SlideShare a Scribd company logo
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών
Κεφάλαιο 3
Το υλικό του υπολογιστή
Εισαγωγή
Τµήµατα του Η/Υ και Οργάνωση
Μονάδα Κεντρικής Μνήµης
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)
Μονάδα Εισόδου – Εξόδου
∆ίαυλοι Επικοινωνίας
Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

2
Αρχιτεκτονική Η/Υ
Το υλικό (hardware) είναι το σύνολο των
ηλεκτρονικών τµηµάτων που συνθέτουν ένα
υπολογιστικό σύστηµα.
Η µελέτη της δοµής και της συµπεριφοράς
του υλικού αποτελεί το αντικείµενο της
αρχιτεκτονικής των Η/Υ.
Μας βοηθά να διακρίνουµε τα µέρη και τον
τρόπο διασύνδεσης του υλικού.

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

3
Τµήµατα του Η/Υ
Περιφερειακό
Κεντρικό Μέρος

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

Μέρος

4
Τµήµατα του Η/Υ
Μονάδα Κεντρικής Μνήµης
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)
Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ALU)
Μονάδα Ελέγχου (Control Unit)
Καταχωρητές (Registers)

Μονάδα Εισόδου – Εξόδου
∆ίαυλοι Επικοινωνίας

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

5
Μονάδα Κεντρικής Μνήµης
Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση:
Προγραµµάτων (Ακολουθίες εντολών)
∆εδοµένων προς επεξεργασία
Αποτελεσµάτων εκτέλεσης προγραµµάτων

Είναι οργανωµένη σε διαδοχικές θέσεις ίδιας
χωρητικότητας (πχ 32 bit)

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

6
Μονάδα Κεντρικής Μνήµης
Κάθε µία από τις διαδοχικές θέσεις έχει µία
διεύθυνση (address)
Η διεύθυνση είναι ένας αριθµός µέσω του
οποίου µπορούµε να αναφερόµαστε σε µία
θέση µνήµης

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

7
Χαρακτηριστικά Κεντρικής Μνήµης
Χωρητικότητα (Storage Capability) :
Ακέραιος αριθµός που δηλώνει το µέγιστο
πλήθος δυαδικών ψηφίων που µπορεί να
αποθηκεύσει.
Χρόνος προσπέλασης (Access Time) : Το
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τότε
που θα απαιτηθεί η ανάγνωση ή η εγγραφή
ενός κυττάρου µέχρι την πραγµατοποίησης
της λειτουργίας.
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

8
Χαρακτηριστικά Κεντρικής Μνήµης
Χρόνος κύκλου (Cycle Time) : Το ελάχιστο
δυνατό χρονικό διάστηµα µεταξύ 2
διαδοχικών λειτουργιών στη µνήµη.
Εύρος Ζώνης (Bandwidth) : Μέγιστη δυνατή
ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων από ή προς
τη µνήµη.

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

9
Είδη Κεντρικής Μνήµης
Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης (Random
Access Memory - RAM)
Μνήµη Μόνο για Ανάγνωση (Read - Only
Memory - ROM)
Λανθάνουσα Μνήµη (Cache)

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

10
Μνήµη RAM
Μπορούµε να γράψουµε και να διαβάσουµε
δεδοµένα
Τα περιεχόµενά της διατηρούνται όσο ο Η/Υ
βρίσκεται σε λειτουργία
Χρησιµοποιείται για την προσωρινή
αποθήκευση των δεδοµένων και
αποτελεσµάτων προγραµµάτων κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής τους

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

11
Μνήµη RΟM
Η εγγραφή στις Μνήµες ROM γίνεται εφάπαξ
και στη συνέχεια µπορούµε µόνο να
διαβάσουµε δεδοµένα
Χρησιµοποιούνται από τον κατασκευαστή
του Η/Υ για την αποθήκευση
µικροπρογραµµάτων, που δεν χρειάζεται να
αλλαχτούν στη συνέχεια
Τέτοια µικροπρογράµµατα είναι απαραίτητα
για την εκκίνηση του Η/Υ
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

12
Μνήµη RΟM
Υπάρχουν κάποια είδη ROM που
επιτρέπουν τον προγραµµατισµό τους και
από το χρήστη του Η/Υ:
Programmable Read Only Memories – PROM.
Μπορούν να προγραµµατιστούν µία µόνο φορά
Erasable Programmable Read Only Memories –
EPROM – Μπορούν να διαγραφούν και να
προγραµµατιστούν πάλι

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

13
Μνήµη Cache
Η ταχύτερη και ακριβότερη από τα τρία είδη
κεντρικής µνήµης
Παρεµβάλλεται µεταξύ της CPU και της RAM
Συµβάλλει στην αύξηση της ταχύτητας
εκτέλεσης των προγραµµάτων από τη CPU

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

14
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ALU)
Μονάδα Ελέγχου (Control Unit)
Καταχωρητές (Registers)

