU      SUBTOTAL
                               UNITAT
                                  TOTAL

L'avaluació consisteix en descriure si la solució aportada al problema al projecte tècnic , ha do-
nat els resultats esperats. En el nostre cas ho faràs sobre les següents preguntes:

  1. QUINA PART HA ESTAT MÉS DIFÍCIL PER A TU?  2. QUINA HA ESTAT LA MÉS FÀCIL
  3. CREUS QUE LA PEÇA ESTA BEN ACABADA?
  4. CREUS QUE LA PEÇA FARÀ SERVEI?
  5. QUE CAMBIARIES DE LA PEÇA?
                     FIAP IES MARINA
                      BÀSIQUES- TIC
                       El meu treball

More Related Content

More from Maria Pilar

Entrevista de selecció
Entrevista de seleccióEntrevista de selecció
Entrevista de seleccióMaria Pilar
 
El curriculum
El curriculumEl curriculum
El curriculum
Maria Pilar
 
Cv
CvCv
07 carta de presentació
07 carta de presentació07 carta de presentació
07 carta de presentacióMaria Pilar
 
Hicham 2010
Hicham 2010Hicham 2010
Hicham 2010
Maria Pilar
 

More from Maria Pilar (6)

Entrevista de selecció
Entrevista de seleccióEntrevista de selecció
Entrevista de selecció
 
El curriculum
El curriculumEl curriculum
El curriculum
 
Cv
CvCv
Cv
 
07 carta de presentació
07 carta de presentació07 carta de presentació
07 carta de presentació
 
Hicham 2010
Hicham 2010Hicham 2010
Hicham 2010
 
Joan Carles
Joan CarlesJoan Carles
Joan Carles
 

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (7)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 

