SlideShare a Scribd company logo
HEILIGE NICHOLAS - KERSTMAN
+ KERSTMIS
Sint Nicolaas werd geboren in Parara de Licia, 280
na Chr. een oude provincie van Klein-Azië.
Hij leefde in
de 4e eeuw in
Anatolië, in
de Lycische
valleien (in
het huidige
Turkije) Zijn
oom was
bisschop van
Myra.
Bewogen door de ongelukkige situatie van zijn volk in het aangezicht
van de pest, verdeelde hij zijn goederen onder de behoeftigen
hij vertrok naar Mira om bij zijn oom te gaan
wonen en priester te worden gewijd, die hij
op 19-jarige leeftijd bereikte.
in zijn jeugd
maakte hij een
pelgrimstocht
naar Egypte en
Palestina. Korte
tijd later, toen zijn
oom stierf, werd
hij benoemd tot
bisschop van
Myra, de
hoofdstad
van Lycia
In de gevangenis gegooid tijdens de vervolging van Diocletianus omdat hij zijn
geloof had beleden, werd hij vrijgelaten toen keizer Constantijn de troon besteeg
Mogelijk nam Sinterklaas deel aan het concilie van Nicea in 325, waar de
Ariaanse ketterij die de goddelijkheid van Jezus Christus in twijfel trok,
werd veroordeeld en de geloofsbelijdenis van Nicea werd ingesteld.
Saint Methodius
bevestigt dat
"dankzij de leer
van Nicholas, de
metropool Mira
de enige was die
niet besmet was
met de Ariaanse
ketterij en
verwierp het
resoluut
Ook Sinterklaas nam strenge
maatregelentegen het heidendom
en vocht het onvermoeibaar.
Hij is voorbeeldig voor zijn gerechtigheid - Toen gouverneur Eustacio
was omgekocht om drie onschuldigen te veroordelen, verscheen
Nicholas destijdsvan executie, stopte de beul en liet de gevangenen vrij
Hij stierf op 6 december 345 of 352. Zijn legendarische liefdadigheid is de oorsprong
van het karakter algemeen bekend als "Santa Claus" of "Father Christmas."
DEVOTIE TOT SINT NICOLAS - In Duitsland begon de
devotie tot Sint Nicolaas onder Otto II, mogelijk door zijn
vrouw Theophano, die Grieks was. Bisschop Reginaldvan
Eichstaedt (991) schreef "Vita S. Nicholai."
Op 9 mei 1087
werden zijn
relieken gered uit
Mira, die was
gevallen onder
de mosliminvasie.
Ze namen ze mee
naar Bari, aan de
Adriatische kust
van Italië.
In Mira werd gezegd dat"het
eerbiedwaardige lichaam van de
bisschop, gebalsemd in de olie
van deugd, zweette een zachte
mirre die het behoedde voor
bederfen genas de zieken.
Het fenomeen werd niet onderbroken
door de overdracht van de
overblijfselen; Er wordt gezegd dat
een olie die bekend staat als het
manna van Sint-Nicolaas uit
zijn lichaam blijft stromen.
De crypte
van Sint-
Nicolaas in
Bari, Italië
Een gebed tot Sint Nicolaas van Myra
O goede Sinterklaas,jij die de vreugde van de
kinderen bent,leg in mijn hart de geest van de
kindertijd,die het evangelie spreekt, en leer
mijom geluk om me heen te zaaien.
Jij, wiens feest ons voorbereidt op
Kerstmis,open mijn geloof voor het mysterie
van de mens gemaakte God. Jij, goede bisschop
en herder,help me mijn plaats in de kerk te
vinden,en inspireer de kerk om trouw te zijntot
het evangelie.
O goede Sinterklaas, beschermheer van
kinderen, zeelieden en hulpelozen, waak over
degenen die bidden tot Jezus, uw Heer en de
hunne, evenals over degenen die zich voor u
vernederen.
Breng ons allemaal in eerbied naar het Heilige
Kind van Bethlehem, wanneer ware vreugde en
vrede gevonden worden. Amen.
de kerk van Sint Nicolaas, in Bari,
Italië, aan de Adriatische Zee
Heilige Nicholas  Kerstman + Kerstmis
Hij is de patroonheilige van Griekenland,
Turkije, Rusland en Lotharingen (Frankrijk).
.
De relieken van St. Nicholas
zijnook vereerd in Moskou.
WONDEREN VAN SINT-NICHOLAS
Tijdens een hongersnood vroeg de heilige om een vloot voor te bereidenom
graan naar een door hongersnood geteisterde stad te brengen. De vloot
overleefdeeen verschrikkelijke storm dankzij de zegen van de bisschop.
Zeelieden riepen Sinterklaas aan in het midden van een storm
en werden gered. Hij is de beschermheilige van zeelieden.
een keer toen iemand
meerdere kinderen
neerstak, bad de heilige
voor hen en zij...waren
vrijwel onmiddellijk
genezen.
Heilige Nicholas  Kerstman + Kerstmis
DE OORSPRONG VAN ZIJN BEROEMDHEID ALS GESCHENKVERSPREKER - Er wordt
gezegd dateen verarmde man, vader van drie dochters, kon niet met hen trouwen
omdat hij niet de benodigde bruidsschat had. De meisjes die de bruidsschat niet
hadden, leken gedoemd 'spinners' te zijn. Zich hiervan bewust, gaf Nicholas elk
van hen een zak vol gouden munten bij het bereiken van de huwbare leeftijd.
dit alles werd in het geheim gedaan door de priester,
