Johannes                   Paulus II                           over de   ...
Het 2e Vaticaanse Concilie, 1962-1965De universele roeping tot de heiligheid is het meestkarakteristieke element van het c...
Het 2e Vaticaanse Concilie, 1962-1965Nu het Jubileum is afgelopen, voelik mij meer dan ooit ertoe verplichtom naar het Con...
inleiding: de bisschoppensynode van 1987De Christengelovigen-leken(Christifideles laici), wier“roeping en zending in de Ke...
inleiding: het beeld van de wijngaard“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg inde morgen uitgi...
inleiding: het beeld van de wijngaardDe gelijkenis uit de Evangelie opent voor onze blik de onmetelijkewijngaard van de He...
Gaat ook gij naar mijn wijngaardRond het derde uur ging hij er weer op uit en zagnog anderen werkloos op de markt staan to...
twee verleidingenMen kan in het bijzonder herinneren aantwee verleidingen waaraan zij zich nietsteeds hebben weten te ontt...
Hoofdstuk 1, Christifideles laici §8 t/m 17I: Ik ben de wijnstok, gij de rankenDe waardigheid van de lekengelovigen in het...
§9 Wie zijn de lekengelovigen?Bij het geven van een antwoord op de vraag “wie delekengelovigen zijn” heeft het Concilie de...
scheiding van kerk en staat IWie is de staat: LÉtat, cest moi- overheid?- burger?Wie is de kerk?- hierarchie (Paus en biss...
scheiding van kerk en staat IIEuropees Platform voor Secularisme in de Politiek (EPPSP)Zo mag de vrijheid van godsdienst g...
Hoofdstuk I, Christifideles laici §10 t/m 13§10: Het Doopsel en de christelijkenieuwheidOm de “figuur” van de lekengelovig...
Hoofdstuk I, Christifideles laici §14§14: Deelachtig aan het priesterlijke,profetische en koninklijke ambt van Jezus“Treed...
§14: Deelachtig aan Zijn priesterlijke ambtDe lekengelovigen hebben deel aan hetpriesterlijke ambt, waardoor Jezus Zichzel...
§14: Deelachtig aan Zijn profetische ambtDe deelname aan het profetische ambt vanChristus . . . maakt de lekengelovigen be...
§14: Deelachtig aan Zijn koninklijk ambtZij beleven het christelijk koningschap vooraldoor de geestelijke strijd voor de o...
Hoofdstuk I, Christifideles laici § 15 t/m 17§15: De lekengelovige en seculiere karaktertrek§16: Geroepen tot heiligheid“A...
Hoofdstuk V, oproep en gebed, § 64Gij die samen met de apostelen in gebed zijt gebleven in het cenakelin afwachting van de...
Ten slotteDeze presentatie werd gehouden op 12 maart2011 tijdens een weekend over de aposto-lische exhortatie Christifidel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Johannes Paulus II: de leken

2,081 views

Published on

In de apostlische exhortatie Christifideles Laici van 30-9-1988 geeft de zalige Johannes Paulus II de visie van de kerk op de gewone gelovige, de leek. Hij maakt daarbij vooral gebruik van de leer van het 2e Vatikaanse Concilie en de resultaten van de recente bisschoppensynode. Deze presentatie gaat voooral in op het eerste hoofdstuk en ook op de relatie kerk en staat.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
992
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Johannes Paulus II: de leken

 1. 1. Johannes Paulus II over de leken Christifideles LaiciCSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 1 datum: 12 maart 2011
 2. 2. Het 2e Vaticaanse Concilie, 1962-1965De universele roeping tot de heiligheid is het meestkarakteristieke element van het conciliaire leer en, om het zo tezeggen, zijn laatste doel.Paus Paulus VI, motu proprio Sanctitas clarior (19-3-1969).CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 2 datum: 12 maart 2011
 3. 3. Het 2e Vaticaanse Concilie, 1962-1965Nu het Jubileum is afgelopen, voelik mij meer dan ooit ertoe verplichtom naar het Concilie te wijzen alsde grote genade die aan de Kerkgeschonken is in de twintigsteeeuw.Paus Johannes Paulus II, Novomilenio ineunte, nr. 57 (6-1-2001)....het 2e Vaticaanse Concilie, degrote genade beschikt door deGeest van God voor de Kerk inonze tijd.Paus Johannes Paulus II, RosariumVirginis Mariae nr. 3(16-10-2002)CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 3 datum: 12 maart 2011
