SlideShare a Scribd company logo
2
3
4
5
6
Table of content
Mục lục
Suites
Bộ sản phẩm
Toilets
Bồn cầu
C3 Intelligent Toilet Seats
Nắp bồn cầu thông minh C3
Lavatories
Chậu rửa
Spa & Baths
Bồn tắm & Spa
Commercial
Sản phẩm khu công cộng
Bathroom Faucets
Vòi tắm
Shower Products
Sản phẩm sen tắm
Kitchen Faucets
Vòi bếp
Kitchen Sinks
Chậu bếp
Bathroom Furnitures
Nội thất phòng tắm
Mirror Cabinets
Tủ gương
07
37
65
71
95
119
125
185
237
243
249
263
7
SUITES
BỘ SẢN PHẨM
8
BRAZN SUITE
BỘ SẢN PHẨM BRAZN
9
10
1. COMPOSED Tall Lavatory Faucet - Side Handle K-73159T-7-TT
2. BRAZN™ One-Piece Toilet K-EX22378T-SL-0/HB1, K-EX22379T-SL-0/HB1
3. BRAZN Rectangular Vessel with Faucet Deck K-EX21059T-1/8-0/HB1
4. BRAZN Rectangular Vessel without Faucet Deck K-EX21060T-0/HB1
5. COMPOSED Free-standing Bath Faucet K-73087T-B4-TT
6. BRAZN Oval Lithocast Gloss Bath K-21388T-0/HB1
7. BRAZN Two-Piece Toilet K-EX22381T-SL-0, K-EX22384T-SL-0
1. COMPOSED Vòi chậu rửa cao, tay chỉnh đơn đặt bên thân vòi K-73159T-7-TT
2. BRAZN Bồn cầu một khối K-EX22378T-SL-0/HB1, K-EX22379T-SL-0/HB1
3. BRAZN Chậu rửa hình chữ nhật có lỗ gắn vòi K-EX21059T-1/8-0/HB1
4. BRAZN Chậu rửa hình chữ nhật không có lỗ gắn vòi K-EX21060T-0/HB1
5. COMPOSED Vòi bồn tắm đặt sàn K-73087T-B4-TT
6. BRAZN Bồn tắm Lithocast Gloss hình oval K-21388T-0/HB1
7. BRAZN Bồn cầu hai khối K-EX22381T-SL-0, K-EX22384T-SL-0
1
3
5
2
4
6
7
KOHLER REFLECTION SUITE
BỘ SẢN PHẨM KOHLER REFLECTION
11
12
1. COMPOSED™ Tower Lavatory Faucet with Side Handle K-73054T-7-CP/AF/T
2. MICA™ Round Vessel – Gold K-77675T-PD-0
3. EIR™ Intelligent Toilet (Sunrise Gold), Hidden cord, S trap 305mm, 77795MY/TW/KR/X-SG-0
4. STAGES™ Frame (600 mm) K-27352T-2BL
5. COMPOSED Floor-Mount Bath Filler with Handshower K-73087T-B4-RGD
6. VOLUTE™ 1.5m Freestanding Cast Iron Bath (RGD Finish) K-20379T-0
7. COMPOSED Thermostatic Bath & Shower Column K-73111T-7-RGD
1. COMPOSED™ Vòi chậu rửa tháp, tay chỉnh đơn đặt bên thân vòi K-73054T-7-CP/AF/TT
2. MICA™ Chậu rửa đặt bàn hình tròn – mạ Vàng K-77675T-PD-0
3. EIR™ Bồn cầu thông minh (màu Vàng Ánh Dương), Thiết kế ẩn dây, Tâm thoát sàn 305mm, 77795MY/TW/KR/X-SG-0
4. STAGES™ Khung (600mm) K-27352T-2BL
5. COMPOSED Bộ sen và vòi bồn tắm đặt sàn K-73087T-B4-RGD
6. VOLUTE™ Bồn tắm đặt sàn Gang tráng men 1.5m (Vàng hồng) K-20379T-0
7. COMPOSED Bộ sen cây cảm biến nhiệt K-73111T-7-RGD
1
2
5 6 7
3
4
13
REVE SUITE
BỘ SẢN PHẨM REVE
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. SEQUOIA Mirrored Cabinet with Lights and Defogger K-12098T-NA
2. REVE Vanity K-9273T-DT1, Vanity Top K-5026-1-0
3. PURIST Tall Lavatory Faucet K-14404T-4A/4
4. REVE Vessel Lavatory K-4819T-0
5. REVE Two-Piece Toilet K-17181T-S2-0
6. STILLNESS Vertical Tissue Holder K-14459T
7. LOURE Freestanding Hotelier K-98460T
8. REVE Freestanding Cast Iron Bath K-16497T-0/FF; Drop-In Cast Iron Bath K-16499T-0
9. MINIMA Shower Door K-45807T-L-SHP, K-45804T-L-SHP
1. Tủ gương kèm đèn và bộ chống ngưng tụ hơi nước SEQUOIA K-12098T-NA
2. Tủ kệ phòng tắm REVE K-9273T-DT1, Chậu rửa đặt trên tủ kệ phòng tắm K-5026-1-0
3. Vòi chậu rửa cao PURIST K-14404T-4A/4
4. Chậu rửa REVE K-4819T-0
5. Bồn cầu hai khối REVE K-17181T-S2-0
6. Lô giấy vệ sinh STILLNESS K-14459T
7. Thanh treo khăn đặt sàn LOURE K-98460T
8. Bồn tắm đặt sàn gang tráng men REVE K-16497T-0/FF; Bồn tắm đặt lòng gang tráng men K-16499T-0
9. Vách phòng tắm đứng MINIMA K-45807T-L-SHP, K-45804T-L-SHP
15
VEIL LIGHTED SUITE
BỘ SẢN PHẨM VEIL LIGHTED
1. VEIL™ Mirror (Cloud Version) K-24997T-X-NA
2. VEIL Cabinet 1000 mm K-21800T-X-BW1
3. VEIL Toilet-Lighted K-1381T-XTS-0
4. VEIL Freestanding Bath W/Lighted K-8331T-X-0
5. NEW LEVITY™ Shower Door K-22182T-XL-SHP
6. VEIL Lighted Vessel K-26406T-X-0
7. BEITOU™ Wall Mount Showerhead K-72830T-L-CP
8. BEITOU Bracket With Water Supply K-99861T-CP
9. BEITOU Body Spray K-22958T-CP
10. BEITOU Rece. Th 5 Way Trim K-99868T-9-CP
11. BEITOU Rece. Th 5 Way Valve Set K-99872T-CP
12. AVID™ Tall Lavatory Faucet K-97347T-4-CP1
1. VEIL Gương (Phiên bản Cloud) K-24997T-X-NA
2. VEIL Tủ gương 1000mm K-21800T-X-BW1
3. VEIL Bồn cầu có đèn K-1381T-XTS-0
4. VEIL Bồn tắm đặt sàn có đèn K-8331T-X-0
5. NEW LEVITY Vách phòng tắm đứng K-22182T-XL-SHP
6. VEIL Chậu rửa đặt bàn có đèn K-26406T-X-0
7. BEITOU Đầu sen gắn tường K-72830T-L-CP
8. BEITOU Mắc treo sen kèm đầu cấp nước K-99861T-CP
9. BEITOU Đầu phun K-22958T-CP
10. BEITOU Mặt nạ âm tường cảm biến nhiệt 5 đầu ra K-99868T-9-CP
11. BEITOU Van âm tường cảm biến nhiệt 5 đầu ra K-99872T-CP
12. AVID Vòi chậu rửa cao K-97347T-4-CP
16
3
1
4
5
7
8
9 10 11
2
6
12
17
ROSE GOLD
BỘ SẢN PHẨM VÀNG HỒNG
18
1. KELSTON™ 8" Widespread Faucet Lavatory K-13491T-4-RGD
2. LAUREATE™ Design on CAXTON™ Undercounter Lavatory K-14008T-RGD-0
3. FAIRFIELD™ Cabinet K-45789T-LBC
4. MEMOIRS™ 24" Double Towel Bar K-37355T-RGD
5. KELSTON Dual Shower Column K-99032T-C4-RGD
6. REVE™ Freestanding Cast Iron Bath K-16497T-0/ Drop-in Cast Iron Bath K-16499T-0, Bath Drain K-18355T-*
7. MEMOIRS Neo-Angle Shower Door K-36938T-L-RGD
1. KELSTON™ Vòi chậu rửa 8" tay chỉnh kép K-13491T-4-RGD
2. LAUREATE™ Thiết kế trên chậu rửa âm bàn CAXTON K-14008T-RGD-0
3. FAIRFIELD™ Tủ gương K-45789T-LBC
4. MEMOIRS™ Thanh treo khăn đôi 24" K-37355T-RGD
5. KELSTON Bộ sen cây kép K-99032T-C4-RGD
6. REVE™ Bồn tắm gang tráng men đặt sàn K-16497T-0; bồn tắm gang tráng men đặt lòng K-16499T-0, bộ xả thoát nước K-18355T-*
7. MEMOIRS Vách phòng tắm đứng Neo-Angle K-36938T-L-RGD
1
2
3
4
5
6
7
19
HARKEN
BỘ SẢN PHẨM HARKEN
20
1. HARKEN™ 600mm Mirrored Cabinet K-29255T-L-NK1
2. HARKEN 1200mm Bathroom Furniture K-78198T-NK1, HARKEN 1200mm Marble Countertop K-78200T-8-TG9
3. ARTIFACTS™ Bathroom Sink Bell Spout with Prong Handles K-72759T-BV, K-98068T-3M-BV
4. HARKEN Oval Self-rimming Lavatory K-21780T-0
5. HARKEN One-Piece Toilet K-22695T-SW-0
6. MEMOIRS™ 1.7m Lithocast Bath K-8333T-0
7. ARTIFACTS Freestanding Bath Filler K-T72790-9M-BV
8. Bath Filler Mounting Base K-97339-NA
1. HARKEN™ Tủ gương 600mm K-29255T-L-NK1
2. HARKEN Tủ kệ phòng tắm 1200mm K-78198T-NK1, HARKEN Mặt bàn tủ kệ phòng tắm K-78200T-8-TG9
3. ARTIFACTS™ Vòi chậu rửa thiết kế dạng chuông, tay chỉnh dạng răng cưa K-72759T-BV, K-98068T-3M-BV
4. HARKEN Chậu rửa dương vành hình bầu dục K-21780T-0
5. HARKEN Bồn cầu một khối K-22695T-SW-0
6. MEMOIRS Bồn tắm gang tráng men 1.7m K-8333T-0
7. ARTIFACTS Vòi bồn tắm đặt sàn K-T72790-9M-BV
8. Đế gắn vòi bồn tắm K-97339-NA
1
2
3
4
5 6
8
7
21
ORIENTAL MIX MATCH
BỘ SẢN PHẨM ORIENTAL MIX MATCH
22
1. MAXISPACE™ 600mm Mirrored Cabinet K-96106T-L-NA
2. ORIENTAL MIX 900mm Bathroom Furniture K-23111T-LU
3. MAXISPACE Two-Piece Toilet 14042T-L-0
4. COMPOSED™ Super Tall Lavatory Faucet with Side Handle K-73054T-7-C2B
5. MICA™ Vessel Lavatory K-90012T-0
6. COMPOSED Thermostatic 3 Way Shower Column K-73111T-4-2BL
7. KARING™ 1.7m Lithocast Bath K-20374T-0
8. SKYLINE™ Shower Door Screen K-81019T-FM-2BL
1. MAXISPACE™ Tủ gương 600mm K-96106T-L-NA
2. ORIENTAL MIX Nội thất phòng tắm 900mm K-23111T-LU
3. MAXISPACE Bồn cầu hai khối 14042T-L-0
4. COMPOSED™ Vòi chậu rửa dạng tháp với tay chỉnh bên thân vòi K-73054T-7-C2B
5. MICA™ Chậu rửa đặt bàn K-90012T-0
6. COMPOSED Bộ sen tắm cảm biến nhiệt 3 chiều K-73111T-4-2BL
7. KARING™ Bồn tắm gang tráng men 1.7m K-20374T-0
8. SKYLINE™ Vách phòng tắm đứng K-81019T-FM-2BL
1
3
2
V06
GC1
4
5
6
7
8
23
FAMILY CARE
BỘ SẢN PHẨM FAMILY CARE
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. FAMILY CARE™ 800mm Mirrored Cabinet K-25238T-NA
2. FAMILY CARE 800mm Bathroom Furniture K-31501T-R-PD1
3. ALEO™ S Grooming Faucet K-31240T-4-CP
4. FAMILY CARE 800mm VANITY K-22779T-1-0
5. FAMILY CARE Newborn bathing accessory K-70374T-MG1
6. FAMILY CARE C3-520 Smart Seat K-31333TW/KR/X-0
7. FAMILY CARE One-Piece Toilet K-23188T-S-0
8. ALEO S Exposed Bath and Shower Faucet K-25107T-4-CP
9. FAMILY CARE 1.7m Integrated Bath (Right Alcove with 3 in 1 Drain) K-24460T-WL-0
1. FAMILY CARE™ Tủ gương 800mm K-25238T-NA
2. FAMILY CARE Tủ kệ phòng tắm 800mm K-31501T-R-PD1
3. ALEO™ S Vòi có dây rút K-31240T-4-CP
4. FAMILY CARE Chậu rửa đặt trên tủ kệ phòng tắm 800mm K-22779T-1-0
5. FAMILY CARE Phụ kiện tắm cho trẻ sơ sinh K-70374T-MG1
6. FAMILY CARE Nắp bồn cầu thông minh C3-520 K-31333TW/KR/X-0
7. FAMILY CARE Bồn cầu một khối K-23188T-S-0
8. ALEO S Bộ sen và vòi bồn tắm gắn tường K-25107T-4-CP
9. FAMILY CARE Bồn tắm tích hợp 1.7m (Đặt góc phải với bộ xả thoát nước 3 trong 1) K-24460T-WL-0
25
MAXISPACE
BỘ SẢN PHẨM MAXISPACE
26
1. MAXISPACE™ 900 mm Mirrored Cabinet K-96107T-NA
2. MAXISPACE Cabinet K-20020T-H14, MAXISPACE Vanity K-96121T-1-0
3. STILLNESS™ Covered Toilet Tissue Holder K-14388T
4. MAXISPACE Toilet K-14042T-L/R-0
5. ALEO™ Thermostatic 3-Way Shower Column K-97821T-9-CP
6. COMPOSED™ Lavatory Faucet with Joystick Handle K-73158T-4-CP
7. ALEUTIAN™ Integrated Whirlpool K-20059T-NW-0
8. SKYLINE™ L-shaped Showerdoor K-81019T-FM-SHP
1. MAXISPACE™ Tủ gương 900 mm K-96107T-NA
2. MAXISPACE Tủ kệ phòng tắm K-20020T-H14, MAXISPACE Chậu rửa đặt trên tủ kệ phòng tắm K-96121T-1-0
3. STILLNESS™ Lô giấy vệ sinh K-14388T
4. MAXISPACE Bồn cầu K-14042T-L/R-0
5. ALEO™ Sen cây 3 chiều cảm biến nhiệt K-97821T-9-CP
6. COMPOSED™ Vòi chậu rửa tay chỉnh dạng thanh xoay K-73158T-4-CP
7. ALEUTIAN™ Bồn tắm thủy liệu pháp K-20059T-NW-0
8. SKYLINE™ Vách phòng tắm đứng dạng chữ L K-81019T-FM-SHP
1
3
4
2
5
6
7
8
27
MODERNLIFE
BỘ SẢN PHẨM MODERNLIFE
28
1. NEW VERDERA™ 866mm Mirrored Cabinet K-78282T-NA
2. MODERNLIFE™ 1200mm Bathroom Furniture K-77137T-KA1
3. AVID™ Lavatory Faucet K-97345T-4-CP
4. MODERNLIFE 1200 Vanity K-77842T-1-0
5. LUXE™ Hygiene Spray K-77364X-CP
6. MODERNLIFE Two-Piece Toilet K-77744T-S-0
7. CERIC™ 1.7m Lithocast Bath K-8336T-0
8. JULY™ Angle Valve R99253X-4CD-CP
1. NEW VERDERA™ Tủ gương 866mm K-78282T-NA
2. MODERNLIFE™ Tủ kệ phòng tắm 1200mm K-77137T-KA1
3. AVID™ Vòi chậu rửa K-97345T-4-CP
4. MODERNLIFE Chậu rửa đặt trên tủ kệ phòng tắm K-77842T-1-0
5. LUXE™ Vòi xịt K-77364X-CP
6. MODERNLIFE Bồn cầu hai khối K-77744T-S-0
7. CERIC™ Bồn tắm gang tráng men 1.7m K-8336T-0
8. JULY™ Van góc R99253X-4CD-CP
1
2
3
4
5
6
7
8
29
REACH
BỘ SẢN PHẨM REACH
30
1
2
4
5
6
7
1. REACH™ Semi-Pedestal Lavatory K-72448X-1/8-0
2. SINGULIER™ Lavatory Faucet K-10860T-4-CP
3. REACH Skirted Two-Piece Toilet K-3991X-S-0
4. SINGULIER Vertical Toilet Tissue Holder K-15217T-CP
5. LOURE™ 24" Towel Bar K-11581T-CP
6. SINGULIER Wall-Mount Bath and Shower Faucet K-72667T-B4-CP
7. REACH 1.5 m Acrylic Bath K-15847T-0
1. REACH™ Chậu rửa chân lửng K-72448X-1/8-0
2. SINGULIER™ Vòi chậu rửa K-10860T-4-CP
3. REACH Bồn cầu hai khối thân trơn K-3991X-S-0
4. SINGULIER Lô giấy vệ sinh đứng K-15217T-CP
5. LOURE™ Thanh treo khăn 24" K-11581T-CP
6. SINGULIER Bộ sen và vòi bồn tắm gắn tường K-72667T-B4-CP
7. REACH Bồn tắm Arcylic 1.5m K-15847T-0
3
31
ANTHEM & STATEMENT SHOWER SET
BỘ SEN TẮM ANTHEM & STATEMENT
32
1. ANTHEM digital th valve 2ot K-28209T-NA
2. ANTHEM™ digital control 2-6 ot K-28214-BL
3. ANTHEM™ digital on/off remote-control K-28213-BL
4. STATEMENT iconic dual shower arm w/fit K-26303T-BL
1. ANTHEM Van điện tử cảm biến nhiệt 2 đầu ra K-28209T-NA
2. ANTHEM™ Bộ điều khiển điện tử 2-6 đầu ra K-28214-BL
3. ANTHEM™ Bộ điều khiển điện tử tắt/mở K-28213-BL
4. STATEMENT Bộ sen tắm kép thiết kế độc bản K-26303T-BL
1
2
3
4
33
ANTHEM & STATEMENT SHOWER SET
BỘ SEN TẮM ANTHEM & STATEMENT
34
1. ANTHEM digital th valve 6ot K-28212T-NA
2. ANTHEM™ digital control 2-6 ot K-28214-BN
3. ANTHEM™ digital on/off remote control K-28213-BN
4. STATEMENT™ 1f iconic handshower g K-26286T-G-BN
5. STATEMENT wall supply w/bracket K-26310T-BN
6. STATEMENT round deepmsg body spray K-26299T-BN
7. STATEMENT 2f 356mm/14" ribbon rh K-26298T-BN
8. STATEMENT 2f cm rh arm - 5" (127mm) K-26325T-BN
9. ANTI-TWIST shower hose K-11628T-BN
1. ANTHEM Van điện tử 6 đầu ra K-28212T-NA
2. ANTHEM™ Bộ điều khiển điện tử 2-6 đầu ra K-28214-BN
3. ANTHEM™ Bộ điều khiển điện tử tắt/mở K-28213-BN
4. STATEMENT™ Sen cầm tay thiết kế độc bản K-26286T-G-BN
5. STATEMENT Đầu cấp nước gắn tường kèm mắc treo K-26310T-BN
6. STATEMENT Đầu phun hình tròn massage chuyên sâu K-26299T-BN
7. STATEMENT 356mm/14" Đầu sen mưa 2 chức năng massage ribbon K-26298T-BN
8. STATEMENT Tay sen gắn trần cho đầu sen mưa 2 chức năng - 5" (127mm) K-26325T-BN
9. ANTI-TWIST dây sen K-11628T-BN
1
2
3
4
7
5
6
8
35
ANTHEM & STATEMENT SHOWER SET
BỘ SEN TẮM ANTHEM & STATEMENT
36
1. STATEMENT 1f 305mm/12" round rainhead K-26292T-2MB
2. STATEMENT iconic dual shower arm K-26305T-2MB
3. STATEMENT 3f round handshower K-26282T-2MB
4. STATEMENT 80cm slidebar w/supply K-26314T-2MB
5. SHOWER HOSE, grey K-11628T-2MB
6. STATEMENT oblong vichy body spray K-26300T-2MB
7. ANTHEM recessed mech th valve 5ot K-26343T-NA
8. ANTHEM recessed mech th control 5ot K-26349T-9-2MB
1. STATEMENT Đầu sen mưa hình tròn 305mm/12" K-26292T-2MB
2. STATEMENT Tay sen bộ sen tắm kép thiết kế độc bản K-26305T-2MB
3. STATEMENT Sen cầm tay hình tròn 3 chức năng K-26282T-2MB
4. STATEMENT Thanh trượt 80cm kèm đầu cấp nước K-26314T-2MB
5. DÂY SEN, xám K-11628T-2MB
6. STATEMENT Đầu phun vichy hình kén K-26300T-2MB
7. ANTHEM Van âm tường cảm biến nhiệt 5 đầu ra K-26343T-NA
8. ANTHEM Bộ điều khiển âm tường cảm biến nhiệt 5 đầu ra K-26349T-9-2MB
1
2
3
7
5
8
4
6
37
TOILETS
BỒN CẦU
38
39
INTEGRATED TOILETS
BỒN CẦU TÍCH HỢP
40
Integrated Toilets
Bồn cầu tích hợp
SAN RAPHAEL
One-Piece Toilet (Hidden Cord)
K-3722T-HC-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 743 x 519 x 610 mm
Match with:
C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-22771K-HC-0
Dimensions: 522 x 390 x 130 mm
C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-8297K-HC-0
Dimensions: 522 x 448 x 130 mm
SAN RAPHAEL
Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây)
K-3722T-HC-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 743 x 519 x 610 mm
Có thể kết hợp với:
Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây)
K-22771K-HC-0
Kích thước: 522 x 390 x 130 mm
Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây)
K-8297K-HC-0
Kích thước: 522 x 448 x 130 mm
FAMILY CARE
One-Piece Toilet (Hidden Cord)
K-23188T-HC-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 700 x 378 x 748 mm
Match with:
C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-22771K-HC-0
522 x 390 x 130 mm
C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-8297K-HC-0
522 x 448 x 130 mm
FAMILY CARE
Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây)
K-23188T-HC-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 700 x 378 x 748 mm
Có thể kết hợp với:
Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây)
K-22771K-HC-0
Kích thước: 522 x 390 x 130 mm
Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây)
K-8297K-HC-0
Kích thước: 522 x 448 x 130 mm
SAN SOUCI
One-Piece Toilet (Hidden Cord)
K-21865T-HC-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 699 x 416 x 643 mm
K-20972T-HC-0 (S-Trap 400 mm)
Dimensions: 699 x 416 x 643 mm
Match with
C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-22771K-HC-0
Dimensions: 522 x 390 x 130 mm
SAN SOUCI
Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây)
K-21865T-HC-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 699 x 416 x 643 mm
K-20972T-HC-0 (Tâm thoát sàn 400 mm)
Kích thước: 699 x 416 x 643 mm
Có thể kết hợp với
Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây)
K-22771K-HC-0
Kích thước: 522 x 390 x 130 mm
VEIL
One-Piece Toilet (Hidden Cord)
K-1381T-HC-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 725 x 692 x 387 mm
Match with:
C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-22771K-HC-0
Dimensions: 522 x 390 x 130 mm
C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-8297K-HC-0
Dimensions: 522 x 448 x 130 mm
Also availalble: K-27450X-150-0
VEIL™ One-Piece Toilet with C3-150
Bidet Seat (Hidden Cord)
VEIL
Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây)
K-1381T-HC-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 725 x 692 x 387 mm
Có thể kết hợp với:
Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây)
K-22771K-HC-0
Kích thước: 522 x 390 x 130 mm
Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây)
K-8297K-HC-0
Kích thước: 522 x 448 x 130 mm
Sản phẩm cùng loại: K-27450X-150-0
VEIL™ Bồn cầu một khối với nắp bồn cầu thông minh
C3-150 (Thiết kế ẩn dây)
REACH
One-Piece Toilet (Hidden Cord)
K-3983K-HC-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 724 x 722 x 366 mm
K-4012K-HC-0
S-Trap 400 mm
Dimensions: 724 x 722 x 366 mm
Match with:
C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-8297K-HC-0
Dimensions: 522 x 448 x 130 mm
REACH
Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây)
K-3983K-HC-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 724 x 722 x 366 mm
K-4012K-HC-0
Tâm thoát sàn 400 mm
Kích thước: 724 x 722 x 366 mm
Có thể kết hợp với:
Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây)
K-8297K-HC-0
Kích thước: 522 x 448 x 130 mm
4.8L
3/4.8L
3/4.5L
3/4.8L
3/4.8L
REACH
Two-Piece Toilet (Hidden Cord)
K-3991K-HC-0
S-Trap 305 mm
Dimensions: 732 x 790 x 388 mm
Match with:
C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-22771K-HC-0
Dimensions: 522 x 390 x 130 mm
C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord)
K-8297K-HC-0
Dimensions: 522 x 448 x 130 mm
REACH
Bồn cầu hai khối (Thiết kế ẩn dây)
K-3991K-HC-0
Tâm thoát sàn 305 mm
Kích thước: 732 x 790 x 388 mm
Có thể kết hợp với:
Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây)
K-22771K-HC-0
Kích thước: 522 x 390 x 130 mm
Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây)
K-8297K-HC-0
Kích thước: 522 x 448 x 130 mm
3.3/4.8L
41
42
REVOLUTION 360
WITH
CONTINUOUSCLEAN
TOILET
BỒN CẦU VỚI CÔNG NGHỆ XẢ
REVOLUTION 360
43
IMPROVED HYGIENE / VỆ SINH HƠN
The 360-degree swirling water flush reaches the entire inner bowl for optimized cleaning performance and hygiene.
Dòng nước xoáy 360 độ chạm đến mọi ngóc ngách trong lòng bồn cầu, giúp tối ưu hóa hiệu năng vệ sinh
CONTINUOUS CLEAN / CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH LIÊN TỤC CONTINUOUSCLEAN
Automatically dispenses a cleaning solution into the toilet bowl for improved long-lasting hygiene with each flush.
Với mỗi lần xả, ngăn chứa tự động mở ra để hòa viên tẩy bồn cầu vào dòng nước giúp nâng cao hiệu quả vệ sinh
và giữ bồn cầu sạch lâu hơn.
MORE POWERFUL / MẠNH MẼ HƠN
The high-speed water flow generated by the larger flush valve along with the additional water jet ensures extraordinary
flushing and bulk removal to effectively prevent clogging.
Dòng nước tốc độ cao được tạo ra bởi van xả lớn và được bổ sung thêm tia nước mạnh, đảm bảo hiệu năng xả và
loại bỏ chất thải vượt trội, giúp ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn bồn cầu
WATER SAVING / TIẾT KIỆM NƯỚC
Eco-friendly flushing (3/4.8L) reduces water consumption and satisfies LEED and Green Building certification standards.
Hệ thống xả thân thiện với môi trường (3/4.8L) đáp ứng các tiêu chuẩn LEED và Công trình Xanh
HARKEN
REVOLUTION 360
Two-Piece Toilet
K-22696T-SW-0
K-20826T-SW-0
HARKEN
REVOLUTION 360
Bồn cầu hai khối
K-22696T-SW-0
K-20826T-SW-0
BRAZN
REVOLUTION 360
One-Piece Toilet
K-EX22378T-SL-0
BRAZN
REVOLUTION 360
Bồn cầu một khối
K-EX22378T-SL-0
FAMILY CARE
REVOLUTION 360
Two-Piece Toilet
K-23191T-NS-0+K-23204T-0
K-23192T-NS-0+K-23204T-0
FAMILY CARE
REVOLUTION 360
Bồn cầu hai khối
K-23191T-NS-0+K-23204T-0
K-23192T-NS-0+K-23204T-0
FAMILY CARE
REVOLUTION 360
One-Piece Toilet
K-23188T-NS-0+K-23204T-0
K-23189T-NS-0+K-23204T-0
FAMILY CARE
REVOLUTION 360
Bồn cầu một khối
K-23188T-NS-0+K-23204T-0
K-23189T-NS-0+K-23204T-0
BRAZN
REVOLUTION 360
Two-Piece Toilet
K-EX22381T-SL-0
K-EX22384T-SL-0
BRAZN
REVOLUTION 360
Bồn cầu hai khối
K-EX22381T-SL-0
K-EX22384T-SL-0
SAN SOUCI
REVOLUTION 360
One-Piece Toilet
K-21865T-S-0
SAN SOUCI
REVOLUTION 360
Bồn cầu một khối
K-21865T-S-0
HARKEN
REVOLUTION 360
One-Piece Toilet
K-22695T-SW-0
K-20825T-SW-0
HARKEN
REVOLUTION 360
Bồn cầu một khối
K-22695T-SW-0
K-20825T-SW-0
44
BRAZN
REVOLUTION 360
One-Piece Toilet
K-EX22379T-SL-0
BRAZN
REVOLUTION 360
Bồn cầu một khối
K-EX22379T-SL-0
45
46
One-Piece Toilets
Bồn cầu một khối
SAN RAPHAEL GRANDE
K-8688T-S-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 736 x 521 x 624 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-18762T-0
SAN RAPHAEL GRANDE
K-8688T-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 736 x 521 x 624 mm
Nắp đóng êm: K-18762T-0
4.8L
BRAZN
K-EX22378T-SL-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 733 x 377 x 749.5 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-EX22380T-0
K-EX22378T-SL-HB1 (S-Trap 305 mm)
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-EX22380T-HB1
BRAZN
K-EX22378T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 733 x 377 x 749.5 mm
Nắp đóng êm: K-EX22380T-0
K-EX22378T-SL-HB1 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Nắp đóng êm: K-EX22380T-HB1
3/4.8L
REVE
K-17181T-S2-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 690 x 370 x 710mm
Quiet-Close Toilet Seat: K-17183T-CP-0
REVE
K-17181T-S22-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 690 x 370 x 710mm
Nắp đóng êm: K-17183T-CP-0
3/6L
HARKEN
K-22695T-SW-0 (S-Trap 305 mm)
K-20825T-SW-0 (S-Trap 400 mm)
Dimensions: 731 x 399 x 681 mm
Harken Quiet-Close™ Toilet Seat: K-22697T-0
HARKEN
K-22695T-SW-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
K-20825T-SW-0 (Tâm thoát sàn 400 mm)
Kích thước: 731 x 399 x 681 mm
Nắp đóng êm Harken: K-22697T-0
3.3/4.8L
TRESHAM
K-3854K-C-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 736 x 417 x 746mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713T-0
TRESHAM
K-3854K-C-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 736 x 417 x 746mm
Đi kèm nắp đóng êm: K-4713T-0
3/4.8L
MEMOIRS CLASSIC
K-3451T-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 705 x 450 x 727mm
Quiet-Close Toilet Seat: K-4713T-0
Also availalble MEMOIRS™ STATELY
K-3453T-AT-0 , with Avantis Quiet-Close Toilet
Seat K-761T-CP-F10
MEMOIRS CLASSIC
K-3451T-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 705 x 450 x 727 mm
Đi kèm nắp đóng êm: K-4713T-0
Sàn phẩm cùng loại MEMOIRS™ STATELY
K-3453T-AT-0, đi kèm nắp đóng êm Avantis Toilet
Seat K-761T-CP-F10
4.8L
47
48
One-Piece Toilets
Bồn cầu một khối
AERODYNE
K-3869K-S-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 749 x 392 x 708mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-0
AERODYNE
K-3869K-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 749 x 392 x 708 mm
Nắp đóng êm: K-4141T-0
3/4.8L
KARESS
K-3902K-S-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 735 x 367 x 750mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-2P-0
KARESS
K-3902K-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 735 x 367 x 750mm
Nắp đóng êm: K-4141T-2P-0
3/4.8L
3/4.5L
SAN SOUCI
K-21865T-S-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 699 x 416 x 643 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-20970T
SAN SOUCI
K-21865T-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 699 x 416 x 643 mm
Nắp đóng êm: K-20970T
3.3/4.8L
VEIL
K-1381T-S-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 719 x 385 x 682 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-2P-0
K-1381K-SL-0 (S-Trap 305mm)
Double Injection Slim Seat: 77070K-0
K-1381K-SLM-0 (S-Trap 305mm)
Slim Seat: K-77471K-0
VEIL
K-1381T-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 719 x 385 x 682 mm
Nắp đóng êm: K-4141T-2P-0
K-1381K-SL-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Nắp mỏng đóng 2 lớp: 77070K-0
K-1381K-SLM-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Nắp mỏng: K-77471K-0
SAN RAPHAEL
K-3722X-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 734 x 520 x 620 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4195X-0
SAN RAPHAEL
K-3722X-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 734 x 520 x 620mm
Đi kèm nắp đóng êm: K-4195X-0
4.8L
FAMILY CARE
K-23188T-NS-0+K-23204T-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 700 x 378 x 748 mm
Family Care Quiet-Close™ Toilet Seat
:
K-23204T-0
Purefresh Seat
:
K-23205T-0
FAMILY CARE
K-23188T-NS-0+K-23204T-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 700 x 378 x 748 mm
Nắp đóng êm Family
:
K-23204T-0
Nắp bồn cầu Purefresh: K-23205T-0
3/4.8L
49
One-Piece Toilets
Bồn cầu một khối
50
OVE
K-45382X-S-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 735 x 370 x 700mm
Quiet-Close Toilet Seat: 17660X-M-0
OVE
K-45382X-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 735 x 370 x 700mm
Nắp đóng êm: 17660X-M-0
3/4.5L
REACH
K-3983X-S-0 (S-Trap 305 mm)
Quiet-Close Toilet Seat: K-4087X-0
Dimensions: 724 x 361 x 722 mm
REACH
K-3983X-S (Tâm thoát sàn 305 mm)
Nắp đóng êm: K-4087X-0
Kích thước: 724 x 361 x 722 mm
3/4.8L
ADAIR
K-5171X-CM-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 720 x 412 x 694 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713X-0
ADAIR
K-5171X-CM-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 720 x 412 x 694 mm
Nắp đóng êm: K-4713X-0
4.2L
SANTA ROSA
K-20169T-S-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 684 x 483 x 699mm
Quiet Close Toilet Seat 22262T-0
SANTA ROSA
K-20169T-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 684 x 483 x 699mm
Nắp đóng êm 22262T-0
4.2L
MODERNLIFE
K-77739T-SL-0 (S-Trap 305 mm)
Slim Toilet Seat: K-77380T-0
Dimensions: 700 x 360 x 737 mm
MODERNLIFE
K-77739T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Nắp mỏng: K-77380T-0
Kích thước: 700 x 360 x 737 mm
3/4.5L
NEW PATIO
K-20171T-S (S-Trap 305mm)
Dimensions: 700 x 366 x 698 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-20188T-0
NEW PATIO
K-20171T-S (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 700 x 366 x 698 mm
Nắp đóng êm: K-20188T-0
3/4.5L
51
52
Two-Piece Toilets
Bồn cầu hai khối
BRAZN
K-EX22381T-SL-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 730 x 386 x 750 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-EX22380T-0
BRAZN
K-EX22381T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 730 x 386 x 750 mm
Nắp đóng êm: K-EX22380T-0
3/4.8L
KARESS
K-5331K-S-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 730 x 350 x 805mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-2P-0
KARESS
K-5331K-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 730 x 350 x 805mm
Nắp đóng êm: K-4141T-2P-0
3/4.8L
HARKEN
K-22696T-SW-0 (S-Trap 305 mm)
K-20826T-SW-0 (S-Trap 400 mm)
Dimensions: 743 x 367 x 732 mm
Harken Quiet-Close™ Toilet Seat:K-22697T-0
HARKEN
K-22696T-SW-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
K-20826T-SW-0 (Tâm thoát sàn 400 mm)
Kích thước: 743 x 367 x 732 mm
Nắp đóng êm Harken:K-22697T-0
3/4.5L
PARLIAMENT GRANDE 2.6/4L
K-24063K-0 (S-Trap 305mm, BTW)
Dimensions: 650 x 395 x 820 mm
Parliament Grande Slim Seat: K-22756K-0
PARLIAMENT GRANDE 2.6/4L
K-24063K-0 (Tâm thoát sàn 305mm, lưng áp tường)
Kích thước: 650 x 395 x 820 mm
Nắp mỏng Parliament Grande: K-22756K-0
2.6/4L
PARLIAMENT GRANDE 3/4.5L
K-24098K-0 (S-Trap 305mm, BTW)
Dimensions: 650 x 370 x 810mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-75200K-0
Also available: K-24099K Parliament Grande 2.6/4L
PARLIAMENT GRANDE 3/4.5L
K-24098K-0 (Tâm thoát sàn 305mm, lưng áp tường)
Kích thước: 650 x 370 x 810mm
Nắp đóng êm: K-75200K-0
Sản phẩm cùng loại: K-24099K Parliament Grande 2.6/ 4L
3/4.5L
TRESHAM
K-5332T-C-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 737 x 426 x 783mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713T-0
TRESHAM
K-5332T-C-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 737 x 426 x 783mm
Nắp đóng êm: K-4713T-0
3/4.8L
PARLIAMENT GRANDE
K-30746K-BV-NSG
Dimensions: 650 x 370 x 810 mm
Parliament Grande Slim Seat: K-22756K-BV-0
PARLIAMENT GRANDE
K-30746K-BV-NSG
Kích thước: 650 x 370 x 810 mm
Nắp mỏng Parliament Grande: K-22756K-BV-0
3.3/4.5L
VEIL
K-1666T-SL-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 718 x 373 x 755 mm
Veil Double Injection Slim Quiet Close Toilet Seat
77070T-0
Also available: K-1666K-SLM-0
Slim Quiet Close Toilet Seat 77471K-0
Also available: K-1666T-S-0
Wrapped Quiet Close Toilet Seat 4141T-0
VEIL
K-1666T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 718 x 373 x 755 mm
Nắp mỏng đóng êm 2 lớp Veil 77070T-0
Sản phẩm cùng loại: K-1666K-SLM-0
Nắp mỏng đóng êm 77471K-0
Sản phẩm cùng loại: K-1666T-S-0
Nắp đóng êm 4141T-0
3/4.5L
53
54
Two-Piece Toilets
Bồn cầu hai khối
PERSUADE
K-45363X-C-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 702 x 360 x 800 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713X-0
PERSUADE
K-45363X-C-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 702 x 360 x 800 mm
Nắp đóng êm: K-4713X-0
3/4.5L
OVE
K-45679X-S-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 740 x 390 x 777mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-17660X-M-0
OVE
K-45679X-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 740 x 390 x 777mm
Nắp đóng êm: K-17660X-M-0
2.6/4L
PANACHE
K-15246X-S-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 700 x 370 x 775mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-8827X-0
PANACHE
K-15246X-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 700 x 370 x 775mm
Nắp đóng êm: K-8827X-0
3/4.5L
REACH
K-3991X-S-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 732 x 388 x 790 mm
Toilet Seat K-4087X-0
REACH
K-3991X-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 732 x 388 x 790 mm
Nắp đóng êm: K-4087X-0
3/4.8L
FAMILY CARE
K-23191T-NS-0+K-23204T-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 700 x 378 x 782 mm
Family Care Quiet-Close™ Toilet Seat: K-23204T-0
Purefresh Seat: K-23205T-0
FAMILY CARE
K-23191T-NS-0+K-23204T-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 700 x 378 x 782 mm
Nắp đóng êm Family Care: K-23204T-0
Nắp bồn cầu Purefresh: K-23205T-0
3/4.8L
MODERNLIFE
K-77744T-S-0 (S-Trap 305 mm)
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-77385T-0
K-77744T-SL-0 (S-Trap 305 mm ,3/4.5L)
Slim Toilet Seat: K-77380T-0
Dimensions: 700 x 360 x 814 mm
MODERNLIFE
K-77744T-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Nắp đóng êm: K-77385T-0
K-77744T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm ,3/4.5L)
Nắp mỏng: K-77380T-0
Kích thước: 700 x 360 x 814 mm
3/4.5L
MODERNLIFE
K-78799K-0 (Back to Wall, S-Trap 305 mm,3/4.5L)
Slim Quiet-Close Seat: K-76417K-0
K-78318K-0 (S-Trap 305 mm, 3/4.5L)
Slim Seat with Night Light & Deodorization: K-77858K-0
Dimensions: 650 x 360 x 793 mm
MODERNLIFE
K-78799K-0 (Lưng áp tường, Tâm thoát sàn 305 mm,3/4.5L)
Nắp mỏng đóng êm: K-76417K-0
K-78318K-0 (Tâm thoát sàn 305 mm, 3/4.5L)
Nắp mỏng với đèn đêm và tính năng khử mùi: K-77858K-0
Kích thước: 650 x 360 x 793 mm
3/4L
55
56
Two-Piece Toilets
Bồn cầu hai khối
