SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
www.sc-nm.si
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
www.sc-nm.si
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ENOTA IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH
MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER
SREDNJA STROJNA ŠOLA
SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN
TEHNIŠKA GIMNAZIJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKAŠOLA
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN
KEMIJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
iz zraka
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
Vizija šole
Vizija Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske
šole bo uresničena v konstruktivnem sodelovanju
med strokovnjaki različnih področij za sožitje bolj in
manj sorodnih vzgojno-izobraževalnih programov v
korist vseh udeleženih v procesu in predvsem
posameznega dijaka.
GRADBENI PROGRAMI
SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta
GRADBENI
TEHNIK
SREDNJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta
ZIDAR TESAR
PEČAR –
POLAGALEC
KERAMIČ-
NIH OBLOG
IZVAJALEC
SUHOMON-
TAŽNE
GRADNJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto LESARSKI PROGRAMI
SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta
LESARSKI
TEHNIK
POKLICNO
TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti
LESARSKI
TEHNIK
SREDNJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta
MIZAR
NIŽJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti
OBDELOVALEC
LESA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
4 leta
VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ORGANIZACIJA POUKA
• Začetek pouka 7:10
• Odmori 5 min
• Malica 45 min
• e-Asistent
• Dopolnilni in dodatni pouk ter pogovorne ure
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČEK ŠOLANJA – POKLICNA
MATURA
OBVEZNI DEL:
SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA - pisni in ustni izpit
PRAKTIČNI NASTOP Z ZAGOVOROM
IZBIRNI DEL:
ANGLEŠČINA ali MATEMATIKA - pisni in ustni izpit
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
USPEH NA POKLICNI MATURI
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
Povprečna ocena pri SLO:
3,47 (naša šola), 3,62 (SLO)
Povprečna ocena pri VPO:
3,77 (naša šola), 3,6 (SLO)
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNO – IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
• Slovenščina
• Matematika
• Tuj jezik
• Umetnost
• Zgodovina
• Geografija
• Sociologija
• Psihologija
• Fizika
• Kemija
• Biologija
• Športna vzgoja
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
• Razvoj in učenje predšolskega otroka
• Kurikulum oddelka v vrtcu
• Igre za otroke
• Veščine sporazumevanja
• Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
• Ustvarjalno izražanje: likovno, glasbeno, plesno, instrument
• Varno in zdravo okolje
• Matematika za otroke
• Jezikovno izražanje otrok
• Naravoslovje za otroke
• Družboslovje za otroke
• Informacijsko komunikacijska tehnologija
Likovno izražanje
Glasbeno izražanje
Plesno izražanje
Šport za otroke
Multimedije
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Razvoj in učenje predšolskega otroka
Razvoj otrokovega mišljenja, čustev,
govora, osebnosti…
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Kurikulum za vrtce
Pravna podlaga za delo vzgojitelja v vrtcu.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Igre za otroke
Razvoj otroške igre, zakaj je pomembna
za otroka, značilnosti dobrih igrač.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Veščine sporazumevanja
Kako komunicirati z otroki, njihovimi
starši, sodelavci?
Kaj nam otrok sporoča preko telesne
govorice?
Osnove znakovnega jezika za otroke.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Pedagogika in pedagoški
pristopi v predšolskem obdobju
Kako pristopati do otroka in mu podajati
novo znanje na njegovi ravni razvoja?
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Ustvarjalno izražanje - instrument
Igranje klavirja ali kitare.
Petje otroških pesmic z dodano spremljavo.
Najbolj zainteresirani dijaki se s skladbami po
izbiri pripravljajo za različne nastope.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Ustvarjalno izražanje - likovno
Ustvarjanje in oblikovanje z različnimi
likovnimi tehnikami na vseh likovnih
področjih.
Načini spodbujanja likovnega izražanja
otrok.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Ustvarjalno izražanje - ples
Učenje otroških, standardnih in
modernih plesov.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Jezikovno izražanje otrok
Z dramatizacijami pravljic in konkretnimi nastopi pred
otroki po vrtcih pridobijo znanje za spodbujanje
otrokove sporazumevalne zmožnosti in razvoj otrokovih
(pred)pisalnih in (pred)bralnih sposobnosti.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Varno in zdravo okolje
Kako v vrtcu poskrbeti za
zdravje otrok in njihovo
varnost?
Kako poskrbeti za lastno
varnost?
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Matematika za otroke
Razvoj otrokovega matematičnega
mišljenja
Spoznavanje osnovnih matematičnih
konceptov
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Naravoslovje za otroke
Poučevanje otrok o živalih, rastlinah,
naravi.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Družboslovje za otroke
Poučevanje otrok o osebni identiteti,
državnih simbolih, praznikih, starih šegah
in navadah ter geografskih pojavih.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL – 320 ur
• Pevski zbor
• Varstvena biologija regije
• Regionalna geografija
• Zgodovina - nekoč in danes
• Lutkarstvo
• Ljudsko izročilo – glasbeno,
likovno
• Ustvarjanje v tekstilu
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK
• Praktični pouk v strokovnih
modulih
• Praktično usposabljanje z delom v
vrtcih v okolici doma:
– v 2. letniku 2 tedna,
– v 3. letniku 3 tedni,
– v 4. letniku 5 tednov.
Projekt „KORAKI DO
USPEHA“.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
NASTOPI V VRTCIH IN PUD
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PLAVANJE, ROLANJE, SMUČANJE, DRSANJE, TEK NA SMUČEH
