SlideShare a Scribd company logo
Čistý kód
alebo
ako nevariť objektové špagety
Čo je to čistý kód?
Ideal learning curve
tim
knowledg
e
Real learning curve
Čo je to čistý kód?
Čo je to čistý kód?
Čo je to čistý kód?
Rovnaká
● rýchlosť vývoja
● kvalita
● bugovosť (nebugovosť)
● spokojnosť zadávateľa
● radosť programátora
Ako pri na začiatku vývoja
Viem písať čistý kód ?
JASNE :)
Varené žaby
Rozbité okná
Ako sa dostať dole?
I don't know how
Prečo ne - písať čistý kód
● veď to funguje
● ale ja to predsa viem prečítať
● toto je kratšie / menej kódu
● ale toto je rýchlejšie
● nestíham !!!
● vštci sú LAMERI len ja som KÓDER
Deadlines
● časový stress != bordel v kóde
● provizórium sa stáva permanentné riešenie
Čo je náš cieľ
● ZNÍŽIŤ WTF FAKTOR
● pochopiť zmysel kód
● orientovať sa v toku behu programu
● zmysluplne debugovať
● neodkladne zaznamenať a lokalizovať chybu
● riadiť error handling dev / production
● obmedziť ukladaniu nekonzistentných dát
● jednoduché pridávanie funkcionality
Ako to dosiahnuť?
"Vidím ďalej ako ostatní,
lebo stojím na ramenách obrov."
Sir Isaac Newton
Problémy
● nevedomosť
● zvyk je železná košeľa
● vlastné ego, ješitnosť
Riešenie
● súbor mnohých pravidiel
● dôraz na detail
● umenie ktoré sa dá naučiť
Coding standards
....
Naming convention
● nevytvárať tajné dohovory, ktoré nie je
možné vyčítať z kódu.
● maďarská notácia
○ sName, bAdmin, dPrice, cCustomer
● Capital pre objekty, atď ...
○ $User, $name, $user ???
● magic functions
○ $this->__call(), $this->__get()
not The Da Vinci Code
Princíp najmenšieho
prekvapenia
Názvy tried, funkcií a premenných
○ majú niesť význam toho, čo vykonávajú
○ nevykonávať to čo nenesú v názve
public function getName()
{
$this->deleteParent();
return $this->name;
}
nepoužívať skratky
$adm_usr
$admin_user
$pr_pg
$print_page
$glum
$user
Princíp najmenšieho
prekvapenia
DRY
(Don't repeat yourself)
DRO (Don't repeat others)
● pýtať sa
● komunikovať s kolegami
● checknúť zdrojáky!
● nebyť lenivý
● nepísať novú funkciu / classu ak sa dá stará
prispôsobiť
/** Komentáre **/
Okomentovaný kód
Okomentovaný kód == dobrý kód
(Okomentovaný kód == dobrý kód) == false
/** Komentáre **/
Komentár duplikuje názov premennej
/**
* list of items
*/
private $item_list
/** Komentáre **/
Komentár duplikuje názov funkcie
/**
* Add item decorator
*/
public function addItemDecorator(EshopDecoratorAbstract $decorator)
Komentár duplikuje názov volanej funkcie
// order is paid
if ($order->isPaid())
/** Komentáre **/
● Zakomentovaný kód
○ Vymazať – stále ostane v repozitároch
○ (svn, mercurial, git ... )
● Vtipné, injektívne odkazy kolegom
○ Vymazať ! – povedať pri káve, zavolať, poslať mail ...
//no need to save the object - it has not been changed
//DBOF::saveObjectFactory();
Funkcie
● funkcia má vykonávať len jednu vec
● mala by byť malá
● granulovať logické celky
● v jednej funkcii iba jedna podmienka
Funkcie - granulácia
public function newEventAction()
{
$this->form = new My_Form_Event_New();
$this->form->addCSRFProtection();
$this->view->event_form = $this->_form;
if ($this->_request->isPost())
{
$data = $this->_getAllParams();
if($this->form->isValid($data))
{
$values = $this->form->getValues();
$event = new Event($values);
$event->save();
}
}
}
Funkcie - granulácia
public function newEventAction()
{
$this->prepareForm();
if ($this->_request->isPost())
{
$this->submitForm();
}
}
Funkcie - granulácia
private function prepareForm()
{
$this->form = new My_Form_Event_New();
$this->form->addCSRFProtection();
$this->view->event_form = $this->form;
}
private function submitForm()
{
$data = $this->_getAllParams();
if($this->form->isValid($data))
{
$values = $this->form->getValues();
$event = new Event($values);
$event->save();
}
}
Funkcie - argumenty
● minimalizovať počet argumentov
● najlepší počet argumentov = 0
○ granulovať funkciu na samostatnú triedu
● settery a ”void” funkcie by mali vracať
inštanciu rodičovského objektu
public function sendMessage($message, $subject, $users_ids, $item_id, $item_type_id = null,
$template_id = null)
{
// do something
}
Funkcie - argumenty
class Message
{
public function setMessage($message)
{
$this->message = $message;
return $this;
}
public function setSubject($subject)
{
$this->subject = $subject;