portafolis

 • 1. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 4. FASES D´ELABORACIO DELS PROJECTES Eines necessàries per portar Pela cable, tornavís d´estrella i pla, navalla, tester, a terme el treball: tenaces i unes tenaces de tall. Com platejarem un nou El primer que faig es entendre el funcionament de de esquema: la maniobra, circuit o potència. On anar a l´hora de dupte en Probar-ho dues vegades per comprovar que hi ha algun contacte de l´esquema: algun contacte mal connectat després vaig al llibre d´esquemes i si no trobo respostes, vaig al professor de pràctiques. Com he dissenyat els meus Tots els esquemes estan passats a Power Point i esquemes i els de pràctiques. treballats a les classes d´informàtica i bàsiques BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 5. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 6. Joan Carles Segura Ramos ESQUEMA ELÉCTRIC: INVERSOR DE GIR (MANIOBRA) 95 RT 96 ATURADA L1 MARXA 1 MARXA 2 53 53 R1 R2 54 54 A1 A1 R1 L2 L3 R2 A2 A2 61 61 R2 R1 62 BÀSIQUES-TIC 62
 • 7. INVERSOR DE GIR BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 8. INVERSOR DE GIR BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 9. R S T N ESQUEMA ELECTRIC: INVERSOR DE GIRO ( POTENCIA) C.M 1 3 5 1 3 5 C.D. C.I. 2 4 6 2 4 6 11 RT 12 CIRCUITO DE POTENCIA M BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 10. INVERSOR DE GIR BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 11. ESQUEMA ELÉCTRIC: INVERSOR DE GIR (MANIOBRA) 2 2 1 1 REAC- TANCIA 3 3 CONMUTADOR KA2 6 KA1 6 4 PORTALAMPARAS 4 61 61 TUB FLOURESCENT KM2 KM1 62 62 1 1 A1 A1 KA1 KA1 KM1 KM2 3 3 BÀSIQUES-TIC A2 A2 CEBADOR Joan Carles Segura Ramos
 • 12. ESTRELLA TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 13. FASE 220 V ESQUEMA ELÉCTRIC: NEUTRO INVERSOR DE GIR AMB CONMUTADOR I TEMPORITZADOR (MANIOBRA) KA2 CONMUTADOR 2 2 1 1 REAC- TANCIA 3 3 CONMUTADOR KA2 6 KA1 6 4 PORTALAMPARAS KA1 4 61 61 TUB FLOURESCENT KM2 KM1 62 62 1 1 A1 A1 KA1 KA2 KM1 KM2 3 3 BÀSIQUES-TIC A2 A2 CEBADOR Joan Carles Segura Ramos
 • 14. INVERSOR DE GIR AMB CONMUTADOR Y TEMPORITZADOR BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 15. ESQUEMA ELÉCTRIC: LAMPADES EN CASCADA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 16. ESQUEMA ELÉCTRIC: RELE 1 F PRINCIPIS DE MANIOBRES A1 A2 N RELE 2 A1 A2 RELE 3 A1 A2 R3 BÀSIQUES-TIC 53 54 Joan Carles Segura Ramos
 • 17. INTALACIÓ DE LA CASA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 18. Joan Carles Segura Ramos CIRCUIT ELÉCTRIC D’UNA CASA - 220 V T LCO1 Menjador LCR1 LH3 Cuina Habitació 3 Passadís LP1 LP2 Lavabo Habitació 2 1 2 LL1 LH1 LH2 Habitació 1 Interuptor Pulsador ICP nº1 llum Lapara BÀSIQUES-TIC 220V Conmutador T Timbre Florescent ICP nº2 endolls N F
 • 19. INTALACIÓ DE LA CASA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 20. INTALACIÓ DE LA CASA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 21. INTALACIÓ DE LA CASA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 22. NEUTRE 220V ESQUEMA ELÉCTRIC: FASE ICP MANIOBRA D’UN MOTOR TRIFASIC EN ESTRELLA TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR Rele tèrmic parada Reactancia Portalàmpades 14 24 marxa K1 K1 tub fluorescent 13 23 13 14 15 K2 K3 k4 14 13 Sabedor 16 18 21 K3 21 22 H2 K2 22 T2 T1 H1 K2 K1 T K4 K3 BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 23. ESTRELLA TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 24. R S T N C.M INVERSOR DE GIR ( POTÉNCIA) EN ESTRELLA TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR R1 TERMICO 1 3 5 1 3 5 1 3 5 R2 R3 2 4 6 2 4 6 2 4 6 CIRCUIT DE POTÉNCIA M BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 25. ESTRELLA TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 26. Circuit de l’estel de Nadal I I I I I Intermitent Linea 1 Linea 2 Linea 3 ICP BÀSIQUES-TIC Linea 4 220 V Joan Carles Segura Ramos
 • 27. ESTRELLA DE NADAL BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 28. ESTRELLA BÀSIQUES-TIC DE NADAL Joan Carles Segura Ramos
 • 29. ESTRELLA DE NADAL BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 30. ESTRELLA DE NADAL BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 31. RELES EN CASCADA M1 R1 A1 A2 PARO R1 R FLUORECENT 53 54 C M2 R2 A1 A2 R1 83 84 R2 53 54 LR1 M3 R3 A1 A2 R2 R3 83 84 BÀSIQUES-TIC LR2 Joan Carles Segura Ramos 53 54
 • 33. SEGONA MARXA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 34. TERCERA MARXA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 35. ICP INSTALACION ELECTRICA 220 V EN LA CARPA DEL IES MARINA 1 2 3 BÀSIQUES-TIC 4 Joan Carles Segura Ramos
 • 36. CARPA DE L’IES MARINA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 37. CARPA DE L’ IES MARINA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 38. 220V ESQUEMA ELÉCTRIC: Comandament de conctactors que realitzen el programa que s'assenyala en la dreta. Aquest esquema té la ICP particularitat que la conexió entre contactors no aquesta “enclavada”, és a dir, que perquè connecti el contactorsegüent, no és necessari que abans aquest desconnectat el contactor anterior. Esquema en el qual els temporitzadors van KM 1 entrant en servei al mateix temps que els PARO contactores estan aoarellats en paral·lel KM 2 En aquest esquema, els temporitzadors entren KM 3 tots a l'iniciar-se la maniobra, en paral·lel, però estan reglats de manera que pugui complir-se el cicle programat. KM 4 KA 4 KA 1 KM 2 KA 2 KM 3 KA 3 KM 4 KM 2 KM 3 KM 3 KM 4 KM 4 KM 1 MARXA L1 L2 L3 L4 KM 1 KM1 KA1 KM 2 KM2 KA2 KM 3 KA3 KM4 KM 4 KA4 BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 39. Primera marxa: Rele 1 amb el temporitzador Activant el fluorescent BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 40. Segona marxa: Rele 2 amb el temporitzador 2 activant la primera llum i apagant el fluorescent BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 41. Tercera marxa: Rele 3 amb el temporitzador 3 Activant la segona llum i apagant la primera BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 42. Cuarta marxa: Rele 4 amb el temporitzador 4 Apagant la segona i activant la tercera llum (finalitza maniobra) BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 43. 220V Joan Carles Segura Ramos ESQUEMA ELÉCTRIC: ICP AMB TELERUPTOR, RELLOTGE D´ESCALA Y TEMPORIGADOR N F TELERUPTOR A1 A2 L1 PULSADOS L2 TELERUPTOR 3 4 L3 PULSADOS L4 FLOURACENT CEBADO REACT- ANCIA 6 4 2 1 TEMPOR- RELLOTGE IZADOR D´ESCALA 1 3 2 L N BÀSIQUES-TIC
 • 45. ESQUEMA ELÉCTRIC: BÀSIQUES-TIC AMB TELERUPTOR, RELLOTGE D´ESCALA Y TEMPORIGADOR Joan Carles Segura Ramos
 • 46. ESQUEMA ELÉCTRIC: AMB TELERUPTOR, RELLOTGE D´ESCALA Y TEMPORIGADOR BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 47. Interruptor (doble) en la entrada del comedor para encender y apagar la Enchufes luz de la mesita Cajas de empalmes 2m 1m Puertas 4m 1 Lavabo 1 2 3 Habitación 1 3m Interruptor (A) 5m Comedor F N 7m Línea Puerta 1 (A) BÀSIQUES-TIC general Joan Carles Segura Ramos 220 V
