SlideShare a Scribd company logo
1
Дасгал 1.
Дараах мэдээлэлүүдээр 6 слайд бүхий илтгэл бэлтгэ.
1-р слайд: Нүүр хуудас
– TITLE SLIDE хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ
СУРГУУЛЬ
– CLICK TO ADD SUBTITLE: Анагаахын физик мэдээлэл зүйн тэнхим
2-р слайд:
– TITLE and TEXt хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: ТАНИЛЦУУЛАГА,
– CLICK TO ADD TEXT: Танилцуулгыг бич. Үүнд:
АУДэС-д Анагаахын физик, биофизикийн сургалтыг 1974 он хvртэл
МУИС-ийн Ерөнхий физик ба Биофизикийн тэнхимvvд хариуцан
явуулж байв. 1974 онд АУДэС-ийн мэргэжлийн 2 багш, сургалтын
лабораторын 4 өрөөтэйгөөр өөрийн сургууль дээр сургалтыг явуулж
эхэлснээр тус тэнхимийн суурь тавигджээ.
3-р слайд:
– TWO CONTENT: Text хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА,
– CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад тэнхмүүдийн тухай бич.
1. Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологич мэргэжлийн
чиглэлээр бакалаврын сургалт явуулж байна.
2. 2003 оноос эхлэн “MEDSTUDNET CLUB”-т Эрүүл мэндийн
мэдээллийн технологич мэргэжлийн салбарын оюутнууд
ажиллаж байна.
4-р слайд:
– TITLE, TEXT AND CLIP ART хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: МИНИЙ ТУХАЙ,
– CLICK TO ADD TEXT: Өөрийнхөө , мэргэжилийнхээ тухай бич
– ADD CLIP ART: CLIP ART сангаас бэлэн зураг оруул. Эсвэл өөрийн
бэлдсэн зургийн файлыг сонгож өгч болно.
5-р слайд:
TWO CONTENT: хэлбэрээр сонгож
CLICK TO ADD TITLE: Сургалт
CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад тэнхмүүдийн тухай бич.
1. График оруул
2. Диаграм оруул
6-р слайд:
– TITLE ONLY хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
гэж бичээд хуудасны голд зөөж байрлуул.
Слайд бүрд тохирох хөдөлгөөнийг хий. Мөн DESIGN-THEMES дизайныг
сонгож өнгийг өөрчилж слайд солигдох хөдөлгөөнд дуу оруул.
2
Slide 1:
DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES, EXCITING >
BOUNCE
Slide 2:
Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EMPHASIS > SPIN
Bullet 1: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE > FLY IN
- DIRECTION: FROM TOP-LEFT
Slide 3:
Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EXIT > MORE EFFECTS...
нээгдэх ADD EXIT EFFECT харилцах цонхны SUBTLE хэсгийн FADED SWIVEL
хэрэглүүр сонго.
COLUMN 1: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EMPHASIS > SPIN
COLUMN 2: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE >STRIPS
Slide 4:
Гарчиг: SLIDE DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES,
SUBTLE > FADED WIPE
CLIP ART: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > MOTION PATHS >OCTAGON
Өөрийнхөө тухай текстийг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE
> FLY IN
- DIRECTION: FROM LEFT
Slide5
Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EXIT > MORE EFFECTS...
нээгдэх ADD EXIT EFFECT харилцах цонхны SUBTLE хэсгийн FADED SWIVEL
хэрэглүүр сонго.
Column 1 буюу график : CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE >
FLY IN
- DIRECTION: FROM BOTTOM-LEFT
COLUMN 2: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE >STRIPS
Slide 6:
SLIDE DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES, EXCITING >
CREDITS.
Дасгал 2.
Дараах слайдуудаар илтгэл бэлтгэ.
• 1-р слайд: Нүүр хуудас
– Title slide хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: Байгууллагын нэр,
– CLICK TO ADD SUBTITLE: ......овогтой ...
• 2-р слайд:
– TITLE AND TEXT хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: ТАНИЛЦУУЛАГА,
3
– CLICK TO ADD TEXT: Сургууль болон байгууллагынхаа танилцуулгыг
бич.
• 3-р слайд:
– TITLE AND 2-COLUMNS Text хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: Албаны ТАНИЛЦУУЛГА,
– CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад албануудынхаа тухай бич.
 4-р слайд:
– TITLE, TEXT AND CLIP Art хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: МИНИЙ МӨРӨӨДӨЛ,
– CLICK TO ADD TEXT: Өөрийнхөө мэргэжилийн тухай бич.
– ADD CLIP ART: CLIP ART сангаас бэлэн зураг оруул. Эсвэл өөрийн
бэлдсэн зургийн файлыг сонгож өгч болно.Үүнийг хөдөлгөөнд оруул
 5-р слайд
EXCEL-ийн 19-р дасгалыг ашиглан график байгуулж хөдөлгөөн оруул.
• 6-р слайд:
– TITLE ONLY хэлбэр сонгож,
– CLICK TO ADD TITLE: АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
гэж бичээд хуудасны голд зөөж байрлуул.