die door een raam naar binnen ging en de zak met
goud in de sokken van de meisjes stopte,die boven
de open haard werden gehangen om te drogen.
DE TRADITIES VAN GESCHENKEN AAN KINDEREN - In de oudheid
werden in Rome feesten gevierd - half december - ter ere van Saturnus
(Chronos voor de Grieken), aan het einde waarvan de kinderen
geschenken ontvingen van alle oudsten
Italiaanse kinderen
krijgen cadeaus
vaneen "fee"
genaamd Befana.
In Spanje worden de
cadeautjes aan de kinderen
gebracht door drie wijze
magiërs of koningen
net zoals de wijze mannen
goud, wierook en mirre
naar het kind Jezus
brachten, brengen ze
geschenken naaralle
kinderen
Nederlandse immigranten die de stad Nieuw Amsterdam stichtten, later New York
genoemd, hadden de gewoonte van Sinterklaas, (Sinterklaas), het feest van hun
beschermheilige (wiens feestdag in Nederland wordt gevierd tussen 5 en 6 december)
Heilige Nicholas  Kerstman + Kerstmis
Heilige Nicholas  Kerstman + Kerstmis
In de Amerikaanse
literatuur hebben
de schrijver
Washington Irving
met zijn "History of
New York" 1809 en
Clement Clarke
Moore met zijn
gedicht over de
kerstman in 1823
bijgedragen aan
deze bekendheid
van Sinterklaas.
Rond 1863 verwierf
hij de huidige
fysionomie van een
goedaardige,
bebaarde dikke
man. Dit was te
danken aan de
Duitse cartoonist
Thomas Nast, die
dit personage
ontwierp voor zijn
kerststrips in
Harper's Weekly.
Aan het einde van de 19e eeuw ontstond de
traditie dat de Kerstman van de Noordpool zou
komen, gebaseerd op een Amerikaanse
advertentie voor de Lomen Company, en werden
de kerstrendieren volledig gepopulariseerd als
vervoermiddel. Anderen associëren de kerstman
met Lapland in Noord-Zweden of Finland.
Heilige Nicholas  Kerstman + Kerstmis
EEN KORTE REFLECTIE - De naastenliefde en heiligheid van Nicolas is een
weerspiegeling van Gods liefde en vrijgevigheid voor mannen. Het grootste
geschenk dat mensen ontvangen is de genade en barmhartigheid van God.
Vanwege zijn goedheid wordt de heilige geassocieerd met Kerstmis, wanneer
God ons zijn Zoon, Jezus, als de verlossende Christus geeft. De kerstman is
een beeld van die goedheid van God voor de hele mensheid.
Een Zalig en Heilig Kerstfeest
toegewenst,vol Vrede en Liefde, voor
alle mensenen vrouwen van goede wil.
JEZUS IS DE REDEN VOOR HET SEIZOEN
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
Revised 24-11-2021
Advent and Christmas – time of hope and peace
All Souls Day
Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word
Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families
Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family
Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage
Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol
Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives
Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children
Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss
Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family
Beloved Amazon 1ª – A Social Dream
Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream
Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream
Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream
Carnival
Christ is Alive
Christ the King
Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today
Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family
Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community
Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education
Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society
Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church
Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar
Football in Spain
Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII
Holidays and Holy Days
Holy Spirit
Holy Week – drawings for children
Holy Week – glmjpses of the last hours of JC
Inauguration of President Donald Trump
Juno explores Jupiter
Laudato si 1 – care for the common home
Laudato si 2 – Gospel of creation
Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis
Laudato si 4 – integral ecology
Laudato si 5 – lines of approach and action
Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality
Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9
Lumen Fidei – ch 1,2,3,4
Martyrs of North America and Canada
Martyrs of Vietnam
Medjugore Pilgrimage
Misericordiae Vultus in English
Mother Teresa of Calcuta – Saint
Pope Franciss in Thailand
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Sweden
