SlideShare a Scribd company logo
1	
  
FUTURE	
  OF	
  MARKETING?	
  
2	
  
NU	
  ÄGER	
  EN	
  REVOLUTION	
  RUM	
  
3	
  
KÖPARNA	
  BLIR	
  ALLTMER	
  DIGITALA	
  
4	
  
VI	
  KAN	
  VARA	
  MER	
  TRÄFFSÄKRA	
  I	
  VÅR	
  KOMMUNIKATION	
  
5	
  
VI	
  KAN	
  I	
  REALTID	
  MÄTA	
  OCH	
  OPTIMERA	
  VÅRA	
  INSATSER	
  
6	
  
VI	
  KAN	
  ENGAGERA	
  KÖPARE	
  OCH	
  BYGGA	
  RELATIONER	
  
VI	
  KAN	
  SKAPA	
  INNEHÅLL	
  SOM	
  KUNDERNA	
  SPRIDER	
  VIDARE	
  
7	
  
8	
  
DIGITAL	
  KOMMUNIKATION	
  BORDE	
  DÄRFÖR	
  VARA	
  MER	
  EFFEKTIV	
  
PEPSI	
  REFRESH	
  PROJECT	
  
9	
  
Under	
  2010	
  övergav	
  Pepsi	
  Superbowl	
  och	
  skar	
  ner	
  på	
  tradiDonell	
  annonsering	
  
med	
  mer	
  än	
  20	
  miljoner	
  USD.	
  Pengarna	
  investerades	
  I	
  stället	
  I	
  eK	
  socialt	
  CSR	
  
program	
  som	
  kallades	
  Pepsi	
  Refresh	
  Project.	
  UOall:	
  80	
  miljoner	
  röster,	
  3,5	
  
miljoner	
  fans	
  på	
  Facebook,	
  60	
  000	
  följare	
  på	
  TwiKer	
  och	
  10%	
  förlorad	
  
marknadsandel	
  Dll	
  Coke	
  (ca	
  500	
  miljoner	
  USD)	
  
PEPSI	
  REFRESH	
  
10	
  
Under	
  2010	
  övergav	
  Pepsi	
  Superbowl	
  och	
  skar	
  
ner	
  på	
  tradiDonell	
  annonsering	
  med	
  mer	
  än	
  20	
  
miljoner	
  USD.	
  Pengarna	
  investerades	
  i	
  stället	
  i	
  eK	
  
socialt	
  CSR	
  program	
  som	
  kallades	
  Pepsi	
  Refresh	
  
Project.	
  	
  
UOall:	
  80	
  miljoner	
  röster,	
  3,5	
  miljoner	
  fans	
  på	
  
Facebook,	
  60	
  000	
  följare	
  på	
  TwiKer	
  och	
  10%	
  
förlorad	
  marknadsandel	
  Dll	
  Coke	
  ca	
  500	
  miljoner	
  
USD.	
  
”SOCIAL	
  MEDIA	
  MARKETING	
  IS	
  KILLING	
  BRANDS	
  SOFTLY”	
  
11	
  
12	
  
BETEENDEEKONOMI	
  (EST	
  1955)	
  
13	
  
NÄTVERKSTEORI	
  (EST	
  1956)	
  
BIG	
  DATA	
  (EST	
  1959)	
  