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
TEČAJI S PODROČJA ŠPORTA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠPORTNI DNEVI
KULTURNE DEJAVNOSTI /gledališke, likovne, plesne, glasbene –
šolski orkester in pevski zbor…/
ŠOLSKO GLASILO CICILEGRA
SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
NAJ DIJAK
NAGRADNA EKSKURZIJA ZA DIJAKE
PROSTOVOLJSTVO
…
TEKMOVANJA
GRADBENIADA, LESARIADA, VZGOJITELJADA
SLOVENŠČINA, MATEMATIKA,
ANGLEŠČINA, ZGODOVINA,
BIOLOGIJA
KAJ ŠOLA NUDI POLEG ZNANJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠPORTNI DNEVI
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
KULTURNE DEJAVNOSTI
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
LIKOVNI NATEČAJI
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
VZGOJITELJADA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
MEDNARODNA IN NARODNA IZMENJAVA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
DRUGI PROJEKTI
• Erasmus – mednarodna
izmenjava dijakov
• Zdrava šola
• E-Twinning
• Rastem s knjigo
• Lepo je deliti
• Dijaška tržnica
• Medgeneracijsko sodelovanje
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
S
O
D
E
L
O
V
A
N
J
E
Z
O
K
O
L
J
E
M
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• Na SGLVŠ organiziramo in izvajamo dodatno strokovno
pomoč za dijake
• Izvajajo jo večinoma učitelji in strokovni delavci
ustrezne strokovnosti.
• Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na
Šolskem centru Novo mesto:
Mirjam Žnidarčič
Telefon: 07 39 32 165
E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si
DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu
DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 4. 4. 2016
• Morebitni prenosi prijav za vpis do 26. 4. 2016
• Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa
do 30. 5. 2016
• Vpis novincev: učenci prinesejo zaključno spričevalo
(original in fotokopijo) od 15. 6. do 17. 6. 2016
VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9.
razreda OŠ,
• z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk
V PRIMERU OMEJITVE VPISA BOMO UPOŠTEVALI:
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto Če se v izbirnem postopku na spodnji meji razvrsti več
kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi
opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih
preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.
Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se
uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in
staršev za mladoletnega kandidata.
Upoštevanje NPZ
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 85/14)
PRAVICE:
• OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta starosti)
• DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (za dijake in študente)
• SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA
• SUBVENCIONIRAN PREVOZ
SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo izključno pri
krajevno pristojnem centru za socialno delo na
predpisani enotni vlogi, ki jo lahko dobite:
- na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti,
- na CSD-jih,
- na portalu e-uprava in
- v knjigarnah.
SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZOISOVA
• za nadarjene dijake
• poziv za Zoisove štipendije objavi Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendij vsako leto v juniju
KADROVSKA
• podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh
sklada in regionalnih razvojnih agencij
• v povprečju so najvišje med vsemi vrstami štipendij,
kljub temu pa jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih
• prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo
takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.
ŠTIPENDIJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA DEFICITARNE POKLICE
• spodbujati mlade za poklice, za katere je na trgu dela
zaznati kadrovski primanjkljaj in je predvidena večja
ponudba delovnih mest
• znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z
vsemi štipendijami, razen s kadrovsko
• javni razpis za deficitarne štipendije objavi Javni sklad
RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto najpozneje
do konca januarja
ŠTIPENDIJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto OBČINSKA
• pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase
• občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti
razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert
• več o štipendijah na spletnih straneh občine, v kateri
živite
ŠTIPENDIJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 35 587
E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si
Splet: www.dijaskidom.org
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto Šegova ulica 112
8000 NOVO MESTO
Svetovalna delavka za področje gradbeništva in lesarstva in
koordinatorstvo za dijake s posebnimi potrebami za
celotni Šolski center:
Mirjam Žnidarčič, univ.dipl. soc. del.
Tel.: (07) 39 32 165
Svetovalna delavka za področje predšolske vzgoje:
Janja Javoršek, univ. dipl. psih.
Tel.: (07) 39 32 106
http://www.sc-nm.si/
http://www.sc-nm.si/sgls/
INFORMACIJE IN POSTOPEK VPISA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
KAM PO ŠOLI?
• ZAPOSLITEV na delovnem
mestu pomočnice vzgojiteljice
• NADALJEVANJE ŠOLANJA:
– VISOKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAMI
– VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
– UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
– PREKVALIFIKACIJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA ELEKTRO
ŠOLA IN TEHNIŠKA
GIMNAZIJA
Izpit iz maturitetnega predmeta
za dijake SSI in PTI programov
• skupaj z opravljeno poklicno maturo
omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH
študijskih programov
• istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti
splošne mature
• katerikoli izmed maturitetnih predmetov
gimnazijskih programov
(vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na
poklicni maturi)
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Vzgoja ni priprava na življenje,
vzgoja je življenje.
(John Dewey)
ZA KONEC……
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA

More Related Content

Similar to Predšolska vzgoja 2016

Similar to Predšolska vzgoja 2016 (13)

Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina KolaričPVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
Gimnazija novo mesto refleksija
Gimnazija novo mesto refleksijaGimnazija novo mesto refleksija
Gimnazija novo mesto refleksija
 
Aleš Grašek - Soča
Aleš Grašek - SočaAleš Grašek - Soča
Aleš Grašek - Soča
 
10 B Komovec
10 B Komovec10 B Komovec
10 B Komovec
 
Projektni management v šoli
Projektni management v šoliProjektni management v šoli
Projektni management v šoli
 
Pol stoletja Študentskih domov Univerze v Mariboru
Pol stoletja Študentskih domov Univerze v MariboruPol stoletja Študentskih domov Univerze v Mariboru
Pol stoletja Študentskih domov Univerze v Mariboru
 
noviceZrečice 2017
noviceZrečice 2017noviceZrečice 2017
noviceZrečice 2017
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ (20)

Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
 
Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
 
Pirotehnika
PirotehnikaPirotehnika
Pirotehnika
 
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
 
SGLŠ
SGLŠSGLŠ
SGLŠ
 
Europraksa 2013
Europraksa 2013Europraksa 2013
Europraksa 2013
 

Predšolska vzgoja 2016

 • 3. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ENOTA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER SREDNJA STROJNA ŠOLA SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKAŠOLA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto
 • 4. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto iz zraka
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA Vizija šole Vizija Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole bo uresničena v konstruktivnem sodelovanju med strokovnjaki različnih področij za sožitje bolj in manj sorodnih vzgojno-izobraževalnih programov v korist vseh udeleženih v procesu in predvsem posameznega dijaka.
 • 6. GRADBENI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta GRADBENI TEHNIK SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta ZIDAR TESAR PEČAR – POLAGALEC KERAMIČ- NIH OBLOG IZVAJALEC SUHOMON- TAŽNE GRADNJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta LESARSKI TEHNIK POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 2 leti LESARSKI TEHNIK SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta MIZAR NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2 leti OBDELOVALEC LESA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ORGANIZACIJA POUKA • Začetek pouka 7:10 • Odmori 5 min • Malica 45 min • e-Asistent • Dopolnilni in dodatni pouk ter pogovorne ure SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČEK ŠOLANJA – POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA - pisni in ustni izpit PRAKTIČNI NASTOP Z ZAGOVOROM IZBIRNI DEL: ANGLEŠČINA ali MATEMATIKA - pisni in ustni izpit SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto USPEH NA POKLICNI MATURI SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA Povprečna ocena pri SLO: 3,47 (naša šola), 3,62 (SLO) Povprečna ocena pri VPO: 3,77 (naša šola), 3,6 (SLO)
 • 12. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO – IZOBRAŽEVALNI PREDMETI • Slovenščina • Matematika • Tuj jezik • Umetnost • Zgodovina • Geografija • Sociologija • Psihologija • Fizika • Kemija • Biologija • Športna vzgoja
 • 13. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI • Razvoj in učenje predšolskega otroka • Kurikulum oddelka v vrtcu • Igre za otroke • Veščine sporazumevanja • Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju • Ustvarjalno izražanje: likovno, glasbeno, plesno, instrument • Varno in zdravo okolje • Matematika za otroke • Jezikovno izražanje otrok • Naravoslovje za otroke • Družboslovje za otroke • Informacijsko komunikacijska tehnologija Likovno izražanje Glasbeno izražanje Plesno izražanje Šport za otroke Multimedije
 • 14. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Razvoj in učenje predšolskega otroka Razvoj otrokovega mišljenja, čustev, govora, osebnosti…
 • 15. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Kurikulum za vrtce Pravna podlaga za delo vzgojitelja v vrtcu.
 • 16. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Igre za otroke Razvoj otroške igre, zakaj je pomembna za otroka, značilnosti dobrih igrač.