REACH CONCEALED
K-22244K-S-0 (S-Trap 305mm)
Dimensions: 776 x 391 x 734 mm
Toilet Seat: K-4087X
REACH CONCEALED
K-22244K-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
Kích thước: 776 x 391 x 734 mm
Nắp bồn cầu: K-4087X
3/4.8L
ADAIR CONCEALED
K-22248K-C-0 (S-Trap 305 mm)
Dimensions: 720 x 390 x 780 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713X-0
ADAIR CONCEALED
K-22248K-C-0 (Tâm thoát sàn 305 mm)
Kích thước: 720 x 390 x 780 mm
Nắp đóng êm: K-4713X-0
4L
ODEON
K-18187X-S-0 (S-Trap 305mm, 3/4.5L)
Dimensions: 733 x 390 x 786 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: 8827X-0
ODEON
K-18187X-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm))
Kích thước: 733 x 390 x 786 mm
Nắp đóng êm: 8827X-0
3/4.5L
NEW PATIO
K-20184T-0 (S-Trap 305mm)
K-20185T-0 (S-Trap 400mm)
PATIO Toilet Seat: K-20187T
K-20184T-S-0 (S-Trap 305mm)
K-20185T-S-0 (S-Trap 400mm)
PATIO Quiet-Close™ Toilet Seat: K-20188T
NEW PATIO
K-20184T-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
K-20185T-0 (Tâm thoát sàn 400mm)
Nắp bồn cầu PATIO: K-20187T
K-20184T-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm)
K-20185T-S-0 (Tâm thoát sàn 400mm)
Nắp đóng êm PATIO: K-20188T
3/4.5L
57
58
Wall-Hung Toilets
Bồn cầu treo tường
REVE
K-19037K-S-0 (3/4.5L)
Dimensions: 558 x 365 x 355mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-17183T-CP-0
REVE
K-19037K-S-0 (3/4.5L)
Kích thước: 558 x 365 x 355mm
Nắp đóng êm K-17183T-CP-0
3/4.5L
PARLIAMENT GRANDE
K-22753K-0
Dimensions: 560 x 365 x 400 mm
Toilet Seat: K-75200K-0
Optional Slim Seat: K-22756K-0
PARLIAMENT GRANDE
K-22753K-0
Kích thước: 560 x 365 x 400 mm
Nắp bồn cầu: K-75200K-0
Nắp mỏng tùy chọn: K-22756K-0
3/4.5L
VIA
K-18609K-BW-0 (Rimless, 3/4.5L)
Dimensions: 590 x 360 x 375 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-2P-0
VIA
K-18609K-BW-0 (Vành kín, 3/4.5L)
Kích thước: 590 x 360 x 375 mm
Nắp đóng êm: K-4141T-2P-0
3/4.5L
REACH UP
K-28759K-0
Dimensions: 560 x 365 x 400 mm
Toilet Seat: K-28761K-0
Compatible with Kohler C3
Bidet Seat
REACH UP
K-28759K-0
Kích thước: 560 x 365 x 400 mm
Nắp bồn cầu: K-28761K-0
Có thể kết hợp với các nắp bồn cầu thông minh Kohler C3
3/4.5L
VEIL
K-5722K-S-0 (3/4.5L or 2.6/4L)
Dimensions: 554 x 385 x 345 mm
Quiet-close Toilet Seat: K-4141T-0
VEIL
K-5722K-S-0 (3/4.5L hoặc 2.6/4L)
Kích thước: 554 x 385 x 345 mm
Nắp đóng êm K-4141T-0
3/4.5L
OVE
K-17647T-S-0
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-17676T-0
K-17647T-0
Toilet Seat: K-17671T-0
Dimensions: 540 x 360 x 335 mm
OVE
K-17647T-S-0
Nắp đóng êm: K-17676T-0
K-17647T-0
Nắp bồn cầu: K-17671T-0
Kích thước: 540 x 360 x 335 mm
3/6L
ODEON
K-8752K-SW-0 (3/4.5L)
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-8827T-0
K-8752K-W-0 (3/4.5L)
Toilet Seat: K-8020T-0
Dimensions: 540 x 360 x 385 mm
ODEON
K-8752K-SW-0 (3/4.5L)
Nắp đóng êm K-8827T-0
K-8752K-W-0 (3/4.5L)
Nắp bồn cầu: K-8020T-0
Kích thước: 540 x 360 x 385 mm
3/4.5L
59
60
Wall-Faced Toilets
Bồn cầu áp tường
REVE
K-11803K-S-0 (3/4.5L)
Dimensions: 550 x 365 x 390 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-17183T-CP-0
REVE
K-11803K-S-0 (3/4.5L)
Kích thước: 550 x 365 x 390 mm
Nắp đóng êm: K-17183T-CP-0
3/4.5L
PARLIAMENT GRANDE
K-22757K-0
Dimensions: 580 x 360 x 390 mm
Toilet Seat: K-75200K-0
Optional Slim Seat: K-22756K-0
PARLIAMENT GRANDE
K-22757K-0
Kích thước: 580 x 360 x 390 mm
Nắp bồn cầu: K-75200K-0
Nắp mỏng tùy chọn: K-22756K-0
3/4.5L
VEIL
K-21297K-S-0 (Rimless, 3/4.5L)
Dimensions: 584 x 374 x 385 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T
Compatible with all Kohler C3
Bidet seats
VEIL
K-21297K-S-0 (Vành kín, 3/4.5L)
Kích thước: 584 x 374 x 385 mm
Nắp đóng êm: K-4141T
Có thể kết hợp với các nắp bồn cầu thông minh C3
3/4.5L
MODERNLIFE
K-78643K-0
K-21295K-0
Dimensions: 560 x 360 x 390 mm
Slim Seat: K-76417K-0
MODERNLIFE
K-78643K-0
K-21295K-0
Kích thước: 560 x 360 x 390 mm
Nắp mỏng: K-76417K-0
3/4.5L
OVE
K-99214K-C-0 (3/6L)
Dimensions: 555 x 360 x 395 mm
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-2552A-0
OVE
K-99214K-C-0 (3/6L)
Kích thước: 555 x 360 x 395 mm
Nắp đóng êm: K-2552A-0
3/6L
REACH UP
K-28768K-0
Dimensions: 560 x 365 x 390 mm
Toilet Seat: K-28761K-0
Optional Slim Seat: K-28773K-0
REACH UP
K-28768K-0
Kích thước: 560 x 365 x 390 mm
Nắp bồn cầu: K-28761K-0
Nắp mỏng tùy chọn: K-28773K-0
3/6L
PANACHE
K-9154T-S-0
Quiet-Close™ Toilet Seat: K-7674T-0
K-9154T-0
Toilet Seat: K-4760T-PL-0
Dimensions: 550 x 350 x 380 mm
PANACHE
K-9154T-S-0
Nắp đóng êm: K-7674T-0
K-9154T-0
Nắp bồn cầu: K-4760T-PL-0
Kích thước: 550 x 350 x 380 mm
3/6L
61
62
Framed In-wall Tank
Két nước âm tường
Hydro-Tower 300 Pneumatic Slim In-Wall Tank with Frame
Hydro-Tower 300 Két nước âm tường công nghệ nén khí
với thiết kế mỏng kèm khung
K-20009T-PNE-NA (2.6/4L)
K-20010T-PNE-NA (3/4.5L)
K-20011T-PNE-NA (3/6L)
Hydro-Tower 300 Slim In-Wall Tank with Frame
Hydro-Tower 300 Két nước âm tường với thiết kế mỏng
kèm khung
K-4179T-NA (3/4.5L)
K-4178T-NA (3/6L)
Hydro-Tower 300 Pneumatic Slim In-Wall Tank
without Frame
Hydro-Tower 300 Két nước âm tường công nghệ nén khí
với thiết kế mỏng không kèm khung
K-78076T-PNE-NA (2.6/4L)
K-78077T-PNE-NA (3/4.5L)
K-78078T-PNE-NA (3/6L)
Hydro-Tower 300 Slim In-Wall Tank without Frame
Hydro-Tower 300 Két nước âm tường với thiết kế mỏng
không kèm khung
K-10611T-NA (3/4.5L)
Hydro-Tower 100
Hydro-Tower 100 Két nước âm tường
K-6284T-NA (3/6L)
Hydro-Tower 100 Squat In-Wall Tank without Frame
Hydro-Tower 100 Squat Két nước âm tường không
kèm khung
K-77666T-NA (6L)
HT110 IN-WALL TANK 3/4.5L
K-32789K-PNE-NA with Frame
K-32790K-PNE-NA without Frame
HT110 Két nước âm tường 3/4.5L
K-32789K-PNE-NA kèm tườngkhung
K-32790K-PNE-NA không kèm khung
Hydro-Tower 110
In-Wall Tank without Frame
K-32792R-PNE-NA (2.6/4L)
K-32790K-PNE-NA (3/4.5L)
Hydro-Tower 110
Két nước âm tường không kèm khung treo
K-32792R-PNE-NA (2.6/4L)
K-32790K-PNE-NA (3/4.5L)
In-wall Frame for Wall-hung Toilet (Full frame)
Khung âm tường cho bồn cầu treo tường (nguyên khung)
K-98929K-NA
In-wall Frame for Wall-hung Toilet (Half frame)
Khung âm tường cho bồn cầu treo tường (nửa khung)
K-16310T-NA
Hydro-Tower 110
In-Wall Tank with Frame
K-32791R-PNE-NA (2.6/4L)
K-32789K-PNE-NA (3/4.5L)
Hydro-Tower 110
Két nước âm tường kèm khung treo
K-32791R-PNE-NA (2.6/4L)
K-32789K-PNE-NA (3/4.5L)
Hydro-Tower 200 Pneumatic Slim In-Wall Tank
with Frame
Hydro-Tower 200 Két nước âm tường công nghệ
nén khí kèm khung
K-20006T-PNE-NA (2.6/4L)
K-20007T-PNE-NA (3/4.5L)
K-20008T-PNE-NA (3/6L)
Hydro-Tower 200 Pneumatic Slim In-Wall Tank
without Frame
Hydro-Tower 200 Két nước âm tường công nghệ
nén khí không kèm khung
K-78073T-PNE-NA (2.6/4L)
K-78074T-PNE-NA (3/4.5L)
K-78075T-PNE-NA (3/6L)
63
64
BEAM SENSOR FACEPLATE
Auto Flush, Night Light
K-23056T-CP
Dimensions: 225 x 160 mm
MẶT NẠ CẢM BIẾN BEAM
Xả tự động, Đèn đêm
K-23056T-CP
Kích thước: 225 x 160 mmt
SKIM PNEUMATIC
K-24149T-F-BN/BV
K-24151T-F-BN/BV
NÚT NHẤN NÉN KHÍ SKIM
K-24149T-F-BN/BV
K-24151T-F-BN/BV
LYNK
K-75890T-PNE-CP (PNEUMATIC)
K-75890T-CP
Dimensions: 225 x 160 mm
LYNK
K-75890T-PNE-CP (Nút nhấn nén khí)
K-75890T-CP
Kích thước: 225 x 160 mm
BEVEL
K-8857T-CP
Dimensions: 215 x 150 mm
BEVEL
K-8857T-CP
Kích thước: 215 x 150 mm
DROPLET
K-4177T-CP
Dimensions: 215 x 150 mm
DROPLET
K-4177T-CP
Kích thước: 215 x 150 mm
MODERN LIFE
K-23055T-PNE-CP (PNEUMATIC)
Dimensions: 133 x 42 mm
MODERN LIFE
K-23055T-PNE-CP (Nút nhấn nén khí)
Kích thước: 133 x 42 mm
PEBBLE
Pneumatic with Anti-Fingerprint
K-20341T-PNEF-CP
Pneumatic
K-20341T-PNE-CP
K-20341T-CP
Dimensions: 225 x 160 mm
PEBBLE
Nút nhấn nén khí, chống bám vân tay
K-20341T-PNEF-CP
Nút nhấn nén khí
K-20341T-PNE-CP
K-20341T-CP
Kích thước: 225 x 160 mm
NOTE
K-75891T-PNE-CP (PNEUMATIC)
K-75891T-CP
Dimensions: 225 x 160 mm
NOTE
K-75891T-PNE-CP (Nút nhấn nén khí)
K-75891T-CP
Kích thước: 225 x 160 mm
In-wall tank faceplate
Mặt nạ két nước âm tường
65
C3
INTELLIGENT TOILET SEA
NẮP BỒN CẦU THÔNG MINH C3
66
ATS
67
Clean - Sạch sẽ vượt trội
Comfort - Thoải mái
Convenience - Tiện lợi
Wand Sanitization
The ultraviolet disinfection system can effectively eliminate
99.9% of bacteria* on the wand, ensuring the cleanliness of the
nozzle. This system can intelligently identify the bacteria peak
time based on user habit, convenient and safe.
*In a 45-minute test by authority of sanitization of the wand against Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Bacillus subtilis, the disinfection
rate is >99.9%
Tính năng vệ sinh que rửa
Hệ thống diệt khuẩn bằng tia cực tím có thể loại bỏ hiệu quả 99,9% vi khuẩn
trên que rửa, đảm bảo vòi phun luôn sạch sẽ. Hệ thống có thể xác định thời
gian cao điểm vi khuẩn sinh sôi dựa vào thói quen của người dùng, mang
đến sự thuận tiện và an toàn cho gia chủ.
*Trong một thử nghiệm 45 phút, hệ thống diệt khuẩn của que rửa có thề diệt được khuẩn
đại tràng, Tụ cầu khuẩn, Trực khuẩn mủ xanh và Khuẩn que, tỷ lệ khử trùng> 99,9%.
Quick Heating System
With a continuous supply of heated water, you can enjoy a
comfortable warm wash with each use. Bacteria growth is
effectively reduced as fresh water is heated on demand rather
than being heated and stored in advance.
Hệ thống làm ấm nước nhanh
Nguồn nước nóng được cấp liên tục giúp người dùng thoải mái thư giãn
trong mỗi lần sử dụng. Sự phát triển của vi khuẩn giảm rõ rệt vì nước sạch
được làm ấm theo nhu cầu thay vì được làm ấm và dự trữ trước.
Ergonomical Side Panel
With Kohler's unique one-piece side panel design, the control
panel is lifted together with the toilet seat, effectively preventing
urine splashes on the toilet seat and control panel. The design
allows you to use it easily without turning around.
Bảng điều khiển thiết kế theo cấu trúc bàn tay
Thiết kế liền khối độc đáo giúp bảng điều khiển được nâng lên cùng nắp bồn
cầu, hạn chế nước thải văng lên bảng điều khiển và nắp bồn cầu. Vị trí bảng
điều khiển được thiết kế tinh tế cho phép bạn sử dụng dễ dàng thuận tiện,
không cần xoay người khi bấm.
68
Rửa trước
Nắp ngồi kháng khuẩn
Tính năng tự vệ sinh que rửa
Que rửa có tính năng massage
Nắp bồn cầu tự động đóng/mở
Chức năng tiết kiệm năng lượng
Hệ thống đèn kích hoạt chiếu sáng bằng
cảm ứng suốt đêm
Bảng điều khiển điện tử
Bảng điều khiển bên hông dễ sử dụng
Thông tin người dùng
Có thể điều chỉnh vị trí que rửa
Có thể điều chỉnh nhiệt độ nắp bồn cầu
Hệ thống gia nhiệt trực tiếp
Có thể điều chỉnh nhiệt độ nước
Có thể điều chỉnh nhiệt độ máy sấy
Rửa sau
Que rửa kháng khuẩn
(Que rửa bằng thép không gỉ + Tính năng diệt khuẩn bằng tia UV)
Bộ cảm biến tự động khử mùi
Front wash
Anti-bacterial seat
Self-cleaning nozzle
Massage
Auto open/close of Lid
Energy saving mode
Sensor activated LED luminated
bowl during night time
Remote control
Easy-control side panel
User profile
Adjustable wand position
Adjustable seat temperature
Instant heating technology
Adjustable water temperature
Adjustable dryer temperature
Rear wash
Anti-bacterial wand (stainless steel wand + UV sanitization)
Sensor activated deodorizer
69
70
C3
Intelligent Toilet Seats
Nắp bồn cầu thông minh C3
C3-230
Electronic Bidet Seat
K-4108T-0
Dimensions: 518 x 435 x 161 mm
C3-230
Nắp bồn cầu điện tử
K-4108T-0
Kích thước: 518 x 435 x 161 mm
C3-130
Electronic Bidet Seat
K-4107KR-0
Dimensions: 518 x 435 x 161 mm
C3-130
Nắp bồn cầu điện tử
K-4107KR-0
Kích thước: 518 x 435 x 161 mm
C3-520
Electronic Bidet Seat
K-31333KR-0
Dimensions: 530 x 454 x 159 mm
C3-520
Nắp bồn cầu điện tử
K-31333KR-0
Kích thước: 530 x 454 x 159 mm
C3-150
Electronic Bidet Seat / Hidden Cord Version
K-8297KR-0 / 8297K-HC-0
Dimensions: 522 x 448 x 130 mm
C3-150
Nắp bồn cầu điện tử / Phiên bản ẩn dây
K-8297KR-0 / 8297K-HC-0
Kích thước: 522 x 448 x 130 mm
C3-430
Electronic Bidet Seat
K-22445X-0
Dimensions: 525 x 430 x 120 mm
C3-430
Nắp bồn cầu điện tử
K-22445X-0
Kích thước: 525 x 430 x 120 mm
C3-050
Electronic Bidet Seat
K-18751T-0
Dimensions: 527 x 430 x 120 mm
C3-050
Nắp bồn cầu điện tử
K-18751T-0
Kích thước: 527 x 430 x 120 mm
Bidet Seat Filter Set
K-21038T-NA
Bidet Seat Filter Replacement
K-22760T-0
Bộ lọc nước cho nắp bồn cầu thông minh
K-21038T-NA
Lõi lọc nước thay thế
K-22760T-0
C3-035
Manual Bidet Seat
K-28010K-0
Dimension: 506 x 432 x 78 mm
C3-030
Manual Bidet Seat
K-98804K-0
Dimensions: 502 x 369 x 78 mm
C3-035
Nắp bồn cầu rửa cơ
K-28010k-0
Kích thước: 506 x 432 x 78mm
C3-030
Nắp bồn cầu rửa cơ
K-98804K-0
Kích thước: 502 x 369 x 78 mm
PURETIDE
Manual Bidet Seat
K-5724K-0
Dimension: 449 x 521 x 111mm
PURETIDE
Nắp bồn cầu rửa cơ
K-5724K-0
Kích thước: 449 x 521 x 111mm
PURECLEAN
Manual Bidet Seat
K-72757IN-0
Dimension: 490 x 375 x 107mm
PURECLEAN
Nắp bồn cầu rửa cơ
K-72757IN-0
Kích thước: 490 x 375 x 107mm
71
LAVATORIES
CHẬU RỬA
72
73
Thin as wings, strong as rock
Mỏng như cánh chim, mạnh mẽ như đá tảng
74
CleanCoatTM Technology
Clean Coat stain-resistant coating keeps it
shiny and makes it easy to clean.
Lớp phủ bề mặt Clean Coat giúp chống đọng nước
và vết bẩn, giữ cho bề mặt luôn sạch bóng và dễ dàng
lau chùi.
75
76
Cast Iron Lavatories
Chậu rửa gang đúc tráng men
PETALINE
Cast Iron Lavatory
K-1044T-7
Dimensions: 600 x 300 x 120 mm
PETALINE
Chậu rửa gang tráng men
K-1044T-7
Kích thước: 600 x 300 x 120 mm
ELLIPSE
Cast Iron Lavatory
K-2886T-1/8-0
Dimensions: 838 x 483 mm
ELLIPSE
Chậu rửa gang tráng men
K-2886T-1/8-0
Kích thước: 838 x 483 mm
SYLVA
Cast Iron Lavatory
K-1766T-0
Dimensions: 430 x 430 x 100 mm
SYLVA
Chậu rửa gang tráng men
K-1766T-0
Kích thước: 430 x 430 x 100 mm
DOLCE VITA
Cast Iron Lavatory
K-2815T-0
Dimensions: 445 x 445 mm
DOLCE VITA
Chậu rửa gang tráng men
K-2815T-0
Kích thước: 445 x 445 mm
IRON PLAIN
Cast Iron Lavatory
K-5400-P5-0
Dimensions: 471 x 400 mm
IRON PLAIN
Chậu rửa gang tráng men
K-5400-P5-0
Kích thước: 471 x 400 mm
MAN'S LAV
Cast Iron Lavatory
K-2885T-1/8-0/7
Dimensions: 711 x 483 mm
MAN'S LAV
Chậu rửa gang tráng men
K-2885T-1/8-0/7
Kích thước: 711 x 483 mm
MARATEA
Cast Iron Lavatory
K-2831-8-0
Dimensions: 562 x 438 mm
MARATEA
Chậu rửa gang tráng men
K-2831-8-0
Kích thước: 562 x 438 mm
LEDGES
Cast Iron Lavatory
K-2838-0
Dimensions: 533 x 371 mm
LEDGES
Chậu rửa gang tráng men
K-2838-0
Kích thước: 533 x 371 mm
REVIVAL
Cast Iron Lavatory
K-2950T-1/8-0
Dimensions: 711 x 483 mm
REVIVAL
Chậu rửa gang tráng men
K-2950T-1/8-0
Kích thước: 711 x 483 mm
77
78
Supramic Lavatories
Chậu rửa siêu sứ
VEIL
Vessel Lavatory Trough
K-20705-0
Dimensions: 979 x 406 mm
VEIL
Chậu rửa đặt bàn
K-20705-0
Kích thước: 979 x 406 mm
VEIL
Vessel Lavatory Trough
K-20704-0
Dimensions: 537 x 357 mm
VEIL
Chậu rửa đặt bàn
K-20704-0
Kích thước: 537 x 357 mm
MICA
Mica Vessel (Square)
K-90011T-0
Dimensions: 393 x 393 mm
MICA
Chậu rửa đặt trên bàn Mica (Vuông)
K-90011T-0
Kích thước: 393 x 393 mm
MICA
Mica Vessel (Round)
K-90012T-0
Dimensions: 410 x 410 mm
MICA
Chậu rửa đặt trên bàn Mica (Tròn)
K-90012T-0
Kích thước: 410 x 410 mm
VEIL ESSENTIAL SQUARE
Vessel Lavatory
K-26407T-0
Dimensions: 420 x 420 mm
VEIL ESSENTIAL SQUARE
Chậu rửa đặt bàn (Hình vuông)
K-26407T-0
Kích thước: 420 x 420 mm
VEIL ESSENTIAL ROUND
Vessel Lavatory
K-26408T-0
Dimensions: 420 x 420 mm
VEIL ESSENTIAL ROUND
Chậu rửa đặt bàn (Hình tròn)
K-26408T-0
Kích thước: 420 x 420 mm
Vessel Lavatories
Chậu rửa đặt bàn
79
BRAZN
Rectangular Vessel
with Faucet Deck
K-EX21059T-1/8-0
K-EX21059T-1/8-HB1
Dimensions: 584 x 483 mm
Chậu rửa đặt bàn hình chữ nhật
(có lỗ gắn vòi)
K-EX21059T-1/8-0
K-EX21059T-1/8-HB1
Kích thước: 584 x 483 mm
BRAZN
Rectangular Vessel
without Faucet Deck
K-EX21060T-0
K-EX21060T-HB1
Dimensions: 584 x 483 mm
Chậu rửa đặt bàn hình chữ nhật
(không có lỗ gắn vòi)
K-EX21060T-0
K-EX21060T-HB1
Kích thước: 584 x 483 mm
REVE
Vessel Lavatory
K-4819T-0
Dimensions: 550 x 375 mm
REVE
Chậu rửa đặt bàn
K-4819T-0
Kích thước: 550 x 375 mm
FOREFRONT
Vessel Lavatory
K-2660X-1-0
Dimensions: 585 x 460 mm
FOREFRONT
Chậu rửa đặt bàn
K-2660X-1-0
Kích thước: 585 x 460 mm
CARILLON
Vessel Lavatory
K- 96118T-0
Dimensions: 442 x 442 mm
CARILLON
Chậu rửa đặt bàn
K- 96118T-0
Kích thước: 442 x 442 mm
CARILLON™
Vessel Lavatory
K- 96117T-0
Dimensions: 533 x 368 mm
CARILLON™
Chậu rửa đặt bàn
K- 96117T-0
Kích thước: 533 x 368 mm
FOREFRONT
Vessel Lavatory
K-5373T-0
Dimensions: 580 x 410 mm
FOREFRONT
Chậu rửa đặt bàn
K-5373T-0
Kích thước: 580 x 410 mm
TRESHAM
Vessel Lavatory
K-2965T-0
Dimensions: 449 x 362 mm
TRESHAM
Chậu rửa đặt bàn
K-2965T-0
Kích thước: 449 x 362 mm
MODERN LIFE
Vessel Lavatory
K-77761T-1/8-0
Dimensions: 598 x 481 mm
MODERN LIFE
Chậu rửa đặt bàn
K-77761T-1/8-0
Kích thước: 598 x 481 mm
DELTA
Vessel Lavatory
K-19897T-0
Dimensions: 490 x 390 mm
Compatible with Drain 1065000-CP
DELTA
Chậu rửa đặt bàn
K-19897T-0
Kích thước: 490 x 390 mm
Kết hợp với rốn chậu 1065000-CP
DELTA
Vessel Lavatory with Faucet Deck 19"
K-26409T-1/8-0
Dimensions: 490 x 430 mm
DELTA
Chậu rửa đặt bàn 19" với lỗ gắn vòi
K-26409T-1/8-0
Kích thước: 490 x 430 mm
KARESS
Vessel Lavatory
K-2764T-1-0
Dimensions: 615 x 443 mm
KARESS
Chậu rửa đặt bàn
K-2764T-1-0
Kích thước: 615 x 443 mm
Vessel Lavatories
Chậu rửa đặt bàn
CHALICE SLEEK
Oval Vessel Lavatory
K-31701T-0
Oval Vessel Lavatory with Deck
K-31703T-0
Oval Vessel with Faucet Deck
K-31705T-1-0
Dimensions: 580 x 377 mm
CHALICE SLEEK
Chậu rửa đặt bàn hình bầu dục
K-31701T-0
Chậu rửa đặt bàn hình bầu dục có kệ chứa đồ
K-31703T-0
Chậu rửa đặt bàn hình bầu dục có lỗ gắn vòi
K-31705T-1-0
Kích thước: 580 x 377 mm
CHALICE
Vessel Lavatory
K-14800X-0
Dimensions: 418 x 418 mm
CHALICE
Chậu rửa đặt bàn
K-14800X-0
Kích thước: 418 x 418 mm
PATIO
Vessel Lavatory
K-2479T-0
Dimensions: 460 x 360 mm
PATIO
Chậu rửa đặt bàn
K-2479T-0
Kích thước: 460 x 360 mm
SPAN
Square vessel with Faucet Deck
K-25316IN-0
544 x 463 mm
Square vessel with Faucet Deck
K-25318IN-0
Dimensions: 478 x 363 mm
SPAN
Chậu rửa đặt bàn hình vuông có lỗ gắn vòi
K-25316IN-0
Kích thước: 544 x 463 mm
Chậu rửa đặt bàn hình vuông có lỗ gắn vòi
K-25318IN-0
Kích thước: 478 x 363 mm
SPAN
Square vessel
without Faucet Deck
K-31459IN-0
Dimensions: 480 x 340 mm
SPAN
Chậu rửa đặt bàn hình vuông
không có lỗ gắn vòi
K-31459IN-0
Kích thước: 480 x 340 mm
80
FAMILY CARE
Vessel Lavatory
K-21914T-1-0
Dimensions: 560 x 535 mm
FAMILY CARE
Chậu rửa đặt bàn
K-21914T-1-0
Kích thước: 560 x 535 mm
PARLIAMENT
Vessel Lavatory
K-99182T-1/8-0
Dimensions: 608 x 478 mm
K-14715X-1/8-0
Dimensions: 564 x 442 mm
PARLIAMENT
Chậu rửa đặt bàn
K-99182T-1/8-0
608 x 478 mm
K-14715X-1/8-0
Kích thước: 564 x 442 mm
FOREFRONT SQUARE
Vessel Lavatory
K-2661X-0
Dimensions: 413 x 413 mm
FOREFRONT SQUARE
Chậu rửa đặt bàn
K-2661X-0
Kích thước: 413 x 413 mm
LADENA
Vessel Lavatory
K-9220T-0
Dimensions: 537 x 370 mm
LADENA
Chậu rửa đặt bàn
K-9220T-0
Kích thước: 537 x 370 mm
CHALICE
Vessel Lavatory
K-99183T-0
Dimensions: 508 x 379 mm
CHALICE
Chậu rửa đặt bàn
K-99183T-0
Kích thước: 508 x 379 mm
81
82
Self-Rimming Lavatories
Chậu rửa dương vành
TRESHAM
Self-Rimming Lavatory
K-2991X-1/8-0
Dimensions: 552 x 480 mm
TRESHAM
Chậu rửa dương vành
K-2991X-1/8-0
Kích thước: 552 x 480 mm
CENTERPIECE
Self-Rimming Lavatory
K-2264T-0
Dimensions: 635 x 432 mm
CENTERPIECE
Chậu rửa dương vành
K-2264T-0
Kích thước: 635 x 432 mm
PORTRAIT
Self-Rimming Lavatory
K-2189X-1/4/8-0
Dimensions: 572 x 484 mm
PORTRAIT
Chậu rửa dương vành
K-2189X-1/4/8-0
Kích thước: 572 x 484 mm
MEMOIRS
Self-Rimming Lavatory
K-2241X-1/8-0
Dimensions: 579 x 459 mm
MEMOIRS
Chậu rửa dương vành
K-2241X-1/8-0
Kích thước: 579 x 459 mm
HARKEN
Retangular Self-Rimming Lavatory
K-21781T-0
Dimensions: 532 x 413 mm
HARKEN
Chậu rửa dương vành hình chữ nhật
K-21781T-0
Kích thước: 532 x 413 mm
HARKEN
Oval Self-Rimming Lavatory
K-21780T-0
Dimensions: 532 x 450 mm
HARKEN
Chậu rửa dương vành hình bầu dục
K-21780T-0
Kích thước: 532 x 450 mm
VINTAGE
Self-Rimming Lavatory
K-2220T-0
Dimensions: 608 x 376 mm
VINTAGE
Chậu rửa dương vành
K-2220T-0
Kích thước: 608 x 376 mm
KARESS
Self-Rimming Lavatory
K-2759X-1-0
Dimensions: 615 x 443 mm
KARESS
Chậu rửa dương vành
K-2759X-1-0
Kích thước: 615 x 443 mm
CIMARRON
Self-Rimming Lavatory
K-2351T-1/8-0
Dimensions: 584 x 462 mm
CIMARRON
Chậu rửa dương vành
K-2351T-1/8-0
Kích thước: 584 x 462 mm
PENNINGTON
Self-Rimming Lavatory
K-2196X-1/8-0
Dimensions: 514 x 445 mm
PENNINGTON
Chậu rửa dương vành
K-2196X-1/8-0
Kích thước: 514 x 445 mm
83
84
Under-counter Lavatories
Chậu rửa âm bàn
KATHRYN
Undercounter Lavatory
K-2297-0: 21"
K-2330-G: 17"
KATHRYN
Chậu rửa âm bàn
K-2297-0: 21"
K-2330-G: 17"
BRAZN
Rectangular Undercounter Lavatory
Chậu rửa âm bàn hình chữ nhật
K-21058K-0/HB1: 19"
BRAZN
Square Undercounter Lavatory
Chậu rửa âm bàn hình vuông
K-21056K-0/HB1: 14"
BRAZN
Pill Undercounter Lavatory
K-21057K-0/HB1: 22"
BRAZN
Chậu rửa âm bàn hình con nhộng
K-21057K-0/HB1: 22"
HARKEN
Undercounter Lavatory
K-21783T-0
Dimensions: 476 x 355 mm
HARKEN
Chậu rửa âm bàn
K-21783T-0
Kích thước: 476 x 355 mm
HARKEN
Undercounter Lavatory
K-21782T-0
Dimensions: 474 x 394 mm
HARKEN
Chậu rửa âm bàn
K-21782T-0
Kích thước: 474 x 394 mm
FAMILY CARE
Undercounter Lavatory
K-21916T-0
Dimensions: 542 x 474 mm
FAMILY CARE
Chậu rửa âm bàn
K-21916T-0
Kích thước: 542 x 474 mm
VERTICYL
Undercounter Lavatory
K-2889K-UDL-0
Dimensions: 514 x 357 mm
K-2882-0
Dimensions: 438 x 330 mm
VERTICYL
Chậu rửa âm bàn
K-2889K-UDL-0
Kích thước: 514 x 357 mm
K-2882-0
Kích thước: 438 x 330 mm
VERTICYL
Undercounter Lavatory
K-2881T-0
Dimensions: 432 x 365 mm
VERTICYL
Chậu rửa âm bàn
K-2881T-0
Kích thước: 432 x 365 mm
FOREFRONT
Undercounter Lavatory
K-2949T-0
Dimensions: 570 x 400 mm
FOREFRONT
Chậu rửa âm bàn
K-2949T-0
Kích thước: 570 x 400 mm
MEMOIRS
Undercounter Lavatory
K-2339T-0
Dimensions: 470 x 376 mm
MEMOIRS
Chậu rửa âm bàn
K-2339T-0
Kích thước: 470 x 376 mm
85
Under-counter Lavatories
Chậu rửa âm bàn
86
VINTAGE
Undercounter Lavatory
K-2940T-0
Dimensions: 556 x 355 mm
K-2240X-0
Dimensions: 540 x 311 mm
VINTAGE
Chậu rửa âm bàn
K-2940T-0
Kích thước: 556 x 355 mm
K-2240X-0
Kích thước: 540 x 311 mm
VERTICYL
Undercounter Lavatory
K-2883-0
Dimensions: 349 x 349 mm
VERTICYL
Chậu rửa âm bàn
K-2883-0
Kích thước: 349 x 349 mm
LADENA
Undercounter Lavatory
K-76509K-0
Dimensions: 622 x 359 mm
LADENA
Chậu rửa âm bàn
K-76509K-0
Kích thước: 622 x 359 mm
LADENA
Undercounter Lavatory
K-2215X-0
Dimensions: 524 x 348 mm
K-2214X-0
Dimensions: 475 x 310 mm
LADENA
Chậu rửa âm bàn
K-2215X-0
Kích thước: 524 x 348 mm
K-2214X-0
Kích thước: 475 x 310 mm
KARESS
Undercounter Lavatory
K-2768T-1-0
Dimensions: 538 x 420 mm
KARESS
Chậu rửa âm bàn
K-2768T-1-0
Kích thước: 538 x 420 mm
ARCHER
Undercounter Lavatory
K-2355T-0
Dimensions: 450 x 333 mm
ARCHER
Chậu rửa âm bàn
K-2355T-0
Kích thước: 450 x 333 mm
DEVONSHIRE
Undercounter Lavatory
K-2336T-0
Dimensions: 460 x 356 mm
DEVONSHIRE
Chậu rửa âm bàn
K-2336T-0
Kích thước: 460 x 356 mm
CHALICE
Undercounter Lavatory
K-99184T-0
Dimensions: 533 x 381 mm
K-97012T-0
Dimensions: 460 x 380 mm
CHALICE
Chậu rửa âm bàn
K-99184T-0
Kích thước: 533 x 381 mm
K-97012T-0
Kích thước: 460 x 380 mm
CHALICE
Undercounter Lavatory
K-97011T-0
Dimensions: 406 x 406 mm
CHALICE
Chậu rửa âm bàn
K-97011T-0
Kích thước: 406 x 406 mm
CAXTON
Undercounter Lavatory
K-2210X-0
Dimensions: 438 x 354 mm
K-2211X-0
Dimensions: 480 x 381 mm
CAXTON
Chậu rửa âm bàn
K-2210X-0
Kích thước: 438 x 354 mm
K-2211X-0
Kích thước: 480 x 381 mm
CAXTON
Undercounter Lavatory
K-20412T-0
Dimensions: 439 x 345 mm
K-20413T-0
Dimensions: 480 x 360 mm
CAXTON
Chậu rửa âm bàn
K-20412T-0
Kích thước: 439 x 345 mm
K-20413T-0
Kích thước: 480 x 360 mm
CIMARRON
Undercounter Lavatory
K-2751T-0
Dimensions: 512 x 330 mm
CIMARRON
Chậu rửa âm bàn
K-2751T-0
Kích thước: 512 x 330 mm
87
88
Pedestal Lavatories
Chậu rửa chân đứng
MEMOIRS CLASSIC
Pedestal Lavatory
K-2238T-1/4/8-0
Dimensions: 610 x 502 x 868 mm
MEMOIRS CLASSIC
Chậu rửa chân đứng
K-2238T-1/4/8-0
Kích thước: 610 x 502 x 868 mm
PANACHE
Pedestal Lavatory
K-17654X-0
Dimensions: 600 x 480 x 872 mm
PANACHE
Chậu rửa chân đứng
K-17654X-0
Kích thước: 600 x 480 x 872 mm
REACH
Pedestal Lavatory
K-72449X-1
Dimensions: 600 x 480 x 872 mm
REACH
Chậu rửa chân đứng
K-72449X-1
Kích thước: 600 x 480 x 872 mm
CANDIDE
Pedestal Lavatory
K-17650X-0
Dimensions: 600 x 485 x 872 mm
CANDIDE
Chậu rửa chân đứng
K-17650X-0
Kích thước: 600 x 485 x 872 mm
PATIO
Pedestal Lavatory
K-2477T-1/4/8-0
Dimensions: 550 x 450 x 857 mm
PATIO
Chậu rửa chân đứng
K-2477T-1/4/8-0
Kích thước: 550 x 450 x 857 mm
SACRAMENTO
Pedestal Lavatory
K-8700T-1/4/8-0
Dimensions: 538 x 470 x 854 mm
SACRAMENTO
Chậu rửa chân đứng
K-8700T-1/4/8-0
Kích thước: 538 x 470 x 854 mm
FOLIO
Pedestal Lavatory
K-2017X-1/4/8-0
Dimensions: 610 x 479 x 869 mm
FOLIO
Chậu rửa chân đứng
K-2017X-1/4/8-0
Kích thước: 610 x 479 x 869 mm
SPAN
Pedestal Lavatory
K-24559IN-0: 21"
K-24561IN-0: 19"
SPAN
Chậu rửa chân đứng
K-24559IN-0: 21"
K-24561IN-0: 19"
89
90
Semi Pedestal Lavatories
Chậu rửa chân lửng
PANACHE
Wall-Mount Lavatory
K-17656X-0
Dimensions: 600 x 480 x 445 mm
PANACHE
Chậu rửa treo tường
K-17656X-0
Kích thước: 600 x 480 x 445 mm
REACH
Wall-Mount Lavatory
K-72448X-1/8-0
Dimensions: 572 x 454 x 410 mm
REACH
Chậu rửa treo tường
K-72448X-1/8-0
Kích thước: 572 x 454 x 410 mm
FOLIO
Wall-Mount Lavatory
K-11341X-1/8-00
Dimensions: 610 x 479 mm
FOLIO
Chậu rửa treo tường
K-11341X-1/8-00
Kích thước: 610 x 479 mm
MODERNLIFE
Half Pedestal Lavatory
K-77770K-0/1/8-0 (with Tower Bar)
K-77768K-0/1/8-0 (without Tower Bar)
Dimensions: 550 x 450mm
MODERNLIFE
Chậu rửa chân lửng
K-77770K-0/1/8-0 (kèm thanh treo khăn)
K-77768K-0/1/8-0 (không kèm thanh treo khăn)
Kích thước: 550 x 450mm
CANDIDE
Wall-Mount Lavatory
K-17652X-0
Dimensions: 600 x 485 mm
CANDIDE
Chậu rửa treo tường
K-17652X-0
Kích thước: 600 x 485 mm
SPAN 21"
Half Pedestal Lavatory
K-24558IN-0
SPAN 21"
Chậu rửa chân lửng
K-24558IN-0
SPAN CORNER
Half Pedestal Lavatory
K-31461IN-0
SPAN CORNER
Chậu rửa chân lửng
K-31461IN-0
91
92
Semi Recessed Lavatories
Chậu rửa bán âm bàn
MICA
Square Semi-Recessed Lavatory
K-26676T-0
Dimensions: 390 x 390 mm
MICA
Chậu rửa bán âm bàn hình vuông
K-26676T-0
Kích thước: 390 x 390 mm
MICA
Round Semi-Recessed Lavatory
K-26677T-0
Dimensions: 410 x 410 mm
MICA
Chậu rửa bán âm bàn hình tròn
K-26677T-0
Kích thước: 410 x 410 mm
FOREFRONT
Semi-Recessed Lavatory
K-11479X/T-VC1/VC8-0
Dimensions: 578 x 462 mm
FOREFRONT
Chậu rửa bán âm bàn
K-11479X/T-VC1/VC8-0
Kích thước: 578 x 462 mm
KARESS
Semi-Recessed Lavatory
K-2772X-1-0
Dimensions: 615 x 442 mm
KARESS
Chậu rửa bán âm bàn
K-2772X-1-0
Kích thước: 615 x 442 mm
PARLIAMENT
Semi-Recessed Lavatory
K-14715X-1G/8G-0
Dimensions: 564 x 442 mm
PARLIAMENT
Chậu rửa bán âm bàn
K-14715X-1G/8G-0
Kích thước: 564 x 442 mm
DELTA
Semi-Recessed Lavatory
K-20338T-1/8-0
Dimensions: 490 x 430 mm
DELTA
Chậu rửa bán âm bàn
K-20338T-1/8-0
Kích thước: 490 x 430 mm
CHALICE SLEEK
Oval Semi-Recessed Lavatory
K-31702T-0
K-31706T-1-0: with faucet deck
K-31704T-0: with storage deck
Dimensions: 580 x 377 mm
CHALICE SLEEK
Chậu rửa bán âm bàn hình bầu dục
K-31702T-0
K-31706T-1-0: có lỗ gắn vòi
K-31704T-0: có kệ chứa đồ
Kích thước: 80 x 377 mm
FAMILY CARE
Semi-Recessed Lavatory
K-21915T-1-0
Dimensions: 560 x 535 mm
FAMILY CARE
Chậu rửa bán âm bàn
K-21915T-1-0
Kích thước: 560 x 535 mm
FOREFRONT
Semi-Recessed Lavatory
K-98930X-1-0
Dimensions: 420 x 460 mm
FOREFRONT
Chậu rửa bán âm bàn
K-98930X-1-0
Kích thước: 420 x 460 mm
LADENA 21”
Semi-Recessed Lavatory
K-72907K-1/8-0
Dimensions: 545 x 465 x 136 mm
LADENA 21”
Chậu rửa bán âm bàn
K-72907K-1/8-0
Kích thước: 545 x 465 x 136 mm
ODEON
Semi-Recessed Lavatory
K-11160T-1/4/8-0
Dimensions: 560 x 454 mm
ODEON
Chậu rửa bán âm bàn
K-11160T-1/4/8-0
Kích thước: 560 x 454 mm
CHALICE
Semi-recessed lavatory
K-97013T-0
Dimensions: 420 x 420 mm
CHALICE
Chậu rửa bán âm bàn
K-97013T-0
Kích thước: 420 x 420 mm
PANACHE
Semi-Recessed Lavatory
K-17158W-00
Dimensions: 560 x 450 mm
PANACHE
Chậu rửa bán âm bàn
K-17158W-00
Kích thước: 560 x 450 mm
93
Wall-Hung Lavatories
Chậu rửa treo tường
MODERNLIFE
Wall-Mount Lavatory
K-77769K-0/1/8-0 (with Tower Bar)
K-77767K-0/1/8-0 (without Tower Bar)
Dimensions: 550 x 450mm
MODERNLIFE
Chậu rửa treo tường
K-77769K-0/1/8-0 (kèm thanh treo khăn)
K-77767K-0/1/8-0 (không kèm thanh treo khăn)
Kích thước: 550 x 450mm
FOREFRONT
Wall-Mount Lavatory
K-24984K-0/1/8-0 (with Tower Bar)
K-24985K-0/1/8-0 (without Tower Bar)
Dimensions: 450 x 450mm
FOREFRONT
Chậu rửa treo tường
K-24984K-0/1/8-0 (kèm thanh treo khăn)
K-24985K-0/1/8-0 (không kèm thanh treo khăn)
Kích thước: 450 x 450mm
CANDIDE
Wall-Mount Lavatory
K-17151X-0
Dimensions: 600 x 485 mm
CANDIDE
Chậu rửa treo tường
K-17151X-0
Kích thước: 600 x 485 mm
SACRAMENTO
Wall-Mount Lavatory
K-8758X-1-0
Dimensions: 546 x 470 mm
SACRAMENTO
Chậu rửa treo tường
K-8758X-1-0
Kích thước: 546 x 470 mm
94
SPAN
Square Wall-hung Lavatory
K-25317IN-0
Dimension: 545 x 489 mm
SPAN
Chậu rửa treo tường hình vuông
K-25317IN-0
Dimension: 545 x 489 mm
SPAN
Round Wall-hung Lavatory
K-31458IN-0
Dimension: 480 x 440 mm
SPAN
Chậu rửa treo tường hình tròn
K-31458IN-0
Dimension: 480 x 440 mm
95
96
SPA & BATHS
BỒN TẮM & SPA
97
98
Whirlpools
Bồn tắm mát xa thủy lực
EVORA
Acrylic Whirlpool
K-11207X-W01-0 with Dual System
K-11207x-W02-0 with Single System
Dimensions: 1520 x 1520 x 665 mm
EVORA
Bồn tắm massage thủy lực
K-11207X-W01-0 với hệ thống massage kép
K-11207X-W02-0 với hệ thống massage đơn
Kích thước: 1520 x 1520 x 665 mm
RIVER BATH
Round Acrylic Whirlpool
K-1394-H2-0
Ø1676 x 635 mm
Flexjet Technology
Effervescence Technology
Neckjets
Three Choices of Massage
Lighted Keypad
Waterproof Remote Control Chromatherapy
Whirlpool Flexjet™ Mode Riverjets - Whitewater Mode Riverjets -
Rapids Mode
RIVER BATH
Bồn tắm arcylic massage thủy lực hình tròn
K-1394-H2-0
Ø1676 x 635 mm
Đầu phun masage
Công nghệ sục khí
Massage cổ
3 chế độ massage
Bảng điều khiển có đèn
Bộ điều khiển chống thấm nước
Liệu pháp màu sắc
Chế độ Whirlpool Flexjet™ Riverjets - Chế độ Whitewater Mode Riverjets -
Chế độ Rapids Mode
Whirlpool Flexjet™
Mode
Chế độ
Whirlpool Flexjet™
Riverjets - Whitewater
Mode
Chế độ
Whitewater Riverjets
Riverjets - Rapids
Mode
Chế độ
Rapids Riverjets
EVORA
Twin Whirlpool
K-18749X-0: Dual system
K-18747X-0: Standard system
Dimensions: 1850 x 600 x 1100 mm
Rectangular Whirlpool
K-18748X-0: Dual system
K-18746X-0: Standard system
Dimensions: 1800 x 595 x 900 mm
EVORA
Bồn tắm đôi massage thủy lực
K-18749X-0: Hệ thống massage kép
K-18747X-0: Hệ thống massage tiêu chuẩn
Kích thước: 1850 x 600 x 1100 mm
Bồn tắm massage thủy lực hình chữ nhật
K-18748X-0: Hệ thống massage kép
K-18746X-0: Hệ thống massage tiêu chuẩn
Kích thước: 1800 x 595 x 900 mm
PORTRAIT
Drop-In Acrylic Whirlpool
K-1457T-0
Dimensions: 1702 x 1067 x 559 mm
PORTRAIT
Bồn tắm massage thủy lực
K-1457T-0
Kích thước: 1702 x 1067 x 559 mm
BELAY
Walk-in Bath
K-156T-LCP-0: left open door, step 80 mm
K-156T-RCP-0: right open door, step 80 mm