14	
  
80%	
  HANDLAR	
  MINDRE	
  ÄN	
  ETT	
  PAR	
  GÅNGER	
  PER	
  ÅR	
  
15	
  
MARKNADER	
  HAR	
  MÅNGA	
  SÄLLANKÖPARE	
  
16	
  
POPULATION	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVENS	
  
STORA	
  VARUMÄRKEN	
  ATTRAHERAR	
  MÅNGA	
  SÄLLANKÖPARE	
  
17	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVENS	
  
POPULATION	
  
VARUMÄRKE	
  B	
  
VARUMÄRKE	
  A	
  
TILLVÄXT	
  SKAPAS	
  AV	
  PENETRATION	
  
18	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVENS	
  
POPULATION	
  
VARUMÄRKE	
  B	
  
VARUMÄRKE	
  A	
  
PENETRATION	
  SKAPAS	
  GENOM	
  ATT	
  NÅ	
  ALLA	
  
19	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8	
  x	
  9	
  x	
  
RÄCKVIDD	
  
POPULATION	
  
PENETRATION	
  
TILLVÄXT	
  UPPNÅS	
  GENOM	
  ATT	
  FÅ	
  FLER	
  ATT	
  ÖVERVÄGA	
  DIG	
  OFTARE	
  
20	
  
MARKNADER	
  HAR	
  FÅ	
  ENGAGERADE	
  KÖPARE	
  
21	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVENS	
  
POPULATION	
  
KÖPARE	
  AV	
  KATEGORIN	
  
ENGAGERADE	
  KÖPARE	
  
DE	
  FLESTA	
  KONSUMENTER	
  ÄR	
  OENGAGERADE	
  
22	
  
FÅ	
  ENGAGERAR	
  SIG	
  I	
  VARUMÄRKEN	
  
23	
  
FÅ	
  ÄR	
  ENGAGERADE	
  I	
  VARUMÄRKEN	
  
24	
  
INTE	
  ENS	
  RIKTIGA	
  FANS	
  ÄR	
  SPECIELLT	
  ENGAGERADE	
  
25	
  
Post	
  per	
  fan	
  
1.17	
  
Post	
  per	
  fan	
  
1.82	
  
ORGANISKT	
  NÅR	
  BARA	
  MINORITETEN	
  ENGAGERADE	
  KÖPARE	
  
26	
  
POPULATION	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVENS	
  
IMAGE	
  
KUNSKAP	
  
FANS
1%	
  
KÖPARE	
  AV	
  KATEGORIN	
  
ENGAGERADE	
  KÖPARE	
  
ORGANISKT	
  HAR	
  BEGRÄNSAD	
  SPRIDNING	
  
27	
  
POPULATION	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVENS	
  
10%	
  
REKOMMENDERAR	
  
ORGANISKT	
  SPRIDS	
  KORT	
  
28	
  
100	
  
10	
  
1	
  
ANTAL	
  PERSONER	
  
SPRIDNING	
  
10	
  
1	
  
3	
  STEG	
  
INTITIAL	
  RÄCKVIDD	
   SPRIDDA	
  STEG	
   TOTAL	
  RÄCKVIDD	
  
100	
   3	
   111	
  
1000	
   4	
   1111	
  
10	
  000	
   5	
   11	
  111	
  
100	
  000	
   6	
   111	
  111	
  
1.000.000	
   7	
   1.111.111	
  
INTITIAL	
  RÄCKVIDD	
   SPRIDDA	
  STEG	
   TOTAL	
  RÄCKVIDD	
  
100	
   3	
   122	
  
1000	
   4	
   1222	
  
10	
  000	
   5	
   12222	
  
100	
  000	
   6	
   122	
  222	
  
1.000.000	
   7	
   1.222.222	
  
10%	
  
20%	
  
SPRIDNING	
  I	
  STOR	
  SKALA	
  KRÄVER	
  RÄCKVIDD	
  
29	
  
GAGNAM	
  STYLE	
   HARLEM	
  SHAKE	
  
OLD	
  SPICE:	
  12	
  MILJONER	
  USD	
  I	
  KÖPTA	
  MEDIER	
  
30	
  
Wieden+Kennedy:	
  TV,	
  BIO,	
  Online.	
  Kampanj	
  under	
  2	
  mån.	
  Investering	
  12	
  miljoner	
  USD	
  =	
  70	
  miljoner	
  kr.	
  10	
  miljoner	
  visningar	
  på	
  YouTube.	
  Försäljningen	
  ökade	
  med	
  80%	
  under	
  det	
  följande	
  kvartalet	
  .	
  Eger	
  
6	
  	
  månader	
  hade	
  försäljningen	
  ökat	
  med	
  mer	
  än	
  125%	
  jämfört	
  med	
  föregående	
  år.	
  