return $this;
}
public function setReceiversIds($users_ids)
{
$this->users_ids = $user_ids;
return $this;
}
public function send()
{
// send message
}
}
Funkcie - argumenty
● Volanie funkcie ”po starom”
$user->sendMessage($message_text, $subject, $to_user_id, $item_id, $item_type_id, $template_id);
$user->sendMessage($message_text, $subject, $to_user_id, null, null, $template_id);
$user->sendMessage($message_text, null, null, $item_id, null, $template_id);
● Volanie funckie ”po novom”
$message = new Message();
$message
->setMessage($message_text)
->setSubject($subject)
->setReceiversIds($users_ids)
->send();
Funkcie
logické argumenty porušujú základný
predpoklad
public function makeAdmin($bool = true)
{
$this->role = 'admin';
if ($bool == false)
{
$this->role = 'user';
}
$this->save();
}
public function makeAdmin()
{
$this->role = "admin";
return $this->save();
}
public function removeAdmin()
{
$this->role = "user";
return $this->save();
}
Funkcie - vstup -výstup
● Funkcia môže vracať iba hodnoty jedného
typu
● Pokiaľ neide o FACTORY
public function getUsers($sql = false)
{
$select = $this->select();
$select->from('users');
if ($sql)
{
return $select; // vráti Zend_Db_Select
}
return $this->fetchAll($select); // vráti Zend_Db_Table_Rowset
throw ! Exceptions
● Nevracať false/null, pokiaľ je očakávaný
objekt
● Vyhodiť výnimku
public function getUser()
{
$user = Users_Table::getInstance()->find($this->user_id);
return $user;
}
$user = $event->getUser();
if ($user == false)
{
// BLA BLA BLA - Handle error
}
else
{
$user->sendInfoMail();
}
throw ! Exceptions
● Nevracať false/null, pokiaľ je očakávaný
objekt
● Vyhodiť výnimku
public function getUser()
{
$user = Users_Table::getInstance()->find($this->user_id);
if (empty($user))
{
throw new Users_Exception('No user exists');
}
return $user;
}
$user = $event->getUser();
$user->sendInfoMail();
Neriadené strely
čo ak sa stane nemožné
● každý switch musí mať default
● vyhodenie Exception v potrebnom okamihu
● magická funkcia ktorá akceptuje čokoľvek
○ riziko preklepu
Pravidlo jeného ”switch” - u
● Príkaz switch / case pretaviť do najlbšej časti systému
● Používať jedine na vytváranie polymorfných objektov vo
factory
● Inak vzniká riziko opakovania toho istého switch / case
rozhodovania v inej časti systému
● Predchádza sa tým logickému zdvojeniu kódu
Všetko toto VYMAZAŤ !!!
Mŕtvy kód = Dead man
● Funkcie (triedy, moduly ... ), ktoré nikto
nevolá
● Vetvy podmienok, ktoré nie sú nikdy
vykonané
● Vetvy switch / case ktoré nikdy nenastanú
● Catch príkazu try, ktorý nikdy nevykoná
throw exception
● Premenné ktoré nie sú nikde použité
Čitateľnosť kódu
Zapúzdriť podmienky do funkcií
if ($event->start_date < $now && count($event->getBookings) > 0)
{
$event->delete();
}
if ($event->canBeDeleted())
{
$event->delete();
}
Čitateľnosť kódu
Vyhýbať sa negatívnym podmienkam
if(!$result->isValid())
{
$this->showError();
}
else
{
$this->saveData();
}
if($result->isValid())
{
$this->saveData();
}
else
{
$this->showError();
}
Čitateľnosť kódu
Nepoužívať skrátený if
$result = ($value == 10) ? $value++ : 0;
if ($value == 10)
{
$result = $value++;
}
else
{
$result = 0;
}
return (isset($_POST['name'])) ? "Form" : ((!$sqlData) ? $data[$sqlVar] : '');
Závislosť na prostredí
● kód nesmie byť natvrdo závislý na prostredí /
nastevení prostredia
● namiesto toho použiť konštanty
if (APPLICATION_ENVIRONMENT == 'production')
{
$url = 'www.example.com';
}
else
{
$url = dev.example.com';
}
$url = CONSTANT_URL;
Zanechajte táborisko čistejšie,
ako ste ho našli!
Skautské pravidlo
● V každom projekte je potrebné robiť kontinuálny refactoring
● Pri každom zásahu do kódu urobte predchádzajúci kód trochu čistejším
● zmena názvu premennej / funkcie
● granulácia funkcie na niekoľko menších
● odstránenie krátkeho ”if” - u …
veľká vďaka všetkým autorom
Bibliografia
● Čistý kód - Robert C. Martin
○ (Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship)
● Co programátory ve škole neučí - Petr Paleta
● Z kodéra vývojářem - Mike Gunderloy
○ (Coder to Developer)
● Programátor pragmatik - Andrew Hunt, David Thomas
○ (The Pragmatic Programmer)
priestor na diskusiu, súboje, prestrelky :)
created by Martin Rázus 2012
Ďakujem za pozornosť

