SlideShare a Scribd company logo
а
Секој сон може да стане реалност , ако знаеш што сакаш а
...Но знај... а
Во техничките науки е ИДНИНАТА а
Особености на училиштето: Современа кабинетска настава Современи наставни методи и форми Преквалификации, доквалификации и усовршување на кадри Производни активности Учество во проектни активности а
Образовна структура 1: завршено основно образование машинска струка електротехничка струка тригодишно времетраење четиригодишно  времетраење Пост средно –специјалистичко образование а
Уписи за прва година во учебната 2011/2012 Машинска струка Четиригодишно образование Машински техничар (45мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.) Автотехничар/мехатроничар (45мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.) а Тригодишно образование Техничар за компјутерско управување (45мин. Поени,34 уч. 1 пар.) Машински механичар (30мин. Поени, 24 уч. 1 пар.) Металостругар (30мин. Поени,17 уч 1/2 пар.) Машински енергетски техничар (45мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.) Машински воздухопловен техничар (45мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.)
четиригодишно образование: Уписи за прва година во учебната 2011/2012 Електротехничар за компјутерска техника и автоматика (60мин. Поени,120 уч. 3 пар.) а тригодишно образование: Електротехничар за електроника и телекомуникации (55мин. Поени, 34 уч. 1 пар.) Електротехничка струка Електротехничар-енергетичар (50мин. Поени, 34 уч. 1 пар.) Електромеханичар (30мин. Поени,24 уч. 1 пар.) Електроинсталатер и монтер (30мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.)
Машински воздухопловен техничар Теорија на летање Воздухопловни конструкции Воздухопловни инструменти Воздухопловни мотори Воздухопловни системи Радио и навигациони уреди Информатика , AUTO CAD Компјутерско моделирање а
Computer numerically controlled Машински техничар за автоматско управување и програмирање а
Компјутерско моделирање Компјутеризирано производство Програмабилни логички контролери ( PLC ) Технологија на NUMA Автоматско управување и програмирање на  CNC Информатика , AUTO CAD , роботика, интернет а
а
Машинско-енергетски  техничар Хидропневматска техника Термотехника Мерење во енергетиката Гасна техника Практична настава Информатика , AUTO CAD , обука за програмирање во CNC а
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика Основи на мерењата и логички кола Програмирање , Автоматика , Дигитални системи Практична настава Мултимедија  Процесно управување Програмабилни логички кола ( PLC ) WEB дизајн, WEB програмирање, 3Д Графика, Компјутерски мрежи а
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика а
Електротехничар за електроника и телекомуникации Аналогна електроника Основи на мерења на логички кола Телекомуникации Дигитална електроника и микропроцесори Електронски склопови и уреди Телекомуникациски склопови и уреди Информатика, интернет софтверски пакети PIC и Микроконтролери  а
Електротехничар, енергетичар Електрични мерења Осветлување и инсталации Електрични машини и погони Електрични мрежи Електроенергетски постројки Електрични апарати и уреди , Автоматика Програмабилни логички контролери PLC Информатика, интернет софтверски пакети а
а
Машински механичар а
а Автомеханичар
а
Електромеханичар а
а А сега поуживајте и во други слики од нашето училиште
Спортската сала  а
а
Спортската сала е обновена со алпинистички ѕид а
Училишен проект изработен од страна на машинските струки  а
а
а
а
а
Училишната библиотека а
Design by PEPI Ново опремените училници а
а
ИНФО: Средно општинско техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ - Битола Партизанска ББ 7000 Битола 389 (0) 47 258- 707 ; 389 (0) 47 258-064  факс: 389 47 258-06 5 www.gorginaumov.edu.mk [email_address]  а
а

More Related Content

More from Ilche Acevski (17)

Vidac video suite Manual
Vidac video suite ManualVidac video suite Manual
Vidac video suite Manual
 