MASSMEDIER	
  NÖDVÄNDIGA	
  FÖR	
  TILLVÄXT	
  
31	
  
SVENSKENS	
  MEDIEVANOR	
  9-­‐79:	
  DAGLIG	
  RÄCKVIDD	
  
32	
   SOURCE::NORDICOM	
  2015	
  
DAILY	
  REACH	
  (%)	
  
0	
  
10	
  
20	
  
30	
  
40	
  
50	
  
60	
  
70	
  
80	
  
90	
  
100	
  
2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   2011	
   2012	
   2013	
   2014	
  
TV	
  
RADIO	
  
MORNING	
  PAPERS	
  
SOCIAL	
  MEDIA	
  
MAGAZINES	
  
MUSIC	
  ONLINE	
  
ONLINE	
  GAMING	
  
ONLINE	
  VIDEO	
  
EVENING	
  ONLINE	
  
EVENING	
  PAPERS	
  
WEBTV	
  
MORNING	
  ONLINE	
  
WEBRADIO	
  
VIDEO	
  STREAMING	
  
33	
  
PÅ	
  NÄTET	
  ÄR	
  SVERIGE	
  VARJE	
  MÅNAD	
  STÖRRE	
  ÄN	
  ITALIEN	
  
34	
  
VI	
  ANVÄNDER	
  FLERA	
  PLATTFORMAR	
  
35	
  
56%	
  AV	
  ALL	
  TRAFIK	
  UTGÖRS	
  AV	
  ROBOTAR	
  
36	
  
PÅ	
  INTERNET	
  VET	
  INGEN	
  ATT	
  DU	
  ÄR	
  EN	
  HUND	
  
VI	
  VET	
  INTE	
  HUR	
  MÅNGA	
  VI	
  NÅR	
  
37	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8	
  x	
  9	
  x	
  
B	
   ?	
  
RÄCKVIDD	
  
A	
   ?	
  
?	
  
?	
  
?	
   ?	
  ?	
  
FREKVENS	
  
38	
  
PRESTATION	
  HAR	
  ERSATT	
  RÄCKVIDD	
  
SÄLLANKÖPARE	
  HAR	
  LÅG	
  ROMI	
  
39	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVENS	
  
LÅG	
  ROMI	
  
VARUMÄRKE	
  A	
  
HÖG	
  ROMI	
  
OPTIMERING	
  LEDER	
  TILL	
  SUBOPTIMERING	
  
40	
  
1	
  x	
  
2	
  x	
  
3	
  x	
  
4	
  x	
  
5	
  x	
  
6	
  x	
  7	
  x	
  8	
  x	
  9	
  x	
  
KÖPFREKVENS	
  
LÅG	
  ROMI	
  HÖG	
  ROMI	
  
41	
  
ÖKAD	
  ROMI	
  SKER	
  PÅ	
  BEKOSTNAD	
  AV	
  ROI	
  
42	
  
VI	
  RISKERAR	
  JUST	
  NU	
  ATT	
  UTFÖRA	
  ÅDERLÅTNING	
  I	
  STOR	
  SKALA	
  
43	
  
VÄGARNA	
  ÄR	
  OFÖRENLIGA	
  MED	
  VARANDRA	
  
MASSMARKNADS-­‐	
  
FÖRING	
  
ATTRAHERA	
  KUNDER	
  
HÖG	
  AFFINITET	
  
ROMI	
  
LITET	
  SPILL	
  ÄR	
  ÖNSKVÄRT	
  
RELATIONSMARKNADS-­‐	
  
FÖRING	
  
BEHÅLLA	
  KUNDER	
  
HÖG	
  RÄCKVIDD	
  	
  
ROI	
  
SPILL	
  ÄR	
  ÖNSKVÄRT	
  
BUDGET	
  
MASS-­‐	
  
KOMMUNIKATION	
  
PERFORMANCE	
  	
  
MARKETING	
  
SOCIAL	
  MEDIA-­‐	
  	
  
MARKETING	
  
CRM	
  	
  
LOJALITETSPROGRAM	
  
UPPOFFRINGAR	
  ÄR	
  NÖDVÄNDIGA	
  
44	
  
“THE	
  ESSECE	
  OF	
  STRATEGY	
  IS	
  
SACRIFICE”	
  
DAVID	
  OGILVY	
  
45	
  
FREDRIK.HALLBERG@VIZEUM.COM	
  
@MEDIAMULLE	
  
+46-­‐702-­‐850378	
  

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Future of marketing av Fredrik Hallberg