More Related Content

Viewers also liked

Priceless Photos
Priceless PhotosPriceless Photos
Priceless Photos
Ren
 
міжнародна співпраця
міжнародна співпрацяміжнародна співпраця
міжнародна співпраця
Гімназія Ковель
 
Ergonomía en el uso de computadores
Ergonomía en el uso de computadoresErgonomía en el uso de computadores
Ergonomía en el uso de computadores
sofia0107
 
British film revision
British film revisionBritish film revision
British film revision
judeevans1982
 
Complete short film guide
Complete short film guideComplete short film guide
Complete short film guide
South Sefton College
 
Analytical exposition, Hortatory Exposition, Pamphlet
Analytical exposition, Hortatory Exposition, PamphletAnalytical exposition, Hortatory Exposition, Pamphlet
Analytical exposition, Hortatory Exposition, Pamphlet
Tri Amalia
 
Etude.umpact.fst.settat (1)
Etude.umpact.fst.settat (1)Etude.umpact.fst.settat (1)
Etude.umpact.fst.settat (1)
Margaa Khalid
 
Radian measure
Radian measureRadian measure
Radian measure
Shaun Wilson
 
Bab iii standar ketenagaan
Bab iii standar ketenagaanBab iii standar ketenagaan
Bab iii standar ketenagaan
Reny Wijayanti
 
Fm1 creative project booklet
Fm1 creative project bookletFm1 creative project booklet
Fm1 creative project booklet
South Sefton College
 

Viewers also liked (10)

Priceless Photos
Priceless PhotosPriceless Photos
Priceless Photos
 
міжнародна співпраця
міжнародна співпрацяміжнародна співпраця
міжнародна співпраця
 
Ergonomía en el uso de computadores
Ergonomía en el uso de computadoresErgonomía en el uso de computadores
Ergonomía en el uso de computadores
 
British film revision
British film revisionBritish film revision
British film revision
 
Complete short film guide
Complete short film guideComplete short film guide
Complete short film guide
 
Analytical exposition, Hortatory Exposition, Pamphlet
Analytical exposition, Hortatory Exposition, PamphletAnalytical exposition, Hortatory Exposition, Pamphlet
Analytical exposition, Hortatory Exposition, Pamphlet
 
Etude.umpact.fst.settat (1)
Etude.umpact.fst.settat (1)Etude.umpact.fst.settat (1)
Etude.umpact.fst.settat (1)
 
Radian measure
Radian measureRadian measure
Radian measure
 
Bab iii standar ketenagaan
Bab iii standar ketenagaanBab iii standar ketenagaan
Bab iii standar ketenagaan
 
Fm1 creative project booklet
Fm1 creative project bookletFm1 creative project booklet
Fm1 creative project booklet
 

More from WEBtlak

Jeden prototyp za 1000 meetingov - Andrej Minárik | WEBtlak #8
Jeden prototyp za 1000 meetingov - Andrej Minárik | WEBtlak #8Jeden prototyp za 1000 meetingov - Andrej Minárik | WEBtlak #8
Jeden prototyp za 1000 meetingov - Andrej Minárik | WEBtlak #8
WEBtlak
 
Introduction to DDD - Adam Štipák
Introduction to DDD - Adam ŠtipákIntroduction to DDD - Adam Štipák
Introduction to DDD - Adam Štipák
WEBtlak
 