Pope Francis in Hungary, Slovaquia
Pope Francis in America
Pope Francis in the WYD in Poland 2016
Querida Amazonia
Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels
Russian Revolution and Communismo 3 civil war 1918.1921
Russian Revolution and Communism 1
Russian Revolution and Communismo 2
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Albert the Great
Saint Anthony of Padua
Saint Cecilia
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Francis of Assisi
Saint Ignatius of Loyola
Saint James, apostle
Saint Joseph
Saint Maria Goretti
Saint Martin of Tours
Saint Maximilian Kolbe
Saint Mother Theresa of Calcutta
Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars
Saint John of the Cross
Saint Patrick and Ireland
Saints Zachary and Elizabeth, parents of John Baptis
Signs of hope
Sunday – day of the Lord
Thanksgiving – History and Customs
The Body, the cult – (Eucharist)
Valentine
Vocation – mconnor@legionaries.org
Way of the Cross – drawings for children
For commentaries – email – mflynn@legionaries.org
Fb – Martin M Flynn
Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA
Name – EUR-CA-ASTI
IBAN – IT61Q0306909606100000139493
LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL
Revisado 24-11-2021
Abuelos
Adviento y Navidad, tiempo de esperanza
Amor y Matrimonio 1 - 9
Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre
Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias
Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia
Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio
Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo
Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales
Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos
Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad
Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar
Carnaval
Cristo Rey
Cristo Vive
Dia de todos los difuntos
Domingo – día del Señor
El camino de la cruz de JC en dibujos para niños
El Cuerpo, el culto – (eucarisía)
Espíritu Santo
Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy
Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia
Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad
Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación
Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad
Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia
Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar
Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen
Feria de Sevilla
Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón
Hermandades y cofradías
Hispanidad
Laudato si 1 – cuidado del hogar común
Laudato si 2 – evangelio de creación
Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica
Laudato si 4 – ecología integral
Laudato si 5 – líneas de acción
Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica
Lumen Fidei – cap 1,2,3,4
Madre Teresa de Calcuta – Santa
María y la Biblia
Martires de Nor America y Canada
Martires de Vietnam
Medjugore peregrinación
Misericordiae Vultus en Español
Papa Francisco en Bulgaria
Papa Francisco en Rumania
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco – mensaje para la Jornada Mundial Juventud 2016
Papa Francisco – visita a Chile
Papa Francisco – visita a Perú
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Cuba
Papa Francisco en Fátima
Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia
Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia
Queridas Amazoznia 1,2,3,4
Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios
Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3
Santa Agata, virgen y martir
San Alberto Magno
San Antonio de Padua
San Francisco de Asis 1,2,3,4
Santa Cecilia
Santa Maria Goretti
San Ignacio de Loyola
Santa Isabel de Hungria
San José, obrero, marido, padre
San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars
San Juan de la Cruz
San Martin de Tours
San Maximiliano Kolbe
Santa Teresa de Calcuta
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio e Irlanda
Santiago Apóstol
Santos Zacarias e Isabel, padres de Juan Bautista
Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC
Vacaciones Cristianas
Valentín
Virgen de Guadalupe
Vocación – www.vocación.org
Vocación a evangelizar
Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org
fb – martin m. flynn
Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA
Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493
Heilige Nicholas  Kerstman + Kerstmis