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

15
ALU και Control Unit
Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ALU)
Κύκλωµα το οποίο είναι ικανό να εκτελεί
γρήγορα αριθµητικές και λογικές πράξεις
Control Unit
Συγχρονίζει και ελέγχει τη λειτουργία του Η/Υ,
Ανακαλεί εντολές από την κεντρική µνήµη
Προσδιορίζει τον τύπο των εντολών και αναθέτει στην
ALU την εκτέλεσή τους
Ελέγχει την επικοινωνία του περιφερειακού µέρους µε
το κεντρικό
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

16
Καταχωρητές (Registers)
Ταχύτατες µνήµες που έχουν ως σκοπό την
προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων ή
εντολών ή την εκτέλεση ειδικών λειτουργιών
Καταχωρητές ∆ιεύθυνσης Μνήµης (MAR)
Καταχωρητές ∆εδοµένων Μνήµης (MDR)
Ειδικοί καταχωρητές (Εντολών, Κατάστασης,
κλπ)
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

17
Λειτουργία της CPU
Μεταφορά της επόµενης εντολής από την
Κεντρική Μνήµη
Αποκωδικοποίηση της εντολής
Εκτέλεση της εντολής
Επανάληψη των παραπάνω βηµάτων
µέχρι να βρεθεί συνθήκη τερµατισµού

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

18
Λειτουργία της CPU
Για το χρονισµό των λειτουργιών υπάρχει
ενσωµατωµένο ένα κύκλωµα χρονισµού,
το ρολόι (clock).
Η ταχύτητα του ρολογιού µετριέται πλέον
σε Ghz
Παράδειγµα ένα ρολόι έχει ταχύτητα 3
Ghz, αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να παράγει
παλµούς ανά 0,33 nsec
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

19
Μονάδα Εισόδου/Εξόδου
Υπεύθυνη για την επικοινωνία του Κεντρικού Μέρους
του Η/Υ µε το σύνολο των περιφερειακών συσκευών
Σκοπός είναι η γρήγορη και ασφαλής µεταφορά
δεδοµένων
Η µεταφορά µπορεί να γίνει παράλληλα ή σειριακά
Η επικοινωνία µπορεί να είναι σύγχρονη ή
ασύγχρονη

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

20
Παράλληλη – Σειριακή Μεταφορά
Στην παράλληλη µεταφορά, ένας
αριθµός ν δυαδικών ψηφίων µεταφέρεται
ταυτόχρονα µέσω ν γραµµών µεταφοράς.
Στην σειριακή µεταφορά, τα bit
µεταδίδονται ακολουθιακά, το ένα µετά το
άλλο, µέσα στη γραµµή µεταφοράς.
Η παράλληλη µεταφορά είναι πιο
γρήγορη, ενώ η σειριακή λιγότερο
δαπανηρή
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

21
Σύγχρονη – Ασύγχρονη Επικοινωνία
Στη σύγχρονη επικοινωνία, συγχρονίζονται τα
ρολόγια των δύο µερών και ανταλλάσσονται
συνεχώς δεδοµένα, ακόµη όταν δεν υπάρχουν.
Αυτό γίνεται για να διατηρηθεί ο συγχρονισµός.
Στην ασύγχρονη επικοινωνία, το κάθε µέρος
στέλνει δεδοµένα µόνο όταν απαιτείται, αλλιώς η
γραµµή παραµένει ανενεργή
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

22
Προσαρµοστική µονάδα
Η πολυµορφία των σηµερινών συσκευών κάνει
αδύνατη την επικοινωνία του κεντρικού µέρους µε
κάθε τύπο συσκευής µέσω της Μονάδας
Εισόδου/Εξόδου.
Έτσι µεταξύ της Μονάδας Εισόδου / Εξόδου και
κάθε συσκευής παρεµβάλλεται µία
προσαρµοστική µονάδα (Interface Unit).
Σκοπός της είναι η διασφάλιση της συνεργασίας
των επικοινωνούντων µερών
Παραδείγµατα IU είναι USB, Firewire, SCSI.
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

23
∆ίαυλος Επικοινωνίας
Χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ των
δοµικών µερών ενός Η/Υ.
Αποτελείται από το φυσικό µέρος και ένα σύνολο
κανόνων για να εξασφαλιστεί η µέγιστη ταχύτητα
επικοινωνίας και η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν
περισσοτέρων συσκευών.

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

24
∆ίαυλος Επικοινωνίας
Μεταφέρει
∆εδοµένα προς επεξεργασία
∆ιευθύνσεις µνήµης
Σήµατα ελέγχου
Σήµατα απόκρισης
Σήµατα συγχρονισµού

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

25
Υλικό
Μονάδες εισόδου

Μονάδες εξόδου
κεν. µονάδα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΟΘΟΝΗ (ΑΦΗΣ ?)