 4. 4. inleiding: de bisschoppensynode van 1987De Christengelovigen-leken(Christifideles laici), wier“roeping en zending in de Kerken in de wereld twintig jaar nahet Tweede VaticaansConcilie” onderwerp was vande bisschoppensynode van1987, behoren tot het volkGods dat uitgebeeld wordtdoor de arbeiders van dewijngaard over wie hetEvangelie van Matteüsspreekt:... (Christifideles laici,§1)CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 4 datum: 12 maart 2011
 5. 5. inleiding: het beeld van de wijngaard“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg inde morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werdhet met de arbeiders eens voor een denarie per dag en stuurde zenaar zijn wijngaard” (Mt. 20, 1-2). (Christifideles laici, §1)CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 5 datum: 12 maart 2011
 6. 6. inleiding: het beeld van de wijngaardDe gelijkenis uit de Evangelie opent voor onze blik de onmetelijkewijngaard van de Heer en de menigte mensen, mannen en vrouwen,die door Hem geroepen en gezonden worden om daarin te werken.De wijngaard is heel de wereld, die volgens Gods plan veranderdmoet worden met het oog op de definitieve komst van zijn Rijk.(Christifideles laici, §1)CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 6 datum: 12 maart 2011
 7. 7. Gaat ook gij naar mijn wijngaardRond het derde uur ging hij er weer op uit en zagnog anderen werkloos op de markt staan tot wie hijzei: “ Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal ugeven wat billijk is “ (Mt. 20, 3-4). Van die dag inhet verre verleden blijft de opgroep van de Heerweerklinken in de loop van de geschiedenis: “ Gaatook gij naar mijn wijngaard” ; hij wordt gericht totiedere mens die in de wereld komt. De oproep betreft niet alleen de herders,de priesters, de religieuzen, maar strekt zich uit totallen: ook de lekengelovigen worden persoonlijkdoor de Heer geroepen, van wie zij een zendingontvangen voor de Kerk en voor de wereld. En de Concilievaders hebben het appélvan Christus laten weerklinken en alle lekengelovigen, mannen en vrouwen, opgeroepen om inzijn wijngaard te gaan werken :(Christifideles laici, § 2)CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 7 datum: 12 maart 2011
 8. 8. twee verleidingenMen kan in het bijzonder herinneren aantwee verleidingen waaraan zij zich nietsteeds hebben weten te onttrekken:I) de verleiding om de belangstellingzo sterk te richten op de kerkelijke dienstenen taken, dat zij vaak vervallen zijn inpraktische onverschilligheid voor hunspecifieke verantwoordelijkheid in de wereldvan beroep, maatschappij, economie, cultuuren politiek,II) en de verleiding om deonrechtmatige scheiding tussen geloof enleven, tussen de aanvaarding van hetevangelie en de concrete actie in de meestverschillende tijdelijke en aardse realiteiten,te rechtvaardigen.(Christifideles laici, § 2)CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 8 datum: 12 maart 2011
 9. 9. Hoofdstuk 1, Christifideles laici §8 t/m 17I: Ik ben de wijnstok, gij de rankenDe waardigheid van de lekengelovigen in het mysterievan de Kerk§8: Het mysterie van de wijngaard“Er was eens een man die een wijngaard aanlegde, er een omheiningomheen zette, een wijnpers in uit hakte en er een wachttoren inbouwde; daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naarden vreemde” (Mc. 12, 1)De ware wijnstok is Christus, die leven en groeikracht schenkt aan deranken, d.w.z. aan ons, die door de Kerk in Hem blijven en zonder wiewij niets kunnen doen. De Kerk is dus zelf de wijngaard van hetevangelie.Alleen binnen het mysterie van de Kerk als mysterie van gemeen-schap openbaart zich de “identiteit ” van de lekengelovigen... Enalleen binnen deze waardigheid kunnen hun roeping en zending in deKerk en in de wereld gedefinieerd worden.CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 9 datum: 12 maart 2011