More Related Content

Similar to Heilige Nicholas Kerstman + Kerstmis

De geschiedenis van Sinterklaas
De geschiedenis van SinterklaasDe geschiedenis van Sinterklaas
De geschiedenis van Sinterklaas
Sylvie Vanmechelen
 
De geschiedenis van sint en piet les 1 sinterklaas
De geschiedenis van sint en piet  les 1 sinterklaasDe geschiedenis van sint en piet  les 1 sinterklaas
De geschiedenis van sint en piet les 1 sinterklaas
NLWB
 
December
DecemberDecember
Romaanse en gotische kunst
Romaanse en gotische kunstRomaanse en gotische kunst
Romaanse en gotische kunst
tinevandevijvere
 
Misdienaarsquiz
MisdienaarsquizMisdienaarsquiz
Misdienaarsquiz
IJDmarleen
 
De vikingen: Barbaren of verdedigers van een moderne beschaving? Een nieuw be...
De vikingen: Barbaren of verdedigers van een moderne beschaving? Een nieuw be...De vikingen: Barbaren of verdedigers van een moderne beschaving? Een nieuw be...
De vikingen: Barbaren of verdedigers van een moderne beschaving? Een nieuw be...
Torgrim Titlestad
 
Het Graf Is Leeg
Het Graf Is LeegHet Graf Is Leeg
Het Graf Is Leeg
Wouter van der Toorn
 
050122 B N A Da Vinci Code
050122 B N A Da Vinci Code050122 B N A Da Vinci Code
050122 B N A Da Vinci Code
Bob van Dijk
 
De katharen - ketters ? Geloven zonder angst 14 sept.16
De katharen - ketters ? Geloven zonder angst 14 sept.16 De katharen - ketters ? Geloven zonder angst 14 sept.16
De katharen - ketters ? Geloven zonder angst 14 sept.16
koenraad verhagen
 
Schelte van Aysma en Tinco Lycklama in Waardig Afscheid 2018
Schelte van Aysma en Tinco Lycklama in Waardig Afscheid 2018Schelte van Aysma en Tinco Lycklama in Waardig Afscheid 2018
Schelte van Aysma en Tinco Lycklama in Waardig Afscheid 2018
Historische Vereniging Noordoost Friesland
 
3.6. monnikelând op 't bildt ferzy 10 02-2016
3.6. monnikelând op 't bildt ferzy 10 02-20163.6. monnikelând op 't bildt ferzy 10 02-2016
3.6. monnikelând op 't bildt ferzy 10 02-2016
HPP
 

Similar to Heilige Nicholas Kerstman + Kerstmis (11)

De geschiedenis van Sinterklaas
De geschiedenis van SinterklaasDe geschiedenis van Sinterklaas
De geschiedenis van Sinterklaas
 
De geschiedenis van sint en piet les 1 sinterklaas
De geschiedenis van sint en piet  les 1 sinterklaasDe geschiedenis van sint en piet  les 1 sinterklaas
De geschiedenis van sint en piet les 1 sinterklaas
 
December
DecemberDecember
December
 
Romaanse en gotische kunst
Romaanse en gotische kunstRomaanse en gotische kunst
Romaanse en gotische kunst
 
Misdienaarsquiz
MisdienaarsquizMisdienaarsquiz
Misdienaarsquiz
 
De vikingen: Barbaren of verdedigers van een moderne beschaving? Een nieuw be...
De vikingen: Barbaren of verdedigers van een moderne beschaving? Een nieuw be...De vikingen: Barbaren of verdedigers van een moderne beschaving? Een nieuw be...
De vikingen: Barbaren of verdedigers van een moderne beschaving? Een nieuw be...
 
Het Graf Is Leeg
Het Graf Is LeegHet Graf Is Leeg
Het Graf Is Leeg
 
050122 B N A Da Vinci Code
050122 B N A Da Vinci Code050122 B N A Da Vinci Code
050122 B N A Da Vinci Code
 
De katharen - ketters ? Geloven zonder angst 14 sept.16
De katharen - ketters ? Geloven zonder angst 14 sept.16 De katharen - ketters ? Geloven zonder angst 14 sept.16
De katharen - ketters ? Geloven zonder angst 14 sept.16
 
Schelte van Aysma en Tinco Lycklama in Waardig Afscheid 2018
Schelte van Aysma en Tinco Lycklama in Waardig Afscheid 2018Schelte van Aysma en Tinco Lycklama in Waardig Afscheid 2018
Schelte van Aysma en Tinco Lycklama in Waardig Afscheid 2018
 
3.6. monnikelând op 't bildt ferzy 10 02-2016
3.6. monnikelând op 't bildt ferzy 10 02-20163.6. monnikelând op 't bildt ferzy 10 02-2016
3.6. monnikelând op 't bildt ferzy 10 02-2016
 