ΠΟΝΤΙΚΙ

ΗΧΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΚΑΜΕΡΑ

ΣΧΕ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

26
Αποθηκευτικά Μέσα
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

ΟΠΤΙΚΑ

•Μαγνητικές
ταινίες (κασέτες)

•CD ROM

•Μαγνητικοί
δίσκοι (δισκέτες)

•CD Rewrite able

•CD record able

•Σκληρός δίσκος

•DVD ROM

•Μεταφερόµενοι
µαγνητικοί δίσκοι

•DVD RW

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

27
∆ίκτυα Η/Υ
∆ίκτυα είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών
ενωµένων µεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
µπορούν να επικοινωνούν

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

28
∆ίκτυα Η/Υ
∆ΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ
ΠΟΡΩΝ
•∆ιαµοιρασµός
εφαρµογών
Εφαρµογές υψηλού
κόστους
µοιράζονται στο
δίκτυο

•∆ιαµοιρασµός
υλικού
Κοινή χρήση
τον συσκευών
π.χ εκτυπωτή
σαρωτή κ.α

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

•∆ιαµοιρασµός
αρχείων
Κοινή χρήση
αρχείων από
κάποιον άλλο
Η/Υ του
δικτύου

29
Ταξινόµηση ∆ικτύων (ως προς την
γεωγραφική κάλυψη)
•Τοπικό δίκτυο (local area network-LAN)
•Ενσύρµατα δίκτυα µε µέγιστο µήκος
καλωδίωσης τα 100 km
•Μητροπολιτικά δίκτυα (metropolitan area network-MAN )
•Από 100 ως 200 km τα οποία τείνουν να
αφοµοιωθούν από τα υπόλοιπα δίκτυα
•∆ίκτυα ευρείας περιοχής(wide area network)
•∆ιεθνή δίκτυα από 200 km και άνω

Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

30
Τοπολογίες ∆ικτύων
Αστέρας (star)
Υπάρχει ένας κεντρικός
υπολογιστής στον οποίον
συνδέονται οι υπόλοιποι
υπολογιστές του δικτύου.
∆ακτύλιος (ring)
Όλοι οι υπολογιστές είναι
συνδεδεµένοι σε έναν πλήρη
κλειστό δακτύλιο.
∆ίαυλος (bus)
Όλοι οι υπολογιστές συνδέονται
κατά µήκος ενός κεντρικού
αγωγού.
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

31
Κατηγορίες Υπολογιστών

• Μεγάλοι Υπολογιστές
(Mainframes)
• Μεσαίοι Υπολογιστές
(Mini Computers - Work Stations)
• Μικροϋπολογιστές
(MicroComputers - PCs)
Εφαρµογές Πληροφορικής
Υπολογιστών

32

More Related Content

What's hot

Παρουσίαση 1.2 Κεντρίκή Μονάδα Επεξεργασίας
Παρουσίαση 1.2 Κεντρίκή Μονάδα ΕπεξεργασίαςΠαρουσίαση 1.2 Κεντρίκή Μονάδα Επεξεργασίας
Παρουσίαση 1.2 Κεντρίκή Μονάδα Επεξεργασίας
Dimitris Zarogiannis
 
Εφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών
Εφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1: Υλικό ΥπολογιστώνΕφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών
Εφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών
Anna Dimitrakopoulou
 
Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Υλικο
Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 ΥλικοΕφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Υλικο
Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Υλικο
11lykperist
 
Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΥλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Santinicolaou
 
αρχιτεκτονική υπολογιστή
αρχιτεκτονική υπολογιστήαρχιτεκτονική υπολογιστή
αρχιτεκτονική υπολογιστή
evisakka
 
Επεξεργαστές
ΕπεξεργαστέςΕπεξεργαστές
Επεξεργαστές
Ιωάννης Σαρημπαλίδης
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
orfeasaefr
 
Τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή
Τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστήΤα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή
Τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή
nick143
 
εφαρμογές πληροφορικής 1ο κεφ
εφαρμογές πληροφορικής 1ο κεφεφαρμογές πληροφορικής 1ο κεφ
εφαρμογές πληροφορικής 1ο κεφ
syntzan
 
Πληροφορική
ΠληροφορικήΠληροφορική
Πληροφορική
Ioannis21
 
Computer essential
Computer essentialComputer essential
Computer essential
Petros Petrides
 
υπολογιστες θωμας παναγιωτης-θοδωρης
υπολογιστες θωμας παναγιωτης-θοδωρηςυπολογιστες θωμας παναγιωτης-θοδωρης
υπολογιστες θωμας παναγιωτης-θοδωρης
renablatz
 