 • 48. INSTALACIÓ INTERIOR ICP INSTALACIÓ ELÉCTRICA EN EL PASSADIS DE L´AULA DE Interruptor 220 V PRÁCTICAS ELECTROTÉCNIQUES DE L’IES MARINA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 CANALETES BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 49. PASSADIS DE L´AULA DE PRÁCTICAS ELECTROTÉCNIQUES BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 50. PASSADIS DE L´AULA DE PRÁCTICAS ELECTROTÉCNIQUES BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 51. INSTALACIÓ ELÉCTRICA EN EL PASSADIS DE L´AULA DE PRÁCTICAS ELECTROTÉCNIQUES DE L’IES MARINA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 52. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 53. Joan Carles Segura Ramos Muntatge a la paret dels dos circuits: Circuit 1 estrella triangle. Circuit 2 Reles amb temporizados amb motor Circuit 1 L1 L2 L3 L4 Caixa 2 Cuadre de flourecent Pulsados ICP Reles i temporizados Circuit 2 mes circuit de potencia del motor Par i Marxa Motor Circuit 2 Caixa 1 L1 L2 L3 L4 BÀSIQUES-TIC
 • 54. NEUTRE 220V ESQUEMA ELÉCTRIC (1): FASE ICP MANIOBRA D’UN MOTOR TRIFASIC EN ESTRELLA TRIANGLE AMB TEMPORITZADOR Rele tèrmic parada Reactancia Portalàmpades 14 24 marxa K1 K1 tub fluorescent 13 23 13 14 15 K2 K3 k4 14 13 Sabedor 16 18 21 K3 L4 21 22 K2 22 L3 L2 L1 K2 K1 T K4 K3 BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 55. 220V ESQUEMA ELÉCTRIC ( 2 amb motor ): Comandament de conctactors que realitzen el programa que s'assenyala en la dreta. Aquest esquema té la ICP particularitat que la conexió entre contactors no aquesta “enclavada”, és a dir, que perquè connecti el contactorsegüent, no és necessari que abans aquest desconnectat el contactor anterior. Esquema en el qual els temporitzadors van KM 1 entrant en servei al mateix temps que els PARO contactores estan aoarellats en paral·lel KM 2 En aquest esquema, els temporitzadors entren KM 3 tots a l'iniciar-se la maniobra, en paral·lel, però estan reglats de manera que pugui complir-se el cicle programat. KM 4 KA 4 KA 1 KM 2 KA 2 KM 3 KA 3 KM 4 KM 2 KM 3 KM 3 KM 4 KM 4 KM 1 MARXA L1 L2 L3 L4 KM 1 KM1 KA1 KM 2 KM2 KA2 KM 3 KA3 KM4 KM 4 KA4 BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 56. R S T N ESQUEMA ELECTRIC: INVERSOR DE GIRO ( POTENCIA) C.M 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 C.D. KM1 C.I. KM3 11 RT 12 CIRCUITO DE POTENCIA M BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 57. Muntatge a la paret dels dos circuits Circuit 1 estrella triangle Circuit 2 Reles amb temporizados amb motor BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 58. Muntatge a la paret dels dos circuits BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 59. Muntatge a la paret dels dos circuits BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 60. Muntatge a la paret dels dos circuits BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 61. N F 220V ESQUEMA ELECTRICO: MANIOBRA DE LA GRUA Subida Bajada Atrás Adelante Dcha. Izq. Elevación Puente Carro 61 61 61 61 61 61 R2 R1 R4 R3 R6 R5 62 62 62 62 62 62 A1 A1 A1 A1 A1 A1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Paro Paro Paro BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 62. 380 V R S T N ESQUEMA ELECTRICO DE LA POTENCIA DE LA GRUA R1 R2 R3 R4 R5 R6 Elevación Puente Carro M M M M BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 63. ESQUEMA ELECTRICO DE LA GRUA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 65. Instalación eléctrica para Cuadro eléctrico general de la torre el aula de informática (A22) Línea general de la torre LGT 380 V L(A22) 380 V Línea para la aula L(A22) de informática A22 380 V 220V L1 L2 L3 T T T T T ICP ICP Enchufe Salida Cuadro 15A Trifásico T telefónica eléctrico Canaleta BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 66. Aula A22 BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 67. Aula A22 BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 70. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 71. SALA ÁGORA PARET (M)13 m PARET PARET (G)15 m (G)15 m PORTA PARET BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos (N) 13 m
 • 72. 2 3 PARET (N)13 m Quadre eléctric Àgora 2 LG1 1 2 3 220V 3 PARET 380 V PARET (G)15 m SORTIDA LINEAS ICP Nº1 ENDOLLS (G)15 m Nº 1 Nº 2 LG2 ICP Nº2 ESTRACTOR 2 3 380 V ESQUEMA ELÉCTRIC 2 SALA ÁGORA 3 PARET (M)13 m 1 1 BÀSIQUES-TIC 1 1 Joan Carles Segura Ramos
 • 73. MATERIAL NACESSÁRI PER FER EL PROJECTE: UNITATS MATERIAL 9 Pantalla 2x65w 25 Flourescent de 58w 57 mts Tub rigid gris 20" 200 mts Cable 1,5mm gris 200 mts Cable 1,5mm marron 200 mts Cable 1,5mm blau 200 mts Cable 1,5mm negre 200 mts Cable 1,5mm terra 3 Caixes d'empalmes de 153x110 1 Caixa de ICP 100 Grapes de 20" 100 Tacs de 6" 100 Tornilleria curts de 25mm BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 74. PRESSUPOST DEL MATERIAL NECESSARI PER PORTAR A TERME EL TREBALL: BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 75. Joan Carles Segura Ramos BÀSIQUES-TIC SALA ÁGORA
 • 76. Joan Carles Segura Ramos BÀSIQUES-TIC SALA ÁGORA
 • 77. SALA ÁGORA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 78. SALA ÁGORA BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 79. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 80. ELECTRICITAT: En la Física, l'electricitat és un fenomen conservatiu d'origen electromagnètic, que es manifesta per una energia i és degut a les diferents càrregues elèctriques de la matèria. La paraula també serveix per designar la branca de la física que estudia els fenòmens elèctric i les seves aplicacions. L'electricitat està estretament relacionada amb el magnetisme i per això s'inclou dintre del camp de l'electromagnetisme, que estudia conjuntament els fenòmens elèctrics i magnètics.No va ser fins el segle XIX que es van començar a comprendre les propietats de l'electricitat, de manera important gràcies a Nikola Tesla. El seus treballs van permetre l'adveniment de la segona revolució industrial, avui dia l'energia elèctrica és omnipresent a la vida quotidiana dels països desenvolupats: a partir de diferents fonts d'energia (hidràulica, tèrmica, nuclear l'electricitat produïda s'utilitza a les llars i a la indústria. El llamp és un fenomen natural productor d'electricitat BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 1 - 13
