SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Grobund Brenderup

 


Af Jettie Nielsen
Klima og natur i byudvikling
Brenderup højskole


Af Jettie Nielsen
Hvem er vi..?
Grobund Brenderup

Forening

koncept/lokalsamfund/oplysning
Grobund Brenderup

Beboer

Organiserer beboere/drift/brugerbevis
Fonden

Gældfri

Investor/præmisser/forhandling

Lokalsamfund og
højskole
Bosætninger 

og kommuner
Ministerie/styrelse mv
Middelfart kommunes 

plan/myndighed
Eksperter/crowdsourcing
Erhverv og
fi
nans
Ministerie/politikere
Kommuner/borgmestre/direktion
Brugeraftale


Af Jettie Nielsen
Rundt om i landet er der gang i flere projekter med tiny
houses. Nogle steder er det borgere, der er initiativtagere.
Andre steder er det kommunen eller lokale politikere, der
forsøger at drive projekterne frem.
Arden
Ved Mariager Fjord har en gruppe
nordjyder stiftet foreningen Levefællesska-
bet Lindemosehuse og med hjælp fra
Fonden Gældfri købt jord, som skal bruges
til et område med 25 tiny houses i forskel-
lige størrelser fra 20 til 110 kvadratmeter.
Der står et stuehus, som kan bruges til
fælleshus med fællesspisning fire dage om
ugen. Man arbejder med en idé om, at det
skal være muligt at bo i off grid-huse.
Brenderup
14 km fra Middelfart på Fyn arbejder
en gruppe borgere med Jettie Nielsen i
spidsen på at skabe et område med plads til
35 små huse, som ikke er tilsluttet kloaknet,
elnet og vandforsyning. Foreningen
Grobund Brenderup samarbejder med
Brenderup Højskole, som laver kurser og
bygger huse. Kommunen har købt en
ejendom, og igangsætning af lokalplan for
off grid-bydelen er godkendt af kommunens
økonomiudvalg. Når lokalplanen er færdig,
kommer jorden i udbud, og Fonden Gældfri
vil byde på den.
Ebeltoft
Levefællesskabet Grobund har i flere
år arbejdet med planerne om et område
med tiny houses uden for Ebeltoft. Fonden
Gældfri har købt den gamle stålfabrik Tata
og Færgegården med 6 hektar jord. 160
borgere har købt brugerbevis på fabrikken,
og 120 har købt brugerbevis til jordloddet.
Det giver adgang til, at de kan stille deres
hus i området, når/hvis Syddjurs Kommune
tillader det, efter at evt. indsigelser er
behandlet, og det er lagt om til byzone fra
landzone. I øjeblikket er der heftig
byggeaktivitet i den gamle fabrikshal, hvor
cirka 30 nybyggere er i gang.
Haderslev
Her er man i gang med den politiske
proces for et 2,7 hektar stort område 1,5 km
syd for Haderslev centrum, hvor der skal
gøres plads til 30 tiny houses med 400
kvadratmeter lejegrund til hver. Initiativet er
taget af en lokalpolitiker, Svend Brandt fra
Enhedslisten. Både Vækstudvalget og Plan-
og Miljøudvalget i kommunen har godkendt,
at der arbejdes videre med projektet.
Efter sommeren skal der laves lokalplan for
området. Flere end 100 interesserede har
henvendt sig til kommunen for at høre mere,
efter at projektet blev omtalt i den lokale
avis.
Køge
En gruppe borgere har stiftet forenin-
gen Tiny Varigheden med det formål at lave
et område med 10-20 tiny houses på Køge
Fællesjord, et par kilometer syd for Køge
Station. Størrelsen på husene skal være
17-50 kvadratmeter, og de skal bygges med
forskellige isoleringsmaterialer og efter
forskellige principper, så de kan bruges som
et boliglaboratorium for bæredygtigt
byggeri. Udover at området skal fungere
som et kollektiv, er det også planen, at der
skal laves kurser, workshops og foredrag om
bæredygtigt byggeri, permakultur og anden
form for fremtidssikrende livsstil. Planen har
fået grønt lys i byrådet, og kommuneplanen
skal nu i høring. I august skal det første hus
bygges på en 10 dages workshop.
Rebild
I Skørping, syd for Aalborg, arbejder
Lea Vangstrup, en lokal beboer, i samarbejde
med Rebild Kommune på at udlægge jord til
26 tiny houses. Hun ejer naturgrunden på
3 hektar lige op til Rold Skov. Tanken er, at
man for 3.000 kr. om måneden kan placere
sit hus i tiny house-landsbyen og få adgang
til strøm, kloaknet og vandforsyning. Et stort
flertal i byrådet har netop givet grønt lys for,
at der udarbejdes lokalplan for tiny
house-landsbyen.
Svendborg
Her er der gang i flere projekter. Et af
dem er i Ulbølle, en landsby 20 km fra
Svendborg, som tiltrækker mange tilflyttere
fra bl.a. København. En lokal borgergruppe
arbejder aktivt for at skabe et nyt boligom-
råde med tiny houses. Der er stor efter-
spørgsel efter at bo der. Kommunen er med
på idéen og støtter projektet. Det er endnu
ikke fastlagt, om det skal være off grid-huse.
I Svendborg Kommune arbejder man
desuden med et kommunal udviklingspro-
jekt, som skal blive til bydelen Tankefuld
med vægt på bæredygtighedsprincipper. Her
skal bl.a. være tiny houses.
Sønderborg
Det er skrevet ind i budgetaftalen, at
man gerne vil arbejde vil arbejde videre med
idéen om at skabe et område med tiny
houses i Sønderborg.
Varde
To lokale borgere, Mette Lillerøj og
Bettina Junker, arbejder på at få skabt et
tiny house-område i Varde Kommune. De
fortæller, at de har forsøgt at overbevise
kommunen om, at det er en god idé.
Næste skridt er at invitere til et inspirations-
møde for at undersøge, om der er interesse
for at bo i tiny houses i Varde.
Vejle
Kommunen har taget beslutning om,
at der skal udstykkes et område med plads
til 50 tiny houses. Kommunen er i gang med
et borgerinddragelsesprojekt. Initiativet er
sat i gang af lokalpolitieren Anja Daugaard
fra Liberal Alliance. Der var borgermøde om
projektet i juni, hvor der blev nævnt flere
muligheder for en bynær placering.
10 tiny
house- projekter
GRAFIK: AGNETE HOLK