 • 17. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Veščine sporazumevanja Kako komunicirati z otroki, njihovimi starši, sodelavci? Kaj nam otrok sporoča preko telesne govorice? Osnove znakovnega jezika za otroke.
 • 18. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju Kako pristopati do otroka in mu podajati novo znanje na njegovi ravni razvoja?
 • 19. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Ustvarjalno izražanje - instrument Igranje klavirja ali kitare. Petje otroških pesmic z dodano spremljavo. Najbolj zainteresirani dijaki se s skladbami po izbiri pripravljajo za različne nastope.
 • 20. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Ustvarjalno izražanje - likovno Ustvarjanje in oblikovanje z različnimi likovnimi tehnikami na vseh likovnih področjih. Načini spodbujanja likovnega izražanja otrok.
 • 21. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Ustvarjalno izražanje - ples Učenje otroških, standardnih in modernih plesov.
 • 22. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Jezikovno izražanje otrok Z dramatizacijami pravljic in konkretnimi nastopi pred otroki po vrtcih pridobijo znanje za spodbujanje otrokove sporazumevalne zmožnosti in razvoj otrokovih (pred)pisalnih in (pred)bralnih sposobnosti.
 • 23. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Varno in zdravo okolje Kako v vrtcu poskrbeti za zdravje otrok in njihovo varnost? Kako poskrbeti za lastno varnost?
 • 24. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Matematika za otroke Razvoj otrokovega matematičnega mišljenja Spoznavanje osnovnih matematičnih konceptov
 • 25. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Naravoslovje za otroke Poučevanje otrok o živalih, rastlinah, naravi.
 • 26. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Družboslovje za otroke Poučevanje otrok o osebni identiteti, državnih simbolih, praznikih, starih šegah in navadah ter geografskih pojavih.
 • 27. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL – 320 ur • Pevski zbor • Varstvena biologija regije • Regionalna geografija • Zgodovina - nekoč in danes • Lutkarstvo • Ljudsko izročilo – glasbeno, likovno • Ustvarjanje v tekstilu
 • 28. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK • Praktični pouk v strokovnih modulih • Praktično usposabljanje z delom v vrtcih v okolici doma: – v 2. letniku 2 tedna, – v 3. letniku 3 tedni, – v 4. letniku 5 tednov. Projekt „KORAKI DO USPEHA“.
 • 29. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA NASTOPI V VRTCIH IN PUD
 • 30. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto PLAVANJE, ROLANJE, SMUČANJE, DRSANJE, TEK NA SMUČEH SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA TEČAJI S PODROČJA ŠPORTA
 • 31. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE ŠPORTNI DNEVI KULTURNE DEJAVNOSTI /gledališke, likovne, plesne, glasbene – šolski orkester in pevski zbor…/ ŠOLSKO GLASILO CICILEGRA SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO NAJ DIJAK NAGRADNA EKSKURZIJA ZA DIJAKE PROSTOVOLJSTVO … TEKMOVANJA GRADBENIADA, LESARIADA, VZGOJITELJADA SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, ANGLEŠČINA, ZGODOVINA, BIOLOGIJA KAJ ŠOLA NUDI POLEG ZNANJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 32. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠPORTNI DNEVI
 • 33. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA KULTURNE DEJAVNOSTI
 • 34. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA LIKOVNI NATEČAJI
 • 35. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA VZGOJITELJADA
 • 36. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA MEDNARODNA IN NARODNA IZMENJAVA
 • 37. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto DRUGI PROJEKTI • Erasmus – mednarodna izmenjava dijakov • Zdrava šola • E-Twinning • Rastem s knjigo • Lepo je deliti • Dijaška tržnica • Medgeneracijsko sodelovanje