 • 81. GENERADOR ELÈCTRIC Un generador elèctric és un mecanisme capaç de transformar en electricitat un altre tipus d'energia, que pot se química, mecanica o lluminosa.Un generador elèctric és tot aquell dispositiu capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric entre dos dels seus punts, anomenats pols o borns. Els generadors elèctrics són màquines destinades a transformar l'energia mecànica en elèctrica. Aquesta transformació s'aconsegueix per l'acció d'un camp magnètic sobre els conductors elèctrics disposats sobre una armadura (denominada també estator). S mecànicament es produeix un moviment relatiu entre els conductors i el camp, es genere una força electromotora. Hi ha tres tipus de generadors: •Les piles i baterias són exemples de primer tipus, ja que converteixen en electricitat l'energia de certes reaccions quimiques. •Els aerogeneradors i les cetrals hidroeléctricas, inclouen alternadors que transformen l'energia mecànica en energia elèctrica. Es basen en el fenomen de la inducció electromagnètica. •Les plaques fotovoltaiques generen electricitat a partir de la llum. Els generadors es classifiquen en dos tipus fonamentals: •Primaris: Els generadors primaris són aquells que converteixen en energia elèctrica l'energia d´una altra naturalesa o tipus que reben o de què disposen inicialment. Secundaris: Alliberen una part de l'energia elèctrica que han rebut prèviament. S'agruparan els dispositius concrets conforme al procés físic que els serveix de fonament. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 2 - 13
 • 82. CENTRAL NUCLEAR Un reactor nuclear és un aparell on una reacció de fissió nuclear o fusió nuclear en cadena és iniciada, controlada, i sostinguda de forma controlada. Si bé el terme "reactor nuclear" pot fer referència a un reacto de fusió , aquest mot normalment s'usa per designar un aparell de fissió nuclear. El primer reactor nuclear va ser dissenyat i posat en marxa pel premi Nobel de Física Enrico Fermi sota les grades del camp de rugbi de la Universitat de Chicago el 2 de desembre de 1942 Ciència bàsica: Per produir energia per un generador elèctric, una planta d'energia nuclear utilitza la fissió nuclear. En aquest procés, el nucli d'un element molt energètic com l'urani absorbeix un neutro lliure lent, es torna inestable, i llavors es romp en dos àtoms més petits. El procés de fissió de l'àtom d'urani produeix dos àtoms més petits, d'un a tres neutrons lliures ràpids, i una quantitat d'energia. La fissió de l'urani produeix més neutrons dels que necessita. Per tant la reacció por ser sostinguda per ella mateixa. Una radioactivitat realçada, controlada, causada per una reacció en cadena. Els neutrons ràpids alliberats han de ser moderats abans que puguen ser absorbits per el pròxim àtom energètic. Aquest procés de desacceleració es produeix per la col·lisió de neutrons amb àtoms de substàncies anomenades moderadors. Com a moderadors es fanservir substàncies amb àtoms lleugers, ja que l'efecte moderador és més eficient com més semblants siguin les masses dels neutrons i dels àtoms del moderador. Així, entre els moderadors més emprats hi ha l'aigua i el grafit (carboni cristal·lí), que també té l'avantatge del seu punt de fusió molt elevat. En la majoria de les plantes nuclears del món, l'energia calorífica generada per la fissió de l'urani es recull per aigua purificada i es duta a fora del nucli del reactor com en una màquina de vapor en els reactors de aigua bullent, o com aigua sobreescalfada en els reactor d'aigua a pressió. En un reactor nuclear és un produeix energia a partir de la fissió d'urani compost pels isòtops 235U, i 238U. Quan un neutró arriba al nucli del 235U, aquest nucli es torna inestable, fissiona (seguint el camí marcat en la seva cadena de desintegració), i allibera dos, o tres neutrons. Aquests neutrons acaben induint la fissió d'un nou nucli de 235U, o també poden convertir un nucli de 238U, en 239Pu (un isòtop del plutoni). Aquestes reaccions també donen un sobrant de neutrons que poden ser utilitzats per crear BÀSIQUES-TIC altres isòtops radioactius. Joan Carles Segura Ramos 3 - 13
 • 83. CENTRAL HIDROELÈCTRICA Una central hidroelèctrica és aquella que genera electricitat gràcies a l'aprofitament de l'energia potencial de l'aigua emmagatzemada en una presa situada a un nivell més alt que la central. L'aigua és conduïda mitjançant una canonada de descàrrega des de l'embassament a la sala de màquines de la central, on gràcies a una o vàries turbines hidràuliques es produeix la generació d'energia en alternadors. Les dues característiques principals d'una central hidroeléctrica, des del punt de vista de la seva capacitat de generació d'electricitat són; La potència; que és funció del desnivell existent entre el nivell mig de l'embassament i el nivell mig aigües baix de la usina, i del cabal màxim turbinable, a més de les característiques de la turbina i del generador. L'energia garantida, en un lapse de temps determinat, generalment un any, que és funció del volum útil de l'embassament, i de la potència instal·lada. La potència d'una central pot variar des d'uns pocs a uns milers de megawatts (MW). Fins a 30 MW es consideren minicentrals. La Central hidroeléctrica major del món, fins a la data (2005), Itaipú, té una potència instal·lada de 14.000 MW, sumant les 20 turbines. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 4 - 13
 • 84. CIRCUIT ELÉCTRIC Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric. El que coneixem com corrent elèctric no és una altra cosa que la circulació de càrregues o electrons a través d'u circuit elèctric tancat, que es mouen sempre del pol negatiu al pol positiu de la font de subministrament de força electromotora.Potser haguem sentit que el sentit convencional de circulació del corrent elèctric per un circuit és a la inversa, és a dir, del pol positiu al negatiu de la font de FEM. Aquest plantejament té el seu origen en raons històriques i no a qüestions de la física, dut a terme en l'època de formulació de la teoria que explicava la fluidesa del corrent elèctric pels metalls, ja que els físics desconeixien l'existència dels electrons o càrregues negatives. Al descobrir-se els electrons com part integrant dels àtoms i principal component de les càrregues elèctriques, es va descobrir també que les càrregues elèctriques que proporciona una font de FEM (Força Electromotora), es mouen del signe negatiu (-) cap al positiu (+), d'acord amb la llei física de la qual "càrregues diferents s'atreuen i càrregues iguals es rebutgen". A causa d'aquell desconeixement, la comunitat científica va acordar que, convencionalment, el corren elèctric es movia del pol positiu al negatiu, de la mateixa forma que haguessin pogut acordar el contrari, com realment ocorre. No obstant això, a la pràctica, aquest "error històric" no influeix per a res en el que a l'estudi del corrent elèctric es refereix.(FEM). BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 5 - 13
