SlideShare a Scribd company logo
Současná architektura se klíčově podílí na produkci skleníkových plynů, globálních
změnách klimatu i na nerozumném využívání vzácných chemických surovin k
energetickému plýtvání. Při provozu a obsluze budov se totiž spotřebovává 38 až 46
procent světové spotřeby energií, a to jen proto, že spotřeba energie byla předmětem
zájmu doposud jen výjimečně.
Provoz budov byl doposud pokrýván z deformovaných nízkých cen neobnovitelných
zdrojů a nebyl proto chápán jako velký problém. Ze zdrojů blízkých Ministerstvu životního
prostředí zaznělo na jedné konferenci, že pokud by se odbouraly všechny zjevné i skryté
formy financování a dotace, které se nepromítají přímo do tvorby cen, blížila by se cena
elektrické energie z jaderných a úhelných elektráren výkupním cenám dotované
elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (fotovoltaiky a biomasy). To by
znamenalo, že tato energie by byla na nedeformovaném trhu konkurenceschopná a
nebylo by ji třeba dotovat, tedy vyrovnávat deformace trhu. Jak bychom se asi chovali v
prostředí, kde by kilowatthodina stála 13 Kč (0,5 eur) a nikoliv současné 3 až 4 Kč?
Existuje široká škála možností přizpůsobení, ovšem ke snížení zranitelnosti vůči změně
klimatu je zapotřebí rozsáhlejší adaptace, než jaká v současnosti probíhá.
Existují vysoká míra shody a významné důkazy, že všech hodnocených rozsahů
stabilizačních úrovní lze dosáhnout uplatněním souboru technologií dnes dostupných
nebo takových, u nichž se očekává, že se v nadcházejících desetiletích objeví na trhu.
Předpokladem je, že budou realizovány vhodné a efektivní pobídky zaměřené na jejich
vývoj, získávání, uplatňování a šíření a že budou odstraňovány příslušné překážky."

16 z 25
17 z 25
1. SNIŽTE POTŘEBU TEPLA NA VYTÁPĚNÍ NA MINIMUM
Nejdůležitější je kvalitní návrh a provedení obálky budovy obsahující efektivní konstrukční
řešení, použité izolace, okna, větrání s rekuperací tepla a další prvky. Návrh by měl uvažovat
se solárními a vnitřními zisky. Takto získáte dům s předpokladem na úsporu energie, nezávisle
na použitých technologiích a způsobu užívání.
2. ZVOLTE EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE
Volbou úsporných technologií pro vytápění, větrání přípravu teplé vody a případně i chlazení
(pro nebytové stavby) si zabezpečíte nízké provozní náklady a současně malou produkci
škodlivin. Výraznou úsporu může přinést i volba úsporných systémů osvětlení a domácích
spotřebičů.
3. POKRYJTE SPOTŘEBU ENERGIE OBNOVITELNÝMI ZDROJI
Obnovitelnými zdroji energie (fotovoltaika, kogenerace, větrná energie apod.) můžete pak
pokrýt veškerou spotřebu elektřiny. Snižuje se tím dopad provozu budovy a zvyšuje
energetická nezávislost decentralizací výroby energie.

22 z 100
Kvalitní návrh jako základ kvalitního a funkčního domu: právě v projektové fázi se
rozhoduje, jakou budoucí spotřebu bude dům mít, kolik bude stát a nakolik komfortní
bude bydlení v něm.
Propracovaný projekt s dořešenými detaily pro bezproblémovou výstavbu: dotažení
projektu do detailu umožní stavebním firmám přesnější ocenění, snadnější kontrolu a
stavbu bez zbytečných kompromisů
Čím dřív padne rozhodnutí, tím větší je potenciál úspor energie i nákladů.

23 z 100
24 z 100
• Nadmořská výška - s nárůstem nadmořské výšky o 100 m poklesne teplota vnějšího
vzduchu zhruba o 0,6 °C.
• Orientace pozemku ke světovým stranám
- ovlivňuje:
- míru přirozeného osvětlení
- stínění okolím a solární zisky (podílejí se cca 1/3 na pokrytí tep. ztrát)
- řešení vnitřních dispozic
- důležitý je především směr svahu, na jižně orientované svahy dopadá v zimě o 10 až
30% globálního slunečního záření více než na svahy severní. Solární zisky mohou
snižovat mlhy, zejména v podzimním období.

• Tvar terénu - teploty vzduchu jsou v údolích a na vrcholech kopců nižší než
v chráněných polohách a na jižních svazích. V údolních oblastech se mohou hlavně
v noci vytvářet tzv. jezera studeného vzduchu vlivem jeho klesání do nižších poloh.
Údolí a kotliny se oproti úbočím a svahům vyznačují výraznými denními teplotními
výkyvy.