More Related Content

More from Akhyt

ЛЕКЦ №2.pdf
ЛЕКЦ №2.pdfЛЕКЦ №2.pdf
ЛЕКЦ №2.pdf
Akhyt
 
СЕМИНАР №6.pdf
СЕМИНАР №6.pdfСЕМИНАР №6.pdf
СЕМИНАР №6.pdf
Akhyt
 
СЕМИНАР №7.pdf
СЕМИНАР №7.pdfСЕМИНАР №7.pdf
СЕМИНАР №7.pdf
Akhyt
 
ЛЕКЦ №4.pdf
ЛЕКЦ №4.pdfЛЕКЦ №4.pdf
ЛЕКЦ №4.pdf
Akhyt
 
СЕМИНАР №2.pdf
СЕМИНАР №2.pdfСЕМИНАР №2.pdf
СЕМИНАР №2.pdf
Akhyt
 
ЛЕКЦ №1.pdf
ЛЕКЦ №1.pdfЛЕКЦ №1.pdf
ЛЕКЦ №1.pdf
Akhyt
 
СЕМИНАР №1.pdf
СЕМИНАР №1.pdfСЕМИНАР №1.pdf
СЕМИНАР №1.pdf
Akhyt
 
ЛЕКЦ №3.pdf
ЛЕКЦ №3.pdfЛЕКЦ №3.pdf
ЛЕКЦ №3.pdf
Akhyt
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №3.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №3.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №3.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №3.pdf
Akhyt
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
Akhyt
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
Akhyt
 
СЕМИНАР №4.pdf
СЕМИНАР №4.pdfСЕМИНАР №4.pdf
СЕМИНАР №4.pdf
Akhyt
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
Akhyt
 
Day 1
Day 1Day 1
Day 1
Akhyt
 
Indesign -surah_bichig__
Indesign  -surah_bichig__Indesign  -surah_bichig__
Indesign -surah_bichig__
Akhyt
 
Articulate quizmaker
Articulate quizmakerArticulate quizmaker
Articulate quizmaker
Akhyt
 
Internet
InternetInternet
Internet
Akhyt
 
Day 4
Day 4Day 4
Day 4
Akhyt
 
Microsoft access 2007
Microsoft access 2007Microsoft access 2007
Microsoft access 2007
Akhyt
 
Day2
Day2Day2
Day2
Akhyt
 

More from Akhyt (20)

ЛЕКЦ №2.pdf
ЛЕКЦ №2.pdfЛЕКЦ №2.pdf
ЛЕКЦ №2.pdf
 
СЕМИНАР №6.pdf
СЕМИНАР №6.pdfСЕМИНАР №6.pdf
СЕМИНАР №6.pdf
 
СЕМИНАР №7.pdf
СЕМИНАР №7.pdfСЕМИНАР №7.pdf
СЕМИНАР №7.pdf
 
ЛЕКЦ №4.pdf
ЛЕКЦ №4.pdfЛЕКЦ №4.pdf
ЛЕКЦ №4.pdf
 
СЕМИНАР №2.pdf
СЕМИНАР №2.pdfСЕМИНАР №2.pdf
СЕМИНАР №2.pdf
 
ЛЕКЦ №1.pdf
ЛЕКЦ №1.pdfЛЕКЦ №1.pdf
ЛЕКЦ №1.pdf
 
СЕМИНАР №1.pdf
СЕМИНАР №1.pdfСЕМИНАР №1.pdf
СЕМИНАР №1.pdf
 
ЛЕКЦ №3.pdf
ЛЕКЦ №3.pdfЛЕКЦ №3.pdf
ЛЕКЦ №3.pdf
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №3.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №3.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №3.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №3.pdf
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №4.pdf
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №2.pdf
 
СЕМИНАР №4.pdf
СЕМИНАР №4.pdfСЕМИНАР №4.pdf
СЕМИНАР №4.pdf
 
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdfБИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
 
Day 1
Day 1Day 1
Day 1
 
Indesign -surah_bichig__
Indesign  -surah_bichig__Indesign  -surah_bichig__
Indesign -surah_bichig__
 
Articulate quizmaker
Articulate quizmakerArticulate quizmaker
Articulate quizmaker
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Day 4
Day 4Day 4
Day 4
 
Microsoft access 2007
Microsoft access 2007Microsoft access 2007
Microsoft access 2007
 