Dimensions: 813 x 990 x 1524 mm,
K-23769T-LCP: left open door, step 150 mm
K-23769T-RCP: right open door, step 150 mm
Dimensions: 813 x 1063 x 1524 mm
BELAY
Bồn tắm có cửa ra vào
K-156T-LCP-0: cửa mở bên trái, thềm bước chân 80 mm
K-156T-RCP-0: cửa mở bên phải, thềm bước chân 80 mm
Kích thước: 813 x 990 x 1524 mm,
K-23769T-LCP: cửa mở bên trái, thềm bước chân 150 mm
K-23769T-RCP: cửa mở bên phải, thềm bước chân 150 mm
Kích thước: 813 x 1063 x 1524 mm
Whirlpools
Bồn tắm mát xa thủy lực
DOBLE™
Whirlpool Drop-in, with Integrated Pillow & E-drain
K-77701K-NW-0
Dimensions: 1700 x 800 x 700 mm
With Integrated Pillow & E-drain
DOBLE™
Bồn tắm massage thủy lực
K-77701K-NW-0
Kích thước: 1700 x 800 x 700 mm
Đi kèm gối bồn tắm đa năng & bộ xả thoát nước điện tử
KARESS™
Acrylic Whirlpool Drop-in, with E-drain
K-76445H-NWGR-0 (1.8m, with Grip Rails)
K-76445H-NW-0 (1.8m)
Dimensions: 1800 x 900 x 625mm
1.7m Whirlpool Drop-in, with E-drain
K-76442H-NWGR-0 (1.7m, with Grip Rails)
K-76442H-NW-0 (1.7m)
Dimensions: 1700 x 800 x 625mm
K-76441H-NWGR-0 (1.6m, with Grip Rails)
K-76441H-NW-0 (1.6m)
Dimensions: 1600 x 800 x 625mm
KARESS™
Bồn tắm massage thủy lực ( bộ xả thoát nước điện tử)
K-76445H-NWGR-0 (1.8m, kèm thanh tay vịn)
K-76445H-NW-0 (1.8m)
Kích thước: 1800 x 900 x 625mm
K-76442H-NWGR-0 (1.7m, kèm thanh tay vịn)
K-76442H-NW-0 (1.7m)
Kích thước: 1700 x 800 x 625mm
K-76441H-NWGR-0 (1.6m, kèm thanh tay vịn)
K-76441H-NW-0 (1.6m)
Kích thước: 1600 x 800 x 625mm
SERIF
Acrylic Whirlpool
K-1337T-NW1/NW2-0
Acrylic Whirlpool
K-1337T-K-0
Dimensions: 1525 x 1060 x 533 mm
SERIF
Bồn tắm massage thủy lực
K-1337T-NW1/NW2-0
Bồn tắm massage thủy lực
K-1337T-K-0
Kích thước: 1525 x 1060 x 533 mm
OVE
Acrylic Whirlpool
K-1709T-K1P-0 / K-1709T-K58-0
Dimensions: 1700 x 750 x 470 mm
Includes: bath pillow
OVE
Bồn tắm massage thủy lực
K-1709T-K1P-0 / K-1709T-K58-0
Kích thước: 1700 x 750 x 470 mm
Bao gồm: Gối tắm
EMERALD
Acrylic Whirlpool
K-18777T-K-0
Dimensions: 1305 x 1305 x 490 mm
EMERALD
Bồn tắm massage thủy lực
K-18777T-K-0
Kích thước: 1305 x 1305 x 490mm
SYMBIO
1.5 m Integrated Acrylic Whirlpool
K-20625T-NW-0 (Left Alcove)
K-20626T-NW-0 (Right Alcove)
Dimensions: 1528 x 1057 x 606mm
SYMBIO
Bồn tắm Arcylic thủy lực tích hợp 1.5m
K-20625T-NW-0 (Đặt góc bên trái)
K-20626T-NW-0 (Đặt góc bên phải)
Kích thước: 1528 x 1057 x 606mm
99
Whirlpools
Bồn tắm mát xa thủy lực
ALEUTIAN
1.7 m Integrated Acrylic Whirlpool
K-99025T-0 (Left Alcove)
K-99026T-0 (Right Alcove)
Dimensions: 1700 x 800 x 650mm
1.5 m Integrated Acrylic Whirlpool
K-99019T-0 (Left Alcove)
K-99020T-0 (Right Alcove)
Dimensions: 1500 x 800 x 650mm
ALEUTIAN
Bồn tắm Arcylic thủy lực tích hợp 1.7m
K-99025T-0 (Đặt góc bên trái)
K-99026T-0 (Đặt góc bên phải)
Kích thước: 1700 x 800 x 650mm
Bồn tắm Arcylic thủy lực tích hợp 1.5m
K-99019T-0 (Đặt góc bên trái)
K-99020T-0 (Đặt góc bên phải)
Kích thước: 1500 x 800 x 650mmt
ALEUTIAN™
Triangle Integrated Whirlpool with Faucet
K-20059K-NW-0 (with Electronic Drain)
Dimensions: 1500 x 1500 x 607 mm
ALEUTIAN™
Bồn tắm massage thủy lực tích hợp hình tam giác
K-20059K-NW-0 (bộ xả thoát nước điện tử)
Kích thước: 1500 x 1500 x 607 mm
HOURGLASS
30" Acrylic Whirlpool
K-556T-K-0
Dimensions: 1524 x 762 x 432 mm
HOURGLASS
Bồn tắm Arcylic thủy lực
K-556T-K-0
Kích thước: 1524 x 762 x 432 mm
100
101
Lithocast Baths
Bồn tắm Lithocast
MEMOIRS
Freestanding Lithocast Bath with Drain
K-8333T-0
Dimensions: 1681 x 920 x 604mm
MEMOIRS
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước
K-8333T-0
Kích thước: 1681 x 920 x 604 mm
102
ABRAZO
Lithocast Bath
K-1800T-0
Dimensions: 1676 x 800 x 725mm
ABRAZO
Bồn tắm Lithocast
K-1800T-0
Kích thước: 1676 x 800 x 725 mm
CERIC
K-8336T-0
Freestanding Lithocast Bath with Drain
Dimensions: 1651 x 790 x 586mm
CERIC
K-8336T-0
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước
Kích thước: 1651 x 790 x 586 mm
EVOK
Freestanding Lithocast Bath with Drain
K-21096T-0
Dimensions: 1800 x 800 x 605 mm
K-21095T-0
Dimensions: 1700 x 750 x 605 mm
EVOK
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước
K-21096T-0
Kích thước: 1800 x 800 x 605 mm
K-21095T-0
Kích thước: 1700 x 750 x 605 mm
VEIL
Freestanding Lithocast Bath with Drain
K-8331T-0
Dimensions: 1649 x 954 x 619 mm
VEIL
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước
K-8331T-0
Kích thước: 1649 x 954 x 619 mm
KARING
Freestanding Lithocast Bath with Drain
K-20249T-0: 1800 x 800 x 605 mm
K-20374T-0: 1700 x 800 x 605 mm
K-20248T-0: 1600 x 800 x 605 mm
KARING
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước
K-20249T-0: 1800 x 800 x 605 mm
K-20374T-0: 1700 x 800 x 605 mm
K-20248T-0: 1600 x 800 x 605 mm
BRAZN
Freestanding Lithocast Gloss Bath Oval
K-21388T-0/HB1
Dimensions: 1675 x 900 x 585 mm
BRAZN
Bồn tắm Lithocast Gloss đặt sàn hình bầu dục
K-21388T-0/HB1
Kích thước: 1675 x 900 x 585 mm
KARING
Freestanding Lithocast Bath with Drain
K-20247T-0
ø1300 x 600 mm
KARING
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước
K-20247T-0
ø1300 x 600 mm
EVOK
Freestanding Lithocast Bath with Drain
K-26810T-0
Dimensions: 1500 x 700 x 555 mm
Rectangular Freestanding LIthocast Bath with Drain
K-25314T-0
Dimensions: 1700 x 750 x 615 mm
Round Freestanding Lithocast Bath with Drain
K-25315T-0
ø1500 x 615 mm
EVOK
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước
K-26810T-0
Kích thước: 1500 x 700 x 555 mm
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước hình chữ nhật
K-25314T-0
Kích thước: 1700 x 750 x 615 mm
Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước hình tròn
K-25315T-0
ø1500 x 615 mm
103
Freestanding Iron Cast Baths
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men
CLEO TELLIEUR
Freestanding Cast Iron Bath
K-1869T-0
Dimensions: 1750 x 800 x 683 mm
CLEO TELLIEUR
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men
K-1869T-0
Kích thước: 1750 x 800 x 683mm
104
ARTIFACTS
Freestanding Cast Iron Bath
K-21000T-0/PLM/GRL/DGB/P5-0
Dimensions: 1680 x 826 x 708 mm
ARTIFACTS
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men
K-21000T-0/PLM/GRL/DGB/P5-0
Kích thước: 1680 x 826 x 708 mm
CLEO
Freestanding Cast Iron Bath
K-11195T-RF/0/RT/RK
Dimensions: 1750 x 800 x 640 mm
K-99158T-0: with Rainbow Exterior
K-99159T-0: with Garden Bandana Exterior
K-99160T-0: with Empress Bouquet Experior
Bath Legs: K-11194T-0
CLEO
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men
K-11195T-RF/0/RT/RK
Kích thước: 1750 x 800 x 640 mm
K-99158T-0: Họa tiết cầu vồng
K-99159T-0: Họa tiết Garden Bandana xanh dương
K-99160T-0: Họa tiết Empress Bouquet
Chân bồn tắm: K-11194T-0
MING
Freestanding Cast Iron Bath
K-20194T-0
Dimensions: 1800 x 910 x 565 mm
MING
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men
K-20194T-0
1800 x 910 x 565 mm
BIOVE
Freestanding Bath (W Wooden Apron)
K-99205T-E63/C38/C36
K-99205T-GR-E63/C38/C36: With Grip Rail Hole
Dimensions: 1700 x 750 x 585 mm
Freestanding Bath (W Wooden Apron)
K-99205T-E63/C38/C36
K-99205T-GR-E63/C38/C36: With Grip Rail Hole
Dimensions: 1700 x 750 x 585 mm
BIOVE
Bồn tắm đặt sàn (Yếm gỗ)
K-99205T-E63/C38/C36
K-99205T-GR-E63/C38/C36: Kèm lỗ gắn thanh tay vịn
Kích thước: 1700 x 750 x 585 mm
Bồn tắm đặt sàn (Yếm gỗ)
K-99205T-E63/C38/C36
K-99205T-GR-E63/C38/C36: Kèm lỗ gắn thanh tay vịn
Kích thước: 1700 x 750 x 585 mm
REVE
Freestanding Cast Iron Bath
K-16497T-0
Dimensions: 1700 x 800 x 560 mm
REVE
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men
K-16497T-0
Kích thước: 1700 x 800 x 560 mm
ARCHER
1.7M Freestanding Cast Iron Bath
K-45595T-0
K-45595T-GR-0: With Grib Rail
Dimensions: 1700 x 545 x 800 mm
1.5M Freestanding Cast Iron Bath
K-45594T-0
K-45594T-GR-0: With Grib Rail
Dimensions: 700 x 545 x 750 mm
ARCHER
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men 1.7M
K-45595T-0
K-45595T-GR-0: Kèm tay vịn
1700 x 545 x 800 mm
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men 1.5M
K-45594T-0
K-45594T-GR-0: Kèm tay vịn
700 x 545 x 750 mm
LOVEE
Freestanding Cast Iron Bath
K-9287T-0
K-9287T-GR: With Grip Rail Holes
Dimensions: 1700 x 567 x 750 mm
With Wooden Apron
K-99206T-E63/C38/C36
With Wooden Apron And Grip Rail Holes
K-99206T-GR-E63/C38/C36
LOVEE
Bồn tắm gang tráng men đặt sàn
K-9287T-0
K-9287T-GR: Có lỗ gắn thanh tay vịn
Kích thước: 1700 x 567 x 750 mm
Đi kèm Yếm gỗ
K-99206T-E63/C38/C36
Kèm Yếm gỗ và lỗ gắn thanh tay vịn
K-99206T-GR-E63/C38/C36
105
Freestanding Iron Cast Baths
Bồn tắm đặt sàn gang tráng men
106
VOLUTE
1.8M Freestanding Bath
K-99718T-FD-0: W Filler Drain
K-99718T-FDGR-0: W Filler Drain & Grip Rail Hole
K-99718T-0: W Integral Drain
K-99718T-GR-0: W Integral Drain & Grip Rail Hole
Dimensions: 1800 x 800 x 540 mm
1.7M Freestanding Bath
K-99311T-FD-0: W Filler Drain
K-99311T-FDGR-0: W Filler Drain & Grip Rail Hole
K-99311T-0: W Integral Drain
K-99311T-GR-0: W Integral Drain & Grip Rail Hole
Dimensions: 1700 x 800 x 550 mm
VOLUTE
1.8M Bồn tắm đặt sàn
K-99718T-FD-0: Gồm Bộ xả
K-99718T-FDGR-0: Gồm Bộ xả & Lỗ gắn thanh tay vịn
K-99718T-0: Gồm bộ xả tích hợp
K-99718T-GR-0: Gồm Bộ xả tích hợp & Lỗ gắn thanh tay vịn
Kích thước: 1800 x 800 x 540 mm
1.7M Bồn tắm đặt sàn
K-99311T-FD-0: Gồm Bộ xả
K-99311T-FDGR-0: Gồm Bộ xả & Lỗ gắn thanh tay vịn
K-99311T-0: Gồm bộ xả tích hợp
K-99311T-GR-0: Gồm Bộ xả tích hợp & Lỗ gắn thanh tay vịn
Kích thước: 1700 x 800 x 550 mm
VOLUTE
1.7M Freestanding Bath MU Version
K-23747T-7
K-23747T-GR-7: Grip Rail Included
Dimensions: 800 x 535 x 1700 mm
1.5M Freestanding Bath MU Version
K-23746T-7
K-23746T-GR-7: Grip Rail Included
Dimensions: 800 x 595 x 1500 mm
1.5M In Rgd Finish (W Grip Rail Holes)
K-20379T-GR-0/7
Dimensions: 800 x 595 x 1500 mm
1.5M Freestanding Bath Black Version
K-20379T-7
Dimensions: 800 x 595 x 1500 mm
VOLUTE
1.7M Bồn tắm đặt sàn phiên bản Manchester United
K-23747T-7
K-23747T-GR-7: kèm thanh tay vịn
Kích thước: 800 x 535 x 1700mm
1.5M Bồn tắm đặt sàn phiên bản Manchester United
K-23746T-7
K-23746T-GR-7: kèm thanh tay vịn
Kích thước: 800 x 595 x 1500 mm
1.5M Màu vàng hồng (Có lỗ gắn thanh tay vịn)
K-20379T-GR-0/7
Kích thước: 800 x 595 x 1500 mm
1.5M Bồn tắm đặt sàn màu đen
K-20379T-7
Kích thước: 800 x 595 x 1500 mm
107
Freestanding Acrylic Baths
Bồn tắm đặt sàn Acrylic
108
SUNSTRUCK™
1.7m Retangular Freestanding Acrylic Bath
K-20125T-0
Dimensions: 1700 x 800 x 600 mm
SUNSTRUCK™
Bồn tắm đặt sàn Acrylic hình chữ nhật 1.7m
K-20124T-0
Kích thước: 1700 x 800 x 600 mm
SUNSTRUCK™
1.7m Oval Freestanding Acrylic Bath
K-20124T-0
Dimensions: 1700 x 800 x 600 mm
SUNSTRUCK™
Bồn tắm đặt sàn Acrylic hình bầu dục 1.7m
K-20124T-0
Kích thước: 1700 x 800 x 600 mm
KARESS
1.8M Oval Freestanding Bath
K-23045T-0
Dimensions: 1797 x 897 x 626 mm
KARESS
Bồn tắm đặt sàn hình bầu dục 1.8m
K-23045T-0
Kích thước: 1797 x 897 x 626 mm
EVOK
Rectangular Freestanding Acrylic Bath
K-18343T-0
Dimensions: 1675 x 762 x 610 mm
EVOK
Bồn tắm đặt sàn Acrylic hình chữ nhật
K-18343T-0
Kích thước: 1675 x 762 x 610 mm
COMFORTABLE
1.7M Freestanding Bath
K-98154T-GR58-0
Dimensions: 1700 x 800 x 722 mm
1.3M Freestanding Bath
K-45599T-GR58-0
Dimensions: 1350 x 800 x 732 mm
COMFORTABLE
Bồn tắm đặt sàn 1.7m
K-98154T-GR58-0
Kích thước: 1700 x 800 x 722 mm
Bồn tắm đặt sàn 1.3m
K-45599T-GR58-0
Kích thước: 1350 x 800 x 732 mm
EVOK
2.0 Round Seamless Freestanding Bath
K-25163T-0/P5/P8
ø1500 x 610 mm
2.0 Rectangular Seamless Freestanding Bath
K-25164T-0/P5/P8
Dimensions: 1300 x 750 x 610 mm
2.0 Oval Seamless Freestanding Bath
K-25165T-0/P5/P8: 1700 x 750 x 610 mm
K-25166T-0/P5/P8: 1600 x 750 x 610 mm
K-25167T-0/P5/P8: 1500 x 750 x 610 mm
EVOK
Bồn tắm đặt sàn hình tròn phiên bản 2.0
K-25163T-0/P5/P8
ø1500 x 610 mm
Bồn tắm đặt sàn hình chữ nhật phiên bản 2.0
K-25164T-0/P5/P8
Kích thước: 1300 x 750 x 610 mm
Bồn tắm đặt sàn hình bầu dục phiên bản 2.0
K-25165T-0/P5/P8: 1700 x 750 x 610 mm
K-25166T-0/P5/P8: 1600 x 750 x 610 mm
K-25167T-0/P5/P8: 1500 x 750 x 610 mm
EVOK
Round Freestanding Bath
K-18353T-0
ø1500 x 610 mm
EVOK
Bồn tắm đặt sàn hình tròn
K-18353T-0
ø1500 x 610 mm
OVE
1.7M Integrated Bath
K-1788T-1P/58-0
K-1789T-1P/58-0
Dimensions: 1704 x 755 x 560 mm
OVE
1.7M Bồn tắm tích hợp
K-1788T-1P/58-0
K-1789T-1P/58-0
Kích thước: 1704 x 755 x 560 mm
EVOK
Oval Freestanding Bath
K-18347T-0
Dimensions: 1700 x 750 x 610 mm
EVOK
Bồn tắm đặt sàn hình bầu dục
K-18347T-0
Kích thước: 1700 x 750 x 610mm
109
110
Freestanding Acrylic Baths
Bồn tắm đặt sàn Acrylic
SAPPHIRE
Freestanding Acrylic Bath
K-18262T-0
Dimensions: 1660 x 750 x 610 mm
SAPPHIRE
Bồn tắm đặt sàn Acrylic
K-18262T-0
Kích thước: 1660 x 750 x 610 mm
DOBLE™
1.5m Freestanding Acrylic Bath
K-77702T-0
Dimensions: 1500 x 800 x 585 mm
DOBLE™
Bồn tắm đặt sàn Acrylic
K-77702T-0
Kích thước: 1500 x 800 x 585 mm
111
112
Integraged Acrylic Baths
Bồn tắm tích hợp Acrylic
ALEUTIAN
2.0 Integrated Bath 1.7M Left Alcove
K-24459T-0
K-24459T-FD-0: W/ 3-IN-1 Integrated Drain
Dimensions: 1700 x 850 x 640 mm
2.0 Integrated Bath 1.7M Right Alcove
K-24460T-0
K-24460T-FD-0: W/ 3-IN-1 Integrated Drain
Dimensions: 1700 x 850 x 640 mm
ALEUTIAN
2.0 Bồn tắm tích hợp 1.7M Đặt góc trái
K-24459T-0
K-24459T-FD-0: Kèm bộ xả tích hợp 3 trong 1
Kích thước: 1700 x 850 x 640mm
2.0 Bồn tắm tích hợp 1.7M Đặt góc phải
K-24460T-0
K-24460T-FD-0: Kèm bộ xả tích hợp 3 trong 1
Kích thước: 1700 x 850 x 640mm
ALEUTIAN
Triangle Corner Bath
K-20058T-0
Dimensions: 1500 x 1500 x 610 mm
ALEUTIAN
Bồn tắm đặt góc hình tam giác
K-20058T-0
Kích thước: 1500 x 1500 x 610mm
ALEUTIAN
1.7M Integrated Bath
K-99023T-0: Left Corner, K-99023T-0: Right Corner
Dimensions: 1700 x 872 x 650 mm
1.6M Integrated Bath
K-20806T-0: Left Corner, K-20807T-0: Right Corner
Dimensions: 1500 x 800 x 650 mm
1.5M Integrated Bath
K-99017T-0: Left Corner, K-99018T-0: Right Corner
Dimensions: 1500 x 800 x 650 mm
1.3M Integrated Bath
K-99013T-0: Left Corner, K-99014T-0: Right Corner
Dimensions: 1300 x 800 x 650 mm
ALEUTIAN
Bồn tắm tích hợp 1.7M
K-99023T-0: Đặt góc trái, K-99023T-0: Đặt góc phải
Kích thước: 1700 x 872 x 650 mm
Bồn tắm tích hợp 1.6M
K-20806T-0: Đặt góc trái, K-20807T-0: Đặt góc phải
Kích thước: 1500 x 800 x 650 mm
Bồn tắm tích hợp 1.5M
K-99017T-0: Đặt góc trái, K-99018T-0: Đặt góc phải
Kích thước: 1500 x 800 x 650 mm
Bồn tắm tích hợp 1.3M
K-99013T-0: Đặt góc trái, K-99014T-0: Đặt góc phải
Kích thước: 1300 x 800 x 650 mm
FLEXISPACE
1.2m Bath
K-26760T-L-0 (left hand corner)
K-26760T-R-0 (right hand corner)
Dimension: 1200 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
Bồn tắm 1.2m
K-26760T-L-0 (lđặt góc trái)
K-26760T-R-0 (lđặt góc phải)
Kích thước: 1200 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
850 mm Bath
K-26759T-L-0 (left hand corner)
K-26759T-R-0 (right hand corner)
Dimension: 850 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
Bồn tắm 850 mm
K-26759T-L-0 (lđặt góc tráii)
K-26759T-R-0 (lđặt góc phải)
Kích thước: 850 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
850 mm Bath with Step
K-26757T-L-0 (left hand corner)
K-26757T-R-0 (right hand corner)
850 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
Bồn tắm kèm bậc bước chân 850 mm
K-26757T-L-0 (lđặt góc trái)
K-26757T-R-0 (lđặt góc phải)
Kích thước: 850 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
850 mm Bath with Step
K-29058T-L-0 (left hand corner & outside drain)
K-29058T-R-0 (right hand corner & outside drain)
Dimension: 850 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
Bồn tắm kèm bậc bước chân 850 mm
K-29058T-L-0 (lđặt góc trái & thoát nước ngoài)
K-29058T-R-0 (lđặt góc phải & thoát nước ngoài)
Kích thước: 850 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
850 mm Bath
K-29059T-L-0 (left hand corner & outside drain)
K-29059T-R-0 (right hand corner & outside drain)
Dimension: 850 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
Bồn tắm 850 mm
K-29059T-L-0 (lđặt góc trái & thoát nước ngoài)
K-29059T-R-0 (lđặt góc phải & thoát nước ngoài)
Kích thước: 850 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
1.2m Bath with Step
K-26758T-L-0: Left Corner,
K-26758T-R-0: Right Corner
Dimension: 1200 x 680 x 750 mm
FLEXISPACE
Bồn tắm kèm bâc bước chân 1.2m
K-26758T-L-0: Đặt góc trái,
K-26758T-R-0: Đặt góc phải
Kích thước: 1200 x 680 x 750 mm
113
114
Drop-In Acrylic Baths
Bồn tắm đặt lòng Acrylic
ALEUTIAN
1.7M Drop-in Bath
K-99021T-0: Left corner
K-99022T-0: Right corner
Dimensions: 1700 x 800 x 550 mm
1.5M Drop-in Bath
K-99015T-0: Left corner
K-99016T-0: Right corner
Dimensions: 1500 x 800 x 550 mm
ALEUTIAN
Bồn tắm đặt lòng 1.7M
K-99021T-0: Đặt góc trái
K-99022T-0: Đặt góc phải
Kích thước: 1700 x 800 x 550 mm
Bồn tắm đặt lòng 1.5M
K-99015T-0: Đặt góc trái
K-99016T-0: Đặt góc phải
Kích thước: 1500 x 800 x 550 mm
ALEUTIAN
1.5m Triangle Drop-in Bath
K-20057T-0
Dimensions: 1500 x 1500 x 500 mm
ALEUTIAN
Bồn tắm đặt lòng hình tam giác 1.5m
K-20057T-0
Kích thước: 1500 x 1500 x 500 mm
COMFORTABLE
1.7M Drop-in Bath
K-45601T-GR58-0
Dimensions: 1700 x 800 x 640 mm
Includes: Bath Pillow
1.3M Freestanding Bath
K-45598T-GR58-0
Dimensions: 1360 x 800 x 640 mm
COMFORTABLE
Bồn tắm đặt lòng 1.7M
K-45601T-GR58-0
Kích thước: 1700 x 800 x 640 mm
Kèm gối tắm
Bồn tắm đặt sàn 1.3M
K-45598T-GR58-0
Kích thước: 1360 x 800 x 640 mm
PURIST™
1.8m Drop-in Acrylic Bath
K-1190T-0
Dimensions: 1829 x 1168 x 652 mm
PURIST™
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.8 m
K-1190T-0
Kích thước: 1829 x 1168 x 652 mm
UNDERSCORE™
1.8 m Acrylic Bath
K-99959T-0
Dimensions: 1800 x 900 x 584 mm
UNDERSCORE™
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.8m
K-99959T-0
Kích thước: 1800 x 900 x 584 mm
PRESQU'ILE
1.8m Drop-in Bath
K-6060X-0
Dimensions: 1850 x 505 x 900 mm
PRESQU'ILE
Bồn tắm đặt lòng 1.8m
K-6060X-0
Kích thước: 1850 x 505 x 900 mm
KARESS
1.8m Drop-in Acrylic Bath
K-76440T-0
Dimensions: 1800 x 900 x 530 mm
1.7m Drop-in Acrylic Bath
K-76438T-0
Dimensions: 1700 x 800 x 530 mm
KARESS
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.8 m
K-76440T-0
Kích thước: 1800 x 900 x 530 mm
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.7 m
K-76438T-0
Kích thước: 1700 x 800 x 530 mm
EVOK
1.5m Round Drop-In Acrylic Bath
K-18349T-0
Ø1500 x 510 mm
EVOK
Bồn tắm đặt lòng Acrylic tròn 1.5m
K-18349T-0
Ø1500 x 510 mm
SAPPHIRE
1.45m Round Drop-In Bath
K-18744T-0
Ø1450 x 485 mm
Includes: Bath Pillow
SAPPHIRE
Bồn tắm đặt lòng hình tròn 1.45m
K-18744T-0
Ø1450 x 485 mm
Bao gồm: gối tắm
115
Drop-In Acrylic Baths
Bồn tắm đặt lòng Acrylic
SAPPHIRE
1.6m Oval Acrylic Bath
K-11137T-0
Dimensions: 1660 x 750 x 520 mm
SAPPHIRE
Bồn tắm đặt lòng Acrylic hình bầu dục 1.6m
K-11137T-0
Kích thước: 1660 x 750 x 520 mm
REGATTA
1.7M Drop-in Bath
K-11301X-0
Dimensions: 1672 x 762 x 525 mm
Includes: Bath Pillow
REGATTA
Bồn tắm đặt lòng 1.7M
K-11301X-0
Kích thước: 1672 x 762 x 525 mm
Kèm gối tắm
BAIN DOUCHE
1.6 m Acrylic Bath
K-18233T-0
Dimensions: 1600 x 750 x 450 mm
BAIN DOUCHE
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.6 m
K-18233T-0
Kích thước: 1600 x 750 x 450 mm
OVE
1.7M Bath
K-18256X-0
Dimensions: 1750 x 470 x 850 mm
OVE
Bồn tắm 1.7m
K-18256X-0
Kích thước: 1750 x 470 x 850 mm
STRUKTURA
1.7m Acrylic Bath
K-75418T-0
Dimensions: 1700 x 750 x 400 mm
1.5m Acrylic Bath
K-75420T-0
Dimensions: 1500 x 750 x 410 mm
STRUKTURA
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.7m
K-75418T-0
Kích thước: 1700 x 750 x 400 mm
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.5 m
K-75420T-0
Kích thước: 1500 x 750 x 410 mm
STUDIO
1.7m Bath
K-11201X-0
Dimensions: 1670 x 760 x 525 mm
STUDIO
Bồn tắm Acrylic 1.7m
K-11201X-0
Kích thước: 1670 x 760 x 525 mm
PATIO
K-45703X-0: 1,5m Bath
Dimensions: 1500 x 450 x 750 mm
K-45699X-0: 1,6m Bath
Dimensions: 1600 x 450 x 750 mm
K-18257X-0: 1,7m Bath
Dimensions: 1700 x 450 x 750 mm
PATIO
K-45703X-0: Bồn tắm 1,5mm
1500 x 450 x 750 mm
K-45699X-0: Bồn tắm 1,6m
1600 x 450 x 750 mm
K-18257X-0: Bồn tắm 1,7m
1700 x 450 x 750 mm
DOBLE™
1.7m Drop-in Acrylic Bath
K-77703T-0
Dimensions: 1700 x 800 x 460 mm
1.5m Drop-in Acrylic Bath
K-77704T-0
Dimensions: 1500 x 800 x 530 mm
DOBLE™
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.7m
K-77703T-0
Kích thước: 1700 x 800 x 460 mm
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.5m
K-77704T-0
Kích thước: 1500 x 800 x 530 mm
ODEON
1.8m Acrylic Bath
K-18255X-0
Dimensions: 1800 x 900 x 480 mm
ODEON
Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.8m
K-18255X-0
Kích thước: 1800 x 900 x 480 mm
Drop-In Acrylic Baths
Bồn tắm đặt lòng Acrylic
SORRENTO
1.7m BATH
K-P18232T-0
Dimensions: 1670 x 760 x 430 mm
1.5m BATH
K-P18231T-0
Dimensions: 1520 x 760 x 425 mm
SORRENTO
BỒN TẮM 1.7mm
K-P18232T-0
Kích thước: 1670 x 760 x 430 mm
BỒN TẮM 1.5m
K-P18231T-0
Kích thước: 1520 x 760 x 425 mm
REACH
1.7m Acrylic Bath: K-72800X-0
Dimensions: 1700 x 750 x 460 mm
1.5m Acrylic Bath: K-15847T-0
Dimensions: 1500 x 700 x 460 mm
REACH
Bồn tắm Acrylic 1.7m: K-72800X-0
Kích thước: 1700 x 750 x 460mm
Bồn tắm Acrylic 1.5m: K-15847T-0
Kích thước: 1500 x 700 x 460 mm
DUO
1.7m Acrylic Bath: K-45702X-0
Dimensions: 1700 x 800 x 450 mm
1.6m Acrylic Bath: K-18775X-0
Dimensions: 1670 x 760 x 430 mm
1.5m Acrylic Bath: K-18776T-0
Dimensions: 1525 x 760 x 425 mm
DUO
Bồn tắm Acrylic 1.7m: K-45702X-0
Kích thước: 1700 x 800 x 450 mm
Bồn tắm Acrylic 1.6m: K-18775X-0
Kích thước: 1670 x 760 x 430 mm
Bồn tắm Acrylic 1.5m: K-18776T-0
Kích thước: 1525 x 760 x 425 mm
HOURGLASS
1.5m Bath
K-1510T-0
Dimensions: 1524 x 762 x 432 mm
HOURGLASS
Bồn tắm 1.5m
K-1510T-0
Kích thước: 1524 x 762 x 432 mm
116
117
Bath Drains
Bộ xả thoát nước bồn tắm
3-in-1 Bath Drains / A smart single-opening for water-filling, overflow and drain activation
Bộ xả thoát nước bồn tắm 3 trong 1 / Thiết bị 3 trong 1 bao gồm cấp nước, thoát tràn và kích hoạt xả
Bath Drain (Flexible Hose Pipe)
K-17295T-CP/AF/BN/SN/PGD/BV/TT
Bộ xả thoát nước bồn tắm (Ống nước linh động)
K-17295T-CP/AF/BN/SN/PGD/BV/TT
Bath Drain (Copper Hose Pipe)
K-17254T-CP
Bộ xả thoát nước bồn tắm (Ống nước đồng)
K-17254T-CP
Bath Drain (Copper Pipe)
K-17296T-CP/AF
Bộ xả thoát nước bồn tắm (Ống nước đồng)
K-17296T-CP/AF
Filler Drain
K-18667T-CP
Bộ xả thoát nước bồn tắm
K-18667T-CP
Volute Filler Drain
K-18669T-CP
Bộ xả thoát nước bồn tắm Volute
K-18669T-CP
Bath Drain (Flexible Hose Pipe)
K-18355T-CP/AF/BN/SN/PGD/RGD
Bộ xả thoát nước bồn tắm (Ống nước linh động)
K-18355T-CP/AF/BN/SN/PGD/RGD
Các lựa chọn cho bề mặt mạ:
CP
Chrome bóng
AF
Vibrant Vàng Pháp
SN
Vibrant Nikel bóng
BN
Vibrant Nikel mờ
BN
Vibrant Nikel mờ
BGD
Vibriant Vàng
đương đại mờ
PGD
Vibriant Vàng
đương đại bóng
RGD
Vibriant Vàng hồng
TT
Vibriant Titan bóng
118
Leading the Way to Green Buildings
Working towards sustainability is an ongoing journey for
KOHLER, and creating water-conserving products has
been a key component. We have a history of looking
ahead and doing all we can to ensure the future of our
community, and even our world. We honor that tradition
by creating a better future. Our global sustainability goal
of a net zero carbon and solid waste footprint by 2035
requires committed action right now, so we are focusing
our efforts in some key areas:
Eco 0.5L Urinals
Eco 0.5L urinals provide the ultimate in conservation
for water consuming urinals. Featuring advanced eco-
friendly technology, KOHLER Eco 0.5L Urinals deliver
signiÞcantwater and energy savings, and help build green
architectures
OHLER,
KOHLER
OHLER
Water Conservation
0.5L water usage saves 83% more water
than LEED standard (3L)
LEED (3L)
Powerful Flush
Powerful ßush, along with special rim hole
design, contributes to effective cleaning
Optimized T rapway
Optimized trapway design further
enhances ßushing performance
Leading the Way to Green Buildings
119
COMMERCIAL
SẢN PHẨM KHU CÔNG CỘNG
120
121
Touchless Urinals
Bồn tiểu nam cảm biến (tích hợp bộ xả)
MODERN LIFE
Touchless Urinal 2,5L
K-21841T-0: DC Version
K-21841T-C05-0: AC Version
Dimensions: 343 x 307 x 697 mm
*Microwave Sensor
MODERN LIFE
Bồn tiểu nam cảm biến treo tường 2.5L
K-21841T-0: Phiên bản dùng pin
K-21841T-C05-0: Phiên bản dùng điện
Kích thước: 343 x 307 x 697 mm
*Công nghệ cảm biến vi sóng
MODERN LIFE
Floor-standing Touchless Urinal
K-21842T-0: 2.5L Per Flush, DC Version
K-21842T-C05: AC Version
Dimensions: 406 x 319 x 1008 mm
*Microwave Sensor
MODERN LIFE
Bồn tiểu nam cảm biển đặt sàn
K-21842T-0: 2.5L Mỗi lần xả, Phiên bản dùng pin
K-21842T-C05: Phiên bản dùng điện
Kích thước: 406 x 319 x 1008 mm
*Công nghệ cảm biến vi sóng
PAPER
Touchless Urinal 0,5L
K-20099T-Y-0: DC Version
K-20099T-YC05-0: AC Version
Touchless Urinal 1.0L
K-20099T-W-0: DC Version
K-20099T-WC05-0: AC Version
Touchless Urinal 2,5L
K-20099T-0: DC Version
K-20099T-C05-0: AC Version
Dimensions: 410 x 316 x 680 mm
PAPER
Bồn tiểu cảm biến 0,5L
K-20099T-Y-0: Phiên bản dùng pin
K-20099T-YC05-0: Phiên bản dùng điện
Bồn tiểu cảm biến 1.0L
K-20099T-W-0: Phiên bản dùng pin
K-20099T-WC05-0: Phiên bản dùng điện
Bồn tiểu cảm biến 2.5L
K-20099T-0: Phiên bản dùng pin
K-20099T-C05-0: Phiên bản dùng điện
Kích thước: 410 x 316 x 680 mm
BARDON™
Water-Saving Touchless Urinal 1.0L
K-4915T-W-0 (DC Version)
K-4915T-WC05-0 (AC Version)
Touchless Urinal, 2.5L
K-4915T-0 (DC Version)
K-4915T-C05-0 (AC Version)
Dimensions: 362 x 464 x 838 mm
BARDON™
Bồn tiểu nam cảm biến tiết kiệm nước 1.0L
K-4915T-W-0 (Phiên bản dùng pin)
K-4915T-WC05-0 (Phiên bản dùng điện)
Bồn tiểu nam cảm biến, 2.5L
K-4915T-0 (Phiên bản dùng pin)
K-4915T-C05-0 (Phiên bản dùng điện)
Kích thước: 362 x 464 x 838 mm
STRUKTURA
Water-Saving Touchless Urinal 1.0L
K-5888T-W-0 (DC Version)
K-5888T-WC05-0 (AC Version)
Touchless Urinal, 2.5L
K-5888T-0 (DC Version)
K-5888T-C05-0 (AC Version)
Dimensions: 361 x 340 x 744 mm
STRUKTURA
Bồn tiểu nam cảm biến tiết kiệm nước 1.0L
K-5888T-W-0 (Phiên bản dùng pin)
K-5888T-WC05-0 (Phiên bản dùng điện)
Bồn tiểu nam cảm biến, 2.5L
K-5888T-0 (Phiên bản dùng pin)
K-5888T-C05-0 (Phiên bản dùng điện)
Kích thước: 361 x 340 x 744 mm
PATIO™
Water-Saving Touchless Urinal 0.5L
K-16321T-Y-0 (DC Version)
K-16321T-YC05-0 (AC Version)
Touchless Urinal, 1.0L
K-16321T-M-0 (DC VERSION)
K-16321T-MC05-0 (AC VERSION)
Touchless Urinal, 2.5L
K-16320T-M-0 (DC Version)
K-16320T-MC05-0 (AC Version)
Dimensions: 335 x 332 x 642 mm
PATIO™
Bồn tiểu nam cảm biến tiết kiệm nước 0.5L
K-16321T-Y-0 (Phiên bản dùng pin)
K-16321T-YC05-0 (Phiên bản dùng điện)
Bồn tiểu nam cảm biến, 1.0L
K-16321T-Y-0 (Phiên bản dùng pin)
K-16321T-YC05-0 (Phiên bản dùng điện)
Bồn tiểu nam cảm biến, 2.5L
K-16320T-M-0 (Phiên bản dùng pin)
K-16320T-MC05-0 (Phiên bản dùng điện)
Kích thước: 335 x 332 x 642 mm
122
123
Urinals
Bồn tiểu nam (dùng bộ xả rời)
MODERNLIFE
Wall-hung Urinal - Rear-inlet
K-21839T-2ER-0
Dimensions: 307 x 343 x 697 mm
MODERNLIFE
Bồn tiểu treo tường - Đầu cấp nước sau
K-21839T-2ER-0
Kích thước: 307 x 343 x 697 mm
124
PAPER
Urinal - Rear-inlet
K-20100T-2ER-0
Dimensions: 410 x 316 x 680 mm
PAPER
Bồn tiểu - Đầu cấp nước sau
K-20100T-2ER-0
Kích thước: 410 x 316 x 680 mm
MODERNLIFE
Eco Floor-standing Urinal (Rear-inlet)
K-21840T-2ER-0
Dimensions: 406 x 319 x 1008 mm
1L/2.5L flush volume options
MODERNLIFE
Bồn tiểu đặt sàn tiết kiệm nước (đầu cấp nước sau)
K-21840T-2ER-0
Kích thước: 406 x 319 x 1008 mm
Chế độ xả 1L/2.5L
STRUKTURA ECO
Urinal
K-5777T-2ET-0 (Top Spud Inlet)
K-5777T-2ER-0 (Rear Spud Inlet)
0.5L/1L/2.5L flush flow rate options
Dimensions: 361 x 340 x 744 mm
STRUKTURA ECO
Bồn tiểu nam
K-5777T-2ET-0 (Cấp nước trên)
K-5777T-2ER-0 (Cấp nước sau)
Tương thích van xả 0.5L/1L/2.5L
Kích thước: 361 x 340 x 744 mm
STRUKTURA
Water-Saving Flovor Standing Urinal
K-5889T-2ET-0 (Top Spud Inlet)
1L/2.5L flush flow rate options
Dimensions: 370 x 398 x 952 mm
STRUKTURA
Bồn tiểu nam đặt sàn tiết kiệm nước
K-5889T-2ET-0 (Cấp nước trên)
Tương thích van xả 1L/2.5L
Kích thước: 370 x 398 x 952mm
BARDON
Water-Saving Urinal
K-4960T-2ET-0 (Top Spud Inlet)
K-4960T-2ER-0 (Rear Spud Inlet)
1L/2.5L flush flow rate
Dimensions: 360 x 475 x 715 mm
BARDON
Bồn tiểu nam tiết kiệm nước
K-4960T-2ET-0 (Cấp nước trên)
K-4960T-2ER-0 (Cấp nước sau)
Tương thích van xả 1L/2.5L
Kích thước: 360 x 475 x 715 mm
DEXTER ECO
Urinal
K-5016T-2ET-0 (Top Spud Inlet)
K-5016T-2ER-0 (Rear Spud Inlet)
0.5L/1L/2.5L flush flow rate options
Dimensions: 368 x 345 x 518 mm
DEXTER ECO
Bồn tiểu nam
K-5016T-2ET-0 (Cấp nước trên)
K-5016T-2ER-0 (Cấp nước sau)
Tương thích van xả 0.5L/1L/2.5L
Kích thước: 368 x 345 x 518 mm
MINI BARDON
Urinal 2,5L
K-4978T-2ET-0 (Top Spud Inlet)
K-4978T-2ER-0: (Rear Spud Inlet)
BARDON
Bồn tiểu nam mini 2,5L
K-4978T-2ET-0 (Cấp nước trên)
K-4978T-2ER-0 (Cấp nước sau)
PATIO ECO
Urinal
K-18645T-2ER-0 (Rear Spud Inlet)
0.5L/1L/2.5L flush flow rate options
Dimensions: 335 x 332 x 642 mm
PATIO ECO
Bồn tiểu nam
K-18645T-2ER-0 (Cấp nước sau)
Tương thích van xả 0.5L/1L/2.5L
Kích thước: 335 x 332 x 642 mm
125
126
BATHROOM FAUCETS
VÒI NƯỚC
KOHLER faucets are designed for long-lasting performance and ease of
installation. The KOHLER faucet range offers an unrivalled choice of styles
and Vibrant PVD finishes to enable you to completely personalize your
bathroom to your exacting tastes. Whether traditional, contemporary or
anywhere in between, an exercise in decorating creativity awaits.
Vòi nước KOHLER được thiết kế độc đáo, mang đến hiệu quả sử dụng cao và dễ dàng
lắp đặt. Bên cạnh đó, kiểu dáng sản phẩm đẹp hoàn hảo kết hợp cùng công nghệ mạ
bốc hơi vật lý bám tụ bề mặt (PVD) giúp bạn thỏa sức sáng tạo nên không gian phòng
tắm đầy nghệ thuật mang phong cách của riêng bạn, bất kể bạn yêu chuộng phong cách
truyền thống, đương đại hay sự hòa trộn từ cả hai để nêu bật lên cá tính của mình.
127
Ceramic disc valves
Van sứ
Innovative material and technology
Vật liệu và công nghệ tiên tiến
European imported valves with extraordinary quality
Solid ceramic material ensures durable performance
Passed 1,000,000 times life cycle test without leakage*
Smooth cartridge design brings silky experience
*Kohler Internal testing numbers for reference
Van nhập khẩu từ Châu Âu với chất lượng vượt trội
Vật liệu van bằng sứ rắn đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, bền bỉ
Vượt tiêu chuẩn 1,000,000 lần kiểm tra đóng mở mà không bị rò rỉ nước*
Thiết kế van mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà, êm tay
*Thông số dựa trên quy trình kiểm tra nội bộ của Kohler, mang tính tham khảo
PVD coating offers more than 10 choices of finishes.
Strayt collection offers a unique blend of both Western
and Chinese style.
Decorative collection applies unusual material to
express the purity of water.
Bề mặt mạ PVD với hơn 10 lựa chọn màu sắc cho bề mặt
Bộ sưu tập Strayt mang vẻ đẹp của sự hòa trộn độc đáo giữa
Tây Phương và Á Đông.
Bộ sưu tập Decorative sử dụng vật liệu đặc biệt nhằm thể hiện
sự tinh khiết của nước.
DPR DPW GCH ACH Diane Azurite
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf
Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf

More Related Content

More from Orient Homes

Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdfCatalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Orient Homes
 
CATALOG TỔNG HỢP công tắc ổ cắm Uten.pdf
CATALOG TỔNG HỢP công tắc ổ cắm Uten.pdfCATALOG TỔNG HỢP công tắc ổ cắm Uten.pdf
CATALOG TỔNG HỢP công tắc ổ cắm Uten.pdf
Orient Homes
 
Catalog Tiền Phong Bảng giá PE 01.07.23.pdf
Catalog Tiền Phong Bảng giá PE 01.07.23.pdfCatalog Tiền Phong Bảng giá PE 01.07.23.pdf
Catalog Tiền Phong Bảng giá PE 01.07.23.pdf
Orient Homes
 
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdfcatalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
Orient Homes
 
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdfCatalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Orient Homes
 
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC .pdf
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC  .pdfCatalogue Thiết bị điện 2023 TNC  .pdf
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC .pdf
Orient Homes
 
Catalogue đèn chiếu sáng TLC 2023.07.pdf
Catalogue đèn chiếu sáng TLC 2023.07.pdfCatalogue đèn chiếu sáng TLC 2023.07.pdf
Catalogue đèn chiếu sáng TLC 2023.07.pdf
Orient Homes
 
Catalogue thiết bị vệ sinh Viglacera 2024.pdf
Catalogue thiết bị vệ sinh Viglacera 2024.pdfCatalogue thiết bị vệ sinh Viglacera 2024.pdf
Catalogue thiết bị vệ sinh Viglacera 2024.pdf
Orient Homes
 
Catalog thiết bị vệ sinh TOTO-GEN_2024.pdf
Catalog thiết bị vệ sinh TOTO-GEN_2024.pdfCatalog thiết bị vệ sinh TOTO-GEN_2024.pdf
Catalog thiết bị vệ sinh TOTO-GEN_2024.pdf
Orient Homes
 
Cataogue thiết bị vệ sinh inax 042024.NEW.pdf
Cataogue thiết bị vệ sinh inax 042024.NEW.pdfCataogue thiết bị vệ sinh inax 042024.NEW.pdf
Cataogue thiết bị vệ sinh inax 042024.NEW.pdf
Orient Homes
 
Catalog Grohe_Promotion_Leaflet_A4_CC2023.pdf
Catalog Grohe_Promotion_Leaflet_A4_CC2023.pdfCatalog Grohe_Promotion_Leaflet_A4_CC2023.pdf
Catalog Grohe_Promotion_Leaflet_A4_CC2023.pdf
Orient Homes
 