Af Jettie Nielsen
Netto til
fl
ytning 

2 kv 2021
Jesper Bo Jensen
Ny trend ?


Af Jettie Nielsen
virke

fremfor arbejde
Downsize
Klima
og natur
Et liv med
mening
Overskud
Naboskab


Af Jettie Nielsen Danske tal
Dansk parcelhus =
205 m2Planetære grænser er ca.
10 m2 pr. Husstand

(Ved normbyg)


Af Jettie Nielsen
Scenarie fra MIT .
Grænser for vækst
Hvad
tænker I om
vækst ?
Småhus naboskab


(Pocket Neighborhood)
?
Kompakt/
urban


bebyggelse
Små huse
Små lodder
Vild


natur
Verden bygger
et Paris -


om ugen..


Af Jettie Nielsen
Vand
Atmosfære
Liv
Jord
Regenerativ== give
tilbage hvad man tager

Huse
Anlæg
P-plads
Vej
Næringsstoffer
CO2e
Øko-system
Offgrid forsyning
Recirkulere vand/spildevand
Klimaneutrale materialer
Små lodder/små huse
Fundering over jord/
Flytbarhed
Fondseje
Arealforvaltning ?
En case..


Af Jettie Nielsen
SIDE
systems er
nødvendige
Rapport
• Vandopsamling fra tag
fl
ade (72m2) - xx
mm


• Koldtvandstank


• Minivandværk (Filter)


• Rent vands tank


• Gris på termo-ovn


• Bad, vask og toilet


• Trixtank


• Pumpebrønd


• Fordampningsbassin
Huse på skrump…
• 36/25 m2 beboelse


• 36 m2 væksthus + 36 m2
tagetage


• Opfylder BR2020 og LCA til DFB


• Modulopbygget og
fl
ytbart


• Fundering på skruer


• Ingen udledning af spildevand


• Intet affald fra byggeri og drift
heraf
Huse på skruer..
Mikroliv
Muldflugt
Plads
til vand
CO2


Af Jettie Nielsen
Små huse er
fl
ytbare
Hvad
tænker I
Retvisende CO2 regnskaber..
CO2 optag under vækst indgår ikke
Fra bogen Små huse - vi bygger og bor klimaneutralt på landet
< 270 kg. CO2 pr. År.
pr. Husstand
Vi har hver 3m2
til rådighed


Steffen Petersen. Forsker
Birkved, Petersen el al.
Veje på skruer ?
Nul bil fylder mindre end to…
18m2
2 P-pladser


=


30m2

Reparer økosystemet
Afstrømning
Profil
Naturlig


Biotop
Humbækmetoden


v.


