SlideShare a Scribd company logo
JELLY
BUG
protein
COMPANY
BRIEF
Jelly Bug
Insects Interfood Company
Product Jelly Bug เป็นโปรตีนที่ทำจากแมลงในรูปแบบใหม่
อย่าง Jelly พร้อมทาน เพียงแค่ฉีกซองพร้อมทานได้ทันที โดยมี
แนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ จุดเริ่มต้นมาจากผู้คนบางส่วนได้
หันมาให้ความสนใจแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่อย่างแมลง จึงมี
ไอเดียที่จะทำ Jelly โปรตีนจากแมลงขึ้นมา ทำให้น่ารับประทาน
แปลกใหม่และมีรสชาติที่หลากหลาย โดยโปรตีนได้มาจาก
ตั๊กแตนปาทังก้าที่มีเปอร์เซ็นโปรตีนสูงถึง 27 %
Page 01
PROBLEMS AND
OPPORTUNITIES
* แมลงเป็นอาหารที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ทำให้คนอาจจะไม่เลือกซื้อ
* หา Supplies และโรงงานผลิตค่อนข้างยาก
* ต้นทุนในการผลิตสูง
* วัตถุดิบมีความอ่อนไหวกับสภาพอากาศง่าย Opportunities
* ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
* วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าอาจไม่มีคุณภาพ
* ได้กำไรน้อยลง หรือขึ้นราคาสินค้าให้แพงขึ้น
* ไม่มีวัตถุดิบใช้ในการผลิตสินค้า ทำให้ผลิตไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า
Jelly Bug
Page 02
SOLUTION
*เปิดฟาร์มเพาะแมลงเพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและควบคุมต้นทุน
* ทำสินค้าออกมาออกมาในรูปแบบเจลลี่เพื่อให้ดูน่ารับประทาน
* หาแหล่ง Supplier สำรอง เพื่อป้องกันวัตถุดิบขาดตลาด หรือภัยธรรมชาติที่
อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ
Technology ที่ใช้
* ใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงและควบคุมการให้น้ำในโรง
เลี้ยง ที่สามารถบริหารจัดการการเลี้ยงจิ้งหรีดได้ โดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่น
ช่วยให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมา
วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำรวมถึงสามารถเพิ่มคุณภาพแมลงได้อีกด้วย
Jelly Bug
Page 03
MARKET
VALIDATION
เข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรที่เป็นPartnerกับเรา
เพื่อนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพาะเลี้ยงแมลง
เข้าไปเสนอและแนะนำให้กับเกษตรกร เพื่อ
คุณภาพวัตถุดิบที่ดี และป้องกันความเสียหายที่
แมลงมีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ
Jelly Bug
Page 04
MARKET SIZE
มีมูลค่าทางการตลาด 4,500 ล้านบาท และมีแนวโน้ม
ที่จะขยับขึ้นไปเป็น 5,670 ล้านบาท ในปี2567
โดย 89% ของมูลค่าตลาดจะอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภท
อาหาร ในช่วงแรกคิดว่าอาจจะยังมีลูกค้าไม่เยอะมาก
เพราะโปรตีนทางเลือกส่วนใหญ่ที่คนไทยรู้จักในตอนนี้
จะเป็นจำพวกถั่วเหลืองหรือธัญพืช แต่ในอนาคตคาด
การณ์ว่าจะมีจำนวนลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากสินค้า
แปลกใหม่ และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
Jelly Bug
Page 05
PRODUCT
Product Jelly Bug เป็นโปรตีนที่ทำจากแมลงใน
รูปแบบใหม่อย่าง Jelly พร้อมทาน เพียงแค่ฉีกซอง
พร้อมทานได้ทันที โดย Jelly Bug จะช่วยทำให้ผู้
บริโภคไม่เสียเวลาที่จะต้องมานั่งชง Whey