More from Martin M Flynn

SAINT JOACHIM DAN SAINT ANNE Santo pelindung kakek-nenek.pptx
SAINT JOACHIM DAN SAINT ANNE Santo pelindung kakek-nenek.pptxSAINT JOACHIM DAN SAINT ANNE Santo pelindung kakek-nenek.pptx
SAINT JOACHIM DAN SAINT ANNE Santo pelindung kakek-nenek.pptx
Martin M Flynn
 
Santiago el mayor, hermano de Juan, Apostol, 5a.C-44 d.C. (indonesian).pptx
Santiago el mayor, hermano de Juan, Apostol, 5a.C-44 d.C. (indonesian).pptxSantiago el mayor, hermano de Juan, Apostol, 5a.C-44 d.C. (indonesian).pptx
Santiago el mayor, hermano de Juan, Apostol, 5a.C-44 d.C. (indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Christopher, martyr, patron of travellers (Russian).pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers (Russian).pptxSaint Christopher, martyr, patron of travellers (Russian).pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers (Russian).pptx
Martin M Flynn
 
Heiliger Christophorus, Märtyrer, Schutzpatron der Reisenden..pptx
Heiliger Christophorus, Märtyrer, Schutzpatron der Reisenden..pptxHeiliger Christophorus, Märtyrer, Schutzpatron der Reisenden..pptx
Heiliger Christophorus, Märtyrer, Schutzpatron der Reisenden..pptx
Martin M Flynn
 
San Cristoforo, martire, patrono dei viaggiatori..pptx
San Cristoforo, martire, patrono dei viaggiatori..pptxSan Cristoforo, martire, patrono dei viaggiatori..pptx
San Cristoforo, martire, patrono dei viaggiatori..pptx
Martin M Flynn
 
Saint Christophe, martyr, patron des voyageurs..pptx
Saint Christophe, martyr, patron des voyageurs..pptxSaint Christophe, martyr, patron des voyageurs..pptx
Saint Christophe, martyr, patron des voyageurs..pptx
Martin M Flynn
 
São Cristóvão, mártir, padroeiro dos viajantes..pptx
São Cristóvão, mártir, padroeiro dos viajantes..pptxSão Cristóvão, mártir, padroeiro dos viajantes..pptx
São Cristóvão, mártir, padroeiro dos viajantes..pptx
Martin M Flynn
 
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptxSan Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
Martin M Flynn
 
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptxSaint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Martin M Flynn
 
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptxSanta Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptxSanta Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Martin M Flynn
 
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptxMÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
Martin M Flynn
 
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptxMartyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martin M Flynn
 
Martyrs of France - a selected history.pptx
Martyrs of France - a selected history.pptxMartyrs of France - a selected history.pptx
Martyrs of France - a selected history.pptx
Martin M Flynn
 
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptxSanta Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Martin M Flynn
 
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptxSainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Martin M Flynn
 
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptxSanta Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptxSaint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Martin M Flynn
 
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptxHeiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Martin M Flynn
 
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptxSan Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
Martin M Flynn
 

More from Martin M Flynn (20)

SAINT JOACHIM DAN SAINT ANNE Santo pelindung kakek-nenek.pptx
SAINT JOACHIM DAN SAINT ANNE Santo pelindung kakek-nenek.pptxSAINT JOACHIM DAN SAINT ANNE Santo pelindung kakek-nenek.pptx
SAINT JOACHIM DAN SAINT ANNE Santo pelindung kakek-nenek.pptx
 
Santiago el mayor, hermano de Juan, Apostol, 5a.C-44 d.C. (indonesian).pptx
Santiago el mayor, hermano de Juan, Apostol, 5a.C-44 d.C. (indonesian).pptxSantiago el mayor, hermano de Juan, Apostol, 5a.C-44 d.C. (indonesian).pptx
Santiago el mayor, hermano de Juan, Apostol, 5a.C-44 d.C. (indonesian).pptx
 
Saint Christopher, martyr, patron of travellers (Russian).pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers (Russian).pptxSaint Christopher, martyr, patron of travellers (Russian).pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers (Russian).pptx
 
Heiliger Christophorus, Märtyrer, Schutzpatron der Reisenden..pptx
Heiliger Christophorus, Märtyrer, Schutzpatron der Reisenden..pptxHeiliger Christophorus, Märtyrer, Schutzpatron der Reisenden..pptx
Heiliger Christophorus, Märtyrer, Schutzpatron der Reisenden..pptx
 