 • 85. CONDUCCIÓ ELÈCTRICA La conducció elèctrica és el moviment de partícules carregades elèctricament a través d'un medi (conductor elèctric). El moviment pot formar un corrent elèctric com a resposta a un camp elèctric. El mecanisme que hi ha darrera d'aquest moviment depen del material. En els metalls i les resistències la llei d'Ohm descriu bé la seva conducció elèctrica, aquesta llei estableix que el corrent és proporcional al camp elèctric aplicat. La facilitat amb la que la densitat de corrent (corrent per unitat d'àrea) j apareix a un material s'expressa com la conductivitat elèctrica σ, que es defineix com: j=σE on j és el la densitat del corrent elèctric i E la força del camp elèctric. La inversa de la conductivitat elèctrica és la resistivitat elèctrica ρ: j=E/ρ BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 6 - 13
 • 86. POTÉNCIA ELÉCTRICA Al circular el corrent, els electrons que la componen col·lisionen amb els atoms del conductor i cedeixen energia, que apareix en la forma de calor. La quantitat d'energia despresa en un circuit s'amida en julis. La potència consumida s'amida en watts; 1 watt equival a 1 juliol per segon. La potència "P" consumida per un circuit determinat pot calcular-se a partir de l'expressió On: V: diferéncia de potencial o voltatge aplicat a la resisténcia, Volts I: corrent que atravesa la resisténcia, Ampers R: resisténcia, Ohmis P: poténcia eléctrica, Wats Per quantificar el calor generat per una resisténcia eléctrica al ser atravesada per una corrent eléctrica, s’utilitza el sigüent factor de conversió: 1 Watt = 0,2389 caloríes / segon BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 7 - 13
 • 87. ALTERNADOR L'alternador és una màquina destinada a transformar l'energia mecànica en energia elèctrica, generant, mitjançant fenomens d'inducció electromagnètica, un corrent altern. Els alternadors es basen en la segona llei de l'electromagnetisme, també coneguda com la Llei de Faraday. Aquest llei diu que un conductor elèctric sotmès a un camp magnètic variable crea una tensió induïda, la polaritat de la qual depen del sentit del camp i el valor del flux que el travessa. Funcionament de l'alternador: Tal i com s'ha explicat abans, l'alternador funciona segons la segona llei de l'electromagnetisme. Així, doncs, la variació del sentit i de la intensitat del camp magnètic induiran a les bobines una diferència de potencial que canvia de valor i de polaritat seguint el ritme del camp. El flux magnètic (Φ) que passa a través de cada espira a les bobines que constitueixen l'induït tenen per valor el producte de la intensitat del camp magnètic (B), per la superfície de l'espira (s) i el cosinus de l'angle format en el pla que conté aquest i la direcció del camp magnètic (cos φ), raó per la qual el flux serà variable: Cada cop que es produeix un variació del flux magnètic, també es produeix una variació en les espires d'una força electromotriu (f.e.m) (E) induïda, el valor de la qual és igual a la velocitat de variació del flux segons: El signe negatiu davant d'E ve donat segons la Llei de Lenz, que diu que el corrent induït s'oposa a la variació de flux que genera (raó per la qual també es parla de força contraelectromotriu enlloc de f.e.m.). Si la força electromotriu induïda en una espira és igual a E, la força electromotriu total (Et) és igual a : Essent n el nombre d'espires que constitueixen l'induït. La freqüència del corrent altern que apareix entre els borns A-B s'obté multiplicant el nombre de voltes per segon de l'inductor pel nombre de parells de pols de l'induït. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 8 - 13
 • 88. MOTOR ELÉCTRIC Un motor elèctric és un aparell al que se li aplica energia elèctrica per obtenir-ne de mecànica. Fou inventat per Thomas Davenport el 1834. N'hi ha de diversos tipus: Motors de corrent continu: Dinamo reversible a motor, pot ser: Serie, Paral·lel (shunt) o Mixt (compound), i és un rotor bobinat amb col·lector. Motor universal de C.C. (electrodomèstic de dos fils), es un rotor bobinat amb col·lector. Motors de corrent altern: Monofàsics: D'espira en curtcircuit, rotor gàbia d'esquirol (poca potencia usats en petits ventiladors, tocadiscs...). De fase partida, rotor gàbia d'esquirol amb bobinat auxiliar que pot variar en tres: Amb condensador. Amb interruptor centrifug. Amb condensador i interruptor centrifug. Trifàsics: Normalment amb rotor gàbia d'esquirol. Excepció del motor trifàsic amb rotor bobinat amb anells. Motor universal de C.A. (electrodomèstic de dos fils), es un rotor bobinat amb col·lector. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 9 - 13
 • 89. LLEI D`OHM La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és Directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit. En termes matemàtics la llei s'expressa per mitjà de l'equació: on V és la caiguda de voltatge o diferència de potencial i I és el corrent. L'equació dóna com a resultat la constant de proporcionalitat R, que és la resistència elèctrica del circuit. Per a components com les resistències la llei es compleix per un gran interval de valors de corrent i voltatge, però en depassar certs límits es perd la proporcionalitat directa per efecte de la temperatura dissipada pel circuit per efecte Joule Al Sistema Internacional d'Unitats la unitat utilitzada pel corrent és l'ampere (simbolitzat com A), per la diferència de potencial és el volt (simbolitzat com V) i per a la resistència s'utilitza l'ohm (simbolitzat Ω). Aquesta llei va rebre el seu nom en homenatge al seu descobridor, el físic alemany Georg Ohm, que el 1827 va publicar en un tractat les seves experiències i mesures resultants d'aplicar diferents voltatges i corrents a circuits simples amb diferents longituds de cable. L'equació que va presentar per explicar els seus resultats experimentals era més complexa que la que es presenta més amunt, que no va existir fins que el 1864 es va definir una unitat per a la BÀSIQUES-TIC resistència elèctrica. Joan Carles Segura Ramos 10 - 13
 • 90. TEOREMA DE THÉVENIN El teorema de Thévenin per a circuits elèctrics enuncia que qualsevol combinació de fonts de voltatge i resistències amb dos terminals és elèctricament equivalent a una única font de voltatge V i una única resistència R. Per a sistemes de corrent alterna amb una única freqüència el teorema també pot aplicar-se a impedàncies en general, no sols a resistències. El teorema fou descobert primer pel científic alemany Hermann von Helmholtz en 1853, però fou després redescobert en 1883 per l'enginyer francès de telègrafs Léon Charles Thévenin (1857- 1926). Per a calcular el circuit equivalent: 1. Elimineu la càrrega del circuit. 2. Calculeu el voltatge V en la eixida de les fonts d'alimentació original. 3. Ara canvieu les fonts de voltatge amb curtcircuits i les fonts de corrent amb circuits oberts. 4. Canvieu la càrrega del circuit amb un òhmmetre imaginari i mesureu la resistència total, R, mirant enrere cap al circuit, sense fonts d'alimentació. 5. El circuit equivalent és la font de voltatge amb un voltatge V en sèrie amb una resistència R en sèrie amb la càrrega. El voltatge equivalent de Thévenin es el voltatge en els terminals d'eixida del circuit original. Quan es calcula el voltatge equivalent de Thévenin, sol ser útil el principi del division de voltatge, dient que un terminal serà Vout i l'altre estarà connectat a massa. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 11 - 13