Κεφάλαιο 1-2
Κεφάλαιο 1-2Κεφάλαιο 1-2
Κεφάλαιο 1-2
Tselep Ria
 
Κεντρική Μονάδα
Κεντρική ΜονάδαΚεντρική Μονάδα
Κεντρική Μονάδα
Eleni Plexousaki
 
Theo_damak
Theo_damakTheo_damak
Theo_damak
panat5lthes
 
3 εφαρμογες πληροφορικης υπολογιστων
3 εφαρμογες πληροφορικης υπολογιστων3 εφαρμογες πληροφορικης υπολογιστων
3 εφαρμογες πληροφορικης υπολογιστων
Kiriakos Spachos
 
Motherboard
Motherboard Motherboard
Motherboard
pink__13
 

What's hot (18)

Παρουσίαση 1.2 Κεντρίκή Μονάδα Επεξεργασίας
Παρουσίαση 1.2 Κεντρίκή Μονάδα ΕπεξεργασίαςΠαρουσίαση 1.2 Κεντρίκή Μονάδα Επεξεργασίας
Παρουσίαση 1.2 Κεντρίκή Μονάδα Επεξεργασίας
 
Εφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών
Εφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1: Υλικό ΥπολογιστώνΕφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών
Εφαρμογές Πληροφορικής - Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών
 
Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Υλικο
Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 ΥλικοΕφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Υλικο
Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Υλικο
 
Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΥλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 
αρχιτεκτονική υπολογιστή
αρχιτεκτονική υπολογιστήαρχιτεκτονική υπολογιστή
αρχιτεκτονική υπολογιστή
 
Επεξεργαστές
ΕπεξεργαστέςΕπεξεργαστές
Επεξεργαστές
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
 
Τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή
Τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστήΤα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή
Τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή
 
εφαρμογές πληροφορικής 1ο κεφ
εφαρμογές πληροφορικής 1ο κεφεφαρμογές πληροφορικής 1ο κεφ
εφαρμογές πληροφορικής 1ο κεφ
 
Pc
PcPc
Pc
 
Πληροφορική
ΠληροφορικήΠληροφορική
Πληροφορική
 
Computer essential
Computer essentialComputer essential
Computer essential
 
υπολογιστες θωμας παναγιωτης-θοδωρης
υπολογιστες θωμας παναγιωτης-θοδωρηςυπολογιστες θωμας παναγιωτης-θοδωρης
υπολογιστες θωμας παναγιωτης-θοδωρης
 
Κεφάλαιο 1-2
Κεφάλαιο 1-2Κεφάλαιο 1-2
Κεφάλαιο 1-2
 
Κεντρική Μονάδα
Κεντρική ΜονάδαΚεντρική Μονάδα
Κεντρική Μονάδα
 
Theo_damak
Theo_damakTheo_damak
Theo_damak
 
3 εφαρμογες πληροφορικης υπολογιστων
3 εφαρμογες πληροφορικης υπολογιστων3 εφαρμογες πληροφορικης υπολογιστων
3 εφαρμογες πληροφορικης υπολογιστων
 
Motherboard
Motherboard Motherboard
Motherboard
 

Viewers also liked

Web2 tools
Web2 toolsWeb2 tools
Web2 tools
elena_ka
 
Διερεύνηση Open Source CMS
Διερεύνηση Open Source CMSΔιερεύνηση Open Source CMS
Διερεύνηση Open Source CMS
e-Bi Lab
 
Drupal CMS, μια σύντομη παρουσίαση
Drupal CMS, μια σύντομη παρουσίασηDrupal CMS, μια σύντομη παρουσίαση
Drupal CMS, μια σύντομη παρουσίαση
Jonny Arvanitakis
 
Evkartenn presentation services
Evkartenn presentation servicesEvkartenn presentation services
Evkartenn presentation services
Evkartenn
 
Deriving Meaningful Datasets from User-Contributed Geospatial Content
Deriving Meaningful Datasets from User-Contributed Geospatial ContentDeriving Meaningful Datasets from User-Contributed Geospatial Content
Deriving Meaningful Datasets from User-Contributed Geospatial Content
Savvas Georgiou
 
Η συμβολή του Βιβλιοθηκονόμου στη χρήση των γεωγραφικών συλλογών και των υπηρ...
Η συμβολή του Βιβλιοθηκονόμου στη χρήση των γεωγραφικών συλλογών και των υπηρ...Η συμβολή του Βιβλιοθηκονόμου στη χρήση των γεωγραφικών συλλογών και των υπηρ...
Η συμβολή του Βιβλιοθηκονόμου στη χρήση των γεωγραφικών συλλογών και των υπηρ...
Ifigenia Vardakosta
 
Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;
Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;
Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;
Ifigenia Vardakosta
 
μελέτη σύγκρισης των κυριότερων Open Source CMS
μελέτη σύγκρισης των κυριότερων Open Source CMSμελέτη σύγκρισης των κυριότερων Open Source CMS
μελέτη σύγκρισης των κυριότερων Open Source CMS
e-Bi Lab
 