San Cristoforo, martire, patrono dei viaggiatori..pptx
San Cristoforo, martire, patrono dei viaggiatori..pptxSan Cristoforo, martire, patrono dei viaggiatori..pptx
San Cristoforo, martire, patrono dei viaggiatori..pptx
 
Saint Christophe, martyr, patron des voyageurs..pptx
Saint Christophe, martyr, patron des voyageurs..pptxSaint Christophe, martyr, patron des voyageurs..pptx
Saint Christophe, martyr, patron des voyageurs..pptx
 
São Cristóvão, mártir, padroeiro dos viajantes..pptx
São Cristóvão, mártir, padroeiro dos viajantes..pptxSão Cristóvão, mártir, padroeiro dos viajantes..pptx
São Cristóvão, mártir, padroeiro dos viajantes..pptx
 
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptxSan Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
 
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptxSaint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
 
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptxSanta Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
 
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptxSanta Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
 
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptxMÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
 
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptxMartyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
 
Martyrs of France - a selected history.pptx
Martyrs of France - a selected history.pptxMartyrs of France - a selected history.pptx
Martyrs of France - a selected history.pptx
 
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptxSanta Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
 
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptxSainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
 
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptxSanta Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
 
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptxSaint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
 
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptxHeiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
 
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptxSan Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
 