 • 91. TEOREMA DE KENNLLY El teorema de Kennelly (o transformació estrella-triangle, de Vegades escrit Y-∆), anomenat així en homenatge a Arthur Edwin Kennelly, permet simplificar un circuit elèctric ja estiga en forma d'estrella o de triangle. (No confondre la transformació estrella-triangle amb un transformador estrella-triangle que és un dispositiu que transfoma corrent trifàsic sense neutre en corrent trifàsic amb neutre. Normalment s'utilitzen tres transformadors independents per a tal efecte). Transformació d'estrella a triangle: BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 12 - 13
 • 92. LLEI DE LES MALLES Aquesta llei també s'anomena llei del voltatge de Kirchhoff o segona llei de Kirchhoff. El principi de conservació de l'energia implica que: La suma algebraica (amb signe) de totes les diferències de potencials al voltant d'un circuit ha de ser zero. (D'altra forma, seria possible construir una màquina de moviment perpetu on passés un corrent en cercle al voltant del circuit.) Aquesta llei té una subtilesa en la seua interpretació, donat que en presència d'un camp magnètic canviant el corrent elèctric no és conservatiu i per tant no pot definir un potencial escalar pur, la integral de línia del camp elèctric al voltant del circuit no és zero. De forma equivalent, la energia és transferida del camp magnètic al corrent (o a l' l'inrevés). Per a "arreglar" la llei de les malles en aquest cas, s'associa una caiguda de potencial efectiva o força electromotriu (fem) a la inductància del circuit, exactament igual a la BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 13 - 13
 • 93. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 94. Quadre de distribució A les instal·lacions elèctriques, s'estableix un quadre de distribució d'on parteixen els circuits elèctrics interiors. Aquest quadre està format per un conjunt d'aparells, la finalitat dels quals és la protecció de persones i receptors de la instal·lació. Aquests dispositius són: •Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA). •Interruptor de control de potència (ICP). •Interruptor diferencial (ID). •Petits interruptors automàtics (PIA). BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 95. Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA) Aquest interruptor pot accionar-se manualment i està dotat de dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 96. Interruptor de control de potència (ICP) L'empresa subministradora d'electricitat controla la potència que consumeix l'abonat mitjançant un interruptor de control de potència (ICP). Quan el consum de l'abonat és superior a la potència contractada, s'interromp el subministrament elèctric. A més, l'ICP també assegura la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits, tot i que cada element d'una instal·lació es protegeix també de manera independent mitjançant els PIA. Popularment se'l coneix amb el nom de limitador de potència o magnetotèrmic. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 97. Interruptor diferencial (ID) Els diferencials són interruptors que tenen la missió de detectar els corrents de defecte produïts a la instal·lació. El seu objectiu principal és el de protegir les persones que poden estar en contacte amb la instal·lació quan hi ha una fuita de corrent. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 98. Petits interruptors automàtics (PIA) Els PIA tenen la missió de protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits cadascun dels circuits interiors que conformen una instal·lació, de manera independent. Cal col·locar tants PIA com circuits elèctrics independents tingui la instal·lació. La funció del PIA és la mateixa que la d'un fusible, però no es fon, ja que quan s'obre només cal accionar de nou el mecanisme manual que incorpora. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 99. Risc de contacte elèctric El risc de contacte amb el corrent elèctric és la possibilitat de circulació d'un corrent elèctric al través del cos humà. Perque hi hagi aquesta possibilitat, cal que el cos humà formi part del circuit, fent de conductor i que entre els punts d'entrada i sortida del corrent elèctric en el cos humà hi hagi una diferència de potencial. Quan passa això, podem afirmar que l'accident s'ha produït i les seves conseqüències són més o menys greus depenent d'una sèrie de factors addicionals. La funció dels elements de protecció d'una instal·lació és minimitzar els efectes del corrent elèctric sobre el cos humà una vegada s'ha produït el contacte elèctric. Així, per exemple, quan es produeix una fuita de corrent, l'ID d'una instal·lació s'obre. Heu de tenir clar que altres elements de protecció, coma ara els PIA o els ICP, no protegeixen contra contactes elèctrics, ja que la seva missió és protegir la instal·lació elèctrica de sobrecàrregues (massa elements connectats a la xarxa elèctrica). BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 100. Presa de corrent Encara que la presa de corrent no és un element de comandament, permet la connexió d'una càrrega a un circuit elèctric. Hi ha preses de corrent que tenen presa de terra, que és el punt de connexió de la instal·lació elèctrica interior i els elements de protecció amb la presa de terra de l'edifici. Símbol normalitzat: Sense presa de terra Amb presa de terra Circuits d'aplicació El circuit de la figura permet controlar la càrrega connectada a la presa de corrent. A la presa s'hi pot connectar qualsevol amb endoll, com ara una rentadora, un calefactor, etc. Gairebé sempre el circuit d'aplicació no inclou l'interruptor, ja que l'incorpora el dispositiu que es connecta a la presa de corrent, com ara una làmpada de taula. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 101. Les instal·lacions elèctriques d'un habitatge segueixen el mateix esquema que el d'un circuit elèctric convencional: •Aparells de comandament, com ara interruptors o commutadors, que permeten el govern de la instal·lació. •Aparells de connexió, com ara bases d'endoll o portalàmpades, que faciliten la connexió dels receptors de la instal·lació. •Els cables conductors, que permeten la connexió de tots els elements formant un circuit tancat. Tots els circuits estudiats al mòdul anterior són d'aplicació a les instal·lacions elèctriques d'un habitatge, però sovint els esquemes i els símbols utilitzats són diferents. Objectius •Utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes de la tecnologia elèctrica per a la representació d'esquemes elèctrics. •Interpretar el principi de funcionament, la simbologia normalitzada i les característiques dels principals circuits elèctrics. •Identificar i analitzar la funció i el comportament de les instal·lacions elèctriques, a partir dels esquemes elèctrics. Continguts •Esquema unifilar •Esquemes multifilars •Esquema funcional •Esquema unifilar BÀSIQUES-TIC •Exemples Joan Carles Segura Ramos