Hello, Laravel - Tomáš Gustiňák
Hello, Laravel - Tomáš GustiňákHello, Laravel - Tomáš Gustiňák
Hello, Laravel - Tomáš Gustiňák
WEBtlak
 
HTTP hlavičky - Tomas Adamjak
HTTP hlavičky - Tomas AdamjakHTTP hlavičky - Tomas Adamjak
HTTP hlavičky - Tomas Adamjak
WEBtlak
 
Ako na užívateľské testovanie - Katarína Zalánová | WEBtlak #4
Ako na užívateľské testovanie - Katarína Zalánová | WEBtlak #4Ako na užívateľské testovanie - Katarína Zalánová | WEBtlak #4
Ako na užívateľské testovanie - Katarína Zalánová | WEBtlak #4
WEBtlak
 
Dizajn orientovaný na človeka - Jozef Benko | WEBtlak #4
Dizajn orientovaný na človeka - Jozef Benko | WEBtlak #4Dizajn orientovaný na človeka - Jozef Benko | WEBtlak #4
Dizajn orientovaný na človeka - Jozef Benko | WEBtlak #4
WEBtlak
 
Future of Microservices - Jakub Hadvig
Future of Microservices - Jakub HadvigFuture of Microservices - Jakub Hadvig
Future of Microservices - Jakub Hadvig
WEBtlak
 
Single Sign On - Michal Vagač
Single Sign On - Michal VagačSingle Sign On - Michal Vagač
Single Sign On - Michal Vagač
WEBtlak
 

More from WEBtlak (8)

Jeden prototyp za 1000 meetingov - Andrej Minárik | WEBtlak #8
Jeden prototyp za 1000 meetingov - Andrej Minárik | WEBtlak #8Jeden prototyp za 1000 meetingov - Andrej Minárik | WEBtlak #8
Jeden prototyp za 1000 meetingov - Andrej Minárik | WEBtlak #8
 
Introduction to DDD - Adam Štipák
Introduction to DDD - Adam ŠtipákIntroduction to DDD - Adam Štipák
Introduction to DDD - Adam Štipák
 
Hello, Laravel - Tomáš Gustiňák
Hello, Laravel - Tomáš GustiňákHello, Laravel - Tomáš Gustiňák
Hello, Laravel - Tomáš Gustiňák
 
HTTP hlavičky - Tomas Adamjak
HTTP hlavičky - Tomas AdamjakHTTP hlavičky - Tomas Adamjak
HTTP hlavičky - Tomas Adamjak
 
Ako na užívateľské testovanie - Katarína Zalánová | WEBtlak #4
Ako na užívateľské testovanie - Katarína Zalánová | WEBtlak #4Ako na užívateľské testovanie - Katarína Zalánová | WEBtlak #4
Ako na užívateľské testovanie - Katarína Zalánová | WEBtlak #4
 
Dizajn orientovaný na človeka - Jozef Benko | WEBtlak #4
Dizajn orientovaný na človeka - Jozef Benko | WEBtlak #4Dizajn orientovaný na človeka - Jozef Benko | WEBtlak #4
Dizajn orientovaný na človeka - Jozef Benko | WEBtlak #4
 
Future of Microservices - Jakub Hadvig
Future of Microservices - Jakub HadvigFuture of Microservices - Jakub Hadvig
Future of Microservices - Jakub Hadvig
 
Single Sign On - Michal Vagač
Single Sign On - Michal VagačSingle Sign On - Michal Vagač
Single Sign On - Michal Vagač
 