Morten Ringive
Sump


kanal
Beskyt naturens perler …
Padder
Nymfer
Karper
Sværmere
Kryb
Bioblitz
Læring
Gæst i
naturen
Adoption
Vild med vilje - arealpleje
Nektar
Værts


planter
CO2-
optag
Levesteder
Uberørt
Perma


kultur
Sanke


mad
Le-kurser
Æbleprojekt
T
ak for at I så med
Kontakt:
nielsenjettie@gmail.com
Tlf: +45 22544530
Historik
Af Jettie Nielsen
* Opstart sept. 2017
* Forening I febr. 2018
* Kontakt kommune maj 2018
* 2. areal igangsætning maj 2019
* 3. areal køb v kommunen maj 2020
* Beboerforening stiftes febr 2020
* Ny Lokalplan i gangsætning sept. 2020
* Lokalplan slut ultimo 2022 ?
Hvis lokalplan vedtages kommer ejendom i udbud i 2023

More Related Content

What's hot

Plast i den cirkulær økonomi
Plast i den cirkulær økonomiPlast i den cirkulær økonomi
Plast i den cirkulær økonomiPlastindustrien
 
Nationale perspektiver for cirkulær økonomi
Nationale perspektiver for cirkulær økonomiNationale perspektiver for cirkulær økonomi
Nationale perspektiver for cirkulær økonomiPlastindustrien
 
Avndcenter syd skibhuskvarteret
Avndcenter syd skibhuskvarteretAvndcenter syd skibhuskvarteret
Avndcenter syd skibhuskvarteretEVAnetDenmark
 
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll HansenBygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll HansenSpark-cph
 
Mbb brøndby boligselskab
Mbb brøndby boligselskabMbb brøndby boligselskab
Mbb brøndby boligselskabLejerbo
 
Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkAalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkEVAnetDenmark
 
Afkobling af regnvand fra fælleskloaken
Afkobling af regnvand fra fælleskloakenAfkobling af regnvand fra fælleskloaken
Afkobling af regnvand fra fælleskloakenEVAnetDenmark
 

What's hot (12)

Plast i den cirkulær økonomi
Plast i den cirkulær økonomiPlast i den cirkulær økonomi
Plast i den cirkulær økonomi
 
Energirenoveringer+Samsø
Energirenoveringer+SamsøEnergirenoveringer+Samsø
Energirenoveringer+Samsø
 
Nationale perspektiver for cirkulær økonomi
Nationale perspektiver for cirkulær økonomiNationale perspektiver for cirkulær økonomi
Nationale perspektiver for cirkulær økonomi
 
Avndcenter syd skibhuskvarteret
Avndcenter syd skibhuskvarteretAvndcenter syd skibhuskvarteret
Avndcenter syd skibhuskvarteret
 
Lar vejbede
Lar vejbedeLar vejbede
Lar vejbede
 
Solum thomas ahlstrup
Solum thomas ahlstrupSolum thomas ahlstrup
Solum thomas ahlstrup
 
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll HansenBygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
Bygge og Anlæg, Danmarks Råstof 19 maj 2014 Lisbet Poll Hansen
 
Økologisk biogas
Økologisk biogasØkologisk biogas
Økologisk biogas
 
Mbb brøndby boligselskab
Mbb brøndby boligselskabMbb brøndby boligselskab
Mbb brøndby boligselskab
 
Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkAalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-park
 
Afkobling af regnvand fra fælleskloaken
Afkobling af regnvand fra fælleskloakenAfkobling af regnvand fra fælleskloaken
Afkobling af regnvand fra fælleskloaken
 
Fremtidssikring+af+velfærdsbyen.small
Fremtidssikring+af+velfærdsbyen.smallFremtidssikring+af+velfærdsbyen.small
Fremtidssikring+af+velfærdsbyen.small
 

Similar to Grobund præs-omstilling nu

FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6PrivatBo
 
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...Mediehuset Ingeniøren Live
 