 • 102. S'anomenen instal·lació elèctrica d'interior els circuits elèctrics que formen la instal·lació elèctrica d'un habitatge. A més dels elements utilitzats fins ara, a les instal·lacions s'utilitzen altres elements que faciliten la manipulació i manteniment de la instal·lació. Objectius •Identificar i analitzar la funció i el comportament de les instal·lacions elèctriques a partir dels esquemes elèctrics. •Projectar i construir petites instal·lacions elèctriques, tot cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient. •Manipular amb destresa i precisió els instruments i eines que s'utilitzen en les instal·lacions elèctriques, tot aplicant les normes de seguretat adients. Continguts •Fil conductor •Presa de terra •Altres elements d'una instal·lació •Tubs protectors •Connexió d'elements •Exemples BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 103. A més dels elements de comandament estudiats, una instal·lació elèctrica incorpora altres elements que garanteixen la seguretat a la instal·lació. La funció d'aquest elements de protecció és, per una banda, protegir les persones de possibles contactes elèctrics i, per l'altra, protegir la instal·lació elèctrica de sobrecàrregues (massa elements connectats a la xarxa elèctrica). Objectius •Interpretar el principi de funcionament i les característiques dels principals elements de protecció d'una instal·lació elèctrica. •Identificar i analitzar la funció i el comportament dels principals elements de protecció d'una instal·lació elèctrica. Continguts •Quadre de distribució •Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA) •Interruptor de control de potència (ICP) •Interruptor diferencial (ID) •Petits interruptors automàtics (PIA) •Exemple d'instal·lació elèctrica típica d'un habitatge •Risc de contacte elèctric BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 104. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 110. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos
 • 111. SOLDADURA Què és Soldadura? La Soldadura és un metall fos que uneix dues peces de metall, de la mateixa manera que realitza l'operació de fondre un aliatge per a unir dos metalls, però diferent de quan se solden dues peces de metall perquè s'uneixin entre si formant una unió soldada. En la indústria de l'electrònica, l'aliatge d'estany i plom és la més utilitzada, encara que existeixen altres aliatges, aquesta combinació dóna els millors resultats. La barreja d'aquests dos elements crea un succés poc comun. Cada element té un punt elevat de fosa, però al barrejar-se produïxen un aliatge amb un punt menor de fosa que qualsevol dels elements per a això haurem de conèixer les bases per a soldar. Sense aquest coneixement és difícil visualitzar quees el que te lloc al fer una unió de soldadura i els efectes de les diferents parts del procés. L'estany té un punt de fosa de 450º F; el plom es fon als 620º F. Si mirem la grafica, en aquest diagrama de proporció d'Estany/Plom observem dos parametres, un d'ells és la temperatura en l'eix vertical i l'altra és la concentració en l'eix horitzontal. La concentració d'estany és la concentració del plom menys 100. En el costat esquerre del diagrama pot veure 100% d'estany, en el costat dret del diagrama pot veure 100% de plom. Les corbes divideixen la fase líquida de la fase pastosa. La fase pastosa de l'esquerra de la linea divideix l'estat líquid de l'estat sòlid. Vostè pot veure que aquestes lineas s'uneixen en un punt corresponent a una temperatura de 183º C o 361º F, a aquest punt se li crida punt eutectico. L'aliatge 63% estany i 37% plom tenen la mateixa temperatura sòlida i líquida. Pastoso o en pasta significa que existeixen ambdós estats, sòlid i líquid. Entre mes alt sigui el contingut de plom, major sera el camp pastoso. Entre mes alt sigui l'estany menor sera el camp pastoso. La soldadura preferida en l'electrònica és l'aliatge eutectica a causa de el seu immediata solidificación. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 1-6
 • 112. Tin-Lead Phase Diagram Percentage of Tin Plastic Liquid Solid Eutectic Solder Teoria de Soldadura Abans de fer una unió, és necessari que la soldadura ”mulli” els metalls bàsics o metalls base que formen la unió. Aquest és el factor mes important al soldar. AL soldar es forma una unió intermolecular entre la soldadura i el metall. Les molèculas de soldadura penetren l'estructura del metall base per a formar una extructura sòlida, totalmemt metàl·lica. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 2-6
 • 113. SOLDADURES: Aliatge Estándard: 63% d'Estany i 37% de Plom L'aliatge eutectica 63% de Sn i 37% de Pb és un aliatge especial on la fusion ocorre a una sola temperatura que és de 183º C (361º F). Impureses Metàl·liques: Poden: · Causar defectes severs de curts (particularmebte quan el ferro excedeix 0.005% i el Zinc excedeix 0.003%). Afeblir la resistència de la union de la soldadura. · Incrementar la raó de formació d'escòria. Causar unions opaques o granulosas. · Reduir la capacitat de mullat (particularment el sofre). Impureses No Metàl·liques: (Oxidos Inclosos). Les impureses no metàl·liques o òxids inluidos es mullen molt bién en la soldadura fosa i no se separen de la soldadura de l'escòria. Els òxids inclosos incrementen la viscositat de la soldadura fosa, causant curts i becs (icicles). Els óxicos inclosos poden ser amidats mitjançant la Prova d'Inclusió d'Escòria BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 3-6