Heilige Nicholas Kerstman + Kerstmis

 • 1. HEILIGE NICHOLAS - KERSTMAN + KERSTMIS
 • 2. Sint Nicolaas werd geboren in Parara de Licia, 280 na Chr. een oude provincie van Klein-Azië.
 • 3. Hij leefde in de 4e eeuw in Anatolië, in de Lycische valleien (in het huidige Turkije) Zijn oom was bisschop van Myra.
 • 4. Bewogen door de ongelukkige situatie van zijn volk in het aangezicht van de pest, verdeelde hij zijn goederen onder de behoeftigen
 • 5. hij vertrok naar Mira om bij zijn oom te gaan wonen en priester te worden gewijd, die hij op 19-jarige leeftijd bereikte.
 • 6. in zijn jeugd maakte hij een pelgrimstocht naar Egypte en Palestina. Korte tijd later, toen zijn oom stierf, werd hij benoemd tot bisschop van Myra, de hoofdstad van Lycia
 • 7. In de gevangenis gegooid tijdens de vervolging van Diocletianus omdat hij zijn geloof had beleden, werd hij vrijgelaten toen keizer Constantijn de troon besteeg
 • 8. Mogelijk nam Sinterklaas deel aan het concilie van Nicea in 325, waar de Ariaanse ketterij die de goddelijkheid van Jezus Christus in twijfel trok, werd veroordeeld en de geloofsbelijdenis van Nicea werd ingesteld.
 • 9. Saint Methodius bevestigt dat "dankzij de leer van Nicholas, de metropool Mira de enige was die niet besmet was met de Ariaanse ketterij en verwierp het resoluut
 • 10. Ook Sinterklaas nam strenge maatregelentegen het heidendom en vocht het onvermoeibaar.
 • 11. Hij is voorbeeldig voor zijn gerechtigheid - Toen gouverneur Eustacio was omgekocht om drie onschuldigen te veroordelen, verscheen Nicholas destijdsvan executie, stopte de beul en liet de gevangenen vrij
 • 12. Hij stierf op 6 december 345 of 352. Zijn legendarische liefdadigheid is de oorsprong van het karakter algemeen bekend als "Santa Claus" of "Father Christmas."
 • 13. DEVOTIE TOT SINT NICOLAS - In Duitsland begon de devotie tot Sint Nicolaas onder Otto II, mogelijk door zijn vrouw Theophano, die Grieks was. Bisschop Reginaldvan Eichstaedt (991) schreef "Vita S. Nicholai."
 • 14. Op 9 mei 1087 werden zijn relieken gered uit Mira, die was gevallen onder de mosliminvasie. Ze namen ze mee naar Bari, aan de Adriatische kust van Italië.
 • 15. In Mira werd gezegd dat"het eerbiedwaardige lichaam van de bisschop, gebalsemd in de olie van deugd, zweette een zachte mirre die het behoedde voor bederfen genas de zieken.
 • 16. Het fenomeen werd niet onderbroken door de overdracht van de overblijfselen; Er wordt gezegd dat een olie die bekend staat als het manna van Sint-Nicolaas uit zijn lichaam blijft stromen.
 • 17. De crypte van Sint- Nicolaas in Bari, Italië
 • 18. Een gebed tot Sint Nicolaas van Myra O goede Sinterklaas,jij die de vreugde van de kinderen bent,leg in mijn hart de geest van de kindertijd,die het evangelie spreekt, en leer mijom geluk om me heen te zaaien. Jij, wiens feest ons voorbereidt op Kerstmis,open mijn geloof voor het mysterie van de mens gemaakte God. Jij, goede bisschop en herder,help me mijn plaats in de kerk te vinden,en inspireer de kerk om trouw te zijntot het evangelie. O goede Sinterklaas, beschermheer van kinderen, zeelieden en hulpelozen, waak over degenen die bidden tot Jezus, uw Heer en de hunne, evenals over degenen die zich voor u vernederen. Breng ons allemaal in eerbied naar het Heilige Kind van Bethlehem, wanneer ware vreugde en vrede gevonden worden. Amen.
 • 19. de kerk van Sint Nicolaas, in Bari, Italië, aan de Adriatische Zee
 • 21. Hij is de patroonheilige van Griekenland, Turkije, Rusland en Lotharingen (Frankrijk). .
 • 22. De relieken van St. Nicholas zijnook vereerd in Moskou.
 • 23. WONDEREN VAN SINT-NICHOLAS Tijdens een hongersnood vroeg de heilige om een vloot voor te bereidenom graan naar een door hongersnood geteisterde stad te brengen. De vloot overleefdeeen verschrikkelijke storm dankzij de zegen van de bisschop.
 • 24. Zeelieden riepen Sinterklaas aan in het midden van een storm en werden gered. Hij is de beschermheilige van zeelieden.
 • 25. een keer toen iemand meerdere kinderen neerstak, bad de heilige voor hen en zij...waren vrijwel onmiddellijk genezen.
 • 27. DE OORSPRONG VAN ZIJN BEROEMDHEID ALS GESCHENKVERSPREKER - Er wordt gezegd dateen verarmde man, vader van drie dochters, kon niet met hen trouwen omdat hij niet de benodigde bruidsschat had. De meisjes die de bruidsschat niet hadden, leken gedoemd 'spinners' te zijn. Zich hiervan bewust, gaf Nicholas elk van hen een zak vol gouden munten bij het bereiken van de huwbare leeftijd.
 • 28. dit alles werd in het geheim gedaan door de priester, die door een raam naar binnen ging en de zak met goud in de sokken van de meisjes stopte,die boven de open haard werden gehangen om te drogen.
 • 29. DE TRADITIES VAN GESCHENKEN AAN KINDEREN - In de oudheid werden in Rome feesten gevierd - half december - ter ere van Saturnus (Chronos voor de Grieken), aan het einde waarvan de kinderen geschenken ontvingen van alle oudsten
 • 31. In Spanje worden de cadeautjes aan de kinderen gebracht door drie wijze magiërs of koningen net zoals de wijze mannen goud, wierook en mirre naar het kind Jezus brachten, brengen ze geschenken naaralle kinderen
 • 32. Nederlandse immigranten die de stad Nieuw Amsterdam stichtten, later New York genoemd, hadden de gewoonte van Sinterklaas, (Sinterklaas), het feest van hun beschermheilige (wiens feestdag in Nederland wordt gevierd tussen 5 en 6 december)
 • 35. In de Amerikaanse literatuur hebben de schrijver Washington Irving met zijn "History of New York" 1809 en Clement Clarke Moore met zijn gedicht over de kerstman in 1823 bijgedragen aan deze bekendheid van Sinterklaas.