Clean Code / ako nevariť objektové špagety - Martin Razus

 • 1. Čistý kód alebo ako nevariť objektové špagety
 • 2. Čo je to čistý kód?
 • 5. Čo je to čistý kód?
 • 6. Čo je to čistý kód?
 • 7. Čo je to čistý kód? Rovnaká ● rýchlosť vývoja ● kvalita ● bugovosť (nebugovosť) ● spokojnosť zadávateľa ● radosť programátora Ako pri na začiatku vývoja
 • 11. I don't know how Prečo ne - písať čistý kód ● veď to funguje ● ale ja to predsa viem prečítať ● toto je kratšie / menej kódu ● ale toto je rýchlejšie ● nestíham !!! ● vštci sú LAMERI len ja som KÓDER
 • 12. Deadlines ● časový stress != bordel v kóde ● provizórium sa stáva permanentné riešenie
 • 13. Čo je náš cieľ ● ZNÍŽIŤ WTF FAKTOR ● pochopiť zmysel kód ● orientovať sa v toku behu programu ● zmysluplne debugovať ● neodkladne zaznamenať a lokalizovať chybu ● riadiť error handling dev / production ● obmedziť ukladaniu nekonzistentných dát ● jednoduché pridávanie funkcionality
 • 14. Ako to dosiahnuť? "Vidím ďalej ako ostatní, lebo stojím na ramenách obrov." Sir Isaac Newton
 • 15. Problémy ● nevedomosť ● zvyk je železná košeľa ● vlastné ego, ješitnosť
 • 16. Riešenie ● súbor mnohých pravidiel ● dôraz na detail ● umenie ktoré sa dá naučiť
 • 18. Naming convention ● nevytvárať tajné dohovory, ktoré nie je možné vyčítať z kódu. ● maďarská notácia ○ sName, bAdmin, dPrice, cCustomer ● Capital pre objekty, atď ... ○ $User, $name, $user ??? ● magic functions ○ $this->__call(), $this->__get() not The Da Vinci Code
 • 19. Princíp najmenšieho prekvapenia Názvy tried, funkcií a premenných ○ majú niesť význam toho, čo vykonávajú ○ nevykonávať to čo nenesú v názve public function getName() { $this->deleteParent(); return $this->name; }
 • 22. DRO (Don't repeat others) ● pýtať sa ● komunikovať s kolegami ● checknúť zdrojáky! ● nebyť lenivý ● nepísať novú funkciu / classu ak sa dá stará prispôsobiť
 • 23. /** Komentáre **/ Okomentovaný kód Okomentovaný kód == dobrý kód (Okomentovaný kód == dobrý kód) == false
 • 24. /** Komentáre **/ Komentár duplikuje názov premennej /** * list of items */ private $item_list
 • 25. /** Komentáre **/ Komentár duplikuje názov funkcie /** * Add item decorator */ public function addItemDecorator(EshopDecoratorAbstract $decorator) Komentár duplikuje názov volanej funkcie // order is paid if ($order->isPaid())
 • 26. /** Komentáre **/ ● Zakomentovaný kód ○ Vymazať – stále ostane v repozitároch ○ (svn, mercurial, git ... ) ● Vtipné, injektívne odkazy kolegom ○ Vymazať ! – povedať pri káve, zavolať, poslať mail ... //no need to save the object - it has not been changed //DBOF::saveObjectFactory();
 • 27. Funkcie ● funkcia má vykonávať len jednu vec ● mala by byť malá ● granulovať logické celky ● v jednej funkcii iba jedna podmienka
 • 28. Funkcie - granulácia public function newEventAction() { $this->form = new My_Form_Event_New(); $this->form->addCSRFProtection(); $this->view->event_form = $this->_form; if ($this->_request->isPost()) { $data = $this->_getAllParams(); if($this->form->isValid($data)) { $values = $this->form->getValues(); $event = new Event($values); $event->save(); } } }
 • 29. Funkcie - granulácia public function newEventAction() { $this->prepareForm(); if ($this->_request->isPost()) { $this->submitForm(); } }
 • 30. Funkcie - granulácia private function prepareForm() { $this->form = new My_Form_Event_New(); $this->form->addCSRFProtection(); $this->view->event_form = $this->form; } private function submitForm() { $data = $this->_getAllParams(); if($this->form->isValid($data)) { $values = $this->form->getValues(); $event = new Event($values); $event->save(); } }
 • 31. Funkcie - argumenty ● minimalizovať počet argumentov ● najlepší počet argumentov = 0 ○ granulovať funkciu na samostatnú triedu ● settery a ”void” funkcie by mali vracať inštanciu rodičovského objektu public function sendMessage($message, $subject, $users_ids, $item_id, $item_type_id = null, $template_id = null) { // do something }
 • 32. Funkcie - argumenty class Message { public function setMessage($message) { $this->message = $message; return $this; } public function setSubject($subject) { $this->subject = $subject; return $this; } public function setReceiversIds($users_ids) { $this->users_ids = $user_ids; return $this; } public function send() { // send message } }