 • 114. Contaminació i Controls La puresa de la soldadura té una gran efecte en la part acabada i el numero de rebutjos. Per tant entendre els efectes de la contaminació de la soldadura òbviament ens pot dur a millorar la qualitat de les parts produïdes a un cost reduït. Es recomana no ignorar els efectes perjudicials de les impureses de la soldadura en la qualitat i el indice de producció de l'equip de soldadura per immersió o d'ona. Alguns dels problemes que prevalen a causa de soldadura contaminada són unions opaques o asperas, ponts i no poder-se “mullar”. Canviar la soldadura no és necessàriament la solució. Les soldadures es poden dividir en tres grups bàsics: 1).- Soldadura Reciclada 2).- Verge 3).- Alt Grau de Puresa. Soldadura reciclada és desaprofitament d'Estany i Plom que es pot comprar i refinar per mitjà de procediments metalurgicos regulars. Els alts nivells d'impuresa poden provocar problemes en les lineas de producció en massa. Soldadura Verge aquest acabo es refereix a la soldadura que estan compostes d'Estany i Plom estraidos del mineral. El nivell de puresa de l'Estany i Plom d'aquesta matèries primeres és alt i excedeix, en molts aspectes de la magnitud i les normes (ASTM & QQS-571). Soldadura d'alt grau de puresa se selecciona Estany i Plom amb baix nivell d'impureses i es produïx soldadura amb baix nivell d'impureses. Abans de discutir problemes i solucions consideri la font de la contaminació metàl·lica en un gresol o ona durant la manufactura. Òbviament en una part de l'equip bé fabricada, les parets del recipient per al metall fos, igual que la bomba i totes les altres superfícies que arriben a estar en contacte amb la soldadura estanBÀSIQUES-TIC metall com l'acer inoxidable. fetes amb un segueix en pag 5. Joan Carles Segura Ramos 4-6
 • 115. text coresponent a la continuacio de la pag 4. La contaminació del bany, per tant, pot resultar unicamente pel contacte amb el treball mateix. Això significa que un numero limitat d'elements s'adquireixen, depenent de la linea de producció. Un bany de soldadura tant sols es pot contaminar amb aquells metalls amb els quals aquesta en contacte i els quals són solubles en la soldadura. A mesura que puja el nivell de contaminació, la qualitat de la soldadura es deteriora. No obstant això, no existeix una regal clara quant al nivell de contaminació metàl·lica on la soldadura ja no es pot emprar. No podem prevenir que els materials dels PCB toquin el bany i inevitablement contaminessin la soldadura fins a cert grau. No existeixen valors absoluts per a totes les condicions. Els limits depenen dels requisits d'especificació, disseny del PCB, solderabilidad, espaiat dels circuits, grandària dels connectors i altres parametres. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 5-6
 • 116. Materials Els Efectes de Contaminants Coure Unions amb aparenca sorrenca, la capacitat de mullar-se es veu reduïda. Alumini Les unions sorrenques, augmentan l'escòria en el gresol. Cadmi Reduïx la capacitat de mullat de la soldadura, causa que la unió es vegi molt opaca. Zinc Provoca que el indice d'escòria augmenti, les unions es veuen gebrades. En quantitats per damunt del 0.5% pot reduir la capacitat de mullar-se la soldadura. En petites Antimonio quantitats millora la capacitat de baixa temperatura de la unió de la soldadura. Ferro Produeïx nivells excessius d'escòria. Pot provocar unions opaques. Concentracions molt altes feran que la soldadura sigui menys mòvil. No és Plata un contaminant dolent. S'afegix a alguns aliatges en forma organitzada. Nickel En petites concentracions, provoca petites bombolles o butllofes en la superfície de la unió Nota: La unio de la soldadura té aparença opaca. El antimoni elimina aquest efecte. BÀSIQUES-TIC Joan Carles Segura Ramos 6-6
 • 117. Treball: INSTAL·LACIÓ LLUMINARIES ÀGORA Alumne: JOAN CARLES SEGURA Assignatures: BÀSIQUES-INFORMÀTICA -1-
 • 118. 1. EINA O PEÇA A CONSTRUÏR 3. EL CROQUIS I PLÀNOLS DE LA MILLOR SOLUCIÓ. -2-
 • 119. FIAP IES MARINA El meu treball
 • 120. FIAP IES MARINA El meu treball
 • 121. FIAP IES MARINA El meu treball
 • 122. Joan Carles Segura Ramos SALA ÁGORA Joan Carles Segura Ramos SALA ÁGORA SALA ÁGORA Joan Carles Segura Ramos FIAP IES MARINA El meu treball
 • 123. FIAP IES MARINA El meu treball
 • 124. 4. LA MEMÒRIA. La memòria té per objecte que descriguis tot el que et farà falta per solucionar el pro- blema proposat. Cal que no oblidis res. Solament que falti un cargol o peça, el muntat- ge no serà possible, perquè caldrà esperar a que el professor el vagi a comprar amb vosaltres. 4.1. ELS MATERIALS. Indica tots els materials i peces amb les seves dimensions i Nom de la peça MESURES MATERIAL Quantitat 4.2. LES EINES. Indica les eines necessàries. Martell, tornavís pla variés mides, tornavís estrella variés mides, guia, guinyola, serra per plàstic, pela calbes, te- naces, martell, broques per paret i ferro variés mides de cada un, fresadora, ti- sores de electricista i tester. 4.3. LES MÀQUINES. Taladro i secador industrial. 5. EL PROCÉS DE TREBALL. Indica totes les operacions amb materials, eines i temps (per operació) ne- cessàries per solucionar el problema. No. ordre descripció de cada operació temps real 1.. Prendre mides de la sala Àgora 10 min 2. Fer esquema elèctric 40 min 5.3 Ensenyar el esquema elèctric al client i fer algun canvi si el 10 a 20 no esta conforme amb el projecte min 5,4 Fer pressupost dels material i mà d’obra i si el client està ----------- d’acord començarem el muntatge 5,5 Passar la guinyola amb les mides corresponents 45 min 5,6 Instal·lar les pantalles i les caixes 5,7 Posar el tub de pvc 5,8 5,9 5,1 5,11 5,12 FIAP IES MARINA El meu treball
 • 125. Treball: INSTAL·LACIÓ PER A 24 ORDINADORS AULES A-22 I F31 Alumne: JOAN CARLES SEGURA RAMOS -1-
 • 126. 1. EINA O PEÇA A CONSTRUÏR 3. EL CROQUIS I PLÀNOLS DE LA MILLOR SOLUCIÓ. -2-
 • 127. FIAP IES MARINA BÀSIQUES- TIC El meu treball
 • 128. FIAP IES MARINA BÀSIQUES- TIC El meu treball
 • 129. FIAP IES MARINA BÀSIQUES- TIC El meu treball
 • 130. 4. LA MEMÒRIA. La memòria té per objecte que descriguis tot el que et farà falta per solucionar el pro- blema proposat. Cal que no oblidis res. Solament que falti un cargol o peça, el muntat- ge no serà possible, perquè caldrà esperar a que el professor el vagi a comprar amb vosaltres. 4.1. ELS MATERIALS. Indica tots els materials i peces amb les seves dimensions i Nom de la peça MESURES MATERIAL Quantitat 4.2. LES EINES. Indica les eines necessàries. _______________________________________________________________ _________________________ . 4.3. LES MÀQUINES. . 5. EL PROCÉS DE TREBALL. Indica totes les operacions amb materials, eines i temps (per operació) ne- cessàries per solucionar el problema. No. ordre descripció de cada operació temps real 1.. 2. 5.3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,1 5,11 5,12 FIAP IES MARINA BÀSIQUES- TIC El meu treball
 • 131. 6. ELS COSTOS. Recull totes les factures o tiquets que t'han donat al comprar els materials i fes un càlcul re- al dels costos per solucionar amb la millor idea el problema de la vostra PEÇA. Pots trobar-les a : MATERIAL descripció QUANTITAT PREU SUBTOTAL UNITAT TOTAL L'avaluació consisteix en descriure si la solució aportada al problema al projecte tècnic , ha do- nat els resultats esperats. En el nostre cas ho faràs sobre les següents preguntes: 1. QUINA PART HA ESTAT MÉS DIFÍCIL PER A TU? 2. QUINA HA ESTAT LA MÉS FÀCIL 3. CREUS QUE LA PEÇA ESTA BEN ACABADA? 4. CREUS QUE LA PEÇA FARÀ SERVEI? 5. QUE CAMBIARIES DE LA PEÇA? FIAP IES MARINA BÀSIQUES- TIC El meu treball