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdfCatalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Orient Homes
 
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdfCatalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Orient Homes
 
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdfCatalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Orient Homes
 
Catalog BG - Day dien thoai, cap mang, angten - 08012023.pdf
Catalog BG - Day dien thoai, cap mang, angten - 08012023.pdfCatalog BG - Day dien thoai, cap mang, angten - 08012023.pdf
Catalog BG - Day dien thoai, cap mang, angten - 08012023.pdf
Orient Homes
 
Catalog Sino BG - Tu dien - 13042024.pdf
Catalog Sino BG - Tu dien - 13042024.pdfCatalog Sino BG - Tu dien - 13042024.pdf
Catalog Sino BG - Tu dien - 13042024.pdf
Orient Homes
 
Catalog Sino BG -Aptomat MCCB - 15082023.pdf
Catalog Sino BG -Aptomat MCCB - 15082023.pdfCatalog Sino BG -Aptomat MCCB - 15082023.pdf
Catalog Sino BG -Aptomat MCCB - 15082023.pdf
Orient Homes
 
Catalog Sino BG -Aptomat MCB - 15082023.pdf
Catalog Sino BG -Aptomat MCB - 15082023.pdfCatalog Sino BG -Aptomat MCB - 15082023.pdf
Catalog Sino BG -Aptomat MCB - 15082023.pdf
Orient Homes
 
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdfCatalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Orient Homes
 
Catalog BG - ổ cắm, công tắc PK Sino.pdf
Catalog BG - ổ cắm, công tắc PK Sino.pdfCatalog BG - ổ cắm, công tắc PK Sino.pdf
Catalog BG - ổ cắm, công tắc PK Sino.pdf
Orient Homes
 

More from Orient Homes (20)

Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdfCatalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
 
CATALOG TỔNG HỢP công tắc ổ cắm Uten.pdf
CATALOG TỔNG HỢP công tắc ổ cắm Uten.pdfCATALOG TỔNG HỢP công tắc ổ cắm Uten.pdf
CATALOG TỔNG HỢP công tắc ổ cắm Uten.pdf
 
Catalog Tiền Phong Bảng giá PE 01.07.23.pdf
Catalog Tiền Phong Bảng giá PE 01.07.23.pdfCatalog Tiền Phong Bảng giá PE 01.07.23.pdf
Catalog Tiền Phong Bảng giá PE 01.07.23.pdf
 
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdfcatalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
 
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdfCatalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
 
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC .pdf
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC  .pdfCatalogue Thiết bị điện 2023 TNC  .pdf
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC .pdf
 
Catalogue đèn chiếu sáng TLC 2023.07.pdf
Catalogue đèn chiếu sáng TLC 2023.07.pdfCatalogue đèn chiếu sáng TLC 2023.07.pdf
Catalogue đèn chiếu sáng TLC 2023.07.pdf
 
Catalogue thiết bị vệ sinh Viglacera 2024.pdf
Catalogue thiết bị vệ sinh Viglacera 2024.pdfCatalogue thiết bị vệ sinh Viglacera 2024.pdf
Catalogue thiết bị vệ sinh Viglacera 2024.pdf
 
Catalog thiết bị vệ sinh TOTO-GEN_2024.pdf
Catalog thiết bị vệ sinh TOTO-GEN_2024.pdfCatalog thiết bị vệ sinh TOTO-GEN_2024.pdf
Catalog thiết bị vệ sinh TOTO-GEN_2024.pdf
 
Cataogue thiết bị vệ sinh inax 042024.NEW.pdf
Cataogue thiết bị vệ sinh inax 042024.NEW.pdfCataogue thiết bị vệ sinh inax 042024.NEW.pdf
Cataogue thiết bị vệ sinh inax 042024.NEW.pdf
 
Catalog Grohe_Promotion_Leaflet_A4_CC2023.pdf
Catalog Grohe_Promotion_Leaflet_A4_CC2023.pdfCatalog Grohe_Promotion_Leaflet_A4_CC2023.pdf
Catalog Grohe_Promotion_Leaflet_A4_CC2023.pdf
 
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdfCatalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
 
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdfCatalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
 
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdfCatalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
 
Catalog BG - Day dien thoai, cap mang, angten - 08012023.pdf
Catalog BG - Day dien thoai, cap mang, angten - 08012023.pdfCatalog BG - Day dien thoai, cap mang, angten - 08012023.pdf
Catalog BG - Day dien thoai, cap mang, angten - 08012023.pdf
 
Catalog Sino BG - Tu dien - 13042024.pdf
Catalog Sino BG - Tu dien - 13042024.pdfCatalog Sino BG - Tu dien - 13042024.pdf
Catalog Sino BG - Tu dien - 13042024.pdf
 
Catalog Sino BG -Aptomat MCCB - 15082023.pdf
Catalog Sino BG -Aptomat MCCB - 15082023.pdfCatalog Sino BG -Aptomat MCCB - 15082023.pdf
Catalog Sino BG -Aptomat MCCB - 15082023.pdf
 
Catalog Sino BG -Aptomat MCB - 15082023.pdf
Catalog Sino BG -Aptomat MCB - 15082023.pdfCatalog Sino BG -Aptomat MCB - 15082023.pdf
Catalog Sino BG -Aptomat MCB - 15082023.pdf
 
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdfCatalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
 
Catalog BG - ổ cắm, công tắc PK Sino.pdf
Catalog BG - ổ cắm, công tắc PK Sino.pdfCatalog BG - ổ cắm, công tắc PK Sino.pdf
Catalog BG - ổ cắm, công tắc PK Sino.pdf
 