25 z 121
Kvalitní návrh jako základ kvalitního a funkčního domu: právě v projektové fázi se
rozhoduje, jakou budoucí spotřebu bude dům mít, kolik bude stát a nakolik komfortní
bude bydlení v něm.
Propracovaný projekt s dořešenými detaily pro bezproblémovou výstavbu: dotažení
projektu do detailu umožní stavebním firmám přesnější ocenění, snadnější kontrolu a
stavbu bez zbytečných kompromisů
Čím dřív padne rozhodnutí, tím větší je potenciál úspor energie i nákladů.

26 z 100
Kvalitní návrh jako základ kvalitního a funkčního domu: právě v projektové fázi se
rozhoduje, jakou budoucí spotřebu bude dům mít, kolik bude stát a nakolik komfortní
bude bydlení v něm.
Propracovaný projekt s dořešenými detaily pro bezproblémovou výstavbu: dotažení
projektu do detailu umožní stavebním firmám přesnější ocenění, snadnější kontrolu a
stavbu bez zbytečných kompromisů
Čím dřív padne rozhodnutí, tím větší je potenciál úspor energie i nákladů.

27 z 100
U pasivních domů se již zónování neprojevuje na snižování tepelné ztráty budovy, ale spíš
na provozní fungování objektu. Vnitřní uspořádání místností se volí s ohledem na
teplotní režim, jeho regulaci, potřebnou míru denního osvětlení, funkční propojení, nebo
jiné požadavky, jako možnost výhledu, dispozice pozemku, apod.

28 z 100
29 z 100
30 z 121
31 z 100
32 z 100
33 z 100
34 z 60
35 z 100
36 z 100
37 z 100
38 z 100
39 z 60
Pro správnou funkci musí být systém nuceného větrání navržen i proveden
bezvadně. Doporučuje se rozdělení budovy na tři zóny – přívod vzduchu (obytné
místnosti), transport vzduchu (chodby, schodiště) a odtah odpadního vzduchu
(koupelna. WC, kuchyň).
Čerstvý vzduch je neustále přiváděn do obytných místností, a to přesně v
potřebném množství pro vysoký komfort a hygienu. Pro správnou funkci větrání je
odpadní vzduch odváděn z míst se vznikem znečištění – kuchyň, WC, aby
nedocházelo ke znehodnocení vzduchu v dalších prostorech. Oproti běžnému
větráni zde nevzniká průvan. Rychlosti proudění vzduchu jsou velmi malé - řádově
jen několik cm/s. Výměna vzduchu tedy probíhá prakticky necitelně a samozřejmě
neslyšně. Teplo, které se odvádí při větrání z domu, je však možné zpětně využít.
Tepelné ztráty řízeným větráním výrazně snižuje větrací jednotka se zpětným
ziskem tepla, ve které odváděný vzduch odevzdává své teplo vzduchu
přiváděnému. U pasivních domů je nutné použít rekuperační výměníky s
účinností minimálně 80%, ve kterých se přiváděný vzduch ohřívá na téměř
pokojovou teplotu.

40
41 z 60
42 z 60
43 z 60
Tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Jelikož člověk
při různých činnostech produkuje teplo, tak musí být zajištěn odvod člověkem
produkovaného tepla do prostoru tak, aby nedošlo k výraznému zvýšení teploty těla. Na
druhé straně odvod tepla nesmí být tak intenzívní, aby nedošlo k výraznému snížení
teploty těla. Člověk by tedy neměl cítit v daném prostředí ani pocit nepříjemného
chladu, ani nepříjemného tepla.
Kromě subjektivní tepelné pohody, která závisí na vlastnostech a stavu člověka, je i
objektivní „tepelná pohoda“, která je měřitelná a ovlivnitelná technickými prostředky a
patří k zásadní podmínce dosažení komfortu v obývacím prostoru člověka (=výška stropu
od chodidel k hlavě s určitým odstupem od okolních konstrukcí).

44 z 25
45 z 25
46 z 25
47 z 25
48 z 100
Kvalitní návrh jako základ kvalitního a funkčního domu: právě v projektové fázi se
rozhoduje, jakou budoucí spotřebu bude dům mít, kolik bude stát a nakolik komfortní
bude bydlení v něm.
Propracovaný projekt s dořešenými detaily pro bezproblémovou výstavbu: dotažení
projektu do detailu umožní stavebním firmám přesnější ocenění, snadnější kontrolu a
stavbu bez zbytečných kompromisů
Čím dřív padne rozhodnutí, tím větší je potenciál úspor energie i nákladů.