 10. 10. §9 Wie zijn de lekengelovigen?Bij het geven van een antwoord op de vraag “wie delekengelovigen zijn” heeft het Concilie de vroegereverklaringen die overwegend negatief waren,overwonnen.hun eigen roeping, die speciaal hierin ligt dat zij hetRijk van God zoeken juist door de tijdelijkeaangelegenheden te behartigen en volgens de wilvan God te regelen (Vaticanum II, Lumen gentium,31)Reeds Pius XII heeft gezegd: “De gelovigen, deleken om nauwkeuriger te zijn, bevinden zich in demeest vooruitgeschoven linie van het leven van deKerk; door hen is de Kerk het vitale beginsel van demenselijke maatschappij. Daarom moeten speciaalzij er zich steeds duidelijker van bewust zijn dat zijniet slechts tot de Kerk behoren maar de Kerk zijn....Zij zijn de Kerk...” Pius XII, 20-2-1946CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 10 datum: 12 maart 2011
 11. 11. scheiding van kerk en staat IWie is de staat: LÉtat, cest moi- overheid?- burger?Wie is de kerk?- hierarchie (Paus en bisschoppen)?- de gedoopten?scheiding van kerk en staat:- scheiding van overheid en (kerkelijke) hierarchie? geen probleem- scheiding van burger en gedoopten? absurd -- de gedoopte leken zijn ook burgers -- hun taak : de tijdelijke aangelegenheden te behartigengedoopte is geen tweederangs burger!CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 11 datum: 12 maart 2011
 12. 12. scheiding van kerk en staat IIEuropees Platform voor Secularisme in de Politiek (EPPSP)Zo mag de vrijheid van godsdienst geen vrijbrief zijn om vrouwen of homo’ste discrimineren, het recht op zelfbeschikking van anderen in te perken, ofom de eigen seksuele moraal of definitie van gezin en relatie op te leggenaan anderen. heilige Jozefmaria Het is niet waar dat er een tegenstelling bestaat tussen goed katholiek zijn en het trouw dienen van de burgermaatschappij. Zoals er ook geen reden is waarom Kerk en Staat met elkaar zouden moeten botsen in de wettige uitoefening van ieders eigen gezag, bij het vervullen van de op dracht die God hun heeft toevertrouwd. Wie het tegendeel beweert, liegt. Ja: liegt! Dat zijn dezelfden die, uit verering van een valse vrijheid, de katholieken - vriendelijk - zouden willen verzoe- ken naar de catacomben terug te gaan. (De Voor 301)CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 12 datum: 12 maart 2011
 13. 13. Hoofdstuk I, Christifideles laici §10 t/m 13§10: Het Doopsel en de christelijkenieuwheidOm de “figuur” van de lekengelovige tebeschrijven overwegen wij nu expliciet en meerdirect met name de volgende drie aspecten:het Doopsel doet ons herboren worden tot hetleven van kinderen van God,het verenigt ons met Jezus Christus en met zijnlichaam, de Kerk,het zalft ons met de heilige Geest en maakt onstot geestelijke tempels.§11: Kinderen van God in de Zoon§12: Één lichaam in Christus§13: Levende en heilige tempels van deGeestCSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 13 datum: 12 maart 2011
 14. 14. Hoofdstuk I, Christifideles laici §14§14: Deelachtig aan het priesterlijke,profetische en koninklijke ambt van Jezus“Treedt hoe tot Hem, de levende steen, door demensen verworpen, maar uitverkoren enkostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als§14: Deelachtig aan het priesterlijke,levende stenen voegen in de bouw van deprofetische en koninklijke ambt van Jezusgeestelijke tempel.Draagt als een heilig priesterschap geestelijkeoffers op, die welgevallig zijn aan God door.Jezus Christus. (...)Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, eenkoninklijk priesterschap, een heilige natie, Godseigen volk, bestemd om de roemruchte daden teverkondigen van Hem die u uit de duisternisheeft geroepen tot zijn wonderbaar licht”(1 Petrus 2, 4-5, 9).CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 14 datum: 12 maart 2011
 15. 15. §14: Deelachtig aan Zijn priesterlijke ambtDe lekengelovigen hebben deel aan hetpriesterlijke ambt, waardoor Jezus Zichzelfaan het kruis geofferd heeft en Zichvoortdurend offert in de Eucharistie tot eervan de Vader voor het Heil van de mensheid.“Al hun werken immers, hun gebeden enapostolische ondernemingen, hun huwelijks-en gezinsleven, hun dagelijkse arbeid, hunontspanning naar geest en lichaam, als hetmaar in de heilige Geest geschiedt, zelfs delast van het leven, als zij het geduldigdoorstaan, dat alles bloeit open tot geestelijkeoffers, welgevallig aan God door JezusChristus...Zo wijden ook de leken, als zij bijhun aanbidding overal heilige levensdadenvoegen, de wereld zelf aan God toe.”(Vaticanum II, Lumen gentium, 34)CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 15 datum: 12 maart 2011