Πώς να εγκαταστήσετε ένα distribution του Drupal
Πώς να εγκαταστήσετε ένα distribution του DrupalΠώς να εγκαταστήσετε ένα distribution του Drupal
Πώς να εγκαταστήσετε ένα distribution του Drupal
Despina Kamilali
 

Viewers also liked (9)

Web2 tools
Web2 toolsWeb2 tools
Web2 tools
 
Διερεύνηση Open Source CMS
Διερεύνηση Open Source CMSΔιερεύνηση Open Source CMS
Διερεύνηση Open Source CMS
 
Drupal CMS, μια σύντομη παρουσίαση
Drupal CMS, μια σύντομη παρουσίασηDrupal CMS, μια σύντομη παρουσίαση
Drupal CMS, μια σύντομη παρουσίαση
 
Evkartenn presentation services
Evkartenn presentation servicesEvkartenn presentation services
Evkartenn presentation services
 
Deriving Meaningful Datasets from User-Contributed Geospatial Content
Deriving Meaningful Datasets from User-Contributed Geospatial ContentDeriving Meaningful Datasets from User-Contributed Geospatial Content
Deriving Meaningful Datasets from User-Contributed Geospatial Content
 
Η συμβολή του Βιβλιοθηκονόμου στη χρήση των γεωγραφικών συλλογών και των υπηρ...
Η συμβολή του Βιβλιοθηκονόμου στη χρήση των γεωγραφικών συλλογών και των υπηρ...Η συμβολή του Βιβλιοθηκονόμου στη χρήση των γεωγραφικών συλλογών και των υπηρ...
Η συμβολή του Βιβλιοθηκονόμου στη χρήση των γεωγραφικών συλλογών και των υπηρ...
 
Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;
Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;
Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;
 
μελέτη σύγκρισης των κυριότερων Open Source CMS
μελέτη σύγκρισης των κυριότερων Open Source CMSμελέτη σύγκρισης των κυριότερων Open Source CMS
μελέτη σύγκρισης των κυριότερων Open Source CMS
 
Πώς να εγκαταστήσετε ένα distribution του Drupal
Πώς να εγκαταστήσετε ένα distribution του DrupalΠώς να εγκαταστήσετε ένα distribution του Drupal
Πώς να εγκαταστήσετε ένα distribution του Drupal
 

Similar to Kef3

κμε
κμεκμε
κμε
painter1971
 
Glytz_tson
Glytz_tsonGlytz_tson
Glytz_tson
panat5lthes
 
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3lykgala
 
Αρχιτεκτονική του υπολογιστή κεφ3 Περίληψη.pdf
Αρχιτεκτονική του υπολογιστή κεφ3 Περίληψη.pdfΑρχιτεκτονική του υπολογιστή κεφ3 Περίληψη.pdf
Αρχιτεκτονική του υπολογιστή κεφ3 Περίληψη.pdf
VasilisPigadas
 
το υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστητο υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστη
evisakka
 
Το υλικό του υπολογιστή - Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου
Το υλικό του υπολογιστή - Πληροφορική Α΄ ΓυμνασίουΤο υλικό του υπολογιστή - Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου
Το υλικό του υπολογιστή - Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου
ssuserd4abe0
 
Presentation hardware
Presentation hardwarePresentation hardware
Presentation hardware
Sofia Skreka
 
υλικο
υλικουλικο
υλικο
MARIA TRATSOU
 
η μητρική πλακέτα
η μητρική πλακέταη μητρική πλακέτα
η μητρική πλακέτα
pink__13
 
Motherboard education
Motherboard educationMotherboard education
Motherboard education
pink__13
 
Γ.2.μ1 σχέση υλικού λογισμικού
Γ.2.μ1 σχέση υλικού λογισμικούΓ.2.μ1 σχέση υλικού λογισμικού
Γ.2.μ1 σχέση υλικού λογισμικού
papettas
 
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (3) Βιβλίο Μικροϋπολογιστών
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (3) Βιβλίο ΜικροϋπολογιστώνΣυστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (3) Βιβλίο Μικροϋπολογιστών
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (3) Βιβλίο Μικροϋπολογιστών
Theodoros Leftheroudis
 
1. Βασικές γνώσεις υπολογιστών
1. Βασικές γνώσεις υπολογιστών1. Βασικές γνώσεις υπολογιστών
1. Βασικές γνώσεις υπολογιστών
Vicky Karampa
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
orfeasaefr
 
Tο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστήTο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστή
tsmalyfb
 
A 2 ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
A 2 ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗA 2 ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
A 2 ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ionvam
 
Eισαγωγή στους Yπολογιστές
Eισαγωγή στους Yπολογιστές Eισαγωγή στους Yπολογιστές
Eισαγωγή στους Yπολογιστές
Evangelia Anastasaki
 