Day2
Day2Day2
Day2
 

Day 3

  • 1. 1 Дасгал 1. Дараах мэдээлэлүүдээр 6 слайд бүхий илтгэл бэлтгэ. 1-р слайд: Нүүр хуудас – TITLE SLIDE хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ – CLICK TO ADD SUBTITLE: Анагаахын физик мэдээлэл зүйн тэнхим 2-р слайд: – TITLE and TEXt хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: ТАНИЛЦУУЛАГА, – CLICK TO ADD TEXT: Танилцуулгыг бич. Үүнд: АУДэС-д Анагаахын физик, биофизикийн сургалтыг 1974 он хvртэл МУИС-ийн Ерөнхий физик ба Биофизикийн тэнхимvvд хариуцан явуулж байв. 1974 онд АУДэС-ийн мэргэжлийн 2 багш, сургалтын лабораторын 4 өрөөтэйгөөр өөрийн сургууль дээр сургалтыг явуулж эхэлснээр тус тэнхимийн суурь тавигджээ. 3-р слайд: – TWO CONTENT: Text хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА, – CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад тэнхмүүдийн тухай бич. 1. Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологич мэргэжлийн чиглэлээр бакалаврын сургалт явуулж байна. 2. 2003 оноос эхлэн “MEDSTUDNET CLUB”-т Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологич мэргэжлийн салбарын оюутнууд ажиллаж байна. 4-р слайд: – TITLE, TEXT AND CLIP ART хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: МИНИЙ ТУХАЙ, – CLICK TO ADD TEXT: Өөрийнхөө , мэргэжилийнхээ тухай бич – ADD CLIP ART: CLIP ART сангаас бэлэн зураг оруул. Эсвэл өөрийн бэлдсэн зургийн файлыг сонгож өгч болно. 5-р слайд: TWO CONTENT: хэлбэрээр сонгож CLICK TO ADD TITLE: Сургалт CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад тэнхмүүдийн тухай бич. 1. График оруул 2. Диаграм оруул 6-р слайд: – TITLE ONLY хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА гэж бичээд хуудасны голд зөөж байрлуул. Слайд бүрд тохирох хөдөлгөөнийг хий. Мөн DESIGN-THEMES дизайныг сонгож өнгийг өөрчилж слайд солигдох хөдөлгөөнд дуу оруул.
  • 2. 2 Slide 1: DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES, EXCITING > BOUNCE Slide 2: Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EMPHASIS > SPIN Bullet 1: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE > FLY IN - DIRECTION: FROM TOP-LEFT Slide 3: Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EXIT > MORE EFFECTS... нээгдэх ADD EXIT EFFECT харилцах цонхны SUBTLE хэсгийн FADED SWIVEL хэрэглүүр сонго. COLUMN 1: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EMPHASIS > SPIN COLUMN 2: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE >STRIPS Slide 4: Гарчиг: SLIDE DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES, SUBTLE > FADED WIPE CLIP ART: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > MOTION PATHS >OCTAGON Өөрийнхөө тухай текстийг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE > FLY IN - DIRECTION: FROM LEFT Slide5 Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EXIT > MORE EFFECTS... нээгдэх ADD EXIT EFFECT харилцах цонхны SUBTLE хэсгийн FADED SWIVEL хэрэглүүр сонго. Column 1 буюу график : CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE > FLY IN - DIRECTION: FROM BOTTOM-LEFT COLUMN 2: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE >STRIPS Slide 6: SLIDE DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES, EXCITING > CREDITS. Дасгал 2. Дараах слайдуудаар илтгэл бэлтгэ. • 1-р слайд: Нүүр хуудас – Title slide хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: Байгууллагын нэр, – CLICK TO ADD SUBTITLE: ......овогтой ... • 2-р слайд: – TITLE AND TEXT хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: ТАНИЛЦУУЛАГА,
  • 3. 3 – CLICK TO ADD TEXT: Сургууль болон байгууллагынхаа танилцуулгыг бич. • 3-р слайд: – TITLE AND 2-COLUMNS Text хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: Албаны ТАНИЛЦУУЛГА, – CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад албануудынхаа тухай бич.  4-р слайд: – TITLE, TEXT AND CLIP Art хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: МИНИЙ МӨРӨӨДӨЛ, – CLICK TO ADD TEXT: Өөрийнхөө мэргэжилийн тухай бич. – ADD CLIP ART: CLIP ART сангаас бэлэн зураг оруул. Эсвэл өөрийн бэлдсэн зургийн файлыг сонгож өгч болно.Үүнийг хөдөлгөөнд оруул  5-р слайд EXCEL-ийн 19-р дасгалыг ашиглан график байгуулж хөдөлгөөн оруул. • 6-р слайд: – TITLE ONLY хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА гэж бичээд хуудасны голд зөөж байрлуул.