 • 1. 1   FUTURE  OF  MARKETING?  
 • 2. 2   NU  ÄGER  EN  REVOLUTION  RUM  
 • 3. 3   KÖPARNA  BLIR  ALLTMER  DIGITALA  
 • 4. 4   VI  KAN  VARA  MER  TRÄFFSÄKRA  I  VÅR  KOMMUNIKATION  
 • 5. 5   VI  KAN  I  REALTID  MÄTA  OCH  OPTIMERA  VÅRA  INSATSER  
 • 6. 6   VI  KAN  ENGAGERA  KÖPARE  OCH  BYGGA  RELATIONER  
 • 7. VI  KAN  SKAPA  INNEHÅLL  SOM  KUNDERNA  SPRIDER  VIDARE   7  
 • 8. 8   DIGITAL  KOMMUNIKATION  BORDE  DÄRFÖR  VARA  MER  EFFEKTIV  
 • 10. Under  2010  övergav  Pepsi  Superbowl  och  skar  ner  på  tradiDonell  annonsering   med  mer  än  20  miljoner  USD.  Pengarna  investerades  I  stället  I  eK  socialt  CSR   program  som  kallades  Pepsi  Refresh  Project.  UOall:  80  miljoner  röster,  3,5   miljoner  fans  på  Facebook,  60  000  följare  på  TwiKer  och  10%  förlorad   marknadsandel  Dll  Coke  (ca  500  miljoner  USD)   PEPSI  REFRESH   10   Under  2010  övergav  Pepsi  Superbowl  och  skar   ner  på  tradiDonell  annonsering  med  mer  än  20   miljoner  USD.  Pengarna  investerades  i  stället  i  eK   socialt  CSR  program  som  kallades  Pepsi  Refresh   Project.     UOall:  80  miljoner  röster,  3,5  miljoner  fans  på   Facebook,  60  000  följare  på  TwiKer  och  10%   förlorad  marknadsandel  Dll  Coke  ca  500  miljoner   USD.  
 • 11. ”SOCIAL  MEDIA  MARKETING  IS  KILLING  BRANDS  SOFTLY”   11  
 • 14. BIG  DATA  (EST  1959)   14  
 • 15. 80%  HANDLAR  MINDRE  ÄN  ETT  PAR  GÅNGER  PER  ÅR   15  
 • 16. MARKNADER  HAR  MÅNGA  SÄLLANKÖPARE   16   POPULATION   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS  
 • 17. STORA  VARUMÄRKEN  ATTRAHERAR  MÅNGA  SÄLLANKÖPARE   17   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   VARUMÄRKE  B   VARUMÄRKE  A  
 • 18. TILLVÄXT  SKAPAS  AV  PENETRATION   18   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   VARUMÄRKE  B   VARUMÄRKE  A  
 • 19. PENETRATION  SKAPAS  GENOM  ATT  NÅ  ALLA   19   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   RÄCKVIDD   POPULATION   PENETRATION  
 • 20. TILLVÄXT  UPPNÅS  GENOM  ATT  FÅ  FLER  ATT  ÖVERVÄGA  DIG  OFTARE   20  
 • 21. MARKNADER  HAR  FÅ  ENGAGERADE  KÖPARE   21   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   POPULATION   KÖPARE  AV  KATEGORIN   ENGAGERADE  KÖPARE  
 • 22. DE  FLESTA  KONSUMENTER  ÄR  OENGAGERADE   22  
 • 23. FÅ  ENGAGERAR  SIG  I  VARUMÄRKEN   23  
 • 24. FÅ  ÄR  ENGAGERADE  I  VARUMÄRKEN   24  
 • 25. INTE  ENS  RIKTIGA  FANS  ÄR  SPECIELLT  ENGAGERADE   25   Post  per  fan   1.17   Post  per  fan   1.82  
 • 26. ORGANISKT  NÅR  BARA  MINORITETEN  ENGAGERADE  KÖPARE   26   POPULATION   1  x   2  x   8  x  9  x   KÖPFREKVENS   IMAGE   KUNSKAP   FANS 1%   KÖPARE  AV  KATEGORIN   ENGAGERADE  KÖPARE  
 • 27. ORGANISKT  HAR  BEGRÄNSAD  SPRIDNING   27   POPULATION   1  x   2  x   8  x  9  x   KÖPFREKVENS   10%   REKOMMENDERAR  