Σημειώσεις Υλικό - Λογισμικό
Σημειώσεις Υλικό - ΛογισμικόΣημειώσεις Υλικό - Λογισμικό
Σημειώσεις Υλικό - Λογισμικό
Penelope Markellou
 
Α' Γυμνασίου -Κεφάλαιο 2: Το Υλικό του Υπολογιστή
Α' Γυμνασίου -Κεφάλαιο 2: Το Υλικό του ΥπολογιστήΑ' Γυμνασίου -Κεφάλαιο 2: Το Υλικό του Υπολογιστή
Α' Γυμνασίου -Κεφάλαιο 2: Το Υλικό του Υπολογιστή
Tasos Papaioannou
 

Similar to Kef3 (19)

κμε
κμεκμε
κμε
 
Glytz_tson
Glytz_tsonGlytz_tson
Glytz_tson
 
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
Αρχιτεκτονική του υπολογιστή κεφ3 Περίληψη.pdf
Αρχιτεκτονική του υπολογιστή κεφ3 Περίληψη.pdfΑρχιτεκτονική του υπολογιστή κεφ3 Περίληψη.pdf
Αρχιτεκτονική του υπολογιστή κεφ3 Περίληψη.pdf
 
το υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστητο υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστη
 
Το υλικό του υπολογιστή - Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου
Το υλικό του υπολογιστή - Πληροφορική Α΄ ΓυμνασίουΤο υλικό του υπολογιστή - Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου
Το υλικό του υπολογιστή - Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου
 
Presentation hardware
Presentation hardwarePresentation hardware
Presentation hardware
 
υλικο
υλικουλικο
υλικο
 
η μητρική πλακέτα
η μητρική πλακέταη μητρική πλακέτα
η μητρική πλακέτα
 
Motherboard education
Motherboard educationMotherboard education
Motherboard education
 
Γ.2.μ1 σχέση υλικού λογισμικού
Γ.2.μ1 σχέση υλικού λογισμικούΓ.2.μ1 σχέση υλικού λογισμικού
Γ.2.μ1 σχέση υλικού λογισμικού
 
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (3) Βιβλίο Μικροϋπολογιστών
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (3) Βιβλίο ΜικροϋπολογιστώνΣυστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (3) Βιβλίο Μικροϋπολογιστών
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ (3) Βιβλίο Μικροϋπολογιστών
 
1. Βασικές γνώσεις υπολογιστών
1. Βασικές γνώσεις υπολογιστών1. Βασικές γνώσεις υπολογιστών
1. Βασικές γνώσεις υπολογιστών
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
 
Tο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστήTο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστή
 
A 2 ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
A 2 ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗA 2 ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
A 2 ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 
Eισαγωγή στους Yπολογιστές
Eισαγωγή στους Yπολογιστές Eισαγωγή στους Yπολογιστές
Eισαγωγή στους Yπολογιστές
 
Σημειώσεις Υλικό - Λογισμικό
Σημειώσεις Υλικό - ΛογισμικόΣημειώσεις Υλικό - Λογισμικό
Σημειώσεις Υλικό - Λογισμικό
 
Α' Γυμνασίου -Κεφάλαιο 2: Το Υλικό του Υπολογιστή
Α' Γυμνασίου -Κεφάλαιο 2: Το Υλικό του ΥπολογιστήΑ' Γυμνασίου -Κεφάλαιο 2: Το Υλικό του Υπολογιστή
Α' Γυμνασίου -Κεφάλαιο 2: Το Υλικό του Υπολογιστή
 