 • 33. Funkcie - argumenty ● Volanie funkcie ”po starom” $user->sendMessage($message_text, $subject, $to_user_id, $item_id, $item_type_id, $template_id); $user->sendMessage($message_text, $subject, $to_user_id, null, null, $template_id); $user->sendMessage($message_text, null, null, $item_id, null, $template_id); ● Volanie funckie ”po novom” $message = new Message(); $message ->setMessage($message_text) ->setSubject($subject) ->setReceiversIds($users_ids) ->send();
 • 34. Funkcie logické argumenty porušujú základný predpoklad public function makeAdmin($bool = true) { $this->role = 'admin'; if ($bool == false) { $this->role = 'user'; } $this->save(); } public function makeAdmin() { $this->role = "admin"; return $this->save(); } public function removeAdmin() { $this->role = "user"; return $this->save(); }
 • 35. Funkcie - vstup -výstup ● Funkcia môže vracať iba hodnoty jedného typu ● Pokiaľ neide o FACTORY public function getUsers($sql = false) { $select = $this->select(); $select->from('users'); if ($sql) { return $select; // vráti Zend_Db_Select } return $this->fetchAll($select); // vráti Zend_Db_Table_Rowset
 • 36. throw ! Exceptions ● Nevracať false/null, pokiaľ je očakávaný objekt ● Vyhodiť výnimku public function getUser() { $user = Users_Table::getInstance()->find($this->user_id); return $user; } $user = $event->getUser(); if ($user == false) { // BLA BLA BLA - Handle error } else { $user->sendInfoMail(); }
 • 37. throw ! Exceptions ● Nevracať false/null, pokiaľ je očakávaný objekt ● Vyhodiť výnimku public function getUser() { $user = Users_Table::getInstance()->find($this->user_id); if (empty($user)) { throw new Users_Exception('No user exists'); } return $user; } $user = $event->getUser(); $user->sendInfoMail();
 • 38. Neriadené strely čo ak sa stane nemožné ● každý switch musí mať default ● vyhodenie Exception v potrebnom okamihu ● magická funkcia ktorá akceptuje čokoľvek ○ riziko preklepu
 • 39. Pravidlo jeného ”switch” - u ● Príkaz switch / case pretaviť do najlbšej časti systému ● Používať jedine na vytváranie polymorfných objektov vo factory ● Inak vzniká riziko opakovania toho istého switch / case rozhodovania v inej časti systému ● Predchádza sa tým logickému zdvojeniu kódu
 • 40. Všetko toto VYMAZAŤ !!! Mŕtvy kód = Dead man ● Funkcie (triedy, moduly ... ), ktoré nikto nevolá ● Vetvy podmienok, ktoré nie sú nikdy vykonané ● Vetvy switch / case ktoré nikdy nenastanú ● Catch príkazu try, ktorý nikdy nevykoná throw exception ● Premenné ktoré nie sú nikde použité
 • 41. Čitateľnosť kódu Zapúzdriť podmienky do funkcií if ($event->start_date < $now && count($event->getBookings) > 0) { $event->delete(); } if ($event->canBeDeleted()) { $event->delete(); }
 • 42. Čitateľnosť kódu Vyhýbať sa negatívnym podmienkam if(!$result->isValid()) { $this->showError(); } else { $this->saveData(); } if($result->isValid()) { $this->saveData(); } else { $this->showError(); }
 • 43. Čitateľnosť kódu Nepoužívať skrátený if $result = ($value == 10) ? $value++ : 0; if ($value == 10) { $result = $value++; } else { $result = 0; } return (isset($_POST['name'])) ? "Form" : ((!$sqlData) ? $data[$sqlVar] : '');
 • 44. Závislosť na prostredí ● kód nesmie byť natvrdo závislý na prostredí / nastevení prostredia ● namiesto toho použiť konštanty if (APPLICATION_ENVIRONMENT == 'production') { $url = 'www.example.com'; } else { $url = dev.example.com'; } $url = CONSTANT_URL;
 • 45. Zanechajte táborisko čistejšie, ako ste ho našli! Skautské pravidlo ● V každom projekte je potrebné robiť kontinuálny refactoring ● Pri každom zásahu do kódu urobte predchádzajúci kód trochu čistejším ● zmena názvu premennej / funkcie ● granulácia funkcie na niekoľko menších ● odstránenie krátkeho ”if” - u …
 • 46. veľká vďaka všetkým autorom Bibliografia ● Čistý kód - Robert C. Martin ○ (Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship) ● Co programátory ve škole neučí - Petr Paleta ● Z kodéra vývojářem - Mike Gunderloy ○ (Coder to Developer) ● Programátor pragmatik - Andrew Hunt, David Thomas ○ (The Pragmatic Programmer)
 • 47. priestor na diskusiu, súboje, prestrelky :) created by Martin Rázus 2012 Ďakujem za pozornosť