Catalog thiết bị vệ sinh kohler(part 1-6).pdf

 • 1. 2
 • 2. 3
 • 3. 4
 • 4. 5
 • 5. 6 Table of content Mục lục Suites Bộ sản phẩm Toilets Bồn cầu C3 Intelligent Toilet Seats Nắp bồn cầu thông minh C3 Lavatories Chậu rửa Spa & Baths Bồn tắm & Spa Commercial Sản phẩm khu công cộng Bathroom Faucets Vòi tắm Shower Products Sản phẩm sen tắm Kitchen Faucets Vòi bếp Kitchen Sinks Chậu bếp Bathroom Furnitures Nội thất phòng tắm Mirror Cabinets Tủ gương 07 37 65 71 95 119 125 185 237 243 249 263
 • 7. 8
 • 8. BRAZN SUITE BỘ SẢN PHẨM BRAZN 9
 • 9. 10 1. COMPOSED Tall Lavatory Faucet - Side Handle K-73159T-7-TT 2. BRAZN™ One-Piece Toilet K-EX22378T-SL-0/HB1, K-EX22379T-SL-0/HB1 3. BRAZN Rectangular Vessel with Faucet Deck K-EX21059T-1/8-0/HB1 4. BRAZN Rectangular Vessel without Faucet Deck K-EX21060T-0/HB1 5. COMPOSED Free-standing Bath Faucet K-73087T-B4-TT 6. BRAZN Oval Lithocast Gloss Bath K-21388T-0/HB1 7. BRAZN Two-Piece Toilet K-EX22381T-SL-0, K-EX22384T-SL-0 1. COMPOSED Vòi chậu rửa cao, tay chỉnh đơn đặt bên thân vòi K-73159T-7-TT 2. BRAZN Bồn cầu một khối K-EX22378T-SL-0/HB1, K-EX22379T-SL-0/HB1 3. BRAZN Chậu rửa hình chữ nhật có lỗ gắn vòi K-EX21059T-1/8-0/HB1 4. BRAZN Chậu rửa hình chữ nhật không có lỗ gắn vòi K-EX21060T-0/HB1 5. COMPOSED Vòi bồn tắm đặt sàn K-73087T-B4-TT 6. BRAZN Bồn tắm Lithocast Gloss hình oval K-21388T-0/HB1 7. BRAZN Bồn cầu hai khối K-EX22381T-SL-0, K-EX22384T-SL-0 1 3 5 2 4 6 7
 • 10. KOHLER REFLECTION SUITE BỘ SẢN PHẨM KOHLER REFLECTION 11
 • 11. 12 1. COMPOSED™ Tower Lavatory Faucet with Side Handle K-73054T-7-CP/AF/T 2. MICA™ Round Vessel – Gold K-77675T-PD-0 3. EIR™ Intelligent Toilet (Sunrise Gold), Hidden cord, S trap 305mm, 77795MY/TW/KR/X-SG-0 4. STAGES™ Frame (600 mm) K-27352T-2BL 5. COMPOSED Floor-Mount Bath Filler with Handshower K-73087T-B4-RGD 6. VOLUTE™ 1.5m Freestanding Cast Iron Bath (RGD Finish) K-20379T-0 7. COMPOSED Thermostatic Bath & Shower Column K-73111T-7-RGD 1. COMPOSED™ Vòi chậu rửa tháp, tay chỉnh đơn đặt bên thân vòi K-73054T-7-CP/AF/TT 2. MICA™ Chậu rửa đặt bàn hình tròn – mạ Vàng K-77675T-PD-0 3. EIR™ Bồn cầu thông minh (màu Vàng Ánh Dương), Thiết kế ẩn dây, Tâm thoát sàn 305mm, 77795MY/TW/KR/X-SG-0 4. STAGES™ Khung (600mm) K-27352T-2BL 5. COMPOSED Bộ sen và vòi bồn tắm đặt sàn K-73087T-B4-RGD 6. VOLUTE™ Bồn tắm đặt sàn Gang tráng men 1.5m (Vàng hồng) K-20379T-0 7. COMPOSED Bộ sen cây cảm biến nhiệt K-73111T-7-RGD 1 2 5 6 7 3 4
 • 13. 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. SEQUOIA Mirrored Cabinet with Lights and Defogger K-12098T-NA 2. REVE Vanity K-9273T-DT1, Vanity Top K-5026-1-0 3. PURIST Tall Lavatory Faucet K-14404T-4A/4 4. REVE Vessel Lavatory K-4819T-0 5. REVE Two-Piece Toilet K-17181T-S2-0 6. STILLNESS Vertical Tissue Holder K-14459T 7. LOURE Freestanding Hotelier K-98460T 8. REVE Freestanding Cast Iron Bath K-16497T-0/FF; Drop-In Cast Iron Bath K-16499T-0 9. MINIMA Shower Door K-45807T-L-SHP, K-45804T-L-SHP 1. Tủ gương kèm đèn và bộ chống ngưng tụ hơi nước SEQUOIA K-12098T-NA 2. Tủ kệ phòng tắm REVE K-9273T-DT1, Chậu rửa đặt trên tủ kệ phòng tắm K-5026-1-0 3. Vòi chậu rửa cao PURIST K-14404T-4A/4 4. Chậu rửa REVE K-4819T-0 5. Bồn cầu hai khối REVE K-17181T-S2-0 6. Lô giấy vệ sinh STILLNESS K-14459T 7. Thanh treo khăn đặt sàn LOURE K-98460T 8. Bồn tắm đặt sàn gang tráng men REVE K-16497T-0/FF; Bồn tắm đặt lòng gang tráng men K-16499T-0 9. Vách phòng tắm đứng MINIMA K-45807T-L-SHP, K-45804T-L-SHP
 • 14. 15 VEIL LIGHTED SUITE BỘ SẢN PHẨM VEIL LIGHTED
 • 15. 1. VEIL™ Mirror (Cloud Version) K-24997T-X-NA 2. VEIL Cabinet 1000 mm K-21800T-X-BW1 3. VEIL Toilet-Lighted K-1381T-XTS-0 4. VEIL Freestanding Bath W/Lighted K-8331T-X-0 5. NEW LEVITY™ Shower Door K-22182T-XL-SHP 6. VEIL Lighted Vessel K-26406T-X-0 7. BEITOU™ Wall Mount Showerhead K-72830T-L-CP 8. BEITOU Bracket With Water Supply K-99861T-CP 9. BEITOU Body Spray K-22958T-CP 10. BEITOU Rece. Th 5 Way Trim K-99868T-9-CP 11. BEITOU Rece. Th 5 Way Valve Set K-99872T-CP 12. AVID™ Tall Lavatory Faucet K-97347T-4-CP1 1. VEIL Gương (Phiên bản Cloud) K-24997T-X-NA 2. VEIL Tủ gương 1000mm K-21800T-X-BW1 3. VEIL Bồn cầu có đèn K-1381T-XTS-0 4. VEIL Bồn tắm đặt sàn có đèn K-8331T-X-0 5. NEW LEVITY Vách phòng tắm đứng K-22182T-XL-SHP 6. VEIL Chậu rửa đặt bàn có đèn K-26406T-X-0 7. BEITOU Đầu sen gắn tường K-72830T-L-CP 8. BEITOU Mắc treo sen kèm đầu cấp nước K-99861T-CP 9. BEITOU Đầu phun K-22958T-CP 10. BEITOU Mặt nạ âm tường cảm biến nhiệt 5 đầu ra K-99868T-9-CP 11. BEITOU Van âm tường cảm biến nhiệt 5 đầu ra K-99872T-CP 12. AVID Vòi chậu rửa cao K-97347T-4-CP 16 3 1 4 5 7 8 9 10 11 2 6 12
 • 16. 17 ROSE GOLD BỘ SẢN PHẨM VÀNG HỒNG
 • 17. 18 1. KELSTON™ 8" Widespread Faucet Lavatory K-13491T-4-RGD 2. LAUREATE™ Design on CAXTON™ Undercounter Lavatory K-14008T-RGD-0 3. FAIRFIELD™ Cabinet K-45789T-LBC 4. MEMOIRS™ 24" Double Towel Bar K-37355T-RGD 5. KELSTON Dual Shower Column K-99032T-C4-RGD 6. REVE™ Freestanding Cast Iron Bath K-16497T-0/ Drop-in Cast Iron Bath K-16499T-0, Bath Drain K-18355T-* 7. MEMOIRS Neo-Angle Shower Door K-36938T-L-RGD 1. KELSTON™ Vòi chậu rửa 8" tay chỉnh kép K-13491T-4-RGD 2. LAUREATE™ Thiết kế trên chậu rửa âm bàn CAXTON K-14008T-RGD-0 3. FAIRFIELD™ Tủ gương K-45789T-LBC 4. MEMOIRS™ Thanh treo khăn đôi 24" K-37355T-RGD 5. KELSTON Bộ sen cây kép K-99032T-C4-RGD 6. REVE™ Bồn tắm gang tráng men đặt sàn K-16497T-0; bồn tắm gang tráng men đặt lòng K-16499T-0, bộ xả thoát nước K-18355T-* 7. MEMOIRS Vách phòng tắm đứng Neo-Angle K-36938T-L-RGD 1 2 3 4 5 6 7
 • 19. 20 1. HARKEN™ 600mm Mirrored Cabinet K-29255T-L-NK1 2. HARKEN 1200mm Bathroom Furniture K-78198T-NK1, HARKEN 1200mm Marble Countertop K-78200T-8-TG9 3. ARTIFACTS™ Bathroom Sink Bell Spout with Prong Handles K-72759T-BV, K-98068T-3M-BV 4. HARKEN Oval Self-rimming Lavatory K-21780T-0 5. HARKEN One-Piece Toilet K-22695T-SW-0 6. MEMOIRS™ 1.7m Lithocast Bath K-8333T-0 7. ARTIFACTS Freestanding Bath Filler K-T72790-9M-BV 8. Bath Filler Mounting Base K-97339-NA 1. HARKEN™ Tủ gương 600mm K-29255T-L-NK1 2. HARKEN Tủ kệ phòng tắm 1200mm K-78198T-NK1, HARKEN Mặt bàn tủ kệ phòng tắm K-78200T-8-TG9 3. ARTIFACTS™ Vòi chậu rửa thiết kế dạng chuông, tay chỉnh dạng răng cưa K-72759T-BV, K-98068T-3M-BV 4. HARKEN Chậu rửa dương vành hình bầu dục K-21780T-0 5. HARKEN Bồn cầu một khối K-22695T-SW-0 6. MEMOIRS Bồn tắm gang tráng men 1.7m K-8333T-0 7. ARTIFACTS Vòi bồn tắm đặt sàn K-T72790-9M-BV 8. Đế gắn vòi bồn tắm K-97339-NA 1 2 3 4 5 6 8 7
 • 20. 21 ORIENTAL MIX MATCH BỘ SẢN PHẨM ORIENTAL MIX MATCH
 • 21. 22 1. MAXISPACE™ 600mm Mirrored Cabinet K-96106T-L-NA 2. ORIENTAL MIX 900mm Bathroom Furniture K-23111T-LU 3. MAXISPACE Two-Piece Toilet 14042T-L-0 4. COMPOSED™ Super Tall Lavatory Faucet with Side Handle K-73054T-7-C2B 5. MICA™ Vessel Lavatory K-90012T-0 6. COMPOSED Thermostatic 3 Way Shower Column K-73111T-4-2BL 7. KARING™ 1.7m Lithocast Bath K-20374T-0 8. SKYLINE™ Shower Door Screen K-81019T-FM-2BL 1. MAXISPACE™ Tủ gương 600mm K-96106T-L-NA 2. ORIENTAL MIX Nội thất phòng tắm 900mm K-23111T-LU 3. MAXISPACE Bồn cầu hai khối 14042T-L-0 4. COMPOSED™ Vòi chậu rửa dạng tháp với tay chỉnh bên thân vòi K-73054T-7-C2B 5. MICA™ Chậu rửa đặt bàn K-90012T-0 6. COMPOSED Bộ sen tắm cảm biến nhiệt 3 chiều K-73111T-4-2BL 7. KARING™ Bồn tắm gang tráng men 1.7m K-20374T-0 8. SKYLINE™ Vách phòng tắm đứng K-81019T-FM-2BL 1 3 2 V06 GC1 4 5 6 7 8
 • 22. 23 FAMILY CARE BỘ SẢN PHẨM FAMILY CARE
 • 23. 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. FAMILY CARE™ 800mm Mirrored Cabinet K-25238T-NA 2. FAMILY CARE 800mm Bathroom Furniture K-31501T-R-PD1 3. ALEO™ S Grooming Faucet K-31240T-4-CP 4. FAMILY CARE 800mm VANITY K-22779T-1-0 5. FAMILY CARE Newborn bathing accessory K-70374T-MG1 6. FAMILY CARE C3-520 Smart Seat K-31333TW/KR/X-0 7. FAMILY CARE One-Piece Toilet K-23188T-S-0 8. ALEO S Exposed Bath and Shower Faucet K-25107T-4-CP 9. FAMILY CARE 1.7m Integrated Bath (Right Alcove with 3 in 1 Drain) K-24460T-WL-0 1. FAMILY CARE™ Tủ gương 800mm K-25238T-NA 2. FAMILY CARE Tủ kệ phòng tắm 800mm K-31501T-R-PD1 3. ALEO™ S Vòi có dây rút K-31240T-4-CP 4. FAMILY CARE Chậu rửa đặt trên tủ kệ phòng tắm 800mm K-22779T-1-0 5. FAMILY CARE Phụ kiện tắm cho trẻ sơ sinh K-70374T-MG1 6. FAMILY CARE Nắp bồn cầu thông minh C3-520 K-31333TW/KR/X-0 7. FAMILY CARE Bồn cầu một khối K-23188T-S-0 8. ALEO S Bộ sen và vòi bồn tắm gắn tường K-25107T-4-CP 9. FAMILY CARE Bồn tắm tích hợp 1.7m (Đặt góc phải với bộ xả thoát nước 3 trong 1) K-24460T-WL-0
 • 25. 26 1. MAXISPACE™ 900 mm Mirrored Cabinet K-96107T-NA 2. MAXISPACE Cabinet K-20020T-H14, MAXISPACE Vanity K-96121T-1-0 3. STILLNESS™ Covered Toilet Tissue Holder K-14388T 4. MAXISPACE Toilet K-14042T-L/R-0 5. ALEO™ Thermostatic 3-Way Shower Column K-97821T-9-CP 6. COMPOSED™ Lavatory Faucet with Joystick Handle K-73158T-4-CP 7. ALEUTIAN™ Integrated Whirlpool K-20059T-NW-0 8. SKYLINE™ L-shaped Showerdoor K-81019T-FM-SHP 1. MAXISPACE™ Tủ gương 900 mm K-96107T-NA 2. MAXISPACE Tủ kệ phòng tắm K-20020T-H14, MAXISPACE Chậu rửa đặt trên tủ kệ phòng tắm K-96121T-1-0 3. STILLNESS™ Lô giấy vệ sinh K-14388T 4. MAXISPACE Bồn cầu K-14042T-L/R-0 5. ALEO™ Sen cây 3 chiều cảm biến nhiệt K-97821T-9-CP 6. COMPOSED™ Vòi chậu rửa tay chỉnh dạng thanh xoay K-73158T-4-CP 7. ALEUTIAN™ Bồn tắm thủy liệu pháp K-20059T-NW-0 8. SKYLINE™ Vách phòng tắm đứng dạng chữ L K-81019T-FM-SHP 1 3 4 2 5 6 7 8
 • 27. 28 1. NEW VERDERA™ 866mm Mirrored Cabinet K-78282T-NA 2. MODERNLIFE™ 1200mm Bathroom Furniture K-77137T-KA1 3. AVID™ Lavatory Faucet K-97345T-4-CP 4. MODERNLIFE 1200 Vanity K-77842T-1-0 5. LUXE™ Hygiene Spray K-77364X-CP 6. MODERNLIFE Two-Piece Toilet K-77744T-S-0 7. CERIC™ 1.7m Lithocast Bath K-8336T-0 8. JULY™ Angle Valve R99253X-4CD-CP 1. NEW VERDERA™ Tủ gương 866mm K-78282T-NA 2. MODERNLIFE™ Tủ kệ phòng tắm 1200mm K-77137T-KA1 3. AVID™ Vòi chậu rửa K-97345T-4-CP 4. MODERNLIFE Chậu rửa đặt trên tủ kệ phòng tắm K-77842T-1-0 5. LUXE™ Vòi xịt K-77364X-CP 6. MODERNLIFE Bồn cầu hai khối K-77744T-S-0 7. CERIC™ Bồn tắm gang tráng men 1.7m K-8336T-0 8. JULY™ Van góc R99253X-4CD-CP 1 2 3 4 5 6 7 8
 • 29. 30 1 2 4 5 6 7 1. REACH™ Semi-Pedestal Lavatory K-72448X-1/8-0 2. SINGULIER™ Lavatory Faucet K-10860T-4-CP 3. REACH Skirted Two-Piece Toilet K-3991X-S-0 4. SINGULIER Vertical Toilet Tissue Holder K-15217T-CP 5. LOURE™ 24" Towel Bar K-11581T-CP 6. SINGULIER Wall-Mount Bath and Shower Faucet K-72667T-B4-CP 7. REACH 1.5 m Acrylic Bath K-15847T-0 1. REACH™ Chậu rửa chân lửng K-72448X-1/8-0 2. SINGULIER™ Vòi chậu rửa K-10860T-4-CP 3. REACH Bồn cầu hai khối thân trơn K-3991X-S-0 4. SINGULIER Lô giấy vệ sinh đứng K-15217T-CP 5. LOURE™ Thanh treo khăn 24" K-11581T-CP 6. SINGULIER Bộ sen và vòi bồn tắm gắn tường K-72667T-B4-CP 7. REACH Bồn tắm Arcylic 1.5m K-15847T-0 3
 • 30. 31 ANTHEM & STATEMENT SHOWER SET BỘ SEN TẮM ANTHEM & STATEMENT
 • 31. 32 1. ANTHEM digital th valve 2ot K-28209T-NA 2. ANTHEM™ digital control 2-6 ot K-28214-BL 3. ANTHEM™ digital on/off remote-control K-28213-BL 4. STATEMENT iconic dual shower arm w/fit K-26303T-BL 1. ANTHEM Van điện tử cảm biến nhiệt 2 đầu ra K-28209T-NA 2. ANTHEM™ Bộ điều khiển điện tử 2-6 đầu ra K-28214-BL 3. ANTHEM™ Bộ điều khiển điện tử tắt/mở K-28213-BL 4. STATEMENT Bộ sen tắm kép thiết kế độc bản K-26303T-BL 1 2 3 4
 • 32. 33 ANTHEM & STATEMENT SHOWER SET BỘ SEN TẮM ANTHEM & STATEMENT
 • 33. 34 1. ANTHEM digital th valve 6ot K-28212T-NA 2. ANTHEM™ digital control 2-6 ot K-28214-BN 3. ANTHEM™ digital on/off remote control K-28213-BN 4. STATEMENT™ 1f iconic handshower g K-26286T-G-BN 5. STATEMENT wall supply w/bracket K-26310T-BN 6. STATEMENT round deepmsg body spray K-26299T-BN 7. STATEMENT 2f 356mm/14" ribbon rh K-26298T-BN 8. STATEMENT 2f cm rh arm - 5" (127mm) K-26325T-BN 9. ANTI-TWIST shower hose K-11628T-BN 1. ANTHEM Van điện tử 6 đầu ra K-28212T-NA 2. ANTHEM™ Bộ điều khiển điện tử 2-6 đầu ra K-28214-BN 3. ANTHEM™ Bộ điều khiển điện tử tắt/mở K-28213-BN 4. STATEMENT™ Sen cầm tay thiết kế độc bản K-26286T-G-BN 5. STATEMENT Đầu cấp nước gắn tường kèm mắc treo K-26310T-BN 6. STATEMENT Đầu phun hình tròn massage chuyên sâu K-26299T-BN 7. STATEMENT 356mm/14" Đầu sen mưa 2 chức năng massage ribbon K-26298T-BN 8. STATEMENT Tay sen gắn trần cho đầu sen mưa 2 chức năng - 5" (127mm) K-26325T-BN 9. ANTI-TWIST dây sen K-11628T-BN 1 2 3 4 7 5 6 8
 • 34. 35 ANTHEM & STATEMENT SHOWER SET BỘ SEN TẮM ANTHEM & STATEMENT
 • 35. 36 1. STATEMENT 1f 305mm/12" round rainhead K-26292T-2MB 2. STATEMENT iconic dual shower arm K-26305T-2MB 3. STATEMENT 3f round handshower K-26282T-2MB 4. STATEMENT 80cm slidebar w/supply K-26314T-2MB 5. SHOWER HOSE, grey K-11628T-2MB 6. STATEMENT oblong vichy body spray K-26300T-2MB 7. ANTHEM recessed mech th valve 5ot K-26343T-NA 8. ANTHEM recessed mech th control 5ot K-26349T-9-2MB 1. STATEMENT Đầu sen mưa hình tròn 305mm/12" K-26292T-2MB 2. STATEMENT Tay sen bộ sen tắm kép thiết kế độc bản K-26305T-2MB 3. STATEMENT Sen cầm tay hình tròn 3 chức năng K-26282T-2MB 4. STATEMENT Thanh trượt 80cm kèm đầu cấp nước K-26314T-2MB 5. DÂY SEN, xám K-11628T-2MB 6. STATEMENT Đầu phun vichy hình kén K-26300T-2MB 7. ANTHEM Van âm tường cảm biến nhiệt 5 đầu ra K-26343T-NA 8. ANTHEM Bộ điều khiển âm tường cảm biến nhiệt 5 đầu ra K-26349T-9-2MB 1 2 3 7 5 8 4 6
 • 37. 38
 • 39. 40 Integrated Toilets Bồn cầu tích hợp SAN RAPHAEL One-Piece Toilet (Hidden Cord) K-3722T-HC-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 743 x 519 x 610 mm Match with: C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord) K-22771K-HC-0 Dimensions: 522 x 390 x 130 mm C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord) K-8297K-HC-0 Dimensions: 522 x 448 x 130 mm SAN RAPHAEL Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây) K-3722T-HC-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 743 x 519 x 610 mm Có thể kết hợp với: Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây) K-22771K-HC-0 Kích thước: 522 x 390 x 130 mm Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây) K-8297K-HC-0 Kích thước: 522 x 448 x 130 mm FAMILY CARE One-Piece Toilet (Hidden Cord) K-23188T-HC-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 700 x 378 x 748 mm Match with: C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord) K-22771K-HC-0 522 x 390 x 130 mm C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord) K-8297K-HC-0 522 x 448 x 130 mm FAMILY CARE Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây) K-23188T-HC-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 700 x 378 x 748 mm Có thể kết hợp với: Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây) K-22771K-HC-0 Kích thước: 522 x 390 x 130 mm Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây) K-8297K-HC-0 Kích thước: 522 x 448 x 130 mm SAN SOUCI One-Piece Toilet (Hidden Cord) K-21865T-HC-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 699 x 416 x 643 mm K-20972T-HC-0 (S-Trap 400 mm) Dimensions: 699 x 416 x 643 mm Match with C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord) K-22771K-HC-0 Dimensions: 522 x 390 x 130 mm SAN SOUCI Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây) K-21865T-HC-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 699 x 416 x 643 mm K-20972T-HC-0 (Tâm thoát sàn 400 mm) Kích thước: 699 x 416 x 643 mm Có thể kết hợp với Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây) K-22771K-HC-0 Kích thước: 522 x 390 x 130 mm VEIL One-Piece Toilet (Hidden Cord) K-1381T-HC-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 725 x 692 x 387 mm Match with: C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord) K-22771K-HC-0 Dimensions: 522 x 390 x 130 mm C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord) K-8297K-HC-0 Dimensions: 522 x 448 x 130 mm Also availalble: K-27450X-150-0 VEIL™ One-Piece Toilet with C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord) VEIL Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây) K-1381T-HC-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 725 x 692 x 387 mm Có thể kết hợp với: Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây) K-22771K-HC-0 Kích thước: 522 x 390 x 130 mm Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây) K-8297K-HC-0 Kích thước: 522 x 448 x 130 mm Sản phẩm cùng loại: K-27450X-150-0 VEIL™ Bồn cầu một khối với nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây) REACH One-Piece Toilet (Hidden Cord) K-3983K-HC-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 724 x 722 x 366 mm K-4012K-HC-0 S-Trap 400 mm Dimensions: 724 x 722 x 366 mm Match with: C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord) K-8297K-HC-0 Dimensions: 522 x 448 x 130 mm REACH Bồn cầu một khối (Thiết kế ẩn dây) K-3983K-HC-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 724 x 722 x 366 mm K-4012K-HC-0 Tâm thoát sàn 400 mm Kích thước: 724 x 722 x 366 mm Có thể kết hợp với: Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây) K-8297K-HC-0 Kích thước: 522 x 448 x 130 mm 4.8L 3/4.8L 3/4.5L 3/4.8L 3/4.8L REACH Two-Piece Toilet (Hidden Cord) K-3991K-HC-0 S-Trap 305 mm Dimensions: 732 x 790 x 388 mm Match with: C3-255 Bidet Seat (Hidden Cord) K-22771K-HC-0 Dimensions: 522 x 390 x 130 mm C3-150 Bidet Seat (Hidden Cord) K-8297K-HC-0 Dimensions: 522 x 448 x 130 mm REACH Bồn cầu hai khối (Thiết kế ẩn dây) K-3991K-HC-0 Tâm thoát sàn 305 mm Kích thước: 732 x 790 x 388 mm Có thể kết hợp với: Nắp bồn cầu thông minh C3-255 (Thiết kế ẩn dây) K-22771K-HC-0 Kích thước: 522 x 390 x 130 mm Nắp bồn cầu thông minh C3-150 (Thiết kế ẩn dây) K-8297K-HC-0 Kích thước: 522 x 448 x 130 mm 3.3/4.8L
 • 40. 41
 • 41. 42 REVOLUTION 360 WITH CONTINUOUSCLEAN TOILET BỒN CẦU VỚI CÔNG NGHỆ XẢ REVOLUTION 360
 • 42. 43 IMPROVED HYGIENE / VỆ SINH HƠN The 360-degree swirling water flush reaches the entire inner bowl for optimized cleaning performance and hygiene. Dòng nước xoáy 360 độ chạm đến mọi ngóc ngách trong lòng bồn cầu, giúp tối ưu hóa hiệu năng vệ sinh CONTINUOUS CLEAN / CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH LIÊN TỤC CONTINUOUSCLEAN Automatically dispenses a cleaning solution into the toilet bowl for improved long-lasting hygiene with each flush. Với mỗi lần xả, ngăn chứa tự động mở ra để hòa viên tẩy bồn cầu vào dòng nước giúp nâng cao hiệu quả vệ sinh và giữ bồn cầu sạch lâu hơn. MORE POWERFUL / MẠNH MẼ HƠN The high-speed water flow generated by the larger flush valve along with the additional water jet ensures extraordinary flushing and bulk removal to effectively prevent clogging. Dòng nước tốc độ cao được tạo ra bởi van xả lớn và được bổ sung thêm tia nước mạnh, đảm bảo hiệu năng xả và loại bỏ chất thải vượt trội, giúp ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn bồn cầu WATER SAVING / TIẾT KIỆM NƯỚC Eco-friendly flushing (3/4.8L) reduces water consumption and satisfies LEED and Green Building certification standards. Hệ thống xả thân thiện với môi trường (3/4.8L) đáp ứng các tiêu chuẩn LEED và Công trình Xanh
 • 43. HARKEN REVOLUTION 360 Two-Piece Toilet K-22696T-SW-0 K-20826T-SW-0 HARKEN REVOLUTION 360 Bồn cầu hai khối K-22696T-SW-0 K-20826T-SW-0 BRAZN REVOLUTION 360 One-Piece Toilet K-EX22378T-SL-0 BRAZN REVOLUTION 360 Bồn cầu một khối K-EX22378T-SL-0 FAMILY CARE REVOLUTION 360 Two-Piece Toilet K-23191T-NS-0+K-23204T-0 K-23192T-NS-0+K-23204T-0 FAMILY CARE REVOLUTION 360 Bồn cầu hai khối K-23191T-NS-0+K-23204T-0 K-23192T-NS-0+K-23204T-0 FAMILY CARE REVOLUTION 360 One-Piece Toilet K-23188T-NS-0+K-23204T-0 K-23189T-NS-0+K-23204T-0 FAMILY CARE REVOLUTION 360 Bồn cầu một khối K-23188T-NS-0+K-23204T-0 K-23189T-NS-0+K-23204T-0 BRAZN REVOLUTION 360 Two-Piece Toilet K-EX22381T-SL-0 K-EX22384T-SL-0 BRAZN REVOLUTION 360 Bồn cầu hai khối K-EX22381T-SL-0 K-EX22384T-SL-0 SAN SOUCI REVOLUTION 360 One-Piece Toilet K-21865T-S-0 SAN SOUCI REVOLUTION 360 Bồn cầu một khối K-21865T-S-0 HARKEN REVOLUTION 360 One-Piece Toilet K-22695T-SW-0 K-20825T-SW-0 HARKEN REVOLUTION 360 Bồn cầu một khối K-22695T-SW-0 K-20825T-SW-0 44 BRAZN REVOLUTION 360 One-Piece Toilet K-EX22379T-SL-0 BRAZN REVOLUTION 360 Bồn cầu một khối K-EX22379T-SL-0
 • 44. 45
 • 45. 46 One-Piece Toilets Bồn cầu một khối SAN RAPHAEL GRANDE K-8688T-S-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 736 x 521 x 624 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-18762T-0 SAN RAPHAEL GRANDE K-8688T-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 736 x 521 x 624 mm Nắp đóng êm: K-18762T-0 4.8L BRAZN K-EX22378T-SL-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 733 x 377 x 749.5 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-EX22380T-0 K-EX22378T-SL-HB1 (S-Trap 305 mm) Quiet-Close™ Toilet Seat: K-EX22380T-HB1 BRAZN K-EX22378T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 733 x 377 x 749.5 mm Nắp đóng êm: K-EX22380T-0 K-EX22378T-SL-HB1 (Tâm thoát sàn 305 mm) Nắp đóng êm: K-EX22380T-HB1 3/4.8L REVE K-17181T-S2-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 690 x 370 x 710mm Quiet-Close Toilet Seat: K-17183T-CP-0 REVE K-17181T-S22-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 690 x 370 x 710mm Nắp đóng êm: K-17183T-CP-0 3/6L HARKEN K-22695T-SW-0 (S-Trap 305 mm) K-20825T-SW-0 (S-Trap 400 mm) Dimensions: 731 x 399 x 681 mm Harken Quiet-Close™ Toilet Seat: K-22697T-0 HARKEN K-22695T-SW-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) K-20825T-SW-0 (Tâm thoát sàn 400 mm) Kích thước: 731 x 399 x 681 mm Nắp đóng êm Harken: K-22697T-0 3.3/4.8L TRESHAM K-3854K-C-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 736 x 417 x 746mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713T-0 TRESHAM K-3854K-C-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 736 x 417 x 746mm Đi kèm nắp đóng êm: K-4713T-0 3/4.8L MEMOIRS CLASSIC K-3451T-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 705 x 450 x 727mm Quiet-Close Toilet Seat: K-4713T-0 Also availalble MEMOIRS™ STATELY K-3453T-AT-0 , with Avantis Quiet-Close Toilet Seat K-761T-CP-F10 MEMOIRS CLASSIC K-3451T-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 705 x 450 x 727 mm Đi kèm nắp đóng êm: K-4713T-0 Sàn phẩm cùng loại MEMOIRS™ STATELY K-3453T-AT-0, đi kèm nắp đóng êm Avantis Toilet Seat K-761T-CP-F10 4.8L
 • 46. 47
 • 47. 48 One-Piece Toilets Bồn cầu một khối AERODYNE K-3869K-S-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 749 x 392 x 708mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-0 AERODYNE K-3869K-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 749 x 392 x 708 mm Nắp đóng êm: K-4141T-0 3/4.8L KARESS K-3902K-S-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 735 x 367 x 750mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-2P-0 KARESS K-3902K-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 735 x 367 x 750mm Nắp đóng êm: K-4141T-2P-0 3/4.8L 3/4.5L SAN SOUCI K-21865T-S-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 699 x 416 x 643 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-20970T SAN SOUCI K-21865T-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 699 x 416 x 643 mm Nắp đóng êm: K-20970T 3.3/4.8L VEIL K-1381T-S-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 719 x 385 x 682 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-2P-0 K-1381K-SL-0 (S-Trap 305mm) Double Injection Slim Seat: 77070K-0 K-1381K-SLM-0 (S-Trap 305mm) Slim Seat: K-77471K-0 VEIL K-1381T-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 719 x 385 x 682 mm Nắp đóng êm: K-4141T-2P-0 K-1381K-SL-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Nắp mỏng đóng 2 lớp: 77070K-0 K-1381K-SLM-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Nắp mỏng: K-77471K-0 SAN RAPHAEL K-3722X-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 734 x 520 x 620 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4195X-0 SAN RAPHAEL K-3722X-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 734 x 520 x 620mm Đi kèm nắp đóng êm: K-4195X-0 4.8L FAMILY CARE K-23188T-NS-0+K-23204T-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 700 x 378 x 748 mm Family Care Quiet-Close™ Toilet Seat : K-23204T-0 Purefresh Seat : K-23205T-0 FAMILY CARE K-23188T-NS-0+K-23204T-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 700 x 378 x 748 mm Nắp đóng êm Family : K-23204T-0 Nắp bồn cầu Purefresh: K-23205T-0 3/4.8L
 • 48. 49
 • 49. One-Piece Toilets Bồn cầu một khối 50 OVE K-45382X-S-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 735 x 370 x 700mm Quiet-Close Toilet Seat: 17660X-M-0 OVE K-45382X-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 735 x 370 x 700mm Nắp đóng êm: 17660X-M-0 3/4.5L REACH K-3983X-S-0 (S-Trap 305 mm) Quiet-Close Toilet Seat: K-4087X-0 Dimensions: 724 x 361 x 722 mm REACH K-3983X-S (Tâm thoát sàn 305 mm) Nắp đóng êm: K-4087X-0 Kích thước: 724 x 361 x 722 mm 3/4.8L ADAIR K-5171X-CM-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 720 x 412 x 694 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713X-0 ADAIR K-5171X-CM-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 720 x 412 x 694 mm Nắp đóng êm: K-4713X-0 4.2L SANTA ROSA K-20169T-S-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 684 x 483 x 699mm Quiet Close Toilet Seat 22262T-0 SANTA ROSA K-20169T-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 684 x 483 x 699mm Nắp đóng êm 22262T-0 4.2L MODERNLIFE K-77739T-SL-0 (S-Trap 305 mm) Slim Toilet Seat: K-77380T-0 Dimensions: 700 x 360 x 737 mm MODERNLIFE K-77739T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Nắp mỏng: K-77380T-0 Kích thước: 700 x 360 x 737 mm 3/4.5L NEW PATIO K-20171T-S (S-Trap 305mm) Dimensions: 700 x 366 x 698 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-20188T-0 NEW PATIO K-20171T-S (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 700 x 366 x 698 mm Nắp đóng êm: K-20188T-0 3/4.5L
 • 50. 51
 • 51. 52 Two-Piece Toilets Bồn cầu hai khối BRAZN K-EX22381T-SL-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 730 x 386 x 750 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-EX22380T-0 BRAZN K-EX22381T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 730 x 386 x 750 mm Nắp đóng êm: K-EX22380T-0 3/4.8L KARESS K-5331K-S-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 730 x 350 x 805mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-2P-0 KARESS K-5331K-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 730 x 350 x 805mm Nắp đóng êm: K-4141T-2P-0 3/4.8L HARKEN K-22696T-SW-0 (S-Trap 305 mm) K-20826T-SW-0 (S-Trap 400 mm) Dimensions: 743 x 367 x 732 mm Harken Quiet-Close™ Toilet Seat:K-22697T-0 HARKEN K-22696T-SW-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) K-20826T-SW-0 (Tâm thoát sàn 400 mm) Kích thước: 743 x 367 x 732 mm Nắp đóng êm Harken:K-22697T-0 3/4.5L PARLIAMENT GRANDE 2.6/4L K-24063K-0 (S-Trap 305mm, BTW) Dimensions: 650 x 395 x 820 mm Parliament Grande Slim Seat: K-22756K-0 PARLIAMENT GRANDE 2.6/4L K-24063K-0 (Tâm thoát sàn 305mm, lưng áp tường) Kích thước: 650 x 395 x 820 mm Nắp mỏng Parliament Grande: K-22756K-0 2.6/4L PARLIAMENT GRANDE 3/4.5L K-24098K-0 (S-Trap 305mm, BTW) Dimensions: 650 x 370 x 810mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-75200K-0 Also available: K-24099K Parliament Grande 2.6/4L PARLIAMENT GRANDE 3/4.5L K-24098K-0 (Tâm thoát sàn 305mm, lưng áp tường) Kích thước: 650 x 370 x 810mm Nắp đóng êm: K-75200K-0 Sản phẩm cùng loại: K-24099K Parliament Grande 2.6/ 4L 3/4.5L TRESHAM K-5332T-C-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 737 x 426 x 783mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713T-0 TRESHAM K-5332T-C-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 737 x 426 x 783mm Nắp đóng êm: K-4713T-0 3/4.8L PARLIAMENT GRANDE K-30746K-BV-NSG Dimensions: 650 x 370 x 810 mm Parliament Grande Slim Seat: K-22756K-BV-0 PARLIAMENT GRANDE K-30746K-BV-NSG Kích thước: 650 x 370 x 810 mm Nắp mỏng Parliament Grande: K-22756K-BV-0 3.3/4.5L VEIL K-1666T-SL-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 718 x 373 x 755 mm Veil Double Injection Slim Quiet Close Toilet Seat 77070T-0 Also available: K-1666K-SLM-0 Slim Quiet Close Toilet Seat 77471K-0 Also available: K-1666T-S-0 Wrapped Quiet Close Toilet Seat 4141T-0 VEIL K-1666T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 718 x 373 x 755 mm Nắp mỏng đóng êm 2 lớp Veil 77070T-0 Sản phẩm cùng loại: K-1666K-SLM-0 Nắp mỏng đóng êm 77471K-0 Sản phẩm cùng loại: K-1666T-S-0 Nắp đóng êm 4141T-0 3/4.5L
 • 52. 53
 • 53. 54 Two-Piece Toilets Bồn cầu hai khối PERSUADE K-45363X-C-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 702 x 360 x 800 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713X-0 PERSUADE K-45363X-C-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 702 x 360 x 800 mm Nắp đóng êm: K-4713X-0 3/4.5L OVE K-45679X-S-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 740 x 390 x 777mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-17660X-M-0 OVE K-45679X-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 740 x 390 x 777mm Nắp đóng êm: K-17660X-M-0 2.6/4L PANACHE K-15246X-S-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 700 x 370 x 775mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-8827X-0 PANACHE K-15246X-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 700 x 370 x 775mm Nắp đóng êm: K-8827X-0 3/4.5L REACH K-3991X-S-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 732 x 388 x 790 mm Toilet Seat K-4087X-0 REACH K-3991X-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 732 x 388 x 790 mm Nắp đóng êm: K-4087X-0 3/4.8L FAMILY CARE K-23191T-NS-0+K-23204T-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 700 x 378 x 782 mm Family Care Quiet-Close™ Toilet Seat: K-23204T-0 Purefresh Seat: K-23205T-0 FAMILY CARE K-23191T-NS-0+K-23204T-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 700 x 378 x 782 mm Nắp đóng êm Family Care: K-23204T-0 Nắp bồn cầu Purefresh: K-23205T-0 3/4.8L MODERNLIFE K-77744T-S-0 (S-Trap 305 mm) Quiet-Close™ Toilet Seat: K-77385T-0 K-77744T-SL-0 (S-Trap 305 mm ,3/4.5L) Slim Toilet Seat: K-77380T-0 Dimensions: 700 x 360 x 814 mm MODERNLIFE K-77744T-S-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Nắp đóng êm: K-77385T-0 K-77744T-SL-0 (Tâm thoát sàn 305 mm ,3/4.5L) Nắp mỏng: K-77380T-0 Kích thước: 700 x 360 x 814 mm 3/4.5L MODERNLIFE K-78799K-0 (Back to Wall, S-Trap 305 mm,3/4.5L) Slim Quiet-Close Seat: K-76417K-0 K-78318K-0 (S-Trap 305 mm, 3/4.5L) Slim Seat with Night Light & Deodorization: K-77858K-0 Dimensions: 650 x 360 x 793 mm MODERNLIFE K-78799K-0 (Lưng áp tường, Tâm thoát sàn 305 mm,3/4.5L) Nắp mỏng đóng êm: K-76417K-0 K-78318K-0 (Tâm thoát sàn 305 mm, 3/4.5L) Nắp mỏng với đèn đêm và tính năng khử mùi: K-77858K-0 Kích thước: 650 x 360 x 793 mm 3/4L