Kef3

 • 2. Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ και Οργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου – Εξόδου ∆ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 2
 • 3. Αρχιτεκτονική Η/Υ Το υλικό (hardware) είναι το σύνολο των ηλεκτρονικών τµηµάτων που συνθέτουν ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η µελέτη της δοµής και της συµπεριφοράς του υλικού αποτελεί το αντικείµενο της αρχιτεκτονικής των Η/Υ. Μας βοηθά να διακρίνουµε τα µέρη και τον τρόπο διασύνδεσης του υλικού. Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 3
 • 4. Τµήµατα του Η/Υ Περιφερειακό Κεντρικό Μέρος Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Μέρος 4
 • 5. Τµήµατα του Η/Υ Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ALU) Μονάδα Ελέγχου (Control Unit) Καταχωρητές (Registers) Μονάδα Εισόδου – Εξόδου ∆ίαυλοι Επικοινωνίας Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 5
 • 6. Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση: Προγραµµάτων (Ακολουθίες εντολών) ∆εδοµένων προς επεξεργασία Αποτελεσµάτων εκτέλεσης προγραµµάτων Είναι οργανωµένη σε διαδοχικές θέσεις ίδιας χωρητικότητας (πχ 32 bit) Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 6
 • 7. Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κάθε µία από τις διαδοχικές θέσεις έχει µία διεύθυνση (address) Η διεύθυνση είναι ένας αριθµός µέσω του οποίου µπορούµε να αναφερόµαστε σε µία θέση µνήµης Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 7
 • 8. Χαρακτηριστικά Κεντρικής Μνήµης Χωρητικότητα (Storage Capability) : Ακέραιος αριθµός που δηλώνει το µέγιστο πλήθος δυαδικών ψηφίων που µπορεί να αποθηκεύσει. Χρόνος προσπέλασης (Access Time) : Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τότε που θα απαιτηθεί η ανάγνωση ή η εγγραφή ενός κυττάρου µέχρι την πραγµατοποίησης της λειτουργίας. Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 8
 • 9. Χαρακτηριστικά Κεντρικής Μνήµης Χρόνος κύκλου (Cycle Time) : Το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστηµα µεταξύ 2 διαδοχικών λειτουργιών στη µνήµη. Εύρος Ζώνης (Bandwidth) : Μέγιστη δυνατή ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων από ή προς τη µνήµη. Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 9
 • 10. Είδη Κεντρικής Μνήµης Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory - RAM) Μνήµη Μόνο για Ανάγνωση (Read - Only Memory - ROM) Λανθάνουσα Μνήµη (Cache) Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 10
 • 11. Μνήµη RAM Μπορούµε να γράψουµε και να διαβάσουµε δεδοµένα Τα περιεχόµενά της διατηρούνται όσο ο Η/Υ βρίσκεται σε λειτουργία Χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδοµένων και αποτελεσµάτων προγραµµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 11
 • 12. Μνήµη RΟM Η εγγραφή στις Μνήµες ROM γίνεται εφάπαξ και στη συνέχεια µπορούµε µόνο να διαβάσουµε δεδοµένα Χρησιµοποιούνται από τον κατασκευαστή του Η/Υ για την αποθήκευση µικροπρογραµµάτων, που δεν χρειάζεται να αλλαχτούν στη συνέχεια Τέτοια µικροπρογράµµατα είναι απαραίτητα για την εκκίνηση του Η/Υ Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 12
 • 13. Μνήµη RΟM Υπάρχουν κάποια είδη ROM που επιτρέπουν τον προγραµµατισµό τους και από το χρήστη του Η/Υ: Programmable Read Only Memories – PROM. Μπορούν να προγραµµατιστούν µία µόνο φορά Erasable Programmable Read Only Memories – EPROM – Μπορούν να διαγραφούν και να προγραµµατιστούν πάλι Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 13
 • 14. Μνήµη Cache Η ταχύτερη και ακριβότερη από τα τρία είδη κεντρικής µνήµης Παρεµβάλλεται µεταξύ της CPU και της RAM Συµβάλλει στην αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης των προγραµµάτων από τη CPU Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 14
 • 15. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ALU) Μονάδα Ελέγχου (Control Unit) Καταχωρητές (Registers) Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 15
 • 16. ALU και Control Unit Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ALU) Κύκλωµα το οποίο είναι ικανό να εκτελεί γρήγορα αριθµητικές και λογικές πράξεις Control Unit Συγχρονίζει και ελέγχει τη λειτουργία του Η/Υ, Ανακαλεί εντολές από την κεντρική µνήµη Προσδιορίζει τον τύπο των εντολών και αναθέτει στην ALU την εκτέλεσή τους Ελέγχει την επικοινωνία του περιφερειακού µέρους µε το κεντρικό Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 16
 • 17. Καταχωρητές (Registers) Ταχύτατες µνήµες που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων ή εντολών ή την εκτέλεση ειδικών λειτουργιών Καταχωρητές ∆ιεύθυνσης Μνήµης (MAR) Καταχωρητές ∆εδοµένων Μνήµης (MDR) Ειδικοί καταχωρητές (Εντολών, Κατάστασης, κλπ) Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 17