 16. 16. §14: Deelachtig aan Zijn profetische ambtDe deelname aan het profetische ambt vanChristus . . . maakt de lekengelovigen bekwaamen verplicht hen om het evangelie in geloof teaanvaarden en met woord en daad te verkon-digen en om zonder aarzelen moedig het kwaad§14:te klagen. De lekengelovigen ...zijn deel-aan Deelachtig aan het priesterlijke,profetische en koninklijke de bovennatuurlijkeachtig geworden zowel aan ambt van Jezusgeloofszin van de Kerk, die “niet kan dwalen inhet geloof”, als aan de gave van het woord . Zij zijn bovendien geroepen om denieuwheid en de kracht van het evangelie tedoen uitstralen in hun dagelijkse leven in gezinen maatschappij, en ook om met geduld enmoed temidden van de tegenstrijdigheden vandeze tijd uitdrukking te geven aan hun hoop opde heerlijkheid “ook in de structuren van hetleven in de wereld"CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 16 datum: 12 maart 2011
 17. 17. §14: Deelachtig aan Zijn koninklijk ambtZij beleven het christelijk koningschap vooraldoor de geestelijke strijd voor de overwinning ophet rijk van de zonde in zichzelf, en verder doorde gave van zichzelf teneinde in liefde engerechtigheid Jezus zelf te dienen die aanwezig§14: al zijn broeders, vooral in de geringsten.is in Deelachtig aan het priesterlijke,profetische en koninklijke ambt van Jezus De lekengelovigen zijn echter in hetbijzonder geroepen om aan de schepping heelhaar oorspronkelijke waarde terug te geven. Alszij de schepping op het ware welzijn van demens richten door een activiteit welke gesteundwordt door het leven van de genade, nemen zijdeel aan de uitoefening van de macht waarmeede verrezen Jezus alles tot zich trekt en metZichzelf onderwerpt aan de Vader, zodat Godalles in alles zal.CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 17 datum: 12 maart 2011
 18. 18. Hoofdstuk I, Christifideles laici § 15 t/m 17§15: De lekengelovige en seculiere karaktertrek§16: Geroepen tot heiligheid“Alle christengelovigen, tot welke stand of staat zijook behoren, zijn tot de volheid van het christelijkeleven en de volmaaktheid van de liefde geroepen”Vaticanum II, Lumen gentium, 40§17: Zich heiligen in de wereldDe roeping van de lekengelovigen tot de heiligheidbrengt mee dat het leven van de Geest zich opbijzondere wijze uitdrukt in hun inschakeling in detijdelijke aangelegenheden en in hun deelnameaan de aardse activiteiten.De eenheid van het leven van de lekengelovigen isvan het hoogste belang: ze moeten immers in hetgewone beroeps- en sociale leven geheiligdworden.CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 18 datum: 12 maart 2011
 19. 19. Hoofdstuk V, oproep en gebed, § 64Gij die samen met de apostelen in gebed zijt gebleven in het cenakelin afwachting van de komst van de Geest van Pinksteren, smeek zijnhernieuwde uitstorting af over alle lekengelovigen, mannen en vrouwen,opdat zij volledig mogen beantwoorden aan hun roeping en zending, alsranken van de ware wijnstok die geroepen zijn om veel vrucht te dragenvoor het leven van de wereld. §CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 19 datum: 12 maart 2011
 20. 20. Ten slotteDeze presentatie werd gehouden op 12 maart2011 tijdens een weekend over de aposto-lische exhortatie Christifideles laici van PausJohannes Paulus II. Het weekend vond plaatsin Conferentieoord Zonnewende.De integrale tekst van de apostolische brief iste vinden op:www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=692&id=4204Deze presentatie is samengesteld doorAlfred DriessenDriessen.Alfred@gmail.com CSR: Culture, Science and ReligionDeze en andere presentaties zijn tevinden op slideshare:CSR: John Paul IIhttp://www.slideshare.net/group/csrjohn-paul-ii CSR: Culture, Science and Religion JPII Christifideles laici pagina 20 datum: 12 maart 2011

×