 • 38. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto S O D E L O V A N J E Z O K O L J E M SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 39. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Na SGLVŠ organiziramo in izvajamo dodatno strokovno pomoč za dijake • Izvajajo jo večinoma učitelji in strokovni delavci ustrezne strokovnosti. • Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na Šolskem centru Novo mesto: Mirjam Žnidarčič Telefon: 07 39 32 165 E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 40. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 4. 4. 2016 • Morebitni prenosi prijav za vpis do 26. 4. 2016 • Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa do 30. 5. 2016 • Vpis novincev: učenci prinesejo zaključno spričevalo (original in fotokopijo) od 15. 6. do 17. 6. 2016 VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 41. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ, • z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk V PRIMERU OMEJITVE VPISA BOMO UPOŠTEVALI: SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 42. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto Če se v izbirnem postopku na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata. Upoštevanje NPZ SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 43. ŠOLSKI CENTER Novo mesto V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 85/14) PRAVICE: • OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta starosti) • DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (za dijake in študente) • SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA • SUBVENCIONIRAN PREVOZ SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 44. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo izključno pri krajevno pristojnem centru za socialno delo na predpisani enotni vlogi, ki jo lahko dobite: - na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - na CSD-jih, - na portalu e-uprava in - v knjigarnah. SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 45. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZOISOVA • za nadarjene dijake • poziv za Zoisove štipendije objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto v juniju KADROVSKA • podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij • v povprečju so najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih • prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. ŠTIPENDIJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 46. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA DEFICITARNE POKLICE • spodbujati mlade za poklice, za katere je na trgu dela zaznati kadrovski primanjkljaj in je predvidena večja ponudba delovnih mest • znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko • javni razpis za deficitarne štipendije objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto najpozneje do konca januarja ŠTIPENDIJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 47. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBČINSKA • pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase • občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert • več o štipendijah na spletnih straneh občine, v kateri živite ŠTIPENDIJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 48. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto Tel.: 07 39 35 587 E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si Splet: www.dijaskidom.org SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 49. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šegova ulica 112 8000 NOVO MESTO Svetovalna delavka za področje gradbeništva in lesarstva in koordinatorstvo za dijake s posebnimi potrebami za celotni Šolski center: Mirjam Žnidarčič, univ.dipl. soc. del. Tel.: (07) 39 32 165 Svetovalna delavka za področje predšolske vzgoje: Janja Javoršek, univ. dipl. psih. Tel.: (07) 39 32 106 http://www.sc-nm.si/ http://www.sc-nm.si/sgls/ INFORMACIJE IN POSTOPEK VPISA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 50. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto KAM PO ŠOLI? • ZAPOSLITEV na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice • NADALJEVANJE ŠOLANJA: – VISOKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI – VIŠJE STROKOVNE ŠOLE – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ – PREKVALIFIKACIJA
 • 51. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA Izpit iz maturitetnega predmeta za dijake SSI in PTI programov • skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature • katerikoli izmed maturitetnih predmetov gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi)
 • 52. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Vzgoja ni priprava na življenje, vzgoja je življenje. (John Dewey) ZA KONEC…… SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA

Editor's Notes

 1. Letos je takšen , drugače pa niha nekaj procentov gor in dol, odvisno od generacije
 2. POUDARITI SODELOVANJE Z RK, DSO, OŠ, vrtci, delodajalci
 3. DODATI FB