 • 54. 55
 • 55. 56 Two-Piece Toilets Bồn cầu hai khối REACH CONCEALED K-22244K-S-0 (S-Trap 305mm) Dimensions: 776 x 391 x 734 mm Toilet Seat: K-4087X REACH CONCEALED K-22244K-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm) Kích thước: 776 x 391 x 734 mm Nắp bồn cầu: K-4087X 3/4.8L ADAIR CONCEALED K-22248K-C-0 (S-Trap 305 mm) Dimensions: 720 x 390 x 780 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4713X-0 ADAIR CONCEALED K-22248K-C-0 (Tâm thoát sàn 305 mm) Kích thước: 720 x 390 x 780 mm Nắp đóng êm: K-4713X-0 4L ODEON K-18187X-S-0 (S-Trap 305mm, 3/4.5L) Dimensions: 733 x 390 x 786 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: 8827X-0 ODEON K-18187X-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm)) Kích thước: 733 x 390 x 786 mm Nắp đóng êm: 8827X-0 3/4.5L NEW PATIO K-20184T-0 (S-Trap 305mm) K-20185T-0 (S-Trap 400mm) PATIO Toilet Seat: K-20187T K-20184T-S-0 (S-Trap 305mm) K-20185T-S-0 (S-Trap 400mm) PATIO Quiet-Close™ Toilet Seat: K-20188T NEW PATIO K-20184T-0 (Tâm thoát sàn 305mm) K-20185T-0 (Tâm thoát sàn 400mm) Nắp bồn cầu PATIO: K-20187T K-20184T-S-0 (Tâm thoát sàn 305mm) K-20185T-S-0 (Tâm thoát sàn 400mm) Nắp đóng êm PATIO: K-20188T 3/4.5L
 • 56. 57
 • 57. 58 Wall-Hung Toilets Bồn cầu treo tường REVE K-19037K-S-0 (3/4.5L) Dimensions: 558 x 365 x 355mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-17183T-CP-0 REVE K-19037K-S-0 (3/4.5L) Kích thước: 558 x 365 x 355mm Nắp đóng êm K-17183T-CP-0 3/4.5L PARLIAMENT GRANDE K-22753K-0 Dimensions: 560 x 365 x 400 mm Toilet Seat: K-75200K-0 Optional Slim Seat: K-22756K-0 PARLIAMENT GRANDE K-22753K-0 Kích thước: 560 x 365 x 400 mm Nắp bồn cầu: K-75200K-0 Nắp mỏng tùy chọn: K-22756K-0 3/4.5L VIA K-18609K-BW-0 (Rimless, 3/4.5L) Dimensions: 590 x 360 x 375 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T-2P-0 VIA K-18609K-BW-0 (Vành kín, 3/4.5L) Kích thước: 590 x 360 x 375 mm Nắp đóng êm: K-4141T-2P-0 3/4.5L REACH UP K-28759K-0 Dimensions: 560 x 365 x 400 mm Toilet Seat: K-28761K-0 Compatible with Kohler C3 Bidet Seat REACH UP K-28759K-0 Kích thước: 560 x 365 x 400 mm Nắp bồn cầu: K-28761K-0 Có thể kết hợp với các nắp bồn cầu thông minh Kohler C3 3/4.5L VEIL K-5722K-S-0 (3/4.5L or 2.6/4L) Dimensions: 554 x 385 x 345 mm Quiet-close Toilet Seat: K-4141T-0 VEIL K-5722K-S-0 (3/4.5L hoặc 2.6/4L) Kích thước: 554 x 385 x 345 mm Nắp đóng êm K-4141T-0 3/4.5L OVE K-17647T-S-0 Quiet-Close™ Toilet Seat: K-17676T-0 K-17647T-0 Toilet Seat: K-17671T-0 Dimensions: 540 x 360 x 335 mm OVE K-17647T-S-0 Nắp đóng êm: K-17676T-0 K-17647T-0 Nắp bồn cầu: K-17671T-0 Kích thước: 540 x 360 x 335 mm 3/6L ODEON K-8752K-SW-0 (3/4.5L) Quiet-Close™ Toilet Seat: K-8827T-0 K-8752K-W-0 (3/4.5L) Toilet Seat: K-8020T-0 Dimensions: 540 x 360 x 385 mm ODEON K-8752K-SW-0 (3/4.5L) Nắp đóng êm K-8827T-0 K-8752K-W-0 (3/4.5L) Nắp bồn cầu: K-8020T-0 Kích thước: 540 x 360 x 385 mm 3/4.5L
 • 58. 59
 • 59. 60 Wall-Faced Toilets Bồn cầu áp tường REVE K-11803K-S-0 (3/4.5L) Dimensions: 550 x 365 x 390 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-17183T-CP-0 REVE K-11803K-S-0 (3/4.5L) Kích thước: 550 x 365 x 390 mm Nắp đóng êm: K-17183T-CP-0 3/4.5L PARLIAMENT GRANDE K-22757K-0 Dimensions: 580 x 360 x 390 mm Toilet Seat: K-75200K-0 Optional Slim Seat: K-22756K-0 PARLIAMENT GRANDE K-22757K-0 Kích thước: 580 x 360 x 390 mm Nắp bồn cầu: K-75200K-0 Nắp mỏng tùy chọn: K-22756K-0 3/4.5L VEIL K-21297K-S-0 (Rimless, 3/4.5L) Dimensions: 584 x 374 x 385 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-4141T Compatible with all Kohler C3 Bidet seats VEIL K-21297K-S-0 (Vành kín, 3/4.5L) Kích thước: 584 x 374 x 385 mm Nắp đóng êm: K-4141T Có thể kết hợp với các nắp bồn cầu thông minh C3 3/4.5L MODERNLIFE K-78643K-0 K-21295K-0 Dimensions: 560 x 360 x 390 mm Slim Seat: K-76417K-0 MODERNLIFE K-78643K-0 K-21295K-0 Kích thước: 560 x 360 x 390 mm Nắp mỏng: K-76417K-0 3/4.5L OVE K-99214K-C-0 (3/6L) Dimensions: 555 x 360 x 395 mm Quiet-Close™ Toilet Seat: K-2552A-0 OVE K-99214K-C-0 (3/6L) Kích thước: 555 x 360 x 395 mm Nắp đóng êm: K-2552A-0 3/6L REACH UP K-28768K-0 Dimensions: 560 x 365 x 390 mm Toilet Seat: K-28761K-0 Optional Slim Seat: K-28773K-0 REACH UP K-28768K-0 Kích thước: 560 x 365 x 390 mm Nắp bồn cầu: K-28761K-0 Nắp mỏng tùy chọn: K-28773K-0 3/6L PANACHE K-9154T-S-0 Quiet-Close™ Toilet Seat: K-7674T-0 K-9154T-0 Toilet Seat: K-4760T-PL-0 Dimensions: 550 x 350 x 380 mm PANACHE K-9154T-S-0 Nắp đóng êm: K-7674T-0 K-9154T-0 Nắp bồn cầu: K-4760T-PL-0 Kích thước: 550 x 350 x 380 mm 3/6L
 • 60. 61
 • 61. 62 Framed In-wall Tank Két nước âm tường Hydro-Tower 300 Pneumatic Slim In-Wall Tank with Frame Hydro-Tower 300 Két nước âm tường công nghệ nén khí với thiết kế mỏng kèm khung K-20009T-PNE-NA (2.6/4L) K-20010T-PNE-NA (3/4.5L) K-20011T-PNE-NA (3/6L) Hydro-Tower 300 Slim In-Wall Tank with Frame Hydro-Tower 300 Két nước âm tường với thiết kế mỏng kèm khung K-4179T-NA (3/4.5L) K-4178T-NA (3/6L) Hydro-Tower 300 Pneumatic Slim In-Wall Tank without Frame Hydro-Tower 300 Két nước âm tường công nghệ nén khí với thiết kế mỏng không kèm khung K-78076T-PNE-NA (2.6/4L) K-78077T-PNE-NA (3/4.5L) K-78078T-PNE-NA (3/6L) Hydro-Tower 300 Slim In-Wall Tank without Frame Hydro-Tower 300 Két nước âm tường với thiết kế mỏng không kèm khung K-10611T-NA (3/4.5L) Hydro-Tower 100 Hydro-Tower 100 Két nước âm tường K-6284T-NA (3/6L) Hydro-Tower 100 Squat In-Wall Tank without Frame Hydro-Tower 100 Squat Két nước âm tường không kèm khung K-77666T-NA (6L) HT110 IN-WALL TANK 3/4.5L K-32789K-PNE-NA with Frame K-32790K-PNE-NA without Frame HT110 Két nước âm tường 3/4.5L K-32789K-PNE-NA kèm tườngkhung K-32790K-PNE-NA không kèm khung Hydro-Tower 110 In-Wall Tank without Frame K-32792R-PNE-NA (2.6/4L) K-32790K-PNE-NA (3/4.5L) Hydro-Tower 110 Két nước âm tường không kèm khung treo K-32792R-PNE-NA (2.6/4L) K-32790K-PNE-NA (3/4.5L) In-wall Frame for Wall-hung Toilet (Full frame) Khung âm tường cho bồn cầu treo tường (nguyên khung) K-98929K-NA In-wall Frame for Wall-hung Toilet (Half frame) Khung âm tường cho bồn cầu treo tường (nửa khung) K-16310T-NA Hydro-Tower 110 In-Wall Tank with Frame K-32791R-PNE-NA (2.6/4L) K-32789K-PNE-NA (3/4.5L) Hydro-Tower 110 Két nước âm tường kèm khung treo K-32791R-PNE-NA (2.6/4L) K-32789K-PNE-NA (3/4.5L) Hydro-Tower 200 Pneumatic Slim In-Wall Tank with Frame Hydro-Tower 200 Két nước âm tường công nghệ nén khí kèm khung K-20006T-PNE-NA (2.6/4L) K-20007T-PNE-NA (3/4.5L) K-20008T-PNE-NA (3/6L) Hydro-Tower 200 Pneumatic Slim In-Wall Tank without Frame Hydro-Tower 200 Két nước âm tường công nghệ nén khí không kèm khung K-78073T-PNE-NA (2.6/4L) K-78074T-PNE-NA (3/4.5L) K-78075T-PNE-NA (3/6L)
 • 62. 63
 • 63. 64 BEAM SENSOR FACEPLATE Auto Flush, Night Light K-23056T-CP Dimensions: 225 x 160 mm MẶT NẠ CẢM BIẾN BEAM Xả tự động, Đèn đêm K-23056T-CP Kích thước: 225 x 160 mmt SKIM PNEUMATIC K-24149T-F-BN/BV K-24151T-F-BN/BV NÚT NHẤN NÉN KHÍ SKIM K-24149T-F-BN/BV K-24151T-F-BN/BV LYNK K-75890T-PNE-CP (PNEUMATIC) K-75890T-CP Dimensions: 225 x 160 mm LYNK K-75890T-PNE-CP (Nút nhấn nén khí) K-75890T-CP Kích thước: 225 x 160 mm BEVEL K-8857T-CP Dimensions: 215 x 150 mm BEVEL K-8857T-CP Kích thước: 215 x 150 mm DROPLET K-4177T-CP Dimensions: 215 x 150 mm DROPLET K-4177T-CP Kích thước: 215 x 150 mm MODERN LIFE K-23055T-PNE-CP (PNEUMATIC) Dimensions: 133 x 42 mm MODERN LIFE K-23055T-PNE-CP (Nút nhấn nén khí) Kích thước: 133 x 42 mm PEBBLE Pneumatic with Anti-Fingerprint K-20341T-PNEF-CP Pneumatic K-20341T-PNE-CP K-20341T-CP Dimensions: 225 x 160 mm PEBBLE Nút nhấn nén khí, chống bám vân tay K-20341T-PNEF-CP Nút nhấn nén khí K-20341T-PNE-CP K-20341T-CP Kích thước: 225 x 160 mm NOTE K-75891T-PNE-CP (PNEUMATIC) K-75891T-CP Dimensions: 225 x 160 mm NOTE K-75891T-PNE-CP (Nút nhấn nén khí) K-75891T-CP Kích thước: 225 x 160 mm In-wall tank faceplate Mặt nạ két nước âm tường
 • 64. 65 C3 INTELLIGENT TOILET SEA NẮP BỒN CẦU THÔNG MINH C3
 • 66. 67 Clean - Sạch sẽ vượt trội Comfort - Thoải mái Convenience - Tiện lợi Wand Sanitization The ultraviolet disinfection system can effectively eliminate 99.9% of bacteria* on the wand, ensuring the cleanliness of the nozzle. This system can intelligently identify the bacteria peak time based on user habit, convenient and safe. *In a 45-minute test by authority of sanitization of the wand against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Bacillus subtilis, the disinfection rate is >99.9% Tính năng vệ sinh que rửa Hệ thống diệt khuẩn bằng tia cực tím có thể loại bỏ hiệu quả 99,9% vi khuẩn trên que rửa, đảm bảo vòi phun luôn sạch sẽ. Hệ thống có thể xác định thời gian cao điểm vi khuẩn sinh sôi dựa vào thói quen của người dùng, mang đến sự thuận tiện và an toàn cho gia chủ. *Trong một thử nghiệm 45 phút, hệ thống diệt khuẩn của que rửa có thề diệt được khuẩn đại tràng, Tụ cầu khuẩn, Trực khuẩn mủ xanh và Khuẩn que, tỷ lệ khử trùng> 99,9%. Quick Heating System With a continuous supply of heated water, you can enjoy a comfortable warm wash with each use. Bacteria growth is effectively reduced as fresh water is heated on demand rather than being heated and stored in advance. Hệ thống làm ấm nước nhanh Nguồn nước nóng được cấp liên tục giúp người dùng thoải mái thư giãn trong mỗi lần sử dụng. Sự phát triển của vi khuẩn giảm rõ rệt vì nước sạch được làm ấm theo nhu cầu thay vì được làm ấm và dự trữ trước. Ergonomical Side Panel With Kohler's unique one-piece side panel design, the control panel is lifted together with the toilet seat, effectively preventing urine splashes on the toilet seat and control panel. The design allows you to use it easily without turning around. Bảng điều khiển thiết kế theo cấu trúc bàn tay Thiết kế liền khối độc đáo giúp bảng điều khiển được nâng lên cùng nắp bồn cầu, hạn chế nước thải văng lên bảng điều khiển và nắp bồn cầu. Vị trí bảng điều khiển được thiết kế tinh tế cho phép bạn sử dụng dễ dàng thuận tiện, không cần xoay người khi bấm.
 • 67. 68 Rửa trước Nắp ngồi kháng khuẩn Tính năng tự vệ sinh que rửa Que rửa có tính năng massage Nắp bồn cầu tự động đóng/mở Chức năng tiết kiệm năng lượng Hệ thống đèn kích hoạt chiếu sáng bằng cảm ứng suốt đêm Bảng điều khiển điện tử Bảng điều khiển bên hông dễ sử dụng Thông tin người dùng Có thể điều chỉnh vị trí que rửa Có thể điều chỉnh nhiệt độ nắp bồn cầu Hệ thống gia nhiệt trực tiếp Có thể điều chỉnh nhiệt độ nước Có thể điều chỉnh nhiệt độ máy sấy Rửa sau Que rửa kháng khuẩn (Que rửa bằng thép không gỉ + Tính năng diệt khuẩn bằng tia UV) Bộ cảm biến tự động khử mùi Front wash Anti-bacterial seat Self-cleaning nozzle Massage Auto open/close of Lid Energy saving mode Sensor activated LED luminated bowl during night time Remote control Easy-control side panel User profile Adjustable wand position Adjustable seat temperature Instant heating technology Adjustable water temperature Adjustable dryer temperature Rear wash Anti-bacterial wand (stainless steel wand + UV sanitization) Sensor activated deodorizer
 • 68. 69
 • 69. 70 C3 Intelligent Toilet Seats Nắp bồn cầu thông minh C3 C3-230 Electronic Bidet Seat K-4108T-0 Dimensions: 518 x 435 x 161 mm C3-230 Nắp bồn cầu điện tử K-4108T-0 Kích thước: 518 x 435 x 161 mm C3-130 Electronic Bidet Seat K-4107KR-0 Dimensions: 518 x 435 x 161 mm C3-130 Nắp bồn cầu điện tử K-4107KR-0 Kích thước: 518 x 435 x 161 mm C3-520 Electronic Bidet Seat K-31333KR-0 Dimensions: 530 x 454 x 159 mm C3-520 Nắp bồn cầu điện tử K-31333KR-0 Kích thước: 530 x 454 x 159 mm C3-150 Electronic Bidet Seat / Hidden Cord Version K-8297KR-0 / 8297K-HC-0 Dimensions: 522 x 448 x 130 mm C3-150 Nắp bồn cầu điện tử / Phiên bản ẩn dây K-8297KR-0 / 8297K-HC-0 Kích thước: 522 x 448 x 130 mm C3-430 Electronic Bidet Seat K-22445X-0 Dimensions: 525 x 430 x 120 mm C3-430 Nắp bồn cầu điện tử K-22445X-0 Kích thước: 525 x 430 x 120 mm C3-050 Electronic Bidet Seat K-18751T-0 Dimensions: 527 x 430 x 120 mm C3-050 Nắp bồn cầu điện tử K-18751T-0 Kích thước: 527 x 430 x 120 mm Bidet Seat Filter Set K-21038T-NA Bidet Seat Filter Replacement K-22760T-0 Bộ lọc nước cho nắp bồn cầu thông minh K-21038T-NA Lõi lọc nước thay thế K-22760T-0 C3-035 Manual Bidet Seat K-28010K-0 Dimension: 506 x 432 x 78 mm C3-030 Manual Bidet Seat K-98804K-0 Dimensions: 502 x 369 x 78 mm C3-035 Nắp bồn cầu rửa cơ K-28010k-0 Kích thước: 506 x 432 x 78mm C3-030 Nắp bồn cầu rửa cơ K-98804K-0 Kích thước: 502 x 369 x 78 mm PURETIDE Manual Bidet Seat K-5724K-0 Dimension: 449 x 521 x 111mm PURETIDE Nắp bồn cầu rửa cơ K-5724K-0 Kích thước: 449 x 521 x 111mm PURECLEAN Manual Bidet Seat K-72757IN-0 Dimension: 490 x 375 x 107mm PURECLEAN Nắp bồn cầu rửa cơ K-72757IN-0 Kích thước: 490 x 375 x 107mm
 • 71. 72
 • 72. 73 Thin as wings, strong as rock Mỏng như cánh chim, mạnh mẽ như đá tảng
 • 73. 74 CleanCoatTM Technology Clean Coat stain-resistant coating keeps it shiny and makes it easy to clean. Lớp phủ bề mặt Clean Coat giúp chống đọng nước và vết bẩn, giữ cho bề mặt luôn sạch bóng và dễ dàng lau chùi.
 • 74. 75
 • 75. 76 Cast Iron Lavatories Chậu rửa gang đúc tráng men PETALINE Cast Iron Lavatory K-1044T-7 Dimensions: 600 x 300 x 120 mm PETALINE Chậu rửa gang tráng men K-1044T-7 Kích thước: 600 x 300 x 120 mm ELLIPSE Cast Iron Lavatory K-2886T-1/8-0 Dimensions: 838 x 483 mm ELLIPSE Chậu rửa gang tráng men K-2886T-1/8-0 Kích thước: 838 x 483 mm SYLVA Cast Iron Lavatory K-1766T-0 Dimensions: 430 x 430 x 100 mm SYLVA Chậu rửa gang tráng men K-1766T-0 Kích thước: 430 x 430 x 100 mm DOLCE VITA Cast Iron Lavatory K-2815T-0 Dimensions: 445 x 445 mm DOLCE VITA Chậu rửa gang tráng men K-2815T-0 Kích thước: 445 x 445 mm IRON PLAIN Cast Iron Lavatory K-5400-P5-0 Dimensions: 471 x 400 mm IRON PLAIN Chậu rửa gang tráng men K-5400-P5-0 Kích thước: 471 x 400 mm MAN'S LAV Cast Iron Lavatory K-2885T-1/8-0/7 Dimensions: 711 x 483 mm MAN'S LAV Chậu rửa gang tráng men K-2885T-1/8-0/7 Kích thước: 711 x 483 mm MARATEA Cast Iron Lavatory K-2831-8-0 Dimensions: 562 x 438 mm MARATEA Chậu rửa gang tráng men K-2831-8-0 Kích thước: 562 x 438 mm LEDGES Cast Iron Lavatory K-2838-0 Dimensions: 533 x 371 mm LEDGES Chậu rửa gang tráng men K-2838-0 Kích thước: 533 x 371 mm REVIVAL Cast Iron Lavatory K-2950T-1/8-0 Dimensions: 711 x 483 mm REVIVAL Chậu rửa gang tráng men K-2950T-1/8-0 Kích thước: 711 x 483 mm
 • 76. 77
 • 77. 78 Supramic Lavatories Chậu rửa siêu sứ VEIL Vessel Lavatory Trough K-20705-0 Dimensions: 979 x 406 mm VEIL Chậu rửa đặt bàn K-20705-0 Kích thước: 979 x 406 mm VEIL Vessel Lavatory Trough K-20704-0 Dimensions: 537 x 357 mm VEIL Chậu rửa đặt bàn K-20704-0 Kích thước: 537 x 357 mm MICA Mica Vessel (Square) K-90011T-0 Dimensions: 393 x 393 mm MICA Chậu rửa đặt trên bàn Mica (Vuông) K-90011T-0 Kích thước: 393 x 393 mm MICA Mica Vessel (Round) K-90012T-0 Dimensions: 410 x 410 mm MICA Chậu rửa đặt trên bàn Mica (Tròn) K-90012T-0 Kích thước: 410 x 410 mm VEIL ESSENTIAL SQUARE Vessel Lavatory K-26407T-0 Dimensions: 420 x 420 mm VEIL ESSENTIAL SQUARE Chậu rửa đặt bàn (Hình vuông) K-26407T-0 Kích thước: 420 x 420 mm VEIL ESSENTIAL ROUND Vessel Lavatory K-26408T-0 Dimensions: 420 x 420 mm VEIL ESSENTIAL ROUND Chậu rửa đặt bàn (Hình tròn) K-26408T-0 Kích thước: 420 x 420 mm
 • 78. Vessel Lavatories Chậu rửa đặt bàn 79 BRAZN Rectangular Vessel with Faucet Deck K-EX21059T-1/8-0 K-EX21059T-1/8-HB1 Dimensions: 584 x 483 mm Chậu rửa đặt bàn hình chữ nhật (có lỗ gắn vòi) K-EX21059T-1/8-0 K-EX21059T-1/8-HB1 Kích thước: 584 x 483 mm BRAZN Rectangular Vessel without Faucet Deck K-EX21060T-0 K-EX21060T-HB1 Dimensions: 584 x 483 mm Chậu rửa đặt bàn hình chữ nhật (không có lỗ gắn vòi) K-EX21060T-0 K-EX21060T-HB1 Kích thước: 584 x 483 mm REVE Vessel Lavatory K-4819T-0 Dimensions: 550 x 375 mm REVE Chậu rửa đặt bàn K-4819T-0 Kích thước: 550 x 375 mm FOREFRONT Vessel Lavatory K-2660X-1-0 Dimensions: 585 x 460 mm FOREFRONT Chậu rửa đặt bàn K-2660X-1-0 Kích thước: 585 x 460 mm CARILLON Vessel Lavatory K- 96118T-0 Dimensions: 442 x 442 mm CARILLON Chậu rửa đặt bàn K- 96118T-0 Kích thước: 442 x 442 mm CARILLON™ Vessel Lavatory K- 96117T-0 Dimensions: 533 x 368 mm CARILLON™ Chậu rửa đặt bàn K- 96117T-0 Kích thước: 533 x 368 mm FOREFRONT Vessel Lavatory K-5373T-0 Dimensions: 580 x 410 mm FOREFRONT Chậu rửa đặt bàn K-5373T-0 Kích thước: 580 x 410 mm TRESHAM Vessel Lavatory K-2965T-0 Dimensions: 449 x 362 mm TRESHAM Chậu rửa đặt bàn K-2965T-0 Kích thước: 449 x 362 mm MODERN LIFE Vessel Lavatory K-77761T-1/8-0 Dimensions: 598 x 481 mm MODERN LIFE Chậu rửa đặt bàn K-77761T-1/8-0 Kích thước: 598 x 481 mm DELTA Vessel Lavatory K-19897T-0 Dimensions: 490 x 390 mm Compatible with Drain 1065000-CP DELTA Chậu rửa đặt bàn K-19897T-0 Kích thước: 490 x 390 mm Kết hợp với rốn chậu 1065000-CP DELTA Vessel Lavatory with Faucet Deck 19" K-26409T-1/8-0 Dimensions: 490 x 430 mm DELTA Chậu rửa đặt bàn 19" với lỗ gắn vòi K-26409T-1/8-0 Kích thước: 490 x 430 mm KARESS Vessel Lavatory K-2764T-1-0 Dimensions: 615 x 443 mm KARESS Chậu rửa đặt bàn K-2764T-1-0 Kích thước: 615 x 443 mm
 • 79. Vessel Lavatories Chậu rửa đặt bàn CHALICE SLEEK Oval Vessel Lavatory K-31701T-0 Oval Vessel Lavatory with Deck K-31703T-0 Oval Vessel with Faucet Deck K-31705T-1-0 Dimensions: 580 x 377 mm CHALICE SLEEK Chậu rửa đặt bàn hình bầu dục K-31701T-0 Chậu rửa đặt bàn hình bầu dục có kệ chứa đồ K-31703T-0 Chậu rửa đặt bàn hình bầu dục có lỗ gắn vòi K-31705T-1-0 Kích thước: 580 x 377 mm CHALICE Vessel Lavatory K-14800X-0 Dimensions: 418 x 418 mm CHALICE Chậu rửa đặt bàn K-14800X-0 Kích thước: 418 x 418 mm PATIO Vessel Lavatory K-2479T-0 Dimensions: 460 x 360 mm PATIO Chậu rửa đặt bàn K-2479T-0 Kích thước: 460 x 360 mm SPAN Square vessel with Faucet Deck K-25316IN-0 544 x 463 mm Square vessel with Faucet Deck K-25318IN-0 Dimensions: 478 x 363 mm SPAN Chậu rửa đặt bàn hình vuông có lỗ gắn vòi K-25316IN-0 Kích thước: 544 x 463 mm Chậu rửa đặt bàn hình vuông có lỗ gắn vòi K-25318IN-0 Kích thước: 478 x 363 mm SPAN Square vessel without Faucet Deck K-31459IN-0 Dimensions: 480 x 340 mm SPAN Chậu rửa đặt bàn hình vuông không có lỗ gắn vòi K-31459IN-0 Kích thước: 480 x 340 mm 80 FAMILY CARE Vessel Lavatory K-21914T-1-0 Dimensions: 560 x 535 mm FAMILY CARE Chậu rửa đặt bàn K-21914T-1-0 Kích thước: 560 x 535 mm PARLIAMENT Vessel Lavatory K-99182T-1/8-0 Dimensions: 608 x 478 mm K-14715X-1/8-0 Dimensions: 564 x 442 mm PARLIAMENT Chậu rửa đặt bàn K-99182T-1/8-0 608 x 478 mm K-14715X-1/8-0 Kích thước: 564 x 442 mm FOREFRONT SQUARE Vessel Lavatory K-2661X-0 Dimensions: 413 x 413 mm FOREFRONT SQUARE Chậu rửa đặt bàn K-2661X-0 Kích thước: 413 x 413 mm LADENA Vessel Lavatory K-9220T-0 Dimensions: 537 x 370 mm LADENA Chậu rửa đặt bàn K-9220T-0 Kích thước: 537 x 370 mm CHALICE Vessel Lavatory K-99183T-0 Dimensions: 508 x 379 mm CHALICE Chậu rửa đặt bàn K-99183T-0 Kích thước: 508 x 379 mm
 • 80. 81
 • 81. 82 Self-Rimming Lavatories Chậu rửa dương vành TRESHAM Self-Rimming Lavatory K-2991X-1/8-0 Dimensions: 552 x 480 mm TRESHAM Chậu rửa dương vành K-2991X-1/8-0 Kích thước: 552 x 480 mm CENTERPIECE Self-Rimming Lavatory K-2264T-0 Dimensions: 635 x 432 mm CENTERPIECE Chậu rửa dương vành K-2264T-0 Kích thước: 635 x 432 mm PORTRAIT Self-Rimming Lavatory K-2189X-1/4/8-0 Dimensions: 572 x 484 mm PORTRAIT Chậu rửa dương vành K-2189X-1/4/8-0 Kích thước: 572 x 484 mm MEMOIRS Self-Rimming Lavatory K-2241X-1/8-0 Dimensions: 579 x 459 mm MEMOIRS Chậu rửa dương vành K-2241X-1/8-0 Kích thước: 579 x 459 mm HARKEN Retangular Self-Rimming Lavatory K-21781T-0 Dimensions: 532 x 413 mm HARKEN Chậu rửa dương vành hình chữ nhật K-21781T-0 Kích thước: 532 x 413 mm HARKEN Oval Self-Rimming Lavatory K-21780T-0 Dimensions: 532 x 450 mm HARKEN Chậu rửa dương vành hình bầu dục K-21780T-0 Kích thước: 532 x 450 mm VINTAGE Self-Rimming Lavatory K-2220T-0 Dimensions: 608 x 376 mm VINTAGE Chậu rửa dương vành K-2220T-0 Kích thước: 608 x 376 mm KARESS Self-Rimming Lavatory K-2759X-1-0 Dimensions: 615 x 443 mm KARESS Chậu rửa dương vành K-2759X-1-0 Kích thước: 615 x 443 mm CIMARRON Self-Rimming Lavatory K-2351T-1/8-0 Dimensions: 584 x 462 mm CIMARRON Chậu rửa dương vành K-2351T-1/8-0 Kích thước: 584 x 462 mm PENNINGTON Self-Rimming Lavatory K-2196X-1/8-0 Dimensions: 514 x 445 mm PENNINGTON Chậu rửa dương vành K-2196X-1/8-0 Kích thước: 514 x 445 mm
 • 82. 83
 • 83. 84 Under-counter Lavatories Chậu rửa âm bàn KATHRYN Undercounter Lavatory K-2297-0: 21" K-2330-G: 17" KATHRYN Chậu rửa âm bàn K-2297-0: 21" K-2330-G: 17" BRAZN Rectangular Undercounter Lavatory Chậu rửa âm bàn hình chữ nhật K-21058K-0/HB1: 19" BRAZN Square Undercounter Lavatory Chậu rửa âm bàn hình vuông K-21056K-0/HB1: 14" BRAZN Pill Undercounter Lavatory K-21057K-0/HB1: 22" BRAZN Chậu rửa âm bàn hình con nhộng K-21057K-0/HB1: 22" HARKEN Undercounter Lavatory K-21783T-0 Dimensions: 476 x 355 mm HARKEN Chậu rửa âm bàn K-21783T-0 Kích thước: 476 x 355 mm HARKEN Undercounter Lavatory K-21782T-0 Dimensions: 474 x 394 mm HARKEN Chậu rửa âm bàn K-21782T-0 Kích thước: 474 x 394 mm FAMILY CARE Undercounter Lavatory K-21916T-0 Dimensions: 542 x 474 mm FAMILY CARE Chậu rửa âm bàn K-21916T-0 Kích thước: 542 x 474 mm VERTICYL Undercounter Lavatory K-2889K-UDL-0 Dimensions: 514 x 357 mm K-2882-0 Dimensions: 438 x 330 mm VERTICYL Chậu rửa âm bàn K-2889K-UDL-0 Kích thước: 514 x 357 mm K-2882-0 Kích thước: 438 x 330 mm VERTICYL Undercounter Lavatory K-2881T-0 Dimensions: 432 x 365 mm VERTICYL Chậu rửa âm bàn K-2881T-0 Kích thước: 432 x 365 mm FOREFRONT Undercounter Lavatory K-2949T-0 Dimensions: 570 x 400 mm FOREFRONT Chậu rửa âm bàn K-2949T-0 Kích thước: 570 x 400 mm MEMOIRS Undercounter Lavatory K-2339T-0 Dimensions: 470 x 376 mm MEMOIRS Chậu rửa âm bàn K-2339T-0 Kích thước: 470 x 376 mm
 • 84. 85
 • 85. Under-counter Lavatories Chậu rửa âm bàn 86 VINTAGE Undercounter Lavatory K-2940T-0 Dimensions: 556 x 355 mm K-2240X-0 Dimensions: 540 x 311 mm VINTAGE Chậu rửa âm bàn K-2940T-0 Kích thước: 556 x 355 mm K-2240X-0 Kích thước: 540 x 311 mm VERTICYL Undercounter Lavatory K-2883-0 Dimensions: 349 x 349 mm VERTICYL Chậu rửa âm bàn K-2883-0 Kích thước: 349 x 349 mm LADENA Undercounter Lavatory K-76509K-0 Dimensions: 622 x 359 mm LADENA Chậu rửa âm bàn K-76509K-0 Kích thước: 622 x 359 mm LADENA Undercounter Lavatory K-2215X-0 Dimensions: 524 x 348 mm K-2214X-0 Dimensions: 475 x 310 mm LADENA Chậu rửa âm bàn K-2215X-0 Kích thước: 524 x 348 mm K-2214X-0 Kích thước: 475 x 310 mm KARESS Undercounter Lavatory K-2768T-1-0 Dimensions: 538 x 420 mm KARESS Chậu rửa âm bàn K-2768T-1-0 Kích thước: 538 x 420 mm ARCHER Undercounter Lavatory K-2355T-0 Dimensions: 450 x 333 mm ARCHER Chậu rửa âm bàn K-2355T-0 Kích thước: 450 x 333 mm DEVONSHIRE Undercounter Lavatory K-2336T-0 Dimensions: 460 x 356 mm DEVONSHIRE Chậu rửa âm bàn K-2336T-0 Kích thước: 460 x 356 mm CHALICE Undercounter Lavatory K-99184T-0 Dimensions: 533 x 381 mm K-97012T-0 Dimensions: 460 x 380 mm CHALICE Chậu rửa âm bàn K-99184T-0 Kích thước: 533 x 381 mm K-97012T-0 Kích thước: 460 x 380 mm CHALICE Undercounter Lavatory K-97011T-0 Dimensions: 406 x 406 mm CHALICE Chậu rửa âm bàn K-97011T-0 Kích thước: 406 x 406 mm CAXTON Undercounter Lavatory K-2210X-0 Dimensions: 438 x 354 mm K-2211X-0 Dimensions: 480 x 381 mm CAXTON Chậu rửa âm bàn K-2210X-0 Kích thước: 438 x 354 mm K-2211X-0 Kích thước: 480 x 381 mm CAXTON Undercounter Lavatory K-20412T-0 Dimensions: 439 x 345 mm K-20413T-0 Dimensions: 480 x 360 mm CAXTON Chậu rửa âm bàn K-20412T-0 Kích thước: 439 x 345 mm K-20413T-0 Kích thước: 480 x 360 mm CIMARRON Undercounter Lavatory K-2751T-0 Dimensions: 512 x 330 mm CIMARRON Chậu rửa âm bàn K-2751T-0 Kích thước: 512 x 330 mm
 • 86. 87
 • 87. 88 Pedestal Lavatories Chậu rửa chân đứng MEMOIRS CLASSIC Pedestal Lavatory K-2238T-1/4/8-0 Dimensions: 610 x 502 x 868 mm MEMOIRS CLASSIC Chậu rửa chân đứng K-2238T-1/4/8-0 Kích thước: 610 x 502 x 868 mm PANACHE Pedestal Lavatory K-17654X-0 Dimensions: 600 x 480 x 872 mm PANACHE Chậu rửa chân đứng K-17654X-0 Kích thước: 600 x 480 x 872 mm REACH Pedestal Lavatory K-72449X-1 Dimensions: 600 x 480 x 872 mm REACH Chậu rửa chân đứng K-72449X-1 Kích thước: 600 x 480 x 872 mm CANDIDE Pedestal Lavatory K-17650X-0 Dimensions: 600 x 485 x 872 mm CANDIDE Chậu rửa chân đứng K-17650X-0 Kích thước: 600 x 485 x 872 mm PATIO Pedestal Lavatory K-2477T-1/4/8-0 Dimensions: 550 x 450 x 857 mm PATIO Chậu rửa chân đứng K-2477T-1/4/8-0 Kích thước: 550 x 450 x 857 mm SACRAMENTO Pedestal Lavatory K-8700T-1/4/8-0 Dimensions: 538 x 470 x 854 mm SACRAMENTO Chậu rửa chân đứng K-8700T-1/4/8-0 Kích thước: 538 x 470 x 854 mm FOLIO Pedestal Lavatory K-2017X-1/4/8-0 Dimensions: 610 x 479 x 869 mm FOLIO Chậu rửa chân đứng K-2017X-1/4/8-0 Kích thước: 610 x 479 x 869 mm SPAN Pedestal Lavatory K-24559IN-0: 21" K-24561IN-0: 19" SPAN Chậu rửa chân đứng K-24559IN-0: 21" K-24561IN-0: 19"
 • 88. 89
 • 89. 90 Semi Pedestal Lavatories Chậu rửa chân lửng PANACHE Wall-Mount Lavatory K-17656X-0 Dimensions: 600 x 480 x 445 mm PANACHE Chậu rửa treo tường K-17656X-0 Kích thước: 600 x 480 x 445 mm REACH Wall-Mount Lavatory K-72448X-1/8-0 Dimensions: 572 x 454 x 410 mm REACH Chậu rửa treo tường K-72448X-1/8-0 Kích thước: 572 x 454 x 410 mm FOLIO Wall-Mount Lavatory K-11341X-1/8-00 Dimensions: 610 x 479 mm FOLIO Chậu rửa treo tường K-11341X-1/8-00 Kích thước: 610 x 479 mm MODERNLIFE Half Pedestal Lavatory K-77770K-0/1/8-0 (with Tower Bar) K-77768K-0/1/8-0 (without Tower Bar) Dimensions: 550 x 450mm MODERNLIFE Chậu rửa chân lửng K-77770K-0/1/8-0 (kèm thanh treo khăn) K-77768K-0/1/8-0 (không kèm thanh treo khăn) Kích thước: 550 x 450mm CANDIDE Wall-Mount Lavatory K-17652X-0 Dimensions: 600 x 485 mm CANDIDE Chậu rửa treo tường K-17652X-0 Kích thước: 600 x 485 mm SPAN 21" Half Pedestal Lavatory K-24558IN-0 SPAN 21" Chậu rửa chân lửng K-24558IN-0 SPAN CORNER Half Pedestal Lavatory K-31461IN-0 SPAN CORNER Chậu rửa chân lửng K-31461IN-0
 • 90. 91
 • 91. 92 Semi Recessed Lavatories Chậu rửa bán âm bàn MICA Square Semi-Recessed Lavatory K-26676T-0 Dimensions: 390 x 390 mm MICA Chậu rửa bán âm bàn hình vuông K-26676T-0 Kích thước: 390 x 390 mm MICA Round Semi-Recessed Lavatory K-26677T-0 Dimensions: 410 x 410 mm MICA Chậu rửa bán âm bàn hình tròn K-26677T-0 Kích thước: 410 x 410 mm FOREFRONT Semi-Recessed Lavatory K-11479X/T-VC1/VC8-0 Dimensions: 578 x 462 mm FOREFRONT Chậu rửa bán âm bàn K-11479X/T-VC1/VC8-0 Kích thước: 578 x 462 mm KARESS Semi-Recessed Lavatory K-2772X-1-0 Dimensions: 615 x 442 mm KARESS Chậu rửa bán âm bàn K-2772X-1-0 Kích thước: 615 x 442 mm PARLIAMENT Semi-Recessed Lavatory K-14715X-1G/8G-0 Dimensions: 564 x 442 mm PARLIAMENT Chậu rửa bán âm bàn K-14715X-1G/8G-0 Kích thước: 564 x 442 mm DELTA Semi-Recessed Lavatory K-20338T-1/8-0 Dimensions: 490 x 430 mm DELTA Chậu rửa bán âm bàn K-20338T-1/8-0 Kích thước: 490 x 430 mm CHALICE SLEEK Oval Semi-Recessed Lavatory K-31702T-0 K-31706T-1-0: with faucet deck K-31704T-0: with storage deck Dimensions: 580 x 377 mm CHALICE SLEEK Chậu rửa bán âm bàn hình bầu dục K-31702T-0 K-31706T-1-0: có lỗ gắn vòi K-31704T-0: có kệ chứa đồ Kích thước: 80 x 377 mm FAMILY CARE Semi-Recessed Lavatory K-21915T-1-0 Dimensions: 560 x 535 mm FAMILY CARE Chậu rửa bán âm bàn K-21915T-1-0 Kích thước: 560 x 535 mm FOREFRONT Semi-Recessed Lavatory K-98930X-1-0 Dimensions: 420 x 460 mm FOREFRONT Chậu rửa bán âm bàn K-98930X-1-0 Kích thước: 420 x 460 mm LADENA 21” Semi-Recessed Lavatory K-72907K-1/8-0 Dimensions: 545 x 465 x 136 mm LADENA 21” Chậu rửa bán âm bàn K-72907K-1/8-0 Kích thước: 545 x 465 x 136 mm ODEON Semi-Recessed Lavatory K-11160T-1/4/8-0 Dimensions: 560 x 454 mm ODEON Chậu rửa bán âm bàn K-11160T-1/4/8-0 Kích thước: 560 x 454 mm CHALICE Semi-recessed lavatory K-97013T-0 Dimensions: 420 x 420 mm CHALICE Chậu rửa bán âm bàn K-97013T-0 Kích thước: 420 x 420 mm PANACHE Semi-Recessed Lavatory K-17158W-00 Dimensions: 560 x 450 mm PANACHE Chậu rửa bán âm bàn K-17158W-00 Kích thước: 560 x 450 mm
 • 92. 93
 • 93. Wall-Hung Lavatories Chậu rửa treo tường MODERNLIFE Wall-Mount Lavatory K-77769K-0/1/8-0 (with Tower Bar) K-77767K-0/1/8-0 (without Tower Bar) Dimensions: 550 x 450mm MODERNLIFE Chậu rửa treo tường K-77769K-0/1/8-0 (kèm thanh treo khăn) K-77767K-0/1/8-0 (không kèm thanh treo khăn) Kích thước: 550 x 450mm FOREFRONT Wall-Mount Lavatory K-24984K-0/1/8-0 (with Tower Bar) K-24985K-0/1/8-0 (without Tower Bar) Dimensions: 450 x 450mm FOREFRONT Chậu rửa treo tường K-24984K-0/1/8-0 (kèm thanh treo khăn) K-24985K-0/1/8-0 (không kèm thanh treo khăn) Kích thước: 450 x 450mm CANDIDE Wall-Mount Lavatory K-17151X-0 Dimensions: 600 x 485 mm CANDIDE Chậu rửa treo tường K-17151X-0 Kích thước: 600 x 485 mm SACRAMENTO Wall-Mount Lavatory K-8758X-1-0 Dimensions: 546 x 470 mm SACRAMENTO Chậu rửa treo tường K-8758X-1-0 Kích thước: 546 x 470 mm 94 SPAN Square Wall-hung Lavatory K-25317IN-0 Dimension: 545 x 489 mm SPAN Chậu rửa treo tường hình vuông K-25317IN-0 Dimension: 545 x 489 mm SPAN Round Wall-hung Lavatory K-31458IN-0 Dimension: 480 x 440 mm SPAN Chậu rửa treo tường hình tròn K-31458IN-0 Dimension: 480 x 440 mm
 • 94. 95
 • 95. 96 SPA & BATHS BỒN TẮM & SPA
 • 96. 97
 • 97. 98 Whirlpools Bồn tắm mát xa thủy lực EVORA Acrylic Whirlpool K-11207X-W01-0 with Dual System K-11207x-W02-0 with Single System Dimensions: 1520 x 1520 x 665 mm EVORA Bồn tắm massage thủy lực K-11207X-W01-0 với hệ thống massage kép K-11207X-W02-0 với hệ thống massage đơn Kích thước: 1520 x 1520 x 665 mm RIVER BATH Round Acrylic Whirlpool K-1394-H2-0 Ø1676 x 635 mm Flexjet Technology Effervescence Technology Neckjets Three Choices of Massage Lighted Keypad Waterproof Remote Control Chromatherapy Whirlpool Flexjet™ Mode Riverjets - Whitewater Mode Riverjets - Rapids Mode RIVER BATH Bồn tắm arcylic massage thủy lực hình tròn K-1394-H2-0 Ø1676 x 635 mm Đầu phun masage Công nghệ sục khí Massage cổ 3 chế độ massage Bảng điều khiển có đèn Bộ điều khiển chống thấm nước Liệu pháp màu sắc Chế độ Whirlpool Flexjet™ Riverjets - Chế độ Whitewater Mode Riverjets - Chế độ Rapids Mode Whirlpool Flexjet™ Mode Chế độ Whirlpool Flexjet™ Riverjets - Whitewater Mode Chế độ Whitewater Riverjets Riverjets - Rapids Mode Chế độ Rapids Riverjets EVORA Twin Whirlpool K-18749X-0: Dual system K-18747X-0: Standard system Dimensions: 1850 x 600 x 1100 mm Rectangular Whirlpool K-18748X-0: Dual system K-18746X-0: Standard system Dimensions: 1800 x 595 x 900 mm EVORA Bồn tắm đôi massage thủy lực K-18749X-0: Hệ thống massage kép K-18747X-0: Hệ thống massage tiêu chuẩn Kích thước: 1850 x 600 x 1100 mm Bồn tắm massage thủy lực hình chữ nhật K-18748X-0: Hệ thống massage kép K-18746X-0: Hệ thống massage tiêu chuẩn Kích thước: 1800 x 595 x 900 mm PORTRAIT Drop-In Acrylic Whirlpool K-1457T-0 Dimensions: 1702 x 1067 x 559 mm PORTRAIT Bồn tắm massage thủy lực K-1457T-0 Kích thước: 1702 x 1067 x 559 mm BELAY Walk-in Bath K-156T-LCP-0: left open door, step 80 mm K-156T-RCP-0: right open door, step 80 mm Dimensions: 813 x 990 x 1524 mm, K-23769T-LCP: left open door, step 150 mm K-23769T-RCP: right open door, step 150 mm Dimensions: 813 x 1063 x 1524 mm BELAY Bồn tắm có cửa ra vào K-156T-LCP-0: cửa mở bên trái, thềm bước chân 80 mm K-156T-RCP-0: cửa mở bên phải, thềm bước chân 80 mm Kích thước: 813 x 990 x 1524 mm, K-23769T-LCP: cửa mở bên trái, thềm bước chân 150 mm K-23769T-RCP: cửa mở bên phải, thềm bước chân 150 mm Kích thước: 813 x 1063 x 1524 mm