 • 28. ORGANISKT  SPRIDS  KORT   28   100   10   1   ANTAL  PERSONER   SPRIDNING   10   1   3  STEG   INTITIAL  RÄCKVIDD   SPRIDDA  STEG   TOTAL  RÄCKVIDD   100   3   111   1000   4   1111   10  000   5   11  111   100  000   6   111  111   1.000.000   7   1.111.111   INTITIAL  RÄCKVIDD   SPRIDDA  STEG   TOTAL  RÄCKVIDD   100   3   122   1000   4   1222   10  000   5   12222   100  000   6   122  222   1.000.000   7   1.222.222   10%   20%  
 • 29. SPRIDNING  I  STOR  SKALA  KRÄVER  RÄCKVIDD   29   GAGNAM  STYLE   HARLEM  SHAKE  
 • 30. OLD  SPICE:  12  MILJONER  USD  I  KÖPTA  MEDIER   30   Wieden+Kennedy:  TV,  BIO,  Online.  Kampanj  under  2  mån.  Investering  12  miljoner  USD  =  70  miljoner  kr.  10  miljoner  visningar  på  YouTube.  Försäljningen  ökade  med  80%  under  det  följande  kvartalet  .  Eger   6    månader  hade  försäljningen  ökat  med  mer  än  125%  jämfört  med  föregående  år.  
 • 31. MASSMEDIER  NÖDVÄNDIGA  FÖR  TILLVÄXT   31  
 • 32. SVENSKENS  MEDIEVANOR  9-­‐79:  DAGLIG  RÄCKVIDD   32   SOURCE::NORDICOM  2015   DAILY  REACH  (%)   0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   TV   RADIO   MORNING  PAPERS   SOCIAL  MEDIA   MAGAZINES   MUSIC  ONLINE   ONLINE  GAMING   ONLINE  VIDEO   EVENING  ONLINE   EVENING  PAPERS   WEBTV   MORNING  ONLINE   WEBRADIO   VIDEO  STREAMING  
 • 33. 33   PÅ  NÄTET  ÄR  SVERIGE  VARJE  MÅNAD  STÖRRE  ÄN  ITALIEN  
 • 34. 34   VI  ANVÄNDER  FLERA  PLATTFORMAR  
 • 35. 35   56%  AV  ALL  TRAFIK  UTGÖRS  AV  ROBOTAR  
 • 36. 36   PÅ  INTERNET  VET  INGEN  ATT  DU  ÄR  EN  HUND  
 • 37. VI  VET  INTE  HUR  MÅNGA  VI  NÅR   37   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   B   ?   RÄCKVIDD   A   ?   ?   ?   ?   ?  ?   FREKVENS  
 • 38. 38   PRESTATION  HAR  ERSATT  RÄCKVIDD  
 • 39. SÄLLANKÖPARE  HAR  LÅG  ROMI   39   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   LÅG  ROMI   VARUMÄRKE  A   HÖG  ROMI  
 • 40. OPTIMERING  LEDER  TILL  SUBOPTIMERING   40   1  x   2  x   3  x   4  x   5  x   6  x  7  x  8  x  9  x   KÖPFREKVENS   LÅG  ROMI  HÖG  ROMI  
 • 41. 41   ÖKAD  ROMI  SKER  PÅ  BEKOSTNAD  AV  ROI  
 • 42. 42   VI  RISKERAR  JUST  NU  ATT  UTFÖRA  ÅDERLÅTNING  I  STOR  SKALA  
 • 43. 43   VÄGARNA  ÄR  OFÖRENLIGA  MED  VARANDRA   MASSMARKNADS-­‐   FÖRING   ATTRAHERA  KUNDER   HÖG  AFFINITET   ROMI   LITET  SPILL  ÄR  ÖNSKVÄRT   RELATIONSMARKNADS-­‐   FÖRING   BEHÅLLA  KUNDER   HÖG  RÄCKVIDD     ROI   SPILL  ÄR  ÖNSKVÄRT   BUDGET   MASS-­‐   KOMMUNIKATION   PERFORMANCE     MARKETING   SOCIAL  MEDIA-­‐     MARKETING   CRM     LOJALITETSPROGRAM  
 • 44. UPPOFFRINGAR  ÄR  NÖDVÄNDIGA   44   “THE  ESSECE  OF  STRATEGY  IS   SACRIFICE”   DAVID  OGILVY  
 • 45. 45   FREDRIK.HALLBERG@VIZEUM.COM   @MEDIAMULLE   +46-­‐702-­‐850378