Protien เหมือนเดิมและยังช่วยแก้ปัญหาการเบื่อ
รสชาติ Whey Protien แบบเดิมๆ อีกทั้งยังเป็น
ขนมที่เป็นประโยชน์ทานได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดว่า
ทานขนมที่ไม่เป็นประโยชน์เข้าไปในร่างกาย
Jelly Bug
Page 06
PRODUCT
Jelly Bug
Page 07
BUSINESS MODEL
ธุรกิจของเรา มีรายได้มาจากการจำหน่ายทั้งออนไลน์และ
ร้านสะดวกซื้อ จากการคาดการ การจำหน่ายสินค้าทาง
ออนไลน์มีรายได้มากกว่า เนื่องจากมีPlatfrom เช่น
Shoppee, Lazada โซเชี่ยลมีเดีย เช่น Facebook,
Instagram และWebsite
Jelly Bug
Page 08
MARKET ADOPTION
นำสินค้าเข้าเค้าไปเป็นส่วนแบ่งการตลาดโดยผ่านช่อง
ทาง ออนไลน์ แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Shoppee,
Lazada, Facebook, Instagram, Website
และช่องทางร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากเป็นร้านค้าที่มีอยู่
ทั่วประเทศ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เค้า
ถึงลูกค้าได้หลายกลุ่มและทั่วถึงทุกพื้นที่
Jelly Bug
Page 09
COMPETITION
มูลค่าทางการตลาดรวมในปี 2566
มูลค่า 4,500 ล้านบาท
Jelly Bug
Page 10
78%
11%
โปรตีนทางเลือกกลุ่มดั้งเดิม
(โปรตีนเกษตร,ถั่วเหลือง)
โปรตีนทางเลือกใหม่
คู่แข่งทางการตลาด JB Whey อยู่ในกลุ่มโปรตีนทาง
เลือกกลุ่มดั้งเดิม โดยมีลักษณะเป็นแบบผงชงดื่ม
คู่แข่งทางการตลาด Proothie อยู่ในกลุ่มโปรตีนทาง
เลือกใหม่ มีลักษณะเป็น Protien Bar
แบรนด์ของเราอยู่ในตลาดกลุ่มโปรตีนทางเลือกใหม่
มีลักษณะเป็น Jelly โปรตีนจากตั๊กแตนปาทังก้า
โดยเราเลือกที่จะอยู่ในตลาดที่เปอร์เซ็นน้อยเนื่องจากเรา
เป็น start up ไม่ต้องการแข่งขันกับรายใหญ่ เพียงแต่
ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสุด
COMPETITION
Jelly Bug
Page 11
JB WHEY PROOTHIE
JELLY BUG
COMPETITIVE
ADVANTAGE
จุดได้เปรียบคู่แข่งขัน คือ เราสามารถควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบเนื่องจากเรามี Partner ที่เป็น
ฟาร์มเพาะพันธุ์แมลง
-Product ของเรามีให้เลือกหลากหลายรสชาติ
-มีความสะดวกในการรับประทานมากกว่าคู่แข่งที่
เป็นแบบชง
-วัตถุดิบ(ตั๊กแตนปาทังก้า)ที่นำมาใช้มีปริมาณ
โปรตีนที่สูงกว่าแมลงชนิดอื่นๆ
Jelly Bug
Page 12
TEAM
Jelly Bug
Page 13
ประธาน Project
วางแผนและควบคุม Projectทั้งหมด
ประสบการณ์การบริหารงานบริษัท
MPA LTD.
หัวหน้าควบคุมการผลิต
ควบคุมคุณภาพการผลิต
ฝ่ายการตลาด
วางแผนการตลาด กระตุ้นยอดขาย
ติดต่อประสานงาน
ฝ่ายคลังสินค้า
ดูแลการจัดเก็บสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า
ฝ่ายบัญชี
ควบคุมดูแลการเงินของบริษัท
นาย บุญฤทธิ์ จันทรสุข
นางสาว ศิรดา โยธา นางสาว กัณฑ์ยะกร ผงวิเศษ นางสาว ศศินา มณฑาประเสริฐ นางสาว มัณชรี กู้ปิ่ นไพฑูรย์
ภาคผนวก
Jelly Bug
Page 14
ภาคผนวก
Jelly Bug
Page 15
ภาคผนวก
Jelly Bug
Page 16
ภาคผนวก
Jelly Bug
Page 17
Color
Brand
Key word
Outlaw
กล้าที่จะแตกต่าง ไม่ยึดติดกับกร
อบเดิมๆ ในการเลือกใช้แมลงใน
การทำ Jelly โปรตีนทางเลือก
Explorer
สร้างประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ให้กับการ
โปรตีนทางเลือก
ภาคผนวก
Jelly Bug
Page 18
ภาคผนวก
Jelly Bug
Page 19

