SlideShare a Scribd company logo
7000 Битола, Партизанска Б.Б.  Тел. (047)258-707, 258-064 Факс (047) 258-065
www.gorginaumov.edu.mk
Жиро сметка :  Приходно конто : Програма : Даночен број : ЕМБС Шифра на дејноста : Регистарски број : E-mail: 703010475878710 723013 Н 2 4002960129650 4011660 120122 4802000929 [email_address]
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ  Техничар за компјутерско управување Машински техничар / Машинско енергетски техничар Автотехничар  - мехатроничар / Воздух опловен тех ничар Авто механичар Машински механичар / Електромеханичар Електроинсталатер и монтер / Металостругар Електротехничар за компјутерска техника и автоматика Електротехничар за електроника и телекомуникации Електротехничар енергетичар а од оваа или другата година ќе има и поатрактивни профили ПРОВЕРЕТЕ ДОБРО НИ ДОЈДОВТЕ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАСТАВАТА ПРЕДПЛАДНЕ ПОПЛАДНЕ 1 0 7:15 08:00 1 13:30 14:15 2 08:05 08:50 2 14:20 15:05 3 09:10 09:55 3 15:25 16:10 4 10:00 10:45 4 16:15 17:00 5 10:50 11:35 5 17:05 17:50 6 11:40 12:25 6 17:55 18:40 7 12:30 13:15 7 18:45 19: 15
 
ИНИЦИЈАТИВА НА МЛАДИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ СОТУ “ ЃОРЃИ НАУМОВ ”  ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДОТ ОД СЕКАКОВ ВИД НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕКРОЛОЗИ, МАНИФЕСТАЦИИ, ОГЛАСИ, СООПШТЕНИЈА И ДРУГИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛИ КОИ СЕ ЗАЛЕПЕНИ НАДВОР ОД ДОЗВОЛЕНИТЕ МЕСТА ЗА ЧИСТА И УБАВА БИТОЛА
 
ДА ЧУВАМЕ, А НЕ ДА УНИШТУВАМЕ ЗА ВАНДАЛИЗМОТ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ПРИЈАВИ ВАНДАЛИЗАМ ИЛИ НАМЕРНО ПРЕДИЗВИКАНА ШТЕТА
НЕ ЗАТВОРАЈТЕ ГИ ОЧИТЕ ПРЕД ГРДИТЕ НЕШТА ПОКАЖЕТЕ НА НИВ СО ПРСТ Оној што намерно предизвикува штета е против  ТЕБЕ  и незаслужува да го сокриваш бидејќи  ТИ  не си како него! СТОП ЗА ВАНДАЛИЗМОТ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
Кабинетот по пракса по електроника СТОП  ЗА ВАНДАЛИЗМОТ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ Хидрантите во училиштето Новите чешми во машкото WC Држачот на камерата кај кабинет 29 Вратата на кабинет 19 Повеќе од 50 глувчиња
ПРИЈАВИ НАМЕРНО ПРЕДИЗВИКАНА ШТЕТА РЕЧИ МУ НЕ  НА ВАНДАЛИЗМОТ ПОКАЖИ ГО ОНОЈ ШТО ТИ ГО ОДЗЕМА ТОА ПРАВО ТИ имаш право на СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

More Related Content

More from Ilche Acevski (15)

Tim10
Tim10Tim10
Tim10
 
Tim9
Tim9Tim9
Tim9
 
Tim8
Tim8Tim8
Tim8
 
Tim7
Tim7Tim7
Tim7
 
Tim5
Tim5Tim5
Tim5
 
Tim4
Tim4Tim4
Tim4
 
Tim3
Tim3Tim3
Tim3
 
Tim2
Tim2Tim2
Tim2
 
Tim6
Tim6Tim6
Tim6
 
Tim12
Tim12Tim12
Tim12
 
Tim1
Tim1Tim1
Tim1
 
Kabli
KabliKabli
Kabli
 
DSprezentacija
DSprezentacijaDSprezentacija
DSprezentacija
 
Voved Mrezi
Voved MreziVoved Mrezi
Voved Mrezi
 
Sotu Gorgi Naumov Otvoren den
Sotu Gorgi Naumov Otvoren denSotu Gorgi Naumov Otvoren den
Sotu Gorgi Naumov Otvoren den
 

Dobro ni dojdovte

 • 1. 7000 Битола, Партизанска Б.Б. Тел. (047)258-707, 258-064 Факс (047) 258-065
 • 3. Жиро сметка : Приходно конто : Програма : Даночен број : ЕМБС Шифра на дејноста : Регистарски број : E-mail: 703010475878710 723013 Н 2 4002960129650 4011660 120122 4802000929 [email_address]
 • 5. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ Техничар за компјутерско управување Машински техничар / Машинско енергетски техничар Автотехничар - мехатроничар / Воздух опловен тех ничар Авто механичар Машински механичар / Електромеханичар Електроинсталатер и монтер / Металостругар Електротехничар за компјутерска техника и автоматика Електротехничар за електроника и телекомуникации Електротехничар енергетичар а од оваа или другата година ќе има и поатрактивни профили ПРОВЕРЕТЕ ДОБРО НИ ДОЈДОВТЕ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
 • 6. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАСТАВАТА ПРЕДПЛАДНЕ ПОПЛАДНЕ 1 0 7:15 08:00 1 13:30 14:15 2 08:05 08:50 2 14:20 15:05 3 09:10 09:55 3 15:25 16:10 4 10:00 10:45 4 16:15 17:00 5 10:50 11:35 5 17:05 17:50 6 11:40 12:25 6 17:55 18:40 7 12:30 13:15 7 18:45 19: 15
 • 7.  
 • 8. ИНИЦИЈАТИВА НА МЛАДИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ СОТУ “ ЃОРЃИ НАУМОВ ” ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДОТ ОД СЕКАКОВ ВИД НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕКРОЛОЗИ, МАНИФЕСТАЦИИ, ОГЛАСИ, СООПШТЕНИЈА И ДРУГИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛИ КОИ СЕ ЗАЛЕПЕНИ НАДВОР ОД ДОЗВОЛЕНИТЕ МЕСТА ЗА ЧИСТА И УБАВА БИТОЛА
 • 9.  
 • 10. ДА ЧУВАМЕ, А НЕ ДА УНИШТУВАМЕ ЗА ВАНДАЛИЗМОТ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ПРИЈАВИ ВАНДАЛИЗАМ ИЛИ НАМЕРНО ПРЕДИЗВИКАНА ШТЕТА
 • 11. НЕ ЗАТВОРАЈТЕ ГИ ОЧИТЕ ПРЕД ГРДИТЕ НЕШТА ПОКАЖЕТЕ НА НИВ СО ПРСТ Оној што намерно предизвикува штета е против ТЕБЕ и незаслужува да го сокриваш бидејќи ТИ не си како него! СТОП ЗА ВАНДАЛИЗМОТ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
 • 12. Кабинетот по пракса по електроника СТОП ЗА ВАНДАЛИЗМОТ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ Хидрантите во училиштето Новите чешми во машкото WC Држачот на камерата кај кабинет 29 Вратата на кабинет 19 Повеќе од 50 глувчиња
 • 13. ПРИЈАВИ НАМЕРНО ПРЕДИЗВИКАНА ШТЕТА РЕЧИ МУ НЕ НА ВАНДАЛИЗМОТ ПОКАЖИ ГО ОНОЈ ШТО ТИ ГО ОДЗЕМА ТОА ПРАВО ТИ имаш право на СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