 • 98. Whirlpools Bồn tắm mát xa thủy lực DOBLE™ Whirlpool Drop-in, with Integrated Pillow & E-drain K-77701K-NW-0 Dimensions: 1700 x 800 x 700 mm With Integrated Pillow & E-drain DOBLE™ Bồn tắm massage thủy lực K-77701K-NW-0 Kích thước: 1700 x 800 x 700 mm Đi kèm gối bồn tắm đa năng & bộ xả thoát nước điện tử KARESS™ Acrylic Whirlpool Drop-in, with E-drain K-76445H-NWGR-0 (1.8m, with Grip Rails) K-76445H-NW-0 (1.8m) Dimensions: 1800 x 900 x 625mm 1.7m Whirlpool Drop-in, with E-drain K-76442H-NWGR-0 (1.7m, with Grip Rails) K-76442H-NW-0 (1.7m) Dimensions: 1700 x 800 x 625mm K-76441H-NWGR-0 (1.6m, with Grip Rails) K-76441H-NW-0 (1.6m) Dimensions: 1600 x 800 x 625mm KARESS™ Bồn tắm massage thủy lực ( bộ xả thoát nước điện tử) K-76445H-NWGR-0 (1.8m, kèm thanh tay vịn) K-76445H-NW-0 (1.8m) Kích thước: 1800 x 900 x 625mm K-76442H-NWGR-0 (1.7m, kèm thanh tay vịn) K-76442H-NW-0 (1.7m) Kích thước: 1700 x 800 x 625mm K-76441H-NWGR-0 (1.6m, kèm thanh tay vịn) K-76441H-NW-0 (1.6m) Kích thước: 1600 x 800 x 625mm SERIF Acrylic Whirlpool K-1337T-NW1/NW2-0 Acrylic Whirlpool K-1337T-K-0 Dimensions: 1525 x 1060 x 533 mm SERIF Bồn tắm massage thủy lực K-1337T-NW1/NW2-0 Bồn tắm massage thủy lực K-1337T-K-0 Kích thước: 1525 x 1060 x 533 mm OVE Acrylic Whirlpool K-1709T-K1P-0 / K-1709T-K58-0 Dimensions: 1700 x 750 x 470 mm Includes: bath pillow OVE Bồn tắm massage thủy lực K-1709T-K1P-0 / K-1709T-K58-0 Kích thước: 1700 x 750 x 470 mm Bao gồm: Gối tắm EMERALD Acrylic Whirlpool K-18777T-K-0 Dimensions: 1305 x 1305 x 490 mm EMERALD Bồn tắm massage thủy lực K-18777T-K-0 Kích thước: 1305 x 1305 x 490mm SYMBIO 1.5 m Integrated Acrylic Whirlpool K-20625T-NW-0 (Left Alcove) K-20626T-NW-0 (Right Alcove) Dimensions: 1528 x 1057 x 606mm SYMBIO Bồn tắm Arcylic thủy lực tích hợp 1.5m K-20625T-NW-0 (Đặt góc bên trái) K-20626T-NW-0 (Đặt góc bên phải) Kích thước: 1528 x 1057 x 606mm 99
 • 99. Whirlpools Bồn tắm mát xa thủy lực ALEUTIAN 1.7 m Integrated Acrylic Whirlpool K-99025T-0 (Left Alcove) K-99026T-0 (Right Alcove) Dimensions: 1700 x 800 x 650mm 1.5 m Integrated Acrylic Whirlpool K-99019T-0 (Left Alcove) K-99020T-0 (Right Alcove) Dimensions: 1500 x 800 x 650mm ALEUTIAN Bồn tắm Arcylic thủy lực tích hợp 1.7m K-99025T-0 (Đặt góc bên trái) K-99026T-0 (Đặt góc bên phải) Kích thước: 1700 x 800 x 650mm Bồn tắm Arcylic thủy lực tích hợp 1.5m K-99019T-0 (Đặt góc bên trái) K-99020T-0 (Đặt góc bên phải) Kích thước: 1500 x 800 x 650mmt ALEUTIAN™ Triangle Integrated Whirlpool with Faucet K-20059K-NW-0 (with Electronic Drain) Dimensions: 1500 x 1500 x 607 mm ALEUTIAN™ Bồn tắm massage thủy lực tích hợp hình tam giác K-20059K-NW-0 (bộ xả thoát nước điện tử) Kích thước: 1500 x 1500 x 607 mm HOURGLASS 30" Acrylic Whirlpool K-556T-K-0 Dimensions: 1524 x 762 x 432 mm HOURGLASS Bồn tắm Arcylic thủy lực K-556T-K-0 Kích thước: 1524 x 762 x 432 mm 100
 • 100. 101
 • 101. Lithocast Baths Bồn tắm Lithocast MEMOIRS Freestanding Lithocast Bath with Drain K-8333T-0 Dimensions: 1681 x 920 x 604mm MEMOIRS Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước K-8333T-0 Kích thước: 1681 x 920 x 604 mm 102 ABRAZO Lithocast Bath K-1800T-0 Dimensions: 1676 x 800 x 725mm ABRAZO Bồn tắm Lithocast K-1800T-0 Kích thước: 1676 x 800 x 725 mm CERIC K-8336T-0 Freestanding Lithocast Bath with Drain Dimensions: 1651 x 790 x 586mm CERIC K-8336T-0 Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước Kích thước: 1651 x 790 x 586 mm EVOK Freestanding Lithocast Bath with Drain K-21096T-0 Dimensions: 1800 x 800 x 605 mm K-21095T-0 Dimensions: 1700 x 750 x 605 mm EVOK Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước K-21096T-0 Kích thước: 1800 x 800 x 605 mm K-21095T-0 Kích thước: 1700 x 750 x 605 mm VEIL Freestanding Lithocast Bath with Drain K-8331T-0 Dimensions: 1649 x 954 x 619 mm VEIL Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước K-8331T-0 Kích thước: 1649 x 954 x 619 mm KARING Freestanding Lithocast Bath with Drain K-20249T-0: 1800 x 800 x 605 mm K-20374T-0: 1700 x 800 x 605 mm K-20248T-0: 1600 x 800 x 605 mm KARING Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước K-20249T-0: 1800 x 800 x 605 mm K-20374T-0: 1700 x 800 x 605 mm K-20248T-0: 1600 x 800 x 605 mm BRAZN Freestanding Lithocast Gloss Bath Oval K-21388T-0/HB1 Dimensions: 1675 x 900 x 585 mm BRAZN Bồn tắm Lithocast Gloss đặt sàn hình bầu dục K-21388T-0/HB1 Kích thước: 1675 x 900 x 585 mm KARING Freestanding Lithocast Bath with Drain K-20247T-0 ø1300 x 600 mm KARING Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước K-20247T-0 ø1300 x 600 mm EVOK Freestanding Lithocast Bath with Drain K-26810T-0 Dimensions: 1500 x 700 x 555 mm Rectangular Freestanding LIthocast Bath with Drain K-25314T-0 Dimensions: 1700 x 750 x 615 mm Round Freestanding Lithocast Bath with Drain K-25315T-0 ø1500 x 615 mm EVOK Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước K-26810T-0 Kích thước: 1500 x 700 x 555 mm Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước hình chữ nhật K-25314T-0 Kích thước: 1700 x 750 x 615 mm Bồn tắm Lithocast đặt sàn kèm bộ xả thoát nước hình tròn K-25315T-0 ø1500 x 615 mm
 • 102. 103
 • 103. Freestanding Iron Cast Baths Bồn tắm đặt sàn gang tráng men CLEO TELLIEUR Freestanding Cast Iron Bath K-1869T-0 Dimensions: 1750 x 800 x 683 mm CLEO TELLIEUR Bồn tắm đặt sàn gang tráng men K-1869T-0 Kích thước: 1750 x 800 x 683mm 104 ARTIFACTS Freestanding Cast Iron Bath K-21000T-0/PLM/GRL/DGB/P5-0 Dimensions: 1680 x 826 x 708 mm ARTIFACTS Bồn tắm đặt sàn gang tráng men K-21000T-0/PLM/GRL/DGB/P5-0 Kích thước: 1680 x 826 x 708 mm CLEO Freestanding Cast Iron Bath K-11195T-RF/0/RT/RK Dimensions: 1750 x 800 x 640 mm K-99158T-0: with Rainbow Exterior K-99159T-0: with Garden Bandana Exterior K-99160T-0: with Empress Bouquet Experior Bath Legs: K-11194T-0 CLEO Bồn tắm đặt sàn gang tráng men K-11195T-RF/0/RT/RK Kích thước: 1750 x 800 x 640 mm K-99158T-0: Họa tiết cầu vồng K-99159T-0: Họa tiết Garden Bandana xanh dương K-99160T-0: Họa tiết Empress Bouquet Chân bồn tắm: K-11194T-0 MING Freestanding Cast Iron Bath K-20194T-0 Dimensions: 1800 x 910 x 565 mm MING Bồn tắm đặt sàn gang tráng men K-20194T-0 1800 x 910 x 565 mm BIOVE Freestanding Bath (W Wooden Apron) K-99205T-E63/C38/C36 K-99205T-GR-E63/C38/C36: With Grip Rail Hole Dimensions: 1700 x 750 x 585 mm Freestanding Bath (W Wooden Apron) K-99205T-E63/C38/C36 K-99205T-GR-E63/C38/C36: With Grip Rail Hole Dimensions: 1700 x 750 x 585 mm BIOVE Bồn tắm đặt sàn (Yếm gỗ) K-99205T-E63/C38/C36 K-99205T-GR-E63/C38/C36: Kèm lỗ gắn thanh tay vịn Kích thước: 1700 x 750 x 585 mm Bồn tắm đặt sàn (Yếm gỗ) K-99205T-E63/C38/C36 K-99205T-GR-E63/C38/C36: Kèm lỗ gắn thanh tay vịn Kích thước: 1700 x 750 x 585 mm REVE Freestanding Cast Iron Bath K-16497T-0 Dimensions: 1700 x 800 x 560 mm REVE Bồn tắm đặt sàn gang tráng men K-16497T-0 Kích thước: 1700 x 800 x 560 mm ARCHER 1.7M Freestanding Cast Iron Bath K-45595T-0 K-45595T-GR-0: With Grib Rail Dimensions: 1700 x 545 x 800 mm 1.5M Freestanding Cast Iron Bath K-45594T-0 K-45594T-GR-0: With Grib Rail Dimensions: 700 x 545 x 750 mm ARCHER Bồn tắm đặt sàn gang tráng men 1.7M K-45595T-0 K-45595T-GR-0: Kèm tay vịn 1700 x 545 x 800 mm Bồn tắm đặt sàn gang tráng men 1.5M K-45594T-0 K-45594T-GR-0: Kèm tay vịn 700 x 545 x 750 mm LOVEE Freestanding Cast Iron Bath K-9287T-0 K-9287T-GR: With Grip Rail Holes Dimensions: 1700 x 567 x 750 mm With Wooden Apron K-99206T-E63/C38/C36 With Wooden Apron And Grip Rail Holes K-99206T-GR-E63/C38/C36 LOVEE Bồn tắm gang tráng men đặt sàn K-9287T-0 K-9287T-GR: Có lỗ gắn thanh tay vịn Kích thước: 1700 x 567 x 750 mm Đi kèm Yếm gỗ K-99206T-E63/C38/C36 Kèm Yếm gỗ và lỗ gắn thanh tay vịn K-99206T-GR-E63/C38/C36
 • 104. 105
 • 105. Freestanding Iron Cast Baths Bồn tắm đặt sàn gang tráng men 106 VOLUTE 1.8M Freestanding Bath K-99718T-FD-0: W Filler Drain K-99718T-FDGR-0: W Filler Drain & Grip Rail Hole K-99718T-0: W Integral Drain K-99718T-GR-0: W Integral Drain & Grip Rail Hole Dimensions: 1800 x 800 x 540 mm 1.7M Freestanding Bath K-99311T-FD-0: W Filler Drain K-99311T-FDGR-0: W Filler Drain & Grip Rail Hole K-99311T-0: W Integral Drain K-99311T-GR-0: W Integral Drain & Grip Rail Hole Dimensions: 1700 x 800 x 550 mm VOLUTE 1.8M Bồn tắm đặt sàn K-99718T-FD-0: Gồm Bộ xả K-99718T-FDGR-0: Gồm Bộ xả & Lỗ gắn thanh tay vịn K-99718T-0: Gồm bộ xả tích hợp K-99718T-GR-0: Gồm Bộ xả tích hợp & Lỗ gắn thanh tay vịn Kích thước: 1800 x 800 x 540 mm 1.7M Bồn tắm đặt sàn K-99311T-FD-0: Gồm Bộ xả K-99311T-FDGR-0: Gồm Bộ xả & Lỗ gắn thanh tay vịn K-99311T-0: Gồm bộ xả tích hợp K-99311T-GR-0: Gồm Bộ xả tích hợp & Lỗ gắn thanh tay vịn Kích thước: 1700 x 800 x 550 mm VOLUTE 1.7M Freestanding Bath MU Version K-23747T-7 K-23747T-GR-7: Grip Rail Included Dimensions: 800 x 535 x 1700 mm 1.5M Freestanding Bath MU Version K-23746T-7 K-23746T-GR-7: Grip Rail Included Dimensions: 800 x 595 x 1500 mm 1.5M In Rgd Finish (W Grip Rail Holes) K-20379T-GR-0/7 Dimensions: 800 x 595 x 1500 mm 1.5M Freestanding Bath Black Version K-20379T-7 Dimensions: 800 x 595 x 1500 mm VOLUTE 1.7M Bồn tắm đặt sàn phiên bản Manchester United K-23747T-7 K-23747T-GR-7: kèm thanh tay vịn Kích thước: 800 x 535 x 1700mm 1.5M Bồn tắm đặt sàn phiên bản Manchester United K-23746T-7 K-23746T-GR-7: kèm thanh tay vịn Kích thước: 800 x 595 x 1500 mm 1.5M Màu vàng hồng (Có lỗ gắn thanh tay vịn) K-20379T-GR-0/7 Kích thước: 800 x 595 x 1500 mm 1.5M Bồn tắm đặt sàn màu đen K-20379T-7 Kích thước: 800 x 595 x 1500 mm
 • 106. 107
 • 107. Freestanding Acrylic Baths Bồn tắm đặt sàn Acrylic 108 SUNSTRUCK™ 1.7m Retangular Freestanding Acrylic Bath K-20125T-0 Dimensions: 1700 x 800 x 600 mm SUNSTRUCK™ Bồn tắm đặt sàn Acrylic hình chữ nhật 1.7m K-20124T-0 Kích thước: 1700 x 800 x 600 mm SUNSTRUCK™ 1.7m Oval Freestanding Acrylic Bath K-20124T-0 Dimensions: 1700 x 800 x 600 mm SUNSTRUCK™ Bồn tắm đặt sàn Acrylic hình bầu dục 1.7m K-20124T-0 Kích thước: 1700 x 800 x 600 mm KARESS 1.8M Oval Freestanding Bath K-23045T-0 Dimensions: 1797 x 897 x 626 mm KARESS Bồn tắm đặt sàn hình bầu dục 1.8m K-23045T-0 Kích thước: 1797 x 897 x 626 mm EVOK Rectangular Freestanding Acrylic Bath K-18343T-0 Dimensions: 1675 x 762 x 610 mm EVOK Bồn tắm đặt sàn Acrylic hình chữ nhật K-18343T-0 Kích thước: 1675 x 762 x 610 mm COMFORTABLE 1.7M Freestanding Bath K-98154T-GR58-0 Dimensions: 1700 x 800 x 722 mm 1.3M Freestanding Bath K-45599T-GR58-0 Dimensions: 1350 x 800 x 732 mm COMFORTABLE Bồn tắm đặt sàn 1.7m K-98154T-GR58-0 Kích thước: 1700 x 800 x 722 mm Bồn tắm đặt sàn 1.3m K-45599T-GR58-0 Kích thước: 1350 x 800 x 732 mm EVOK 2.0 Round Seamless Freestanding Bath K-25163T-0/P5/P8 ø1500 x 610 mm 2.0 Rectangular Seamless Freestanding Bath K-25164T-0/P5/P8 Dimensions: 1300 x 750 x 610 mm 2.0 Oval Seamless Freestanding Bath K-25165T-0/P5/P8: 1700 x 750 x 610 mm K-25166T-0/P5/P8: 1600 x 750 x 610 mm K-25167T-0/P5/P8: 1500 x 750 x 610 mm EVOK Bồn tắm đặt sàn hình tròn phiên bản 2.0 K-25163T-0/P5/P8 ø1500 x 610 mm Bồn tắm đặt sàn hình chữ nhật phiên bản 2.0 K-25164T-0/P5/P8 Kích thước: 1300 x 750 x 610 mm Bồn tắm đặt sàn hình bầu dục phiên bản 2.0 K-25165T-0/P5/P8: 1700 x 750 x 610 mm K-25166T-0/P5/P8: 1600 x 750 x 610 mm K-25167T-0/P5/P8: 1500 x 750 x 610 mm EVOK Round Freestanding Bath K-18353T-0 ø1500 x 610 mm EVOK Bồn tắm đặt sàn hình tròn K-18353T-0 ø1500 x 610 mm OVE 1.7M Integrated Bath K-1788T-1P/58-0 K-1789T-1P/58-0 Dimensions: 1704 x 755 x 560 mm OVE 1.7M Bồn tắm tích hợp K-1788T-1P/58-0 K-1789T-1P/58-0 Kích thước: 1704 x 755 x 560 mm EVOK Oval Freestanding Bath K-18347T-0 Dimensions: 1700 x 750 x 610 mm EVOK Bồn tắm đặt sàn hình bầu dục K-18347T-0 Kích thước: 1700 x 750 x 610mm
 • 108. 109
 • 109. 110 Freestanding Acrylic Baths Bồn tắm đặt sàn Acrylic SAPPHIRE Freestanding Acrylic Bath K-18262T-0 Dimensions: 1660 x 750 x 610 mm SAPPHIRE Bồn tắm đặt sàn Acrylic K-18262T-0 Kích thước: 1660 x 750 x 610 mm DOBLE™ 1.5m Freestanding Acrylic Bath K-77702T-0 Dimensions: 1500 x 800 x 585 mm DOBLE™ Bồn tắm đặt sàn Acrylic K-77702T-0 Kích thước: 1500 x 800 x 585 mm
 • 110. 111
 • 111. 112 Integraged Acrylic Baths Bồn tắm tích hợp Acrylic ALEUTIAN 2.0 Integrated Bath 1.7M Left Alcove K-24459T-0 K-24459T-FD-0: W/ 3-IN-1 Integrated Drain Dimensions: 1700 x 850 x 640 mm 2.0 Integrated Bath 1.7M Right Alcove K-24460T-0 K-24460T-FD-0: W/ 3-IN-1 Integrated Drain Dimensions: 1700 x 850 x 640 mm ALEUTIAN 2.0 Bồn tắm tích hợp 1.7M Đặt góc trái K-24459T-0 K-24459T-FD-0: Kèm bộ xả tích hợp 3 trong 1 Kích thước: 1700 x 850 x 640mm 2.0 Bồn tắm tích hợp 1.7M Đặt góc phải K-24460T-0 K-24460T-FD-0: Kèm bộ xả tích hợp 3 trong 1 Kích thước: 1700 x 850 x 640mm ALEUTIAN Triangle Corner Bath K-20058T-0 Dimensions: 1500 x 1500 x 610 mm ALEUTIAN Bồn tắm đặt góc hình tam giác K-20058T-0 Kích thước: 1500 x 1500 x 610mm ALEUTIAN 1.7M Integrated Bath K-99023T-0: Left Corner, K-99023T-0: Right Corner Dimensions: 1700 x 872 x 650 mm 1.6M Integrated Bath K-20806T-0: Left Corner, K-20807T-0: Right Corner Dimensions: 1500 x 800 x 650 mm 1.5M Integrated Bath K-99017T-0: Left Corner, K-99018T-0: Right Corner Dimensions: 1500 x 800 x 650 mm 1.3M Integrated Bath K-99013T-0: Left Corner, K-99014T-0: Right Corner Dimensions: 1300 x 800 x 650 mm ALEUTIAN Bồn tắm tích hợp 1.7M K-99023T-0: Đặt góc trái, K-99023T-0: Đặt góc phải Kích thước: 1700 x 872 x 650 mm Bồn tắm tích hợp 1.6M K-20806T-0: Đặt góc trái, K-20807T-0: Đặt góc phải Kích thước: 1500 x 800 x 650 mm Bồn tắm tích hợp 1.5M K-99017T-0: Đặt góc trái, K-99018T-0: Đặt góc phải Kích thước: 1500 x 800 x 650 mm Bồn tắm tích hợp 1.3M K-99013T-0: Đặt góc trái, K-99014T-0: Đặt góc phải Kích thước: 1300 x 800 x 650 mm FLEXISPACE 1.2m Bath K-26760T-L-0 (left hand corner) K-26760T-R-0 (right hand corner) Dimension: 1200 x 680 x 750 mm FLEXISPACE Bồn tắm 1.2m K-26760T-L-0 (lđặt góc trái) K-26760T-R-0 (lđặt góc phải) Kích thước: 1200 x 680 x 750 mm FLEXISPACE 850 mm Bath K-26759T-L-0 (left hand corner) K-26759T-R-0 (right hand corner) Dimension: 850 x 680 x 750 mm FLEXISPACE Bồn tắm 850 mm K-26759T-L-0 (lđặt góc tráii) K-26759T-R-0 (lđặt góc phải) Kích thước: 850 x 680 x 750 mm FLEXISPACE 850 mm Bath with Step K-26757T-L-0 (left hand corner) K-26757T-R-0 (right hand corner) 850 x 680 x 750 mm FLEXISPACE Bồn tắm kèm bậc bước chân 850 mm K-26757T-L-0 (lđặt góc trái) K-26757T-R-0 (lđặt góc phải) Kích thước: 850 x 680 x 750 mm FLEXISPACE 850 mm Bath with Step K-29058T-L-0 (left hand corner & outside drain) K-29058T-R-0 (right hand corner & outside drain) Dimension: 850 x 680 x 750 mm FLEXISPACE Bồn tắm kèm bậc bước chân 850 mm K-29058T-L-0 (lđặt góc trái & thoát nước ngoài) K-29058T-R-0 (lđặt góc phải & thoát nước ngoài) Kích thước: 850 x 680 x 750 mm FLEXISPACE 850 mm Bath K-29059T-L-0 (left hand corner & outside drain) K-29059T-R-0 (right hand corner & outside drain) Dimension: 850 x 680 x 750 mm FLEXISPACE Bồn tắm 850 mm K-29059T-L-0 (lđặt góc trái & thoát nước ngoài) K-29059T-R-0 (lđặt góc phải & thoát nước ngoài) Kích thước: 850 x 680 x 750 mm FLEXISPACE 1.2m Bath with Step K-26758T-L-0: Left Corner, K-26758T-R-0: Right Corner Dimension: 1200 x 680 x 750 mm FLEXISPACE Bồn tắm kèm bâc bước chân 1.2m K-26758T-L-0: Đặt góc trái, K-26758T-R-0: Đặt góc phải Kích thước: 1200 x 680 x 750 mm
 • 112. 113
 • 113. 114 Drop-In Acrylic Baths Bồn tắm đặt lòng Acrylic ALEUTIAN 1.7M Drop-in Bath K-99021T-0: Left corner K-99022T-0: Right corner Dimensions: 1700 x 800 x 550 mm 1.5M Drop-in Bath K-99015T-0: Left corner K-99016T-0: Right corner Dimensions: 1500 x 800 x 550 mm ALEUTIAN Bồn tắm đặt lòng 1.7M K-99021T-0: Đặt góc trái K-99022T-0: Đặt góc phải Kích thước: 1700 x 800 x 550 mm Bồn tắm đặt lòng 1.5M K-99015T-0: Đặt góc trái K-99016T-0: Đặt góc phải Kích thước: 1500 x 800 x 550 mm ALEUTIAN 1.5m Triangle Drop-in Bath K-20057T-0 Dimensions: 1500 x 1500 x 500 mm ALEUTIAN Bồn tắm đặt lòng hình tam giác 1.5m K-20057T-0 Kích thước: 1500 x 1500 x 500 mm COMFORTABLE 1.7M Drop-in Bath K-45601T-GR58-0 Dimensions: 1700 x 800 x 640 mm Includes: Bath Pillow 1.3M Freestanding Bath K-45598T-GR58-0 Dimensions: 1360 x 800 x 640 mm COMFORTABLE Bồn tắm đặt lòng 1.7M K-45601T-GR58-0 Kích thước: 1700 x 800 x 640 mm Kèm gối tắm Bồn tắm đặt sàn 1.3M K-45598T-GR58-0 Kích thước: 1360 x 800 x 640 mm PURIST™ 1.8m Drop-in Acrylic Bath K-1190T-0 Dimensions: 1829 x 1168 x 652 mm PURIST™ Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.8 m K-1190T-0 Kích thước: 1829 x 1168 x 652 mm UNDERSCORE™ 1.8 m Acrylic Bath K-99959T-0 Dimensions: 1800 x 900 x 584 mm UNDERSCORE™ Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.8m K-99959T-0 Kích thước: 1800 x 900 x 584 mm PRESQU'ILE 1.8m Drop-in Bath K-6060X-0 Dimensions: 1850 x 505 x 900 mm PRESQU'ILE Bồn tắm đặt lòng 1.8m K-6060X-0 Kích thước: 1850 x 505 x 900 mm KARESS 1.8m Drop-in Acrylic Bath K-76440T-0 Dimensions: 1800 x 900 x 530 mm 1.7m Drop-in Acrylic Bath K-76438T-0 Dimensions: 1700 x 800 x 530 mm KARESS Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.8 m K-76440T-0 Kích thước: 1800 x 900 x 530 mm Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.7 m K-76438T-0 Kích thước: 1700 x 800 x 530 mm EVOK 1.5m Round Drop-In Acrylic Bath K-18349T-0 Ø1500 x 510 mm EVOK Bồn tắm đặt lòng Acrylic tròn 1.5m K-18349T-0 Ø1500 x 510 mm SAPPHIRE 1.45m Round Drop-In Bath K-18744T-0 Ø1450 x 485 mm Includes: Bath Pillow SAPPHIRE Bồn tắm đặt lòng hình tròn 1.45m K-18744T-0 Ø1450 x 485 mm Bao gồm: gối tắm
 • 114. 115 Drop-In Acrylic Baths Bồn tắm đặt lòng Acrylic SAPPHIRE 1.6m Oval Acrylic Bath K-11137T-0 Dimensions: 1660 x 750 x 520 mm SAPPHIRE Bồn tắm đặt lòng Acrylic hình bầu dục 1.6m K-11137T-0 Kích thước: 1660 x 750 x 520 mm REGATTA 1.7M Drop-in Bath K-11301X-0 Dimensions: 1672 x 762 x 525 mm Includes: Bath Pillow REGATTA Bồn tắm đặt lòng 1.7M K-11301X-0 Kích thước: 1672 x 762 x 525 mm Kèm gối tắm BAIN DOUCHE 1.6 m Acrylic Bath K-18233T-0 Dimensions: 1600 x 750 x 450 mm BAIN DOUCHE Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.6 m K-18233T-0 Kích thước: 1600 x 750 x 450 mm OVE 1.7M Bath K-18256X-0 Dimensions: 1750 x 470 x 850 mm OVE Bồn tắm 1.7m K-18256X-0 Kích thước: 1750 x 470 x 850 mm STRUKTURA 1.7m Acrylic Bath K-75418T-0 Dimensions: 1700 x 750 x 400 mm 1.5m Acrylic Bath K-75420T-0 Dimensions: 1500 x 750 x 410 mm STRUKTURA Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.7m K-75418T-0 Kích thước: 1700 x 750 x 400 mm Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.5 m K-75420T-0 Kích thước: 1500 x 750 x 410 mm STUDIO 1.7m Bath K-11201X-0 Dimensions: 1670 x 760 x 525 mm STUDIO Bồn tắm Acrylic 1.7m K-11201X-0 Kích thước: 1670 x 760 x 525 mm PATIO K-45703X-0: 1,5m Bath Dimensions: 1500 x 450 x 750 mm K-45699X-0: 1,6m Bath Dimensions: 1600 x 450 x 750 mm K-18257X-0: 1,7m Bath Dimensions: 1700 x 450 x 750 mm PATIO K-45703X-0: Bồn tắm 1,5mm 1500 x 450 x 750 mm K-45699X-0: Bồn tắm 1,6m 1600 x 450 x 750 mm K-18257X-0: Bồn tắm 1,7m 1700 x 450 x 750 mm DOBLE™ 1.7m Drop-in Acrylic Bath K-77703T-0 Dimensions: 1700 x 800 x 460 mm 1.5m Drop-in Acrylic Bath K-77704T-0 Dimensions: 1500 x 800 x 530 mm DOBLE™ Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.7m K-77703T-0 Kích thước: 1700 x 800 x 460 mm Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.5m K-77704T-0 Kích thước: 1500 x 800 x 530 mm ODEON 1.8m Acrylic Bath K-18255X-0 Dimensions: 1800 x 900 x 480 mm ODEON Bồn tắm đặt lòng Acrylic 1.8m K-18255X-0 Kích thước: 1800 x 900 x 480 mm
 • 115. Drop-In Acrylic Baths Bồn tắm đặt lòng Acrylic SORRENTO 1.7m BATH K-P18232T-0 Dimensions: 1670 x 760 x 430 mm 1.5m BATH K-P18231T-0 Dimensions: 1520 x 760 x 425 mm SORRENTO BỒN TẮM 1.7mm K-P18232T-0 Kích thước: 1670 x 760 x 430 mm BỒN TẮM 1.5m K-P18231T-0 Kích thước: 1520 x 760 x 425 mm REACH 1.7m Acrylic Bath: K-72800X-0 Dimensions: 1700 x 750 x 460 mm 1.5m Acrylic Bath: K-15847T-0 Dimensions: 1500 x 700 x 460 mm REACH Bồn tắm Acrylic 1.7m: K-72800X-0 Kích thước: 1700 x 750 x 460mm Bồn tắm Acrylic 1.5m: K-15847T-0 Kích thước: 1500 x 700 x 460 mm DUO 1.7m Acrylic Bath: K-45702X-0 Dimensions: 1700 x 800 x 450 mm 1.6m Acrylic Bath: K-18775X-0 Dimensions: 1670 x 760 x 430 mm 1.5m Acrylic Bath: K-18776T-0 Dimensions: 1525 x 760 x 425 mm DUO Bồn tắm Acrylic 1.7m: K-45702X-0 Kích thước: 1700 x 800 x 450 mm Bồn tắm Acrylic 1.6m: K-18775X-0 Kích thước: 1670 x 760 x 430 mm Bồn tắm Acrylic 1.5m: K-18776T-0 Kích thước: 1525 x 760 x 425 mm HOURGLASS 1.5m Bath K-1510T-0 Dimensions: 1524 x 762 x 432 mm HOURGLASS Bồn tắm 1.5m K-1510T-0 Kích thước: 1524 x 762 x 432 mm 116
 • 116. 117 Bath Drains Bộ xả thoát nước bồn tắm 3-in-1 Bath Drains / A smart single-opening for water-filling, overflow and drain activation Bộ xả thoát nước bồn tắm 3 trong 1 / Thiết bị 3 trong 1 bao gồm cấp nước, thoát tràn và kích hoạt xả Bath Drain (Flexible Hose Pipe) K-17295T-CP/AF/BN/SN/PGD/BV/TT Bộ xả thoát nước bồn tắm (Ống nước linh động) K-17295T-CP/AF/BN/SN/PGD/BV/TT Bath Drain (Copper Hose Pipe) K-17254T-CP Bộ xả thoát nước bồn tắm (Ống nước đồng) K-17254T-CP Bath Drain (Copper Pipe) K-17296T-CP/AF Bộ xả thoát nước bồn tắm (Ống nước đồng) K-17296T-CP/AF Filler Drain K-18667T-CP Bộ xả thoát nước bồn tắm K-18667T-CP Volute Filler Drain K-18669T-CP Bộ xả thoát nước bồn tắm Volute K-18669T-CP Bath Drain (Flexible Hose Pipe) K-18355T-CP/AF/BN/SN/PGD/RGD Bộ xả thoát nước bồn tắm (Ống nước linh động) K-18355T-CP/AF/BN/SN/PGD/RGD Các lựa chọn cho bề mặt mạ: CP Chrome bóng AF Vibrant Vàng Pháp SN Vibrant Nikel bóng BN Vibrant Nikel mờ BN Vibrant Nikel mờ BGD Vibriant Vàng đương đại mờ PGD Vibriant Vàng đương đại bóng RGD Vibriant Vàng hồng TT Vibriant Titan bóng
 • 117. 118 Leading the Way to Green Buildings Working towards sustainability is an ongoing journey for KOHLER, and creating water-conserving products has been a key component. We have a history of looking ahead and doing all we can to ensure the future of our community, and even our world. We honor that tradition by creating a better future. Our global sustainability goal of a net zero carbon and solid waste footprint by 2035 requires committed action right now, so we are focusing our efforts in some key areas: Eco 0.5L Urinals Eco 0.5L urinals provide the ultimate in conservation for water consuming urinals. Featuring advanced eco- friendly technology, KOHLER Eco 0.5L Urinals deliver signiÞcantwater and energy savings, and help build green architectures OHLER, KOHLER OHLER Water Conservation 0.5L water usage saves 83% more water than LEED standard (3L) LEED (3L) Powerful Flush Powerful ßush, along with special rim hole design, contributes to effective cleaning Optimized T rapway Optimized trapway design further enhances ßushing performance Leading the Way to Green Buildings
 • 119. 120
 • 120. 121
 • 121. Touchless Urinals Bồn tiểu nam cảm biến (tích hợp bộ xả) MODERN LIFE Touchless Urinal 2,5L K-21841T-0: DC Version K-21841T-C05-0: AC Version Dimensions: 343 x 307 x 697 mm *Microwave Sensor MODERN LIFE Bồn tiểu nam cảm biến treo tường 2.5L K-21841T-0: Phiên bản dùng pin K-21841T-C05-0: Phiên bản dùng điện Kích thước: 343 x 307 x 697 mm *Công nghệ cảm biến vi sóng MODERN LIFE Floor-standing Touchless Urinal K-21842T-0: 2.5L Per Flush, DC Version K-21842T-C05: AC Version Dimensions: 406 x 319 x 1008 mm *Microwave Sensor MODERN LIFE Bồn tiểu nam cảm biển đặt sàn K-21842T-0: 2.5L Mỗi lần xả, Phiên bản dùng pin K-21842T-C05: Phiên bản dùng điện Kích thước: 406 x 319 x 1008 mm *Công nghệ cảm biến vi sóng PAPER Touchless Urinal 0,5L K-20099T-Y-0: DC Version K-20099T-YC05-0: AC Version Touchless Urinal 1.0L K-20099T-W-0: DC Version K-20099T-WC05-0: AC Version Touchless Urinal 2,5L K-20099T-0: DC Version K-20099T-C05-0: AC Version Dimensions: 410 x 316 x 680 mm PAPER Bồn tiểu cảm biến 0,5L K-20099T-Y-0: Phiên bản dùng pin K-20099T-YC05-0: Phiên bản dùng điện Bồn tiểu cảm biến 1.0L K-20099T-W-0: Phiên bản dùng pin K-20099T-WC05-0: Phiên bản dùng điện Bồn tiểu cảm biến 2.5L K-20099T-0: Phiên bản dùng pin K-20099T-C05-0: Phiên bản dùng điện Kích thước: 410 x 316 x 680 mm BARDON™ Water-Saving Touchless Urinal 1.0L K-4915T-W-0 (DC Version) K-4915T-WC05-0 (AC Version) Touchless Urinal, 2.5L K-4915T-0 (DC Version) K-4915T-C05-0 (AC Version) Dimensions: 362 x 464 x 838 mm BARDON™ Bồn tiểu nam cảm biến tiết kiệm nước 1.0L K-4915T-W-0 (Phiên bản dùng pin) K-4915T-WC05-0 (Phiên bản dùng điện) Bồn tiểu nam cảm biến, 2.5L K-4915T-0 (Phiên bản dùng pin) K-4915T-C05-0 (Phiên bản dùng điện) Kích thước: 362 x 464 x 838 mm STRUKTURA Water-Saving Touchless Urinal 1.0L K-5888T-W-0 (DC Version) K-5888T-WC05-0 (AC Version) Touchless Urinal, 2.5L K-5888T-0 (DC Version) K-5888T-C05-0 (AC Version) Dimensions: 361 x 340 x 744 mm STRUKTURA Bồn tiểu nam cảm biến tiết kiệm nước 1.0L K-5888T-W-0 (Phiên bản dùng pin) K-5888T-WC05-0 (Phiên bản dùng điện) Bồn tiểu nam cảm biến, 2.5L K-5888T-0 (Phiên bản dùng pin) K-5888T-C05-0 (Phiên bản dùng điện) Kích thước: 361 x 340 x 744 mm PATIO™ Water-Saving Touchless Urinal 0.5L K-16321T-Y-0 (DC Version) K-16321T-YC05-0 (AC Version) Touchless Urinal, 1.0L K-16321T-M-0 (DC VERSION) K-16321T-MC05-0 (AC VERSION) Touchless Urinal, 2.5L K-16320T-M-0 (DC Version) K-16320T-MC05-0 (AC Version) Dimensions: 335 x 332 x 642 mm PATIO™ Bồn tiểu nam cảm biến tiết kiệm nước 0.5L K-16321T-Y-0 (Phiên bản dùng pin) K-16321T-YC05-0 (Phiên bản dùng điện) Bồn tiểu nam cảm biến, 1.0L K-16321T-Y-0 (Phiên bản dùng pin) K-16321T-YC05-0 (Phiên bản dùng điện) Bồn tiểu nam cảm biến, 2.5L K-16320T-M-0 (Phiên bản dùng pin) K-16320T-MC05-0 (Phiên bản dùng điện) Kích thước: 335 x 332 x 642 mm 122
 • 122. 123
 • 123. Urinals Bồn tiểu nam (dùng bộ xả rời) MODERNLIFE Wall-hung Urinal - Rear-inlet K-21839T-2ER-0 Dimensions: 307 x 343 x 697 mm MODERNLIFE Bồn tiểu treo tường - Đầu cấp nước sau K-21839T-2ER-0 Kích thước: 307 x 343 x 697 mm 124 PAPER Urinal - Rear-inlet K-20100T-2ER-0 Dimensions: 410 x 316 x 680 mm PAPER Bồn tiểu - Đầu cấp nước sau K-20100T-2ER-0 Kích thước: 410 x 316 x 680 mm MODERNLIFE Eco Floor-standing Urinal (Rear-inlet) K-21840T-2ER-0 Dimensions: 406 x 319 x 1008 mm 1L/2.5L flush volume options MODERNLIFE Bồn tiểu đặt sàn tiết kiệm nước (đầu cấp nước sau) K-21840T-2ER-0 Kích thước: 406 x 319 x 1008 mm Chế độ xả 1L/2.5L STRUKTURA ECO Urinal K-5777T-2ET-0 (Top Spud Inlet) K-5777T-2ER-0 (Rear Spud Inlet) 0.5L/1L/2.5L flush flow rate options Dimensions: 361 x 340 x 744 mm STRUKTURA ECO Bồn tiểu nam K-5777T-2ET-0 (Cấp nước trên) K-5777T-2ER-0 (Cấp nước sau) Tương thích van xả 0.5L/1L/2.5L Kích thước: 361 x 340 x 744 mm STRUKTURA Water-Saving Flovor Standing Urinal K-5889T-2ET-0 (Top Spud Inlet) 1L/2.5L flush flow rate options Dimensions: 370 x 398 x 952 mm STRUKTURA Bồn tiểu nam đặt sàn tiết kiệm nước K-5889T-2ET-0 (Cấp nước trên) Tương thích van xả 1L/2.5L Kích thước: 370 x 398 x 952mm BARDON Water-Saving Urinal K-4960T-2ET-0 (Top Spud Inlet) K-4960T-2ER-0 (Rear Spud Inlet) 1L/2.5L flush flow rate Dimensions: 360 x 475 x 715 mm BARDON Bồn tiểu nam tiết kiệm nước K-4960T-2ET-0 (Cấp nước trên) K-4960T-2ER-0 (Cấp nước sau) Tương thích van xả 1L/2.5L Kích thước: 360 x 475 x 715 mm DEXTER ECO Urinal K-5016T-2ET-0 (Top Spud Inlet) K-5016T-2ER-0 (Rear Spud Inlet) 0.5L/1L/2.5L flush flow rate options Dimensions: 368 x 345 x 518 mm DEXTER ECO Bồn tiểu nam K-5016T-2ET-0 (Cấp nước trên) K-5016T-2ER-0 (Cấp nước sau) Tương thích van xả 0.5L/1L/2.5L Kích thước: 368 x 345 x 518 mm MINI BARDON Urinal 2,5L K-4978T-2ET-0 (Top Spud Inlet) K-4978T-2ER-0: (Rear Spud Inlet) BARDON Bồn tiểu nam mini 2,5L K-4978T-2ET-0 (Cấp nước trên) K-4978T-2ER-0 (Cấp nước sau) PATIO ECO Urinal K-18645T-2ER-0 (Rear Spud Inlet) 0.5L/1L/2.5L flush flow rate options Dimensions: 335 x 332 x 642 mm PATIO ECO Bồn tiểu nam K-18645T-2ER-0 (Cấp nước sau) Tương thích van xả 0.5L/1L/2.5L Kích thước: 335 x 332 x 642 mm
 • 124. 125
 • 125. 126 BATHROOM FAUCETS VÒI NƯỚC KOHLER faucets are designed for long-lasting performance and ease of installation. The KOHLER faucet range offers an unrivalled choice of styles and Vibrant PVD finishes to enable you to completely personalize your bathroom to your exacting tastes. Whether traditional, contemporary or anywhere in between, an exercise in decorating creativity awaits. Vòi nước KOHLER được thiết kế độc đáo, mang đến hiệu quả sử dụng cao và dễ dàng lắp đặt. Bên cạnh đó, kiểu dáng sản phẩm đẹp hoàn hảo kết hợp cùng công nghệ mạ bốc hơi vật lý bám tụ bề mặt (PVD) giúp bạn thỏa sức sáng tạo nên không gian phòng tắm đầy nghệ thuật mang phong cách của riêng bạn, bất kể bạn yêu chuộng phong cách truyền thống, đương đại hay sự hòa trộn từ cả hai để nêu bật lên cá tính của mình.
 • 126. 127 Ceramic disc valves Van sứ Innovative material and technology Vật liệu và công nghệ tiên tiến European imported valves with extraordinary quality Solid ceramic material ensures durable performance Passed 1,000,000 times life cycle test without leakage* Smooth cartridge design brings silky experience *Kohler Internal testing numbers for reference Van nhập khẩu từ Châu Âu với chất lượng vượt trội Vật liệu van bằng sứ rắn đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, bền bỉ Vượt tiêu chuẩn 1,000,000 lần kiểm tra đóng mở mà không bị rò rỉ nước* Thiết kế van mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà, êm tay *Thông số dựa trên quy trình kiểm tra nội bộ của Kohler, mang tính tham khảo PVD coating offers more than 10 choices of finishes. Strayt collection offers a unique blend of both Western and Chinese style. Decorative collection applies unusual material to express the purity of water. Bề mặt mạ PVD với hơn 10 lựa chọn màu sắc cho bề mặt Bộ sưu tập Strayt mang vẻ đẹp của sự hòa trộn độc đáo giữa Tây Phương và Á Đông. Bộ sưu tập Decorative sử dụng vật liệu đặc biệt nhằm thể hiện sự tinh khiết của nước. DPR DPW GCH ACH Diane Azurite