More Related Content

More from Bangkok University

Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBrand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Bangkok University
 
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfLat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Bangkok University
 
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfLat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
Bangkok University
 
Lad Lum Kaeo Brand Guidelines.pdf
Lad Lum Kaeo Brand Guidelines.pdfLad Lum Kaeo Brand Guidelines.pdf
Lad Lum Kaeo Brand Guidelines.pdf
Bangkok University
 
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdfคลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
Bangkok University
 
Re-U Pitching
Re-U PitchingRe-U Pitching
Re-U Pitching
Bangkok University
 
beyonder
beyonderbeyonder
Klaum_PITCHING
Klaum_PITCHINGKlaum_PITCHING
Klaum_PITCHING
Bangkok University
 
VVIC.pdf
VVIC.pdfVVIC.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdfผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
Bangkok University
 
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Bangkok University
 
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Bangkok University
 
Soy stick
Soy stickSoy stick
Ler LaRose.pdf
Ler LaRose.pdfLer LaRose.pdf
Ler LaRose.pdf
Bangkok University
 
Vekiss.pdf
Vekiss.pdfVekiss.pdf
Vekiss.pdf
Bangkok University
 
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdfPITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
Bangkok University
 
Catfee.pdf
Catfee.pdfCatfee.pdf
Catfee.pdf
Bangkok University
 
Taifu.pdf
Taifu.pdfTaifu.pdf
BiteTy.pdf
BiteTy.pdfBiteTy.pdf
BiteTy.pdf
Bangkok University
 
Chair for U.pdf
Chair for U.pdfChair for U.pdf
Chair for U.pdf
Bangkok University
 

More from Bangkok University (20)

Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBrand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
 
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfLat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
 
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfLat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
 
Lad Lum Kaeo Brand Guidelines.pdf
Lad Lum Kaeo Brand Guidelines.pdfLad Lum Kaeo Brand Guidelines.pdf
Lad Lum Kaeo Brand Guidelines.pdf
 
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdfคลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
 
Re-U Pitching
Re-U PitchingRe-U Pitching
Re-U Pitching
 
beyonder
beyonderbeyonder
beyonder
 
Klaum_PITCHING
Klaum_PITCHINGKlaum_PITCHING
Klaum_PITCHING
 
VVIC.pdf
VVIC.pdfVVIC.pdf
VVIC.pdf
 
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdfผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
 
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
 
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
 
Soy stick
Soy stickSoy stick
Soy stick
 
Ler LaRose.pdf
Ler LaRose.pdfLer LaRose.pdf
Ler LaRose.pdf
 
Vekiss.pdf
Vekiss.pdfVekiss.pdf
Vekiss.pdf
 
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdfPITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
 
Catfee.pdf
Catfee.pdfCatfee.pdf
Catfee.pdf
 
Taifu.pdf
Taifu.pdfTaifu.pdf
Taifu.pdf
 
BiteTy.pdf
BiteTy.pdfBiteTy.pdf
BiteTy.pdf
 
Chair for U.pdf
Chair for U.pdfChair for U.pdf
Chair for U.pdf
 

Recently uploaded

โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 

Recently uploaded (7)

โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 

Jelly bug