150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategiJettieNielsen
 
Miljø- og bæredygtighed i byggerier samt dokumentation af dette.
Miljø- og bæredygtighed i byggerier samt dokumentation af dette.Miljø- og bæredygtighed i byggerier samt dokumentation af dette.
Miljø- og bæredygtighed i byggerier samt dokumentation af dette.Mediehuset Ingeniøren Live
 
FB Husrum nr 3
FB Husrum nr 3FB Husrum nr 3
FB Husrum nr 3PrivatBo
 
Brøndby præsentation valgkredsmøde 2012
Brøndby præsentation valgkredsmøde 2012Brøndby præsentation valgkredsmøde 2012
Brøndby præsentation valgkredsmøde 2012Lejerbo
 
Drift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationDrift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationEVAnetDenmark
 
Borgerbudgettering - her bestemmer borgerne selv
Borgerbudgettering - her bestemmer borgerne selvBorgerbudgettering - her bestemmer borgerne selv
Borgerbudgettering - her bestemmer borgerne selvTyge Mortensen
 
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologienMere lokalt samarbejde kan løfte økologien
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologienØkologisk Landsforening
 
Derfor fremmer ikea sortering af affald
Derfor fremmer ikea sortering af affaldDerfor fremmer ikea sortering af affald
Derfor fremmer ikea sortering af affaldPlastindustrien
 
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 20158 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015EVAnetDenmark
 

Similar to Grobund præs-omstilling nu (15)

FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6
 
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
 
150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi
 
Få mere økologi i din kommune
Få mere økologi i din kommuneFå mere økologi i din kommune
Få mere økologi i din kommune
 
Miljø- og bæredygtighed i byggerier samt dokumentation af dette.
Miljø- og bæredygtighed i byggerier samt dokumentation af dette.Miljø- og bæredygtighed i byggerier samt dokumentation af dette.
Miljø- og bæredygtighed i byggerier samt dokumentation af dette.
 
FB Husrum nr 3
FB Husrum nr 3FB Husrum nr 3
FB Husrum nr 3
 
Brøndby præsentation valgkredsmøde 2012
Brøndby præsentation valgkredsmøde 2012Brøndby præsentation valgkredsmøde 2012
Brøndby præsentation valgkredsmøde 2012
 
Ansogning samlet
Ansogning samletAnsogning samlet
Ansogning samlet
 
Drift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationDrift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovation
 
Borgerbudgettering - her bestemmer borgerne selv
Borgerbudgettering - her bestemmer borgerne selvBorgerbudgettering - her bestemmer borgerne selv
Borgerbudgettering - her bestemmer borgerne selv
 
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologienMere lokalt samarbejde kan løfte økologien
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien
 
Derfor fremmer ikea sortering af affald
Derfor fremmer ikea sortering af affaldDerfor fremmer ikea sortering af affald
Derfor fremmer ikea sortering af affald
 
Pitstop_IDESTRUP_ETN_rev _21 04 16pdf
Pitstop_IDESTRUP_ETN_rev _21 04 16pdfPitstop_IDESTRUP_ETN_rev _21 04 16pdf
Pitstop_IDESTRUP_ETN_rev _21 04 16pdf
 
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 20158 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
 
Morsø kommune og landbruget
Morsø kommune og landbrugetMorsø kommune og landbruget
Morsø kommune og landbruget
 