 • 36. Rond 1863 verwierf hij de huidige fysionomie van een goedaardige, bebaarde dikke man. Dit was te danken aan de Duitse cartoonist Thomas Nast, die dit personage ontwierp voor zijn kerststrips in Harper's Weekly.
 • 37. Aan het einde van de 19e eeuw ontstond de traditie dat de Kerstman van de Noordpool zou komen, gebaseerd op een Amerikaanse advertentie voor de Lomen Company, en werden de kerstrendieren volledig gepopulariseerd als vervoermiddel. Anderen associëren de kerstman met Lapland in Noord-Zweden of Finland.
 • 39. EEN KORTE REFLECTIE - De naastenliefde en heiligheid van Nicolas is een weerspiegeling van Gods liefde en vrijgevigheid voor mannen. Het grootste geschenk dat mensen ontvangen is de genade en barmhartigheid van God. Vanwege zijn goedheid wordt de heilige geassocieerd met Kerstmis, wanneer God ons zijn Zoon, Jezus, als de verlossende Christus geeft. De kerstman is een beeld van die goedheid van God voor de hele mensheid.
 • 40. Een Zalig en Heilig Kerstfeest toegewenst,vol Vrede en Liefde, voor alle mensenen vrouwen van goede wil.
 • 41. JEZUS IS DE REDEN VOOR HET SEIZOEN
 • 42. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH Revised 24-11-2021 Advent and Christmas – time of hope and peace All Souls Day Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family Beloved Amazon 1ª – A Social Dream Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream Carnival Christ is Alive Christ the King Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Football in Spain Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII Holidays and Holy Days Holy Spirit Holy Week – drawings for children Holy Week – glmjpses of the last hours of JC Inauguration of President Donald Trump Juno explores Jupiter Laudato si 1 – care for the common home Laudato si 2 – Gospel of creation Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis Laudato si 4 – integral ecology Laudato si 5 – lines of approach and action Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9 Lumen Fidei – ch 1,2,3,4 Martyrs of North America and Canada Martyrs of Vietnam Medjugore Pilgrimage Misericordiae Vultus in English Mother Teresa of Calcuta – Saint Pope Franciss in Thailand Pope Francis in Japan Pope Francis in Sweden Pope Francis in Hungary, Slovaquia Pope Francis in America Pope Francis in the WYD in Poland 2016 Querida Amazonia Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels Russian Revolution and Communismo 3 civil war 1918.1921 Russian Revolution and Communism 1 Russian Revolution and Communismo 2 Saint Agatha, virgin and martyr Saint Albert the Great Saint Anthony of Padua Saint Cecilia Saint Elizabeth of Hungary Saint Francis of Assisi Saint Ignatius of Loyola Saint James, apostle Saint Joseph Saint Maria Goretti Saint Martin of Tours Saint Maximilian Kolbe Saint Mother Theresa of Calcutta Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars Saint John of the Cross Saint Patrick and Ireland Saints Zachary and Elizabeth, parents of John Baptis Signs of hope Sunday – day of the Lord Thanksgiving – History and Customs The Body, the cult – (Eucharist) Valentine Vocation – mconnor@legionaries.org Way of the Cross – drawings for children For commentaries – email – mflynn@legionaries.org Fb – Martin M Flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI IBAN – IT61Q0306909606100000139493
 • 43. LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL Revisado 24-11-2021 Abuelos Adviento y Navidad, tiempo de esperanza Amor y Matrimonio 1 - 9 Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar Carnaval Cristo Rey Cristo Vive Dia de todos los difuntos Domingo – día del Señor El camino de la cruz de JC en dibujos para niños El Cuerpo, el culto – (eucarisía) Espíritu Santo Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen Feria de Sevilla Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón Hermandades y cofradías Hispanidad Laudato si 1 – cuidado del hogar común Laudato si 2 – evangelio de creación Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica Laudato si 4 – ecología integral Laudato si 5 – líneas de acción Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica Lumen Fidei – cap 1,2,3,4 Madre Teresa de Calcuta – Santa María y la Biblia Martires de Nor America y Canada Martires de Vietnam Medjugore peregrinación Misericordiae Vultus en Español Papa Francisco en Bulgaria Papa Francisco en Rumania Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco – mensaje para la Jornada Mundial Juventud 2016 Papa Francisco – visita a Chile Papa Francisco – visita a Perú Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Cuba Papa Francisco en Fátima Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia Queridas Amazoznia 1,2,3,4 Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3 Santa Agata, virgen y martir San Alberto Magno San Antonio de Padua San Francisco de Asis 1,2,3,4 Santa Cecilia Santa Maria Goretti San Ignacio de Loyola Santa Isabel de Hungria San José, obrero, marido, padre San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars San Juan de la Cruz San Martin de Tours San Maximiliano Kolbe Santa Teresa de Calcuta San Padre Pio de Pietralcina San Patricio e Irlanda Santiago Apóstol Santos Zacarias e Isabel, padres de Juan Bautista Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC Vacaciones Cristianas Valentín Virgen de Guadalupe Vocación – www.vocación.org Vocación a evangelizar Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org fb – martin m. flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493