49 z 100
 Pasivní dům od A do Z - Ing. Jan Picpauer (Centrum pasivního domu)

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Pasivní dům od A do Z - Ing. Jan Picpauer (Centrum pasivního domu)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16. Současná architektura se klíčově podílí na produkci skleníkových plynů, globálních změnách klimatu i na nerozumném využívání vzácných chemických surovin k energetickému plýtvání. Při provozu a obsluze budov se totiž spotřebovává 38 až 46 procent světové spotřeby energií, a to jen proto, že spotřeba energie byla předmětem zájmu doposud jen výjimečně. Provoz budov byl doposud pokrýván z deformovaných nízkých cen neobnovitelných zdrojů a nebyl proto chápán jako velký problém. Ze zdrojů blízkých Ministerstvu životního prostředí zaznělo na jedné konferenci, že pokud by se odbouraly všechny zjevné i skryté formy financování a dotace, které se nepromítají přímo do tvorby cen, blížila by se cena elektrické energie z jaderných a úhelných elektráren výkupním cenám dotované elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (fotovoltaiky a biomasy). To by znamenalo, že tato energie by byla na nedeformovaném trhu konkurenceschopná a nebylo by ji třeba dotovat, tedy vyrovnávat deformace trhu. Jak bychom se asi chovali v prostředí, kde by kilowatthodina stála 13 Kč (0,5 eur) a nikoliv současné 3 až 4 Kč? Existuje široká škála možností přizpůsobení, ovšem ke snížení zranitelnosti vůči změně klimatu je zapotřebí rozsáhlejší adaptace, než jaká v současnosti probíhá. Existují vysoká míra shody a významné důkazy, že všech hodnocených rozsahů stabilizačních úrovní lze dosáhnout uplatněním souboru technologií dnes dostupných nebo takových, u nichž se očekává, že se v nadcházejících desetiletích objeví na trhu. Předpokladem je, že budou realizovány vhodné a efektivní pobídky zaměřené na jejich vývoj, získávání, uplatňování a šíření a že budou odstraňovány příslušné překážky." 16 z 25
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. 1. SNIŽTE POTŘEBU TEPLA NA VYTÁPĚNÍ NA MINIMUM Nejdůležitější je kvalitní návrh a provedení obálky budovy obsahující efektivní konstrukční řešení, použité izolace, okna, větrání s rekuperací tepla a další prvky. Návrh by měl uvažovat se solárními a vnitřními zisky. Takto získáte dům s předpokladem na úsporu energie, nezávisle na použitých technologiích a způsobu užívání. 2. ZVOLTE EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE Volbou úsporných technologií pro vytápění, větrání přípravu teplé vody a případně i chlazení (pro nebytové stavby) si zabezpečíte nízké provozní náklady a současně malou produkci škodlivin. Výraznou úsporu může přinést i volba úsporných systémů osvětlení a domácích spotřebičů. 3. POKRYJTE SPOTŘEBU ENERGIE OBNOVITELNÝMI ZDROJI Obnovitelnými zdroji energie (fotovoltaika, kogenerace, větrná energie apod.) můžete pak pokrýt veškerou spotřebu elektřiny. Snižuje se tím dopad provozu budovy a zvyšuje energetická nezávislost decentralizací výroby energie. 22 z 100
 • 23. Kvalitní návrh jako základ kvalitního a funkčního domu: právě v projektové fázi se rozhoduje, jakou budoucí spotřebu bude dům mít, kolik bude stát a nakolik komfortní bude bydlení v něm. Propracovaný projekt s dořešenými detaily pro bezproblémovou výstavbu: dotažení projektu do detailu umožní stavebním firmám přesnější ocenění, snadnější kontrolu a stavbu bez zbytečných kompromisů Čím dřív padne rozhodnutí, tím větší je potenciál úspor energie i nákladů. 23 z 100
 • 25. • Nadmořská výška - s nárůstem nadmořské výšky o 100 m poklesne teplota vnějšího vzduchu zhruba o 0,6 °C. • Orientace pozemku ke světovým stranám - ovlivňuje: - míru přirozeného osvětlení - stínění okolím a solární zisky (podílejí se cca 1/3 na pokrytí tep. ztrát) - řešení vnitřních dispozic - důležitý je především směr svahu, na jižně orientované svahy dopadá v zimě o 10 až 30% globálního slunečního záření více než na svahy severní. Solární zisky mohou snižovat mlhy, zejména v podzimním období. • Tvar terénu - teploty vzduchu jsou v údolích a na vrcholech kopců nižší než v chráněných polohách a na jižních svazích. V údolních oblastech se mohou hlavně v noci vytvářet tzv. jezera studeného vzduchu vlivem jeho klesání do nižších poloh. Údolí a kotliny se oproti úbočím a svahům vyznačují výraznými denními teplotními výkyvy. 25 z 121