 • 18. Λειτουργία της CPU Μεταφορά της επόµενης εντολής από την Κεντρική Μνήµη Αποκωδικοποίηση της εντολής Εκτέλεση της εντολής Επανάληψη των παραπάνω βηµάτων µέχρι να βρεθεί συνθήκη τερµατισµού Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 18
 • 19. Λειτουργία της CPU Για το χρονισµό των λειτουργιών υπάρχει ενσωµατωµένο ένα κύκλωµα χρονισµού, το ρολόι (clock). Η ταχύτητα του ρολογιού µετριέται πλέον σε Ghz Παράδειγµα ένα ρολόι έχει ταχύτητα 3 Ghz, αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να παράγει παλµούς ανά 0,33 nsec Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 19
 • 20. Μονάδα Εισόδου/Εξόδου Υπεύθυνη για την επικοινωνία του Κεντρικού Μέρους του Η/Υ µε το σύνολο των περιφερειακών συσκευών Σκοπός είναι η γρήγορη και ασφαλής µεταφορά δεδοµένων Η µεταφορά µπορεί να γίνει παράλληλα ή σειριακά Η επικοινωνία µπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 20
 • 21. Παράλληλη – Σειριακή Μεταφορά Στην παράλληλη µεταφορά, ένας αριθµός ν δυαδικών ψηφίων µεταφέρεται ταυτόχρονα µέσω ν γραµµών µεταφοράς. Στην σειριακή µεταφορά, τα bit µεταδίδονται ακολουθιακά, το ένα µετά το άλλο, µέσα στη γραµµή µεταφοράς. Η παράλληλη µεταφορά είναι πιο γρήγορη, ενώ η σειριακή λιγότερο δαπανηρή Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 21
 • 22. Σύγχρονη – Ασύγχρονη Επικοινωνία Στη σύγχρονη επικοινωνία, συγχρονίζονται τα ρολόγια των δύο µερών και ανταλλάσσονται συνεχώς δεδοµένα, ακόµη όταν δεν υπάρχουν. Αυτό γίνεται για να διατηρηθεί ο συγχρονισµός. Στην ασύγχρονη επικοινωνία, το κάθε µέρος στέλνει δεδοµένα µόνο όταν απαιτείται, αλλιώς η γραµµή παραµένει ανενεργή Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 22
 • 23. Προσαρµοστική µονάδα Η πολυµορφία των σηµερινών συσκευών κάνει αδύνατη την επικοινωνία του κεντρικού µέρους µε κάθε τύπο συσκευής µέσω της Μονάδας Εισόδου/Εξόδου. Έτσι µεταξύ της Μονάδας Εισόδου / Εξόδου και κάθε συσκευής παρεµβάλλεται µία προσαρµοστική µονάδα (Interface Unit). Σκοπός της είναι η διασφάλιση της συνεργασίας των επικοινωνούντων µερών Παραδείγµατα IU είναι USB, Firewire, SCSI. Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 23
 • 24. ∆ίαυλος Επικοινωνίας Χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ των δοµικών µερών ενός Η/Υ. Αποτελείται από το φυσικό µέρος και ένα σύνολο κανόνων για να εξασφαλιστεί η µέγιστη ταχύτητα επικοινωνίας και η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συσκευών. Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 24
 • 25. ∆ίαυλος Επικοινωνίας Μεταφέρει ∆εδοµένα προς επεξεργασία ∆ιευθύνσεις µνήµης Σήµατα ελέγχου Σήµατα απόκρισης Σήµατα συγχρονισµού Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 25
 • 26. Υλικό Μονάδες εισόδου Μονάδες εξόδου κεν. µονάδα ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΟΘΟΝΗ (ΑΦΗΣ ?) ΠΟΝΤΙΚΙ ΗΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑ ΣΧΕ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 26
 • 27. Αποθηκευτικά Μέσα ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ •Μαγνητικές ταινίες (κασέτες) •CD ROM •Μαγνητικοί δίσκοι (δισκέτες) •CD Rewrite able •CD record able •Σκληρός δίσκος •DVD ROM •Μεταφερόµενοι µαγνητικοί δίσκοι •DVD RW Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 27
 • 28. ∆ίκτυα Η/Υ ∆ίκτυα είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών ενωµένων µεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να επικοινωνούν Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 28
 • 29. ∆ίκτυα Η/Υ ∆ΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ •∆ιαµοιρασµός εφαρµογών Εφαρµογές υψηλού κόστους µοιράζονται στο δίκτυο •∆ιαµοιρασµός υλικού Κοινή χρήση τον συσκευών π.χ εκτυπωτή σαρωτή κ.α Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών •∆ιαµοιρασµός αρχείων Κοινή χρήση αρχείων από κάποιον άλλο Η/Υ του δικτύου 29
 • 30. Ταξινόµηση ∆ικτύων (ως προς την γεωγραφική κάλυψη) •Τοπικό δίκτυο (local area network-LAN) •Ενσύρµατα δίκτυα µε µέγιστο µήκος καλωδίωσης τα 100 km •Μητροπολιτικά δίκτυα (metropolitan area network-MAN ) •Από 100 ως 200 km τα οποία τείνουν να αφοµοιωθούν από τα υπόλοιπα δίκτυα •∆ίκτυα ευρείας περιοχής(wide area network) •∆ιεθνή δίκτυα από 200 km και άνω Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 30
 • 31. Τοπολογίες ∆ικτύων Αστέρας (star) Υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής στον οποίον συνδέονται οι υπόλοιποι υπολογιστές του δικτύου. ∆ακτύλιος (ring) Όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεµένοι σε έναν πλήρη κλειστό δακτύλιο. ∆ίαυλος (bus) Όλοι οι υπολογιστές συνδέονται κατά µήκος ενός κεντρικού αγωγού. Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 31
 • 32. Κατηγορίες Υπολογιστών • Μεγάλοι Υπολογιστές (Mainframes) • Μεσαίοι Υπολογιστές (Mini Computers - Work Stations) • Μικροϋπολογιστές (MicroComputers - PCs) Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών 32