Grobund præs-omstilling nu

 • 1. Grobund Brenderup
 
 Af Jettie Nielsen Klima og natur i byudvikling
 • 3. 
 Af Jettie Nielsen Hvem er vi..? Grobund Brenderup
 Forening
 koncept/lokalsamfund/oplysning Grobund Brenderup
 Beboer
 Organiserer beboere/drift/brugerbevis Fonden
 Gældfri
 Investor/præmisser/forhandling
 Lokalsamfund og højskole Bosætninger 
 og kommuner Ministerie/styrelse mv Middelfart kommunes 
 plan/myndighed Eksperter/crowdsourcing Erhverv og fi nans Ministerie/politikere Kommuner/borgmestre/direktion Brugeraftale
 • 4. 
 Af Jettie Nielsen Rundt om i landet er der gang i flere projekter med tiny houses. Nogle steder er det borgere, der er initiativtagere. Andre steder er det kommunen eller lokale politikere, der forsøger at drive projekterne frem. Arden Ved Mariager Fjord har en gruppe nordjyder stiftet foreningen Levefællesska- bet Lindemosehuse og med hjælp fra Fonden Gældfri købt jord, som skal bruges til et område med 25 tiny houses i forskel- lige størrelser fra 20 til 110 kvadratmeter. Der står et stuehus, som kan bruges til fælleshus med fællesspisning fire dage om ugen. Man arbejder med en idé om, at det skal være muligt at bo i off grid-huse. Brenderup 14 km fra Middelfart på Fyn arbejder en gruppe borgere med Jettie Nielsen i spidsen på at skabe et område med plads til 35 små huse, som ikke er tilsluttet kloaknet, elnet og vandforsyning. Foreningen Grobund Brenderup samarbejder med Brenderup Højskole, som laver kurser og bygger huse. Kommunen har købt en ejendom, og igangsætning af lokalplan for off grid-bydelen er godkendt af kommunens økonomiudvalg. Når lokalplanen er færdig, kommer jorden i udbud, og Fonden Gældfri vil byde på den. Ebeltoft Levefællesskabet Grobund har i flere år arbejdet med planerne om et område med tiny houses uden for Ebeltoft. Fonden Gældfri har købt den gamle stålfabrik Tata og Færgegården med 6 hektar jord. 160 borgere har købt brugerbevis på fabrikken, og 120 har købt brugerbevis til jordloddet. Det giver adgang til, at de kan stille deres hus i området, når/hvis Syddjurs Kommune tillader det, efter at evt. indsigelser er behandlet, og det er lagt om til byzone fra landzone. I øjeblikket er der heftig byggeaktivitet i den gamle fabrikshal, hvor cirka 30 nybyggere er i gang. Haderslev Her er man i gang med den politiske proces for et 2,7 hektar stort område 1,5 km syd for Haderslev centrum, hvor der skal gøres plads til 30 tiny houses med 400 kvadratmeter lejegrund til hver. Initiativet er taget af en lokalpolitiker, Svend Brandt fra Enhedslisten. Både Vækstudvalget og Plan- og Miljøudvalget i kommunen har godkendt, at der arbejdes videre med projektet. Efter sommeren skal der laves lokalplan for området. Flere end 100 interesserede har henvendt sig til kommunen for at høre mere, efter at projektet blev omtalt i den lokale avis. Køge En gruppe borgere har stiftet forenin- gen Tiny Varigheden med det formål at lave et område med 10-20 tiny houses på Køge Fællesjord, et par kilometer syd for Køge Station. Størrelsen på husene skal være 17-50 kvadratmeter, og de skal bygges med forskellige isoleringsmaterialer og efter forskellige principper, så de kan bruges som et boliglaboratorium for bæredygtigt byggeri. Udover at området skal fungere som et kollektiv, er det også planen, at der skal laves kurser, workshops og foredrag om bæredygtigt byggeri, permakultur og anden form for fremtidssikrende livsstil. Planen har fået grønt lys i byrådet, og kommuneplanen skal nu i høring. I august skal det første hus bygges på en 10 dages workshop. Rebild I Skørping, syd for Aalborg, arbejder Lea Vangstrup, en lokal beboer, i samarbejde med Rebild Kommune på at udlægge jord til 26 tiny houses. Hun ejer naturgrunden på 3 hektar lige op til Rold Skov. Tanken er, at man for 3.000 kr. om måneden kan placere sit hus i tiny house-landsbyen og få adgang til strøm, kloaknet og vandforsyning. Et stort flertal i byrådet har netop givet grønt lys for, at der udarbejdes lokalplan for tiny house-landsbyen. Svendborg Her er der gang i flere projekter. Et af dem er i Ulbølle, en landsby 20 km fra Svendborg, som tiltrækker mange tilflyttere fra bl.a. København. En lokal borgergruppe arbejder aktivt for at skabe et nyt boligom- råde med tiny houses. Der er stor efter- spørgsel efter at bo der. Kommunen er med på idéen og støtter projektet. Det er endnu ikke fastlagt, om det skal være off grid-huse. I Svendborg Kommune arbejder man desuden med et kommunal udviklingspro- jekt, som skal blive til bydelen Tankefuld med vægt på bæredygtighedsprincipper. Her skal bl.a. være tiny houses. Sønderborg Det er skrevet ind i budgetaftalen, at man gerne vil arbejde vil arbejde videre med idéen om at skabe et område med tiny houses i Sønderborg. Varde To lokale borgere, Mette Lillerøj og Bettina Junker, arbejder på at få skabt et tiny house-område i Varde Kommune. De fortæller, at de har forsøgt at overbevise kommunen om, at det er en god idé. Næste skridt er at invitere til et inspirations- møde for at undersøge, om der er interesse for at bo i tiny houses i Varde. Vejle Kommunen har taget beslutning om, at der skal udstykkes et område med plads til 50 tiny houses. Kommunen er i gang med et borgerinddragelsesprojekt. Initiativet er sat i gang af lokalpolitieren Anja Daugaard fra Liberal Alliance. Der var borgermøde om projektet i juni, hvor der blev nævnt flere muligheder for en bynær placering. 10 tiny house- projekter GRAFIK: AGNETE HOLK
 • 5. 
 Af Jettie Nielsen Netto til fl ytning 
 2 kv 2021 Jesper Bo Jensen Ny trend ?
 • 6. 
 Af Jettie Nielsen virke
 fremfor arbejde Downsize Klima og natur Et liv med mening Overskud Naboskab
 • 7. 
 Af Jettie Nielsen Danske tal Dansk parcelhus = 205 m2
 