 • 26. Kvalitní návrh jako základ kvalitního a funkčního domu: právě v projektové fázi se rozhoduje, jakou budoucí spotřebu bude dům mít, kolik bude stát a nakolik komfortní bude bydlení v něm. Propracovaný projekt s dořešenými detaily pro bezproblémovou výstavbu: dotažení projektu do detailu umožní stavebním firmám přesnější ocenění, snadnější kontrolu a stavbu bez zbytečných kompromisů Čím dřív padne rozhodnutí, tím větší je potenciál úspor energie i nákladů. 26 z 100
 • 27. Kvalitní návrh jako základ kvalitního a funkčního domu: právě v projektové fázi se rozhoduje, jakou budoucí spotřebu bude dům mít, kolik bude stát a nakolik komfortní bude bydlení v něm. Propracovaný projekt s dořešenými detaily pro bezproblémovou výstavbu: dotažení projektu do detailu umožní stavebním firmám přesnější ocenění, snadnější kontrolu a stavbu bez zbytečných kompromisů Čím dřív padne rozhodnutí, tím větší je potenciál úspor energie i nákladů. 27 z 100
 • 28. U pasivních domů se již zónování neprojevuje na snižování tepelné ztráty budovy, ale spíš na provozní fungování objektu. Vnitřní uspořádání místností se volí s ohledem na teplotní režim, jeho regulaci, potřebnou míru denního osvětlení, funkční propojení, nebo jiné požadavky, jako možnost výhledu, dispozice pozemku, apod. 28 z 100
 • 40. Pro správnou funkci musí být systém nuceného větrání navržen i proveden bezvadně. Doporučuje se rozdělení budovy na tři zóny – přívod vzduchu (obytné místnosti), transport vzduchu (chodby, schodiště) a odtah odpadního vzduchu (koupelna. WC, kuchyň). Čerstvý vzduch je neustále přiváděn do obytných místností, a to přesně v potřebném množství pro vysoký komfort a hygienu. Pro správnou funkci větrání je odpadní vzduch odváděn z míst se vznikem znečištění – kuchyň, WC, aby nedocházelo ke znehodnocení vzduchu v dalších prostorech. Oproti běžnému větráni zde nevzniká průvan. Rychlosti proudění vzduchu jsou velmi malé - řádově jen několik cm/s. Výměna vzduchu tedy probíhá prakticky necitelně a samozřejmě neslyšně. Teplo, které se odvádí při větrání z domu, je však možné zpětně využít. Tepelné ztráty řízeným větráním výrazně snižuje větrací jednotka se zpětným ziskem tepla, ve které odváděný vzduch odevzdává své teplo vzduchu přiváděnému. U pasivních domů je nutné použít rekuperační výměníky s účinností minimálně 80%, ve kterých se přiváděný vzduch ohřívá na téměř pokojovou teplotu. 40
 • 44. Tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Jelikož člověk při různých činnostech produkuje teplo, tak musí být zajištěn odvod člověkem produkovaného tepla do prostoru tak, aby nedošlo k výraznému zvýšení teploty těla. Na druhé straně odvod tepla nesmí být tak intenzívní, aby nedošlo k výraznému snížení teploty těla. Člověk by tedy neměl cítit v daném prostředí ani pocit nepříjemného chladu, ani nepříjemného tepla. Kromě subjektivní tepelné pohody, která závisí na vlastnostech a stavu člověka, je i objektivní „tepelná pohoda“, která je měřitelná a ovlivnitelná technickými prostředky a patří k zásadní podmínce dosažení komfortu v obývacím prostoru člověka (=výška stropu od chodidel k hlavě s určitým odstupem od okolních konstrukcí). 44 z 25
 • 49. Kvalitní návrh jako základ kvalitního a funkčního domu: právě v projektové fázi se rozhoduje, jakou budoucí spotřebu bude dům mít, kolik bude stát a nakolik komfortní bude bydlení v něm. Propracovaný projekt s dořešenými detaily pro bezproblémovou výstavbu: dotažení projektu do detailu umožní stavebním firmám přesnější ocenění, snadnější kontrolu a stavbu bez zbytečných kompromisů Čím dřív padne rozhodnutí, tím větší je potenciál úspor energie i nákladů. 49 z 100