Tim11
Tim11Tim11
Tim11
 
Tim10
Tim10Tim10
Tim10
 
Tim9
Tim9Tim9
Tim9
 
Tim8
Tim8Tim8
Tim8
 
Tim7
Tim7Tim7
Tim7
 
Tim5
Tim5Tim5
Tim5
 
Tim4
Tim4Tim4
Tim4
 
Tim3
Tim3Tim3
Tim3
 
Tim2
Tim2Tim2
Tim2
 
Tim6
Tim6Tim6
Tim6
 
Tim12
Tim12Tim12
Tim12
 
Tim1
Tim1Tim1
Tim1
 
Kabli
KabliKabli
Kabli
 
DSprezentacija
DSprezentacijaDSprezentacija
DSprezentacija
 
Voved Mrezi
Voved MreziVoved Mrezi
Voved Mrezi
 
Dobro ni dojdovte
Dobro ni dojdovteDobro ni dojdovte
Dobro ni dojdovte
 

Sotu Gorgi Naumov Otvoren den

 • 1. а
 • 2. Секој сон може да стане реалност , ако знаеш што сакаш а
 • 4. Во техничките науки е ИДНИНАТА а
 • 5. Особености на училиштето: Современа кабинетска настава Современи наставни методи и форми Преквалификации, доквалификации и усовршување на кадри Производни активности Учество во проектни активности а
 • 6. Образовна структура 1: завршено основно образование машинска струка електротехничка струка тригодишно времетраење четиригодишно времетраење Пост средно –специјалистичко образование а
 • 7. Уписи за прва година во учебната 2011/2012 Машинска струка Четиригодишно образование Машински техничар (45мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.) Автотехничар/мехатроничар (45мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.) а Тригодишно образование Техничар за компјутерско управување (45мин. Поени,34 уч. 1 пар.) Машински механичар (30мин. Поени, 24 уч. 1 пар.) Металостругар (30мин. Поени,17 уч 1/2 пар.) Машински енергетски техничар (45мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.) Машински воздухопловен техничар (45мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.)
 • 8. четиригодишно образование: Уписи за прва година во учебната 2011/2012 Електротехничар за компјутерска техника и автоматика (60мин. Поени,120 уч. 3 пар.) а тригодишно образование: Електротехничар за електроника и телекомуникации (55мин. Поени, 34 уч. 1 пар.) Електротехничка струка Електротехничар-енергетичар (50мин. Поени, 34 уч. 1 пар.) Електромеханичар (30мин. Поени,24 уч. 1 пар.) Електроинсталатер и монтер (30мин. Поени,17 уч. 1/2 пар.)
 • 9. Машински воздухопловен техничар Теорија на летање Воздухопловни конструкции Воздухопловни инструменти Воздухопловни мотори Воздухопловни системи Радио и навигациони уреди Информатика , AUTO CAD Компјутерско моделирање а
 • 10. Computer numerically controlled Машински техничар за автоматско управување и програмирање а
 • 11. Компјутерско моделирање Компјутеризирано производство Програмабилни логички контролери ( PLC ) Технологија на NUMA Автоматско управување и програмирање на CNC Информатика , AUTO CAD , роботика, интернет а
 • 12. а
 • 13. Машинско-енергетски техничар Хидропневматска техника Термотехника Мерење во енергетиката Гасна техника Практична настава Информатика , AUTO CAD , обука за програмирање во CNC а
 • 14. Електротехничар за компјутерска техника и автоматика Основи на мерењата и логички кола Програмирање , Автоматика , Дигитални системи Практична настава Мултимедија Процесно управување Програмабилни логички кола ( PLC ) WEB дизајн, WEB програмирање, 3Д Графика, Компјутерски мрежи а
 • 15. Електротехничар за компјутерска техника и автоматика а
 • 16. Електротехничар за електроника и телекомуникации Аналогна електроника Основи на мерења на логички кола Телекомуникации Дигитална електроника и микропроцесори Електронски склопови и уреди Телекомуникациски склопови и уреди Информатика, интернет софтверски пакети PIC и Микроконтролери а
 • 17. Електротехничар, енергетичар Електрични мерења Осветлување и инсталации Електрични машини и погони Електрични мрежи Електроенергетски постројки Електрични апарати и уреди , Автоматика Програмабилни логички контролери PLC Информатика, интернет софтверски пакети а
 • 18. а
 • 21. а
 • 23. а А сега поуживајте и во други слики од нашето училиште
 • 25. а
 • 26. Спортската сала е обновена со алпинистички ѕид а
 • 27. Училишен проект изработен од страна на машинските струки а
 • 28. а
 • 29. а
 • 30. а
 • 31. а
 • 33. Design by PEPI Ново опремените училници а
 • 34. а
 • 35. ИНФО: Средно општинско техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ - Битола Партизанска ББ 7000 Битола 389 (0) 47 258- 707 ; 389 (0) 47 258-064 факс: 389 47 258-06 5 www.gorginaumov.edu.mk [email_address] а
 • 36. а