 Planetære grænser er ca. 10 m2 pr. Husstand
 (Ved normbyg)
 • 8. 
 Af Jettie Nielsen Scenarie fra MIT . Grænser for vækst Hvad tænker I om vækst ?
 • 9. Småhus naboskab 
 (Pocket Neighborhood) 
 
 ? Kompakt/ urban 
 bebyggelse Små huse Små lodder Vild 
 natur Verden bygger et Paris - 
 om ugen..
 • 10. 
 Af Jettie Nielsen Vand Atmosfære Liv Jord Regenerativ== give tilbage hvad man tager
 Huse Anlæg P-plads Vej Næringsstoffer CO2e Øko-system
 • 11. Offgrid forsyning Recirkulere vand/spildevand Klimaneutrale materialer Små lodder/små huse Fundering over jord/ Flytbarhed Fondseje Arealforvaltning ? En case..
 • 12. 
 Af Jettie Nielsen SIDE systems er nødvendige Rapport
 • 13. • Vandopsamling fra tag fl ade (72m2) - xx mm • Koldtvandstank • Minivandværk (Filter) • Rent vands tank • Gris på termo-ovn • Bad, vask og toilet • Trixtank • Pumpebrønd • Fordampningsbassin
 • 15. • 36/25 m2 beboelse • 36 m2 væksthus + 36 m2 tagetage • Opfylder BR2020 og LCA til DFB • Modulopbygget og fl ytbart • Fundering på skruer • Ingen udledning af spildevand • Intet affald fra byggeri og drift heraf
 • 17. 
 Af Jettie Nielsen Små huse er fl ytbare Hvad tænker I
 • 18. Retvisende CO2 regnskaber.. CO2 optag under vækst indgår ikke Fra bogen Små huse - vi bygger og bor klimaneutralt på landet < 270 kg. CO2 pr. År. pr. Husstand Vi har hver 3m2 til rådighed 
 Steffen Petersen. Forsker Birkved, Petersen el al.
 • 20. Nul bil fylder mindre end to… 18m2 2 P-pladser 
 = 
 30m2

 • 22. Beskyt naturens perler … Padder Nymfer Karper Sværmere Kryb Bioblitz Læring Gæst i naturen Adoption
 • 23. Vild med vilje - arealpleje Nektar Værts 
 planter CO2- optag Levesteder Uberørt Perma 
 kultur Sanke 
 mad Le-kurser Æbleprojekt
 • 24. T ak for at I så med Kontakt: nielsenjettie@gmail.com Tlf: +45 22544530
 • 25. Historik 
 
 Af Jettie Nielsen * Opstart sept. 2017 * Forening I febr. 2018 * Kontakt kommune maj 2018 * 2. areal igangsætning maj 2019 * 3. areal køb v kommunen maj 2020 * Beboerforening stiftes febr 2020 * Ny Lokalplan i gangsætning sept. 2020 * Lokalplan slut ultimo 2022 ? Hvis lokalplan vedtages kommer ejendom i udbud i 2023